Собраніе богослужебныхъ текстовъ Православной Церкви

Русскiй Порталъ- Церковный календарь- Русская Библія- Осанна- Святоотеческое наслѣдіе- Наслѣдіе Святой Руси- Слово пастыря- Литературное наслѣдіе- Новости

Осанна
-
Гостевая книга
-
Новости
-
Написать письмо
-
Поискъ
-
Литургика
-
Канонизація святыхъ
-
Ирмологій

Домашняя молитва

Каноны
-
Акаѳисты
-
Псалтирь Божіей Матери

Евхологій

Служебникъ
-
Требникъ

Слѣдованная Псалтирь

Псалтирь
-
Канонникъ
-
Часословъ
-
Мѣсяцесловъ

Тріодь

Постная
-
Цвѣтная

Минеи

Минея Общая
-
Минеи Богослужебныя
-
Архивъ

Октоихъ

Съ 1-го по 4-й гласъ
-
Съ 5-го по 8-й гласъ

Церк.-учит. литература

«Златоустъ»

Греч. и древнерус. тексты

Греч. литург. тексты
-
Древнерус. литург. тексты

Календарь на Вашемъ сайтѣ

Ссылка для установки

Православный календарь

Новости сайтаСегодня - среда, 26 iюня 2019 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 4.
Если вы нашли ошибку на странице, выделите ее мышкой и щелкните по этой ссылке, или нажмите Ctrl+Alt+E

ДОМАШНЯЯ МОЛИТВА

Св. благов. вел. князь Михаилъ Тверской († 1318 г.)

Святой благоверный великий князь Михаил ТверскойСв. благовѣрный великій князь Михаилъ Тверской. Сынъ вел. кн. Владимірскаго Ярослава Ярославича. Родился въ 1272 г. послѣ смерти отца. Воспитанъ благочестивой матерью, кн. Ксеніей. Княжилъ въ Твери съ отроческихъ лѣтъ. Еще въ первые годы своего правленія построилъ въ городѣ каменный соборный храмъ, что въ годы татарской неволи, изнурительныхъ даней и войнъ было дѣломъ исключительно тяжелымъ. Славился воздержностью жизни, милостью, мужествомъ и справедливостью. Съ 1304 г. сталъ вел. княземъ. Съ нимъ велъ борьбу его двоюродный племянникъ, кн. Георгій Даніиловичъ Московскій, сумѣвшій привлечь на свою сторону татаръ. Вызванный въ Орду, онъ подвергся тамъ униженіямъ, перенося ихъ съ христіанскимъ смиреніемъ. Возимый за собою ханомъ въ колодкахъ онъ постоянною исповѣдью и причастіемъ готовился къ мученической смерти, которой и сподобился 22 ноября 1318 г., бывъ звѣрски убитъ на Терекѣ. Чудеса начали совершаться при перенесеніи мощей въ Тверь и въ Москву, гдѣ онѣ погребены были въ Спасскомъ монастырѣ. 6 сентября 1320 мощи перенесены въ Преображенскій соборъ въ Твери, созданномъ трудами князя-страстотерпца. Общероссійское празднованіе съ 1549 г. 24 ноября 1632 мощи св. князя были обрѣтены нетлѣнными.

АКАѲИСТЫ

Ака́ѳистъ свято́му благовѣ́рному вели́кому кня́зю Михаи́лу Яросла́вичу, Тферско́му чудотво́рцу.

Конда́къ 1.

Избра́нный Бо́гомъ изъ земны́хъ князе́й въ небе́сное пресвѣ́тлое му́ченическое во́инство, отъ земны́я сея́ юдо́ли въ Ца́рство небе́сное пресели́лся еси́: положи́лъ бо еси́ ду́шу твою́ за лю́ди твоя́. Тѣ́мже, я́ко имѣ́яй дерзнове́ніе ко Го́споду, моли́ за Импера́тора правосла́внаго [или́: за Россíю правосла́вную[1], за гра́дъ тво́й и лю́ди, тебѣ́ зову́щія:

Ра́дуйся, благовѣ́рный кня́же Михаи́ле, Тферскíй пресла́вный чудотво́рче.

Икосъ 1.

Ра́дуйся, равноапо́стольнаго Влади́міра благослове́нная о́трасле. Ра́дуйся, благовѣ́рныхъ и благочести́выхъ Яросла́ва и Ксе́ніи ча́до. Ра́дуйся, я́ко во утро́бѣ ма́тере осиротѣ́въ, всѣ́хъ Бо́га во о́тца мѣ́сто обрѣ́лъ еси́. Ра́дуйся, я́ко подъ кро́вомъ кри́лъ Его́ прему́дростію и во́зрастомъ преспѣва́лъ еси́. Ра́дуйся, я́ко отроча́ доброу́мно и благонра́вно бы́лъ еси́. Ра́дуйся, я́ко отъ ю́ности твоея́ па́че вся́каго сокро́вища Христа́ возлюби́лъ еси́. Ра́дуйся, я́ко отъ Бо́га и человѣ́къ досто́йнѣ возлю́бленъ бы́лъ еси́.

Ра́дуйся, благовѣ́рный кня́же Михаи́ле, Тферскíй пресла́вный чудотво́рче.

Конда́къ 2.

Ви́дѣвши тя́ благовѣ́рная ма́терь твоя́ Ксе́нія, я́ко Анна Самуи́ла, преспѣва́юща во́зрастомъ и прему́дростію, стра́хомъ Бо́жіимъ и всѣ́ми добродѣ́тельми украша́ема, ра́довашеся о тебѣ́, благода́рно поя́ прему́дрости наста́внику и смы́сла пода́телю Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 2.

Ра́зумъ богому́дрый имѣ́я, я́ко Соломо́нъ, всѣ́мъ се́рдцемъ возлюби́лъ еси́, блаже́нне, прему́дрость Бо́жію, ю́же и поиска́лъ еси́ прилѣ́жно отъ ю́ности твоея́; тѣ́мже отъ Бо́га дарова́ніе пріе́мъ, храмозда́ніемъ царю́ прему́дрому поревнова́лъ еси́. Сего́ ра́ди сла́вяще, зове́мъ ти́:

Ра́дуйся, я́ко хра́мъ прекра́сенъ Преображе́нія Госпо́дня воздви́глъ еси́. Ра́дуйся, я́ко отъ имѣ́ній твои́хъ ще́дро о́ный украси́лъ еси́. Ра́дуйся, я́ко всѣ́мъ се́рдцемъ благолѣ́піе до́му Бо́жія возлюби́лъ еси́. Ра́дуйся, я́ко пребыва́ти въ не́мъ па́че всѣ́хъ утѣ́хъ мірски́хъ изво́лилъ еси́. Ра́дуйся, я́ко и са́мъ хра́мъ Бо́жій живы́й, духо́вный бы́лъ еси́. Ра́дуйся, моли́твы бо твоя́, я́ко кади́ло благово́нное, Бо́гу прине́слъ еси́. Ра́дуйся, зане́ усе́рдіе моли́твъ и дѣ́лъ твои́хъ, я́ко всесожже́ніе ту́чное и же́ртву непоро́чную, прія́тъ Госпо́дь. Ра́дуйся, я́ко и ны́нѣ па́че зла́та многоцѣ́ннаго святы́я мо́щи твоя́ украша́ютъ це́рковь сію́.

Ра́дуйся, благовѣ́рный кня́же Михаи́ле, Тферскíй пресла́вный чудотво́рче.

Конда́къ 3.

Си́ла Вы́шняго осѣни́ тя, и Ду́хъ Бо́жій ноша́шеся надъ тобо́ю, я́коже надъ Дави́домъ, егда́ возведе́ тя Госпо́дь на прароди́тельный престо́лъ вели́кимъ кня́земъ сла́внаго гра́да Влади́міра. Тѣ́мже священнонача́льницы и кня́зи, и вси́ лю́діе согла́сно ра́довахуся, благодаря́ще Бо́га, вознося́щаго смире́нныя Своя́, и пою́ще Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 3.

Имѣ́я ду́шу боголюби́ву и се́рдце ми́лостиво, егда́ вла́сть прія́лъ еси́ великокня́жую, не измѣни́лъ еси́ нра́ва твоего́ смиренному́драго и любвеоби́льнаго: потща́лся бо еси́ вся́ку слезу́ отъя́ти отъ лица́ стра́ждущихъ и бы́лъ еси́ всѣ́мъ въ ну́ждахъ помо́щникъ. Тѣ́мже не оста́ви и на́съ, надѣ́ющихся на тя́ и вопію́щихъ такова́я:

Ра́дуйся, святи́телей и свяще́нниковъ люби́телю и богому́дрыхъ и́ноковъ собесѣ́дниче. Ра́дуйся, вдо́въ и сиро́тъ пита́телю и оби́димыхъ засту́пниче. Ра́дуйся, отроко́мъ и ю́ношамъ чи́стымъ житіе́мъ твои́мъ благоче́стія и цѣлому́дрія учи́телю. Ра́дуйся, ста́рцевъ и убо́гихъ приста́нище, и неду́гующихъ и стра́ждущихъ упокои́телю. Ра́дуйся, добродѣ́тельми па́че, не́же порфи́рою и ви́ссомъ, укра́шенный. Ра́дуйся, благоче́стіемъ па́че многоцѣ́нныя діади́мы увѣнча́нный.

Ра́дуйся, благовѣ́рный кня́же Михаи́ле, Тферскíй пресла́вный чудотво́рче.

Конда́къ 4.

Бу́рею властолю́бія обурева́емь, кня́зь Гео́ргій ласка́ніемъ и дара́ми испроси́ себѣ́ у ха́на великокняже́ніе Влади́мірское; ты́ же, смиренному́дре, отда́въ тому́ зако́нное твое́ владѣ́ніе, во оте́ческій гра́дъ Тфе́рь отше́лъ еси́. Не хотя́ бо проли́тія кро́ве христіа́нскія, дѣ́ло твое́ Бо́гу, судя́щему пра́ведно, пре́далъ еси́, воспѣва́я Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 4.

Слы́шавъ, я́ко сро́дникъ тво́й, неудовли́вся отъя́тіемъ у тебе́ великокняже́нія, въ предѣ́лы Тферскíя со мно́гою ра́тію тата́рскою вни́де, разоря́я оби́тели и хра́мы, ве́си огне́мъ и мече́мъ истребля́я, и Бо́гомъ вруче́нное ти́ ста́до распужа́я и расхища́я, я́ко Авраа́мъ, домоча́дцы твоя́ собра́лъ еси́, и совѣща́вся съ ни́ми, ду́шу твою́ за святы́ню Госпо́дню и за лю́ди твоя́ положи́ти восхотѣ́лъ еси́. Сего́ ра́ди и ны́нѣ мы́ благода́рно тебѣ́ вопіе́мъ:

Ра́дуйся, кня́же по се́рдцу Бо́жію, ско́рбь твою́ Бо́гу повѣ́давый. Ра́дуйся, воеводо́ благовѣ́рный и смиренному́дрый, печа́ль твою́ на Бо́га возве́рзый. Ра́дуйся, за́повѣдь Христо́ву, е́же возлюби́ти бли́жняго, я́ко себе́, дѣ́лы оправда́вый. Ра́дуйся, Моисе́ю и Па́влу въ ре́вности о бла́гѣ и спасе́ніи люде́й твои́хъ поревнова́вый. Ра́дуйся, во бра́ни не сла́вы земны́я, но огражде́нія святы́ни Госпо́дней поруга́емой иска́вый. Ра́дуйся, бу́йство тата́рское си́лою Бо́жіею укроти́вый. Ра́дуйся, лю́ди твоя́ отъ разоре́нія, плѣ́на и лю́тыя сме́рти по́мощію Вы́шняго огради́вый.

Ра́дуйся, благовѣ́рный кня́же Михаи́ле, Тферскíй пресла́вный чудотво́рче.

Конда́къ 5.

Боготе́чная звѣзда́ во́емъ твои́мъ яви́лся еси́, благовѣ́рный Михаи́ле: предъидя́ бо предъ полки́ твои́ми, десни́цею твое́ю, Бо́гомъ укрѣпля́емою, разруши́лъ еси́ врага́ и ме́стника. Тѣ́мже, побѣди́въ сопроти́вныхъ, Бо́гу, чудодѣ́йствующему мы́шцею высо́кою, сокруши́вшему бра́ни и спа́сшему лю́ди Своя́, воспѣ́лъ еси́: Аллилу́ія.

Икосъ 5.

Ви́дѣвше жи́теліе гра́да Тфе́ри и всея́ Тферскíя о́бласти Бо́гомъ да́нную ти́ побѣ́ду пресла́вную, я́ко царе́вну Конча́ку и злоко́зненнаго воево́ду Кавгады́я плѣни́лъ еси́, сла́ву и благодаре́ніе Бо́гу приноша́ху, и тебе́, засту́пника своего́, похвала́ми вѣнча́ша. Тѣ́мже и мы́ дне́сь, побѣ́дныя по́чести тебѣ́ воспису́я, вопіе́мъ:

Ра́дуйся, архистрати́гу си́лъ небе́сныхъ тезоимени́те и подража́телю, вра́жія си́лы сокруши́вый. Ра́дуйся, вождю́ богохрани́мый, тата́рскія по́лчища, я́ко ханане́и, разсѣ́явый. Ра́дуйся, Авраа́ме но́вый, благослове́нный Бо́гомъ вы́шнимъ, Иже покори́ враги́ твоя́ подъ но́ги твоя́. Ра́дуйся, Дави́де россíйскій, ору́жіемъ благоволе́нія Бо́жія вѣнча́нный на земли́. Ра́дуйся, кня́же благовѣ́рный и благочести́вый, сла́вою и че́стію превознесе́нный на небеси́. Ра́дуйся, я́ко даде́ тебѣ́ Госпо́дь благослове́ніе во вѣ́къ вѣ́ка и возвесели́ тя ра́достію неизрече́нною предъ лице́мъ Свои́мъ.

Ра́дуйся, благовѣ́рный кня́же Михаи́ле, Тферскíй пресла́вный чудотво́рче.

Конда́къ 6.

Проповѣ́дникъ Правосла́вныя вѣ́ры яви́лся еси́, благовѣ́рный кня́же, предъ сыны́ ага́рянскими: Христа́ бо, Сы́на Бо́жія, еди́но спасе́ніе и утѣше́ніе человѣ́ковъ бы́ти проповѣ́дуя словесы́ богому́дрыми и терпѣ́ніемъ твои́мъ до́блимъ, невѣ́дущихъ науча́лъ еси́ пѣ́ти Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 6.

Возсія́лъ еси́ во свѣ́тлостехъ святы́хъ, я́ко со́лнце, вѣнце́мъ сла́вы увязе́нъ на небеси́ и нетлѣ́ніемъ тѣлесе́ просла́вленъ на земли́: вѣ́ры бо ра́ди Христо́вы пострада́въ, Ца́рствія благолѣ́піе и вѣне́цъ добро́ты отъ руки́ Госпо́дни прія́лъ еси́. Тѣ́мже, предстоя́ престо́лу сла́вы, помина́й на́съ, похваля́ющихъ тя́ и глаго́лющихъ:

Ра́дуйся, страстоте́рпче Христо́въ, во все́мъ житіи́ твое́мъ вѣ́рный Бо́жій служи́телю. Ра́дуйся, Бо́га вы́ну сла́вивый на земли́, и ны́нѣ а́нгеломъ и арха́нгеломъ сожи́телю. Ра́дуйся, за тру́дъ любве́ и по́двиги благоче́стія съ преподо́бными и пра́ведными просла́вленный. Ра́дуйся, за страда́нія твоя́ и терпѣ́ніе крѣ́пкое му́ченикомъ сопричте́нный. Ра́дуйся, исповѣ́дниче Христо́въ тве́рдый и неустраши́мый. Ра́дуйся, помо́щниче всѣ́мъ пречу́дный и храни́телю отъ Бо́га на́мъ да́нный. Ра́дуйся, моли́твенниче о чту́щихъ тя́ те́плый и богоуго́дный.

Ра́дуйся, благовѣ́рный кня́же Михаи́ле, Тферскíй пресла́вный чудотво́рче.

Конда́къ 7.

Хотя́й дни́ ви́дѣти бла́ги, не мще́ніемъ, но любо́вію возда́лъ еси́ враго́мъ твои́мъ: Кавгады́я бо и ины́я плѣ́нники съ дарми́ въ зе́млю и́хъ отпусти́лъ еси́ и, ми́ръ кня́зю Гео́ргію дарова́въ, не губи́ти христіа́ны, па́че же защища́ти отъ пога́ныхъ увѣща́лъ еси́. Помози́ у́бо и на́мъ, свя́те, стезя́мъ ми́ра и любве́ твоея́ послѣ́довати, да благопрія́тно Бо́гу ми́ра пое́мъ: Аллилу́ія.

Икосъ 7.

Но́ваго тя́ Іо́сифа незло́биваго и Дави́да кро́ткаго разумѣва́емъ, богому́дре Михаи́ле: о́въ бо бра́тіямъ свои́мъ, се́й же Сау́лу мсти́ти за озлобле́нія и́хъ не хотя́ху. И ты́ у́бо, имѣ́я во вла́сти твое́й и́щущія погуби́ти тя́, не я́ко плѣ́нныя, но я́ко посѣти́тели имѣ́лъ еси́ и́хъ, благотворя́ враго́мъ твои́мъ. Сего́ ра́ди, похваля́юще тя́, вопіе́мъ:

Ра́дуйся, россíйскій Іо́сифе, отъ бра́тіи твоея́ изма́ильтяномъ на плѣне́ніе и сме́рть обрече́нный. Ра́дуйся, тѣ́хъ зло́бу не мече́мъ то́кмо, но любо́вію укроти́ти поиска́вый. Ра́дуйся, сѣ́ятеля вражды́ и мще́нія, діа́вола, я́ко Дави́дъ Голіа́ѳа, кро́тостію и ми́лостію ко враго́мъ побѣди́вый. Ра́дуйся, враги́ твоя́ плѣне́нныя сло́вомъ утѣ́шивый и пи́щею удовли́вый. Ра́дуйся, лю́ди твоя́, бра́нію расточе́нныя, любо́вію собра́вый. Ра́дуйся, разоре́нныя и бѣ́дствующія утѣ́шивый и благопотре́бнымъ снабди́вый.

Ра́дуйся, благовѣ́рный кня́же Михаи́ле, Тферскíй пресла́вный чудотво́рче.

Конда́къ 8.

Стра́нна нѣ́кая, но прелюбе́зна Бо́гу и человѣ́комъ ви́димъ о тебѣ́, свя́те Михаи́ле. Вѣ́дый бо оклевета́нія враго́въ твои́хъ и непра́вду суде́й твои́хъ, не убоя́лся еси́ гнѣ́ва ха́нскаго. Но да сохрани́ши въ ми́рѣ оте́чество твое́, ду́шу твою́ положи́ти за лю́ди твоя́ возжелѣ́лъ еси́, взира́я на нача́льника вѣ́ры и соверши́теля Іису́са, Ему́же и вопія́лъ еси́: Аллилу́ія.

Икосъ 8.

Всего́ себе́ Бо́гу преда́въ, я́ко а́гнецъ незло́бивый на заколе́ніе те́клъ еси́, блаже́нне: не восхотѣ́лъ бо еси́ подо́битися нае́мнику, и́же оставля́етъ о́вцы, ви́дя во́лка гряду́ща, и бѣ́гаетъ, но я́ко па́стырь до́брый, бѣжа́ти совѣ́тующимъ отвѣща́лъ еси́: а́ще и сохрани́тъ бѣ́гство живо́тъ мо́й, но погу́битъ лю́ди моя́ непови́нныя. Тѣ́мже сла́вяще благопрія́тное твое́ о лю́дехъ попече́ніе, вопіе́мъ ти́:

Ра́дуйся, па́стырю до́брый, Пастыренача́льнику Христу́ подража́вый. Ра́дуйся, лю́ди своя́ па́че при́сныхъ твои́хъ и па́че себе́ сама́го возлюби́вый. Ра́дуйся, вся́ претерпѣ́ти, то́кмо да лю́ди твоя́ отъ разоре́нія и напра́сныя сме́рти изба́вити изво́ливый. Ра́дуйся, отъ убива́ющихъ тѣ́ло и немогу́щихъ ли́шше что́ сотвори́ти не убоя́выйся. Ра́дуйся, тлѣ́нную сла́ву земну́ю ни во что́же вмѣни́вый. Ра́дуйся, вся́ ле́стныя совѣ́ты злочести́ваго Кавгады́я презрѣ́вый. Ра́дуйся, сохране́ніе вѣ́ры Христо́вы всѣ́мъ кра́снымъ и сла́внымъ мíра сего́, тебѣ́ обѣща́ннымъ, предпочты́й. Ра́дуйся, е́же пострада́ти и умре́ти за Христа́, да съ Ни́мъ вѣ́чно ца́рствуеши, предъизбра́вый.

Ра́дуйся, благовѣ́рный кня́же Михаи́ле, Тферскíй пресла́вный чудотво́рче.

Конда́къ 9.

Все́ естество́ человѣ́ческое кро́тостію и смире́ніемъ удиви́лъ еси́, благовѣ́рный кня́же: зло́бныя бо клеветы́ враго́въ твои́хъ кро́ткими словесы́ отвраща́я, непра́вду суде́й ни еди́нымъ же сло́вомъ обличи́лъ еси́, но я́ко и́стинный ра́бъ Христа́ Бо́га, послѣ́довалъ еси́ Влады́цѣ твоему́, Иже укоряе́мь проти́ву не укоря́ше, стражда́ не преща́ше, Ему́же, Судіи́ всѣ́хъ и Мздовоздая́телю, и вопія́лъ еси́: Аллилу́ія.

Икосъ 9.

Вѣтíи многовѣща́нныя не возмо́гутъ изрещи́ вели́каго страда́нія твоего́, страстоте́рпче: отсла́вше бо врази́ твои́ дру́ги твоя́ и при́сныя, кла́ду ве́лію на вы́ю твою́ возложи́ша, и недово́льни (су́ще), я́ко тягото́ю кла́ды, гла́домъ, жа́ждею и хожде́ніемъ мно́гимъ за ха́номъ дне́мъ до истоща́нія тя́ изнуря́ху, но́щію ру́цѣ и но́зѣ твои́ въ кла́ду забива́ху, да нико́ея же осла́бы имѣ́еши чле́номъ твои́мъ. Тѣ́мже, помина́юще по́двиги твоя́, вопіе́мъ ти́:

Ра́дуйся, за вѣ́ру и оте́чество твое́ безче́стіе претерпѣ́вый. Ра́дуйся, бо́съ и гла́денъ, свя́занъ и поруга́емь всѣ́ми, я́ко плѣ́нникъ, за ха́номъ влеко́мый. Ра́дуйся, псалмопѣ́ній ра́ди всено́щныхъ очесе́мъ твои́мъ сна́ и вѣ́ждома дрема́нія не да́вый. Ра́дуйся, въ ско́рби твое́й и злострада́ніяхъ пла́чущія боля́ры и дру́ги твоя́ утѣ́шивый. Ра́дуйся, твое́ утѣше́ніе въ еди́номъ Го́сподѣ и моле́ніяхъ Ему́ положи́вый. Ра́дуйся, за гряду́щая страда́нія и лю́тую сме́рть, и́хже прови́дѣлъ еси́, Бо́га благодари́вый.

Ра́дуйся, благовѣ́рный кня́же Михаи́ле, Тферскíй пресла́вный чудотво́рче.

Конда́къ 10.

Спасти́ хотя́ ду́шу твою́, я́ко христіа́нинъ и́стинный къ сме́рти себе́ пріугото́вилъ еси́. Вѣ́дый бо, я́ко бли́зъ е́сть сме́рть, при две́рехъ, покая́ніемъ те́плымъ и сле́знымъ предъ отце́мъ духо́внымъ ду́шу очи́стилъ еси́ и, пріобще́ніемъ тѣ́ла и кро́ве Христо́вы соедини́вся Христу́, воспѣва́лъ еси́ Ему́, всѣ́мъ да́рующему живо́тъ вѣ́чный: Аллилу́ія.

Икосъ 10.

Царя́ нечести́ваго повелѣ́ніе испроси́вше, врази́ твои́ посла́ша во́ины уби́ти тя́, и я́ко во́лцы хи́щницы, я́ко ти́гри, жа́ждущіи кро́ве, нападо́ша злíи на тя́, а́гнца незло́биваго, и кла́дою терза́ша вы́ю твою́, и главо́ю тя́ о вѣ́жу уда́риша, и на зе́млю пове́ргше, пястьми́ тя́ бія́ху неща́дно, до́ндеже лютѣ́йшій всѣ́хъ Рома́нецъ ноже́мъ уда́ри въ ре́бра твоя́ и исто́рже любвеоби́льное се́рдце твое́. Тѣ́мже тебе́, я́ко а́гнца, за Христа́ закла́ннаго, похваля́юще, вопіе́мъ:

Ра́дуйся, я́ко Авелю, за́вистію бра́тнею погубле́нному, уподо́бился еси́. Ра́дуйся, я́ко вѣне́цъ тво́й кня́жескій кро́вными ка́плями, я́ко ка́меніемъ чу́днымъ, украси́лъ еси́. Ра́дуйся, я́ко ру́бище твое́, въ не́мже убіе́нъ бы́лъ еси́, краснѣ́йше багряни́цы ца́рскія златотка́нныя содѣ́лалъ еси́. Ра́дуйся, я́ко се́рдце твое́ чи́сто и смире́нно въ же́ртву Христу́, за ны́ пострада́вшему, прине́слъ еси́. Ра́дуйся, я́ко му́ченикомъ подража́вый, ли́ку и́хъ сопричте́нъ еси́. Ра́дуйся, за Христа́ сме́рть пріе́мый, со Христо́мъ вѣ́чно жи́ти сподо́бился еси́.

Ра́дуйся, благовѣ́рный кня́же Михаи́ле, Тферскíй пресла́вный чудотво́рче.

Конда́къ 11.

Пѣ́ніе благода́рственное Го́споду прино́симъ о тебѣ́ чту́щіи тя́, святы́й благовѣ́рный кня́же Михаи́ле, я́ко дарова́ Госпо́дь нетлѣ́нное тѣ́ло твое́ Тферско́й о́бласти во утѣше́ніе и огражде́ніе, гра́ду Тфе́ри въ сла́ву и защище́ніе, скорбя́щимъ во утѣше́ніе, бѣ́дствующимъ во отра́ду и по́мощь, боля́щимъ во исто́чникъ исцѣле́ній, и всѣ́мъ, вѣ́рою притека́ющимъ къ тебѣ́, во спасе́ніе. Тѣ́мже Бо́гу, ди́вному во святы́хъ, вопіе́мъ: Аллилу́ія.

Икосъ 11.

Свѣ́та невече́рняго прича́стника яви́ тя Госпо́дь а́біе по преставле́ніи твое́мъ, блаже́нне: о́блаки бо свѣ́тлыми тѣ́ло твое́, лежа́щее на земли́, огради́въ отъ звѣре́й ди́віихъ, столпо́мъ о́гненнымъ показа́ тя всѣ́мъ столпа́ бы́вша вѣ́ры и пра́вды, и тѣ́ло твое́ нетлѣ́нно сохрани́въ, чудесы́ просла́ви тя́. Тѣ́мже вопіе́мъ ти́:

Ра́дуйся, сто́лпе вѣ́ры, къ земли́ обѣтова́нія пу́ть на́мъ показу́яй. Ра́дуйся, о́блаче духо́вный, отъ бѣ́дъ и напа́стей лю́ди твоя́ покрыва́яй. Ра́дуйся, сосу́де благода́ти, со́нмы вѣ́рныхъ на поклоне́ніе моще́мъ твои́мъ привлека́яй. Ра́дуйся, исто́чниче неоску́дный, всѣ́мъ приходя́щимъ съ вѣ́рою исцѣле́нія подава́яй. Ра́дуйся, воево́до непобѣди́мый, я́коже въ животѣ́, и по сме́рти враги́ на́ша отъ на́съ прогоня́яй. Ра́дуйся, сла́во и упова́ніе гра́да Тфе́ри, въ моли́твахъ твои́хъ вы́ну на́съ помина́яй.

Ра́дуйся, благовѣ́рный кня́же Михаи́ле, Тферскíй пресла́вный чудотво́рче.

Конда́къ 12.

Благода́ть, да́нную ти́ отъ Бо́га, вѣ́дуще, лю́діе гра́да твоего́, и помина́юще, я́ко возлюби́лъ еси́ и́хъ въ животѣ́ твое́мъ да́же до сме́рти, вы́ну къ тебѣ́, я́ко ско́рому и крѣ́пкому помо́щнику во обстоя́ніихъ и ско́рбехъ, находя́щихъ на гра́дъ, притека́ху. И не посрами́лъ еси́ упова́нія и́хъ, ско́ро отъ бѣ́дъ избавля́я моли́твами твои́ми. Тѣ́мже Бо́гу, спаса́вшему и спаса́ющему тебе́ ра́ди на́съ недосто́йныхъ, вопіе́мъ: Аллилу́ія.

Икосъ 12.

Пою́ще страда́нія твоя́, ублажа́емъ святу́ю па́мять твою́, съ вѣ́рою и любо́вію притека́емъ къ ра́цѣ моще́й твои́хъ, и я́ко предстоя́ща съ ли́ки а́нгелъ и со всѣ́ми святы́ми Животворя́щей Тро́ицѣ, смире́нно мо́лимъ тя́: не забу́ди, кня́же благовѣ́рный, лю́ди твоя́, спаса́й гра́дъ тво́й и ве́си твоя́, я́коже и пре́жде, да́руй всѣ́мъ, притека́ющимъ къ тебѣ́, я́же къ житію́ вре́менному, па́че же къ жи́зни вѣ́чнѣй благопотре́бная. Ми́лостивъ бу́ди на́мъ, восхваля́ющимъ тя́ недосто́йными усты́ и пою́щимъ:

Ра́дуйся, го́рняго гра́да дости́гнувый и гра́дъ сво́й земны́й любо́вію назира́яй. Ра́дуйся, мно́гажды гра́дъ Тфе́рь отъ смертоно́сныя я́звы ди́вно спаса́вый. Ра́дуйся, со а́нгелы сликовству́яй и лю́ди твоя́ въ ско́рбехъ и́хъ не забыва́яй. Ра́дуйся, съ пра́ведными Бо́гу сла́вы предстоя́й и на́съ грѣ́шныхъ, моля́щихся ти́, не презира́яй. Ра́дуйся, бла́гами вѣ́чными и неизрече́нными наслажда́яйся и ле́пту вдови́цы, тебѣ́ здѣ́ приноси́мую, любе́зно пріе́мляй. Ра́дуйся, на земли́ и на небеси́ отъ Бо́га просла́вленный и на́ша недосто́йная хвале́нія не отверга́яй.

Ра́дуйся, благовѣ́рный кня́же Михаи́ле, Тферскíй пресла́вный чудотво́рче.

Конда́къ 13.

О, преди́вный во страда́льцѣхъ, святы́й благовѣ́рный вели́кій кня́же Михаи́ле! При́зри ми́лостивно на смире́нныя рабы́ твоя́ и умоли́ Го́спода Бо́га, да сохрани́тъ гра́дъ тво́й и лю́ди твоя́, и вся́ гра́ды и ве́си христіа́нскія отъ гла́да, губи́тельства, тру́са, пото́па, огня́ и вся́каго зла́, и да́руетъ всѣ́мъ на́мъ во́льныхъ и нево́льныхъ грѣхо́въ оставле́ніе, да просла́вльшему тебе́ Бо́гу пое́мъ: Аллилу́ія.

[Се́й конда́къ глаго́лется три́жды. Та́же и́косъ 1-й: Ангеловъ и всея́ тва́ри Созда́тель... И конда́къ 1-й: Избра́нный Бо́гомъ изъ земны́хъ князе́й...]

Моли́тва свято́му благовѣ́рному вели́кому кня́зю Михаи́лу Яросла́вичу, Тферско́му чудотво́рцу.

Ди́вный во страда́льцѣхъ святы́й благовѣ́рный вели́кій кня́же Михаи́ле! Ве́лія по́двиги и труды́ твоя́, я́же за правовѣ́ріе, за Це́рковь Бо́жію и за оте́чество твое́ гра́дъ Тфе́рь положи́лъ еси́. Ты́, возжела́въ вы́шнихъ, оста́вилъ еси́ тлѣ́нную сла́ву земну́ю, и ревну́я подви́жникомъ Христо́вымъ, до́блественно противуста́лъ еси́ я́рости царя́ нечести́ваго и преще́нію зломы́шленнаго его́ воево́ды. Ты́, пріе́мъ непра́ведное осужде́ніе и заколе́ніе, воспрія́лъ еси́ небе́сное Ца́рствіе, и кро́вными ка́плями, я́ко пречу́днымъ ка́менемъ, украси́въ на главѣ́ свое́й вѣне́цъ, предстои́ши ны́нѣ на небесѣ́хъ престо́лу всѣ́хъ Влады́ки съ ли́ки а́нгелъ и со всѣ́ми святы́ми Его́. Сего́ ра́ди, притека́юще къ ра́цѣ моще́й твои́хъ, лобыза́емъ о́ныя серде́чными устна́ми и уми́льно къ тебѣ́ взыва́емъ: О, тезоимени́те небе́сному воево́дѣ вы́шнихъ си́лъ, вели́кій кня́же Михаи́ле! Моли́ся непреста́нно Христу́ Бо́гу за гра́дъ тво́й, за лю́ди и за вся́ правосла́вныя христіа́ны. Бу́ди спобо́рникъ крѣ́покъ на враго́въ Правосла́вія Благочести́вѣйшему Самодержа́внѣйшему Вели́кому Госуда́рю на́шему Импера́тору [и́мярекъ] всея́ Россíи, и Супру́гѣ Его́, Благочести́вѣйшей Госуда́рынѣ Императри́цѣ [и́мярекъ], Ма́тери Его́, Благочести́вѣйшей Госуда́рынѣ Императри́цѣ [и́мярекъ], Наслѣ́днику Его́, Благовѣ́рному Госуда́рю Цесаре́вичу и Вели́кому Кня́зю [и́мярекъ], и всему́ Ца́рствующему До́му. Испроси́ Имъ предста́тельствомъ твои́мъ ми́ръ, здра́віе, долгоде́нствіе и во все́мъ благопоспѣ́шество. [Или́: Бу́ди спобо́рникъ крѣ́покъ на враго́въ Правосла́вія и испроси́ предста́тельствомъ твои́мъ у Го́спода: я́ко стра́ждущую страну́ Россíйскую отъ лю́тыхъ безбо́жникъ и вла́сти и́хъ Христо́съ Бо́гъ да свободи́тъ, и да возста́витъ престо́лъ правосла́вныхъ царе́й; вѣ́рныхъ рабо́въ Его́, въ ско́рби и печа́ли де́нь и но́щь вопію́щихъ къ Нему́, многоболѣ́зный во́пль да услы́шитъ, и да изведе́тъ отъ поги́бели живо́тъ на́шъ[2]. Бу́ди и на́мъ помо́щникъ улучи́ти вся́, къ по́льзѣ на́шей и ко спасе́нію благопотре́бная, охраня́й на́съ отъ искуше́ній и напа́стей, приходя́щихъ во вре́меннѣй жи́зни, и не лиши́ на́съ ходата́йства твоего́ ко Христу́ Бо́гу, во е́же получи́ти на́мъ прегрѣше́ній проще́ніе и сподо́битися небе́снаго селе́нія со избра́нными Его́, я́ко да и въ се́мъ сла́вится пречестно́е и великолѣ́пое и́мя Его́ во вѣ́ки. Ами́нь.

Тропа́рь, гла́съ 8:

Возвы́сивъ у́мъ тво́й къ Бо́гу, и житія́ со а́нгелы возжелѣ́лъ еси́, тлѣ́нную сла́ву земну́ю оста́вилъ еси́, блаже́нне, и положи́лъ еси́ ду́шу твою́ за лю́ди твоя́, воспрія́лъ еси́ вѣне́цъ проти́ву трудо́въ твои́хъ, богому́дре Михаи́ле, моли́ Христа́ Бо́га о чту́щихъ любо́вію святу́ю па́мять твою́.

Конда́къ, гла́съ 2. Подо́бенъ: Вы́шнихъ ища́.

Вы́шнихъ ища́ и земну́ю сла́ву презрѣ́въ, Це́рковь Бо́жію обагри́лъ еси́ твое́ю кро́вію, за Ню́же и пострада́лъ еси́, свя́те Михаи́ле, заколе́ніе непра́ведное пріе́мь, веселя́ся. Тѣ́мже со а́нгелы предстоя́ Христу́ Бо́гу, моли́ непреста́нно за вся́ ны́.

Велича́ніе:

Велича́емъ тя́, благовѣ́рный кня́же Михаи́ле, и чте́мъ святу́ю па́мять твою́, и́же за Христа́ кро́вь свою́ излія́лъ еси́, и ны́нѣ мо́лиши за на́съ Христа́, Бо́га на́шего.

Примѣчанія:
[1] См. «Акаѳисты русскимъ святымъ». Томъ 2-й: Д-М. СПб.: Издательство «Титулъ», 1995.
[2] Тамъ же.

Источникъ: Ака́ѳистъ свято́му благовѣ́рному вели́кому кня́зю Михаи́лу Яросла́вичу, Тферско́му чудотво́рцу. — Изда́ніе второ́е. — М.: Сѵнода́льная Тѵпогра́фія, 1897. — 24 л.

/ Къ оглавленію раздѣла /


Наверхъ / Къ титульной страницѣ

0