Собраніе богослужебныхъ текстовъ Православной Церкви

Русскiй Порталъ- Церковный календарь- Русская Библія- Осанна- Святоотеческое наслѣдіе- Наслѣдіе Святой Руси- Слово пастыря- Литературное наслѣдіе- Новости

Осанна
-
Гостевая книга
-
Новости
-
Написать письмо
-
Поискъ
-
Литургика
-
Канонизація святыхъ
-
Ирмологій

Домашняя молитва

Каноны
-
Акаѳисты
-
Псалтирь Божіей Матери

Евхологій

Служебникъ
-
Требникъ

Слѣдованная Псалтирь

Псалтирь
-
Канонникъ
-
Часословъ
-
Мѣсяцесловъ

Тріодь

Постная
-
Цвѣтная

Минеи

Минея Общая
-
Минеи Богослужебныя
-
Архивъ

Октоихъ

Съ 1-го по 4-й гласъ
-
Съ 5-го по 8-й гласъ

Церк.-учит. литература

«Златоустъ»

Греч. и древнерус. тексты

Греч. литург. тексты
-
Древнерус. литург. тексты

Календарь на Вашемъ сайтѣ

Ссылка для установки

Православный календарь

Новости сайтаСегодня - суббота, 20 iюля 2019 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 16.
Если вы нашли ошибку на странице, выделите ее мышкой и щелкните по этой ссылке, или нажмите Ctrl+Alt+E

ДОМАШНЯЯ МОЛИТВА

Преп. Іоаннъ, Рыльскій чудотворецъ († 946 г.)

Преподобный Иоанн, Рыльский чудотворец Преподобный Іоаннъ, подвижникъ Рыльскій, жилъ въ X вѣкѣ по Р. X. Родомъ онъ былъ болгаринъ изъ села Скрина, въ 12 часахъ разстоянія отъ г. Софіи. Скрино находится недалеко отъ теперешняго села Бобошева, близъ монастыря св. Димитрія, что у рѣки Струмы, къ сѣверу отъ горы Руенъ, составляющей сѣверное окончаніе Осоговскихъ горъ, гдѣ нынѣ стоитъ село Курилово. Теперь Скримо не существуетъ, и видны только его развалины. Родился преподобный около 876 года отъ небогатыхъ, но очень благочестивыхъ родителей, старавшихся дать сыну религіозно-нравствейное воспитаніе. Возлюбивъ Господа отъ юности, онъ, рано лишившись отца и матери, бѣжитъ отъ людей, роздалъ все свое имущество бѣднымъ и неимущимъ и, стремясь къ иночеству, свободный отъ семейныхъ и общественныхъ обязанностей, въ одной кожаной одеждѣ, для аскетическихъ подвиговъ ушелъ въ монастырь, полагаютъ — Бобошевскій, у подошвы горы Руенъ, и тамъ постригся въ иноки. Монашескому житію юный Іоаннъ отдался со всею пылкостью своей нѣжной души и искренностью... далѣе>>

АКАѲИСТЫ

Ака́ѳистъ [пе́рвый] преподо́бному и богоно́сному отцу́ на́шему Іоа́нну, пустынножи́телю Ры́льскому, чудотво́рцу.

Конда́къ 1.

Избра́нному Бо́гомъ на служе́ніе Ему́ въ чи́нѣ а́нгельстѣмъ, до́брѣ Го́сподеви послужи́вшему и преподо́бнѣ пожи́вшему, ны́нѣ же на небесѣ́хъ съ ли́ки а́нгельскими и всѣ́ми святы́ми водворя́ющуся, тебѣ́, о́тче на́шъ Іоа́нне, я́ко вели́кому о на́съ предъ Бо́гомъ хода́таю, смире́нное сіе́ похвале́ніе усе́рдно принося́ще, съ любо́вію зове́мъ:

Ра́дуйся, Іоа́нне преподо́бне, пустынножи́телей свѣ́тлое украше́ніе.

Икосъ 1.

Ра́дуйся, оте́чества твоего́ изря́дное украше́ніе; ра́дуйся, благочести́ваго ко́рене о́трасле благослове́нная.

Ра́дуйся, Христа́ еди́наго всѣ́мъ се́рдцемъ возлюби́вый и Того́ еди́наго взыска́вый; ра́дуйся, вся́ кра́сная мíра сего́ любве́ ра́ди Христо́вы презрѣ́вый.

Ра́дуйся, вся́ имѣ́нія твоя́, отъ роди́телей твои́хъ тебѣ́ оста́вльшаяся, ни́щимъ и немощны́мъ раздѣли́вый; ра́дуйся, въ воздая́ніе того́ небе́сная бла́га получи́вый.

Ра́дуйся, Іоа́нне преподо́бне, пустынножи́телей свѣ́тлое украше́ніе.

Конда́къ 2.

Ви́дѣвъ Сердцевѣ́децъ Госпо́дь добро́ту души́ твоея́ и чистоту́ помышле́ній, подаде́ ти крѣ́пость и си́лу противуста́ти искуше́ніемъ, отъ мíра, пло́ти и діа́вола находя́щимъ, да отбѣ́гнувъ суе́тъ мíра и земны́хъ всѣ́хъ попече́ній, невозбра́ннымъ по́мысломъ и чи́стымъ се́рдцемъ Бо́гу еди́ному порабо́таеши, поя́ Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 2.

Разумѣ́въ житія́ сего́ пре́лесть вре́менну бы́ти и скоропогиба́ющу, потща́лся еси́ еди́наго нетлѣ́ннаго и николи́же оскудѣва́ющаго сокро́вища во Христѣ́ взыска́ти, и я́ко еле́нь на исто́чники водны́я, си́це устреми́лся еси́ къ воды́ живы́я Исто́чнику, отъ Него́же напи́вся оби́льно, дово́ленъ яви́лся еси́ и другíя удовли́ти, зову́щія тебѣ́ такова́я:

Ра́дуйся, Бо́жій избра́нниче, искуше́ньми мíра сего́ ника́коже прельсти́выйся; ра́дуйся, му́дрый стра́нниче, небе́снаго оте́чества взыска́вый.

Ра́дуйся, во́льную нищету́ Христа́ ра́ди па́че бога́тства возлюби́вый; ра́дуйся, чистоту́ души́ и тѣ́ла твоего́ Христу́ непоро́чно соблюды́й.

Ра́дуйся, се́рдце твое́ любо́вію Того́ сла́дцѣ уязви́вый; ра́дуйся, умо́мъ твои́мъ непреста́нно Тому́ предстоя́вый.

Ра́дуйся, Іоа́нне преподо́бне, пустынножи́телей свѣ́тлое украше́ніе.

Конда́къ 3.

Си́лою благода́ти Бо́жія укрѣпля́емь, удали́лся еси́, бѣ́гая мíра су́етнаго, и водвори́лся еси́ въ пусты́ни, ча́я Бо́га, спаса́ющаго тя́ отъ малоду́шія и отъ бу́ри, и та́мо гору́ высоку́ обрѣ́тъ, ке́ллійцу ма́лу изъ тростника́ созда́въ, въ не́й заключи́лся еси́, поуча́яся мы́сленному на гору́ добродѣ́телей восхожде́нію, непреста́нно поя́ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 3.

Имѣ́я еди́но попече́ніе, ка́ко угоди́ти Го́сподеви, до́брымъ по́двигомъ подвиза́лся еси́, я́ко до́бръ во́инъ Іису́съ Христо́въ, да возмо́жеши ко́зни вра́жія одолѣ́ти и побѣди́тель тѣ́хъ яви́тися. Сего́ ра́ди ублажа́емъ тя́:

Ра́дуйся, ра́ди Го́спода твоего́, не имѣ́вшаго гдѣ́ главу́ подклони́ти, обы́чнаго человѣ́комъ жили́ща не стяжа́вый; ра́дуйся, покро́въ — не́бо, о́дръ же — зе́млю то́чію имѣ́вый.

Ра́дуйся, пе́рвому но́выя благода́ти пустынножи́телю, Крести́телю Іоа́нну, подража́вый; ра́дуйся, подо́бнѣ тому́ ди́віимъ бы́ліемъ земны́мъ то́чію пита́вый.

Ра́дуйся, я́коже о́ный ри́зу ко́жану одѣя́ніе имѣ́вый; ра́дуйся, смире́ніемъ высо́кая, нището́ю же бога́тая дарова́нія стяжа́вый.

Ра́дуйся, Іоа́нне преподо́бне, пустынножи́телей свѣ́тлое украше́ніе.

Конда́къ 4.

Бу́рею неи́стовыхъ страсте́й одержи́міи, разбо́йницы нападо́ша на тя́, преподо́бне, и ке́ллійцу твою́, въ не́йже подвиза́лся еси́, разори́ша. Ты́ же, незло́бивъ сы́й, моли́лся еси́ не поста́вити и́мъ грѣха́ сего́, са́мъ же, и́но мѣ́сто въ пусты́ни, суро́вѣйшее еще́ обрѣ́тъ, на вя́щшія по́двиги устреми́лся еси́, Бо́гу же, вся́ во бла́го стро́ящему, благодаре́ніе возсыла́я, пѣ́лъ еси́: Аллилу́ія.

Икосъ 4.

Ви́дя, преподо́бне, возлю́бленнаго ти́ сро́дника Луку́ о́трока къ тебѣ́ гряду́ща, зѣло́ удиви́лся еси́, и те́къ въ срѣ́теніе тому́, облобыза́лъ еси́ его́ любо́вію, Бо́га же вельми́ благодари́лъ еси́, я́ко такова́ ю́на о́трока на пусты́нное безмо́лвное житіе́ приведе́, его́же пріе́мъ, соуча́стника подвиго́въ твои́хъ содѣ́лалъ еси́. Тѣ́мже слы́шиши сія́:

Ра́дуйся, мона́шескаго житія́ пра́вило извѣ́стнѣйшее; ра́дуйся, пусты́ннаго безмо́лвія о́бразе любе́знѣйшій.

Ра́дуйся, лѣ́ствице духо́внаго восхожде́нія; ра́дуйся, мо́сте, жи́зни сея́ бла́то немо́кренно преходи́ти науча́яй.

Ра́дуйся, [млады́хъ на по́двигъ поощря́яй; ра́дуйся] и ста́рцы подви́жники въ по́двизѣхъ укрѣпля́яй.

Ра́дуйся, Іоа́нне преподо́бне, пустынножи́телей свѣ́тлое украше́ніе.

Конда́къ 5.

Боготе́чная звѣзда́ яви́лся еси́ сро́днику твоему́ Луцѣ́, наставля́я его́ на стезю́ добродѣ́тели. Якоже бо звѣзда́ о́ная, волхво́мъ я́вльшаяся, верте́пъ ро́ждшагося на земли́ Го́спода показа́, та́ко и ты́ Го́спода, въ сердца́хъ и́щущихъ Его́ почива́ти изволя́ющаго, тому́ показа́лъ еси́, науча́я непреста́нно воспѣва́ти Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 5.

Слы́шавъ оте́цъ о́трока, я́ко сы́нъ его́ ку́пно съ тобо́ю въ пусты́ни въ богоугожде́ніи пребыва́етъ, ослѣпле́нъ сы́й ду́хомъ зло́бы, не разумѣ́ просла́вити о се́мъ Бо́га, но я́рости испо́лнився, досажда́ше тебѣ́, преподо́бне, словесы́ укори́зненными. Ты́ же, кро́токъ сы́й и смире́нъ се́рдцемъ, ничто́же противувѣща́лъ еси́, но въ та́йнѣ се́рдца твоего́ о обраще́ніи я́ростію пали́маго моли́лся еси́. Сего́ ра́ди зове́мъ ти́:

Ра́дуйся, кро́тости и незло́бія рачи́телю; ра́дуйся, ти́хости и смире́нія учи́телю.

Ра́дуйся, отъ бра́та твоего́ по пло́ти оскорбле́нія и поруга́нія пріе́мый; ра́дуйся, по словеси́ ева́нгельскому не проти́витися злу́, ничто́же вопреки́ отвѣща́вый.

Ра́дуйся, возлю́бленнаго ти́ ю́жика духо́вно воспита́вый; ра́дуйся, лише́ніемъ того́ сожи́тельства зѣло́ огорче́нный.

Ра́дуйся, Іоа́нне преподо́бне, пустынножи́телей свѣ́тлое украше́ніе.

Конда́къ 6.

Проповѣ́дуетъ пусты́ня Ры́льская по́двиги и чудеса́ твоя́, о́тче преподо́бне, ты́ бо, кре́стъ Христо́въ на ра́мена твоя́ взе́мъ, усе́рдно и неукло́нно Тому́ послѣ́довалъ еси́, съ Па́вломъ апо́столомъ дерзнове́нно глаго́ля: вся́ могу́ о укрѣпля́ющемъ мя́ Христѣ́, Ему́же предстою́, умо́мъ и се́рдцемъ зовы́й: Аллилу́ія.

Икосъ 6.

Возсія́ свѣ́тъ позна́нія человѣколю́бнаго смотре́нія Бо́жія о спасе́ніи коего́ждо человѣ́ка въ се́рдцѣ бра́та твоего́, преподо́бне, егда́ узрѣ́ о́нъ сы́на своего́, ну́ждею отъ тебе́ уведе́ннаго, смертоно́снымъ змíя уязвле́ніемъ ме́ртва лежа́ща; позна́въ у́бо грѣ́хъ сво́й, раска́яся, и возврати́вся къ тебѣ́, повѣ́да о приклю́чшемся, зѣло́ пла́чася и проще́нія прося́. Ты́ же, слы́шавъ и смотре́нію Бо́жію дивя́ся, повелѣ́лъ еси́ о́трока при пеще́рѣ твое́й погребсти́, да надъ гро́бомъ его́ моли́тися возмо́жеши. Пріими́ у́бо отъ на́съ сицева́я:

Ра́дуйся, я́ко твое́ю моли́твою ученику́ твоему́, ну́ждею въ мíръ влеко́мому, ника́коже та́мо возврати́тися попусти́ся; ра́дуйся, я́ко сме́рть того́ не сме́рть, но па́че преселе́ніе въ жи́знь вѣ́чную яви́ся.

Ра́дуйся, я́ко се́ю сме́ртію сы́на оте́цъ, ослѣпле́нъ сы́й духо́вныма очи́ма, просвѣти́ся; ра́дуйся, я́ко мно́го мо́жетъ моли́тва твоя́, я́коже моли́тва пра́ведника.

Ра́дуйся, незло́біемъ твои́мъ я́рость бра́та на кро́тость преложи́вый; ра́дуйся, того́ къ покая́нію приведы́й.

Ра́дуйся, Іоа́нне преподо́бне, пустынножи́телей свѣ́тлое украше́ніе.

Конда́къ 7.

Хотя́й ду́шу твою́ спасти́, о пло́ти твое́й вся́ко небре́глъ еси́: на земли́ бо лега́ніемъ, поще́ніемъ и бдѣ́ніемъ себе́ изнуря́я, пло́ть твою́ ду́хови соверше́нно покори́лъ еси́, и еди́наго Хлѣ́ба живо́тнаго — Іису́са сла́дкаго взыска́лъ еси́, Ему́же во всено́щныхъ стоя́ніихъ я́ко а́нгелъ безпло́тенъ немо́лчно пѣ́лъ еси́: Аллилу́ія.

Икосъ 7.

Ди́вный, вои́стинну, о́бразъ подви́жничества показа́лъ еси́, о́тче: дупло́ бо древе́сное обрѣ́тъ, въ не́мъ вмѣ́сто ке́лліи всели́лся еси́, вся́ку тѣсноту́ претерпѣва́я, по апо́стольскому словеси́: лише́нъ, скорбя́щь, озло́бленъ, а́ще и ве́сь мíръ не бѣ́ досто́инъ тебе́. Пріими́ у́бо, о́тче, а́ще и ску́дное, но съ любо́вію тебѣ́ приноси́мое хвале́ніе сіе́ на́ше:

Ра́дуйся, терпѣ́нія сто́лпе неподви́жный; ра́дуйся, му́жества духо́внаго адама́нте тве́рдый.

Ра́дуйся, и въ бре́ннѣмъ тѣлеси́ твое́мъ, я́коже и въ души́ твое́й, Бо́га просла́вивый; ра́дуйся, еще́ жи́въ сы́й Христу́ сраспны́йся и Тому́ уме́рый.

Ра́дуйся, о́бразомъ подви́жничества твоего́ а́нгелы удиви́вый; ра́дуйся, тѣ́мъ полки́ де́монскія устраши́вый.

Ра́дуйся, Іоа́нне преподо́бне, пустынножи́телей свѣ́тлое украше́ніе.

Конда́къ 8.

Стра́нно бѣ́ па́стыремъ въ необита́емѣй пусты́ни узрѣ́ти человѣ́ка въ ко́жану ри́зу одѣ́яна, необуве́на и безъ покро́ва главна́го, подъ луча́ми со́лнца паля́щаго на горѣ́ стоя́ща. Те́кше у́бо въ селе́ніе, повѣ́даша лю́демъ, призыва́юще и́хъ, да ше́дше ви́дятъ сего́ а́нгела во пло́ти и просла́вятъ Бо́га, ди́внаго во святы́хъ Свои́хъ, пою́ще Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 8.

Вси́ жи́теліе селе́нія того́, слы́шавше отъ па́стырей о твое́мъ въ предѣ́лѣхъ и́хъ пребыва́ніи, возра́довашася и Бо́га вельми́ благодари́ша, такову́ю благода́ть и́мъ тобо́ю дарова́вшаго. Къ тебѣ́ же, о́тче, пріити́ потща́шася, благослове́нія и моли́твъ твои́хъ проя́ще, и та́ко проглаша́юще ти́:

Ра́дуйся, страны́ на́шея свѣти́льниче пресвѣ́тлый; ра́дуйся, моли́твенниче и предста́телю о на́съ предъ Бо́гомъ теплѣ́йшій.

Ра́дуйся, па́стырю и о́тче на́шъ предо́брый; ра́дуйся, наста́вниче и учи́телю на́шъ прему́дрый.

Ра́дуйся, неду́говъ на́шихъ тѣле́сныхъ врачу́ безме́здный; ра́дуйся, и душе́вныхъ на́шихъ я́звъ цѣли́телю благода́тный.

Ра́дуйся, Іоа́нне преподо́бне, пустынножи́телей свѣ́тлое украше́ніе.

Конда́къ 9.

Вся́кое естество́ а́нгельское ра́дуется о еди́номъ грѣ́шницѣ ка́ющемся и на добродѣ́тельное житіе́ обраща́ющемся. Кольми́ па́че возра́довашася вси́ а́нгели Бо́жіи, ви́дяще твое́ не то́чію добродѣ́тельное, но и вои́стинну равноа́нгельное житіе́, ему́же ты́ и приходя́щія къ тебѣ́ ученики́ твоя́ наставля́лъ еси́ и собо́ръ и́ночествующихъ ко Христу́ приве́лъ еси́, вопію́щихъ Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 9.

Вѣтíйства ри́торская а́ще и мно́го глаго́лютъ въ похвале́ніе преподо́бныхъ пустынножи́телей, но ника́коже возмо́гутъ по достоя́нію воспѣ́ти я́: тíи бо, я́ко звѣ́зды на тве́рди церко́внѣй десни́цею Тво́рческою возжже́нныя, свѣ́тло сія́юще, мглу́ страсте́й земны́хъ прогоня́ютъ, но́щь невѣ́дѣнія просвѣща́ютъ и къ небе́сному оте́честву стра́нникомъ земны́мъ пу́ть указу́ютъ. Въ ни́хже и ты́, о́тче преподо́бне, сія́еши и та́ко зва́ти тебѣ́ науча́еши:

Ра́дуйся, звѣздо́ свѣтоза́рная, Со́лнце мы́сленное на́мъ указу́ющая; ра́дуйся, сосу́де, въ че́сть избра́нный, я́коже апо́столъ глаго́летъ.

Ра́дуйся, со́ль земли́, душе́вное гное́ніе отъе́млющая; ра́дуйся, же́ртво, саможже́нная Агнцу Бо́жію, за мíръ закла́нному.

Ра́дуйся, Влады́чицы мíра служи́телю благопрія́тный; ра́дуйся, всѣ́хъ святы́хъ Бо́жіихъ дру́же любе́знѣйшій.

Ра́дуйся, Іоа́нне преподо́бне, пустынножи́телей свѣ́тлое украше́ніе.

Конда́къ 10.

Спасти́ восхотѣ́вшіи благочести́віи лю́діе собра́та своего́ отъ му́чащаго его́ діа́вола, ну́ждею привлеко́ша его́ къ тебѣ́, о́тче, да иждене́ши бѣ́са отъ созда́нія Бо́жія. Ты́ же, милосе́рдствуя о стра́ждущемъ, моли́твою и святы́мъ креста́ зна́меніемъ бѣ́са отъ того́ прогна́въ, здра́ва сотвори́лъ еси́. Смире́нъ же сы́й се́рдцемъ, недосто́йна и не́мощна себе́ бы́ти сказу́я, Бо́гу еди́ному благодаре́ніе возсыла́ти науча́лъ еси́ и пѣ́ти Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 10.

Стѣнѣ́ подо́бную, скалу́ ка́менную непристу́пныя высоты́ обрѣ́тъ, не устраши́лся еси́ взы́ти на ню́ и всели́тися: я́коже бо еле́нь отъ стрѣ́лъ ловца́ на го́ры убѣга́етъ, та́ко и ты́, отъ стрѣ́лъ похва́лъ человѣ́ческихъ и сла́вы су́етныя бѣ́гая, на непристу́пную го́ру возше́лъ еси́, идѣ́же по́двиги твоя́ усугу́билъ еси́. Тѣ́мже слы́шиши сія́:

Ра́дуйся, еле́ню мы́сленный, на высоту́ боговѣ́дѣнія возше́дый; ра́дуйся, сла́вы человѣ́ческія избѣ́гнути тща́выйся, но отъ просла́вленнаго тобо́ю Го́спода просла́вленный.

Ра́дуйся, да́ръ чудотворе́нія отъ Того́ пріе́мый; ра́дуйся, бѣ́сы отъ человѣ́къ прогоня́яй.

Ра́дуйся, отъ кова́рства и искуше́ній тѣ́хъ на́съ соблюда́яй; ра́дуйся, на стезю́ добродѣ́тели на́съ наставля́яй.

Ра́дуйся, Іоа́нне преподо́бне, пустынножи́телей свѣ́тлое украше́ніе.

Конда́къ 11.

Пѣ́ніе благода́рственное принесе́ тебѣ́ му́жъ о́ный, тобо́ю отъ бѣснова́нія исцѣле́нный, и припа́дъ лобыза́ше но́зѣ твои́, слеза́ми я́ омыва́я. Та́кожде и вси́ лю́діе, чу́до сіе́, тобо́ю сотворе́нное, ви́дѣвшіи, похвала́ми тя́ почто́ша, преподо́бне, Бо́га же, такову́ю благода́ть тебѣ́ дарова́вшаго, вельми́ благодари́ша, пою́ще Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 11.

Свѣтоза́рное житіе́ твое́, я́ко свѣща́, десни́цею Вы́шняго возжже́нная, не возмо́же утаи́тися, по словеси́ ева́нгельскому: никто́же, вже́гъ свѣти́льникъ, подъ спу́домъ поставля́етъ его́, но на свѣ́щницѣ, да свѣ́титъ всѣ́мъ. Та́ко услы́шано бы́сть повсю́ду и о твое́мъ равноа́нгельнѣмъ житіи́, е́же увѣ́дѣвъ, ца́рь болга́рскій Пе́тръ вожделѣ́ ви́дѣти тя́ и благослове́ніе отъ тебе́ прія́ти. Посла́въ у́бо къ тебѣ́ о себѣ́ моле́ніе, зла́то дово́льно въ да́ръ припасе́. Ты́ же отвѣща́лъ еси́ царю́: зла́та твоего́ не тре́бую, любо́вь же твою́ пріе́млю; оба́че въ житіи́ се́мъ вре́меннѣмъ не и́мамы дру́гъ дру́га ви́дѣти. Печа́ленъ бы́сть ца́рь о словеси́ се́мъ, но испо́лнь сы́й любве́ къ тебѣ́, сія́ проглаша́ше тебѣ́:

Ра́дуйся, надъ всѣ́ми мíра сего́ пре́лестьми пресла́вно воцари́выйся; ра́дуйся, зла́то я́ко бла́то вмѣни́вый.

Ра́дуйся, нищету́ па́че бога́тства возлюби́вый; ра́дуйся, то́ю небе́сное наслѣ́діе купи́вый.

Ра́дуйся, Царя́ ца́рствующихъ во́ине изря́днѣйшій; ра́дуйся, Го́спода госпо́дствующихъ служи́телю предо́брый.

Ра́дуйся, Іоа́нне преподо́бне, пустынножи́телей свѣ́тлое украше́ніе.

Конда́къ 12.

Благода́тію Бо́жіею увѣ́дѣлъ еси́ вре́мя отъ житія́ сего́ отше́ствія, тѣ́мже призва́въ ученики́ твоя́, послѣ́днее благослове́ніе и́мъ по́далъ еси́, завѣщава́я пусты́ннаго житія́ уста́вы неукло́нно соблюда́ти, наипа́че же въ се́рдцѣ и во устѣ́хъ сладча́йшее и́мя Го́спода Іису́са непреста́нно имѣ́ти. И та́ко въ ру́цѣ Го́спода ду́шу твою́ пре́далъ еси́, не престава́я пѣ́ти Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 12.

Пою́ще по́двиги и труды́ твоего́ равноа́нгельнаго житія́ и мно́жество чуде́съ твои́хъ, и́миже просла́ви тя́ Христо́съ, ублажа́емъ тя́ я́ко таи́нника Бо́жія благода́ти, любо́вію зову́ще тебѣ́:

Ра́дуйся, благíй ра́бе и вѣ́рный, вше́дый въ ра́дость Го́спода твоего́; ра́дуйся, небе́снаго Іерусали́ма граждани́не блаже́нный.

Ра́дуйся, Ца́рствія Бо́жія наслѣ́дниче; ра́дуйся, сѣ́явый слеза́ми, ны́нѣ же ра́достію пожина́яй.

Ра́дуйся, наслажда́яйся лицезрѣ́ніемъ сладча́йшаго Іису́са, Его́же въ се́рдцѣ твое́мъ сла́дцѣ носи́лъ еси́; ра́дуйся, пріе́мый отъ Него́ благода́ть и дерзнове́ніе моли́тися о всѣ́хъ, хода́тайства твоего́ предъ ни́мъ прося́щихъ.

Ра́дуйся, Іоа́нне преподо́бне, пустынножи́телей свѣ́тлое украше́ніе.

Конда́къ 13.

О, преподо́бне и богоно́сне о́тче на́шъ Іоа́нне! Тебѣ́, на небесѣ́хъ ны́нѣ моля́щемуся, мы́ грѣ́шніи, на земли́ еще́ стра́нствующіи и мно́гими напа́стьми и бѣда́ми обурева́еміи, усе́рдно мо́лимся: помози́ на́мъ про́чее вре́мя житія́ на́шего безбѣ́дно прейти́ въ покая́ніи и исправле́ніи злѣ́ содѣ́янныхъ на́ми, да поми́ловани бы́вше отъ Пра́веднаго Судіи́ и Го́спода на́шего, сподо́бимся съ тобо́ю и со всѣ́ми святы́ми всегда́ воспѣва́ти Ему́ Аллилулія.

[Се́й конда́къ глаго́лется три́жды. Та́же и́косъ 1-й: Ангелъ земны́й... И конда́къ 1-й: Избра́нному Бо́гомъ...]

Моли́тва преподо́бному Іоа́нну Ры́льскому.

Земна́я звѣздо́ чуде́сная, облиста́вшая предѣ́лы гра́да Сре́дца, преди́вный по́стниче и уго́дниче Бо́жій, о́тче Іоа́нне, преподо́бныхъ ра́дованіе, Це́ркве Болга́рскія украше́ніе, крѣ́пкій адама́нте вѣ́ры Правосла́вныя и живы́й свѣ́щниче, всю́ зе́млю Болга́рскую свѣ́томъ пра́вды Бо́жія осія́вый! Ты́ еси́ ско́рый помо́щникъ съ вѣ́рою и любо́вію къ тебѣ́ притека́ющимъ и вели́кій предста́тель предъ Го́сподемъ о всѣ́хъ на́съ. Пріими́, блаже́нне, на́ша моле́нія, и умоли́ Христа́ Бо́га на́шего, да вси́ тобо́ю наставля́еміи лю́діе слове́нстіи пребыва́ютъ сою́зомъ бра́тскія любве́ связу́еми, въ ми́рѣ и благоче́стіи, и да изба́витъ и́хъ Госпо́дь и вся́ гра́ды и страны́ христіа́нскія отъ вра́гъ ви́димыхъ и неви́димыхъ, и отъ наше́ствія иноплеме́нникъ, отъ неду́га, и гла́да и вся́кія ско́рби, наипа́че же отъ искуше́ній врага́ те́мнаго. Предстоя́щимъ же здѣ́ и моля́щимся предъ пречи́стымъ твои́мъ о́бразомъ испроси́, преподо́бне, у Го́спода Бо́га на́шего вся́, я́же ко спасе́нію своему́ они́ про́сятъ, да вси́ съ тобо́ю прославля́емъ всесвято́е и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́нѣ и при́сно, и во вѣ́ки вѣко́въ. Ами́нь.

Тропа́рь, гла́съ 1:

Покая́нія основа́ніе, прописа́ніе умиле́нія, о́бразъ утѣше́нія, духо́внаго соверше́нія равноа́нгельное житіе́ твое́ бы́сть, преподо́бне. Въ моли́твахъ у́бо и въ поще́ніихъ и въ слеза́хъ пребыва́вый, о́тче Іоа́нне, моли́ Христа́ Бо́га о душа́хъ на́шихъ.

Конда́къ, гла́съ 2:

Въ моли́твахъ бо́дренно не усыпа́я и въ пѣ́ніихъ непреста́нныхъ а́нгеломъ подо́бяся, въ гро́бъ вше́лъ еси́, тлѣ́нную жи́знь оста́вивъ, и къ небеси́ преше́лъ еси́ на нетлѣ́ніе, Іоа́нне о́тче, отъ сме́рти бо къ животу́ вѣ́чному тя́ пресели́ Христо́съ Бо́гъ, я́ко Своего́ уго́дника.

Велича́ніе:

Ублажа́емъ тя́, преподо́бне о́тче Іоа́нне, и чте́мъ святу́ю па́мять твою́, наста́вниче мона́ховъ и собесѣ́дниче а́нгеловъ.

Источникъ: 19 октября. Преподобнаго отца нашего Іоанна Рыльскаго Житіе и Акаѳистъ. — Изданіе 2-е Іоанновскаго женскаго монастыря, что на Карповкѣ, въ Петроградѣ. — Пг.: Сѵнодальная Типографія, 1918. — С. 19-32.

/ Къ оглавленію раздѣла /


Наверхъ / Къ титульной страницѣ

0