Собраніе богослужебныхъ текстовъ Православной Церкви

Русскiй Порталъ- Церковный календарь- Русская Библія- Осанна- Святоотеческое наслѣдіе- Наслѣдіе Святой Руси- Слово пастыря- Литературное наслѣдіе- Новости

Осанна
-
Гостевая книга
-
Новости
-
Написать письмо
-
Поискъ
-
Литургика
-
Канонизація святыхъ
-
Ирмологій

Домашняя молитва

Каноны
-
Акаѳисты
-
Псалтирь Божіей Матери

Евхологій

Служебникъ
-
Требникъ

Слѣдованная Псалтирь

Псалтирь
-
Канонникъ
-
Часословъ
-
Мѣсяцесловъ

Тріодь

Постная
-
Цвѣтная

Минеи

Минея Общая
-
Минеи Богослужебныя
-
Архивъ

Октоихъ

Съ 1-го по 4-й гласъ
-
Съ 5-го по 8-й гласъ

Церк.-учит. литература

«Златоустъ»

Греч. и древнерус. тексты

Греч. литург. тексты
-
Древнерус. литург. тексты

Календарь на Вашемъ сайтѣ

Ссылка для установки

Православный календарь

Новости сайтаСегодня - среда, 26 iюня 2019 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 8.
Если вы нашли ошибку на странице, выделите ее мышкой и щелкните по этой ссылке, или нажмите Ctrl+Alt+E

ДОМАШНЯЯ МОЛИТВА

Преп. Арсеній Комельскій, Вологодскій чудотворецъ († 1550 г.)

Преподобный Арсений Комельский, Вологодский чудотворецПреп. Арсеній, иг. Комельскій, Вологодскій чудотворецъ, родился въ Москвѣ и происходилъ изъ рода дворянъ Сухарусовыхъ. Онъ рано началъ тяготиться шумомъ столицы и почувствовалъ отвращеніе къ мірской жизни. Его юное сердце, свободное отъ всякихъ мірскихъ пристрастій, горѣло любовію къ одному Богу, стремилось всецѣло посвятить себя на служеніе Ему. Сдѣлавшись ученикомъ преп. Сергія Радонежскаго, онъ въ обители послѣдняго совершенно предалъ себя иноческимъ трудамъ — подвигами и постомъ изнуряя свое тѣло и умерщвляя страсти, онъ въ то же время старался укрѣплять душу свою молитвою, чтеніемъ душеспасительныхъ книгъ и переписываніемъ ихъ для своего монастыря и для другихъ церквей. Въ 1525 г., по желанію братіи, поставленъ во игумена. Въ 1527 г. преп. Арсеній, стремясь къ безмолвному житію въ пустынѣ, оставивъ Сергіеву обитель, удалился въ глухой Комельскій лѣсъ. Здѣсь на берегу рѣки Кохтыжи онъ основалъ обитель. Послѣ долгой иноческой жизни въ постѣ, молитвѣ и непрестанныхъ трудахъ, преп. Арсеній скончался въ 1550 г. «По преставленіи преп. Арсенія, быша отъ честнаго гроба его чудеса различныя, яко отъ источника непрестанно текущи: слѣпымъ прозрѣніе, глухимъ слышаніе, нѣмымъ глаголаніе, бѣснымъ очищеніе и всякимъ недугомъ исцѣленіе». Память преп. Арсенія — 24 августа (6 сентября).

АКАѲИСТЫ

Ака́ѳистъ преподо́бному и богоно́сному отцу́ на́шему Арсе́нію, Коме́льскому чудотво́рцу.

Конда́къ 1.

Избра́нный чудотво́рче и изря́дный уго́дниче Христо́въ, Арсе́ніе преподо́бне, восхваля́емъ тя́, безмо́лвія, терпѣ́нія и нищеты́ духо́вныя учи́теля. Ты́ же, я́ко имѣ́яй дерзнове́ніе ко Го́споду, моли́ Его́ изба́вити оби́тель твою́ и на́съ, грѣ́шныхъ, отъ всѣ́хъ бѣ́дъ и ско́рбныхъ обстоя́ній, да со умиле́ніемъ зове́мъ ти́:

Ра́дуйся, Арсе́ніе, Коме́льскій чудотво́рче.

Икосъ 1.

Ра́дуйся, измла́да гла́су Бо́жію въ со́вѣсти внима́вый; ра́дуйся, о́бразъ Бо́жій въ души́ твое́й въ чистотѣ́ храни́вый.

Ра́дуйся, земно́е вели́чіе твое́ по ро́ду ни во что́ вмѣни́вый; ра́дуйся, отъ ю́ности нищету́ духо́вную возлюби́вый.

Ра́дуйся, смире́нія учи́телю; ра́дуйся, дѣ́вства ревни́телю.

Ра́дуйся, оби́тель преподо́бнаго Се́ргія, я́ко ти́хое приста́нище, избра́вый; ра́дуйся, житію́ Се́ргіеву ре́вностнѣ подража́вый.

Ра́дуйся, Арсе́ніе, Коме́льскій чудотво́рче.

Конда́къ 2.

Ви́дѣвъ въ и́ночествѣ опло́тъ и огражде́ніе отъ суеты́ мірскíя и душевре́дныхъ по́мысловъ, преподо́бне, въ ю́ныхъ лѣ́тѣхъ, потща́лся еси́ прія́ти на ся́ а́нгельскій о́бразъ, смире́ннѣ взыва́я всеви́дящему Храни́телю ду́шъ и тѣле́съ: Аллилу́ія.

Икосъ 2.

Ра́зумъ тво́й, преподо́бне о́тче, Христо́вымъ свѣ́томъ просвѣти́ти возжела́въ, вда́лся еси́ чте́нію Боже́ственныхъ Писа́ній: узрѣ́въ же по́льзу отъ сего́ души́ твое́й, прія́лъ еси́ тру́дъ списова́ти свяще́нныя кни́ги и тѣ́ми бли́жнихъ твои́хъ умудря́ти. Сицево́му твоему́ усе́рдію дивя́щеся, взыва́емъ ти́:

Ра́дуйся, пи́щи духо́вныя, па́че тѣле́сныя рачи́телю; ра́дуйся, свяще́нныхъ кни́гъ списа́телю.

Ра́дуйся, о душе́внѣй по́льзѣ собра́тій твои́хъ ревнова́вый; ра́дуйся, молвы́ жите́йскія избѣжа́вый.

Ра́дуйся, труды́ душеполе́зныя че́стнѣ почита́вый; ра́дуйся, и́стиною Христо́вою, а́ки мече́мъ проти́ву врага́ душе́внаго спасе́нія вооруже́нный.

Ра́дуйся, сло́вомъ Госпо́днимъ, я́ко хлѣ́бомъ небе́снымъ насыще́нный; ра́дуйся, въ разли́чныхъ послуша́ніяхъ испыта́нный.

Ра́дуйся, Арсе́ніе, Коме́льскій чудотво́рче.

Конда́къ 3.

Си́лою свы́ше преумудре́нный, ты́ свя́те Арсе́ніе, избра́нъ бы́лъ еси́ во игу́мена оби́тели богоно́снаго Се́ргія, и возлага́я наде́жду на его́ многомо́щное предста́тельство предъ престо́ломъ Пресвяты́я Тро́ицы, въ смире́ніи и поко́рности Ея́ святѣ́й во́ли, со стра́хомъ и тре́петомъ взыва́лъ еси́: Аллилу́ія.

Икосъ 3.

Имѣ́я непреста́нное попече́ніе о ввѣ́ренныхъ твоему́ води́телству и́ноцѣхъ оби́тели Се́ргіевы, ты́, преподо́бне, пе́рвѣе умно́жилъ еси́ по́двиги твоя́, прилага́я труды́ ко трудо́мъ. Сего́ ра́ди возглаша́емъ тебѣ́:

Ра́дуйся, соверше́ннаго терпѣ́нія наста́вниче; ра́дуйся, смиренному́дрія проповѣ́дниче.

Ра́дуйся, наде́жный и́ночествующихъ руководи́телю; ра́дуйся, преподо́бныхъ Се́ргія, Ни́кона, Са́ввы и про́чихъ святы́хъ игу́меновъ Ла́вры Се́ргіевы досто́йный прее́мниче.

Ра́дуйся, свѣще́ на свѣ́щницѣ Це́ркве Россíйскія поста́вленная; ра́дуйся, и́ноковъ до́брыхъ о́бразъ и украше́ніе.

Ра́дуйся, Бо́гови вѣ́рный служи́телю; ра́дуйся, преподо́бныхъ Его́ небе́сный сожи́телю.

Ра́дуйся, Арсе́ніе, Коме́льскій чудотво́рче.

Конда́къ 4.

Бу́рю вну́трь имѣ́я помышле́ній сумни́тельныхъ, вели́кій кня́зь Васи́лій смути́ся, узрѣ́въ тя́, преподо́бне, игу́мена вели́кія Ла́вры въ ве́тсѣй и многошве́ннѣй оде́жди; увѣ́дѣвъ же отъ бра́тіи о твое́мъ вели́цѣмъ смире́ніи и нелицемѣ́рнѣй простотѣ́, просла́ви смири́вшаго Себе́ до кре́стныя сме́рти Го́спода, зовы́й: Аллилу́ія.

Икосъ 4.

Слы́шаша и́ноцы и мірстíи лю́діе о по́двизѣхъ твои́хъ, пресла́вне Арсе́ніе, прославля́ху Го́спода и тебе́, я́ко Его́ уго́дника. Ты́ же, пребыва́я въ Ла́врѣ послуша́нія ра́ди и бѣ́гая сла́вы мірскíя, поча́сту удаля́лся еси́ во оби́тель Ма́хрищскую, идѣ́же удосто́ился еси́ явле́нія сла́вы Бо́жіей на мощѣ́хъ преподо́бнаго Стефа́на и па́мять его́ твори́ти уста́вилъ еси́. Послѣди́ же по сло́ву Писа́нія, взыску́я гряду́щаго гра́да, преподо́бне, взе́мъ святы́й кре́стъ и ико́ну Пречи́стыя Богоро́дицы, та́йно удали́лся еси́ въ пусты́ню, ча́я Бо́га спаса́ющаго. Сего́ ра́ди пріими́ благосе́рднѣ похвалы́ сія́:

Ра́дуйся, самоотверже́нія учи́телю; ра́дуйся, простоты́ христіа́нскія храни́телю.

Ра́дуйся, прославле́нія преподо́бнаго Стефа́на свидѣ́телю; ра́дуйся, па́мяти его́ установи́телю.

Ра́дуйся, води́тельству про́мысла Бо́жія поко́рный; ра́дуйся, бу́имъ себе́ почита́вый.

Ра́дуйся, гра́да гряду́щаго иска́вый; ра́дуйся, го́рлице пустыннолю́бная, отъ мíра въ пусты́ню возлетѣ́вшая.

Ра́дуйся, Арсе́ніе, Коме́льскій чудотво́рче.

Конда́къ 5.

Боготе́чною звѣздо́ю яви́лся еси́, богому́дре Арсе́ніе, странѣ́ Волого́дстѣй, и посели́лся еси́ въ ве́си Ма́сленстѣй, идѣ́же предъ си́мъ просла́вися явле́ніемъ ико́на Пресвяты́я Богоро́дицы Одиги́тріи, къ не́й же я́ко благо́й путеводи́льницѣ прите́клъ еси́, зовы́й въ восхище́ніи духо́внѣмъ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 5.

Ви́дяще вси́ окре́стніи и проходя́щіи лю́діе пусты́нное твое́ житіе́ и твоя́ по́двиги, прославля́ху Го́спода, яви́вшаго мíру сицева́го уго́дника. Мы́ же, грѣ́шніи, прино́симъ ти́ похвалы́ сія́:

Ра́дуйся, звѣздо́, страну́ Волого́дскую осія́вшая; ра́дуйся, лозо́ вертогра́да Се́ргіева.

Ра́дуйся, го́рдости прогони́телю; ра́дуйся, и́га Христо́ва носи́телю.

Ра́дуйся, темноты́ наро́дныя просвѣти́телю; ра́дуйся, пусты́ни Ма́сленскія пе́рвый насе́льниче.

Ра́дуйся, обурева́емыхъ страстьми́ приста́нище благоути́шное; ра́дуйся, оби́димыхъ прибѣ́жище наде́жное.

Ра́дуйся, Арсе́ніе, Коме́льскій чудотво́рче.

Конда́къ 6.

Проповѣ́дникъ несумнѣ́ннаго пути́ ко спасе́нію яви́лся еси́, прему́дре Арсе́ніе, твои́ми труды́, безкоры́стіемъ и терпѣ́ніемъ, на ни́хже взира́юще, усе́рднѣ сла́вимъ да́вшаго ти́ си́лу и крѣ́пость Го́спода, вопію́ще Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 6.

Возсія́, я́ко со́лнце въ пусты́ни Ма́сленстѣй, но бѣ́гая молвы́ человѣ́ческія, преподо́бне, отше́лъ еси́ въ непрохо́дныя де́бри Коме́льскія, нося́ смире́нія ра́ди древя́ный кре́стъ, и ту́ при рѣцѣ́ Ко́хтоши, идѣ́же но́ша съ раме́нъ твои́хъ спаде́ и свѣ́тъ небе́сный осія́ тя́, поста́вилъ еси́ кре́стъ и посели́лся еси́, ча́я въ безмо́лвіи рабо́тати Го́сподеви со стра́хомъ. Сего́ ра́ди пріими́ похвалы́ сія́:

Ра́дуйся, промышле́ніемъ Бо́жіимъ въ пусты́ню Коме́льскую приведе́нный; ра́дуйся, свѣ́томъ небе́снымъ здѣ́ осія́нный.

Ра́дуйся, пусты́ню сію́ отъ всея́ души́ возлюби́вый; ра́дуйся, отъ ко́зней вра́жескихъ святы́мъ кресто́мъ себе́ огради́вый.

Ра́дуйся, покро́ву Пресвяты́я Богоро́дицы ся́ преда́вый; ра́дуйся, еди́наго на потре́бу непреста́ннѣ иска́вый.

Ра́дуйся, славолю́бія искорени́телю; ра́дуйся, соиме́нному тебѣ́ вели́кому Арсе́нію вѣ́рный подража́телю.

Ра́дуйся, Арсе́ніе, Коме́льскій чудотво́рче.

Конда́къ 7.

Хотя́ вра́гъ ро́да человѣ́ча изгна́ти тя́, преподо́бне, изъ пусты́ни Коме́льскія, мно́га искуше́нія тебѣ́ дѣ́яше; но ты́ я́ко тве́рдый адама́нтъ неизмѣ́ненъ пребыва́лъ еси́ въ любви́ къ пусты́ни, взыва́я къ распя́тому за ны́ Го́споду: Аллилу́ія.

Икосъ 7.

Но́выя труды́ подъя́лъ еси́, блаже́нне Арсе́ніе, егда́, по внуше́нію Бо́жію, устро́ити оби́тель въ пусты́ни Коме́льстѣй восхотѣ́лъ еси́ и сея́ ра́ди вины́ ше́дъ нелѣ́ностнѣ во гра́дъ Москву́ и смире́ннѣ предъ о́чи царя́ Васи́лія Іоа́нновича предста́въ, моли́лъ еси́ огради́ти устроя́емую оби́тель отъ оби́дъ и утѣсне́ній, я́же науще́ніемъ вра́жескимъ дѣ́яша окре́стніи лю́діе. Ца́рь же, вѣ́дая тя́ я́ко уго́дника Бо́жія, и исполня́я Писа́ніе, — толку́щему отве́рзется, — повелѣ́ да́ти тебѣ́ гра́моту во огражде́ніе оби́тели. За сицевы́я твоя́ труды́ и по́двиги вопіе́мъ ти́ со умиле́ніемъ:

Ра́дуйся, зла́то въ горни́лѣ терпѣ́нія искуше́нное; ра́дуйся, би́сере честны́й, отъ скве́рны грѣхо́вныя безмо́лвіемъ очище́нный.

Ра́дуйся, пусты́нныхъ оби́телей основа́телю; ра́дуйся, вражды́ и нестрое́нія устрани́телю.

Ра́дуйся, се́рдце царе́во на ми́лость преклони́вый; ра́дуйся, безмо́лвіе твое́ ра́ди спасе́нія бли́жнихъ нару́шивый.

Ра́дуйся, прибѣга́ющимъ къ тебѣ́ въ ну́ждѣхъ усе́рдный помо́щниче; ра́дуйся, су́щимъ въ напа́стехъ ско́рый засту́пниче.

Ра́дуйся, Арсе́ніе, Коме́льскій чудотво́рче.

Конда́къ 8.

Стра́ннымъ твои́мъ житіе́мъ, преподо́бне, пусты́ня Коме́льская озари́ся, ему́же внима́юще, устрани́мся мíра, у́мъ на небеса́ возло́жше, а́ще бо спасе́нія душе́внаго ра́ди и удали́лся еси́ въ пусты́ню, но мно́зи пустыннолю́бцы сокро́вищами души́ твоея́ привле́клъ еси́, съ ни́миже ны́нѣ въ невече́рнѣмъ свѣ́тѣ сла́дко воспѣва́еши Свѣтопода́телю Христу́: Аллилу́ія.

Икосъ 8.

Ве́сь испо́лненъ бы́лъ еси́ любве́ къ Бо́гу и бли́жнимъ твои́мъ, свя́те Арсе́ніе, и сего́ ра́ди безро́потнѣ принима́лъ еси́ неисче́тныя оби́ды отъ гоня́щихъ тя́ изъ пусты́ни. Егда́ же вре́меннѣ отше́дшу ти́ изъ ке́ліи твое́й, лю́діе нечести́віи нападо́ша на ню́ и келе́йнаго твоего́ ста́рца уби́ша, ты́, преподо́бне, въ вели́цѣй ско́би о поте́ри бра́та и о духо́внѣй поги́бели тѣ́хъ бу́іихъ люде́й, да́лъ еси́ мѣ́сто гнѣ́ву и удали́лся еси́ за три́десять по́прищъ въ де́брь Шилего́дскую, идѣ́же пожи́лъ еси́ въ соверше́ннѣмъ безмо́лвіи, до́ндеже откры́тъ бы́лъ еси́ ловце́мъ звѣре́й. Сицево́му терпѣ́нію дивя́щеся, возглаша́емъ ти́:

Ра́дуйся, любве́ Христо́вы вѣ́рный носи́телю; ра́дуйся, спаси́тельнаго долготерпѣ́нія учи́телю.

Ра́дуйся, оби́ды, я́ко воздая́ніе за грѣхи́, принима́вый; ра́дуйся, содѣ́янное тебѣ́ зло́ незло́біемъ покры́вый.

Ра́дуйся, пусты́ню Шилего́дскую житіе́мъ твои́мъ освяти́вый; ра́дуйся, явле́ніемъ твои́мъ звѣре́й дубра́вныхъ удиви́вый.

Ра́дуйся, неви́нно стра́ждущихъ твои́мъ примѣ́ромъ укрѣпи́вый; ра́дуйся, си́рыхъ и убо́гихъ покрови́телю.

Ра́дуйся, Арсе́ніе, Коме́льскій чудотво́рче.

Конда́къ 9.

Вся́кую на́шу ско́рбь утоли́ твое́ю многомо́щную по́мощію, преподо́бне Арсе́ніе, и испроси́ на́мъ у Го́спода си́лу и крѣ́пость понести́ кре́стъ сво́й до конца́ живота́, взыва́я Влады́цѣ всѣ́хъ: Аллилу́ія.

Икосъ 9.

Вѣтíя многовѣща́нныя, я́ко ры́бы безгла́сныя, ви́димъ о тебѣ́, богому́дре Арсе́ніе: недоумѣ́ютъ бо досто́йнѣ восхвали́ти твоя́ по́двиги. Мы́ же, грѣ́шніи, любо́вію къ тебѣ́ подвиза́еміи, дерза́емъ ублажа́ти тя́ си́це:

Ра́дуйся, пусты́нниковъ дре́внихъ, Анто́нія, Па́вла, Гера́сима нелицемѣ́рный подража́телю; ра́дуйся, Христа́, не имѣ́вшаго гдѣ́ главы́ преклони́ти, тве́рдый послѣ́дователю.

Ра́дуйся, отъ звѣре́й лю́тыхъ почита́емый; ра́дуйся, отъ люде́й звѣронра́вныхъ гони́мый.

Ра́дуйся, ловцу́ звѣре́й себе́ яви́вый; ра́дуйся, безкоры́стіемъ и прозорли́востію ловца́ того́ порази́вый.

Ра́дуйся, но́вую оби́тель въ де́бри Шилего́дстѣй основа́вый; ра́дуйся, я́ко си́лою моли́твъ твои́хъ оби́тель та́ со всѣ́ми прите́кшими къ не́й отъ наше́ствія тата́ръ спасе́ся.

Ра́дуйся, Арсе́ніе, Коме́льскій чудотво́рче.

Конда́къ 10.

Спасти́ хотя́ ду́шу твою́ на мѣ́стѣ, Бо́гомъ ука́занномъ ти́, свя́те Арсе́ніе, вознамѣ́рился еси́ возврати́тися въ любе́зную тебѣ́ пусты́ню Коме́льскую и здѣ́ оби́тель устро́ити: пе́рвѣе же ты́ напра́вилъ еси́ стопы́ твоя́ во гра́дъ Москву́ къ царю́ Васи́лію Іоа́нновичу; испроси́въ же отъ него́ но́вую гра́моту ра́ди пусты́ни Коме́льскія, со ученико́мъ Гера́симомъ отше́лъ еси́ изъ оби́тели Шилего́дскія на пре́жнее мѣ́сто въ пусты́ню Коме́льскую и нача́лъ еси́ устроя́ти оби́тель во сла́ву и че́сть Пресвяты́я Богоро́дицы, Юже, я́ко непреста́нную Помо́щницу и ско́рую Засту́пницу прославля́я, съ вѣ́рою и наде́ждою взыва́лъ еси́ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 10.

Стѣна́ еси́ крѣ́пкая оби́тели твое́й и всѣ́мъ къ тебѣ́ прибѣга́ющимъ, преподо́бне Арсе́ніе, твои́мъ бо святы́мъ житіе́мъ мно́гія въ пусты́ню привле́клъ еси́, сего́ ра́ди вопіе́мъ ти́:

Ра́дуйся, житія́ и́ноческаго му́дрый устрои́телю; ра́дуйся, смире́нія, цѣлому́дрія и нестяжа́тельности ре́вностный насади́телю.

Ра́дуйся, земны́й а́нгеле и небе́сный человѣ́че; ра́дуйся, къ тебѣ́ бо, я́ко му́дрому наста́внику, иска́вшіи соверше́нства прибѣга́ху.

Ра́дуйся, я́ко сло́ву твоему́ и звѣ́ри дубра́вніи внима́ху; ра́дуйся, злы́хъ серде́цъ умягче́ніе.

Ра́дуйся, оби́тели твое́й неусы́пный попечи́телю; ра́дуйся, Пречи́стыя Богоро́дицы вѣ́рный служи́телю.

Ра́дуйся, Арсе́ніе, Коме́льскій чудотво́рче.

Конда́къ 11.

Пѣ́ніе умиле́нное а́ще и прино́симъ ти́, достохва́льне Арсе́ніе, ничто́же соверша́емъ досто́йно, но ты́, преподо́бне, покры́й на́ше недосто́инство твои́мъ снисхожде́ніемъ и научи́ ны чи́стымъ се́рдцемъ воспѣва́ти просла́вившему тя́ Го́споду: Аллилу́ія.

Икосъ 11.

Свѣтоза́рнымъ свѣти́ломъ возсія́лъ еси́, преподо́бне Арсе́ніе, въ пусты́няхъ Шилего́дстѣй и Коме́льстѣй, а́ще и пресели́лся еси́ въ послѣ́днюю, но не забы́лъ еси́ посѣща́ти и пе́рвую, облича́я окре́стныя лю́ди въ наруше́ніи и́ми за́повѣдей и уста́вовъ церко́вныхъ. Предъ конце́мъ же живота́ твоего́ ты́, преподо́бне, затвори́лся еси́ въ ке́ліи твое́й и нача́лъ еси́ гото́витися; послѣди́ же собра́лъ еси́ бра́тію къ сме́ртному одру́ твоему́, моля́ и́хъ имѣ́ти любо́вь между́ собо́ю, благослови́въ же и́хъ, ми́рно пре́далъ еси́ ду́хъ тво́й Бо́гу, и погребе́нъ бы́лъ еси́ во оби́тели Коме́льстѣй, идѣ́же мо́щи твоя́ то́ки чуде́съ излива́ютъ, подвиза́я взыва́ти тебѣ́:

Ра́дуйся, свѣти́ло, свѣ́тъ сво́й отъ Христа́ воспрія́вшее; ра́дуйся, я́ко свѣ́томъ тѣ́мъ пусты́ни освѣти́шася.

Ра́дуйся, за́повѣдей Госпо́днихъ стро́гій исполни́телю; ра́дуйся, наруши́телей о́ныхъ ско́рый обличи́телю.

Ра́дуйся, кончи́ну твою́ предузна́вый; ра́дуйся, мо́щи твоя́ во благослове́ніе оби́тели да́вый.

Ра́дуйся, я́ко мо́щи сія́ то́ки чуде́съ источа́ютъ; ра́дуйся, я́ко чудеса́ ты́я восхваля́ти тя́ благода́рнѣ подвиза́ютъ.

Ра́дуйся, Арсе́ніе, Коме́льскій чудотво́рче.

Конда́къ 12.

Благода́ти исто́чникъ — святы́я мо́щи твоя́, и́мамы и до дне́сь, блаже́нне Арсе́ніе, а́ще бо и оби́тель твоя́ убѣ́жищемъ и́нокинь ны́нѣ содѣ́лана бы́сть: въ Ца́рствіи бо небе́снѣмъ нѣ́сть му́жескъ по́лъ, ни же́нскъ, но вси́ ро́ди, еди́нымъ се́рдцемъ и еди́ными усты́, немо́лчнѣ славосло́вятъ Пода́теля всѣ́хъ бла́гъ Свята́го Ду́ха Утѣ́шителя, пою́ще Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 12.

Пою́ще твоя́ по́двиги и чудеса́, славосло́вимъ просла́вльшаго тя́ Го́спода и про́симъ тя́, преподо́бне Арсе́ніе, освяти́, вразуми́ и научи́ ны, грѣ́шныя, со умиле́ніемъ взыва́ти тебѣ́:

Ра́дуйся, бу́іихъ вразуми́телю; ра́дуйся, разсла́бленныхъ возстанови́телю.

Ра́дуйся, слѣпы́мъ зрѣ́ніе, глухи́мъ слы́шаніе, нѣмы́мъ разрѣше́ніе язы́ка дарова́вый; ра́дуйся, тре́звости утверди́телю.

Ра́дуйся, вражду́ющихъ примири́телю; ра́дуйся, со́вѣсти пробуди́телю.

Ра́дуйся, душеполе́зныхъ бла́гъ пода́телю; ра́дуйся, не то́чію оби́тели твоея́, но и всея́ о́бласти Волого́дскія покрови́телю.

Ра́дуйся, Арсе́ніе, Коме́льскій чудотво́рче.

Конда́къ 13.

О, преподо́бне и богоно́сне о́тче на́шъ Арсе́ніе, пріими́ отъ на́съ, недосто́йныхъ, ма́лое сіе́ моле́ніе и богопрія́тнымъ хода́тайствомъ твои́мъ умоли́ Го́спода изба́вити Це́рковь Правосла́вную отъ безвѣ́рія, ересе́й и раско́ловъ, оте́чество на́ше отъ наше́ствія иноплеме́нныхъ, отъ неду́га и гла́да, отъ вся́кія ско́бри и смертоно́сныя ра́ны, оби́тель же твою́ и на́съ всѣ́хъ отъ вра́гъ ви́димыхъ и неви́димыхъ. Да твои́мъ всемо́щнымъ заступле́ніемъ укрѣпля́еми и твое́ю любо́вію согрѣва́еми съ вѣ́рою и наде́ждою благода́рнѣ вопіе́мъ Творцу́ небесе́ и земли́: Аллилу́ія.

[Се́й конда́къ глаго́лется три́жды. Та́же и́косъ 1-й: Ангела земна́го... И конда́къ 1-й: Избра́нный чудотво́рче...]

Моли́тва преподо́бному и богоно́сному отцу́ на́шему Арсе́нію Коме́льскому, Во́логодскому чудотво́рцу.

О, свяще́нная главо́, преподо́бне о́тче, и преблаже́нный а́вво Арсе́ніе вели́кій! Не забу́ди ни́щихъ свои́хъ до конца́, но помина́й на́съ всегда́ во святы́хъ твои́хъ и благопрія́тныхъ моли́твахъ къ Бо́гу. Помяни́ ста́до твое́, е́же са́мъ упа́слъ еси́, и не забу́ди посѣща́ти ча́дъ твои́хъ: моли́ за ны́, о́тче свяще́нный, за дѣ́ти твоя́ духо́вныя, я́ко имѣ́яй дерзнове́ніе къ Небе́сному Царю́. Не премолчи́ за ны́ ко Го́споду и не пре́зри на́съ, вѣ́рою и любо́вію чту́щихъ тя́. Помяни́ на́съ недосто́йныхъ у престо́ла Вседержи́телева, и не преста́й моля́ся о на́съ Христу́ Бо́гу: дана́ бо тебѣ́ благода́ть за ны́ моли́тися. Не мни́мъ тя́ су́ща ме́ртва, а́ще тѣ́ломъ и преста́вился еси́ отъ на́съ, но и по сме́рти у́бо жи́въ сы́й пребыва́еши; не отступа́й отъ на́съ ду́хомъ, сохраня́й на́съ отъ стрѣ́лъ вра́жіихъ, и вся́кія пре́лести бѣсо́вскія и ко́зней діа́вольскихъ, па́стырю на́шъ до́брый! Аще моще́й твои́хъ ра́ка предъ очи́ма и ви́мима е́сть всегда́, но свята́я твоя́ душа́, со а́нгельскими во́инствы, со безпло́тными ли́ки, съ небе́сными си́лами, у престо́ла Вседержи́телева предстоя́щи, досто́йно весели́тся. Тѣ́мже къ тебѣ́ припа́даемъ, и тебе́ мо́лимъ, и тебѣ́ ми́ли ся дѣ́емъ, моли́ся о на́съ всеси́льному Бо́гу о спасе́ніи ду́шъ на́шихъ, испроси́ на́мъ вре́мя на покая́ніе, и е́же невозбра́ннымъ прейти́ отъ земли́ на не́бо, мыта́рствъ же го́рькихъ возду́шныхъ князе́й и вѣ́чныя му́ки изба́витися, и небе́сному Ца́рствію наслѣ́дникамъ бы́ти, со всѣ́ми пра́ведными, отъ вѣ́ка угоди́вшими Го́споду на́шему Іису́су Христу́, Ему́же подоба́етъ вся́кая сла́ва, че́сть и поклоне́ніе, ны́нѣ и при́сно и во вѣ́ки вѣко́въ. Ами́нь.

Тропа́рь, гла́съ 4:

Удали́вся мíра, водвори́лся еси́ въ пусты́ню, и та́мо подвиза́лся еси́ до́брымъ по́двигомъ, посто́мъ и моли́твами, и мно́гимъ терпѣ́ніемъ. И жи́въ показа́лъ еси́ мно́гая чудеса́, и по преставле́ніи свое́мъ источа́еши разли́чная исцѣле́нія съ вѣ́рою приходя́щимъ къ честно́му гро́бу твоему́, Арсе́ніе, о́тче на́шъ, моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́мъ на́шимъ.

Конда́къ, гла́съ 8:

Жите́йскія молвы́ отбѣ́гъ, въ пусты́ню всели́лся еси́, и та́мо житіе́мъ жесто́кимъ пожи́лъ еси́, и звѣ́ря свирѣ́паго арку́да моли́твами укроти́лъ еси́, и мно́гимъ бы́лъ еси́ наста́вникъ ко спасе́нію. И того́ ра́ди получи́лъ еси́ жи́знь вѣ́чную на небесѣ́хъ, всегда́ зря́ Святу́ю Тро́ицу; моли́ изба́витися на́мъ отъ бѣ́дъ, да зове́мъ ти́: ра́дуйся, о́тче на́шъ Арсе́ніе, пусты́нный жи́телю.

Велича́ніе:

Ублажа́емъ тя́, преподо́бне о́тче Арсе́ніе, и чте́мъ святу́ю па́мять твою́, наста́вниче мона́ховъ и собесѣ́дниче а́нгеловъ.

Источникъ: Ака́ѳистъ преподо́бному и богоно́сному отцу́ на́шему Арсе́нію, Коме́льскому чудотво́рцу. — М.: Сѵнода́льная Тѵпогра́фія, 1913. — 17 л.

/ Къ оглавленію раздѣла /


Наверхъ / Къ титульной страницѣ

0