Собраніе богослужебныхъ текстовъ Православной Церкви

Русскiй Порталъ- Церковный календарь- Русская Библія- Осанна- Святоотеческое наслѣдіе- Наслѣдіе Святой Руси- Слово пастыря- Литературное наслѣдіе- Новости

Осанна
-
Гостевая книга
-
Новости
-
Написать письмо
-
Поискъ
-
Литургика
-
Канонизація святыхъ
-
Ирмологій

Домашняя молитва

Каноны
-
Акаѳисты
-
Псалтирь Божіей Матери

Евхологій

Служебникъ
-
Требникъ

Слѣдованная Псалтирь

Псалтирь
-
Канонникъ
-
Часословъ
-
Мѣсяцесловъ

Тріодь

Постная
-
Цвѣтная

Минеи

Минея Общая
-
Минеи Богослужебныя
-
Архивъ

Октоихъ

Съ 1-го по 4-й гласъ
-
Съ 5-го по 8-й гласъ

Церк.-учит. литература

«Златоустъ»

Греч. и древнерус. тексты

Греч. литург. тексты
-
Древнерус. литург. тексты

Календарь на Вашемъ сайтѣ

Ссылка для установки

Православный календарь

Новости сайтаСегодня - суббота, 20 iюля 2019 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 7.
Если вы нашли ошибку на странице, выделите ее мышкой и щелкните по этой ссылке, или нажмите Ctrl+Alt+E

ДОМАШНЯЯ МОЛИТВА

Свт. Макарій, митр. Московскій и всея Россіи († 1563 г.)

Святитель Макарий, митрополит Московский и всея РоссииСвят. Макарій, митр. Всероссійскій — аскетъ, молитвенникъ, богословъ, иконописецъ, патріотъ Московской Руси, государственный дѣятель и дипломатъ, духовникъ и наставникъ Царя Іоанна IV Грознаго (въ 1547 г. вѣнчалъ на царство), главный дѣятель по введенію книгопечатанія въ Россіи, собиратель знаменитыхъ Великихъ Миней Четіихъ — монументальнаго свода древнерусской церковной письменности. Родился въ Москвѣ ок. 1482 г. въ благочестивой семьѣ. Въ его роду среди многихъ лицъ духовнаго званія былъ и преп. Іосифъ Волоцкій. Въ юности поступилъ послушникомъ въ Пафнутіевъ-Боровскій монастырь. Въ 40 лѣтъ онъ сталъ архимандритомъ Лужецкаго Рождество-Богородицкаго монастыря близъ Можайска, а черезъ три года, въ 1526 г., его посвятили въ архіепископы Великаго Новгорода и Пскова. Въ 1542 г. новгородскій архіерей Соборомъ русскихъ епископовъ поставленъ митрополитомъ Московскимъ и всея Россіи. Въ 1547 и 1549 годахъ свят. Макарій созвалъ Соборы съ цѣлью прославленія русскихъ святыхъ; въ 1551 году созвалъ «Стоглавъ» — извѣстный Соборъ по устройству церковныхъ дѣлъ; подъ руководствомъ свт. Макарія составлены многотомный «Лицевой лѣтописный сводъ» и «Степенная книга царскаго родословія». Свят. Макарій былъ покровителемъ печатнаго дѣла на Руси: онъ благословилъ Ивана Ѳедорова, на изданіе Часослова и Апостола. Свят. почилъ 31 декабря 1563 г. На погребеніи въ Успенскомъ соборѣ Кремля «было лицо его какъ свѣтъ сіяющее». Память свт. Макарія — 30 декабря (12 января).

АКАѲИСТЫ

Ака́ѳистъ святи́телю Мака́рію, митрополи́ту Моско́вскому и всея́ Россíи, чудотво́рцу.

Конда́къ 1.

Избра́нный и чу́дный архіере́ю Це́ркве Россíйскія, гра́да Москвы́ первопресто́льниче, блаже́нне святи́телю Мака́ріе! Восхваля́емъ тя́ ны́нѣ мы́, недосто́йніи, но, я́ко имѣ́яй дерзнове́ніе у Святы́я Тро́ицы, предста́тельствомъ твои́мъ небе́снымъ помога́й на́мъ, су́щимъ въ бѣда́хъ и ско́рбехъ, ра́достно взыва́ющимъ ти́:

Ра́дуйся, блаже́нне Мака́ріе, похвало́ Це́ркве Христо́вы и преди́вный чудотво́рче.

Икосъ 1.

Ра́дуйся, ко́рене блага́го вѣ́тве многопло́дная; ра́дуйся, благочести́выхъ роди́телей пло́де богодарова́нный.

Ра́дуйся, отъ ю́ности возлюби́вый Бо́га всѣ́мъ се́рдцемъ свои́мъ; ра́дуйся, я́ко Ему́ Еди́ному рабо́тати возжелѣ́лъ еси́.

Ра́дуйся, я́ко измла́да му́дрости прилѣжа́лъ еси́; ра́дуйся, поста́ и моли́твы ре́вностный блюсти́телю.

Ра́дуйся, блаже́нне Мака́ріе, похвало́ Це́ркве Христо́вы и преди́вный чудотво́рче.

Конда́къ 2.

Ви́дя тщету́ мірска́го житія́, блаже́нне Мака́ріе, во огра́ду оби́тели преподо́бнаго Пафну́тія Бо́ровскаго удали́лся еси́, идѣ́же и́мя еги́петскаго пусты́нника, мона́шествующихъ наста́вника, Мака́рія Вели́каго, прія́лъ еси́ и, я́ко звѣзда́ небосвѣ́тлая возраста́я на тве́рди церко́внѣй, ве́сь живо́тъ сво́й отъ млады́хъ ногте́й Бо́гу преда́лъ еси́, се́рдцемъ и усты́ непреста́нно поя́ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 2.

Ра́зумъ тво́й богодухнове́нный, науче́ніемъ кни́жнымъ въ Пафну́тіево-Бо́ровстемъ монастырѣ́ просвѣща́емый, богомы́слію преда́лъ еси́, блаже́нне Мака́ріе, моли́твою и поще́ніемъ во служе́ніе Бо́гу себе́ уготовля́я. Восхваля́юще же ны́нѣ твоя́ блага́я тща́нія, взыва́емъ ти́ си́це:

Ра́дуйся, я́ко, отложи́въ вся́ мірскíя сла́сти, Христо́въ яре́мъ носи́ти изво́лилъ еси́; ра́дуйся, ю́ность твою́, а́ки же́ртву непоро́чну, отверже́ніемъ отъ мíра Бо́гу принесы́й.

Ра́дуйся, въ постѣ́хъ и по́двизѣхъ твои́хъ добродѣ́тельми украси́выйся; ра́дуйся, а́нгельски во пло́ти пожи́вый.

Ра́дуйся, мона́шескаго послуша́нія свѣ́тлый о́блаче; ра́дуйся, и́ноковъ оби́тели Бо́ровскія украше́ніе.

Ра́дуйся, блаже́нне Мака́ріе, похвало́ Це́ркве Христо́вы и преди́вный чудотво́рче.

Конда́къ 3.

Си́лою Вы́шняго, уготовля́вшаго тя́ во спасе́ніе мно́гихъ, досточу́дне святи́телю, ведо́мъ бы́лъ еси́ отъ си́лы въ си́лу во святѣ́мъ житіи́ твое́мъ, де́нь и но́щь поуча́лся еси́ въ Зако́нѣ Госпо́дни, при́сно взыва́я Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 3.

Имѣ́я чи́стое житіе́ и ду́шу непоро́чну, въ мона́шескія ри́зы обле́клся еси́, еще́ мла́дъ сы́й, и, по́двигомъ до́брымъ тружда́яся, иску́съ жесто́каго житія́ проше́дъ и са́номъ архимандри́та оби́тели Лу́жецкія отъ первосвяти́теля Даніи́ла почте́нъ бы́въ, ре́вностно подвиза́лся еси́ о спасе́ніи Бо́гомъ да́нного тебѣ́ ста́да слове́снаго, съ ни́мже и мы́ дне́сь ра́достно взыва́емъ:

Ра́дуйся, красото́ смиренному́дрія и воздержа́нія; ра́дуйся, о́бразе кро́тости и послуша́нія.

Ра́дуйся, собо́ровъ и́ноческихъ похвале́ніе; ра́дуйся, преподо́бныхъ и пра́ведныхъ сонаслѣ́дниче.

Ра́дуйся, прему́дрый мона́ховъ наста́вниче; ра́дуйся, до́брый о ни́хъ попечи́телю.

Ра́дуйся, блаже́нне Мака́ріе, похвало́ Це́ркве Христо́вы и преди́вный чудотво́рче.

Конда́къ 4.

Бу́ри страсте́й избѣжа́въ, архипа́стырски труди́лся еси́, святи́телю о́тче Мака́ріе; досто́йный служи́телю Святы́я Софíи, Прему́дрости Бо́жіей, яви́лся еси́, и сокро́вища прему́дрости ре́вностно собира́ти потща́лся еси́, ко просвѣще́нію наро́довъ россíйскихъ, науча́я разу́мно пѣ́ти Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 4.

Слы́шаху бли́жніи и да́льніи лю́діе, дивля́хуся о трудѣ́хъ твои́хъ неуста́нныхъ, и́миже труди́лся еси́ на ка́ѳедрѣ богоспаса́емыхъ градо́въ Вели́каго Новагра́да и Пско́ва, ра́довахуся, я́ко прія́лъ еси́ же́злъ архипа́стыря отъ митрополи́та Россíйскаго Даніи́ла. Мы́ же, о́вцы па́жити твоея́, свѣ́томъ твоего́ богоразу́мія озаря́еми, вопіе́мъ ти́:

Ра́дуйся, на престо́лѣ святи́тельстѣмъ досто́йно возсѣ́дый; ра́дуйся, архіере́ю и прему́дрый учи́телю.

Ра́дуйся, въ по́двизѣ учи́тельства неуста́нный ревни́телю; ра́дуйся, виногра́да Христо́ва усе́рдный дѣ́лателю.

Ра́дуйся, я́ко твои́мъ благослове́ніемъ некреще́ная ло́пь свѣ́томъ Ева́нгелія просвѣще́на бы́сть; ра́дуйся, благочи́нія монасты́рскаго му́дрый устрои́телю.

Ра́дуйся, блаже́нне Мака́ріе, похвало́ Це́ркве Христо́вы и преди́вный чудотво́рче.

Конда́къ 5.

Боготе́чному со́лнцу уподо́бился еси́, блаже́нне Мака́ріе, егда́ во́лею Пастыренача́льника Христа́ на свѣ́щницѣ Це́ркве Россíйскія собо́ромъ архіере́евъ поста́вленъ бы́лъ еси́, да свѣ́тиши свѣ́тло оте́чествію твоему́. Мы́ же небе́сному Царю́, Тріеди́ному Бо́гу, ди́вно просла́вльшему тя́, пое́мъ: Аллилу́ія.

Икосъ 5.

Ви́дѣша тя́ правосла́вніи лю́діе, я́ко свѣти́ло безо́блачно сія́юща мно́гими дарова́ньми, ра́довахуся. Ты́ же, до́брый па́стырю Христо́въ, мучениколю́бецъ сы́й, собо́рнѣ уста́вилъ еси́ пра́зднованія твори́ти святы́мъ но́вымъ чудотво́рцемъ земли́ на́шея, и́хже Госпо́дь Бо́гъ просла́ви, я́коже Своя́ уго́дники, мно́гими разли́чными чудесы́ и зна́меньми. Мы́ же, чудя́щеся о таковѣ́й неизрече́ннѣй бла́гости Бо́жіей, Це́ркви на́шей Россíйстѣй дарова́ннѣй, уми́льно взыва́емъ ти́ си́це:

Ра́дуйся, святи́телю, дру́ги Бо́жія достолѣ́пно просла́вивый; ра́дуйся, дѣя́нія подви́жниковъ россíйскихъ писа́нію преда́вый.

Ра́дуйся, труды́ и по́двиги муже́й святы́хъ въ пѣ́снехъ просла́вивый; ра́дуйся, о́бразы но́выхъ чудотво́рцевъ благоговѣ́йно писа́вый.

Ра́дуйся, па́ству досто́йно покланя́тися святы́мъ но́вымъ чудотво́рцемъ научи́вый; ра́дуйся, я́ко ку́пно съ си́ми святы́ми ны́нѣ и отъ на́съ славосло́віе пріе́млеши.

Ра́дуйся, блаже́нне Мака́ріе, похвало́ Це́ркве Христо́вы и преди́вный чудотво́рче.

Конда́къ 6.

Проповѣ́дникъ вѣ́ры Правосла́вныя и ревни́тель благоче́стія сло́вомъ и житіе́мъ бы́лъ еси́, достосла́вне святи́телю, блаже́нне Мака́ріе, потща́лся еси́ труды́ нелѣ́ностными нра́вы и обы́чаи люде́й россíйскихъ испра́вити, науча́я непреста́нно воспѣва́ти Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 6.

Возсія́лъ еси́, я́ко звѣзда́ лучеза́рная, въ Це́ркви Россíйстѣй свѣ́томъ Христо́ва уче́нія и ре́вностію твое́ю о сла́вѣ Бо́жіей, іера́рше блаже́нне, и созва́лъ еси́ вели́кій собо́ръ, Стогла́вомъ нарица́емый, ко исправле́нію и утвержде́нію въ добродѣ́телехъ вѣ́рныхъ ча́дъ, внима́ющихъ уче́нію Христо́ву и похваля́ющихъ тя́ си́це:

Ра́дуйся, благочи́нія церко́внаго стро́гій блюсти́телю; ра́дуйся, я́ко тобо́ю вѣ́ра Христо́ва утверди́ся.

Ра́дуйся, чте́нія и пѣ́нія Боже́ственнаго иску́сный учи́телю; ра́дуйся, собла́зновъ и нестрое́ній му́дрый искорени́телю.

Ра́дуйся, я́ко стра́хъ Бо́жій, нача́ло прему́дрости, въ сердца́хъ пасо́мыхъ насажда́лъ еси́; ра́дуйся, я́ко пра́ведныя жи́зни о́бразъ вѣ́рнымъ подава́лъ еси́.

Ра́дуйся, блаже́нне Мака́ріе, похвало́ Це́ркве Христо́вы и преди́вный чудотво́рче.

Конда́къ 7.

Хотя́й вра́гъ спасе́нія ро́да человѣ́ческаго нару́шити ми́ръ Це́ркве на́шея, воздви́же ерети́ческое мудрова́ніе въ лю́дехъ о Це́ркве, и о правосла́вныхъ догма́тѣхъ вѣ́ры христіа́нскія. Мы́ же, тре́петни су́ще о таково́мъ злоче́стіи, прославля́емъ святи́теля Мака́рія, правосла́вныхъ догма́товъ защи́тителя, взыва́юще Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 7.

Но́ваго тя́ Петра́ Александрíйскаго и Никола́я Мѵрликíйскаго зри́мъ, святи́телю Мака́ріе: о́віи отсѣко́ша Арія безу́мнаго, раздра́вшаго, я́ко ри́зу Це́рковь Христо́ву, ты́ же ерети́ческая лжемудрова́нія собо́рнѣ осуди́лъ еси́, пре́лесть и́хъ посрами́въ, да не сѣ́ютъ зло́бы своея́ въ ро́дѣ человѣ́честѣмъ, и та́ко утвержде́нъ бы́сть и́стинный Зако́нъ Христо́въ. Мы́ же, ча́да Це́ркве Правосла́вныя, благода́рно прославля́емъ тя́, блаже́нне Мака́ріе:

Ра́дуйся, Правосла́вія вели́кій ревни́телю; ра́дуйся, ста́да Христо́ва отъ волко́въ хи́щныхъ вѣ́рный огради́телю.

Ра́дуйся, жезло́мъ догма́товъ лжему́дрствованіе посрами́вый; ра́дуйся, небрегу́щія о святы́ни отъ Це́ркве Бо́жія отлучи́вый.

Ра́дуйся, презри́тели законоположе́ній церко́вныхъ низложи́вый; ра́дуйся, гро́ме, поража́яй злочести́выхъ.

Ра́дуйся, блаже́нне Мака́ріе, похвало́ Це́ркве Христо́вы и преди́вный чудотво́рче.

Конда́къ 8.

Стра́нника и прише́льца въ мíрѣ се́мъ себе́ помышля́я, святи́телю о́тче на́шъ Мака́ріе, въ по́двизѣхъ и постѣ́хъ при́сно пребыва́я, кро́токъ же, смире́нъ и ми́лостивъ бы́лъ еси́, отроко́мъ въ незло́біи подража́я, всегда́ соверше́нъ умо́мъ бы́въ, поя́ Всеми́лостивому Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 8.

Ве́сь у́мъ тво́й, святи́телю, впери́лъ еси́ къ Бо́гу, па́стырски вруче́нное тебѣ́ отъ Христа́ ста́до упа́слъ еси́: лица́ бо си́льныхъ не стыдя́ся, наставля́лъ еси́ и́хъ на пу́ть спасе́нія. Сего́ ра́ди чту́ще святу́ю па́мять твою́, любо́вію ти́ вопіе́мъ:

Ра́дуйся, вели́кій благоче́стія сто́лпе; ра́дуйся, святопома́занная главо́, честны́й на́шъ учи́телю.

Ра́дуйся, Христа́ Го́спода все́ю душе́ю и се́рдцемъ возлюби́вый; ра́дуйся, христіа́нскаго благоче́стія и́стинный ревни́телю.

Ра́дуйся, неутоми́мый проповѣ́дниче Ева́нгелія Христо́ва; ра́дуйся, ка́меню драгíй, всю́ зе́млю Россíйскую украша́яй.

Ра́дуйся, блаже́нне Мака́ріе, похвало́ Це́ркве Христо́вы и преди́вный чудотво́рче.

Конда́къ 9.

Всего́ себе́ впери́въ въ прему́дрость кни́жную, соста́вилъ еси́ мно́гими труды́ и по́двиги Че́тіи-Мине́и во сла́ву Бо́жію, въ похвалу́ святы́хъ и науче́ніе всему́ ро́ду правосла́вному. Мы́ же, дивя́щеся дарова́ннѣй ти́ отъ Го́спода прему́дрости, прославля́емъ тя́, зову́ще Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 9.

Вѣтíя любому́дріи прославля́ютъ дѣя́нія сла́вныхъ мíра сего́, ты́ же, пчелѣ́ уподобля́яся, во еди́но собира́лъ еси́ житія́ святы́хъ, и́же въ постѣ́хъ просія́вшихъ и за Христа́ кро́вь свою́ пролія́вшихъ. Мы́ же, писа́ніи твои́ми просвѣща́еми, пое́мъ и благодари́мъ тя́ за толи́кія труды́ твоя́, преусе́рдно прино́симъ ти́ сицева́я:

Ра́дуйся, кни́жную прему́дрость, я́ко би́серъ, собра́вый; ра́дуйся, сокро́вища прему́дрости ча́домъ Бо́жіимъ яви́вый.

Ра́дуйся, и́миже лю́ди россíйскія просвѣти́вый; ра́дуйся, дѣя́нія святы́хъ писа́нію преда́вый.

Ра́дуйся, нача́ло книгопеча́танію положи́вый; ра́дуйся, духо́вный па́стырю слове́сныхъ ове́цъ.

Ра́дуйся, блаже́нне Мака́ріе, похвало́ Це́ркве Христо́вы и преди́вный чудотво́рче.

Конда́къ 10.

Спасти́ хотя́ ду́шу твою́, святи́телю, поко́я духо́внаго возжелѣ́лъ еси́, хотя́ оста́вити первосвяти́тельскій престо́лъ и па́ству россíйскую, но, умоле́нъ бы́въ отъ собо́ра святи́телей и самоде́ржцемъ держа́внымъ, показа́лъ еси́ на́мъ примѣ́ръ послуша́нія Це́ркви Христо́вѣй, да пое́мъ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 10.

Стѣна́ и крѣ́пкое огражде́ніе земли́ Россíйстѣй бы́лъ еси́, святи́телю, мно́гими добродѣ́тельми украси́выйся, по́стнически пожи́въ, тече́ніе сконча́въ, ко отше́ствію отъ земна́го бытія́ прибли́зился еси́ и предаде́ ду́шу свою́ въ ру́цѣ Бо́га жи́ва. Собо́ръ же наро́да мно́гаго, сте́кшійся ко одру́ твоему́, ви́дѣ ли́къ тво́й, я́ко свѣ́тъ сія́вый, за твое́ чи́стое и непоро́чное житіе́ просла́ви Бо́га, дарова́вшаго такова́го свѣти́льника, вопія́:

Ра́дуйся, святи́телю, предъ кончи́ною твое́ю явле́нія Богома́тери сподо́бивыйся; ра́дуйся, ми́рно и ра́достно ча́съ кончи́ны твоея́ срѣ́тивый.

Ра́дуйся, я́ко пресвѣ́тлое житіе́ твое́ на земли́ проше́лъ еси́; ра́дуйся, святи́телю, и по сме́рти твое́й на́съ не оставля́яй.

Ра́дуйся, я́ко и по преставле́ніи твое́мъ съ на́ми пребыва́еши; ра́дуйся, граждани́не Іерусали́ма небе́снаго.

Ра́дуйся, блаже́нне Мака́ріе, похвало́ Це́ркве Христо́вы и преди́вный чудотво́рче.

Конда́къ 11.

Пѣ́ніе на́ше моле́бное не пре́зри, богому́дре и блаже́нне о́тче, любо́вію бо подвиза́еми, къ честно́му о́бразу твоему́ притека́емъ и, прославля́юще Тріеди́наго Бо́га, мо́лимтися: моли́ся вы́ну у престо́ла Го́спода сла́вы изба́витися на́мъ отъ мяте́жей и треволне́ній, да благода́рнѣ зове́мъ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 11.

Свѣтода́тельная свѣща́ яви́лся еси́ странѣ́ на́шей, Мака́ріе чу́дный, и по сме́рти свое́й. Тѣ́мже сія́ніемъ уче́ній и трудо́въ твои́хъ озаря́еми, почита́емъ святу́ю па́мять твою́, просвѣти́ у́бо о́чи на́ша душе́вная, да благода́рно взыва́емъ ти́:

Ра́дуйся, бѣ́дствія, гряду́щая на зе́млю Россíйскую, предзрѣ́вый; ра́дуйся, о всѣ́хъ лю́дехъ россíйскихъ усе́рдный моли́твенниче.

Ра́дуйся, вмѣ́сто вре́менныхъ, вѣ́чная бла́га на́мъ подава́яй; ра́дуйся, би́сере честны́й, сія́ніемъ небе́сныя сла́вы сердца́ на́ша увеселя́яй.

Ра́дуйся, свѣти́льниче многосвѣ́тлый, свѣ́томъ и́стиннаго богопозна́нія на́съ озаря́яй; ра́дуйся, святи́телей Моско́вскихъ досто́йный прее́мниче.

Ра́дуйся, блаже́нне Мака́ріе, похвало́ Це́ркве Христо́вы и преди́вный чудотво́рче.

Конда́къ 12.

Благода́ть Госпо́дню и благовре́менную по́мощь испроси́ на́мъ, святи́телю Мака́ріе, во дни́ нестрое́ній, и бу́ди на́мъ въ ско́рбехъ утѣ́шитель и въ бѣда́хъ засту́пникъ. Мо́лимъ тя́, іера́рше блаже́нне, проле́й за на́съ те́плую моли́тву ко Го́споду, да сохрани́тъ Це́рковь Россíйскую неврежде́нну отъ ересе́й и раско́ловъ и спасе́тъ вопію́щихъ Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 12.

Пою́ще пресла́вное житіе́ твое́ и богому́драя дѣя́нія, святи́телю о́тче Мака́ріе, блаже́нству тезоимени́тый, восхваля́емъ Пода́теля всѣ́хъ благи́хъ, Бо́га, дарова́вшаго въ послѣ́дняя времена́ странѣ́ на́шей вели́каго чудотво́рца. Озари́, іера́рше чу́дный, на́съ свѣтоизлія́ніемъ твоея́ благода́ти, увеселя́я сердца́ на́ша пѣ́ти ти́ со умиле́ніемъ:

Ра́дуйся, Правосла́вія побо́рниче нелицемѣ́рный; ра́дуйся, архіере́евъ добро́то, свяще́нниковъ и и́ноковъ похвало́.

Ра́дуйся, звѣздо́, сія́ющая во тмѣ́ су́щимъ; ра́дуйся, первопа́стырю и учи́телю христоимени́тыхъ люде́й земли́ на́шея.

Ра́дуйся, иконопи́сче благоговѣ́йне, дѣла́ ру́къ свои́хъ посвяща́яй Бо́гу; ра́дуйся, отъ Царя́ Небе́снаго вѣне́цъ сла́вы пріе́мый.

Ра́дуйся, блаже́нне Мака́ріе, похвало́ Це́ркве Христо́вы и преди́вный чудотво́рче.

Конда́къ 13.

О, чудотво́рче пресла́вный и боголюбе́зный па́стырю, первопресто́льниче изря́дный, вели́кое украше́ніе церко́вное, всѣ́мъ архіере́омъ и іере́омъ нелѣ́ностный учи́телю, всея́ россíйскія па́ствы и́стинное управле́ніе, святи́телю Мака́ріе чу́дный! Ми́лостивно пріе́мъ сіе́ ма́лое моле́ніе на́ше, въ похвалу́ тебѣ́ приноси́мое, умоли́ Го́спода Бо́га дарова́ти ми́ръ душа́мъ на́шимъ, Це́ркви и странѣ́, да взыва́емъ при́сно: Аллилу́ія.

[Се́й конда́къ глаго́лется три́жды. Та́же и́косъ 1-й: Ангела земна́го и человѣ́ка небе́снаго... И конда́къ 1-й: Избра́нный и чу́дный архіере́ю...]

Моли́тва святи́телю Мака́рію, митрополи́ту Моско́вскому и всея́ Россíи.

О, вели́кій святи́телю, Це́ркве Россíйскія первопресто́льниче, гра́да Москвы́ па́стырю и учи́телю, о́тче на́шъ Мака́ріе блаже́нне, до́брѣ по́двигъ житія́ твоего́ соверши́вый и дерзнове́ніе у Го́спода стяжа́вый! Къ тебѣ́ во умиле́ніи серде́цъ на́шихъ припа́даемъ и усе́рдно мо́лимъ: бу́ди о на́съ те́плый предста́тель у престо́ла Вседержи́теля и моли́ Всеблага́го Бо́га: да не пре́зритъ на́съ, во мно́гія и лю́тыя грѣхи́ впа́дшія, но да́руетъ на́мъ вся́ блага́я и потре́бная, я́же ко спасе́нію. Вѣ́мы бо, я́ко не́мощни есмы́, но мо́лимъ тя́ усе́рдно, святи́телю Бо́жій, предста́тельствомъ твои́мъ сохрани́ невреди́мо всероссíйскую па́ству, ю́же во святи́тельствѣ твое́мъ до́брѣ упа́слъ еси́. Архіере́омъ и пресви́теромъ у Го́спода испроси́ му́дростъ, во е́же пра́во пра́вити сло́во Боже́ственныя и́стины, же́ртвенную любо́вь и ре́вностъ о спасе́ніи, да не поги́бнетъ ни еди́нъ отъ па́ствы и́хъ; и́ночествующихъ въ по́двизѣхъ укрѣпи́, въ мíрѣ живу́щимъ и́стинный и потре́бный и́мъ, е́же во Христѣ́ Іису́сѣ о́бразъ жи́тельствованія покажи́; вѣ́ру на́шу укрѣпи́, любви́ нелицемѣ́рнѣй дру́гъ ко дру́гу научи́, въ наде́жди на милосе́рдіе Бо́жіе утверди́. Еще́ же мо́лимъ тя́, святи́телю, испроси́ на́мъ у Всеми́лостиваго Бо́га Ду́ха ра́зума и прему́дрости, да украси́мся и́стиннымъ боговѣ́дѣніемъ спаси́тельныхъ писа́ній святы́хъ оте́цъ и му́дростію и́хъ творе́ній. Ей, святи́телю Бо́жій, о ми́рѣ всего́ мíра Го́спода умоли́, страну́ на́шу твои́мъ предста́тельствомъ въ ми́рѣ и безмяте́жіи соблюди́; вся́ лю́ди оте́чества на́шего въ до́бромъ расположе́ніи дру́гъ ко дру́гу сохрани́ и чужды́хъ междоусо́бныхъ нестрое́ній покажи́; вся́ гра́ды и ве́си до́брѣ сохрани́, святу́ю вѣ́ру въ лю́дехъ непоро́чну соблюди́. Бу́ди всѣ́мъ на́мъ ско́рый помо́щникъ въ ну́ждахъ на́шихъ, да тобо́ю окормля́еми, ми́рно и благоче́стно поживе́мъ въ жи́зни се́й, да сподо́бимся и вѣ́чныхъ бла́гъ прія́ти на небеси́, сла́вяще и превознося́ще Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, и твое́ ми́лостивное о на́съ предста́тельство во вѣ́ки вѣко́въ. Ами́нь.

Тропа́рь, гла́съ 4:

Яко вели́кимъ па́стыремъ единонра́вна и учи́телемъ вселе́нныя единомы́сленна, Бо́жія Прему́дрости служи́теля изря́дна, и́же блаже́нству тезоимени́ту, дне́сь, вѣ́рніи, вси́ воспои́мъ: Христа́ Бо́га моли́, святи́телю Мака́ріе, умири́ти мíръ и спасти́ ду́ши на́ша.

Конда́къ, гла́съ 3:

Богому́дрымъ уче́ніемъ и кни́жнымъ списа́ніемъ потща́лся еси́, святи́телю Мака́ріе, лю́ди россíйскія просвѣти́ти и святы́хъ земли́ на́шея просла́вити. Сего́ ра́ди чу́денъ пронарече́ся, прее́мниче первопресто́льниковъ россíйскихъ, моли́ сохрани́тися на́мъ въ вѣ́рѣ и благоче́стіи невреди́мо.

Велича́ніе:

Велича́емъ тя́, святи́телю о́тче Мака́ріе, и чте́мъ святу́ю па́мять твою́, ты́ бо мо́лиши за на́съ Христа́ Бо́га на́шего.

Источникъ: Акаѳисты русскимъ святымъ. / [Отв. ред. Наталія Николаевна Шумскихъ]. — Томъ 2-й: Д-М. — СПб.: Издательство «Титулъ», 1995. — С. 563-574.

/ Къ оглавленію раздѣла /


Наверхъ / Къ титульной страницѣ

0