Собраніе богослужебныхъ текстовъ Православной Церкви

Русскiй Порталъ- Церковный календарь- Русская Библія- Осанна- Святоотеческое наслѣдіе- Наслѣдіе Святой Руси- Слово пастыря- Литературное наслѣдіе- Новости

Осанна
-
Гостевая книга
-
Новости
-
Написать письмо
-
Поискъ
-
Литургика
-
Канонизація святыхъ
-
Ирмологій

Домашняя молитва

Каноны
-
Акаѳисты
-
Псалтирь Божіей Матери

Евхологій

Служебникъ
-
Требникъ

Слѣдованная Псалтирь

Псалтирь
-
Канонникъ
-
Часословъ
-
Мѣсяцесловъ

Тріодь

Постная
-
Цвѣтная

Минеи

Минея Общая
-
Минеи Богослужебныя
-
Архивъ

Октоихъ

Съ 1-го по 4-й гласъ
-
Съ 5-го по 8-й гласъ

Церк.-учит. литература

«Златоустъ»

Греч. и древнерус. тексты

Греч. литург. тексты
-
Древнерус. литург. тексты

Календарь на Вашемъ сайтѣ

Ссылка для установки

Православный календарь

Новости сайтаСегодня - среда, 21 августа 2019 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 8.
Если вы нашли ошибку на странице, выделите ее мышкой и щелкните по этой ссылке, или нажмите Ctrl+Alt+E

ДОМАШНЯЯ МОЛИТВА

Преп. Іоаннъ, Рыльскій чудотворецъ († 946 г.)

Преподобный Иоанн, Рыльский чудотворецПреподобный Іоаннъ, подвижникъ Рыльскій, жилъ въ X вѣкѣ по Р. X. Родомъ онъ былъ болгаринъ изъ села Скрина, въ 12 часахъ разстоянія отъ г. Софіи. Скрино находится недалеко отъ теперешняго села Бобошева, близъ монастыря св. Димитрія, что у рѣки Струмы, къ сѣверу отъ горы Руенъ, составляющей сѣверное окончаніе Осоговскихъ горъ, гдѣ нынѣ стоитъ село Курилово. Теперь Скримо не существуетъ, и видны только его развалины. Родился преподобный около 876 года отъ небогатыхъ, но очень благочестивыхъ родителей, старавшихся дать сыну религіозно-нравствейное воспитаніе. Возлюбивъ Господа отъ юности, онъ, рано лишившись отца и матери, бѣжитъ отъ людей, роздалъ все свое имущество бѣднымъ и неимущимъ и, стремясь къ иночеству, свободный отъ семейныхъ и общественныхъ обязанностей, въ одной кожаной одеждѣ, для аскетическихъ подвиговъ ушелъ въ монастырь, полагаютъ — Бобошевскій, у подошвы горы Руенъ, и тамъ постригся въ иноки. Монашескому житію юный Іоаннъ отдался со всею пылкостью своей нѣжной души и искренностью... далѣе>>

АКАѲИСТЫ

Ака́ѳистъ [вторы́й] преподо́бному и богоно́сному отцу́ на́шему Іоа́нну, пустынножи́телю Ры́льскому, чудотво́рцу [1].

Конда́къ 1.

Избра́нный чудотво́рче и преди́вный уго́дниче Христо́въ, преподо́бне о́тче на́шъ Іоа́нне, отъ ю́ности къ Бо́гу прилѣпи́вся и мірскíй мяте́жъ оста́вль, въ го́ру Ры́льскую всели́лся еси́, идѣ́же посто́мъ, моли́твою и пла́чемъ мно́гимъ подвиза́вся и волне́ніе суеты́ преплы́въ, небе́снаго Ца́рствія сподо́бился еси́. Сего́ ра́ди воспѣва́емъ тя́, я́ко те́пла о на́съ къ Бо́гу моли́твенника, и мо́лимъ ти ся, благода́ти тезоиме́нне, да́ждь на́мъ благода́ть, во е́же зва́ти ти́:

Ра́дуйся, преподо́бне о́тче Іоа́нне, Бо́лгарскія земли́ со́лнце пресвѣ́тлое.

Икосъ 1.

Ра́дуйся, Спаси́теля твоего́ за́повѣди соблюды́й; ра́дуйся, ничто́же на земли́ па́че Его́ возлюби́вый.

Ра́дуйся, я́ко Боже́ственнаго гла́са, во слѣ́дъ Христа́ зову́ща, послу́шалъ еси́; ра́дуйся, я́ко зе́млю обѣтова́нія дости́глъ еси́.

Ра́дуйся, на горѣ́ Ры́льстѣй мірска́го потопле́нія избы́вый; ра́дуйся, въ благода́рственную же́ртву самаго́ себе́ Бо́гу принесы́й.

Ра́дуйся, на лѣ́ствицу добродѣ́телей возше́дый; ра́дуйся, Бо́га на версѣ́ ея́ узрѣ́вый.

Ра́дуйся, не въ гада́ніи Христа́ ви́дѣвый; ра́дуйся, Агнцу за ны́ отъ вѣ́ка закла́нному послужи́вый.

Ра́дуйся, дре́ва жи́зни соприча́стниче; ра́дуйся, Ца́рствія небе́снаго наслѣ́дниче.

Ра́дуйся, преподо́бне о́тче Іоа́нне, Бо́лгарскія земли́ со́лнце пресвѣ́тлое.

Конда́къ 2.

Ви́дя житія́ сего́ вся́ческую суету́, преподо́бне о́тче Іоа́нне, вся́ имѣ́нія твоя́ ни́щимъ разда́лъ еси́ и у́зкимъ путе́мъ и́ночества во слѣ́дъ Христа́ ше́ствуя, широту́ небе́снаго Ца́рствія дости́глъ еси́, непреста́нно поя́ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 2.

Ра́зумъ недоразумѣ́нный, въ небе́снѣмъ Іерусали́мѣ сокрове́нный, пости́гнути жела́я, преподо́бне о́тче Іоа́нне, во вся́ ору́жія Бо́жія обле́клся еси́ и у́мныхъ ру́къ на высоту́ воздѣя́ніемъ мы́сленнаго Амали́ка побѣжда́лъ еси́. Мы́ же, побѣди́теля тя́ зря́ще, въ похвалу́ взыва́емъ ти́ такова́я:

Ра́дуйся, а́нгеловъ подража́телю; ра́дуйся, пра́отцемъ святы́мъ подража́телю.

Ра́дуйся, но́вый Но́е, покая́нія проповѣ́дниче; ра́дуйся, дре́вняго Авраа́ма вѣ́ры наслѣ́дниче.

Ра́дуйся, Исаа́кова послуша́нія соприча́стниче; ра́дуйся, Іа́ковля богозрѣ́нія соо́бщниче.

Ра́дуйся, надъ страстьми́ и похотьми́, я́ко Іо́сифъ надъ Еги́птомъ, воцари́выйся; ра́дуйся, Моисе́йски, посто́мъ и моли́твою къ Бо́гу собесѣ́дникъ яви́выйся.

Ра́дуйся, Самуи́лова богозва́нія услы́шавый; ра́дуйся, Дави́дову кро́тость воспріе́мый.

Ра́дуйся, Иліину́ ре́вность по Го́сподѣ Бо́зѣ наслѣ́довавый; ра́дуйся, Іовле терпѣ́ніе въ злострада́ніихъ стяжа́вый.

Ра́дуйся, преподо́бне о́тче Іоа́нне, Бо́лгарскія земли́ со́лнце пресвѣ́тлое.

Конда́къ 3.

Си́ла Вы́шняго подвиза́ше тя́, преподо́бне о́тче Іоа́нне, на бо́льшія по́двиги и душа́ твоя́, я́коже еле́нь на исто́чники водны́я, возжада́ къ Бо́гу крѣ́пкому, живо́му. Сего́ ра́ди изъ оби́тели изше́дъ, идѣ́же о́бразъ а́нгельскій воспрія́лъ еси́, въ го́ру Ры́льскую всели́лся еси́, Бо́гу при́сно воспѣва́я: Аллилу́ія.

Икосъ 3.

Имѣ́я въ пусты́нномъ житіи́ твое́мъ, преподо́бне о́тче Іоа́нне, еди́ну оде́жду ко́жанную во одѣя́ніе, въ пи́щу же бы́ліе травно́е, е́же слеза́ми го́рькими вкуша́я, съ проро́комъ Бо́гу вопія́лъ еси́, — ско́тенъ бы́хъ у Тебе́, — на́съ воставля́еши вопи́ти тебѣ́:

Ра́дуйся, въ пусты́нномъ житіи́ Предте́чи Іоа́нну подража́вый; ра́дуйся, житіе́мъ си́мъ небе́сныя да́ры стяжа́вый.

Ра́дуйся, благо́е и́го Христо́во на себе́ взе́мый; ра́дуйся, ле́гкое бре́мя Его́ на ра́мѣ понесы́й.

Ра́дуйся, кро́тости Влады́ки твоего́ научивы́йся; ра́дуйся, въ смире́ніи Его́ упоко́ивыйся.

Ра́дуйся, я́ко на тебѣ́ испо́лнися благоволе́ніе небе́снаго Отца́; ра́дуйся, я́ко въ тя́ всели́ся благода́ть Пресвята́го Ду́ха.

Ра́дуйся, я́ко тебѣ́ откры́шася безвѣ́стная и та́йная; ра́дуйся, я́ко тебѣ́ воздаде́ся ра́дость спасе́нія.

Ра́дуйся, я́ко за ско́рбное житіе́ сподо́би тя́ Бо́гъ вѣ́чнаго весе́лія; ра́дуйся, я́ко сра́дуются сему́ твои́ ко́сти смире́нныя.

Ра́дуйся, преподо́бне о́тче Іоа́нне, Бо́лгарскія земли́ со́лнце пресвѣ́тлое.

Конда́къ 4.

Бу́рю мно́гую искуше́ній воздви́же діа́волъ, устраши́ти и отгна́ти хотя́ преподо́бнаго Іоа́нна отъ мѣ́ста спасе́нія. Но до́блій непобѣди́мь пребыва́ше, непреста́нно къ Бо́гу взыва́я: Го́споди, посли́ свѣ́тъ Тво́й и и́стину Твою́, да наста́вита мя́ въ го́ру святу́ю Твою́ и селе́нія Твоя́, идѣ́же со всѣ́ми святы́ми воспою́: Аллилу́ія.

Икосъ 4.

Слы́шаша па́стыріе тя́ съ безслове́сными овца́ми бесѣ́дующа, преподо́бне о́тче Іоа́нне, со тща́ніемъ притеко́ша къ тебѣ́, я́ко къ па́стырю слове́сныхъ ове́цъ, и уди́вльшеся житію́ твоему́, воспѣва́ху въ похвалу́ твою́ такова́я:

Ра́дуйся, ни́щихъ ду́хомъ ко Христу́ води́телю; ра́дуйся, пути́ въ Ца́рство небе́сное указа́телю.

Ра́дуйся, пла́чущихъ о Го́сподѣ утѣ́шителю; ра́дуйся, кро́ткихъ земли́ сооблада́телю.

Ра́дуйся, а́лчущихъ Ца́рства небе́снаго насы́тителю; ра́дуйся, жа́ждущихъ пра́вды Бо́жія напои́телю.

Ра́дуйся, ми́лостивымъ мзды́ Бо́жія щедропода́телю; ра́дуйся, чистото́ю се́рдца изря́дный богозри́телю.

Ра́дуйся, миротво́рцевъ богосыно́вный наста́вниче; ра́дуйся, изгна́нныхъ пра́вды ра́ди вѣ́рный спу́тниче.

Ра́дуйся, за Христа́ отъ злы́хъ человѣ́къ поноше́ніе претерпѣ́вый; ра́дуйся, трудо́въ твои́хъ мно́гую мзду́ на небесѣ́хъ воспріе́мый.

Ра́дуйся, преподо́бне о́тче Іоа́нне, Бо́лгарскія земли́ со́лнце пресвѣ́тлое.

Конда́къ 5.

Боготе́чнѣй звѣздѣ́ уподо́бився, преподо́бне о́тче Іоа́нне, по нѣ́коликихъ лѣ́тѣхъ по́двига твоего́ отъ коли́бы хвра́стныя и ду́пла древя́на въ пеще́ру те́мну восте́клъ еси́, и на ка́мени но́зѣ твои́ поста́вивъ, Ка́мени Краеуго́льному, Христу́, непреста́нно пѣ́лъ еси́: Аллилу́ія.

Икосъ 5.

Ви́дѣвъ ю́жикъ тво́й, Лука́ о́трокъ, оста́вльша тя́ мíръ и въ пусты́ню все́льшася, взыска́ тя я́ко сокро́вище нѣ́кое, преподо́бне о́тче Іоа́нне, и благослове́нія сподо́бився пребыва́ти въ по́двизѣхъ твои́хъ, возра́довася зѣло́ и поя́ше въ похвалу́ твою́ такова́я:

Ра́дуйся, Началопа́стыря Христа́ учениче́; ра́дуйся, добродѣ́телей Его́ подви́жниче.

Ра́дуйся, дре́во, при исхо́дищихъ во́дъ насажде́нное; ра́дуйся, плоды́ Свята́го Ду́ха принося́щее.

Ра́дуйся, Боже́ственныя любве́ наста́вниче; ра́дуйся, ра́дости о Ду́сѣ Свя́тѣ вмѣсти́лище.

Ра́дуйся, ми́ра премíрнаго селе́ніе; ра́дуйся, адама́нте изря́дный долготерпѣ́нія.

Ра́дуйся, бла́гости и милосе́рдія пучи́но безмѣ́рная; ра́дуйся, вѣ́ры пра́вило несумне́нныя.

Ра́дуйся, кро́тости о́бразъ и начерта́ніе; ра́дуйся, учи́телю воздержа́нія.

Ра́дуйся, преподо́бне о́тче Іоа́нне, Бо́лгарскія земли́ со́лнце пресвѣ́тлое.

Конда́къ 6.

Проповѣ́дницы мíру добродѣ́телей твои́хъ яви́шася па́стыріе, преподо́бне о́тче Іоа́нне, и́же тя́ ви́дѣша въ пусты́ни зла́комъ травны́мъ чуде́сно и́хъ напита́вша, и Пита́телю всѣ́хъ, Бо́гу, пою́ща: Аллилу́ія.

Икосъ 6.

Возсія́лъ еси́ въ пусты́ни Ры́льстѣй, я́ко ве́ліе свѣти́ло свѣ́томъ добродѣ́телей твои́хъ, преподо́бне о́тче Іоа́нне, сего́ ра́ди стека́хуся къ тебѣ́ хотя́щіи ше́ствовати путе́мъ твои́мъ, и́же и въ похвалу́ твою́ вопія́ху такова́я:

Ра́дуйся, я́ко во вся́ ору́жія Бо́жія обле́клся еси́; ра́дуйся, я́ко ко́знемъ лука́ваго противуста́лъ еси́.

Ра́дуйся, я́ко чре́сла и́стиною препоя́салъ еси́; ра́дуйся, я́ко въ Боже́ственную пра́вду одѣ́ялся еси́.

Ра́дуйся, я́ко угото́вался еси́ къ ми́ра благовѣствова́нію; ра́дуйся, я́ко щи́тъ имѣ́лъ еси́, вѣ́ру непобѣди́мую.

Ра́дуйся, я́ко вся́ стрѣ́лы лука́ваго разжже́нныя угаси́лъ еси́; ра́дуйся, я́ко шле́мъ спасе́нія воспрія́лъ еси́.

Ра́дуйся, глаго́лъ Бо́жій при́сно во устѣ́хъ носи́вый; ра́дуйся, глаго́ломъ си́мъ, я́коже мече́мъ, врага́ побѣди́вый.

Ра́дуйся, я́ко всегда́ въ моли́твахъ пребыва́лъ еси́; ра́дуйся, я́ко посто́мъ ду́шу твою́ пита́лъ еси́.

Ра́дуйся, преподо́бне о́тче Іоа́нне, Бо́лгарскія земли́ со́лнце пресвѣ́тлое.

Конда́къ 7.

Хотя́щу бра́ту твоему́, врага́ человѣ́ча науще́ніемъ, взя́ти сы́на своего́ отъ сожи́тія твоего́, преподо́бне о́тче Іоа́нне, змíй, навѣ́тъ лука́ваго облича́я, усѣ́кну и умертви́ о́трока. До́брѣ бо бѣ́ ему́ отъ тѣ́ла разрѣши́тися и чи́сту ко Го́споду преити́, да пое́тъ съ тобо́ю и всѣ́ми святы́ми: Аллилу́ія.

Икосъ 7.

Но́вую оби́тель воздви́глъ еси́, преподо́бне о́тче Іоа́нне, въ не́йже игу́менъ бы́лъ еси́ богосо́бранному ста́ду слове́сныхъ ове́цъ, и́же слы́шаху гла́са твоего́ и идя́ху добродѣ́тельнымъ путе́мъ твои́мъ, въ похвалу́ твою́ зову́ще сицева́я:

Ра́дуйся, живы́й въ по́мощи Вы́шняго; ра́дуйся, водвори́выйся въ кро́вѣ Бо́га небе́снаго.

Ра́дуйся, и́стинный ра́бе Его́ и служи́телю; ра́дуйся, лжи́ нелицемѣ́рный обличи́телю.

Ра́дуйся, вѣ́ры пра́выя насади́телю; ра́дуйся, суевѣ́рія искорени́телю.

Ра́дуйся, цѣлому́дрія наста́вниче; ра́дуйся, послуша́нія учи́телю.

Ра́дуйся, зло́бы діа́воли разруши́телю; ра́дуйся, ми́ра Боже́ственнаго сѣ́ятелю.

Ра́дуйся, подвиза́ющихся о Го́сподѣ укрѣпи́телю; ра́дуйся, во грѣхи́ па́дающихъ исправи́телю.

Ра́дуйся, преподо́бне о́тче Іоа́нне, Бо́лгарскія земли́ со́лнце пресвѣ́тлое.

Конда́къ 8.

Стра́нное чу́до ви́дѣша христоимени́тіи лю́діе, человѣ́ка на мно́га лѣ́та бѣснова́ніемъ одержи́маго къ преподо́бному Іоа́нну приве́дшіи, здра́ва того́ сотвори́, благода́рственно воспѣва́юща Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 8.

Всѣ́мъ, приходя́щимъ къ тебѣ́, вся́ бы́лъ еси́, преподо́бне о́тче Іоа́нне, сего́ ра́ди сла́вляху тя́ окре́стніи лю́діе и въ похвалу́ твою́ воспѣва́ху такова́я:

Ра́дуйся, посто́мъ и моли́твою діа́вола посрами́вый; ра́дуйся, духо́въ лука́вствія отъ человѣ́къ изгна́вый.

Ра́дуйся, себе́ отъ ко́зней вра́жіихъ кресто́мъ огради́вый; ра́дуйся, люде́й окре́стныхъ отъ пре́лести лука́ваго моли́твою изба́вивый.

Ра́дуйся, со́ль земли́, водо́ю креще́нія ражда́емая; ра́дуйся, си́лою Боже́ственною притека́ющихъ осоля́ющая.

Ра́дуйся, гра́де Христо́въ, верху́ горы́ поста́вленный; ра́дуйся, свѣ́томъ небе́снымъ осіява́емый.

Ра́дуйся, свѣти́льниче, въ мíрѣ се́мъ добродѣ́тельми свѣтя́щій; ра́дуйся, къ Бо́гу и бли́жнимъ любо́вію горя́щій.

Ра́дуйся, обурева́емыхъ ересьми́ ти́хое приста́нище; ра́дуйся, Правосла́вія непоколеби́мый сто́лпе.

Ра́дуйся, преподо́бне о́тче Іоа́нне, Бо́лгарскія земли́ со́лнце пресвѣ́тлое.

Конда́къ 9.

Вся́кое естество́ человѣ́ческое удиви́ся, зря́ тя́ во пло́ти, я́ко безпло́тна, живу́ща, преподо́бне о́тче Іоа́нне. Тѣ́мже благочести́вый ца́рь Пе́тръ слы́шавъ о тебѣ́, восхотѣ́ благослове́нія твоего́, но не возмого́ша къ тебѣ́ прибли́зитися, видѣ́ніемъ огня́ и ды́ма сподо́билъ еси́ его́, и́же и благода́рственно воспѣ́ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 9.

Вѣтíи многоглаго́ливіи не мо́гутъ по достоя́нію восхвали́ти тя́, преподо́бне о́тче Іоа́нне, но благочести́вый ца́рь Пе́тръ, удиви́вся твое́й святы́ни и оте́ческое твое́ получи́въ наказа́ніе посла́ніемъ твои́мъ, благода́рственно тебѣ́ воспѣва́ше:

Ра́дуйся, Царя́ царе́й служи́телю; ра́дуйся, зако́на Его́ исполни́телю.

Ра́дуйся, Христо́ви сраспны́йся; ра́дуйся, сла́вы Его́ сподо́бивыйся.

Ра́дуйся, сосу́де Боже́ственныхъ благода́тей; ра́дуйся вмѣсти́лище всѣ́хъ добродѣ́телей.

Ра́дуйся, я́ко тобо́ю Бо́гъ прославля́ется; ра́дуйся, я́ко тобо́ю де́мони посрамля́ются.

Ра́дуйся, печа́льныхъ благода́тное утѣше́ніе; ра́дуйся, скорбя́щихъ неча́янное ра́дованіе.

Ра́дуйся, мона́шествующихъ покро́ве и утвержде́ніе; ра́дуйся, всѣ́хъ вѣ́рныхъ упова́ніе и защище́ніе.

Ра́дуйся, преподо́бне о́тче Іоа́нне, Бо́лгарскія земли́ со́лнце пресвѣ́тлое.

Конда́къ 10.

Спасти́ся хотя́ су́етныя сла́вы человѣ́ческія, Боже́ственныя же сподо́битися, преподо́бне о́тче Іоа́нне, игу́мена друга́го вмѣ́сто себе́ бра́тіи поста́вилъ еси́ и завѣ́тъ до́брый и́мъ завѣща́лъ еси́, и на моли́твенныя по́двиги въ безмо́лвіи па́ки удали́лся еси́, еди́нъ Еди́ному поя́ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 10.

Стѣ́ну и утвержде́ніе иму́ще тя́ вси́ правосла́вніи лю́діе земли́ Бо́лгарскія, преподо́бне о́тче Іоа́нне, сла́вляху всю́ду по́двиги твоя́, въ похвалу́ твою́ вопію́ще такова́я:

Ра́дуйся, я́ко терпя́, потерпѣ́лъ еси́ вре́менныя ско́рби; ра́дуйся, я́ко вня́тъ и услы́ша Госпо́дь твоя́ моли́твы.

Ра́дуйся, я́ко возведе́ тя отъ ро́ва страсте́й и грѣхо́вныя ти́ны; ра́дуйся, я́ко поста́ви но́зѣ твои́ на тве́рдѣмъ ка́мани.

Ра́дуйся, я́ко вложи́ Госпо́дь во уста́ твоя́ пѣ́снь но́ву; ра́дуйся, я́ко е́ю воспѣва́лъ еси́ Бо́га на́шего вы́ну.

Ра́дуйся, я́ко мно́зи узрѣ́ша чудеса́ твоя́ и убоя́шася; ра́дуйся, я́ко боя́щіися Го́спода тобо́ю спасо́шася и непостыдѣ́шася.

Ра́дуйся, я́ко пра́вду Госпо́дню не скры́лъ еси́ въ се́рдцы твое́мъ; ра́дуйся, я́ко и́стину и спасе́ніе возвѣсти́лъ еси́ лю́демъ.

Ра́дуйся, я́ко возра́довашася тобо́ю Го́спода и́щущіи; ра́дуйся, я́ко возвели́чиша Его́ спасе́ніе лю́бящіи.

Ра́дуйся, преподо́бне о́тче Іоа́нне, Бо́лгарскія земли́ со́лнце пресвѣ́тлое.

Конда́къ 11.

Пѣ́ніе вся́кое побѣжда́ется, спростре́тися тща́щееся ко мно́жеству мно́гихъ сле́зъ твои́хъ и подвиго́въ, преподо́бне о́тче Іоа́нне; ста́ростію же преклоне́нъ и неду́гомъ отягче́нъ, моли́твенно къ Бо́гу взыва́лъ еси́: Бо́же Вседержи́телю, пріими́ мя́ грѣ́шнаго раба́ Твоего́ и сопричти́ мя ли́ку избра́нныхъ Твои́хъ, да съ ни́ми пою́ Ти: Аллилу́ія.

Икосъ 11.

Свѣтопріе́мную твою́ ду́шу ми́рно пре́далъ еси́ Го́сподеви, Его́же отъ ю́ности возлюби́лъ еси́. Богосо́бранная же ча́да твоя́, безгла́сна тя́ зря́ще, со слеза́ми вопія́ху:

Ра́дуйся, свѣти́ло Правосла́вія, въ пусты́ни Ры́льстѣй возсія́вшее; ра́дуйся, къ небе́сному Свѣ́ту, Христу́ Бо́гу, преше́дшее.

Ра́дуйся, наста́вниче на́шъ, и́же къ соверше́нству на́съ призыва́еши; ра́дуйся, па́стырю до́брый, и́же къ блаже́нному концу́ на́съ путеводи́ши.

Ра́дуйся, я́ко и по преставле́ніи жи́въ отъ вѣ́ры пребыва́еши; ра́дуйся, по исхо́дѣ твое́мъ ду́хомъ на́съ не оставля́еши.

Ра́дуйся, но́вый на́шъ предъ Бо́гомъ предста́телю; ра́дуйся, о душа́хъ на́шихъ теплѣ́йшій хода́таю.

Ра́дуйся, свя́те, лико́мъ а́нгельскимъ сопричте́нный; ра́дуйся, блаже́нне, въ поко́й небе́сный дости́гнувый.

Ра́дуйся, ра́бе благíй, въ ра́дость Го́спода твоего́ вше́дый; ра́дуйся, трудо́въ твои́хъ досто́йную мзду́ воспріе́мый.

Ра́дуйся, преподо́бне о́тче Іоа́нне, Бо́лгарскія земли́ со́лнце пресвѣ́тлое.

Конда́къ 12.

Благода́ть дана́ ти бы́сть отъ Бо́га чудеса́ твори́ти ди́вная и по преставле́ніи твое́мъ, преподо́бне о́тче Іоа́нне: Мануи́лу бо царю́ Гре́ческому мы́шцу исцѣли́лъ еси́, Гео́ргія Ски́лицу отъ тя́жкаго неду́га изба́вилъ еси́, епи́скопу Унга́рскому язы́къ молча́ніемъ связа́въ, па́ки разрѣши́лъ еси́. Иже вси́, отъ бѣ́дъ и болѣ́зней изба́вльшеся, воспѣва́ху Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 12.

Пою́ще твоя́ по́двиги и чудеса́, восхваля́емъ тя́, преподо́бне о́тче Іоа́нне, и чте́мъ святу́ю па́мять твою́, вопію́ще въ похвалу́ твою́ такова́я:

Ра́дуйся, чуде́съ Христо́выхъ исто́чниче; ра́дуйся, умиле́нія серде́чнаго сокро́вище.

Ра́дуйся, тебѣ́ бо а́нгели служа́ху; ра́дуйся, я́ко не иму́щу пита́нія, хлѣ́бъ тебѣ́ приноша́ху.

Ра́дуйся, Правосла́вія утвержде́ніе; ра́дуйся, ересе́й посрамле́ніе.

Ра́дуйся, боля́щихъ исцѣли́телю; ра́дуйся, скорбя́щихъ утѣ́шителю.

Ра́дуйся, вѣ́рныхъ прославле́ніе; ра́дуйся, невѣ́рныхъ обличе́ніе.

Ра́дуйся, пла́чущихъ о грѣсѣ́хъ хода́таю къ Бо́гу преди́вный; ра́дуйся, ка́ющихся въ беззако́ніихъ о́тче чадолюби́вый.

Ра́дуйся, преподо́бне о́тче Іоа́нне, Бо́лгарскія земли́ со́лнце пресвѣ́тлое.

Конда́къ 13.

О, преподо́бне и богоно́сне о́тче на́шъ Іоа́нне, утѣше́ніе скорбя́щихъ и врачу́ неду́жныхъ! Пріими́ ны́нѣ ма́лое сіе́ приноше́ніе на́ше, и бу́дущія му́ки всѣ́мъ на́мъ изба́витися Го́спода умоли́, да съ тобо́ю вопіе́мъ Ему́: Аллилу́ія.

[Се́й конда́къ глаго́лется три́жды. Та́же и́косъ 1-й: Ангели удиви́шася... И конда́къ 1-й: Избра́нный чудотво́рче...]

Моли́тва ко преподо́бному и богоно́сному отцу́ на́шему Іоа́нну, пустынножи́телю Ры́льскому, чудотво́рцу.

О, преподо́бне и богоно́сне о́тче на́шъ Іоа́нне, зри́телю неизрече́нныя сла́вы въ небе́снѣмъ Ца́рствіи и помо́щниче благода́тный всѣ́мъ, къ тебѣ́ притека́ющимъ! Не оста́ви мѣ́ста сего́, на не́мже труды́ и по́двиги о Христѣ́ подъя́лъ еси́ и зе́млю слеза́ми твои́ми ороси́лъ еси́. Да пребу́детъ оби́тель твоя́, въ не́йже благоволи́ Бо́гъ святы́мъ твои́мъ моще́мъ почива́ти, незы́блема отъ ухищре́ній враго́въ ви́димыхъ и неви́димыхъ. Укрѣпи́ въ добродѣ́ланіи ча́да твоя́, и́хже во оби́тель твою́ собра́лъ еси́, я́ко да позна́ютъ зва́ніе свое́ и послѣ́дуютъ стопа́мъ твои́мъ. Страну́ на́шу въ ми́рѣ соблюди́. Правосла́внымъ лю́демъ во бране́хъ на сопроти́вныя спобо́рствуй. Посѣти́ съ высоты́ небе́сныя всѣ́хъ, вѣ́рно къ тебѣ́ притека́ющихъ и прося́щихъ твоего́ крѣ́пкаго заступле́нія: въ мо́ри пла́вающихъ упра́ви, жите́йскаго мо́ря волне́ніе утиши́, церко́вныя раздо́ры укроти́, ми́ръ всему́ мíру у Го́спода испроси́, боля́щихъ уврачу́й спаси́тельнымъ посѣще́ніемъ, ско́рбныхъ утѣ́ши благода́тію, всѣ́мъ бу́ди вся́, я́коже бы́лъ еси́ въ земно́мъ житіи́ твое́мъ. Сотвори́ о на́съ къ Бо́гу моли́тву, дана́ бо ти́ е́сть благода́ть моли́тися за ны́, я́ко да сподо́бимся твои́мъ хода́тайствомъ улучи́ти вѣ́чное блаже́нство ку́пно съ тобо́ю и всѣ́ми святы́ми во Христѣ́ Іису́сѣ, Го́сподѣ на́шемъ, Ему́же подоба́етъ вся́кая сла́ва, че́сть и поклоне́ніе со Отце́мъ и Святы́мъ Ду́хомъ во вѣ́ки вѣко́въ. Ами́нь.

Тропа́рь, гла́съ 1:

Покая́нія основа́ніе, прописа́ніе умиле́нія, о́бразъ утѣше́нія, духо́внаго соверше́нія равноа́нгельное житіе́ твое́ бы́сть, преподо́бне. Въ моли́твахъ у́бо и въ поще́ніихъ и въ слеза́хъ пребыва́вый, о́тче Іоа́нне, моли́ Христа́ Бо́га о душа́хъ на́шихъ.

Конда́къ, гла́съ 2:

Въ моли́твахъ бо́дренно не усыпа́я и въ пѣ́ніихъ непреста́нныхъ а́нгеломъ подо́бяся, въ гро́бъ вше́лъ еси́, тлѣ́нную жи́знь оста́вивъ, и къ небеси́ преше́лъ еси́ на нетлѣ́ніе, Іоа́нне о́тче, отъ сме́рти бо къ животу́ вѣ́чному тя́ пресели́ Христо́съ Бо́гъ, я́ко Своего́ уго́дника.

Велича́ніе:

Ублажа́емъ тя́, преподо́бне о́тче Іоа́нне, и чте́мъ святу́ю па́мять твою́, наста́вниче мона́ховъ и собесѣ́дниче а́нгеловъ.

Примѣчаніе:
[1] Твореніе архимандрита Варсонофія Валаамца (Толстухина) (Россія), иже во обители Рыльстѣй въ лѣто 1926-е странствовавшаго и въ Рабатѣ (Марокко, Африка) въ лѣто 1952-е 14/27 Февруарія преставльшагося.

Источникъ: Богослужебная послѣдованія на все лѣто преподобному и богоносному отцу нашему Іоанну Рыльскому, съ приложеніемъ. † Левкійскій епископъ Парѳеній. — Софія: Синодально издательство, 1955. — Л. 159-168.

/ Къ оглавленію раздѣла /


Наверхъ / Къ титульной страницѣ

0