Собраніе богослужебныхъ текстовъ Православной Церкви

Русскiй Порталъ- Церковный календарь- Русская Библія- Осанна- Святоотеческое наслѣдіе- Наслѣдіе Святой Руси- Слово пастыря- Литературное наслѣдіе- Новости

Осанна
-
Гостевая книга
-
Новости
-
Написать письмо
-
Поискъ
-
Литургика
-
Канонизація святыхъ
-
Ирмологій

Домашняя молитва

Каноны
-
Акаѳисты
-
Псалтирь Божіей Матери

Евхологій

Служебникъ
-
Требникъ

Слѣдованная Псалтирь

Псалтирь
-
Канонникъ
-
Часословъ
-
Мѣсяцесловъ

Тріодь

Постная
-
Цвѣтная

Минеи

Минея Общая
-
Минеи Богослужебныя
-
Архивъ

Октоихъ

Съ 1-го по 4-й гласъ
-
Съ 5-го по 8-й гласъ

Церк.-учит. литература

«Златоустъ»

Греч. и древнерус. тексты

Греч. литург. тексты
-
Древнерус. литург. тексты

Календарь на Вашемъ сайтѣ

Ссылка для установки

Православный календарь

Новости сайтаСегодня - среда, 26 iюня 2019 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 7.
Если вы нашли ошибку на странице, выделите ее мышкой и щелкните по этой ссылке, или нажмите Ctrl+Alt+E

ДОМАШНЯЯ МОЛИТВА

Преп. Адріанъ Ондрусовскій, Олонецкій чудотворецъ († 1549 г.)

Преподобный Адриан Ондрусовский, Олонецкий чудотворецПреподобный Адріанъ Ондрусовскій (въ мірѣ дворянинъ Андрей Завалишинъ), владѣлецъ богатаго имѣнія (Андреевщины) въ 9 верстахъ отъ монастыря преподобнаго Александра Свирскаго († 30 августа 1533). Во время охоты на оленя въ 1493 году онъ случайно встрѣтилъ преподобнаго Александра Свирскаго и послѣ этого часто приходилъ къ нему слушать наставленія. Впослѣдствіи онъ доставлялъ хлѣбъ его сподвижникамъ. Оставивъ имѣніе, онъ постригся въ Валаамской обители съ именемъ Адріанъ. Черезъ нѣсколько лѣтъ, по благословенію преподобнаго Александра Свирскаго, преподобный Адріанъ поселился въ уединенномъ мѣстѣ на полуостровѣ Ладожскаго озера. Тамъ былъ построенъ храмъ въ честь святителя Николая Чудотворца. Напротивъ поселенія иноковъ въ дремучемъ лѣсу острова Сала (дебрь) укрывалась шайка разбойниковъ подъ предводительствомъ Ондруса. Встрѣтившись съ преподобнымъ, атаманъ потребовалъ, чтобы иноки покинули свое мѣсто. Преподобный Адріанъ, не имѣя у себя денегъ, чтобы предложить выкупъ за мѣсто, обѣщалъ атаману ходатайствовать за него предъ Богомъ. далѣе>>

АКАѲИСТЫ

Ака́ѳистъ свято́му преподо́бному Адріа́ну, игу́мену Ондру́совскому, Оло́нецкому чудотво́рцу.

Конда́къ 1.

Избра́нниче Бо́жій, преподо́бне о́тче на́шъ Адріа́не, пріи́мъ кре́стъ сво́й, послѣ́довалъ еси́ Христу́ и дѣя́ніемъ учи́лъ еси́ презира́ти пло́ть, прехо́дитъ бо, прилежа́ти же о души́ свое́й безсме́ртнѣй. Тѣ́мже со а́нгелы сра́дуется ду́хъ тво́й, и мы́, земнíи, тя́ по до́лгу ублажа́емъ, пою́ще:

Ра́дуйся, Адріа́не, ско́рый на́шъ помо́щниче и чудотво́рче.

Икосъ 1.

Ра́дуйся, изря́дный сосу́де благода́ти Боже́ственныя; ра́дуйся, Христа́ ра́ди оста́вивый вся́ мíра сего́ кра́сная.

Ра́дуйся, тѣ́снымъ и го́ркимъ путе́мъ вше́дый въ вѣ́чный живо́тъ; ра́дуйся, сего́ ра́ди зѣло́ отъ Го́спода возлю́бленный.

Ра́дуйся, ди́вный въ чудесѣ́хъ о на́съ моли́твенниче; ра́дуйся, ско́рый тя́ призыва́ющимъ споспѣ́шниче.

Ра́дуйся, Адріа́не, ско́рый на́шъ помо́щниче и чудотво́рче.

Конда́къ 2.

Видѣ́ніе бѣ́ ра́достное, егда́ тя́, младе́нца су́ща, имени́тіи роди́теліе твои́ принесо́ша въ хра́мъ Госпо́день. Та́мо бо іере́й въ купѣ́ли креще́нія возроди́ тя во Христѣ́ и свяще́ннымъ мѵропома́заніемъ дарова́ ти вся́ си́лы, я́же къ животу́ и благоче́стію, да вы́ну Бо́гови со искупле́нными честно́ю Его́ Кро́вію, вы́ну пое́ши: Аллилу́ія.

Икосъ 2.

Разумѣ́вше твои́ роди́теліе, преподо́бне, я́ко то́чію благоче́стіе на вся́ поле́зно, имѣ́яй обѣтова́ніе ны́нѣшняго и гряду́щаго житія́, тща́шася тя́ воспита́ти въ стра́сѣ Бо́жіемъ и Це́ркви святѣ́й въ послуша́ніи, въ не́мже и пребы́лъ еси́ до сконча́нія житія́. Сего́ ра́ди тебѣ́ та́ко вопіе́мъ:

Ра́дуйся, отъ ро́да боя́рскаго прозябе́ніе ди́вное; ра́дуйся, я́ко въ купѣ́ли креще́нія отъ дре́внія кля́твы омы́лся еси́.

Ра́дуйся, я́ко да́ръ прему́дрости и ра́зума прія́лъ еси́ въ мѵропома́заніи; ра́дуйся, я́ко утверди́лся въ тебѣ́ ду́хъ совѣ́та и крѣ́пости.

Ра́дуйся, тебѣ́ же укрѣпи́шася вся́ си́лы естества́ во спасе́ніе вѣ́чное; ра́дуйся, призва́нный къ дѣ́ланію духо́вному отъ служе́нія въ дружи́нѣ кня́жестѣй.

Ра́дуйся, Адріа́не, ско́рый на́шъ помо́щниче и чудотво́рче.

Конда́къ 3.

Си́лою благода́ти Бо́жія приведе́нъ бы́въ ко преподо́бному пустынножи́телю Алекса́ндру Сви́рскому, терпѣ́нію того́ умили́лся еси́, преподо́бне, а́ще и мла́дъ бы́въ боя́ринъ и отъ вели́каго кня́зя люби́мъ, оба́че си́лу слове́съ Христо́выхъ, — а́ще кто́ хо́щетъ по Мнѣ́ ити́, да отве́ржется себе́ и во́зметъ кре́стъ сво́й и по Мнѣ́ да и́детъ, — уразумѣ́лъ еси́, и Тому́ невозвра́тно послѣ́довалъ еси́ съ пѣ́снію: Аллилу́ія.

Икосъ 3.

Имѣ́нія мно́га бѣ́днымъ разда́лъ еси́, преподо́бне, и вся́ отложи́въ, къ преподо́бному Алекса́ндру прише́лъ еси́ и жесто́кому того́ житію́ поревнова́лъ еси́, слы́шай дне́сь отъ на́съ по достоя́нію сицевы́я хвалы́:

Ра́дуйся, я́ко же дре́вле Евста́ѳій Плаки́да, еле́немъ приведе́нный къ спаси́тельному пути́ жи́зни твоея́; ра́дуйся, обрѣты́й пусты́ннаго му́жа, отъ него́же позна́лъ еси́ и́ноческое пусты́нное житіе́.

Ра́дуйся, то́е возлюби́вый а́біе; ра́дуйся, ревни́телю и́ноческихъ по́двиговъ.

Ра́дуйся, его́же ду́хъ я́ко еле́нь возжада́ къ Бо́гу Крѣ́пкому, Живо́му; ра́дуйся, учениче́ ди́внаго Алекса́ндра, Святы́я Тро́ицы собесѣ́дника.

Ра́дуйся, Адріа́не, ско́рый на́шъ помо́щниче и чудотво́рче.

Конда́къ 4.

Бу́ри е́зера Ла́дожскаго не убоя́лся еси́, преподо́бне, егда́ бу́ри и суеты́ жите́йскія бѣжа́лъ еси́: съ ра́достію бо устреми́лся еси́, отню́дуже я́ко свѣщи́, во тмѣ́ мерца́ющія, свѣтя́ху и зво́номъ церко́внымъ окре́стная оглаша́юща, оби́тели Валаа́мская и Коне́вская украша́хуся ли́ки и́ноческими, и́же немо́лчно воспѣва́ху Бо́гови: Аллилу́ія.

Икосъ 4.

Слы́ша боже́ственное пѣ́ніе и зря́ мона́ховъ мно́жества, къ стопа́мъ игу́мена Валаа́мскаго припа́лъ еси́, преподо́бне, и смире́ннѣ моли́лъ еси́, да пріи́метъ тя́ я́ко еди́наго отъ нае́мникъ. Мы́ же, зря́ твое́ смире́ніе, та́ко ти́ рце́мъ:

Ра́дуйся, прише́льче, зна́тность ро́да сокры́вый глубино́ю смире́нія; ра́дуйся, прія́тіе обѣ́та нестяжа́нія упреди́вый раздая́ніемъ имѣ́ній ме́ньшей бра́тіи.

Ра́дуйся, бра́ку честно́му предпочты́й обруче́ніе ангелообра́зному житію́; ра́дуйся, вся́кое послуша́ніе пріима́вый со благодаре́ніемъ.

Ра́дуйся, вся́ тяготы́ искуше́нія и́ноческаго пренесы́й до́брѣ; ра́дуйся, та́ко ся предугото́вавый ко прія́тію и́ноческаго вели́каго по́стрига.

Ра́дуйся, Адріа́не, ско́рый на́шъ помо́щниче и чудотво́рче.

Конда́къ 5.

Боготе́чный апо́столъ Па́велъ мно́ги страны́ обтекíй благовѣству́я Ева́нгеліе, глаго́лаше вѣ́рнымъ: глаго́лю безбра́чнымъ и вдови́цамъ, добро́ и́мъ е́сть а́ще пребу́дутъ я́ко же и а́зъ, а́ще ли же ни́, да посяга́ютъ. Ожени́выйся бо пече́тся, ка́ко угоди́ти женѣ́, а не ожени́выйся пече́тся, ка́ко угоди́ти Го́сподеви. — Ты́ же, преподо́бне, дѣ́вство па́че бра́ка че́стна избра́лъ еси́, я́ко ду́ху твоему́ сро́дное, и егда́ а́нгельскаго о́браза сподо́бился еси́, умиле́ннѣ воспѣ́лъ еси́ Бо́гови: Аллилу́ія.

Икосъ 5.

Врача́ Небе́снаго умоли́лъ еси́, преподо́бне, сего́ ра́ди ни па́мять пре́жняго твоего́ житія́, ни сла́вы и бога́тства отложе́ніе, не возмого́ша смути́ти ду́хъ тво́й. Оба́че вся́ тяготы́ и ско́рби до́брѣ прене́слъ еси́, науча́я на́съ пѣ́ти ти́, я́ко и́ноковъ наста́внику:

Ра́дуйся, со отъя́тіемъ вла́съ во́ли своея́ отрѣши́выйся; ра́дуйся, смире́нное послуша́ніе имѣ́вый ко настоя́телю и бра́тіи.

Ра́дуйся, въ нищетѣ́ сконча́вый днíе своя́; ра́дуйся, посто́мъ истончи́вый пло́ти стра́стная.

Ра́дуйся, моли́твою просвѣти́вый ду́шу свою́; ра́дуйся, труды́ мно́гими пра́здности губи́тельныя бѣ́гавый.

Ра́дуйся, Адріа́не, ско́рый на́шъ помо́щниче и чудотво́рче.

Конда́къ 6.

Проповѣ́дниче смире́нія, преподо́бне о́тче на́шъ Адріа́не, егда́ отъ настоя́теля и отъ бра́тіи зѣло́ почита́емъ бы́лъ еси́, сла́вы сея́ а́ки тя́жкаго бре́мене бѣгíй, та́йно отше́лъ еси́ въ мѣ́сто бла́тно, отню́ду же наста́вника твоего́ Алекса́ндра по вре́мени посѣща́лъ еси́ и съ ни́мъ еди́нѣми усты́ и се́рдцемъ воспѣва́лъ еси́ Бо́гови: Аллилу́ія.

Икосъ 6.

Возсія́ изъ пусты́ни добродѣ́тель твоя́, преподо́бне Адріа́не, и мно́ги привлече́ къ тебѣ́ спорабо́тати хотя́щихъ, иму́ще тя́ искуше́нна наста́вника и му́дра. Сбы́стся о тебѣ́ сло́во Госпо́дне: не мо́жетъ гра́дъ укры́тися верху́ горы́ стоя́. Тѣ́мже ти́ вопіе́мъ:

Ра́дуйся, смире́ніемъ возше́дый на го́ру добродѣ́телей благочести́выхъ; ра́дуйся, во убо́зѣй хи́жинѣ возсыла́вый къ Го́споду моли́твы те́плыя.

Ра́дуйся, зно́й и мра́къ та́мо со благоду́шіемъ преноси́вый; ра́дуйся, моли́твою прогоня́вый мра́чныя де́моны.

Ра́дуйся, препобѣди́вый тѣ́хъ многоразли́чная страхова́нія; ра́дуйся, пусты́ннаго житія́ рачи́телю.

Ра́дуйся, Адріа́не, ско́рый на́шъ помо́щниче и чудотво́рче.

Конда́къ 7.

Хотя́й спасе́нія на́шего Госпо́дь апо́столомъ Іа́ковомъ рече́: и́же а́ще обрати́тъ грѣ́шника отъ пути́ его́ нечести́ваго, спасе́тъ ду́шу и покры́етъ мно́жество грѣхо́въ. — Ты́ же, преподо́бне, сія́ памяту́юще, съ любо́вію пріима́лъ еси́ къ тебѣ́ притека́ющихъ, и съ ни́ми усе́рдная моле́нія возсыла́лъ еси́, науча́я и́хъ со и́скреннимъ умиле́ніемъ ду́ха пѣ́ти: Аллилу́ія.

Икосъ 7.

Купѣ́ль Силоа́мская бы́сть оби́тель твоя́ грѣ́шникомъ; два́ бо разбо́йника моли́твами твои́ми упра́вишася на пу́ть покая́нія и вѣ́чнаго спасе́нія: отъ ни́хъ же еди́нъ въ оби́тели твое́й днíе благоче́стно сконча́, другíй же Кипріа́нъ имено́ванъ бы́въ, оби́тель Стороже́вскую согради́ и мно́гія во спасе́ніе упра́ви. Яже помина́юще, та́ко ти́ рце́мъ:

Ра́дуйся, о ми́рѣ всего́ мíра неусы́пный моли́твенниче; ра́дуйся, умоли́вый слеза́ми разбо́йника Ондру́са не изгоня́ти тя́ со ученики́ изъ пусты́ни сея́ го́ркія.

Ра́дуйся, того́, отъ сопе́рника плѣне́нна и ко убіе́нію свя́занна моли́твою разрѣши́вый отъ у́зъ и явле́ніемъ; ра́дуйся, тѣ́мъ и о́наго къ позна́нію си́лы Бо́жія приведы́й а́біе.

Ра́дуйся, я́ко о́ба во оби́тели твое́й слеза́ми покая́нія омы́ша душе́вный сво́й позо́ръ; ра́дуйся, учениче́ Христо́въ, приведы́й лю́тая разбо́йника ко подража́нію благоразу́мнаго разбо́йника.

Ра́дуйся, Адріа́не, ско́рый на́шъ помо́щниче и чудотво́рче.

Конда́къ 8.

Стра́нниче въ земно́й юдо́ли, преподо́бне Адріа́не, покро́въ стра́нникомъ созда́лъ еси́, егда́ оби́тель Ондру́совскую согради́лъ еси́ ко утѣше́нію и спасе́нію къ тебѣ́ собра́вшихся, и хра́момъ въ че́сть Успе́нія Пречи́стыя Влады́чицы Богоро́дицы украси́лъ еси́, Ейже со умиле́ніемъ вы́ну взыва́лъ еси́: къ кому́ прибѣ́гну въ го́рести мое́й, или́ къ кому́ припаду́ въ въ печа́ли мое́й, ра́звѣ не къ Тебѣ́, Влады́чице? И сла́вилъ еси́ Тро́ицу Живонача́льную пѣ́снію: Аллилу́ія.

Икосъ 8.

Вся́ во оби́тели твое́й устро́ивъ благообра́зно и по чи́ну, въ ца́рствующій гра́дъ отше́лъ еси́, преподо́бне, да благодаре́ніе возда́си царю́ благочести́вому за ми́лости, я́же оби́тели твое́й яви́. Сія́ помина́юще, та́ко тя́ хва́лимъ досто́йно:

Ра́дуйся, бра́тіи ра́ди понесы́й труды́ мно́гія; ра́дуйся, показа́телю прія́тія дая́ній со благодаре́ніемъ.

Ра́дуйся, убо́гимъ и́нокомъ достигíй гра́да, въ не́мже въ бога́тствѣ и сла́вѣ пожи́лъ еси́ въ ю́ности; ра́дуйся, любе́знѣ царе́мъ Іоа́нномъ прія́тый и цари́цею Анастасíею кро́ткою.

Ра́дуйся, со Генна́діемъ Костромски́мъ отъ купѣ́ли креще́нія дще́рь царе́ву прія́ти сподо́бивыйся; ра́дуйся, па́ки стра́нникомъ въ пусты́ню убо́гую пу́ть пріе́мый.

Ра́дуйся, Адріа́не, ско́рый на́шъ помо́щниче и чудотво́рче.

Конда́къ 9.

Вседу́шнѣ прилѣпи́вшеся къ тлѣ́нному стяжа́нію и непра́веднымъ прибы́ткомъ, нѣ́ціи отъ о́крестъ оби́тели твоея́ живу́щихъ нападо́ша на тя́, изъ ца́рствующаго гра́да возвраща́ющагося, мня́ще да́ры ца́рскія похи́тити. Посрами́шася же во зло́мъ свое́мъ упова́ніи, то́чію суму́ стра́нническу обрѣто́ша при тебѣ́ проли́вшіи кро́вь твою́. Ты́ же въ коне́цъ житія́ страда́льческою кончи́ною украси́лся еси́ и возше́лъ еси́ на небеса́ съ побѣ́дною пѣ́снію: Аллилу́ія.

Икосъ 9.

Витíйствующая уста́ твоя́ умолко́ша, сокры́шася кро́тціи о́чи твоя́ и безгла́сенъ бы́лъ еси́, ста́рче му́дрый и нестяжа́тельный, земля́ скры́ тво́й ли́къ умиле́нный, но сла́ва твои́хъ исправле́ній не у́мре, и мы́, чту́ще па́мять твою́, та́ко ти́ вопіе́мъ:

Ра́дуйся, ра́бе, вше́дый въ ра́дость Го́спода твоего́; ра́дуйся, нището́ю духо́вною обрѣты́й бога́тство неиждива́емое.

Ра́дуйся, жа́ждавый пра́вды, дне́сь зря́й пра́вду вѣ́чную; ра́дуйся, кро́тостію стяжа́вый зе́млю святы́хъ.

Ра́дуйся, въ ско́рби вре́меннаго житія́ зѣло́ дне́сь утѣ́шенный; ра́дуйся, при́сный собесѣ́дниче Алекса́ндра Сви́рскаго.

Ра́дуйся, Адріа́не, ско́рый на́шъ помо́щниче и чудотво́рче.

Конда́къ 10.

Спасе́нія ра́ди и утѣше́нія бра́тіи по нѣ́коемъ вре́мени откры́лъ еси́ еди́ному отъ и́нокъ, идѣ́же губи́теліе сокры́ша честны́я мо́щи твоя́. Яко же бо предре́клъ еси́, та́ко и бы́сть: ко́нь бо бѣ́лъ обрѣ́теся побли́зости, ору́щу нѣ́коему земледѣ́льцу ту́, и́же и приведе́ къ мѣ́сту бла́тну, изъ него́же извлеко́ша твое́ многотру́дное тѣ́ло. Обрѣ́тше же о́ное, тлѣ́нію неприча́стное, вси́ просла́виша Бо́га пѣ́снію: Аллилу́ія.

Икосъ 10.

Стѣна́ спаси́тельная бы́сть въ дре́вняя времена́ оби́тель твоя́, преподо́бне, отъ мра́ка грѣхо́внаго и суевѣ́рія язы́ческаго, уча́щи лю́ди боголюбе́зному житію́. И па́мять исправле́ній твои́хъ не забве́ся, оба́че науча́етъ на́съ пѣ́ти тебѣ́ такова́я хвалы́:

Ра́дуйся, при́сный во благоче́стіи наста́вниче; ра́дуйся, неусы́пный здѣ́ обита́ющихъ охрани́телю.

Ра́дуйся, низводя́й Бо́жіе на ны́ благослове́ніе; ра́дуйся, тя́ призыва́ющихъ защи́тителю.

Ра́дуйся, я́ко никто́ прося́й съ вѣ́рою, то́щъ отъ тебе́ отхо́дитъ; ра́дуйся, я́ко вся́къ пріе́млетъ проси́мое съ вѣ́рою те́плою.

Ра́дуйся, Адріа́не, ско́рый на́шъ помо́щниче и чудотво́рче.

Конда́къ 11.

Пѣ́ніе и зво́нъ не умолче́ на мѣ́стѣ, идѣ́же потруди́лся еси́, преподо́бне: не то́чію бо мно́зи вѣ́рующіи притека́ютъ ко гро́бу твоему́ и ту́ исцѣле́нія подае́ши, но и на вода́хъ пла́вающимъ спосо́бствуеши. Валаа́мскаго бо игу́мена Инноке́нтія, со святи́телемъ Никола́емъ я́влься, спа́слъ еси́ отъ потопле́нія на е́зерѣ Ла́дожстѣмъ въ нощи́ те́мнѣй, и вѣ́тру зѣло́ свирѣпѣ́ющу, и кора́блецу разруше́нну бы́вшу, е́же памяту́юще, вопіе́мъ умиле́ннѣ: Аллилу́ія.

Икосъ 11.

Свѣтопріе́мная свѣща́ благода́ти Бо́жія яви́ся гро́бъ тво́й, преподо́бне, и́же многоразли́чая источа́етъ чудеса́, врачу́я стра́сти неисцѣ́льныя и науча́я на́съ пѣ́ти тебѣ́:

Ра́дуйся, его́же па́мять съ похвала́ми; ра́дуйся, я́ко гро́бъ тво́й исто́чникъ исцѣле́ній яви́ся.

Ра́дуйся, я́ко ко́сти твоя́ а́ки Елиссе́овы чудотворя́тъ; ра́дуйся, я́ко житіе́мъ святы́мъ очи́стилъ еси́ пло́ти стра́стная.

Ра́дуйся, благода́ти Бо́жія прія́телище; ра́дуйся, прише́ствія втора́го Христо́ва провозвѣ́стниче.

Ра́дуйся, Адріа́не, ско́рый на́шъ помо́щниче и чудотво́рче.

Конда́къ 12.

Благода́тію Бо́жіею иму́щаго бы́ти о́бщаго всѣ́хъ воскресе́нія увѣри́теля, яви́ тя́ Влады́ка Христо́съ, преподо́бне: гро́бъ бо тво́й, чудеса́ источа́яй, я́вѣ вѣща́етъ, я́ко гряде́тъ ча́съ, въ о́ньже вси́ ме́ртвіи оживу́тъ и изы́дутъ: сотво́ршіи зла́я въ воскреше́ніе суда́, а сотво́ршіи блага́я въ воскреше́ніе живота́, пою́ще Бо́гови: Аллилу́ія.

Икосъ 12.

Пое́мъ твоя́ ми́лости и чудеса́, преподо́бне о́тче на́шъ Адріа́не: вы́ну бо и по отше́ствіи свое́мъ на́съ не оставля́еши, всѣ́мъ бо потре́бная во спасе́ніе ско́ро подае́ши, болѣ́зни и ско́рби на́ша незри́мѣ врачу́еши, да съ ра́достію тебѣ́ вопіе́мъ:

Ра́дуйся, незри́мый на́шъ покрови́телю; ра́дуйся, нечи́стыхъ духо́въ прогони́телю.

Ра́дуйся, слѣпы́хъ прозрѣ́ніе; ра́дуйся, глухи́хъ слы́шаніе.

Ра́дуйся, разсла́бленныхъ здра́віе; ра́дуйся, скорбя́щихъ утѣше́ніе.

Ра́дуйся, Адріа́не, ско́рый на́шъ помо́щниче и чудотво́рче.

Конда́къ 13.

О, преподо́бне и богоно́сне о́тче на́шъ Адріа́не, пріими́ сіе́ ма́лое, отъ лю́бящихъ тя́ серде́цъ приноси́мое хвале́ніе. Яко имѣ́яй ве́ліе ко Го́сподеви дерзнове́ніе, моли́ся за ны́, да изба́витъ на́съ отъ вся́кихъ бѣ́дъ и скорбе́й, вра́гъ ви́димыхъ и неви́димыхъ, напра́сныя сме́рти и бу́дущихъ му́къ, и сподо́битъ со избра́нными Его́ вы́ну пѣ́ти Ему́ со безпло́тными пѣ́снь вели́кую: Аллилу́ія.

[Се́й конда́къ глаго́лется три́жды. Та́же и́косъ 1-й: Ангелъ земны́й... И конда́къ 1-й: Избра́нниче Бо́жій...]

Моли́тва преподо́бному Адріа́ну, игу́мену Ондру́совскому, Оло́нецкому чудотво́рцу.

О, преподо́бне о́тче Адріа́не, уго́дниче Бо́жій, пусты́нный жи́телю, послу́шниче Христо́въ! Ты́ убіе́ніе отъ нечести́выхъ человѣ́къ по науще́нію вра́жію претерпѣ́лъ еси́, но Госпо́дь Бо́гъ десна́го стоя́нія Своего́ со святы́ми тя́ сподо́би. Сего́ ра́ди къ ра́цѣ честны́хъ моще́й твои́хъ припа́даемъ и мо́лимъ тя́ усе́рдно: бу́ди моли́твенникъ ко Го́споду Бо́гу о на́съ, грѣ́шныхъ, святы́ми твои́ми моли́твами сохрани́ на́съ отъ вся́каго зла́, огня́, гла́да, пото́па и вся́кія болѣ́зни и внеза́пныя сме́рти, и умоли́ Го́спода Бо́га дарова́ти на́мъ оставле́ніе грѣхо́въ, десна́го же стоя́нія и на́съ сподо́бити, да непреста́нно прославля́емъ Пресвяту́ю Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, во вѣ́ки вѣко́въ. Ами́нь.

Источникъ: Акаѳисты русскимъ святымъ. / [Отв. ред. Наталія Николаевна Шумскихъ]. — Томъ 1-й: А-Г. — СПб.: Издательство «Титулъ», 1995. — С. 90-99.

/ Къ оглавленію раздѣла /


Наверхъ / Къ титульной страницѣ

0