Собраніе богослужебныхъ текстовъ Православной Церкви

Русскiй Порталъ- Церковный календарь- Русская Библія- Осанна- Святоотеческое наслѣдіе- Наслѣдіе Святой Руси- Слово пастыря- Литературное наслѣдіе- Новости

Осанна
-
Гостевая книга
-
Новости
-
Написать письмо
-
Поискъ
-
Литургика
-
Канонизація святыхъ
-
Ирмологій

Домашняя молитва

Каноны
-
Акаѳисты
-
Псалтирь Божіей Матери

Евхологій

Служебникъ
-
Требникъ

Слѣдованная Псалтирь

Псалтирь
-
Канонникъ
-
Часословъ
-
Мѣсяцесловъ

Тріодь

Постная
-
Цвѣтная

Минеи

Минея Общая
-
Минеи Богослужебныя
-
Архивъ

Октоихъ

Съ 1-го по 4-й гласъ
-
Съ 5-го по 8-й гласъ

Церк.-учит. литература

«Златоустъ»

Греч. и древнерус. тексты

Греч. литург. тексты
-
Древнерус. литург. тексты

Календарь на Вашемъ сайтѣ

Ссылка для установки

Православный календарь

Новости сайтаСегодня - суббота, 20 iюля 2019 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 11.
Если вы нашли ошибку на странице, выделите ее мышкой и щелкните по этой ссылке, или нажмите Ctrl+Alt+E

ДОМАШНЯЯ МОЛИТВА

Преп. Петръ, царевичъ Ордынскій, Ростовскій чудотворецъ (†1290).

Явление святых апостолов Петра и Павла преподобному Петру, царевичу Ордынскому, Ростовскому чудотворцуПреп. Петръ, царевичъ Ордынскій, Ростовскій чудотворецъ, былъ племянникомъ хана Золотой Орды Бергая. Въ 1253 г. свт. Кириллъ, еп. Ростовскій, ходилъ въ Орду для ходатайства о церковныхъ нуждахъ своей епархіи и разсказывалъ хану о чудесахъ, совершавшихся при мощахъ свт. Леонтія, еп. Ростовскаго. Въ числѣ слушателей былъ и юный племянникъ хана, на котораго разсказъ святителя произвелъ очень сильное впечатлѣніе. Черезъ нѣкоторое время у Бергая заболѣлъ сынъ. Вспомнивъ разсказъ русскаго епископа объ исцѣленіяхъ, онъ вызвалъ свт. Кирилла, и по его молитвамъ больной исцѣлился. Ханъ щедро одарилъ свт. Кирилла и отпустилъ въ епархію. На пути святителя догналъ отрокъ, племянникъ хана Бергая, и умолилъ святителя взять его съ собой въ Ростовъ. Въ Ростовѣ отрокъ былъ крещенъ съ именемъ Петръ и женился. Св. Петръ отличался любовью къ молчанію, богомыслію и молитвѣ. Послѣ чудеснаго явленія ему апостоловъ Петра и Павла онъ построилъ при озерѣ Неро монастырь въ ихъ честь. По смерти своей супруги, незадолго до своей кончины, святой принялъ иночество въ основанной имъ обители. Скончался преп. Петръ въ глубокой старости въ 1290 году. Послѣ смерти Господь прославилъ его мощи даромъ чудотвореній. Повсемѣстное празднованіе св. царевичу Петру установлено на Соборѣ 1547 года, при свт. Макаріи, митр. Всероссійскомъ. Память преп. Петра, Ростовскаго чудотворца — 30 іюня (13 іюля).

АКАѲИСТЫ

Ака́ѳистъ преподо́бному Петру́, царе́вичу Орды́нскому, Росто́вскому чудотво́рцу.

Конда́къ 1.

Ра́дуйся, преподо́бне царе́виче Пе́тре, Росто́вскій чудотво́рче.

Икосъ 1.

Ангела тя́ земна́го ви́дяще, о небе́сный граждани́не, преподо́бне царе́виче Пе́тре, возревнова́хомъ мы́, недосто́йніи, похва́льная воспѣ́ти тебѣ́ си́це:

Ра́дуйся, терпѣ́ніемъ угоди́вый Го́споду; ра́дуйся, я́ко Госпо́дь вня́тъ ти́, и услы́ша моли́тву преподо́бнаго Своего́.

Ра́дуйся, я́ко удали́лся еси́, бѣ́гая отъ до́му и пле́мене твоего́; ра́дуйся, я́ко жи́тельствуя среди́ язы́ка безбо́жнаго, жела́ніе возымѣ́лъ ко Христу́ обрати́тися.

Ра́дуйся, я́ко бдѣ́лъ еси́ въ моли́твѣ серде́чнѣй къ Бо́гу; ра́дуйся, я́ко пло́ть твоя́ измѣни́ся трудо́въ и поще́нія ра́ди, но ду́хъ тво́й возвы́сися въ воздержа́ніи.

Ра́дуйся, я́ко исповѣ́дятся Го́сподеви о обраще́ніи твое́мъ преподо́бніи Его́; ра́дуйся, я́ко съ ни́ми воспѣва́еши на небесѣ́хъ сла́ву Бо́жію.

Ра́дуйся, преподо́бне царе́виче Пе́тре, Росто́вскій чудотво́рче.

Конда́къ 2.

Ви́дя святы́й Пе́тръ себе́ непорабоще́нна плотско́му сладостра́стію, ра́довашеся ду́хомъ, жела́я прилѣпи́тися Христу́ всѣ́мъ се́рдцемъ, и воспѣва́ти Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 2.

Ра́зумъ недоразумѣва́емый о Тріѵпоста́сномъ Божествѣ́, и о безсѣ́менномъ воплоще́ніи Бо́га Сло́ва, разумѣ́ти не иска́ша ослѣпле́нніи пре́лестію идолослуже́нія дре́вніи ха́ны Орды́нстіи. Ты́ же, святы́й Пе́тре, по благода́ти Бо́жіей озари́вшей тя́, и въ невѣ́ріи еще́ ти́ су́щу, свѣти́льника Росто́вскія па́ствы епи́скопа Кири́лла въ науче́ніе тя́ христіа́нстѣй вѣ́рѣ взыска́лъ еси́. Сего́ ра́ди ублажа́емъ тя́ си́це:

Ра́дуйся, подо́бнѣ Корни́лію со́тнику, и въ язы́чествѣ добродѣ́тельми сія́вый; ра́дуйся, подо́бнѣ ему́, вмѣ́сто апо́стола Петра́, прее́мника апо́стольскаго епи́скопа Кири́лла взыска́вый.

Ра́дуйся, я́ко на тебѣ́ сбы́стся апо́столькое сло́во: «во вся́комъ язы́цѣ боя́йся Бо́га и дѣ́лаяй пра́вду, прія́тенъ Ему́ е́сть»; ра́дуйся, я́ко всеви́дящее о́ко Бо́жіе, узрѣ́въ твое́ усе́рдіе, благода́тію Свята́го Ду́ха озари́ тя́.

Ра́дуйся, я́ко неизрече́нный Бо́жій про́мыслъ потре́бы ра́ди Це́ркве, тебѣ́ же во спасе́ніе епи́скопа Кири́лла во Орду́ приведе́; ра́дуйся, я́ко Росто́вскій іера́рхъ царя́ Берка́я, дя́дю твоего́, бесѣ́дою о чудеса́хъ въ Це́ркви Христо́вой явля́емыхъ услади́.

Ра́дуйся, я́ко ты́, мла́дъ бы́въ ю́ноша, глаго́лами святи́теля Кири́лла се́рдце свое́ умили́лъ еси́; ра́дуйся, я́ко размышле́ніемъ о христіа́нстѣй вѣ́рѣ у́мъ тво́й просвѣти́ся.

Ра́дуйся, преподо́бне царе́виче Пе́тре, Росто́вскій чудотво́рче.

Конда́къ 3.

Си́ла Вы́шняго осѣни́ тя́, царе́виче Пе́тре, отве́ргши бѣсо́вское служе́ніе тва́ри, прилѣпи́тися Христо́вой вѣ́рѣ правосла́внѣй. Тѣ́мже я́ко ревни́тель святы́я вѣ́ры показа́лся еси́ крѣ́покъ всѣ́мъ тя́ воспѣва́ющимъ и ра́достно пою́щимъ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 3.

Иму́щи богопрія́тную мы́сль, святы́й Пе́тре, позна́ти и́стины христіа́нскія вѣ́ры, при втори́чномъ прише́ствіи во Орду́ Росто́вскаго святи́теля Кири́лла, ра́ди исцѣле́нія царе́ва сы́на, и ви́дѣвъ чуде́сное его́ оздравле́ніе благода́тію Христо́вою и моли́твами архіере́я Бо́жія соверши́вшееся, ты́ крѣпча́е прилѣпи́лся еси́ ко Христу́, и возжела́лъ еси́ бы́ти христіа́нинъ. Тѣ́мже ра́достно взыва́емъ ти́ такова́я:

Ра́дуйся, я́ко подо́бникъ бы́лъ еси́ соиме́нному ти́ верхо́вному апо́столу Петру́; ра́дуйся, подо́бно ему́, оста́вившему мре́жи и отца́ своего́, и ты́ до́мъ ца́рскій и сро́дство свое́ оста́вилъ еси́.

Ра́дуйся, я́ко сла́ву наслѣ́дія земна́го ца́рства во Ордѣ́ ты́ презрѣ́лъ еси́; ра́дуйся, я́ко вся́ кра́сная мíра сего́ уме́ты Христа́ ра́ди вмѣни́лъ еси́.

Ра́дуйся, я́ко во слѣ́дъ Христа́ Бо́га ра́достно поте́клъ еси́; ра́дуйся, я́ко те́плою душе́ю креще́нія свята́го ты́ взыска́лъ еси́.

Ра́дуйся, я́ко тѣ́мъ осія́ніе Христо́во въ се́рдцѣ твое́мъ прія́лъ еси́; ра́дуйся, я́ко благо́е и́го Христо́во прія́ти восхотѣ́лъ еси́.

Ра́дуйся, преподо́бне царе́виче Пе́тре, Росто́вскій чудотво́рче.

Конда́къ 4.

Бу́ря страсте́й ю́ностнаго тѣлесе́ и мірски́хъ пре́лестей и сла́вы земны́я не поколеба́ хра́ма души́ твоея́, преподо́бне Пе́тре: основа́нъ бо бѣ́ на ка́мени краеуго́льномъ исповѣ́данія Христа́, Ему́ же я́ко Бо́гу и Спаси́телю на́шему воспѣва́емъ: Аллилу́ія.

Икосъ 4.

Слы́ша кня́зь и вси́ лю́діе богоспаса́емаго гра́да Росто́ва, я́ко первосвяти́тель и́хъ Кири́ллъ гряде́тъ изъ посо́льства съ дара́ми и че́стію отъ царя́, имѣ́я при себѣ́ пріобрѣ́тенное его́ наставле́ніями духо́вное сокро́вище, тебе́ блаже́нне Пе́тре, хотя́щаго прія́ти правосла́вную вѣ́ру во гра́дѣ Росто́вѣ, возра́довашася ра́достію духо́вною. Тѣ́мже и мы́, а́ще и недосто́йніи, дерза́емъ въ ра́дости серде́цъ взыва́ти тебѣ́ си́це:

Ра́дуйся, отъ любве́ душе́вныя къ Бо́гу оте́чество твое́ оста́вивый; ра́дуйся, еди́наго Христа́ возлюби́вый.

Ра́дуйся, съ любо́вію серде́чною наставле́ніе епи́скопа Кири́лла о вѣ́рѣ христіа́нской послу́шавый; ра́дуйся, отше́ствія епи́скопа Кири́лла изъ Орды́ въ Россíю усе́рдно назира́вый.

Ра́дуйся, въ благочести́вомъ твое́мъ намѣ́реніи, препя́тствія сро́дниковъ не убоя́выйся; ра́дуйся, та́йно изъ до́му твоего́ удали́выйся.

Ра́дуйся, епи́скопа на пути́ дости́гнувый и поя́ти тя́ съ собо́ю его́ умоли́вый; ра́дуйся, я́ко незло́бивое овча́ Христо́ва ста́да со па́стыремъ Це́ркве во огра́ду христоимени́тыхъ люде́й вше́дый.

Ра́дуйся, преподо́бне царе́виче Пе́тре, Росто́вскій чудотво́рче.

Конда́къ 5.

Боготе́чнѣй звѣздѣ́ ты́, преподо́бне царе́виче Пе́тре, подо́бенъ бы́лъ еси́, егда́ изъ нечести́выя Орды́, къ богоспаса́емому гра́ду Росто́ву пу́ть ше́ствія твори́лъ еси́. Святи́тель же Бо́жій Кири́ллъ, ра́дуяся душе́ю о твое́мъ благо́мъ произволе́ніи, съ тре́петомъ воспѣва́ше Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 5.

Ви́дѣша лю́діе Росто́встіи, я́ко возсія́ въ се́рдцѣ твое́мъ свѣ́тъ Христа́ Бо́га, и изъ невѣ́рія обрати́ тя́ въ правовѣ́ріе, возра́довашася сердцы́ свои́ми. Сего́ ра́ди и мы́, дивя́щеся неизрече́нному смотрѣ́нію Бо́жію, вопіе́мъ ти́:

Ра́дуйся, по прише́ствіи въ Росто́въ, благолѣ́піе хра́мовъ Бо́жіихъ съ любо́вію и благоговѣ́ніемъ созерца́вый; ра́дуйся, и не бы́въ еще́ просвѣще́нъ святы́мъ креще́ніемъ, въ Це́ркви Бо́жіей пребыва́вый.

Ра́дуйся, по уме́ртвіи царя́ Берка́я во Ордѣ́, возврати́тися туда́ не восхотѣ́вый; ра́дуйся, и взыска́нію о тебѣ́ бы́вшу, подъ кро́вомъ святи́теля себе́ укры́вый.

Ра́дуйся, креще́нія свята́го со усе́рдіемъ и вѣ́рою испроси́вый и о́ное руко́ю епи́скопа пріе́мый; ра́дуйся, во и́мя апо́стола Петро́мъ нарече́нный.

Ра́дуйся, пи́сьмени язы́ка слове́нскаго и церко́вному чте́нію и пѣ́нію прилѣ́жно научи́выйся; ра́дуйся, для́ утвержде́нія въ вѣ́рѣ христіа́нстѣй въ до́мѣ архіере́йстѣмъ всели́выйся.

Ра́дуйся, преподо́бне царе́виче Пе́тре, Росто́вскій чудотво́рче.

Конда́къ 6.

Проповѣ́дуетъ созда́нная тобо́ю во и́мя святы́хъ верхо́вныхъ апо́столъ Петра́ и Па́вла свята́я оби́тель, я́ко ты́, блаже́нне Пе́тре, бы́лъ еси́ всѣ́мъ благопривѣ́тливъ и любе́зенъ, и я́коже дре́вній Іовъ, о́ко слѣпы́мъ и нога́ хромы́мъ. Сего́ ра́ди воспѣва́емъ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 6.

Возсія́вый во Еги́птѣ просвѣще́ніе и́стины, и отгна́вый лжи́ тму́, Христо́съ Бо́гъ на́шъ благоволи́ возсія́ти и во язы́ческой Орды́нской странѣ́ моли́твами и крѣ́пкою вѣ́рою святи́теля Кири́лла, исцѣли́вшаго царе́ва сы́на отъ болѣ́зни, и тебе́, святы́й Пе́тре царе́виче, свѣ́томъ позна́нія вѣ́ры христіа́нскія озари́вшаго. Того́ ра́ди си́це вопіе́мъ ти́:

Ра́дуйся, отъ язы́ческаго пле́мене въ вѣ́ру Христо́ву призва́нный; ра́дуйся, отъ ти́ны идолослуже́нія, ба́нею пакибытія́ обновле́нный.

Ра́дуйся, отъ ко́рене злорастлѣ́ннаго благово́нный цвѣ́тъ произра́стшій; ра́дуйся, злостра́днаго злово́нія страсте́й избѣ́гшій.

Ра́дуйся, я́ко пчела́ люботру́дная сла́дкій со́тъ добродѣ́телей сотвори́вшій; ра́дуйся, бдѣ́нію и воздержа́нію себе́ съ терпѣ́ніемъ изря́днѣ научи́вый.

Ра́дуйся, моли́твы серде́чныя къ Бо́гу возсыла́вый; [ра́дуйся, чистоту́ цѣлому́дрія опа́сно сохрани́вый].

Ра́дуйся, преподо́бне царе́виче Пе́тре, Росто́вскій чудотво́рче.

Конда́къ 7.

Егда́ прибли́жися вре́мя епи́скопу Кири́ллу отыти́ ко Го́споду, о́нъ, я́ко наста́вникъ тво́й, царе́виче Пе́тре, въ вѣ́рѣ христіа́нской не оста́ви тя́ си́ра, но утверди́ на пребыва́ніи въ до́мѣ архіере́йстѣмъ до прише́ствія прее́мника своего́. Святы́й же епи́скопъ Игна́тій, по вступле́ніи на престо́лъ Це́ркве гра́да Росто́ва, зря́ тя́ преспѣва́юща въ во́зрастѣ духо́вномъ, зѣло́ возлюби́ тя́ и, ра́дуяся, ду́хомъ воспѣва́ше Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 7.

Но́вое чу́до и ди́вное, прему́дростію суде́бъ Бо́жіихъ, испо́лнися на тебѣ́, блаже́нне царе́виче Пе́тре, егда́ помышля́ющу ти́ созда́ти це́рковь и при не́й монасты́рь устро́ити, дово́льнаго же на дѣ́ло сіе́ не иму́щу стяжа́нія, и о се́мъ болѣ́знующу се́рдцемъ, случи́ся ти́ усну́ти на бре́зѣ е́зера Не́ро, и ви́дѣти во снѣ́ верхо́вныхъ апо́столъ Петра́ и Па́вла гряду́щихъ и два́ мѣшца́ зла́та и сребра́ на созида́ніе оби́тели во и́мя и́хъ вдаю́щихъ. Возбну́въ же отъ сна́, во у́жасѣ и я́вѣ о́ныя узрѣ́въ, и въ руцѣ́хъ твои́хъ зла́то и сребро́ ощути́въ, возра́довался съ тре́петомъ. Того́ ра́ди и мы́ воспѣва́ти тебе́ научи́хомся, глаго́люще:

Ра́дуйся, попече́ніе о созда́ніи це́ркви отъ любве́ къ Бо́гу возымѣ́вый; ра́дуйся, объ устрое́ніи оби́тели неусы́пно пекíйся.

Ра́дуйся, свое́ и́ноческое житіе́ проро́чески предзнаменова́вый; ра́дуйся, на созда́ніе о́ныхъ дово́льно не имѣ́въ сокро́вища, жела́нія своего́ не оста́вивый.

Ра́дуйся, несомнѣ́нную на него́ наде́жду имѣ́вый; ра́дуйся, въ со́ннѣмъ видѣ́ніи и я́вѣ верхо́вныхъ апо́столъ Петра́ и Па́вла узрѣ́вый.

Ра́дуйся, дарова́ніе и́хъ тебѣ́ зла́та и сребра́ въ ру́цѣ пріе́мый; ра́дуйся, за́повѣдь и́хъ о пріобрѣ́теніи тріе́хъ ико́нъ на то́ржищи испо́лнивый.

Ра́дуйся, преподо́бне царе́виче Пе́тре, Росто́вскій чудотво́рче.

Конда́къ 8.

Стра́нное чу́до явля́ется и ди́вное, я́ко въ ту́южде но́щь, егда́ тебѣ́, святы́й Пе́тре, яви́шася верхо́вніи апо́столи, и святи́телю Игна́тію они́ же повелѣва́ху, да хра́мъ во и́мя и́хъ устро́итъ, епи́скопъ же тому́ видѣ́нію ужасе́ся, и пригласи́въ кня́зя, повѣ́да бы́вшее, и вку́пѣ о́ба совѣ́тъ о се́мъ сотвори́ша, и воспѣва́ху Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 8.

Ве́сь бы́въ, блаже́нне царе́виче Пе́тре, погруже́нъ въ размышле́ніе о Бо́зѣ по видѣ́ніи апо́столъ и о созида́ніи оби́тели, при моли́твенныхъ же и по́стныхъ трудѣ́хъ, смире́нію и послуша́нію и терпѣ́нію научи́лся еси́, сего́ ра́ди вопіе́мъ ти́:

Ра́дуйся, къ созида́нію оби́тели ре́вность ве́лію имѣ́вый; ра́дуйся, на совѣ́тъ о тебѣ́ кня́зя со епи́скопомъ прише́дый.

Ра́дуйся, намѣ́реніе и́хъ о сочета́ніи тя́ бра́комъ безъ ро́пота пріе́мый; ра́дуйся, тѣ́мъ послуша́ніе ко кня́зю и епи́скопу показа́вый.

Ра́дуйся, — «во́ля Госпо́дня и ва́ша да бу́детъ», — отвѣща́вый; ра́дуйся, сами́мъ епи́скопомъ святы́мъ Игна́тіемъ браковѣнча́нный.

Ра́дуйся, апо́стольская словеса́: «бра́къ че́стенъ и ло́же нескве́рно», вѣ́рно сохрани́вый; ра́дуйся, и въ супру́жеской жи́зни въ дѣ́ланіи добродѣ́телей иску́сна себе́ яви́вый.

Ра́дуйся, преподо́бне царе́виче Пе́тре, Росто́вскій чудотво́рче.

Конда́къ 9.

Вся́къ во́зрастъ и ве́сь наро́дъ гра́да Росто́ва, вку́пѣ съ кня́земъ и святы́мъ епи́скопомъ Игна́тіемъ, удиви́вшеся пріобрѣ́теннымъ тобо́ю, блаже́нне Пе́тре, святы́мъ ико́намъ, ди́вный свѣ́тъ испуща́ющимъ, вне́сше и́хъ во хра́мъ собо́рный, со усе́рдіемъ воспѣва́ху Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 9.

Вѣтíя суему́дренныя е́ллинскаго нече́стія испо́лненна, послѣди́ же Магоме́товымъ зловѣ́ріемъ испо́лненніи, не могу́ще и́стинныхъ догма́тъ правосла́вныя вѣ́ры позна́ти, умолко́ша. Мы́ же, слы́шаще преди́вное твое́ изъ язы́чества въ христіа́нскую вѣ́ру обраще́ніе, похва́льная, блаже́нне Пе́тре, прино́симъ ти́ вопію́ще:

Ра́дуйся, по видѣ́ніи апо́столовъ, сла́дость духо́вную въ се́рдцѣ твое́мъ ощути́вый; ра́дуйся, помышле́нія твоя́ въ та́йны смотрѣ́нія Бо́жія углуби́вый.

Ра́дуйся, я́ко о премѣне́ніи себе́ изъ язы́чества въ христіа́нина весели́выйся; ра́дуйся, изъ вруче́нныхъ тебѣ́ отъ верхо́вныхъ апо́столъ, девятію́ сре́бренниками и еди́ною злати́цею, чу́дныя три́ ико́ны пріобрѣты́й.

Ра́дуйся, я́ко въ ра́дости ду́ха къ епи́скопу съ тѣ́ми ико́нами поспѣши́вый; ра́дуйся, и кня́зя ко епи́скопу прише́дша совѣ́тъ благíй о устрое́ніи хра́ма ра́достно слы́шавый.

Ра́дуйся, я́ко отъ ико́нъ, тобо́ю принесе́нныхъ, пала́та архіере́йская ди́внымъ свѣ́томъ озари́ся; ра́дуйся, я́ко чудеса́ въ Це́ркви христіа́нстѣй тобо́ю и до дне́сь соверша́ются.

Ра́дуйся, преподо́бне царе́виче Пе́тре, Росто́вскій чудотво́рче.

Конда́къ 10.

Спасти́ хотя́ ду́шу свою́, преподо́бне царе́виче Пе́тре, вся́кими до́брыми нра́вы себе́ украша́лъ еси́, по словеси́ апо́стола Па́вла: «ели́ка и́стинна, ели́ка че́стна, ели́ка прелюбе́зна, ели́ка доброхва́льна». Сія́ помышля́я, научи́лся въ умиле́ніи духо́внѣмъ воспѣва́ти Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 10.

Стѣна́ бы́лъ еси́ огражде́нія, блаже́нне царе́виче Пе́тре, всѣ́мъ къ тебѣ́ усе́рдно притека́ющимъ. Тѣ́мже и мы́, а́ще и недосто́йніи, прибѣга́юще и съ любо́вію тя́ хва́ляще, вопіе́мъ:

Ра́дуйся, благослове́ніе архипа́стыря на устрое́ніе хра́ма и оби́тели прія́вый; ра́дуйся, у кня́зя Росто́вскаго зе́млю на созида́ніе оби́тели испроси́вый.

Ра́дуйся, кня́зя искуша́юща тя́, да сребро́мъ и зла́томъ апо́столами вда́ннымъ, мѣ́сто иску́пиши, незло́биво послу́шавый; ра́дуйся, назначе́ніе цѣны́ за урече́нное мѣ́сто по девяти́ сре́бренникъ и еди́ной злати́цѣ послушли́во испо́лнивый.

Ра́дуйся, проро́чество святи́теля Игна́тія о неоскудѣ́ніи сребра́ и зла́та изъ мѣшце́въ разумѣ́вый; ра́дуйся, въ видѣ́ніи верхо́вныхъ апо́столъ назна́ченное для оби́тели мѣ́сто, узрѣ́вый.

Ра́дуйся, сребро́ и зла́то, я́ко дарова́ніе отъ апо́столъ, съ вѣ́рою пріе́мый; ра́дуйся, я́ко оста́нки того́ сребра́ и зла́та на удивле́ніе и благоговѣ́ніе до позднѣ́йшихъ време́нъ оста́вивый.

Ра́дуйся, преподо́бне царе́виче Пе́тре, Росто́вскій чудотво́рче.

Конда́къ 11.

Пѣ́ніе церко́вное во святѣ́й новосозда́ннѣй тобо́ю оби́тели, во и́мя святы́хъ верхо́вныхъ апо́столъ соверша́шеся, ты́ же, блаже́нне царе́виче Пе́тре, я́ко строи́тель хра́ма и оби́тели святы́я, ра́довался еси́ душе́ю, поя́ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 11.

Яко свѣтоза́рную звѣзду́ во оби́тели, и свѣтоно́сную свѣщу́ на свѣ́щницѣ Це́ркви Христо́вой, зри́мъ тя́, преподо́бне царе́виче Пе́тре, и во умиле́ніи ду́шъ и серде́цъ на́шихъ пою́ще, взыва́емъ ти́ си́це:

Ра́дуйся, по сконча́ніи супру́жницы твоея́ отвергíйся мíра; ра́дуйся, въ созда́ннѣй тобо́ю оби́тели мона́шеское житіе́ воспрія́вый.

Ра́дуйся, о́бразъ добродѣ́тельнаго житія́ все́й бра́тіи бы́вый; ра́дуйся, смире́ніе глубоча́йшее стяжа́вый.

Ра́дуйся, поще́нію внима́вый; ра́дуйся, моли́твы твоя́ къ Бо́гу, я́ко благово́нный ѳиміа́мъ, возноси́вый.

Ра́дуйся, по трудѣ́хъ мно́гихъ во оби́тели твое́й ко Го́споду въ невече́рній свѣ́тъ отше́дый; ра́дуйся, я́ко Преблагíй Госпо́дь, за премно́гія твоя́ добродѣ́тели, святы́я твоя́ мо́щи нетлѣ́ніемъ просла́ви.

Ра́дуйся, преподо́бне царе́виче Пе́тре, Росто́вскій чудотво́рче.

Конда́къ 12.

Ве́лія благода́ти сподо́бился еси́ отъ Бо́га, преподо́бне царе́виче Пе́тре, я́ко изъ язы́ческія пре́лести въ вѣ́ру христіа́нскую тя́ Бо́гъ обрати́, и изъ тмы́ поклоне́нія тва́ри въ позна́ніе Ева́нгельскія благода́ти призва́. Послѣди́ же изъ мірска́го мяте́жа исхи́тивъ, ангелоподо́бному житію́ въ тишинѣ́ святы́я оби́тели сподо́би, по кончи́нѣ же мо́щи твоя́ святы́я нетлѣ́ніемъ просла́ви. Тѣ́мже толи́ко тя́ просла́вившему Бо́гу со стра́хомъ и ра́достію вопіе́мъ: Аллилу́ія.

Икосъ 12.

Пою́ще па́мять верхо́вныхъ апо́столъ Петра́ и Па́вла и соверша́юще пра́зднество двана́десяти апо́столовъ, воспомина́емъ твоя́ по́двиги съ любо́вію, уго́дниче Бо́жій преподо́бне царе́виче Пе́тре, и всечестну́ю па́мять, и взыва́емъ сицева́я:

Ра́дуйся, Петру́, ка́меню вѣ́ры, послѣ́довавшій; ра́дуйся, Па́влу, сосу́ду избра́нному, и всѣ́мъ святы́мъ апо́столомъ во благоче́стіи ревнова́вый.

Ра́дуйся, дре́внихъ преподо́бныхъ отце́въ подража́телю; ра́дуйся, а́нгельскихъ чино́въ соприча́стниче.

Ра́дуйся, ли́ка преподо́бныхъ красото́; ра́дуйся, немощны́хъ цѣли́телю и зло́бныхъ бѣсо́въ прогони́телю.

Ра́дуйся, тѣле́съ и болѣ́зней на́шихъ врачу́; ра́дуйся, о душа́хъ на́шихъ те́плый къ Бо́гу моли́твенниче.

Ра́дуйся, преподо́бне царе́виче Пе́тре, Росто́вскій чудотво́рче.

Конда́къ 13.

О, препѣ́тый и прехва́льный чудотво́рче о́тче на́шъ преподо́бне царе́виче Пе́тре, ви́димо въ созда́ннѣй тобо́ю святѣ́й оби́тели, моща́ми твои́ми пребыва́яй, неви́димо же отъ небе́сныхъ черто́гъ на́съ, грѣ́шныхъ ча́дъ свои́хъ, назира́яй! Пріими́ сіе́ ма́лое приноше́ніе, отъ любве́ душе́вныя тебѣ́ возсыла́емое, и отъ вся́кія изба́ви напа́сти всѣ́хъ, дерзнове́ннымъ же твои́мъ ко Христу́ Бо́гу хода́тайствомъ бу́дущія на́съ изми́ му́ки, да съ тобо́ю въ безконе́чныя вѣ́ки воспѣва́емъ Бо́гу: Аллилу́ія.

[Се́й конда́къ глаго́лется три́жды. Та́же и́косъ 1-й: Ангела тя́ земна́го ви́дяще... И конда́къ 1-й: Избра́нный Бо́гомъ отъ ага́рянскаго ро́да ца́рска...]

Моли́твы преподо́бному Петру́, царе́вичу Орды́нскому, Росто́вскому чудотво́рцу:

Моли́тва пе́рвая.

О, преподо́бне Пе́тре царе́виче, Росто́вскій чудотво́рче! Якоже изъ мра́ка язы́ческаго во свѣ́тъ Ева́нгельскаго уче́нія Госпо́дь тя́ призва́, та́ко умоли́ Его́, да и на́съ по неизрече́ннѣй Свое́й бла́гости и человѣколю́бію и́зметъ всеси́льною Свое́ю десни́цею изъ тмы́ грѣхо́вныя, и осія́етъ сердца́ на́ша къ дѣ́ланію Его́ боже́ственныхъ за́повѣдей. Якоже ты́ избѣ́гъ мяте́жа мірски́хъ волне́ній, во ангелоподо́бное безпеча́льное житіе́ сподо́бился еси́ дости́гнути, та́ко сподо́би и на́мъ, грѣ́шнымъ, мо́ря сего́, вла́емаго страстьми́, пучи́ну безмяте́жно преплы́ти, имѣ́я тя́, о́тче, ко́рмчаго о Го́сподѣ на́шемъ, и дости́гнути чи́стымъ покая́ніемъ ко приста́нищу спасе́нія вѣ́чнаго. И я́коже имѣ́лъ еси́ споспѣ́шниковъ тебѣ́ верхо́вныхъ апо́столовъ Петра́ и Па́вла въ созида́ніи оби́тели, та́ко подви́гни и́хъ умилосе́рдитися и о на́съ, недосто́йныхъ, и дарова́ти на́мъ отъ сугу́быя апо́стольскія бла́гости дерзнове́ніе ко Христу́ Бо́гу. Вѣ́руемъ бо, я́ко а́ще мо́щи твоя́ святы́я и сокрове́нны въ земли́, но ты́ ца́рствуеши со избра́нными Бо́жіими на небеси́. Исхода́тайствуй у́бо, да и на́мъ, грѣ́шнымъ, моли́твами твои́ми отве́рзется две́рь Ца́рствія небе́снаго въ безконе́чныя вѣ́ки. Ами́нь.

Моли́тва втора́я.

О, преподо́бне о́тче Пе́тре царе́виче! Душе́ю на небеси́ престо́лу Бо́жію предстои́ши и Тро́ичныя сла́вы наслажда́ешися, тѣ́ломъ же на земли́ въ Боже́ственномъ хра́мѣ се́мъ почива́яй, и да́нною ти́ свы́ше благода́тію разли́чная источа́яй чудеса́, при́зри ми́лостивымъ о́комъ на предстоя́щія честнѣ́й твое́й ра́цѣ лю́ди и прося́щія уми́льно твоея́ по́мощи: се́ бо мы́ безмѣ́рными согрѣше́ніи пра́ведный гнѣ́въ Бо́жій на ся́ наведо́хомъ, и вся́кія ми́лости недосто́йни сотвори́хомся. Тѣ́мъ же не смѣ́юще вознести́ очеса́ на́ша къ высотѣ́ небе́снѣй, ниже́ вознести́ моле́бный гла́съ ко Го́споду, се́рдцемъ сокруше́ннымъ и смире́ннымъ ду́хомъ тебе́ въ хода́тайство и на по́мощь призыва́емъ. Испроси́ у Го́спода сла́вы Благочести́вѣйшему, Самодержа́внѣйшему, Вели́кому Госуда́рю на́шему ИМПЕРАТОРУ [и́мярекъ] и всему́ Ца́рствующему Его́ До́му и во́инству на враги́ побѣ́ду, здра́віе неруши́мое, долготу́ лѣ́тъ во дне́хъ и́хъ, Це́ркви благостоя́ніе, возду́ха благорастворе́ніе, земли́ плодоно́сіе. [Или́: Яко стяжа́вый дерзнове́ніе ко Го́споду, испроси́: стра́ждущую страну́ Россíйскую отъ лю́тыхъ безбо́жникъ и вла́сти и́хъ Госпо́дь да свободи́тъ, и да возста́витъ престо́лъ правосла́вныхъ царе́й, вѣ́рныхъ рабо́въ Его́, въ ско́рби и печа́ли де́нь и но́щь вопію́щихъ къ Нему́, многоболѣ́зный во́пль да услы́шитъ и да изведе́тъ отъ поги́бели живо́тъ на́шъ.[1] Изба́ви всѣ́хъ, вѣ́рою несомнѣ́нною къ Бо́гу приходя́щихъ, и къ ра́цѣ моще́й твои́хъ прибѣга́ющихъ, отъ вся́кихъ бѣ́дъ душе́вныхъ и тѣле́сныхъ. Бу́ди печа́льнымъ утѣ́шитель, неду́гующимъ вра́чь, напа́ствуемымъ помо́щникъ, вдови́цамъ засту́пникъ, си́рымъ защи́тникъ, младе́нцамъ пита́тель, стра́нствующимъ путево́ждь, ста́рымъ укрѣпле́ніе, пла́вающымъ ко́рмчій. Исхода́тайствуй всѣ́мъ, твоея́ по́мощи тре́бующимъ, вся́, я́же ко спасе́нію поле́зная, я́ко да твои́ми моли́твами наставля́еми, пу́ть маловре́меннаго житія́ безбѣ́днѣ соверши́мъ, улучи́мъ на небеси́ вѣ́чный поко́й, и просла́вимъ всѣ́хъ благи́хъ Да́теля, въ Тро́ицѣ сла́вимаго Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́нѣ и при́сно и во вѣ́ки вѣко́въ. Ами́нь.

Тропа́рь, гла́съ 8:

Оте́чества своего́, блаже́нне Пе́тре, удали́вся, и богоме́рзкую вѣ́ру отню́дъ возненави́дѣвъ, отъ тмы́ во свѣ́тъ прише́лъ еси́ и всели́лся еси́ во сла́вный и многонаро́дный гра́дъ Росто́въ, въ не́мже житіе́ че́стно пожи́въ, це́рковь во и́мя святы́хъ апо́столъ Петра́ и Па́вла воздви́глъ еси́ Христо́вою благода́тію, и сію́ чу́дными ико́нами, я́ко невѣ́сту, украси́въ, святи́теля же, и кня́зя, и вся́ лю́ди житіе́мъ свои́мъ удиви́лъ еси́, тѣ́мже и по сме́рти твое́й Христо́съ да́ромъ чуде́съ обогати́ тя́. Помина́й на́съ, чту́щихъ пресвѣ́тлую па́мять твою́, преподо́бне о́тче Пе́тре, и моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́мъ на́шимъ.

Конда́къ, гла́съ 4:

Яви́ся ве́ліе со́лнце Христо́вой Це́ркви, просвѣща́я уче́нія свѣтлостьми́, всече́стне, я́ко черпа́ломъ златы́мъ, отъ кла́дязя неиско́паннаго чуде́съ поче́рплъ еси́, отъ исто́чника неистощи́маго, на па́мять успе́нія твоего́ прише́дшимъ, всеблаже́нне Пе́тре, ны́нѣ всѣ́мъ подава́еши грѣхо́въ проще́ніе, сла́во преподо́бнымъ.

Велича́ніе:

Ублажа́емъ тя́, преподо́бне о́тче Пе́тре, и чте́мъ святу́ю па́мять твою́, наста́вниче мона́ховъ и собесѣ́дниче а́нгеловъ.

Примѣчаніе:
[1] См.: «Акаѳисты русскимъ святымъ». Томъ 3-й: Н-Ѳ. СПб.: Издательство «Титулъ», 1996. С. 217-218.

Источникъ: Слу́жба и Ака́ѳистъ преподо́бному Петру́ царе́вичу, Росто́вскому чудотво́рцу. — Изда́ніе второ́е. — М.: Cѵнода́льная Тѵпогра́фія, 1910. — Л. 15 об. – 38.

/ Къ оглавленію раздѣла /


Наверхъ / Къ титульной страницѣ

0