Собраніе богослужебныхъ текстовъ Православной Церкви

Русскiй Порталъ- Церковный календарь- Русская Библія- Осанна- Святоотеческое наслѣдіе- Наслѣдіе Святой Руси- Слово пастыря- Литературное наслѣдіе- Новости

Осанна
-
Гостевая книга
-
Новости
-
Написать письмо
-
Поискъ
-
Литургика
-
Канонизація святыхъ
-
Ирмологій

Домашняя молитва

Каноны
-
Акаѳисты
-
Псалтирь Божіей Матери

Евхологій

Служебникъ
-
Требникъ

Слѣдованная Псалтирь

Псалтирь
-
Канонникъ
-
Часословъ
-
Мѣсяцесловъ

Тріодь

Постная
-
Цвѣтная

Минеи

Минея Общая
-
Минеи Богослужебныя
-
Архивъ

Октоихъ

Съ 1-го по 4-й гласъ
-
Съ 5-го по 8-й гласъ

Церк.-учит. литература

«Златоустъ»

Греч. и древнерус. тексты

Греч. литург. тексты
-
Древнерус. литург. тексты

Календарь на Вашемъ сайтѣ

Ссылка для установки

Православный календарь

Новости сайтаСегодня - четвергъ, 18 iюля 2019 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 10.
Если вы нашли ошибку на странице, выделите ее мышкой и щелкните по этой ссылке, или нажмите Ctrl+Alt+E

ДОМАШНЯЯ МОЛИТВА

Прав. отрокъ Артемій Веркольскій († 1545 г.)

Святой праведный отрок Артемий, Веркольский чудотворецСв. прав. Артемій Веркольскій род. въ 1532 г. въ Двинскомъ округѣ, въ селеніи Верколѣ, что на рѣкѣ Пинегѣ. Богобоязненные родители его Косьма и Аполлинарія воспитывали свое дитя во всякомъ благочестіи и чистотѣ. Уже съ 5 лѣтъ Артемій отличался отъ своихъ сверстниковъ, чуждаясь обычныхъ игръ и забавъ. Однажды въ 13-лѣтнемъ возрастѣ св. Артемій пошелъ съ отцомъ на поле. Неожиданно сверкнула молнія, ударилъ громъ, и отрокъ палъ мертвымъ, хотя молнія и не коснулась его. Крестьяне сочли случившееся за гнѣвъ Божій, поэтому тѣло отрока оставили непогребеннымъ въ пустынномъ мѣстѣ, въ сосновомъ лѣсу. Произошло это 23 іюня 1545 года. Черезъ 33 г. клирикъ храма во имя свят. Николая Чудотворца діаконъ Агаѳоникъ, проходя лѣсомъ неподалеку отъ мѣстонахожденія тѣла прав. Артемія, увидѣлъ возсіявшій свѣтъ. И когда подошелъ ближе, то обрѣлъ нетлѣнное тѣло отрока. Мощи св. Артемія были перенесены на паперть Николаевской церкви, гдѣ прославились многими чудесами. По молитвамъ святаго получали исцѣленіе многіе больные, въ особенности страждущіе глазными болѣзнями. Въ 1619 г. мощи св. Артемія были освидѣтельствованы и перенесены въ новый храмъ. Черезъ 30 лѣтъ, когда храмъ сгорѣлъ, на мѣстѣ вновь обрѣтенныхъ мощей, въ періодъ правленія царя Алексѣя Михайловича, построили монастырь (1649), въ который перенесли мощи святаго. Акаѳистъ св. отроку Артемію составленъ въ 1875 г. св. прав. Іоанномъ Кронштадтскимъ.

АКАѲИСТЫ

Ака́ѳистъ свято́му пра́ведному Арте́мію, Ве́ркольскому чудотво́рцу.

Конда́къ 1.

Избра́нному пра́веднику, ди́вному предста́телю предъ Бо́гомъ, пресвѣ́тлому свѣти́льнику сѣ́верныя страны́ на́шея, боголюби́вому и боголюбе́зному о́троку Арте́мію, благодѣ́тельными чудотворе́ніями утѣша́ющему и наставля́ющему покланя́ющихся съ вѣ́рою святѣ́й ра́цѣ твое́й, благда́рственная воспису́юще, ра́достно и торже́ственно взыва́емъ:

Ра́дуйся, предста́телю на́шъ, Арте́міе пра́ведный.

Икосъ 1.

Ра́дуйся, между́ человѣ́ки ди́вное явле́ніе святы́ни. Ра́дуйся, Отцу́ Небе́сному возлю́бленный. Ра́дуйся, Сы́ну Бо́жію вожделѣ́нный. Ра́дуйся, Свято́му Ду́ху сосу́де драгíй и чи́стый. Ра́дуйся, Цари́цы Небе́сныя пла́менный почита́телю. Ра́дуйся, святы́мъ а́нгеломъ и́стинный дру́же и единонра́вниче. Ра́дуйся, пра́ведникомъ святы́мъ всѣ́мъ слико́вниче. Ра́дуйся, Це́ркви Христо́вой украше́ніе. Ра́дуйся, дѣ́лателю благíй, въ ма́лѣ вѣ́рный, надъ мно́гимъ поста́вленный. Ра́дуйся, въ ра́дость Го́спода твоего́ вше́дый. Ра́дуйся, вѣне́цъ нетлѣ́нія нося́й. Ра́дуйся, отъ Го́спода Бо́га дарова́ніемъ исцѣле́ній просла́вленный.

Ра́дуйся, предста́телю на́шъ, Арте́міе пра́ведный.

Конда́къ 2.

Ви́дя чистоту́ се́рдца твоего́ благопромысли́тель Бо́гъ, призира́ющій всеви́дящимъ о́комъ Свои́мъ на всю́ тва́рь, испо́лни ду́шу твою́ благода́ти Своея́ отъ чре́ва ма́тере. Прославля́я у́бо Его́ ди́вное и благо́е о тебѣ́ промышле́ніе, пое́мъ о тебѣ́ хвале́бно: Аллилу́ія.

Икосъ 2.

Вкуси́въ во мла́дости блаже́ннаго житія́ твоего́ сла́дость Боже́ственныя благода́ти, чу́ждый мірскíя утѣ́хи отроко́въ, ты́ бы́лъ еси́ потае́нный се́рдца человѣ́къ въ нетлѣ́ннѣмъ украше́ніи кро́ткаго и молчали́ваго ду́ха, е́же е́сть, по апо́столу, предъ Бо́гомъ многоцѣ́нно. Пріими́ у́бо отъ пѣвце́въ твои́хъ хвалу́ сію́:

Ра́дуйся, смире́ннаго и благода́тнаго о́трочества Христо́ва подража́телю. Ра́дуйся, благода́ти Бо́жіей храни́телю. Ра́дуйся, роди́телей твои́хъ почита́телю. Ра́дуйся, въ дому́ о́тчемъ о́бразъ кро́тости и послуша́нія. Ра́дуйся, све́рстниковъ твои́хъ примѣ́ръ благонра́вія. Ра́дуйся, чистоты́ се́рдца храни́телю. Ра́дуйся, сокруше́нія серде́чнаго таи́нниче. Ра́дуйся, прія́тное благоуха́ніе духо́внаго умиле́нія. Ра́дуйся, иску́са мірски́хъ сласте́й не пріи́мшій. Ра́дуйся, отъ грѣхо́вныхъ страсте́й свобо́ду улучи́вый. Ра́дуйся, благоговѣ́йное отроча́, стяжа́вшее ду́ха стра́ха Бо́жія. Ра́дуйся, боголюбе́зное ча́до, па́че жи́зни твое́й возлюби́вшее Христа́ Бо́га.

Ра́дуйся, предста́телю на́шъ, Арте́міе пра́ведный.

Конда́къ 3.

Си́лою Всесвята́го Ду́ха укрѣпле́нный, блаже́нне Арте́міе, прія́въ несокруши́мый щи́тъ вѣ́ры, и непобѣди́мое ору́жіе — животворя́щій Кре́стъ Христо́въ, зна́меніе стра́шное для злы́хъ духо́въ, сохрани́лъ еси́ себе́ цѣ́ла и невреди́ма отъ злоко́зненныхъ си́хъ враго́въ, поя́ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 3.

Имѣ́я всегда́ и во все́мъ упова́ніе на Бо́га Промысли́теля, и въ убо́гомъ о́тчемъ дому́ пребыва́я, въ по́тѣ лица́ твоего́ пріобрѣта́лъ еси́ пропита́ніе, но, лише́нный земны́хъ бла́гъ, по во́лѣ Бо́жіей, яви́лся еси́ прича́стникъ вѣ́чныхъ, небе́сныхъ бла́гъ, пра́ведне Арте́міе. Похваля́юще у́бо твою́ нищету́, лише́нія и ну́жды, привѣ́тственно вопіе́мъ ти́:

Ра́дуйся, о́бразъ кро́тости и трудолю́бія яви́вый. Ра́дуйся, нищету́, на́съ ра́ди Обнища́вшаго, Христа́ Бо́га возлюби́вый. Ра́дуйся, жите́йскихъ зо́лъ неприча́стный. Ра́дуйся, грѣхолю́бныхъ коры́стей чу́ждый. Ра́дуйся, за лише́ніе земно́е ра́йскими наслажде́ніями утѣ́шенный. Ра́дуйся, за кро́тость и смире́ніе, наслѣ́дниче Ца́рствія небе́снаго. Ра́дуйся, за ну́жды вре́менныя, изоби́лія бла́гъ вѣ́чной, несконча́емой ра́дости сподо́бивыйся. Ра́дуйся, за чистоту́ се́рдца, вку́пѣ со святы́ми а́нгелы лицезрѣ́ти Бо́га удосто́ивыйся. Ра́дуйся, къ бла́гамъ мíра сего́ непостоя́ннымъ се́рдца не прилага́вый. Ра́дуйся, въ моли́твѣ дома́шней и церко́вной, и въ обще́ніи та́инъ Христо́выхъ, небе́сныхъ, нетлѣ́нныхъ бла́гъ иска́вый. Ра́дуйся, Боже́ственныя любве́ испо́лненный. Ра́дуйся, безсме́ртныя трапе́зы прича́стниче. Ра́дуйся, святи́телю Никола́ю подража́я смире́ніемъ, высо́кая и нището́ю бога́тая стяжа́вый. Ра́дуйся, хра́ма его́ въ жи́зни твое́й моли́твенникъ бы́вый. Ра́дуйся, отъ Го́спода Бо́га на небесѣ́хъ мзду́ мно́гу пріе́мый.

Ра́дуйся, предста́телю на́шъ, Арте́міе пра́ведный.

Конда́къ 4.

Бу́ря страсте́й и треволне́ній жите́йскихъ не пости́же тя́, имѣ́ющаго въ се́рдцѣ твое́мъ ми́ръ Бо́жій, всели́выйся бога́тно въ тя́, блаже́нне Арте́міе: вѣ́тры непостоя́нныхъ уче́ній, не волнова́ша ми́рныя души́ твоея́. Сего́ ра́ди явля́я я́ко Іо́сифъ, ми́ръ бра́тіи твое́й, прове́лъ еси́ дни́ живота́ твоего́ въ ми́рѣ, тишинѣ́ и безмо́лвіи, и ми́ръ Бо́жій, обита́ющій въ глубинѣ́ ду́ха твоего́, возбужда́ше тя́ пѣ́ти пепреста́нно Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 4.

Слу́шая отъ зако́на Бо́жія словеса́ жи́зни вѣ́чныя, и имѣ́я пома́заніе отъ Свята́го Ду́ха, вѣ́далъ еси́ благи́мъ чу́вствомъ вся́, не тре́буя, да кто́ учи́тъ тя́, но я́ко то́ само́ пома́заніе уча́ше тя́ о все́мъ, по сло́ву возлю́бленнаго ученика́ Христо́ва; воскрили́вся же Боже́ственнымъ дарова́ніемъ, отроча́ мла́до, возне́слся еси́ на высоту́ христіа́нскаго благоче́стія и кро́тости, Бо́гу возлю́бленне Арте́міе. Сего́ ра́ди ди́вное о тебѣ́ смотрѣ́ніе Бо́жіе сла́вяще, со дерзнове́ніемъ вопіе́мъ ти́:

Ра́дуйся, спаси́тельнаго внима́нія себѣ́ ди́вный на́мъ примѣ́ръ. Ра́дуйся, молча́нія о́бразъ. Ра́дуйся, му́дрости духо́вныя свѣ́тлое зерца́ло. Ра́дуйся, исцѣле́ній исто́чниче. Ра́дуйся, чудотво́рче преди́вный. Ра́дуйся, сокро́вище цѣлому́дрія. Ра́дуйся, чистоты́ и незло́бія цвѣ́те. Ра́дуйся, неви́нности сосу́де. Ра́дуйся, а́нгельскія пра́ведности цвѣ́те. Ра́дуйся, ра́йскія жи́зни ка́меню многоцѣ́нный. Ра́дуйся, небе́сныхъ свѣ́тлостей сія́ніе.

Ра́дуйся, предста́телю на́шъ, Арте́міе пра́ведный.

Конда́къ 5.

Живоно́сный то́къ благода́ти Христо́вой воспрія́въ благи́мъ и до́брымъ се́рдцемъ, пра́ведне Арте́міе, устреми́лся [еси́] соверше́нно въ слѣ́дъ Христа́ Спаси́теля на́шего, и восхища́ясь бога́тствомъ бла́гости, прему́дрости и человѣколю́бія Бо́жія, явле́ннаго въ искупле́ніи грѣ́шнаго человѣ́чества, пламенѣ́лъ еси́ любо́вію къ Спаси́телю на́шему, и во умиле́ніи се́рдца воспѣва́лъ еси́ Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 5.

Ви́дѣвше купножи́тели твои́ преспѣва́юща тя́ благоче́стіемъ и ра́зумомъ, пра́ведне Арте́міе, прославля́ху благоволе́ніе Бо́жіе, утаева́ющее отъ прему́дрыхъ и разу́мныхъ бога́тство бла́годати и вѣ́дѣнія ея́, по сло́ву Спаси́теля, и открыва́ющее та́ младе́нцемъ. Тѣ́мже и мы́, ра́дующеся написа́нію и́мени твоего́ на небесѣ́хъ, съ утѣше́ніемъ возно́симъ тебѣ́ хвале́бныя пѣ́сни:

Ра́дуйся, Бо́жія благода́ти сосу́де избра́нный. Ра́дуйся, Ду́ха Свята́го даро́въ прія́телище. Ра́дуйся, дарова́нія чуде́съ исцѣле́ній испо́лненный. Ра́дуйся, вы́шнія прему́дрости Бо́жіей пріе́мниче. Ра́дуйся, ра́зума духо́внаго сокро́вище. Ра́дуйся, благíй для на́съ совѣ́тниче. Ра́дуйся, спаси́тельнаго вѣ́дѣнія испо́лненный. Ра́дуйся, любве́ неугаса́ющій пла́меню. Ра́дуйся, всесвѣ́тлая звѣздо́, на тве́рди церко́внѣй блиста́ющая. Ра́дуйся, печа́лнымъ отра́да. Ра́дуйся, немоществу́ющихъ врачу́. Ра́дуйся, обурева́емыхъ помо́щниче.

Ра́дуйся, предста́телю на́шъ, Арте́міе пра́ведный.

Конда́къ 6.

Проповѣ́дникъ пе́рвый просла́вленнаго тѣ́ла твоего́, кли́рикъ це́ркви святи́теля Никола́я, ища́ въ лѣсно́й ча́щи плодо́въ земны́хъ, обрѣ́те сокро́вище неоцѣне́нное, нетлѣ́нныя мо́щи твоя́, пра́ведне Арте́міе, чрезъ три́десять три́ лѣ́та не поврежде́нныя перемѣ́нами стихíй, и съ благода́рнымъ чу́вствомъ, прекло́нь колѣ́на, восклица́ше къ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 6.

Возсія́лъ еси́ въ пусты́ннѣмъ мѣ́стѣ де́бри лѣсны́я, я́коже у́тренняя звѣзда́ по́слѣ мра́ка нощна́го, и просвѣти́лъ еси́ ско́ро населе́ніе градо́въ, дре́внія Кевро́ли, Пине́ги, Арха́нгельска, Во́логды и дале́кихъ стра́нъ, сія́ніемъ благодѣ́тельныхъ чуде́съ твои́хъ. И ны́нѣ никто́же умолчи́тъ вопи́ти тебѣ́:

Ра́дуйся, вели́кое свѣти́ло, тму́ невѣ́дѣнія просвѣща́ющее. Ра́дуйся, сокро́вище духо́вное, вѣ́рныхъ богатя́щее. Ра́дуйся, благода́ти Бо́жіей чи́стая струя́. Ра́дуйся, странѣ́ твое́й сѣ́вернѣй сла́ва и утвержде́ніе. Ра́дуйся, я́коже чи́стый а́нгелъ, пѣ́сни богокра́сныя воспѣва́яй, и къ тому́ оби́тель твою́ руководя́й. Ра́дуйся, чи́стая пти́ца, въ гнѣ́зда небе́сная прія́тая. Ра́дуйся, я́блоко благово́нное, вѣ́рныхъ ду́ши благоуха́ющее. Ра́дуйся, прекра́сная ли́лія, вѣ́рныхъ сердца́ услажда́ющая. Ра́дуйся, ра́йскаго дре́ва ве́твь млада́я, сла́дкій пло́дъ духо́вный Пресвятѣ́й Тро́ицѣ израсти́вшая. Ра́дуйся, правосла́внаго уче́нія лу́чь немерца́ющій. Ра́дуйся, Це́ркве Христо́вы ма́слино, ди́вный еле́й ми́лости Бо́жіей на́мъ источа́ющая. Ра́дуйся, виногра́дная лозо́, отра́днымъ упова́ніемъ на спаси́тельная обѣтова́нія на́съ напая́ющая. Ра́дуйся, смоко́внице, сла́достію свое́ю грѣхо́вную го́речь отража́ющая.

Ра́дуйся, предста́телю на́шъ, Арте́міе пра́ведный.

Конда́къ 7.

Хотя́щу Всевы́шнему Міроправи́телю призва́ти Своего́ пра́ведника въ небе́сныя ски́ніи, ма́ніемъ отъ престо́ла велелѣ́пныя Его́ сла́вы, возшумѣ́ надъ земле́ю бу́ря, стра́шно возгремѣ́ша гро́мы, возблиста́ и разлія́ся ужа́сно, я́ко пла́мень, мо́лнія, и въ прикоснове́ніи у́жаса ко вну́треннимъ чу́вствомъ ю́наго о́трока, взята́ бы́сть а́нгелами душа́ пра́ведника, срѣта́емая безпло́тными си́лами, ра́дующимися о дру́гѣ свое́мъ, и въ весе́ліи воспѣ́вшими Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 7.

Ди́вно бы́сть твое́ призва́ніе въ небе́сный Іерусали́мъ: отъ земна́го бо труда́ на ло́но Авраа́мово, и отъ малолю́днаго мѣ́ста въ премíрную сла́ву вели́чественно пренесена́ бы́сть блаже́нная душа́ твоя́, пра́ведне Арте́міе, возду́ху шумя́щу, грома́мъ и мо́лніямъ свирѣпѣ́ющимъ, и вода́мъ отъ движе́нія вѣ́тра, я́ко рука́ми, пле́щущимъ. Тѣ́мже и мы́, лику́юще, воспое́мъ:

Ра́дуйся, но́вый о на́съ къ Бо́гу предста́телю. Ра́дуйся, въ вѣ́чный покро́въ Приснодѣ́вствующія Цари́цы вше́дый. Ра́дуйся, а́нгеломъ собесѣ́дниче. Ра́дуйся, рая́ небе́снаго жи́телю. Ра́дуйся, безстра́стія наслѣ́дниче пра́ведный. Ра́дуйся, свидѣ́телю на́мъ жи́зни безсме́ртныя. Ра́дуйся, избѣжа́вый возду́шныхъ истяза́телей, пораже́нныхъ стрѣла́ми мо́лніи при твое́мъ отше́ствіи на не́бо. Ра́дуйся, не узрѣ́вшій ме́рзкихъ де́монскихъ зра́ковъ. Ра́дуйся, ра́йская вѣ́тве, благоуха́ніемъ веселя́щая. Ра́дуйся, благово́нная Еде́мская ро́за, ду́ши на́ша благоуха́ющая. Ра́дуйся, прекра́сный гро́зде, на трапе́зѣ Царе́вой положе́нный. Ра́дуйся, те́плый на́шъ моли́твенниче.

Ра́дуйся, предста́телю на́шъ, Арте́міе пра́ведный.

Конда́къ 8.

Стра́нно и недоумѣ́нно твое́ воспита́ніе, пра́ведниче: ра́зума бо Бо́жія испо́лнился еси́, святы́ни ду́ха дости́глъ еси́, ни отъ кого́ же изъ человѣ́къ учи́вшися; сокрове́нно отъ совреме́нниковъ и ди́вно и́мъ бы́сть твое́ въ ю́ныхъ лѣ́тѣхъ благоче́стіе и преставле́ніе твое́. Но чу́дная твоя́ исцѣле́нія, и разли́чная чудодѣ́йствія возно́сятъ на́ши гла́сы къ славосло́вію о тебѣ́ Бо́жію, е́же непреста́нно и ра́достно пѣ́ти: Аллилу́ія.

Икосъ 8.

Ве́сь бы́лъ еси́ въ Бо́гѣ богомы́сліемъ, и укрѣпля́емый Бо́жіей благода́тію, непристу́пенъ яви́лся [еси́] кова́рному змíю, наблюда́ющему пя́ту ше́ствующихъ тѣ́снымъ путе́мъ. Руководи́ у́бо и на́съ непреткнове́нно ходи́ти путе́мъ за́повѣдей Христо́выхъ, да благода́рно вопіе́мъ ти́:

Ра́дуйся, путеводи́телю на́шъ ди́вный. Ра́дуйся, всѣ́хъ спаса́емыхъ наста́вниче кро́ткій. Ра́дуйся, пе́рсте Бо́жій, го́рняя на́мъ указу́ющій. Ра́дуйся, гла́съ небе́сный, на по́двиги спасе́нія всѣ́хъ зову́щій. Ра́дуйся, чи́стая голуби́це, вѣ́твь ра́йскую иму́щая. Ра́дуйся, духо́вная ла́стовице, въ нетлѣ́ніи ве́сну гряду́щаго вѣ́ка показу́ющая.

Ра́дуйся, предста́телю на́шъ, Арте́міе пра́ведный.

Конда́къ 9.

Все́ естество́ а́нгельское, въ ра́достный тре́петъ прише́дъ, воздаде́ хвалу́ Бо́гу: «свя́тъ, свя́тъ, свя́тъ, Госпо́дь Савао́ѳъ», егда́ неви́нная и чи́стая душа́ твоя́, неврежде́нная отъ мно́гихъ страхова́ній бѣсо́вскихъ, и перенесе́нная въ премíрную жи́знь, поклони́ся Тріѵпоста́сному Божеству́, воспѣ́вши Ему́ со всѣ́ми святы́ми: Аллилу́ія.

Икосъ 9.

Витíи многослове́сніи, не могу́щіи усмотрѣ́ти о́комъ ра́зума, омраче́ннаго го́рдостію и страстьми́, прему́дрости Тво́рческія въ устрое́ніи вселе́нныя, не мо́гутъ уразумѣ́ти прославле́нія моще́й свята́го уго́дника Бо́жія. Мы́ же, соверше́нною вѣ́рою въ простотѣ́ се́рдца возглаша́емъ тебѣ́, просла́вленный моли́твенниче на́шъ:

Ра́дуйся, нетлѣ́нныя своя́ мо́щи въ зало́гъ любве́ вѣ́рнымъ преда́вый. Ра́дуйся, въ и́стинѣ воскресе́нія и жи́зни вѣ́чныя на́съ увѣря́яй. Ра́дуйся, испо́лнивый на себѣ́ сло́во Бо́жіе: «храни́тъ Госпо́дь вся́ ко́сти пра́ведныхъ». Ра́дуйся, утверди́вый исполне́ніемъ сло́во Христа́ Бо́га: «вла́съ главы́ ва́шея не поги́бнетъ». Ра́дуйся, съ че́стію принесе́нный изъ де́бри въ хра́мъ правосла́вный для о́бщаго чествова́нія и поклоне́нія. Ра́дуйся, свидѣ́тельствуемый отъ Го́спода Бо́га да́ромъ чудотворе́ній. Ра́дуйся, я́ко чи́стая ра́ка святы́хъ моще́й, и ны́нѣ привлека́етъ сердца́ обѣ́тныхъ страннолю́бцевъ на поклоне́ніе тебѣ́. Ра́дуйся, яви́вый и́стину слове́съ Писа́нія: «въ па́мять вѣ́чную бу́детъ пра́ведникъ», и «пра́ведникъ, я́ко фи́никсъ, процвѣте́тъ, и я́ко ке́дръ, и́же въ Лива́нѣ, умно́жится». Ра́дуйся, уста́ пререка́ющая загражда́яй. Ра́дуйся, язы́къ невѣ́рія и хулы́ обуздова́яй. Ра́дуйся, дерза́ющимъ на святы́ню горды́ню смиря́яй. Ра́дуйся, въ послуша́ніе Христо́вой вѣ́ры ра́зумъ кичли́вый плѣня́яй. Ра́дуйся, въ ду́хѣ блаже́нныя простоты́ и незло́бія не́ба дости́гнувый.

Ра́дуйся, предста́телю на́шъ, Арте́міе пра́ведный.

Конда́къ 10.

Спасти́ Хотя́ща вся́каго человѣ́ка, и́скренно моли́лъ еси́ наста́вити тя́ на пу́ть спасе́нія, и благода́тію Бо́жіею озари́вшею тя́, прише́лъ еси́ въ небе́сный Іерусали́мъ, идѣ́же узрѣ́въ лице́мъ къ Лицу́ Того́, Его́же и́мя, я́ко мѵ́ро излія́нное, та́мо воспѣва́еши непреста́нно сла́ву Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 10.

Стѣна́ тверда́ и несокруши́ма огра́да оби́тели, свято́му и́мени твоему́ посвяще́ннѣй, су́ть неусы́пныя твоя́ къ Бо́гу моли́твы, святы́й пра́ведный Арте́міе. Тѣ́мже живу́щіи въ не́й благода́рно возно́сятъ къ тебѣ́ гла́сы:

Ра́дуйся, храни́телю на́шъ крѣ́пкій. Ра́дуйся, защи́тниче на́шъ неусы́пный. Ра́дуйся, наста́вниковъ на́шихъ отъ па́губныхъ бѣ́дствій охраня́ющій. Ра́дуйся, на враго́въ стрѣ́лы стра́ха испуща́ющій. Ра́дуйся, щи́те, тве́рдый па́че мѣ́дянаго. Ра́дуйся, броня́ пра́вды, каменомета́нія а́дскихъ му́риновъ отража́ющая. Ра́дуйся, оби́тели мона́ховъ и все́й странѣ́ на́шей похвала́ и утвержде́ніе. Ра́дуйся, тружда́ющихся по́моще. Ра́дуйся, молчали́выхъ и кро́ткихъ ра́досте. Ра́дуйся, больны́хъ исцѣле́ніе. Ра́дуйся, немощны́хъ укрѣпле́ніе. Ра́дуйся, уны́лыхъ бо́дросте. Ра́дуйся, скорбя́щихъ утѣше́ніе.

Ра́дуйся, предста́телю на́шъ, Арте́міе пра́ведный.

Конда́къ 11.

Пѣ́ніе на́ше хвале́бное тебѣ́, живу́щему во сла́вѣ Отца́ свѣ́товъ, ны́нѣ возсыла́емое, недосто́йно е́сть, я́ко отъ нечи́стыхъ усте́нъ возноси́мое: но са́мъ пріиди́ посредѣ́ на́съ, неиждива́емый исто́чниче чистоты́ и цѣлому́дрія, очи́сти на́ша сердца́ и души́ помышле́нія, да тебе́ ра́ди благопрія́тно бу́детъ совоку́пное на́ше восклица́ніе Всеще́дрому Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 11.

Свѣ́томъ за́повѣдей Бо́жіихъ озаре́нный измла́да, ско́ро возше́лъ еси́ къ Тріѵпоста́сному свѣ́ту, предъ Ни́мже хода́тайствуеши и о на́шемъ просвѣще́ніи, о не́мже умоля́юще, съ любо́вію вопіе́мъ ти́:

Ра́дуйся, звѣздо́ невече́рняго Свѣ́та. Ра́дуйся, луче́ Свѣ́та, на́шу хла́дность согрѣва́яй. Ра́дуйся, свѣще́, на́шу темноту́ просвѣща́ющая. Ра́дуйся, я́ко о́гнь на́съ вогрѣва́яй къ любви́ возлюби́вшаго на́съ Христа́ Бо́га. Ра́дуйся, мы́сленно, я́ко у́гль, хла́днымъ сердца́мъ прикаса́яйся. Ра́дуйся, злата́я лампа́до, для умилостивле́нія Пра́веднаго Судіи́ возжже́нная. Ра́дуйся, свѣти́лниче духо́вный, вѣ́рнымъ пу́ть спасе́нія освѣща́ющій. Ра́дуйся, о́гненная пе́щь, те́рніе грѣхо́въ на́шихъ пожига́ющая. Ра́дуйся, горни́ло, моли́твенный арома́тъ куря́щее. Ра́дуйся, кади́ло, ди́вное смире́нія благоуха́ніе издаю́щее. Ра́дуйся, пла́меню горя́щій, нече́стіе истребля́ющій.

Ра́дуйся, предста́телю на́шъ, Арте́міе пра́ведный.

Конда́къ 12.

Благода́ть Боже́ственную испроси́ на́мъ, святы́й уго́дниче Бо́жій, да при́сно покрыва́етъ на́съ отъ враго́въ ви́димыхъ и неви́димыхъ, да научи́тъ ны́ подража́ти тебѣ́ въ чистотѣ́ а́нгельстѣй и незло́біи, да напра́витъ сердца́ на́ша къ смире́нію, покая́нію и неосла́бному исполне́нію за́повѣдей Христо́выхъ, да да́руетъ на́мъ христіа́нскую кончи́ну и безбѣ́дно проведе́тъ на́съ чрезъ возду́шный пу́ть, да сподо́бимся та́мо узрѣ́ти сла́ву вели́каго Бо́га, и вѣ́чно пѣ́ти Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 12.

Пою́ще тебѣ́ ны́нѣ, а́ще и недосто́йныя, но усе́рдныя хвалы́ бре́нными и нечи́стыми уста́ми, благоговѣ́йно мо́лимъ тя́, святы́й пра́ведный Арте́міе: при́зри на мно́гія на́ша не́мощи душе́вныя и тѣле́сныя, и пода́ждь на́мъ по́мощь къ соверше́нію до́брыхъ дѣ́лъ, и ко всегда́шнему прославле́нію свята́го твоего́ и́мени, вопію́щимъ ти́:

Ра́дуйся, во́ине Царя́ ца́рствующихъ. Ра́дуйся, слуго́ Го́спода госпо́дствующихъ. Ра́дуйся, ра́бе вѣ́рный Владѣ́ющаго вся́кимъ созда́ніемъ. Ра́дуйся, вѣнча́нный вѣнце́мъ нетлѣ́нія отъ Самаго́ нетлѣ́ннаго Бо́га. Ра́дуйся, нетлѣ́нною діади́мою Ца́рствія Христо́ва укра́шенный. Ра́дуйся, за чистоту́ се́рдца и незло́біе въ блестя́щую порфи́ру облече́нный. Ра́дуйся, пе́рстень сыноположе́нія отъ руки́ Бо́жіей пріе́мый. Ра́дуйся, небе́снаго, вѣ́чнаго Ца́рствія наслѣ́дниче. Ра́дуйся, предста́телю мо́щный, правосла́вному Царю́ на́шему на ра́тующихъ спобо́рствуяй. Ра́дуйся, вождю́, неви́димо во бране́хъ на́шему во́инству спосо́бствуяй. Ра́дуйся, предѣ́лы на́шего оте́чества тве́рдымъ щито́мъ твоего́ покро́ва защища́яй. Ра́дуйся, спасе́нія на́шего споспѣ́шникъ и хода́тай твои́ми ко Го́споду Бо́гу о на́съ грѣ́шныхъ моли́твами.

Ра́дуйся, предста́телю на́шъ, Арте́міе пра́ведный.

Конда́къ 13.

О, преди́вный уго́дниче Бо́жій и прелюби́мый чудотво́рче, Арте́міе! Ми́лости ра́ди Бо́жіей и предста́тельства Влады́чицы, мо́лимъ твою́ святы́ню, ми́лостивъ бу́ди святѣ́й оби́тели твое́й, и всѣ́мъ призыва́ющимъ тя́ съ любо́вію и упова́ніемъ. По твое́й чистотѣ́ и пра́ведности, испроси́ у Го́спода Бо́га проще́ніе на́шихъ прегрѣше́ній и ре́вность къ до́брымъ дѣла́мъ, да про́чее вре́мя живота́ на́шего поживе́мъ во вся́комъ благоче́стіи и чистотѣ́, и сподо́бимся на стра́шнѣмъ судѣ́ одесну́ю ста́ти Судіи́, Христа́ Бо́га на́шего, и во вѣ́ки вѣко́въ съ тобо́ю пѣ́ти Человѣколю́бцу Бо́гу: Аллилу́ія.

[Се́й конда́къ глаго́лется три́жды. Та́же и́косъ 1-й: Ангелскій нра́въ... И конда́къ 1-й: Избра́нному пра́веднику...]

Моли́тва свято́му Арте́мію.

Святы́й уго́дниче Бо́жій, пра́ведный Арте́міе, при́сный храни́телю святы́я оби́тели, твои́мъ и́менемъ укра́шенныя, и бли́зкій защи́тниче всего́ сѣ́вернаго кра́я Россíйскія страны́! При́зри ми́лостивно на усе́рдную моли́тву на́съ, грѣ́шныхъ, и твои́мъ благомо́щнымъ предста́телствомъ испроси́ на́мъ у Го́спода проще́ніе согрѣше́ній на́шихъ, преспѣ́яніе въ вѣ́рѣ и благоче́стіи, и огражде́ніе отъ ко́зней діа́вольскихъ. Моли́ Го́спода, да храни́тъ въ здра́віи и непремѣня́емѣмъ благоче́стіи Благочести́вѣйшаго, Самодержа́внѣйшаго, Вели́каго Госуда́ря Импера́тора на́шего [и́мярекъ], да пода́стъ и всѣ́мъ лю́дямъ, держа́вѣ Его́ вруче́ннымъ, [Или́: стра́ждущую страну́ Россíйскую отъ лю́тыхъ безбо́жникъ и вла́сти и́хъ Христо́съ Бо́гъ да свободи́тъ, и да возста́витъ престо́лъ правосла́вныхъ царе́й; вѣ́рныхъ рабо́въ Его́, въ ско́рби и печа́ли де́нь и но́щь вопію́щихъ къ Нему́, многоболѣ́зный во́пль да услы́шитъ, и да изведе́тъ отъ поги́бели живо́тъ на́шъ, да пода́стъ и всѣ́мъ лю́демъ[1] ми́ръ, тишину́ и нелицемѣ́рное послуша́ніе, да сподо́битъ всѣ́хъ на́съ получи́ти, по христіа́нстѣй кончи́нѣ, небе́сное Ца́рствіе, идѣ́же вси́ пра́ведніи, вмѣ́стѣ съ тобо́ю, вѣ́чно сла́вятъ Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

Тропа́рь, гла́съ 2:

Вы́шняго повелѣ́ніемъ, тучено́снымъ облако́мъ, не́бо помрачи́вшимъ и мо́лніямъ блиста́ющимъ, гро́му же возшумѣ́вшу съ преще́ніемъ, испусти́лъ еси́ ду́шу твою́ въ ру́цѣ Го́сподеви, прему́дре Арте́міе, и ны́нѣ предстои́ши престо́лу Влады́ки всѣ́хъ, и́же вѣ́рою и любо́вію приходя́щимъ къ ра́цѣ твое́й, подая́ исцѣле́ніе всѣ́мъ неотло́жно и моля́ся Христу́ Бо́гу, спасти́ся душа́мъ на́шимъ.

Конда́къ, гла́съ 8:

Возсія́ дне́сь пресвѣ́тлая па́мять прему́драго Арте́мія; Богода́нная благода́ть, я́ко рѣ́ки, излива́етъ отъ святоцѣле́бныя ра́ки моще́й его́ ди́вная исцѣле́нія, и́миже отъ многоразли́чныхъ неду́гъ избавля́емся, съ вѣ́рою пріе́млюще я́, и взыва́юще: ра́дуйся, Арте́міе богому́дре.

Велича́ніе:

Велича́емъ тя́, страстоте́рпче Христо́въ, Арте́міе, и чте́мъ святу́ю па́мять твою́, ты́ бо мо́лиши за на́съ Христа́ Бо́га на́шего.

Примѣчаніе:
[1] См. «Акаѳисты русскимъ святымъ». Томъ 1-й: А-Г. СПб.: Издательство «Титулъ», 1995.

Источникъ: Слу́жба и ака́ѳистъ свято́му пра́ведному Арте́мію, Ве́ркольскому чудотво́рцу. — М.: Сѵнода́льная тѵпогра́фія, 1900. — Л. 14 – 27 об., 32 – 32 об.

/ Къ оглавленію раздѣла /


Наверхъ / Къ титульной страницѣ

0