Собраніе богослужебныхъ текстовъ Православной Церкви

Русскiй Порталъ- Церковный календарь- Русская Библія- Осанна- Святоотеческое наслѣдіе- Наслѣдіе Святой Руси- Слово пастыря- Литературное наслѣдіе- Новости

Осанна
-
Гостевая книга
-
Новости
-
Написать письмо
-
Поискъ
-
Литургика
-
Канонизація святыхъ
-
Ирмологій

Домашняя молитва

Каноны
-
Акаѳисты
-
Псалтирь Божіей Матери

Евхологій

Служебникъ
-
Требникъ

Слѣдованная Псалтирь

Псалтирь
-
Канонникъ
-
Часословъ
-
Мѣсяцесловъ

Тріодь

Постная
-
Цвѣтная

Минеи

Минея Общая
-
Минеи Богослужебныя
-
Архивъ

Октоихъ

Съ 1-го по 4-й гласъ
-
Съ 5-го по 8-й гласъ

Церк.-учит. литература

«Златоустъ»

Греч. и древнерус. тексты

Греч. литург. тексты
-
Древнерус. литург. тексты

Календарь на Вашемъ сайтѣ

Ссылка для установки

Православный календарь

Новости сайтаСегодня - понедѣльникъ, 15 iюля 2019 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 9.
Если вы нашли ошибку на странице, выделите ее мышкой и щелкните по этой ссылке, или нажмите Ctrl+Alt+E

ДОМАШНЯЯ МОЛИТВА

Свт. Николай Чудотворецъ, архіеп. Мѵръ Ликійскихъ († ок. 335 г.).

Святитель Николай Чудотворец, архиепископ Мир ЛикийскихСвт. Николай родился (около 280 г.) при имп. Валеріанѣ въ Ликійскомъ г. Патарѣ отъ благородныхъ, богатыхъ и благочестивыхъ родителей, Ѳеофана и Нонны. Благодать Божія проявляла на немъ знаменія съ самаго младенчества его. Будучи отрокомъ, онъ обнаруживалъ наклонность къ строгому воздержанію и уединенной жизни, удалялся мірскихъ забавъ и развлеченій, часто посѣщалъ храмы Божіи и съ любовію изучалъ Свящ. Писаніе подъ руководствомъ своего дяди Николая, епископа Патарскаго. По просьбѣ послѣдняго, св. Николай отданъ былъ родителями на служеніе Господу и по достиженіи зрѣлаго возраста поставленъ пресвитеромъ. Въ этомъ санѣ св. Николай проводилъ еще болѣе строгую и подвижническую жизнь: пребывалъ постоянно въ бдѣніи, постѣ и молитвѣ, и все болѣе совершенствовался въ добродѣтельномъ житіи. Во время путешествія дяди ко св. мѣстамъ, св. Николай управлялъ Патарскою паствою, а по возвращеніи его самъ отправился въ Іерусалимъ и во время пути своими молитвами дважды укротилъ бурю... далѣе>>

КАНОНЫ МОЛЕБНЫЕ

Кано́нъ святи́телю Никола́ю Чудотво́рцу [1].

Моли́твами святы́хъ оте́цъ на́шихъ, Го́споди Іису́се Христе́, Сы́не Бо́жій, поми́луй на́съ, ами́нь.

Святы́й Бо́же, Святы́й Крѣ́пкій, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй на́съ. [Три́жды, и покло́ны три.]

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́нѣ и при́сно и во вѣ́ки вѣко́въ, ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй на́съ: Го́споди, очи́сти грѣхи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́нія на́ша; Святы́й, посѣти́ и исцѣли́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди поми́луй. [Три́жды.]
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́нѣ и при́сно и во вѣ́ки вѣко́въ, ами́нь.

Отче на́шъ, Иже еси́ на небесѣ́хъ! Да святи́тся и́мя Твое́, да пріи́детъ Ца́рствіе Твое́, да бу́детъ во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлѣ́бъ на́шъ насу́щный да́ждь на́мъ дне́сь; и оста́ви на́мъ до́лги на́ша, я́коже и мы́ оставля́емъ должнико́мъ на́шимъ; и не введи́ на́съ во искуше́ніе, но изба́ви на́съ отъ лука́ваго.

Го́споди Іису́се Христе́, Сы́не Бо́жій, поми́луй на́съ, ами́нь.
Та́же, Го́споди поми́луй. [12.]
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́нѣ и при́сно и во вѣ́ки вѣко́въ, ами́нь.

Пріиди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу. [Покло́нъ.]

Пріиди́те, поклони́мся и припаде́мъ Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу. [Покло́нъ.]

Пріиди́те, поклони́мся и припаде́мъ самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему. [Покло́нъ.]

Псало́мъ 142:

Го́споди, услы́ши моли́тву мою́, внуши́ моле́ніе мое́ во и́стинѣ Твое́й, услы́ши мя́ въ пра́вдѣ Твое́й и не вни́ди въ су́дъ съ рабо́мъ Твои́мъ, я́ко не оправди́тся предъ Тобо́ю вся́къ живы́й. Яко погна́ вра́гъ ду́шу мою́, смири́лъ е́сть въ зе́млю живо́тъ мо́й, посади́лъ мя́ е́сть въ те́мныхъ, я́ко ме́ртвыя вѣ́ка. И уны́ во мнѣ́ ду́хъ мо́й, во мнѣ́ смяте́ся се́рдце мое́. Помяну́хъ дни́ дре́внія, поучи́хся во всѣ́хъ дѣ́лѣхъ Твои́хъ, въ творе́ніихъ руку́ Твое́ю поуча́хся. Воздѣ́хъ къ Тебѣ́ ру́цѣ мои́, душа́ моя́, я́ко земля́ безво́дная Тебѣ́. Ско́ро услы́ши мя́, Го́споди, исчезе́ ду́хъ мо́й, не отврати́ лица́ Твоего́ отъ мене́, и уподо́блюся низходя́щимъ въ ро́въ. Слы́шану сотвори́ мнѣ́ зау́тра ми́лость Твою́, я́ко на Тя́ упова́хъ. Скажи́ мнѣ́, Го́споди, пу́ть въ о́ньже пойду́, я́ко къ Тебѣ́ взя́хъ ду́шу мою́. Изми́ мя отъ вра́гъ мои́хъ, Го́споди, къ Тебѣ́ прибѣго́хъ. Научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты́ еси́ Бо́гъ мо́й. Ду́хъ Тво́й благíй наста́витъ мя́ на зе́млю пра́ву. Имене Твоего́ ра́ди, Го́споди, живи́ши мя́, пра́вдою Твое́ю изведе́ши отъ печа́ли ду́шу мою́. И ми́лостію Твое́ю потреби́ши враги́ моя́, и погуби́ши вся́ стужа́ющія души́ мое́й, я́ко а́зъ ра́бъ Тво́й е́смь.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́нѣ и при́сно и во вѣ́ки вѣко́въ, ами́нь.
Аллилу́ія, аллилу́ія, аллилу́ія, сла́ва Тебѣ́, Бо́же. [Три́жды, и покло́ны три.]

Та́же, Го́споди поми́луй. [12.]
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́нѣ и при́сно и во вѣ́ки вѣко́въ, ами́нь.

Посе́мъ: Бо́гъ Госпо́дь... [По гла́су тропаря:]

Бо́гъ Госпо́дь, и яви́ся на́мъ, благослове́нъ гряды́й во и́мя Госпо́дне.

Сти́хъ: Исповѣ́дайтеся Го́сподеви, я́ко бла́гъ, я́ко въ вѣ́къ ми́лость Его́.

Бо́гъ Госпо́дь, и яви́ся на́мъ, благослове́нъ гряды́й во и́мя Госпо́дне.

Сти́хъ: Обыше́дше обыдо́ша мя́, и и́менемъ Госпо́днимъ противля́хся и́мъ.

Бо́гъ Госпо́дь, и яви́ся на́мъ, благослове́нъ гряды́й во и́мя Госпо́дне.

Сти́хъ: Не умру́, но жи́въ бу́ду, и повѣ́мъ дѣла́ Госпо́дня.

Бо́гъ Госпо́дь, и яви́ся на́мъ, благослове́нъ гряды́й во и́мя Госпо́дне.

Сти́хъ: Ка́мень, eго́же небрего́ша зи́ждущіи, се́й бы́сть во главу́ у́гла, отъ Го́спода бы́сть се́й, и е́сть ди́венъ во очесѣ́хъ на́шихъ.

Бо́гъ Госпо́дь, и яви́ся на́мъ, благослове́нъ гряды́й во и́мя Госпо́дне.

Тропа́рь, гла́съ 4:

Пра́вило вѣ́ры и о́бразъ кро́тости, воздержа́нія учи́теля яви́ тя ста́ду твоему́, я́же веще́й и́стина. Сего́ ра́ди стяжа́лъ еси́ смире́ніемъ высо́кая, нището́ю бога́тая, о́тче священнонача́льниче Нико́лае, моли́ Христа́ Бо́га, спасти́ся душа́мъ на́шимъ. [Два́жды.]

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ, гла́съ то́йже:

Еже отъ вѣ́ка утае́нное, и а́нгеломъ несвѣ́домое та́инство: Тобо́ю, Богоро́дице, су́щимъ на земли́ яви́ся, Бо́гъ въ несли́тномъ соедине́ніи воплоща́емь, и кре́стъ во́лею на́съ ра́ди воспріи́мъ, и́мже воскреси́въ первозда́ннаго, спасе́ отъ сме́рти ду́ши на́ша.

Та́же, псало́мъ 50-й:

Поми́луй мя́, Бо́же, по вели́цѣй ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́тъ Твои́хъ очи́сти беззако́ніе мое́. Наипа́че омы́й мя отъ беззако́нія моего́, и отъ грѣха́ моего́ очи́сти мя. Я́ко беззако́ніе мое́ а́зъ зна́ю и грѣ́хъ мо́й предо мно́ю е́сть вы́ну. Тебѣ́ Еди́ному согрѣши́хъ, и лука́вое предъ Тобо́ю сотвори́хъ, я́ко да оправди́шися во словесѣ́хъ Твои́хъ и побѣди́ши, внегда́ суди́ти Ти́. Се́ бо въ беззако́ніихъ зача́тъ е́смь, и во грѣсѣ́хъ роди́ мя́ ма́ти моя́. Се́ бо и́стину возлюби́лъ еси́, безвѣ́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́лъ ми́ еси́. Окропи́ши мя́ иссо́помъ, и очи́щуся, омы́еши мя́, и па́че снѣ́га убѣлю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́ліе, возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ отъ грѣ́хъ мои́хъ, и вся́ беззако́нія моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мнѣ́, Бо́же, и ду́хъ пра́въ обнови́ во утро́бѣ мое́й. Не отве́ржи мене́ отъ лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отъими́ отъ мене́. Возда́ждь ми́ ра́дость спасе́нія Твоего́, и Ду́хомъ Влады́чнимъ утверди́ мя́. Научу́ беззако́нныя путе́мъ Твои́мъ, и нечести́віи къ Тебѣ́ обратя́тся. Изба́ви мя́ отъ крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́нія моего́, возра́дуется язы́къ мо́й пра́вдѣ Твое́й. Го́споди, устнѣ́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвѣстя́тъ хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхотѣ́лъ еси́ же́ртвы, да́лъ бы́хъ убо́, всесожже́нія не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу ду́хъ сокруше́нъ, се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бо́гъ не уничижи́тъ. Ублажи́, Го́споди, благоволе́ніемъ Твои́мъ Сіо́на, и да сози́ждутся стѣ́ны Іерусали́мскія. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ніе и всесожега́емая: тогда́ возложа́тъ на олта́рь Тво́й тельцы́.

Кано́нъ, гла́съ 4. [2]

Пѣ́снь 1.

Припѣ́въ: Святи́телю Христо́въ Нико́лае, моли́ Бо́га о на́съ. [Покло́нъ.]

Па́стырю до́брый Христо́ва ста́да, ра́дуйся, Нико́лае, я́ко мѵ́ряномъ оте́цъ че́стенъ и учи́тель бы́лъ еси́, и мнѣ́ пода́ждь, — ра́дуйся, — тебѣ́ приноси́ти.

Припѣ́въ: Святи́телю Христо́въ Нико́лае, моли́ Бо́га о на́съ.

Ро́ди земнíи стеце́мся, — ра́дуйся, — приноси́ти святи́телю, ра́дость бо прино́ситъ вселе́ннѣй неоску́дно.

Сла́ва: Изба́вльшему три́ воево́ды отъ убіе́нія непра́веднаго, вопіе́мъ ти́: ра́дуйся, Нико́лае, засту́пниче прибѣга́ющимъ подъ кро́въ тво́й.

И ны́нѣ: Богоро́дице Дѣ́во, ра́дуйся, ра́дость отъ а́нгела пріе́мшая, спаси́ Тебе́ велича́ющихъ.

Катава́сія: Изба́ви отъ бѣ́дъ рабы́ своя́, святи́телю Христо́въ Нико́лае, я́ко вси́ по Бо́зѣ къ тебѣ́ прибѣга́емъ, къ ско́рому помо́щнику и те́плому засту́пнику, и моле́бнику ко Спа́су о душа́хъ на́шихъ. [Покло́нъ.]

Го́споди поми́луй. [Три́жды.]

Пѣ́снь 3.

Ирмо́съ: Твоя́ пѣсносло́вцы, Богоро́дице, живы́й и незави́стный Исто́чниче, ли́къ Себѣ́ совоку́пльшія, духо́вно утверди́, въ боже́ственнѣй Твое́й сла́вѣ, вѣнце́въ сла́вы сподо́би.

Припѣ́въ: Святи́телю Христо́въ Нико́лае, моли́ Бо́га о на́съ.

Никто́же прибѣга́яй подъ кро́въ наде́жды твоея́, о́тче, то́щъ отъ тебе́ исхо́дитъ, но, — ра́дуйся, — принося́ ти, по́мощь пріе́млетъ, Нико́лае, ю́же и мнѣ́ пода́ждь, всеблаже́нне.

Припѣ́въ: Святи́телю Христо́въ Нико́лае, моли́ Бо́га о на́съ.

Ангели дивя́тся твоему́, преподо́бне, те́плому заступле́нію, человѣ́цы же ра́дуются, пріе́млюще моли́твами твои́ми избавле́ніе отъ напа́стей бѣсо́вскихъ, тѣ́мже, — ра́дуйся, — прино́симъ ти́, Нико́лае прехва́льне.

Сла́ва: Шле́мъ, и ору́жіе непобѣди́мое на діа́вола — ты́ еси́, христіа́номъ же утвержде́ніе, и іера́рхомъ удобре́ніе, Нико́лае чу́дне; ра́дуйся, чудотво́рче вели́кій, обурева́емымъ ти́хое приста́нище.

И ны́нѣ: Заче́нши Зижди́теля Своего́, Богоро́дице, родила́ еси́ Творца́ всѣ́хъ и Го́спода. Того́ моли́ изба́вити на́съ отъ напа́стей; ели́ка бо хо́щеши, вся́ мо́жеши, я́ко блага́я Блага́го же Роди́тельница.

Катава́сія: Изба́ви отъ бѣ́дъ рабы́ своя́, святи́телю Христо́въ Нико́лае, я́ко вси́ по Бо́зѣ къ тебѣ́ прибѣга́емъ, къ ско́рому помо́щнику и те́плому засту́пнику, и моле́бнику ко Спа́су о душа́хъ на́шихъ. [Покло́нъ.]

Го́споди поми́луй. [Три́жды.]

Сѣда́ленъ, гла́съ 8. Подо́бенъ: Прему́дрости.

Возше́дъ на высоту́ добродѣ́телей и Боже́ственными отту́ду, о́тче, озари́вся сія́ніи чуде́съ, пресвѣ́телъ вои́стинну яви́лся еси́ мíрови па́стырь, на́мъ — въ напа́стехъ сы́й предста́тель непобѣди́мь; тѣ́мже, пресла́вно врага́ побѣди́въ, лжу́ отгна́лъ еси́, и человѣ́ки спа́слъ еси́ отъ сме́рти, Нико́лае. Моли́ Христа́ Бо́га грѣхо́въ оставле́ніе дарова́ти чту́щимъ любо́вію святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ:

Яко дѣ́ву и еди́ну въ жена́хъ, Тя́, безъ сѣ́мене ро́ждшую Бо́га пло́тію, вси́ ублажа́емъ, ро́ди человѣ́честіи: о́гнь бо всели́ся въ Тя́ Божества́, и я́ко Младе́нца дои́ши Зижди́теля и Го́спода. Тѣ́мъ, а́нгельскій и человѣ́ческій ро́дъ, досто́йно сла́вимъ пресвято́е Рождество́ Твое́ и согла́сно вопіе́мъ Ти́: моли́ Христа́ Бо́га согрѣше́ній оставле́ніе дарова́ти покланя́ющимся вѣ́рою пресвято́му Рождеству́ Твоему́.

Пѣ́снь 4.

Ирмо́съ: Сѣдя́й въ сла́вѣ на Престо́лѣ Божества́ во о́блацѣ ле́гцѣ, прíиде Іису́съ Пребоже́ственный, Нетлѣ́нною Дла́нію и спасе́ зову́щія: сла́ва, Христе́, си́лѣ Твое́й.

Припѣ́въ: Святи́телю Христо́въ Нико́лае, моли́ Бо́га о на́съ.

Апо́столомъ равнопресто́льне, ра́дуйся, Нико́лае, я́ко Аріеву е́ресь посрами́лъ еси́, и веліа́рова шата́нія низложи́лъ еси́, твои́ми моли́твами; не преста́й моля́ о рабѣ́хъ твои́хъ.

Припѣ́въ: Святи́телю Христо́въ Нико́лае, моли́ Бо́га о на́съ.

Юношу о́наго отъ руки́ Ами́ры срацы́нскаго изба́вилъ еси́, роди́телемъ же его́ ра́дость дарова́лъ еси́, тѣ́мъ ти́ съ ни́ми и мы́, — ра́дуйся, — прино́симъ, Нико́лае преподо́бне.

Сла́ва: Три воево́ды отъ убіе́нія непра́веднаго, чудотво́рче, спа́слъ еси́, я́влься во снѣ́ царю́ благочести́вому, и запрети́въ ему́, и отъ ни́хъ, — ра́дуйся, — прія́лъ еси́, Нико́лае; и мене́ укрѣпи́ твои́ми моли́твами.

И ны́нѣ: Преблагослове́нная Богоро́дице, ра́дуйся, я́ко еси́ Царя́ всѣ́хъ престо́лъ, херуви́мовъ вы́шшій; не закосни́, моля́ Своего́ Сы́на и Бо́га на́шего, о чту́щихъ Тя́ при́сно, съ Никола́емъ блаже́ннымъ.

Катава́сія: Изба́ви отъ бѣ́дъ рабы́ своя́, святи́телю Христо́въ Нико́лае, я́ко вси́ по Бо́зѣ къ тебѣ́ прибѣга́емъ, къ ско́рому помо́щнику и те́плому засту́пнику, и моле́бнику ко Спа́су о душа́хъ на́шихъ. [Покло́нъ.]

Го́споди поми́луй. [Три́жды.]

Пѣ́снь 5.

Ирмо́съ: Ужасо́шася вся́ческая о Боже́ственнѣй сла́вѣ Твое́й: Ты́ бо, неискусобра́чная Дѣ́во, имѣ́ла еси́ во утро́бѣ надъ всѣ́ми Бо́га, и родила́ еси́ Безлѣ́тнаго Сы́на, всѣ́мъ, воспѣва́ющимъ Тя́, ми́ръ подава́ющая.

Припѣ́въ: Святи́телю Христо́въ Нико́лае, моли́ Бо́га о на́съ.

Апо́столовъ тезоиме́нне, со а́нгелы равностоя́телю престо́ла Влады́чня неотсту́пнѣ, Арія безу́мновавшаго посрами́лъ еси́; того́ ра́ди вопіе́мъ ти́, Нико́лае: ра́дуйся, святи́телемъ удобре́ніе и сто́лпе церко́вный.

Припѣ́въ: Святи́телю Христо́въ Нико́лае, моли́ Бо́га о на́съ.

Ру́ку ми́ да́ждь, Нико́лае, по́мощи, моля́ся ко Го́споду, зане́же бу́ря потопля́етъ мя́ грѣхо́вная, и приведи́ къ ти́хому приста́нищу покая́нія, о́тче, твои́ми моли́твами.

Сла́ва: Аще и мно́го беззако́нновахъ, Нико́лае, но не отступа́ю наде́жды покро́ва твоего́, всегда́, — ра́дуйся, — принося́ ти; ты́ мя изба́ви отъ вся́кія ско́рби и бѣды́, ели́ка бо хо́щеши, вся́ мо́жеши.

И ны́нѣ: Облаче превы́шшій небе́съ, ра́дуйся, иска́пающій на́мъ ка́плю, Богоро́дице всеблага́я, пода́ждь отъ Бо́га правосла́внымъ христіа́номъ [въ те́кстѣ: Импера́тору на́шему] побѣ́ду на ва́рвары, со іера́рхомъ Никола́емъ Того́ моля́.

Катава́сія: Изба́ви отъ бѣ́дъ рабы́ своя́, святи́телю Христо́въ Нико́лае, я́ко вси́ по Бо́зѣ къ тебѣ́ прибѣга́емъ, къ ско́рому помо́щнику и те́плому засту́пнику, и моле́бнику ко Спа́су о душа́хъ на́шихъ. [Покло́нъ.]

Го́споди поми́луй. [Три́жды.]

Пѣ́снь 6.

Ирмо́съ: Боже́ственное сіе́ и всечестно́е соверша́юще пра́зднество, богому́дріи, Богома́тере, пріиди́те, рука́ми воспле́щимъ, отъ Нея́ ро́ждшагося Бо́га сла́вимъ.

Припѣ́въ: Святи́телю Христо́въ Нико́лае, моли́ Бо́га о на́съ.

Дру́гъ Христо́въ и вторы́й Пе́тръ, яви́лся еси́, о́тче, ра́дуйся, я́ко еси́ сто́лпъ церко́вный и чуде́сный орга́нъ, Ду́хомъ Святы́мъ чудодѣ́йствуяй и бряца́яй. Тѣ́мже, Нико́лае, — ра́дуйся, — прино́симъ ти́ всегда́.

Припѣ́въ: Святи́телю Христо́въ Нико́лае, моли́ Бо́га о на́съ.

Услы́шавъ Константи́нъ ца́рь благочести́вый во снѣ́ преще́нія твоя́, со Авла́віемъ епа́рхомъ, о муже́хъ о́нѣхъ непра́ведно имѣ́вшихъ поги́бнути, вско́рѣ повелѣ́ отпусти́ти и́хъ, тебѣ́ же, — ра́дуйся, — вопія́ше, Нико́лае.

Сла́ва: Кораблю́ о́ному потопа́ющу въ мо́ри ты́, о́тче, бы́лъ еси́ ко́рмчій; и мнѣ́, лю́тѣ обурева́ему отъ помышле́ній бѣсо́вскихъ, да́ждь я́дрило блага́го ра́зума во умѣ́ и въ се́рдцѣ, я́ко да всегда́, — ра́дуйся, — приношу́ ти, Нико́лае прехва́льне.

И ны́нѣ: Ра́дуйся, Пречи́стая Дѣ́во, ра́дуйся, мíру утвержде́ніе, ра́дуйся, я́ко родила́ еси́ Сы́на, всѣ́хъ Бо́га, Того́ моли́, Богоро́дице пренепоро́чная, спасти́ся душа́мъ на́шимъ.

Катава́сія: Изба́ви отъ бѣ́дъ рабы́ своя́, святи́телю Христо́въ Нико́лае, я́ко вси́ по Бо́зѣ къ тебѣ́ прибѣга́емъ, къ ско́рому помо́щнику и те́плому засту́пнику, и моле́бнику ко Спа́су о душа́хъ на́шихъ. [Покло́нъ.]

Го́споди поми́луй. [Три́жды.] Сла́ва и ны́нѣ.

Конда́къ, гла́съ 3. Подо́бенъ: Дѣ́ва дне́сь.

Въ Мѵ́рѣхъ, свя́те, священнодѣ́йствитель показа́лся еси́, Христо́во бо, преподо́бне, Ева́нгеліе испо́лнивъ, положи́лъ еси́ ду́шу твою́ о лю́дехъ твои́хъ, и спа́слъ еси́ непови́нныя отъ сме́рти. Сего́ ра́ди освяти́лся еси́, я́ко вели́кій таи́нникъ Бо́жія благода́ти.

Икосъ:

Воспои́мъ ны́нѣ святи́теля пѣ́сньми, мѵ́рскимъ лю́демъ па́стыря и учи́теля, да моли́твами его́ просвѣти́мся: се́ бо яви́ся чи́стъ ве́сь, нетлѣ́ненъ ду́хомъ, Христу́ принося́ же́ртву непоро́чну, чи́сту, Бо́гу благопрія́тну, я́ко святи́тель, очище́нъ и душе́ю и тѣ́ломъ. Тѣ́мже сы́й и́стинно Це́ркве предста́тель и побо́рникъ сея́, я́ко вели́кій таи́нникъ Бо́жія благода́ти.

Пѣ́снь 7.

Ирмо́съ: Не послужи́ша тва́ри богому́дріи, па́че Созда́вшаго, но, о́гненное преще́ніе му́жески попра́вше, ра́довахуся, пою́ще: препѣ́тый отце́въ Госпо́дь и Бо́гъ, благослове́нъ еси́.

Припѣ́въ: Святи́телю Христо́въ Нико́лае, моли́ Бо́га о на́съ.

Свя́те Нико́лае, святи́телю Христо́въ, ра́дуйся, ты́ бо еси́ ра́дость всѣ́мъ неизглаго́ланная, и мнѣ́ пода́ждь ру́ку по́мощи, да глаго́лю ти́: ра́дуйся, всеблаже́нне.

Припѣ́въ: Святи́телю Христо́въ Нико́лае, моли́ Бо́га о на́съ.

Егда́ услы́шаша воево́ды отпуще́ніе изъ темни́цы повелѣ́ніемъ твои́мъ, взе́мше свѣ́щники, принесо́ша ти́ со свѣща́ми, ве́ліимъ вопію́ще гла́сомъ: ра́дуйся, о́тче преподо́бне, избавле́ніе на́ше.

Сла́ва: Нѣ́когда услы́шалъ еси́ въ темни́цѣ свя́занныя, услы́ши и мене́, Нико́лае, — ра́дуйся, — принося́ща ти́, и исхи́ти мя́ огня́ гее́нскаго.

И ны́нѣ: Марíе Госпоже́, Ма́ти Изба́вителя, пріими́ мя, ка́ющагося и прибѣга́ющаго подъ кро́въ Тво́й, я́ко да не престая́ вопію́ Тебѣ́: ра́дуйся, Благода́тная Богоро́дице Приснодѣ́во.

Катава́сія: Изба́ви отъ бѣ́дъ рабы́ своя́, святи́телю Христо́въ Нико́лае, я́ко вси́ по Бо́зѣ къ тебѣ́ прибѣга́емъ, къ ско́рому помо́щнику и те́плому засту́пнику, и моле́бнику ко Спа́су о душа́хъ на́шихъ. [Покло́нъ.]

Го́споди поми́луй. [Три́жды.]

Пѣ́снь 8.

Ирмо́съ: Отроки благочести́выя въ пещи́ Рождество́ Богоро́дичо спасло́ е́сть, тогда́ у́бо образу́емое, ны́нѣ же дѣ́йствуемое, вселе́нную всю́ воздвиза́етъ пѣ́ти Тебѣ́: Го́спода по́йте, дѣла́, и превозноси́те Его́ во вся́ вѣ́ки.

Припѣ́въ: Святи́телю Христо́въ Нико́лае, моли́ Бо́га о на́съ.

Апо́столовъ сопресто́льниче, со а́нгелы служи́телю Святѣ́й Тро́ицѣ, Нико́лае прехва́льне, ра́дуйся, и мнѣ́ да́руй ра́дость моли́твами твои́ми.

Припѣ́въ: Святи́телю Христо́въ Нико́лае, моли́ Бо́га о на́съ.

Ко́рмчіе обурева́емыхъ, Нико́лае, ра́дуйся, и бу́рю мои́хъ страсте́й, я́же отъ прило́га бѣсо́вскаго, ути́ши, я́ко про́чее не могу́ терпѣ́ти, но вопію́: ра́дуйся, помо́щниче мо́й и те́плый предста́телю.

Сла́ва: О, коли́ка туга́ обдержи́тъ мя́ отъ стрѣля́ній бѣсо́вскихъ! И я́звы терпѣ́ти ми́ нѣ́сть мо́щно, пла́стыря приложи́ти нѣ́сть врача́, но ты́ ми приложи́ пла́стырь, и еле́й моли́твъ твои́хъ, Нико́лае, да зову́ ти: ра́дуйся, о́тче преподо́бне.

И ны́нѣ: Купино́ неопали́мая, ра́дуйся, ю́же Моисе́й ви́дѣ на Сина́и, и лѣ́ствица, ю́же Іа́ковъ ви́дѣ, Преблагослове́нная Богоро́дице Приснодѣ́во.

Катава́сія: Изба́ви отъ бѣ́дъ рабы́ своя́, святи́телю Христо́въ Нико́лае, я́ко вси́ по Бо́зѣ къ тебѣ́ прибѣга́емъ, къ ско́рому помо́щнику и те́плому засту́пнику, и моле́бнику ко Спа́су о душа́хъ на́шихъ. [Покло́нъ.]

Го́споди поми́луй. [Три́жды.]

Пѣ́снь 9.

Ирмо́съ: Вся́къ земноро́дный да взыгра́ется, Ду́хомъ просвѣща́емь, да торжеству́етъ же безпло́тныхъ умо́въ естество́, почита́ющее свяще́нное торжество́ Богома́тере, и да вопіе́тъ: ра́дуйся, Всеблаже́нная Богоро́дице, Чи́стая Приснодѣ́во.

Припѣ́въ: Святи́телю Христо́въ Нико́лае, моли́ Бо́га о на́съ. [Покло́нъ.]

Льсти́ваго стрѣля́нія обдержа́тъ мя́, и стремле́нія грѣхо́вная, но надѣ́яся на покро́въ тво́й, къ тебѣ́ прибѣга́ю, о́тче, я́ко да отжене́ши отъ мене́ вся́ ле́сти лука́ваго, да зову́ ти: ра́дуйся, Нико́лае.

Припѣ́въ: Святи́телю Христо́въ Нико́лае, моли́ Бо́га о на́съ.

Арія безу́мновавшаго посрами́лъ еси́, пла́мень же ересе́й угаси́лъ еси́, воево́ды въ темни́цѣ свя́занныя услы́шалъ еси́, и отъ ни́хъ, — ра́дуйся, — прія́лъ еси́, и мы́ вопіе́мъ ти́, Нико́лае: ра́дуйся, всеблаже́нне.

Сла́ва: Агрика о́наго услы́шавый, и сы́на его́ Васи́лія отъ Ами́ры восхи́тивый, и предста́вивый роди́телемъ здра́ва во еди́нъ ча́съ отъ срацы́нъ, и мнѣ́ моля́щуся, исхи́ти неду́гущую мою́ ду́шу, и грѣхи́ обложе́нную, отъ огня́ гее́нскаго, Нико́лае.

И ны́нѣ: Цари́це, всѣ́хъ Царя́ ро́ждшая и носи́вшая Нося́щаго всю́ тва́рь, спаси́ мя, велича́ющаго Тя́, Пресвята́я Влады́чице.

Катава́сія: Изба́ви отъ бѣ́дъ рабы́ своя́, святи́телю Христо́въ Нико́лае, я́ко вси́ по Бо́зѣ къ тебѣ́ прибѣга́емъ, къ ско́рому помо́щнику и те́плому засту́пнику, и моле́бнику ко Спа́су о душа́хъ на́шихъ. [Покло́нъ.]

Го́споди поми́луй. [Три́жды.]
Посе́мъ задосто́йникъ, гласъ 8:

Влады́чице, пріими́ моли́тву ра́бъ Свои́хъ и изба́ви на́съ отъ вся́кія ну́жды и печа́ли. Ты́ еси́, Богоро́дице, ору́жіе на́ше и стѣна́. Ты́ еси́ Засту́пнице, и къ Тебѣ́ прибѣга́емъ, Тя́ и ны́нѣ на моли́тву призыва́емъ, да изба́виши ны́ отъ вра́гъ на́шихъ. Возвели́чимъ Тя́ вси́, Пренепоро́чную Ма́терь Христа́ Бо́га на́шего, Юже осѣни́ Ду́хъ Пресвяты́й. [Покло́нъ до земли́.]

Та́же:

Святы́й Бо́же, Святы́й Крѣ́пкій, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй на́съ. [Три́жды, и покло́ны три.]

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́нѣ и при́сно и во вѣ́ки вѣко́въ, ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй на́съ: Го́споди, очи́сти грѣхи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́нія на́ша; Святы́й, посѣти́ и исцѣли́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди поми́луй. [Три́жды.]
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́нѣ и при́сно и во вѣ́ки вѣко́въ, ами́нь.

Отче на́шъ, Иже еси́ на небесѣ́хъ! Да святи́тся и́мя Твое́, да пріи́детъ Ца́рствіе Твое́, да бу́детъ во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлѣ́бъ на́шъ насу́щный да́ждь на́мъ дне́сь; и оста́ви на́мъ до́лги на́ша, я́коже и мы́ оставля́емъ должнико́мъ на́шимъ; и не введи́ на́съ во искуше́ніе, но изба́ви на́съ отъ лука́ваго.

Го́споди Іису́се Христе́, Сы́не Бо́жій, поми́луй на́съ, ами́нь.

Тропа́рь, гла́съ 4:

Пра́вило вѣ́ры и о́бразъ кро́тости, воздержа́нія учи́теля яви́ тя ста́ду твоему́, я́же веще́й и́стина. Сего́ ра́ди стяжа́лъ еси́ смире́ніемъ высо́кая, нището́ю бога́тая, о́тче священнонача́льниче Нико́лае, моли́ Христа́ Бо́га, спасти́ся душа́мъ на́шимъ.

Сла́ва, конда́къ, гла́съ 3.

Въ Мѵ́рѣхъ, свя́те, священнодѣ́йствитель показа́лся еси́, Христо́во бо, преподо́бне, Ева́нгеліе испо́лнивъ, положи́лъ еси́ ду́шу твою́ о лю́дехъ твои́хъ, и спа́слъ еси́ непови́нныя отъ сме́рти. Сего́ ра́ди освяти́лся еси́, я́ко вели́кій таи́нникъ Бо́жія благода́ти.

И ны́нѣ, богоро́диченъ, гла́съ 4:

Еже отъ вѣ́ка утае́нное, и а́нгеломъ несвѣ́домое та́инство: Тобо́ю, Богоро́дице, су́щимъ на земли́ яви́ся, Бо́гъ въ несли́тномъ соедине́ніи воплоща́емь, и кре́стъ во́лею на́съ ра́ди воспріи́мъ, и́мже воскреси́въ первозда́ннаго, спасе́ отъ сме́рти ду́ши на́ша.

Го́споди поми́луй. [40.]
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́нѣ и при́сно и во вѣ́ки вѣко́въ, ами́нь.

Моли́тва ко святи́телю Никола́ю.
Припѣ́въ: Святи́телю Христо́въ Нико́лае, моли́ Бо́га о на́съ.

О, всеблагíй о́тче Нико́лае, па́стырю и учи́телю всѣ́хъ вѣ́рою притека́ющихъ къ твоему́ заступле́нію и те́плою моли́твою тебе́ призыва́ющихъ! Ско́ро потщи́ся и изба́ви Христо́во ста́до отъ волко́въ, гу́бящихъ е́; и вся́ку страну́ христіа́нскую огради́ и сохрани́ святы́ми твои́ми моли́твами, отъ мірска́го мяте́жа, тру́са, наше́ствія иноплеме́нниковъ и междоусо́бныя бра́ни, отъ гла́да, пото́па, огня́, меча́ и напра́сныя сме́рти; и я́коже поми́ловалъ еси́ тріе́хъ муже́й въ темни́цѣ сѣдя́щихъ, и изба́вилъ еси́ и́хъ царе́ва гнѣ́ва и посѣче́нія ме́чнаго, та́ко поми́луй и мене́, умо́мъ, сло́вомъ и дѣ́ломъ во тмѣ́ грѣхо́въ су́ща, изба́ви мя́ гнѣ́ва Бо́жія и вѣ́чныя ка́зни, я́ко да твои́мъ хода́тайствомъ и по́мощію, Свои́мъ же милосе́рдіемъ и благода́тію, Христо́съ Бо́гъ, ти́хое и безгрѣ́шное житіе́ да́стъ ми́ пожи́ти въ вѣ́цѣ се́мъ и изба́витъ мя́ шу́іяго стоя́нія, сподо́битъ же десна́го со всѣ́ми святы́ми. Ами́нь.

Таже:

Честнѣ́йшую херуви́мъ и сла́внѣйшую безъ сравне́нія серафи́мъ, безъ истлѣ́нія Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя́ велича́емъ. [Покло́нъ до земли́.]

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́нѣ и при́сно и во вѣ́ки вѣко́въ, ами́нь.
Го́споди поми́луй. [Три́жды.]

И отпу́стъ: Го́споди Іису́се Христе́, Сы́не Бо́жій, моли́твъ ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, и и́же во святы́хъ отца́ на́шего Никола́я, архіепи́скопа Мѵ́ръ Ликíйскихъ чудотво́рца, и всѣ́хъ святы́хъ, поми́луй и спаси́ на́съ, я́ко Бла́гъ и Человѣколю́бецъ, ами́нь.

Примѣчанія:
[1] Послѣдованіе молебнаго канона приводится въ томъ видѣ, въ какомъ его можетъ совершать мірянинъ въ своей домашней молитвѣ — безъ возгласовъ и молитвъ священнослужителей.
[2] Канонъ и молитва приводятся по изданію: Слу́жба съ ака́ѳистомъ святи́телю Христо́ву Никола́ю. — Кíевъ: Тѵпогра́фія Кíево-Пече́рской Успе́нской Ла́вры, 1871. — Л. 6 об. – 10, 30 – 32.

/ Къ оглавленію раздѣла /


Наверхъ / Къ титульной страницѣ

0