Собраніе богослужебныхъ текстовъ Православной Церкви

Русскiй Порталъ- Церковный календарь- Русская Библія- Осанна- Святоотеческое наслѣдіе- Наслѣдіе Святой Руси- Слово пастыря- Литературное наслѣдіе- Новости

Осанна
-
Гостевая книга
-
Новости
-
Написать письмо
-
Поискъ
-
Литургика
-
Канонизація святыхъ
-
Ирмологій

Домашняя молитва

Каноны
-
Акаѳисты
-
Псалтирь Божіей Матери

Евхологій

Служебникъ
-
Требникъ

Слѣдованная Псалтирь

Псалтирь
-
Канонникъ
-
Часословъ
-
Мѣсяцесловъ

Тріодь

Постная
-
Цвѣтная

Минеи

Минея Общая
-
Минеи Богослужебныя
-
Архивъ

Октоихъ

Съ 1-го по 4-й гласъ
-
Съ 5-го по 8-й гласъ

Церк.-учит. литература

«Златоустъ»

Греч. и древнерус. тексты

Греч. литург. тексты
-
Древнерус. литург. тексты

Календарь на Вашемъ сайтѣ

Ссылка для установки

Православный календарь

Новости сайтаСегодня - четвергъ, 18 iюля 2019 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 8.
Если вы нашли ошибку на странице, выделите ее мышкой и щелкните по этой ссылке, или нажмите Ctrl+Alt+E

ЦЕРКОВНО-БОГОСЛУЖЕБНЫЯ КНИГИ

ТРІОДІОНЪ, СІЕСТЬ ТРИПѢСНЕЦЪ,
Съ Бо́гомъ Святы́мъ, обдержа́й подоба́ющее ему́ послѣ́дованіе.

Сказа́ніе часо́въ свята́го и Вели́каго пятка́.
Творе́ніе Кири́лла, архіепи́скопа Александрíйскаго.

[Первый часъ.]

Псало́мъ 5:

Глаго́лы моя́ внуши́, Го́споди, разумѣ́й зва́ніе мое́. Вонми́ гла́су моле́нія моего́, Царю́ мо́й и Бо́же мо́й, я́ко къ Тебѣ́ помолю́ся, Го́споди. Зау́тра услы́ши гла́съ мо́й: Зау́тра предста́ну Ти́, и у́зриши мя́. Яко Бо́гъ, не хотя́й беззако́нія, Ты́ еси́, не присели́тся къ Тебѣ́ лука́внуяй, ниже́ пребу́дутъ беззако́нницы предъ очи́ма Твои́ма. Возненави́дѣлъ еси́ вся́, дѣ́лающія беззако́ніе. Погуби́ши вся, глаго́лющія лжу́, му́жа крове́й и льсти́ва гнуша́ется Госпо́дь. Азъ же мно́жествомъ ми́лости Твоея́ вни́ду въ до́мъ Тво́й, поклоню́ся ко хра́му свято́му Твоему́ въ стра́сѣ Твое́мъ. Го́споди, наста́ви мя́ пра́вдою Твое́ю, вра́гъ мои́хъ ра́ди испра́ви предъ Тобо́ю пу́ть мо́й. Яко нѣ́сть во устѣ́хъ и́хъ и́стины, се́рдце ихъ су́етно, гро́бъ отве́рстъ горта́нь и́хъ, язы́ки свои́ми льща́ху. Суди́ и́мъ, Бо́же, да отпаду́тъ отъ мы́слей свои́хъ, по мно́жеству нече́стія и́хъ изри́ни я́, я́ко преогорчи́ша Тя́, Го́споди. И да возвеселя́тся вси́, упова́ющіи на Тя́, во вѣ́къ возра́дуются, и всели́шися въ ни́хъ. И похва́лятся о Тебѣ́ лю́бящіи и́мя Твое́. Яко Ты́ благослови́ши пра́ведника, Го́споди, я́ко ору́жіемъ благоволе́нія венча́лъ еси́ на́съ.

Псало́мъ 2:

Вску́ю шата́шася язы́цы и лю́діе поучи́шася тще́тнымъ? Предста́ша ца́ріе зе́мстіи и кня́зи собра́шася вку́пѣ на Го́спода и на Христа́ Его́. Расто́ргнемъ у́зы и́хъ и отве́ржемъ отъ на́съ и́го и́хъ. Живы́й на небесѣ́хъ посмѣе́тся и́мъ и Госпо́дь поруга́ется и́мъ. Тогда́ возглаго́летъ къ ни́мъ гнѣ́вомъ Свои́мъ и я́ростію Свое́ю смяте́тъ я́. Азъ же поста́вленъ е́смь Ца́рь отъ Него́ надъ Сіо́номъ, горо́ю свято́ю его́, возвѣща́яй повелѣ́ніе Госпо́дне. Госпо́дь рече́ ко Мнѣ́: Сы́нъ Мо́й еси́ Ты́, Азъ дне́сь роди́хъ Тя́. Проси́ отъ Мене́ и да́мъ Ти́ язы́ки достоя́ніе Твое́ и одержа́ніе Твое́ концы́ земли́. Упасе́ши я́ жезло́мъ желѣ́знымъ, я́ко сосу́ды скуде́льничи сокруши́ши я́. И ны́нѣ, ца́ріе, разумѣ́йте, накажи́теся вси́ судя́щіи земли́. Рабо́тайте Го́сподеви со стра́хомъ и ра́дуйтеся Ему́ съ тре́петомъ. Пріими́те наказа́ніе, да не когда́ прогнѣ́вается Госпо́дь, и поги́бнете отъ пути́ пра́ведного, егда́ возгори́тся вско́рѣ я́рость Его́. Блаже́ни вси́ надѣ́ющіеся На́нь.

Псало́мъ 21:

Бо́же, Бо́же мо́й, вонми́ ми! Вску́ю оста́вилъ мя́ еси́? Дале́че отъ спасе́нія моего́ словеса́ грѣхопаде́ній мои́хъ. Бо́же мо́й! Воззову́ во дни́, и не услы́шиши, и въ нощи́, и не въ безу́міе мнѣ́. Ты́ же во святѣ́мъ живе́ши, Хвало́ Изра́илева. На Тя́ упова́ша отцы́ на́ши, упова́ша и изба́вилъ еси́ я́. Къ Тебѣ́ воззва́ша, и спасо́шася, на Тя́ упова́ша, и не постыдѣ́шася. Азъ же е́смь че́рвь, а не человѣ́къ, поноше́ніе человѣ́ковъ и уничиже́ніе люде́й. Вси́, ви́дящіи мя́, поруга́ша ми ся, глаго́лаша устна́ми, покива́ша главо́ю: Упова́ на Го́спода, да изба́витъ его́, да спасе́тъ его́, я́ко хо́щетъ его́. Яко Ты́ еси́ исто́ргій мя́ изъ чре́ва, упова́ніе мое́ отъ сосцу́ ма́тере моея́. Къ Тебѣ́ приве́рженъ е́смь отъ ложе́снъ, отъ чре́ва ма́тере моея́, Бо́гъ мо́й еси́ Ты́. Да не отсту́пиши отъ мене́, я́ко ско́рбь бли́зъ, я́ко нѣ́сть помога́яй ми́. Обыдо́ша мя́ тельцы́ мно́зи, юнцы́ ту́чніи одержа́ша мя́. Отверзо́ша на мя́ уста́ своя́, я́ко ле́въ восхища́яй и рыка́яй. Яко вода́ излія́хся, и разсы́пашася вся́ ко́сти моя́, бы́сть се́рдце мое́ я́ко во́скъ, та́яй посредѣ́ чре́ва моего́. Изсше, я́ко скуде́ль, крѣ́пость моя́, и язы́къ мо́й прильпе́ горта́ни моему́, и въ пе́рсть сме́рти све́лъ мя́ еси́. Яко обыдо́ша мя́ пси́ мно́зи, со́нмъ лука́выхъ одержа́ша мя́, ископа́ша ру́цѣ мои́ и но́зѣ мои́. Исчето́ша вся́ ко́сти моя́, тíи же смотри́ша и презрѣ́ша мя́. Раздѣли́ша ри́зы моя́ себѣ́ и о оде́жди мое́й мета́ша жре́бій. Ты́ же, Го́споди, не удали́ по́мощь Твою́ отъ мене́, на заступле́ніе мое́ вонми́. Изба́ви отъ ору́жія ду́шу мою́ и изъ руки́ пе́сіи единоро́дную мою́. Спаси́ мя отъ у́стъ льво́выхъ и отъ ро́гъ единоро́жъ смире́ніе мое́. Повѣ́мъ и́мя Твое́ бра́тіи мое́й, посредѣ́ це́ркве воспою́ Тя́. Боя́щіися Го́спода, восхвали́те Его́! все́ сѣ́мя Іа́ковле, просла́вите Его́! Да убои́тся же отъ Него́ все́ сѣ́мя Изра́илево. Яко не уничижи́, ниже́ негодова́ моли́твы ни́щаго, ниже́ отврати́ лице́ Свое́ отъ мене́, и егда́ воззва́хъ къ Нему́, услы́ша мя́. Отъ Тебе́ похвала́ моя́: въ це́ркви вели́цѣй исповѣ́мся Тебѣ́, моли́твы моя́ возда́мъ предъ боя́щимися Его́. Ядя́тъ убо́зіи и насы́тятся, и восхва́лятъ Го́спода взыска́ющіи Его́, жива́ бу́дутъ сердца́ и́хъ въ вѣ́къ вѣ́ка. Помяну́тся и обратя́тся ко Го́споду вси́ концы́ земли́, и покло́нятся предъ Ни́мъ вся́ оте́чествія язы́къ. Яко Госпо́дне е́сть ца́рствіе, и То́й облада́етъ язы́ки. Ядо́ша и поклони́шася вси́ ту́чніи земли́: предъ Ни́мъ припаду́тъ вси́ низходя́щіи въ зе́млю, и душа́ моя́ Тому́ живе́тъ. И сѣ́мя мое́ порабо́таетъ Ему́, возвѣсти́тъ Го́сподеви ро́дъ гряду́щій. И возвѣстя́тъ пра́вду Его́ лю́демъ ро́ждшимся, я́же сотвори́ Госпо́дь.

Сла́ва, и ны́нѣ. Аллилу́ія, аллилу́ія, аллилу́ія, сла́ва Тебѣ́, Бо́же. [Три́жды.] Господи помилуй. [Три́жды.]
Сла́ва, тропа́рь, гла́съ 1:

Распе́ншуся Тебѣ́, Христе́, поги́бе мучи́тельство, попра́на бысть си́ла вра́жія: ниже́ бо Ангелъ, ниже́ человѣ́къ, но Са́мъ, Го́споди, спа́слъ еси́ на́съ, сла́ва Тебѣ́.

И ны́нѣ, богоро́диченъ:

Что́ Тя́ нарече́мъ, [о Благода́тная? Не́бо, я́ко возсія́ла еси́ Со́лнце пра́вды. Ра́й, я́ко прозябла́ еси́ Цвѣ́тъ нетлѣ́нія. Дѣ́ву, я́ко пребыла́ еси́ нетлѣ́нна. Чи́стую Ма́терь, я́ко имѣ́ла еси́ на святы́хъ Твои́хъ объя́тіяхъ Сы́на, всѣ́хъ Бо́га. Того́ моли́ спасти́ся душа́мъ на́шимъ].

Та́же пое́мъ тропари́ три́ отъ двуна́десяти, повторя́юще я́. Глаго́лемъ же пе́рвый безъ стиха́, та́ко бо твори́мъ и въ про́чихъ часѣ́хъ въ пе́рвый тропа́рь. Во вторы́й же, глаго́летъ наче́ншій ли́къ сти́хъ, и пое́тъ и́. Та́же па́ки другíй ли́къ сти́хъ, и пое́тъ и то́й и́. Тре́тій же глаго́лемъ на Сла́ву, и на И ны́нѣ.

Стихи́ра самогла́сна пе́рваго часа́, гла́съ 8:

Дне́сь церко́вная завѣ́са* на обличе́ніе беззако́нныхъ раздира́ется* и со́лнце лучи́ своя́ скрыва́етъ,* Влады́ку зря́ распина́ема.

И па́ки ту́юже другíй ли́къ: [Дне́сь церко́вная завѣ́са* на обличе́ніе беззако́нныхъ раздира́ется* и со́лнце лучи́ своя́ скрыва́етъ,* Влады́ку зря́ распина́ема.]

Та́же глаго́летъ сти́хъ пе́рвый ли́къ: Вску́ю шата́шася язы́цы,* и лю́діе поучи́шася тще́тнымъ?

И пое́мъ настоя́щій тропа́рь: Яко овча́ на заколе́ніе* веде́нъ бы́лъ еси́, Христе́ Царю́,* и я́ко а́гнецъ незло́бивый* пригвозди́лся еси́ Кресту́, отъ беззако́нныхъ муже́й,* грѣхъ ра́ди на́шихъ, Человѣколю́бче.

Сти́хъ: Предста́ша ца́ріе зе́мстіи, и кня́зи собра́шася вку́пѣ* на Го́спода и на Христа́ Его́.

И пое́тъ па́ки и другíй ли́къ то́йже сти́хъ: [Яко овча́ на заколе́ніе* веде́нъ бы́лъ еси́, Христе́ Царю́,* и я́ко а́гнецъ незло́бивый* пригвозди́лся еси́ Кресту́, отъ беззако́нныхъ муже́й,* грѣхъ ра́ди на́шихъ, Человѣколю́бче.]

Та́же пе́рвый ли́къ. Сла́ва: Емшимъ Тя́ беззако́ннымъ,* претерпѣва́я, си́це вопія́лъ еси́, Го́споди:* а́ще и порази́сте Па́стыря,* и расточи́сте двана́десять ове́цъ, ученики́ Моя́,* можа́хъ вя́щши, не́жели двана́десяте легео́новъ предста́вити ангеловъ.* Но долготерплю́, да испо́лнятся,* я́же яви́хъ ва́мъ проро́ки Мои́ми,* безвѣ́стная и та́йная.* Го́споди, сла́ва Тебѣ́.

И ны́нѣ: па́ки то́йже: [Емшимъ Тя́ беззако́ннымъ,* претерпѣва́я, си́це вопія́лъ еси́, Го́споди:* а́ще и порази́сте Па́стыря,* и расточи́сте двана́десять ове́цъ, ученики́ Моя́,* можа́хъ вя́щши, не́жели двана́десяте легео́новъ предста́вити ангеловъ.* Но долготерплю́, да испо́лнятся,* я́же яви́хъ ва́мъ проро́ки Мои́ми,* безвѣ́стная и та́йная.* Го́споди, сла́ва Тебѣ́.]

Проки́менъ проро́чества, гла́съ 4: Се́рдце его́* собра́ беззако́ніе себѣ́. Сти́хъ: Блаже́нъ разумѣва́яй на ни́ща и убо́га.

Проро́чества Заха́ріина чте́ніе. [Глава́ 11.]

Та́ко глаго́летъ Госпо́дь: пріиму́ же́злъ Мо́й до́брый и отве́ргу его́, е́же разори́ти завѣ́тъ Мо́й, его́же завѣща́хъ ко всѣ́мъ лю́демъ. И разори́тся въ де́нь о́ный, и уразумѣ́ютъ ханане́и, о́вцы храни́мыя Мнѣ́, зане́ сло́во Госпо́дне е́сть. И реку́ къ ни́мъ: а́ще добро́ предъ ва́ми е́сть, дади́те мзду́ Мою́, или́ отрецы́теся. И поста́виша мзду́ Мою́ — три́десять сре́бреникъ. И рече́ Госпо́дь ко мнѣ́: вложи́ я́ въ горни́ло, и смотри́: а́ще искуше́но е́сть, и́мже о́бразомъ искуше́нъ бы́хъ о ни́хъ? И прія́хъ три́десять сре́бреникъ и вложи́хъ и́хъ въ хра́мъ Госпо́день въ горни́ло.

Та́же Апо́столъ къ Гала́томъ, зача́ло 215, отъ полу́.

Бра́тіе, мнѣ́ да не бу́детъ хвали́тися, то́кмо о Крестѣ́ Го́спода на́шего Іису́са Христа́, Имже мнѣ́ мíръ распя́ся, и а́зъ мíру. О Христѣ́ бо Іису́сѣ ни обрѣ́заніе что́ мо́жетъ, ни необрѣ́заніе, но нова́ тва́рь. И ели́цы пра́виломъ си́мъ жи́тельствуютъ, ми́ръ на ни́хъ и ми́лость, и на Изра́или Бо́жіи. Про́чее труды́ да никто́же ми́ дае́тъ, а́зъ бо я́звы Го́спода Іису́са на тѣ́лѣ мое́мъ ношу́. Благода́ть Го́спода на́шего Іису́са Христа́ со ду́хомъ ва́шимъ, бра́тіе, ами́нь.

Таже Евангеліе отъ Матѳея, зачало 110:

Во вре́мя о́но, у́тру бы́вшу, совѣ́тъ сотвори́ша вси́ архіере́е [и ста́рцы людстíи на Іису́са, я́ко уби́ти Его́. И связа́вше Его́ ведо́ша, и преда́ша Его́ Понтíйскому Пила́ту иге́мону. Тогда́ ви́дѣвъ Іу́да, преда́вый Іису́са, я́ко осуди́ша Его́, раска́явся, возврати́ три́десять сре́бреники архіере́емъ и ста́рцемъ, глаго́ля: согрѣши́хъ, преда́въ кро́вь непови́нную. Они́ же рѣ́ша: что́ е́сть на́мъ? ты́ у́зриши. И пове́ргъ сре́бреники въ це́ркви, оты́де, и ше́дъ удави́ся. Архіере́е же, пріе́мше сре́бреники, рѣ́ша: недосто́йно е́сть вложи́ти и́хъ въ корва́ну, поне́же цѣна́ кро́ве е́сть. Совѣ́тъ же сотво́рше, купи́ша и́ми село́ скуде́льниче, въ погреба́ніе стра́ннымъ. Тѣ́мже нарече́ся село́ то́, село́ кро́ве, до сего́ дне́. Тогда́ сбы́стся рече́нное Іеремíемъ проро́комъ, глаго́лющимъ: и прія́ша три́десять сре́бреникъ, цѣ́ну Цѣне́ннаго, Его́же цѣни́ша отъ сыно́въ Изра́илевъ, и да́ша я́ на селѣ́ скуде́льничи, я́коже сказа́ мнѣ́ Госпо́дь. Іису́съ же ста́ предъ иге́мономъ. И вопроси́ Его́ иге́монъ, глаго́ля: Ты́ ли еси́ Ца́рь Іуде́йскій? Іису́съ же рече́ ему́: ты́ глаго́леши. И егда́ На́нь глаго́лаху архіере́е и ста́рцы, ничесо́же отвѣщава́ше. Тогда́ глаго́ла Ему́ Пила́тъ: не слы́шиши ли, коли́ко на Тя́ свидѣ́тельствуютъ? И не отвѣща́ ему́ ни къ еди́ному глаго́лу, я́ко диви́тися иге́мону зѣло́. На вся́къ же пра́здникъ обы́чай бѣ́ иге́мону отпуща́ти еди́наго наро́ду свя́зна, его́же хотя́ху. Имя́ху же тогда́ свя́зана наро́чита, глаго́лемаго Вара́вву. Со́браннымъ же и́мъ, рече́ и́мъ Пила́тъ: кого́ хо́щете отъ обою́ отпущу́ ва́мъ: Вара́вву ли, или́ Іису́са, глаго́лемаго Христа́? Вѣ́дяше бо, я́ко за́висти ра́ди преда́ша Его́. Сѣдя́щу же ему́ на суди́щи, посла́ къ нему́ жена́ его́, глаго́лющи: ничто́же тебѣ́ и Пра́веднику Тому́, мно́го бо пострада́хъ дне́сь во снѣ́ Его́ ра́ди. Архіере́е же и ста́рцы наусти́ша наро́ды, да испро́сятъ Вара́вву, Іису́са же погубя́тъ. Отвѣща́въ же иге́монъ, рече́ и́мъ: кого́ хо́щете отъ обою́ отпущу́ ва́мъ? Они́ же рѣ́ша: Вара́вву. Глаго́ла и́мъ Пила́тъ: что́ у́бо сотворю́ Іису́су, глаго́лемому Христу́? Глаго́лаша ему́ вси́: да ра́спятъ бу́детъ! Иге́монъ же рече́: ко́е у́бо зло́ сотвори́? Они́ же и́злиха вопія́ху, глаго́люще: да про́пятъ бу́детъ! Ви́дѣвъ же Пила́тъ, я́ко ничто́же успѣва́етъ, но па́че молва́ быва́етъ, пріе́мь во́ду, умы́ ру́цѣ предъ наро́домъ, глаго́ля: непови́ненъ е́смь отъ кро́ве Пра́веднаго Сего́; вы у́зрите. И отвѣща́вше вси́ лю́діе, рѣ́ша: кро́вь Его́ на на́съ, и на ча́дѣхъ на́шихъ. Тогда́ отпусти́ имъ Вара́вву; Іису́са же, би́въ, предаде́ и́мъ, да Его́ про́пнутъ. Тогда́ во́ини иге́моновы, пріе́мше Іису́са на суди́ще, собра́ша На́нь все́ мно́жество во́инъ. И совле́кше Его́, одѣ́яша Его́ хлами́дою червле́ною. И спле́тше вѣне́цъ отъ те́рнія, возложи́ша на главу́ Его́, и тро́сть въ десни́цу Его́. И, покло́ньшеся на колѣ́ну предъ Ни́мъ, руга́хуся Ему́, глаго́люще: ра́дуйся, Царю́ Іуде́йскій! И плю́нувше На́нь, прія́ша тро́сть, и бія́ху по главѣ́ Его́. И егда́ поруга́шася Ему́, совлеко́ша съ Него́ багряни́цу и облеко́ша Его́ въ ри́зы Его́, и ведо́ша Его́ на пропя́тіе. Исходя́ще же, обрѣто́ша человѣ́ка Кирине́йска, и́менемъ Си́мона; и сему́ задѣ́ша понести́ кре́стъ Его́. И прише́дше на мѣ́сто, нарица́емое Голго́ѳа, е́же е́сть: Кра́ніево мѣ́сто, да́ша Ему́ пи́ти о́цетъ съ же́лчію смѣ́шенъ; и вку́шъ, не хотя́ше пи́ти. Распе́ншіи же Его́ раздѣли́ша ри́зы Его́, ве́ргше жре́бія; и сѣдя́ще стрежа́ху Его́ ту́; и возложи́ша верху́ главы́ Его́ вину́ Его́ напи́сану: Се́й е́сть Іису́съ, Ца́рь Іуде́йскій. Тогда́ распя́ша съ Ни́мъ два́ разбо́йника: еди́наго одесну́ю, и еди́наго ошу́юю. Мимоходя́щіи же ху́ляху Его́, покива́юще глава́ми свои́ми, и глаго́люще: Разоря́яй це́рковь и треми́ де́ньми созида́яй, спаси́ся Са́мъ; а́ще Сы́нъ еси́ Бо́жій, сни́ди со креста́. Та́кожде же и архіере́е руга́ющеся съ кни́жники, и ста́рцы, и фарисе́и, глаго́лаху: ины́я спасе́, Себе́ ли не мо́жетъ спасти́? а́ще Ца́рь Изра́илевъ е́сть, да сни́детъ ны́нѣ со креста́, и вѣ́руемъ въ Него́; упова́ на Бо́га, да изба́витъ ны́нѣ Его́, а́ще хо́щетъ Ему́. Рече́ бо: я́ко Бо́жій е́смь Сы́нъ. То́жде же и разбо́йника распя́тая съ Ни́мъ, поноша́ста Ему́. Отъ шеста́го же часа́ тма́ бы́сть по все́й земли́, до часа́ девя́таго; о девя́томъ же часѣ́ возопи́ Іису́съ гла́сомъ ве́ліимъ, глаго́ля: Или́! Или́! лима́ савахѳани́? Еже е́сть: Бо́же Мо́й! Бо́же Мо́й! вску́ю Мя́ еси́ оста́вилъ? Нѣ́цыи же отъ ту́ стоя́щихъ слы́шавше, глаго́лаху, я́ко Илію́ глаша́етъ Се́й. И а́біе те́къ еди́нъ отъ ни́хъ, и пріе́мъ гу́бу, испо́лнивъ же о́цта, и вонзе́ на тро́сть, напая́ше Его́. Про́чіи же глаго́лаху: оста́ви, да ви́димъ, а́ще пріи́детъ Илія́ спасти́ Его́. Іису́съ же, па́ки возопи́въ гла́сомъ ве́ліимъ, испусти́ ду́хъ. И се́, завѣ́са церко́вная раздра́ся на дво́е, съ вы́шняго кра́я до ни́жняго; и земля́ потрясе́ся; и ка́меніе распаде́ся; и гро́би отверзо́шася; и мно́га тѣлеса́ усо́пшихъ святы́хъ воста́ша, и изше́дше изъ гро́бъ по воскресе́ніи Его́, внидо́ша во святы́й гра́дъ и яви́шася мно́зѣмъ. Со́тникъ же и и́же съ ни́мъ, стрегу́щіи Іису́са, ви́дѣвше тру́съ и бы́вшая, убоя́шася зѣло́, глаго́люще: вои́стинну Бо́жій Сы́нъ бѣ́ Се́й! Бя́ху же ту и жены́ мно́ги издале́че зря́ще, я́же идо́ша по Іису́сѣ отъ Галиле́и, служа́ще Ему́. Въ ни́хже бѣ́ Марíя Магдали́на и Марíя, Іа́ковля и Іосíи ма́ти,] и ма́ти сы́ну Зеведе́ову.

Та́же:

Стопы́ моя́ напра́ви по словеси́ Твоему́ [и да не облада́етъ мно́ю вся́кое беззако́ніе. Изба́ви мя отъ клеветы́ человѣ́ческія, и сохраню́ за́повѣди Твоя́. Лице́ Твое́ просвѣти́ на раба́ Твоего́ и нау́чи мя оправда́ніемъ Твои́мъ].

Да испо́лнятся уста́ моя́ хвале́нія [Твоего́, Го́споди, я́ко да воспою́ сла́ву Твою́, ве́сь де́нь великолѣ́піе Твое́].

Трисвято́е и по Отче на́шъ... Конда́къ, гла́съ 8:

На́съ ра́ди Распя́таго, пріиди́те, вси́ воспои́мъ, Того́ бо ви́дѣ Марíя на дре́вѣ и глаго́лаше: а́ще и распя́тіе терпи́ши, Ты́ еси́ Сы́нъ и Бо́гъ Мо́й.

Та́же, Го́споди поми́луй, [40.]

Иже на вся́кое вре́мя, [и на вся́кій ча́съ, на Небеси́ и на земли́, покланя́емый и сла́вимый Христе́ Бо́же, долготерпѣли́ве, многоми́лостиве, многоблагоутро́бне, И́же пра́ведныя любя́й, и грѣ́шныя ми́луяй, Иже вся́ зовы́й ко спасе́нію обѣща́нія ра́ди бу́дущихъ бла́гъ. Са́мъ Го́споди, пріими́ и на́ша въ ча́съ се́й моли́твы и испра́ви живо́тъ на́шъ къ за́повѣдемъ Твои́мъ, ду́ши на́ша освяти́, тѣлеса́ очи́сти, помышле́нія испра́ви, мы́сли очи́сти, и изба́ви на́съ отъ вся́кія ско́рби, зо́лъ и болѣ́зней; огради́ на́съ святы́ми Твои́ми А́нгелы, да ополче́ніемъ и́хъ соблюда́еми и наставля́еми, дости́гнемъ въ соедине́ніе вѣ́ры, и въ ра́зумъ непристу́пныя Твоея́ сла́вы, я́ко благослове́нъ еси́ во вѣ́ки вѣко́въ, ами́нь].

Го́споди поми́луй. [Три́жды.] Сла́ва, и ны́нѣ.

Честнѣ́йшую херуви́мъ, [и сла́внѣйшую безъ сравне́нія серафи́мъ, безъ истлѣ́нія Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя́ велича́емъ].

Именемъ Госпо́днимъ благослови́, о́тче.

Свяще́нникъ: Бо́же уще́дри ны́, [и благослови́ ны, просвѣти́ лице́ Твое́ на ны́, и поми́луй ны́].

[Та́же моли́тву сію́:]

Христе́, Свѣ́те и́стинный, [просвѣща́яй и освяща́яй вся́каго человѣ́ка, гряду́щаго въ мíръ, да зна́менается на на́съ свѣ́тъ лица́ Твоего́, да въ не́мъ у́зримъ Свѣ́тъ непристу́пный, и испра́ви стопы́ на́ша къ дѣ́ланію за́повѣдей Твои́хъ моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере и всѣ́хъ Твои́хъ святы́хъ, ами́нь].


Посе́мъ пое́мъ тре́тій часъ.
Глаго́лемъ: Пріиди́те, поклони́мся... [Три́жды.] Та́же псало́мъ 34:

Суди́, Го́споди, оби́дящія мя́, побори́ борю́щія мя́. Пріими́ ору́жіе и щи́тъ, и воста́ни въ по́мощь мою́. Изсу́ни ме́чь, и заключи́ сопроти́въ гоня́щихъ мя́. Рцы́ души́ мое́й: спасе́ніе твое́ е́смь Азъ. Да постыдя́тся и посра́мятся и́щущіи ду́шу мою́, да возвратя́тся вспя́ть и постыдя́тся мы́слящіи ми́ зла́я. Да бу́дутъ, я́ко пра́хъ предъ лице́мъ вѣ́тра, и а́нгелъ Госпо́день оскорбля́я и́хъ. Да бу́детъ пу́ть и́хъ тма́ и по́лзокъ, и а́нгелъ Госпо́день погоня́я и́хъ. Яко ту́не скры́ша ми́ па́губу сѣ́ти своея́, всу́е поноси́ша души́ мое́й. Да пріи́детъ ему́ сѣ́ть, ю́же не вѣ́сть, и лови́тва, ю́же скры́, да объи́метъ и́, и въ сѣ́ть да впаде́тъ въ ню́. Душа́ же моя́ возра́дуется о Го́сподѣ, возвесели́тся о спасе́ніи Его́. Вся ко́сти моя́ реку́тъ: Го́споди, Го́споди, кто́ подо́бенъ Тебе́? Избавля́яй ни́ща изъ руки́ крѣ́пльшихъ его́, и ни́ща и убо́га отъ расхища́ющихъ его́. Воста́вше на мя́ свидѣ́теле непра́ведніи, я́же не вѣ́дѣхъ, вопроша́ху мя́. Возда́ша ми́ лука́вая возъ блага́я и безча́діе души́ мое́й. Азъ же, внегда́ они́ стужа́ху ми́, облача́хся во вре́тище и смиря́хъ посто́мъ ду́шу мою́, и моли́тва моя́ въ нѣ́дро мое́ возврати́тся. Яко бли́жнему, я́ко бра́ту на́шему, та́ко угожда́хъ; я́ко пла́ча и сѣ́туя, та́ко смиря́хся. И на мя́ возвесели́шася и собра́шася, собра́шася на мя́ ра́ны, и не позна́хъ, раздѣли́шася, и не умили́шася. Искуси́ша мя́, подражни́ша мя́ подражне́ніемъ, поскрежета́ша на мя́ зубы́ свои́ми. Го́споди, когда́ у́зриши? Устро́й ду́шу мою́ отъ злодѣ́йства и́хъ, отъ ле́въ — единоро́дную мою́. Исповѣ́мся Тебѣ́ въ це́ркви мно́зѣ, въ лю́дехъ тя́жцѣхъ восхвалю́ Тя́. Да не возра́дуются о мнѣ́ вражду́ющіи ми́ непра́ведно, ненави́дящіи мя́ ту́не и помиза́ющіи очи́ма. Яко мнѣ́ у́бо ми́рная глаго́лаху, и на гнѣ́въ ле́сти помышля́ху. Разшири́ша на мя́ уста́ своя́, рѣ́ша: бла́гоже, бла́гоже, ви́дѣша о́чи на́ши! Ви́дѣлъ еси́, Го́споди, да не премолчи́ши. Го́споди, не отступи́ отъ мене́! Воста́ни, Го́споди, и вонми́ суду́ моему́, Бо́же мо́й и Го́споди мо́й, на прю́ мою́. Суди́ ми, Го́споди, по пра́вдѣ Твое́й. Го́споди, Бо́же мо́й, и да не возра́дуются о мнѣ́. Да не реку́тъ въ сердца́хъ свои́хъ: бла́гоже, бла́гоже души́ на́шей! ниже́ да реку́тъ: пожро́хомъ его́! Да постыдя́тся и посра́мятся вку́пѣ, ра́дующіися зло́мъ мои́мъ; да облеку́тся въ сту́дъ и сра́мъ велерѣ́чующіи на мя́. Да возра́дуются и возвеселя́тся хотя́щіи пра́вды моея́, и да реку́тъ вы́ну, — да возвели́чится Госпо́дь! — хотя́щіи ми́ра рабу́ Его́. И язы́къ мо́й поучи́тся пра́вдѣ Твое́й, ве́сь де́нь — хвалѣ́ Твое́й.

Псало́мъ 108:

Бо́же, хвалы́ моея́ не премолчи́. Яко уста́ грѣ́шнича, и уста́ льсти́ваго на мя́ отверзо́шася, глаго́лаша на мя́ язы́комъ льсти́вымъ. И словесы́ ненави́стными обыдо́ша мя́ и бра́шася со мно́ю ту́не. Вмѣ́сто, е́же люби́ти мя, оболга́ху мя, — а́зъ же моля́хся. И положи́ша на мя́ зла́я за блага́я и не́нависть за возлюбле́ніе мое́. Поста́ви на него́ грѣ́шника, и діа́волъ да ста́нѣтъ одесну́ю его́. Внегда́ суди́тися ему́, да изы́детъ осужде́нъ, и моли́тва его́ да бу́детъ въ грѣ́хъ. Да бу́дутъ днíе его́ ма́ли и епи́скопство его́ да пріи́метъ и́нъ. Да бу́дутъ сы́нове его́ си́ри и жена́ его́ вдова́. Дви́жущеся, да преселя́тся сы́нове его́ и воспро́сятъ, да изгна́ни бу́дутъ изъ домо́въ свои́хъ. Да взы́щетъ заимода́вецъ вся́, ели́ка су́ть его́, и да восхи́тятъ чуждíи труды́ его́. Да не бу́детъ ему́ засту́пника, ниже́ да бу́детъ ущедря́яй сироты́ его́. Да бу́дутъ ча́да его́ въ погубле́ніе, въ ро́дѣ еди́номъ да потреби́тся и́мя его́. Да воспомяне́тся беззако́ніе оте́цъ его́ предъ Го́сподемъ и грѣ́хъ ма́тере его́ да не очи́стится. Да бу́дутъ предъ Го́сподемъ вы́ну, и да потреби́тся отъ земли́ па́мять и́хъ. Зане́же, не помяну́ сотвори́ти ми́лость и погна́ человѣ́ка ни́ща, и убо́га, и умиле́на се́рдцемъ, умертви́ти. И возлюби́ кля́тву, — и пріи́детъ ему́, и не восхотѣ́ благослове́нія, — и удали́тся отъ него́. И облече́ся въ кля́тву, я́ко въ ри́зу, и вни́де, я́ко вода́, во утро́бу его́ и, я́ко еле́й, въ ко́сти его́. Да бу́детъ ему́, я́ко ри́за, въ ню́же облачи́тся, и я́ко по́ясъ, и́мже вы́ну опоясу́ется. Сіе́ дѣ́ло оболга́ющихъ мя́ у Го́спода и глаго́лющихъ лука́вая на ду́шу мою́. И Ты́, Го́споди, Го́споди, сотвори́ со мно́ю и́мене ра́ди Твоего́, я́ко бла́га ми́лость Твоя́. Изба́ви мя́, я́ко нищъ и убо́гъ е́смь а́зъ, и се́рдце мое́ смяте́ся вну́трь мене́. Яко сѣ́нь, внегда́ уклони́тися е́й, отъя́хся, стрясо́хся, я́ко пру́зи. Колѣ́на моя́ изнемого́ста отъ поста́ и пло́ть моя́ измѣни́ся еле́я ра́ди. И а́зъ бы́хъ поноше́ніе и́мъ: ви́дѣша мя, покива́ша глава́ми свои́ми. Помози́ ми́, Го́споди, Бо́же мо́й, и спаси́ мя́ по ми́лости Твое́й. И да разумѣ́ютъ, я́ко рука́ Твоя́ сія́, и Ты́, Го́споди, сотвори́лъ еси́ ю́. Проклену́тъ тíи, и Ты́ благослови́ши, востаю́щіи на мя́ да постыдя́тся, ра́бъ же Тво́й возвесели́тся. Да облеку́тся оболга́ющіи мя́ въ срамоту́, и оде́ждутся, я́ко оде́ждею, студо́мъ свои́мъ. Исповѣ́мся Го́сподеви зѣло́ усты́ мои́ми и посредѣ́ мно́гихъ восхвалю́ Его́. Яко предста́ одесну́ю убо́гаго, е́же спасти́ отъ гоня́щихъ ду́шу мою́.

Псало́мъ 50:

Поми́луй мя́, Бо́же, по вели́цѣй ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́тъ Твои́хъ очи́сти беззако́ніе мое́. Наипа́че омы́й мя отъ беззако́нія моего́, и отъ грѣха́ моего́ очи́сти мя. Я́ко беззако́ніе мое́ а́зъ зна́ю и грѣ́хъ мо́й предо мно́ю е́сть вы́ну. Тебѣ́ Еди́ному согрѣши́хъ, и лука́вое предъ Тобо́ю сотвори́хъ, я́ко да оправди́шися во словесѣ́хъ Твои́хъ и побѣди́ши, внегда́ суди́ти Ти́. Се́ бо въ беззако́ніихъ зача́тъ е́смь, и во грѣсѣ́хъ роди́ мя́ ма́ти моя́. Се́ бо и́стину возлюби́лъ еси́, безвѣ́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́лъ ми́ еси́. Окропи́ши мя́ иссо́помъ, и очи́щуся, омы́еши мя́, и па́че снѣ́га убѣлю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́ліе, возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ отъ грѣ́хъ мои́хъ, и вся́ беззако́нія моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мнѣ́, Бо́же, и ду́хъ пра́въ обнови́ во утро́бѣ мое́й. Не отве́ржи мене́ отъ лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отъими́ отъ мене́. Возда́ждь ми́ ра́дость спасе́нія Твоего́, и Ду́хомъ Влады́чнимъ утверди́ мя́. Научу́ беззако́нныя путе́мъ Твои́мъ, и нечести́віи къ Тебѣ́ обратя́тся. Изба́ви мя́ отъ крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́нія моего́, возра́дуется язы́къ мо́й пра́вдѣ Твое́й. Го́споди, устнѣ́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвѣстя́тъ хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхотѣ́лъ еси́ же́ртвы, да́лъ бы́хъ убо́, всесожже́нія не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу — ду́хъ сокруше́нъ, се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бо́гъ не уничижи́тъ. Ублажи́, Го́споди, благоволе́ніемъ Твои́мъ Сіо́на, и да сози́ждутся стѣ́ны Іерусали́мскія. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ніе и всесожега́емая: тогда́ возложа́тъ на олта́рь Тво́й тельцы́.

Сла́ва, и ны́нѣ. Аллилу́ія, аллилу́ія, аллилу́ія, сла́ва Тебѣ́, Бо́же. [Три́жды.] Господи помилуй. [Три́жды.]
Сла́ва, тропа́рь, гла́съ 6:

Го́споди, осуди́ша Тя́ іуде́е на сме́рть, Жи́знь всѣ́хъ: и́же Чермно́е мо́ре жезло́мъ проше́дшіи, на Крестѣ́ Тя́ пригвозди́ша, и и́же отъ ка́мене ме́дъ сса́вшіи, же́лчь Тебѣ́ принесо́ша. Но, во́лею претерпѣ́лъ еси́, да на́съ свободи́ши отъ рабо́ты вра́жія, Христе́ Бо́же, сла́ва Тебѣ́.

И ны́нѣ, богоро́диченъ:

Богоро́дице, Ты еси́ лоза́ [и́стинная, возрасти́вшая намъ Пло́дъ живота́, Тебѣ́ мо́лимся: моли́ся, Влады́чице, со святы́ми апо́столы поми́ловати ду́ши на́ша].

И пое́мъ три́ тропари́ отъ двуна́десяти, повторя́юще я́. Гла́съ 8:

Стра́ха ра́ди іуде́йскаго,* дру́гъ Тво́й и бли́жній Пе́тръ отве́ржеся Тебе́, Го́споди,* и рыда́я си́це вопія́ше:* сле́зъ мои́хъ не премолчи́,* рѣ́хъ бо сохрани́ти вѣ́ру, Ще́дре, и не сохрани́хъ.* И на́ше покая́ніе та́кожде пріими́ и поми́луй на́съ.

Па́ки то́йже: [Стра́ха ра́ди іуде́йскаго,* дру́гъ Тво́й и бли́жній Пе́тръ отве́ржеся Тебе́, Го́споди,* и рыда́я си́це вопія́ше:* сле́зъ мои́хъ не премолчи́,* рѣ́хъ бо сохрани́ти вѣ́ру, Ще́дре, и не сохрани́хъ.* И на́ше покая́ніе та́кожде пріими́ и поми́луй на́съ.]

Та́же сти́хъ: Глаго́лы моя́ внуши́ Го́споди,* [разумѣ́й зва́ніе мое́].

Пре́жде Честна́го Твоего́ Креста́,* во́иномъ руга́ющимся Тебѣ́, Го́споди,* у́мная во́инства дивля́хуся:* обложи́лся бо еси́ вѣнце́мъ поруга́нія,* зе́млю живописа́вый цвѣ́ты;* багряни́цею поруга́нія одѣ́ялся еси́,* о́блаки одѣва́яй тве́рдь.* Таковы́мъ бо смотре́ніемъ разумѣ́ся Твое́ благоутро́біе, Христе́,* ве́лія Твоя́ ми́лость, сла́ва Тебѣ́.

Сти́хъ: Вонми́ гла́су моле́нія моего́,* [Царю́ мо́й и Бо́же мо́й].

И па́ки то́йже: [Пре́жде Честна́го Твоего́ Креста́,* во́иномъ руга́ющимся Тебѣ́, Го́споди,* у́мная во́инства дивля́хуся:* обложи́лся бо еси́ вѣнце́мъ поруга́нія,* зе́млю живописа́вый цвѣ́ты;* багряни́цею поруга́нія одѣ́ялся еси́,* о́блаки одѣва́яй тве́рдь.* Таковы́мъ бо смотре́ніемъ разумѣ́ся Твое́ благоутро́біе, Христе́,* ве́лія Твоя́ ми́лость, сла́ва Тебѣ́.]

Сла́ва, гла́съ 5: Влеко́мь на Крестъ, си́це вопія́лъ еси́, Го́споди:* за ко́е дѣ́ло хо́щете Мя́ распя́ти, іуде́е?* Яко разсла́бленныя ва́ша стягну́хъ,* зане́ мертвецы́ а́ки отъ сна́ возста́вихъ,* кровоточи́вую исцѣли́хъ, ханане́ю поми́ловахъ.* За ко́е дѣ́ло хо́щете Мя́ уби́ти, іуде́е?* Но у́зрите, въ Него́же ны́нѣ пробода́ете Христа́, беззако́нніи.

И ны́нѣ, па́ки то́йже: [Влеко́мь на Крестъ, си́це вопія́лъ еси́, Го́споди:* за ко́е дѣ́ло хо́щете Мя́ распя́ти, іуде́е?* Яко разсла́бленныя ва́ша стягну́хъ,* зане́ мертвецы́ а́ки отъ сна́ возста́вихъ,* кровоточи́вую исцѣли́хъ, ханане́ю поми́ловахъ.* За ко́е дѣ́ло хо́щете Мя́ уби́ти, іуде́е?* Но у́зрите, въ Него́же ны́нѣ пробода́ете Христа́, беззако́нніи.]

Проки́менъ, гла́съ 4: Яко Азъ на ра́ны гото́въ,* и болѣ́знь Моя́ пре́до Мно́ю е́сть вы́ну. Сти́хъ: Го́споди, да не я́ростію Твое́ю обличи́ши мене́, ниже́ гнѣ́вомъ Твои́мъ нака́жеши мене́.

Проро́чества Иса́іина чте́ніе. [Глава́ 50.]

Госпо́дь дае́тъ Мнѣ́ язы́къ науче́нія, е́же разумѣ́ти, егда́ подоба́етъ рещи́ сло́во. Положи́ Мя у́тро у́тро, приложи́ Ми у́хо, е́же слы́шати, и наказа́ніе Госпо́дне отверза́етъ у́ши Мои́, Азъ же не проти́влюся, ни противоглаго́лю. Плещи́ Мои́ вда́хъ на ра́ны, и лани́тѣ Мои́ на зауше́нія, лица́ же Моего́ не отврати́хъ отъ студа́ заплева́ній. И Госпо́дь, Госпо́дь помо́щникъ Ми́ бы́сть, сего́ ра́ди не усрами́хся, но положи́хъ лице́ Свое́, а́ки тве́рдый ка́мень, и разумѣ́хъ, я́ко не постыжду́ся. Зане́ приближа́ется Оправда́вый Мя́. Кто пря́йся со Мно́ю? Да сопротивоста́нѣтъ Мнѣ́ ку́пно. И кто́ судя́йся со Мно́ю? Да прибли́жится ко Мнѣ́. Се́ Госпо́дь, Госпо́дь помо́жетъ Ми́, кто́ озло́битъ Мя́? Се́ вси́ вы́, я́ко ри́за, обетша́ете и я́ко мо́ліе изъя́стъ вы́. Кто́ въ ва́съ боя́йся Го́спода? Да послу́шаетъ гла́са Отрока Его́. Ходя́щіи во тмѣ́, и нѣ́сть имъ свѣ́та, надѣ́йтеся на и́мя Госпо́дне и утверди́теся о Бо́зѣ. Се́ вси́ вы́ о́гнь раждиза́ете и укрѣпля́ете пла́мень; ходи́те свѣ́томъ огня́ ва́шего, и пла́менемъ, его́же разжего́сте. Мене́ ра́ди бы́ша сія́ ва́мъ: въ печа́ли у́спнете.

Та́же Апо́столъ, къ Ри́мляномъ посла́нія, зача́ло 88 отъ полу́.

Бра́тіе, Христо́съ, су́щимъ на́мъ немощны́мъ, по вре́мени за нечести́выхъ у́мре. Едва́ бо за пра́ведника кто́ у́мретъ; за блага́го бо, не́гли, кто́ и де́рзнетъ умре́ти. Составля́етъ же Свою́ любо́вь въ на́съ Бо́гъ, я́ко еще́ грѣ́шникомъ су́щимъ на́мъ, Христо́съ за ны́ у́мре. Мно́го же у́бо па́че, оправда́ни бы́вше ны́нѣ Кро́вію Его́, спасе́мся Имъ отъ гнѣ́ва. Аще бо, врази́ бы́вше, примири́хомся Бо́гу сме́ртію Сы́на Его́, мно́жае па́че примири́вшеся, спасе́мся въ животѣ́ Его́.

Ева́нгеліе отъ Ма́рка, зача́ло 66, 67 и 68, въ ря́дъ:

Во вре́мя о́но, совѣ́тъ сотвори́ша архіере́е со ста́рцы и кни́жники, и ве́сь со́нмъ, связа́вше Іису́са ведо́ша и преда́ша Его́ Пила́ту. И вопроси́ Его́ Пила́тъ: Ты́ ли еси́ Ца́рь Іуде́йскій? Онъ же отвѣща́въ, рече́ ему́: ты́ глаго́леши. И глаго́лаху на Него́ архіере́е мно́го. Пила́тъ же па́ки вопроси́ Его́, глаго́ля: не отвѣщава́еши ли ничто́же? ви́ждь, коли́ко на Тя́ свидѣ́телствуютъ. Іису́съ же ктому́ ничто́же отвѣща́, я́ко диви́тися Пила́ту. На вся́къ же пра́здникъ отпуща́ше и́мъ еди́наго свя́зна, его́же проша́ху. Бѣ́ же нарица́емый Вара́вва, съ ко́вники свои́ми свя́занъ, и́же въ ко́вѣ убíйство сотвори́ша. И возопи́въ наро́дъ, нача́ проси́ти, я́коже всегда́ творя́ше и́мъ. Пила́тъ же отвѣща́ и́мъ, глаго́ля: хо́щете ли, пущу́ ва́мъ Царя́ Іуде́йска? Вѣ́дяше бо, я́ко за́висти ра́ди преда́ша его́ архіере́е. Архіере́е же поману́ша наро́ду, да па́че Вара́вву пу́ститъ и́мъ. Пила́тъ же отвѣща́въ, па́ки рече́ и́мъ: что́ у́бо хо́щете сотворю́, Его́же глаго́лете Царя́ Іуде́йска? Они́ же па́ки возопи́ша, глаго́люще: пропни́ Его́! Пила́тъ же глаго́лаше и́мъ: что́ бо зло́ сотвори́? Они́ же и́злиха вопія́ху: пропни́ Его́! Пила́тъ же, хотя́ наро́ду хотѣ́ніе сотвори́ти, пусти́ и́мъ Вара́вву, и предаде́ Іису́са, би́въ, да про́пнутъ его́. Во́ини же ведо́ша Его́ вну́трь двора́, е́же е́сть прето́ръ, и созва́ша всю спи́ру. И облеко́ша Его́ въ препря́ду, и возложи́ша на Него́, спле́тше, терно́въ вѣне́цъ, и нача́ша цѣлова́ти Его́ [и глаго́лати]: ра́дуйся, Царю́ Іуде́йскій! И бія́ху Его́ по главѣ́ тро́стію, и плюва́ху на Него́ и, прегиба́юще колѣ́на, покланя́хуся Ему́. И егда́ поруга́шася Ему́, совлеко́ша съ Него́ препря́ду, и облеко́ша Его́ въ ри́зы Своя́, и изведо́ша Его́, да про́пнутъ Его́. И задѣ́ша мимоходя́щу нѣ́коему Си́мону Кирине́ю, (гряду́щу съ села́, отцу́ Алекса́ндрову и Ру́фову,) да во́зметъ кре́стъ Его́. И приведо́ша Его́ на Голго́ѳу мѣ́сто, е́же е́сть сказа́емо, Ло́бное мѣ́сто. И дая́ху Ему́ пи́ти есмѵрнисме́но вино́; Онъ же не прія́тъ. И распе́ншіи Его́ раздѣли́ша ри́зы Его́, мета́юще жре́бій о ни́хъ, кто́ что́ во́зметъ. Бѣ́ же ча́съ тре́тій, и распя́ша Его́. И бѣ́ написа́ніе вины́ Его́ напи́сано: Ца́рь Іуде́йскъ. И съ Ни́мъ распя́ша два́ разбо́йника: еди́наго одесну́ю, и еди́наго ошу́юю Его́. И сбы́стся Писа́ніе, е́же глаго́летъ: и со беззако́нными вмѣни́ся. И мимоходя́щіи ху́ляху Его́, покива́юще глава́ми свои́ми, и глаго́люще: уа́! разоря́яй це́рковь и треми́ де́ньми созида́яй! спаси́ся Са́мъ, и сни́ди со креста́. Та́коже и архіере́е руга́ющеся, дру́гъ ко дру́гу съ кни́жники, глаго́лаху: и́ны спасе́, Себе́ ли не мо́жетъ спасти́? Христо́съ, Ца́рь Изра́илевъ, да сни́детъ ны́нѣ съ креста́, да ви́димъ и вѣ́ру име́мъ Ему́. И распя́тая съ Нимъ поноша́ста Ему́. Бы́вшу же часу́ шесто́му, тма́ бы́сть по все́й земли́ до часа́ девя́таго. И въ ча́съ девя́тый возопи́ Іису́съ гла́сомъ ве́ліимъ, глаго́ля: Елои́! Елои́! лима́ савахѳани́? Еже е́сть сказа́емо: Бо́же Мо́й! Бо́же Мо́й! почто́ Мя оста́вилъ еси́? И нѣ́цыи отъ предстоя́щихъ слы́шавше, глаго́лаху: се́ Илію́ гласи́тъ. Те́къ же еди́нъ, и напо́лнивъ гу́бу о́цта, и возло́жь на тро́сть, напоя́ше Его́, глаго́ля: оста́вите, да ви́димъ, а́ще пріи́детъ Илія́ сня́ти Его́. Іису́съ же, пу́щь гла́съ ве́лій, и́здше. И завѣ́са церко́вная раздра́ся на-дво́е, свы́ше до ни́зу. Ви́дѣвъ же со́тникъ, стоя́й пря́мо Ему́, я́ко та́ко возопи́въ, и́здше, рече́: вои́стинну Человѣ́къ Се́й, Сы́нъ бѣ́ Бо́жій. Бя́ху же и жены́, издале́ча зря́ще; въ ни́хже бѣ́ Марíя Магдали́на, и Марíя, Іа́кова ма́лаго и Іосíи ма́ти, и Саломíя. Яже, и егда́ бѣ́ въ Галиле́и, хожда́ху по Не́мъ и служа́ху Ему́; и и́ны мно́гія,] я́же взыдо́ша съ Ни́мъ во Іерусали́мъ.

И посе́мъ чте́мъ по сказа́ніи, е́же отъ Матѳе́я, сло́во кре́стное.

Та́же: Госпо́дь Бо́гъ благослове́нъ, [благослове́нъ Госпо́дь де́нь дне́, поспѣши́тъ на́мъ Бо́гъ спасе́ній на́шихъ, Бо́гъ на́шъ, Бо́гъ спаса́ти].

Трисвято́е и по Отче на́шъ... Конда́къ, гла́съ 8:

На́съ ра́ди Распя́таго, [пріиди́те, вси́ воспои́мъ, Того́ бо ви́дѣ Марíя на дре́вѣ и глаго́лаше: а́ще и распя́тіе терпи́ши, Ты́ еси́ Сы́нъ и Бо́гъ Мо́й].

Го́споди поми́луй, [40.] И моли́тва:

Иже на вся́кое вре́мя, [и на вся́кій ча́съ, на Небеси́ и на земли́, покланя́емый и сла́вимый Христе́ Бо́же, долготерпѣли́ве, многоми́лостиве, многоблагоутро́бне, И́же пра́ведныя любя́й, и грѣ́шныя ми́луяй, Иже вся́ зовы́й ко спасе́нію обѣща́нія ра́ди бу́дущихъ бла́гъ. Са́мъ Го́споди, пріими́ и на́ша въ ча́съ се́й моли́твы и испра́ви живо́тъ на́шъ къ за́повѣдемъ Твои́мъ, ду́ши на́ша освяти́, тѣлеса́ очи́сти, помышле́нія испра́ви, мы́сли очи́сти, и изба́ви на́съ отъ вся́кія ско́рби, зо́лъ и болѣ́зней; огради́ на́съ святы́ми Твои́ми А́нгелы, да ополче́ніемъ и́хъ соблюда́еми и наставля́еми, дости́гнемъ въ соедине́ніе вѣ́ры, и въ ра́зумъ непристу́пныя Твоея́ сла́вы, я́ко благослове́нъ еси́ во вѣ́ки вѣко́въ, ами́нь].

Го́споди поми́луй. [Три́жды.] Сла́ва, и ны́нѣ.

Честнѣ́йшую херуви́мъ, [и сла́внѣйшую безъ сравне́нія серафи́мъ, безъ истлѣ́нія Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя́ велича́емъ].

Именемъ Госпо́днимъ благослови́, о́тче.

Свяще́нникъ: Бо́же уще́дри ны́, [и благослови́ ны, просвѣти́ лице́ Твое́ на ны́, и поми́луй ны́].

[Та́же моли́тву сію́:]

Влады́ко Бо́же О́тче Вседержи́телю, Го́споди Сы́не Единоро́дный Іису́се Христе́, и Святы́й Ду́ше, еди́но Бо́жество́, еди́на си́ла, поми́луй мя́ грѣ́шнаго, и и́миже вѣ́си судьба́ми, спаси́ мя недосто́йнаго раба́ Твоего́, я́ко благослове́нъ еси́ во вѣ́ки вѣко́въ, ами́нь.


И а́біе пое́мъ шесты́й часъ.
Глаго́лемъ: Пріиди́те, поклони́мся... [Три́жды.] И псалмы́. Псало́мъ 53:

Бо́же, во и́мя Твое́ спаси́ мя и въ си́лѣ Твое́й суди́ ми! Бо́же, услы́ши моли́тву мою́, внуши́ глаго́лы у́стъ мои́хъ! Яко чу́ждіи воста́ша на мя́, и крѣ́пцыи взыска́ша ду́шу мою́, и не предложи́ша Бо́га предъ собо́ю. Се́ бо Бо́гъ помога́етъ ми́, и Госпо́дь Засту́пникъ души́ мое́й. Отврати́тъ зла́я враго́мъ мои́мъ, и́стиною Твое́ю потреби́ и́хъ. Во́лею пожру́ Тебѣ́, исповѣ́мся и́мени Твоему́, Го́споди, я́ко бла́го. Яко отъ вся́кія печа́ли изба́вилъ мя́ еси́ и на враги́ моя́ воззрѣ́ о́ко мое́.

Псало́мъ 139:

Изми́ мя, Го́споди, отъ человѣ́ка лука́ва, отъ му́жа непра́ведна изба́ви мя́. Иже помы́слиша непра́вду въ се́рдцѣ, ве́сь де́нь ополча́ху бра́ни. Изостри́ша язы́къ сво́й, я́ко зміи́нъ: я́дъ а́спидовъ подъ устна́ми и́хъ. Сохрани́ мя, Го́споди, изъ ру́ки грѣ́шничи, отъ человѣ́къ непра́ведныхъ изми́ мя, и́же помы́слиша запя́ти стопы́ моя́. Скры́ша го́рдіи сѣ́ть мнѣ́, и у́жи препя́ша сѣ́ть нога́ма мои́ма. При стези́ собла́зны положи́ша ми́. Рѣ́хъ Го́сподеви: Бо́гъ мо́й еси́ Ты́, внуши́, Го́споди, гла́съ моле́нія моего́. Го́споди, Го́споди, си́ло спасе́нія моего́! Осѣни́лъ еси́ надъ главо́ю мое́ю въ де́нь бра́ни. Не преда́ждь мене́, Го́споди, отъ жела́нія моего́ грѣ́шнику: помы́слиша на мя́, не оста́ви мене́, да не когда́ вознесу́тся. Глава́ окруже́нія и́хъ, тру́дъ усте́нъ и́хъ покры́етъ я́. Паду́тъ на ни́хъ у́глія о́гненная, низложи́ши я́ въ страсте́хъ, и не постоя́тъ. Му́жъ язы́ченъ не испра́вится на земли́, му́жа непра́ведна зла́я уловя́тъ во истлѣ́ніе. Позна́хъ, я́ко сотвори́тъ Госпо́дь су́дъ ни́щимъ и ме́сть убо́гимъ. Оба́че пра́ведніи исповѣ́дятся и́мени Твоему́ и вселя́тся пра́віи съ лице́мъ Твои́мъ.

Псало́мъ 90:

Живы́й въ по́мощи Вы́шняго, въ кро́вѣ Бо́га небе́снаго водвори́тся. Рече́тъ Го́сподеви: засту́пникъ мо́й еси́ и прибѣ́жище мое́, Бо́гъ мо́й, и упова́ю на Него́. Яко То́й изба́витъ тя́ отъ сѣ́ти ло́вчи, и отъ словесе́ мяте́жна, плещма́ Свои́ма осѣни́тъ тя́, и подъ крилѣ́ Его́ надѣ́ешися, ору́жіемъ обы́детъ тя́ и́стина Его́. Не убои́шися отъ стра́ха нощна́го, отъ стрѣлы́ летя́щія во дни́, отъ ве́щи во тмѣ́ преходя́щія, отъ сря́ща и бѣ́са полу́деннаго. Паде́тъ отъ страны́ твоея́ ты́сяща, и тма́ одесну́ю тебе́, къ тебѣ́ же не прибли́жится, оба́че очи́ма твои́ма смо́триши и воздая́ніе грѣ́шниковъ у́зриши. Яко Ты́, Го́споди, упова́ніе мое́; Вы́шняго положи́лъ еси́ прибѣ́жище твое́. Не пріи́детъ къ тебѣ́ зло́, и ра́на не прибли́жится тѣлеси́ твоему́, я́ко а́нгеломъ Свои́мъ заповѣ́сть о тебѣ́, сохрани́ти тя́ во всѣ́хъ путе́хъ твои́хъ. На рука́хъ во́змутъ тя́, да не когда́ преткне́ши о ка́мень но́гу твою́; на а́спида и васили́ска насту́пиши, и попере́ши льва́ и змíя. Яко на Мя́ упова́, и изба́влю и́; покры́ю и́, я́ко позна́ и́мя Мое́. Воззове́тъ ко Мнѣ́, и услы́шу его́, съ ни́мъ е́смь въ ско́рби, изму́ его́ и просла́влю его́, долгото́ю дне́й испо́лню его́ и явлю́ ему́ спасе́ніе Мое́.

Сла́ва, и ны́нѣ. Аллилу́ія, аллилу́ія, аллилу́ія, сла́ва Тебѣ́, Бо́же. [Три́жды.] Господи помилуй. [Три́жды.]
Сла́ва, тропа́рь, гла́съ 2:

Спасе́ніе содѣ́лалъ еси́ посредѣ́ земли́, Христе́ Бо́же, на Крестѣ́ пречи́стѣи ру́цѣ Твои́ просте́рлъ еси́, собира́я вся язы́ки, зову́щія: Го́споди, сла́ва Тебѣ́!

И ны́нѣ, богоро́диченъ:

Яко не и́мамы дерзнове́нія [за премно́гія грѣхи́ на́ша, Ты́ Иже отъ Тебе́ Ро́ждшагося моли́, Богоро́дице Дѣ́во, мно́го бо мо́жетъ моле́ніе Ма́тернее ко благосе́рдію Влады́ки. Не пре́зри грѣ́шныхъ мольбы́, Всечи́стая, я́ко ми́лостивъ е́сть и спасти́ могíй, Иже и страда́ти о на́съ изво́ливый].

И пое́мъ три́ тропари́ отъ двуна́десяти, гла́съ 8, повторя́юще я́.

Сія́ глаго́летъ Госпо́дь іуде́омъ:* лю́діе Мои́, что́ сотвори́хъ ва́мъ,* или́ чи́мъ ва́мъ стужи́хъ?* Слѣпцы́ ва́ша просвѣти́хъ, прокаже́нныя очи́стихъ,* му́жа су́ща на одрѣ́ испра́вихъ.* Лю́діе Мои́, что́ сотвори́хъ ва́мъ,* или́ что́ Мнѣ́ возда́сте?* За ма́нну — же́лчь, за во́ду — о́цетъ;* за е́же люби́ти Мя́, ко Кресту́ Мя пригвозди́сте.* Ктому́ не терплю́ про́чее,* призову́ Моя́ язы́ки,* и тíи Мя́ просла́вятъ со Отце́мъ и Ду́хомъ,* и Азъ и́мъ да́рую живо́тъ вѣ́чный. [Два́жды.]

Сти́хъ: Да́ша въ снѣ́дь Мою́ же́лчь,* и въ жа́жду Мою́ напои́ша Мя́ о́цта.

Законополо́жницы Изра́илевы, іуде́е и фарисе́е,* ли́къ апо́стольскій вопіе́тъ къ ва́мъ:* се́ Хра́мъ, Его́же вы́ разори́сте;* се́ Агнецъ, Его́же вы́ распя́сте, гро́бу преда́сте,* но вла́стію Свое́ю воскре́се.* Не льсти́теся, іуде́е:* То́й бо е́сть, Иже въ мо́ри спасы́й,* и въ пусты́ни пита́вый.* То́й е́сть Живо́тъ, и Свѣ́тъ, и Ми́ръ мíрови.

Сти́хъ: Спаси́ мя, Бо́же,* я́ко внидо́ша во́ды до души́ моея́.

Па́ки ту́южде стихи́ру: [Законополо́жницы Изра́илевы, іуде́е и фарисе́е,* ли́къ апо́стольскій вопіе́тъ къ ва́мъ:* се́ Хра́мъ, Его́же вы́ разори́сте;* се́ Агнецъ, Его́же вы́ распя́сте, гро́бу преда́сте,* но вла́стію Свое́ю воскре́се.* Не льсти́теся, іуде́е:* То́й бо е́сть, Иже въ мо́ри спасы́й,* и въ пусты́ни пита́вый.* То́й е́сть Живо́тъ, и Свѣ́тъ, и Ми́ръ мíрови.]

Сла́ва, гла́съ 5: Пріиди́те, христоно́сніи лю́діе,* ви́димъ, что́ совѣща́ Іу́да преда́тель* со свяще́нники беззако́нными на Спа́са на́шего:* дне́сь пови́нна сме́рти, Безсме́ртнаго Сло́ва сотвори́ша* и, Пила́ту преда́вше, на мѣ́стѣ Ло́бнѣмъ распя́ша.* И сія́ стражда́, вопія́ше Спасъ на́шъ, глаго́ля:* оста́ви и́мъ, Отче, грѣ́хъ се́й,* да разумѣ́ютъ язы́цы изъ ме́ртвыхъ Мое́ Воскресе́ніе.

И ны́нѣ, то́йже. [Пріиди́те, христоно́сніи лю́діе,* ви́димъ, что́ совѣща́ Іу́да преда́тель* со свяще́нники беззако́нными на Спа́са на́шего:* дне́сь пови́нна сме́рти, Безсме́ртнаго Сло́ва сотвори́ша* и, Пила́ту преда́вше, на мѣ́стѣ Ло́бнѣмъ распя́ша.* И сія́ стражда́, вопія́ше Спасъ на́шъ, глаго́ля:* оста́ви и́мъ, Отче, грѣ́хъ се́й,* да разумѣ́ютъ язы́цы изъ ме́ртвыхъ Мое́ Воскресе́ніе.]

Проки́менъ, гла́съ 4: Го́споди Госпо́дь на́шъ,* я́ко чу́дно и́мя Твое́ по все́й земли́. Сти́хъ: Яко взя́тся великолѣ́піе Твое́ превы́ше небе́съ.

Проро́чества Иса́іина чте́ніе. [Главы́ 52, 53 и 54.]

Та́ко глаго́летъ Госпо́дь: се́ уразумѣ́етъ Отрокъ Мо́й, и вознесе́тся и просла́вится зѣло́. Якоже ужа́снутся о Тебѣ́ мно́зи: та́ко обезсла́вится отъ человѣ́къ ви́дъ Тво́й и сла́ва Твоя́ отъ сыно́въ человѣ́ческихъ! Та́ко удивя́тся язы́цы мно́зи о Не́мъ и заградя́тъ ца́ріе уста́ своя́, я́ко и́мже не возвѣсти́ся о Не́мъ, у́зрятъ, и и́же не слы́шаша, уразумѣ́ютъ. Го́споди, кто́ вѣ́рова слу́ху на́шему и мы́шца Госпо́дня кому́ откры́ся? Возвѣсти́хомъ, я́ко Отроча́ предъ ни́мъ, я́ко ко́рень въ земли́ жа́ждущей: нѣ́сть ви́да Ему́, ниже́ сла́вы, и ви́дѣхомъ Его́: и не имя́ше ви́да, ни добро́ты. Но ви́дъ Его́ безче́стенъ, ума́ленъ па́че всѣ́хъ сыно́въ человѣ́ческихъ: человѣ́къ въ я́звѣ сы́й, и вѣ́дый терпѣ́ти болѣ́знь, я́ко отврати́ся лице́ Его́, безче́стно бы́сть и не вмѣни́ся. Се́й грѣхи́ на́ша но́ситъ и о на́съ болѣ́знуетъ, и мы́ вмѣни́хомъ Его́ бы́ти въ трудѣ́, и въ я́звѣ отъ Бо́га, и во озлобле́ніи. То́й же я́звенъ бы́сть за грѣхи́ на́ша и му́ченъ бы́сть за беззако́нія на́ша, наказа́ніе ми́ра на́шего на Не́мъ, я́звою Его́ мы исцѣлѣ́хомъ. Вси́, я́ко о́вцы, заблуди́хомъ: человѣ́къ отъ пути́ своего́ заблуди́, и Госпо́дь предаде́ Его́ грѣхъ ра́ди на́шихъ. И То́й, зане́ озло́бленъ бы́сть, и не отверза́етъ устъ Свои́хъ: я́ко овча́ на заколе́ніе веде́ся и я́ко а́гнецъ предъ стригу́щимъ Его́ безгла́сенъ, та́ко не отверза́етъ у́стъ Свои́хъ. Во смире́ніи Его́ су́дъ Его́ взя́тся. Ро́дъ же Его́ кто́ исповѣ́сть? Яко взе́млется отъ земли́ живо́тъ Его́, ра́ди беззако́ній люде́й Мои́хъ веде́ся на сме́рть. И да́мъ лука́выя вмѣ́сто погребе́нія Его́ и бога́тыя вмѣ́сто сме́рти Его́, я́ко беззако́нія не сотвори́, ниже́ обрѣ́теся ле́сть во устѣ́хъ Его́. И Госпо́дь хо́щетъ очи́стити Его́ отъ я́звы; а́ще да́стся о грѣсѣ́, душа́ ва́ша у́зритъ сѣ́мя долгоживо́тное. И хо́щетъ Госпо́дь руко́ю Свое́ю отъя́ти болѣ́знь отъ души́ Его́, яви́ти Ему́ свѣ́тъ и созда́ти ра́зумомъ, оправда́ти Пра́веднаго, благослужа́ща мно́гимъ. И грѣхи́ и́хъ То́й понесе́тъ. Сего́ ра́ди То́й наслѣ́дитъ мно́гихъ и крѣ́пкихъ раздѣли́тъ коры́сти, зане́ предана́ бысть на сме́рть душа́ Его́, и со беззако́нными вмѣни́ся, и То́й грѣхи́ мно́гихъ вознесе́, и за беззако́нія и́хъ пре́данъ бы́сть. Возвесели́ся, непло́ды, неражда́ющая, возгласи́ и возопíй, нечревоболѣ́вшая, я́ко мно́га ча́да пусты́я па́че, не́жели иму́щая му́жа.

Апо́столъ ко Евре́емъ, зача́ло 306:

Бра́тіе, святя́й и освяща́еміи отъ Еди́наго вси́, ея́же ра́ди вины́ не стыди́тся бра́тію нарица́ти и́хъ, глаго́ля: возвѣщу́ и́мя Твое́ бра́тіи Мое́й, посредѣ́ це́ркве воспою́ Тя. И па́ки: Азъ бу́ду надѣ́яся На́нь. И па́ки: се́ Азъ и дѣ́ти, я́же Ми́ да́лъ е́сть Бо́гъ. Поне́же у́бо дѣ́ти приобщи́шася пло́ти и кро́ви, и То́й пріи́скреннѣ пріобщи́ся тѣ́хже, да сме́ртію упраздни́тъ иму́щаго держа́ву сме́рти, си́рѣчь діа́вола. И изба́витъ си́хъ, ели́цы стра́хомъ сме́рти чрезъ все́ житіе́ пови́нни бѣ́ша рабо́тѣ. Не отъ а́нгелъ у́бо когда́ пріе́млетъ, но отъ сѣ́мене Авраа́мова пріе́млетъ. Отню́дуже до́лженъ бѣ́ по всему́ подо́битися бра́тіи, да ми́лостивъ бу́детъ и вѣ́ренъ Первосвяще́нникъ въ тѣ́хъ, я́же къ Бо́гу, во е́же очи́стити грѣхи́ людскíя. Въ не́мже бо пострада́, Са́мъ искуше́нъ бы́въ, мо́жетъ и искуша́емымъ помощи́.

Та́же Ева́нгеліе отъ Луки́, зача́ло 111:

Во вре́мя о́но, ведя́ху со Іису́сомъ и и́на два́ злодѣ́я [съ Ни́мъ уби́ти. И егда́ пріидо́ша на мѣ́сто, нарица́емое Ло́бное, ту́ распя́ша Его́ и злодѣ́я, о́ваго у́бо одесну́ю, а друга́го ошу́юю. Іису́съ же глаго́лаше: Отче, отпусти́ и́мъ, не вѣ́дятъ бо что́ творя́тъ. Раздѣля́юще же ри́зы Его́, мета́ху жре́бія. И стоя́ху лю́діе зря́ще. Руга́хуся же и кня́зи съ ни́ми, глаго́люще: ины́я спасе́, да спасе́тъ и Себе́, а́ще То́й е́сть Христо́съ, Бо́жій избра́нный. Руга́хуся же Ему́ и во́ини, приступа́юще, и о́цетъ придѣ́юще Ему́, и глаго́лаху: а́ще Ты́ еси́ Ца́рь Іуде́йскъ, спаси́ся Са́мъ. Бѣ́ же и написа́ніе напи́сано надъ Ни́мъ писмены́ Еллинскими, и Ри́мскими, и Евре́йскими: Се́й е́сть Ца́рь Іуде́йскъ. Еди́нъ же отъ обѣ́шеною злодѣ́ю ху́ляше Его́, глаго́ля: а́ще Ты́ еси́ Христо́съ, спаси́ Себе́ и на́ю. Отвѣща́въ же другíй, преща́ше ему́, глаго́ля: ни ли́ ты́ бои́шися Бо́га, я́ко въ то́мже осужде́нъ еси́? И мы́ у́бо въ пра́вду, досто́йная бо по дѣло́мъ на́ю воспріе́млева; Се́й же ни еди́наго зла́ сотвори́. И глаго́лаше Іису́сови: помяни́ мя, Го́споди, егда́ пріи́деши во Ца́рствіи Си́! И рече́ ему́ Іису́съ: ами́нь глаго́лю тебѣ́, дне́сь со Мно́ю бу́деши въ раи́. Бѣ́ же ча́съ я́ко шесты́й, и тма́ бы́сть по все́й земли́ до часа́ девя́таго. И поме́рче со́лнце, и завѣ́са церко́вная раздра́ся посредѣ́. И возгла́шь гла́сомъ ве́ліимъ Іису́съ, рече́: Отче, въ ру́цѣ Твои́ предаю́ ду́хъ Мо́й! И сія́ ре́къ, и́здше. Ви́дѣвъ же со́тникъ бы́вшее, просла́ви Бо́га, глаго́ля: вои́стинну Человѣ́къ Се́й пра́веденъ бѣ́! И вси́ прише́дшіи наро́ди на позо́ръ се́й, ви́дяще быва́ющая, бію́ще пе́рси своя́, возвраща́хуся. Стоя́ху же вси́ зна́еміи Его́ издале́ча, и жены́ послѣ́дствовавшія Ему́] отъ Галиле́и, зря́ще си́хъ.

И посе́мъ чте́ніе. Та́же:

Ско́ро да предваря́тъ ны́ [щедро́ты Твоя́, Го́споди, я́ко обнища́хомъ зѣло́; помози́ на́мъ, Бо́же, Спа́се на́шъ, сла́вы ра́ди и́мене Твоего́, Го́споди, изба́ви на́съ и очи́сти грѣхи́ на́ша, имене ра́ди Твоего́].

Трисвято́е и по Отче на́шъ... Конда́къ, гла́съ 8:

На́съ ра́ди Распя́таго, [пріиди́те, вси́ воспои́мъ, Того́ бо ви́дѣ Марíя на дре́вѣ и глаго́лаше: а́ще и распя́тіе терпи́ши, Ты́ еси́ Сы́нъ и Бо́гъ Мо́й].

Го́споди поми́луй, [40.] И моли́тва:

Иже на вся́кое вре́мя, [и на вся́кій ча́съ, на Небеси́ и на земли́, покланя́емый и сла́вимый Христе́ Бо́же, долготерпѣли́ве, многоми́лостиве, многоблагоутро́бне, И́же пра́ведныя любя́й, и грѣ́шныя ми́луяй, Иже вся́ зовы́й ко спасе́нію обѣща́нія ра́ди бу́дущихъ бла́гъ. Са́мъ Го́споди, пріими́ и на́ша въ ча́съ се́й моли́твы и испра́ви живо́тъ на́шъ къ за́повѣдемъ Твои́мъ, ду́ши на́ша освяти́, тѣлеса́ очи́сти, помышле́нія испра́ви, мы́сли очи́сти, и изба́ви на́съ отъ вся́кія ско́рби, зо́лъ и болѣ́зней; огради́ на́съ святы́ми Твои́ми А́нгелы, да ополче́ніемъ и́хъ соблюда́еми и наставля́еми, дости́гнемъ въ соедине́ніе вѣ́ры, и въ ра́зумъ непристу́пныя Твоея́ сла́вы, я́ко благослове́нъ еси́ во вѣ́ки вѣко́въ, ами́нь].

Го́споди поми́луй. [Три́жды.] Сла́ва, и ны́нѣ.

Честнѣ́йшую херуви́мъ, [и сла́внѣйшую безъ сравне́нія серафи́мъ, безъ истлѣ́нія Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя́ велича́емъ].

Именемъ Госпо́днимъ благослови́, о́тче.

Свяще́нникъ: Бо́же уще́дри ны́, [и благослови́ ны, просвѣти́ лице́ Твое́ на ны́, и поми́луй ны́].

Та́же моли́тва свята́го вели́каго Васи́лія:

Бо́же и Го́споди си́лъ и всея́ тва́ри Содѣ́телю, Иже за милосе́рдіе безприкла́дныя ми́лости Твоея́ Единоро́днаго Сы́на Твоего́, Го́спода на́шего Іису́са Христа́, низпосла́вый на спасе́ніе ро́да на́шего, и честны́мъ Его́ Кресто́мъ рукописа́ніе грѣ́хъ на́шихъ растерза́вый, и побѣди́вый тѣ́мъ нача́ла и вла́сти тмы́. Са́мъ, Влады́ко Человѣколю́бче, пріими́ и на́съ, грѣ́шныхъ, благода́рственныя сія́ и моле́бныя моли́твы и изба́ви насъ отъ вся́каго всегуби́тельнаго и мра́чнаго прегрѣше́нія и всѣ́хъ озло́бити на́съ и́щущихъ ви́димыхъ и неви́димыхъ врагъ. Пригвозди́ стра́ху Твоему́ пло́ти на́ша и не уклони́ серде́цъ на́шихъ въ словеса́ или́ помышле́нія лука́вствія, но любо́вію Твое́ю уязви́ ду́ши на́ша, да, къ Тебѣ́ всегда́ взира́юще и е́же отъ Тебе́ свѣ́томъ наставля́еми, Тебе́, непристу́пнаго и присносу́щнаго зря́ще Свѣ́та, непреста́нное Тебѣ́ исповѣ́даніе и благодаре́ніе возсыла́емъ, Безнача́льному Отцу́, со Единоро́днымъ Твои́мъ Сы́номъ, и Всесвяты́мъ, и Благи́мъ, и Животворя́щимъ Твои́мъ Ду́хомъ ны́нѣ, и при́сно, и во вѣ́ки вѣко́въ, ами́нь.


Совокупля́емъ же и девя́тый ча́съ.
Глаго́лемъ: Пріиди́те, поклони́мся... [Три́жды.] И псало́мъ 68:

Спаси́, мя́, Бо́же, я́ко внидо́ша во́ды до души́ моея́. Углѣбо́хъ въ тимѣ́ніи глубины́ и нѣ́сть постоя́нія. Пріидо́хъ во глубины́ морскíя и бу́ря потопи́ мя. Утруди́хся зовы́й, измолче́ горта́нь мо́й, исчезо́стѣ о́чи мои́, отъ е́же упова́ти ми́ на Бо́га моего́. Умно́жишася па́че вла́съ главы́ моея́ ненави́дящіи мя́ ту́не, укрѣпи́шася врази́ мои́, изгоня́щіи мя́ непра́ведно: я́же не восхища́хъ, тогда́ воздая́хъ. Бо́же, Ты́ увѣ́дѣлъ еси́ безу́міе мое́, и прегрѣше́нія моя́ отъ Тебе́ не утаи́шася. Да не постыдя́тся о мнѣ́ терпя́щіи Тебе́, Го́споди, Го́споди си́лъ, ниже́ да посра́мятся о мнѣ́ и́щущіи Тебе́, Бо́же Изра́илевъ. Яко Тебе́ ра́ди претерпѣ́хъ поноше́ніе, покры́ срамота́ лице́ мое́. Чу́ждь бы́хъ бра́тіи мое́й и стра́ненъ сыново́мъ ма́тepe моея́. Яко ре́вность до́му Твоего́ снѣде́ мя и поноше́нія понося́щихъ Ти́ нападо́ша на мя́. И покры́хъ посто́мъ ду́шу мою́, и бы́сть въ поноше́ніе мнѣ́. И положи́хъ одѣя́ніе мое́ вре́тище, и бы́хъ и́мъ въ при́тчу. О мнѣ́ глумля́хуся сѣдя́щіи во вратѣ́хъ, и о мнѣ́ поя́ху пію́щіи вино́. Азъ же — моли́твою мое́ю къ Тебѣ́, Бо́же, вре́мя благоволе́нія. Бо́же, во мно́жествѣ ми́лости Твоея́, услы́ши мя́, во и́стинѣ спасе́нія Твоего́. Спаси́ мя отъ бре́нія, да не углѣ́бну, да изба́влюся отъ ненави́дящихъ мя́ и отъ глубо́кихъ во́дъ. Да не потопи́тъ мене́ бу́ря водна́я, ниже́ да пожре́тъ мене́ глубина́, ниже́ сведе́тъ о мнѣ́ рове́нникъ у́стъ свои́хъ. Услы́ши мя́, Го́споди, я́ко бла́га ми́лость Твоя́, по мно́жеству щедро́тъ Твои́хъ при́зри на мя́. Не отврати́ лица́ Твоего́ отъ о́трока Твоего́, я́ко скорблю́, ско́ро услы́ши мя́. Вонми́ души́ мое́й и изба́ви ю́, врагъ мои́хъ ра́ди изба́ви мя́. Ты́ бо вѣ́си поноше́ніе мое́, и сту́дъ мо́й, и срамоту́ мою́, предъ Тобо́ю — вси́ оскорбля́ющіи мя́. Поноше́ніе ча́яше душа́ моя́ и стра́сть, и жда́хъ соскорбя́щаго, и не бѣ́, и утѣша́ющихъ, и не обрѣто́хъ. И да́ша въ снѣ́дь мою́ же́лчь, и въ жа́жду мою́ напои́ша мя́ о́цта. Да бу́детъ трапе́за и́хъ предъ ни́ми въ сѣ́ть, и въ воздая́ніе и въ собла́знъ. Да помрача́тся о́чи и́хъ, е́же не ви́дѣти, и хребе́тъ и́хъ вы́ну сляцы́. Проле́й на ня́ гнѣ́въ Тво́й и я́рость гнѣ́ва Твоего́ да пости́гнетъ и́хъ. Да бу́детъ дво́ръ и́хъ пу́стъ, и въ жили́щахъ и́хъ да не бу́детъ живы́й. Зане́ его́же Ты порази́лъ еси́, тíи погна́ша, и къ болѣ́зни я́звъ мои́хъ приложи́ша. Приложи́ беззако́ніе къ беззако́нію и́хъ, и да не вни́дутъ въ пра́вду Твою́. Да потребя́тся отъ кни́ги живы́хъ и съ пра́ведными да не напи́шутся. Ни́щъ и боля́й е́смь а́зъ, спасе́ніе Твое́, Бо́же, да пріи́метъ мя́. Восхвалю́ и́мя Бо́га моего́ съ пѣ́снію, возвели́чу Его́ во хвале́ніи. И уго́дно бу́детъ Бо́гу па́че тельца́ ю́на, ро́ги износя́ща и па́знокти. Да у́зрятъ ни́щіи и возвеселя́тся. Взыщи́те Бо́га, и жива́ бу́детъ душа́ ва́ша. Яко услы́ша убо́гія Госпо́дь и окова́нныя Своя́ не уничижи́. Да восхва́лятъ Его́ небеса́ и земля́, мо́ре и вся́ живу́щая въ не́мъ. Яко Бо́гъ спасе́тъ Сіо́на, и сози́ждутся гра́ди Іуде́йстіи, и вселя́тся та́мо, и наслѣ́дятъ и́. И сѣ́мя рабо́въ Твои́хъ удержи́тъ и́, и лю́бящіи и́мя Твое́ вселя́тся въ не́мъ.

Псало́мъ 69:

Бо́же, въ по́мощь мою́ вонми́! Го́споди, помощи́ ми потщи́ся! Да постыдя́тся и посра́мятся и́щущіи ду́шу мою́, да возвратя́тся вспя́ть и постыдя́тся хотя́щіи ми́ зла́я. Да возвратя́тся а́біе стыдя́щеся, глаго́лющіи ми́: бла́гоже, бла́гоже! Да возра́дуются и возвеселя́тся о Тебѣ́ вси́ и́щущіи Тебе́, Бо́же, и да глаго́лютъ вы́ну, — да возвели́чится Госпо́дь! — лю́бящіи спасе́ніе Твое́. Азъ же ни́щъ е́смь и убо́гъ, Бо́же, помози́ ми! Помо́щникъ мо́й, и Изба́витель мо́й еси́ Ты, Го́споди, не закосни́!

Псало́мъ 85:

Приклони́, Го́споди, у́хо Твое́ и услы́ши мя́, я́ко ни́щъ и убо́гъ е́смь а́зъ. Сохрани́ ду́шу мою́, я́ко преподо́бенъ е́смь; спаси́ раба́ Твоего́, Бо́же мой, упова́ющаго на Тя́. Поми́луй мя́, Го́споди, я́ко къ Тебѣ́ воззову́ ве́сь де́нь. Возвесели́ ду́шу раба́ Твоего́, я́ко къ Тебѣ́ взя́хъ ду́шу мою́. Яко Ты́, Го́споди, бла́гъ, и кро́токъ, и многоми́лостивъ всѣ́мъ, призыва́ющимъ Тя́. Внуши́, Го́споди, моли́тву мою́ и вонми́ гла́су моле́нія моего́. Въ де́нь ско́рби моея́ воззва́хъ къ Тебѣ́, я́ко услы́шалъ мя́ еси́. Нѣ́сть подо́бенъ Тебѣ́ въ бозѣ́хъ, Го́споди, и нѣ́сть по дѣло́мъ Твои́мъ. Вси́ язы́цы, ели́ки сотвори́лъ еси́, пріи́дутъ, и покло́нятся предъ Тобо́ю, Го́споди, и просла́вятъ и́мя Твое́, я́ко ве́лій еси́ Ты́ и творя́й чудеса́, Ты́ еси́ Бо́гъ еди́нъ. Наста́ви мя́, Го́споди, на пу́ть Тво́й, и пойду́ во и́стинѣ Твое́й: да возвесели́тся се́рдце мое́ боя́тися и́мене Твоего́. Исповѣ́мся Тебѣ́, Го́споди Бо́же мо́й, всѣ́мъ се́рдцемъ мои́мъ и просла́влю и́мя Твое́ въ вѣ́къ. Яко ми́лость Твоя́ ве́лія на мнѣ́, и изба́вилъ еси́ ду́шу мою́ отъ а́да преиспо́днѣйшаго. Бо́же, законопресту́пницы воста́ша на мя́, и со́нмъ держа́вныхъ взыска́ша ду́шу мою́ и не предложи́ша Тебе́ предъ собо́ю. И Ты́, Го́споди Бо́же мо́й, ще́дрый и ми́лостивый, долготерпѣли́вый, и многоми́лостивый, и и́стинный, при́зри на мя́ и поми́луй мя́, да́ждь держа́ву Твою́ о́троку Твоему́ и спаси́ сы́на рабы́ Твоея́. Сотвори́ со мно́ю зна́меніе во бла́го, и да ви́дятъ ненави́дящіи мя́ и постыдя́тся, я́ко Ты́, Го́споди, помо́глъ ми́ и утѣ́шилъ мя́ еси́.

Сла́ва, и ны́нѣ. Аллилу́ія, аллилу́ія, аллилу́ія, сла́ва Тебѣ́, Бо́же. [Три́жды.] Господи помилуй. [Три́жды.]
Сла́ва, тропа́рь, гла́съ 8:

Ви́дя разбо́йникъ Нача́льника жи́зни на Крестѣ́ ви́сяща, глаго́лаше: а́ще не бы́ Бо́гъ бы́лъ вопло́щся, Иже съ на́ми распны́йся, не бы́ со́лнце лучи́ (своя́) потаи́ло, ниже́ бы земля́, трепе́щущи, трясла́ся. Но вся́ терпя́й, помяни́ мя, Го́споди, во Ца́рствіи Твое́мъ!

И ны́нѣ, богоро́диченъ:

Иже на́съ ра́ди рожде́йся отъ Дѣ́вы [и распя́тіе претерпѣ́въ, Благíй, испрове́ргій сме́ртію сме́рть и воскресе́ніе явле́й я́ко Бо́гъ, не пре́зри, я́же созда́лъ еси́ руко́ю Твое́ю. Яви́ человѣколю́біе Твое́, Ми́лостиве. Пріими́ ро́ждшую Тя́ Богоро́дицу, моля́щуюся за ны́. И спаси́, Спа́се на́шъ, лю́ди отча́янныя].

И пое́мъ тропари́ три́ отъ двуна́десяти, гла́съ 7:

Ужасъ бѣ́ ви́дѣти* небесе́ и земли́ Творца́ на Крестѣ́ ви́сяща,* со́лнце поме́ркшее, день же па́ки въ но́щь прело́жшійся,* и зе́млю изъ гробо́въ возсыла́ющу тѣлеса́ ме́ртвыхъ.* Съ ни́миже покланя́емся Тебѣ́, спаси́ на́съ. [Два́жды.]

Сти́хъ: Раздѣли́ша ри́зы Моя́ себѣ́,* и о оде́жди Мое́й мета́ша жре́бій.

Гла́съ 2: Егда́ на Крестѣ́ пригвозди́ша беззако́нніи Го́спода сла́вы,* вопія́ше къ ни́мъ:* чи́мъ ва́съ оскорби́хъ, или́ о че́мъ прогнѣ́вахъ?* Пре́жде Мене́ кто́ ва́съ изба́ви отъ ско́рби?* И ны́нѣ что́ Мнѣ́ воздаете́, зла́я за блага́я?* За сто́лпъ о́гненный, на Крестѣ́ Мя пригвозди́сте;* за о́блакъ, гро́бъ Мнѣ́ ископа́сте;* за ма́нну, же́лчь Мнѣ́ принесо́сте;* за во́ду, о́цтомъ Мя́ напои́сте.* Про́чее призову́ язы́ки,* и тíи Мя́ просла́вятъ* со Отце́мъ и со Святы́мъ Ду́хомъ.

Сти́хъ: Да́ша въ снѣ́дь Мою́ же́лчь,* и въ жа́жду Мою́ напои́ша Мя́ о́цта.

И па́ки то́йже: [Егда́ на Крестѣ́ пригвозди́ша беззако́нніи Го́спода сла́вы,* вопія́ше къ ни́мъ:* чи́мъ ва́съ оскорби́хъ, или́ о че́мъ прогнѣ́вахъ?* Пре́жде Мене́ кто́ ва́съ изба́ви отъ ско́рби?* И ны́нѣ что́ Мнѣ́ воздаете́, зла́я за блага́я?* За сто́лпъ о́гненный, на Крестѣ́ Мя пригвозди́сте;* за о́блакъ, гро́бъ Мнѣ́ ископа́сте;* за ма́нну, же́лчь Мнѣ́ принесо́сте;* за во́ду, о́цтомъ Мя́ напои́сте.* Про́чее призову́ язы́ки,* и тíи Мя́ просла́вятъ* со Отце́мъ и со Святы́мъ Ду́хомъ.]

Сла́ва, гла́съ 6: Дне́сь ви́ситъ на дре́вѣ,* Иже на вода́хъ зе́млю повѣ́сивый;* вѣнце́мъ отъ те́рнія облага́ется,* Иже а́нгеловъ Ца́рь;* въ ло́жную багряни́цу облачи́тся,* одѣва́яй не́бо о́блаки;* зауше́ніе прія́тъ, Иже во Іорда́нѣ свободи́вый Ада́ма;* гвоздьми́ пригвозди́ся Жени́хъ Церко́вный;* копіе́мъ прободе́ся Сы́нъ Дѣ́выя.* Покланя́емся Cтрасте́мъ Твои́мъ, Христе́;* покланя́емся Страсте́мъ Твои́мъ, Христе́;* покланя́емся Cтрасте́мъ Твои́мъ, Христе́:* покажи́ намъ и сла́вное Твое́ Воскресе́ніе.

И ны́нѣ, то́йже: [Дне́сь ви́ситъ на дре́вѣ,* Иже на вода́хъ зе́млю повѣ́сивый;* вѣнце́мъ отъ те́рнія облага́ется,* Иже а́нгеловъ Ца́рь;* въ ло́жную багряни́цу облачи́тся,* одѣва́яй не́бо о́блаки;* зауше́ніе прія́тъ, Иже во Іорда́нѣ свободи́вый Ада́ма;* гвоздьми́ пригвозди́ся Жени́хъ Церко́вный;* копіе́мъ прободе́ся Сы́нъ Дѣ́выя.* Покланя́емся Cтрасте́мъ Твои́мъ, Христе́;* покланя́емся Страсте́мъ Твои́мъ, Христе́;* покланя́емся Cтрасте́мъ Твои́мъ, Христе́:* покажи́ намъ и сла́вное Твое́ Воскресе́ніе.]

Проки́менъ, гла́съ 6: Рече́ безу́менъ въ се́рдцѣ свое́мъ:* нѣ́сть Бо́гъ. Сти́хъ: Нѣ́сть творя́й благосты́ню, [нѣ́сть до еди́наго].

Проро́чества Іеремíина чте́ніе. [Главы́ 11 и 12.]

Го́споди, скажи́ ми, и уразумѣ́ю; тогда́ ви́дѣхъ [начина́нія и́хъ. Азъ же, я́ко а́гня незло́бивое, ведо́мое на заколе́ніе, не разумѣ́хъ, я́ко на мя́ помы́слиша по́мыслъ лука́вый, глаго́люще: пріиди́те, и вложи́мъ дре́во въ хлѣ́бъ его́, и истреби́мъ его́ отъ земли́ живу́щихъ, и и́мя его́ да не помяне́тся ктому́. Госпо́дь Савао́ѳъ, судя́й пра́ведно, испыту́яй сердца́ и утро́бы! Да ви́жду мще́ніе Твое́ на ни́хъ, я́ко къ Тебѣ́ откры́хъ оправда́ніе мое́. Сего́ ра́ди сія́ глаго́летъ Госпо́дь на му́жы Анаѳо́ѳски, и́щущія души́ моея́, глаго́лющія: да не проро́чествуеши о и́мени Госпо́дни, а́ще ли же ни, у́мреши въ рука́хъ на́шихъ. Сего́ ра́ди сія́ глаго́летъ Госпо́дь си́лъ: се́ Азъ посѣщу́ на ни́хъ: ю́ноши и́хъ мече́мъ у́мрутъ, и сы́нове и́хъ и дще́ри и́хъ сконча́ются гла́домъ. И оста́нка не бу́детъ отъ ни́хъ, наведу́ бо зла́я на живу́щія во Анаѳо́ѳѣ, въ лѣ́то посѣще́нія и́хъ. Пра́веденъ еси́, Го́споди, я́ко отвѣща́ю къ Тебѣ́, оба́че судьбы́ возглаго́лю къ Тебѣ́. Что́ я́ко пу́ть нечести́выхъ спѣ́ется, угобзи́шася вси́ творя́щіи беззако́нія? Насади́лъ еси́ и́хъ, и укорени́шася: ча́да сотвори́ша и сотвори́ша пло́дъ. Бли́зъ еси́ Ты́ у́стъ и́хъ, дале́че же отъ утро́бъ и́хъ. И Ты́, Го́споди, разумѣ́еши мя́, ви́дѣлъ мя́ еси́, и искуси́лъ еси́ се́рдце мое́ предъ Тобо́ю. Собери́ и́хъ, я́ко о́вцы на заколе́ніе, и очи́сти и́хъ въ де́нь заколе́нія и́хъ. Доко́лѣ пла́кати и́мать земля́ и трава́ вся́ се́льная и́зсхнетъ отъ зло́бы живу́щихъ на не́й? Погибо́ша ско́ти и пти́цы, я́ко реко́ша: не у́зритъ Бо́гъ путе́й на́шихъ. Но́зи твои́ теку́тъ и разслабля́ютъ тя́. Иди́те, собери́те вся́ звѣ́ри се́льныя, и да пріи́дутъ снѣ́сти е́. Па́стыріе мно́зи растли́ша виногра́дъ Мо́й, оскверни́ша ча́сть Мою́, да́ша ча́сть жела́емую Мою́ въ пусты́ню непрохо́дную. Положи́ша въ потребле́ніе па́губы. Яко сія́ глаго́летъ Госпо́дь о всѣ́хъ сосѣ́дѣхъ лука́выхъ, прикаса́ющихся наслѣ́дію Моему́, е́же раздѣли́хъ лю́демъ Мои́мъ, Изра́илю: се́ Азъ исто́ргну и́хъ отъ земли́ и́хъ и до́мъ Іу́динъ изве́ргну отъ среды́ и́хъ. И бу́детъ егда́ исто́ргну и́хъ, обращу́ся и поми́лую и́хъ, и вселю́ и́хъ, кого́ждо въ достоя́ніе свое́,] и кого́ждо въ зе́млю свою́.

Апо́столъ ко Еврее́мъ, зача́ло 324:

Бра́тіе, иму́ще дерзнове́ніе входи́ти во свята́я Кро́вію Іису́съ Христо́вою, путе́мъ но́вымъ и живы́мъ, его́же обнови́лъ е́сть на́мъ завѣ́сою, си́рѣчь, пло́тію Свое́ю, и Іере́я вели́ка надъ до́момъ Бо́жіимъ. Да приступа́емъ со и́стиннымъ се́рдцемъ, во извѣще́ніи вѣ́ры, окропле́ни сердца́ отъ со́вѣсти лука́выя, и измове́ни тѣлеса́ водо́ю чи́стою. Да держи́мъ исповѣ́даніе упова́нія неукло́нное: вѣ́ренъ бо е́сть Обѣща́вый. И да разумѣва́емъ дру́гъ дру́га въ поощре́ніи любве́ и до́брыхъ дѣ́лъ. Не оставля́юще собра́нія своего́, я́коже е́сть нѣ́кимъ обы́чай, но (дру́гъ дру́га) подвиза́юще, и толи́ка па́че, ели́ко ви́дите приближа́ющся де́нь (су́дный). Во́лею бо согрѣша́ющимъ на́мъ по прія́тіи ра́зума и́стины, ктому́ о грѣсѣ́хъ не обрѣта́ется же́ртва. Стра́шно же нѣ́кое ча́яніе суда́ и огня́ ре́вность, поя́сти хотя́щаго сопроти́вныя. Отве́рглся кто́ зако́на Моисе́ова, безъ милосе́рдія при двою́ или́ тріе́хъ свидѣ́телехъ умира́етъ. Коли́ко, мните́, го́ршія сподо́бится му́ки, и́же Сы́на Бо́жія попра́вый, и Кро́вь завѣ́тную скве́рну возмни́въ, въ не́йже освяти́ся, и Ду́ха благода́ти укори́вый? Вѣ́мы бо, Ре́кшаго: Мнѣ́ отмще́ніе, Азъ возда́мъ, глаго́летъ Госпо́дь. И па́ки: я́ко су́дитъ Госпо́дь лю́демъ Свои́мъ. Стра́шно е́сть е́же впа́сти въ ру́цѣ Бо́га жива́го!

Ева́нгеліе отъ Іоа́нна, зача́ло 59, 60 и 61:

Во вре́мя о́но, ведо́ша Іису́са отъ Каіа́фы въ прето́ръ. [Бѣ́ же у́тро; и тíи не внидо́ша въ прето́ръ, да не оскверня́тся, но да ядя́тъ фа́ску. Изы́де же Пила́тъ къ ни́мъ во́нъ, и рече́: ку́ю рѣ́чь прино́сите на Человѣ́ка Сего́? Отвѣща́ша и рѣ́ша ему́: а́ще не бы́ бы́лъ Се́й злодѣ́й, не бы́хомъ пре́дали Его́ тебѣ́. Рече́ же и́мъ Пила́тъ: поими́те Его́ вы́, и по зако́ну ва́шему суди́те Ему́. Рѣ́ша же ему́ іуде́е: на́мъ не досто́итъ уби́ти никого́же. Да сло́во Іису́сово сбу́дется, е́же рече́, назна́менуя, ко́ею сме́ртію хотя́ше умре́ти. Вни́де же па́ки Пила́тъ въ прето́ръ, и гласи́ Іису́са, и рече́ Ему́: Ты́ ли еси́ Ца́рь Іуде́йскъ? Отвѣща́ ему́ Іису́съ: о себѣ́ ли ты́ сіе́ глаго́леши, или́ инíи тебѣ́ реко́ша о Мнѣ? Отвѣща́ Пила́тъ: еда́ а́зъ жидови́нъ е́смь? Ро́дъ Тво́й и архіере́е преда́ша Тя́ мнѣ́; что́ еси́ сотвори́лъ? Отвѣща́ Іису́съ: Ца́рство Мое́ нѣ́сть отъ мíра сего́; а́ще отъ мíра сего́ бы́ло бы Ца́рство Мое́, слуги́ Мои́ у́бо подвиза́лися бы́ша, да не пре́данъ бы́хъ бы́лъ іуде́омъ; ны́нѣ же Ца́рство Мое́ нѣ́сть отсю́ду. Рече́ же Ему́ Пила́тъ: у́бо Ца́рь ли еси́ Ты́? Отвѣща́ Іису́съ: ты́ глаго́леши, я́ко Ца́рь е́смь Азъ. Азъ на сіе́ роди́хся и на сіе́ пріидо́хъ въ мíръ, да свидѣ́тельствую и́стину; и вся́къ, и́же е́сть отъ и́стины, послу́шаетъ гла́са Моего́. Глаго́ла Ему́ Пила́тъ: что́ е́сть и́стина? И, сіе́ ре́къ, па́ки изы́де ко іуде́омъ и глаго́ла и́мъ: а́зъ ни еди́ныя вины́ обрѣта́ю въ Не́мъ. Есть же обы́чай ва́мъ, да еди́наго ва́мъ отпущу́ на Па́сху; хо́щете ли у́бо, да отпущу́ ва́мъ Царя́ Іуде́йска? Возопи́ша же па́ки вси́, глаго́люще: не Сего́, но Вара́вву! Бѣ́ же Вара́вва разбо́йникъ. Тогда́ у́бо Пила́тъ поя́тъ Іису́са, и би́ Его́. И во́ини, спле́тше вѣне́цъ отъ те́рнія, возложи́ша Ему́ на главу́, и въ ри́зу багря́ну облеко́ша Его́. И глаго́лаху: ра́дуйся, Царю́ Іуде́йскій! и бія́ху Его́ по лани́тома. Изы́де у́бо па́ки во́нъ Пила́тъ, и глаго́ла и́мъ: се́ извожду́ Его́ ва́мъ во́нъ, да разумѣ́ете, я́ко въ Не́мъ ни еди́ныя вины́ обрѣта́ю. Изы́де же во́нъ Іису́съ, нося́ терно́венъ вѣне́цъ и багря́ну ри́зу. И глаго́ла и́мъ: се́ Человѣ́къ! Егда́ же ви́дѣша Его́ архіере́е и слуги́, возопи́ша глаго́люще: распни́, распни́ Его́! Глаго́ла и́мъ Пила́тъ: поими́те Его́ вы́ и распни́те; а́зъ бо не обрѣта́ю въ Не́мъ вины́. Отвѣща́ша ему́ іуде́е: мы́ зако́нъ и́мамы, и по зако́ну на́шему до́лженъ е́сть умре́ти, я́ко Себе́ Сы́на Бо́жія сотвори́. Егда́ же слы́ша Пила́тъ сіе́ сло́во, па́че убоя́ся. И вни́де въ прето́ръ па́ки и глаго́ла Іису́сови: отку́ду еси́ Ты? Іису́съ же отвѣта́ не даде́ ему́. Глаго́ла же Ему́ Пила́тъ: мнѣ́ ли не глаго́леши? Не вѣ́си ли, я́ко вла́сть и́мамъ распя́ти Тя́, и вла́сть и́мамъ пусти́ти Тя́? Отвѣща́ Іису́съ: не и́маши вла́сти ни еди́ныя на Мнѣ́, а́ще не бы́ ти́ дано́ свы́ше; сего́ ра́ди преда́вый Мя́ тебѣ́, бо́лій грѣ́хъ и́мать. Отъ сего́ иска́ше Пила́тъ пусти́ти Его́. Іуде́е же вопія́ху, глаго́люще: а́ще Сего́ пу́стиши, нѣ́си дру́гъ ке́саревъ. Вся́къ, и́же царя́ себе́ творя́й, проти́вится ке́сарю. Пила́тъ же, слы́шавъ сіе́ сло́во, изведе́ во́нъ Іису́са, и сѣ́де на суди́щи, на мѣ́стѣ глаго́лемѣмъ Лиѳострото́нъ, евре́йски же Гавва́ѳа. Бѣ́ же пято́къ Па́сцѣ, ча́съ же я́ко шесты́й. И глаго́ла Іуде́омъ: се́, Ца́рь ва́шъ! Они́ же вопія́ху: возми́, возми́, распни́ Его́! Глаго́ла и́мъ Пила́тъ: Царя́ ли ва́шего распну́? Отвѣща́ша архіере́е: не и́мамы царя́, то́кмо ке́саря. Тогда́ же предаде́ Его́ и́мъ, да ра́спнется. Пое́мше же Іисуса и ведо́ша. И, нося́ кре́стъ Сво́й, изы́де въ глаго́лемое Ло́бное мѣ́сто, е́же глаго́лется евре́йски Голго́ѳа; идѣ́же пропя́ша Его́ и съ Нимъ и́на два, сю́ду и сю́ду, посредѣ́ же Іису́са. Написа́ же и ти́тла Пила́тъ, и положи́ на крестѣ́. Бѣ́ же напи́сано: Іису́съ Назоряни́нъ, Ца́рь Іуде́йскій. Сего́ же ти́тла мно́зи что́ша отъ іуде́й, я́ко бли́зъ бѣ́ мѣ́сто гра́да, идѣ́же пропя́ша Іису́са. И бѣ́ напи́сано: Евре́йски, Гре́чески, Ри́мски. Глаго́лаху же Пила́ту архіере́е іуде́йстіи: не пиши́: Ца́рь Іуде́йскій; но я́ко Са́мъ рече́: Ца́рь е́смь Іуде́йскій. Отвѣща́ Пила́тъ: е́же писа́хъ, писа́хъ. Во́ини же, егда́ пропя́ша Іису́са, прія́ша ри́зы Его́, и сотвори́ша четы́ри ча́сти, коему́ждо во́ину часть, и хито́нъ. Бѣ́ же хито́нъ не шве́нъ, свы́ше истка́нъ ве́сь. Рѣ́ша же къ себѣ́: не предере́мъ его́, но ме́тнемъ жре́бія о не́мъ, кому́ бу́детъ. Да сбу́дется Писа́ніе, глаго́лющее: раздѣли́ша ри́зы Моя́ себѣ́, и о имати́смѣ Мое́й мета́ша жре́бія. Во́ини же у́бо сія́ сотвори́ша. Стоя́ху же при крестѣ́ Іису́совѣ Ма́ти Его́ и сестра́ Ма́тере Его́, Марíя Клео́пова, и Марíя Магдали́на. Іису́съ же ви́дѣвъ Ма́терь и ученика́ стоя́ща, его́же любля́ше, глаго́ла Ма́тери Свое́й: Же́но, се́ сы́нъ Тво́й! Пото́мъ же глаго́ла ученику́: се́ Ма́ти твоя́! И отъ того́ часа́ поя́тъ Ю учени́къ во своя́ си. Посе́мъ вѣ́дый Іису́съ, я́ко вся́ уже́ соверши́шася, да сбу́дется Писа́ніе, глаго́ла: жа́жду! Сосу́дъ же стоя́ше по́лнъ о́цта. Они́ же испо́лнивше гу́бу о́цта, и на тро́сть во́нзше, придѣ́ша ко усто́мъ Его́. Егда́ же прія́тъ о́цетъ Іису́съ, рече́: соверши́шася! И, прикло́нь главу́, предаде́ ду́хъ. Іуде́е же, поне́же пято́къ бѣ́, да не оста́нутъ на крестѣ́ тѣлеса́ въ суббо́ту, бѣ́ бо вели́къ де́нь тоя́ суббо́ты, моли́ша Пила́та, да пребію́тъ го́лени и́хъ и во́змутъ. Пріидо́ша же во́ини, и пе́рвому у́бо преби́ша го́лени, и друго́му, распя́тому съ Ни́мъ. На Іису́са же прише́дше, я́ко ви́дѣша Его́ уже́ уме́рша, не преби́ша Ему́ го́леній. Но еди́нъ отъ во́инъ копіе́мъ ре́бра Ему́ прободе́, и а́біе изы́де кро́вь и вода́. И ви́дѣвый свидѣ́телствова, и и́стинно е́сть свидѣ́тельство его́, и то́й вѣ́сть, я́ко и́стину глаго́летъ, да вы́ вѣ́ру и́мете. Бы́ша бо сія́, да сбу́дется Писа́ніе: ко́сть не сокруши́тся отъ Него́. И па́ки друго́е Писа́ніе глаго́летъ:] воззря́тъ На́нь, Его́же прободо́ша.

Та́же предлага́ется чте́ніе: Сло́во кре́стное...

Та́же: Не преда́ждь на́съ до конца́ [и́мене Твоего́ ра́ди, и не разори́ завѣ́та Твоего́, и не отста́ви ми́лости Твоея́ отъ на́съ, Авраа́ма ра́ди, возлю́бленнаго отъ Тебе́, и за Исаа́ка, раба́ Твоего́, и Изра́иля, свята́го Твоего́].

Трисвято́е и по Отче на́шъ... Конда́къ, гла́съ 8:

На́съ ра́ди Распя́таго, [пріиди́те, вси́ воспои́мъ, Того́ бо ви́дѣ Марíя на дре́вѣ и глаго́лаше: а́ще и распя́тіе терпи́ши, Ты́ еси́ Сы́нъ и Бо́гъ Мо́й].

Го́споди поми́луй, [40.] Моли́тва:

Иже на вся́кое вре́мя, [и на вся́кій ча́съ, на Небеси́ и на земли́, покланя́емый и сла́вимый Христе́ Бо́же, долготерпѣли́ве, многоми́лостиве, многоблагоутро́бне, И́же пра́ведныя любя́й, и грѣ́шныя ми́луяй, Иже вся́ зовы́й ко спасе́нію обѣща́нія ра́ди бу́дущихъ бла́гъ. Са́мъ Го́споди, пріими́ и на́ша въ ча́съ се́й моли́твы и испра́ви живо́тъ на́шъ къ за́повѣдемъ Твои́мъ, ду́ши на́ша освяти́, тѣлеса́ очи́сти, помышле́нія испра́ви, мы́сли очи́сти, и изба́ви на́съ отъ вся́кія ско́рби, зо́лъ и болѣ́зней; огради́ на́съ святы́ми Твои́ми А́нгелы, да ополче́ніемъ и́хъ соблюда́еми и наставля́еми, дости́гнемъ въ соедине́ніе вѣ́ры, и въ ра́зумъ непристу́пныя Твоея́ сла́вы, я́ко благослове́нъ еси́ во вѣ́ки вѣко́въ, ами́нь].

Го́споди поми́луй. [Три́жды.] Сла́ва, и ны́нѣ.

Честнѣ́йшую херуви́мъ, [и сла́внѣйшую безъ сравне́нія серафи́мъ, безъ истлѣ́нія Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя́ велича́емъ].

Именемъ Госпо́днимъ благослови́, о́тче.

Свяще́нникъ: Бо́же уще́дри ны́, [и благослови́ ны, просвѣти́ лице́ Твое́ на ны́, и поми́луй ны́].

И моли́тва:

Влады́ко Го́споди, Іису́се Христе́, Бо́же на́шъ, долготерпѣ́вый о на́шихъ согрѣше́ніихъ и да́же до ны́нѣшняго часа́ приведы́й на́съ, въ о́ньже, на Животворя́щемъ Дре́вѣ ви́ся, благоразу́мному разбо́йнику и́же въ ра́й путесотвори́лъ еси́ вхо́дъ и сме́ртію сме́рть разруши́лъ еси́. Очи́сти на́съ, грѣ́шныхъ и недосто́йныхъ ра́бъ Твои́хъ, согрѣши́хомъ бо и беззако́нновахомъ и нѣ́смы досто́йни возвести́ очеса́ на́ша и воззрѣ́ти на высоту́ небе́сную, зане́ оста́вихомъ пу́ть пра́вды Твоея́ и ходи́хомъ въ во́ляхъ серде́цъ на́шихъ. Но мо́лимъ Твою́ безмѣ́рную бла́гость: пощади́ на́съ, Го́споди, по мно́жеству ми́лости Твоея́, и спаси́ на́съ и́мене Твоего́ ра́ди свята́го, я́ко исчезо́ша въ суетѣ́ днíе на́ши, изми́ на́съ изъ руки́ сопроти́внаго, и оста́ви на́мъ грѣхи́ на́ша, и умертви́ плотско́е на́ше мудрова́ніе, да, ве́тхаго отложи́вше человѣ́ка, въ но́ваго облеце́мся и Тебѣ́ поживе́мъ, на́шему Влады́цѣ и Благодѣ́телю. И та́ко, Твои́мъ послѣ́дующе повелѣ́ніемъ, въ вѣ́чный поко́й дости́гнемъ, идѣ́же е́сть всѣ́хъ веселя́щихся жили́ще. Ты́ бо еси́ вои́стинну и́стинное весе́ліе и ра́дость лю́бящихъ Тя́, Христе́ Бо́же на́шъ, и Тебѣ́ сла́ву возсыла́емъ, со Безнача́льнымъ Твои́мъ Отце́мъ, и Пресвяты́мъ, и Благи́мъ, и Животворя́щимъ Твои́мъ Ду́хомъ, ны́нѣ, и при́сно, и во вѣ́ки вѣко́въ, ами́нь.


Та́же блаже́нны, ско́ро:

Во Ца́рствіи Твое́мъ помяни́ на́съ, Го́споди, егда́ пріи́деши, [во Ца́рствіи Твое́мъ.

Блаже́ни ни́щіи ду́хомъ, я́ко тѣ́хъ е́сть Ца́рство небе́сное.

Блаже́ни пла́чущіи, я́ко тíи утѣ́шатся.

Блаже́ни кро́тціи, я́ко тíи наслѣ́дятъ зе́млю.

Блаже́ни а́лчущіи и жа́ждущіи пра́вды, я́ко тíи насы́тятся.

Блаже́ни ми́лостивіи, я́ко тíи поми́ловани бу́дутъ.

Блаже́ни чи́стіи се́рдцемъ, я́ко тíи Бо́га у́зрятъ.

Блаже́ни миротво́рцы, я́ко тíи сы́нове Бо́жіи нареку́тся.

Блаже́ни изгна́ни пра́вды ра́ди, я́ко тѣ́хъ е́сть Ца́рство небе́сное.

Блаже́ни есте́, егда́ поно́сятъ ва́мъ, и изжену́тъ, и реку́тъ всякъ зо́лъ глаго́лъ на вы́, лжу́ще Мене́ ра́ди.

Ра́дуйтеся и весели́теся, я́ко мзда́ ва́ша мно́га на небесѣ́хъ.]

Сла́ва, и ны́нѣ:

Помяни́ на́съ, Го́споди, [егда́ пріи́деши, во Ца́рствіи Твое́мъ.

Помяни́ на́съ, Влады́ко, егда́ пріи́деши, во Ца́рствіи Твое́мъ.

Помяни́ на́съ, Святы́й, егда́ пріи́деши, во Ца́рствіи Твое́мъ].

Ли́къ небе́сный [пое́тъ Тя́ и глаго́летъ: Свя́тъ, Свя́тъ, Свя́тъ Госпо́дь Савао́ѳъ, испо́лнь не́бо и земля́ сла́вы Твоея́.

Приступи́те къ Нему́ и просвѣти́теся, и ли́ца ва́ша не постыдя́тся.

Ли́къ небе́сный пое́тъ Тя́ и глаго́летъ: Свя́тъ, Свя́тъ, Свя́тъ Госпо́дь Савао́ѳъ, испо́лнь не́бо и земля́ сла́вы Твоея́].

Сла́ва:

Ли́къ святы́хъ а́нгелъ [и арха́нгелъ со всѣ́ми небе́сными си́лами пое́тъ Тя́ и глаго́летъ: Свя́тъ, Свя́тъ, Свя́тъ Госпо́дь Савао́ѳъ, испо́лнь не́бо и земля́ сла́вы Твоея́].

И ны́нѣ:

Вѣ́рую во еди́наго Бо́га [Отца́, Вседержи́теля, Творца́ не́бу и земли́, ви́димымъ же всѣ́мъ и неви́димымъ. И во еди́наго Го́спода Іису́са Христа́, Сы́на Бо́жія, Единоро́днаго, И́же отъ Отца́ рожде́ннаго пре́жде всѣ́хъ вѣ́къ; Свѣ́та отъ Свѣ́та, Бо́га и́стинна отъ Бо́га и́стинна, рожде́нна, не сотворе́нна, единосу́щна Отцу́, И́мже вся́ бы́ша. На́съ ра́ди человѣ́къ и на́шего ра́ди спасе́нія сше́дшаго съ небе́съ и воплоти́вшагося отъ Ду́ха Свя́та и Марíи Дѣ́вы, и вочеловѣ́чшася. Распя́таго же за ны́ при Понтíйстѣмъ Пила́тѣ, и страда́вша, и погребе́на. И воскре́сшаго въ тре́тій де́нь по Писа́ніемъ. И возше́дшаго на небеса́, и сѣдя́ща одесну́ю Отца́. И па́ки гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы́мъ и ме́ртвымъ, Его́же Ца́рствію не бу́детъ конца́. И въ Ду́ха Свята́го, Го́спода, Животворя́щаго, И́же отъ Отца́ исходя́щаго, Иже со Отце́мъ и Сы́номъ спокланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки. Во еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь. Исповѣ́дую еди́но креще́ніе во оставле́ніе грѣхо́въ. Ча́ю воскресе́нія ме́ртвыхъ, и жи́зни бу́дущаго вѣ́ка, ами́нь.

Та́же моли́тва:]

Осла́би, оста́ви, [прости́, Бо́же, прегрѣше́нія на́ша, во́льная и нево́льная, я́же въ сло́вѣ и въ дѣ́лѣ, я́же въ вѣ́дѣніи и не въ вѣ́дѣніи, я́же во дни́ и въ нощи́, я́же во умѣ́ и въ помышле́ніи, вся́ на́мъ прости́, я́ко Бла́гъ и Человѣколю́бецъ. Ами́нь.]

[Трисвято́е,] и по Отче на́шъ... Конда́къ, гла́съ 8:

На́съ ра́ди Распя́таго, [пріиди́те, вси́ воспои́мъ, Того́ бо ви́дѣ Марíя на дре́вѣ и глаго́лаше: а́ще и распя́тіе терпи́ши, Ты́ еси́ Сы́нъ и Бо́гъ Мо́й].

Го́споди поми́луй, [40.] И моли́тва:

Всесвята́я Тро́ице, [Единосу́щная Держа́во, Нераздѣ́льное Ца́рство, всѣ́хъ благи́хъ Вина́: благоволи́ же и о мнѣ́, грѣ́шнемъ, утверди́, вразуми́ се́рдце мое́ и всю́ мою́ отыми́ скве́рну. Просвѣти́ мою́ мы́сль, да вы́ну сла́влю, пою́, и покланя́юся, и глаго́лю: Еди́нъ Свя́тъ, Еди́нъ Госпо́дь, Іису́съ Христо́съ во сла́ву Бо́га Отца́, ами́нь].

Та́же: Бу́ди и́мя Госпо́дне [благослове́но отъ ны́не и до вѣ́ка.] [Три́жды.]
Сла́ва, и ны́нѣ. Псало́мъ 33:

Благословлю́ Го́спода на вся́кое вре́мя, вы́ну хвала́ Его́ во устѣ́хъ мои́хъ. О Го́сподѣ похва́лится душа́ моя́, да услы́шатъ кро́тціи и возвеселя́тся. Возвели́чите Го́спода со мно́ю, и вознесе́мъ и́мя Его́ вку́пѣ. Взыска́хъ Го́спода, и услы́ша мя́ и отъ всѣ́хъ скорбе́й мои́хъ изба́ви мя́. Приступи́те къ Нему́ и просвѣти́теся, и ли́ца ва́ша не постыдя́тся. Се́й ни́щій воззва́, и Госпо́дь услы́ша и́, и отъ всѣ́хъ скорбе́й его́ спасе́ и́. Ополчи́тся а́нгелъ Госпо́день о́крестъ боя́щихся Его́ и изба́витъ и́хъ. Вкуси́те и ви́дите, я́ко бла́гъ Госпо́дь. Блаже́нъ му́жъ, и́же упова́етъ На́нь. Бо́йтеся Го́спода вси́ святíи Его́, я́ко нѣ́сть лише́нія боя́щимся Его́. Бога́тіи обнища́ша и взалка́ша, взыска́ющіи же Го́спода не лиша́тся вся́каго бла́га. Пріиди́те, ча́да, послу́шайте мене́, стра́ху Госпо́дню научу́ васъ. Кто́ е́сть человѣ́къ, хотя́й живо́тъ, любя́й дни́ ви́дѣти бла́ги? Удержи́ язы́къ тво́й отъ зла́ и устнѣ́ твои́, е́же не глаго́лати льсти́. Уклони́ся отъ зла́ и сотвори́ бла́го; взыщи́ ми́ра и пожени́ и́. Очи Госпо́дни на пра́ведныя и у́ши Его́ въ моли́тву и́хъ. Лице́ же Госпо́дне на творя́щія зла́я, е́же потреби́ти отъ земли́ па́мять и́хъ. Воззва́ша пра́ведніи, и Госпо́дь услы́ша и́хъ и отъ всѣ́хъ скорбе́й и́хъ изба́ви и́хъ. Близъ Госпо́дь сокруше́нныхъ се́рдцемъ, и смире́нныя ду́хомъ спасе́тъ. Мно́ги ско́рби пра́веднымъ, и отъ всѣ́хъ и́хъ изба́витъ я́ Госпо́дь. Храни́тъ Госпо́дь вся́ ко́сти и́хъ, ни еди́на отъ ни́хъ сокруши́тся. Смерть грѣ́шниковъ люта́, и ненави́дящіи пра́веднаго прегрѣша́тъ. Изба́витъ Госпо́дь ду́ши ра́бъ Свои́хъ, и не прегрѣша́тъ вси́, упова́ющіи на Него́.

[Досто́йно е́сть...] И отпу́стъ.

[Зри́:] Подоба́етъ же и сіе́ вѣ́дати, я́ко прія́хомъ въ Палести́нѣ, въ се́й святы́й де́нь Вели́каго пятка́, не твори́ти Преждесвяще́нную, ниже́ па́ки соверше́нную Литургíю, но ниже́ трапе́зу поставля́емъ, ниже́ яди́мъ въ се́й де́нь распя́тія. Аще же кто́ бу́детъ многоне́мощенъ, или́ престарѣ́лся, и не могíй пребы́ти по́стенъ, дае́тся ему́ хлѣ́бъ и вода́, по захожде́ніи со́лнца. Си́це бо прія́хомъ отъ святы́хъ за́повѣдей святы́хъ апо́столъ, не я́сти въ Вели́кій пято́къ. Госпо́дне бо сло́во, е́же рече́ къ фарисе́емъ Госпо́дь: я́ко егда́ отъи́мется отъ ни́хъ Жени́хъ, тогда́ постя́тся въ ты́я дни́. Здѣ́ блаже́ннѣйшіи апо́столи воспрія́ша, и сіе́ обря́щеши во апо́стольскихъ преда́ніихъ, внима́тельно сія́ проходя́. Но и пра́вильное посла́ніе святѣ́йшаго архіепи́скопа Александрíйскаго Діони́сія я́вѣ сіе́ предпоставля́етъ.

Источникъ: Тріо́діонъ, сíесть трипѣ́снецъ. — Кíевъ: Въ тѵпогра́фіи Кíево-Пече́рской Успе́нской Ла́вры, 1864. — Л. 390 об. – 401 об.

/ Къ оглавленію раздѣла /


Наверхъ / Къ титульной страницѣ

0