Собраніе богослужебныхъ текстовъ Православной Церкви

Русскiй Порталъ- Церковный календарь- Русская Библія- Осанна- Святоотеческое наслѣдіе- Наслѣдіе Святой Руси- Слово пастыря- Литературное наслѣдіе- Новости

Осанна
-
Гостевая книга
-
Новости
-
Написать письмо
-
Поискъ
-
Литургика
-
Канонизація святыхъ
-
Ирмологій

Домашняя молитва

Каноны
-
Акаѳисты
-
Псалтирь Божіей Матери

Евхологій

Служебникъ
-
Требникъ

Слѣдованная Псалтирь

Псалтирь
-
Канонникъ
-
Часословъ
-
Мѣсяцесловъ

Тріодь

Постная
-
Цвѣтная

Минеи

Минея Общая
-
Минеи Богослужебныя
-
Архивъ

Октоихъ

Съ 1-го по 4-й гласъ
-
Съ 5-го по 8-й гласъ

Церк.-учит. литература

«Златоустъ»

Греч. и древнерус. тексты

Греч. литург. тексты
-
Древнерус. литург. тексты

Календарь на Вашемъ сайтѣ

Ссылка для установки

Православный календарь

Новости сайтаСегодня - среда, 26 iюня 2019 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 10.
Если вы нашли ошибку на странице, выделите ее мышкой и щелкните по этой ссылке, или нажмите Ctrl+Alt+E

ДОМАШНЯЯ МОЛИТВА

Свт. Димитрій, митр. Ростовскій († 1709 г.).

Святитель Димитрий, митрополит Ростовский, чудотворецСвт. Димитрій, митрополитъ Ростовскій, чудотворецъ родился въ 1651 г. въ м. Макаровѣ, Кіевской губерніи. Въ мірѣ Даніилъ, сынъ казачьего сотника Туптало. Окончивъ Богоявленскую школу (Могилянскую Духовную Академію), принялъ въ 1668 г. постригъ въ Кіевскомъ Кирилловомъ монастырѣ. Въ 1675 г. — іеромонахъ. Былъ игуменомъ въ нѣсколькихъ монастыряхъ монастыряхъ. Архимандритъ Черниговскаго Елецкаго монастыря и Новгородсѣверскаго Преображенскаго монастыря. Въ 1701 г. поставленъ митрополитомъ Тобольскимъ; по болѣзни остался въ Москвѣ и занялъ освободившуюся въ 1702 г. каѳедру въ Ростовѣ. Много потрудился въ установленіи церковного благочестія и въ дѣлѣ обличенія старообрядцевъ. Подвизался въ подвигахъ поста, молитвы, милосердія. Двадцать лѣтъ трудился надъ составленіемъ Четьихъ-Миней, которыя началъ писать въ 1684 г. въ Кіево-Печерскомъ монастырѣ. Свт. Димитрій мирно скончался  28 октября 1709 г. и былъ погребенъ, по его завѣщанію, въ соборной церкви Ростовскаго Спасо-Яковлевскаго монастыря. Обрѣтеніе мощей — 21 сентября 1752 г. Прославленіе — 22 апрѣля 1757 г. Перенесеніе мощей въ новую раку — 25 мая 1763 г.

АКАѲИСТЫ

Ака́ѳистъ (первый) и́же во святы́хъ отцу́ на́шему Дими́трію, митрополи́ту Росто́вскому.

Конда́къ 1.

Избра́нному чудотво́рцу и уго́днику Христо́ву Дими́трію соста́вимъ похвалы́, я́ко засту́пнику на́шему и те́плому о на́съ моли́твеннику. Ты́ же, имѣ́яй дерзнове́ніе ко Го́споду, преклони́ся ми́лостивнѣ къ зову́щимъ ти́:

Ра́дуйся, Дими́тріе, вели́кій чудотво́рче.

Икосъ 1.

Ангелъ нра́вомъ, а́ще и человѣ́къ естество́мъ бы́лъ еси́, святи́телю Дими́тріе: кро́тостію и ми́лостію привле́клъ еси́ благода́ть Всесвята́го Ду́ха и яви́лся еси́ Его́ обита́лищемъ. Тѣ́мже мы́, благодаря́ще Бо́га, просла́вившаго въ земли́ на́шей такова́го святи́теля, воспѣва́емъ тебѣ́ си́це:

Ра́дуйся, незло́біемъ твои́мъ Агнца, прорече́ннаго Иса́іемъ, подража́вый; ра́дуйся, кро́тости христіа́нскія примѣ́ръ собо́ю показа́вый.

Ра́дуйся, милосе́рдіемъ свои́мъ ни́щія препита́вый; [ра́дуйся, вмѣ́сто тлѣ́нныхъ нетлѣ́нная стяжа́вый].

Ра́дуйся, сердобо́ліемъ утѣ́шивый стра́ждущія; ра́дуйся, къ подвла́стнымъ тебѣ́ всегда́ бы́вый отце́мъ чадолюби́вымъ.

Ра́дуйся, Дими́тріе, вели́кій чудотво́рче.

Конда́къ 2.

Ви́дяще оби́льную рѣку́ чуде́съ и исцѣле́ній отъ святы́хъ твои́хъ моще́й истека́ющую, благоговѣ́нія и ра́дости испо́лншеся, благодари́мъ Бо́га, прославля́ющаго тебе́, вели́кій Дими́тріе, и непреста́нно вопіе́мъ Созда́телю на́шему: Аллилу́ія.

Икосъ 2.

Ра́зумъ и́стиннаго богосло́вія внуша́я ча́домъ Христо́вы Це́ркве, непреста́нно златослове́сными поуче́ніями утвержда́лъ еси́; ерети́чествующихъ же раско́льниковъ въ заблужде́ніяхъ облича́я, иска́лъ привлещи́ и тѣ́хъ къ спаси́тельному единомы́слію. За таково́е твое́ о душа́хъ на́шихъ попече́ніе по до́лгу взыва́емъ тебѣ́ си́це:

Ра́дуйся, сто́лпе благоче́стія; ра́дуйся, пла́меню, пожига́яй нече́стіе.

Ра́дуйся, таи́нниче Пресвяты́я Тро́ицы; ра́дуйся, проповѣ́дниче неисче́тныхъ чуде́съ Бо́жіихъ.

Ра́дуйся, суему́дрія обличи́телю; ра́дуйся, правовѣ́рія рачи́телю.

Ра́дуйся, Дими́тріе, вели́кій чудотво́рче.

Конда́къ 3.

Си́лою благода́ти Бо́жія еще́ во вре́менной жи́зни прія́лъ еси́ вла́сть, свя́те Дими́тріе, бѣ́сы изгоня́ти и неду́ги исцѣля́ти. По сме́рти же твое́й наипа́че просла́ви тебѣ́ Всемогу́щій Бо́гъ мно́гими чудотворе́ніями, да вси́, зря́ще сіе́, непреста́нно воспѣва́ютъ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 3.

Имѣ́я неусы́пное попече́ніе о спасе́ніи ду́шъ, ввѣ́ренныхъ тебѣ́ отъ Бо́га, святи́телю Дими́тріе, непреста́нно наставля́лъ еси́ па́ству твою́ душеспаси́тельной жи́зни, подава́я собо́ю примѣ́ръ соверше́нства христіа́нскаго. Испра́вивъ нелѣ́ностно таковы́й по́двигъ, пріими́ отъ на́шего усе́рдія похвалы́ сицевы́я:

Ра́дуйся, вмѣсти́лище добродѣ́телей; ра́дуйся, святы́ни жили́ще.

Ра́дуйся, мечу́, поро́ки посѣца́ющій; ра́дуйся, свѣти́ло, пу́ть пра́вый указу́ющее.

Ра́дуйся, луна́, пріе́млющая свѣ́тъ сво́й отъ Христа́, Со́лнца пра́вды; ра́дуйся, звѣздо́, сія́ющая во тмѣ́ су́щимъ.

Ра́дуйся, Дими́тріе, вели́кій чудотво́рче.

Конда́къ 4.

Бу́ря недоумѣ́нія смуща́етъ мя́, святи́телю Дими́тріе, ка́ко досто́йно могу́ возглаго́лати вели́чія твоя́? Но ты́, я́ко бла́гъ и милосе́рдъ, воззри́ не на недосто́инство творе́нія сего́, но на усе́рдное мое́ произволе́ніе, и научи́ мя́ грѣ́шнаго, ка́ко подоба́етъ душе́ю ощуща́ти славосло́віе Бо́жіе, и пѣ́ти: Аллилу́ія.

Икосъ 4.

Слы́шаша суему́дренніи раско́льницы твое́ о ни́хъ изобличе́ніе, е́же ты́, болѣ́знуя о заблужде́ніи и́хъ серде́чномъ, написа́лъ еси́, — возпламени́шася гнѣ́вомъ и я́ростію. Но ты́, я́ко тве́рдый адама́нтъ, не измѣни́лся еси́ подъ уда́рами зло́бы и не́нависти, и, радя́ о сла́вѣ Бо́жіей па́че любве́ человѣ́ческія, непреста́нно укоря́лъ о́ныхъ звѣронра́вныхъ ча́дъ, терза́ющихъ утро́бу своея́ ма́тери. Сего́ ра́ди вопіе́мъ ти́:

Ра́дуйся, Златоу́стаго ревни́телю; ра́дуйся, Це́ркве Христо́вы побо́рниче.

Ра́дуйся, златослове́сными уста́ми небе́сныя и́стины вѣща́яй; ра́дуйся, земны́я по́чести ни во что́ вмѣня́яй.

Ра́дуйся, па́стырю до́брый, огражда́яй свое́ ста́до отъ волко́въ губи́телей; ра́дуйся, ма́нною Боже́ственнаго уче́нія своя́ о́вцы пита́яй.

Ра́дуйся, Дими́тріе, вели́кій чудотво́рче.

Конда́къ 5.

Боготе́чная звѣзда́ яви́лся еси́ въ тече́ніи твое́мъ, е́же ты́ соверша́лъ еси́, свое́ спасе́ніе устроя́я, и примѣ́ромъ свои́мъ ду́ши вѣ́рныхъ назида́я, вопію́щихъ усе́рдно къ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 5.

Ви́дѣвше а́нгельстіи чи́нове еще́ во вре́менной жи́зни твое́й по́двиги твоя́, и возде́ржное житіе́ твое́, прославля́ху Человѣколю́бца Бо́га, подкрѣпля́ющаго немощно́е человѣ́ческое естество́. Мы́ же ублажа́емъ тя́ похвала́ми си́ми:

Ра́дуйся, усе́рдный Бо́жій служи́телю; ра́дуйся, а́нгеловъ сожи́телю.

Ра́дуйся, преподо́бныхъ собесѣ́дниче; ра́дуйся, святи́телей удобре́ніе.

Ра́дуйся, мона́ховъ и по́стниковъ наста́вниче; ра́дуйся, всѣ́хъ вѣ́рныхъ несомнѣ́нное прибѣ́жище.

Ра́дуйся, Дими́тріе, вели́кій чудотво́рче.

Конда́къ 6.

Проповѣ́дуетъ Россíя вся́ вели́чія Бо́жія, на тебѣ́ пока́занная, святи́телю Дими́тріе, я́ко всѣ́мъ прося́щимъ тя́ подае́ши въ болѣ́знехъ исцѣле́ніе, въ бѣда́хъ избавле́ніе, и во всѣ́хъ ну́ждахъ ско́рое вспомоществова́ніе. Сего́ ра́ди немо́лчно воспѣва́емъ Благодѣ́телю, Бо́гу на́шему: Аллилу́ія.

Икосъ 6.

Возсія́ въ душѣ́ твое́й блиста́ющій свѣ́тъ и́стиннаго боговѣ́дѣнія, освяща́я ду́ши вѣ́рныхъ, съ сла́достію внима́ющихъ уче́нію твоему́, и похваля́ющихъ тя́ си́це:

Ра́дуйся, орга́не Ду́ха Всесвята́го; ра́дуйся, тимпа́не, услажда́ющій благочести́выхъ чу́вства.

Ра́дуйся, златокова́нная труба́, враги́ устраша́ющая; ра́дуйся, свирѣ́ль, утѣша́ющая о́вцы, тобо́ю пасо́мыя.

Ра́дуйся, архіере́ю вели́кій; ра́дуйся, па́стырю предо́брый.

Ра́дуйся, Дими́тріе, вели́кій чудотво́рче.

Конда́къ 7.

Хотя досто́йнымъ о́бразомъ соверши́ти по́двигъ, возложе́нный на тя́ отъ Бо́га, пе́рвѣе укрѣпля́лъ еси́ свою́ ду́шу прочита́ніемъ житія́ святы́хъ, предполага́я себѣ́ подража́ніе о́нѣхъ. Та́же почу́вствовавъ по́льзу изъ того́ проистека́ющую, не облѣни́лся еси́ бы́ти списа́телемъ жи́зни тѣ́хъ, съ ни́миже ны́нѣ въ невече́рнѣмъ свѣ́тѣ сла́дко воспѣва́еши Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 7.

Но́ваго тя́ Никола́я Мѵрликíйскаго и Златоу́ста Царегра́дскаго ви́димъ, святи́телю Дими́тріе: о́вый бо Арія бѣсну́ющагося отъ собо́ра отце́въ отгна́лъ е́сть, о́въ же Це́рковь Бо́жію сладкослове́сными уче́ніи украси́лъ е́сть; ты́ же ерети́чествующихъ раско́льниковъ обличи́лъ еси́, и вѣ́рныхъ списа́ньми твои́ми и богодухнове́ннымъ уче́ніемъ уцѣлому́дрилъ еси́. Услы́ши у́бо на́съ, вопію́щихъ такова́я:

Ра́дуйся, Правосла́вія ревни́телю; ра́дуйся, раско́ловъ искорени́телю.

Ра́дуйся, свѣти́ло благоче́стія; ра́дуйся, пла́меню, пожига́яй нече́стіе.

Ра́дуйся, росо́, угобжа́ющая сердца́ вѣ́рныхъ; ра́дуйся, гро́ме, поража́ющій злочести́выхъ.

Ра́дуйся, Дими́тріе, вели́кій чудотво́рче.

Конда́къ 8.

Стра́нно ви́дѣти невѣ́рующимъ Бо́жіей си́лѣ, ка́ко въ ме́ртвенномъ тѣ́лѣ и нетлѣ́нннѣмъ возмо́жно бы́ло тебѣ́, святи́телю Христо́въ, непреткнове́нно проходи́ти а́нгельское житіе́. Мы́ же, благодаря́ о се́мъ Милосе́рдаго Бо́га, любо́вію серде́чною взыва́емъ: Аллилу́ія.

Икосъ 8.

Ве́сь и всего́ себе́ покори́въ во́лѣ Бо́жіей, и вся́ веще́ственная и тлѣ́нная вмѣни́въ уме́ты бы́ти, душе́ю и се́рдцемъ возжелѣ́лъ еси́ наслажда́тися Бо́жіимъ лицезрѣ́ніемъ. Таково́е благо́е твое́ произволе́ніе увѣнча́въ Всеще́дрый Человѣколю́бецъ Свое́ю благода́тію, повелѣва́етъ на́мъ воспѣва́ти тя́ си́це:

Ра́дуйся, я́ко Бо́гу соверше́нно угоди́лъ еси́; ра́дуйся, я́ко вѣне́цъ безсме́ртныя жи́зни получи́лъ еси́.

Ра́дуйся, наслажда́яся ра́йскія сла́дости; ра́дуйся, насыща́яся Бо́жія бла́гости.

Ра́дуйся, вѣ́рныхъ учи́телю и наста́вниче; ра́дуйся, прибѣга́ющихъ къ тебѣ́ те́плый засту́пниче.

Ра́дуйся, Дими́тріе, вели́кій чудотво́рче.

Конда́къ 9.

Вся́кія бѣды́, ско́рби и напа́сти избавля́й на́съ, свя́те Дими́тріе, твои́ми къ Бо́гу те́плыми моли́твами, и да́руй на́мъ и вре́менная блага́я, и вѣ́чное блаже́нство получи́ти, да съ тобо́ю ку́пно въ селе́ніи пра́ведныхъ воспое́мъ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 9.

Витíйство человѣ́ческое не возмо́жетъ изрещи́ дово́льно, коли́кую благода́ть получи́лъ еси́, свя́те Дими́тріе, отъ Бо́га, Его́же ты́ усе́рдно возлюби́лъ еси́. Но мы́, любо́вію побѣжда́еми, дерза́емъ воспѣ́ти тебѣ́ похвалы́ таковы́я:

Ра́дуйся, больны́хъ исцѣле́ніе; ра́дуйся, немощны́хъ подкрѣпле́ніе.

Ра́дуйся, ско́рбныхъ и печа́льныхъ утѣше́ніе; ра́дуйся, стра́ждущихъ ско́рая по́мощь.

Ра́дуйся, неиму́щимъ бога́тство источа́яй; ра́дуйся, всѣ́мъ прося́щимъ ско́рую по́мощь подава́яй.

Ра́дуйся, Дими́тріе, вели́кій чудотво́рче.

Конда́къ 10.

Спасти́ хотя́ твою́ ду́шу, неради́лъ еси́ о твое́й пло́ти, но па́че изможди́лъ еси́ ю́ посто́мъ, бдѣ́ніемъ, моли́твами и вся́кимъ удруче́ніемъ, да возмо́жеши нелѣ́ностно возсыла́ти къ Бо́гу те́плыя моли́твы, поя́: Аллилу́ія.

Икосъ 10.

Стѣна́ еси́, огражда́ющая отъ вся́кихъ бѣ́дъ, всѣ́хъ усе́рдно тя́ въ по́мощь призыва́ющихъ, святи́телю Дими́тріе, и во всѣ́хъ страна́хъ Россíйскія держа́вы я́сно проповѣ́дуются оби́льныя чудеса́, бы́вшая у святы́хъ моще́й твои́хъ. И та́ко ублажа́емъ тя́, о́тче святы́й, си́це:

Ра́дуйся, фіа́лъ, источа́яй еле́й Бо́жія милосе́рдія; ра́дуйся, отъ Бо́га дарова́нный на́мъ засту́пниче.

Ра́дуйся, бѣсо́въ прогони́телю; ра́дуйся, лю́тыхъ болѣ́зней цѣли́телю.

Ра́дуйся, до́брыхъ насади́телю; ра́дуйся, злы́хъ искорени́телю.

Ра́дуйся, Дими́тріе, вели́кій чудотво́рче.

Конда́къ 11.

Пѣ́ніе неумолка́емое приноси́лъ еси́ Пресвятѣ́й Тро́ицѣ, свя́те Дими́тріе, а́ще не гла́сомъ и не сло́вомъ, то дѣла́ми и ду́хомъ. Ны́нѣ же, предстоя́й престо́лу Вседержи́теля, моли́ о на́съ, воспѣва́ющихъ: Аллилу́ія.

Икосъ 11.

Свѣтоза́рный тво́й у́мъ озари́лъ всѣ́хъ вѣ́рныхъ сердца́ уясне́ніемъ Боже́ственныхъ та́инъ, и́хже познава́я, сподобля́емся прія́ти въ ду́ши на́ши лучу́ несозда́ннаго Тро́ическаго свѣ́та, е́же исхода́тайствуй на́мъ улучи́ти, свя́те Дими́тріе, вопію́щихъ ти́:

Ра́дуйся, заре́ Бо́жія свѣ́та; ра́дуйся, денни́ца Со́лнца пра́вды.

Ра́дуйся, сія́ніе ева́нгельскаго уче́нія; ра́дуйся, свѣти́ло небе́снаго блиста́нія.

Ра́дуйся, просвѣща́яй ду́ши вѣ́рныхъ; ра́дуйся, озаря́яй сердца́ и́щущихъ пра́вды.

Ра́дуйся, Дими́тріе, вели́кій чудотво́рче.

Конда́къ 12.

Благода́ть дана́ ти́ е́сть отъ Бо́га, свя́те Дими́тріе, цѣли́ти неду́ги и болѣ́зни человѣ́ческія, и избавля́ти отъ вся́кія ну́жды и печа́ли. Тѣ́мже и мы́, припа́дая со умиле́ніемъ, про́симъ тя́: изба́ви на́съ отъ зо́лъ грѣхо́вныхъ, да пое́мъ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 12.

Пою́ще твоя́ чудеса́, святи́телю Дими́тріе, восхваля́емъ Бо́га, дарова́вшаго благода́ть тебѣ́ такову́ю. Ты́ же услы́ши на́съ, вопію́щихъ тебѣ́ си́це:

Ра́дуйся, свѣти́льниче всесвѣ́тлый; ра́дуйся, проповѣ́дниче изя́щный.

Ра́дуйся, орга́не прему́дрости Бо́жія; ра́дуйся, я́ко тобо́ю дерзнове́нно бе́здну милосе́рдія Бо́жія призыва́емъ.

Ра́дуйся, всѣ́хъ добродѣ́телей зерца́ло; ра́дуйся, христіа́нъ всѣ́хъ похвало́.

Ра́дуйся, Дими́тріе, вели́кій чудотво́рче.

Конда́къ 13.

О, вели́кій святи́телю Дими́тріе! Пріими́ сіе́ похва́льное пѣ́ніе, и изба́ви на́съ отъ вся́каго зла́ твои́мъ къ Бо́гу хода́тайствомъ, воспѣва́ющихъ: Аллилу́ія.

[Се́й конда́къ глаго́лется три́жды. Та́же и́косъ 1-й: Ангелъ нра́вомъ... И конда́къ 1-й: Избра́нному чудотво́рцу...]

Моли́тва святи́телю Дими́трію, Росто́вскому чудотво́рцу.

О, всеблаже́нный святи́телю Дими́тріе, вели́кій уго́дниче Христо́въ, златоу́сте Россíйскій, услы́ши на́съ, грѣ́шныхъ, моля́щихся тебѣ́, и принеси́ моли́тву на́шу къ Ми́лостивому и Человѣколю́бцу Бо́гу, Ему́же ты́ ны́нѣ въ ра́дости святы́хъ и съ ли́ки а́нгелъ предстои́ши. Умоли́ Его́ благоутро́біе, да не осу́дитъ на́съ по беззако́ніямъ на́шимъ, но да сотвори́тъ съ на́ми по ми́лости Свое́й. Испроси́ на́мъ у Христа́ и Бо́га на́шего ми́рное и безмяте́жное житіе́, здра́віе душе́вное и тѣле́сное, земли́ благопло́діе и во все́мъ вся́кое изоби́ліе и благоде́нствіе, и да не во зло́ обрати́мъ блага́я, да́руемая на́мъ отъ Ще́драго Бо́га, но въ сла́ву Его́ и въ прославле́ніе твоего́ заступле́нія. Да́руй на́мъ богоуго́дно преити́ по́прище вре́менныя жи́зни, изба́ви на́съ возду́шныхъ мыта́рствъ и наста́ви на́съ на пу́ть, веду́щій въ селе́нія пра́ведныхъ, идѣ́же пра́зднующихъ гла́съ непреста́нный, зря́щихъ Бо́жія лица́ неизрече́нную добро́ту. Це́рковь же святу́ю отъ раско́ловъ и ересе́й сохрани́, вѣ́рныхъ укрѣпи́, заблужда́ющихъ обрати́ и всѣ́мъ да́руй вся́, я́же ко спасе́нію и сла́вѣ Бо́жіей подоба́ющая. Оте́чество твое́ сохрани́ отъ враго́въ ненавѣ́тно, но побора́й ору́жію крестоно́снаго во́инства, и пода́ждь на́мъ всѣ́мъ твое́ архипа́стырское и свято́е благослове́ніе, да о́нымъ осѣня́еми, изба́вимся отъ ко́зней лука́ваго и избѣ́гнемъ отъ вся́кія бѣды́ и напа́сти. Услы́ши моле́ніе на́ше, о́тче Дими́тріе, и моли́ непреста́нно о на́съ Всеси́льнаго Бо́га, сла́вимаго и покланя́емаго въ Тріе́хъ Ѵпоста́сѣхъ, Ему́же подоба́етъ вся́кая сла́ва, че́сть и держа́ва во вѣ́ки вѣко́въ. Ами́нь.

Тропа́рь, гла́съ 8:

Правосла́вія ревни́телю и раско́ла искорени́телю, Россíйскій цѣле́бниче и но́вый къ Бо́гу моли́твенниче, списа́ньми твои́ми бу́ихъ уцѣлому́дрилъ еси́. Цѣвни́це духо́вная, Дими́тріе блаже́нне, моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся Импера́тору на́шему [и́мярекъ] и всему́ наслѣ́дію и держа́вѣ Его́..

Конда́къ свята́го, гла́съ 8:

Звѣзду́ Россíйскую, отъ Кíева возсія́вшую и чрезъ Но́вградъ Сѣ́верскій въ Росто́въ дости́гшую, всю́ же страну́ сію́ уче́ньми и чудесы́ озари́вшую, ублажи́мъ златослове́снаго учи́теля Дими́трія, то́й бо всѣ́мъ вся́ написа́, я́же къ наставле́нію, да всѣ́хъ пріобря́щетъ, я́коже Па́велъ Христу́, и спасе́тъ правовѣ́ріемъ ду́ши на́ша.

Велича́ніе:

Велича́емъ тя́, святи́телю о́тче Дими́тріе, и чте́мъ святу́ю па́мять твою́, ты́ бо мо́лиши за на́съ Христа́ Бо́га на́шего.

Источникъ: Слу́жба [съ ака́ѳистомъ] и́же во святы́хъ отцу́ на́шему Дими́трію, митрополи́ту Росто́вскому. — М.: Въ Сѵнодальной Тѵпогра́фіи, [1798]. — Л. 14 об. – 28 об., 33 об. – 35.

/ Къ оглавленію раздѣла /


Наверхъ / Къ титульной страницѣ

0