Собраніе богослужебныхъ текстовъ Православной Церкви

Русскiй Порталъ- Церковный календарь- Русская Библія- Осанна- Святоотеческое наслѣдіе- Наслѣдіе Святой Руси- Слово пастыря- Литературное наслѣдіе- Новости

Осанна
-
Гостевая книга
-
Новости
-
Написать письмо
-
Поискъ
-
Литургика
-
Канонизація святыхъ
-
Ирмологій

Домашняя молитва

Каноны
-
Акаѳисты
-
Псалтирь Божіей Матери

Евхологій

Служебникъ
-
Требникъ

Слѣдованная Псалтирь

Псалтирь
-
Канонникъ
-
Часословъ
-
Мѣсяцесловъ

Тріодь

Постная
-
Цвѣтная

Минеи

Минея Общая
-
Минеи Богослужебныя
-
Архивъ

Октоихъ

Съ 1-го по 4-й гласъ
-
Съ 5-го по 8-й гласъ

Церк.-учит. литература

«Златоустъ»

Греч. и древнерус. тексты

Греч. литург. тексты
-
Древнерус. литург. тексты

Календарь на Вашемъ сайтѣ

Ссылка для установки

Православный календарь

Новости сайтаСегодня - пятница, 19 iюля 2019 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 8.
Если вы нашли ошибку на странице, выделите ее мышкой и щелкните по этой ссылке, или нажмите Ctrl+Alt+E

ЦЕРКОВНО-БОГОСЛУЖЕБНЫЯ КНИГИ

ТРЕБНИКЪ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ.

Чи́нъ освяще́нія воды́ вкра́тцѣ.

Вѣ́стно бу́ди, я́ко освяще́ніе сіе́ николи́же наро́днѣ въ це́ркви быва́етъ, то́чію осо́бнѣ, по ну́ждѣ, ско́рости ра́ди. Во це́ркви же два́ освяще́нія воды́ то́чію соверша́ются, сíесть: пе́рвое — Августово, предположе́нное, е́же и въ це́ркви всегда́, и на вся́комъ мѣ́стѣ, и на ку́юждо потре́бу соверша́ется; второ́е же — послѣду́ющее, Богоявле́нское, е́же два́жды въ лѣ́то то́чію, сíесть, въ На́вечеріи святы́хъ Богоявле́ній по вече́рни въ це́ркви, [а] въ са́мый же де́нь Богоявле́нія по у́трени, на исто́чницѣ или́ рѣцѣ́ соверша́ется. Тѣ́мъ же ра́звѣ ну́жды ника́ко сіе́ кра́ткое досто́итъ употребля́ти.

Освяще́ніе сіе́ кра́ткое си́це соверша́ется.

Взе́мъ іере́й епитрахи́ль на себе́, начина́етъ обы́чно, и чте́тся: Царю́ Небе́сный... Трисвято́е, [и по] Отче на́шъ... Яко Твое́ е́сть ца́рство... Го́споди, поми́луй, [12]. Сла́ва, и ны́нѣ. Пріиди́те поклони́мся.., [три́жды] и псало́мъ 28: Принеси́те Го́сподеви сы́нове Бо́жіи... Сла́ва, и ны́нѣ. Аллилу́ія, [три́жды]. И посе́мъ чте́тъ или́ пое́тъ три́жды тропа́рь се́й, гла́съ 6:

Съ небесе́ посли́ благода́ть Жизнода́вче, [и] освяти́ во́ду сію́, и всѣ́мъ скве́рнамъ яви́ ю́ бы́ти очище́ніе.

Изре́къ же: Го́споду, помо́лимся. Ли́къ: Го́споди, поми́луй.
Чте́тъ надъ водо́ю моли́тву сію́:

Бо́же великоимени́тый, творя́й чудеса́, и́мже нѣ́сть числа́! Пріиди́ ны́нѣ къ моля́щимъ Тя́ рабо́мъ Твои́мъ, Влады́ко, и посли́ Ду́хъ Тво́й Святы́й, и освяти́ во́ду сію́...

Сія́ же глаго́ля, благословля́етъ во́ду десни́цею три́жды, погружа́я въ не́й пе́рсты.

...И яви́ ю́ си́лою Свята́го Твоего́ Ду́ха бы́ти пію́щимъ отъ нея́, и пріе́млющимъ, и кропя́щимся рабо́мъ Твои́мъ, во премѣне́ніе страсте́й, оставле́ніе грѣхо́въ, болѣ́зней исцѣле́ніе, во отгна́ніе вся́кого зла́, утвержде́ніе же и освяще́ніе домо́вомъ, и очище́ніе вся́кія скве́рны, и навѣ́та діа́вольскаго отгна́ніе. Яко благослови́ся и просла́вися пречестно́е и великолѣ́пое и́мя Твое́, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́нѣ, и при́сно, и во вѣ́ки вѣко́въ. Ами́нь.

Посе́мъ, а́ще и́мать кре́стъ съ собо́ю, погружа́етъ его́ три́жды крестообра́зно въ водѣ́, возводя́ и низводя́. Аще креста́ не и́мать, то пе́рсты десны́я руки́ благословля́етъ во́ду крестообра́зно, погружа́я и́хъ въ водѣ́, и поя́ три́жды или́ глаго́ля тропа́рь се́й, гла́съ 1: Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́...

Посе́мъ а́біе кро́питъ всѣ́хъ водо́ю свяще́нною, и твори́тъ обы́чный дне́вный отпу́стъ.

Источникъ: Евхоло́гіон, или́ Тре́бникъ. Имѣ́яй въ себѣ́ Церко́вная Послѣдова́нія, Іере́омъ подоба́ющая, отъ Святы́хъ Апо́столъ пре́жде, пото́мъ отъ Святы́хъ и Богоно́сныхъ Оте́цъ въ разли́чныхъ времена́хъ преда́нная. — Кíевъ: Въ Тѵпогра́фіи Кíево-Пече́рской Ла́вры, 1708. — Л. 12 об. – 13.

/ Къ оглавленію раздѣла /


Наверхъ / Къ титульной страницѣ

0