Собраніе богослужебныхъ текстовъ Православной Церкви

Русскiй Порталъ- Церковный календарь- Русская Библія- Осанна- Святоотеческое наслѣдіе- Наслѣдіе Святой Руси- Слово пастыря- Литературное наслѣдіе- Новости

Осанна
-
Гостевая книга
-
Новости
-
Написать письмо
-
Поискъ
-
Литургика
-
Канонизація святыхъ
-
Ирмологій

Домашняя молитва

Каноны
-
Акаѳисты
-
Псалтирь Божіей Матери

Евхологій

Служебникъ
-
Требникъ

Слѣдованная Псалтирь

Псалтирь
-
Канонникъ
-
Часословъ
-
Мѣсяцесловъ

Тріодь

Постная
-
Цвѣтная

Минеи

Минея Общая
-
Минеи Богослужебныя
-
Архивъ

Октоихъ

Съ 1-го по 4-й гласъ
-
Съ 5-го по 8-й гласъ

Церк.-учит. литература

«Златоустъ»

Греч. и древнерус. тексты

Греч. литург. тексты
-
Древнерус. литург. тексты

Календарь на Вашемъ сайтѣ

Ссылка для установки

Православный календарь

Новости сайтаСегодня - среда, 19 iюня 2019 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 14.
Если вы нашли ошибку на странице, выделите ее мышкой и щелкните по этой ссылке, или нажмите Ctrl+Alt+E

ДОМАШНЯЯ МОЛИТВА

Преп. Макарій Желтоводскій, Унженскій чудотворецъ († 1444 г.)

Успение преподобного Макария Желтоводского, Унженского чудотворцаРодился въ Нижнемъ Новгородѣ, въ благочестивой, богобоязненной семьѣ. Еще во младенчествѣ проявлялъ удивительныя черты: когда въ церкви шла служба, начиналъ плакать и утихалъ только тогда, когда его относили въ храмъ, такъ что родители были вынуждены носить его въ церковь къ каждому богослуженію. Съ теченіемъ времени любовь къ молитвѣ и подвижничеству возрастала въ отрокѣ. Двѣнадцати лѣтъ онъ оставилъ родной домъ, отдалъ нищимъ свою одежду и подъ видомъ безроднаго сироты постригся въ иночество въ Нижегородскомъ Печерскомъ монастырѣ, гдѣ провелъ бóльшую часть жизни. Около 1434 г. основалъ монастырь на лѣвомъ берегу Волги, близъ Желтоводскаго озера. Татары, разоривъ эту обитель, однихъ ее насельниковъ истребили, другихъ, въ томъ числѣ самого преп. Макарія, увели въ плѣнъ. Благочестіе и кротость старца вызвали у нихъ искреннее уваженіе; казанскій ханъ Улу-Махметъ отпустилъ его на свободу, а вмѣстѣ съ нимъ, по его просьбѣ, больше полусотни русскихъ плѣнниковъ. Послѣ возвращенія, будучи уже въ 90-лѣтнемъ возрастѣ, преподобный вмѣстѣ съ учениками совершилъ тяжелый переходъ въ 240 верстъ и основалъ новый монастырь при р. Унжѣ, въ округѣ г. Галича. Скончался въ 1444 г. При погребеніи святаго происходили исцѣленія больныхъ и другія чудесныя знаменія. Память преп. Макарія — 25 іюля (7 августа).

АКАѲИСТЫ

Ака́ѳистъ преподо́бному и богоно́сному отцу́ на́шему Мака́рію, Желтово́дскому и Унженскому чудотво́рцу.

Конда́къ 1.

Ра́дуйся, Мака́ріе, преди́вный чудотво́рче.

Икосъ 1.

Ангела на земли́ яви́ тя́ Творе́цъ небесе́ и земли́, вся́ бо земна́я вмѣни́лъ еси́ за уме́ты, да пріобрѣте́ши еди́наго Христа́. Тѣ́мже вси́, зря́ще твое́ христоподо́бное на земли́ житіе́, вопіе́мъ ти́:

Ра́дуйся, отъ утро́бы ма́тернія предугото́ванный въ чи́стое и непоро́чное жили́ще Пресвяты́я Тро́ицы; ра́дуйся, Бо́гомъ Отце́мъ предъизбра́нный.

Ра́дуйся, Бо́гомъ Сы́номъ иску́пленный; ра́дуйся, Бо́гомъ Ду́хомъ Святы́мъ освяще́нный.

Ра́дуйся, Го́спода па́че всего́ возлюби́вый; ра́дуйся, отца́ и ма́терь ра́ди Христа́ оста́вивый.

Ра́дуйся, зва́нію Ду́ха благода́ти повину́вшійся; ра́дуйся, отве́ргшійся себе́ ра́ди Христа́ Іису́са.

Ра́дуйся, кре́стъ Христо́въ на себе́ взе́мшій; ра́дуйся, въ слѣ́дъ Христа́ послѣ́довавшій.

Ра́дуйся, до конца́ жи́зни твоея́ въ терпѣ́ніи и по́двизѣхъ неосла́бно пребы́вый; ра́дуйся, я́ко претерпѣва́я му́жественно вре́менная и настоя́щая весели́лся еси́ бу́дущими и вѣ́чными.

Ра́дуйся, Мака́ріе, преди́вный чудотво́рче.

Конда́къ 2.

Преподо́бне о́тче Мака́ріе, ты́, сы́й еще́ младе́нецъ, егда́ быва́ше зво́нъ церко́вный, пла́чущи и дѣ́тски крича́щи, я́ко смы́сляй, изъявля́лъ еси́ жела́ніе, да въ це́рковь несе́нъ бу́деши. Соверша́ющуся же церко́вному въ хра́мѣ Бо́жіемъ пѣ́нію ра́довался и весели́лся еси́. Сего́ ра́ди благовѣ́рніи роди́теліе твои́ ноша́ху тя́ на ка́ждое церко́вное пѣ́ніе и прославля́ху о тебѣ́ Го́спода Бо́га, вопію́ща: Аллилу́ія.

Икосъ 2.

Ра́зумъ, неразумѣва́емый му́дрствующимъ плотска́я, стяжа́лъ еси́, и все́ се́рдце твое́ впери́лъ еси́ въ небе́сная, сего́ ра́ди вопіе́мъ ти́:

Ра́дуйся, я́ко по вся́ дни́ въ це́рковь Бо́жію ходи́лъ еси́; ра́дуйся, я́ко въ сла́дость церко́внаго чте́нія и пѣ́нія послу́шалъ еси́.

Ра́дуйся, отъ ю́ности навы́кшій богоуго́дному добронра́вію; ра́дуйся, возлюби́вшій красоту́ до́ма Бо́жія и мѣ́сто селе́нія сла́вы Госпо́дни.

Ра́дуйся, изво́ливый примета́тися въ дому́ Бо́жіи па́че, не́же жи́ти въ селе́ніихъ грѣ́шничихъ; ра́дуйся, во дни́ и въ нощи́ непреста́нно моли́твы къ Бо́гу возноси́вый.

Ра́дуйся, въ чи́сту же́ртву Бо́гови не тѣ́ло то́чію, но и ду́шу всю́ принесы́й; ра́дуйся, всего́ себе́ на служе́ніе Бо́гу преда́вый.

Ра́дуйся, я́ко превы́ше све́рстникъ твои́хъ въ разумѣ́ніи сло́ва Бо́жія яви́лся еси́; ра́дуйся, я́ко за́повѣди Бо́жія бы́ша па́че ме́да и со́та усто́мъ твои́мъ.

Ра́дуйся, я́ко ма́слина въ дому́ Бо́жіи насажде́нная; ра́дуйся, блаже́нне, я́ко уподо́бился еси́ дре́ву, насажде́нному при исхо́дищихъ во́дъ, принося́щему плоды́.

Ра́дуйся, Мака́ріе, преди́вный чудотво́рче.

Конда́къ 3.

Согрѣва́ющу Ду́ху Свято́му се́рдце твое́, проподо́бне о́тче, возжела́лъ еси́ вельми́ и́ноческаго чи́на, возлюби́въ Отца́ Небе́снаго па́че земны́хъ роди́телей твои́хъ, и изше́лъ еси́ о́тай изъ до́му роди́телей въ и́ноческую оби́тель. Обрѣ́тъ же на пути́ ни́ща, ху́ду оде́жду нося́ща, испроси́лъ еси́ ту́ себѣ́, да́въ ему́ свое́ до́брое одѣя́ніе ра́ди Го́спода Бо́га Іису́са Христа́, на́съ ра́ди обнища́вшаго, да мы́ нището́ю Его́ обогати́мся и вопіе́мъ Ему́ вы́ну: Аллилу́ія.

Икосъ 3.

Прише́дъ во святу́ю оби́тель, преподо́бне о́тче на́шъ Мака́ріе, моли́лъ еси́ свята́го Діони́сія архимандри́та, да при́нятъ бу́деши въ чи́нъ и́ноческій, сказу́я себе́ безро́дна, сиро́тствующа, ни́ща, жела́юща рабо́тати Бо́гу. Архимандри́тъ же проразумѣ́ въ тебѣ́ иму́ща бы́ти сосу́дъ избра́нный Свято́му Ду́ху, прія́ и облече́ тя́ въ а́нгельскій о́бразъ. Ты́ же вся́ добродѣ́тели, подоба́ющія и́нокомъ, исполня́лъ и во все́мъ угожда́лъ еси́ Бо́гу и наста́внику твоему́, я́коже самому́ Христу́, та́кожде и бра́тіямъ, и показа́лся еси́ въ новонача́ліи свое́мъ соверше́нъ бы́ти и́нокъ и до́брый подви́жникъ. Тѣ́мже досто́йно вопіе́мъ ти́:

Ра́дуйся, отъ ру́къ свята́го Діони́сія и́ночество любе́знѣ прія́вый; ра́дуйся, сожи́тельство и собесѣ́дничество съ преподо́бными избра́вый.

Ра́дуйся, и́ноческаго житія́ ско́рби и тѣсноту́ возлюби́вый па́че утѣше́ній и сла́достей мíра; ра́дуйся, поревнова́вый житію́ и подвиго́мъ дре́внихъ преподо́бныхъ оте́цъ.

Ра́дуйся, и́стиннаго послуша́нія настоя́телю и все́й во Христѣ́ бра́тіи о́бразъ показа́вый; ра́дуйся, вся́кое послуша́ніе со смире́ніемъ и кро́тостію соверши́вый.

Ра́дуйся, чистоты́ душе́вныя и тѣле́сныя крѣ́пкій ревни́телю и храни́телю; ра́дуйся, бдѣ́ніемъ, посто́мъ и колѣнопреклоне́ніями пло́ть свою́ умертви́вый.

Ра́дуйся, безмо́лвію и богомы́слію отъ ю́ности научи́выйся; ра́дуйся, храни́вый вы́ну молча́ніе съ незло́біемъ.

Ра́дуйся, сло́вомъ Бо́жіимъ, а́ки мече́мъ, сопроти́вныя си́лы побѣжда́вый; ра́дуйся, по́стничествомъ и добродѣ́тельми превозше́дый бы́вшихъ съ тобо́ю и́ноковъ.

Ра́дуйся, Мака́ріе, преди́вный чудотво́рче.

Конда́къ 4.

Бу́ря по́мысловъ смуща́ше роди́тели твоя́, о́тче на́шъ Мака́ріе, егда́ внеза́пу оста́вилъ еси́ о́тай до́мъ и́хъ; чрезъ три́ же лѣ́та обрѣ́тше тя́ во святѣ́й оби́тели, ра́довахуся и сла́вяху Бо́га, вопію́ще Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 4.

Слы́шавше, преподо́бне о́тче Мака́ріе, бли́жніи и да́льніи, я́же о по́стническомъ житіи́ твое́мъ, удивля́хуся и прославля́ху тя́ всю́ду, ты́ же, я́ко и́щущій сла́вы еди́наго Бо́га, бѣ́галъ еси́ сла́вы, я́же отъ человѣ́къ, скрыва́яся въ пусты́няхъ. Вся́ же на по́льзу стро́яй, Бо́гъ просла́ви тебе́, раба́ Своего́, не то́чію въ христіа́нѣхъ, но и въ ага́рянехъ. Тѣ́мже мы́ вопіе́мъ ти́:

Ра́дуйся, гра́де верху́ стоя́й, не могíй укры́тися; ра́дуйся, свѣти́льниче, вся́ озаря́ющій чудесы́ и по́двиги твои́ми.

Ра́дуйся, звѣздо́, показу́ющая Со́лнце пра́вды; ра́дуйся, заре́ Боже́ственнаго свѣ́та.

Ра́дуйся, до́брыми дѣ́лы твои́ми всѣ́хъ, зря́щихъ тя́, подвиза́яй къ прославле́нію Отца, Иже на небесѣ́хъ; ра́дуйся, я́ко пре́жде са́мъ потща́лся еси́ сотвори́ти во́лю Бо́жію и по́слѣ научи́ти други́хъ.

Ра́дуйся, тве́рдый сто́лпе и́ночества; ра́дуйся, я́ко му́дръ во́ждь, приведы́й мно́гихъ къ вѣ́чному спасе́нію.

Ра́дуйся, по́стничества, терпѣ́нія, жа́жды и а́лчбы, и наготы́ о́бразе преди́вный; ра́дуйся, благо́е и́го и ле́гкое бре́мя Христо́во изъ мла́да возлюби́вый.

Ра́дуйся, на земли́ а́нгельски пожи́вый; ра́дуйся, земны́й а́нгеле и небе́сный человѣ́че.

Ра́дуйся, Мака́ріе, преди́вный чудотво́рче.

Конда́къ 5.

Боготе́чная звѣзда́ всея́ страны́ яви́лся еси́, преподо́бне о́тче Мака́ріе, всѣ́мъ бы́въ о́бразъ сло́вомъ, житіе́мъ, любо́вію, ду́хомъ, вѣ́рою, чистото́ю, воспѣва́я Го́споду Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 5.

Госпо́дь Бо́гъ, очища́яй скорбьми́ и напа́стьми избра́нныя Своя́, я́ко зла́то и сребро́, попусти́ разори́тися созда́ннѣй тобо́ю оби́тели, на ню́же внеза́пу напа́дше, ага́ряне всѣ́хъ въ не́й бы́вшихъ, ме́чнымъ посѣче́ніемъ, а́ки кла́сы на ни́вѣ, пожа́ша, тебе́ же, преподо́бне о́тче на́шъ, жи́ва приведо́ша къ воево́дѣ своему́. Се́й же, узрѣ́въ ангелоподо́бное лице́ твое́ и увѣ́давъ, я́ко ты́ никому́же зла́ содѣ́лалъ еси́, но всѣ́мъ еди́но добро́ твори́лъ еси́. Бо́гу срацы́нское жесто́кое се́рдце его́ умягча́ющу, даде́ свобо́ду тебѣ́, и еще́ же тебе́ ра́ди свободи́ про́чія плѣне́нныя до четы́редесяти муже́й, ра́звѣ же́нъ и дѣте́й. Тѣ́мже вопіе́мъ ти́ сицева́я:

Ра́дуйся, кро́тостію и бла́гостію свое́ю побѣди́вый сердца́ невѣ́рныхъ; ра́дуйся, зло́бу на жа́лость преложи́вый.

Ра́дуйся, благочести́выя лю́ди отъ плѣ́на ага́рянскаго свободи́вый; ра́дуйся, мно́гія отъ тя́жкихъ напа́стей и скорбе́й изба́вивый.

Ра́дуйся, я́ко честно́му погребе́нію пре́далъ еси́ бра́тію оби́тели, срацы́нами избіе́нную, я́коже о́ныя дре́вле преподо́бныя отцы́, и́же въ Сина́ѣ и Раи́ѳѣ; ра́дуйся, я́ко еди́ною уме́рый мíрови не о себѣ́, а о бли́жнихъ печа́лился еси́.

Ра́дуйся, я́ко лю́ди, съ тобо́ю отпуще́нныя изъ плѣ́на, тщали́вѣ охраня́лъ еси́, да не па́ки въ ага́рянскія ру́ки впаду́тъ; ра́дуйся, я́ко научи́лъ еси́ изведе́нныя тобо́ю лю́ди возложи́ти всю́ наде́жду на еди́наго Бо́га.

Ра́дуйся, я́ко бы́лъ еси́ и́мъ въ пути́ и во́ждь, и учи́тель, и утѣ́шитель; ра́дуйся, я́ко съ моли́твою изше́лъ еси́ въ страну́ Га́лическую.

Ра́дуйся, я́ко, ше́ствуя путе́мъ, положи́лъ еси́ основа́ніе Свія́жскія оби́тели; ра́дуйся, я́ко ре́вностію поревнова́лъ еси́ о спасе́ніи ду́шъ, иску́пленныхъ Іису́сомъ Христо́мъ.

Ра́дуйся, Мака́ріе, преди́вный чудотво́рче.

Конда́къ 6.

Все́ житіе́ твое́, преподо́бне о́тче Мака́ріе, е́сть немо́лчное проповѣ́даніе вѣ́ры, наде́жды и любве́, я́же къ Бо́гу и къ бли́жнимъ, влія́нныя въ ду́шу твою́ Святы́мъ Ду́хомъ, Ему́же вопіе́мъ: Аллилу́ія.

Икосъ 6.

Но́ваго Моисе́я показа́ тя́, преподо́бне о́тче на́шъ Мака́ріе, Госпо́дь Бо́гъ, егда́ лю́ди, свободи́вшіяся отъ плѣ́на, безбѣ́дно прове́лъ еси́ непроходи́мыми лѣса́ми и бла́тами и изнемога́ющія отъ гла́да ди́вно препита́лъ еси́. Сего́ ра́ди вопіе́мъ ти́:

Ра́дуйся, я́ко гла́днымъ лю́демъ возбрани́лъ еси́ разори́ти по́стъ, отъ святы́я Це́ркве уста́вленный; ра́дуйся, я́ко утѣ́шилъ еси́ о́ныя словесы́ богодухнове́нными, укрѣпля́я въ терпѣ́ніи.

Ра́дуйся, я́ко отъ ю́ности навы́кшій поще́нію, небре́глъ еси́ о себѣ́; ра́дуйся, я́ко о наро́дѣ гла́днѣмъ истаева́я печа́лію, твои́ми словесы́ и моли́твами укрѣпи́лъ еси́ его́ въ изнеможе́ніи отъ неяде́нія.

Ра́дуйся, я́ко гла́дныя лю́ди пи́щею духо́вною укрѣпля́еми, а́ки хлѣ́бомъ, му́жествоваху; ра́дуйся, я́ко испроси́лъ еси́ у Бо́га скота́, и́же бы́сть на дово́льную пи́щу а́лчущимъ.

Ра́дуйся, я́ко вся́ лю́ди приве́лъ еси́ безбѣ́днѣ въ предѣ́лы Га́лическія страны́, во гра́дъ Унжу; ра́дуйся, я́ко благовѣ́рніи лю́діе срѣто́ша тебе́ че́стнѣ, прія́ша любе́знѣ, я́ко а́нгела Бо́жія.

Ра́дуйся, я́ко ведо́мыя тобо́ю лю́ди исповѣ́даша предъ всѣ́ми на себѣ́ ми́лость Бо́жію; ра́дуйся, я́ко слы́шащіи, ка́ко Госпо́дь Бо́гъ свободи́ благовѣ́рныя лю́ди отъ плѣне́нія и гла́дныя насы́ти, просла́виша Бо́га и тебе́, Его́ уго́дника.

Ра́дуйся, я́ко Га́лическую страну́ чудесы́ твои́ми озари́лъ еси́; ра́дуйся, я́ко свѣти́льникъ горя́й и свѣтя́й яви́лся еси́.

Ра́дуйся, Мака́ріе, преди́вный чудотво́рче.

Конда́къ 7.

Почита́нія и сла́вы, я́же отъ человѣ́къ, во гра́дѣ не терпя́, па́ки пусты́нннаго безмо́лвія возжела́лъ еси́, преподо́бне о́тче, и, обрѣ́тъ пусты́нное мѣ́сто, возлюби́лъ е́, водрузи́лъ еси́ кре́стъ, водвори́лся еси́ въ созда́нной тобо́ю ке́лліи, да пое́ши вы́ну Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 7.

Въ пусты́ни, въ ню́же всели́лся еси́, преподо́бне о́тче Мака́ріе, по ма́ломъ вре́мени оби́тель и́нокомъ въ пребыва́ніе устро́ися Бо́жіимъ изволе́ніемъ, и я́коже обы́клъ еси́, въ преподо́біи и въ пра́вдѣ дни́ и но́щи рабо́талъ еси́ Бо́гови. Мы́ же, прославля́юще о тебѣ́ Го́спода Бо́га, вопіе́мъ ти́:

Ра́дуйся, еди́ное на потре́бу всегда́ иска́вый; ра́дуйся, и́щущему до́брый би́серъ уподо́бивыйся и ра́ди сего́ вся́ земна́я оста́вивый.

Ра́дуйся, о́чи ума́ и се́рдца своего́ на высоту́ небе́сную впери́вый; ра́дуйся, труды́ и по́двиги свои́ми а́нгеловъ и человѣ́ковъ удиви́вый.

Ра́дуйся, нището́ю тѣле́сною и духо́вною Ца́рствіе Бо́жіе обрѣты́й; ра́дуйся, умиле́нія и сокруше́нія слеза́ми на небесѣ́хъ вѣ́чное утѣше́ніе прія́вый.

Ра́дуйся, я́ко ра́ди а́лчбы и жа́жды на земли́, насыща́ешися блаже́нствомъ на небеси́; ра́дуйся, я́ко кро́тостію твое́ю и незло́біемъ твои́мъ наслѣ́довалъ еси́ вѣ́чную зе́млю.

Ра́дуйся, я́ко ра́ди чистоты́ се́рдца твоего́, сподо́бился еси́ зрѣ́ти вы́ну Бо́га; ра́дуйся, я́ко ми́ръ Бо́жій и са́мъ тщи́лся имѣ́ти со всѣ́ми, и водворя́лъ еси́ среди́ вражду́ющихъ, и сего́ ра́ди вчине́нъ еси́ въ ли́къ сыно́въ Бо́жіихъ.

Ра́дуйся, ра́ди и́мене Христо́ва мно́ги ско́рби, болѣ́зни, всено́щная бдѣ́нія, колѣнопреклоне́нія, по́двиги и труды́ понесы́й; ра́дуйся, и весели́ся, я́ко мзда́ твоя́ мно́га на небесѣ́хъ.

Ра́дуйся, Мака́ріе, преди́вный чудотво́рче.

Конда́къ 8.

Ди́вный во святы́хъ Госпо́дь Бо́гъ ди́вно прославля́ется въ тебѣ́, преподо́бне о́тче Мака́ріе: облече́ бо тя́ си́лою свы́ше цѣли́ти неду́ги и болѣ́зни душе́вныя и тѣле́сныя и подава́ти поле́зная всѣ́мъ, съ вѣ́рою и любо́вію вопію́щимъ къ Нему́ о тебѣ́: Аллилу́ія.

Икосъ 8.

Благода́ть Бо́жію, су́щую въ тебѣ́, преподо́бне о́тче Мака́ріе, неоску́дно подава́я тре́бующимъ, отрокови́цу нѣ́кую бѣ́сну и слѣ́пу кре́стнымъ зна́меніемъ съ моли́твою исцѣли́лъ еси́. Дивя́щеся си́лѣ Бо́жіей, обита́ющей въ тебѣ́, взыва́емъ ти́:

Ра́дуйся, благода́тный исто́чниче исцѣле́ній; ра́дуйся, ту́не прія́вый благода́ть отъ Го́спода Бо́га, ту́не и подава́яй.

Ра́дуйся, имѣ́яй ве́ліе дерзнове́ніе ко Го́споду Бо́гу; ра́дуйся, я́ко никто́же съ вѣ́рою прося́й то́щь отхо́дитъ отъ тебе́.

Ра́дуйся, я́ко всено́щными моли́твами всю́ бѣсо́вскую пре́лесть посрами́вый; ра́дуйся, слѣпы́мъ зрѣ́ніе и всѣ́мъ боля́щимъ исцѣле́ніе подава́яй.

Ра́дуйся, сокро́вище дарова́ній Боже́ственныхъ; ра́дуйся, я́ко хода́тайствомъ твои́мъ даро́въ Ду́ха Свята́го, укрѣпля́ющихъ въ бра́ни проти́въ враго́въ спасе́нія, сподобля́емся.

Ра́дуйся, яко кри́нъ неувяда́емый, въ пусты́ни яви́лся еси́; ра́дуйся, цвѣ́те, благоуха́ніемъ свои́мъ вся́ исполня́яй.

Ра́дуйся, рѣ́ки воды́ живы́я источа́яй; ра́дуйся, вѣ́рныхъ Го́спода рабо́въ благу́ю ча́сть избра́вый.

Ра́дуйся, Мака́ріе, преди́вный чудотво́рче.

Конда́къ 9.

Егда́ преста́вился еси́ отъ земли́ къ небе́снымъ оби́телемъ, ли́ки а́нгеловъ и избра́нныхъ Бо́жіихъ ра́достно срѣто́ша тебе́, съ ни́ми же ты́ вы́ну вопіе́ши къ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 9.

Егда́ прибли́жися вре́мя преставле́нія твоего́ по Бо́жію смотре́нію, ты́, преподо́бне, прише́лъ еси́ въ гра́дъ Унжескъ, идѣ́же испо́лнь дне́й и богоугожде́нія, святу́ю ду́шу твою́ пре́далъ еси́ въ ру́цѣ Бо́жіи. Абіе испо́лнися чу́днаго благоуха́нія ве́сь гра́дъ, и окре́стные лю́діе обоня́ху благоуха́ніе ди́вное, а́ки отъ ѳиміа́ма и сми́рны исходя́щее. Вси́ удивля́ющеся, я́ко а́ще Госпо́дь Бо́гъ почти́лъ е́сть преставле́ніе тебе́, уго́дника Своего́, прославля́ху Го́спода Бо́га. Стече́ся къ нетлѣ́нному и благоуха́ющему тѣ́лу твоему́ мно́жество наро́да, и со свѣщьми́ и со псалмы́ несо́ша е́ въ пусты́нную оби́тель, идѣ́же погребо́ша че́стно и вопія́ху ти́:

Ра́дуйся, Го́споду до конца́ послужи́вый; ра́дуйся, кончи́ну свою́ предувѣ́дѣвый.

Ра́дуйся, къ со́нму избра́нныхъ Бо́жіихъ сопричте́нный; ра́дуйся, воздая́ніе отъ Бо́га по пра́вымъ дѣло́мъ твои́мъ воспрія́вый.

Ра́дуйся, съ проро́ки водворя́яйся; ра́дуйся, со апо́столы всели́выйся.

Ра́дуйся, я́ко вѣнце́мъ нетлѣ́ннымъ увѣнча́нный; ра́дуйся, я́ко Го́спода Бо́га со всѣ́ми святы́ми о на́съ грѣ́шныхъ умоля́еши.

Ра́дуйся, я́ко на бра́кѣ небе́снаго Жениха́ бы́ти досто́инъ я́вльшійся; ра́дуйся, тлѣ́нную жи́знь на нетлѣ́нную премѣни́вый.

Ра́дуйся, уго́дниче Христо́въ, блаже́нству тезоимени́тый; ра́дуйся, въ ра́дость Го́спода твоего́ вше́дый.

Ра́дуйся, Мака́ріе, преди́вный чудотво́рче.

Конда́къ 10.

Спасти́ хотя́ вся́, Госпо́дь Бо́гъ исполня́етъ Свои́ми вели́кими дарова́ніями избра́нныхъ рабо́въ Свои́хъ, да и́хъ чудеса́ми, моли́твами и равноа́нгельнымъ житіе́мъ мы́ возбужда́емся отъ жи́зни грѣхо́вныя къ жи́зни свято́й, воспѣва́я вы́ну Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 10.

Стѣна́ и помо́щникъ яви́лся еси́, блаже́нне Мака́ріе, всѣ́мъ прибѣга́ющимъ къ тебѣ́. Тѣ́мже и на́мъ, призыва́ющимъ тя́, бу́ди засту́пникъ, избавля́я ны́ отъ искуше́ній, скорбе́й и напа́стей, да восхваля́емъ тя́, зову́ще:

Ра́дуйся, я́ко твои́ми моли́твами отъ грѣхо́въ, паде́ній, страсте́й и злы́хъ обы́чаевъ воздвига́еши на́съ, грѣ́шныхъ; ра́дуйся, я́ко при́сно возбужда́еши на́съ къ подража́нію твоему́ свято́му житію́.

Ра́дуйся, и́стиннаго покая́нія наста́вниче; ра́дуйся, обличи́телю немо́лчный нерадя́щимъ о вѣ́чномъ спасе́ніи.

Ра́дуйся, о всѣ́хъ вѣ́рныхъ, притека́ющихъ къ тебѣ́, предста́телю; ра́дуйся, на неви́димая и ви́димая враги́ побо́рниче.

Ра́дуйся, въ бѣда́хъ, напа́стехъ и ну́ждахъ душе́вныхъ и тѣле́сныхъ утѣше́ніе и по́мощь подава́яй; ра́дуйся, отъ смертоно́сныя я́звы избавля́яй.

Ра́дуйся, наше́ствіе сопроти́вныхъ отгоня́яй; ра́дуйся, пла́мень, губя́щій гра́дъ, погаша́яй.

Ра́дуйся, у́мъ и смы́слъ враго́въ помрача́яй; ра́дуйся, лю́бящія оте́чество и благочести́выя цари́ на побѣ́ду умудря́яй.

Ра́дуйся, Мака́ріе, преди́вный чудотво́рче.

Конда́къ 11.

Пѣ́ніе благода́рственное Го́споду Бо́гу, въ Тро́ицѣ покланя́емому и сла́вимому, прино́симъ, я́ко дарова́лъ на́мъ въ тебѣ́, преподо́бне о́тче Мака́ріе, те́плаго моли́твенника, ско́раго помо́щника и ди́внаго чудотво́рца, воспѣва́юще Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 11.

Свѣтопріе́мна свѣти́льника яви́ тя́ Госпо́дь Бо́гъ, преподо́бне Мака́ріе, егда́ обрѣ́тены бы́ша честны́я мо́щи твоя́, благослове́нныя нетлѣ́ніемъ, благоуха́ніе испуща́ющія и чудеса́ми окре́стныя страны́ озаря́ющія. Тѣ́мже вси́ ра́дующеся, вопіе́мъ ти́:

Ра́дуйся, я́ко и по сме́рти жи́въ пребыва́еши, явля́я въ себѣ́ си́лы Боже́ственныя; ра́дуйся, чудесы́ твои́ми зе́млю наполня́яй.

Ра́дуйся, я́ко благочести́вую жену́ отъ плѣ́на ага́рянскаго свободи́лъ еси́; ра́дуйся, я́ко нѣмо́му уста́ отве́рзлъ еси́.

Ра́дуйся, я́ко пока́явшемуся во грѣха́хъ зрѣ́ніе возврати́лъ еси́; ра́дуйся, я́ко разсла́бленному здра́віе дарова́лъ еси́.

Ра́дуйся, я́ко мно́ги слѣпы́я и немощству́ющія исцѣли́лъ еси́; ра́дуйся, я́ко вѣ́рныя лю́ди отъ нападе́нія ля́ховъ изба́вилъ еси́.

Ра́дуйся, я́ко моли́твами твои́ми врази́, напа́вшія съ ору́жіемъ на оби́тель твою́, пораже́ны бы́ша слѣпото́ю и стра́хомъ смяте́ни, и мно́зи въ рѣцѣ́ потопо́ша; ра́дуйся, огражда́яй вы́ну оби́тель твою́ отъ бѣ́дъ и зо́лъ.

Ра́дуйся, отча́янныхъ наде́жда и по́мощь; ра́дуйся, отъ Бо́га проси́мая тобо́ю пріе́мляй.

Ра́дуйся, Мака́ріе, преди́вный чудотво́рче.

Конда́къ 12.

По плѣне́ніи и опустоше́ніи Желтово́дскія оби́тели отъ ага́рянъ лѣ́томъ мно́гимъ преше́дшимъ трикра́ты явля́лся еси́ нѣ́коему и́ноку богоуго́дну Авра́мію, повелѣва́я, да и́детъ въ Желтово́дскую пусты́ню и всели́тся на мѣ́стѣ, идѣ́же бѣ́ оби́тель. Инокъ Авра́мій водвори́ся ту́ и ходи́ въ оби́тель Унжескую, идѣ́же ико́ну твою́ списа́въ, принесе́ ю́ на благослове́ніе, и нача́ша быва́ти чудеса́ отъ сея́ честны́я ико́ны. Тѣ́мже мы́ вопіе́мъ просла́вльшему тя́ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 12.

Пою́ще зна́менія и чудеса́, я́же твори́ши живу́щею въ тебѣ́ благода́тію Бо́жіею, блаже́нне Мака́ріе, восхваля́емъ тя́ си́це:

Ра́дуйся, я́ко и по преставле́ніи твое́мъ возста́вилъ еси́ запустѣ́вшую оби́тель твою́; ра́дуйся, я́ко па́ки собра́лъ еси́ и́щущихъ спасе́нія и обнови́лъ еси́ Боже́ственную хвалу́.

Ра́дуйся, я́ко свято́е мѣ́сто, тобо́ю любе́знѣ избра́нное, не оставля́ти заповѣ́далъ еси́ Авра́мію; ра́дуйся, я́ко тобо́ю мона́ховъ мно́жество въ по́двизѣхъ и ско́рбехъ свои́хъ укрѣпле́ніе пріе́млютъ.

Ра́дуйся, я́ко оби́тели, тобо́ю со́зданныя, моли́твами твои́ми, а́ки покро́вомъ, покрыва́ются; ра́дуйся, странѣ́ се́й и оте́честву на́шему украше́ніе.

Ра́дуйся, наде́ждо и прибѣ́жище въ мо́ри житія́ сего́ пла́вающихъ; ра́дуйся, тве́рдое огражде́ніе усе́рдно рабо́тающихъ Го́споду Бо́гу.

Ра́дуйся, царе́мъ благочести́вымъ по́моще; ра́дуйся, патріа́рховъ и святи́телей утѣше́ніе.

Ра́дуйся, всѣ́хъ, усе́рдно притека́ющихъ къ тебѣ́, отъ искуше́ній и бѣ́дъ ско́рое избавле́ніе; ра́дуйся, я́ко хода́тайствомъ твои́мъ вѣ́рніи жи́знь вѣ́чную получа́ютъ.

Ра́дуйся, Мака́ріе, преди́вный чудотво́рче.

Конда́къ 13.

О, преподо́бне и богоно́сне о́тче на́шъ Мака́ріе! Пріими́ сіе́ ма́лое моли́твенное приноше́ніе на́ше и со Пресвято́ю Влады́чицею Богоро́дицею и всѣ́ми святы́ми принеси́ моли́тву къ Го́споду Бо́гу, да изба́витъ на́съ отъ вра́гъ ви́димыхъ и неви́димыхъ, отъ вся́кихъ скорбе́й и бѣ́дъ, отъ напра́сныя сме́рти и отъ бу́дущихъ му́къ, и сподо́битъ Своего́ небе́снаго Ца́рствія, идѣ́же вси́, при́сно веселя́щеся и торжеству́юще, немо́лчно вопію́тъ къ Бо́гу: Аллилу́ія.

[Се́й конда́къ глаго́лется три́жды. Та́же и́косъ 1-й: Ангела на земли́ яви́ тя́ Творе́цъ... И конда́къ 1-й: Избра́нный отъ Воево́ды си́лъ небе́сныхъ и Го́спода Іису́са Христа́...]

Моли́тва преподо́бному и богоно́сному отцу́ на́шему Мака́рію, Желтово́дскому и Унженскому чудотво́рцу.

О, преподо́бне и богоно́сне о́тче на́шъ Мака́ріе! Вѣ́руемъ, я́ко ты́, предстоя́ престо́лу Пресвяты́я Тро́ицы, ве́ліе и́маши дерзнове́ніе въ моли́твахъ ко Всеми́лостивому Го́споду Бо́гу, Иже всегда́ послу́шаетъ тебе́, вѣ́рнаго раба́ и уго́дника Своего́. Сего́ ра́ди со умиле́ніемъ смире́нно припа́даемъ къ тебѣ́, свя́тче Бо́жій, не премолчи́ о на́съ моли́тися ко Го́споду Бо́гу, въ Тро́ицѣ покланя́емому и сла́вимому, да ми́лостиво призрѣ́въ на ны́, не попу́ститъ на́мъ поги́бнути во грѣсѣ́хъ на́шихъ, но да возста́витъ па́дшихъ, да пода́стъ исправле́ніе зло́му и окая́нному на́шему житію́, отъ гряду́щихъ грѣхопаде́ній восхища́я, и да прости́тъ на́мъ вся́, ели́ка са́ми собо́ю или́ чрезъ други́хъ кого́, согрѣши́хомъ мы́слію, сло́вомъ и дѣ́ломъ, отъ рожде́нія до сего́ часа́. Ты́, подви́жниче добродѣ́телей, о́тче на́шъ Мака́ріе, вѣ́си не́мощь естества́ на́шего, и тя́жесть и ско́рбь време́нъ настоя́щихъ, моли́ у́бо вы́ну Го́спода Бо́га, да николи́же на́съ оставля́етъ Его́ неизрече́нное милосе́рдіе, но да храни́тъ на́съ отъ мірски́хъ искуше́ній, отъ діа́вольскихъ сѣте́й и отъ плотски́хъ по́хотей, да пріи́мемъ отъ Го́спода Бо́га тобо́ю и вся́ потре́бная къ жи́зни вре́меннѣй, освобожде́ніе отъ бѣ́дъ и напа́стей, а среди́ и́хъ неосла́бное терпѣ́ніе до конца́. Испроси́ на́мъ у Го́спода Бо́га въ ми́рѣ и покая́ніи сконча́ти живо́тъ на́шъ и невозбра́нно преити́ отъ земли́ на не́бо, мыта́рствъ же и бѣсо́въ возду́шныхъ и вѣ́чныя му́ки изба́витися и сподо́битися Ца́рства небе́снаго, съ тобо́ю и со всѣ́ми святы́ми, угоди́вшими Го́споду Бо́гу и Спаси́телю на́шему Іису́су Христу́. Ему́же подоба́етъ вся́кая сла́ва, че́сть и поклоне́ніе, со Безнача́льнымъ Его́ Отце́мъ и съ Пресвяты́мъ, и Благи́мъ, и Животворя́щимъ Его́ Ду́хомъ, ны́нѣ и при́сно и во вѣ́ки вѣко́въ. Ами́нь.

Тропа́рь, гла́съ 5:

Дне́сь гра́дъ тво́й Га́личь тобо́ю хва́лится, въ концѣ́хъ бо его́ пресвѣ́тло, я́ко ве́ліе со́лнце, возсія́лъ еси́ и чудесы́ твои́ми, преподо́бне Мака́ріе, вся́ озари́лъ еси́. И ны́нѣ моли́ся Го́сподеви изба́витися душа́мъ на́шимъ отъ пре́лести вра́жія и спасти́ся гра́ду твоему́ отъ пога́нскаго наи́тія.

Конда́къ, гла́съ 2:

Вторы́й Моисе́й яви́лся еси́, преподо́бне: о́нъ бо жезло́мъ мо́ре раздѣли́, ты́ же стра́сти, я́ко Амали́ка, побѣди́лъ еси́ и непрохо́дную пусты́ню немяте́жнымъ умо́мъ проше́лъ еси, въ не́йже моли́твами твои́ми ве́ліе чу́до сотвори́лъ еси́: гла́дныя лю́ди до изоби́лія прекорми́лъ еси́. И ны́нѣ моли́ся Го́сподеви пода́ти всѣ́мъ печа́льнымъ утѣше́ніе, Мака́ріе, о́тче приснопа́мятне, и́же Га́личестѣй странѣ́ и все́й Россíйстѣй земли́ похвала́ и утвержде́ніе.

Велича́ніе:

Ублажа́емъ тя́, преподо́бне о́тче Мака́ріе, и чте́мъ святу́ю па́мять твою́, наста́вниче мона́ховъ и собесѣ́дниче а́нгеловъ.

Источникъ: Ака́ѳистъ преподо́бному и богоно́сному отцу́ на́шему Мака́рію, Желтово́дскому и Унженскому чудотво́рцу. — М.: Въ Сѵнода́льной Тѵпогра́фіи, 1868. — 64 с.

/ Къ оглавленію раздѣла /


Наверхъ / Къ титульной страницѣ

0