Собраніе богослужебныхъ текстовъ Православной Церкви

Русскiй Порталъ- Церковный календарь- Русская Библія- Осанна- Святоотеческое наслѣдіе- Наслѣдіе Святой Руси- Слово пастыря- Литературное наслѣдіе- Новости

Осанна
-
Гостевая книга
-
Новости
-
Написать письмо
-
Поискъ
-
Литургика
-
Канонизація святыхъ
-
Ирмологій

Домашняя молитва

Каноны
-
Акаѳисты
-
Псалтирь Божіей Матери

Евхологій

Служебникъ
-
Требникъ

Слѣдованная Псалтирь

Псалтирь
-
Канонникъ
-
Часословъ
-
Мѣсяцесловъ

Тріодь

Постная
-
Цвѣтная

Минеи

Минея Общая
-
Минеи Богослужебныя
-
Архивъ

Октоихъ

Съ 1-го по 4-й гласъ
-
Съ 5-го по 8-й гласъ

Церк.-учит. литература

«Златоустъ»

Греч. и древнерус. тексты

Греч. литург. тексты
-
Древнерус. литург. тексты

Календарь на Вашемъ сайтѣ

Ссылка для установки

Православный календарь

Новости сайтаСегодня - среда, 17 iюля 2019 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 12.
Если вы нашли ошибку на странице, выделите ее мышкой и щелкните по этой ссылке, или нажмите Ctrl+Alt+E

ЦЕРКОВНО-БОГОСЛУЖЕБНЫЯ КНИГИ

Тре́бникъ дополни́тельный.

Чи́нъ поминове́нія о правосла́вныхъ во́инѣхъ,
и о всѣ́хъ за вѣ́ру и оте́чество на бра́ни живо́тъ сво́й положи́вшихъ.

Архіере́й или́ іере́й возглаша́етъ: Яко Твое́ е́сть ца́рство, [и си́ла, и сла́ва, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́нѣ и при́сно и во вѣ́ки вѣко́въ. Чте́цъ: Ами́нь.] Го́споди, поми́луй. [12.] Сла́ва, и ны́нѣ. Пріиди́те, поклони́мся... [Три́жды.]

Псало́мъ 90:

Живы́й въ по́мощи Вы́шняго, въ кро́вѣ Бо́га небе́снаго водвори́тся. Рече́тъ Го́сподеви: засту́пникъ мо́й еси́ и прибѣ́жище мое́, Бо́гъ мо́й, и упова́ю на Него́. Яко То́й изба́витъ тя́ отъ сѣ́ти ло́вчи, и отъ словесе́ мяте́жна, плещма́ Свои́ма осѣни́тъ тя́, и подъ крилѣ́ Его́ надѣ́ешися, ору́жіемъ обы́детъ тя́ и́стина Его́. Не убои́шися отъ стра́ха нощна́го, отъ стрѣлы́ летя́щія во дни́, отъ ве́щи во тмѣ́ преходя́щія, отъ сря́ща и бѣ́са полу́деннаго. Паде́тъ отъ страны́ твоея́ ты́сяща, и тма́ одесну́ю тебе́, къ тебѣ́ же не прибли́жится, оба́че очи́ма твои́ма смо́триши и воздая́ніе грѣ́шниковъ у́зриши. Яко Ты́, Го́споди, упова́ніе мое́; Вы́шняго положи́лъ еси́ прибѣ́жище твое́. Не пріи́детъ къ тебѣ́ зло́, и ра́на не прибли́жится тѣлеси́ твоему́, я́ко а́нгеломъ Свои́мъ заповѣ́сть о тебѣ́, сохрани́ти тя́ во всѣ́хъ путе́хъ твои́хъ. На рука́хъ во́змутъ тя́, да не когда́ преткне́ши о ка́мень но́гу твою́; на а́спида и васили́ска насту́пиши, и попере́ши льва́ и змíя. Яко на Мя́ упова́, и изба́влю и́; покры́ю и́, я́ко позна́ и́мя Мое́. Воззове́тъ ко Мнѣ́, и услы́шу его́, съ ни́мъ е́смь въ ско́рби, изму́ его́ и просла́влю его́, долгото́ю дне́й испо́лню его́ и явлю́ ему́ спасе́ніе Мое́.

Сла́ва, и ны́нѣ. Аллилу́ія, [аллилу́ія, аллилу́ія, сла́ва Тебѣ́, Бо́же]. [Три́жды.]

Посе́мъ ектенія́:

[Діаконъ:] Ми́ромъ Го́споду помо́лимся.

Ли́къ: Го́споди поми́луй. [То́же пое́тся по ка́ждомъ проше́ніи.]

О свы́шнѣмъ ми́рѣ, и спасе́ніи ду́шъ на́шихъ, Го́споду помо́лимся.

О оставле́ніи согрѣше́ній, во блаже́ннѣй па́мяти преста́вльшихся, Го́споду помо́лимся.

О приснопа́мятныхъ рабѣ́хъ Бо́жіихъ за вѣ́ру и оте́чество на бра́ни живо́тъ сво́й положи́вшихъ, поко́я, тишины́, блаже́нныя па́мяти и́хъ, Го́споду помо́лимся.

О прости́ти и́мъ вся́кое прегрѣше́ніе во́льное и нево́льное, Го́споду помо́лимся.

О неосужде́ннымъ предста́ти у стра́шнаго престо́ла Го́спода сла́вы, Го́споду помо́лимся.

О пла́чущихъ и болѣ́знующихъ, ча́ющихъ Христо́ва утѣше́нія, Го́споду помо́лимся.

О отпусти́тися и́мъ отъ вся́кія болѣ́зни, печа́ли, и воздыха́нія, и всели́ти и́хъ идѣ́же присѣща́етъ свѣ́тъ лица́ Бо́жія, Го́споду помо́лимся.

О я́ко да Госпо́дь Бо́гъ на́шъ учини́тъ ду́ши и́хъ въ мѣ́стѣ свѣ́тлѣ, въ мѣ́стѣ зла́чнѣ, въ мѣ́стѣ поко́йнѣ, идѣ́же вси́ пра́ведніи пребыва́ютъ, Го́споду помо́лимся.

О причте́ніи и́хъ въ нѣ́дрѣхъ Авраа́ма, и Исаа́ка, и Іа́кова, Го́споду помо́лимся.

О изба́витися на́мъ отъ вся́кія ско́рби, гнѣ́ва и ну́жды, Го́споду помо́лимся.

Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ на́съ, Бо́же, Твое́ю благода́тію.

Ми́лости Бо́жія, Ца́рства небе́снаго и оставле́нія грѣхо́въ испроси́вше тѣ́мъ и са́ми себѣ́, дру́гъ дру́га, и ве́сь живо́тъ на́шъ Христу́ Бо́гу предади́мъ.

Мы́ же рече́мъ: Тебѣ́, Го́споди.

Архіере́й или́ іере́й возгла́съ: Яко Ты́ еси́ воскресе́ніе, и живо́тъ, и поко́й усо́пшихъ ра́бъ Твои́хъ, приснопомина́емыхъ правосла́вныхъ во́иновъ, и всѣ́хъ за вѣ́ру и оте́чество на бра́ни живо́тъ сво́й положи́вшихъ, Христе́ Бо́же на́шъ, и Тебѣ́ сла́ву возсыла́емъ, со безнача́льнымъ Твои́мъ Отце́мъ, и Пресвяты́мъ и благи́мъ и животворя́щимъ Твои́мъ Ду́хомъ, ны́нѣ и при́сно, и во вѣ́ки вѣко́въ. [Ли́къ:] Ами́нь.

Діа́конъ возглаша́етъ:

Аллилу́ія, [три́жды,] на гла́съ 8:

Сти́хъ 1: Блаже́ни, я́же избра́лъ, и прія́лъ еси́, Го́споди.

Сти́хъ 2: Па́мять и́хъ въ ро́дъ и ро́дъ.

Сти́хъ 3: Ду́ши и́хъ во благи́хъ водворя́тся.

Та́же тропа́рь, гла́съ 8:

Глубино́ю му́дрости человѣколю́бно вся́ стро́яй и поле́зное всѣ́мъ подава́яй, еди́не Содѣ́телю, упоко́й, Го́споди, ду́ши ра́бъ Твои́хъ, на Тя́ бо упова́ніе возложи́ша, Творца́ и Зижди́теля и Бо́га на́шего. [Два́жды.]

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ:

Тебе́ и стѣ́ну и приста́нище и́мамы, и моли́твенницу благопрія́тную къ Бо́гу, Его́же родила́ еси́, Богоро́дице безневѣ́стная, вѣ́рныхъ спасе́ніе.

Та́же тропари́ на гла́съ 5:

Припѣ́въ: Благослове́нъ еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́ніемъ Твои́мъ.

Святы́хъ ли́къ обрѣ́те исто́чникъ жи́зни и две́рь ра́йскую, да обря́щу и а́зъ пу́ть покая́ніемъ; поги́бшее овча́ а́зъ е́смь, воззови́ мя, Спа́се, и спаси́ мя.

Благослове́нъ еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́ніемъ Твои́мъ.

Агнца Бо́жія проповѣ́давше, и закла́ни бы́вше я́коже а́гнцы, и къ жи́зни нестарѣ́емѣй святíи, и присносу́щнѣй преста́вльшеся. Того́ прилѣ́жно, му́ченицы, моли́те, долго́въ разрѣше́ніе на́мъ дарова́ти.

Благослове́нъ еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́ніемъ Твои́мъ.

Въ пу́ть у́зкій хо́ждшіи приско́рбный, вси́ въ житіи́ кре́стъ я́ко яре́мъ взе́мшіи, и Мнѣ́ послѣ́довавшіи вѣ́рою, пріиди́те наслади́теся, и́хже угото́вахъ ва́мъ по́честей, и вѣнце́въ небе́сныхъ.

Благослове́нъ еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́ніемъ Твои́мъ.

Образъ е́смь неизрече́нныя Твоея́ сла́вы, а́ще и я́звы ношу́ прегрѣше́ній, уще́дри Твое́ созда́ніе Влады́ко, и очи́сти Твои́мъ благоутро́біемъ, и возжелѣ́нное оте́чество пода́ждь ми́, рая́ па́ки жи́теля мя́ сотворя́я.

Благослове́нъ еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́ніемъ Твои́мъ.

Дре́вле у́бо отъ не су́щихъ созда́вый мя́, и о́бразомъ Твои́мъ Боже́ственнымъ почты́й, преступле́ніемъ же за́повѣди па́ки мя́ возврати́вый въ зе́млю, отъ нея́же взя́тъ бы́хъ, на е́же по подо́бію возведи́ дре́внею добро́тою возобрази́тися.

Благослове́нъ еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́ніемъ Твои́мъ.

Упоко́й Бо́же рабы́ Твоя́, и учини́ я́ въ раи́, идѣ́же ли́цы святы́хъ, Го́споди, и пра́ведницы сія́ютъ я́ко свѣти́ла, усо́пшія рабы́ Твоя́ упоко́й, презира́я и́хъ вся́ согрѣше́нія.

Сла́ва [Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху].

Тро́иченъ: Трисія́тельное еди́наго Божества́, благоче́стно пое́мъ, вопію́ще: свя́тъ еси́, Отче Безнача́льный, Собезнача́льный Сы́не, и Боже́ственный Ду́ше, просвѣти́ на́съ, вѣ́рою Тебѣ́ служа́щихъ, и вѣ́чнаго огня́ исхити́.

И ны́нѣ [и при́сно и во вѣ́ки вѣко́въ, ами́нь].

Богоро́диченъ: Ра́дуйся Чи́стая, Бо́га пло́тію ро́ждшая во спасе́ніе всѣ́хъ, Еюже ро́дъ человѣ́ческій обрѣ́те спасе́ніе, Тобо́ю да обря́щемъ ра́й, Богоро́дице Чи́стая, Благослове́нная.

[Аллилу́ія, аллилу́ія, аллилу́ія, сла́ва Тебѣ́, Бо́же.] [Три́жды.]

Посе́мъ ектенія́:

[Діа́конъ:] Па́ки и па́ки ми́ромъ Го́споду помо́лимся.

Ли́къ: Го́споди поми́луй.

Еще́ мо́лимся о упокое́ніи ду́шъ усо́пшихъ рабо́въ Бо́жіихъ за вѣ́ру и оте́чество на бра́ни живо́тъ сво́й положи́вшихъ, и о е́же прости́тися и́мъ вся́кому прегрѣше́нію, во́льному же и нево́льному.

Ли́къ: Го́споди, поми́луй. [Три́жды.]

Яко да Госпо́дь Бо́гъ учини́тъ ду́ши и́хъ, идѣ́же пра́ведніи упокоя́ются.

Ли́къ: Го́споди, поми́луй. [Три́жды.]

Ми́лости Бо́жія, Ца́рства небе́снаго и оставле́нія грѣхо́въ и́хъ, у Христа́, безсме́ртнаго Царя́ и Бо́га на́шего, про́симъ.

Ли́къ: Пода́й, Го́споди.

Діа́конъ: Го́споду помо́лимся.

Ли́къ: Го́споди, поми́луй.

Архіере́й или́ свяще́нникъ глаго́летъ моли́тву сію́ та́йно: Бо́же духо́въ и вся́кія пло́ти, сме́рть попра́вый и діа́вола упраздни́вый, и живо́тъ мíру Твоему́ дарова́вый, Са́мъ, Го́споди, упоко́й ду́ши усо́пшихъ рабо́въ Твои́хъ, правосла́вныхъ во́иновъ и всѣ́хъ за вѣ́ру и оте́чество на бра́ни живо́тъ сво́й положи́вшихъ, въ мѣ́стѣ свѣ́тлѣ, въ мѣ́стѣ зла́чнѣ, въ мѣ́стѣ поко́йнѣ, отню́дуже отбѣже́ болѣ́знь, печа́ль и воздыха́ніе. Вся́кое согрѣше́ніе, содѣ́янное ими́ сло́вомъ, или́ дѣ́ломъ, или́ помышле́ніемъ, я́ко Благíй Человѣколю́бецъ Бо́гъ, прости́, я́ко нѣ́сть человѣ́къ, и́же жи́въ бу́детъ и не согрѣши́тъ. Ты́ бо Еди́нъ кромѣ́ грѣха́, пра́вда Твоя́ пра́вда во вѣ́ки, и сло́во Твое́ и́стина.

Возгла́съ: Яко Ты́ еси́ воскресе́ніе и живо́тъ, и поко́й усо́пшихъ рабо́въ Твои́хъ за вѣ́ру и оте́чество на бра́ни живо́тъ сво́й положи́вшихъ, Христе́ Бо́же на́шъ, и Тебѣ́ сла́ву возсыла́емъ, со безнача́льнымъ Твои́мъ Отце́мъ, и Пресвяты́мъ и благи́мъ и животворя́щимъ Твои́мъ Ду́хомъ, ны́нѣ и при́сно, и во вѣ́ки вѣко́въ. [Ли́къ:] Ами́нь.

И глаго́лемъ сѣда́ленъ, гла́съ 5:

Поко́й, Спа́се нашъ, съ пра́ведными рабы́ Твоя́, и сія́ всели́ во дворы́ Твоя́, я́коже е́сть пи́сано, презира́я, я́ко Бла́гъ, прегрѣше́нія и́хъ во́льная и нево́льная, и вся́ я́же въ вѣ́дѣніи и не въ вѣ́дѣніи, Человѣколю́бче.

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ:

Отъ Дѣ́вы возсія́вый мíру, Христе́ Бо́же, сы́ны свѣ́та То́ю показа́вый, поми́луй на́съ.

Та́же, псало́мъ 50:

Поми́луй мя́, Бо́же, [по вели́цѣй ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́тъ Твои́хъ очи́сти беззако́ніе мое́. Наипа́че омы́й мя отъ беззако́нія моего́, и отъ грѣха́ моего́ очи́сти мя. Я́ко беззако́ніе мое́ а́зъ зна́ю и грѣ́хъ мо́й предо мно́ю е́сть вы́ну. Тебѣ́ Еди́ному согрѣши́хъ, и лука́вое предъ Тобо́ю сотвори́хъ, я́ко да оправди́шися во словесѣ́хъ Твои́хъ и побѣди́ши, внегда́ суди́ти Ти́. Се́ бо въ беззако́ніихъ зача́тъ е́смь, и во грѣсѣ́хъ роди́ мя́ ма́ти моя́. Се́ бо и́стину возлюби́лъ еси́, безвѣ́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́лъ ми́ еси́. Окропи́ши мя́ иссо́помъ, и очи́щуся, омы́еши мя́, и па́че снѣ́га убѣлю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́ліе, возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ отъ грѣ́хъ мои́хъ, и вся́ беззако́нія моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мнѣ́, Бо́же, и ду́хъ пра́въ обнови́ во утро́бѣ мое́й. Не отве́ржи мене́ отъ лица́ Твоего́, и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отъими́ отъ мене́. Возда́ждь ми́ ра́дость спасе́нія Твоего́, и Ду́хомъ Влады́чнимъ утверди́ мя́. Научу́ беззако́нныя путе́мъ Твои́мъ, и нечести́віи къ Тебѣ́ обратя́тся. Изба́ви мя́ отъ крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́нія моего́, возра́дуется язы́къ мо́й пра́вдѣ Твое́й. Го́споди, устнѣ́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвѣстя́тъ хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхотѣ́лъ еси́ же́ртвы, да́лъ бы́хъ убо́, всесожже́нія не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу ду́хъ сокруше́нъ, се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бо́гъ не уничижи́тъ. Ублажи́, Го́споди, благоволе́ніемъ Твои́мъ Сіо́на, и да сози́ждутся стѣ́ны Іерусали́мскія. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ніе и всесожега́емая: тогда́ возложа́тъ на олта́рь Тво́й тельцы́].

И а́біе кано́нъ, гла́съ 8.

Пѣ́снь 1.

Ирмо́съ: Во́ду проше́дъ, я́ко су́шу, и еги́петскаго зла́ избѣжа́въ, изра́ильтянинъ вопія́ше: Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́мъ.

Сти́хъ: Поко́й, Го́споди, ду́ши усо́пшихъ ра́бъ Твои́хъ.

Отве́рзъ уста́ моя́, Спа́се, сло́во ми́ пода́ждь моли́тися, Милосе́рде, о подвиза́вшихся за вѣ́ру и оте́чество му́жественно, да поко́иши ду́ши и́хъ, Влады́ко.

Ме́ртвъ бы́въ пло́тію, Спа́се, и во гро́бѣ положе́нъ съ ме́ртвыми, ду́ши рабо́въ Твои́хъ поко́й въ мѣ́стѣ зла́чнѣ, я́ко Милосе́рдъ.

Сла́ва: Моле́бный гла́съ мо́й услы́ши, Бо́же Тріѵпоста́сне, и учини́ ду́ши рабо́въ Твои́хъ въ нѣ́дрѣхъ Авраа́млихъ, Изба́вителю.

И ны́нѣ: Ты́, Пречи́стая Богоро́дице, Его́же безъ иску́са му́жеска заче́нши родила́ еси́, моли́ Сы́на Твоего́ пода́ти поко́й приснопомина́емымъ рабо́мъ Твои́мъ.

Пѣ́снь 3.

Ирмо́съ: Небе́снаго кру́га Верхотво́рче, Го́споди, и Це́ркве Зижди́телю, Ты́ мене́ утверди́ въ любви́ Твое́й, жела́ній кра́ю, вѣ́рныхъ утвержде́ніе, еди́не Человѣколю́бче.

Въ мѣ́стѣ зла́чнѣ, въ мѣ́стѣ поко́йнѣ, идѣ́же ли́цы святы́хъ веселя́тся, поко́й, Христе́, ду́ши ра́бъ Твои́хъ, за це́рковь святу́ю и оте́чество му́жественно подвиза́вшихся, еди́не Ми́лостиве.

Идѣ́же ли́цы святы́хъ, та́мо вчини́, Влады́ко, послужи́вшихъ Тебѣ́ за це́рковь святу́ю Твою́ всѣ́мъ се́рдцемъ, и воздви́гшихъ и́го Твое́ на ра́мо свое́, я́ко еди́нъ Влады́ка живота́ и сме́рти.

Сла́ва: Небе́сный Отче Вседержи́телю, и Сы́не Единоро́дный, и Ду́ше Святы́й Исхо́дный, пре́зри уме́ршихъ согрѣше́нія и въ Це́ркви пе́рвенецъ всели́ и́хъ сла́вити Тя́ со всѣ́ми угоди́вшими Тебѣ́.

И ны́нѣ: Яко Ма́ти Свята́я Пресвята́го Бо́га, Влады́чице вся́ческихъ, Марíе Богоро́дице, со всѣ́ми святы́ми Сего́ моли́ ду́ши поко́ити рабо́въ Твои́хъ въ небе́сныхъ селе́ніихъ.

[И паки ирмо́съ: Небе́снаго кру́га Верхотво́рче, Го́споди, и Це́ркве Зижди́телю, Ты́ мене́ утверди́ въ любви́ Твое́й, жела́ній кра́ю, вѣ́рныхъ утвержде́ніе, еди́не Человѣколю́бче.

Посе́мъ ектенія́:

Діа́конъ: Па́ки и па́ки ми́ромъ Го́споду помо́лимся.

Ли́къ: Го́споди поми́луй.

Еще́ мо́лимся о упокое́ніи ду́шъ усо́пшихъ рабо́въ Бо́жіихъ за вѣ́ру и оте́чество на бра́ни живо́тъ сво́й положи́вшихъ, и о е́же прости́тися и́мъ вся́кому прегрѣше́нію, во́льному же и нево́льному.

Ли́къ: Го́споди, поми́луй. [Три́жды.]

Яко да Госпо́дь Бо́гъ учини́тъ ду́ши и́хъ, идѣ́же пра́ведніи упокоя́ются.

Ли́къ: Го́споди, поми́луй. [Три́жды.]

Ми́лости Бо́жія, Ца́рства небе́снаго и оставле́нія грѣхо́въ и́хъ, у Христа́, безсме́ртнаго Царя́ и Бо́га на́шего, про́симъ.

Ли́къ: Пода́й, Го́споди.

Діа́конъ: Го́споду помо́лимся.

Ли́къ: Го́споди, поми́луй.

Архіере́й или́ свяще́нникъ глаго́летъ моли́тву сію́ та́йно: Бо́же духо́въ и вся́кія пло́ти, сме́рть попра́вый и діа́вола упраздни́вый, и живо́тъ мíру Твоему́ дарова́вый, Са́мъ, Го́споди, упоко́й ду́ши усо́пшихъ рабо́въ Твои́хъ, правосла́вныхъ во́иновъ и всѣ́хъ за вѣ́ру и оте́чество на бра́ни живо́тъ сво́й положи́вшихъ, въ мѣ́стѣ свѣ́тлѣ, въ мѣ́стѣ зла́чнѣ, въ мѣ́стѣ поко́йнѣ, отню́дуже отбѣже́ болѣ́знь, печа́ль и воздыха́ніе. Вся́кое согрѣше́ніе, содѣ́янное ими́ сло́вомъ, или́ дѣ́ломъ, или́ помышле́ніемъ, я́ко Благíй Человѣколю́бецъ Бо́гъ, прости́, я́ко нѣ́сть человѣ́къ, и́же жи́въ бу́детъ и не согрѣши́тъ. Ты́ бо Еди́нъ кромѣ́ грѣха́, пра́вда Твоя́ пра́вда во вѣ́ки, и сло́во Твое́ и́стина.

Возгла́съ: Яко Ты́ еси́ воскресе́ніе и живо́тъ, и поко́й усо́пшихъ рабо́въ Твои́хъ за вѣ́ру и оте́чество на бра́ни живо́тъ сво́й положи́вшихъ, Христе́ Бо́же на́шъ, и Тебѣ́ сла́ву возсыла́емъ, со безнача́льнымъ Твои́мъ Отце́мъ, и Пресвяты́мъ и благи́мъ и животворя́щимъ Твои́мъ Ду́хомъ, ны́нѣ и при́сно, и во вѣ́ки вѣко́въ. Ли́къ: Ами́нь.]

Пѣ́снь 4.

Ирмо́съ: Услы́шахъ, Го́споди, смотре́нія Твоего́ та́инство, разумѣ́хъ дѣла́ Твоя́ и просла́вихъ Твое́ Божество́.

Соше́дый въ преиспо́дняя, Христе́, совоздви́глъ еси́ уме́ршія вся́, и преста́вльшихся отъ на́съ поко́й, Спа́се, я́ко Ще́дръ.

Никто́же безъ грѣха́ е́сть, то́кмо Ты́ еди́нъ, Влады́ко, сего́ ра́ди пострада́вшимъ за це́рковь Твою́ святу́ю и оте́чество, и грѣхи́ оста́ви, и въ ра́й тѣ́хъ всели́.

Сла́ва: Услы́ши, Тро́ице Свята́я, гла́сы моле́бныя, приноси́мыя Тебѣ́ въ це́ркви о пострада́вшихъ въ во́инствѣ за це́рковь Твою́ святу́ю, и Богонача́льнымъ Твои́мъ свѣ́томъ озари́ ду́ши, омраче́нныя су́етными приверже́ніи.

И ны́нѣ: Родила́ еси́, Пречи́стая, безъ му́жеска сѣ́мене, Бо́га соверше́нна и Человѣ́ка соверше́нна, взе́млющаго грѣхи́ на́ша, Дѣ́во. Того́ моли́, Госпоже́, пострада́вшимъ рабо́мъ Твои́мъ пода́ти поко́й.

Пѣ́снь 5.

Ирмо́съ: Просвѣти́ на́съ повелѣ́ніи Твои́ми, Го́споди, и мы́шцею Твое́ю высо́кою Тво́й ми́ръ пода́ждь на́мъ, Человѣколю́бче.

Имы́й живота́ и сме́рти вла́сть, преста́вленныхъ отъ на́съ поко́й, Христе́ Бо́же. Ты́ бо еси́ всѣ́хъ, Спа́се, Поко́й и Живо́тъ.

На Тя́, Спа́се, наде́жду возложи́ша, пострада́вшіи за це́рковь Твою́ святу́ю и оте́чество, и отше́дшіи отъ на́съ, Ты́ же, Го́споди, уще́дри и́хъ, я́ко Бо́гъ Многоми́лостивъ.

Сла́ва: Просвѣти́ на́съ, Трисвя́те, воспѣва́емый Влады́ко, моля́щихся Тебѣ́, ми́ръ небе́сный прія́ти, и въ ми́рныхъ се́лѣхъ ду́ши вчини́, отше́дшихъ отъ вре́менныхъ, въ наде́ждѣ безконе́чныя жи́зни.

И нынѣ: Шу́яго стоя́нія, Пречи́стая, изба́витися сконча́вшимся умоли́ Сы́на Твоего́, Дѣ́во Госпоже́, я́ко Спа́са и Бо́га на́шего Ма́ти Су́щая.

Пѣ́снь 6.

Ирмо́съ: Моли́тву пролію́ ко Го́споду и Тому́ возвѣщу́ печа́ли моя́, я́ко зо́лъ душа́ моя́ испо́лнися и живо́тъ мо́й а́ду прибли́жися, и молю́ся, я́ко Іо́на: отъ тли́, Бо́же, возведи́ мя.

Ада испрове́ргъ, Влады́ко, воскреси́лъ еси́ уме́ршія отъ вѣ́ка, пострада́вшихъ за це́рковь Твою́ святу́ю въ нѣ́дро Авраа́мле Ты́, Бо́же, всели́, прегрѣше́нія и́хъ вся́ отпусти́въ, я́ко Милосе́рдъ.

Аще и за́повѣдь, ю́же да́лъ еси́ на́мъ, Бо́же, преступи́хомъ и сме́ртни бы́хомъ, но Ты́, Бо́же, соше́дый во гро́бъ и ду́ши я́же отъ вѣ́ка воскреси́вый, не возста́ви на́съ, Влады́ко, на муче́ніе, но на поко́й, — пострада́вшіи за це́рковь Твою́ святу́ю и оте́чество вопію́тъ Тебѣ́ на́ми, Многоми́лостиве.

Сла́ва: Мо́лимъ Тя́, Безнача́льный Отче и Сы́не и Ду́ше Святы́й, зло́бою душезло́бнаго мíра озло́бленныхъ и къ Тебѣ́, Зижди́телю, преше́дшихъ ду́ши во а́дово дно́ не отри́ни, Бо́же, Спа́се мо́й.

И ны́нѣ: Съ небесе́ Христо́съ Бо́гъ на́шъ, я́ко до́ждь на руно́, Пречи́стая, сни́де на Тя́, напая́я ве́сь мíръ и изсуша́я вся́ безбо́жныя пото́ки, наводня́яй всю́ зе́млю ра́зумомъ Свои́мъ, Приснодѣ́во, Того́ моли́ да́ти поко́й пострада́вшимъ рабо́мъ Твои́мъ.

[И паки ирмо́съ: Моли́тву пролію́ ко Го́споду и Тому́ возвѣщу́ печа́ли моя́, я́ко зо́лъ душа́ моя́ испо́лнися и живо́тъ мо́й а́ду прибли́жися, и молю́ся, я́ко Іо́на: отъ тли́, Бо́же, возведи́ мя.

Посе́мъ ектенія́:

Діа́конъ: Па́ки и па́ки ми́ромъ Го́споду помо́лимся.

Ли́къ: Го́споди поми́луй.

Еще́ мо́лимся о упокое́ніи ду́шъ усо́пшихъ рабо́въ Бо́жіихъ за вѣ́ру и оте́чество на бра́ни живо́тъ сво́й положи́вшихъ, и о е́же прости́тися и́мъ вся́кому прегрѣше́нію, во́льному же и нево́льному.

Ли́къ: Го́споди, поми́луй. [Три́жды.]

Яко да Госпо́дь Бо́гъ учини́тъ ду́ши и́хъ, идѣ́же пра́ведніи упокоя́ются.

Ли́къ: Го́споди, поми́луй. [Три́жды.]

Ми́лости Бо́жія, Ца́рства небе́снаго и оставле́нія грѣхо́въ и́хъ, у Христа́, безсме́ртнаго Царя́ и Бо́га на́шего, про́симъ.

Ли́къ: Пода́й, Го́споди.

Діа́конъ: Го́споду помо́лимся.

Ли́къ: Го́споди, поми́луй.

Архіере́й или́ свяще́нникъ глаго́летъ моли́тву сію́ та́йно: Бо́же духо́въ и вся́кія пло́ти, сме́рть попра́вый и діа́вола упраздни́вый, и живо́тъ мíру Твоему́ дарова́вый, Са́мъ, Го́споди, упоко́й ду́ши усо́пшихъ рабо́въ Твои́хъ, правосла́вныхъ во́иновъ и всѣ́хъ за вѣ́ру и оте́чество на бра́ни живо́тъ сво́й положи́вшихъ, въ мѣ́стѣ свѣ́тлѣ, въ мѣ́стѣ зла́чнѣ, въ мѣ́стѣ поко́йнѣ, отню́дуже отбѣже́ болѣ́знь, печа́ль и воздыха́ніе. Вся́кое согрѣше́ніе, содѣ́янное ими́ сло́вомъ, или́ дѣ́ломъ, или́ помышле́ніемъ, я́ко Благíй Человѣколю́бецъ Бо́гъ, прости́, я́ко нѣ́сть человѣ́къ, и́же жи́въ бу́детъ и не согрѣши́тъ. Ты́ бо Еди́нъ кромѣ́ грѣха́, пра́вда Твоя́ пра́вда во вѣ́ки, и сло́во Твое́ и́стина.

Возгла́съ: Яко Ты́ еси́ воскресе́ніе и живо́тъ, и поко́й усо́пшихъ рабо́въ Твои́хъ за вѣ́ру и оте́чество на бра́ни живо́тъ сво́й положи́вшихъ, Христе́ Бо́же на́шъ, и Тебѣ́ сла́ву возсыла́емъ, со безнача́льнымъ Твои́мъ Отце́мъ, и Пресвяты́мъ и благи́мъ и животворя́щимъ Твои́мъ Ду́хомъ, ны́нѣ и при́сно, и во вѣ́ки вѣко́въ. Ли́къ: Ами́нь.]

Конда́къ, гла́съ 8:

Со святы́ми упоко́й, Христе́, ду́ши ра́бъ Твои́хъ, идѣ́же нѣ́сть болѣ́знь, ни печа́ль, ни воздыха́ніе, но жи́знь безконе́чная.

Икосъ:

Са́мъ Еди́нъ еси́ Безсме́ртный, сотвори́вый и созда́вый человѣ́ка: земнíи у́бо отъ земли́ созда́хомся и въ зе́млю ту́южде по́йдемъ, я́коже повелѣ́лъ еси́, созда́вый на́съ, и рекíй на́мъ: я́ко земля́ еси́ и въ зе́млю оты́деши, а́може вси́ человѣ́цы по́йдемъ, надгро́бное рыда́ніе творя́ще пѣ́снь: аллилу́ія, [аллилу́ія, аллилу́ія].

Пѣ́снь 7.

Ирмо́съ: Отъ Іуде́и доше́дше, о́троцы, въ Вавило́нѣ иногда́, вѣ́рою Тро́ическою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще: отце́въ Бо́же, благослове́нъ еси́.

Влады́ко Христе́ Бо́же, егда́ хо́щеши суди́ти мíру, пощади́ ду́ши ра́бъ Твои́хъ, за це́рковь Твою́ святу́ю и оте́чество пострада́вшихъ, и́хже отъ на́съ прія́лъ еси́, вопію́щихъ: отце́въ на́шихъ Бо́же, благослове́нъ еси́.

Въ пи́щи ра́йстѣй, идѣ́же пра́ведныхъ ду́ши веселя́тся послужи́вшихъ Тебѣ́, причти́ съ ни́ми, Христе́, ду́ши ра́бъ Твои́хъ, воспѣ́вшихъ: оте́цъ на́шихъ Бо́же, благослове́нъ еси́.

Сла́ва: Іуде́йскія три́ о́троки спасы́й во огни́, въ Тріе́хъ Ли́цѣхъ Воспѣ́тый, изба́ви огня́ вѣ́чнаго усо́пшихъ, воспѣ́вшихъ Ти́ вѣ́рно: оте́цъ на́шихъ Бо́же, благослове́нъ еси́.

И ны́нѣ: Иса́ія Тя́ же́злъ нарече́, Чи́стая; Даніи́лъ же го́ру несѣко́мую; Іезекíиль же две́рь, изъ Нея́же про́йде Христо́съ; мы́ же Тя́, и́стинную Богоро́дицу имену́юще, велича́емъ.

Пѣ́снь 8.

Ирмо́съ: Седмери́цею пе́щь халде́йскій мучи́тель богочести́вымъ неи́стовно разжже́, си́лою же лу́чшею спасе́ны сія́ ви́дѣвъ, Творцу́ и Изба́вителю вопія́ше: о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте, лю́діе, превозноси́те во вся́ вѣ́ки.

Сконча́вше тече́ніе и къ Тебѣ́ прибѣ́гше, Го́споди, пострада́вшіи за це́рковь Твою́ святу́ю вопію́тъ ны́нѣ: прегрѣше́нія на́ша оста́ви, Христе́ Бо́же, и не осуди́ на́съ, егда́ хо́щеши суди́ти всѣ́мъ, вѣ́рно бо Тебѣ́ взыва́хомъ: вся́ дѣла́ Госпо́дня, Го́спода по́йте и превозноси́те Его́ во вѣ́ки.

Поне́сшихъ, Влады́ко, и́го Твое́ на ра́менахъ свои́хъ, и бре́мя Твое́ ле́гкое, а́ще и не всегда́, оба́че въ мѣ́стѣ преподо́бныхъ Твои́хъ всели́ ду́ши и́хъ, воспѣ́вшихъ Тебѣ́, Христе́ Спа́се: о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте, лю́діе, превозноси́те Его́ во вѣ́ки. Благослови́мъ Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха Го́спода.

Безнача́льная Тро́ице Свята́я, Бо́же Отче и Сы́не и Ду́ше Святы́й, въ ли́цѣ святы́хъ причти́ ду́ши пострада́вшихъ рабо́въ Твои́хъ и огня́ вѣ́чнаго изба́ви, да Тя́ хва́лятъ, воспѣва́юще во вѣ́ки: о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте, лю́діе, превозноси́те Его́ во вѣ́ки.

И ны́нѣ: Тя́, Дѣ́во, проро́честіи ли́цы прореко́ша, прозря́ще бо Тя́ прозорли́выма очи́ма: о́въ у́бо же́злъ нарече́ Тя́; и́нъ же две́рь восто́чную; о́въ же го́ру, человѣ́ки несѣко́мую. Мы́ же исповѣ́дуемъ Тя́ вои́стинну Богоро́дицу, Бо́га вся́ческихъ ро́ждшую, Его́же моли́ упоко́ити пострада́вшія во вѣ́ки вся́.

Пѣ́снь 9.

Ирмо́съ: Ужасе́ся о се́мъ не́бо, и земли́ удиви́шася концы́, я́ко Бо́гъ яви́ся человѣ́комъ пло́тски, и чре́во Твое́ бы́сть простра́ннѣйшее небе́съ. Тѣ́мъ Тя́, Богоро́дицу, а́нгеловъ и человѣ́къ чинонача́лія велича́ютъ.

Іису́се Бо́же мо́й, Спа́се, Ада́мле Ты́ взя́лъ еси́ преступле́ніе и сме́рти вкуси́лъ еси́, да человѣ́ки отъ нея́ свободи́ши, Милосе́рде. Тѣ́мже мо́лимъ Тя́, Ми́лостиве: пострада́вшихъ поко́й, я́ко Бла́гъ, во дво́рѣхъ святы́хъ Твои́хъ, я́ко еди́нъ Всеблагíй и Милосе́рдый.

Нѣ́сть никто́же, Милосе́рде, и́же не согрѣши́ въ человѣ́цѣхъ, то́кмо Ты́ еди́нъ, Іису́се Христе́, взе́мляй грѣхи́ всего́ мíра. Тѣ́мже, очи́стивъ ра́бъ Твои́хъ отъ прегрѣше́ній, вчини́ во святы́хъ Твои́хъ дво́рѣхъ: Ты́ бо Живо́тъ еси́ и Поко́й, и Свѣ́тъ, и Весе́ліе всѣ́хъ Тебѣ́ благоугоди́вшихъ.

Сла́ва: Удиви́ся все́ естество́ человѣ́ческое, ка́ко Безнача́льнаго Отца́ Сы́нъ cы́й Единоро́дный, пло́ть отъ Дѣ́вы дѣ́йствомъ Свята́го Ду́ха прія́лъ еси́, и пострада́лъ еси́ я́ко человѣ́къ, да уме́ршія оживи́ши. Тѣ́мъ и пострада́вшихъ за це́рковь Твою́ святу́ю и оте́чество, прилѣ́жно мо́лимъ Тя́, во странѣ́ живы́хъ, я́ко Бла́гъ, всели́.

И ны́нѣ: Невѣ́сту Тя́ нарица́емъ, Пречи́стая, Отца́ неви́димаго и Ма́терь Сы́на изъ Тебе́ Ду́хомъ Святы́мъ воплоще́ннаго, и Моле́бницу Тя́ о пострада́вшихъ за це́рковь Сы́на Твоего́ и свое́ оте́чество предлага́емъ: Тебе́ бо помо́щницу и́мамы земнíи, и любо́вію пою́ще Тя́ велича́емъ.

Та́же глаго́летъ діа́конъ или́ іере́й: Богоро́дицу и Ма́терь Свѣ́та въ пѣ́снехъ возвели́чимъ.

Ли́къ: Ду́си и ду́ши пра́ведныхъ восхва́лятъ Тя́, Го́споди.

И пою́тъ ирмо́съ: Ужасе́ся о се́мъ не́бо, и земли́ удиви́шася концы́, я́ко Бо́гъ яви́ся человѣ́комъ пло́тски, и чре́во Твое́ бы́сть простра́ннѣйшее небе́съ. Тѣ́мъ Тя́, Богоро́дицу, а́нгеловъ и человѣ́къ чинонача́лія велича́ютъ.

[Чте́цъ:] Трисвято́е, и по Отче на́шъ... [Іере́й: Яко Твое́ е́сть Ца́рство... Чте́цъ: Ами́нь.]

И глаго́лемъ тропари́, гла́съ 4:

Со ду́хи пра́ведныхъ сконча́вшихся, ду́ши ра́бъ Твои́хъ, Спа́се, упоко́й, сохраня́я и́хъ во блаже́нной жи́зни, я́же у Тебе́, Человѣколю́бче.

Тропа́рь, гла́съ то́йже: Въ поко́ищи Твое́мъ, Го́споди, идѣ́же вси́ святíи Твои́ упокоева́ются, упоко́й и ду́ши ра́бъ Твои́хъ, я́ко еди́нъ еси́ Человѣколю́бецъ.

Сла́ва: Ты́ еси́ Бо́гъ соше́дый во а́дъ, и у́зы окова́нныхъ разрѣши́вый, Са́мъ и ду́ши ра́бъ Твои́хъ упоко́й.

И ны́нѣ, богоро́диченъ: Еди́на чи́стая и непоро́чная Дѣ́во, Бо́га безъ сѣ́мене ро́ждшая, моли́ спасти́ся душа́мъ и́хъ.

Та́же ектенія́:

[Діа́конъ:] Поми́луй на́съ, Бо́же, по вели́цѣй ми́лости Твое́й, мо́лимъ Ти ся, услы́ши и поми́луй.

Ли́къ: Го́споди, поми́луй. [Три́жды.]

Еще́ мо́лимся о упокое́ніи ду́шъ усо́пшихъ рабо́въ Бо́жіихъ за вѣ́ру и оте́чество на бра́ни живо́тъ сво́й положи́вшихъ, и о е́же прости́тися и́мъ вся́кому прегрѣше́нію, во́льному же и нево́льному.

Ли́къ: Го́споди, поми́луй. [Три́жды.]

Яко да Госпо́дь Бо́гъ учини́тъ ду́ши и́хъ, идѣ́же пра́ведніи упокоя́ются.

Ли́къ: Го́споди, поми́луй. [Три́жды.]

Ми́лости Бо́жія, Ца́рства небе́снаго и оставле́нія грѣхо́въ и́хъ, у Христа́, безсме́ртнаго Царя́ и Бо́га на́шего, про́симъ.

Ли́къ: Пода́й, Го́споди.

Діа́конъ: Го́споду помо́лимся.

Ли́къ: Го́споди, поми́луй.

Архіере́й или́ свяще́нникъ: Бо́же духо́въ [и вся́кія пло́ти, сме́рть попра́вый и діа́вола упраздни́вый, и живо́тъ мíру Твоему́ дарова́вый, Са́мъ, Го́споди, упоко́й ду́ши усо́пшихъ рабо́въ Твои́хъ, правосла́вныхъ во́иновъ и всѣ́хъ за вѣ́ру и оте́чество на бра́ни живо́тъ сво́й положи́вшихъ, въ мѣ́стѣ свѣ́тлѣ, въ мѣ́стѣ зла́чнѣ, въ мѣ́стѣ поко́йнѣ, отню́дуже отбѣже́ болѣ́знь, печа́ль и воздыха́ніе. Вся́кое согрѣше́ніе, содѣ́янное ими́ сло́вомъ, или́ дѣ́ломъ, или́ помышле́ніемъ, я́ко Благíй Человѣколю́бецъ Бо́гъ, прости́, я́ко нѣ́сть человѣ́къ, и́же жи́въ бу́детъ и не согрѣши́тъ. Ты́ бо Еди́нъ кромѣ́ грѣха́, пра́вда Твоя́ пра́вда во вѣ́ки, и сло́во Твое́ и́стина].

Та́же, возгла́съ: Яко Ты́ еси́ воскресе́ніе и живо́тъ, и поко́й усо́пшихъ ра́бъ Твои́хъ за вѣ́ру и оте́чество живо́тъ сво́й на бра́ни положи́вшихъ, Христе́ Бо́же на́шъ, и Тебѣ́ сла́ву возсыла́емъ, со безнача́льнымъ Твои́мъ Отце́мъ, и Пресвяты́мъ и благи́мъ и животворя́щимъ Твои́мъ Ду́хомъ, ны́нѣ и при́сно, и во вѣ́ки вѣко́въ. Ли́къ: Ами́нь.

Посе́мъ глаго́летъ діа́конъ: Прему́дрость.

Ли́къ: Честнѣ́йшую херуви́мъ [и сла́внѣйшую безъ сравне́нія серафи́мъ, безъ истлѣ́нія Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя́ велича́емъ].

Архіере́й или́ іере́й: Сла́ва Тебѣ́, Христе́ Бо́же, упова́ніе на́ше, сла́ва Тебѣ́.

Ли́къ: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́нѣ и при́сно и во вѣ́ки вѣко́въ, ами́нь. Го́споди поми́луй. [Три́жды.] Благослови́.

Архіере́й или іере́й отпу́стъ: Воскресы́й изъ ме́ртвыхъ, Христо́съ, и́стинный Бо́гъ на́шъ, моли́твами Пречи́стыя Своея́ Ма́тере, святы́хъ сла́вныхъ и всехва́льныхъ апо́столъ, преподо́бныхъ и богоно́сныхъ оте́цъ на́шихъ и всѣ́хъ святы́хъ, ду́ши отъ на́съ преста́вльшихся ра́бъ Свои́хъ, за вѣ́ру и оте́чество живо́тъ сво́й на бра́ни положи́вшихъ, въ селе́ніихъ пра́ведныхъ учини́тъ, въ нѣ́дрѣхъ Авраа́ма упоко́итъ и съ пра́ведными причте́тъ, и на́съ поми́луетъ, я́ко Бла́гъ и Человѣколю́бецъ. [Ли́къ: Ами́нь.]

И по отпу́стѣ глаша́етъ діа́конъ:

Во блаже́нномъ успе́ніи вѣ́чный поко́й пода́ждь, Го́споди, усо́пшимъ рабо́мъ Твои́мъ, всѣ́мъ за вѣ́ру и оте́чество на бра́ни живо́тъ сво́й положи́вшихъ и сотвори́ и́мъ вѣ́чную па́мять.

И пѣвцы́ пою́тъ: Вѣ́чная па́мять... [Три́жды.]

Коне́цъ и Бо́гу сла́ва.

Источникъ: Чи́нъ поминове́нія о правосла́вныхъ во́инѣхъ, и о всѣ́хъ за вѣ́ру и оте́чество на бра́ни живо́тъ сво́й положи́вшихъ.. — Бѣлгра́дъ: Тѵпогра́фія Кра́лѣвства Се́рбіи, 1913. — 26 с.

/ Къ оглавленію раздѣла /


Наверхъ / Къ титульной страницѣ

0