Собраніе богослужебныхъ текстовъ Православной Церкви

Русскiй Порталъ- Церковный календарь- Русская Библія- Осанна- Святоотеческое наслѣдіе- Наслѣдіе Святой Руси- Слово пастыря- Литературное наслѣдіе- Новости

Осанна
-
Гостевая книга
-
Новости
-
Написать письмо
-
Поискъ
-
Литургика
-
Канонизація святыхъ
-
Ирмологій

Домашняя молитва

Каноны
-
Акаѳисты
-
Псалтирь Божіей Матери

Евхологій

Служебникъ
-
Требникъ

Слѣдованная Псалтирь

Псалтирь
-
Канонникъ
-
Часословъ
-
Мѣсяцесловъ

Тріодь

Постная
-
Цвѣтная

Минеи

Минея Общая
-
Минеи Богослужебныя
-
Архивъ

Октоихъ

Съ 1-го по 4-й гласъ
-
Съ 5-го по 8-й гласъ

Церк.-учит. литература

«Златоустъ»

Греч. и древнерус. тексты

Греч. литург. тексты
-
Древнерус. литург. тексты

Календарь на Вашемъ сайтѣ

Ссылка для установки

Православный календарь

Новости сайта



Сегодня - понедѣльникъ, 22 iюля 2019 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 6.
Если вы нашли ошибку на странице, выделите ее мышкой и щелкните по этой ссылке, или нажмите Ctrl+Alt+E

ДОМАШНЯЯ МОЛИТВА

Преп. Евфросинія дѣва, княжна Полоцкая († 1173 г.)

Святая благоверная княжна преподобная Евфросиния ПолоцкаяПреподобная Евфросинія, игуменія Полоцкая, въ мірѣ Предислава, была правнучкой въ пятомъ поколѣніи святаго равноапостольнаго князя Владиміра († 1015 г.) и дочерью князя Полоцкаго Георгія Всеславича. Воспитываемая въ благочестіи, она съ дѣтства пріобрѣла сильную любовь къ чтенію душеспасительныхъ книгъ. Еще будучи двѣнадцатилѣтнею отроковицею, она отвергла вся благая міра сего и, удалившись въ одну женскую обитель, тайно отъ родителей приняла монашескій постригъ. Съ разрѣшенія епископа поселилась въ Полоцкѣ при храмѣ Святой Софіи, подвизаясь въ молитвѣ и списываніи св. книгъ. Основала около Полоцка монастырь, гдѣ убѣдила постричься сестеръ и родственницъ. Совершила паломничество въ Св. Землю, гдѣ и скончалась 23 мая 1173 г. и была погребена въ Ѳеодосіевомъ монастырѣ. Около 1187 г. ея честныя мощи были перенесены изъ Палестины въ Кіево-Печерскій монастырь и положены въ Дальнихъ (Ѳеодосіевыхъ) пещерахъ. Въ 1910 г. во времена царствованія св. муч. Государя Императора Николая II мощи преп. Евфросиніи были перенесены изъ Кіева въ Полоцкъ, въ основанный ею Спасскій монастырь, гдѣ и покоятся въ настоящее время. Память преп. Евфросиніи — 23 мая (5 іюня).

АКАѲИСТЫ

Ака́ѳистъ святѣ́й благовѣ́рнѣй княжнѣ́ преподо́бнѣй Евфроси́ніи По́лотстѣй.

Конда́къ 1.

Избра́нную Христо́ву невѣ́сту пѣ́сньми восхва́лимъ дне́сь, вѣ́рніи, Евфроси́нію: сія́ бо княжна́, до́мъ о́тчій оста́вльши и во и́ночествѣ пожи́вши до́брѣ, мно́гія упра́вила е́сть ко спасе́нію; во Іерусали́мѣ пло́тію преста́вльшися, во Іерусали́мъ го́рній ду́хомъ пресели́ся и та́мо при́сно за ны́ мо́лится. Ейже та́ко возопіи́мъ:

Ра́дуйся, Евфроси́ніе, невѣ́сто Христо́ва всечестна́я.

Икосъ 1.

Ра́дуйся, Россíйскія земли́ похвало́. Ра́дуйся, о́трасль сла́вная отъ ро́да Влади́міра равноапо́стольнаго. Ра́дуйся, имени́тыхъ роди́телей ча́до богоизбра́нное. Ра́дуйся, голуби́це непоро́чная. Ра́дуйся, дѣ́вственнице чи́стая. Ра́дуйся, иноки́нямъ утѣше́ніе. Ра́дуйся, ко Іерусали́му небе́сному путеводи́тельнице. Ра́дуйся, благоче́стія звѣздо́. Ра́дуйся, засту́пнице къ тебѣ́ притека́ющихъ. Ра́дуйся, цѣли́тельнице неду́говъ незри́мая. Ра́дуйся, хода́таице за ны́ те́плая.

Ра́дуйся, Евфроси́ніе, невѣ́сто Христо́ва всечестна́я.

Конда́къ 2.

Видѣ́ніе бѣ́ ра́достное, егда́ по рожде́ніи твое́мъ принесо́ста тя́, пресла́вная, роди́теля твоя́ во хра́мъ Госпо́день: та́мо бо въ купѣ́ли креще́нія отъ перворо́днаго грѣха́ омы́лася еси́ погруже́ніемъ, и мѵ́ра свяще́ннымъ пома́заніемъ тя́, я́ко о́трасль младу́ю, іере́й приви́лъ е́сть ко Христу́, да пое́ши Ему́ вы́ну со избра́нными Его́: Аллилу́ія.

Икосъ 2.

Ра́зумомъ, свы́ше просвѣще́ннымъ, и чи́стымъ се́рдцемъ Христо́ви отъ ю́ности вручи́ла еси́ себе́, Предисла́во: поча́сту во хра́мъ притека́ющи, въ го́рницѣ во трудѣ́хъ при́сно пребыва́ла еси́. Тѣ́мже тя́ ублажа́емъ:

Ра́дуйся, Христо́ви обруче́нная отъ купе́ли креще́нія. Ра́дуйся, мѵ́ромъ благода́тнымъ запечатлѣ́нная. Ра́дуйся, Ду́ха Свя́та вмѣсти́лище чи́стое. Ра́дуйся, тѣ́мъ умудре́нная во спасе́ніе. Ра́дуйся, во благо́е свы́ше укрѣпле́нная. Ра́дуйся, ра́зумъ просвѣти́вшая моли́твою. Ра́дуйся, со́вѣсть стяжа́вшая крѣ́пкую во благо́мъ. Ра́дуйся, отъ мла́дости увѣ́дѣвшая пути́ благоче́стія. Ра́дуйся, уклони́лася бо еси́ пути́ ги́бельнаго. Ра́дуйся, трудолюби́вая отрокови́це. Ра́дуйся, ю́ныхъ дѣ́въ россíйскихъ красото́.

Ра́дуйся, Евфроси́ніе, невѣ́сто Христо́ва всечестна́я.

Конда́къ 3.

Си́лою Вы́шняго укрѣпле́нная, возлюби́ла еси́ преподо́бная, науче́ніе кни́жное и тому́ прилѣжа́ла еси́; му́дрость же кни́жную пости́гши, па́че про́чихъ боже́ственныя кни́ги избра́ла еси́, и я́же умудри́ти мо́гутъ во спасе́ніе вся́каго человѣ́ка, усе́рдно почита́ла еси́, сла́дцѣ пою́щи Го́сподеви: Аллилу́ія.

Икосъ 3.

Имать дне́сь оби́тель твоя́ отрокови́цы мно́ги и мла́ды, науче́нію кни́жному здѣ́ вда́нныя. Сего́ ра́ди усе́рдно мо́лимъ тя́, всехва́льная, при́зри на ты́я и умудри́ я́ во спасе́ніе, да тя́ велича́емъ:

Ра́дуйся, клю́чь му́дрости взыска́вшая. Ра́дуйся, я́ко худо́жество кни́жное пости́гла еси́ отъ мла́дости. Ра́дуйся, тѣ́мъ отве́рзшая две́ри богопозна́нія. Ра́дуйся, свяще́нное почита́вшая Писа́ніе. Ра́дуйся, отъ сего́ узрѣ́вшая мíра су́щаго сотворе́ніе. Ра́дуйся, умиле́нная неизрече́ннымъ Христо́вымъ снизхожде́ніемъ къ па́дшему ро́ду на́шему. Ра́дуйся, возлюби́вшая возлю́бльшаго на́съ Го́спода. Ра́дуйся, Тому́ Еди́ному порабо́тати возжелѣ́вшая. Ра́дуйся, послѣди́ въ черто́гъ сла́вы Его́ все́льшаяся. Ра́дуйся, дѣ́вственнице, ю́нымъ дѣ́вамъ незри́мая споспѣ́шнице въ науче́ніи. Ра́дуйся, свѣти́льниче благоче́стія и зна́нія.

Ра́дуйся, Евфроси́ніе, невѣ́сто Христо́ва всечестна́я.

Конда́къ 4.

Бу́ри жите́йскихъ бѣ́дъ и напа́стей бѣжа́вши, преподо́бная, па́че бра́ка че́стна, житіе́ дѣ́вственное возлюби́ла еси́, и отъ имени́тыхъ женихо́въ уклони́лася еси́, отрокови́це, да еди́ному Жениху́ небе́сному Христу́ порабо́таеши, пою́щи Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 4.

Слы́шала еси́, преподо́бная, я́же апо́столъ рече́: «глаго́лю безбра́чнымъ и вдови́цамъ — добро́ и́мъ е́сть, а́ще пребу́дутъ, я́коже и а́зъ; а́ще ли же ни́, да посяга́ютъ; не ожени́вый бо ся пече́тся, ка́ко угоди́ти Го́сподеви»; и сему́ поревнова́ла еси́. Тѣ́мже тя́ велича́емъ:

Ра́дуйся, дѣ́вственнице чи́стая. Ра́дуйся, пу́ть и́ноческаго житія́ избра́вшая. Ра́дуйся, я́ко жре́бій дѣ́вства прія́ти и вмѣсти́ти возмогла́ еси́ Бо́жіею благода́тію. Ра́дуйся, мірска́го треволне́нія избѣ́гшая. Ра́дуйся, ти́хаго приста́нища взыска́вшая. Ра́дуйся, Марíи Ла́заревѣ подража́вшая. Ра́дуйся, я́ко во хра́мѣ, а́ки при ногу́ Христо́ву, примета́лася еси́. Ра́дуйся, я́ко ли́ку му́ченицъ и преподо́бныхъ же́нъ пріобщи́лася еси́. Ра́дуйся, презрѣ́вшая лѣ́поту мíра тлѣ́ннаго. Ра́дуйся, неизрече́нныя ра́дости въ мíрѣ го́рнемъ дне́сь прича́стнице. Ра́дуйся, пра́веднаго житія́ о́бразе.

Ра́дуйся, Евфроси́ніе, невѣ́сто Христо́ва всечестна́я.

Конда́къ 5.

Бо́га то́чію боя́щися, не устраши́лася еси́, Евфроси́ніе, тяготы́ житія́ и́ноческаго, кро́въ же оста́вльши о́тчій, во оби́тель притекла́ еси́ и облещи́ тя во а́нгельскій о́бразъ уми́льнѣ игу́менію моли́ла еси́, да не обяза́вшися ку́плями жите́йскими, вы́ну пѣ́ти сподо́бишися Христо́ви: Аллилу́ія.

Икосъ 5.

Врача́ Небе́снаго моли́ла еси́, всехва́льная, да ско́рбь, роди́телема твои́ма отше́ствіемъ учине́нная, на ра́дость преложи́тся; оста́вила бо еси́ я́, преподо́бная, да Христо́ви послу́жиши за ро́ждшихъ тя́ мо́лишися. Тѣ́мже тя́ хва́лимъ досто́йно:

Ра́дуйся, избра́ннице Бо́жія. Ра́дуйся, та́йнѣ, изъ о́тчаго до́ма отше́дшая. Ра́дуйся, во оби́тель все́льшаяся княги́ни Рома́новы. Ра́дуйся, возло́жшая ру́ку на ра́ло дѣ́ланія духо́внаго. Ра́дуйся, бра́чный вѣне́цъ отложи́вшая. Ра́дуйся, главу́ покры́вшая ку́кулемъ незло́бія. Ра́дуйся, оде́ждамъ бра́чнымъ оде́жду нищеты́ предпоче́тшая. Ра́дуйся, со прія́тіемъ ве́рвицы, а́ки мече́мъ, вооруже́нная сло́вомъ Бо́жіимъ. Ра́дуйся, кре́стъ Христо́въ, а́ки зна́мя вѣ́ры, пріи́мшая. Ра́дуйся, я́ко не посрами́ тя Госпо́дь во упова́ніи. Ра́дуйся, роди́теля бо, прише́дшая тя́ ви́дѣти, отъ Писа́нія тобо́ю утѣ́шившася, въ ра́дости возврати́стася.

Ра́дуйся, Евфроси́ніе, невѣ́сто Христо́ва всечестна́я.

Конда́къ 6.

Проповѣ́дника Па́вла, и́же рече́: «вся́къ подвиза́яйся отъ всѣ́хъ да воздержи́тся», послу́шающи, въ постѣ́ и воздержа́ніи неосла́бно пожила́ еси́, преподо́бная, во оби́тели; суесло́вія бо бѣ́гала еси́ и пѣ́сньми псало́мскими назида́ющися моли́лася еси́, и въ до́брѣмъ изволе́ніи утвержда́ющися, вы́ну пѣ́ла еси́: Аллилу́ія.

Икосъ 6.

Возсія́ благода́ть въ по́двизѣхъ житія́ твоего́, Евфроси́ніе всечестна́я; по нѣ́коемъ бо вре́мени во гра́дъ По́лотскъ пресели́лася еси́, и при хра́мѣ Святы́я Софíи въ клѣ́тцѣ ма́лѣ подвиза́ющися, кни́ги боже́ственныя препи́совала еси́, и та́ко гра́дъ ти́ при́сный поле́знымъ уче́ніемъ напая́ла еси́, слы́шащи отъ всѣ́хъ такова́я:

Ра́дуйся, По́лотское ра́дованіе. Ра́дуйся, дѣ́вамъ сія́ніе. Ра́дуйся, звѣздо́ благоче́стія. Ра́дуйся, смире́нія испо́лненная. Ра́дуйся, послуша́ніемъ утвержде́нная. Ра́дуйся, съ молча́ніемъ ско́рби терпѣ́вшая. Ра́дуйся, при хра́мѣ бо, я́ко дре́вле Богоотрокови́ца, пожила́ еси́. Ра́дуйся, му́драя княжно́ и иноки́не пречестна́я. Ра́дуйся, цвѣ́те по́стничества. Ра́дуйся, свѣ́те кро́тости. Ра́дуйся, упова́нія нело́жнаго исповѣ́днице.

Ра́дуйся, Евфроси́ніе, невѣ́сто Христо́ва всечестна́я.

Конда́къ 7.

Хотя́й спасти́ тобо́ю жены́ и дѣ́вы мно́гія во и́ночествѣ, Влады́ка Христо́съ сицева́го видѣ́нія удосто́и тя́, преподо́бная: въ со́ннѣмъ видѣ́ніи узрѣ́ла еси́ себе́, Евфроси́ніе, принесе́ну въ сельце́ къ це́рквицѣ Спа́совѣ, и а́нгела ти́ ре́кшаго: «здѣ́ ти́ бы́ти подоба́етъ». Ты́ же а́біе отъ сна́ воста́вши, ра́достнѣ пѣ́ла еси́: Аллилу́ія.

Икосъ 7.

Но́вое чу́до бы́сть: то́йже бо а́нгелъ яви́вся святи́телю Иліи́, повелѣ́ ему́ да́ти сельце́ то́ на вселе́ніе ти́ и це́рквицу на моли́тву, е́же и сотвори́ святи́тель а́біе. Сія́ помина́юще, та́ко тя́ велича́емъ:

Ра́дуйся, а́нгельски пожи́вшая. Ра́дуйся, а́нгела Госпо́дня узрѣ́вшая. Ра́дуйся, сла́дкія бесѣ́ды его́ прича́стнице. Ра́дуйся, я́ко и предъ святи́телемъ хода́тай бѣ́ о тебѣ́. Ра́дуйся, а́нгеломъ и на всѣ́хъ путе́хъ твои́хъ хране́нная. Ра́дуйся, кро́вомъ кри́лъ его́ огражде́нная. Ра́дуйся, не преткну́вшая ноги́ твоея́ о ка́мень горды́ни. Ра́дуйся, сего́ ра́ди видѣ́нія зра́ка а́нгельскаго удосто́енная. Ра́дуйся, я́ко яви́ся ти́, и́же зри́тъ лице́ Отца́ на́шего Небе́снаго. Ра́дуйся, не прогнѣ́вльшая храни́теля ничи́мже су́етнымъ и грѣхо́внымъ. Ра́дуйся, сего́ ра́ди ра́достныя вѣ́сти удосто́енная.

Pа́дуйся, Евфроси́ніе, невѣ́сто Христо́ва всечестна́я.

Конда́къ 8.

Стра́нникъ, кро́въ узрѣ́въ, ра́дуется и, прише́дъ, поко́й си́ пріе́млетъ. И ты́, преподо́бная, ра́дости испо́лнилася еси́, при це́рквицѣ на сельцѣ́ водвори́вшися со еди́ною отъ иноки́нь, и ту́ основа́ніе оби́тели твоея́ сотвори́ла еси́, отню́дуже Бо́гови дне́сь возно́сится пѣ́снь вели́кая, въ вы́шнихъ сугу́бо пѣсносло́вимая: Аллилу́ія.

Икосъ 8.

Вся́ вѣ́сть Госпо́дь, и ничто́же та́йно, е́же не откры́ется; вѣ́дый же вся́ коему́ждо отъ человѣ́къ изволе́ніе да́руетъ, да избере́тъ кíйждо пу́ть житія́, и я́коже кто́ поживе́тъ, по житію́ коего́ждо сконча́вшася су́дитъ. Яже па́мятующе, та́ко тя́ хва́лимъ:

Ра́дуйся, благíй яре́мъ Христо́въ подъе́мшая. Ра́дуйся, по гла́су а́нгельскому на мѣ́сто пусты́нно отше́дшая. Ра́дуйся, то́чію кни́ги съ собо́ю прине́сшая. Ра́дуйся, со еди́нѣмъ одѣя́ніемъ бы́вшая. Ра́дуйся, съ треми́ ма́лыми хлѣ́бы все́льшаяся. Ра́дуйся, про́чая вся́ оста́вльшая. Ра́дуйся, пусты́ни украше́ніе. Ра́дуйся, я́ко сро́дніи за по́двигъ се́й благослови́ша тя́. Ра́дуйся, епи́скопомъ Иліе́ю утѣ́шенная. Ра́дуйся, я́ко вско́рѣ къ тебѣ́ мно́ги иноки́ни стеко́шася. Ра́дуйся, я́ко и оби́тель сла́вная ту́ устро́ися.

Ра́дуйся, Евфроси́ніе, невѣ́сто Христо́ва всечестна́я.

Конда́къ 9.

Всеми́лостиваго Спа́са хра́мъ во оби́тели создала́ еси́ и честны́ми ико́нами укра́сила еси́, преподо́бная, споспѣ́шествующей ти́ благода́ти Бо́жіей: древодѣ́ля бо на строе́ніе церко́вное нѣ́кій гла́съ бужда́ше, на сконча́ніе же хра́ма ди́внѣ пли́нѳы мно́ги обрѣто́шася. Яже зря́щи, со умиле́ніемъ пѣ́ла еси́: Аллилу́ія.

Икосъ 9.

Вѣтíя му́драя была́ еси́, преподо́бная, па́мятовала бо еси́ сло́во Христо́во: «и́же сотвори́тъ еди́ну за́повѣдей си́хъ ма́лыхъ и научи́тъ та́ко человѣ́ки, се́й ве́лій нарече́тся въ Ца́рствіи небе́снѣмъ», и поуча́ющи благоче́стію сестры́ своя́, пе́рвѣе сія́ твори́ла еси́. Тѣ́мже тя́ велича́емъ:

Ра́дуйся, иноки́нямъ пра́вило и́ноческаго житія́. Ра́дуйся, я́ко въ чистотѣ́ и цѣлому́дріи блюла́ еси́ ю́ныя. Ра́дуйся, нело́жно ста́рыя почита́вшая. Ра́дуйся, ско́рбнымъ споспѣ́шнице въ терпѣ́ніи. Ра́дуйся, была́ бо еси́ всѣ́мъ о́бразъ смире́нія и благолѣ́пнаго хожде́нія. Ра́дуйся, обличи́тельнице осужде́нія и многосло́вія. Ра́дуйся, прія́телище да́ра прозрѣ́нія серде́цъ. Ра́дуйся, вопроша́ющимъ му́драя совѣ́тнице. Ра́дуйся, миротво́рице сва́рящихся. Ра́дуйся, добродѣ́тельми преукраше́нная. Ра́дуйся, вели́кая россíйская дѣ́во.

Ра́дуйся, Евфроси́ніе, невѣ́сто Христо́ва всечестна́я.

Конда́къ 10.

Спасе́нія ра́ди и утѣше́нія Ефе́сскую ико́ну Влады́чицы на́шея Богоро́дицы испроси́ла еси́ изъ Царягра́да, преподо́бная, во гра́дъ По́лотскъ. Оби́тель и́ну устро́ивши, то́ю ико́ною сію́ укра́сила еси́; сестру́ же и двѣ́ дще́ри бра́тнія, Киріа́нну и Ольгу, и́ночества обѣ́ты Христо́ви обручи́ла еси́, и во оби́телехъ твои́хъ во спасе́ніе упра́вила еси́ мно́гія, пою́щи: Аллилу́ія.

Икосъ 10.

Стѣно́ю крѣ́пкою отъ искуше́ній яви́ся смире́ніе твое́: вся́ бо ти́ повелѣ́нная соверши́вши, я́ко рабу́ неключи́му вмѣни́ла еси́ себе́, преподо́бная; кро́тостію и ти́хостію нра́ва па́че зла́та и би́сера укра́сила еси́ ду́шу твою́. Тѣ́мже тя́ велича́емъ:

Ра́дуйся, слуго́ чи́стая Дѣ́вы Пречи́стыя. Ра́дуйся, увесели́ла бо еси́ По́лотскъ чу́днымъ Бо́жія Ма́тере о́бразомъ. Ра́дуйся, вели́кое сокро́вище Россíйстѣй земли́ та́ко стяжа́вшая. Ра́дуйся, мно́гія дѣ́вы во оби́тель Бо́жія Ма́тере приве́дшая. Ра́дуйся, при́сныя ти́ на пу́ть спасе́нія привле́кшая. Ра́дуйся, му́драя управи́тельнице во спасе́ніе. Ра́дуйся, двѣ́ оби́тели, я́ко свѣщи́ возже́гшая. Ра́дуйся, тѣ́ми просвѣти́вшая страну́ По́лотскую. Ра́дуйся, насади́тельнице дре́ва и́ноческаго житія́. Ра́дуйся, смире́ніемъ утаева́вшая высоту́ твои́хъ по́двиговъ. Ра́дуйся, строи́тельнице Россíйскія земли́.

Ра́дуйся, Евфроси́ніе, невѣ́сто Христо́ва всечестна́я.

Конда́къ 11.

Пѣ́сньми восхваля́юще тя́, терпѣ́нію твоему́ диви́мся, преподо́бная: вся́кія бо труды́ и ско́рби поне́сши, послѣди́ во Святу́ю Зе́млю стра́нствіе прія́ла еси́, идѣ́же, по жела́нію твоему́, и сконча́тися приведе́ ти Госпо́дь; та́мо бо къ Нему́ въ ста́рости масти́тѣй пресели́лася еси́, по́двигъ до́брый соверши́вши, съ пѣ́снію: Аллилу́ія.

Икосъ 11.

Свѣтоза́рная луча́ земли́ Россíйскія! Аще пло́тію преста́вилася еси́ отъ на́съ, преподо́бная, оба́че ду́хомъ съ на́ми при́сно пребыва́еши. Во хра́мѣ, тобо́ю созда́ннѣмъ, моля́щеся и кресту́, отъ тебе́ устро́ену, покланя́ющеся, мо́лимъ тя́, пріими́ отъ на́съ сицевы́я хвалы́:

Ра́дуйся, дре́внія Россíи сія́ніе. Ра́дуйся, о́ныя дне́сь вели́кія похвало́. Ра́дуйся, сла́вная Земли́ Святы́я отъ сѣ́вера прише́льнице. Ра́дуйся, гро́бу Христо́ву поклони́тися сподо́бльшаяся. Ра́дуйся, лампа́ду ту́ отъ земли́ Россíйскія возже́гшая. Ра́дуйся, у гро́ба Христо́ва ко Христу́ отше́дшая. Ра́дуйся, у о́наго кре́стъ земна́го житія́ твоего́ оста́вльшая. Ра́дуйся, святы́ми та́йнами при сконча́ніи напу́тствованная. Ра́дуйся, на небеси́ отъ святы́хъ уго́дникъ ра́достно срѣ́тенная. Ра́дуйся, вѣнце́мъ сла́вы отъ Небе́снаго Жениха́ увѣнча́нная. Ра́дуйся, му́драя дѣ́во, вше́дшая въ черто́гъ Жениха́ Небе́снаго со сла́вою.

Ра́дуйся, Евфроси́ніе, невѣ́сто Христо́ва всечестна́я.

Конда́къ 12.

Благода́ти прича́стнице, усе́рдно мо́лимъ тя́, Евфроси́ніе всехва́льная: пролíй те́плую твою́ моли́тву ко Всевы́шнему за сро́дный ти́ до́мъ царя́ Россíйскаго и за всю́ зе́млю на́шу правосла́вную, да му́дростію ца́рскою и чистото́ю житія́ наро́днаго, я́ко дще́рь избра́нная, бу́детъ во язы́цѣхъ земля́ на́ша, и ча́да ея́ да вни́дутъ въ го́рняя селе́нія, пою́ще Бо́гови: Аллилу́ія.

Икосъ 12.

Пою́ще тя́, я́ко засту́пницу на́шу те́плую, иноки́нямъ же и дѣ́вамъ оби́тели твоея́ покро́въ и утвержде́ніе, ра́дуемся о тебѣ́, преподо́бная, и моли́твами твои́ми проси́мая пріе́млюще, съ любо́вію велича́емъ тя́ си́це досто́йно:

Ра́дуйся, я́ко мо́щи твоя́, во оте́чество принесе́нныя, процвѣто́ша нетлѣ́ніемъ. Ра́дуйся, всехва́льная, равноапо́стольнаго Влади́міра пра́внуко. Ра́дуйся, собесѣ́днице равноапо́стольныя Ольги и всего́ благосвѣ́тлаго ли́ка пра́ведныхъ же́нъ. Ра́дуйся, все́льшаяся въ ски́нію святы́хъ. Ра́дуйся, незри́мая о на́съ хода́таице. Ра́дуйся, боля́щихъ врачева́ніе ди́вное. Ра́дуйся, печа́льныхъ утѣше́ніе нело́жное. Ра́дуйся, отра́до скорбя́щихъ. Ра́дуйся, опо́ро тя́ призыва́ющихъ. Ра́дуйся, засту́пнице на́ша те́плая у Христа́. Ра́дуйся, ди́вная, вѣ́рою чту́щихъ тя́ путеводи́тельнице ко спасе́нію.

Ра́дуйся, Евфроси́ніе, невѣ́сто Христо́ва всечестна́я.

Конда́къ 13.

О, всехва́льная ма́ти на́ша Евфроси́ніе всечестна́я! Моли́ за ны́ Го́спода и Ма́терь Его́ Пречи́стую, да укрѣпи́тъ на́ша немощны́я си́лы и во спасе́ніе упра́витъ, ю́ныя въ чистотѣ́ соблюде́тъ, дѣ́вствующія укрѣпи́тъ въ по́двизѣ, во бра́цѣ су́щія въ любви́ и ми́рѣ усоверши́тъ, уврачу́етъ неду́жныя, просвѣти́тъ омраче́нныя, уме́ршія прости́тъ и вся́ въ черто́ги Своя́ упра́витъ, идѣ́же вы́ну а́нгели пою́тъ пѣ́снь хвале́бную: Аллилу́ія.

[Се́й конда́къ глаго́ли три́жды. И па́ки чте́тся 1-й и́косъ: Ангельски пожи́вши... и конда́къ 1-й: Избра́нную Христо́ву невѣ́сту...]

Моли́твы святѣ́й благовѣ́рнѣй княжнѣ́ преподо́бнѣй Евфроси́ніи По́лотстѣй:

Моли́тва пе́рвая:

О, преподо́бная и приснопа́мятная, всехва́льная ма́ти Евфроси́ніе, а́нгеле во пло́ти, богоизбра́нный сосу́де Свята́го Ду́ха, Це́ркве Христо́вы похвало́ и украше́ніе, мона́шествующихъ сла́во и утвержде́ніе, оте́честву, оби́тели твое́й и все́й странѣ́ по́моще, покро́ве и защи́тнице! Ты́ еси́, я́ко дре́во, насажде́нное при исхо́дищихъ во́дъ, плоды́ добродѣ́телей твои́хъ и благода́тными дарова́ніи Свята́го Ду́ха укра́шенная, наста́внице дѣ́ломъ и сло́вомъ, избра́нная, непоро́чная и до́брая. Услы́ши ны́, моля́щіяся тебѣ́ и призыва́ющія и́мя твое́, и́маши бо дерзнове́ніе у Го́спода. Испроси́ на́мъ преспѣ́яніе въ жи́зни добродѣ́тельнѣй, огради́ сердца́ на́ша вѣ́рою, наде́ждою, и любо́вію, и стра́хомъ Бо́жіимъ. Пода́й на́мъ по́мощь въ трудѣ́хъ и ско́рбехъ на́шихъ и, я́коже попече́ніе имѣ́ла еси́ въ житіи́ твое́мъ о оби́тели твое́й и и́ночествующихъ, та́ко и ны́нѣ потщи́ся о на́съ, благопоспѣши́ти на́мъ во всѣ́мъ. И оби́тель твою́ огради́ ми́ромъ и защити́ отъ вра́гъ ви́димыхъ и неви́димыхъ, да преуспѣва́етъ и процвѣта́етъ въ добродѣ́телехъ. Изми́ ны́ отъ вся́кія ну́жды и тѣсноты́, отъ лю́тыхъ болѣ́зней и отъ неча́янныя сме́рти, и приведи́ ны́ ко и́стинному покая́нію при исхо́дѣ изъ жи́зни сея́. Испроси́ на́мъ у Го́спода Бо́га кончи́ну ми́рну, безболѣ́зненну, непосты́дну, святы́хъ Та́инъ прича́стну и преведи́ ны́ чрезъ мыта́рства возду́шная, да не похи́тятъ на́съ истяза́теліе гро́зніи по грѣхо́мъ на́шимъ, но да твои́мъ заступле́ніемъ и по́мощію возмо́жемъ безбѣ́дно проити́ истяза́ніе возду́шное, и ми́лость получи́ти, и предста́ти неосужде́нно стра́шному престо́лу, и на стра́шнѣмъ суди́щи сподо́битися одесну́ю ста́ти пра́веднаго Судіи́, и наслѣ́довати пра́ведныхъ ча́сть. Ей, госпоже́, всечестна́я ма́ти, преподо́бная Евфроси́ніе, помози́ на́мъ моли́твами твои́ми, огради́ на́съ и заступи́ отъ вся́кихъ ко́зней вра́жіихъ, да сподо́бимся преити́ вре́мя жи́зни сея́ непреткнове́нно и спасе́ніе получи́ти моли́твами твои́ми у Христа́ Го́спода, Его́же и сподо́бимся пѣ́ти и славосло́вити со Безнача́льнымъ Отце́мъ и со Святы́мъ Ду́хомъ, во вѣ́ки вѣко́въ. Ами́нь.

Моли́тва втора́я:

О, преподо́бная и богоно́сная ма́ти на́ша Евфроси́ніе! Предстоя́щи престо́лу Пресвяты́я Тро́ицы, моли́ся вы́ну о Благочести́вѣйшемъ, Самодержа́внѣйшемъ, Вели́комъ Госуда́рѣ на́шемъ, Импера́торѣ [и́мярекъ] всея́ Россíи, о Супру́гѣ Его́, Благочести́вѣйшей Госуда́рынѣ Императри́цѣ [и́мярекъ], о Ма́тери Его́, Благочести́вѣйшей Госуда́рынѣ Императри́цѣ [и́мярекъ], о Наслѣ́дникѣ Его́, Благовѣ́рномъ Госуда́рѣ Цесаре́вичѣ и Вели́комъ Кня́зѣ [и́мярекъ], и о все́мъ Ца́рствующемъ До́мѣ; о Святѣ́йшемъ Прави́тельствующемъ Сѵно́дѣ и епи́скопѣ на́шемъ [и́мярекъ], и о все́мъ свяще́ннѣмъ и и́ночестѣмъ чи́нѣ, игу́меніи же и сестра́хъ оби́тели твоея́, о военача́льницѣхъ и градонача́льницѣхъ, и о всѣ́хъ правосла́вныхъ христіа́нѣхъ: [или́: стра́ждущую страну́ Россíйскую отъ лю́тыхъ безбо́жникъ и вла́сти и́хъ Госпо́дь да свободи́тъ, и да возста́витъ престо́лъ правосла́вныхъ царе́й; вѣ́рныхъ рабо́въ Его́, въ ско́рби и печа́ли де́нь и но́щь вопію́щихъ къ Нему́, многоболѣ́зный во́пль да услы́шитъ и да изведе́тъ отъ поги́бели живо́тъ на́шъ;[1] да хо́димъ кíйждо досто́йно зва́нія на́шего, въ не́мже зва́ни бы́хомъ, и да бу́детъ земля́ на́ша — земля́ добра́, и вси́ живу́щіи на не́й — ро́дъ избра́нъ, ца́рское свяще́ніе, язы́къ свя́тъ, лю́діе обновле́нія, ны́нѣ, и при́сно, и во вѣ́ки вѣко́въ. Ами́нь.

Тропа́рь, гла́съ 4:

Подража́ющи дванадесятолѣ́тна дванадесятолѣ́тну Христу́, учи́вшему во святи́лищи Бо́жію сло́ву, послѣ́довала еси́, Евфроси́ніе. Сла́ву вре́менную и земна́го обру́чника оста́вльши и вся́ мірска́я презрѣ́вши, краснѣ́йшему па́че всѣ́хъ Христу́ себе́ уневѣ́стила еси́, кре́стъ взе́мши, путе́мъ а́нгельскаго житія́ ше́ствующи и мно́гая къ Нему́ наставля́юши, во благоуха́ніи мѵ́ра въ небе́сный Черто́гъ востекла́ еси́, идѣ́же моли́, Его́же возлюби́ла еси́, о чту́щихъ благоче́стно па́мять твою́.

Конда́къ гла́съ 8:

Избра́ннѣй Бо́гомъ отъ са́маго рожде́нія и призва́ннѣй на служе́ніе Ему́, въ чи́нѣ а́нгельстѣмъ Го́сподеви послужи́вшей свя́то, и препо́добно пожи́вшей, и ны́нѣ съ небе́сными си́лами Го́спода восхваля́ющей, о на́съ же, грѣ́шныхъ, предъ Го́сподемъ хода́тайствующей, съ ра́достію и любо́вію воззове́мъ: ра́дуйся, Евфроси́ніе, невѣ́сто Христо́ва всечестна́я.

Велича́ніе:

Ублажа́емъ тя́, преподо́бная ма́ти Евфроси́ніе, и чте́мъ святу́ю па́мять твою́, ты́ бо мо́лиши за на́съ Христа́, Бо́га на́шего.

Примѣчаніе:
[1] См. «Акаѳисты русскимъ святымъ». Томъ 2-й: Д-М. СПб.: Издательство «Титулъ», 1995, с. 139.

Источникъ: Слу́жба со ака́ѳистомъ преподо́бнѣй ма́тери на́шей Евфроси́ніи По́лотской, ея́же па́мять пра́зднуемъ мѣ́сяца Ма́ія въ 23-й де́нь. — СПб.: Сѵнода́льная Тѵпогра́фія, 1910. — С. 22-51.

/ Къ оглавленію раздѣла /


Наверхъ / Къ титульной страницѣ

0