Собраніе богослужебныхъ текстовъ Православной Церкви

Русскiй Порталъ- Церковный календарь- Русская Библія- Осанна- Святоотеческое наслѣдіе- Наслѣдіе Святой Руси- Слово пастыря- Литературное наслѣдіе- Новости

Осанна
-
Гостевая книга
-
Новости
-
Написать письмо
-
Поискъ
-
Литургика
-
Канонизація святыхъ
-
Ирмологій

Домашняя молитва

Каноны
-
Акаѳисты
-
Псалтирь Божіей Матери

Евхологій

Служебникъ
-
Требникъ

Слѣдованная Псалтирь

Псалтирь
-
Канонникъ
-
Часословъ
-
Мѣсяцесловъ

Тріодь

Постная
-
Цвѣтная

Минеи

Минея Общая
-
Минеи Богослужебныя
-
Архивъ

Октоихъ

Съ 1-го по 4-й гласъ
-
Съ 5-го по 8-й гласъ

Церк.-учит. литература

«Златоустъ»

Греч. и древнерус. тексты

Греч. литург. тексты
-
Древнерус. литург. тексты

Календарь на Вашемъ сайтѣ

Ссылка для установки

Православный календарь

Новости сайтаСегодня - четвергъ, 18 iюля 2019 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 11.
Если вы нашли ошибку на странице, выделите ее мышкой и щелкните по этой ссылке, или нажмите Ctrl+Alt+E

ЦЕРКОВНО-БОГОСЛУЖЕБНЫЯ КНИГИ

ТРІОДІОНЪ, СІЕСТЬ ТРИПѢСНЕЦЪ,
Съ Бо́гомъ Святы́мъ, обдержа́й подоба́ющее ему́ послѣ́дованіе.

Слу́жба въ пято́къ пя́тыя седми́цы Вели́каго поста́.

ВЪ ЧЕТВЕРТОКЪ ВЕЧЕРА,

На Го́споди воззва́хъ.., поста́вимъ стихо́въ 10 и пое́мъ самогла́сенъ, два́жды, гла́съ 8:

Самовла́стно совлеко́хся, пе́рвымъ мои́мъ преступле́ніемъ, добродѣ́телей благолѣ́пія, облеко́хся же въ сіе́ а́біе ко мнѣ́ снизхожде́ніемъ Твои́мъ, Сло́ве Бо́жій. Не презрѣ́лъ бо мя́ еси́ въ лю́тыхъ страсте́хъ впа́дша, и разбо́йнически на пути́ попра́на, но всекрѣ́пкою Твое́ю си́лою снабдѣ́въ мя́, заступле́нія сподо́билъ еси́, Многоми́лостиве.

Му́чениченъ: Му́ченицы Госпо́дни, вся́ко мѣ́сто освяща́ете и вся́къ неду́гъ врачу́ете, и ны́нѣ моли́те изба́витися сѣте́й вра́жіихъ душа́мъ на́шимъ, мо́лимся.

Ины стихи́ры, гла́съ 1. Подо́бенъ: Всехва́льніи му́ченицы.

Пригвожде́нъ, Го́споди, на Крестѣ́, Ада́мово рукописа́ніе Боже́ственнымъ копіе́мъ растерза́лъ еси́, тѣ́мже расто́ргни у́зы моя́, Сло́ве, я́ко да Тебѣ́ хвале́нія же́ртву пожру́ вѣ́рою, ра́дуяся, вре́мя благопрія́тное поста́ ны́нѣ обрѣты́й, е́же всѣ́хъ во спасе́ніе показа́лъ еси́.

Поще́нія свѣ́тлостію иногда́ Моисе́й сія́я, сла́ву Бо́жію ви́дѣ: сему́ поревнова́вши, смире́нная душе́ моя́, на Крестѣ́ Распросте́ршему дла́ни тебе́ ра́ди бла́гостію, дѣ́лы угоди́, воздержа́ніемъ и моли́твою, я́ко да улучи́ши Боже́ственное наслажде́ніе.

Ина стихи́ра, гла́съ 6. Подо́бенъ: Арха́нгельски воспои́мъ.

Животворя́щему покланя́ющеся Твоему́ Кресту́, неизрече́нныя къ на́мъ безмѣ́рныя Твоея́ бла́гости, Христе́, и тѣ́мъ просвѣти́вше ду́ши, воспѣва́емъ Тя́ непреста́нно, прося́ще благоду́шно, ра́достію сконча́ти по́прище поще́нія и дости́гнути стра́сти Твоя́, [и] воспѣ́ти, Го́споди, и́миже спа́слъ еси́ ны́.

И въ мине́и 4. Сла́ва, и ны́нѣ, крестобогоро́диченъ.

Вхо́дъ. Свѣ́те ти́хій...

Проки́менъ, псало́мъ 98-й, гла́съ 7: Возноси́те Го́спода Бо́га на́шего,* и покланя́йтеся подно́жію но́гу Его́, я́ко свя́то е́сть. Сти́хъ: Госпо́дь воцари́ся, да гнѣ́ваются лю́діе.

Бытія́ чте́ніе. [Глава́ 18.]

Рече́ Госпо́дь: во́пль Содо́мскій и Гомо́ррскій умно́жися ко Мнѣ́ и грѣси́ и́хъ вели́цы зѣло́. Соше́дъ у́бо, узрю́: а́ще по во́плю и́хъ, гряду́щему ко Мнѣ́, соверша́ются; а́ще же ни́, да разумѣ́ю. И обрати́вшеся отту́ду, му́жіе пріидо́ша въ Содо́мъ, Авраа́мъ же еще́ бя́ше стоя́й предъ Го́сподемъ. И прибли́жився Авраа́мъ, рече́: погуби́ши ли пра́веднаго съ нечести́вымъ и бу́детъ пра́ведникъ, я́ко нечести́вый? Аще бу́дутъ пятьдеся́тъ пра́ведницы во гра́дѣ, погуби́ши ли я́? Не пощади́ши ли всего́ мѣ́ста пяти́десяти ра́ди пра́ведныхъ, а́ще бу́дутъ въ не́мъ? Ника́коже Ты́ сотвори́ши по глаго́лу сему́, е́же уби́ти пра́ведника съ нечести́вымъ и бу́детъ пра́ведникъ, я́ко нечести́вый, ника́коже! Судя́й все́й земли́, не сотвори́ши ли суда́? Рече́ же Госпо́дь: а́ще бу́дутъ въ Содо́мѣхъ пятьдеся́тъ пра́ведницы во гра́дѣ, оста́влю ве́сь гра́дъ и все́ мѣ́сто и́хъ ра́ди. И отвѣща́въ Авраа́мъ, рече́: ны́нѣ нача́хъ глаго́лати ко Го́споду моему́, а́зъ же е́смь земля́ и пе́пелъ; аще же ума́лятся пятьдеся́тъ пра́ведницы въ четы́редесять пя́ть, погуби́ши ли четы́редесяти пяти́хъ ра́ди ве́сь гра́дъ? И рече́: не погублю́, а́ще обря́щу та́мо четы́редесять пя́ть. И приложи́ еще́ глаго́лати къ Нему́ и рече́: а́ще же обря́щутся та́мо четы́редесять? И рече́: не погублю́ ра́ди четы́редесяти. И рече́: что́, Го́споди, а́ще возглаго́лю? Аще же обря́щется та́мо три́десять? И рече́: не погублю́ три́десятихъ ра́ди. И рече́: поне́же и́мамъ глаго́лати ко Го́споду: а́ще же обря́щутся та́мо два́десять? И рече́: не погублю́, а́ще обря́щутся та́мо два́десять. И рече́: что́, Го́споди, а́ще возглаго́лю еще́ еди́ною? Аще же обря́щутся та́мо де́сять? И рече́: не погублю́ десяти́хъ ра́ди. Оты́де же Госпо́дь, я́ко преста́ глаго́ля ко Авраа́му, и Авраа́мъ возврати́ся на мѣ́сто свое́.

Проки́менъ, псало́мъ 99-й, гла́съ 6: Воскли́кните Го́сподеви* вся́ земля́. Сти́хъ: Рабо́тайте Го́сподеви въ весе́ліи, [вни́дите предъ Ни́мъ въ ра́дости].

При́тчей чте́ніе. [Главы́ 16-17.]

Пріе́мляй наказа́ніе, во благи́хъ бу́детъ, храня́й же обличе́нія, умудри́тся. Иже храни́тъ своя́ пути́, соблюда́етъ свою́ ду́шу, любя́й же живо́тъ сво́й, щади́тъ своя́ уста́. Пре́жде сокруше́нія предваря́етъ досажде́ніе, пре́жде же паде́нія — злопомышле́ніе. Лу́чше кроткоду́шенъ со смире́ніемъ, не́жели и́же раздѣля́етъ коры́сти съ досади́тельми. Разу́мный въ ве́щехъ, обрѣта́тель благи́хъ, надѣ́яйся же на Го́спода, блаже́нъ. Прему́дрыя и разу́мныя злы́ми нари́чутъ, сла́дціи же въ словеси́, мно́жае услы́шани бу́дутъ. Исто́чникъ живо́тенъ — ра́зумъ стяжа́вшимъ, наказа́ніе же безу́мныхъ — зло́. Се́рдце прему́драго уразумѣ́етъ, я́же отъ свои́хъ ему́ у́стъ, во устна́хъ же но́ситъ ра́зумъ. Со́тове медо́вніи — словеса́ до́брая, сла́дость же и́хъ — исцѣле́ніе души́. Су́ть путіе́, мня́щіися пра́ви бы́ти му́жу, оба́че послѣ́дняя и́хъ зря́тъ во дно́ а́дово. Му́жъ въ трудѣ́хъ тружда́ется себѣ́ и изнужда́етъ поги́бель свою́, стропти́вый во свои́хъ уста́хъ но́ситъ поги́бель. Му́жъ безу́менъ копа́етъ себѣ́ зла́я и во устна́хъ свои́хъ сокро́виществуетъ о́гнь. Му́жъ стропти́вый разсыла́етъ зла́я, и свѣти́льникъ льсти́ вжига́етъ злы́мъ и разлуча́етъ дру́ги. Му́жъ законопресту́пенъ прельща́етъ дру́ги и отво́дитъ и́хъ въ пути́ не бла́ги. Утвержда́яй о́чи свои́, мы́слитъ развраще́нная, грызы́й же устнѣ́ свои́, опредѣля́етъ вся́ зла́я: се́й пе́щь е́сть зло́бы. Вѣне́цъ хвалы́ — ста́рость; на путе́хъ же пра́вды обрѣта́ется. Лу́чше му́жъ долготерпѣли́въ, па́че крѣ́пкаго, (и му́жъ ра́зумъ имѣ́яй, па́че земледѣ́льца вели́каго,) удержава́яй же гнѣ́въ, па́че взе́млющаго гра́дъ. Въ нѣ́дра вхо́дятъ вся́ непра́веднымъ, отъ Го́спода же вся́ пра́ведная. Лу́чше укру́хъ хлѣ́ба съ сла́стію въ ми́рѣ, не́жели до́мъ, испо́лненъ мно́гихъ благи́хъ и непра́ведныхъ же́ртвъ съ бра́нію. Ра́бъ смы́сленъ облада́етъ влады́ки безу́мными, въ бра́тіяхъ же раздѣли́тъ (имѣ́ніе) на ча́сти. Якоже искуша́ется въ пещи́ сребро́ и зла́то, та́ко — избра́нная сердца́ у Го́спода. Злы́й послу́шаетъ язы́ка законопресту́пныхъ, пра́ведный же не внима́етъ устна́мъ лжи́вымъ. Руга́яйся убо́гому, раздража́етъ Сотво́ршаго его́. Ра́дуяйся же о погиба́ющемъ, не обезвини́тся, ми́луяй же, поми́лованъ бу́детъ. Вѣне́цъ ста́рыхъ — ча́да ча́дъ, похвала́ же ча́домъ — отцы́ и́хъ. Вѣ́рному ве́сь мíръ — бога́тство, невѣ́рному же — ниже́ пѣ́нязь. Не прили́чны су́ть безу́мному устнѣ́ вѣ́рны, ниже́ пра́ведному устнѣ́ лжи́вы. Мзда́ благода́тей — наказа́ніе употребля́ющимъ: и а́може а́ще обрати́тся, — успѣ́етъ. Иже таи́тъ оби́ды, и́щетъ любве́; а и́же ненави́дитъ скрыва́ти, разлуча́етъ дру́ги и дома́шнія. Сокруша́етъ преще́ніе се́рдце му́драго, безу́мный же біе́мь, не чу́вствуетъ (ра́нъ). Прекосло́вія воздви́жетъ вся́къ злы́й, Госпо́дь же а́нгела неми́лостна по́слетъ на́нь. Впаде́тъ попече́ніе му́жу смы́сленну, безу́мніи же размышля́ютъ зла́я. Иже воздае́тъ зла́я за блага́я, не подви́гнутся зла́я изъ до́му его́. Вла́сть дае́тъ словесе́мъ нача́ло пра́вды, предводи́тельствуетъ же ску́дости пря́ и бра́нь. Иже су́дитъ пра́веднаго непра́веднымъ, непра́веднаго же пра́веднымъ, — нечи́стъ и ме́рзокъ у Го́спода. Вску́ю бя́ше имѣ́ніе безу́мному? Стяжа́ти бо прему́дрости безсе́рдый не мо́жетъ. Иже высо́къ твори́тъ сво́й до́мъ, и́щетъ сокруше́нія, остроптѣва́яй же учи́тися, впаде́тъ въ зла́я. На вся́кое вре́мя дру́гъ да бу́детъ тебѣ́, бра́тія же въ ну́ждахъ поле́зни да бу́дутъ.

И про́чее послѣ́дованіе Преждеосвяще́нныхъ, въ не́мже причаща́емся и святы́хъ Христо́выхъ Та́инствъ.

На трапе́зѣ же яди́мъ еле́й и вино́ піе́мъ, труда́ ра́ди бдѣ́ннаго. Въ Студи́товѣ же Уста́вѣ повелѣва́етъ су́хо я́сти всю́ ту́ю недѣ́лю, па́че ины́хъ, я́ко днíе пла́ча су́ть, а не пра́здника; въ си́хъ бо у́бо пѣ́ти до́лжно е́сть и Аллилу́ія... Во Святы́я же горы́ Ти́пицѣ разсужда́етъ: на святы́хъ му́ченикъ 40, на Предте́чевы главы́ обрѣ́теніе, и въ сре́ду Крестопокло́нную, и на Вели́кій кано́нъ, и на Несѣда́льное, я́сти два́ варе́нія съ еле́емъ и испива́ти по двѣ́ ча́ши вина́. Сія́ же назна́меновахомъ любви́ ва́шей отъ обои́хъ, да произволя́яй спасти́ся, благоуго́днѣйшее предъ Бо́гомъ избира́етъ.

[Зри́:] Подоба́етъ вѣ́дати, я́ко а́ще случи́тся Благовѣ́щеніе Пресвяты́я Богоро́дицы въ се́й де́нь, пое́тся послѣ́дованіе Вели́каго кано́на пре́жде, съ понедѣ́льника во вто́рникъ, си́рѣчь въ понедѣ́льникъ ве́чера. Пра́здникъ же быва́етъ непрело́жный.


ВЪ ПЯТОКЪ 5-Я СЕДМИЦЫ, НА УТРЕНИ,

Тро́ичны гла́са. Та́же каѳи́смы: 13-я, 14-я, 15-я.

По 1-мъ стихосло́віи глаго́лемъ сѣда́льны кре́стныя осмогла́сника, два́, и съ богоро́дичнымъ.

По 2-мъ же стихосло́віи глаго́лемъ настоя́щій сѣда́ленъ, гла́съ 1. Подо́бенъ: Гро́бъ Тво́й.

Просте́рлъ еси́, Христе́, дла́ни на Дре́вѣ, исцѣля́я я́зву Ада́мову, я́звами Твои́ми. Тѣ́мже молю́ Тя́: я́звы моя́ исцѣли́, я́же наложи́ души́ мое́й льсте́цъ, и сподо́би въ моли́твѣ и постѣ́, Спа́се, угоди́ти Тебѣ́. [Два́жды.]

Крестобогоро́диченъ. Подо́бенъ:

Зря́щи Тя́, Христе́, Всенепоро́чная Ма́ти, ме́ртва на Крестѣ́ просте́рта, вопія́ше: Сы́не Мо́й, Собезнача́льный Отцу́ и Ду́хови, ко́е неизрече́нное смотре́ніе Твое́ сіе́, и́мже спа́слъ еси́ пречи́стыхъ ру́къ Твои́хъ, Ще́дре, созда́ніе?

По 3-мъ стихосло́віи сѣда́ленъ, гла́съ 6. Подо́бенъ: Упова́ніе мíра.

Кре́сте, мíру храни́телю, де́моновъ прогони́телю, тя́ стяжа́вшихъ во все́мъ предста́тельство необори́мое, сподо́би поще́нія прейти́ про́чее со́вѣстію чи́стою, исправля́я ду́ши на́ша предъ Христо́мъ, Дре́во Благослове́нное. [Два́жды.]

Крестобогоро́диченъ. Подо́бенъ:

Чи́стая Дѣ́во и Честна́я, а́нгеловъ сла́во, егда́ предстоя́ла еси́ Кресту́ Сы́на и Бо́га Твоего́, не терпя́щи зрѣ́ти поруга́нія враго́въ, взыва́ла еси́, боля́щи ма́терски: ка́ко терпи́ши, о Человѣколю́бче, всѣ́хъ преще́нія? Сла́ва долготерпѣ́нію Твоему́!

Трипѣ́снецъ господи́на Іо́сифа, гла́съ 1. И стихосло́вится пѣ́снь.

Пѣ́снь 5.

Ирмо́съ: Просвѣти́вый сія́ніемъ прише́ствія Твоего́, [Христе́, и освѣти́вый кресто́мъ Твои́мъ мíра концы́, сердца́ просвѣти́ свѣ́томъ Твоего́ богоразу́мія правосла́вно пою́щихъ Тя́].

Простры́й не́бо, я́ко ко́жу, просте́рлъ еси́ дла́ни на Крестѣ́, Іису́се Преблагíй, тѣ́мже молю́ Тя́: просте́рта мя́ вра́жіими искуше́ніи, уще́дри.

Усну́лъ еси́ на Крестѣ́, Іису́се Преблагíй, бо́дрость спасе́нія на́мъ подая́ лежа́щимъ, Го́споди, въ до́льнѣйшей поги́бели, тѣ́мже Тя́ вѣ́рою сла́вимъ.

Стра́сти Твоея́ ви́дѣти де́нь сподо́би рабы́ Твоя́, просвѣще́нны се́рдца свѣ́тлостію, и живоно́сное Твое́, Спа́се, Воскресе́ніе, пою́щія держа́ву Ца́рствія Твоего́.

Богоро́диченъ: Зря́щи Тя́ воздви́жена на Крестѣ́, Всечи́стая восклица́ше, уязвля́ема утро́бою, и глаго́лаше: за милосе́рдіе, Го́споди, Твои́хъ щедро́тъ, стра́дати претерпѣ́лъ еси́, всѣ́мъ Подая́й безстра́стіе.

Иный, господи́на Ѳео́дора, гла́съ 6.

Ирмо́съ: Отъ но́щи у́тренююща, Человѣколю́бче, [просвѣти́, молю́ся, и наста́ви и мене́ на повелѣ́нія Твоя́, и научи́ мя, Спа́се, твори́ти во́лю Твою́].

На Крестѣ́ ру́цѣ Твои́, Человѣколю́бче, распросте́рлъ еси́, и гвоздьми́ пригвозди́ша и ре́бра копіе́мъ прободо́ша іуде́е, и терпи́ши вся́, Христе́, да мы́ спасе́мся.

Дре́ва снѣ́дію у́мре иногда́ Ада́мъ, па́ки же обрѣ́те Дре́вомъ Кре́стнымъ жи́знь, и́мже щедро́тъ наслажда́ется пи́щи вну́трь рая́.

Тро́иченъ: Еди́ну Естество́мъ Тя́, Тро́ице, воспѣва́ю, Безнача́льную, Несозда́нную, Нача́льственную, Ца́рственную, Пресоверше́нную Еди́ницу, Бо́га, и Свѣ́тъ, и Жи́знь, Зижди́теля мíру.

Богоро́диченъ: Въ преесте́ственномъ Твое́мъ рождествѣ́, Чи́стая, зако́ны естества́ Тобо́ю разрѣша́ются я́вѣ, и́бо безсѣ́менно ражда́еши Превѣ́чнаго Бо́га, отъ Отца́ рожде́ннаго.

Сла́ва Тебѣ́, Бо́же на́шъ, сла́ва Тебѣ́.

Кре́стъ, копіе́ и гво́здія Твоя́ почита́емъ, Влады́ко, тѣ́ми бо отъ тли́ на́съ изба́вилъ еси́ Твое́ю стра́стію, Христе́, обезсме́ртствовавшихся.

Ирмо́съ: Отъ но́щи у́тренююща, Человѣколю́бче, просвѣти́, молю́ся, и наста́ви и мене́ на повелѣ́нія Твоя́, и научи́ мя, Спа́се, твори́ти во́лю Твою́.

Пѣ́снь 8.

Ирмо́съ: Чу́да преесте́ственнаго [росода́тельная изобрази́ пе́щь о́бразъ: не бо́, я́же прія́тъ, пали́тъ ю́ныя, я́ко ниже́ о́гнь Божества́ — Дѣ́вы, въ Ню́же вни́де утро́бу. Тѣ́мъ, воспѣва́юще, воспое́мъ: да благослови́тъ тва́рь вся́ Го́спода и превозно́ситъ во вся́ вѣ́ки].

Притупи́лъ еси́ лука́ваго, Спа́се, жа́ла, пригвожде́нъ гвоздьми́ на Дре́вѣ, терно́внымъ вѣнце́мъ одѣ́ялся еси́ укори́зны, искореня́я преступле́нія те́рніе. Тѣ́мже воспѣва́юще Тебѣ́, зове́мъ: да благослови́тъ тва́рь вся́ Го́спода и превозно́ситъ во вся́ вѣ́ки.

Просте́рлъ еси́ на Крестѣ́, Христе́, дла́ни, человѣ́чество собира́я къ Твоему́ позна́нію, и копіе́мъ Твои́мъ ре́бромъ пробости́ся претерпѣ́лъ еси́, источи́въ на́мъ исто́чникъ спасе́нія, воспѣва́ющимъ: да благослови́тъ тва́рь вся́ Го́спода и превозно́ситъ во вся́ вѣ́ки.

Струя́ми благоутро́бія Твоего́, Христе́ Ще́дре, очи́сти мое́ се́рдце, грѣхо́внымъ угрызе́ніемъ оскверни́вшееся, и рѣ́ки умиле́нія источи́ти сподо́би мя́, Христе́ Іису́се, да зову́ Тебѣ́: да благослови́тъ тва́рь вся́ Го́спода и превозно́ситъ во вся́ вѣ́ки.

Богоро́диченъ: Ста́мну Тя́ Боже́ственную, ма́нну иму́щую Божества́, позна́хомъ, Отрокови́це, ковче́гъ, и трапе́зу, и свѣ́щникъ, престо́лъ Бо́жій, и пала́ту, и мо́стъ, преводя́щій къ Боже́ственной жи́зни пою́щія: да благослови́тъ тва́рь вся́ Го́спода и превозно́ситъ во вся́ вѣ́ки.

Иный.

Ирмо́съ: Отроко́въ пѣ́снь [воспои́мъ Христу́, пою́ще съ ни́ми: да благослови́тъ вся́ тва́рь Го́спода и превозно́ситъ во вся́ вѣ́ки].

Распина́ется Христо́съ, и оживля́емь а́зъ, пою́ со о́троки: благослови́те, дѣла́ Госпо́дня, Го́спода и превозноси́те Его́ во вѣ́ки.

Мíръ отъ тли́ распя́тіемъ Твои́мъ изба́вивыйся, пое́тъ со о́троки: благослови́те, дѣла́ Госпо́дня, Го́спода и превозноси́те Его́ во вѣ́ки.

Благослови́мъ Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, Го́спода.

Тро́иченъ: Тро́ице равносла́вимая, пресу́щная Еди́нице, Отче и Сы́не и Ду́ше, спаси́ вѣ́рою пою́щія Тя́.

Богоро́диченъ: Рождеству́ Чи́стыя Богоро́дицы покланя́юся, поя́ со о́троки: благослови́те, дѣла́ Госпо́дня, Го́спода и превозноси́те Его́ во вѣ́ки.

Сла́ва Тебѣ́, Бо́же на́шъ, сла́ва Тебѣ́.

Пою́ Тво́й Кре́стъ, и́мже спа́слъ мя́ еси́, Христе́, поя́ со о́троки: благослови́те, дѣла́ Госпо́дня, Го́спода и превозноси́те Его́ во вѣ́ки.

[Хва́лимъ, благослови́мъ, покланя́емся Го́сподеви, пою́ще и превознося́ще во вся́ вѣ́ки].

Ирмо́съ: Отроко́въ пѣ́снь воспои́мъ Христу́, пою́ще съ ни́ми: да благослови́тъ вся́ тва́рь Го́спода и превозно́ситъ во вся́ вѣ́ки.

Пѣ́снь 9.

Ирмо́съ: Образъ чи́стаго [рождества́ Твоего́ огнепали́мая купина́ показа́ неопа́льная; и ны́нѣ на на́съ напа́стей свирѣ́пѣющую угаси́ти, мо́лимся, пе́щь, да Тя́, Богоро́дице, непреста́нно велича́емъ].

Ви́дѣ Илія́ Го́спода въ то́нцѣ вѣ́трѣ, истончи́въ пе́рвѣе пло́ть моли́твами и посто́мъ, ему́же поревнова́вши, душе́ моя́, отве́ржи сла́дости дебельства́, я́ко да у́зриши Жела́емаго.

На дре́во возне́съ пе́рвѣе Моисе́й змíя, Спа́се, вообража́ше Твое́ воздви́женіе, е́же на Крестѣ́, Преблагíй, и́мже ядови́тыя зло́бы змíевы изба́вилъ еси́ вся́ язы́ки, покланя́ющіяся Тебѣ́.

Во гро́бѣ уны́нія лежа́, отягча́ющій имѣ́я ка́мень недоумѣ́нія, присноживо́тнаго не разумѣ́я, Спа́се, сло́ва Твоего́ и стра́ха Твоего́ не чу́вствуя; уще́дри мя́ и спаси́ Твое́ю бла́гостію, Многоми́лостиве.

Богоро́диченъ: Всѣ́хъ превы́шшая Влады́чице, страсте́й мя́ зло́бы вы́шша покажи́, сла́вяща Тя́, Всеи́стинную Богоро́дицу, и пою́ща Рождество́ Твое́, Чи́стая, непостиже́ніемъ, Богора́дованная, почита́емое.

Иный.

Ирмо́съ: Безсѣ́меннаго зача́тія [рождество́ несказа́нное, Ма́тере Безму́жныя нетлѣ́ненъ Пло́дъ: Бо́жіе бо рожде́ніе обновля́етъ естества́. Тѣ́мже Тя́ вси́ ро́ди, я́ко Богоневѣ́стную Ма́терь, правосла́вно велича́емъ].

Распина́ешися и спаса́еши мя́, умира́еши и оживля́еши мя́. О, благоутро́бія! О, человѣколю́бія Твоего́! Кто́ ви́дѣ, кто́ слы́ша, Влады́ку за раба́ пріе́млюща сме́рть поно́сную? Но сла́ва неизрече́ннѣй бла́гости Твое́й, Го́споди!

Со́лнце, я́ко ви́дѣ Тя́ распина́ема, за́йде: ка́ко бо сія́ло бы, укори́зну ви́дя Зижди́теля своего́? Яко и тва́рь вся́ преклоня́ема, распина́телемъ вопія́ше, молча́щи: я́ко Ты́ — Бо́гъ еси́ всѣ́хъ, а́ще и пло́тію стра́стенъ.

Тро́иченъ: Еди́наго Единороди́телю, Единоро́днаго Сы́на, Отче, и, Еди́не, Еди́наго Свѣ́те, Свѣ́та Сія́ніе, и Еди́ный, Еди́не, Еди́наго Бо́га, Святы́й Ду́ше, Го́спода Госпо́дь, вои́стинну сы́й. О, Тро́ице, Еди́нице Свята́я, спаси́ мя́ богосло́вяща Тя́!

Богоро́диченъ: Чу́до рождества́ Твоего́ удивля́етъ мя́, Всенепоро́чная, ка́ко зачина́еши безсѣ́менно Необыме́ннаго? Рцы́, ка́ко дѣ́вствуеши, ро́ждши, я́ко Ма́ти? Еже па́че естества́ вѣ́рою пріе́мь, Рожде́нному поклони́ся, ели́ка хо́щетъ бо и мо́жетъ.

Сла́ва Тебѣ́, Бо́же на́шъ, сла́ва Тебѣ́.

На́съ ра́ди подъя́тъ Тво́й кíйждо у́дъ стра́сть: ударе́ніе — глава́, лани́ты — зауше́ніе, ру́цѣ — пригвожде́ніе, и ре́бра — копіе́, изря́днѣе же Кре́стъ. Но сла́ва неизрече́нному благоутро́бію Твоему́, Спа́се на́шъ!

Ирмо́съ: Безсѣ́меннаго зача́тія рождество́ несказа́нное, Ма́тере Безму́жныя нетлѣ́ненъ Пло́дъ: Бо́жіе бо рожде́ніе обновля́етъ естества́. Тѣ́мже Тя́ вси́ ро́ди, я́ко Богоневѣ́стную Ма́терь, правосла́вно велича́емъ.

Свѣти́ленъ гла́са.

На стихо́внѣ самогла́сенъ, два́жды, гла́съ 8:

Съ разбо́йники на Крестѣ́ пригвозди́выйся, Христе́ Бо́же, и я́звою Твое́ю человѣ́ческое естество́ исцѣли́вый, не пре́зри мене́, въ мы́сленныя путедержа́тели и въ разбо́йники безпло́тныя впа́дшаго, и добродѣ́тели отъ ни́хъ совлече́ннаго и лю́тѣ уя́звеннаго, ни отъ еди́наго же отъ преподо́бныхъ исцѣли́тися возмо́гшаго; и́сполу бо ме́ртвъ е́смь, кратча́йшій имѣ́я жи́зни оста́нокъ, на Тя́ имѣ́яй еди́ну наде́жду, ме́ртвымъ живо́тъ подаю́щаго. Но обвяжи́ ми́ стру́пы, Твою́ иска́павъ мнѣ́ бла́гость, еди́не Человѣколю́бче.

Му́чениченъ: Что́ вы́ нарече́мъ, святíи? Херуви́мы ли? Яко на ва́съ почи́лъ е́сть Христо́съ. Серафи́мы ли? Яко непреста́нно просла́висте Его́. Ангелы ли? Тѣ́ла бо отврати́стеся. Си́лы ли? Дѣ́йствуете бо чудесы́. Мно́гая ва́ша имена́, и бо́льшая дарова́нія, моли́те спасти́ся душа́мъ на́шимъ. Сла́ва, и ны́нѣ, крестобогоро́диченъ, гла́съ то́йже. Подо́бенъ: О, пресла́внаго чудесе́!

О, пресла́внаго чудесе́! О, та́инства но́ваго! О, ужа́снаго начина́нія! — Дѣ́ва глаго́лаше, на Крестѣ́ Тя́, я́ко ви́дѣ, посредѣ́ двою́ разбо́йнику обѣ́шена. Его́же неболѣ́зненно ужа́сно породи́, пла́каше, глаго́лющи: увы́ Мнѣ́, Ча́до Любе́знѣйшее! Ка́ко Тя́ лю́тый наро́дъ и неблагода́рный ко Кресту́ пригвозди́?

На 1-мъ часѣ́ каѳи́смы нѣ́сть.ВЪ ПЯТОКЪ 5-Я СЕДМИЦЫ, НА ЧАСѢХЪ,

На 3-мъ часѣ́ каѳи́сма 19-я. На 6-мъ часѣ́ 20-я.

На 6-мъ же часѣ́ тропа́рь проро́чества, гла́съ 8:

Препѣ́тый еси́, Христе́ Бо́же на́шъ, поколеба́яй зе́млю, за е́же обрати́ти и спасти́ живу́щія на не́й, и па́ки утвержда́яй ю́ за Свою́ бла́гость и неизрече́нное благоутро́біе, моли́твами Богоро́дицы поми́луй на́съ.

Проки́менъ, псало́мъ 100-й, гласъ 4: Ми́лость и су́дъ* воспою́ Тебѣ́, Го́споди. Сти́хъ: Пою́ и разумѣ́ю въ пути́ непоро́чнѣ.

Проро́чества Иса́іина чте́ніе. [Глава́ 45.]

Та́ко глаго́летъ Госпо́дь Бо́гъ, Святы́й Изра́илевъ, Сотвори́вый гряду́щая: вопроси́те Мене́ о сынѣ́хъ Мои́хъ и о дще́рѣхъ Мои́хъ, и о дѣ́лѣхъ руку́ Мое́ю заповѣ́дите Мнѣ́. Азъ сотвори́хъ зе́млю и человѣ́ка на не́й, Азъ руко́ю Мое́ю утверди́хъ не́бо, Азъ всѣ́мъ звѣзда́мъ заповѣ́дахъ. Азъ возста́вихъ его́ съ пра́вдою царя́, и вси́ путіе́ его́ пра́вы. Се́й сози́ждетъ гра́дъ Мо́й и плене́ніе люде́й Мои́хъ возврати́тъ, не по мздѣ́, ни по даро́мъ, рече́ Госпо́дь Савао́ѳъ. Та́ко глаго́летъ Госпо́дь Савао́ѳъ: утруди́ся Еги́петъ, и ку́пли Еѳіо́пскія и Саваи́мстіи, му́жи высо́цыи къ тебѣ́ пре́йдутъ, и тебѣ́ бу́дутъ раби́ и въ слѣ́дъ тебе́ по́йдутъ, свя́зани у́зами ручны́ми, и пре́йдутъ къ тебѣ́, и покло́нятся тебѣ́, и въ тебѣ́ помо́лятся, я́ко въ тебѣ́ Бо́гъ е́сть, и реку́тъ: нѣ́сть Бо́га ра́звѣ Тебе́. Ты́ бо еси́ — Бо́гъ, и не вѣ́дѣхомъ, Бо́гъ Изра́илевъ Спа́съ. Постыдя́тся и посра́мятся вси́ проти́вящіися Ему́ и по́йдутъ въ студѣ́. Обновля́йтеся ко Мнѣ́, о́строви! Изра́иль спаса́ется отъ Го́спода спасе́ніемъ вѣ́чнымъ: не постыдя́тся, ни посра́мятся да́же до вѣ́ка ктому́.

Проки́менъ, псало́мъ 101-й, гла́съ 4: Го́споди, услы́ши моли́тву мою́* и во́пль мо́й къ Тебѣ́ да пріи́детъ. Сти́хъ: Не отврати́ лица́ Твоего́ отъ мене́.

На 9-мъ часѣ́ каѳи́смы нѣ́сть.

Источникъ: Тріо́діонъ, сíесть трипѣ́снецъ. — Кíевъ: Въ тѵпогра́фіи Кíево-Пече́рской Успе́нской Ла́вры, 1864. — Л. 272 – 277 об.

/ Къ оглавленію раздѣла /


Наверхъ / Къ титульной страницѣ

0