Собраніе богослужебныхъ текстовъ Православной Церкви

Русскiй Порталъ- Церковный календарь- Русская Библія- Осанна- Святоотеческое наслѣдіе- Наслѣдіе Святой Руси- Слово пастыря- Литературное наслѣдіе- Новости

Осанна
-
Гостевая книга
-
Новости
-
Написать письмо
-
Поискъ
-
Литургика
-
Канонизація святыхъ
-
Ирмологій

Домашняя молитва

Каноны
-
Акаѳисты
-
Псалтирь Божіей Матери

Евхологій

Служебникъ
-
Требникъ

Слѣдованная Псалтирь

Псалтирь
-
Канонникъ
-
Часословъ
-
Мѣсяцесловъ

Тріодь

Постная
-
Цвѣтная

Минеи

Минея Общая
-
Минеи Богослужебныя
-
Архивъ

Октоихъ

Съ 1-го по 4-й гласъ
-
Съ 5-го по 8-й гласъ

Церк.-учит. литература

«Златоустъ»

Греч. и древнерус. тексты

Греч. литург. тексты
-
Древнерус. литург. тексты

Календарь на Вашемъ сайтѣ

Ссылка для установки

Православный календарь

Новости сайтаСегодня - среда, 26 iюня 2019 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 10.
Если вы нашли ошибку на странице, выделите ее мышкой и щелкните по этой ссылке, или нажмите Ctrl+Alt+E

ДОМАШНЯЯ МОЛИТВА

Преп. Стефанъ, иг. Махрищскій, чудотворецъ († 1406 г.)

Преподобный Стефан, игумен Махрищский, чудотворецУроженецъ Кіева. Начало своего иноческаго пути положилъ въ Кіево-Печерскомъ монастырѣ. Въ серединѣ XIV вѣка покинулъ родныя мѣста изъ-за усиленія гоненій на православіе со стороны поляковъ-католиковъ, во власти которыхъ находился тогда Кіевъ. Придя въ Московское княжество, по благословенію свят. Алексія митрополита основалъ монастырь во имя Святыя Троицы. Былъ связанъ узами духовнаго содружества съ преп. Сергіемъ, Радонежскимъ чудотворцемъ, монастырь котораго находился въ 40 верстахъ отъ Махрищъ. Ненависть сосѣднихъ владѣльцевъ земли заставила его удалиться отсюда на рѣку Авнежу, на которой онъ и основалъ другую обитель во имя Святыя Троицы вмѣстѣ съ ученикомъ своимъ преп. Григоріемъ Авнежскимъ. Великій Князь Димитрій Іоанновичъ Донской снова вызвалъ преп. Стефана въ Махрищскую обитель, гдѣ онъ и подвизался до своей кончины въ 1406 г. Въ 1550 г. мощи преп. Стефана были обрѣтены нетлѣнными. Онѣ прославились многими чудесами. Память преп. Стефана — 14 (27) іюля.

АКАѲИСТЫ

Ака́ѳистъ преподо́бному и богоно́сному отцу́ на́шему Стефа́ну, игу́мену Ма́хрищскому, чудотво́рцу.

Конда́къ 1.

Ра́дуйся, Стефа́не, вели́кій чудотво́рче.

Икосъ 1.

Ангеломъ любе́зную чистоту́ отъ ю́ности твоея́ возлюби́въ, о́тче Стефа́не, мíръ и вся́ красо́ты его́ тлѣ́нныя презрѣ́лъ еси́, служи́ти же Го́сподеви въ преподо́біи и чистотѣ́ взыска́лъ еси́, и сего́ ра́ди во оби́тель Кíево-Пече́рскую прише́дъ, постриже́ніе во и́ноческій о́бразъ та́мо воспрія́лъ еси́, подража́я во всѣ́хъ добродѣ́телехъ преподо́бнымъ отце́мъ Анто́нію и Ѳеодо́сію и про́чимъ преподо́бнымъ Пече́рскимъ. Тѣ́мже сла́вимъ тя́ по достоя́нію и глаго́лемъ:

Ра́дуйся, гра́да Кíева до́брое прозябе́ніе; ра́дуйся, роди́телей благочести́выхъ ча́до боголюбе́зное.

Ра́дуйся, Ева́нгелія Христо́ва вѣ́рный послѣ́дователю; ра́дуйся, за́повѣдей Іису́совыхъ ре́вностный исполни́телю.

Ра́дуйся, до́мъ роди́тельскій любве́ ра́ди Бо́жія оста́вивый; ра́дуйся, во оби́тель Кíево-Пече́рскую на по́двиги духо́вныя прише́дый.

Ра́дуйся, богому́дрія душеспаси́тельнаго преиспо́лненный; ра́дуйся, смире́ніе свято́е себѣ́ усво́ивый.

Ра́дуйся, посто́мъ душепа́губныя стра́сти въ себѣ́ умертви́вый; ра́дуйся, моли́твами непреста́нными вся́ искуше́нія діа́вольскія отрази́вый.

Ра́дуйся, слеза́ми покая́нными убѣли́вый ри́зу душе́вную; ра́дуйся, изъ глубины́ воздыха́ньми пріобрѣты́й чистоту́ серде́чную.

Ра́дуйся, Стефа́не, вели́кій чудотво́рче.

Конда́къ 2.

Ви́дѣвъ по́двиги о Бо́зѣ преподо́бныхъ оте́цъ Пече́рскихъ, Стефа́не богому́дре, ревнова́лъ еси́ и́мъ подража́ти во всѣ́хъ добродѣ́телехъ и́ноческихъ, и, я́ко земля́ до́брая, уче́нія духо́внаго словеса́ воспріе́мля въ се́рдце твое́, плодоприноси́лъ еси́ Го́сподеви житіе́ преподо́бное, я́ко бы́ти тебѣ́ во пло́ти а́нгелу и небе́сному человѣ́ку, и невозбра́нно пѣ́ти а́нгельскую пѣ́снь Пресвятѣ́й Тро́ицѣ: Аллилу́ія.

Икосъ 2.

Ра́зумъ небе́сный стяжа́въ, о́тче преподо́бне, ри́мскимъ лжеуче́ніемъ, умно́жившимся во гра́дѣ Кíевѣ, смути́лся еси́, и предпоче́лъ еси́ удали́тися въ страны́ сѣ́верныя, ко гра́ду Москвѣ́, идѣ́же сія́ше свято́е Правосла́віе, и мно́гія хра́мы Бо́жіи и оби́тели и́ноческія бы́ша. Мы́ же, разу́мное бѣ́гство твое́ ублажа́я, воспѣва́емъ ти́ хвале́бныя пѣ́сни сицевы́я:

Ра́дуйся, Правосла́вія побо́рниче; ра́дуйся, ри́мскаго лжеуче́нія обличи́телю.

Ра́дуйся, гра́дъ оте́чествія твоего́ оста́вивый, да гра́дъ небе́сный Іерусали́мъ го́рній унаслѣ́диши; ра́дуйся, стра́нникъ и пришле́цъ бы́вый, да въ сыновство́ Отцу́ Небе́сному сопричте́шися.

Ра́дуйся, безмо́лвія люби́телю, бу́ри ерети́ческія му́дро избѣжа́вый; ра́дуйся, моли́твы умиле́нныя Го́сподеви возноси́вый.

Ра́дуйся, звѣздо́, сія́ющая благода́ти Бо́жія заре́ю; ра́дуйся, отъ ю́га къ сѣ́веру прише́дый свѣти́ти лю́демъ житіе́мъ твои́мъ преподо́бнымъ.

Ра́дуйся, трудолю́бче нелицемѣ́рный, пра́здность возненави́дѣвый; ра́дуйся, по нестяжа́тельности и смире́нію твоему́ ве́тхія и многошве́нныя оде́жды носи́вый.

Ра́дуйся, съ по́сохомъ стра́нника гра́ды и ве́си обше́дый и лю́ди благоче́стію поучи́вый; ра́дуйся, Самоде́ржцевъ земли́ Россíйскія при́сный дру́гъ и совѣ́тникъ бы́вый.

Ра́дуйся, Стефа́не, вели́кій чудотво́рче.

Конда́къ 3.

Си́ла Бо́жія укрѣпля́ше тя́, преподо́бне о́тче на́шъ Стефа́не, егда́ стужи́въ молво́ю человѣ́ческою во гра́дѣ Москвѣ́, отше́лъ еси́ въ пусты́ню безлю́дную на рѣку́ Ма́хру, и та́мо ку́щу пусты́нную себѣ́ сооруди́въ, въ не́й подвиза́лся еси́ въ безмо́лвіи соверше́ннѣмъ, еди́нъ Еди́ному Христу́ рабо́тая въ постѣ́ и моли́твѣ, денноно́щно воспѣва́я Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 3.

Имѣ́лъ еси́ еди́но попече́ніе, преподо́бне, да спасе́ши ду́шу твою́, и предста́виши ю́ Христу́ безъ поро́ка, чи́сту отъ вся́кія скве́рны грѣхо́вныя. Благíй же Человѣколю́бецъ Госпо́дь, ви́дѣвъ таково́е твое́ благо́е произволе́ніе, поставля́етъ тя́ па́стыря и́нокомъ пустыннолюби́вымъ, и си́хъ собира́етъ подъ твое́ руково́дство, да упасе́ши и́хъ во спасе́ніе. О се́мъ тя́ прославля́емъ и зове́мъ:

Ра́дуйся, учи́телю благоче́стія; ра́дуйся, наста́вниче богому́дрія.

Ра́дуйся, сотвори́вый и научи́вый; ра́дуйся, ве́лій нарече́нный во Ца́рствіи небе́снѣмъ.

Ра́дуйся, пустыннолюби́вая го́рлице; ра́дуйся, сладкопѣ́сненная ла́стовице.

Ра́дуйся, благоумиле́нный увѣща́телю; ра́дуйся, многосле́зный моли́твенниче.

Ра́дуйся, пусты́ню во гра́дъ оби́тельный претвори́вый; ра́дуйся, де́брь непло́дную духо́вно уплодоноси́вый.

Ра́дуйся, спасе́нія мно́гихъ ду́шъ человѣ́ческихъ вино́вниче; ра́дуйся, ангелонра́вный человѣ́че.

Ра́дуйся, Стефа́не, вели́кій чудотво́рче.

Конда́къ 4.

Бу́ри грѣхо́вныя избѣжа́въ, о́тче Стефа́не, въ благооти́шіи пусты́ннѣмъ водвори́лся еси́, и при по́мощи Самоде́ржца земли́ Россíйскія, Вели́каго Кня́зя Іоа́нна, хра́мъ Бо́жій во и́мя Живонача́льныя Тро́ицы, и оби́тель и́ноческую въ пусты́ни твое́й возгради́лъ еси́, да немо́лчно сла́вится въ не́й гла́сы преподо́бными Тріеди́ный Бо́гъ, пое́тся Ему́ пѣ́снь хвалы́ и благодаре́нія: Аллилу́ія.

Икосъ 4.

Слы́шавше бли́жніи и да́льніи о равноа́нгельнѣмъ житіи́ твое́мъ, о́тче преподо́бне, прихожда́ху въ пусты́нную оби́тель твою́, о́ви послу́шати поуче́ній твои́хъ душеполе́зныхъ, о́ви же подвиза́тися вку́пѣ съ тобо́ю подъ твои́мъ руково́дствомъ. Ты́ же всѣ́хъ съ оте́ческою любо́вію пріима́лъ еси́, и нелѣ́ностно служи́лъ еси́ спасе́нію ду́шъ человѣ́ческихъ, тѣ́мже и слы́шиши таковы́я тебѣ́ похвалы́:

Ра́дуйся, пра́вило вѣ́ры и́стинныя; ра́дуйся, о́бразе кро́тости духо́вныя.

Ра́дуйся, па́стырю до́брый па́ствы и́ноческія; ра́дуйся, устрои́телю богому́дрый киновíи пусты́нныя.

Ра́дуйся, общежи́тельныя уста́вы зѣло́ возлюби́вый; ра́дуйся, вся́ о́бща имѣ́ти бра́тіи въ оби́тели твое́й законоположи́вый.

Ра́дуйся, ратобо́рче до́блій, полки́ неви́димыхъ враго́въ крѣ́пко побѣди́вый; ра́дуйся, вождю́ благоиску́сный во́иновъ духо́вныхъ.

Ра́дуйся, вели́кихъ пустынножи́телей вѣ́рный подража́телю; ра́дуйся, дре́внихъ богоно́сныхъ отце́въ ре́вностный послѣ́дователю.

Ра́дуйся, преподо́бнаго чудотво́рца Се́ргія многолюби́мый дру́же и собесѣ́дниче; ра́дуйся, преподо́бнаго чудотво́рца Кири́лла духо́вный руководи́телю и наста́вниче.

Ра́дуйся, Стефа́не, вели́кій чудотво́рче.

Конда́къ 5.

Боготе́чная вои́стинну звѣзда́ яви́лся еси́, преподо́бне о́тче на́шъ Стефа́не, и изъ глубины́ пусты́ни твоея́ духо́вно свѣти́лъ еси́ ца́рствующему гра́ду Москвѣ́ и всему́ ца́рству Правосла́вно-Россíйскому, дру́гъ и совѣ́тникъ Самоде́ржцемъ его́ бы́въ, вся́ до́брая ко благоче́стію при́сно совѣ́туя и́мъ богому́дренно, и богоуго́дно воспѣва́я всѣ́хъ Творцу́ пѣ́снь: Аллилу́ія.

Икосъ 5.

Ви́дѣвъ неразу́мныя человѣ́ки, напра́сно гнѣ́вавшася на тя́, преподо́бне о́тче, мѣ́сто гнѣ́ву и́хъ уступи́лъ еси́, и предпоче́лъ еси́ удали́тися изъ оби́тели твоея́ въ предѣ́лы Волого́дскія, на рѣку́ Авнѣ́гу, идѣ́же но́вую оби́тель и́ноческую возгради́лъ еси́ во спасе́ніе ду́шъ человѣ́ческихъ, и въ не́й при́сныя ученики́ твоя́ преподо́бныхъ Григо́рія и Кассіа́на, я́ко кри́ны ра́йскія, духо́вно возрасти́лъ еси́, съ ни́ми же тя́ ублажа́емъ, и зове́мъ:

Ра́дуйся, неусы́пный дѣ́лателю виногра́да небе́снаго; ра́дуйся, плоды́ сла́дкія отъ дѣ́ланія твоего́ Христу́ принесы́й.

Ра́дуйся, и́мя Бо́жіе спаси́тельное во устѣ́хъ твои́хъ вы́ну имѣ́вый; ра́дуйся, па́мять пресла́дкаго Іису́са въ се́рдце твое́ внѣдри́вый.

Ра́дуйся, и́го Христо́во благо́е и ле́гкое носи́вый; ра́дуйся, ско́рби мно́гія благоду́шно претерпѣ́вый.

Ра́дуйся, гнѣ́вавшимся напра́сно на тя́ не пререка́вый; ра́дуйся, кро́тостію твое́ю зло́бу неразу́мныхъ человѣ́ковъ побѣжда́вый.

Ра́дуйся, миротво́рецъ благослове́нный бы́вый; ра́дуйся, ми́ра ра́ди оби́тель твою́ оста́вивый.

Ра́дуйся, но́ву оби́тель на рѣцѣ́ Авнѣ́гѣ сооруди́вый; ра́дуйся, богоуго́дно въ не́й со ученики́ твои́ми пожи́вый.

Ра́дуйся, Стефа́не, вели́кій чудотво́рче.

Конда́къ 6.

Проповѣ́дникъ вѣ́ры Христо́вой яви́лся еси́, преподо́бне о́тче, въ предѣ́лѣхъ Авнѣ́жскихъ, и лю́ди, язы́ческимъ суевѣ́ріемъ потемне́нныя, свѣ́томъ Христо́вымъ соверше́нно просвѣти́лъ еси́, поуча́я и́хъ нелѣ́ностно оста́вити нечести́выя обы́чаи язы́ческія, и прилѣжа́ти благоче́стію христіа́нскому, да возмо́гутъ благопрія́тно пѣ́ти Еди́ному Истинному Бо́гу славосло́вія пѣ́снь: Аллилу́ія.

Икосъ 6.

Возсія́въ свѣ́томъ богоразу́мія твоего́ въ страна́хъ полуно́щныхъ, Стефа́не богому́дре, повелѣ́ніемъ Вели́каго Кня́зя Дими́трія, па́ки во оби́тель твою́, на рѣцѣ́ Ма́хрѣ тобо́ю устро́енную, возвраща́ешися, въ оби́тели же твое́й на рѣцѣ́ Авнѣ́гѣ, преподо́бныя ученики́ твоя́ Григо́рія и Кассіа́на оста́вилъ еси́, да продолжа́ютъ они́ та́мо по уче́нію и примѣ́ру твоему́ по́двиги духо́вныя, въ ни́хже и вѣнцы́ му́ченическими отъ Христо́вой десни́цы они́ увѣнча́шася, и чудесы́ мно́гими свя́тость свою́ ознаменова́ша. Тебѣ́ у́бо, о́тче, таковы́я святы́я ученики́ стяжа́вшему, вопіе́мъ хвале́бно:

Ра́дуйся, Ева́нгелія Христо́ва немо́лчный проповѣ́дниче; ра́дуйся, апо́стольскихъ преда́ній ре́вностный блюсти́телю.

Ра́дуйся, язы́ческаго нече́стія искорени́телю; ра́дуйся, вѣ́ры правосла́вныя распространи́телю.

Ра́дуйся, во слѣ́дъ себе́ ко Христу́ ученики́ твоя́ приведы́й; ра́дуйся, свята́я ча́да о Христѣ́ стяжа́вый.

Ра́дуйся, съ ни́ми возше́дый прія́ти мзду́ небе́сную отъ Го́спода; ра́дуйся, не сокры́вый тала́нтъ, вруче́нный тебѣ́ отъ Всевы́шняго Домовлады́ки.

Ра́дуйся, ку́плю мно́гу и́мъ сотвори́вый — спасе́ніе ду́шъ человѣ́ческихъ; ра́дуйся, заблу́ждшія на пу́ть пра́вый напра́вивый твои́ми уче́ньми.

Ра́дуйся, бли́жнія твоя́ и́скренно возлюби́вый; ра́дуйся, спасе́нію и́хъ душе́вному послужи́вый.

Ра́дуйся, Стефа́не, вели́кій чудотво́рче.

Конда́къ 7.

Хотя́ Госпо́дь яви́ти на́мъ о́бразъ смире́нія свята́го, приво́дитъ къ тебѣ́, о́тче Стефа́не, преподо́бнаго Се́ргія, его́же во вратѣ́хъ оби́тели твоея́ срѣ́тивъ, проси́лъ еси́ его́ благослови́ти тя́ со ученики́ твои́ми. То́й же благослове́нія отъ тебе́ смиренному́дренно прося́ше, до́ндеже умоле́нный тобо́ю благослови́ тя́, и утѣ́шився духо́вною бесѣ́дою съ тобо́ю, воспѣва́ше Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 7.

Но́ваго тя́ ревни́теля по благоче́стію позна́въ Благовѣ́рный Вели́кій Кня́зь Дими́трій, отца́ духо́внаго себѣ́ тя́ нарече́, и во все́мъ съ любо́вію послу́шаше твои́хъ совѣ́товъ богому́дрыхъ, преподо́бне о́тче на́шъ Стефа́не, вѣ́дая бли́зость твою́ къ Царю́ царе́й Христу́ Бо́гу, Его́же умоля́ти непреста́й и о на́съ, грѣ́шныхъ, вопію́щихъ ти́ хвале́бно:

Ра́дуйся, кри́не пусты́ннаго прозябе́нія; ра́дуйся, мѵ́ро Христо́ва благоуха́нія.

Ра́дуйся, смире́нія соверше́ннаго зерца́ло; ра́дуйся, отъ стрѣ́лъ вра́жіихъ крѣ́пкое на́мъ забра́ло.

Ра́дуйся, смире́ніемъ высо́кая стяжа́вый; ра́дуйся, бога́тство нетлѣ́нное унаслѣ́дивый.

Ра́дуйся, пусты́ню духо́вно просвѣти́вый; ра́дуйся, сле́зными пото́ки бразду́ душе́вную напои́вый.

Ра́дуйся, посѣще́нія преподо́бнаго Се́ргія удосто́енный; ра́дуйся, благослове́ніемъ и моли́твою его́ освяще́нный.

Ра́дуйся, преподо́біемъ свѣ́тло украше́нный; ра́дуйся, дара́ми Бо́жія благода́ти преиспо́лненный.

Ра́дуйся, Стефа́не, вели́кій чудотво́рче.

Конда́къ 8.

Стра́нствовавъ во гра́дъ Москву́, о́тче Стефа́не, смотрѣ́ніемъ Бо́жіимъ преподо́бнаго Кири́лла на пу́ть подви́жничества духо́внаго приве́лъ еси́ богому́дрыми твои́ми словесы́, и обруче́ніе а́нгельскаго о́браза на него́ возложи́въ, Христу́ его́ приусво́илъ еси́, не убоя́вся гнѣ́ва сро́дника его́, имени́таго боля́рина великокня́жескаго, его́же гнѣ́въ неразу́мный ди́вно утоли́лъ еси́, зовы́й Бо́гу, та́ко изво́лившему: Аллилу́ія.

Икосъ 8.

Ве́сь въ Бо́зѣ бы́въ, преподо́бне о́тче, о Бо́зѣ и угожде́ніи Ему́ всегда́ бесѣ́довалъ еси́ со ученики́ твои́ми, и отъ любве́ серде́чныя ко Го́споду, сле́зы мно́гія излива́лъ еси́ отъ оче́съ твои́хъ при бесѣ́дахъ си́хъ, умоля́я ча́да твоя́ духо́вная, ничто́же предпочита́ти па́че любве́ Христо́вы. Мо́лимъ тя́, уго́дниче Бо́жій, сподо́би и на́съ, хла́дныхъ, воспламени́тися любо́вію ко Го́споду, да возмо́жемъ неосужде́нно вопи́ти тебѣ́:

Ра́дуйся, грѣ́шники на покая́ніе наста́вивый; ра́дуйся, ка́ющіяся съ Бо́гомъ примири́вый.

Ра́дуйся, оте́цъ чадолюби́вый ученико́мъ твои́мъ бы́вый; ра́дуйся, не́мощи немощны́хъ любвеоби́льно носи́вый.

Ра́дуйся, уневѣ́стивый Христу́ мно́гія ду́ши человѣ́ческія; ра́дуйся, о́бразъ соверше́нства духо́внаго въ себѣ́ яви́вый.

Ра́дуйся, съ пла́кавшими пла́кавый; ра́дуйся, боля́щія посѣща́вый и ни́щія пита́вый.

Ра́дуйся, вдо́въ и ситро́тъ защи́тниче; ра́дуйся, оби́димыхъ и гони́мыхъ засту́пниче.

Ра́дуйся, си́льнымъ мíра суда́ Бо́жія провозвѣ́стниче; ра́дуйся, вся́кія непра́вды нелицепрія́тный обличи́телю.

Ра́дуйся, Стефа́не, вели́кій чудотво́рче.

Конда́къ 9.

Всѣ́мъ приходи́вшимъ въ оби́тель твою́ святу́ю, ди́вно бы́сть ви́дѣти тя́, о́тче преподо́бне, въ ве́тхой и многошве́нной ризѣ ходи́вшаго, и наравнѣ́ съ бра́тіею твое́ю въ рабо́тахъ монасты́рскихъ тружда́вшагося: никогда́же бо пра́зденъ бы́лъ еси́, но рука́ма твои́ма дѣ́лая, во устѣ́хъ моли́тву къ Бо́гу при́сно имѣ́лъ еси́, зовы́й Ему́ отъ умиле́нныя души́: Аллилу́ія.

Икосъ 9.

Вѣтíя богому́дрый бы́лъ еси́, преподо́бне о́тче Стефа́не, и язы́комъ твои́мъ, я́ко тро́стію кни́жника скоропи́сца, зако́нъ Бо́га твоего́ начертава́лъ еси́ на сердца́хъ человѣ́ческихъ, всѣ́мъ вѣ́рно показу́я пу́ть ко спасе́нію, по нему́ же са́мъ неукло́нно ше́ствовалъ еси́ до блаже́нныя твоея́ кончи́ны. Тѣ́мже пріими́ отъ на́съ похвалы́ таковы́я:

Ра́дуйся, главо́ свята́я, благода́тію Бо́жіею осѣне́нная; ра́дуйся, проповѣ́дниче сладкоглаго́ливый, вѣща́вый словеса́ жи́зни вѣ́чныя.

Ра́дуйся, пусты́нный граждани́не, его́же уче́ньми спасо́шася мно́зи; ра́дуйся, приведы́й ко Христу́ соверше́нныя подви́жники.

Ра́дуйся, воево́до добропобѣ́дный ра́тующихъ со враги́ неви́димыми; ра́дуйся, руководи́телю предо́брый пустынножи́телей.

Ра́дуйся, псалмопѣ́ніи немо́лчными Бо́га сла́вивый; ра́дуйся, моли́твы умиле́нныя вы́ну Го́сподеви приноси́вый.

Ра́дуйся, колѣнопреклоне́нія мно́гая соверша́вый; ра́дуйся, посто́мъ и сухояде́ніемъ пло́ть твою́ изнури́вый.

Ра́дуйся, ве́тхаго въ себѣ́ человѣ́ка всецѣ́ло ду́ху покори́вый; ра́дуйся, вся́ стра́сти грѣхо́вныя въ себѣ́ обузда́вый.

Ра́дуйся, Стефа́не, вели́кій чудотво́рче.

Конда́къ 10.

Спасе́ніе вѣ́чное унаслѣ́довалъ еси́, преподо́бне о́тче Стефа́не, и кончи́ною благо́ю сконча́лся еси́, я́ко и́стинный уго́дникъ Христа́ Бо́га, чесого́ зна́меніе бы́сть благоуха́ніе ве́ліе, испо́лнившее всю́ ке́ллію, идѣ́же пре́далъ еси́ святу́ю ду́шу твою́ въ ру́цѣ Бо́жіи. Та́ко бо просла́ви тя́ при исхо́дѣ твое́мъ Госпо́дь, ди́вный во святы́хъ Свои́хъ, Ему́же пое́ши со а́нгелы: Аллилу́ія.

Икосъ 10.

Царя́ небе́снаго Христа́, Ему́же въ житіи́ земно́мъ благоугоди́лъ еси́, преподо́бне о́тче, по сме́рти твое́й прославля́еши чудотворе́ніи твои́ми, пріе́мъ отъ Него́ благода́ть исцѣле́ній вся́кихъ неду́говъ. Тѣ́мже вси́, насыща́ющіися чрезъ тебе́ даро́въ Его́ Боже́ственныхъ, велича́ютъ Его́ щедро́ты, тебе́ же, чудотво́рца пресла́внаго, ублажа́ютъ си́це:

Ра́дуйся, свя́то и преподо́бно жи́знь земну́ю сконча́вый; ра́дуйся, во исхо́дѣ твое́мъ благоуха́ніе сла́достное испусти́вый.

Ра́дуйся, сме́рть вкуси́вый, тлѣ́нія же не позна́вый; ра́дуйся, съ свѣ́тлымъ лице́мъ во гро́бѣ возлежа́вый.

Ра́дуйся, дерзнове́ніе ве́ліе ко Го́споду стяжа́вый; ра́дуйся, чудотворе́нія да́ръ свы́ше получи́вый.

Ра́дуйся, пресели́выйся отъ земли́ къ оби́телемъ небе́снымъ; ра́дуйся, та́мо со святы́ми наслажда́яйся блаже́нства вѣ́чнаго.

Ра́дуйся, врачу́ благода́тный и безме́здный; ра́дуйся, цѣле́бниче, не мзды́, еди́ныя то́кмо вѣ́ры тре́буяй.

Ра́дуйся, боля́щія здра́вы сотворя́яй; ра́дуйся, исцѣле́нія неду́жнымъ неоску́дно подава́яй.

Ра́дуйся, Стефа́не, вели́кій чудотво́рче.

Конда́къ 11.

Пѣ́ніе моле́бное отъ лѣ́тъ дре́внихъ соверша́ется у гро́ба твоего́, преподо́бне о́тче, чудеса́ же мно́гая отъ него́ истека́ютъ оби́льною струе́ю. Тѣ́мже сла́вимъ тя́, чудотво́рца ми́лостиваго, и съ любо́вію покланя́емся честнѣ́й и многоцѣле́бнѣй твое́й ра́цѣ, прося́ще себѣ́ твоего́ моли́твеннаго предста́тельства ко Го́споду, Ему́же благода́рственно взыва́емъ: Аллилу́ія.

Икосъ 11.

Свѣ́тъ небе́сный возсія́ на гро́бѣ твое́мъ, Стефа́не чудотво́рче, и о́гненная луча́ въ нощи́ озари́ мѣ́сто посме́ртнаго твоего́ поко́я, въ зна́меніе вели́кія твоея́ свя́тости. Мо́лимъ тя́, преподо́бне, луче́ю Бо́жіей благода́ти въ тебѣ́ живу́щей, озари́ на́ша мра́чныя ду́ши, и приведи́ ны́ ко свѣ́ту спасе́нія твои́ми моли́твами, да возмо́жемъ досто́йно благохвали́ти тя́ пѣ́сньми сицевы́ми:

Ра́дуйся, отъ го́рнихъ высо́тъ къ земноро́днымъ ми́лостивно приника́яй; ра́дуйся, отъ ра́ки твоея́ святы́я исцѣле́нія боля́щимъ подава́яй.

Ра́дуйся, въ со́ніихъ и видѣ́ніихъ вѣ́рныя посѣща́яй; ра́дуйся, оби́тель твою́ и по сме́рти моли́твенно назира́яй.

Ра́дуйся, скорбя́щихъ благíй утѣ́шителю; ра́дуйся, уныва́ющихъ благода́тный ободри́телю.

Ра́дуйся, рѣко́ приснотеку́щая чуде́съ; ра́дуйся, ми́лованія исто́чниче неоску́дный.

Ра́дуйся, благоутро́бія щедро́ты оби́льно всѣ́мъ да́руяй; ра́дуйся, бли́жнихъ и да́льнихъ ми́лостями твои́ми ущедря́яй.

Ра́дуйся, и невѣ́дущимъ тя́ благодѣя́нія цѣле́бныя источа́яй; ра́дуйся, еди́нымъ призыва́ніемъ и́мени твоего́ неду́ги неисцѣ́льныя врачу́яй.

Ра́дуйся, Стефа́не, вели́кій чудотво́рче.

Конда́къ 12.

Благода́ть Бо́жія, по лѣ́тѣхъ мно́зѣхъ, соблюде́ тѣ́ло твое́ свято́е нетлѣ́нно въ земли́, преподо́бне о́тче Стефа́не, и я́ко сокро́вище многоцѣ́нное, яви́ е́ лю́демъ, цѣ́ло и неруши́мо во всѣ́хъ соста́вѣхъ, я́ко ниже́ оде́ждамъ твои́мъ косну́тися тлѣ́нію, и по́ясъ у́сменъ отъ моще́й твои́хъ цѣле́бную благода́ть прояви́, его́же возложе́ніемъ вся́кія неду́ги исцѣля́хуся, и ду́си нечи́стіи отъ человѣ́къ исхожда́ху, во е́же всѣ́мъ, зря́щимъ сія́, прославля́ти Творца́ чуде́съ Бо́га, и пѣ́ти Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 12.

Пою́ще свято́е и равноа́нгельное житіе́ твое́, прославля́емъ мно́гая и пресла́вная чудотворе́нія твоя́, преподо́бне чудотво́рче, о́тче на́шъ Стефа́не. Ты́ же, я́ко бла́гъ и ми́лостивъ, не возгнуша́йся пѣ́ній на́шихъ моле́бныхъ, но оте́ческою любо́вію твое́ю пріими́ я́ въ воню́ благоуха́нія духо́внаго, и ниспосли́ на́мъ, грѣ́шнымъ, вся́ благопотре́бныя ко спасе́нію да́ры бла́гости Бо́жіей, да благода́рственно тебѣ́ вопіе́мъ:

Ра́дуйся, Пресвяты́я Тро́ицы благоволе́ніемъ осѣне́нный; ра́дуйся, Пресвяты́я Богоро́дицы ми́лостями уще́дренный.

Ра́дуйся, а́нгеловъ сожи́телю; ра́дуйся, святы́хъ всѣ́хъ сонаслѣ́дниче.

Ра́дуйся, грѣ́шныхъ ми́лостивый засту́пниче; ра́дуйся, бѣ́дствующихъ ско́рый помо́щниче.

Ра́дуйся, сла́во и похвало́ святы́я твоея́ оби́тели; ра́дуйся, благода́тное удобре́ніе земли́ Россíйскія.

Ра́дуйся, всѣ́мъ приходя́щимъ къ тебѣ́ на поклоне́ніе да́ры цѣле́бныя ще́дро подава́яй; ра́дуйся, болѣ́зни неисцѣ́льныя еди́нымъ прикоснове́ніемъ къ ра́цѣ твое́й исцѣля́яй.

Ра́дуйся, по Бо́зѣ и Богоро́дицѣ крѣ́пкое на́ше упова́ніе; ра́дуйся, ду́шъ и тѣле́съ на́шихъ богодарова́нное врачева́ніе.

Ра́дуйся, Стефа́не, вели́кій чудотво́рче.

Конда́къ 13.

О, чудотво́рче пресла́вный, и засту́пниче всѣ́мъ на́мъ ско́рый и ми́лостивый, преподо́бне и богоно́сне о́тче на́шъ Стефа́не! Припа́дая къ тебѣ́ съ вѣ́рою и любо́вію, мо́лимъ тя́: моли́ся за на́съ, грѣ́шныхъ, къ Тріѵпоста́сному Бо́гу, и моли́твами твои́ми святы́ми отъ а́дскихъ му́къ и поги́бели вѣ́чныя изба́ви на́съ, сподо́би же Ца́рствіе небе́сное получи́ти, и въ ра́дости святы́хъ вѣ́чно пѣ́ти Бо́гу Спаси́телю на́шему: Аллилу́ія.

[Се́й конда́къ глаго́лется три́жды. Та́же и́косъ 1-й: Ангеломъ любе́зную чистоту́... И конда́къ 1-й: Избра́нный дру́же и собесѣ́дниче дру́га Бо́жія...]

Моли́тва преподо́бному Стефа́ну, игу́мену Ма́хрищскому, чудотво́рцу.

Всеблаже́нне и преподо́бне о́тче Стефа́не, просла́вленный уго́дниче Пресвяты́я Тро́ицы, престо́лу Ея́ предстоя́ съ ли́ки святы́хъ а́нгелъ и всѣ́хъ святы́хъ, помяни́ на́съ въ бѣда́хъ и ско́рбехъ припа́дающихъ къ цѣльбоно́сному твоему́ гро́бу и моля́щихся тебѣ́: услы́ши моли́твы на́ша и принеси́ къ престо́лу Тріѵпоста́снаго Бо́га, прося́ у Него́ на́мъ бога́тыя ми́лости, здра́вія душа́мъ и тѣлесе́мъ на́шимъ, наипа́че же отпуще́нія грѣхо́въ, благода́ти и спасе́нія. Ты́ бо, имѣ́я дерзнове́ніе къ Нему́, мо́жеши умоли́ти Его́, да пода́стъ на́мъ въ житіи́ на́шемъ блага́я и вся́, я́же на по́льзу на́шу и во уготовле́ніе къ вѣ́чному животу́. О, благíй и вѣ́рный ра́бе Бо́жій, и́стинный учениче́ Христа́, избра́нный сосу́де Свята́го Ду́ха, чудотво́рче Стефа́не! Мо́лимъ тя́ усе́рдно: сотвори́ на́съ, грѣ́шныхъ, прича́стники бы́ти благода́тныхъ дарова́ній, и́миже Бо́гъ тя́ обогати́, и бу́ди на́мъ по Бо́зѣ наста́вникъ къ богоуго́дному житію́, утиши́тель бу́ри страсте́й, помо́щникъ въ ско́рбехъ и бѣда́хъ, и засту́пникъ отъ вра́гъ ви́димыхъ и неви́димыхъ. Да и мы́, богоуго́дно преше́дше по́прище сея́ жи́зни, твои́мъ предста́тельствомъ и богопрія́тными твои́ми моли́твами, бу́демъ наслѣ́дницы Ца́рствія Бо́жія, и сподо́бимся вку́пѣ съ тобо́ю предстоя́ти престо́лу Царя́ сла́вы, Ему́же подоба́етъ сла́ва, че́сть и держа́ва во вѣ́ки вѣко́въ. Ами́нь.

Тропа́рь, гла́съ 8:

Правосла́вія ревни́телю, благоче́стія наста́вниче и чистоты́, и́щущимъ спасе́нія путеводи́тельный свѣти́льниче, мона́шествующихъ богодухнове́нное удобре́ніе, преподо́бнаго Се́ргія духо́вный собесѣ́дниче, Стефа́не прему́дре, уче́ньми и добродѣя́ньми твои́ми ду́ши просвѣти́лъ еси́, и пусты́ни насѣли́лъ еси́. Моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́мъ на́шимъ.

Конда́къ, гла́съ 8. Подо́бенъ: Взбра́нной Воево́дѣ.

Чистото́ю душе́вною боже́ственно вооружи́вся, блаже́нную жи́знь соверши́лъ еси́, въ пусты́ню, я́ко во гра́дъ, всели́вся, благода́ть прія́лъ еси́ отъ Бо́га исцѣля́ти неду́ги приходя́щимъ къ честнѣ́й твое́й ра́цѣ и всѣ́хъ возвыша́ти къ Боже́ственнѣй высотѣ́. Тѣ́мже, имѣ́я дерзнове́ніе ко Святѣ́й Тро́ицѣ, помина́й на́съ, чту́щихъ па́мять твою́, да зове́мъ ти́: ра́дуйся, преподо́бне Стефа́не, по́стникомъ удобре́ніе.

Велича́ніе:

Ублажа́емъ тя́, преподо́бне о́тче Стефа́не, и чте́мъ святу́ю па́мять твою́, наста́вниче мона́ховъ и собесѣ́дниче а́нгеловъ.

Источникъ: Слу́жба [съ ака́ѳистомъ] преподо́бному отцу́ на́шему Стефа́ну, игу́мену Ма́хрищскому, чудотво́рцу. — Изда́ніе второ́е, Ма́хрищскаго монастыря́. — М.: Сѵнода́льная Тѵпогра́фія, 1897. — Л. 24 – 46, 51 об. –52 об.

/ Къ оглавленію раздѣла /


Наверхъ / Къ титульной страницѣ

0