Собраніе богослужебныхъ текстовъ Православной Церкви

Русскiй Порталъ- Церковный календарь- Русская Библія- Осанна- Святоотеческое наслѣдіе- Наслѣдіе Святой Руси- Слово пастыря- Литературное наслѣдіе- Новости

Осанна
-
Гостевая книга
-
Новости
-
Написать письмо
-
Поискъ
-
Литургика
-
Канонизація святыхъ
-
Ирмологій

Домашняя молитва

Каноны
-
Акаѳисты
-
Псалтирь Божіей Матери

Евхологій

Служебникъ
-
Требникъ

Слѣдованная Псалтирь

Псалтирь
-
Канонникъ
-
Часословъ
-
Мѣсяцесловъ

Тріодь

Постная
-
Цвѣтная

Минеи

Минея Общая
-
Минеи Богослужебныя
-
Архивъ

Октоихъ

Съ 1-го по 4-й гласъ
-
Съ 5-го по 8-й гласъ

Церк.-учит. литература

«Златоустъ»

Греч. и древнерус. тексты

Греч. литург. тексты
-
Древнерус. литург. тексты

Календарь на Вашемъ сайтѣ

Ссылка для установки

Православный календарь

Новости сайтаСегодня - суббота, 20 iюля 2019 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 9.
Если вы нашли ошибку на странице, выделите ее мышкой и щелкните по этой ссылке, или нажмите Ctrl+Alt+E

ДОМАШНЯЯ МОЛИТВА

Свт. Діонисій, архіеп. Суздальскій († 1385 г.)

Святитель Дионисий, архиепископ СуздальскийПостриженникъ Кіево-Печерской обители, затѣмъ отшельникъ, поселившійся около Нижняго Новгорода, на берегу Волги, онъ самъ ископалъ здѣсь пещеру и подвизался въ ней. Когда стеклись къ нему другіе труженики, онъ основалъ монастырь, именуемый Печерскимъ, и былъ его архимандритомъ. Обширнымъ знаніемъ правилъ вѣры и строгою подвижническою жизнью св. Діонисій пріобрѣлъ себѣ всеобщее уваженіе. Онъ много потрудился надъ искорененіемъ ереси стригольниковъ. Современники видѣли въ немъ «мужа кроткаго, разсудительнаго, знающаго Священное Писаніе, учительнаго, славнаго постничествомъ и исполненнаго любви ко всѣмъ». Въ 1374 г. онъ былъ рукоположенъ св. митр. Алексіемъ во епископа Суздальскаго, а затѣмъ возведенъ въ санъ архіепископа. Впослѣдствіи, будучи избранъ митрополитомъ всея Россіи, св. Діонисій, возвращаясь изъ Царьграда, былъ задержанъ въ Кіевѣ княземъ Литовскимъ. Находясь въ заключеніи, онъ проводилъ все время въ молитвѣ и сердечномъ сокрушеніи до самой кончины своей, послѣдовавшей въ 1385 г., и былъ погребенъ въ Кіевѣ въ Антоніевыхъ пещерахъ. Со времени вражескихъ нашествій въ XVII в. мѣсто нахожденія его мощей, какъ и многихъ другихъ, неизвѣстно.

АКАѲИСТЫ

Ака́ѳистъ святи́телю Діони́сію, архіепи́скопу Су́здальскому.

Конда́къ 1.

Возбра́нный чудотво́рче и преди́вный іера́рше, вели́кій уго́дниче Христо́въ, святи́телю о́тче Діони́сіе, гра́ду и странѣ́ на́шей источа́яй щедро́ты и ми́лости, восхваля́емъ тя́ съ любо́вію, ча́да твоя́, ты́ же, я́ко имѣ́яй дерзнове́ніе ко Го́споду, отъ вся́кихъ на́съ бѣ́дъ свободи́, да зове́мъ ти́:

Ра́дуйся, святи́телю о́тче Діони́сіе, земли́ Россíйскія пресвѣ́тлое украше́ніе.

Икосъ 1.

Ра́дуйся, сыно́внею любо́вію ко Го́споду се́рдце испо́лнивый; ра́дуйся, соверше́нну любо́вь ко Христу́ показа́вый.

Ра́дуйся, тала́нтъ, отъ Бо́га ти́ да́нный, въ земли́ не сокры́вый; ра́дуйся, на спасе́ніе ду́шъ людски́хъ его́ источи́вый.

Ра́дуйся, на небесѣ́хъ духо́вныма очи́ма вы́ну Го́спода созерца́вый; ра́дуйся, кре́стъ на ра́мена взе́мый и Христу́ послѣ́довавый.

Ра́дуйся, мзду́ на небесѣ́хъ отъ Бо́га воспрія́вый; ра́дуйся, моли́твы и пѣ́нія къ тебѣ́ взыва́ющихъ не презрѣ́вый.

Ра́дуйся, святи́телю о́тче Діони́сіе, земли́ Россíйскія пресвѣ́тлое украше́ніе.

Конда́къ 2.

Ви́дяще, я́ко дана́ тебѣ́ бы́сть отъ Го́спода, преподо́бне о́тче на́шъ Діони́сіе, благода́ть подава́ти ско́рое вспоможе́ніе и утѣше́ніе всѣ́мъ, съ вѣ́рою къ тебѣ́ притека́ющимъ, и́мамы у́бо такова́го ми́лостиваго и ско́раго помо́щника, прославля́емъ Всеси́льнаго Бо́га, пою́ще Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 2.

Ра́зумъ богому́дрый стяжа́въ и усмотрѣ́въ суету́ мíра сего́, преподо́бне о́тче Діони́сіе, помышля́яй о небе́снѣмъ и житія́ по́стническаго ища́, потща́лся еси́ тѣ́снымъ и приско́рбнымъ путе́мъ тече́ніе жи́зни сея́ соверши́ти. Мы́ же, любо́вію побѣжда́еми, вопіе́мъ ти́ си́це:

Ра́дуйся, виногра́да Христо́ва неувяда́емая розго́; ра́дуйся, цвѣто́въ смире́нія прекра́сное село́.

Ра́дуйся, мона́шествующихъ преди́вное похвало́; ра́дуйся, по́стниковъ путеводи́тельная звѣздо́.

Ра́дуйся, и́ноковъ пресвѣ́тлая красото́; ра́дуйся, вѣ́ры благочести́выя пра́вило.

Ра́дуйся, святи́телей пресла́вная высото́; ра́дуйся, еле́я прему́дрости неугаси́мая лампа́до.

Ра́дуйся, святи́телю о́тче Діони́сіе, земли́ Россíйскія пресвѣ́тлое украше́ніе.

Конда́къ 3.

Смире́ніемъ, и посто́мъ, и непреста́нною моли́твою, на стра́сти плотскíя крѣ́пко ополчи́вся, святи́телю Діони́сіе, пло́ть твою́ ду́хови порабо́тилъ еси́, и сего́ ра́ди ны́нѣ предстои́ши съ ли́ками а́нгеловъ престо́лу Пресвяты́я Тро́ицы, вы́ну поя́: Аллилу́ія.

Икосъ 3.

Въ пусты́ни, въ ню́же всели́лся еси́, преподо́бне о́тче Діони́сіе, оби́тель устро́ися Бо́жіимъ произволе́ніемъ, въ не́йже въ преподо́біи и пра́вдѣ де́нно и но́щно Бо́гу рабо́талъ еси́. Мы́ же, прославля́юще Го́спода Бо́га, вопіе́мъ ти́:

Ра́дуйся, на брега́хъ Во́лги оби́тель чу́дную основа́вый; ра́дуйся, мно́жество и́ноковъ въ не́й собра́вый.

Ра́дуйся, преподо́бныхъ Евѳи́мія и Мака́рія духо́вно возрасти́вый; ра́дуйся, о́бразъ мона́шескаго житія́ и́мъ показа́вый.

Ра́дуйся, двана́десять и́ноковъ на про́повѣдь Ева́нгелія посла́вый; ра́дуйся, во страны́ и гра́ды ве́рхнія и́хъ напра́вивый.

Ра́дуйся, княги́ню Васили́ссу во а́нгельскій о́бразъ посвяти́вый; ра́дуйся, уста́ву и́ноческаго общежи́тія ю́ наста́вивый.

Ра́дуйся, святи́телю о́тче Діони́сіе, земли́ Россíйскія пресвѣ́тлое украше́ніе.

Конда́къ 4.

Боготе́чная звѣзда́ всея́ страны́ яви́лся еси́, преподо́бне о́тче Діони́сіе, всѣ́мъ бы́въ о́бразъ сло́вомъ, житіе́мъ, любо́вію, ти́хостію, кро́тостію и смире́ніемъ. Тѣ́мже и мы́, ви́дяще добродѣ́тели твоя́, воспѣва́емъ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 4.

Возсія́ въ тебѣ́ оби́льно благода́ть Бо́жія, святи́телю о́тче Діони́сіе, яви́ тя́ свѣти́льника земли́ Россíйскія: пребыва́я игу́меномъ оби́тели Пече́рскія, о слове́сныхъ овца́хъ твои́хъ, тебѣ́ Бо́гомъ вруче́нныхъ, де́нно и но́щно имѣ́лъ еси́ попече́ніе. Мы́ же, взира́юще на преподо́бническія труды́ твоя́, вопіе́мъ ти́:

Ра́дуйся, дре́внихъ оте́цъ нелѣ́ностный подража́телю; ра́дуйся, печа́льми обурева́емыхъ смире́нный утѣ́шителю.

Ра́дуйся, скорбя́щихъ ско́рый услы́шателю; ра́дуйся, ра́нъ серде́чныхъ ми́лостивый цѣли́телю.

Ра́дуйся, благочи́нія монасты́рскаго прему́дрый устрои́телю; ра́дуйся, бра́тіи сострада́тельный и терпѣли́вый учи́телю.

Ра́дуйся, стропти́выхъ и неради́выхъ стро́гій обличи́телю; ра́дуйся, ка́ющихся предъ Бо́гомъ до́брый предста́телю.

Ра́дуйся, святи́телю о́тче Діони́сіе, земли́ Россíйскія пресвѣ́тлое украше́ніе.

Конда́къ 5.

Ви́дя тя́ вои́стину, о́тче Діони́сіе, подви́жника крѣ́пкаго и моли́твенника неусы́пнаго, святи́тель Алексíй почти́ тя са́номъ епи́скопскимъ, гра́ду Су́здалю и Ни́жнему Нову́граду архипа́стыря поста́ви. Мы́ же, мы́сленно взира́юще на досточу́дныя твоя́ по́двиги и труды́, избра́вшему тя́ Бо́гу вопіе́мъ: Аллилу́ія.

Икосъ 5.

Ви́дя Человѣколю́бецъ Госпо́дь твое́ добродѣ́тельное житіе́, да не сокры́тъ бу́детъ свѣти́льникъ подъ спу́домъ, но да свѣ́титъ всѣ́мъ верху́ горы́, да просла́вятъ Отца́ Небе́снаго вси́ человѣ́цы, изведе́ тя изъ оби́тели пусты́нныя и поста́ви тя́ во епи́скопа Нижегоро́дскаго и Су́здальскаго. Мы́ же, чту́ще труды́ твоя́, умиле́нно вопіе́мъ ти́:

Ра́дуйся, и́стины Христо́вы ре́вностный исповѣ́дниче; ра́дуйся, отъ е́реси стриго́льниковъ му́жественный защи́тниче.

Ра́дуйся, и́ноческаго общежи́тія наста́вниче; ра́дуйся, пасо́мыхъ ове́цъ му́дрый нача́льниче.

Ра́дуйся, словесе́ Бо́жія усе́рдный проповѣ́дниче; ра́дуйся, пра́вилъ церко́вныхъ непреодоли́мый побо́рниче.

Ра́дуйся, преподо́бному Се́ргію спо́стниче и собесѣ́дниче; ра́дуйся, взыва́ющихъ предъ Бо́гомъ наде́жный засту́пниче.

Ра́дуйся, святи́телю о́тче Діони́сіе, земли́ Россíйскія пресвѣ́тлое украше́ніе.

Конда́къ 6.

Иліино́ю ре́вностію распала́яся, непра́во ходя́щимъ противоста́лъ еси́, ника́коже соизволя́яй недосто́йнаго на престо́лъ митрополи́чій поста́вити и нече́стно да́ти во́лка въ па́стыря овца́мъ, благоче́стно Христа́ сла́вящимъ, пою́щимъ Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 6.

Во гра́дъ первопресто́льный на собо́ръ при́званъ бы́лъ еси́ и та́мо еди́нъ отъ всѣ́хъ епи́скоповъ кня́жескому повелѣ́нію противоста́лъ еси́, че́сть Митропо́ліи Моско́вскія оберега́я, проти́ву ста́вленника кня́зя возстава́я и на ка́ѳедру первосвяти́тельскую взы́ти ему́ возбраня́я. Мы́ же, ви́дяще ре́вность твою́, взыва́емъ ти́:

Ра́дуйся, я́ко дре́внимъ кано́номъ ре́вностный исполни́тель бы́лъ еси́; ра́дуйся, че́сть бо Митропо́ліи ре́вностно оберега́лъ еси́.

Ра́дуйся, ты́ же му́дростію слове́съ твои́хъ кня́зя обличи́лъ еси́; ра́дуйся, я́ко мудрова́нія человѣ́ча въ Це́рковь не допусти́лъ еси́.

Ра́дуйся, гнѣ́ва бо кня́зева не устраше́нъ пребы́лъ еси́; ра́дуйся, я́ко еди́нъ отъ всѣ́хъ безстра́шно противоста́лъ еси́.

Ра́дуйся, ты́ же ре́вность въ послуша́ніи церко́внѣмъ показа́лъ еси́; ра́дуйся, худа́го бо намѣ́ренія діа́вола посрами́тель бы́лъ еси́.

Ра́дуйся, святи́телю о́тче Діони́сіе, земли́ Россíйскія пресвѣ́тлое украше́ніе.

Конда́къ 7.

Дне́сь восхва́лимъ вси́ вели́каго святи́теля Діони́сія и почти́мъ засту́пника и утвержде́ніе земли́ Россíйскія, кра́я Су́здальскаго храни́теля, Пско́ву и Нову́граду отъ лжеуче́нія огради́теля, е́реси стриго́льниковъ ре́вностнаго искорени́теля, и та́ко возопіи́мъ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 7.

Слы́ша премно́гую твою́ добродѣ́тель, ви́дя иску́сна позна́теля Свяще́нныхъ Писа́ній и Преда́ніемъ приле́жна исполни́теля, угото́ва тя́ патріа́рхъ Ни́лъ бы́ти е́реси стриго́льниковъ искорени́теля. Мы́ же, дивя́щеся явле́ннѣй въ тебѣ́ си́лѣ Бо́жіи, благода́рнѣ вопіе́мъ:

Ра́дуйся, Пско́ва и Нова́града отъ лжеуче́нія охрани́телю; ра́дуйся, е́реси стриго́льниковъ неустраши́мый искорени́телю.

Ра́дуйся, въ непреста́нныхъ трудѣ́хъ святи́тельскихъ рачи́телю; ра́дуйся, па́ствы Христо́вы отъ е́реси до́брый храни́телю.

Ра́дуйся, нелицепріе́мный и́стины ревни́телю; ра́дуйся, въ по́двизѣ учи́тельства неутоми́мый служи́телю.

Ра́дуйся, безбо́жныхъ и нечести́выхъ у́стъ загради́телю; ра́дуйся, ка́ющихся въ лжеиме́ннѣмъ мудрова́ніи наста́вниче и учи́телю.

Ра́дуйся, святи́телю о́тче Діони́сіе, земли́ Россíйскія пресвѣ́тлое украше́ніе.

Конда́къ 8.

Ви́дя Госпо́дь твое́ добродѣ́тельное житіе́, любо́вь къ Писа́нію и Свяще́нному Преда́нію, апо́стольскую ре́вность о Христѣ́, моли́твы мно́гія, по́стъ нелицемѣ́рный и ми́лостыню всеще́друю, любо́вь къ бли́жнимъ всесоверше́нную, возвы́си тя́, я́ко ке́дръ лива́нскій. Мы́ же, сла́ву твою́ зря́ще, пое́мъ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 8.

Ви́дя тя́ патріа́рхъ гра́да Константи́на въ Свяще́ннѣмъ Писа́ніи приле́жна позна́теля, трудо́въ поста́, моли́твы и ми́лостыни исполни́теля, возложи́ креща́тыя ри́зы на тя́ и возведе́ въ са́нъ архіепи́скопскій. Мы́ же, дивя́щеся житію́ твоему́, умиле́нно вопіе́мъ ти́:

Ра́дуйся, на скрижа́лѣхъ се́рдца зако́нъ Бо́жій начерта́вый; ра́дуйся, слеза́ми житіе́ свое́ украси́вый.

Ра́дуйся, ми́лостынями Бо́гу угоди́вый; ра́дуйся, по́стъ нелицемѣ́рный стяжа́вый.

Ра́дуйся, моли́твы непреста́нныя отъ Бо́га удосто́ивыйся; ра́дуйся, въ Писа́ніи Свяще́ннѣмъ иску́сенъ позна́выйся.

Ра́дуйся, свои́мъ бдѣ́ніемъ а́нгеломъ уподо́бивыйся; ра́дуйся, и благи́хъ ины́хъ отъ Бо́га сподо́бивыйся.

Ра́дуйся, святи́телю о́тче Діони́сіе, земли́ Россíйскія пресвѣ́тлое украше́ніе.

Конда́къ 9.

Проповѣ́дникъ не сло́вомъ то́чію, но и дѣ́ломъ яви́лся еси́ Христо́ва уче́нія, святи́телю о́тче Діони́сіе, я́ко па́стырь до́брый, ду́шу твою́ полага́лъ еси́ за о́вцы Христо́вы и вся́ съ любо́вію наставля́лъ еси́ ко спасе́нію, всѣ́мъ о́бразъ житія́ по Бо́зѣ подава́я и вся́ поуча́я взыва́ти при́сно Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 9.

Егда́ па́стырски подвиза́лся еси́, святи́телю Діони́сіе, о просвѣще́ніи вѣ́рою Христо́вою люде́й су́здальскихъ и нижегоро́дскихъ, благода́ть Госпо́дня излія́ся во мно́зѣхъ дѣ́лѣхъ твои́хъ, приводя́щи о́вцы заблу́ждшія къ позна́нію Христо́ву. Мы́ же, помина́я труды́ и по́двиги твоя́, зове́мъ ти́:

Ра́дуйся, времена́ и лѣ́та достопа́мятныхъ дѣя́ній списа́ти благоволи́вый; ра́дуйся, на писа́ніе лѣ́тописи и́нока Лавре́нтія благослови́вый.

Ра́дуйся, ико́ны Бо́жія Ма́тере Одиги́тріи списа́ти наказа́вый; ра́дуйся, и́хже въ Су́здаль и Ни́жній Новгра́дъ доста́вити повелѣ́вый.

Ра́дуйся, киво́тъ со Страстьми́ Христо́выми съ Царьгра́да принести́ изво́ливый; ра́дуйся, и́миже зе́млю Нижегоро́дскую духо́вно украси́вый.

Ра́дуйся, Малахíю фило́софа для просвѣще́нія на Ру́сь посла́вый; ра́дуйся, тму́ суему́дрія стриго́льническаго изобличи́вый.

Ра́дуйся, святи́телю о́тче Діони́сіе, земли́ Россíйскія пресвѣ́тлое украше́ніе.

Конда́къ 10.

Правосла́вныя кано́ны утвержда́я, прише́лъ еси́ въ Царьгра́дъ со святы́мъ Ѳео́доромъ и та́мо вся́ свои́ми добродѣ́тельми удиви́лъ еси́. Патріа́рхомъ Ни́ломъ митрополи́томъ Россíйскія земли́ поста́вленъ бы́лъ еси́, и въ Кíевѣ мно́гія ско́рби и заточе́нія претерпѣ́лъ еси́. Мы́ же, Бо́га прославля́я, пое́мъ Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 10.

Въ Константи́нѣ гра́дѣ на Митропо́лію Россíйскую поста́вленъ бы́лъ еси́, вели́каго гра́да Кíева вско́рѣ дости́глъ еси́ и, отъ кня́зя та́мо заточе́ніе смире́нно пріе́мъ, въ темни́цѣ святу́ю ду́шу свою́ че́стно Го́сподеви преда́лъ еси́. Мы́ же, на тя́ взира́юще и тобо́ю просвѣща́еми, дерза́емъ глаго́лати си́це:

Ра́дуйся, я́ко отъ патріа́рха Ни́ла митрополи́томъ на Ру́сь поста́вленъ бы́лъ еси́; ра́дуйся, я́коже са́на первосвяти́тельскаго удосто́ился еси́.

Ра́дуйся, отъ кня́зя бо заточе́ніе претерпѣ́лъ еси́; ра́дуйся, ты́ же вся́ ско́рби, я́ко отъ Бо́га, прія́лъ еси́.

Ра́дуйся, я́ко ми́рно и ра́достно ча́съ сме́ртный срѣ́тилъ еси́; ра́дуйся, ду́шу бо твою́ во смире́ніи преда́лъ еси́.

Ра́дуйся, я́коже въ пеще́рѣ вели́каго Анто́нія погребе́нъ бы́лъ еси́; ра́дуйся, ты́ же и по сме́рти твое́й на́съ не оста́вилъ еси́.

Ра́дуйся, святи́телю о́тче Діони́сіе, земли́ Россíйскія пресвѣ́тлое украше́ніе.

Конда́къ 11.

Благода́ть отъ Бо́га стяжа́вшаго, ди́внаго во святы́хъ Діони́сія почти́мъ се́рдцемъ и усты́: кто́ исчи́слитъ твоя́ труды́, моли́твы и посты́, о святи́телю? Мы́ же потщи́мся тебѣ́ всемѣ́рно подража́ти и благопрія́тно Бо́гу вопія́ти: Аллилу́ія.

Икосъ 11.

Свѣтопода́тельными лучи́ блиста́етъ житіе́ твое́, святи́телю о́тче Діони́сіе; Ева́нгельскія завѣ́ты исполня́я, кре́стъ на ра́менѣхъ свои́хъ за Христо́мъ безро́потно поне́слъ еси́. Тѣ́мже и мы́ глаго́лемъ ти́:

Ра́дуйся, Пресвяты́я Тро́ицы вѣ́рный служи́телю; ра́дуйся, Ма́тере Бо́жія усе́рдный почита́телю.

Ра́дуйся, а́нгеловъ Бо́жіихъ сослужи́телю; ра́дуйся, проро́ковъ святы́хъ ревнова́телю.

Ра́дуйся, апо́столовъ Го́споднихъ подража́телю; ра́дуйся, му́чениковъ Христо́выхъ соревнова́телю.

Ра́дуйся, святи́телей ре́вностныхъ равностоя́телю; ра́дуйся, преподо́бныхъ оте́цъ сопредста́телю.

Ра́дуйся, святи́телю о́тче Діони́сіе, земли́ Россíйскія пресвѣ́тлое украше́ніе.

Конда́къ 12.

Благода́ть, да́нную ти́ отъ Бо́га, вѣ́дуще, притека́емъ къ твоему́ заступле́нію, святи́телю о́тче Діони́сіе, усе́рдно моля́ще тя́. Не оста́ви на́съ, ча́дъ твои́хъ, въ святы́хъ твои́хъ моли́твахъ, да и мы́ по сконча́ніи на́шего земна́го жи́тельства съ тобо́ю воспое́мъ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 12.

Свѣтопріе́мный свѣти́льникъ и́стиннаго Свѣ́та су́щимъ на земли́ явля́ешися, святи́телю Діони́сіе, просвѣща́еши бо вѣ́рныхъ сердца́ и къ ра́зуму Боже́ственному вся́ наставля́еши, поуча́я и на́съ ра́достно взыва́ти ти́:

Ра́дуйся, свѣще́ свѣтоза́рная, Це́рковь озаря́ющая; ра́дуйся, звѣздо́, зе́млю Россíйскую просвѣща́ющая.

Ра́дуйся, заре́, мра́къ страсте́й и грѣхо́въ разгоня́ющая; ра́дуйся, мо́лніе, ерети́чествующихъ устраша́ющая.

Ра́дуйся, лучу́, въ и́ночествѣ подвиза́ющихся укрѣпля́ющій; ра́дуйся, свѣ́те, въ по́двизѣхъ благоче́стія наставля́ющій.

Ра́дуйся, свѣти́льниче, Нижегоро́дскій удѣ́лъ просвѣтля́ющій; ра́дуйся, свѣти́ло, Су́здальскій кра́й освѣща́ющее.

Ра́дуйся, святи́телю о́тче Діони́сіе, земли́ Россíйскія пресвѣ́тлое украше́ніе.

Конда́къ 13.

О, преди́вный и пресла́вный святи́телю о́тче Діони́сіе! Пріими́ отъ на́съ, недосто́йныхъ, хвале́бное пѣ́ніе сіе́, проле́й о на́съ твоя́ те́плыя моли́твы и умоли́ Человѣколю́бца Го́спода, да не погуби́тъ на́съ со беззако́ніи на́шими, но обрати́тъ къ покая́нію и исправле́нію, да про́чее вре́мя житія́ на́шего земна́го не въ рабо́тѣ грѣху́ и страсте́мъ, но въ дѣ́ланіи за́повѣдей Его́ святы́хъ и во благоче́стіи провожда́емъ. Мы́ же съ тобо́ю вопіе́мъ Ему́: Аллилу́ія.

[Се́й конда́къ глаго́лется три́жды. Та́же и́косъ 1-й: Ангеловъ Творе́цъ... И конда́къ 1-й: Возбра́нный чудотво́рче...]

Моли́тва святи́телю Діони́сію, архіепи́скопу Су́здальскому.

О, святи́телю о́тче Діони́сіе, ты́ вѣ́си не́мощь естества́ на́шего и ско́рбь време́нъ настоя́щихъ, проле́й о на́съ твоя́ те́плыя моли́твы и умоли́ Человѣколю́бца Го́спода, да не погуби́тъ на́съ со беззако́ніи на́шими, но обрати́тъ къ покая́нію и исправле́нію, да про́чее вре́мя житія́ на́шего земна́го не въ рабо́тѣ грѣху́ и страсте́мъ, но въ дѣ́ланіи за́повѣдей Его́ святы́хъ и во благоче́стіи провожда́емъ. Не пре́зри и не посрами́ упова́нія на́шего, но бу́ди о на́съ предста́тель немо́лчный къ Бо́гу, да сохрани́тъ на́съ отъ мірски́хъ искуше́ній, отъ діа́вольскихъ сѣте́й и отъ плотски́хъ по́хотей, да да́руетъ на́мъ во бранѣ́хъ терпѣ́ніе неосла́бное. Въ ча́съ же сме́ртный яви́ся на́мъ, о́тче, засту́пникъ необори́мый, ускори́ тогда́ на моли́тву о на́съ, безпо́мощныхъ, и помози́ на́мъ ми́рную и благу́ю кончи́ну улучи́ти, гро́зная мыта́рства возду́шная безъ препя́тія мину́ти и въ небе́сный го́рній Іерусали́мъ вни́ти. О, всеблаже́нне о́тче на́шъ Діони́сіе, сподо́би ны́ послѣ́довати, по си́лѣ на́шей, свято́му твоему́ житію́! Яко да всеми́лостивымъ предста́тельствомъ Преблагослове́нныя Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Приснодѣ́вы Марíи и твои́ми святы́ми моли́твами сподо́битъ на́съ Преблагíй Христо́съ Бо́гъ на́шъ наслѣ́дники бы́ти Ца́рствія Своего́ небе́снаго, сла́вящихъ и велича́ющихъ Его́ ку́пно со Безнача́льнымъ Его́ Отце́мъ и Пресвяты́мъ и Благи́мъ и Животворя́щимъ Ду́хомъ, ны́нѣ и при́сно и во вѣ́ки вѣко́въ. Ами́нь.

Тропа́рь, гла́съ 8:

Правосла́вія ревни́телю, благоче́стія наста́вниче, и́щущимъ спасе́нія до́брый ко́рмчіе, мона́шествующихъ богодухнове́нное украше́ніе, богоно́снаго Евѳи́мія собесѣ́дниче, святи́телю Діони́сіе, уче́ньми и добродѣ́тельми оте́чество твое́ просвѣти́лъ еси́, не забу́ди на́съ, чту́щихъ тя́, но въ ми́рѣ упра́ви живо́тъ на́шъ.

Конда́къ, гла́съ 8:

Звѣзду́ Россíйскую, отъ Кíева возсія́вшую, чрезъ Ни́жній Новгра́дъ въ Су́здаль дости́гшую и всю́ страну́ сію́ уче́ніемъ озари́вшую, ублажи́мъ богому́драго Діони́сія, то́й бо мо́лится Го́споду спасти́ся душа́мъ на́шимъ.

Велича́ніе:

Велича́емъ тя́, святи́телю о́тче Діони́сіе, и чте́мъ святу́ю па́мять твою́, ты́ бо мо́лиши за на́съ Христа́ Бо́га на́шего.

Источникъ: Святитель Дионисій, архіепископъ Суздальскій: Служба, Акаѳистъ, Житіе. — М.: Издательство Московскаго подворья Свято-Троицкой Сергіевой Лавры, 2004. — С. 22-34.

/ Къ оглавленію раздѣла /


Наверхъ / Къ титульной страницѣ

0