Собраніе богослужебныхъ текстовъ Православной Церкви

Русскiй Порталъ- Церковный календарь- Русская Библія- Осанна- Святоотеческое наслѣдіе- Наслѣдіе Святой Руси- Слово пастыря- Литературное наслѣдіе- Новости

Осанна
-
Гостевая книга
-
Новости
-
Написать письмо
-
Поискъ
-
Литургика
-
Канонизація святыхъ
-
Ирмологій

Домашняя молитва

Каноны
-
Акаѳисты
-
Псалтирь Божіей Матери

Евхологій

Служебникъ
-
Требникъ

Слѣдованная Псалтирь

Псалтирь
-
Канонникъ
-
Часословъ
-
Мѣсяцесловъ

Тріодь

Постная
-
Цвѣтная

Минеи

Минея Общая
-
Минеи Богослужебныя
-
Архивъ

Октоихъ

Съ 1-го по 4-й гласъ
-
Съ 5-го по 8-й гласъ

Церк.-учит. литература

«Златоустъ»

Греч. и древнерус. тексты

Греч. литург. тексты
-
Древнерус. литург. тексты

Календарь на Вашемъ сайтѣ

Ссылка для установки

Православный календарь

Новости сайтаСегодня - среда, 19 iюня 2019 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 20.
Если вы нашли ошибку на странице, выделите ее мышкой и щелкните по этой ссылке, или нажмите Ctrl+Alt+E

ЦЕРКОВНО-БОГОСЛУЖЕБНЫЯ КНИГИ

ТРІОДІОНЪ, СІЕСТЬ ТРИПѢСНЕЦЪ,
Съ Бо́гомъ Святы́мъ, обдержа́й подоба́ющее ему́ послѣ́дованіе.

Въ суббо́ту сы́рную.
Па́мять соверша́емъ всѣ́хъ преподо́бныхъ и богоно́сныхъ оте́цъ, въ по́двизѣ просія́вшихъ.

ВЪ ПЯТОКЪ ВЕЧЕРА,

Пріиди́те, вси́ вѣ́рніи, преподо́бныхъ оте́цъ ли́ки воспои́мъ: Анто́нія верхо́внаго, свѣ́тлаго Евѳи́мія, и кого́ждо и вся́ вку́пѣ. И си́хъ, я́коже другíй ра́й сла́дости, гражда́нства мы́сленно преходя́ще, красно́ воззове́мъ: сія́ древеса́, я́же насади́ Бо́гъ на́шъ; сія́ плоды́ нетлѣ́нныя жи́зни процвѣ́тшая, принесо́ша Христу́, пита́юще на́ша ду́ши. Къ ни́мже возопіи́мъ: богоно́сніи, блаже́нніи, моли́те спасти́ся на́мъ.

Подо́бенъ:

Ра́дуйся, Еги́пте вѣ́рный; ра́дуйся, Ливíе преподо́бная; ра́дуйся, Ѳиваи́до избра́нная; ра́дуйся, вся́кое мѣ́сто, и гра́де, и страно́, гра́жданы воспита́вшая Ца́рства небе́снаго, и си́хъ въ воздержа́ніи и болѣ́знехъ возрасти́вшая, и жела́ній соверше́нныя му́жи Бо́гу показа́вшая. Сíи свѣти́ла ду́шъ на́шихъ яви́шася, са́ми чуде́съ заре́ю и дѣ́лъ зна́меньми, просія́ша мы́сленно во вся́ концы́. Къ тѣ́мъ возопіе́мъ: отцы́ всеблаже́нніи, моли́те спасти́ся на́мъ.

Подо́бенъ:

Кто́ изрече́тъ отъ земноро́дныхъ чу́дная ва́ша житія́, отцы́ всемíрніи? Кíй же язы́къ изглаго́летъ свяще́нныя въ Ду́сѣ по́двиги и по́ты ва́ша? Страда́нія добродѣ́телей, изможде́нія пло́ти, боре́нія страсте́й, во бдѣ́ніихъ, въ моли́твахъ и слеза́хъ? Вы́ въ мíрѣ, я́коже а́нгели вои́стинну яви́стеся, са́ми бѣсо́вскія си́лы соверше́нно низложи́сте, сотво́рше чу́дная и ди́вная зна́менія. Тѣ́мже моли́теся съ на́ми, преблаже́нніи, улучи́ти на́мъ неконча́емую ра́дость.

Сла́ва, гла́съ 6:

Еже по о́бразу соблю́дше невреди́мо, ума́ вожда́ на стра́сти па́губныя по́стнически поста́вльше, во е́же по подо́бію, я́ко мо́щно, возшли́ есте́: му́жески бо естество́ пону́дивше, потща́стеся ху́ждшее покори́ти лу́чшему, и пло́ть порабо́тити ду́ху. Тѣ́мже мона́шествующимъ яви́стеся ве́рхъ, жи́тели пусты́нніи, благотеку́щимъ подвиза́тели, пра́вила добродѣ́тели извѣ́стнѣйшая. И ны́нѣ на небесѣ́хъ, зерца́ломъ разрѣши́вшимся, всепреподо́бніи, чи́сто зрите́ Святу́ю Тро́ицу, моля́щеся непосре́дственно о вѣ́рою и любо́вію чту́щихъ ва́съ.

И ны́нѣ, богоро́диченъ 1-й гла́са, осмогла́сника рядова́го.
Свѣ́те ти́хій... Проки́менъ, гла́съ 7:

Бо́же, засту́пникъ мо́й еси́ Ты́,* и ми́лость Твоя́ предвари́тъ мя́. Сти́хъ: Изми́ мя отъ вра́гъ мои́хъ, Бо́же, и отъ востаю́щихъ на мя́ изба́ви мя́.

Проро́чества Заха́ріина чте́ніе. [Гла́ва 8, ст. 19-23.]

Си́це глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель: по́стъ четве́ртый, и по́стъ пя́тый, и по́стъ седмы́й, и по́стъ деся́тый бу́дутъ до́му Іу́дову въ ра́дость, и въ весе́ліе, и въ пра́здники бла́ги; и возвеселите́ся, и и́стину и ми́ръ возлю́бите. Си́це глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель: еще́ лю́діе мно́зи пріи́дутъ и живу́щіи во градѣ́хъ мно́гихъ. И сни́дутся живу́щіи въ пяти́ градѣ́хъ во еди́нъ гра́дъ, глаго́люще: гряди́мъ помоли́тися лицу́ Госпо́дню и взыска́ти лице́ Го́спода Вседержи́теля; иду́ и а́зъ. И пріи́дутъ лю́діе мно́зи и язы́цы мно́зи взыска́ти лица́ Го́спода Вседержи́теля во Іерусали́мѣ и умоли́ти лице́ Госпо́дне. Си́це глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель: во о́ны дни́ име́тся де́сять муже́й отъ всѣ́хъ племе́нъ язы́ческихъ, и и́мутся за ри́зу му́жа іуде́анина, глаго́люще: по́йдемъ съ тобо́ю, зане́ слы́шахомъ, я́ко Бо́гъ съ ва́ми е́сть.

Проки́менъ, гла́съ 6:

Да упова́етъ Изра́иль на Го́спода* отъ ны́нѣ и до вѣ́ка. Сти́хъ: Го́споди, не вознесе́ся се́рдце мое́, ниже́ вознесо́стеся о́чи мои́.

Сподо́би, Го́споди, въ ве́черъ се́й...

На стихо́внѣ самогла́сенъ, гла́съ 2:

Очи́стимъ себе́, бра́тіе, отъ вся́кія скве́рны пло́ти и ду́ха, свѣщи́ ду́шъ на́шихъ просвѣти́мъ нищелю́біемъ, не снѣда́юще дру́гъ дру́га оклевета́ніемъ: приспѣ́ бо вре́мя, егда́ Жени́хъ пріи́детъ всѣ́мъ возда́ти по дѣло́мъ и́хъ. Совни́демъ Христу́ съ му́дрыми дѣ́вами, гла́съ о́ный разбо́йника къ Нему́ взыва́юще: помяни́ на́съ, Го́споди, егда́ пріи́деши во Ца́рствіи Твое́мъ.

И глаго́лемъ сти́хъ: Къ Тебѣ́ возведо́хъ о́чи мои́, [Живу́щему на небеси́. Се́, я́ко о́чи ра́бъ въ руку́ госпо́дій свои́хъ, я́ко о́чи рабы́ни въ руку́ госпожи́ своея́, та́ко о́чи на́ши ко Го́споду Бо́гу на́шему, до́ндеже уще́дритъ ны́].

И па́ки то́йже самогла́сенъ: [Очи́стимъ себе́, бра́тіе, отъ вся́кія скве́рны пло́ти и ду́ха, свѣщи́ ду́шъ на́шихъ просвѣти́мъ нищелю́біемъ, не снѣда́юще дру́гъ дру́га оклевета́ніемъ: приспѣ́ бо вре́мя, егда́ Жени́хъ пріи́детъ всѣ́мъ возда́ти по дѣло́мъ и́хъ. Совни́демъ Христу́ съ му́дрыми дѣ́вами, гла́съ о́ный разбо́йника къ Нему́ взыва́юще: помяни́ на́съ, Го́споди, егда́ пріи́деши во Ца́рствіи Твое́мъ.]

Та́же сти́хъ: Поми́луй на́съ, Го́споди, поми́луй на́съ, [я́ко помно́гу испо́лнихомся уничиже́нія, наипа́че напо́лнися душа́ на́ша поноше́нiя гобзу́ющихъ и уничиже́нiя го́рдыхъ].

И му́чениченъ: Святы́мъ му́ченикомъ, моля́щимся о на́съ и Христа́ пою́щимъ, вся́кая ле́сть преста́, и человѣ́ческій ро́дъ вѣ́рою спаса́ется.

Сла́ва, гла́съ 8:

Мона́ховъ мно́жества, наста́вники ны́нѣ чти́мъ отцы́ преподо́бніи: ва́ми бо стезе́ю вои́стинну пра́вою ходи́ти позна́хомъ. Блаже́ни есте́, Христу́ рабо́тавшіи, и вра́жію низложи́вшіи си́лу, а́нгеловъ собесѣ́дницы, пра́ведныхъ сожи́теле и святы́хъ, съ ни́миже моли́теся Го́сподеви поми́ловатися душа́мъ на́шимъ.

И ны́нѣ, богоро́диченъ. Подо́бенъ: О, пресла́внаго чудесе́!

Ра́дуйся, чистоты́ сокро́вище; ра́дуйся, невеще́ственнаго Свѣ́та чи́стое жили́ще; ра́дуйся, глави́зно спасе́нія на́шего; ра́дуйся, апо́столовъ проповѣ́даніе; ра́дуйся, му́чениковъ похвало́; ра́дуйся, проро́ковъ исполне́ніе, Всенепоро́чная; ра́дуйся, подви́жниковъ и мона́ховъ украше́ніе, и спасе́ніе вѣ́рныхъ.

Та́же: Ны́нѣ отпуща́еши... И по Трисвято́мъ глаго́лемъ тропа́рь, гла́съ 4:

Бо́же оте́цъ на́шихъ, творя́й при́сно съ на́ми по Твое́й кро́тости, не отста́ви ми́лость Твою́ отъ на́съ, но моли́твами и́хъ въ ми́рѣ упра́ви живо́тъ на́шъ.

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ, гла́съ то́йже:

Еже отъ вѣ́ка утае́нное, [и а́нгеломъ несвѣ́домое та́инство: Тобо́ю, Богоро́дице, су́щимъ на земли́ яви́ся, Бо́гъ въ несли́тномъ соедине́ніи воплоща́емь, и кре́стъ во́лею на́съ ра́ди воспріи́мъ, и́мже воскреси́въ первозда́ннаго, спасе́ отъ сме́рти ду́ши на́ша].

Ты́яжде и на Бо́гъ Госпо́дь.., и на коне́цъ у́трени глаго́лемъ. Посе́мъ ектенія́: Поми́луй на́съ, Бо́же... и 3 покло́ны вели́кія. Бу́ди и́мя Госпо́дне.., три́жды. Благословлю́ Го́спода... Досто́йно е́сть... и отпу́стъ. И быва́етъ трапе́за по обы́чаю, я́коже и въ сре́ду сы́рную ука́зано е́сть. На повече́ріи же пое́мъ рядовы́й кано́нъ ме́ртвенъ гла́са во усопохрани́тельницѣ.


ВЪ СУББОТУ СЫРНУЮ НА УТРЕНИ,
По шестопса́лміи и 1-мъ стихосло́віи, сѣда́льны, гла́съ 8. Подо́бенъ: Повелѣ́ное та́йно.

Оте́ческими мо́лніями озари́вшеся, я́ко въ ра́й кра́сный ны́нѣ входя́ще, сла́дости пото́ка наслади́мся и, си́хъ до́блести ужа́сно смотря́юще, поревну́имъ добродѣ́телемъ, Спа́су взыва́юще: моли́твами и́хъ, Бо́же, Ца́рствія Твоего́ прича́стники ны́ сотвори́.

Сла́ва, подо́бенъ:

Нача́льника мона́шествующихъ Па́вла, согла́сно со Анто́ніемъ му́дрымъ, и Евѳи́міемъ воспои́мъ вси́, съ про́чими отцы́, и си́хъ умо́лимъ, я́ко да Христу́ непреста́нно мо́лятся о на́съ, боже́ственную и всесвѣ́тлую соверша́ющихъ па́мять и́хъ, въ пѣ́снехъ сла́вяще Спа́са и Го́спода.

И ны́нѣ, богоро́диченъ. Подо́бенъ:

Благодари́мъ Тя́, Приснодѣ́во, и велича́емъ, Чи́стая, и покланя́емся Ти́, воспѣва́юще Рождество́ Твое́, Благода́тная, зову́ще непреста́нно: спаси́ на́съ, Дѣ́во Всеми́лостивая, я́ко Блага́я, и де́монскаго исхити́ словопрѣ́нія стра́шнаго въ ча́съ испыта́нія, да не посрами́мся раби́ Твои́.

По 2-мъ стихосло́віи сѣда́ленъ, гла́съ 4. Подо́бенъ: Свирѣ́лей па́стырскихъ.

Анто́нія ку́пно и Евѳи́мія, вси́ со всѣ́ми про́чими богоно́сными отцы́ восхва́лимъ пѣ́сньми, па́мять и́хъ торжеству́юще: сíи бо Го́сподеви о все́мъ мíрѣ мо́лятся, да изба́вимся дре́внія кля́твы, свобо́ждшеся муче́нія.

Сла́ва, ины́й сѣда́ленъ, гла́съ 8. Подо́бенъ: Повелѣ́нное.

Якоже въ раи́ добродѣ́телей цвѣту́щемъ, богоно́сныхъ по́стниковъ обходя́ще, вони́ исполня́емся сладкоуха́нія: страда́ньми бо наостри́вшеся искуше́ній, тѣ́ло воздержа́ніемъ раболѣ́пно покори́ша ду́ху, а́нгельское на земли́ житіе́ пожи́вше. Тѣ́мже сла́вы сподо́бишася.

И ны́нѣ, богоро́диченъ:

Безпло́тныхъ Твои́хъ, Христе́, и Предте́чи, ученико́въ, проро́ковъ и му́чениковъ, святы́хъ всѣ́хъ и преподо́бныхъ, моли́твами Неискусому́жныя и Благíя Ма́тере Твоея́ умоля́емь, дава́й на́мъ свѣ́томъ Твои́мъ ходи́ти, и сподо́би на́съ улучи́ти Ца́рствіе Твое́ ра́ди щедро́тъ ми́лости Твоея́.

Та́же чте́мъ во свято́мъ Ефре́мѣ словеса́ о сконча́вшихся отцѣ́хъ, на дая́нія три́. Псало́мъ 50-й.

Кано́нъ свята́го оби́тели на 6 и святы́хъ на 8, гла́съ 8. Стихосло́вимъ же и Го́сподеви пое́мъ...

Пѣ́снь 1.

Ирмо́съ: Пѣ́снь возсле́мъ, лю́діе, чу́дному Бо́гу на́шему, свободи́вшему Изра́иля отъ рабо́ты, пѣ́снь побѣ́дную пою́ще и вопію́ще: пои́мъ Тебѣ́, Еди́ному Влады́цѣ.

Вси́ въ пѣ́снехъ духо́вныхъ, въ по́двизѣхъ просія́вшія, боже́ственныя отцы́ на́ша воспои́мъ согла́сно, я́же изнесе́ Еги́петъ, Ѳиваи́да, и Ливíя, вся́кое мѣ́сто, и гра́дъ, и страна́.

Ра́дуйся, мона́хомъ первонаста́вниче, Анто́ніе пресла́вне; Амму́не богоно́сне, нитрíйская сла́во; Арсе́ніе а́нгеле, держа́во безмо́лвія; и Аммо́не духоно́сне.

Красу́йся вои́стинну сосу́де Бо́жій — Агаѳо́не священноду́шне; Ахи́лла и Аммо́нъ — цвѣ́ты пусты́нніи; Ану́ве и Ало́ніе, Аммонаѳа́ и Анѳи́ме — добродѣ́телей свѣ́тліи би́сери.

Свѣти́льницы разсужде́нія на́мъ, пѣ́тъ бу́ди Ари́съ дне́сь и Аполло́съ вели́кій; послуша́нія же свѣ́ты — Аѳре́ и Ака́кіе; съ си́ми и Авваки́ръ спросія́етъ, я́коже нѣ́кая денни́ца.

Гора́ жи́тельства высо́каго яви́ся Авксе́нтій, страда́лецъ же чистоты́ — Авра́мій вели́кій, съ ни́миже Афроди́сій сто́лпъ воздержа́нія яви́ся, со Аѳинодо́ромъ.

Сія́етъ, я́ко звѣзда́ на небеси́, въ по́стницѣхъ Аммо́ній и боже́ственный Ани́на, свѣ́тится же съ си́ми и вели́кій Антіо́хъ и Ага́питъ зѣ́льный, а́ще кто́ и́ный съ си́ми блиста́етъ.

Пѣ́сньми восхва́лимъ свяще́нными вели́каго Аѳана́сія, въ горѣ́ Аѳо́нстѣй свѣ́тло пости́вшагося, свѣти́льника вели́каго всея́ вселе́нныя, его́же моли́твами вси́ спаса́емся.

Житіи́ богодухнове́нными вои́стинну ра́й яви́стеся Це́ркви прему́дріи, блаже́нніи отцы́ вси́ по и́мени, о на́съ моли́тву Го́сподеви твори́те непреста́нно.

Пріиди́те, мучениколю́бцы вѣ́рніи, почти́мъ му́ченики честны́ми пѣ́сньми и пѣ́ніи, вѣ́рою Христу́ Бо́гу на́шему пою́ще и вопію́ще: воспои́мъ Тебѣ́, еди́ному Влады́цѣ.

Сла́ва, тро́иченъ: Вси́ еди́наго Естества́ пою́, Ли́ца самоѵпоста́сна: Нерожде́нна Отца́, Сы́на Ро́ждшагося, и Ду́ха Свята́го — безнача́льное Ца́рство, вла́сть, Божество́ еди́но.

[И ны́нѣ,] богоро́диченъ: Ра́дуйся, пресвяты́й хра́ме, руно́ богоро́сное, запечатлѣ́нный исто́чниче безсме́ртныя струи́! Гра́дъ Тво́й, Влады́чице, сохрани́ отъ разли́чныхъ сопоста́тъ невоева́нный.

Ирмо́съ: Пѣ́снь возсле́мъ, лю́діе, чу́дному Бо́гу на́шему, свободи́вшему Изра́иля отъ рабо́ты, пѣ́снь побѣ́дную пою́ще и вопію́ще: пои́мъ Тебѣ́, Еди́ному Влады́цѣ.

Вторы́я же пѣ́сни во псалти́ри не глаго́лемъ, но припѣва́емъ:
Преподо́бніи отцы́, моли́те Бо́га о на́съ.

Пѣ́снь 2.

Ирмо́съ: Ви́дите, ви́дите, я́ко Азъ е́смь Бо́гъ ва́шъ, пре́жде вѣ́къ рожде́нный отъ Отца́, и отъ Дѣ́вы въ послѣ́дняя безъ му́жа заче́ншійся, и разруши́вый грѣ́хъ пра́отца Ада́ма, я́ко Человѣколю́бецъ.

Благоуха́нія ны́нѣ исполня́емся, я́ко въ ра́й другíй теку́ще, богонасажде́нныхъ добродѣ́телей по́стническихъ, я́же въ воздержа́ніихъ и слеза́хъ процвѣто́ша, разли́чно плодонося́ще жи́тельство Бо́гу преподо́бнѣйшіи.

Вели́кій Висаріо́нъ, пти́чее житіе́ пожи́вый, я́ко а́нгелъ; но́вый Іовъ па́ки тве́рдый Веніами́нъ; но и Вита́ллій свѣти́льникъ, блудни́цы спаса́яй Бо́гу; Вити́мій же боже́ственный и сла́вный Вави́ла, съ си́ми да воспое́тся.

Высото́ю жи́тельства не́бо бы́лъ еси́, о Венеди́кте! До́мъ же прему́дрости — па́стырь Васіа́нъ; но и Васи́лій нѣ́кій вѣне́цъ прія́тъ послуша́нія: во гро́бѣ бо живы́й всели́вся, показу́етъ на́мъ послуша́нія свѣ́тлость.

Пѣ́снь Гела́сію, се́й приснопа́мятный ца́рь страсте́й; хвала́ Гера́симу, ему́же порабо́та звѣ́рь: пріи́де бо къ нему́ за соверше́ніе добродѣ́тели; сла́ва и Ге́рману отцу́, съ Га́іемъ му́дрымъ уго́дникомъ Христо́вымъ.

Дави́дъ — ѳессалони́тская сла́ва и похвала́; богопрія́тный Даніи́лъ да похва́лится; въ чудесѣ́хъ мно́гій, дѣ́ломъ же и сло́вомъ, Даніи́лъ Ски́тскій; Дíй же и Далма́тъ, нача́льницы мона́ховъ, утвержде́ніе вѣ́ры.

Звѣ́здъ зари́ покоре́ніе, мно́жае лу́чшихъ, показа́, я́ко два́ свѣти́льника сія́юща на́мъ, Дометіа́на же и Доме́тія богому́драя; съ си́миже и безымени́тіи сла́вно да воспою́тся.

Бога́тство неистощи́мое вѣ́рныхъ, ра́ку предпріими́ Го́спода ра́ди страда́льчествовавшихъ, благоче́стно пріиди́те, вѣ́рніи, му́ченически сія́ воспои́мъ, плодопріе́млюще исцѣле́нія душа́мъ и тѣлесе́мъ вѣ́рою.

Сла́ва, тро́иченъ: Пресоверше́ннѣйшая Еди́нице, Пребоже́ственная, Тріѵпоста́сная: Нерожде́нный Отче, и Сы́не Единоро́дный, Ду́ше отъ Отца́ исходя́й, Сы́номъ же явля́емый — существо́ еди́но и естество́, госпо́дьство, ца́рство, спаси́ вся́ ны́.

[И ны́нѣ,] богоро́диченъ: Еди́на ввела́ еси́ человѣ́честву стра́нное рожде́ніе, Еди́на не подъя́ла еси́ отъ естества́ тлѣ́нія, безсѣ́менное нетлѣ́нно Рождество́ поне́сши. Тѣ́мъ Тя́ я́ко Богоро́дицу по до́лгу вѣ́рніи, Чи́стая, прославля́емъ.

Катава́сія: Ви́дите, ви́дите, я́ко Азъ е́смь Бо́гъ ва́шъ, пре́жде вѣ́къ рожде́нный отъ Отца́, и отъ Дѣ́вы въ послѣ́дняя безъ му́жа заче́ншійся, и разруши́вый грѣ́хъ пра́отца Ада́ма, я́ко Человѣколю́бецъ.

Пѣ́снь 3.

Ирмо́съ: Нѣ́сть свя́тъ, я́ко Госпо́дь, и нѣ́сть пра́веденъ, я́ко Бо́гъ на́шъ, Его́же пое́тъ вся́ тва́рь: нѣ́сть пра́веденъ па́че Тебе́, Го́споди.

Въ другíй ра́й входя́ще добродѣ́телей боже́ственныхъ оте́цъ, сего́ вку́симъ приснопо́дательнаго одушевле́ннаго наслажде́нія, вѣ́рно восхваля́юще я́.

Да почте́тся Евѳи́мій, пресвѣ́тлая звѣзда́; денни́ца Елла́дій; Ефре́мъ богодухнове́нный со Евло́гіемъ зѣ́льнымъ, дѣ́лы и чудесы́ облиста́вшіи концы́.

Пѣ́тъ бу́ди пѣ́сньми Зоси́ма чу́дный, и Заха́рія всечестны́й, и Зино́нъ, и Зои́лъ, Иса́ія вели́кій, и Илія́ сла́вный съ си́ми да почте́тся.

Ферми́скаго Ѳео́дора всесла́внаго пою́ и Енна́та всепѣ́таго; съ си́ми же и Ѳеоду́ла со Ѳео́ною воспѣва́ю; почита́ю ди́внаго и вели́каго Ѳеодо́сія.

Хвали́мь бу́ди Ѳеокти́стъ, всеизря́дный па́стырь, и высо́кій Ѳала́ссій, вели́кій Ѳео́доръ, нарече́нный Сикео́тъ, зна́меньми и чудесы́ явле́йся на земли́ высо́кій.

Звѣ́зды сія́ютъ другíя: па́ки пресвѣ́тлый Ко́ловъ Іоа́ннъ съ треми́ свѣтоно́сными въ Лѣ́ствицѣ, съ вя́щшими же ины́ми, сла́вно просія́ющій.

Почти́мъ пѣ́ньми и пѣ́сньми духо́вными, соше́дшеся, любопра́зднственніи, му́ченикъ всечестну́ю и лѣ́тнюю па́мять: при́сно бо мо́лятся Христу́ о ро́дѣ на́шемъ.

Сла́ва, тро́иченъ: Тро́ице Единосу́щная и Пребоже́ственная Еди́нице, раздѣле́ніемъ соедине́ніе и впроти́въ Ли́цы Естество́ иму́щая, во еди́но на́съ совокупи́ хотѣ́ніе Твои́хъ за́повѣдей.

[И ны́нѣ,] богоро́диченъ: Ски́нію Тя́ богодѣ́ланную преднаписа́ Моисе́й, серафи́мами спокрове́нную, святы́хъ свята́я, прообразу́я Твое́, Дѣ́во, Рождество́ чи́стое, Христу́ пло́тію написа́тися.

Ирмо́съ: Нѣ́сть свя́тъ, я́ко Госпо́дь, и нѣ́сть пра́веденъ, я́ко Бо́гъ на́шъ, Его́же пое́тъ вся́ тва́рь: нѣ́сть пра́веденъ па́че Тебе́, Го́споди.

Сѣда́ленъ, гла́съ 4. Подо́бенъ: Ско́ро предвари́.

Лучи́, я́коже Со́лнце пра́вды, ва́съ Христо́съ посла́, просвѣща́ющія зе́млю, учи́теліе святíи, тѣ́мже зло́бою помраче́нную ду́шу мою́, боже́ственными ва́шими моли́твами, осія́йте Боже́ственнымъ свѣ́томъ богоразу́мія, богоблаже́нніи.

Иный сѣда́ленъ, гла́съ 8. Подо́бенъ: Прему́дрости.

Анто́нія кро́ткое и чи́стое, Евѳи́мія вели́кое и чу́дное, Па́вла и Арсе́нія просто́е и безмо́лвное, Ѳеокти́ста сла́ву, и про́чихъ преподо́бныхъ всѣ́хъ чи́ны, вѣ́рніи, просла́вимъ и совосхва́лимъ пѣ́сньми, съ ни́миже Евпраксíю дѣ́ву, со всѣ́ми воспои́мъ жена́ми богому́дрыми, и согла́сно возопіи́мъ: моли́те Христа́ Бо́га согрѣше́ній оставле́ніе дарова́ти пра́зднующимъ любо́вію святу́ю па́мять ва́шу.

Сла́ва, подо́бенъ:

Узы разрѣ́шше страсте́й, прилѣпи́стеся любви́ благи́хъ, и въ сла́ву премíрную во Христѣ́ облеко́стеся, отъ свои́хъ трудо́въ обрѣ́тше упокое́ніе, воздержа́нія труда́ми получи́вше вы́шняго живота́. Тѣ́мже досто́йно ра́дуетеся ку́пно съ го́рними си́лами, богоно́сніи отцы́ на́ши, прегрѣше́ній оставле́ніе испроси́те пра́зднующимъ любо́вію святу́ю па́мять ва́шу.

И ны́нѣ, богоро́диченъ. Подо́бенъ:

Въ тимѣ́ніи углѣбо́хъ грѣхо́въ, и нѣ́сть постоя́нія во мнѣ́, лю́те потопи́ мя́ бу́ря прегрѣше́ній мои́хъ, но, я́ко ро́ждшая Сло́во, еди́наго Человѣколю́бца, на мя́, раба́ Твоего́, при́зри, молю́ся, изба́ви грѣха́ и страсте́й душетлѣ́нныхъ, и вся́каго озлобле́нія ме́стника, Влады́чице, да пою́, ра́дуяся: моли́ Христа́ Бо́га прегрѣше́ній оставле́ніе дарова́ти ми́, Тя́ бо имѣ́ю наде́жду ра́бъ Тво́й.

Пѣ́снь 4.

Ирмо́съ: Изъ горы́ приосѣне́нныя, Сло́ве, проро́къ, еди́ныя Богоро́дицы, хотя́ща воплоти́тися богови́дно усмотри́ и со стра́хомъ славосло́вяше си́лу Твою́.

Свѣти́льникъ міроявле́нный — боже́ственный Иларіо́нъ; гора́ разу́мная — вели́кій Іусти́нъ; съ ни́миже Іера́ксъ да почти́тся и Ивистіо́нъ, изрядносла́вніи, со Іо́сифомъ.

И Іеремíй облиста́ житіе́мъ, яви́ся же и крѣ́пость ве́лія — Исхиріо́нъ. Съ ни́миже свѣ́титъ Каріо́нъ, Ко́прій, Ка́сторъ, Кассіа́нъ, вку́пѣ предо́бріи.

Дивлю́ся Калли́стовымъ благослове́сіемъ, хвалю́ Лавре́нтіева добродѣя́нія, благотворе́ніе же Ло́нгиново восхваля́ю, почита́ю Ло́товы добродѣ́тели.

Лео́нтія пою́ глубину́ богосло́вія, Макси́ма же воспѣва́ю пучи́ну уче́ній, Маркіа́на же — удобре́ніе, и Ма́рка благопокори́ваго и богопослу́шнаго.

Че́сть добродѣ́телей — Мака́рій Вели́кій; гра́дскій же — благоче́стія имѣ́ніе; проповѣ́дается съ си́ми Ма́рко зѣ́льный, съ Далмато́емъ же еѳіо́псъ Моисе́й.

Мартиніа́новы и Ма́лховы велича́ю о чистотѣ́ тече́нія же и по́двиги, добродѣ́янія же Марке́лла пастыренача́льника, почита́ю и Ми́лла мертвецевоскреси́теля.

Му́ченицы Христо́вы, непреста́нныя моли́твы Содѣ́телю принеси́те и Созда́телю о ми́рѣ мíра, и о чту́щихъ па́мять ва́шу въ пѣ́снехъ.

Сла́ва, тро́иченъ: Стра́нно, я́ко Еди́но и Три́, Божество́ все́ въ Тріе́хъ Ли́цахъ нераздѣ́льно: Оте́цъ бо, Сы́нъ, и Ду́хъ Святы́й е́сть, покланя́емая въ Естествѣ́ еди́номъ.

[И ны́нѣ,] богоро́диченъ: Ра́дуйся, простра́нное Бо́жіе вмѣсти́лище; ра́дуйся, ковче́же Но́ваго Завѣ́та; ра́дуйся ста́мно, изъ нея́же Ма́нна даде́ся всѣ́мъ человѣ́комъ пренебе́сная.

Катава́сія: Изъ горы́ приосѣне́нныя, Сло́ве, проро́къ, еди́ныя Богоро́дицы, хотя́ща воплоти́тися богови́дно усмотри́ и со стра́хомъ славосло́вяше си́лу Твою́.

Пѣ́снь 5.

Ирмо́съ: Страсте́й мя́ мглы́, я́ко отъ глубо́кія но́щи, избавля́яй, у́треневати сподо́би ду́хъ мо́й, молю́ся, во свѣ́тѣ дне́ повелѣ́ній Твои́хъ, Христе́.

Еде́мскаго рая́, пріиди́те ви́димъ цвѣ́ты присноживо́тныя, богопрозябле́ная отце́въ тща́нія, и́хже е́сть еди́нъ дѣ́латель Госпо́дь.

Ни́ла струя́ми слове́сными напая́ется вся́ка душа́ мы́сленная, Навкра́тія, Ни́кона житія́ми сія́етъ, съ Наѳана́иломъ же и Нисѳе́ронъ кра́ситъ сію́.

Ксенофо́нтъ съ сыно́ма, добродѣ́тельми блиста́яся, просвѣща́етъ на́съ, вели́кій же Порси́сій, па́че же Ону́фрій. Пи́мена же кто́ достойносло́витъ отъ земны́хъ?

Па́мво и дѣя́ніемъ, и сло́вомъ да ублажи́тся досто́йно, я́ко высо́кій; возбраня́яй же де́моны Пу́плій всесла́вный; да сла́вится ра́вно свѣ́тлый Пинну́фрій.

Достодо́лжно да почти́тся пресла́вный вои́стинну Пафну́тій, Пíоръ, Патерму́ѳій, Па́влъ Препро́стый, Питиру́нъ вели́кій и отце́въ изя́щный.

Свѣ́тло да похва́лится свѣти́ло свѣти́лъ Пахо́мій, Пала́монъ сострада́лецъ, боже́ственный Петро́ній, Пасаріо́нъ съ си́ми, боже́ственными да воспое́тся пѣ́сньми.

Сла́ва, тро́иченъ: Ѵпоста́сьми Три́, а́ще и Естество́мъ Еди́но Божество́ е́сть, въ Ня́же крести́хомся, и Имже вѣ́руемъ: Оте́цъ, Сло́во, и Ду́хъ Соесте́ственный.

[И ны́нѣ,] богоро́диченъ: Сло́вомъ Сло́во па́че сло́ва ро́ждшая, Пречи́стая, Того́ моля́щи не преста́й, мо́лимся, отъ бѣ́дъ при́сно изба́витися ста́ду Твоему́.

Катава́сія: Страсте́й мя́ мглы́, я́ко отъ глубо́кія но́щи, избавля́яй, у́треневати сподо́би ду́хъ мо́й, молю́ся, во свѣ́тѣ дне́ повелѣ́ній Твои́хъ, Христе́.

Пѣ́снь 6.

Ирмо́съ: Содержи́ма мя́ пріими́, Человѣколю́бче, грѣхи́ мно́гими и припа́дающа щедро́тамъ Твои́мъ, я́ко проро́ка, Го́споди, и спаси́ мя.

Ди́вніи всечестнíи отцы́ на́ши, и́хже боже́ственная страда́нія, и́хже боре́нія, и́хже исцѣле́нія: кто́ бо па́че си́хъ показа́ чуде́съ крѣ́постъ?

Раву́ла ди́вный и Ру́фъ вку́пѣ, и Сисо́й ку́пно равноа́нгельный да восхва́лится, съ ни́миже боже́ственный Ери́дъ и Силуа́нъ.

Не́бо четверосвѣти́льное яви́ся на земли́, два́жды дво́е сіе́ Симео́нское единоиме́ніе, и́же на столпѣ́хъ тріе́ су́ть, и еди́нъ юро́дивый.

Посредѣ́ звѣ́здъ, я́ко со́лнце, и́мже бѣ́ нача́льникъ освяще́нный Са́вва облиста́, съ ни́мже озаря́етъ и Серапіо́нъ дѣя́ньми съ Сильва́номъ.

Сарма́тъ и Тимоѳе́й, Тифо́й ку́пно со Ипере́хіемъ, и Фарму́ѳій, Фо́ка, Харито́нъ, Херимо́нъ, Псо́й да пое́тся, и Оръ прему́дрый.

Свято́е и сла́вное оте́цъ мно́жество, помяну́тое и безымени́тое, изба́ви отъ бѣ́дъ, любо́вію па́мяти соверша́ющихъ ва́ша.

Сла́ва, тро́иченъ: Тя́, Тро́ице Пребезнача́льная и Боже́ственная Еди́нице, Свѣ́та и Свѣ́ты пою́, Живота́ и Животы́: Ума, Слова́, Ду́ха же Свята́го, и Свята́я, Еди́наго Бо́га.

[И ны́нѣ,] богоро́диченъ: Изъ ко́рене прозябе́ твоего́ Цвѣ́тъ жи́зни, Іессе́е пра́дѣде, взыгра́й, спаса́яй мíръ: отъ Чи́стыя Отрокови́цы — Христо́съ Бо́гъ.

Ирмо́съ: Содержи́ма мя́ пріими́, Человѣколю́бче, грѣхи́ мно́гими и припа́дающа щедро́тамъ Твои́мъ, я́ко проро́ка, Го́споди, и спаси́ мя.

Конда́къ, гла́съ 8. Подо́бенъ: Яко нача́тки.

Яко благоче́стія проповѣ́дники и нече́стія обузда́тели богоно́сныхъ собо́ръ уясни́лъ еси́, подсо́лнечную осіява́ющія: въ ми́рѣ соверше́нномъ тѣ́хъ моли́твами, Тебе́ сла́вящія и велича́ющія сохрани́, пою́щія Ти́, Го́споди: аллилу́ія.

Икосъ:

На кра́сная житія́ воззрѣ́хъ помышле́ньми, зря́ быва́емая, и измѣ́ривъ тѣ́хъ болѣ́зни, жи́знь человѣ́ковъ ока́яхъ: ва́съ же еди́нѣхъ ублажи́хъ до́брую ча́сть избра́вшихъ, е́же жела́ти Христа́, и пребыва́ти съ Ни́мъ, и пѣ́ти при́сно съ проро́комъ Дави́домъ: аллилу́ія.

Синакса́рь.

Стихи́: Душа́мъ пра́веднымъ, и́хже при́сно па́мять пребыва́етъ,

               Же́ртвы покая́нія приношу́ словеса́.

Въ сíй де́нь па́мять соверша́емъ всѣ́хъ въ поще́ніи просія́вшихъ святы́хъ, муже́й же и же́нъ: пома́лу бо предводи́тельными на́съ пра́здники, богоно́сніи отцы́ наста́вивше, и гото́вы предустро́ивше въ по́прище, и пи́щи и сы́тости отве́дше, и бу́дущаго суда́ стра́хомъ на́съ наказа́вше, сыроя́стною же седми́цею я́ко до́лжно предочи́стивше, прія́тно и два́ поще́нія положи́ша посредѣ́, да по ма́лу на́съ къ нему́ возбу́дятъ. Се́ и преподо́бно вся́ пожи́вшія, и и́нако, болѣ́зньми мно́гими и труды́, му́жи же вку́пѣ и жены́, посредѣ́ предпоста́виша, я́ко да па́мятію тѣ́хъ и боре́ніи си́льнѣйша на́съ сотворя́тъ къ по́прищу, иму́щихъ о́нѣхъ житіе́, о́бразъ нѣ́кій и пу́ть. И е́же отъ о́нѣхъ посо́біе и по́мощь пріе́млюще, къ духо́внымъ подвиго́мъ влече́мся, помышля́юще, я́ко и тíи того́жде на́мъ естества́ общи́шася. Якоже бо воево́ды во́инствомъ ополче́ннымъ и уже́ по чино́мъ стоя́щимъ, словесы́, и образы́, и дре́внихъ муже́й помина́ніи, изря́дно воева́вшихъ и хра́бровавшихъ своя́ во́и обощря́ютъ, и отсю́ду они́ укрѣпля́еми, побѣ́ды наде́ждею вседу́шно ополча́ются. Та́ко и ны́нѣ богоно́сніи отцы́ му́дрѣ содѣва́ютъ: му́жескій бо по́лъ и же́нскій, преподо́бнѣ пожи́вшими, къ духо́внымъ подвиго́мъ укрѣ́пльше, си́це къ по́стному предво́дятъ по́прищу, я́ко да къ первообра́зному, незло́бивому о́нѣхъ мы́ взира́юще житію́, многови́дныя и разли́чныя дѣ́лаемъ добродѣ́тели, я́коже кому́ждо си́ла е́сть. Предводи́тельнѣ у́бо любо́вь, и е́же со умо́мъ быва́емое оша́яніе безче́стныхъ дѣ́лъ и дѣя́ній. И по́стъ се́й, не снѣде́ній у́бо то́чію, но и язы́ка, и я́рости, и о́чію, и про́сто рещи́, вся́каго зла́ пра́здность и отчужде́ніе. Тоя́ ра́ди вины́ святíи отцы́ настоя́щую святы́хъ всѣ́хъ па́мять здѣ́ учини́ша, я́же посто́мъ, и ины́ми благи́ми дѣ́лы Бо́гу уго́ждшія приве́дше, поуща́юще на́съ о́бразомъ си́хъ къ добродѣ́телей по́прищу, и до́блественнѣ на стра́сти и на де́моны вооружи́тися, и нѣ́кій о́бразъ подлага́юще: я́ко а́ще и мы́ ра́вное и́мъ тща́ніе предложи́мъ, ничто́же претыка́ніе бу́детъ содѣ́яти, ели́ка и они́ содѣ́яша, и тѣ́хже сподо́битися че́стей, того́жде бо на́мъ и сíи общи́шася естества́. О сыроя́стнѣй же глаго́лютъ нѣ́цыи, царю́ Ираклíю сію́ вчини́ти, мясоя́стну су́щу пре́жде: на Хоздро́я бо и пе́рсы ше́сть лѣ́тъ воева́въ, обѣща́ся Бо́гу, а́ще на о́нѣхъ укрѣпи́тся, сію́ предложи́ти, и посредѣ́ поста́ и пи́щи уста́вити, е́же и сотвори́. Азъ же мню́, не́гли и сему́ ключи́вшуся, святы́ми отцы́ умы́шлену бы́ти и сію́ предочище́нія ра́ди нѣ́коего, я́ко да отъ мя́съ и многояде́нія, а́біе въ кра́йнее неснѣде́ніе ведо́ми не ту́жимъ. И и́нако, тѣле́снымъ обы́чаемъ вреди́мся, но ти́хо и пома́лу мастя́щихъ, и сладя́щихъ отстоя́ще, я́коже ко́ни некрѣпкоу́здніи отъя́тою снѣ́дію, и брозду́ поста́ воспріи́мемъ. Яко бо о души́ при́тчами сотвори́ша, та́кожде и о тѣлеси́ ухи́триша, я́же къ посту́ претыка́нія пома́лу отсѣка́юще. Преподо́бныхъ Твои́хъ всѣ́хъ моли́твами, Христе́ Бо́же на́шъ, поми́луй на́съ, ами́нь.

Пѣ́снь 7.

Ирмо́съ: Отроки ороси́вый въ пещи́ и Дѣ́ву сохрани́вый ро́ждшую Тя́ по Рождествѣ́, благослове́нъ еси́, Бо́же оте́цъ на́шихъ.

Пріиди́те принесе́мъ пѣ́сни по до́лгу жена́мъ преподо́бно пожи́вшимъ и равноа́нгельно, и́хже моли́твами воззове́мъ: Бо́же, спаси́ вся́ ны́.

Христоно́сица Вріе́на съ боже́ственною Февро́ніею да почти́тся, и Ѳомаи́дою, и Іерíею; и Платони́да же да пое́тся, съ ни́миже и Мела́нія вѣ́рно.

Ангелому́дреннымъ хвала́ Евпраксíямъ, со двѣма́ Ѳео́дорами и Анастасíями всебога́тыми, пѣ́ніе и сла́ва непреста́нная, чу́дно послужи́вшимъ Бо́гу.

Еги́птяныня Марíя — свѣ́тъ въ мíрѣ; и Мари́нъ наре́кшаяся — звѣзда́ яви́ся вселе́ннѣй; Евфроси́на — со́лнце, добродѣ́тельми облистава́ющая.

Огнеявле́нная Ѳеоду́ла въ житіи́, и озаря́етъ въ поще́ніи Ѳеодо́тія и Іули́тта, и спросія́етъ дѣя́ньми Исидо́ра пребога́тая.

Небому́дренная Мари́на ны́нѣ да почти́тся; съ вели́кою Матро́ною, Синклити́ка же и Са́рра, со Іусти́ною, пѣ́сньми, я́ко му́дріи, да восхва́лятся.

Пелагíя — а́нгелъ Госпо́день, Таи́сія — свѣти́льникъ покая́нія, да воспое́тся, и а́ще ка́я друга́я просія́ отъ же́нъ въ поще́ніи.

Сла́ва, тро́иченъ: Съ Сы́номъ Отцу́ покланя́емся и Ду́ху Свято́му, единому́дренно славосло́вяще, вѣ́рно вопіе́мъ: сла́ва Тебѣ́, Тро́ице Еди́нице, Бо́же на́шъ.

[И ны́нѣ,] богоро́диченъ: Богоро́дице Дѣ́во, ро́ждшая мíра Спа́са и Влады́ку благослове́нная, Того́ моли́ всегда́ уще́дрити ду́ши на́ша.

Катава́сія: Отроки ороси́вый въ пещи́ и Дѣ́ву сохрани́вый ро́ждшую Тя́ по Рождествѣ́, благослове́нъ еси́, Бо́же оте́цъ на́шихъ.

Пѣ́снь 8.

Ирмо́съ: На горѣ́ святѣ́й просла́вльшася, и въ купинѣ́ огне́мъ Приснодѣ́вы Моисе́ови та́йну я́вльшаго, Го́спода по́йте и превозноси́те во вся́ вѣ́ки.

Па́стыри и му́дрыя учи́тели, святи́тели Христо́вы Це́ркве, съ преподо́бными вси́ воспои́мъ, Го́спода пою́ще и превознося́ще во вся́ вѣ́ки.

По до́лгу Васи́лій Вели́кій, и съ ни́мъ многострада́льный вои́стинну да пое́тся Аѳана́сій пѣ́сньми, съ Григо́ріемъ въ богосло́віи нача́льствующимъ всѣ́ми.

Іоа́нна златоглаго́ливая уста́, съ Кири́ллами, богому́дрыми столпа́ми, просла́вимъ. Та́ко же и Иси́хія, друга́го богосло́ва, съ боговѣща́ннымъ и боже́ственнымъ Меле́тіемъ.

Григо́рію сла́ва Ни́сскому, со двѣма́ чудотво́рцема отце́ма. И прему́дрый боже́ственный Епифа́ній, со Амфило́хіемъ, свѣ́тлымъ свѣти́льникомъ, да пое́тся во вѣ́ки.

Митрофа́на — свяще́нниковъ сла́ву, съ Некта́ріемъ, Атти́комъ, Генна́діемъ, съ ни́миже и Анато́лія пои́мъ, живо́тныя свѣти́льники, ку́пно со Евсе́віемъ и Про́кломъ прему́дрыми.

Никола́я священнопроповѣ́дника, Софро́нія вои́стинну медоязы́чнаго со Евла́віемъ пою́, и Діадо́ха, ку́пно со Евста́ѳіемъ, и Увена́ліемъ отцеверхо́вными. Благослови́мъ Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Го́спода.

Тро́иченъ: Яко Еди́ницу Существо́мъ Тя́ пою́, я́ко Тро́ицу Ли́цы Тя́ почита́ю: Отче, Сы́не и Ду́ше Пресвяты́й, безнача́льную держа́ву Твоего́ Ца́рствія сла́влю во вѣ́ки.

[И ны́нѣ,] богоро́диченъ: Ты́ гора́ Бо́жія яви́лася еси́, Богоро́дице, въ Ню́же Христо́съ всели́вся, боже́ственны хра́мы содѣ́ла пою́щія: Го́спода по́йте и превозноси́те во вся́ вѣ́ки. Хва́лимъ, благослови́мъ, покланя́емся Го́сподеви, [пою́ще и превознося́ще во вся́ вѣ́ки].

Катава́сія: На горѣ́ святѣ́й просла́вльшася, и въ купинѣ́ огне́мъ Приснодѣ́вы Моисе́ови та́йну я́вльшаго, Го́спода по́йте и превозноси́те во вся́ вѣ́ки.

И стихосло́вится: Честнѣ́йшая...

Пѣ́снь 9.

Ирмо́съ: Проявле́нное на горѣ́ законополо́жнику во огни́ и купинѣ́, Рождество́ Приснодѣ́вы въ на́ше, вѣ́рныхъ, спасе́ніе пѣ́сньми немо́лчными велича́емъ.

Кто́ дерзнове́ніе изрече́тъ Амвро́сіево? Іероѳе́еву же ка́ко прему́дрость изглаго́летъ, и Алекса́ндровъ, богому́дрыхъ оте́цъ, о вѣ́рѣ тве́рдость?

Феди́мъ боже́ственный, Спиридо́нъ богоно́сный, со Антипа́тромъ, Па́мвомъ, Палла́діемъ и Но́номъ, Іерони́момъ и Ге́рманомъ всечестны́мъ, я́ко богосвѣти́льницы да воспою́тся.

Мно́гій въ боже́ственныхъ Діони́сій да почти́тся, я́ко небе́сныхъ таи́нникъ; многострада́льный Кли́мъ, Флавіа́нъ же, и Па́влъ вели́кій — исповѣ́данія первопроповѣ́дницы.

Михаи́лъ Сина́дскій да пое́тся съ Тара́сіемъ, Ники́форъ па́ки съ Ѳео́доромъ зѣло́, и Ѳеофа́нъ священноиме́нный вои́стинну — защи́тницы ико́нъ Христо́выхъ.

Пе́тръ и Игна́тій, вои́стинну богоно́сцы, я́ко Христо́вы апо́столи и священнострада́льцы су́ще, да воспою́тся ку́пно съ Полика́рпомъ и Кипріа́номъ, христому́ченикома.

Преподо́бніи отцы́ и священнона́чальницы Госпо́дни, со священному́ченики и жена́ми святы́ми, именова́нніи и не именова́нніи вси́, моли́те спасти́ся душа́мъ на́шимъ.

Сла́ва, тро́иченъ: Еди́не въ Тро́ицѣ Бо́же, сла́ва Тебѣ́ непреста́нно! Аще бо и Бо́гъ Кíйждо, но Еди́нъ Естество́мъ еси́: Оте́цъ, Сы́нъ и Ду́хъ, трисвѣ́тлыми сво́йствы.

[И ны́нѣ,] богоро́диченъ: Купину́, горя́щую огне́мъ и неопали́мую, предзря́ше дре́вле Моисе́й на Сина́йстѣй горѣ́, богопрія́тное Твое́ чре́во, Дѣ́во, подъе́млющее нетлѣ́нный Огнь.

Катава́сія: Проявле́нное на горѣ́ законополо́жнику во огни́ и купинѣ́, Рождество́ Приснодѣ́вы въ на́ше, вѣ́рныхъ, спасе́ніе пѣ́сньми немо́лчными велича́емъ.

Ексапостила́рій. Подо́бенъ: Жены́, услы́шите.

Мíра отве́ргшіися и кре́стъ взе́мшіи, мно́жество преподо́бныхъ оте́цъ, съ ли́ки му́ченикъ, іера́рхъ собра́ніе, и же́нъ сочине́ніе, на́съ возвесели́те, е́же воспѣ́ти досто́йно ва́шу всесвѣ́тлую па́мять.

Сла́ва, и ны́нѣ. Подо́бенъ: Со ученики́ взы́демъ.

Въ по́стничествѣ просія́вшія богоно́сныя отцы́, и священнонача́льники, ку́пно же отъ же́нъ преподо́бныя, и священному́ченниковъ ли́ки, въ пѣ́снехъ свѣ́тло восхва́лимъ, я́ко да освяти́мся, и моле́ньми си́хъ, и моли́твами Богоро́дицы, удо́бно соверши́мъ тече́ніе поста́.

На хвали́техъ поста́вимъ стихи́ 4 и пое́мъ стихи́ры, гла́съ 8. Подо́бенъ: Во Еде́мѣ ра́й.

Отце́въ вси́ мно́жество преподо́бно по́стничествовавшее, въ пѣ́снехъ возвели́чимъ, вѣ́рніи, іера́рховъ же Христо́выхъ восхва́лимъ пѣ́сньми, богому́дренно единоду́шно, бра́тіе: въ воздержа́ніи бо пожи́ша и въ постѣ́ чи́стомъ, и Христо́во на́мъ Ева́нгеліе изъясни́ша. Съ ни́миже воспои́мъ жены́ богоно́сныя и свѣ́тлыя, жи́тельству и́хъ боголѣ́пно ревну́юще въ души́, да обря́щемъ та́мо согрѣше́ній проще́ніе.

Въ по́стничествѣ просія́вшія свѣ́тло, преподо́бно же пожи́вшія, похва́лимъ пресла́вно, бра́тіе, я́ко жи́тельствовавшія до́брѣ и къ жи́зни вѣ́чной благоче́стно пресели́вшіяся въ ра́дости: ко упокое́нію же неги́блемому и блаже́нному, та́мо добродѣ́телію и че́стностію пра́во поте́кшія, се́ досто́йно почти́мъ, я́ко да получи́мъ ми́лость отъ Бо́га и́хъ моле́ніемъ, и вѣ́чныя сла́вы, и ра́дости, и изба́вимся та́мо неумоли́мыхъ муче́ній.

Іера́рховъ всѣ́хъ ли́къ, пра́ведныхъ собра́ніе, по́стниковъ же и преподо́бныхъ же́нъ, пожи́вшихъ благоче́стно, умоле́ни благода́тію, моли́те Еди́наго блага́го и всеще́драго Го́спода, уще́дрити и на́съ, да и та́мошняго осужде́нія изба́вимся вы́ну моли́твами ва́шими, му́дріи, и бу́дущаго воспрія́тія наслади́мся, непреста́нно во вѣ́ки вѣко́въ веселя́щеся и мы́, похва́льную пѣ́снь непреста́нно Жизнода́вцу взыва́юще.

Боголѣ́пное торжество́, вѣ́рніи, воспле́щимъ дне́сь въ па́мяти святы́хъ оби́льно, іера́рховъ, и по́стниковъ, и священному́чениковъ, и преподо́бныхъ же́нъ, и благочести́выхъ: тлѣ́нная бо и привре́менная и́стинно презрѣ́ша и а́ки паучи́ну, и а́ки уме́ты сія́ вмѣни́ша, да пріобря́щутъ Христа́, и Ца́рствіе Его́, и Боже́ственная о́ная, я́же о́ко не ви́дѣ, ниже́ у́хо когда́ слы́ша. Ихже моли́твами, Бо́же, изба́ви тлѣ́нія ду́ши на́ша.

Сла́ва, самогла́сенъ, гла́съ 6:

Преподо́бніи отцы́, во всю́ зе́млю изы́де вѣща́ніе исправле́ній ва́шихъ, тѣ́мже на небесѣ́хъ обрѣто́сте мзду́ трудо́въ ва́шихъ: де́моновъ разруши́вше по́лчища, а́нгеловъ постиго́сте чи́ны. Ихже житію́ непоро́чно поревнова́вше, дерзнове́ніе иму́ще ко Го́споду, ми́ръ испроси́те душа́мъ на́шимъ.

И ны́нѣ, богоро́диченъ:

Богоро́дице, Ты́ еси́ лоза́ и́стинная, [возрасти́вшая на́мъ Пло́дъ живота́, Тебѣ́ мо́лимся: моли́ся, Влады́чице, со святы́ми апо́столы поми́ловати ду́ши на́ша].

Славосло́віе вели́кое. И отпу́стъ.НА ЛИТУРГІИ,

Изобрази́тельная и отъ кано́на пѣ́снь 3-я и 6-я. Проки́менъ Апо́стола, гла́съ 4: Восхва́лятся преподо́бніи во сла́вѣ* и возра́дуются на ло́жахъ свои́хъ. Сти́хъ: Возноше́нія Бо́жія въ горта́ни и́хъ [и мечи́ обою́ду остры́ въ рука́хъ и́хъ]. Апо́столъ дне́, къ Ри́мляномъ, зача́ло 115. Другíй преподо́бныхъ, къ Гала́томъ, зача́ло 213. Аллилу́ія, гла́съ 2. Насажде́ни въ дому́ Госпо́дни [во дво́рѣхъ Бо́га на́шего процвѣту́тъ]. Сти́хъ: Весели́теся о Го́сподѣ и ра́дуйтеся, праведніи, [и хвали́теся, вси́ пра́вiи се́рдцемъ]. Ева́нгеліе отъ Матѳе́я, зача́ло 16. И преподо́бныхъ, зача́ло 43. Кинони́къ: Ра́дуйтеся, [пра́ведніи, о Го́сподѣ, пра́вымъ подоба́етъ похвала́.] Аллилу́ія, три́жды.

Источникъ: Тріо́діонъ, сíесть трипѣ́снецъ. — Кíевъ: Въ тѵпогра́фіи Кíево-Пече́рской Успе́нской Ла́вры, 1864. — Л. 49 об. – 58.

/ Къ оглавленію раздѣла /


Наверхъ / Къ титульной страницѣ

0