Собраніе богослужебныхъ текстовъ Православной Церкви

Русскiй Порталъ- Церковный календарь- Русская Библія- Осанна- Святоотеческое наслѣдіе- Наслѣдіе Святой Руси- Слово пастыря- Литературное наслѣдіе- Новости

Осанна
-
Гостевая книга
-
Новости
-
Написать письмо
-
Поискъ
-
Литургика
-
Канонизація святыхъ
-
Ирмологій

Домашняя молитва

Каноны
-
Акаѳисты
-
Псалтирь Божіей Матери

Евхологій

Служебникъ
-
Требникъ

Слѣдованная Псалтирь

Псалтирь
-
Канонникъ
-
Часословъ
-
Мѣсяцесловъ

Тріодь

Постная
-
Цвѣтная

Минеи

Минея Общая
-
Минеи Богослужебныя
-
Архивъ

Октоихъ

Съ 1-го по 4-й гласъ
-
Съ 5-го по 8-й гласъ

Церк.-учит. литература

«Златоустъ»

Греч. и древнерус. тексты

Греч. литург. тексты
-
Древнерус. литург. тексты

Календарь на Вашемъ сайтѣ

Ссылка для установки

Православный календарь

Новости сайтаСегодня - понедѣльникъ, 15 iюля 2019 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 9.
Если вы нашли ошибку на странице, выделите ее мышкой и щелкните по этой ссылке, или нажмите Ctrl+Alt+E

ЦЕРКОВНО-БОГОСЛУЖЕБНЫЯ КНИГИ

ТРІОДІОНЪ, СІЕСТЬ ТРИПѢСНЕЦЪ,
Съ Бо́гомъ Святы́мъ, обдержа́й подоба́ющее ему́ послѣ́дованіе.

Недѣ́ля тре́тія святы́хъ посто́въ.
Поклоне́ніе пра́зднуемъ Честна́го и Животворя́щаго Креста́.

ВЪ СУББОТУ ВЕЧЕРА, НА МАЛѢЙ ВЕЧЕРНИ,
[На Го́споди воззва́хъ:] стихи́ры на 4, гла́съ 6. Подо́бенъ: Ангельскія.

Да Ада́мову потреби́ши кля́тву, пло́ть на́шу пріе́млеши кромѣ́ скве́рны, распина́ешися же и умира́еши, Іису́се Преблагíй, тѣ́мже Кре́стъ Тво́й и копіе́, гу́бу же и тро́сть, гво́здіе вѣ́рно почита́емъ и Воскресе́ніе Твое́ ви́дѣти про́симъ.

Заключа́етъ Еде́мъ дре́вомъ дре́вле змíй, дре́во же Креста́ отверза́етъ се́й всѣ́мъ хотя́щимъ посто́мъ и слеза́ми очи́ститися. Пріиди́те у́бо предлежа́щее ви́дяще, тому́ припаде́мъ со стра́хомъ, вѣ́рніи, зову́ще: отве́рзи врата́ небе́сная, Кре́сте, лю́бящимъ тя́.

Сла́ва, и ны́нѣ. Подо́бенъ:

Егда́ Кресту́ пригвожде́на ви́дѣ, Сло́ве Бо́жій, безсѣ́менно Тебе́ Ро́ждшая, взыва́ше вопію́щи: увы́ Мнѣ́, Ча́до Сладча́йшее! Ко́е Твое́ смире́ніе, Бо́же Мо́й? Ка́ко безстра́стный стра́сть терпи́ши непра́веднымъ судо́мъ? Пѣсносло́влю Твое́ стра́шное кра́йнее снизхожде́ніе.

На стихо́внѣ стихи́ры, подо́бны, гла́съ 2. Подо́бенъ: До́ме Евфра́ѳовъ.

Разрѣши́вшеся у́зъ дре́вняго осужде́нія, вѣ́рніи, дре́вомъ Креста́, на не́мъ пригвожде́ннаго Христа́ славосло́вимъ.

Сти́хъ: Возноси́те Го́спода Бо́га на́шего и покланя́йтеся подно́жію но́гу Его́, я́ко свя́то е́сть.

Пріиди́ ны́нѣ съ на́ми, Дави́де, цѣвни́цу дви́жи, Христа́ возноси́те, поя́, вѣ́рніи, поклони́теся Его́ подно́жію.

Сти́хъ: Бо́гъ же, Ца́рь на́шъ пре́жде вѣ́ка, содѣ́ла спасе́ніе посредѣ́ земли́.

Вознесе́мъ, лю́діе, предлежа́щее Дре́во, и́мже спасе́ніе на́мъ Христо́съ подае́тъ, и вѣ́рою цѣлу́емъ.

Сла́ва, и ны́нѣ, [гла́съ и подо́бенъ] то́йже. Крестобогоро́диченъ:

Вознесе́на на Крестѣ́ за человѣ́ки, ви́дящи Твоего́ Сы́на, Дѣ́во, вопія́ше рыда́ющи: сла́ва благоутро́бію Твоему́.

Та́же: Ны́нѣ отпуща́еши... Трисвято́е, [и] по Отче на́шъ...

Тропа́рь, гла́съ 1:

Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́ и благослови́ достоя́ніе Твое́, побѣ́ды Благовѣ́рному Импера́тору на́шему [и́мярекъ], на сопроти́вныя да́руя и Твое́ сохраня́я Кресто́мъ Твои́мъ жи́тельство.

И быва́етъ отпу́стъ. По отпу́стѣ же вхо́дитъ свяще́нникъ со екклисіа́рхомъ въ сосудохрани́льницу и взе́млютъ Честно́е Дре́во, предыду́щу свѣ́щнику и кади́лу, пою́щимъ тропа́рь: Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́... И прино́сятъ на святу́ю трапе́зу и вжига́ютъ свѣщу́ на всю́ но́щь.


НА ВЕЛИЦѢЙ ВЕЧЕРНИ,

Благословля́етъ свяще́нникъ, и пое́мъ, я́ко обы́чно, предначина́тельный псало́мъ. Та́же стихосло́віе, пе́рвая каѳи́сма. На Го́споди воззва́хъ.., поста́вимъ стихо́въ 10 и пое́мъ стихи́ры воскре́сны осмогла́сника 3, и восто́чны [Анато́ліевы3, и Честна́го Креста́ 4, гла́съ 5. Подо́бенъ: Ра́дуйся по́стниковъ.

Возсія́й, Господе́нь Кре́сте, свѣтолу́чныя мо́лнія твоея́ благода́ти въ сердца́ чту́щихъ тя́ и богопрія́тною любо́вію пріе́млющихъ, міровожделѣ́нне, и́мже сле́зное потреби́ся сѣ́тованіе, и сме́ртныхъ сѣ́тей изба́вихомся, и къ при́сному весе́лію пріидо́хомъ. Покажи́ красоты́ твоея́ благолѣ́піе, воздая́ніе пода́ждь воздержа́нія рабо́мъ твои́мъ, вѣ́рно прося́щимъ твое́ бога́тное заступле́ніе и ве́лію ми́лость.

Ра́дуйся, Живоно́сный Кре́сте, Це́ркве кра́сный раю́, дре́во нетлѣ́нія, прозя́бшее намъ вѣ́чныя сла́вы наслажде́ніе, и́мже бѣсо́встіи отгоня́ются полцы́, и а́нгельстіи свеселя́тся чи́нове, и совокупле́нія вѣ́рныхъ пра́зднуютъ. Ору́жіе непобѣди́мое, утвержде́ніе неруши́мое, царе́й побѣ́до, свяще́нниковъ похвало́, Христо́вы ны́нѣ стра́сти и на́мъ пода́ждь дости́гнути и ве́лію ми́лость.

Ра́дуйся, Живоно́сный Кре́сте, благоче́стія непобѣди́мая побѣ́да, дверь ра́йская, вѣ́рныхъ утвержде́ніе, Це́ркве огражде́ніе, и́мже тля́ разори́ся и упраздни́ся, и попра́ся сме́ртная держа́ва, и вознесо́хомся отъ земли́ къ небе́снымъ, ору́жіе непобѣди́мое, бѣсо́въ сопротивобо́рче, сла́во му́чениковъ, преподо́бныхъ, я́ко вои́стинну, удобре́ніе, приста́нище спасе́нія, да́руяй мíру ве́лію ми́лость.

Гряди́, первозда́нная дво́ице, ли́ка отпа́дшая го́рнихъ, за́вистію человѣкоубíйцы, го́рькою сла́стію дре́ва дре́вле вкуше́ніемъ. Се́ всечестно́е вои́стинну Дре́во предгряде́тъ, къ нему́же прите́кше, ра́достію облобыза́йте и возопíйте къ нему́ съ вѣ́рою: ты́ на́ше воззва́ніе, Кре́сте Всечестны́й, дре́во богоблаже́нное, са́де небе́сный, его́же плода́ причасти́вшеся, нетлѣ́ніе улучи́хомъ, Еде́ма пе́рваго пріе́мше извѣ́стно и ве́лію ми́лость.

Сла́ва, гла́съ 3:

Христе́, Бо́же на́шъ, во́льное распя́тіе во о́бщее воскресе́ніе ро́да человѣ́ческаго воспріе́мый, и тро́стію Креста́, обагре́ніемъ червле́ннымъ Своя́ пе́рсты окровави́вый, оста́вительная намъ ца́рски подписа́ти человѣколю́бствовавый, не пре́зри насъ, бѣ́дствующихъ, и па́ки отъ Тебе́ разстоя́ніе, но уще́дри, Еди́не Долготерпѣли́ве, во обстоя́ніи лю́ди Твоя́ и воста́ни, побори́ борю́щія ны́, я́ко Всеси́ленъ.

И ны́нѣ, богоро́диченъ гла́са. Вхо́дъ. Свѣ́те ти́хій... Проки́менъ: Госпо́дь воцари́ся... Ектенія́, и про́чее, я́ко обы́чно.

На литíи стихи́ра хра́ма. Сла́ва, и ны́нѣ, гла́съ 5:

Зря́щи Тя́ тва́рь вся́ на Крестѣ́ на́га ви́сяща, Содѣ́теля и Зижди́теля всѣ́хъ, измѣня́шеся стра́хомъ и рыда́ше: со́лнце же свѣ́тъ омрачи́ и земля́ колеба́шеся, ка́меніе же разсѣда́шеся и хра́ма свѣ́тлость раздира́шеся, ме́ртвіи воста́ша отъ гробо́въ и а́нгельскія си́лы ужасо́шася, глаго́люще: О, чудесе́! Судія́ су́дится и стра́ждетъ хотя́ за спасе́ніе мíра и обновле́ніе.

На стихо́внѣ стихи́ры осмогла́сника, я́же по алфави́ту. Сла́ва, и ны́нѣ, гла́съ 4:

Пособи́вый, Го́споди, кро́ткому Дави́ду побѣди́ти иноплеме́нника, Вѣ́рному Импера́тору на́шему спобо́рствуй и ору́жіемъ Креста́ низложи́ враги́ на́ша, покажи́, Благоутро́бне, на на́съ дре́внія ми́лости Твоя́ и да разумѣ́ютъ вои́стинну, я́ко Ты́ еси́ Бо́гъ, и на Тя́ надѣ́ющіися побѣжда́емъ, моля́щіися обы́чно Пречи́стѣй Твое́й Ма́тери дарова́тися на́мъ вели́цѣй ми́лости.

Тропа́рь: Богоро́дице Дѣ́во.., два́жды, и кре́стный, еди́ножды, гла́съ 1: Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́...
И про́чее послѣ́дованіе бдѣ́нія, я́ко обы́чно.НА УТРЕНИ,

По шестопса́лміи, Бо́гъ Госпо́дь.., во гла́съ осмогла́сника. И глаго́лемъ тропа́рь воскре́сный, два́жды. Сла́ва, кре́стный: Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́... И ны́нѣ, богоро́диченъ: Гавріи́лу веща́вшу... И обы́чное стихосло́віе. Сѣда́льны глаго́лемъ воскре́сны.

По поліеле́и, [а́ще гдѣ́ хра́мъ Честна́го Креста́,] сѣда́ленъ Креста́, гла́съ 8. Подо́бенъ: Повелѣ́нное та́йно.

Въ раи́ у́бо пре́жде дре́вомъ обнажи́ о вкуше́ніи вра́гъ, нанося́ умерщвле́ніе, Креста́ же дре́во, живота́ одѣя́ніе человѣ́комъ нося́, наведе́ на земли́, и мíръ ве́сь испо́лнися вся́кія ра́дости. Его́же ви́дяще покланя́ема, Бо́гу въ вѣ́рѣ, лю́діе, согла́сно воззове́мъ: испо́лнь храмъ сла́вы Его́. [Два́жды.]

Степе́нна гла́са. Ева́нгеліе у́треннее. Воскресе́ніе Христо́во... Псало́мъ 50-й. Сла́ва, гла́съ 8: Покая́нія отве́рзи ми́... И ны́нѣ: На спасе́нія стези́... Та́же, гла́съ 6: Поми́луй мя́, Бо́же... Мно́жества содѣ́янныхъ мно́ю лю́тыхъ...

Кано́нъ воскре́сенъ и Богоро́дицы, на 6, та́же тріо́ди, на 8, творе́ніе господи́на Ѳео́дора Студи́та, гла́съ 1.

Пѣ́снь 1.

Ирмо́съ: Воскресе́нія де́нь, просвѣти́мся, лю́діе. [Па́сха, Госпо́дня Па́сха: отъ сме́рти бо къ жи́зни, и отъ земли́ къ небеси́, Христо́съ Бо́гъ на́съ преведе́, побѣ́дную пою́щія].

Торжества́ де́нь: воста́ніемъ Христо́вымъ сме́рть безвѣ́стна показа́ся, жи́зни возсія́ заря́, Ада́мъ воста́въ, лику́етъ ра́достію, тѣ́мже воскли́кнемъ, побѣ́дную пою́ще.

Поклоне́нія де́нь Честна́го Креста́, пріиди́те къ сему́, вси́, воста́нія бо Христо́ва зари́, свѣтосія́яй предлага́етъ ны́нѣ, того́ облобыза́имъ, душе́вно ра́дующеся.

Яви́ся, вели́кій Госпо́день Кре́сте, покажи́ ми́ зра́къ боже́ственный красоты́ твоея́ ны́нѣ, досто́йно покло́нника хвалы́ твоея́, и́бо я́ко одушевле́нну тебѣ́, и возглаша́ю, и облобыза́ю тя́.

Да восхва́лятъ согла́сно не́бо и земля́, я́ко предлежи́тъ всѣ́мъ всеблаже́ннѣйшій Кре́стъ, на не́мже пригвожде́нъ тѣле́снѣ, пожре́ся Христо́съ. Того́ лобыза́имъ, душе́вно ра́дующеся.

Сла́ва, тро́иченъ: О, Тро́ице начерта́ньми! О, Еди́нице зра́комъ! Отче, Сы́не, и Ду́ше, единоси́льная Еди́нице, въ совѣ́тѣ, и хотѣ́ніи, и держа́вы нача́лѣ, мíръ Тво́й сохрани́, ми́ръ подаю́щи.

Богоро́диченъ: Иску́са ника́коже вѣ́дущи му́жеска, Дѣ́во, безсѣ́менно ражда́еши Младе́нца, чи́сто но́сиши Рожде́ніе, мíра Творца́, Христа́ Бо́га. Того́ моли́ умири́ти вся́ческая.

Катава́сія: Боже́ственнѣйшій прообрази́ дре́вле Моисе́й, въ Чермнѣ́мъ мо́ри прове́дъ Изра́иля Кресто́мъ Твои́мъ, во́ду жезло́мъ пресѣ́къ, пѣ́снь Тебѣ́ исхо́дную воспѣва́я, Христе́ Бо́же.

Пѣ́снь 3.

Ирмо́съ: Пріиди́те, пи́во піе́мъ [но́вое, не отъ ка́мене непло́дна чудодѣ́емое, но нетлѣ́нія исто́чникъ, изъ гро́ба одожди́вша Христа́, въ Не́мже утвержда́емся].

Пріиди́те, пѣ́снь пои́мъ но́ву, разруше́ніе а́дово торжеству́юще: изъ гро́ба бо Христо́съ воскре́се, сме́рть плѣни́въ и спасе́ вся́ческая.

Пріиди́те почерпе́мъ, вѣ́рніи, не отъ исто́чника источа́ющаго во́ду тлѣ́нную, но отъ исто́чника просвѣще́нія, Креста́ Христо́ва поклоне́ніемъ, о не́мже и хва́лимся.

Дре́вле, его́же прообразова́ше Моисе́й дла́ньма, Кре́стъ Тво́й ны́нѣ облобыза́юще, у́мнаго Амали́ка побѣжда́емъ, Влады́ко Христе́, и́мже и спаса́емся.

Очи́ма и устна́ма чи́стыма пою́ще пѣ́снь ра́дованія, Госпо́дню Кресту́ ра́достію поклони́мся, вѣ́рніи, пле́щуще пѣ́сньми.

Сла́ва, тро́иченъ: Еди́наго въ Тре́хъ Ѵпоста́сехъ Бо́га безнача́льнаго чту́, нераздѣ́льнаго Существа́ зра́комъ: Отца́, Сы́на, и Ду́ха Жива́го, въ ни́хже крести́хомся.

Богоро́диченъ: Въ купинѣ́ Моисе́й Твое́ обра́зно та́инство дре́вле, Чи́стая, ви́дѣ: я́коже бо о́ныя пла́мень, о́гнь Божества́ Твою́ утро́бу не опали́.

Катава́сія: Утверди́, Влады́ко Христе́, Кресто́мъ на ка́мени мя́ вѣ́ры, не поколеба́тися уму́ прило́ги врага́ зла́го, Еди́нъ бо еси́ Свя́тъ.

Сѣда́ленъ, гла́съ 6:

Кре́стъ Тво́й, Го́споди, освяти́ся, въ не́мъ бо быва́ютъ исцѣле́нія боля́щимъ во грѣсѣ́хъ, и́мже Тебѣ́ припа́даемъ, поми́луй на́съ.

Сти́хъ: Возноси́те Го́спода Бо́га на́шего и покланя́йтеся подно́жію но́гу Его́, я́ко свя́то е́сть.

Дне́сь проро́ческое испо́лнися сло́во: се́ бо покланя́емся на мѣ́сто, идѣ́же стоя́стѣ но́зѣ Твои́, Го́споди. И Дре́ва спасе́нія вкуси́вше, грѣхо́вныхъ страсте́й свобо́ду улучи́хомъ, моли́твами Богоро́дицы, Еди́не Человѣколю́бче.

Сла́ва:

То́кмо водрузи́ся дре́во, Христе́, Креста́ Твоего́, основа́нія поколеба́шася сме́рти, Го́споди: его́же бо поглоти́ жела́ніемъ а́дъ, отпусти́ тре́петомъ. Яви́лъ еси́ на́мъ спасе́ніе Твое́, Святы́й, и славосло́вимъ Тя́, Сы́не Бо́жій, поми́луй на́съ.

И ны́нѣ, богоро́диченъ:

Богоро́дице Дѣ́во, моли́ Сы́на Твоего́ пригво́ждшагося во́лею на Крестѣ́ и воскре́сша изъ ме́ртвыхъ, Христа́ Бо́га на́шего, спасти́ся душа́мъ на́шимъ.

Пѣ́снь 4.

Ирмо́съ: На Боже́ственнѣй стра́жи [богоглаго́ливый Авваку́мъ да ста́нетъ съ на́ми, и пока́жетъ свѣтоно́сна а́нгела, я́сно глаго́люща: дне́сь спасе́ніе мíру, я́ко воскре́се Христо́съ, я́ко всеси́ленъ].

Се́ воскре́се Христо́съ, — мѵроно́сицамъ жена́мъ а́нгелъ рече́, — не рыда́йте, ше́дше рцы́те апо́столомъ: ра́дуйтеся, дне́сь спасе́ніе мíру, мучи́тельство врага́ сме́ртію разруши́ся.

Живоно́снаго Твоего́ Креста́ покло́нную ра́дость дне́сь, Христе́, срѣта́юще, предсрѣ́теніе твори́мъ всесвяты́я стра́сти Твоея́, ю́же во спасе́ніе мíра содѣ́лалъ еси́, Спа́се, я́ко Всеси́ленъ.

Дне́сь быва́етъ ра́дость на небеси́ и на земли́, я́ко Христо́во зна́меніе мíру явля́ется — Кре́стъ треблаже́нный: се́й бо предложе́нъ бы́въ, источа́етъ кла́няющимся ему́ ра́дость приснотеку́щую.

Что́ Ти́ принесе́мъ, Христе́, я́ко Честно́му Кресту́ да́лъ еси́ на́мъ поклони́тися? На не́мже всесвята́я кро́вь Твоя́ излія́ся, идѣ́же и пло́ть Твоя́ гвоздьми́ водрузи́ся, его́же облобыза́юще, ны́нѣ благодари́мъ Тя́.

Тро́иченъ: Еди́наго Божества́ пою́ Три́ Ѵпоста́си, нераздѣ́льно, есте́ственнѣ про́сто проповѣ́дая: Отца́ безнача́льна, Сы́на и Ду́ха Свята́го сопресто́льна, госпо́дство еди́но, и еди́но ца́рство, еди́ну держа́ву присносу́щную.

Богоро́диченъ: Еди́на въ жена́хъ яви́лася еси́, — ве́щь пречу́дна, Чи́стая, слы́шаніе стра́шное! — естество́ бо Ты́ обнови́ла еси́, безъ сѣ́мене ро́ждши, пребыва́ющи па́ки, я́коже пре́жде Дѣ́ва. Роди́выйся бо изъ Тебе́ Бо́гъ е́сть и́стинный.

Катава́сія: На Крестѣ́ Тя́, Си́льне, свѣти́ло вели́кое ви́дѣвъ, тре́петомъ взя́тся, лучи́ сопря́тавъ, скры́. Вся́ же тва́рь воспѣ́ со стра́хомъ Твое́ долготерпѣ́ніе, и́бо испо́лнися земля́ Твоего́ хвале́нія.

Пѣ́снь 5.

Ирмо́съ: Утренюемъ у́треннюю [глубоку́, и вмѣ́сто мíра пѣ́снь принесе́мъ Влады́цѣ, и Христа́ у́зримъ, пра́вды Со́лнце, всѣ́мъ жи́знь возсія́юща].

Возсія́лъ еси́ отъ гро́ба, Незаходи́мый Свѣ́те, мíру облиста́я нетлѣ́ніе, потреби́лъ еси́, Го́споди, сме́ртный пла́чь отъ коне́цъ, я́ко Благоутро́бенъ.

Присту́пимъ, очище́нніи воздержа́ніемъ, те́плѣ облобыза́юще во хвале́ніи Дре́во Всесвято́е, на не́мже Христо́съ распина́емь, спасе́ мíръ, я́ко Благоутро́бенъ.

Лику́ютъ въ весе́ліи а́нгельстіи чи́ни, дне́сь Креста́ Твоего́ поклоне́ніемъ, тѣ́мъ бо низложи́лъ еси́ бѣсо́вскія полки́, спасы́й, Христе́, человѣ́чество.

Ра́й другíй позна́ся Це́рковь, я́коже пре́жде Дре́во иму́щая Живоно́сное, Кре́стъ Тво́й, Го́споди, изъ него́же прикоснове́ніемъ безсме́ртію причасти́хомся.

Сла́ва, тро́иченъ: Собезнача́льны Три́ сла́влю, Еди́наго Существа́: Бо́га Отца́, Сы́на, и Ду́ха, — Свѣтъ Еди́нъ Трисія́тельный, ку́пно держа́вное ца́рство, въ неслія́нномъ то́ждествѣ.

Богоро́диченъ: Родила́ еси́ естества́ зако́номъ, но па́че зако́на: Тебе́ бо Еди́ныя безсѣ́менно рождество́, стра́шный и помышля́емый нра́въ, и глаго́лемый рожде́нія Твоего́, Всенепоро́чная.

Катава́сія: Утренююще, Тя́ воспѣва́емъ, Спа́се Ще́дре, ми́ръ обрѣ́тше Кресто́мъ Твои́мъ, и́мже обнови́лъ еси́ ро́дъ человѣ́ческій, ко Свѣ́ту Невече́рнему вводя́ на́съ.

Пѣ́снь 6.

Ирмо́съ: Снизше́лъ еси́ [въ преиспо́дняя земли́ и сокруши́лъ еси́ вереи́ вѣ́чныя, содержа́щія свя́занныя, Христе́, и тридне́венъ, я́ко отъ ки́та Іо́на, воскре́слъ еси́ отъ гро́ба].

Воскре́слъ еси́, сме́рть упраздни́въ, Христе́, я́коже вели́кій Ца́рь, отъ а́довыхъ сокро́вищъ воззва́лъ еси́ на́съ въ наслажде́ніе Ца́рства небе́снаго, въ зе́млю безсме́ртія.

Пле́щуще пѣ́сньми боже́ственными, вѣ́рніи, воскли́кнемъ Бо́гу, Кре́стъ Госпо́день цѣлу́юще: освяще́нія бо источа́етъ исто́чникъ всѣ́мъ су́щимъ въ мíрѣ.

Исполня́ется пѣснописа́тельный гла́съ: се́ бо покланя́емся пречи́стыхъ но́гъ Твои́хъ подно́жію, Всеси́льне, Кресту́ Твоему́ Честно́му, тривожделѣ́нному дре́ву.

Еже ви́дѣ дре́во въ Тво́й хлѣ́бъ вложе́ное, во проро́цѣхъ рыда́тель, Кре́стъ Тво́й, Ще́дре, облобыза́юще, воспѣва́емъ Твоя́ у́зы и погребе́ніе, копіе́ же и гво́здія.

На ра́мѣхъ, его́же изво́лилъ еси́, Христе́, носи́ти, святы́й Крестъ, и на се́мъ вознести́ся, и распя́тися пло́тію, облобыза́юще, собира́емъ крѣ́пость на враги́ неви́димыя.

Тро́иченъ: Еди́ницу въ Тре́хъ начерта́ніихъ пою́ и Тро́ицу во Еди́номъ Естествѣ́ покланя́емую, Бо́га Тро́е ку́пно, Свѣ́тъ Трисо́лнечный, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха.

Богоро́диченъ: Чуде́съ вели́кое чу́до въ Тебѣ́ яви́ся, Нескве́рная Агнице: взе́млющаго бо мíра грѣ́хъ, Агнца родила́ еси́, Его́же моли́ прилѣ́жно о пою́щихъ Тя́.

Катава́сія: Образъ Боже́ственнаго Креста́ Іо́на во чре́вѣ ки́товѣ просте́ртыма дла́нма проначерта́ и взира́ше, спасе́нъ отъ звѣ́ря си́лою Твое́ю, Сло́ве.

Конда́къ, гла́съ 7. Самогла́сенъ:

Не ктому́ пла́менное ору́жіе храни́тъ вра́тъ Еде́мскихъ, на ты́я бо на́йде пресла́вный соу́зъ, Дре́во Кре́стное, сме́ртное жа́ло и а́дова побѣ́да прогна́ся. Предста́лъ бо еси́, Спа́се мо́й, вопія́ су́щимъ во а́дѣ: вни́дите па́ки въ ра́й.

Икосъ:

Три́ кресты́ водрузи́ на Голго́ѳѣ Пила́тъ: два́ разбо́йниковъ и еди́нъ Жизнода́вца. Его́же ви́дѣ а́дъ и рече́ су́щимъ до́лѣ: о, слуги́ мои́ и си́лы моя́! Кто́ водрузи́въ гво́здіе въ се́рдце мое́, древяны́мъ мя́ копіе́мъ внеза́пу прободе́? И растерза́юся, вну́тренними мои́ми болю́, утро́бою уязвля́юся, чу́вства моя́ смуща́ютъ ду́хъ мо́й, и понужда́ются изрыга́ти Ада́ма и су́щія отъ Ада́ма, дре́вомъ да́нныя ми́: Дре́во бо сія́ вво́дитъ па́ки въ ра́й.

Синакса́рій.

Стихи́: Кресту́ вся́ земля́ да покланя́ется,

             Имже позна́ла Тебѣ́ покланя́тися, Сло́ве.

Въ то́йже де́нь, въ недѣ́лю тре́тію посто́въ, поклоне́ніе пра́зднуемъ Честна́го и Животворя́щаго Креста́, вины́ ра́ди сицевы́:

Поне́же бо четыредесятодне́внымъ посто́мъ, о́бразомъ нѣ́кимъ и мы́ распина́емся, умерщвля́еми отъ страсте́й, го́рести же чу́вство и́мамы, уныва́юще и низпа́дающе, предлага́ется Честны́й и Животворя́щій Кре́стъ, я́ко у́бо прохлажда́я и утвержда́я на́съ, и воспомина́я на́мъ стра́сти Го́спода на́шего Іису́са Христа́, и утѣша́я. Аще Бо́гъ на́шъ на́съ ра́ди распя́тся, коли́ко подоба́етъ на́мъ Его́ ра́ди дѣ́яти, облегча́я же болѣ́зни на́ша предложе́ніемъ Влады́чнихъ скорбе́й, и воспомина́ніемъ, и упова́ніемъ, Кресто́мъ сла́вы? Яко бо Спа́съ на́шъ на Кре́стъ возше́дъ, просла́вися безче́стнымъ жи́тельствомъ и огорче́ніемъ, си́це подоба́етъ и на́мъ дѣ́яти, да и спросла́вимся Ему́, а́ще и нѣ́что нѣ́когда стра́ждемъ печа́льное. И и́нако: я́коже до́лгій и жесто́кій пу́ть проходя́щіи, и трудо́мъ отягча́вшіи, а́ще гдѣ́ дре́во благосѣнноли́ственное обря́щутъ, ма́ло сѣ́дше, упокоя́ются, и я́ко у́бо ю́ни бы́вше про́чее пу́ть прохо́дятъ, та́ко и ны́нѣ, въ по́стное вре́мя, и приско́рбный пу́ть, и по́двигъ, насади́ся посредѣ́ отъ святы́хъ оте́цъ Живоно́сный Кре́стъ, осла́бу и прохлажде́ніе на́мъ подая́й благому́жественны же и ле́гки къ про́чему труду́ утруди́вшіяся устроя́я. Или́ я́коже е́сть при царе́вѣ прише́ствіи, предхо́дятъ о́наго зна́менія и ски́птры, та́же и са́мъ прихо́дитъ, ра́дуяся о побѣ́дѣ и веселя́ся, свесели́тся же вку́пѣ и послу́шное. Та́ко и Госпо́дь на́шъ Іису́съ Христо́съ, хотя́ ели́ко неукло́нно на сме́рть показа́ти побѣ́ду, и со сла́вою произы́ти воскре́снымъ дне́мъ, предпосла́ ски́птръ Сво́й, Ца́рское зна́меніе, Животворя́щій Кре́стъ, обра́дованія и прохлажде́нія на́съ, я́ко мно́жайша исполня́ющій, и устроя́ющій на́съ гото́выхъ бы́ти, и Самаго́ ели́ко мо́щно Царя́ воспрія́ти, и восхвали́ти свѣ́тло побѣжда́юща.

Посредѣ́ же святы́я Четыредеся́тницы седми́цы, зане́ го́рькому исто́чнику подо́бна е́сть свята́я Четыредеся́тница, сокруше́нія ра́ди, и су́щія на́мъ отъ поста́ го́рести и печа́ли. Якоже у́бо во о́наго среду́ боже́ственный Моисе́й дре́во вложи́ и услади́ его́, та́ко и проведы́й на́съ Бо́гъ у́мнаго Чермна́го мо́ря, и фарао́на, животворя́щимъ дре́вомъ Честна́го и Животворя́щаго Креста́ услажда́етъ го́ресть посто́мъ отъ Четыредеся́тницы, и утѣша́я на́съ я́ко въ пусты́ни пребыва́ющихъ, до́ндеже ко у́мному Іерусали́му возведе́тъ Свои́мъ Воскресе́ніемъ. Или́, поне́же Кре́стъ дре́во живота́ глаго́лется и е́сть, о́но же дре́во посредѣ́ рая́ Еде́ма насажде́но бя́ше, прили́чно и боже́ственніи отцы́ Кре́стное Дре́во посредѣ́ святы́я Четыредеся́тницы насади́ша, вку́пѣ у́бо и Ада́мово ла́комство помина́юще, вку́пѣ же и о́наго отъя́тія пропису́юще настоя́щимъ Дре́вомъ: сего́ бо вкуша́юще не ктому́ умира́емъ, но па́че и оживля́емся. Того́ си́лою, Христе́ Бо́же, и на́съ сохрани́ отъ лука́ваго искуше́ній, и Боже́ственнымъ Твои́мъ Страсте́мъ и Живоно́сному Воскресе́нію поклони́тися сподо́би, четыредесятодне́вное благосвѣ́тлѣ преше́дшимъ по́прище, и поми́луй на́съ, я́ко еди́нъ Бла́гъ и Человѣколю́бецъ, ами́нь.

Пѣ́снь 7.

Ирмо́съ: Отроки отъ пе́щи [Изба́вивый, бы́въ Человѣ́къ, стра́ждетъ я́ко сме́ртенъ, и стра́стію сме́ртное въ нетлѣ́нія облачи́тъ благолѣ́піе, Еди́нъ Благослове́нъ, отце́въ Бо́гъ, и Препросла́вленъ].

Воскре́слъ еси́ изъ гро́ба тридне́вно, я́ко спя́й, Го́споди, а́довы вра́тари порази́въ Боже́ственною си́лою и дре́внія воздви́гъ пра́отцы, Еди́не Благослове́нный, отце́въ Бо́же, и Препросла́вленный.

Цѣвни́цею пѣ́сней лику́юще возра́дуемся дне́сь, лю́діе, кре́стнымъ поклоне́ніемъ на се́мъ пригвозди́вшагося Христа́ сла́вяще, Еди́наго Благослове́ннаго, отце́въ Бо́га, и Препросла́вленнаго.

Показа́вый умерщвле́нія орга́нъ, жи́зни дѣ́лателище, мíру облобыза́тельное, Тво́й Кре́стъ, Всеще́дре, тому́ покланя́ющіяся освяти́, Еди́не Благослове́нный, отце́въ Бо́же, и Препросла́вленный.

Еди́не Ми́лостиве и Благоутро́бне, просвѣти́, освяти́, еди́не Іису́се, покланя́ющіяся вѣ́рно Твоему́ Кресту́ и Боже́ственнымъ страда́ніемъ, Еди́не Благослове́нный, отце́въ Бо́же, и Препросла́вленный.

Сла́ва, тро́иченъ: Еди́ницу въ Трехъ Ѵпоста́сехъ, пою́ Божество́: Свѣ́тъ бо Оте́цъ, Свѣ́тъ Сы́нъ, Свѣ́тъ Ду́хъ, Свѣ́ту нераздѣ́льну пребыва́ющу, еди́нствомъ есте́ственнымъ и треми́ луча́ми Ли́цъ сія́ющу.

Богоро́диченъ: Всѣ́хъ проро́къ многоимени́тое Ты еси́ проповѣ́даніе: врата́ бо Бо́жія, ру́чка злата́я, земля́ свята́я, яви́лася еси́, Дѣ́во Богоневѣ́стная, ро́ждшая пло́тію Іису́са Христа́, отце́въ Бо́га и Препросла́вленна.

Катава́сія: Изъ пла́мене о́троки избавле́й, пло́ть пріи́мъ, прише́лъ еси́ на зе́млю и, на Крестѣ́ пригвожде́нъ, спасе́ніе на́мъ дарова́лъ еси́, Христе́, Еди́нъ Благослове́нъ, отце́въ Бо́же, и Препросла́вленъ.

Пѣ́снь 8.

Ирмо́съ: Се́й нарече́нный [и святы́й де́нь — еди́нъ суббо́тъ ца́рь и госпо́дь, пра́здниковъ пра́здникъ и торжество́ е́сть торже́ствъ, въ о́ньже благослови́мъ Христа́ во вѣ́ки].

Мѵ́ро въ рука́хъ что́ держите́ вся́ко? Кого́ же взыску́ете? — Ны́нѣ явле́йся ю́ноша во гро́бѣ, вопія́, — воскре́се Христо́съ и Бо́гъ на́шъ, возста́вивый естество́ человѣ́ковъ отъ а́довыхъ сокро́вищъ.

Ра́дуйся, Требога́тое Дре́во и Боже́ственное, Кре́сте, свѣ́те су́щимъ во тмѣ́, четвероконе́чный мíръ сія́ніемъ твои́мъ, воста́нія Христо́ва проявле́й зари́, сподо́би вся́ вѣ́рныя дости́гнути Па́сху.

Въ сíй де́нь благоуха́ютъ мѵ́ра Боже́ственныя мѵрополо́жницы, живомѵ́рственное Дре́во — Кре́стъ Христо́въ. Обоня́имъ его́ богодухнове́нныя вони́, тому́ покланя́ющеся вѣ́рно во вѣ́ки.

Гряди́, Елиссе́е проро́че, рцы́ я́вѣ, что́ дре́во о́ное, е́же въ во́ду вложи́лъ еси́? — Кре́стъ Христо́въ, и́мже отъ глубины́ тли́ извлеко́хомся. Тому́ покланя́ющеся вѣ́рно во вѣ́ки.

Дре́вле Іа́ковъ прообразу́я Кре́стъ Тво́й, Христе́, Іо́сифъ покланя́шеся боже́ственнаго жезла́ кра́еви, ски́птръ се́й стра́шный Ца́рствія Твоего́ предви́дѣвъ, ему́же ны́нѣ покланя́емся вѣ́рно во вѣ́ки.

Благослови́мъ Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, Го́спода.

Тро́иченъ: Еди́но въ Тре́хъ начерта́ніихъ Существо́ сла́вя, не слива́ю единоли́чно Тре́хъ, ниже́ пресѣца́ю зра́ка, Отца́, и Сы́на, со Ду́хомъ, — Еди́нъ бо надъ всѣ́ми Бо́гъ въ Тро́ицѣ.

Богоро́диченъ: Еди́на въ ма́терехъ яви́лася еси́ дѣ́ва, Богоневѣ́сто Марíе, безъ му́жа роди́вши Христа́ Спа́са, чистоты́ зна́меніе сохрани́вши. Тебе́ ублажа́емъ, вѣ́рніи, во вѣ́ки.

Катава́сія: Ру́цѣ, въ ро́въ ве́рженый льво́въ, иногда́ вели́кій во проро́цѣхъ крестообра́зно просте́ръ Даніи́лъ, неврежде́нъ отъ си́хъ снѣ́ди спасе́ся, благословя́ Христа́ Бо́га во вѣ́ки.

Пѣ́снь 9.

Ирмо́съ: Свѣти́ся, свѣти́ся, [но́вый Іерусали́ме, сла́ва бо Госпо́дня на тебѣ́ возсія́. Лику́й ны́нѣ и весели́ся, Сіо́не. Ты́ же, Чи́стая, красу́йся, Богоро́дице, о воста́ніи Рождества́ Твоего́].

Во гро́бъ соше́лъ еси́, Жизнода́вче и Бо́же, и сокруши́лъ еси́ вся́ закле́пы же и вереи́, и ме́ртвыя воскреси́лъ еси́, — сла́ва воста́нію Твоему́, — вопію́щія, — Христе́, Спа́се Всеси́льне.

Гро́бъ Тво́й жи́знь мнѣ́, Христе́, источи́, содержа́й бо жи́знь, предста́въ возопи́лъ еси́ живу́щимъ во гробѣ́хъ: су́щіи во у́захъ разрѣши́теся, Азъ бо мíра Избавле́ніе пріидо́хъ.

Пѣ́сньми да взыгра́ютъ вся древа́ дубра́вная, тезоимени́тое Дре́во Креста́ зря́ще облобыза́емое дне́сь, на не́мже Христо́съ вознесе́ главу́, я́коже проро́чествуетъ боже́ственный Дави́дъ.

Дре́вомъ уме́рый, Дре́во тя́ обрѣто́хъ жи́зни, Христоно́сне Кре́сте мо́й, храни́телю мо́й неруши́мый, на де́моны крѣ́пкая держа́во, тебѣ́ покланя́яйся, дне́сь зову́: освяти́ мя́ сла́вою твое́ю.

Весели́ся, ра́дуйся Це́рковь Бо́жія, Дре́ву требога́тному покланя́ющися дне́сь всесвята́го Креста́ Христо́ва, Ему́же слу́жатъ чи́нове а́нгельстіи и со стра́хомъ предстоя́тъ.

Тро́иченъ: Тро́ицѣ Ли́цы, Еди́ницѣ Естество́мъ покланя́юся, Тебѣ́ Божество́ Свято́е, Отцу́, и Сы́ну, со Святы́мъ же Ду́хомъ, еди́ному нача́лу, еди́ному Ца́рству, всѣ́ми влады́чествующему.

Богоро́диченъ: Гора́ вели́кая, въ ню́же всели́ся Христо́съ, Ты́ яви́лася еси́, Дѣ́во, я́коже боже́ственный Дави́дъ вопіе́тъ, Еюже мы́ вознесо́хомся къ небеси́, всыни́вшеся Ду́хомъ, Всеблаже́нная.

Катава́сія: О, Ма́ти, Дѣ́во и Богоро́дице нело́жная, ро́ждшая безсѣ́менно Христа́ Бо́га на́шего, на Кре́стъ возне́сшагося пло́тію. Тя́, вѣ́рніи вси́, досто́йно съ Ни́мъ ны́нѣ велича́емъ.

Ексапостила́рій воскре́сенъ. И Креста́. Подо́бенъ: Со ученики́.

[Сла́ва:] Кре́стъ Христо́въ Честны́й дне́сь предложе́нный ви́дѣвше поклони́мся, и вѣ́рно возвесели́мся, облобыза́юще любо́вію, на се́мъ во́лею распе́ншагося, прося́ще Го́спода, сподо́бити всѣ́хъ на́съ и Кресту́ Честно́му поклони́тися, и дости́гнути Воскресе́ніе неосужде́нно.

И ны́нѣ, богоро́диченъ: Дре́ву, на не́мже, Всечи́стая, пречи́стѣи дла́ни о на́съ простре́, пригвозди́выйся Сы́нъ Тво́й, ны́нѣ благоче́стно покланя́ющимся, да́ждь на́мъ ми́ръ, и міроспаси́тельныя всечестны́я стра́сти предвари́ти, и свѣ́тлой мірора́достной господоимени́той Па́сцѣ поклони́тися, и свѣтоно́сному дню́.

На хвали́техъ поста́вимъ стихо́въ 8 и пое́мъ стихи́ры воскре́сны осмогла́сника 4, и трипѣ́снца подо́бны 3, повторя́юще 1, гла́съ 4. Подо́бенъ: Яко до́бля.

Во гла́сѣхъ воскли́кнемъ, въ пѣ́снехъ возвели́чимъ, Кре́стъ Честны́й облобыза́юще, и къ нему́ возопіи́мъ: Кре́сте Всече́стне, освяти́ на́ша ду́ши и тѣлеса́ си́лою твое́ю, и отъ вся́каго вре́да сопроти́вныхъ соблюди́ неврежде́ны, благоче́стно покланя́ющіяся тебѣ́.

Приступи́вше, почерпи́те неистоща́емыхъ во́дъ, Креста́ благода́тію пролива́емыхъ: се́ предлежа́щее ви́дяще Дре́во свято́е, дарова́ній исто́чникъ, напое́ное кро́вію и водо́ю Влады́ки всѣ́хъ, на то́мъ во́лею возне́сшагося и земны́я воздви́гшаго.

Сти́хъ: Возноси́те Го́спода Бо́га на́шего и покланя́йтеся подно́жію но́гу Его́, я́ко свя́то е́сть.

Це́ркве утвержде́ніе, царе́й держа́ва, мона́шествующихъ похвала́ и спасе́ніе, — ты́ еси́, Кре́сте Всече́стне. Тѣ́мже покланя́ющеся тебѣ́, и се́рдцемъ, и душе́ю, просвѣща́емся днесь Боже́ственною благода́тію на тебѣ́ Пригвозди́вшагося, и держа́ву льсти́ваго Разори́вшаго, и кля́тву Потре́бльшаго.

Сти́хъ: Бо́гъ же, Ца́рь на́шъ пре́жде вѣ́ка, содѣ́ла спасе́ніе посредѣ́ земли́.

И повторя́юще пе́рвую стихи́ру:

[Во гла́сѣхъ воскли́кнемъ, въ пѣ́снехъ возвели́чимъ, Кре́стъ Честны́й облобыза́юще, и къ нему́ возопіи́мъ: Кре́сте Всече́стне, освяти́ на́ша ду́ши и тѣлеса́ си́лою твое́ю, и отъ вся́каго вре́да сопроти́вныхъ соблюди́ неврежде́ны, благоче́стно покланя́ющіяся тебѣ́.]

Та́же глаго́лемъ сти́хъ: Воскресни́, Го́споди Бо́же мой, да вознесе́тся рука́ Твоя́, не забу́ди убо́гихъ Твои́хъ до конца́.

И пое́мъ самогла́сенъ, гла́съ 8:

Высокому́драго ра́зума злыхъ фарисе́евъ, всѣ́хъ Госпо́дь при́тчею убѣжа́ти сего́ научи́, и не высокому́дрствовати па́че, е́же подоба́етъ му́дрствовати, всѣ́хъ наказа́, прописа́ніе и о́бразъ Са́мъ бы́въ, да́же до распя́тія и сме́рти, Са́мъ Себе́ излія́въ. Благодаря́ще у́бо съ мытаре́мъ, рце́мъ: пострада́вый за ны́ и безстра́стенъ пребы́вый, Бо́же, отъ страсте́й на́съ изба́ви и спаси́ ду́ши на́ша.

Сла́ва: па́ки то́йже. И ны́нѣ: Преблагослове́нна еси́... Славосло́віе вели́кое.


Егда́ же начина́емъ пѣ́ти: Сла́ва въ вы́шнихъ... Тогда́ пріи́детъ іере́й, оболче́нъ во вся́ свяще́нническія оде́жды, [или́ а́ще гдѣ́ бу́детъ старѣ́й, то́ отъ пе́рвѣйшаго въ свои́хъ и́мъ мѣ́стѣхъ до́лжно е́сть сему́ бы́ти]. И, взе́мъ кади́льницу, кади́тъ Святу́ю Трапе́зу и Честны́й Кре́стъ, та́же подъе́млетъ его́ на ди́скосѣ со храни́льницею на главу́ свою́, и исхо́дитъ отъ лѣ́выя страны́ престо́ла сѣ́верными две́рьми, предыду́щимъ ему́ свѣща́мъ дву́мъ и кади́льницѣ, и отхо́дитъ до ца́рскихъ вра́тъ. Сконча́ну же бы́вшу славосло́вію и трисвято́му, глаго́летъ свяще́нникъ: Прему́дрость, про́сти. И начина́емъ тропа́рь: Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́.., три́жды. И прихо́дитъ іере́й, нося́ Честны́й Кре́стъ, предъ святы́я две́ри, и та́мо угото́вану четвероно́жнику, и полага́ется верху́ его́ Честны́й Кре́стъ и, отве́рзъ храни́льницу, кади́тъ крестообра́зно отъ четы́рехъ стра́нъ.

И абіе пое́мъ тропа́рь, гла́съ 6:

Кресту́ Твоему́ покланя́емся, Влады́ко, и свято́е Воскресе́ніе Твое́ сла́вимъ. [Три́жды.]

И начина́ютъ покланя́тися, а́ще гдѣ́ во оби́тели, игу́менъ или́ и́нъ пе́рвенствуяй во свяще́нныхъ, та́кожде и про́чіи свяще́нницы, покланя́ющеся предъ Честны́мъ Кресто́мъ два́жды; цѣлу́ютъ же пре́жде старѣ́йшіи и, по цѣлова́ніи, па́ки покланя́ются еди́ножды. Та́кожде творя́тъ и про́чіи свяще́нницы, десна́я страна́ и лѣ́вая. Та́кожде прихо́дятъ и бра́тія два́ два́, покланя́ющеся по чи́ну и́хъ.

Кла́няющимся же бра́тіямъ, пое́мъ самогла́сны сія́, гла́съ 2:

Пріиди́те, вѣ́рніи, Животворя́щему Дре́ву поклони́мся, на не́мже Христо́съ, Ца́рь сла́вы, во́лею ру́цѣ распросте́ръ, вознесе́ на́съ на пе́рвое блаже́нство, их́же пре́жде сла́стію укра́дъ вра́гъ, изгна́ны отъ Бо́га сотвори́. Пріиди́те, вѣ́рніи, Дре́ву поклони́мся, и́мже сподо́бихомся неви́димыхъ вра́гъ сокруши́ти главы́. Пріиди́те, вся́ оте́чествія язы́къ, Кре́стъ Госпо́день пѣ́сньми почти́мъ: ра́дуйся, Кре́сте, па́дшаго Ада́ма соверше́нное избавле́ніе! О тебѣ́ вѣ́рнѣйшіи ца́ріе на́ши хва́лятся, я́ко твое́ю си́лою исма́ильтескія лю́ди держа́вно покаря́юще. Тебе́ ны́нѣ со стра́хомъ христіа́не цѣлу́емъ, на тебѣ́ пригвозди́вшагося Бо́га сла́вимъ, глаго́люще: Го́споди, на то́мъ пригвозди́выйся, поми́луй на́съ, я́ко Бла́гъ и Человѣколю́бецъ.

Гла́съ 8:

Дне́сь Влады́ка тва́ри и Госпо́дь сла́вы на Крестѣ́ пригвожда́ется и въ ре́бра пробода́ется. Же́лчи и о́цта вкуша́етъ сла́дость церко́вная. Вѣнце́мъ отъ те́рнія облага́ется, покрыва́яй не́бо о́блаки. Оде́ждею облачи́тся поруга́нія, и зауша́ется бре́нною руко́ю, руко́ю созда́вый человѣ́ка. По плеще́ма біе́нъ быва́етъ, одѣва́яй не́бо о́блаки. Заплева́нія и ра́ны пріе́млетъ, поноше́нія и зауше́нія, и вся́ терпи́тъ мене́ ра́ди осужде́ннаго, Изба́витель мо́й и Бо́гъ, да спасе́тъ мíръ отъ пре́лести, я́ко Благоутро́бенъ.

Сла́ва, гла́съ 8:

Дне́сь неприкоснове́нный существо́мъ, прикоснове́нъ мнѣ́ быва́етъ, и стра́ждетъ стра́сти свобожда́яй мя́ отъ страсте́й; свѣ́тъ подава́яй слѣпы́мъ, отъ беззако́нныхъ усте́нъ оплева́ется, и дае́тъ плещи́ за плѣне́нныя на ра́ны. Сего́ Чи́стая Дѣ́ва и Ма́ти на Крестѣ́ зря́щи, болѣ́зненно вѣща́ше: увы́ Мнѣ́, Ча́до Мое́, что́ сіе́ сотвори́лъ еси́? Кра́сный добро́тою па́че всѣ́хъ человѣ́къ, бездыха́нный и беззра́чный явля́ешися, не имѣ́я ви́да, ниже́ добро́ты. Увы́ Мнѣ́, Мо́й Свѣ́те, не могу́ спя́ща зрѣ́ти Тя́, утро́бою уязвля́юся, и лю́тое ору́жіе се́рдце Мое́ прохо́дитъ. Воспѣва́ю Твоя́ стра́сти, покланя́юся благоутро́бію Твоему́, Долготерпѣли́ве, Го́споди, сла́ва Тебѣ́!

И ны́нѣ, гла́съ то́йже:

Дне́сь проро́ческое испо́лнися сло́во: се́ бо покланя́емся на мѣ́сто, идѣ́же стоя́ша но́зѣ Твои́, Го́споди. И Дре́ва спасе́нія вкуси́вше, грѣхо́вныхъ страсте́й свобо́ду улучи́хомъ, моли́твами Богоро́дицы, Еди́не Человѣколю́бче.

Та́же ектеніи́ и отпу́стъ. Сла́ва, и ны́нѣ, стихи́ра ева́нгельская, въ притво́рѣ. И чте́тся оглаше́ніе Студи́тово, и ча́съ 1-й, и соверше́нный отпу́стъ.НА ЛИТУРГІИ,

Изобрази́тельная. Блаже́нна гла́са, на 6, и отъ кано́на Креста́, пѣ́снь 3-я, на 4. Вмѣ́сто же трисвята́го пое́мъ: Кресту́ Твоему́ покланя́емся, Влады́ко, и свято́е Воскресе́ніе Твое́ сла́вимъ. Проки́менъ Апо́стола, гла́съ 6: Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́,* и благослови́ достоя́ніе Твое́. Сти́хъ: Къ Тебѣ́, Го́споди, воззову́, Бо́же мо́й, да не премолчи́ши отъ мене́. Апо́столъ ко Евре́емъ, зача́ло 311. Аллилу́ія, гла́съ 1: Помяни́ со́нмъ Тво́й, его́же стяжа́лъ еси́ испе́рва. Сти́хъ: Бо́гъ же, Ца́рь на́шъ пре́жде вѣ́ка, содѣ́ла спасе́ніе посредѣ́ земли́. Ева́нгеліе отъ Ма́рка, зача́ло 37. Прича́стенъ: Зна́менася на на́съ свѣ́тъ лица́ Твоего́, Го́споди.

Источникъ: Тріо́діонъ, сíесть трипѣ́снецъ. — Кíевъ: Въ тѵпогра́фіи Кíево-Пече́рской Успе́нской Ла́вры, 1864. — Л. 192 – 200.

/ Къ оглавленію раздѣла /


Наверхъ / Къ титульной страницѣ

0