Собраніе богослужебныхъ текстовъ Православной Церкви

Русскiй Порталъ- Церковный календарь- Русская Библія- Осанна- Святоотеческое наслѣдіе- Наслѣдіе Святой Руси- Слово пастыря- Литературное наслѣдіе- Новости

Осанна
-
Гостевая книга
-
Новости
-
Написать письмо
-
Поискъ
-
Литургика
-
Канонизація святыхъ
-
Ирмологій

Домашняя молитва

Каноны
-
Акаѳисты
-
Псалтирь Божіей Матери

Евхологій

Служебникъ
-
Требникъ

Слѣдованная Псалтирь

Псалтирь
-
Канонникъ
-
Часословъ
-
Мѣсяцесловъ

Тріодь

Постная
-
Цвѣтная

Минеи

Минея Общая
-
Минеи Богослужебныя
-
Архивъ

Октоихъ

Съ 1-го по 4-й гласъ
-
Съ 5-го по 8-й гласъ

Церк.-учит. литература

«Златоустъ»

Греч. и древнерус. тексты

Греч. литург. тексты
-
Древнерус. литург. тексты

Календарь на Вашемъ сайтѣ

Ссылка для установки

Православный календарь

Новости сайтаСегодня - понедѣльникъ, 22 iюля 2019 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 11.
Если вы нашли ошибку на странице, выделите ее мышкой и щелкните по этой ссылке, или нажмите Ctrl+Alt+E

ДОМАШНЯЯ МОЛИТВА

Свят. Леонтій, еп. Ростовскій, чудотворецъ († ок. 1073 г.)

Святитель Леонтий, епископ Ростовский, чудотворецСвщмч. Леонтій, еп. Ростовскій, чудотворецъ, подвижникъ Кіево-Печерскаго монастыря, ученикъ препп. Антонія и Ѳеодосія, первый епископъ вышедшій изъ стѣнъ сей славной обители, воспитавшей многихъ святителей Русской земли. Съ 1051 г. епископъ Ростовскій. Въ Ростовской землѣ, населенной въ тѣ времена финскими племенами, свт. Леонтій встрѣтилъ жестокое сопротивленіе язычниковъ. Два его предшественника — епп. Ѳеодоръ и Иларіонъ — были изгнаны изъ Ростова. Невзирая на опасность, свт. Леонтій ревностно проповѣдовалъ христіанство мѣстному населенію. Однако апостольскій подвигъ св. Леонтія окончился мученическою смертію отъ рукъ язычниковъ, въ 1073 г. Св. Леонтій — одинъ изъ величайшихъ святителей Русской земли. Онъ великъ по дѣйствіямъ земной жизни, какъ равноапостольный просвѣтитель Ростовскаго края; онъ великъ и на небѣ, какъ сильный молитвенникъ за землю Русскую. Св. Церковію онъ прославляется, какъ «всея страны Ростовскія звѣзда пресвѣтлая, осіяющая чудесы вся вѣрныя», «немощныхъ врачъ», «болящихъ цѣлитель», «маломощныхъ помощникъ, скорбящихъ же радостное утѣшеніе, молебникъ теплый въ напастехъ страждущихъ». Память свт. Леонтія св. Церковь празднуетъ 23 мая (5 іюня).

АКАѲИСТЫ

Ака́ѳистъ и́же во святы́хъ отцу́ на́шему Лео́нтію, епи́скопу Росто́вскому, чудотво́рцу.

Конда́къ 1.

Избра́нный чудотво́рче и изря́дный уго́дниче Христо́въ, Росто́ва просвѣти́телю, и усе́рдный о душа́хъ на́шихъ моли́твенниче, святи́телю о́тче Лео́нтіе! Восхваля́емъ тя́ съ любо́вію, засту́пника на́шего: ты́ же, я́ко имѣ́яй дерзнове́ніе ко Го́споду, моли́ся вы́ну о спасе́ніи на́съ, грѣ́шныхъ, и отъ вся́кихъ бѣ́дъ избавля́й зову́щихъ ти́:

Ра́дуйся, Лео́нтіе, Росто́вскій чудотво́рче.

Икосъ 1.

Ра́дуйся, земны́й а́нгеле, во пло́ти небе́сно пожи́вый; ра́дуйся, небе́сный человѣ́че, о го́рнихъ вы́ну помышля́вый.

Ра́дуйся, во мра́цѣ пеще́рнѣмъ свѣ́тъ боговидѣ́нія сниска́вый; ра́дуйся, по́двигами вели́кими пло́ть твою́ обузда́вый.

Ра́дуйся, смире́ніемъ высо́кая стяжа́вый; ра́дуйся, терпѣ́ніемъ вся́ искуше́нія діа́вольская побѣди́вый.

Ра́дуйся, посто́мъ ду́шу твою́ просвѣти́вый; ра́дуйся, моли́твами непреста́нными се́рдце твое́ освяти́вый.

Ра́дуйся, сосу́де избра́нный Бо́жія благода́ти; ра́дуйся, селе́ніе непоро́чное Ду́ха Свята́го.

Ра́дуйся, свѣти́льниче, сія́ющій дара́ми Боже́ственными; ра́дуйся, луче́ пресвѣ́тлаго Со́лнца пра́вды Христа́.

Ра́дуйся, Лео́нтіе, Росто́вскій чудотво́рче.

Конда́къ 2.

Ви́дѣвъ Госпо́дь ду́шу твою́, святи́телю Лео́нтіе, добродѣ́тельми благоукраше́нну, благоволи́ поста́вити тя́ во епи́скопа гра́ду Росто́ву, идолослуже́ніемъ язы́ческимъ потемне́нному, да пра́во пра́виши въ не́мъ сло́во и́стины, и приво́диши ко Христу́ заблу́ждшія человѣ́ки, невѣ́дущія пѣ́ти Тріѵпоста́сному Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 2.

Ра́зумъ небе́сный тебѣ́ дарова́ся, свя́тче Бо́жій, отъ Христа́ Бо́га, Иже посла́ тя́ въ страну́ Росто́вскую проповѣ́дати лю́демъ Ева́нгеліе Христо́во, и приводи́ти къ позна́нію вѣ́ры и́стинныя идолослуже́ніемъ одержи́мыя человѣ́ки. Мы́ же тя́, равноапо́стольнаго проповѣ́дника вѣ́дуще, привѣ́тствуемъ ра́достно си́ми достодо́лжными хвале́ніями:

Ра́дуйся, первопресто́льниче святы́я Росто́вскія Це́ркве; ра́дуйся, Правосла́вія сто́лпе непоколеби́мый.

Ра́дуйся, кра́сныя но́зѣ твои́ напра́вивый къ боре́нію со враги́ спасе́нія человѣ́ческаго; ра́дуйся, апо́стольски подвиза́выйся во гра́дѣ Росто́вѣ.

Ра́дуйся, терпѣли́во переноси́вый гоне́ніе ве́ліе отъ идолослужи́телей; ра́дуйся, любо́вію оте́ческою зло́бу и́хъ побѣжда́вый.

Ра́дуйся, му́жествомъ души́ твоея́ вся́ злохи́трости и́хъ посрами́вый; ра́дуйся, благовре́менно и безвре́менно па́ству твою́ благоче́стію поуча́вый.

Ра́дуйся, ста́рцевъ идолослужи́тельныхъ богому́дрый обличи́телю; ра́дуйся, младе́нцевъ благíй научи́телю.

Ра́дуйся, неутоми́мо подвиза́выйся о спасе́ніи ду́шъ человѣ́ческихъ; ра́дуйся, просвѣти́вый Росто́въ свѣ́томъ позна́нія Христо́ва.

Ра́дуйся, Лео́нтіе, Росто́вскій чудотво́рче.

Конда́къ 3.

Си́лою Христо́вою преиспо́лненный, святи́телю Лео́нтіе, не убоя́лся еси́ противуста́ти со́нмищу идолослужи́телей, со ору́жіемъ и дреко́льми на тя́ прише́дшему, къ ни́мже, въ святи́тельскія ри́зы облече́нный, изъ хра́ма Бо́жія кро́тко изше́лъ еси́, и съ любо́вію и́хъ увѣщава́лъ еси́, обрати́тися ко Христу́ Бо́гу, и вку́пѣ съ тобо́ю пѣ́ти Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 3.

Имѣ́лъ еси́ лице́, я́ко а́нгельское, свѣ́томъ небе́снымъ сія́ющее, святи́телю Лео́нтіе, его́же не терпя́ще зрѣ́ти идолослужи́тели, о́ви ослѣпо́ша, о́ви же разсла́блени на земли́ падо́ша, и зѣло́ устраше́нніи не дерзну́ша озло́бити тя́, проповѣ́дника Боже́ственныя и́стины, вои́стинну досто́йнаго похва́лъ таковы́хъ:

Ра́дуйся, свѣтоза́рный Бо́жія благода́ти таи́нниче; ра́дуйся, ангелоподо́бный человѣ́че.

Ра́дуйся, безору́жный вооруже́нныхъ побѣди́вый; ра́дуйся, небоя́зненно сло́во Бо́жіе проповѣ́давый.

Ра́дуйся, я́ко лице́ адама́нтово свы́ше тебѣ́ дарова́ся; ра́дуйся, я́ко тобо́ю ли́ца идолослужи́телей посрами́шася.

Ра́дуйся, я́ко а́нгелъ Бо́жій, свѣ́томъ лица́ твоего́ идолослужи́телей устраши́вый; ра́дуйся, я́ко со зло́бою на тя́ устреми́вшихся кро́тостію твое́ю смири́вый.

Ра́дуйся, ослѣ́пшихъ и разсла́бленныхъ моли́твою твое́ю исцѣли́вый; ра́дуйся, бла́гостію зло́бу побѣди́вый.

Ра́дуйся, апо́столе земли́ Росто́вскія; ра́дуйся, па́стырю до́брый ста́да Христо́ва.

Ра́дуйся, Лео́нтіе, Росто́вскій чудотво́рче.

Конда́къ 4.

Бу́ря гоне́нія язы́ческаго па́ки возшумѣ́ на тя́, святи́телю Лео́нтіе, и изгна́ тя́ изъ гра́да Росто́ва на предгра́діе его́, идѣ́же ты́ посели́лся еси́, и хра́мъ Бо́жій во и́мя архистрати́га си́лъ небе́сныхъ та́мо созда́въ, при не́мъ подвиза́лся еси́ въ трудѣ́хъ апо́стольскихъ, зовы́й Еди́ному, могу́щему спасти́ заблу́ждшія человѣ́ки, Христу́, Царю́ и Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 4.

Слы́шавше благíя твоя́ глаго́лы, святи́телю Христо́въ, ма́лыя дѣ́ти прихожда́ху къ тебѣ́, на предгра́діи Росто́ва живу́щему, и́хже ты́ пшени́цею съ ме́домъ пита́я, насажда́лъ еси́ въ ни́хъ уче́ніе Христо́во, да отъ у́стъ младе́нцевъ соверши́ши хвалу́ Бо́гу, внуша́ющему на́мъ зва́ти тебѣ́:

Ра́дуйся, озари́вый свѣ́томъ Христо́вымъ лю́ди во тмѣ́ и сѣ́ни сме́ртнѣй сѣдя́щія; ра́дуйся, призва́вый ко Христу́ о́вцы заблу́ждшія.

Ра́дуйся, гоне́ніе и изгна́ніе Христа́ ра́ди мно́гажды претерпѣ́вый; ра́дуйся, терпѣ́ніемъ твои́мъ гони́телей твои́хъ препобѣди́вый.

Ра́дуйся, христоподража́тельно младе́нцы возлюби́вый; ра́дуйся, сердца́ и́хъ неви́нныя Христо́вымъ позна́ніемъ украси́вый.

Ра́дуйся, сла́дкимъ бра́шномъ и́хъ пита́я, ду́ши и́хъ въ любо́вь пресла́дкаго Іису́са плѣни́вый; ра́дуйся, му́дро и́хъ въ мре́жу Ева́нгелія Христо́ва улови́вый.

Ра́дуйся, чрезъ ча́да роди́телей ко спасе́нію призва́вый; ра́дуйся, мно́гихъ ко Христу́ обрати́вый.

Ра́дуйся, дѣ́лателю до́брый виногра́да небе́снаго; ра́дуйся, сла́дкія плоды́ дѣ́ланія твоего́ Христу́ принесы́й.

Ра́дуйся, Лео́нтіе, Росто́вскій чудотво́рче.

Конда́къ 5.

Боготе́чное свѣти́ло бы́въ, святи́телю о́тче Лео́нтіе, мра́къ идолослуже́нія во гра́дѣ Росто́вѣ просвѣти́лъ еси́, сія́ніемъ немерца́ющимъ Со́лнца пра́вды Христа́, и мре́жею про́повѣди ева́нгелькія улови́лъ еси́ во спасе́ніе мно́гія человѣ́ки, научи́въ и́хъ правосла́вно вѣ́ровати во еди́наго Бо́га, въ Тро́ицѣ Святѣ́й сла́вимаго и покланя́емаго, и благопрія́тно пѣ́ти Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 5.

Ви́дѣвше тя́ лю́діе Росто́встіи, святи́телю Лео́нтіе, терпѣли́во поуча́ющаго и́хъ Ева́нгелію Христо́ву, и ни во что́же вмѣня́ющаго гоне́ніе, изгна́ніе и ско́рби, нача́ша приходи́ти къ тебѣ́ и послу́шати твои́хъ поуче́ній душеспаси́тельныхъ. Ты́ же, свя́те, хвалу́ о се́мъ Бо́гу возда́въ, отъ предгра́дія во гра́дъ Росто́въ возврати́лся еси́, и при собо́рнѣмъ его́ хра́мѣ водвори́вся, нелѣ́ностно учи́лъ еси́ лю́ди твоя́ благоче́стію христіа́нскому. О се́мъ тя́ хва́лимъ и зове́мъ:

Ра́дуйся, те́рніе невѣ́рія язы́ческаго въ Росто́вѣ посѣка́вый; ра́дуйся, лозу́ позна́нія Христо́ва та́мо насади́вый.

Ра́дуйся, де́нь и но́щь труди́выйся на ни́вѣ Госпо́дней; ра́дуйся, приведы́й Го́сподеви лю́ди пакибытіе́мъ обновле́нныя.

Ра́дуйся, во и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха крести́вый язы́чники ожесточе́нныя; ра́дуйся, Тро́ическою благода́тію укроти́вый идолослужи́тели озло́бленныя.

Ра́дуйся, первопа́стырю Росто́вскія Це́ркве; ра́дуйся, звѣздо́ немерца́ющая, свѣ́томъ Христо́вымъ всѣ́хъ просвѣща́ющая.

Ра́дуйся, моли́твенниче усе́рдный о па́ствѣ твое́й земнѣ́й; ра́дуйся, Бо́га зѣло́ просла́вивый по́двиги твои́ми равноапо́стольными.

Ра́дуйся, отъ Бо́га просла́вленный мно́гими чудесы́; ра́дуйся, си́ми утверди́вый и́стину твоея́ про́повѣди боже́ственныя.

Ра́дуйся, Лео́нтіе, Росто́вскій чудотво́рче.

Конда́къ 6.

Проповѣ́дникомъ ева́нгельскія и́стины, апо́столомъ Христо́вымъ, вѣ́рно подража́лъ еси́, святи́телю о́тче на́шъ Лео́нтіе, и подо́бно и́мъ труди́лся еси́ во благовѣ́стіи Христо́вѣ, лю́ди Росто́вскія поуча́я правосла́вно вѣ́ровати во Святу́ю Тро́ицу и Боже́ственную Еди́ницу, Творца́ и Созда́теля вся́ческихъ, Ему́же при́сно пѣ́лъ еси́ а́нгельскую пѣ́снь: Аллилу́ія.

Икосъ 6.

Возсія́лъ еси́ во гра́дѣ Росто́вѣ свѣ́томъ до́брыхъ дѣ́лъ твои́хъ, святи́телю приснопа́мятне, о ни́хже прославля́ху лю́ди Отца́ Небе́снаго Бо́га, укрѣпи́вшаго тя́ на по́двиги апо́стольскія, и дарова́вшаго ти́ си́лу и вла́сть на ду́хи нечи́стыя, отъ и́хже влія́нія па́губнаго свобожда́лъ еси́ человѣ́ки, тебѣ́ зову́щія и глаго́лющія:

Ра́дуйся, Христу́ уневѣ́стивый мно́гія ду́ши человѣ́ческія; ра́дуйся, отъ Христа́ обогаще́нный мно́гими благода́тными да́ры.

Ра́дуйся, кри́не благоуха́нный небе́снаго прозябе́нія; ра́дуйся, ма́слино благопло́дная са́да Іису́сова.

Ра́дуйся, гра́да Росто́ва сла́во и похвало́; ра́дуйся, вѣ́ры Христо́вой въ не́мъ крѣ́пкое утвержде́ніе.

Ра́дуйся, благоче́стія учи́телю; ра́дуйся, Правосла́вія наста́вниче.

Ра́дуйся, неду́говъ душе́вныхъ и тѣле́сныхъ цѣли́телю; ра́дуйся, ни́щихъ и убо́гихъ пита́телю.

Ра́дуйся, свяще́нниковъ рукополага́телю; ра́дуйся, и́ноковъ покрови́телю.

Ра́дуйся, Лео́нтіе, Росто́вскій чудотво́рче.

Конда́къ 7.

Хотѣ́ніе еди́но имѣ́лъ еси́, свя́тче Бо́жій, е́же Бо́гу благоугожда́ти и спасе́нію люде́й твои́хъ служи́ти. Тѣ́мже не да́лъ еси́ сна́ очи́ма твои́ма, ни вѣ́ждомъ дрема́нія, но при́сно подвиза́лся еси́ во бла́го святы́я Росто́вскія Це́ркве, стяжа́вшія тя́, столпа́ Правосла́вія непоколеби́маго, и стра́жа до́му Бо́жію вѣ́рнаго, примѣ́ромъ твои́мъ и на́съ поуча́ющаго нелѣ́ностно возноси́ти пѣ́снь хвалы́ Христу́ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 7.

Но́ваго тя́ Никола́я Мѵрликíйскаго, стяжа́ гра́дъ Росто́въ, святи́телю о́тче Лео́нтіе, чудесы́ твои́ми зѣло́ и́мя Христо́во въ не́мъ просла́вльшаго, и ко Христо́ву позна́нію лю́ди заблу́ждшія приве́дшаго, твои́мъ уче́ніемъ боже́ственнымъ, ему́же внима́юще, лю́ди Росто́встіи научи́шася пѣ́ти тебѣ́:

Ра́дуйся, благíй ра́бе и вѣ́рный, да́нный тебѣ́ отъ Го́спода тала́нтъ не сокры́вый; ра́дуйся, мно́гу ку́плю духо́вную и́мъ пріобрѣты́й.

Ра́дуйся, сотвори́вый и научи́вый, и ве́лій нарече́нный въ Ца́рствіи небе́снѣмъ; ра́дуйся, вели́чіемъ чуде́съ на земли́ просла́вленный.

Ра́дуйся, зна́менія ди́вная рука́ма твои́ма соверши́вый; ра́дуйся, ту́не прія́вый, ту́не подава́вый.

Ра́дуйся, исполне́ніе обѣтова́ній ева́нгельскихъ получи́вый; ра́дуйся, милосе́рдія Спа́сова подража́телю.

Ра́дуйся, щедрода́тельный ми́лостыни пода́телю; ра́дуйся, любвеоби́льный скорбя́щихъ утѣ́шителю.

Ра́дуйся, орга́не Ду́ха Свята́го; ра́дуйся, мѵ́ро Христо́ва благоуха́нія на земли́.

Ра́дуйся, Лео́нтіе, Росто́вскій чудотво́рче.

Конда́къ 8.

Стра́нствіе земно́е му́ченическою кончи́ною соверши́лъ еси́, святи́телю Лео́нтіе, Христа́ ра́ди отъ идолослужи́телей ожесточе́нныхъ да́же до кро́ве пострада́въ, пе́рвый священному́ченикъ Россíйскія земли́ я́влься, гра́дъ Росто́въ освяти́лъ еси́ излія́ніемъ кро́ве твоея́, и Христу́ пріусво́илъ еси́, да просвѣще́нніи тобо́ю лю́ди, честву́юще по́двигъ тво́й апо́стольскій, зову́тъ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 8.

Ве́сь въ же́ртву Бо́гу прине́слся еси́, святи́телю достоблаже́нный, и со дерзнове́ніемъ мно́гимъ Христу́ предста́лъ еси́ во сла́вѣ Ца́рствія небе́снаго, идѣ́же не забу́ди и на́съ, земны́хъ, усе́рдно съ любо́вію тя́ почита́ющихъ, но при́сно моли́ся о спасе́ніи на́шемъ, да тебѣ́ зове́мъ хвале́бно:

Ра́дуйся, пе́рвый священному́чениче земли́ Россíйскія; ра́дуйся, кро́ве обагре́ніемъ украси́вый ри́зу твою́ святи́тельскую.

Ра́дуйся, со страстоте́рпцы вше́дый въ ра́дость Го́спода твоего́; ра́дуйся, Агнцу Бо́жію по́двигомъ земны́мъ подража́вый.

Ра́дуйся, за о́вцы твоя́ слове́сныя ду́шу твою́ положи́вый; ра́дуйся, и́мя Христо́во кончи́ною твое́ю просла́вивый.

Ра́дуйся, сме́рть му́ченическую прія́вый, но тлѣ́нія не позна́вый; ра́дуйся, чудесы́ мно́гими свя́тость твою́ ознаменова́вый.

Ра́дуйся, во гро́бъ соше́дый и отъ него́ заре́ю безсме́ртія возсія́вый; ра́дуйся, во оде́жду благода́тнаго нетлѣ́нія облече́нный.

Ра́дуйся, воскресе́нія Христо́ва си́лу въ ме́ртвенномъ тѣлеси́ твое́мъ прояви́вый; ра́дуйся, во благоуха́ніи святы́ни опочи́вый.

Ра́дуйся, Лео́нтіе, Росто́вскій чудотво́рче.

Конда́къ 9.

Всѣ́мъ тѣ́ломъ цѣ́лъ и неруши́мъ, съ лице́мъ сія́ющимъ, лежа́щъ во гро́бѣ я́ко жи́въ, по лѣ́тѣхъ мно́зѣхъ въ земли́ обрѣ́тенъ бы́лъ еси́, святи́телю Лео́нтіе, и чуде́съ мно́жество отъ нетлѣ́нныхъ и многоцѣле́бныхъ моще́й твои́хъ источи́лъ еси́, и́ми свя́тость твою́ зна́менуя, и подвиза́я вѣ́рныя благода́рственно взыва́ти Ди́вному во святы́хъ Свои́хъ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 9.

Вѣтíйство человѣ́ческое не довлѣ́етъ къ прославле́нію мно́гихъ и пресла́вныхъ чудотворе́ній твои́хъ, святи́телю Лео́нтіе, и́миже Це́рковь Росто́вская благоукраси́ся, и сего́ ра́ди гла́сы хвале́бными усе́рдно тя́ сла́витъ, я́ко своего́ первосвяти́теля, просвѣти́теля и предста́теля ко Го́споду, зову́ще къ тебѣ́ благода́рственно и моле́бно:

Ра́дуйся, алава́стре цѣле́бный мѵ́ра Христо́ва преиспо́лненный; ра́дуйся, рѣко́ чуде́съ многово́дная.

Ра́дуйся, исто́чниче кипя́щій исцѣле́ньми; ра́дуйся, кла́дезю, отъ него́же боля́щіи здра́віе почерпа́ютъ.

Ра́дуйся, нетлѣ́нія цвѣ́те благоуха́нный и прекра́сный; ра́дуйся, безсме́ртія заре́ присносія́ющая.

Ра́дуйся, би́сере драгíй Бо́жія благода́ти, въ нѣ́дрѣхъ земны́хъ обрѣ́тенный; ра́дуйся, со сла́вою и че́стію во хра́мѣ Бо́жіемъ положе́нный.

Ра́дуйся, я́ко къ тебѣ́ слѣпíи приходя́ще, зря́щіи возвраща́хуся; ра́дуйся, я́ко къ тебѣ́ хромíи и нича́щіи ползу́ще, прямоходя́ще отхожда́ху.

Ра́дуйся, разсла́бленныхъ благода́тный укрѣпи́телю; ра́дуйся, бѣснова́тыхъ отъ наси́лія діа́вольскаго свободи́телю.

Ра́дуйся, Лео́нтіе, Росто́вскій чудотво́рче.

Конда́къ 10.

Спасе́нія душе́внаго хода́тай явля́ешися вѣ́рнымъ, святи́телю Лео́нтіе, и при́сно мо́лишися Бо́гу о па́ствѣ твое́й земно́й, усе́рдно тя́ почита́ющей. Сіе́ увѣря́я въ чу́дномъ видѣ́ніи яви́лся еси́ въ нощи́, въ собо́рнѣмъ хра́мѣ Росто́ва, съ подъя́тыми горѣ́ дла́ньми у престо́ла Бо́жія усе́рдно моля́йся и свѣ́томъ небе́снымъ сія́яй, е́же ви́дѣвъ му́жъ, такова́го видѣ́нія досто́йный, возопи́ ко Го́споду: Аллилу́ія.

Икосъ 10.

Царя́ Небе́снаго Христа́ вѣ́рный ра́бе и уго́дникъ бы́лъ еси́, святи́телю Лео́нтіе, и отъ Него́ нетлѣ́ніемъ и чудесы́ просла́вленный, отъ вели́каго кня́зя Андре́я Боголю́бскаго по́честь посме́ртную воспрія́лъ еси́ въ моща́хъ твои́хъ святы́хъ, и́мже покланя́ющеся съ вѣ́рою и любо́вію, пѣ́сненно тебѣ́ вопіе́мъ:

Ра́дуйся, Правосла́вія утвержде́ніе; ра́дуйся, архіере́евъ красото́.

Ра́дуйся, въ со́ніихъ и видѣ́ніихъ вѣ́рныя посѣща́яй; ра́дуйся, явле́ніемъ твои́мъ больны́мъ нездра́віе во здра́віе претворя́яй.

Ра́дуйся, ско́рый помо́щниче моли́твенно тя́ призыва́ющихъ; ра́дуйся, усе́рдный засту́пниче тя́ почита́ющихъ.

Ра́дуйся, правовѣ́рныхъ благонаде́жное прибѣ́жище; ра́дуйся, по Бо́зѣ и Богоро́дицѣ крѣ́пкое на́ше упова́ніе.

Ра́дуйся, врачу́ безме́здный, еди́ныя вѣ́ры то́кмо тре́буяй; ра́дуйся, бли́жнимъ и да́льнимъ щедро́ты цѣле́бныя подава́яй.

Ра́дуйся, Росто́ва храни́телю неотсту́пный; ра́дуйся, всея́ Россíи предста́телю, Бо́гомъ да́нный.

Ра́дуйся, Лео́нтіе, Росто́вскій чудотво́рче.

Конда́къ 11.

Пѣ́ніе моле́бное отъ лѣ́тъ дре́внихъ и доны́нѣ не умолче́ у гро́ба твоего́, святи́телю о́тче на́шъ Лео́нтіе, и свѣща́ неугаси́мо пребыва́етъ та́мо, ея́же погаше́ніе еди́нымъ отъ кли́рикъ собо́рныя це́ркве ты́ гро́зно покара́лъ еси́, разслабле́ніемъ тѣле́снымъ вино́внаго наказа́въ, до́ндеже не вразуми́ся, и съ покая́ніемъ не обрати́ся къ тебѣ́, цѣле́бнику благода́тному, зовы́й тя́ прославля́ющему Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 11.

Свѣ́тлостію чуде́съ сія́яй, святи́телю преподо́бне, благода́тно озаря́еши ду́ши на́ша, страстьми́ грѣхо́вными потемне́нныя, и вся́ ны́ приво́диши на стезю́ покая́нія и спасе́нія. Сего́ ра́ди ублажа́емъ тя́, наста́вника душеспаси́тельнаго и по сме́рти, отъ гро́ба твоего́ чуде́сно на́съ поуча́ющаго, и во умиле́ніи глубо́цѣмъ воспѣва́емъ въ похвалу́ тебѣ́:

Ра́дуйся, дру́же Христо́въ, до конца́ вѣ́ренъ Ему́ пребы́вый; ра́дуйся, уго́дниче Бо́жій, на небеси́ и земли́ просла́вленный.

Ра́дуйся, въ со́нмѣ святи́телей сія́ющая звѣздо́; ра́дуйся, со святи́тели Моско́вскими въ видѣ́ніи, во дни́ обложе́нія тата́рами Москвы́, та́инственно предста́вый.

Ра́дуйся, Пресвятѣ́й Влады́чицѣ Богоро́дицѣ, въ друго́мъ видѣ́ніи, спу́тникъ бы́вый; ра́дуйся, Ея́ во́лю святу́ю въ жи́зни и по сме́рти усе́рдно твори́вый.

Ра́дуйся, свѣще́, въ моли́твахъ къ Бо́гу возжже́нная; ра́дуйся, вождю́, пу́ть ко спасе́нію всѣ́мъ показу́ющій.

Ра́дуйся, па́ству твою́ моли́твенно назира́яй; ра́дуйся, съ вѣ́рою къ тебѣ́ прибѣга́ющихъ проше́нія исполня́яй.

Ра́дуйся, Це́ркве Правосла́вныя благода́тная лѣ́пото; ра́дуйся, лю́бящихъ и чту́щихъ тя́ при́сное ра́дованіе.

Ра́дуйся, Лео́нтіе, Росто́вскій чудотво́рче.

Конда́къ 12.

Благода́ти Бо́жіей сокро́вище, свята́я и всечестна́я ра́ка твоя́, святи́телю о́тче на́шъ Лео́нтіе, но́вая купѣ́ль Силоа́мская для неду́жныхъ яви́ся: къ не́й бо не еди́ножды то́кмо въ лѣ́то, но на вся́кое вре́мя, съ вѣ́рою приходя́щіи, исцѣле́ніе болѣ́знемъ свои́мъ пріе́млютъ, и тя́ прославля́ютъ, ми́лостиваго и безме́зднаго цѣли́теля, зову́ще благи́хъ пода́телю Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 12.

Пою́ще по́двиги твоя́ равноапо́стольныя, и мно́гая пресла́вная чудотворе́нія твоя́, чудотво́рче святы́й Лео́нтіе, мо́лимъ тя́, ми́лостиваго предста́теля на́шего: моли́ся съ на́ми и о на́съ ко Христу́ Бо́гу, да проба́витъ къ на́мъ ми́лость Свою́, и яви́тъ на́мъ вели́кія Своя́ щедро́ты, да возмо́жемъ благопрія́тно приноси́ти тебѣ́ отъ усе́рдія на́шего сія́ пѣ́сненныя похвалы́:

Ра́дуйся, Пресвяты́я Тро́ицы вѣ́рный исповѣ́дниче; ра́дуйся, Пресвяты́я Богоро́дицы досто́йный избра́нниче.

Ра́дуйся, а́нгельскихъ во́инствъ собесѣ́дниче; ра́дуйся, всѣ́хъ святы́хъ сожи́телю.

Ра́дуйся, въ ра́йскихъ оби́телехъ пребыва́яй; ра́дуйся, отъ го́рнихъ высо́тъ къ земноро́днымъ ми́лостивно приника́яй.

Ра́дуйся, любо́вь къ па́ствѣ твое́й неизмѣ́нно сохрани́вый; ра́дуйся, чуде́съ мно́жествомъ и по сме́рти ча́да твоя́ озари́вый.

Ра́дуйся, въ вы́шнихъ живы́й, и о ни́жнихъ промышля́яй; ра́дуйся, гра́дъ Росто́въ отъ вся́каго зла́ соблюда́яй.

Ра́дуйся, тѣле́съ на́шихъ немздопріе́мный цѣле́бниче; ра́дуйся, о душа́хъ на́шихъ благопрія́тный къ Бо́гу моли́твенниче.

Ра́дуйся, Лео́нтіе, Росто́вскій чудотво́рче.

Конда́къ 13.

О, пресвяты́й и преди́вный чудотво́рче, святи́телю о́тче Лео́нтіе, Росто́ва первопа́стырю и всѣ́хъ вѣ́рныхъ предста́телю! Пріими́ ми́лостиво сіе́ ма́лое моле́ніе на́ше въ похвалу́ тебѣ́ приноси́мое, и благопрія́тными моли́твами твои́ми ко Го́споду Бо́гу, сотвори́ на́съ наслѣ́дники бы́ти всесвѣ́тлаго Ца́рствія Христо́ва, да предста́тельствомъ твои́мъ муче́ній вѣ́чныхъ изба́вльшеся, сподо́бимся въ ра́дости святы́хъ, вку́пѣ съ тобо́ю пѣ́ти вѣ́чно Бо́гу: Аллилу́ія.

[Се́й конда́къ глаго́ли три́жды. И па́ки чте́тся 1-й и́косъ: Ангелонра́вное житіе́ возлюби́въ... и конда́къ 1-й: Избра́нный чудотво́рче...]

Моли́тва святи́телю Лео́нтію, епи́скопу Росто́вскому, чудотво́рцу:

О, свяще́нная главо́, пресла́вный чудотво́рче, первопа́стырю святы́я Росто́вскія Це́ркве, святи́телю о́тче на́шъ Лео́нтіе! Къ тебѣ́ припа́даемъ и мо́лимся мы́, смире́нніи и грѣ́шніи, и я́ко отца́ чадолюби́ваго про́симъ: всели́ въ сердца́ на́ша любо́вь твою́, е́юже къ Бо́гу и бли́жнимъ твои́мъ, при жи́зни твое́й преиспо́лненъ бы́лъ еси́, я́ко и ду́шу твою́ за па́ству твою́ положи́лъ еси́, му́ченически пострада́въ отъ идолослужи́телей. Научи́ на́съ, отче, тебѣ́ подража́ти вѣ́рно, Бо́га и бли́жнихъ на́шихъ люби́ти и́скренно, и за́повѣди Госпо́дни соверша́ти непогрѣши́тельно, да бу́демъ и мы́ ча́да твоя́, не по и́мени то́кмо, но са́мымъ дѣ́ломъ и всѣ́мъ житіе́мъ на́шимъ. Моли́ся, уго́дниче Бо́жій, ко Христу́ Бо́гу о святѣ́й правосла́внѣй Це́ркви и держа́вѣ Россíйстѣй, да пребу́дутъ въ ми́рѣ и благостоя́ніи, и процвѣта́ютъ въ благоче́стіи христіа́нстѣмъ непоколеби́мы. Сохрани́ моли́твами твои́ми Импера́тора на́шего [и́мярекъ] всея́ Россíи, въ здра́віи и долгоде́нствіи, покаря́я подъ но́зѣ Его́ вся́ враги́ и сопоста́ты. [или́: Влады́ку всѣ́хъ умоли́: стра́ждущую страну́ Россíйскую отъ лю́тыхъ безбо́жникъ и вла́сти и́хъ Госпо́дь да свободи́тъ, и да возста́витъ престо́лъ правосла́вныхъ царе́й; вѣ́рныхъ рабо́въ Его́, въ ско́рби и печа́ли де́нь и но́щь вопію́щихъ къ Нему́, многоболѣ́зный во́пль да услы́шитъ и да изведе́тъ отъ поги́бели живо́тъ на́шъ.[1] Соблюди́ ца́рствующія гра́ды, гра́дъ тво́й Росто́въ, и вся́ гра́ды и ве́си страны́ Россíйскія невреди́мы отъ вся́каго зла́. При́зри благоутро́бно на вся́ку ду́шу христіа́нскую, ми́лости и по́мощи отъ тебе́ и́щущую, бу́ди всѣ́мъ на́мъ въ болѣ́знехъ цѣли́тель, въ ско́рбехъ утѣ́шитель, въ печа́лехъ изба́витель, въ бѣда́хъ помо́щникъ, въ ча́съ сме́ртный покрови́тель, да при по́мощи моли́твъ твои́хъ святы́хъ, сподо́бимся и мы́, грѣ́шніи, спасе́ніе вѣ́чное получи́ти и Ца́рствіе Христо́во унаслѣ́довати. Ей, святи́телю Христо́въ! Не посрами́ упова́нія на́шего, е́же по Бо́зѣ и Пресвятѣ́й Богоро́дице на тя́ крѣ́пко возлага́емъ, но яви́ на́мъ твое́ многомо́щное заступле́ніе, да хва́лимъ, сла́вимъ и велича́емъ вели́кое человѣколю́біе Ди́внаго во святы́хъ Свои́хъ Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, во вѣ́ки вѣко́въ. Ами́нь.

Тропа́рь, гла́съ 4:

Апо́столомъ соприча́стникъ и къ Бо́гу моле́бникъ вѣ́ренъ, добродѣ́тельми возше́дъ на небе́сная, и любо́вь возложи́лъ еси́ къ Лю́бящему тя́, и невѣ́рныя лю́ди обрати́лъ еси́ въ вѣ́ру. Тѣ́мъ ны́нѣ, со а́нгелы лику́я, предстои́ши престо́лу сла́вы всѣ́хъ Царя́ Христа́ Бо́га: моли́ся, святи́телю Лео́нтіе, да спасе́тъ ду́ши на́ша.

Конда́къ, гла́съ 4. Подо́бенъ: Яви́лся еси́.

Житія́ ра́ди чистоты́, Всеви́децъ Госпо́дь свѣ́тъ Сво́й насади́ въ души́ твое́й, вразуми́ти лю́ди мно́гія твои́ми уче́ніи, Лео́нтіе преподо́бне.

Велича́ніе:

Велича́емъ тя́, святи́телю о́тче Лео́нтіе, и чте́мъ святу́ю па́мять твою́, ты́ бо мо́лиши за на́съ Христа́ Бо́га на́шего.

Примѣчаніе:
[1] См. «Акаѳисты русскимъ святымъ». Томъ 2-й: Д-М. СПб.: Издательство «Титулъ», 1995, с. 486.

Источникъ: Ака́ѳистъ и́же во святы́хъ отцу́ на́шему Лео́нтію, епи́скопу Росто́вскому, чудотво́рцу. — М.: Сѵнода́льная Тѵпогра́фія, 1899. — 18 л.

/ Къ оглавленію раздѣла /


Наверхъ / Къ титульной страницѣ

0