Собраніе богослужебныхъ текстовъ Православной Церкви

Русскiй Порталъ- Церковный календарь- Русская Библія- Осанна- Святоотеческое наслѣдіе- Наслѣдіе Святой Руси- Слово пастыря- Литературное наслѣдіе- Новости

Осанна
-
Гостевая книга
-
Новости
-
Написать письмо
-
Поискъ
-
Литургика
-
Канонизація святыхъ
-
Ирмологій

Домашняя молитва

Каноны
-
Акаѳисты
-
Псалтирь Божіей Матери

Евхологій

Служебникъ
-
Требникъ

Слѣдованная Псалтирь

Псалтирь
-
Канонникъ
-
Часословъ
-
Мѣсяцесловъ

Тріодь

Постная
-
Цвѣтная

Минеи

Минея Общая
-
Минеи Богослужебныя
-
Архивъ

Октоихъ

Съ 1-го по 4-й гласъ
-
Съ 5-го по 8-й гласъ

Церк.-учит. литература

«Златоустъ»

Греч. и древнерус. тексты

Греч. литург. тексты
-
Древнерус. литург. тексты

Календарь на Вашемъ сайтѣ

Ссылка для установки

Православный календарь

Новости сайтаСегодня - суббота, 20 iюля 2019 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 13.
Если вы нашли ошибку на странице, выделите ее мышкой и щелкните по этой ссылке, или нажмите Ctrl+Alt+E

ДОМАШНЯЯ МОЛИТВА

Преп. Антоній, Печерскій чудотворецъ († 1073 г.)

Печерская икона Божией Матери с предстоящими преподобными Антонием и ФеодосиемПреп. Антоній Печерскій, начальникъ монаховъ въ Россіи. Въ мірѣ Антипа, род. въ 983 г. въ Любечѣ Черниговск. Постригъ принялъ въ юности на Аѳонѣ. По откровенію свыше былъ посланъ игуменомъ своего монастыря въ Россію для насажденія иночества. Ок. 1013 г. поселился подъ Кіевомъ на крутомъ берегу Днѣпра въ пещерѣ, выкопанной свящ. Иларіономъ, впослѣдствіи митр. кіевскимъ. Вокругъ преп. Антонія образовалась небольшая обитель, въ которой высокимъ образцомъ подвижничества былъ святой. Въ 1069 г. изъ-за княжескихъ распрей удалился на Болдину гору подъ Черниговомъ. Ископавъ пещеру, подвизался тамъ. По его совѣту на мѣстѣ явленія въ 1060 г. на ели иконы Божіей Матери кн. Святославомъ Яросл. воздвигнутъ былъ Успенскій Елецкій мон. Въ 1072 г. вернулся въ Печерскую обитель. По его молитвамъ чудесно было указано мѣсто для построенія храма въ обители. † 7 мая 1073 г. Причисленъ къ лику святыхъ между 2-й четв. XII и перв. четв. XIII в. Память преп. Антонія — 10 (23) іюля.

АКАѲИСТЫ

Ака́ѳистъ преподо́бному и богоно́сному отцу́ на́шему Анто́нію, Пече́рскому чудотво́рцу.

Конда́къ 1.

Ра́дуйся, Анто́ніе, мона́шескаго въ Россíи житія́ первонача́льниче.

Икосъ 1.

Ангелъ во пло́ти бы́лъ еси́, преподо́бне о́тче Анто́ніе, а́ще и на земли́ роди́лся еси́ во гра́дѣ Лю́бечи, но вы́шній гра́дъ, Іерусали́мъ прекра́сный, граждани́на тя́ стяжа́: обита́еши бо въ не́мъ со а́нгелы и святы́ми, и чуде́съ луча́ми озаря́еши вы́ну оте́чествіе твое́ земно́е, отъ на́съ же, чту́щихъ тя́, услы́ши похва́льное пѣ́ніе сицево́е:

Ра́дуйся, роди́телей благочести́выхъ сы́не; ра́дуйся, гра́да Лю́беча свято́е прозябе́ніе.

Ра́дуйся, рая́ Іису́сова вѣ́твь многопло́дная; ра́дуйся, дѣ́лы благи́ми Христу́ благоугоди́вый.

Ра́дуйся, отъ младе́нчества Бо́гомъ избра́нный; ра́дуйся, отъ ю́ности Бо́га все́ю душе́ю возлюби́вый.

Ра́дуйся, вся́ за́повѣди Госпо́дни вѣ́рно сохрани́вый; ра́дуйся, во оправда́ніихъ Влады́чнихъ непоро́чно ходи́вый.

Ра́дуйся, чи́стое вмѣсти́лище добродѣ́телей; ра́дуйся, кра́сное селе́ніе Ду́ха Свята́го.

Ра́дуйся, цѣлому́дрія рачи́телю; ра́дуйся, смире́нія люби́телю.

Ра́дуйся, Анто́ніе, мона́шескаго въ Россíи житія́ первонача́льниче.

Конда́къ 2.

Ви́дѣвъ Госпо́дь ду́шу твою́, о́тче Анто́ніе, пла́менемъ Боже́ственныя любве́ объя́тую, въ ю́ношескомъ во́зрастѣ научи́ тя богоугожде́нію и́стинному, Его́же про́мысломъ наставля́емь, пеще́ру въ Лю́бечи ископа́лъ еси́, и въ не́й въ моли́твахъ усе́рдныхъ пребыва́лъ еси́, подвиза́яся сокруши́ти главу́ а́дскаго змíя, и побѣди́ти вся́ его́ искуше́нія, да возмо́жеши досто́йно и пра́ведно воспѣва́ти Тріеди́ному Бо́гу а́нгельскую пѣ́снь: Аллилу́ія.

Икосъ 2.

Ра́зумъ небе́сный свы́ше тебѣ́ дарова́ся, преподо́бне о́тче Анто́ніе, и въ ю́ныхъ лѣ́тѣхъ му́дростію ста́рческою процвѣ́лъ еси́, вся́ тлѣ́нная во уме́ты вмѣни́въ, Еди́ному же Бо́гу благоугожда́ти возжелѣ́въ, чесому́ свидѣ́тель нело́женъ — пеще́ра, въ ю́ности тобо́ю иско́панная въ Лю́бечи, для по́двиговъ духо́вныхъ, я́же я́ко труба́ всѣ́мъ возвѣща́етъ, како́въ подви́жникъ бы́лъ еси́ въ ю́ности твое́й. О се́мъ дивя́щеся, вопіе́мъ ти́:

Ра́дуйся, ю́ноше, Бо́гомъ возлю́бленный; ра́дуйся, о́троче, десни́цею Всевы́шняго освяще́нный.

Ра́дуйся, проро́ка Бо́жія Иліи́, въ пеще́рѣ жи́вшаго, благíй подража́телю; ра́дуйся, Крести́теля Христо́ва Іоа́нна, въ пусты́ни обита́вшаго, ревностны́й послѣ́дователю.

Ра́дуйся, пеще́рное подви́жническое житіе́ усе́рдно возлюби́вый; ра́дуйся, мно́гая благода́тная дарова́нія стяжа́вый.

Ра́дуйся, зако́нъ Бо́га твоего́ на скрижа́лехъ се́рдца твоего́ написа́вый; ра́дуйся, за́повѣди Ева́нгелія Христо́ва свѣ́тъ стезя́мъ твои́мъ имѣ́вый.

Ра́дуйся, Христа́ премно́го возлюби́вый; ра́дуйся, непоро́чно и свя́то на земли́ пожи́вый.

Ра́дуйся, мíръ и вся́ кра́сная его́ презрѣ́вый; ра́дуйся, о го́рнихъ бла́гахъ вы́ну помышля́вый.

Ра́дуйся, Анто́ніе, мона́шескаго въ Россíи житія́ первонача́льниче.

Конда́къ 3.

Си́лою Бо́жіею укрѣпля́емый, оте́чествіе твое́ земно́е оста́вилъ еси́, Анто́ніе богому́дре, и въ жре́бій Богома́тере, святу́ю Аѳо́нскую го́ру удали́лся еси́, да та́мо обря́щеши приста́нище ти́хое ко спасе́нію, и навы́кнеши и́ноческому равноа́нгельному житію́, его́же возжелѣ́лъ еси́, да сподо́бишися благопрія́тно славосло́вити Творца́ вся́ческихъ Бо́га, и пѣ́ти Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 3.

Имѣ́я по́мыслъ чи́стъ и непоро́чную ду́шу, о́тче Анто́ніе, я́ко овча́ кро́ткое, на па́жить Богома́тернюю, во святу́ю Аѳо́нскую го́ру прите́клъ еси́, и къ до́брому па́стырю и́ноческія оби́тели обрати́лся еси́, прося́ его́, да причте́тъ тя́ къ ста́ду слове́сныхъ свои́хъ ове́цъ. То́й же прови́дѣвъ въ тебѣ́ сосу́дъ избра́нъ Ду́ху Свято́му, съ любо́вію тя́ прія́, и во и́ноческій чи́нъ облече́. Мы́ же ублажа́емъ тя́ зва́ніи си́ми:

Ра́дуйся, и́ноче боголюбе́зный; ра́дуйся, по́стниче нелицемѣ́рный.

Ра́дуйся, во́ине духо́вный, не обяза́выйся ку́плями жите́йскими; ра́дуйся, ку́плю небе́сную соверши́вый.

Ра́дуйся, Христа́ — би́сера драга́го обрѣ́тый; ра́дуйся, Его́ ра́ди оте́чествіе земно́е оста́вивый.

Ра́дуйся, Его́ ра́ди стра́нникъ и пришле́цъ въ земли́ чужде́й бы́вый; ра́дуйся, любо́вію крѣ́пкою съ Ни́мъ на вѣ́ки соедини́выйся.

Ра́дуйся, Аѳо́нскія горы́ жи́тилю до́брый; ра́дуйся, жре́бія Богома́терняго прозябе́ніе благода́тное.

Ра́дуйся, преподо́бныхъ оте́цъ Аѳо́нскихъ духо́вный учениче́; ра́дуйся, богоно́сныхъ пустынножи́телей Святы́я горы́ нелѣ́ностный сподви́жниче.

Ра́дуйся, Анто́ніе, мона́шескаго въ Россíи житія́ первонача́льниче.

Конда́къ 4.

Бу́ри страсте́й избѣжа́въ, въ пусты́ни Аѳо́нстѣй безстра́стія благода́тнаго дости́глъ еси́, преподо́бне о́тче Анто́ніе, и духо́вно возра́слъ еси́ въ му́жа соверше́нна о Христѣ́. Тѣ́мже безмо́лвія кра́йняго возжелѣ́въ, съ благослове́нія игу́мена твоего́, въ горѣ́, въ пеще́рѣ всели́лся еси́, и въ не́й въ моли́твѣ и постѣ́ безмо́лвно подвиза́лся еси́, вопія́ немо́лчно Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 4.

Слы́шавъ игу́менъ тво́й, гла́съ небе́сный повелѣва́ющъ ему́, да по́слетъ тя́, о́тче Анто́ніе, въ страну́ Россíйскую на по́двиги духо́вныя, призва́ тя́ и благослови́, да и́деши та́мо, идѣ́же рожде́нъ бы́лъ еси́, и устро́иши оби́тель и́ноческую на мѣ́стѣ, свы́ше Бо́гомъ то́ предызбра́ннѣмъ. Сего́ ра́ди тебѣ́ зове́мъ:

Ра́дуйся, свѣти́льниче Бо́жія благода́ти на Аѳо́нѣ возжже́нный, и Россíю духо́вно просвѣти́вый; ра́дуйся, я́ко свѣ́тъ до́брыхъ дѣ́лъ твои́хъ немерца́емо свѣ́тится при́сно.

Ра́дуйся, заре́ невече́рняя Со́лнца пра́вды Христа́; ра́дуйся, послуша́нія рачи́телю, безпрекосло́вно во́лю игу́мена твоего́ испо́лнивый.

Ра́дуйся, свято́е благослове́ніе Аѳо́нскія горы́ въ наслѣ́діе Россíйстѣй странѣ́ принесы́й; ра́дуйся, въ во́лю Бо́жію всего́ себе́ преда́вый.

Ра́дуйся, му́дрый стра́нниче, искíй оте́чествія го́рняго; ра́дуйся, кра́сныя но́зѣ твои́ въ пу́ть спаси́тельный для мно́гихъ напра́вивый.

Ра́дуйся, вся́ до́льняя презрѣ́вый, отъ го́рнихъ же вы́ну воздыха́вый; ра́дуйся, нищету́ духо́вную себѣ́ соверше́нно усво́ивый.

Ра́дуйся, смире́нія свята́го преиспо́лненный; ра́дуйся, слеза́ми моли́твенными себе́ ороша́вый.

Ра́дуйся, Анто́ніе, мона́шескаго въ Россíи житія́ первонача́льниче.

Конда́къ 5.

Боготе́чнѣй звѣздѣ́ подо́бенъ бы́въ, о́тче Анто́ніе, отъ Аѳо́на въ Россíю прите́клъ еси́, и во гра́дѣ Кíевѣ, въ пеще́рѣ варя́жстѣй, всели́лся еси́, обита́лище разбо́йниковъ въ хра́мъ моли́твы претвори́въ, идѣ́же де́нь и но́щь въ мо́литвѣ неутоми́мо подвиза́лся еси́, и благоумиле́нно воспѣва́лъ еси́ Го́споду: Аллилу́ія.

Икосъ 5.

Ви́дѣвше тя́ лю́діе Кíевстіи, Анто́ніе богоно́сне, я́ко а́нгела Бо́жія, всѣ́ми добродѣ́тельми укра́шена и равноа́нгельное житіе́ въ пеще́рѣ провожда́вшаго, прихожда́ху къ тебѣ́ усе́рдно, о́ви благослове́нія и моли́твъ отъ тебе́ и́щуще, о́ви же подвиза́тися съ тобо́ю хотя́ще. Ты́ же, по глаго́лу Христо́ву, приходи́вшихъ къ тебѣ́ не отгоня́лъ еси́, но спасе́нію человѣ́ческому ре́вностно служи́лъ еси́, и основа́ніе сла́внѣй Ла́врѣ Пече́рстѣй положи́лъ еси́, я́же красу́ется тобо́ю, я́ко краеуго́льнымъ ка́менемъ свои́мъ и воспѣва́етъ ти́ пѣ́сни таковы́я:

Ра́дуйся, подви́жничество духо́вное въ Россíйстѣй странѣ́ насади́вый; ра́дуйся, сле́зъ твои́хъ тече́ньми о́ное во сто́ кра́тъ уплодоноси́вый.

Ра́дуйся, дѣ́лателю до́брый виногра́да небе́снаго; ра́дуйся, упра́вителю душеспаси́тельный ввѣ́рившихся твоему́ духо́вному руково́дству.

Ра́дуйся, въ подзе́мныхъ кро́вѣхъ простра́нство Ца́рствія небе́снаго получи́вый; ра́дуйся, къ нему́ бо́дренно и неукло́нно ученики́ твоя́ путеводи́вый.

Ра́дуйся, пра́вило вѣ́ры и́стинныя; ра́дуйся, о́бразе кро́тости духо́вныя.

Ра́дуйся, верхо́вный о́тче и́ноковъ Россíйскихъ; ра́дуйся, зерца́ло свѣ́тлое всѣ́хъ добродѣ́телей и́ноческихъ.

Ра́дуйся, о не́мже ра́дуются а́нгели на небеси́; ра́дуйся, о не́мже Бо́га сла́вятъ человѣ́цы на земли́.

Ра́дуйся, Анто́ніе, мона́шескаго въ Россíи житія́ первонача́льниче.

Конда́къ 6.

Проповѣ́дникъ смире́нія свята́го бы́лъ еси́ бра́тіи твое́й пеще́рнѣй, преподо́бне о́тче Анто́ніе: смире́нія бо ра́ди, отъ игу́менства и свяще́нства уклони́лся еси́, предпочита́я поуча́ти бра́тію, не толи́ко вла́стію и сло́вомъ, коли́ко примѣ́ромъ свято-подви́жнаго житія́ твоего́, по глаго́лу Госпо́дню всѣ́мъ бы́въ слуго́ю. Тѣ́мже ны́нѣ прославля́ешися со а́нгелы, и сла́дцѣ пое́ши Пресвятѣ́й Тро́ицѣ: Аллилу́ія.

Икосъ 6.

Возсія́лъ еси́ на гора́хъ Кíевскихъ я́ко сто́лпъ утвержде́нія вѣ́рныхъ, Анто́ніе богому́дре, и я́ко денни́ца свѣ́тлая, отъ мра́ка пеще́рнаго восте́клъ еси́ на го́ру небе́сную, отону́ду озаря́еши Це́рковь Правосла́вно-Ру́сскую, въ не́йже почита́ешися по достоя́нію первонача́льникомъ и́ноческаго житія́, и слы́шиши отъ вѣ́рныхъ ча́дъ ея́ пѣ́ніе сицево́е:

Ра́дуйся, просла́вивый го́ры Пече́рскія добродѣ́тельми твои́ми духо́вными; ра́дуйся, претвори́вый пеще́рное жили́ще разбо́йниковъ въ хра́мы Го́спода сла́вы.

Ра́дуйся, въ подзе́мныхъ кро́вѣхъ главу́ глуби́ннаго змíя крѣ́пко сокруши́вый; ра́дуйся, богомы́сліемъ непреста́ннымъ еще́ во пло́ти небе́сныя бла́га созерца́вый.

Ра́дуйся, утѣше́нія Боже́ственнаго сподо́бленный; ра́дуйся, умиленія молитвеннаго преисполненный.

Ра́дуйся, мно́гихъ ча́дъ о Христѣ́ стяжа́вый; ра́дуйся, подража́тели житія́ твоего́ свята́го оте́чески люби́вый.

Ра́дуйся, я́ко сѣ́мя твое́ духо́вное не оскудѣ́ въ земли́ Россíйстѣй; ра́дуйся, я́ко весели́шися со ча́ды твои́ми во оби́телехъ ра́йскихъ.

Ра́дуйся, я́ко пло́дъ благокра́сный, преди́внаго Ѳеодо́сія духо́вно возрасти́лъ еси́; ра́дуйся, я́ко съ ни́мъ вку́пѣ во сла́вѣ небе́снѣй пребыва́я, Бо́га вы́ну о на́съ, грѣ́шныхъ, умоля́еши.

Ра́дуйся, Анто́ніе, мона́шескаго въ Россíи житія́ первонача́льниче.

Конда́къ 7.

Вра́гъ спасе́нія человѣ́ческаго хотя́ ско́рбь тебѣ́ сотвори́ти, преподо́бне о́тче на́шъ Анто́ніе, вооружи́ гнѣ́вомъ на тя́ вели́каго кня́зя Кíевскаго Изясла́ва. Ты́ же гнѣ́ву его́ мѣ́сто уступа́я, въ о́бласть Черни́говскую удали́лся еси́, и въ горѣ́ Бо́лдинѣй пеще́ру себѣ́ ископа́въ, въ не́й люботру́дно подвиза́лся еси́, и тѣ́мъ нача́ло оби́тели Свя́то-Ильи́нскія та́мо положи́лъ еси́, я́же благоговѣ́йно честву́етъ ны́нѣ твою́ пеще́ру, чудесы́ мно́гими просла́вленную, о ни́хже вѣ́рніи прославля́ютъ ди́внаго во святы́хъ Свои́хъ Бо́га, зову́ще: Аллилу́ія.

Икосъ 7.

Но́ваго тя́ Анто́нія Вели́каго дарова́ Госпо́дь странѣ́ Россíйстѣй, преподо́бне о́тче: я́коже бо то́й дре́вле всю́ Це́рковь Вселе́нскую свѣ́томъ добродѣ́телей и чуде́съ свои́хъ просвѣти́, первонача́льникъ всѣ́хъ и́ноковъ я́влься; та́ко и ты́ ны́нѣ всю́ Це́рковь Россíйскую по́двиги твои́ми и чудесы́ духо́вно облиста́лъ еси́, и по достоя́нію первонача́льникъ и́ноковъ Россíйскихъ имену́ешися. Тѣ́мже зове́мъ ти́:

Ра́дуйся, во смире́ніи твое́мъ вели́кихъ дарова́ній Бо́жіихъ удосто́енный; ра́дуйся, нището́ю духо́вною бога́тство небе́сное стяжа́вый.

Ра́дуйся, дре́внимъ проро́комъ Бо́жіимъ равноче́стный; ра́дуйся, прозорли́вости благода́тныя преиспо́лненный.

Ра́дуйся, бу́дущая я́ко настоя́щая созерца́вый; ра́дуйся, та́йная помышле́нія человѣ́ческая прозрѣва́вый.

Ра́дуйся, вся́ искуше́нія духо́въ тмы́ побѣдоно́сно отража́вый; ра́дуйся, вели́кую вла́сть на діа́вола отъ Го́спода получи́вый.

Ра́дуйся, отъ мучи́тельства де́монскаго мно́гія человѣ́ки моли́твою твое́ю свободи́вый; ра́дуйся, я́ко исцѣле́нія благода́тныя отъ гро́ба твоего́ вѣ́рнымъ подае́ши.

Ра́дуйся, побѣди́вый враги́ неви́димыя глубо́кимъ твои́мъ смире́ніемъ; ра́дуйся, низложи́вый и посрами́вый горды́ню зло́бнаго веліа́ра.

Ра́дуйся, Анто́ніе, мона́шескаго въ Россíи житія́ первонача́льниче.

Конда́къ 8.

Стра́нное и вельми́ безмо́лвное житіе́ провожда́лъ еси́, богоно́сне о́тче, егда́ отъ Черни́гова па́ки въ Кíевъ возврати́лся еси́, и отъ да́льныя пеще́ры твоея́ въ бли́жнюю пресели́лся еси́, ю́же со ученики́ твои́ми ископа́въ, я́ко ра́й кра́сный удобри́лъ еси́ ю́ по́двиги твои́ми и чудесы́, и въ не́й безмо́лвно пребыва́я, умиле́нно воспѣва́лъ еси́ Царю́ сла́вы Христу́: Аллилу́ія.

Икосъ 8.

Ве́сь въ Бо́зѣ бы́въ богомы́сліемъ непреста́ннымъ, преподо́бне о́тче Анто́ніе, въ свѣ́тлѣмъ видѣ́ніи въ Царѣ́градѣ, во Влахе́рнстѣй це́ркви, вку́пѣ съ преподо́бнымъ Ѳеодо́сіемъ, та́инственно ви́дѣнъ бы́лъ еси́ каменозда́тельми Вели́кія Пече́рскія це́ркве, егда́ Пресвята́я Влады́чица Богоро́дица посыла́ше и́хъ въ Кíевъ сооружа́ти ту́ це́рковь, и вруча́ше и́мъ боже́ственную ико́ну Своего́ Успе́нія. Слы́шавше такова́я преве́лія чудеса́ Бо́жія, тебѣ́ чудотво́рцу пресла́вному вопіе́мъ:

Ра́дуйся, изря́дный слуго́ Пресвяты́я Богоро́дицы; ра́дуйся, при́сный просла́вителю Ея́ ми́лостей и чуде́съ.

Ра́дуйся, оби́тель во и́мя Ея́ свято́е, въ Россíи основа́вый; ра́дуйся, ико́ну Ея́ чудотво́рную отъ ру́къ Ея́ дарова́нную, ра́достно прія́вый.

Ра́дуйся, си́мъ о́бразомъ Ея́ боже́ственнымъ оби́тель твою́ духо́вно обогати́вый; ра́дуйся, съ Не́ю вку́пѣ моли́тися за ны́ ко Го́споду дерзнове́ніе получи́вый.

Ра́дуйся, вѣ́рный испо́лнителю за́повѣдей Сы́на Ея́ и Бо́га; ра́дуйся, пресла́вный соверши́телю мно́гихъ вели́кихъ чуде́съ.

Ра́дуйся, пеще́рный жи́телю, всю́ Россíю испо́лнивый сла́вою твои́хъ по́двиговъ; ра́дуйся, отъ те́мныхъ мѣ́стъ подзе́мныхъ свѣти́вый мíру равноа́нгельнымъ твои́мъ житіе́мъ.

Ра́дуйся, безмо́лвниче ди́вный, внѣ́ жите́йскихъ суе́тъ пожи́вый; ра́дуйся, затво́рниче благоумиле́нный, молчали́вая уста́ имѣ́вый.

Ра́дуйся, Анто́ніе, мона́шескаго въ Россíи житія́ первонача́льниче.

Конда́къ 9.

Всѣ́мъ се́рдцемъ Бо́га возлюби́въ, о́тче Анто́ніе, Бо́гомъ возлю́бленъ бы́лъ еси́, Иже послу́шаше благоутро́бно твоя́ моли́твы, и исполня́ше ми́лостиво вся́ твоя́ проше́нія. — Въ указа́ніе тебѣ́ мѣ́ста, идѣ́же имѣ́яше созда́тися Вели́кая Пече́рская це́рковь, проси́лъ еси́, преподо́бне, у Го́спода: да бу́детъ по все́й земли́ роса́, а на мѣ́стѣ то́мъ су́ша; и па́ки: да бу́детъ по все́й земли́ су́ша, а на мѣ́стѣ то́мъ роса́ — и бы́сть та́ко по твоему́ проше́нію. Тѣ́мже ра́достно воспѣ́лъ еси́ чуде́съ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 9.

Витíй человѣ́ческихъ похвалы́ превосхо́дитъ свя́то-подви́жническое житіе́ твое́, преподо́бне о́тче Анто́ніе: кто́ бо досто́йно мо́жетъ восхвали́ти тя́, чудотво́рца пресла́внаго, о́гнь съ небесе́ све́дшаго моли́твою твое́ю, я́коже проро́къ Илія́ дре́вле, и огне́мъ тѣ́мъ все́ хвра́стіе попали́вшаго на мѣ́стѣ, идѣ́же имѣ́яше созда́тися Вели́кая Пече́рская це́рковь, въ зна́меніе того́, я́ко ве́лія Бо́жія благода́ть въ не́й обита́ти бу́детъ. О се́мъ дивя́щеся, смире́нно глаго́лемъ:

Ра́дуйся, одушевле́нная це́рковь Бо́га Жива́го бы́вый; ра́дуйся, въ хра́мъ Тріѵпоста́снаго Го́спода ду́шу твою́ освяти́вый.

Ра́дуйся, огнедохнове́нныя да́ры Ду́ха Свята́го въ се́рдце твое́ пріе́мый; ра́дуйся, духоно́сцемъ апо́столомъ Христо́вымъ единонра́вный.

Ра́дуйся, низводи́телю преди́вный огня́ съ небесе́; ра́дуйся, удостовѣри́телю чудотво́рный Бо́жія благоволе́нія къ мѣ́сту Вели́кія Пече́рскія це́ркве.

Ра́дуйся, адама́нте, блиста́ющій дара́ми Бо́жія благода́ти, и несокруши́мый прило́ги вра́жіими; ра́дуйся, сто́лпе непоколеби́мый святы́я правосла́вныя вѣ́ры.

Ра́дуйся, чудотво́рче пресла́вный и богопрія́тный; ра́дуйся, моли́твенниче си́льный и скороуслы́шанный.

Ра́дуйся, ру́цѣ твои́ преподо́бніи со дерзнове́ніемъ мно́гимъ горѣ́ воздѣва́вый; ра́дуйся, проше́нія твоя́ со слеза́ми те́плыми Го́сподеви приноси́вый.

Ра́дуйся, Анто́ніе, мона́шескаго въ Россíи житія́ первонача́льниче.

Конда́къ 10.

Спаси́теля ду́шъ на́шихъ, Го́спода Іису́са Христа́, ви́дѣти сподо́бился еси́ въ видѣ́ніи ди́внѣмъ, преподо́бне о́тче Анто́ніе, и обѣтова́нія блага́я отъ у́стъ Его́ Боже́ственныхъ услы́шалъ еси́, я́ко вѣ́рный Его́ ра́бъ и уго́дникъ. Моли́ся у́бо Ему́, преподо́бне, да и на́съ убо́гихъ не отри́нетъ Онъ отъ сла́дкаго лицезрѣ́нія Своего́, но сподо́битъ на́съ со святы́ми вы́ну ви́дѣти лице́ Его́ пресвѣ́тлое, и пѣ́ти Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 10.

Царя́ небе́снаго Христа́, вѣ́рный ра́бъ и послѣ́дователь бы́лъ еси́, о́тче преподо́бне, и сего́ ра́ди чудотворе́нія да́ромъ отъ Него́ обогати́лся еси́. Мы́ же тебе́ цѣле́бника благода́тнаго вѣ́дуще, усе́рдно ны́нѣ прихо́димъ къ свято́му твоему́ гро́бу, и отъ него́ цѣльбы́ безме́здныя душа́мъ и тѣлесе́мъ на́шимъ пріе́млюще, благода́рственно тебѣ́ глаго́лемъ:

Ра́дуйся, вели́чіемъ по́двиговъ твои́хъ подо́бенъ бы́вый дре́внимъ богоно́снымъ отце́мъ; ра́дуйся, глубино́ю смире́нія твоего́ превозше́дый твоя́ сподви́жники.

Ра́дуйся, сѣ́ти вра́жія, я́ко паучи́ну, сокруши́вый; ра́дуйся, въ Ца́рствіе го́рнее я́ко оре́лъ воспари́вый.

Ра́дуйся, во слѣ́дъ себе́ мно́гія ученики́ ко Христу́ приведы́й; ра́дуйся, ча́да твоя́ духо́вная отъ искуше́ній діа́вольскихъ бо́дренно храни́вый.

Ра́дуйся, лѣни́выя подви́гнувый ко исправле́нію христоподража́тельнымъ твои́мъ житіе́мъ; ра́дуйся, грѣ́шныя къ покая́нію приведы́й твои́ми богому́дрыми словесы́.

Ра́дуйся, наказа́телю любвеоби́льный; ра́дуйся, увѣща́телю пресла́дкій.

Ра́дуйся, о́тче, отце́въ красото́; ра́дуйся, па́стырю до́брый тобо́ю собра́ннаго слове́снаго ста́да.

Ра́дуйся, Анто́ніе, мона́шескаго въ Россíи житія́ первонача́льниче.

Конда́къ 11.

Пѣ́ніе всеумиле́нное Го́сподеви приноси́лъ еси́, преподо́бне о́тче Анто́ніе, и возлежа́ на одрѣ́ сме́ртнѣмъ, моли́лся еси́ усе́рдно о оби́тели твое́й и ученицѣ́хъ. Та́же проще́ніе и благослове́ніе твое́й бра́тіи препода́въ, съ ми́ромъ почи́лъ еси́, и приложи́лся еси́ къ ли́ку святы́хъ и преподо́бныхъ оте́цъ, съ ни́ми же ны́нѣ сла́дцѣ пое́ши Христу́ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 11.

Свѣтопода́тельный свѣти́льникъ явля́ешися по сме́рти, преподо́бне о́тче Анто́ніе, изъ-подъ спу́да пеще́рнаго поста́вленный на версѣ́хъ небе́сныхъ, отону́ду свѣ́тлостію чуде́съ просвѣща́яй Це́рковь Христо́ву. Просвѣти́, уго́дниче Бо́жій, и на́ша мра́чныя ду́ши свѣ́томъ Христо́вымъ, и моли́твами твои́ми помози́ на́мъ тмы́ грѣхо́вныя избѣжа́ти, лучи́ благода́ти Бо́жія въ сердца́ на́ша пріима́ти, и неосужде́нно пѣ́ти тебѣ́:

Ра́дуйся, благода́тію сія́ющій свѣти́льниче; ра́дуйся, зерца́ло пресвѣ́тлое и́ноческаго житія́.

Ра́дуйся, вторы́й Моисе́е, мы́сленныя скрижа́ли, добродѣ́тели твоя́, на́мъ отъ горы́ Святы́я принесы́й; ра́дуйся, вертогра́дъ духо́вный на гора́хъ Пече́рскихъ насади́вый.

Ра́дуйся, я́ко ро́зги его́ отъ ю́га и до сѣ́вера простро́шася; ра́дуйся, я́ко ли́ствія его́ при́сно зеленѣ́ютъ.

Ра́дуйся, оляденѣ́вшую въ язы́чествѣ зе́млю Ру́сскую духо́вно оплодотвори́вый; ра́дуйся, садодѣ́латель до́брый въ не́й бы́вый.

Ра́дуйся, новосажде́нія богоуго́дныя въ не́й возрасти́вый; ра́дуйся, отъ пеще́рныхъ затво́ровъ въ ра́й Іису́совъ цвѣты́ мно́гія пресади́вый.

Ра́дуйся, а́нгеле земны́й; ра́дуйся, человѣ́че небе́сный.

Ра́дуйся, Анто́ніе, мона́шескаго въ Россíи житія́ первонача́льниче.

Конда́къ 12.

Благода́ть Бо́жія храни́тъ свяще́нный тво́й гро́бъ, Анто́ніе о́тче на́шъ, огня́ исхожде́ніемъ и воды́ излія́ніемъ отъ него́ возбрани́въ хотѣ́вшимъ обрѣсти́ твоя́ мо́щи. Ты́ бо, смире́нъ сы́й, и по сме́рти не восхотѣ́лъ еси́ яви́ти моще́й твои́хъ мíру, си́мъ поуча́я на́съ благода́тному смире́нію, да во умиле́ніи смиренному́дренно пое́мъ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 12.

Пою́ще свято-подви́жное и равноа́нгельное житіе́ твое́, преподо́бне о́тче, хва́лимъ, сла́вимъ и велича́емъ укрѣпи́вшаго тя́ Го́спода, дарова́вшаго на́мъ въ тебѣ́ примѣ́ръ святы́й и достоподража́тельный навсегда́. Пріими́ у́бо, уго́дниче Христо́въ, отъ на́съ, смире́нныхъ, съ любо́вію серде́чною тя́ почита́ющихъ, сія́ неле́стныя похвалы́:

Ра́дуйся, Пресвяты́я Живонача́льныя Тро́ицы благоволе́ніемъ увѣнча́нный; ра́дуйся, Пресвяты́я Влады́чицы Богоро́дицы ми́лостями уще́дренный.

Ра́дуйся, а́нгельскихъ во́инствъ содру́жества сподо́бленный; ра́дуйся, блаже́нства святы́хъ удосто́енный.

Ра́дуйся, сонаслѣ́дниче преподо́бныхъ; ра́дуйся, по́стниковъ благода́тное удобре́ніе.

Ра́дуйся, пещерножи́телей сла́во и похвало́; ра́дуйся, всея́ страны́ Правосла́вно-Россíйскія крѣ́пкое огражде́ніе.

Ра́дуйся, святы́я Ла́вры твоея́ непосты́дное упова́ніе; ра́дуйся, подвиза́ющимся въ не́й спасе́нія вѣ́чнаго хода́таю.

Ра́дуйся, тѣлеса́ на́ша безме́здно врачу́яй прикоснове́ніемъ къ честно́му твоему́ гро́бу; ра́дуйся, ду́ши на́ша возводя́й къ наслѣ́дію блаже́нства ра́йскаго святы́ми твои́ми моли́твами.

Ра́дуйся, Анто́ніе, мона́шескаго въ Россíи житія́ первонача́льниче.

Конда́къ 13.

О, вели́кій первонача́льниче и́ноковъ Россíйскихъ и пресла́вный чудотво́рче, преподо́бне о́тче на́шъ Анто́ніе! Мы́, ча́да твоя́ духо́вная, и о́вцы па́жити твоея́, сія́ ма́лыя пѣ́сни хвале́бныя усе́рдно тебѣ́ принося́ще, мо́лимъ тя́: яви́ на́мъ оте́ческую любо́вь твою́, и умоли́ Го́спода Бо́га, изба́вити на́съ гее́нны, и удосто́ити Ца́рствія небе́снаго, да пое́мъ Ему́ со святы́ми: Аллилу́ія.

[Се́й конда́къ глаго́лется три́жды. Та́же и́косъ 1-й: Ангелъ во пло́ти бы́лъ еси́... И конда́къ 1-й: Избра́нный уго́дниче Христо́въ...]

Моли́тва преподо́бному Анто́нію, Пече́рскому чудотво́рцу.

О, до́брый на́шъ па́стырю и наста́вниче, приснопомина́емый и́ноковъ Россíйскихъ первонача́льниче, преподо́бне и богоно́сне о́тче на́шъ Анто́ніе! Ты́ горѣ́ на небеси́, мы́ же ни́зу на земли́, удале́нніи отъ тебе́ не толи́ко мѣ́стомъ, коли́ко грѣхо́вною нечистото́ю на́шею, оба́че па́мятуя оте́ческую любо́вь твою́ къ лю́демъ ти́ сро́днымъ, припа́даемъ и мо́лимтися со умиле́ніемъ и вѣ́рою: помози́ на́мъ, грѣ́шнымъ, покая́ніемъ очи́ститися, и досто́йными бы́ти поми́лованія и проще́нія отъ Го́спода и Созда́теля на́шего. Умоли́ Его́ бла́гость дарова́ти на́мъ вели́кія и бога́тыя ми́лости: земли́ плодоно́сіе, возду́ха благорастворе́ніе, ми́ръ глубо́къ, братолю́біе и́скреннее, благоче́стіе нелицемѣ́рное, жите́йскихъ потре́бъ дово́льство, и да не во зло́ обрати́мъ блага́я, дару́емая на́мъ отъ щедрода́тельныя Его́ десни́цы, но во сла́ву и́мени Его́ свята́го и во спасе́ніе на́ше. Сохрани́, уго́дниче Бо́жій, предста́тельствомъ твои́мъ святы́мъ, въ здра́віи и долгоде́нствіи Благовѣ́рнаго Госуда́ря на́шего ИМПЕРАТОРА [и́мярекъ] всея́ Россíи, и ве́сь Ца́рствующій До́мъ ЕГО, покоря́я подъ но́зѣ ЕГО вся́ враги́ и супоста́ты. Соблюди́, чудотво́рче святы́й, благомо́щными твои́ми моли́твами ца́рствующія гра́ды, оби́тель твою́, и всю́ страну́ Правосла́вно-Россíйскую невреди́мыми отъ вся́каго зла́, и вся́ лю́ди, жи́тельствущія въ оби́тели твое́й, и на поклоне́ніе въ ню́ приходя́щія, осѣни́ небе́снымъ твои́мъ благослове́ніемъ, и въ ско́рбехъ, бѣда́хъ и болѣ́знехъ, утѣше́ніе, избавле́ніе и исцѣле́ніе и́мъ пода́ждь. Да благода́рно сла́вимъ, хва́лимъ и велича́емъ просла́вльшаго тя́ Го́спода, чрезъ тебе́ ди́вно благодѣ́тельствующаго на́мъ, Безнача́льнаго Отца́, Единоро́днаго Его́ Сы́на, и Единосу́щнаго Его́ Ду́ха, Тро́ицу Живонача́льную и Нераздѣ́льную, и твое́ свято́е заступле́ніе, во вѣ́ки вѣко́въ. Ами́нь.

Тропа́рь, гла́съ 4:

Отъ мірска́го мяте́жа изше́дъ, отверже́ніемъ же мíра ева́нгельски Христу́ послѣ́довалъ еси́ и, равноа́нгельное житіе́ пожи́въ, въ ти́хое приста́нище Святы́я горы́ Аѳо́на дости́глъ еси́, отону́дуже благослове́ніемъ отце́въ въ го́ру Кíева прише́дъ и та́мо трудолю́бно жи́знь соверши́въ, оте́чество твое́ просвѣти́лъ еси́ и, мно́жеству мона́шествующихъ стезю́, веду́щую къ небе́сному Ца́рствію, показа́въ, Христу́ сія́ приве́лъ еси́, Его́же моли́, Анто́ніе преподо́бне, да спасе́тъ ду́ши на́ша.

Конда́къ, гла́съ 8. Подо́бенъ: Взбра́нной.

Возложи́въ себе́ Бо́гу, па́че всѣ́хъ возлю́бленному отъ ю́ности, преподо́бне, Тому́ отъ всея́ души́ любо́вію послѣ́довалъ еси́, мíра же тлѣ́нная нивочто́же вмѣни́въ, въ земли́ пеще́ру содѣ́лалъ еси́ и, въ не́й до́брѣ проти́ву неви́димаго врага́ ко́зней подвиза́вся, я́ко свѣтоза́рное со́лнце, во вся́ концы́ земли́ возсія́лъ еси́, отону́дуже, веселя́ся, преше́лъ еси́ къ небе́снымъ черто́гомъ. И ны́нѣ со а́нгелы Влады́чню престо́лу предстоя́, помина́й на́съ, чту́щихъ па́мять твою́, да зове́мъ ти́: ра́дуйся, Анто́ніе, о́тче на́шъ.

Велича́ніе:

Ублажа́емъ тя́, преподо́бне о́тче Анто́ніе, и чте́мъ святу́ю па́мять твою́, наста́вниче мона́ховъ и собесѣ́дниче а́нгеловъ.

Источникъ: Ака́ѳистъ преподо́бному и богоно́сному отцу́ на́шему Анто́нію, Пече́рскому чудотво́рцу. — Кíевъ: Въ Тѵпогра́фіи Кíево-Пече́рскія Успе́нскія Ла́вры, 1888. — 32 л.

/ Къ оглавленію раздѣла /


Наверхъ / Къ титульной страницѣ

0