Собраніе богослужебныхъ текстовъ Православной Церкви

Русскiй Порталъ- Церковный календарь- Русская Библія- Осанна- Святоотеческое наслѣдіе- Наслѣдіе Святой Руси- Слово пастыря- Литературное наслѣдіе- Новости

Осанна
-
Гостевая книга
-
Новости
-
Написать письмо
-
Поискъ
-
Литургика
-
Канонизація святыхъ
-
Ирмологій

Домашняя молитва

Каноны
-
Акаѳисты
-
Псалтирь Божіей Матери

Евхологій

Служебникъ
-
Требникъ

Слѣдованная Псалтирь

Псалтирь
-
Канонникъ
-
Часословъ
-
Мѣсяцесловъ

Тріодь

Постная
-
Цвѣтная

Минеи

Минея Общая
-
Минеи Богослужебныя
-
Архивъ

Октоихъ

Съ 1-го по 4-й гласъ
-
Съ 5-го по 8-й гласъ

Церк.-учит. литература

«Златоустъ»

Греч. и древнерус. тексты

Греч. литург. тексты
-
Древнерус. литург. тексты

Календарь на Вашемъ сайтѣ

Ссылка для установки

Православный календарь

Новости сайтаСегодня - пятница, 19 iюля 2019 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 7.
Если вы нашли ошибку на странице, выделите ее мышкой и щелкните по этой ссылке, или нажмите Ctrl+Alt+E

ДОМАШНЯЯ МОЛИТВА

Св. блаж. Іоаннъ, Христа ради юродивый, Устюжскій чудотворецъ († 1492 г.)

Святой блаженный Иоанн, Христа ради юродивый, Устюжский чудотворецБлаж. Іоаннъ, Христа ради юродивый, Устюжскій чудотворецъ, родился въ селѣ Пухово близъ Стараго Устюга отъ благочестивыхъ родителей Саввы и Маріи. Съ юныхъ лѣтъ онъ отличался строгой постнической жизнью: по средамъ и пятницамъ ничего не ѣлъ, а въ остальные дни питался хлѣбомъ и водою и ночи проводилъ безъ сна въ колѣнопреклоненіяхъ и молитвахъ. Подвигъ юродства началъ онъ съ юности. Поселившись въ Устюгѣ около собора въ хижинѣ, построенной для него набожнымъ Андреемъ Мишневымъ, прав. Іоаннъ ночи проводилъ въ молитвѣ, а днемъ ходилъ по городу въ видѣ юродиваго, «точію едино рубище раздраное имѣя на чреслѣхъ своихъ», отдыхая на навозныхъ кучахъ, безропотно претерпѣвая побои, насмѣшки и брань отъ людей. «Пребываше во алчбѣ и жаждѣ и ничтоже отъ кого взимаше», онъ и зимою въ лютые морозы ходилъ босой и едва прикрытый одеждою. За свою праведную жизнь еще при жизни удостоился отъ Господа дара прозорливости и чудотвореній. Св. Церковь ублажаетъ его, какъ «безплотнымъ сожителя, прославленнаго въ чудесѣхъ Богомъ, столпа Церкве недвижимаго, предстателя сущихъ въ бѣдахъ и скорбехъ, сирыхъ и обидимыхъ заступника, больныхъ врача безмездна», «печальныхъ утѣшеніе, недужныхъ исцѣленіе». Скончался св. и блаж. Іоаннъ въ 1494 г. Память его — 29 мая (11 іюня).

АКАѲИСТЫ

Ака́ѳистъ свято́му блаже́нному Іоа́нну, Христа ради юродивому, Устюжскому чудотво́рцу.

Конда́къ 1.

Избра́нный уго́дниче Хри́стовъ и предста́телю на́шъ у Святы́я Тро́ицы, Іоа́нне всеблаже́нне, похва́льными пѣ́сньми отъ любве́ душе́вныя ублажа́емъ тя́, засту́пника и покрови́теля на́шего. Ты́ же, я́ко имѣ́яй дерзнове́ніе ко Го́споду, отъ вся́кихъ бѣ́дъ и напа́стей свободи́ на́съ, да зове́мъ ти́:

Ра́дуйся, Іоа́нне, пресла́вный чудотво́рче.

Икосъ 1.

Ра́дуйся, соверше́нный нестяжа́телю, еди́но то́чію ру́бище раздра́нное имѣ́вый о чре́слѣхъ твои́хъ; ра́дуйся, по́стниче, во дни́ среды́ и пятка́ ничто́же вкуша́вый.

Ра́дуйся, во́ине Христо́въ, благода́тію Его́ мíръ, пло́ть и діа́вола побѣди́вый; ра́дуйся, моли́твенниче, ру́цѣ ко Го́споду о творя́щихъ непра́вду воздѣва́вый.

Ра́дуйся, свята́го Проко́пія, Христа́ ра́ди юро́диваго, и́стинный подража́телю; ра́дуйся, свя́тость житія́ твоего́ бу́йствомъ юро́да му́дрѣ сокрыва́вый.

Ра́дуйся, Іоа́нне, пресла́вный чудотво́рче.

Конда́къ 2.

Ви́дя суето́ю мíра сего́ ослѣпле́нныхъ, досажда́ющихъ и оскорбля́ющихъ тя́ непови́нно, не гнѣ́вался еси́ на гони́телей и оби́дящихъ тя́, блаже́нне Іоа́нне, но моли́лся еси́ о таковы́хъ въ сокруше́ніи ду́ха глаго́ля Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 2.

Ра́зумъ богопросвѣще́нъ имѣ́я, преблаже́нне Іоа́нне, бѣ́галъ еси́ сла́вы человѣ́ческія: юро́дствуя же при́сно по сто́гнамъ гра́да Устюга, мно́га досажде́нія и ско́рби претерпѣ́лъ еси́ Христа́ ра́ди. Тѣ́мже досто́итъ ти́ зва́ти:

Ра́дуйся, самопроизво́льный му́чениче, біе́нія, оплева́нія и поноше́нія отъ неразу́мныхъ человѣ́къ претерпѣ́вый; ра́дуйся, за оскорби́телей и гони́телей твои́хъ непамятозло́бивый моли́твенниче.

Ра́дуйся, стра́сти пло́ти твоея́ гла́домъ и жа́ждею умертви́вый; ра́дуйся, чистото́ю душе́вною и тѣле́сною благолѣ́пно преукра́шенный.

Ра́дуйся, нището́ю обогати́выйся; ра́дуйся, нищету́ сію́ па́че сокро́вищъ всего́ мíра возлюби́вый.

Ра́дуйся, Іоа́нне, пресла́вный чудотво́рче.

Конда́къ 3.

Си́ла Честна́го и Животворя́щаго Креста́ Госпо́дня росода́тельну пе́щь содѣ́ла ти́, я́коже иногда́ а́нгелъ преподо́бнымъ отроко́мъ, о Іоа́нне блаже́нне! Огради́вся бо кре́стнымъ зна́меніемъ, возле́глъ еси́ на горя́щемъ у́гліи въ пещи́ собо́рныя Успе́нскія це́ркве, всѣ́хъ подвиза́я вопи́ти о се́мъ Творцу́ чуде́съ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 3.

Имы́й благо́е помышле́ніе о богоуго́дномъ житіи́ твое́мъ, Успе́нскаго собо́ра іере́й Григо́рій по вече́рнемъ богослуже́ніи утаи́ся за две́рію хра́ма, да увѣ́сть, что́ твори́ши, еди́нъ пребыва́я. Ты́ же, о Іоа́нне богоблаже́нне, сотвори́въ моли́тву за глаго́лющихъ ле́сть и творя́щихъ непра́вду, огради́вся кре́стнымъ зна́меніемъ, возле́глъ еси́ въ пе́щь на горя́щее у́гліе. Егда́ же іере́й, у́жасомъ объя́тъ бы́въ сицева́го ра́ди видѣ́нія, вни́де, ты́ у́бо, а́біе исто́ргся изъ пе́щи, ре́клъ еси́: «е́же са́мъ узрѣ́лъ еси́, да никому́же повѣ́даеши до кончи́ны моея́». Сего́ ра́ди рце́мъ вси́:

Ра́дуйся, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Креста́ Госпо́дня на горя́щемъ у́гліи безъ вре́да сохране́нный; ра́дуйся, росо́ю Ду́ха Пресвята́го ороше́нный.

Ра́дуйся, пла́менемъ любве́ я́же къ Бо́гу и бли́жнему пла́мень пе́щный устуди́вый; ра́дуйся, те́плый моли́твенниче, при хра́мѣ Богома́тере по вся́ но́щи примета́тися изво́ливый.

Ра́дуйся, христіа́нскихъ добродѣ́телей подъ личи́ною безу́мія подви́жниче; ра́дуйся, бу́йствомъ твои́мъ прему́дрыя посрами́вый.

Ра́дуйся, Іоа́нне, пресла́вный чудотво́рче.

Конда́къ 4.

Бу́рею напа́стей при́сно волну́емое жите́йское мо́ре благода́тію Бо́жіею немо́кренно проше́дъ, блаже́нне Іоа́нне, дости́глъ еси́ вѣчноблаже́ннаго приста́нища, идѣ́же нѣ́сть болѣ́знь, ни печа́ль, ни воздыха́ніе. Та́мо у́бо почива́я со а́нгелы и всѣ́ми святы́ми, пое́ши Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 4.

Слы́шащи боля́щая Марíя, Устюжскаго намѣ́стника Ѳео́дора жена́, я́ко и́маши оби́ліе благода́ти Бо́жія, посла́ слугу́ своего́, да про́сить моли́твъ твои́хъ о исцѣле́ніи ея́. Ты́ же, уго́дниче Бо́жій Іоа́нне, а́ки въ безу́міи возопи́лъ еси́ слузѣ́: «здра́вствуй, до́брый кня́же со княги́нею». Оба́че егда́ слуга́ возврати́ся въ до́мъ госпожи́ своея́, узрѣ́ ю́ исцѣлѣ́вшу отъ жесто́каго неду́га. Сего́ ра́ди глаго́лемъ ти́:

Ра́дуйся, еди́нѣмъ сло́вомъ тя́жкія неду́ги исцѣли́вый; ра́дуйся, боля́щую Марíю и разсла́бленную Аполлина́рію моли́твою уврачева́вый.

Ра́дуйся, бѣснова́тую Евфроси́нію отъ мучи́тельства діа́вола изба́вивый; ра́дуйся, я́ко и ны́нѣ моли́твъ твои́хъ бѣ́си зѣло́ трепе́щутъ.

Ра́дуйся, гра́да Устюга ра́досте неотъе́млемая; ра́дуйся, всѣ́хъ притека́ющихъ къ тебѣ́ утѣше́ніе пресла́дкое.

Ра́дуйся, Іоа́нне, пресла́вный чудотво́рче.

Конда́къ 5.

Боготе́чнѣй звѣздѣ́ подо́бенъ бы́лъ еси́, блаже́нне Іоа́нне: ше́ствуя бо по сто́гнамъ гра́да Устюга, восходи́лъ еси́ благода́тію Бо́жіею отъ си́лы въ си́лу, и безу́мствуя предъ человѣ́ки, боже́ственныя прему́дрости испо́лненъ бы́лъ еси́ отъ Бо́га, непреста́нно воспѣва́я Тому́ еди́ному: Аллилу́ія.

Икосъ 5.

Ви́дя, я́ко въ мíрѣ се́мъ, во злѣ́ лежа́щемъ, нѣ́сть жите́йскія сла́дости печа́ли неприча́стны, многоско́рбное житіе́ отъ ю́ности воспрія́лъ еси́, блаже́нне Іоа́нне. Мы́ же, грѣ́шніи, ублажа́юще терпѣ́ніе твое́, зове́мъ ти́ такова́я:

Ра́дуйся, ны́нѣ на небеси́, зане́же препла́вая пучи́ну жите́йскаго мо́ря на земли́ пла́калъ еси́; ра́дуйся, блаже́нне, мно́га бо мзда́ твоя́ на небеси́.

Ра́дуйся, соприча́стниче небе́сныхъ бла́гъ, и́хже о́ко не ви́дѣ, и у́хо не слы́ша, и на се́рдце человѣ́ку не взыдо́ша; ра́дуйся, сонаслѣ́дниче достоя́нія, е́же угото́ва Бо́гъ лю́бящимъ Его́.

Ра́дуйся, гра́да Устюга засту́пниче; ра́дуйся, вѣ́рою къ тебѣ́ притека́ющихъ покрови́телю.

Ра́дуйся, Іоа́нне, пресла́вный чудотво́рче.

Конда́къ 6.

Проповѣ́даніе ева́нгельское, е́же не скрыва́ти себѣ́ сокро́вища на земли́, соверше́нно соблюда́я, не стяжа́лъ еси́ ни зла́та, ни сребра́, но то́чію еди́но ру́бище раздра́нное, въ не́мже зи́му и лѣ́то необуве́нъ пребыва́я воспѣва́лъ еси́ Христу́ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 6.

Возсія́й на́мъ свѣ́томъ твоего́ благорозу́мія, блаже́нне Іоа́нне: безу́мствуя бо при́сно предъ человѣ́ки, ты́ уразумѣ́лъ еси́ глубину́ Боже́ственныя прему́дрости, я́ко не му́дрыхъ мíра сего́, но бу́ихъ о Христѣ́ избра́ Бо́гъ въ жили́ще благода́ти Своея́. Ея́же оби́льно преиспо́лненъ сы́й, пріими́ отъ на́съ сицева́я:

Ра́дуйся, отъ Утѣ́шителя Ду́ха Истины обра́дованный; ра́дуйся, на земли́ и на небеси́ просла́вленный.

Ра́дуйся, у́зкими враты́ и тѣ́снымъ путе́мъ все́ житіе́ ше́ствовавый; ра́дуйся, Ца́рствія Бо́жія усе́рдный взыска́телю.

Ра́дуйся, нищеты́ самопроизво́льныя о́бразе; ра́дуйся, смире́нія Христо́ва подража́телю.

Ра́дуйся, Іоа́нне, пресла́вный чудотво́рче.

Конда́къ 7.

Хотя́ отъ взо́ра человѣ́ча свято́е житіе́ и ди́вныя по́двиги твоя́ сокры́ти, блаже́нне Іоа́нне, юро́дствовалъ еси́ предъ человѣ́ки по вся́ дни́, въ но́щи же пребыва́я въ непреста́нной моли́твѣ, изъ глубины́ души́ взыва́лъ еси́ о все́мъ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 7.

Но́ваго и ди́внаго житія́ яви́ся первонача́льникъ въ земли́ Россíйстѣй блаже́нный Проко́пій, Христа́ ра́ди юро́дивый, его́же и́стинный подража́тель показа́лся еси́, блаже́нне Іоа́нне. Тѣ́мже велича́емъ тя́:

Ра́дуйся, до́брѣ уразумѣ́вый глаго́лъ Бо́жій: «ка́я по́льза человѣ́ку, а́ще мíръ ве́сь пріобря́щетъ и отщети́тъ ду́шу свою́»; ра́дуйся, си́хъ ра́ди слове́съ Госпо́днихъ многоско́рбное и многоплаче́вное житіе́ воспріе́мый.

Ра́дуйся, ра́достію неотъе́млемою [наслажда́ешися] во вѣ́ки; ра́дуйся, просла́вленный Бо́гомъ и человѣ́ки.

Ра́дуйся, духо́вными по́двиги въ та́йнѣ подвиза́выйся; ра́дуйся, Ца́рствіе небе́сное си́ми стяжа́вый.

Ра́дуйся, Іоа́нне, пресла́вный чудотво́рче.

Конда́къ 8.

Стра́нно и чу́дно житіе́ твое́, Іоа́нне всехва́льне: бѣ́гая бо по сто́гнамъ гра́да Устюга, а́лчбу и жа́жду претерпѣва́лъ еси́, ничто́же отъ кого́ взима́я, и та́ко ю́ную пло́ть твою́ ду́ху покоря́я, всегда́ воспѣва́лъ еси́ Тріеди́ному Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 8.

Ве́сь мíръ правосла́вный моли́твенно призыва́етъ тя́ я́ко вели́каго уго́дника Христо́ва, достоблаже́нне Іоа́нне, и сія́ зове́тъ ти́ въ похвалу́:

Ра́дуйся, обѣтова́ній Христо́выхъ наслѣ́дниче; ра́дуйся, вре́менною ско́рбію вѣ́чнаго утѣше́нія сподо́бивыйся.

Ра́дуйся, а́лчбою и жа́ждою пло́ть твою́ ду́ху покори́вый; ра́дуйся, а́нгеловъ и всѣ́хъ святы́хъ собесѣ́дниче.

Ра́дуйся, о все́мъ мíрѣ правосла́вномъ моли́твенниче; ра́дуйся, земли́ Россíйскія те́плый предъ Бо́гомъ засту́пниче.

Ра́дуйся, Іоа́нне, пресла́вный чудотво́рче.

Конда́къ 9.

Вся́каго грѣха́ бѣ́галъ еси́ а́ки я́да смертоно́сна, уго́дниче Христо́въ Іоа́нне, и сего́ ра́ди сподо́бился еси́ Ца́рствія Христо́ва. Тѣ́мже мо́лимтися, помяни́ и на́съ многогрѣ́шныхъ, ко Святѣ́й Тро́ицѣ во умиле́ніи зову́щихъ: Аллилу́ія.

Икосъ 9.

Витíйство на́ше ску́дное не довлѣ́етъ къ похвалѣ́ и́мене твоего́, уго́дниче Христо́въ Іоа́нне. Оба́че мо́лимтися, не отри́ни отъ любве́ душе́вныя зову́щихъ ти́ такова́я:

Ра́дуйся, Боже́ственныхъ даро́въ носи́телю; ра́дуйся, моля́щимся тебѣ́ ско́рый помо́щниче.

Ра́дуйся, почита́ющимъ свяще́нную па́мять твою́ вѣ́чныхъ бла́гъ хода́таю; ра́дуйся, скорбя́щихъ ско́рый утѣ́шителю.

Ра́дуйся, до́брый сѣ́ятелю благоче́стія; ра́дуйся, обличи́телю вся́каго нече́стія.

Ра́дуйся, Іоа́нне, пресла́вный чудотво́рче.

Конда́къ 10.

Спаса́я ду́шу твою́, блаже́нне Іоа́нне, не восхотѣ́лъ еси́ рабо́тати Бо́гу и мамо́нѣ, но еди́ному Бо́гу то́чію. Тѣ́мже ны́нѣ я́ко вѣ́рный ра́бъ Влады́цѣ своему́ предстои́ши на небесѣ́хъ, поя́ Ему́ хвале́бную пѣ́снь: Аллилу́ія.

Икосъ 10.

Стѣна́ еси́ непоколеби́ма, блаже́нне Іоа́нне, всѣ́мъ съ вѣ́рою прибѣга́ющимъ къ моли́твенному предста́тельству твоему́. Тѣ́мже припа́дающе мо́лимтися я́ко иму́щему ве́ліе дерзнове́ніе у Христа́ Бо́га, моли́ся о на́съ, грѣ́шныхъ, почита́ющихъ тя́ зва́ніи си́ми:

Ра́дуйся, правосла́вныхъ христіа́нъ тве́рдое огражде́ніе; ра́дуйся, святы́я Це́ркве благолѣ́пное украше́ніе.

Ра́дуйся, многоско́рбное твое́ тече́ніе благоче́стно сконча́вый; ра́дуйся, по сконча́ніи о́наго въ пресвѣ́тлыхъ ра́йскихъ оби́телехъ всели́выйся.

Ра́дуйся, все́ житіе́ твое́ во угожде́ніе Бо́гу посвяти́вый; ра́дуйся, во пло́ти я́ко а́нгелъ безпло́тенъ пожи́вый.

Ра́дуйся, Іоа́нне, пресла́вный чудотво́рче.

Конда́къ 11.

Пѣ́ніе благода́рственное Единосу́щнѣй Тро́ицѣ отъ всея́ души́ возсыла́лъ еси́, преподо́бне Іоа́нне, вѣ́дая кончи́ну земна́го по́двига твоего́, ея́же съ ра́достію ча́я, благодари́лъ еси́ Бо́га, зовы́й: Аллилу́ія.

Икосъ 11.

Свѣ́тло сія́ющее лице́ твое́, а́ки а́нгела Бо́жія, и тѣ́ло твое́ а́ки снѣ́гъ бѣ́ло обрѣ́теся, егда́ преста́вился еси́ ко Го́споду, блаже́нне Іоа́нне: многоско́рбнаго бо ра́ди претру́днаго по́двига твоего́, дарова́ ти́ Госпо́дь кончи́ну христіа́нскую. Ея́же моли́твами твои́ми сподо́би и на́съ, грѣ́шныхъ, да зове́мъ ти́ такова́я:

Ра́дуйся, въ го́рній Сіо́нъ Царя́ Небе́снаго душе́ю востекíй; ра́дуйся, я́ко та́мо, предстоя́ Ему́, о всѣ́хъ на́съ те́плѣ хода́тайствуеши.

Ра́дуйся, во вре́мя нощна́го по́двига тече́ніе твое́ сконча́вый; ра́дуйся, христіа́нскую кончи́ну безболѣ́зненну, непосты́дну и ми́рну отъ Го́спода воспріе́мый.

Ра́дуйся, глубо́каго смире́нія стяжа́телю; ра́дуйся, кро́тости и терпѣ́нія Христо́ва преди́вный подража́телю.

Ра́дуйся, Іоа́нне, пресла́вный чудотво́рче.

Конда́къ 12.

Благода́ть да́нную ти́ отъ Бо́га вѣ́дяще, благоговѣ́йно покланя́емся святы́мъ моще́мъ твои́мъ, лобыза́емъ святолѣ́пное изображе́ніе ли́ка твоего́, уго́дниче Бо́жій Іоа́нне, и мо́лимтися, не оста́ви на́съ твои́мъ моли́твеннымъ предста́тельствомъ ко Христу́ Бо́гу, Ему́же благода́рнѣ пое́мъ: Аллилу́ія.

Икосъ 12.

Пою́ще твое́ житіе́, восхваля́емъ ми́рную кончи́ну твою́, блаже́нне Іоа́нне, и мо́лимтися, бу́ди на́мъ во все́мъ ко бла́гу ско́рый помо́щниче, зову́щимъ ти́ такова́я:

Ра́дуйся, я́ко оде́жды грѣхо́вныя совле́клся еси́; ра́дуйся, я́ко въ ри́зу чистоты́ и непоро́чности обле́клся еси́.

Ра́дуйся, гра́да Устюга до́брый и неусы́пный блюсти́телю; ра́дуйся, я́ко о всѣ́хъ съ вѣ́рою моля́щихся тебѣ́ при́сно ко Го́споду хода́тайствуеши.

Ра́дуйся, терпѣ́нія и злострада́нія ди́вный о́бразе; ра́дуйся, всѣ́хъ добродѣ́телей зерца́ло пресвѣ́тлое.

Ра́дуйся, Іоа́нне, пресла́вный чудотво́рче.

Конда́къ 13.

О, всеблаже́нный святы́й пра́ведный Іоа́нне! Пріими́ сіе́ ма́лое хвале́бное пѣ́ніе на́ше, и изба́ви на́съ отъ вся́каго зла́го обстоя́нія, отъ напра́сныя сме́рти и вѣ́чныя му́ки, и сподо́би на́съ твои́мъ предста́тельствомъ къ Бо́гу, да съ тобо́ю и всѣ́ми святы́ми пое́мъ Ему́ во вѣ́ки: Аллилу́ія.

[Се́й конда́къ глаго́ли три́жды. И па́ки чте́тся 1-й и́косъ: Ангели ра́довахуся житію́ твоему́... и конда́къ 1-й: Избра́нный уго́дниче Христо́въ...]

Моли́тва свято́му блаже́нному Іоа́нну, Христа́ ра́ди юро́дивому, Устюжскому чудотво́рцу. [1]

О, святы́й блаже́нный Іоа́нне! Припа́дающе смире́нно мо́лимся тебѣ́: пріими́ на́ше ма́лое моле́ніе, и умоли́ Всеми́лостиваго Го́спода Бо́га на́шего, да проба́витъ ми́лость Свою́ на́мъ, грѣ́шнымъ, и да да́руетъ на́мъ вся́ къ житію́ и ко спасе́нію благопотре́бная. О, уго́дниче Христо́въ! Аще и зѣло́ недосто́йни есмы́, оба́че ду́хомъ сокруше́ннымъ и се́рдцемъ смире́ннымъ па́ки припа́дающе мо́лимся тебѣ́: предста́тельствомъ твои́мъ ко Го́споду, благопоспѣши́ во все́мъ Благочести́вѣйшему Госуда́рю на́шему, Импера́тору [и́мярекъ], да́руя Ему́ на вся́ враги́ побѣ́ду и одолѣ́ніе. [или́: предста́тельствомъ твои́мъ ко Го́споду, благопоспѣши́. Стра́ждущую страну́ Россíйскую Госпо́дь отъ лю́тыхъ безбо́жникъ и вла́сти и́хъ да свободи́тъ, и да возста́витъ престо́лъ правосла́вныхъ царе́й; вѣ́рныхъ рабо́въ Его́, въ ско́рби и печа́ли де́нь и но́щь вопію́щихъ къ Нему́, многоболѣ́зный во́пль да услы́шитъ и да изведе́тъ отъ поги́бели живо́тъ на́шъ.] [2] Ца́рствующія же гра́ды, гра́дъ тво́й Устюгъ и вся́ гра́ды и ве́си Россíйскія соблюди́ отъ вся́каго зла́ и вся́кія напа́сти, губи́тельства, гла́да, тру́са, пото́па, огня́, меча́, наше́ствія иноплеме́нниковъ и междоусо́бныя бра́ни, отъ вся́кія болѣ́зни и отъ вся́каго обстоя́нія, да пое́мъ и велича́емъ всесвято́е и великолѣ́пое и́мя Бо́жіе, и твое́ ми́лостивное о на́съ предста́тельство во вѣ́ки вѣко́въ. Ами́нь.

Тропа́рь, гла́съ 5:

Нагото́ю тѣле́сною и терпѣ́ніемъ обнажи́лъ еси́ вра́жія кова́рствія, облича́я неподо́бное его́ дѣя́ніе, зѣ́льнѣ стражда́ со́лнечный ва́ръ и ну́ждныя вели́кія сту́дени мра́за, и огня́ не чу́лъ еси́, Бо́жіею по́мощію покрыва́емь, Іоа́нне прему́дре, моли́ о вѣ́рою творя́щихъ па́мять твою́ че́стно и усе́рдно притека́ющихъ къ ра́цѣ моще́й твои́хъ, изба́витися отъ бѣ́дъ и паде́нія избѣжа́ти.

Конда́къ, гла́съ 8:

Вы́шнія красоты́ жела́я, ни́жнія сла́дости тѣле́сное яде́ніе тща́тельно оста́вилъ еси́, нестяжа́ніемъ су́етнаго мíра возлюби́лъ еси́ а́нгельское житіе́, преходя́ сконча́вся, Іоа́нне блаже́нне, съ ни́миже моли́ Христа́ Бо́га непреста́нно о всѣ́хъ на́съ.

Велича́ніе:

Ублажа́емъ тя́, святы́й пра́ведный Іоа́нне, и чте́мъ святу́ю па́мять твою́, ты́ бо мо́лиши за на́съ Христа́ Бо́га на́шего.

Примѣчанія:
[1] Молитва св. блаж. Іоанну, Христа ради юродивому приводится по изданію: «Моли́твы Го́споду Бо́гу, Пресвятѣ́й Богоро́дицѣ и святы́мъ уго́дникомъ Бо́жіимъ, что́мыя на моле́бнѣхъ и ины́хъ послѣ́дованіихъ. Пг.: Сѵнода́льная Тѵпогра́фія, 1915, Л. 179».
[2] См.: «Акаѳисты русскимъ святымъ». Томъ 2-й: Д-М... С. 300.

Источникъ: Акаѳисты русскимъ святымъ. / [Отв. ред. Наталія Николаевна Шумскихъ]. — Томъ 2-й: Д-М. — СПб.: Издательство «Титулъ», 1995. — С. 292-300.

/ Къ оглавленію раздѣла /


Наверхъ / Къ титульной страницѣ

0