Собраніе богослужебныхъ текстовъ Православной Церкви

Русскiй Порталъ- Церковный календарь- Русская Библія- Осанна- Святоотеческое наслѣдіе- Наслѣдіе Святой Руси- Слово пастыря- Литературное наслѣдіе- Новости

Осанна
-
Гостевая книга
-
Новости
-
Написать письмо
-
Поискъ
-
Литургика
-
Канонизація святыхъ
-
Ирмологій

Домашняя молитва

Каноны
-
Акаѳисты
-
Псалтирь Божіей Матери

Евхологій

Служебникъ
-
Требникъ

Слѣдованная Псалтирь

Псалтирь
-
Канонникъ
-
Часословъ
-
Мѣсяцесловъ

Тріодь

Постная
-
Цвѣтная

Минеи

Минея Общая
-
Минеи Богослужебныя
-
Архивъ

Октоихъ

Съ 1-го по 4-й гласъ
-
Съ 5-го по 8-й гласъ

Церк.-учит. литература

«Златоустъ»

Греч. и древнерус. тексты

Греч. литург. тексты
-
Древнерус. литург. тексты

Календарь на Вашемъ сайтѣ

Ссылка для установки

Православный календарь

Новости сайтаСегодня - четвергъ, 18 iюля 2019 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 10.
Если вы нашли ошибку на странице, выделите ее мышкой и щелкните по этой ссылке, или нажмите Ctrl+Alt+E

ДОМАШНЯЯ МОЛИТВА

Свв. семь отроковъ Ефесскихъ († ок. 250; 408-450 г.)

Святые семь отроков ЕфесскихСвв. семь отроков Ефесскихъ: Максимиліанъ, Іамвлихъ, Мартиніанъ, Іоаннъ, Діонисій, Ексакустодіанъ и Антонинъ были дѣти знатныхъ гражданъ г. Ефеса, служили въ военной службѣ и были связаны между собою тѣсною дружбою. Въ гоненіе Декія они удалились въ одну пещеру съ цѣлью приготовить себя постомъ и молитвою къ подвигу мученичества. Императоръ, узнавъ объ ихъ мѣстопребываніи, приказалъ завалить камнями входъ въ пещеру. По истеченіи болѣе 170 лѣтъ, при императорѣ Ѳеодосіи Младшемъ, входъ въ пещеру былъ случайно открытъ и «чудо ужасное» совершилось на глазахъ всѣхъ: блаженные юноши пробудились отъ своего почти двухвѣковаго сна (по Мѣс. Мин., чрезъ 372 г.) для посрамленія невѣрующихъ, отвергавшихъ истину воскресенія мертвыхъ, «провозвѣщая будущее всѣхъ воскресеніе». Вскорѣ въ Ефесъ прибылъ императоръ Ѳеодосій, извѣщенный о чудесномъ событіи. Онъ долго бесѣдовалъ съ отроками и убѣдился въ подлинности совершившагося: Богъ воскресилъ святыхъ отроковъ, чтобы явно возвѣстить о грядущемъ общемъ Воскресеніи въ славный день Своего второго пришествія. Во время бесѣды святые отроки на глазахъ у всѣхъ склонили головы и вновь почили — на этотъ разъ до всеобщаго воскресенія. По замѣткѣ греческой минеи 1870 г., свв. отроки скончались 4 августа, а пробудились 22 октября. Свв. семи отрокамъ Ефесскимъ молятся объ избавленіи отъ безсонницы, а также о томъ, чтобы въ послѣднія апокалиптическія времена Господь сокрылъ Своихъ вѣрныхъ отъ гоненій антихриста, какъ сокрылъ отъ языческихъ преслѣдователей благочестивыхъ отроковъ въ пещерѣ.

АКАѲИСТЫ

Ака́ѳистъ святы́мъ седми́ отроко́мъ, и́же во Ефе́сѣ: Максимиліа́ну, Іамвли́ху, Мартиніа́ну, Іоа́нну, Діони́сію, Ексакустодіа́ну и Антони́ну.

Конда́къ 1.

Избра́нніи отъ воскре́сшаго пло́тію изъ ме́ртвыхъ Христа́ Бо́га, во увѣре́ніе о́бщаго всѣ́хъ воскресе́нія мíру явле́нніи, преди́вніи о́троцы, и́же во Ефе́сѣ, прославля́юще Просла́вльшагося въ ва́съ Го́спода, похва́льная пѣ́нія возно́симъ ва́мъ, глаго́люще:

Ра́дуйтеся, страстоте́рпцы Христо́вы, всемíрнаго воскресе́нія ме́ртвыхъ пречу́дніи проповѣ́дницы.

Икосъ 1.

Ра́дуйтеся, свѣ́тлыя звѣ́зды гряду́щаго воскресе́нія; ра́дуйтеся, пресла́вніи лучи́ Христа́ Спа́са воскре́сшаго.

Ра́дуйтеся, денни́це вели́каго дне́ Госпо́дня; ра́дуйтеся, изъ домо́въ невѣ́рныхъ вѣ́рная Христу́ ча́да яви́вшіися.

Ра́дуйтеся, въ чу́дный свѣ́тъ и свобо́ду сыно́въ воскресе́нія призва́нніи; ра́дуйтеся, Ду́хомъ Святы́мъ въ проповѣ́дники глаго́ловъ живота́ вѣ́чнаго избра́нніи.

Ра́дуйтеся, страстоте́рпцы Христо́вы, всемíрнаго воскресе́нія ме́ртвыхъ пречу́дніи проповѣ́дницы.

Конда́къ 2.

Ви́дяще ва́съ роди́теліе ра́зумъ до́бръ иму́ща, потща́шася въ чи́нъ во́инскій дружи́ны царе́вы ва́съ устро́ити; вы́ же, вся́ тлѣ́нная мíра презрѣ́вше, въ Сіо́нъ го́рній къ Царю́ Небе́сному сердцы́ свои́ми востеко́сте, да я́ко дру́зи Бо́жіи и служи́теліе та́йны о́бщаго воскресе́нія вмене́ни бу́дете, пою́ще Христу́: Аллилу́ія.

Икосъ 2.

Ра́зумъ Христо́въ чи́стыми душа́ми воспрія́ти сподо́бившеся, ди́вніи о́троцы, посредѣ́ грѣхо́вныя жи́зни све́рстникъ ва́шихъ благода́тію Христо́вою соблюда́еми, дру́гъ ко дру́гу любо́вію и едине́ніемъ ду́ха бра́тіе яви́стеся, и во еди́но соверше́ни бы́сте. Сего́ ра́ди пріими́те отъ на́съ похвалы́ сія́:

Ра́дуйтеся, еди́ною ба́нею пакибытія́ возрожде́нніи; ра́дуйтеся, любо́вію Христо́вою, а́ки бра́тіе, соедине́нніи.

Ра́дуйтеся, Це́ркве Бо́жія ча́да возлю́бленная; ра́дуйтеся, а́нгеловъ Бо́жіихъ собесѣ́дницы.

Ра́дуйтеся, па́че бра́шенъ есте́ственныхъ и́стиннымъ хлѣ́бомъ жи́зни себе́ пита́вшіи; ра́дуйтеся, се́ю пи́щею чрезъ благода́ть Свята́го Ду́ха отъ сме́рти въ жи́знь процвѣ́тшіи.

Ра́дуйтеся, страстоте́рпцы Христо́вы, всемíрнаго воскресе́нія ме́ртвыхъ пречу́дніи проповѣ́дницы.

Конда́къ 3.

Си́ла Вы́шняго, таи́нники благода́ти въ злострада́ніихъ укрѣпля́ющи, си́хъ вѣнце́мъ добропобѣ́днымъ исповѣ́данія увѣнча́тися предъ человѣ́ки и а́нгелы сподо́би, на́съ же научи́ пѣ́ти Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 3.

Иму́ще тща́ніе въ до́мъ Госпо́день на моли́тву по вся́ дни́ приходи́ти, ника́коже сего́ обы́чая отверго́стеся, святíи, гоне́нію Декíеву бы́вшу; е́же увѣ́дѣвше врази́ вѣ́ры Христо́вы, царя́ о се́мъ извѣсти́ти потща́шася, оба́че мучи́телева преще́нія на прославле́ніе ва́мъ си́лою Бо́жіею премѣни́шася. Таково́му у́бо о ва́съ Бо́жію промышле́нію ра́дующеся, со умиле́ніемъ глаго́лемъ ва́мъ си́це:

Ра́дуйтеся, те́мныя си́лы кня́зя мíра сего́ благода́тію Христо́вою сокруши́вшіи; ра́дуйтеся, зло́бу и кова́рство слу́гъ его́ всепобѣ́дно посрами́вшіи.

Ра́дуйтеся, ко́зней и преще́ній и́хъ не убоя́вшіися, ниже́ смути́вшіися; ра́дуйтеся, по́мощію Бо́жіею ви́димо укрѣпи́вшіися.

Ра́дуйтеся, я́ко дре́вле Даніи́лъ въ пеще́рѣ льво́вѣ, посредѣ́ мучи́телей сохране́нніи; ра́дуйтеся, си́лою Влады́чнею изъ среды́ и́хъ неврежде́нно изведе́нніи.

Ра́дуйтеся, страстоте́рпцы Христо́вы, всемíрнаго воскресе́нія ме́ртвыхъ пречу́дніи проповѣ́дницы.

Конда́къ 4.

Бу́рею я́рости дви́жимъ, злочести́вый Декíй ца́рь во гнѣ́вѣ святы́я вопроша́етъ: «почто́ не бы́сте съ на́ми въ пра́здникъ бого́въ, всю́ вселе́нную призва́вшихъ къ поклоне́нію?» Ему́же Максимиліа́нъ, еди́нъ отъ седми́, отвѣща́етъ: «и́мамы Еди́наго Бо́га и Царя́, Иже на небеси́, Ему́же прино́симъ на вся́къ ча́съ же́ртву хвале́нія, исповѣ́данія и моле́нія, пою́ще Ему́: Аллилу́ія».

Икосъ 4.

Слы́шавъ нечести́вый ца́рь, ка́ко вѣ́ру ва́шу со дерзнове́ніемъ исповѣ́дасте, че́сти во́инскія лиши́ти ва́съ повелѣ́, и та́ко испыта́нія ва́ша Христа́ ра́ди нача́шася, Христо́мъ скоропослу́шно въ пречу́дное успе́ніе преображе́нная. Тѣ́мже и ны́нѣ крѣ́пость въ испыта́ніихъ отъ Бо́га умоли́те пою́щимъ:

Ра́дуйтеся, во́еве царя́ земна́го, къ во́инству Царя́ небе́снаго сопричте́нніи; ра́дуйтеся, че́сть земну́ю оста́вльшіи, да сла́ву небе́сную воспріи́мете.

Ра́дуйтеся, земны́я че́сти за Христа́ лише́нніи; ра́дуйтеся, сего́ ра́ди вѣнцы́ нетлѣ́нными отъ Него́ увѣнча́нніи.

Ра́дуйтеся, побѣ́ды Его́ проповѣ́дницы явле́нніи; ра́дуйтеся, сла́вы Его́ вѣ́чныя седмочи́сленное блиста́ніе.

Ра́дуйтеся, страстоте́рпцы Христо́вы, всемíрнаго воскресе́нія ме́ртвыхъ пречу́дніи проповѣ́дницы.

Конда́къ 5.

Боже́ственныя любве́ теплото́ю грѣ́еми, благода́тію Христо́вою отъ мучи́телей покрове́ни яви́лися есте́, святíи о́троцы, Максимиліа́не, Іамвли́ше, Мартиніа́не, Іоа́нне, Діони́сіе, Ексакустодіа́не же и Антони́не, въ лѣ́тѣхъ ю́ныхъ красоту́ вну́тренняго человѣ́ка съ лѣ́потою внѣ́шнею сочетава́юще и, я́ко а́нгели, въ пла́мени исповѣ́данія ва́шего воспѣва́юще Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 5.

Ви́дѣвъ злохи́трый ца́рь Декíй зѣло́ благолѣ́пную ю́ность ва́шу, на нѣ́колико днíй осла́бу отъ у́зъ ва́мъ да́руетъ, прельсти́ти ва́съ ко отрече́нію отъ Христа́ надѣ́яся. Вы́ же, во своя́ си отше́дше, сребро́ и зла́то ни́щимъ разда́ти потща́стеся, ко исхо́ду себе́ уготовля́юще. Сего́ ра́ди воспису́емъ ва́мъ похва́льная сія́:

Ра́дуйтеся, закоснѣ́вшаго во злѣ́ мучи́теля на нѣ́кое милосе́рдіе подви́гшіи; ра́дуйтеся, младе́нческою кро́тостію ва́шею кова́рную зло́бу его́ на вре́мя угаси́вшіи.

Ра́дуйтеся, красото́ю сыно́въ свѣ́та злообра́зныя служи́тели грѣха́ плѣни́вшіи; ра́дуйтеся, Ду́ха Свята́го благода́тію кова́рство и́хъ побѣ́дно посрами́вшіи.

Ра́дуйтеся, чрезъ раздая́ніе земны́хъ бога́тствъ сокро́вищемъ небе́снымъ обогати́вшіися; ра́дуйтеся, и на́съ взаи́мъ дава́ти Бо́гу науча́ющіи, да бога́тство неоскудѣва́емое на небесѣ́хъ обря́щемъ.

Ра́дуйтеся, страстоте́рпцы Христо́вы, всемíрнаго воскресе́нія ме́ртвыхъ пречу́дніи проповѣ́дницы.

Конда́къ 6.

Проповѣ́дуетъ пеще́ра горы́ Охлонъ чу́дную сла́ву ва́шу, святíи о́троцы, де́бри бо и верте́пы ея́ моли́твою ва́шею облагоуха́ли есте́, отону́дуже на тве́рди церко́внѣй, я́коже звѣ́зды сла́вы небе́сныя, изъ мра́ка гробо́въ чу́дно возсія́вшія, яви́стеся, и на́съ Первонача́льнику о́бщаго воскресе́нія Христу́ Бо́гу пѣ́ти научи́сте: Аллилу́ія.

Икосъ 6.

Возсія́ти хотя́ лю́демъ свѣ́тъ и́стины, мглу́ же заблужде́нія разгна́ти, Христо́съ Бо́гъ сни́ти ва́мъ во мра́къ моги́льный соизво́ли, я́ко да по́слѣжде въ ди́внѣмъ воста́ніи ва́шемъ о́бщее воскресе́ніе увѣ́ритъ. Предъ таковы́мъ Бо́жіимъ о ва́съ благоволе́ніемъ преклоня́ющеся, возсыла́емъ ва́мъ хвале́нія сія́:

Ра́дуйтеся, тве́рдости ра́ди исповѣ́данія отъ му́къ промысли́тельно изба́вленіи; ра́дуйтеся, и на́съ крѣ́пцѣ за пра́вду пра́тися науча́ющіи.

Ра́дуйтеся, безболѣ́зненно по́двигъ ва́шъ сконча́вшіи; ра́дуйтеся, чу́днымъ сно́мъ почи́вшіи, во е́же воста́ніемъ отъ сего́ сна́ сме́рти мглу́ заблужде́нія разсѣ́яти.

Ра́дуйтеся, въ нетлѣ́ніи тѣле́съ ва́шихъ Го́сподомъ соблюде́нніи; ра́дуйтеся, пре́жде о́бщаго воскресе́нія изволе́ніемъ Бо́жіимъ воста́вшіи.

Ра́дуйтеся, страстоте́рпцы Христо́вы, всемíрнаго воскресе́нія ме́ртвыхъ пречу́дніи проповѣ́дницы.

Конда́къ 7.

Хотя́ безбо́жный ца́рь ну́ждею къ идолослуже́нію святы́я привлещи́, па́ки пра́здникъ и́дольскій устроя́етъ и ты́я на́нь привести́ повелѣва́етъ; не обрѣ́тшимъ же тѣ́хъ во гра́дѣ Ефе́сѣ слуго́мъ его́, роди́тели и́хъ ка́знію устраши́ти тщи́тся, но отъ си́хъ извѣще́нъ быва́етъ, я́ко святíи въ пеще́рѣ сокры́шася, воспѣва́юще Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 7.

Но́вое устремле́ніе зло́бы мíръ яви́лъ е́сть, егда́ роди́теліе мѣ́сто поко́ища ча́дъ свои́хъ царе́ви откры́ша, и та́ко любве́ о́тчія къ ни́мъ отреко́шася. Сего́ ра́ди ко избра́нникомъ Бо́жіимъ глаго́лемъ си́це:

Ра́дуйтеся, мíромъ отве́рженніи и не́бо воспрія́вшіи; ра́дуйтеся, Отца́ ра́ди Небе́снаго отцы́ земны́ми пре́данніи.

Ра́дуйтеся, оте́ческою любо́вію Его́ въ таи́нственнѣмъ снѣ́ чу́дно сохране́нніи; ра́дуйтеся, нетлѣ́ніе улучи́вшіи и мíръ свѣ́томъ воскресе́нія осія́вшіи.

Ра́дуйтеся, пу́ть къ сему́ ди́вному свѣ́ту на́мъ указу́ющіи; ра́дуйтеся, ча́съ кончи́ны сбытіе́мъ обѣтова́нія Бо́жія на́мъ услажда́ющіи.

Ра́дуйтеся, страстоте́рпцы Христо́вы, всемíрнаго воскресе́нія ме́ртвыхъ пречу́дніи проповѣ́дницы.

Конда́къ 8.

Стра́нное и пресла́вное чу́до всемогу́тства Бо́жія на ва́съ, святíи о́троцы, показа́ся, ка́меніемъ бо по повелѣ́нію Декíеву въ пеще́рѣ загражде́нніи и печа́тію запечатлѣ́нніи, сто́ и о́смьдесятъ лѣ́тъ да́же до днíй царя́ Ѳеодо́сія та́мо спя́ще пребы́ли есте́, воста́вше же а́ки живíи, саддуке́йское мудрова́ніе посрами́ли есте́, пою́ще Христу́, ва́съ воскреси́вшему: Аллилу́ія.

Икосъ 8.

Ве́сь седмочи́сленный исповѣ́дниковъ ли́къ, во гро́бѣ ка́меннѣмъ заключе́нъ бы́въ, жи́зни вѣ́чныя ника́коже отлучи́ся, но исте́кшимъ сто́мъ и осми́десятимъ лѣ́томъ со́нъ отъ оче́съ и́хъ произволе́ніемъ Бо́жіимъ отрясе́ся, и та́ко святíи о́троцы живíи воста́ша, ве́сь мíръ о воскресе́ніи всѣ́хъ увѣря́юще и на́съ пѣ́ти науча́юще си́це:

Ра́дуйтеся, упова́ніе о́бщаго воскресе́нія обѣтова́ніемъ Бо́жіимъ утвержда́ющіи; ра́дуйтеся, Краеуго́льнаго ра́ди Ка́мене, Христа́ Бо́га, ка́меніемъ во гро́бѣ загражде́нніи.

Ра́дуйтеся, Его́ ра́ди, во гро́бѣ запечатлѣ́ннаго, печа́тію запечатлѣ́нніи; ра́дуйтеся, Агнцемъ, взе́мшимъ на Себе́ грѣ́хъ мíра, отъ у́зъ сме́рти свобожде́нніи.

Ра́дуйтеся, во увѣре́ніе о́бщаго воскресе́нія, я́коже Ла́зарь Четверодне́венъ, изъ гро́ба изведе́нніи; ра́дуйтеся, числу́ седми́ херуви́мъ, престо́лу сла́вы Бо́жія предстоя́щихъ, сообра́зніи.

Ра́дуйтеся, страстоте́рпцы Христо́вы, всемíрнаго воскресе́нія ме́ртвыхъ пречу́дніи проповѣ́дницы.

Конда́къ 9.

Вся́кое естество́ а́нгельское возра́довася о чу́днѣмъ по мно́зѣхъ лѣ́тѣхъ воста́ніи ва́шемъ и ужаса́шеся: ка́ко вы́, пресла́внаго у́бо чудесе́, о ва́съ бы́вшаго, не вѣ́дуще, обы́чное цѣлова́ніе дру́гъ дру́гу подае́те и у́треннее пѣ́ніе Го́споду, а́ки вчера́ ко сну́ отше́дшіи, прино́сите, пою́ще: Аллилу́ія.

Икосъ 9.

Вѣтíйствующій язы́къ не возмо́жетъ изрещи́ чуде́съ Твои́хъ, Го́споди, вѣ́мы бо, ка́ко блаже́нный о́трокъ Іамвли́хъ, многолѣ́тняго успе́нія своего́ не разумѣ́я, и во гра́дъ за пи́щею исше́дый, удиви́ся, егда́ Ефе́съ, Христо́вою вѣ́рою и́здавна просвѣще́нный, уви́дѣ, и Го́спода просла́ви, на́съ же глаго́лати сотвори́ такова́я:

Ра́дуйтеся, дѣ́лателіе на ни́вѣ Госпо́дней, моли́твенныя сле́зы оби́льно проли́вшіи; ра́дуйтеся, въ ску́дости и гоне́ніи почи́вшіи, во сла́вѣ и бога́тствѣ воста́вшіи.

Ра́дуйтеся, зрѣ́ніемъ торжества́ вѣ́ры Христо́вы, во дни́ ва́ша гони́мыя, по воста́ніи обра́дованніи; ра́дуйтеся, побѣ́ду Христа́ надъ мíромъ я́вѣ узрѣ́вшіи.

Ра́дуйтеся, и на́съ на сію́ упова́ти науча́ющіи; ра́дуйтеся, отъ уны́нія на́съ огражда́ющіи.

Ра́дуйтеся, страстоте́рпцы Христо́вы, всемíрнаго воскресе́нія ме́ртвыхъ пречу́дніи проповѣ́дницы.

Конда́къ 10.

Спасти́ хотя́ Бо́гъ и въ вѣ́рѣ утверди́ти лю́ди, сія́ о многолѣ́тнѣмъ успе́ніи Іамвли́ха чрезъ дре́вній пѣ́нязь, на то́ржище и́мъ принесе́нный, науча́етъ, епи́скопу гра́да сія́ уразумѣ́вшу и Бо́га просла́вившу съ пѣ́снію: Аллилу́ія.

Икосъ 10.

Стѣна́ и утвержде́ніе вѣ́ры яви́стеся, святíи, человѣ́комъ, въ пеще́ру ва́шу прише́дшимъ и ковче́жецъ съ ха́ртіею обрѣ́тшимъ, на не́йже имена́ ва́ша и кончи́ны о́бразъ напи́сана бы́ша, во е́же пѣ́ти всѣ́мъ:

Ра́дуйтеся, се́дмь избра́нныхъ сосу́довъ Бо́жіихъ; ра́дуйтеся, вку́пѣ со святы́ми му́ченики еле́емъ ра́дованія пома́занніи.

Ра́дуйтеся, се́дмь свѣти́льниковъ предъ престо́ломъ Хода́тая Бо́га и человѣ́ковъ; ра́дуйтеся, се́дмь тру́бъ благовѣ́стія втора́го прише́ствія Сы́на Человѣ́ческаго.

Ра́дуйтеся, се́дмь а́нгелъ, благовѣству́ющихъ на́мъ сла́ву до конца́ претерпѣ́вшихъ; ра́дуйтеся, я́ко седмисвѣ́щникъ златы́й, це́рковь Бо́жію украша́ющіи.

Ра́дуйтеся, страстоте́рпцы Христо́вы, всемíрнаго воскресе́нія ме́ртвыхъ пречу́дніи проповѣ́дницы.

Конда́къ 11.

Пѣ́ніе благода́рственное Пресвятѣ́й Тро́ицѣ вознося́, благочести́вый ца́рь Ѳеодо́сій со тща́ніемъ во Ефе́съ устреми́ся, во е́же святы́я о́троки ви́дѣти, и се́дмь днíй та́мо пребыва́ше, до́ндеже сíи, главы́ прекло́ньше, ду́хъ сво́й Го́споду преда́ша, ку́пно съ ни́ми побѣ́дную возсыла́я пѣ́снь Христу́ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 11.

Свѣти́льницы, тму́ е́реси разгоня́ющіи, яви́лися есте́, святíи о́троцы, свѣ́томъ нетлѣ́нія ва́шего сія́ющіи и блаже́ннымъ по воста́ніи па́ки успе́ніемъ и́стину гряду́щаго живота́ утвержда́ющіи, саддуке́йское бо мудрова́ніе посрами́вше, вся́ раздо́ры церко́вныя ути́шили есте́, о́бщее воскресе́ніе вку́пѣ съ дре́внимъ Ла́заремъ увѣря́юще. Тѣ́мже, благодаря́ще о се́мъ Го́спода, со умиле́ніемъ зове́мъ ва́мъ:

Ра́дуйтеся, ско́рбное житіе́ на́ше до́брымъ упова́ніемъ осіява́ющіи; ра́дуйтеся, посредѣ́ во́лнъ житія́ сего́ къ приста́нищу небе́сному на́съ направля́ющіи.

Ра́дуйтеся, я́ко звѣ́зды, во оти́шіе блаже́ннаго поко́я въ черто́зѣ Христо́вѣ на́съ путеводя́щіи; ра́дуйтеся, блаже́нство вѣ́чное, скорбя́щимъ угото́ванное, благовѣству́ющіи.

Ра́дуйтеся, я́ко недосто́йны су́ть стра́сти ны́нѣшняго вре́мене къ бу́дущей сла́вѣ, увѣря́ющіи; ра́дуйтеся, до́бліи вѣ́стницы Ца́рства небе́снаго бы́вшіи.

Ра́дуйтеся, страстоте́рпцы Христо́вы, всемíрнаго воскресе́нія ме́ртвыхъ пречу́дніи проповѣ́дницы.

Конда́къ 12.

Благода́ть даде́ся ва́мъ отъ Бо́га, во е́же вся́ лю́бящія и чту́щія вы́ въ чу́дный свѣ́тъ Его́ руково́дствовати. Тѣ́мже и на́шея жи́зни ско́рбный пу́ть крѣ́пкою наде́ждею воскресе́нія озари́те, отъ грѣхо́вныя поги́бели на́съ соблюди́те и въ ча́съ сме́ртный на́мъ предста́ните, да ва́шимъ заступле́ніемъ невече́рняго свѣ́та вели́чествія Бо́жія и мы́ грѣ́шніи дости́жемъ, идѣ́же съ ли́ки пра́ведныхъ воспои́мъ о ва́съ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 12.

Пою́ще ди́вное прославле́ніе си́лы Бо́жія въ ва́съ, святíи о́троцы, ублажа́емъ вы́, я́ко засту́пники и моли́твенники на́ша предъ Го́сподемъ, и съ любо́вію, святѣ́й ико́нѣ ва́шей предстоя́ще, возглаша́емъ ва́мъ хвале́нія сія́:

Ра́дуйтеся, въ Россíйстѣй земли́ гра́да Ста́рицы похвало́ и утвержде́ніе; ра́дуйтеся, вся́ окре́стныя ве́си сла́вою благода́тныя по́мощи ва́шея испо́лнившіи.

Ра́дуйтеся, боля́щихъ младе́нцевъ прибѣ́жище и исцѣле́ніе; ра́дуйтеся, скорбе́й роди́телей ихъ нело́жное врачева́ніе.

Ра́дуйтеся, всѣ́мъ, лю́бящимъ и чту́щимъ вы́, покро́ве и огражде́ніе; ра́дуйтеся, всего́ мíра христіа́нскаго по́моще и заступле́ніе.

Ра́дуйтеся, страстоте́рпцы Христо́вы, всемíрнаго воскресе́нія ме́ртвыхъ пречу́дніи проповѣ́дницы.

Конда́къ 13.

О, чу́дніи о́троцы, свѣ́томъ небе́сныя сла́вы ва́шея и увѣре́ніемъ несконча́емаго живота́ ско́рбный пу́ть житія́ на́шего озаря́ющіи! Пріими́те ма́лое сіе́ моле́ніе на́ше и не отри́ните на́съ, притека́ющихъ къ ва́мъ, моли́те при́сно всѣ́хъ Влады́ку, да и мы́ ра́йскаго черто́га не лише́ни бу́демъ, но вку́пѣ со святы́ми воспои́мъ та́мо Христу́ Бо́гу: Аллилу́ія.

[Се́й конда́къ глаго́лется три́жды. Та́же и́косъ 1-й: Ангеловъ Творе́цъ... И конда́къ 1-й: Избра́нніи отъ воскре́сшаго пло́тію...]

Моли́тва святы́мъ седми́ отроко́мъ, и́же во Ефе́сѣ.

О, пречу́дніи святíи седмочи́сленніи о́троцы, Ефе́са гра́да похвало́ и всея́ вселе́нныя упова́ніе! Воззри́те съ высоты́ небе́сныя сла́вы на ны́, любо́вію па́мять ва́шу чту́щія, наипа́че же на младе́нцы христіа́нскія, ва́шему заступле́нію отъ роди́телей свои́хъ препоруче́нныя. Низведи́те на ня́ благослове́ніе Христа́ Бо́га, ре́кшаго: «оста́вите дѣте́й приходи́ти ко Мнѣ́». Боля́щія у́бо въ ни́хъ исцѣли́те, скорбя́щія утѣ́шите; сердца́ и́хъ въ чистотѣ́ соблюди́те, кро́тостію испо́лните я́, и въ земли́ серде́цъ и́хъ зе́рно исповѣ́данія Бо́жія насади́те и укрѣпи́те, во е́же отъ си́лы въ си́лу и́мъ возраста́ти. И всѣ́хъ на́съ, святѣ́й ико́нѣ ва́шей предстоя́щихъ, [мо́щи же ва́ша съ вѣ́рою лобыза́ющихъ] и те́плѣ ва́мъ моля́щихся, сподо́бите Ца́рствіе небе́сное улучи́ти и немо́лчными гла́сы ра́дованія та́мо прославля́ти великолѣ́пое и́мя Пресвяты́я Тро́ицы, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, во вѣ́ки вѣко́въ. Ами́нь.

Тропа́рь, гла́съ 4:

Ве́лія вѣ́ры чудесе́, въ пеще́рѣ, я́ко въ черто́зѣ ца́рскомъ, святíи се́дмь о́троцы пребы́ша, и умро́ша безъ тли́, и по мно́зѣхъ временѣ́хъ воста́ша, я́ко отъ сна́, во увѣре́ніе воскресе́нія всѣ́хъ человѣ́ковъ. Тѣ́хъ моли́твами, Христе́ Бо́же, поми́луй на́съ.

Конда́къ, гла́съ 4:

Мíра су́щая тлѣ́нная презрѣ́вше и нетлѣ́нныя да́ры пріе́мше, уме́рше, кромѣ́ тлѣ́нія пребы́ша. Тѣ́мже востаю́тъ по мно́гихъ лѣ́тѣхъ, все́ погре́бше лю́тыхъ невѣ́ріе, я́же во хвале́ніи дне́сь, вѣ́рніи, восхваля́юще, Христа́ воспои́мъ.

Велича́ніе:

Велича́емъ ва́съ, святíи о́троцы седмочи́сленніи, и чте́мъ святу́ю па́мять ва́шу, вы́ бо мо́лите за на́съ Христа́ Бо́га на́шего.

Источникъ: Акаѳістъ святымъ седми отрокомъ, иже во Ефесѣ: Максимиліану, Іамвліху, Мартиніану, Іоанну, Діонисію, Ексакустодіану и Антоніну, ихже память празднуется мѣсяца Августа въ 4-й день и мѣсяца Октоврія въ 22-й день. — Изданіе Борисоглѣбскаго собора города Старицы, Тверской губерніи. — М.: Синодальная Типографія, 1906. — 43 с.

/ Къ оглавленію раздѣла /


Наверхъ / Къ титульной страницѣ

0