Собраніе богослужебныхъ текстовъ Православной Церкви

Русскiй Порталъ- Церковный календарь- Русская Библія- Осанна- Святоотеческое наслѣдіе- Наслѣдіе Святой Руси- Слово пастыря- Литературное наслѣдіе- Новости

Осанна
-
Гостевая книга
-
Новости
-
Написать письмо
-
Поискъ
-
Литургика
-
Канонизація святыхъ
-
Ирмологій

Домашняя молитва

Каноны
-
Акаѳисты
-
Псалтирь Божіей Матери

Евхологій

Служебникъ
-
Требникъ

Слѣдованная Псалтирь

Псалтирь
-
Канонникъ
-
Часословъ
-
Мѣсяцесловъ

Тріодь

Постная
-
Цвѣтная

Минеи

Минея Общая
-
Минеи Богослужебныя
-
Архивъ

Октоихъ

Съ 1-го по 4-й гласъ
-
Съ 5-го по 8-й гласъ

Церк.-учит. литература

«Златоустъ»

Греч. и древнерус. тексты

Греч. литург. тексты
-
Древнерус. литург. тексты

Календарь на Вашемъ сайтѣ

Ссылка для установки

Православный календарь

Новости сайтаСегодня - четвергъ, 18 iюля 2019 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 5.
Если вы нашли ошибку на странице, выделите ее мышкой и щелкните по этой ссылке, или нажмите Ctrl+Alt+E

ЦЕРКОВНО-БОГОСЛУЖЕБНЫЯ КНИГИ


ТРЕБНИКЪ.
 • Чи́нъ мѵроваре́нія [М., 1894].
 • Моли́твы въ пе́рвый де́нь, повнегда́ роди́ти женѣ́ отроча́ [М., 1882].
 • Послѣ́дованіе вели́каго освяще́нія воды́ Святы́хъ Богоявле́ній [М., 1884].
 • Моли́тва въ причаще́ніи гро́здія, въ 6-й де́нь Августа [М., 1882].
 • Моли́тва о принося́щихъ нача́тки овоще́й [М., 1882].

  ТРЕБНИКЪ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ.
 • Моли́тва на благослове́ніе а́ртоса во святу́ю недѣ́лю Па́схи [Кіевъ, 1880].
 • Моли́тва на раздробле́ніе а́ртоса въ суббо́ту Свѣ́тлыя недѣ́ли [Кіевъ, 1880].
 • Чи́нъ благослове́нія но́ваго ме́да [Новый Садъ, 1887].
 • Чи́нъ благослове́нія супру́гъ, ча́дъ неиму́щихъ [Новый Садъ, 1887].
 • Чи́нъ освяще́нія воды́ вкра́тцѣ [Кíевъ, 1708].
 • Чи́нъ поминове́нія о правосла́вныхъ во́инѣхъ, и о всѣ́хъ за вѣ́ру и оте́чество на бра́ни живо́тъ сво́й положи́вшихъ [Бѣлградъ, 1913].

  КНИГА МОЛЕБНЫХЪ ПѢНІЙ.
 • Моле́бное пѣ́ніе на Но́вый го́дъ [М., 1896].
 • Чинъ Священнаго Коронованія Ихъ Императорскихъ Величествъ Государя Императора Самодержца Всероссійскаго и Августѣйшей Супруги Его Государыни Императрицы [Берлинъ, 1897].
 • Благодарственное ко Господу моленіе, совершаемое во дни Восшествія на Престолъ и Священнаго Коронованія, равно какъ и во дни воспоминанія о нихъ [Берлинъ, 1897].
 • Послѣ́дованіе благода́рственнаго и моле́бнаго пѣ́нія ко Го́споду Бо́гу, пѣва́емаго въ де́нь Рождества́ е́же по пло́ти Спаси́теля на́шего Іису́са Христа́, и воспомина́нія избавле́нія Це́ркве и держа́вы Россíйскія отъ наше́ствія га́лловъ и съ ни́ми два́десяти язы́къ [М., 1900].
 • Послѣ́дованіе благода́рственнаго и моле́бнаго пѣ́нія ко Го́споду Бо́гу, дарова́вшему Свою́ по́мощь Благочести́вѣйшему Госуда́рю на́шему Импера́тору Никола́ю Па́вловичу, на испроверже́ніе крамо́лы, угрожа́вшія междоусо́біемъ и бѣ́дствіями Госуда́рству Всероссíйскому въ лѣ́то 1825-е [М., 1826].
 • Послѣ́дованіе моле́бна за боля́щаго [М., 1763].

 • Послѣ́дованіе въ недѣ́лю Правосла́вія [Пг., 1915].
 • Послѣ́дованіе моле́бнаго пѣ́нія о обраще́ніи заблу́ждшихъ, пѣва́емаго въ недѣ́лю Правосла́вія и во ины́хъ потре́бныхъ слу́чаехъ [СПб., 1902].

  Наверхъ / Къ титульной страницѣ

  0