Собраніе богослужебныхъ текстовъ Православной Церкви

Русскiй Порталъ- Церковный календарь- Русская Библія- Осанна- Святоотеческое наслѣдіе- Наслѣдіе Святой Руси- Слово пастыря- Литературное наслѣдіе- Новости

Осанна
-
Гостевая книга
-
Новости
-
Написать письмо
-
Поискъ
-
Литургика
-
Канонизація святыхъ
-
Ирмологій

Домашняя молитва

Каноны
-
Акаѳисты
-
Псалтирь Божіей Матери

Евхологій

Служебникъ
-
Требникъ

Слѣдованная Псалтирь

Псалтирь
-
Канонникъ
-
Часословъ
-
Мѣсяцесловъ

Тріодь

Постная
-
Цвѣтная

Минеи

Минея Общая
-
Минеи Богослужебныя
-
Архивъ

Октоихъ

Съ 1-го по 4-й гласъ
-
Съ 5-го по 8-й гласъ

Церк.-учит. литература

«Златоустъ»

Греч. и древнерус. тексты

Греч. литург. тексты
-
Древнерус. литург. тексты

Календарь на Вашемъ сайтѣ

Ссылка для установки

Православный календарь

Новости сайтаСегодня - пятница, 19 iюля 2019 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 13.
Если вы нашли ошибку на странице, выделите ее мышкой и щелкните по этой ссылке, или нажмите Ctrl+Alt+E

ЦЕРКОВНО-БОГОСЛУЖЕБНЫЯ КНИГИ

ТРІОДЬ ЦВѢТНАЯ.
Въ недѣ́лю втору́ю по Пятдеся́тницѣ.
Слу́жба всѣ́мъ святы́мъ, въ земли́ Россíйстѣй просія́вшимъ.

Въ пе́рвую недѣ́лю по па́мяти всѣ́хъ святы́хъ, сíесть, въ пе́рвую недѣ́лю поста́ святы́хъ сла́вныхъ и всехва́льныхъ Апо́столъ, па́мять соверша́емъ всѣ́хъ святы́хъ, въ земли́ Россíйстѣй просія́вшихъ.

НА ВЕЛИЦѢЙ ВЕЧЕРНИ.
На Го́споди воззва́хъ, стихи́ры на 10. И пое́мъ стихи́ры воскре́сны гла́са 4, и святы́хъ 6. Гла́съ 1:

Пріиди́те, собо́ри Россíйстіи, су́щія во странѣ́ на́шей святы́я восхва́лимъ: преподо́бныя, и іера́рхи, и кня́зи благовѣ́рныя, му́ченики и священному́ченики, и Христа́ ра́ди юро́дивыя, и же́нъ святы́хъ сосло́віе, вку́пѣ имену́емыя и неимену́емыя, сíи бо вои́стинну дѣ́лы и словесы́, и многови́днымъ житіе́мъ, и отъ Бо́га дарова́ньми содѣ́лашася свя́ти, и́хже и гро́бы Бо́гъ чудесы́ просла́ви, и ны́нѣ несре́дственнѣ просла́вльшему и́хъ Христу́ предстоя́ще, мо́лятся прилѣ́жно о на́съ, любо́вію соверша́ющихъ свѣ́тлое и́хъ торжество́.

Гла́съ 2:

Кíими пѣ́сненными добро́тами похва́лимъ богому́дрыя святи́тели Россíйскія, Христо́вы Це́ркве свѣ́тлое украше́ніе, свяще́нства вѣнцы́, благоче́стія управле́ніе, исто́чники Боже́ственныхъ исцѣле́ній неисчерпа́емыя, проли́тіе дарова́ній духо́вныхъ, рѣ́ки мно́гихъ чуде́съ, зе́млю Россíйскую веселя́щія тече́ніемъ, благовѣ́рнымъ лю́демъ те́плыя посо́бники, и́хже ра́ди Христо́съ враго́въ возноше́нія низложи́, имѣ́яй ве́лію ми́лость.

Гла́съ 8:

Земля́ весели́тся и не́бо ра́дуется, отцы́ преподо́бніи, восхваля́юще по́двиги и труды́ ва́ша, душе́вное благомо́щіе и ума́ чистоту́, зако́номъ бо естества́ не побѣди́стеся. О, собо́ре святы́й и по́лче Боже́ственный, земли́ на́шея утвержде́ніе вы́ есте́ вои́стинну.

Гла́съ то́йже. Подо́бенъ: О, пресла́внаго чудесе́.

Блаже́нніи богому́дріи кня́зи Россíйстіи, правосла́вною му́дростію сія́ющіи, добродѣ́телей же свѣ́тлостію блиста́ющіи, озаря́ете вѣ́рныхъ исполне́нія, бѣсо́въ тьму́ отгоня́юще; тѣ́мже, я́ко прича́стники невече́рнія благода́ти и наслѣ́дія ва́шего храни́тели непосты́дныя, ва́съ почита́емъ, досточу́дніи.

Му́ченицы Христо́вы преблаже́нніи, на во́льное заколе́ніе са́ми себе́ преда́сте, и зе́млю Ру́сскую кровьми́ ва́шими освяти́сте, и возду́хъ просвѣти́сте преставле́ніемъ; ны́нѣ же живете́ на небесѣ́хъ, во свѣ́тѣ невече́рнемъ, о на́съ всегда́ моля́щеся, богови́дцы.

Добродѣ́телей ва́шихъ исправле́нія уясни́ша вѣ́рныхъ сердца́, Христа́ ра́ди юро́дивіи и пра́ведніи, въ Россíи просія́вшіи; кто́ бо слы́ша безмѣ́рное ва́ше смире́ніе и терпѣ́ніе, не удиви́тся; ко всѣ́мъ кро́тость и незло́біе, къ скорбя́щимъ ми́лованіе и су́щимъ въ бѣда́хъ ско́рое поможе́ніе, пла́вающимъ немяте́жное приста́нище и путеше́ствующимъ благо́е поспѣше́ніе; вся́ благолѣ́пно предвари́сте, досточу́дніи. И ны́нѣ неувяда́емыми вѣнцы́ вѣнча́лися есте́ отъ руки́ Вседержи́теля Бо́га; Его́же моли́те спасти́ся душа́мъ на́шимъ.

Сла́ва, гла́съ 5:

Ра́дуйся, держа́во Россíйская вѣ́рная, ра́дуйся, кня́зю благовѣ́рный Влади́міре пребога́тый, ра́дуйся, Ольго избра́нная! Вы́ бо есте́ пе́рвѣйшіи ко Влады́цѣ всѣ́хъ на́ши хода́таи, и нача́льницы правосла́вія, и наста́вницы ко и́стиннѣй вѣ́рѣ. Ра́дуйся, вся́ко мѣ́сто, и страна́, и гра́дъ, гра́жданы воспита́вшіи небе́снаго Ца́рства. Сíи святíи свѣти́ла душа́мъ на́шимъ яви́шася, сíи чуде́съ заре́ю, и дѣ́лы, и зна́меніи просія́ша мы́сленно во вся́ концы́, и ны́нѣ Христу́ мо́лятся о спасе́ніи ду́шъ на́шихъ.

И ны́нѣ, богоро́диченъ, догма́тикъ, гла́съ 1: Всемíрную сла́ву...
Вхо́дъ. Свѣ́те ти́хій. Проки́менъ: Госпо́дь воцари́ся...

И чте́нія 3:

Проро́чества Иса́іина чте́ніе [глава́ 43]:

Та́ко глаго́летъ Госпо́дь: вси́ язы́цы собра́шася вку́пѣ, и соберу́тся кня́зи отъ ни́хъ, кто́ возвѣсти́тъ сія́ въ ни́хъ? Или́ я́же отъ нача́ла, кто́ слы́шана сотвори́тъ ва́мъ? Да приведу́тъ свидѣ́тели своя́ и оправдя́тся, и да услы́шатъ, и да реку́тъ и́стину. Бу́дите Ми́ свидѣ́тели, и Азъ Свидѣ́тель, глаго́летъ Госпо́дь Бо́гъ, и отрокъ, его́же избра́хъ, да позна́ете и вѣ́руете Ми́, и разумѣ́ете, я́ко Азъ е́смь; пре́жде Мене́ не бы́сть и́нъ бо́гъ, и по Мнѣ́ не бу́детъ. Азъ е́смь Бо́гъ, и нѣ́сть ра́звѣ Мене́ спаса́яй. Азъ возвѣсти́хъ и спасо́хъ, уничижи́хъ, и не бѣ́ въ ва́съ чу́ждій. Вы́ Мнѣ́ свидѣ́тели, и Азъ Госпо́дь Бо́гъ. И еще́ отъ нача́ла Азъ е́смь, и нѣ́сть отъ ру́къ Мои́хъ избавля́яй; сотворю́, и кто́ отврати́тъ то? Си́це глаго́летъ Госпо́дь Бо́гъ, избавля́яй ва́съ Святы́й Изра́илевъ.

Прему́дрости Соломо́ни чте́ніе [глава́ 3]:

Пра́ведныхъ ду́ши въ руцѣ́ Бо́жіей, и не прико́снется и́хъ му́ка. Непщева́ни бы́ша во очесѣ́хъ безу́мныхъ умре́ти, и вмѣни́ся озлобле́ніе исхо́дъ и́хъ, и е́же отъ на́съ ше́ствіе — сокруше́ніе, они́ же су́ть въ ми́рѣ. Ибо предъ лице́мъ человѣ́ческимъ, а́ще и му́ку пріи́мутъ, упова́ніе и́хъ безсме́ртія испо́лнено. И вма́лѣ нака́зани бы́вше, вели́кими благодѣ́тельствовани бу́дутъ, я́ко Бо́гъ искуси́ я́ и обрѣ́те и́хъ досто́йны Себѣ́. Я́ко зла́то въ горни́лѣ, искуси́ и́хъ и, я́ко всепло́діе же́ртвенное, прія́тъ я́. И во вре́мя посѣще́нія и́хъ, возсія́ютъ, и я́ко и́скры по сте́блію, потеку́тъ. Су́дятъ язы́комъ и облада́ютъ людьми́, и воцари́тся Госпо́дь въ ни́хъ во вѣ́ки. Надѣ́ющіися На́нь разумѣ́ютъ и́стину и вѣ́рніи въ любви́ пребу́дутъ Ему́, я́ко благода́ть и ми́лость въ преподо́бныхъ Его́ и посѣще́ніе во избра́нныхъ Его́.

Прему́дрости Соломо́ни чте́ніе [глава́ 5]:

Пра́ведницы во вѣ́ки живу́тъ, и въ Го́сподѣ мзда́ и́хъ, и попече́ніе и́хъ у Вы́шняго. Сего́ ра́ди пріи́мутъ ца́рствіе благолѣ́пія и вѣне́цъ добро́ты отъ руки́ Госпо́дни, зане́ десни́цею покры́етъ я́ и мы́шцею защити́тъ и́хъ. Пріи́метъ всеору́жіе — рве́ніе свое́ и вооружи́тъ тва́рь въ ме́сть враго́мъ. Облече́тся въ броня́ пра́вды и возложи́тъ шле́мъ — су́дъ нелицемѣ́ренъ. Пріи́метъ щи́тъ непобѣди́мый — преподо́біе, поостри́тъ же напра́сный гнѣ́въ — во ору́жіе, спобо́ретъ же съ ни́мъ мíръ на безу́мныя. По́йдутъ праволу́чныя стрѣ́лы мо́лніины и, я́ко отъ благокру́гла лу́ка облако́въ, на намѣ́реніе полетя́тъ, и отъ каменоме́тныя я́рости испо́лнь паду́тъ гра́ды. Вознегоду́етъ на ни́хъ вода́ морска́я, рѣ́ки же потопя́тъ я́ на́гло. Сопроти́въ ста́нетъ и́мъ ду́хъ си́лы и, я́ко ви́хоръ, развѣ́етъ и́хъ, и опустоши́тъ всю́ зе́млю беззако́ніе, и злодѣ́йство преврати́тъ престо́лы си́льныхъ. Слы́шите у́бо, ца́ріе, и разумѣ́йте, навы́кните, судіи́ конце́въ земли́. Внуши́те держа́щіи мно́жества и гордя́щіися о наро́дѣхъ язы́ковъ, я́ко дана́ е́сть отъ Го́спода держа́ва ва́мъ и си́ла отъ Вы́шняго.

На литíи стихи́ра хра́ма и святы́хъ стихи́ра, гла́съ 8:

Сра́дуйтеся съ на́ми, вси́ ли́цы святы́хъ и вся́ а́нгельская чинонача́лія, духо́вно совоку́пльшеся, пріи́демъ и воспои́мъ благода́рную пѣ́снь Христу́ Бо́гу; се́ бо безчи́сленный со́нмъ сро́дникъ на́шихъ, Бо́гу благоугоди́вшихъ, предстои́тъ Царю́ Сла́вы, и моле́бно хода́тайствуетъ о на́съ. Сíи су́ть правосла́вныя вѣ́ры столпи́ и красота́, сíи Це́рковь Бо́жію просла́виша по́двиги и крове́й излія́ніи, уче́ніи и дѣ́лы; сíи чудесы́ и зна́меніи вѣ́ру Христо́ву утверди́ша; сíи отъ всѣ́хъ предѣ́лъ земли́ на́шея возсія́ша, и вѣ́ру правосла́вную въ ни́хъ утверди́ша, и во ины́я страны́ пронесо́ша, апо́стольски ревну́юще; инíи же пусты́ни и гра́ды оби́тельми святы́ми украси́ша, а́нгельское житіе́ показу́юще. Мно́зи отъ сыно́въ вѣ́ка сего́ руга́ніи и ра́нами, и лю́тою сме́ртію искуси́шася. Мно́зи же и инѣ́ми по́двиги во вся́цѣмъ чи́нѣ подвиза́шася, и вси́ мо́лятся Го́сподеви, изба́вити отъ бѣ́дъ Оте́чество на́ше, и на́мъ терпѣ́нія и злострада́нія о́бразъ подаю́тъ.

Сла́ва, и ны́нѣ, гла́съ то́йже:

Сра́дуются съ на́ми, у́мная чинонача́лія, духо́вный совоку́пльше ли́къ, ви́дяще Цари́цу и Влады́чицу всѣ́хъ, многоиме́ннѣ вѣ́рными сла́виму; ра́дуются же и ду́си пра́ведныхъ, су́щіи зри́теліе видѣ́нія, на возду́сѣ моле́бно простира́ющу всечестнѣ́и Свои́ ру́цѣ, прося́щу умире́нія мíру, и странѣ́ Россíйстѣй утвержде́нія, и спасе́нія ду́шъ на́шихъ.

На стихо́внѣ стихи́ры воскре́сны. Сла́ва, гла́съ 4:

Лѣ́тнюю па́мять дне́сь святы́хъ сро́дникъ на́шихъ соверша́юще, досто́йно сія́ да ублажи́мъ. Тíи бо вои́стинну чре́зъ вся́ блаже́нства Госпо́дня проидо́ша; обнища́вше бо, Ду́хомъ обогати́шася; и кро́тцы бы́вше, зе́млю кро́ткихъ наслѣ́доваша; пла́кавше, утѣ́шишася; алка́вше пра́вды, насы́тишася; поми́ловавше, поми́ловани бы́ша; чи́сти се́рдцемъ, Бо́га, я́коже мо́щно, узрѣ́ша; миротвори́вше, Боже́ственнаго сподо́бишася сыноположе́нія; гони́ми же и му́чими пра́вды ра́ди и благоче́стія, на небесѣ́хъ ны́нѣ веселя́тся и ра́дуются; и прилѣ́жно мо́лятся Го́сподеви поми́ловатися Оте́честву на́шему.

И ны́нѣ, богоро́диченъ, гла́съ 5:

Востру́бимъ трубо́ю пѣ́сней, воспои́мъ согла́сно Засту́пницѣ страны́ на́шея, Цари́цѣ Богоро́дицѣ: ра́дуйся, благоволе́ніемъ Твои́мъ Оте́чество на́ше отъ лѣ́тъ дре́внихъ вѣнча́вшая и благода́ть Твою́ тому́ источа́ющая. Тѣ́мже и пречестны́й Тво́й Покро́въ и па́мяти те́мъ чуде́съ Твои́хъ Це́рковь на́ша Россíйская свѣ́тло пра́зднуетъ. Не отъими́ отъ на́съ, Влады́чице, и ны́нѣ ми́лости Твоя́; при́зри на ско́рби и тѣсноту́ на́шу и воздви́гни на́съ держа́внымъ заступле́ніемъ Твои́мъ.

На благослове́ніи хлѣ́бовъ пое́мъ, Богоро́дице Дѣ́во... [Два́жды.]
И святы́мъ тропа́рь, гла́съ 8, еди́ножды:

Якоже пло́дъ кра́сный Твоего́ спаси́тельнаго сѣ́янія, земля́ Россíйская прино́ситъ Ти́, Го́споди, вся́ святы́я, въ то́й просія́вшія. Тѣ́хъ моли́твами въ ми́рѣ глубо́цѣ Це́рковь и страну́ на́шу Богоро́дицею соблюди́, Многоми́лостиве.


НА УТРЕНИ,
На Бо́гъ Госпо́дь, тропа́рь воскре́сенъ, два́жды.
Сла́ва, святы́хъ. И ны́нѣ, Богоро́диченъ: Иже на́съ ра́ди рожде́йся...
По каѳи́смахъ сѣда́льны воскре́сны гла́са съ припѣ́вы и Богоро́дичны и́хъ.

Поліеле́й и велича́ніе: Велича́емъ ва́съ, святíи вси́, въ земли́ Россíйстѣй просія́вшіи, и чте́мъ святу́ю па́мять ва́шу, вы́ бо мо́лите за на́съ Христа́, Бо́га на́шего.

Псало́мъ избра́нный: Услы́шите сія́ вси́ язы́цы, внуши́те вси́, живу́щіи по вселе́ннѣй.

По непоро́чныхъ тропари́: Ангельскій собо́ръ...
Та́же ипакои́ гла́са и сѣда́льны святы́хъ. Гла́съ 8. Подо́бенъ: Повелѣ́нное.

Святы́хъ мо́лніями озари́вшеся, я́ко въ ра́й кра́сный входя́ще, сла́дости пото́ка наслади́хомся, и си́хъ до́блести чу́дно смотря́юще, поревну́имъ добродѣ́телемъ и́хъ, Спа́су взыва́юще: моли́твами и́хъ, Бо́же, Ца́рствія Твоего́ прича́стники на́съ сотвори́.

Гла́съ 1. Подо́бенъ: Гро́бъ Тво́й, Спа́се.

Яко со́лнце свѣ́тлое, я́ко блиста́ющая денни́ца, па́мять честна́я въ земли́ Россíйстѣй просія́вшихъ святы́хъ возсія́, всѣ́хъ на́съ освѣща́ющи и согрѣва́ющи сердца́ на́ша къ подража́нію житію́ и́хъ Боже́ственному и къ ре́вности о вѣ́рѣ.

Сла́ва, гла́съ 8:

Въ па́мяти святы́хъ Твои́хъ, Го́споди, вси́ вѣ́рніи лю́діе Россíйстіи пра́зднуютъ; небеса́ ра́дуются, и земли́ на́шея концы́ веселя́тся. Тѣ́хъ моли́твами да́руй душа́мъ на́шимъ ве́лію ми́лость.

И ны́нѣ, гла́съ то́йже:

Съ вы́шнихъ призира́я, убо́гія пріе́мля, посѣти́ ны́, озло́бленныя грѣхи́, Влады́ко Всеми́лостиве, моли́твами Богоро́дицы и всѣ́хъ святы́хъ Россíйскихъ да́руй душа́мъ на́шимъ ве́лію ми́лость.

Степе́нна гла́са. Проки́менъ гла́са. Ева́нгеліе вскре́сно и псало́мъ 50.

Кано́ны:
Воскре́сенъ гла́са, со ирмосо́мъ на 4, и Богоро́дицы на 2 и святы́хъ на 8.
Кано́нъ всѣ́мъ [ру́сскимъ] святы́мъ, гла́съ 8.

Пѣ́снь 1.

Ирмо́съ: Пѣ́снь возсле́мъ, лю́діе, чу́дному Бо́гу на́шему, свободи́вшему Изра́иля отъ рабо́ты, пѣ́снь побѣ́дную пою́ще и вопію́ще: пои́мъ Тебѣ́ еди́ному Влады́цѣ.

Вси́ въ пѣ́снехъ духо́вныхъ воспои́мъ согла́сно въ благоче́стіи просія́вшія боже́ственныя отцы́ на́ша, и́хже изнесе́ Ру́сскія земли́ вся́ко мѣ́сто и страна́, и я́же Це́рковь Ру́сская воспита́.

Ра́дуйтеся, святи́теліе седмочи́сленніи: Васи́ліе, Ефре́ме, Евге́ніе, Елпи́діе, Агаѳодо́ре, Евфе́ріе и Капи́тоне, въ Херсони́сѣ епи́скопствовавшіи и зе́млю на́шу кровьми́ свои́ми освяти́вшіи.

Пріиди́те, мучениколю́бцы вѣ́рніи, пѣ́сньми почти́мъ первому́ченики россíйскія, Ѳео́дора и ю́наго Іоа́нна, и́доломъ не порабо́тавшія и кро́ви своя́ за Христа́ да́вшія.

Вели́чіе на́ше и похвала́ ты́ еси́, Ольго Богому́драя, тобо́ю бо отъ и́дольскія ле́сти свободи́хомся. И ны́нѣ моли́ся за лю́ди, я́же Бо́гу привела́ еси́.

Ра́дуйся и весели́ся, ра́бе Христо́въ, кня́же вели́кій и му́дрый Влади́міре, моли́твенниче о душа́хъ на́шихъ; тобо́ю бо мы́ вси́ изба́влени есмы́ бѣсо́вскія ле́сти. Тѣ́мъ, ра́дуйся, вопіе́мъ ти́.

Сія́етъ, я́ко звѣзда́ на небеси́, Бо́жій іера́рхъ Михаи́лъ, зе́млю Россíйскую просвѣти́вый свѣ́томъ позна́нія Боже́ственныя вѣ́ры и Влады́цѣ приведы́й лю́ди но́вы, ба́нею креще́нія обновле́нныя.

Сла́ва: О, блаже́нніи страстоте́рпцы Христо́вы, Бори́се и Глѣ́бе, не забу́дьте оте́чества ва́шего; гла́дъ и озлобле́ніе отжени́те, междоусо́бныя бра́ни и вся́каго грѣхопаде́нія изба́вите на́съ, упова́ющихъ на ва́съ.

И ны́нѣ: Съ чи́нми Ангелъ, Влады́чице, съ честны́ми и сла́вными проро́ки, верхо́вными апо́столы и священному́ченики и со Арха́нгелы за ны́, грѣ́шныя, Бо́гу помоли́ся, Твоего́ Покро́ва пра́здникъ въ Россíйстѣй земли́ просла́вльшія.

Пѣ́снь 3.

Ирмо́съ: Нѣ́сть свя́тъ, я́ко Госпо́дь, и нѣ́сть пра́веденъ, я́ко Бо́гъ на́шъ, Его́же пое́тъ вся́ тва́рь: нѣ́сть пра́веденъ, па́че Тебе́, Го́споди.

Проповѣ́дуетъ пресла́вно и па́че трубы́ вопіе́тъ свяще́нная и вели́кая Ла́вра, тобо́ю нача́ло пріи́мшая, о́тче преподо́бне Анто́ніе, всѣ́хъ россíйскихъ мона́ховъ нача́льниче, до́мъ же Бо́жія Ма́тере свѣ́тло хва́лится, поя́ Бо́гу: утверди́хся Тобо́ю, Го́споди.

Воспои́мъ свѣ́тло изря́днаго въ чудесѣ́хъ, вели́каго въ добродѣ́телехъ мона́шескаго о́бщаго житія́ на Руси́ нача́льника, сла́внаго уго́дника Христо́ва и Пречи́стыя Богоро́дицы, блаже́ннаго Ѳеодо́сія, съ ни́мже и Не́стора, достопа́мятныхъ дѣя́ній списа́теля, и Али́пія, живописа́нія на Руси́ нача́льника.

Ра́й мы́сленный еси́, Пече́рская свята́я горо́, умно́жившая у́мная древеса́, блаже́нныя отцы́, и́хже исчести́ поеди́ному не могу́ще, о всѣ́хъ вку́пѣ хвалу́ и пѣ́снь принесе́мъ Еди́ному Влады́цѣ.

Анто́ніе му́чениче, и тве́рдый Евста́ѳіе, вку́пѣ со Іоа́нномъ, Лито́вскія земли́ украше́ніе, горды́ню Олге́рдову низложи́вшіи, умерщвля́ющія мя́ стра́сти угаси́те.

Хода́таи бу́дите, Аѳана́сіе преподобному́чениче, и ты́, о́троче Гавріи́ле, за оте́чество ва́ше земно́е, и за гра́дъ, идѣ́же подвиза́лися есте́, уму́ченніи. Научи́те и на́съ дерзнове́нно Правосла́віе исповѣ́дати и стра́ха вра́жія не боя́тися.

Да почти́тся Іовъ преподо́бный, ла́вры Поча́евскія украше́ніе, вку́пѣ со всѣ́ми уго́дники и чудотво́рцы Волы́нскими, дѣ́лы свои́ми и чудесы́ облиста́вшіи земли́ на́шея концы́.

Сла́ва: Пѣ́сньми свяще́нными восхва́лимъ Аѳана́сія, Царегра́дскаго святи́теля, свое́ благослове́ніе земли́ Россíйстѣй прине́сшаго и честны́я своя́ мо́щи, я́ко зало́гъ со Вселе́нскою Це́рковію едине́нія, на́мъ оста́вльшаго.

И ны́нѣ: Се́ вре́мя заступле́нія Пресвяты́я Богоро́дицы пріи́де, умно́жившимся собла́зномъ, се́ вре́мя на́шихъ къ Не́й воздыха́ній, о бра́тіе, рце́мъ у́бо отъ всего́ се́рдца на́шего: Влады́чице, Влады́чице, помози́ лю́демъ Твои́мъ.

Конда́къ, гла́съ 3. Подо́бенъ: Дѣ́ва дне́сь.

Дне́сь ли́къ святы́хъ, въ земли́ на́шей Бо́гу угоди́вшихъ, предстои́тъ въ Це́ркви и неви́димо за ны́ мо́лится Бо́гу. Ангели съ ни́мъ славосло́вятъ, и вси́ святíи Це́ркве Христо́вы ему́ спра́зднуютъ, о на́съ бо мо́лятъ вси́ ку́пно Превѣ́чнаго Бо́га.

Икосъ:

Еде́мскаго рая́ древеса́ добропло́дная и кра́сная яви́шася святíи, цвѣ́ты благово́нныя уче́ній и плоды́ дѣ́лъ творя́щіи, отъ ни́хже ду́ши на́ша пита́ются и гла́дъ на́шъ духо́вный утоля́ется. Пріиди́те у́бо, притеце́мъ подъ сѣ́нь и́хъ и ублажи́мъ, я́ко страны́ на́шея отра́ду и украше́ніе, и я́ко житія́ о́бразъ на́мъ и начерта́ніе, тíи бо вѣнцы́ прія́ша нетлѣ́нныя отъ Превѣ́чнаго Бо́га.

Сѣда́ленъ, гла́съ 4. Подо́бенъ: Ско́ро предвари́.

Со́лнце пра́вды Христо́съ, я́коже лучи́ ва́съ посла́, просвѣща́ющія зе́млю Ру́сскую, уго́дницы Бо́жіи, отъ ро́да на́шего просія́вшіи: тѣ́мже помраче́нную ду́шу мою́ Боже́ственными ва́шими моли́твами осія́йте, Богоблаже́нніи.

Сла́ва, и ны́нѣ, гла́съ то́йже:

Притеце́мъ, вѣ́рніи, къ Боже́ственнѣй и цельбоно́снѣй ри́зѣ Спаси́теля на́шего Бо́га, благоизво́лившаго сію́ пло́тію носи́ти и на Крестѣ́ Святу́ю Свою́ Кро́вь излія́ти, е́юже искупи́ на́съ отъ рабо́ты вра́жія. Тѣ́мъ благода́рственно вопіе́мъ Ему́: спаси́ святѣ́йшія патріа́рхи правосла́вныя, и архіере́и, и гра́ды, и вся́ лю́ди честно́ю Твое́ю ри́зою защити́, и спаси́ ду́ши на́ша, я́ко Человѣколю́бецъ.

Пѣ́снь 4.

Ирмо́съ: Изъ горы́ пріосѣне́нныя, Сло́ве, проро́къ, еди́ныя Богоро́дицы, хотя́ща воплоти́тися, богови́дно усмотри́, и со стра́хомъ славосло́вяше си́лу Твою́.

Основа́теля и первонача́льника гра́да Москвы́, Богоблаже́нный кня́же Даніи́ле, показа́ тя́ Госпо́дь; къ Нему́ же непреста́нно моля́ся, гра́дъ Москву́, и всю́ зе́млю Ру́сскую отъ бѣ́дъ спаси́, и благовѣ́рныя лю́ди ми́лостивно посѣти́.

Мо́лимъ ва́съ, святи́теліе Христо́вы Пе́тре, Алексíе, Іо́но и Фили́ппе, и вси́ про́чіи Моско́встіи чудотво́рцы, душе́вное смуще́ніе и печа́ли бу́рю разори́ти и тишину́ на́мъ пода́ти къ Бо́гу ва́шими моли́твами.

Первопресто́льникъ Апо́стольскія Це́ркве, и исповѣ́дникъ правосла́вныя вѣ́ры, и другíй Златоу́стъ во обличе́ніе грѣхолю́бныхъ и мяте́жныхъ, и строи́тель правосла́внаго ца́рствія бы́лъ еси́, святи́телю Ермоге́не, и за сіе́ темни́цею и гла́домъ му́чимъ бы́лъ еси́, и прія́тъ отъ Бо́га неувяда́емый вѣне́цъ. Тѣ́мже съ му́ченики весели́шися.

Дне́сь ра́дуется сла́вный гра́дъ Москва́, и весе́лія исполня́ется вся́ Россíя; честна́я же оби́тель твоя́, Богоблаже́нне Се́ргіе, хва́лящися украша́ется, имѣ́ющи въ себѣ́ честны́я мо́щи твоя́, я́ко сокро́вище неоску́дное и пречу́дное.

Пѣ́сньми свяще́нными восхва́лимъ преподо́бнаго Ни́кона, послуша́нія рачи́теля, съ ни́мже воспои́мъ и Стефа́на, Са́вву, Андрони́ка и вся́ преподо́бныя ученики́ и собесѣ́дники вели́каго Се́ргія, и́хже моли́твами сы́нове россíйстіи спаса́ются.

Егда́ не бы́сть ни гра́да, ни ве́си, ни де́бри, во е́же укры́тися лю́демъ россíйскимъ отъ мучи́тельства враго́въ, и́мже грѣ́хъ ра́ди свои́хъ пре́дани бы́ша, тогда́ ты́, преподо́бне Діони́сіе, крѣ́пкое прибѣ́жище всѣ́мъ стра́ждущимъ яви́лся еси́.

Сла́ва: О, прему́дріи Васи́ліе, Макси́ме и Іоа́нне Моско́встіи, и вси́ Христа́ ра́ди юро́дивіи Россíйстіи, чу́дніи житіе́мъ и ра́зумомъ! Мо́лимъ ва́съ, блаже́нніи, моли́те Христа́ Бо́га на́шего за земно́е Оте́чество ва́ше, и всѣ́мъ вѣ́рнымъ спасе́ніе испроси́те.

И ны́нѣ: Богоро́дице Дѣ́во, упова́ніе христіа́номъ, проба́ви и на́мъ дре́внія ми́лости Твоя́, бы́вшія отце́мъ на́шимъ, покры́й и соблюди́ на́съ отъ вся́каго зла́.

Пѣ́снь 5.

Ирмо́съ: Страсте́й мя́ мглы́, я́ко отъ глубо́кія но́щи, избавля́яй, у́треневати сподо́би ду́хъ мо́й, молю́ся, во свѣ́тѣ дне́ повелѣ́ній Твои́хъ, Христе́.

Вели́каго Нова́града первопа́стыріе, Ники́то, Іоа́нне и Григо́ріе, Ѳеокти́сте, Евѳи́міе, и Серапіо́не, вы́ въ дому́ Прему́дрости Бо́жія, я́ко фи́никсы, процвѣли́ есте́, словесы́ благопло́дными и непоро́чнымъ житіе́мъ.

Свѣ́тло да похва́лятся кня́зи Новгоро́дстіи, Влади́міръ, Святы́я Софíи пречу́дныя устрои́тель, съ ма́терію свое́ю Анною, и Мстисла́въ, и Ѳео́доръ, съ ни́ми же и вси́ отъ ро́да князе́й Россíйскихъ житіе́мъ богоуго́днымъ просія́вшіи, Боже́ственными да воспою́тся пѣ́сньми.

Ди́внаго Варлаа́ма, Новгоро́дскую добро́ту, всероссíйскаго свѣти́льника, и Анто́нія, отъ Ри́ма на ка́мени по волна́мъ морски́мъ преплы́вшаго, кто́ досто́йно просла́витъ отъ земны́хъ?

Еде́мскаго рая́, пріиди́те, ви́димъ цвѣ́ты присножи́зненныя и богопрозябе́нныя, по́двиги отце́въ, въ предѣ́лѣхъ Новгоро́дскихъ просія́вшихъ, и́хже е́сть еди́нъ дѣ́латель Госпо́дь.

Все́володъ кро́ткій и Довмо́нтъ, Пско́ву стѣна́ необори́мая, и Нико́ла блаже́нный и Корни́лій, Ливо́нскую чу́дь святы́мъ креще́ніемъ просвѣти́вый, пѣ́сньми да воспою́тся.

Вѣ́ру правосла́вную предъ лати́ны проповѣ́давшіи, къ вѣ́чнымъ востеко́ша оби́телемъ, Иси́доръ пресви́теръ, и съ ни́мъ собо́ръ му́ченическій во Юрьевѣ, гра́дѣ Ливо́нстѣмъ, и свѣ́тло Царе́ви си́лъ предстоя́ще, мо́лятся о на́съ, почита́ющихъ па́мять и́хъ.

Сла́ва: Евфроси́нію, ра́дованіе По́лотское и дѣ́вамъ сія́ніе, Христе́ мо́й, Тебѣ́ приво́димъ моли́твенницу, ея́же ра́ди спаси́ ны́.

И ны́нѣ: Те́плая Засту́пница къ Тебѣ́ прибѣга́ющимъ и ненадѣ́ющихся наде́жда, ви́ждь озлобле́ніе люде́й Твои́хъ и зна́меніе ми́лости яви́ на́мъ, Пречи́стая.

Пѣ́снь 6.

Ирмо́съ: Содержи́ма мя́, пріими́, Человѣколю́бче, грѣхи́ мно́гими, и припа́дающа щедро́тамъ Твои́мъ, я́ко проро́ка, Го́споди, и спаси́ мя.

Ева́нгельски, преподо́бніи Зоси́мо, Савва́тіе и Ге́рмане, Христа́ возлюби́вше, мíра отврати́стеся, въ непроходи́мыя же пусты́я о́стровы Солове́цкія заше́дше, вся́кія добродѣ́тели о́бразу навыко́сте, му́дрѣй пчелѣ́ подо́бящеся, и прія́телище изря́дно Ду́ху Свято́му бы́сте, прему́дріи.

Вели́каго въ чудесѣ́хъ преподо́бнаго Три́фона воспои́мъ, Ко́льскаго просвѣти́теля, въ послѣ́днихъ концѣ́хъ сѣ́верныя страны́ возсія́вша, и отъ го́рькія рабо́ты бѣсо́вскія лю́ди изба́вльша, и святы́мъ креще́ніемъ просвѣти́вша.

Ра́дуйся, пусты́не, пре́жде безпло́дная и необита́емая, ны́нѣ же, я́ко кри́нъ, цвѣту́щая и и́ноковъ мно́жествомъ испо́лненная; взыгра́йте, го́ры Валаа́ма и вся́ древа́ дубра́вная, хва́ляще Се́ргія и Ге́рмана, вку́пѣ же и Арсе́нія Коне́вскаго со Алекса́ндромъ Сви́рскимъ, отцы́ всехва́льныя.

Житія́ сего́ непостоя́нную пучи́ну немяте́жно преше́лъ еси́, преподо́бне Кири́лле, ко́рмчую Ма́терь Бо́жію имѣ́я, и ты́, Іо́сифе, Во́лоцкая похвало́, и Ни́ле нестяжа́телю, на водѣ́ поко́йнѣ и на зла́цѣ воздержа́нія учени́къ ва́шихъ стада́ му́дрѣ упа́сшіи, и ны́нѣ съ ни́ми неви́димо водворя́ющеся, моли́теся о чту́щихъ па́мять ва́шу.

Яко со́лнце просія́лъ еси́ въ мона́шескихъ собо́рѣхъ, отъ ю́наго во́зраста освяще́нъ бы́лъ еси́, я́коже зарю́ испуща́я добродѣ́тели твоего́ житія́, Прилу́цкій Дими́тріе, Богоно́се о́тче преподо́бне.

Богоуго́дно пожи́въ, пусты́ни, я́ко гра́ды, сотвори́лъ еси́ потре́бны и душеполе́зны, исто́чникъ исцѣле́ній пролива́я вѣ́рою чту́щимъ тя́, Діони́сіе преподо́бне.

Сла́ва: Лику́й, Ѳиваи́до Ру́сская, красу́йтеся, пусты́ни и де́бри Оло́нецкія, Бѣлозе́рскія и Волого́дскія, возрасти́вшія свято́е и сла́вное отце́въ мно́жество, чу́днымъ житіе́мъ всѣ́хъ наставля́ющихъ мíру не прилѣпля́тися, кре́стъ же сво́й на ра́мена взя́ти и во слѣ́дъ Христу́ ше́ствовати.

И ны́нѣ: Твое́ю Дѣ́во, всечестно́ю ико́ною Творе́цъ всѣ́хъ чудодѣ́йствова, спасе́ ца́рскій гра́дъ отъ нахожде́нія иноплеме́нныхъ; си́це и Россíйстѣй странѣ́ бу́ди, Госпоже́ Цари́це, покро́въ и заступле́ніе, спаса́ющи отъ всѣ́хъ навѣ́тъ вра́жіихъ.

Конда́къ воскре́сенъ гла́са [и и́косъ].

Пѣ́снь 7.

Ирмо́съ: На по́лѣ Деи́рѣ иногда́ мучи́тель пе́щь поста́ви на муче́ніе богоно́сныхъ, въ не́йже три́ о́троки пѣсносло́вяху Еди́наго Бо́га, тро́ично воспѣва́ху, глаго́люще: отце́въ Бо́же, благослове́нъ еси́.

Лео́нтій, Иса́ія и Игна́тій, Іа́ковъ и Ѳео́доръ, честнíи Ду́ха сосу́ды и Росто́ву честно́е украше́ніе, Авраа́мій, бѣсо́въ лука́выхъ му́жественный томи́тель, и другíй Іоаса́фъ, въ Россíи просія́вый, Пе́тръ царе́вичъ и Ирина́рхъ, самопроизво́льный страда́лецъ, со ины́ми Росто́вскими чудотво́рцы Боже́ственными да воспою́тся пѣ́сньми.

Засту́пницы и покрови́теліе гра́ду Влади́міру вы́ есте́ по Бо́зѣ: му́жественный Алекса́ндре, свѣ́евъ побѣди́телю, Гео́ргіе, ду́шу свою́ на бра́ни за це́рковь Бо́жію и за лю́ди положи́вый; Андре́е, Ру́сскія земли́ устрои́телю, съ цѣлому́дреннымъ Глѣ́бомъ, и Авраа́міе преподо́бне, я́ко Ева́нгельскій купе́цъ страда́ньми свои́ми Ца́рство небе́сное купи́вый; напра́вите на́съ ко приста́нищу спасе́нія, вы́ бо есте́ вѣ́рнымъ огражде́ніе.

Іоа́нну и Ѳео́дору сла́ва, Су́ждальскимъ свѣти́льникомъ, съ ни́ми да пою́тся и Евѳи́мій, въ по́двизѣхъ превысо́кій, вели́каго Се́ргія собесѣ́дникъ, и Евфроси́нія, пресвѣ́тлая Су́ждальская звѣзда́.

Да почте́нъ бу́детъ Ники́та, покая́нія о́бразъ, на столпѣ́ подвиза́выйся и отъ сро́дникъ сме́рть пріе́мый, и Даніи́лъ, ме́ртвыхъ погреба́тель; съ ни́миже и Андре́й, сла́ву княже́нія оста́вивый и въ нище́тнѣ о́бразѣ житіе́ сконча́вый, Переясла́встіи чудотво́рцы.

Константи́не, апо́столе и просвѣти́телю Му́ромскія земли́, съ благоро́дными ча́ды твои́ми Ѳео́доромъ и Михаи́ломъ, и Пе́тре хра́брый и благочести́вый, го́рдости змíя побѣди́вый, съ му́дрою сопру́жницею твое́ю Февро́ніею и съ пра́ведною Іуліанíею ми́лостивою о на́съ Христа́ моли́те.

Тферска́я похвало́, Арсе́ніе святи́телю, Михаи́ле кня́же и му́чениче, и Анно, гра́да Ка́шина сокро́вище; Ни́ле и Мака́ріе преподо́бніи, Ефре́ме, гра́да Торжка́ просвѣти́телю, со Арка́діемъ и Іуліанíею, цвѣ́томъ цѣлому́дрія, о на́съ Христа́ умоли́те.

Сла́ва: Ору́жіемъ ва́шихъ моли́твъ, благовѣ́рніи кня́зи и преподо́бніи Ѳео́доре и Дави́де съ Константи́номъ, побѣди́сте де́моны и съ Небесе́ благода́ть прія́сте исцѣля́ти болѣ́зни и отгоня́ти ду́хи лука́выя отъ взыва́ющихъ: благослове́нъ еси́, Бо́же оте́цъ на́шихъ.

И ны́нѣ: Пода́ждь на́мъ по́мощь мольба́ми Твои́ми, Пречи́стая Богоро́дице; ско́рби у́бо нахо́дятъ на ны́ и печа́ли умножа́ются, врази́ ополча́ются. Но Ты́ Пречи́стая, предста́вши, изба́ви: враго́въ на́шихъ возноше́ніе низложи́, побѣ́ду на́мъ да́руй, да посра́мятся вси́, явля́ющіи рабо́мъ Твои́мъ зла́я.

Пѣ́снь 8.

Ирмо́съ: Побѣди́тели мучи́теля и пла́мене благода́тію Твое́ю бы́вше, за́повѣдемъ Твои́мъ зѣло́ прилежа́ще, о́троцы вопія́ху: благослови́те, вся́ дѣла́ Госпо́дня, Го́спода.

Красу́йся, гра́де Каза́нь, имѣ́я моли́твенники своя́, преподо́бныхъ Гу́рія, Варсоно́фія и Ге́рмана, отгна́вшихъ отъ тебе́ тьму́ невѣ́рія, и Іоа́нна му́ченика, и Стефа́на, и Петра́, оте́ческое нече́стіе оста́вльшихъ и мече́мъ отъ соплеме́нникъ въ Небе́сное оте́чество преше́дшихъ.

Свяще́ннаго Писа́нія отъ ю́ности научи́вся, Богоно́се Стефа́не, ра́ломъ слове́съ твоихъ оледенѣ́вшая Пе́рмскихъ люде́й сердца́ воздѣ́лалъ еси́, и Боже́ственное сѣ́мя въ ни́хъ всѣ́явъ, пло́дъ кра́сный Христу́ прине́слъ еси́.

Да весели́тся Сиби́рская страна́; въ тебѣ́ бо Госпо́дь яви́ уго́дники Своя́, пра́веднаго Симео́на Верхоту́рскаго, и Ирку́тскія святи́тели: Инноке́нтія, Софро́нія, и Іоа́нна, но́выя ди́вныя свѣти́льники и чудотво́рцы.

Іера́рше Богому́дре Дими́тріе, житíй святы́хъ списа́телю и ревни́телю о́нѣмъ до́брый, тѣ́хъ сла́вы моли́твами твои́ми яви́ ны о́бщники.

Святи́телю о́тче Митрофа́не, пе́рвый Воро́нежу па́стырю, му́жество ве́ліе яви́вый, преще́нія царе́ва и сме́рти не убоя́вся и въ простоте́ ду́шу свою́ спасы́й, моли́ Бо́га о на́съ.

Яко пчела́, ме́дъ сла́дкій отъ цвѣ́товъ скороувяда́ющихъ собра́лъ еси́, о́тче Ти́хоне, отъ тлѣ́ннаго мíра духо́вное сокро́вище, и́мже всѣ́хъ на́съ услажда́еши.

Сла́ва: Вои́стинну ди́вна и па́че сло́ва чудеса́ Твоя́, Ѳеодо́сіе, о́тче на́шъ; яви́лся бо еси́ красота́ гра́ду Черни́гову, сла́ва Це́ркви Россíйстей, правосла́вныя вѣ́ры небе́сный проповѣ́дникъ, и́стины свидѣ́тель непрело́жный.

И ны́нѣ: Ты́ похвала́ христіа́номъ еси́, Влады́чице, Ты́ ору́жіе на враги́ и стѣна́ къ Тебѣ́ прибѣга́ющимъ. Тя́ и ны́нѣ на по́мощь призыва́емъ, Госпоже́: не да́ждь вознести́ся на лю́ди Твоя́ враго́мъ, и́же Тебе́ не хва́лятъ, ни Сы́на Твоего́, Богоро́дице, и Твое́й ико́нѣ не кла́няются; си́хъ побѣди́, и ду́ши на́ша спаси́.

Пѣ́снь 9.

Ирмо́съ: О, дѣ́вства кра́й, Богоро́дице! Пѣ́сньми же сла́вными, пра́здники возвыша́ющая благода́тей Твои́хъ, и ны́нѣ дѣ́вственною Сло́ва Твоего́ па́мятію, наи́тіемъ та́йнымъ украша́ющая въ не́й, Тя́ велича́ющія.

О, ра́досте на́ша, Серафи́ме преподо́бне! вели́кія твоя́ пусты́нныя по́двиги и труды́, и сла́дость уче́нія твоего́ почита́емъ, и́миже мно́гія приходя́щія къ тебѣ́ просвѣти́лъ еси́, и научи́лъ еси́ воспѣва́ти единосу́щную Тро́ицу.

О, святи́телю Бѣлогра́дскій Іоаса́фе! пра́вило вѣ́ры и о́бразъ милосе́рдія благочести́вымъ житіе́мъ твои́мъ всѣ́мъ яви́вый, ко Го́споду непреста́нно моли́ся, да утверди́тъ въ земли́ Ру́сской правовѣ́ріе, ми́ръ и благоче́стіе.

О, Іо́сифе, святи́телю и му́чениче! гра́дъ Астрахань и вся́ Во́лжская страна́ тобо́ю хва́лится и почита́етъ тя́, за пра́вду отъ безбо́жныхъ мяте́жникъ лю́тѣ пострада́вшаго.

О, но́выхъ страстоте́рпцевъ! по́двигъ проти́ву зло́бы у́бо претерпѣ́ша, вѣ́ру Христо́ву я́ко щи́тъ предъ уче́ніи мíра сего́ держа́ще, и на́мъ о́бразъ терпѣ́нія и злострада́нія досто́йно явля́юще.

О, тве́рдости и му́жества полка́ му́ченикъ Христо́выхъ, за Христа́ убіе́нныхъ! тíи бо Це́рковь Правосла́вную украси́ша и въ странѣ́ свое́й кро́ви своя́, я́ко сѣ́мя вѣ́ры да́ша, и ку́пно со всѣ́ми святы́ми досто́йно да почту́тся.

О, вели́цыи на́ши отцы́, имени́тіи и безъиме́нніи, явле́нніи и неявле́нніи, небе́снаго Сіо́на дости́гшіи, и сла́ву мно́гу отъ Бо́га пріи́мшіи, утѣше́ніе на́мъ въ ско́рби су́щимъ испроси́те, страну́ на́шу па́дшую возста́вите, и лю́ди расточе́нныя собери́те, отъ на́съ я́ко да́ръ пѣ́снь благодаре́нія пріе́млюще.

Сла́ва: О, Тро́ице Пресвята́я! пріими́, я́же Ру́сская земля́ прино́ситъ Ти́, я́ко нача́тки и я́ко ѳиміа́мъ избра́нный, вся́ угоди́вшія и пре́жде, и по́слѣжде въ не́й, зна́емыя и незна́емыя, моли́твами и́хъ отъ вся́каго вре́да сію́ сохраня́й.

И ны́нѣ: О, Дѣ́во Благода́тная! гра́ды и ве́си на́ша честна́го зра́ка Твоего́ изображе́ніи, я́ко благоволе́нія зна́меньми, обогати́вшая, благодаре́ніе на́ше пріими́ и отъ бѣ́дъ лю́тыхъ оте́чество на́ше изба́ви; вси́ бо Тя́, я́ко Покро́въ всемощны́й страны́ на́шея, велича́емъ.

Свѣти́ленъ воскре́сенъ. Сла́ва, святы́хъ:

Въ пѣ́снехъ восхва́лимъ свѣти́ла незаходи́мая земли́ Россíйскія, таи́нники Боже́ственнаго Сло́ва, Христа́ сла́вяще, си́хъ просвѣти́вшаго и возлюби́вшаго, и помо́щники на́мъ да́вшаго въ ско́рби.

И ны́не, богоро́диченъ воскре́сенъ.


На хвали́техъ стихи́ры воскре́сны 4, и святы́хъ 4, гла́съ 1:

Ду́ха Твоего́, Го́споди, посла́лъ еси́ въ разу́мную ду́шу кня́зя Влади́міра позна́ти Тя́, Еди́наго въ Тро́ицѣ Бо́га. Тѣ́мже креще́ніемъ просвѣти́въ избра́нныя своя́, Тобо́ю поруче́нныя ему́ лю́ди, приведе́ и́хъ вѣ́рою, въ Це́ркви Твое́й вопію́щія: Изба́вителю на́шъ, сла́ва Тебѣ́.

Гла́съ 2:

Свѣти́ла Ру́сскія земли́, му́ченики прехва́льныя, святи́тели, просвѣти́тели на́ша и вѣ́ры утвержде́ніе, преподо́бныя же гра́жданы пусты́нныя и наста́вники благоче́стія, соше́дшеся согла́сно ублажи́мъ, вопію́ще къ ни́мъ: преподо́бніи и му́ченицы, и пра́ведніи, и вси́ россíйстіи святíи, моли́те Христа́ Бо́га, дарова́ти на́мъ ве́лію ми́лость.

Сти́хъ: Воззва́ша пра́ведніи, и Госпо́дь услы́ша и́хъ.

Преподо́бніи отцы́, бы́сте цвѣ́ти духо́вніи Россíйстѣй земли́, похвала́ на́ша и утвержде́ніе, и всѣ́мъ благоути́шное приста́нище, о ва́съ бо земля́ на́ша хва́лится, стяжа́вши ва́съ я́ко неистощи́мое сокро́вище. И ны́нѣ а́ще тѣле́снѣ язы́къ ва́шъ умолче́, оба́че чудеса́ свидѣ́тельствуютъ просла́вившаго ва́съ Го́спода. Ему́же моли́теся, дарова́ти душа́мъ на́шимъ ве́лію ми́лость.

Гла́съ 4:

Сти́хъ: Блаже́ни вси́ боя́щіися Го́спода, ходя́щіи въ путе́хъ Eгó.

Гла́съ Ева́нгельскій услы́шавше и апо́стольскою ре́вностію распали́вшеся, къ науче́нію невѣ́рныхъ язы́ковъ устреми́стеся, богоблаже́нніи и равноапо́стольніи Ку́кшо, Лео́нтіе, Стефа́не и Гу́ріе, и досточу́дный Инноке́нтіе, вели́кія Сиби́рскія страны́ апо́столе и просвѣще́нія за мо́ремъ су́щихъ, но́выхъ стра́нъ первонача́льниче. Тѣ́мже со всѣ́ми про́чими, въ благовѣ́стіи Христо́вѣ потруди́вшимися, досто́йно ублажа́етеся.

Сла́ва, стихи́ра ева́нгельская, гла́съ 2:
И ны́нѣ: Преблагослове́нна еси́. Славосло́віе вели́кое.
По трисвято́мъ тропа́рь воскре́сенъ то́чію. Ектеніи́ и отпу́стъ.НА ЛИТУРГІИ.
Блаже́нна воскре́сна гла́са на 6 и святы́хъ на 4:

Не мече́мъ зе́млю на́шу наслѣ́дихомъ, но десни́цею Твое́ю и мы́шцею Твое́ю, и просвѣще́ніемъ лица́ Твоего́, и святы́хъ Твои́хъ слеза́ми, по́двиги и по́ты, кровьми́ и уче́ніи оте́чество на́ше утверди́ся.

Егда́ отступи́хомъ отъ Тебе́ и за́повѣди Твоя́ не сотвори́хомъ, тогда́ отри́нулъ ны́ еси́ и низложи́лъ еси́, и па́че всѣ́хъ язы́къ ума́лихомся, но пощади́ на́съ, Бо́же, Спаси́телю на́шъ, святы́хъ Твои́хъ мольба́ми.

Сла́ва: О, Тро́ице Пребоже́ственная! возврати́ плѣне́ніе на́ше, уврачу́й болѣ́зни и ско́рби на́ша, воздви́гни ду́хъ на́шъ отъ лѣ́ности и сна́ грѣхо́внаго, да досто́йни бу́демъ отце́въ и бра́тій на́шихъ, по́двиги свои́ми въ земли́ на́шей и́мя Твое́ просла́вльшихъ.

И ны́нѣ: Расточе́нныя собери́, отлуче́нныя возврати́, отпа́дшія отъ вѣ́ры Правосла́вныя па́ки обрати́, пла́чущія и скорбя́щія утѣ́ши, земли́ на́шея подви́гшіяся сокруше́ніе исцѣли́, Благода́тная, со святы́ми соо́тчичи на́шими Бо́га о на́съ умоля́ющи.

По вхо́дѣ тропа́рь воскре́сенъ, и хра́ма Богоро́дицы, а́ще е́сть, та́же святы́хъ. Конда́къ воскре́сенъ. Сла́ва: святы́хъ. И ны́нѣ, хра́ма Богороди́цы, или́ Предста́тельство христіа́нъ непосты́дное. Проки́менъ воскре́сенъ, гла́съ 1: Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на на́съ, я́коже упова́хомъ на Тя́. Сти́хъ: Ра́дуйтеся, пра́ведніи, о Го́сподѣ, пра́вымъ подоба́етъ похвала́. Проки́менъ [святы́хъ], гла́съ 7: Честна́ предъ Го́сподемъ сме́рть преподо́бныхъ Его́.

Къ Ри́мляномъ посла́нія свята́го Апо́стола Па́вла чте́ніе. [Зача́ло 81 отъ полу́.]

Бра́тіе, сла́ва и че́сть и ми́ръ вся́кому, дѣ́лающему благо́е, Іуде́еви же пре́жде и Еллину. Нѣ́сть бо на лица́ зрѣ́нія у Бо́га. Ели́цы бо беззако́нно согрѣши́ша, беззако́нно и поги́бнутъ, и ели́цы въ зако́нѣ согрѣши́ша, зако́номъ су́дъ пріи́мутъ. Не слы́шателіе бо зако́на пра́ведни предъ Бо́гомъ, но творцы́ зако́на, сíи оправдя́тся. Егда́ бо язы́цы, не иму́ще зако́на, естество́мъ зако́нная творя́тъ, сíи, зако́на не иму́ще, са́ми себѣ́ су́ть зако́нъ. Иже явля́ютъ дѣ́ло зако́нное напи́сано въ сердца́хъ свои́хъ, спослу́шествующи и́мъ со́вѣсти, и между́ собо́ю помысло́мъ осужда́ющымъ или́ отвѣща́ющимъ, въ де́нь, егда́ су́дитъ Бо́гъ та́йная человѣ́комъ, по благовѣ́стію моему́, Іису́сомъ Христо́мъ.

И святы́хъ, ко Евре́емъ. [Зача́ло 330.]

Бра́тіе, святíи вси́ вѣ́рою побѣди́ша ца́рствія, содѣ́яша пра́вду, получи́ша обѣтова́нія, загради́ша уста́ льво́въ, угаси́ша си́лу о́гненную, избѣго́ша о́стрея меча́, возмого́ша отъ не́мощи, бы́ша крѣ́пцы во бране́хъ, обрати́ша въ бѣ́гство полки́ чужи́хъ; прія́ша жены́ отъ воскресе́нія ме́ртвыя своя́; инíи же избіе́ни бы́ша, не пріе́мше избавле́нія, да лу́чшее воскресе́ніе улуча́тъ; друзíи же руга́ніемъ и ра́нами искуше́ніе прія́ша, еще́ же и у́зъ и темни́цъ, ка́меніемъ побіе́ни бы́ша, претре́ни бы́ша, искуше́ни бы́ша, убíйствомъ меча́ умро́ша, проидо́ша въ ми́лотехъ, и въ ко́зіяхъ ко́жахъ, лише́ни, скорбя́ще, озло́блени; и́хже не бѣ́ досто́инъ [ве́сь] мíръ, въ пусты́няхъ скита́ющеся, и въ гора́хъ, и въ верте́пахъ, и въ про́пастехъ земны́хъ. И сíи вси́ послу́шествовани бы́вше вѣ́рою, не прія́ша обѣтова́нія, Бо́гу лу́чшее что́ о на́съ предзрѣ́вшу, да не безъ на́съ соверше́нство пріи́мутъ. Тѣ́мже у́бо и мы́, толи́къ иму́ще облежа́щь на́съ о́блакъ свидѣ́телей, го́рдость вся́ку отло́жше, и удо́бь обстоя́тельный грѣ́хъ, терпѣ́ніемъ да тече́мъ на предлежа́щій на́мъ по́двигъ, взира́юще на нача́льника вѣ́ры и соверши́теля Іису́са.

Аллилу́ія, гла́съ 1: Бо́гъ дая́й отмще́ніе мнѣ́, и покори́вый лю́ди подъ мя́. Сти́хъ: Велича́яй спасе́нія царе́ва, и творя́й ми́лость христу́ своему́ Дави́ду, и сѣ́мени Его́ до вѣ́ка. [И святы́хъ.] Сти́хъ: Весели́теся о Го́сподѣ, и ра́дуйтеся, пра́ведніи. Ева́нгеліе воскре́сное рядово́е. И святы́хъ отъ Матѳе́я, зача́ло 10. Прича́стенъ: Хвали́те Го́спода съ небе́съ, [хвали́те Его́ въ вы́шнихъ]. И святы́хъ: Ра́дуйтеся пра́ведніи о Го́сподѣ, [пра́вымъ подоба́етъ похвала́].

(З р и́) Аще хра́мъ всѣ́мъ святы́мъ въ странѣ́ Россíйстѣй просія́вшимъ, на у́трени проки́менъ и Ева́нгеліе святы́мъ. Воскресе́ніе Христо́во, и псало́мъ 50-й. Сла́ва: Моли́твами всѣ́хъ святы́хъ земли́ Россíйскія, Ми́лостиве. И ны́нѣ: Моли́твами Богоро́дицы. Вмѣ́сто Воскре́съ Іису́съ отъ гро́ба, стихи́ра святы́мъ: Лѣ́тнюю па́мять дне́сь. [Зри́ ве́черъ на стихо́внѣ.] И про́чее, я́коже обы́чно.

Слу́жбу свята́го, въ сію́ недѣ́лю прилучи́вшагося, твори́мъ, егда́ настоя́тель изво́литъ. Аще прилучи́тся вели́кій святы́й, имѣ́яй бдѣ́ніе, или́ ему́же хра́мъ, пое́мъ слу́жбу всѣ́мъ святы́мъ въ странѣ́ Россíйстѣй просія́вшимъ въ слѣ́дующую недѣ́лю.

Коне́цъ и Бо́гу сла́ва.Опредѣле́ніе Свяще́ннаго Собо́ра Россíйскія Правосла́вныя Це́ркве 13 [26] Августа 1918 го́да.
О возстановле́ніи пра́зднованія дня́ па́мяти Всѣ́хъ святы́хъ Россíйскихъ:

1. Возстана́вливается существова́вшее въ Россíйской Це́ркви пра́зднованіе дня́ па́мяти всѣ́хъ святы́хъ во странѣ́ Россíйстѣй просія́вшихъ.

2. Пра́зднованіе сіе́ соверша́ется въ пе́рвое воскресе́ніе Петро́ва поста́.

Источникъ: Великій сборникъ. Часть третья: Изъ тріоди цвѣтной. — Jordanville: Типографія преп. Іова Почаевскаго, 1956. — С. 355-375. [2-я паг.]

/ Къ оглавленію раздѣла /


Наверхъ / Къ титульной страницѣ

0