Собраніе богослужебныхъ текстовъ Православной Церкви

Русскiй Порталъ- Церковный календарь- Русская Библія- Осанна- Святоотеческое наслѣдіе- Наслѣдіе Святой Руси- Слово пастыря- Литературное наслѣдіе- Новости

Осанна
-
Гостевая книга
-
Новости
-
Написать письмо
-
Поискъ
-
Литургика
-
Канонизація святыхъ
-
Ирмологій

Домашняя молитва

Каноны
-
Акаѳисты
-
Псалтирь Божіей Матери

Евхологій

Служебникъ
-
Требникъ

Слѣдованная Псалтирь

Псалтирь
-
Канонникъ
-
Часословъ
-
Мѣсяцесловъ

Тріодь

Постная
-
Цвѣтная

Минеи

Минея Общая
-
Минеи Богослужебныя
-
Архивъ

Октоихъ

Съ 1-го по 4-й гласъ
-
Съ 5-го по 8-й гласъ

Церк.-учит. литература

«Златоустъ»

Греч. и древнерус. тексты

Греч. литург. тексты
-
Древнерус. литург. тексты

Календарь на Вашемъ сайтѣ

Ссылка для установки

Православный календарь

Новости сайтаСегодня - среда, 17 iюля 2019 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 13.
Если вы нашли ошибку на странице, выделите ее мышкой и щелкните по этой ссылке, или нажмите Ctrl+Alt+E

ЦЕРКОВНО-БОГОСЛУЖЕБНЫЯ КНИГИ

ТРІОДЬ ЦВѢТНАЯ.

НЕДѢЛЯ АНТИПАСХИ.
Еже е́сть осяза́ніе свята́го сла́внаго апо́стола Ѳомы́.

[Зри́:] Вѣ́дати подоба́етъ, я́ко въ се́й свято́й второ́й недѣ́ли Антипа́схи не пою́тся воскре́сная, но вся́ пра́здника.

[НА 9-МЪ ЧАСѢ,]

Въ суббо́ту ве́чера кле́плетъ параекклисіа́рхъ, и собра́вшеся въ притво́ръ, благослови́вшу іере́ю, глаго́лемъ: Христо́съ воскре́се.., три́жды. И обы́чный 9-й ча́съ трипса́лмный, я́коже на вся́къ де́нь. И глаго́лемъ тропа́рь, [гла́съ 8]: Съ высоты́ снизше́лъ еси́, Благоутро́бне... И конда́къ, [гла́съ то́йже]: Аще и во гро́бъ снизше́лъ еси́, Безсме́ртне...


НА МАЛѢЙ ВЕЧЕРНИ,
Благослови́вшу іере́ю, глаго́лемъ: Христо́съ воскре́се.., три́жды. Та́же псало́мъ: Благослови́, душе́ моя́, Го́спода...
На Го́споди воззва́хъ: стихи́ры на 4. Гла́съ 1. Подо́бенъ: Небе́сныхъ чино́въ.

Терпи́тъ Христо́съ человѣколю́бно и осяза́нія, я́коже и кре́стъ пре́жде сего́ и непра́ведное убіе́ніе: изъ гро́ба тридне́вно воскресы́й, печа́ти не разруши́, и две́ремъ заключе́ннымъ ученико́мъ предста́въ, я́ко Всеси́ленъ. [Два́жды.]

Ѳомино́ невѣ́рствіе, міроспаси́тельное Богочеловѣ́ка Сло́ва, е́же изъ а́дскихъ преиспо́днихъ воста́ніе увѣря́етъ: я́звы ру́къ и но́гъ де́рзостнѣе осяза́вшее ко увѣре́нію мірско́му, десни́цею любопы́тною.

Собра́ннымъ стра́хомъ, и́же отъ стра́сти Твоея́, апо́столомъ, Сло́ве, и две́ремъ заключе́ннымъ внеза́пу совше́лъ еси́ посредѣ́ и́хъ, ми́ръ да́руя и Ѳомѣ́ протяза́я осяза́ти честны́я ре́бръ Твои́хъ я́звы.

Сла́ва, и ны́нѣ, гла́съ 2:

По воста́ніи Твое́мъ, Го́споди, собра́ннымъ ученико́мъ Твои́мъ и две́ремъ заключе́ннымъ, посредѣ́ ста́лъ еси́, ми́ръ подая́ и́мъ. Увѣ́рився же и Ѳома́, видѣ́ніемъ руку́ и ре́бръ Твои́хъ, Го́спода и Бо́га Тя́ исповѣ́да, спаса́ющаго упова́ющія на Тя́, Человѣколю́бче.

Свѣ́те ти́хій... Проки́менъ: Госпо́дь воцари́ся...

На стихо́внѣ стихи́ры, гла́съ 2. Подо́бенъ: До́ме Евфра́ѳовъ.

Устна́ми чи́стыми по́йте со а́нгелы, человѣ́цы, Воскре́сшаго тридне́вно изъ гро́ба и мíръ совоздви́гшаго.

Сти́хъ: Похвали́, Іерусали́ме, Го́спода, хвали́ Бо́га твоего́, Сіо́не.

Яви́лся еси́ свяще́ннымъ Твои́мъ, Спа́се, апо́столомъ, две́ремъ заключе́ннымъ, тѣ́ми обновля́я на́мъ Боже́ственный Тво́й Ду́хъ.

Сти́хъ: Яко укрѣпи́ вереи́ вра́тъ твои́хъ, и благослови́ сы́ны твоя́ въ тебѣ́.

Ны́нѣ Тя́, Всецарю́, ви́дѣвше не очи́ма, но серде́чною любо́вію, Бо́га вѣ́ровавше, въ пѣ́ніихъ велича́емъ.

Сла́ва, и ны́нѣ, гла́съ и подо́бенъ то́йжде:

Дае́ши, о Изба́вителю, ми́ръ лю́демъ Твои́мъ и долго́въ разрѣше́ніе, моли́твами Всечи́стыя и еди́ныя Богома́тере.

Та́же: Ны́нѣ отпуща́еши... Трисвято́е, [и] по Отче на́шъ...

Тропа́рь, гла́съ 7:

Запеча́тану гро́бу, Живо́тъ отъ гро́ба возсія́лъ еси́, Христе́ Бо́же, и две́ремъ заключе́ннымъ, ученико́мъ предста́лъ еси́, всѣ́хъ Воскресе́ніе, ду́хъ пра́вый тѣ́ми обновля́я на́мъ по вели́цѣй Твое́й ми́лости.

[Зри́:] Подоба́етъ вѣ́дати, а́ще ли гдѣ́ нѣ́сть бдѣ́нія въ недѣ́лю: въ суббо́ту ве́чера на повече́ріи по трисвято́мъ, конда́къ тріо́ди пра́здника. Сла́ва, и ны́нѣ, Па́схи: Аще и во гро́бъ... Си́це же глаго́лемъ и до отда́нія Па́схи.


НА ВЕЛИЦѢЙ ВЕЧЕРНИ,

По внегда́ благослови́ти іере́ю, Христо́съ воскре́се.., три́жды. И а́біе пое́мъ предначина́тельный псало́мъ: Благослови́, душе́ моя́, Го́спода.., съ пѣ́ніемъ, я́коже е́сть обы́чай. И по исполне́ніи сего́, стихосло́вимъ: Блаже́нъ мужъ.., каѳи́сму 1-ю всю́.

Го́споди воззва́хъ: пое́мъ во гла́съ 1. Поста́вимъ стихо́въ 10 и пое́мъ стихи́ры самогла́сны, но́выя недѣ́ли, гла́съ 1. Іоа́нна мона́ха:

Две́ремъ заключе́ннымъ, ученико́мъ собра́ннымъ, вше́лъ еси́ внеза́пу, всеси́льне Іису́се, Бо́же на́шъ, и, ста́въ посредѣ́ и́хъ, ми́ръ да́въ, испо́лнилъ еси́ Свята́го Ду́ха; жда́ти же повелѣ́лъ еси́ и ника́коже разлуча́тися отъ Іерусали́ма, до́ндеже облеку́тся е́же съ высоты́ си́лою. Тѣ́мже вопіе́мъ Ти́: просвѣще́ніе, и воскресе́ніе, и ми́ре на́шъ, сла́ва Тебѣ́! [Два́жды.]

По дне́хъ осми́хъ воста́нія Твоего́, Го́споди, яви́лся еси́ ученико́мъ Твои́мъ на мѣ́стѣ, идѣ́же бя́ху со́брани, и, возгласи́въ и́мъ, — ми́ръ ва́мъ! — невѣ́рующему ученику́ ру́цѣ показа́лъ еси́ и пречи́стое ребро́. Онъ же, вѣ́ровавъ, вопія́ше Тебѣ́: Госпо́дь мо́й и Бо́гъ мо́й, сла́ва Тебѣ́! [Два́жды.]

Ѳома́, глаго́лемый Близне́цъ, не бѣ́ съ ни́ми, егда́ вше́лъ еси́, Христе́, заключе́ннымъ две́ремъ. Тѣ́мже и не вѣ́роваше рече́ннымъ ему́, отъ невѣ́рія въ вѣ́ру извѣству́я. Не несподо́билъ же еси́, Бла́же, показа́ти ему́ пречи́стое ребро́ Твое́, и руку́ и ногу́ я́звы. Онъ же, осяза́въ и ви́дѣвъ, исповѣ́да Тебе́ бы́ти Бо́га не на́га, и Человѣ́ка не про́ста, и вопія́ше: Госпо́дь мо́й и Бо́гъ мо́й, сла́ва Тебѣ́! [Два́жды.]

Ученико́мъ сомня́щимся, во осмы́й де́нь предста́ Спа́съ, идѣ́же бя́ху со́брани, и, ми́ръ да́въ, Ѳомѣ́ возопи́: пріиди́, апо́столе, осяжи́ дла́ни, въ ни́хже гво́здія вонзо́ша. О, до́брое невѣ́ріе Ѳомино́! Вѣ́рныхъ сердца́ въ позна́ніе приведе́, и со стра́хомъ возопи́: Госпо́дь мо́й и Бо́гъ мо́й, сла́ва Тебѣ́! [Два́жды.]

Гла́съ 2:

По воста́ніи Твое́мъ, Го́споди, собра́ннымъ ученико́мъ Твои́мъ и две́ремъ заключе́ннымъ, посредѣ́ ста́лъ еси́, ми́ръ подая́ и́мъ. Вѣ́ровавъ же и Ѳома́ зрѣ́ніемъ руку́ и ре́бръ Твои́хъ, Го́спода и Бо́га Тя́ исповѣ́да, спаса́ющаго упова́ющія на Тя́, Человѣколю́бче. [Еди́ножды.]

Две́ремъ заключе́ннымъ, предста́въ Іису́съ ученико́мъ, безстра́шіе и ми́ръ дая́ше, та́же глаго́летъ Ѳомѣ́: почто́ Мнѣ́ не вѣ́руеши, я́ко воскресо́хъ изъ ме́ртвыхъ? Принеси́ сѣ́мо ру́ку твою́ и вложи́ въ ре́бра Моя́, и ви́ждь. Тебѣ́ бо невѣ́рующу, вси навыко́ша стра́сти и воскресе́ніе Мое́ зва́ти съ тобо́ю: Госпо́дь мо́й и Бо́гъ мо́й, сла́ва Тебѣ́! [Еди́ножды.]

Сла́ва, и ны́нѣ, гла́съ 6. Іоа́нна мона́ха:

Две́ремъ заключе́ннымъ, прише́лъ еси́, Христе́, ко ученико́мъ. Тогда́ Ѳома́ смотри́тельно не обрѣ́теся съ ни́ми. Глаго́лаше бо: не иму́ вѣ́ры, а́ще не уви́жду и а́зъ Влады́ки; уви́жду ребро́, отону́дуже изы́де кровь, вода́, креще́ніе; уви́жду я́зву, отъ нея́же исцѣлѣ́ вели́кій стру́пъ человѣ́ческій; уви́жду, ка́ко не бѣ́, я́коже ду́хъ, но пло́ть и ко́сти. Сме́рть попра́вый и Ѳому́ увѣ́ривый, Го́споди, сла́ва Тебѣ́!

Вхо́дъ. Свѣ́те ти́хій... Проки́менъ дне́: Госпо́дь воцари́ся...

На литíи стихи́ры, гла́съ 4:

Го́споди, нестерпи́мымъ Твоего́ Божества́ блиста́ніемъ, две́ремъ прише́лъ еси́ заключе́ннымъ су́щимъ, и, ста́въ посредѣ́ ученико́въ, ребро́ обнажи́лъ еси́, и я́звъ Твое́ю руку́ и ногу́ стру́пы явля́я, печа́ль же и ско́рбь разрѣша́я, я́вѣ возгласи́лъ еси́: и́мже о́бразомъ во Мнѣ́ ви́дите, о дру́зи, пло́ти прія́тіе, не ду́ха ношу́ естество́. Сомня́щемуся же ученику́, повелѣва́лъ еси́ осяза́ти тре́петно, ре́къ: испыта́въ вся́, гряди́, про́чее не сумни́ся! Онъ же, ощуща́я руко́ю Твое́ сугу́бое существо́, со стра́хомъ вопія́ше вѣ́рно, вѣ́рою влеко́мь: Госпо́дь мо́й и Бо́гъ мо́й, сла́ва Тебѣ́!

Гла́съ 8:

Прикосни́ся, Ѳомо́, ребру́ руко́ю, — глаго́летъ Христо́съ, — и о́бразы гвозде́й, пріиди́ осяжи́, вѣ́рою испыта́й и бу́ди Ми́ вѣ́ренъ, и не бу́ди невѣ́ренъ! Ѳома́ же, пе́рстомъ я́ко прикосну́ся Влады́цѣ, вельми́ возопи́: Ты́ — Бо́гъ мо́й и Госпо́дь, Благоутро́бне, сла́ва Тебѣ́!

Сла́ва, и ны́нѣ, гла́съ 8. Анато́лія:

Две́ремъ заключе́ннымъ, ученико́мъ собра́ннымъ, предста́ Спа́съ, идѣ́же бя́ху со́брани, и, ста́въ посредѣ́ и́хъ, глаго́летъ Ѳомѣ́: пріиди́, осяжи́ и ви́ждь о́бразы гвозде́й, простри́ ру́ку твою́ и косни́ся ребру́ Моему́, и не бу́ди невѣ́ренъ, но вѣ́рою проповѣ́ждь, е́же изъ ме́ртвыхъ Мое́ Воскресе́ніе.

На стихо́внѣ стихи́ры самогла́сны, гла́съ 4:

О, пресла́внаго чудесе́! Невѣ́ріе вѣ́ру извѣ́стную роди́. Ре́къ бо Ѳома́: а́ще не ви́жду, не иму́ вѣ́ры. Осяза́въ же ре́бра, богосло́витъ воплоти́вшагося. Того́жде Сы́на Бо́жія позна́, я́ко пострада́вша пло́тію, проповѣ́да воскре́сшаго Бо́га, и возопи́ свѣ́тлымъ гла́сомъ: Госпо́дь мо́й и Бо́гъ мо́й, сла́ва Тебѣ́!

Сти́хъ: Похвали́, Іерусали́ме, Го́спода, хвали́ Бо́га твоего́, Сіо́не.

О, пресла́внаго чудесе́! Огню́ сѣ́но косну́вшееся, спасе́ся: вложи́въ бо Ѳома́ во о́гненная ре́бра ру́ку Іису́са Христа́ Бо́га, не опали́ся осяза́ніемъ. Души́ бо зловѣ́рство преложи́ на благовѣ́ріе, те́плѣ возопи́ отъ глубины́ душе́вныя: Влады́ка, Ты́ еси́ и Бо́гъ мо́й, изъ ме́ртвыхъ Воскресы́й, сла́ва Тебѣ́!

Сти́хъ: Яко укрѣпи́ вереи́ вра́тъ твои́хъ, и благослови́ сы́ны твоя́ въ тебѣ́.

О, пресла́внаго чудесе́! Іоа́ннъ на пе́рси Сло́ва возлеже́, Ѳома́ же ре́бра осяза́ти сподо́бися. Но о́въ у́бо отону́ду стра́шно богосло́вія глубо́кое извлече́ смотре́ніе; о́въ же сподо́бися тайнонаучи́ти на́съ, — представля́етъ показа́нія я́сно воста́нія Его́, вопія́: Госпо́дь мо́й и Бо́гъ мо́й, сла́ва Тебѣ́!

Сла́ва и ны́нѣ, гла́съ 5:

Человѣколю́бче, ве́ліе и безприкла́дное мно́жество щедро́тъ Твои́хъ: я́ко долготерпѣ́лъ еси́, отъ іуде́й зауша́емь, отъ апо́стола осяза́емь, и отъ отмета́ющихся Тебе́ многоиспыту́емь — ка́ко воплоти́лся еси́? ка́ко распя́лся еси́, Безгрѣ́шне? Но вразуми́ ны, я́ко Ѳому́, вопи́ти Тебѣ́: Госпо́дь мо́й и Бо́гъ мо́й, сла́ва Тебѣ́!

Та́же: Ны́нѣ отпуща́еши... Трисвято́е, и по Отче на́шъ... Тропа́рь, гла́съ 7: Запеча́тану гро́бу.., три́жды. [Пи́санъ на ма́лѣй вече́рни.] И благослове́ніе хлѣ́бовъ. И чте́ніе Дѣя́ній святы́хъ апо́столъ. Чту́тся же Дѣя́нія отъ нача́ла, или́ бесѣ́ды Златоу́стаго отъ нача́ла.

[Зри́:] Аще нѣ́сть бдѣ́нія: по Ны́нѣ отпуща́еши... и по Отче на́шъ... Тропа́рь: Запеча́тану гро́бу... И отпу́стъ. Во у́тріи же пое́мъ полу́нощницу воскре́сную, на не́йже пое́мъ кано́нъ тро́ичный, окто́иха 1-го гла́са, пѣва́емый на полу́нощницѣ. По кано́нѣ же: Досто́йно е́сть.., тро́ичное. И про́чее. Трисвято́е, [и] по Отче на́шъ... Тропа́рь: Запеча́тану гро́бу... Го́споди поми́луй, 40. Сла́ва и ны́нѣ. Честнѣ́йшую херувимъ... Сти́хъ: Бо́же, уще́дри ны́... И моли́тва: Всемогу́щая и животворя́щая... И отпу́стъ.


НА УТРЕНИ,
По сконча́ніи же чте́нія, глаго́лемъ шестопса́лміе. И по исполне́ніи си́хъ, ектенія́ вели́кая, и Бо́гъ Госпо́дь.., пое́мъ во гла́съ 7. Тропа́рь пра́здника, три́жды.

По 1-мъ стихосло́віи сѣда́ленъ, гла́съ 1. Подо́бенъ: Ка́мени запеча́тану.

Стра́ха ра́ди іуде́йска, сокрове́ннымъ ученико́мъ и въ Сіо́нѣ со́браннымъ, вше́лъ еси́ къ ни́мъ, Бла́же, и ста́лъ еси́ посредѣ́ и́хъ две́ремъ заключе́ннымъ радостотворя́й, и показа́лъ еси́ и́мъ ру́цѣ и пречи́стыхъ Твои́хъ ре́бръ я́звы, глаго́ля невѣ́рующему ученику́: принеси́ ру́ку твою́ и испыта́й, я́ко Са́мъ Азъ е́смь, тебе́ ра́ди пострада́вый.

Сла́ва, и ны́нѣ, то́йже. И чте́ніе пра́здника.

По 2-мъ стихосло́віи, сѣда́ленъ, гла́съ 1. Подо́бенъ: Гро́бъ Тво́й, Спа́се.

Предста́лъ еси́, Животе́, две́ремъ заключе́ннымъ, Христе́, ученико́мъ, и ре́бра показа́въ, и ру́цѣ Твои́, и но́зѣ Твои́, е́же отъ гро́ба Твое́ воста́ніе предувѣря́я. Но Ѳома́ не обрѣ́теся, тѣ́мже глаго́лаше: а́ще не узрю́ Его́, не вѣ́рую словесе́мъ ва́шимъ.

Сла́ва, и ны́нѣ, то́йже. И чте́ніе пра́здника.

Та́же поліеле́й.

[Велича́ніе: Велича́емъ Тя́, Живода́вче Христе́, на́съ ра́ди во а́дъ сше́дшаго и съ Собо́ю вся́ воскреси́вшаго.

Псало́мъ избра́нный: Госпо́дь воцари́ся, въ лѣ́поту облече́ся...]

И сѣда́ленъ, гла́съ 1. Подо́бенъ: Гро́бъ Тво́й, Спа́се.

Ви́дя Моя́ ре́бра и я́звы гвозде́й, Ѳомо́, что́ не вѣ́руеши Моему́ Воскресе́нію? — Госпо́дь глаго́лаше, воскре́съ отъ гро́ба, явля́яся апо́столомъ неизрече́нно. Близне́цъ же, вѣ́ровавъ, вопія́ше Созда́телю: Бо́гъ мо́й еси́ и Госпо́дь!

Сла́ва, и ны́нѣ, то́йже. И чте́ніе пра́здника.

Посе́мъ степе́нна, 1-й антифо́нъ 4-го гла́са. Проки́менъ, гла́съ 4: Похвали́, Іерусали́ме, Го́спода,* хвали́ Бо́га твоего́, Сіо́не. Сти́хъ: Яко укрѣпи́ вереи́ вра́тъ твои́хъ, [и благослови́ сы́ны твоя́ въ тебѣ́]. Вся́кое дыха́ніе... Ева́нгеліе отъ Матѳе́я, зача́ло 116. Та́же: Воскресе́ніе Христо́во ви́дѣвше.., три́жды. Псало́мъ 50-й. И цѣлова́ніе Ева́нгелія. Та́же, Сла́ва: Моли́твами апо́столъ, Ми́лостиве... И ны́нѣ: Моли́твами Богоро́дицы... Посе́мъ стихи́ра: Воскре́съ Іису́съ отъ гро́ба, я́коже прорече́, даде́ намъ живо́тъ вѣ́чный и ве́лію ми́лость. Та́же: Спаси́, Бо́же, лю́ди Твоя́...

И а́біе кано́нъ пра́здника, творе́ніе Іоа́нна мона́ха. Гла́съ 1. Ирмо́съ по два́жды, тропари́ же на 12. Отъ дне́сь начина́емъ глаго́лати: Пои́мъ Го́сподеви.., во всю́ Пятдеся́тницу.

Пѣ́снь 1.

Ирмо́съ: Пои́мъ, вси́ лю́діе, отъ го́рькія рабо́ты фарао́ни Изра́иля Измѣ́ншему и во глубинѣ́ морстѣ́й нога́ми немо́крыми Наста́вльшему пѣ́снь побѣ́дную, я́ко просла́вися.

Дне́сь весна́ душа́мъ, зане́ Христо́съ отъ гро́ба, я́коже со́лнце возсія́ тридне́вный, мра́чную бу́рю отгна́ грѣха́ на́шего. Того́ воспои́мъ, я́ко просла́вися.

Цари́ца време́нъ, свѣтоно́сному дню́, дне́й же царю́ я́вственнѣйши даронося́, кра́ситъ избра́нныя лю́ди церко́вныя, непреста́нно поя́ воскре́сшаго Христа́.

Врата́ сме́рти, Христе́, ниже́ гро́бныя печа́ти, ниже́ ключи́ двере́й Тебе́ проти́вишася; но, воскре́съ, предста́лъ еси́ друго́мъ Твои́мъ, Влады́ко, ми́ръ да́руяй, вся́къ у́мъ преиму́щъ.

Пѣ́снь 3.

Ирмо́съ: Утверди́ мене́, Христе́, на недви́жимомъ ка́мени за́повѣдей Твои́хъ и просвѣти́ мя свѣ́томъ лица́ Твоего́: нѣ́сть бо свя́тъ, па́че Тебе́, Человѣколю́бче.

Но́выя вмѣ́сто ве́тхихъ, вмѣ́сто же тлѣ́нныхъ — нетлѣ́нныя, Кресто́мъ Твои́мъ, Христе́, соверши́въ на́съ, во обновле́ніи жи́зни жи́тельствовати досто́йно повелѣ́лъ еси́.

Во гро́бѣ заключе́нъ опи́санною пло́тію Твое́ю, неопи́санный, Христе́, воскре́слъ еси́, две́ремъ же заключе́ннымъ предста́лъ еси́ Твои́мъ ученико́мъ, Всеси́льне.

Язвы Твоя́, Христе́, я́же во́лею претерпѣ́лъ еси́ за на́съ, ученико́мъ Твои́мъ сохрани́въ, свидѣ́тельство показа́лъ еси́ Твоего́ сла́внаго Воскресе́нія.

Ипакои́, гла́съ 6:

Яко посредѣ́ ученико́въ Твои́хъ прише́лъ еси́, Спа́се, ми́ръ дая́ и́мъ, пріиди́ и къ на́мъ и спаси́ на́съ.

И чте́ніе въ Богосло́вѣ, его́же нача́ло: Обновле́ніемъ чти́тися...

Пѣ́снь 4.

Ирмо́съ: Ве́лія та́йна Твоего́, Христе́, смотре́нія: сію́ бо свы́ше прови́дя богозри́тельно, Авваку́мъ изше́лъ еси́, вопія́ше Тебѣ́, во спасе́ніе люде́й Твои́хъ, Человѣколю́бче.

Же́лчи у́бо вкуси́, дре́внее вкуше́ніе исцѣля́я, ны́нѣ же, съ со́томъ ме́да, просвѣще́ніе подая́ Христо́съ пра́отцу и Свое́ сла́дкое прича́стіе.

Ра́дуешися испыта́емь, тѣ́мже, Человѣколю́бче, на сіе́ повелѣва́еши Ѳомѣ́, простира́я невѣ́рующу ре́бра, мíрови увѣря́я Твое́, Христе́, тридне́вное воста́ніе.

Бога́тство поче́рпъ отъ сокро́вища некра́домаго Боже́ственнаго, Благодѣ́телю, копіе́мъ прободе́ннаго Твоего́ ребра́, прему́дрости и ра́зума наполня́етъ мíръ Близне́цъ.

Тво́й всеблаже́нный хва́лится язы́къ, о Бли́зньче! Пе́рвый бо благоче́стно проповѣ́дуетъ Жизнода́вца Іису́са, Бо́га же и Го́спода, отъ осяза́нія испо́лнься благода́ти.

Пѣ́снь 5.

Ирмо́съ: Отъ но́щи у́тренююще, пое́мъ Тя́, Христе́, Отцу́ Собезнача́льна и Спа́са ду́шъ на́шихъ, ми́ръ мíрови пода́ждь, Человѣколю́бче.

Предста́въ друго́мъ скорбя́щимъ Спа́съ, прише́ствіемъ всю́ отъе́млетъ ско́рбь и игра́ти воздвиза́етъ Свои́мъ Воскресе́ніемъ.

О, вои́стинну похваля́емаго Ѳомы́ стра́шнаго начина́нія! Де́рзостно бо осяза́ ре́бра, Боже́ственнымъ огне́мъ блиста́ющая.

Невѣ́ріе Ѳомино́, вѣ́ры роди́тельное на́мъ показа́лъ еси́: Ты́ бо вся́ прему́дростію Твое́ю промышля́еши поле́зно, Христе́, я́ко Человѣколю́бецъ.

Пѣ́снь 6.

Ирмо́съ: Проро́ка спа́слъ еси́ отъ ки́та, Человѣколю́бче, и мене́ изъ глубины́ прегрѣше́ній возведи́, молю́ся.

Ѳомы́ не оста́вилъ еси́, Влады́ко, погружа́ема глубино́ю невѣ́рія, дла́ни просте́ръ на испыта́ніе.

Спа́съ на́шъ глаго́лаше: осяза́вше Мя́, ви́дите ко́сти пло́ть нося́ща, Азъ не премѣни́хся.

Ре́бра осяза́ и, вѣ́ровавъ, позна́ Ѳома́, не сы́й въ пе́рвомъ вхо́дѣ Твое́мъ, Спа́се на́шъ.

Конда́къ, гла́съ 8:

Любопы́тною десни́цею жизнопода́тельная Твоя́ ре́бра Ѳома́ испыта́, Христе́ Бо́же, созаключе́ннымъ бо две́ремъ я́ко вшелъ еси́, съ про́чими апо́столы вопія́ше Тебѣ́: Госпо́дь еси́ и Бо́гъ мо́й!

Икосъ:

Кто́ сохрани́ учени́чу дла́нь тогда́ неопали́му, егда́ ко о́гненнымъ ре́бромъ приступи́ Госпо́днимъ? Кто́ даде́ е́й де́рзость, и возмо́же осяза́ти пла́менную ко́сть, вся́ко неосяжи́мую? Аще бо не бы́ ребро́ си́лу по́дало бре́ннѣй десни́цѣ, ка́ко можа́ше осяза́ти, страда́ньми поколеба́вшая, я́же вы́ше и я́же ни́зу? Сія́ благода́ть Ѳомѣ́ даде́ся, е́же сія́ осяза́ти, Христо́ви же вопи́ти: Госпо́дь еси́ и Бо́гъ мо́й!

Синакса́рь въ недѣ́лю Ѳомину́.

Стихи́: Аще а́да или́ изъ гро́ба клю́чь не возбраня́етъ,

             Твое́, Спа́се, стремле́ніе, клю́чь двере́й ка́ко возбрани́тъ?

Въ сíй де́нь, въ недѣ́лю втору́ю по Па́сцѣ, обновле́нія пра́зднуемъ Христо́ва Воскресе́нія и свята́го апо́стола Ѳомы́ осяза́ніе. Обновле́ніемъ у́бо обы́чай бѣ́ дре́вній быва́ти, на нѣ́которое отъ наро́читыхъ: лѣ́ту бо окружа́ющу и то́й де́нь, въ о́ньже тогда́ содѣ́яно бы́сть наве́дшу ве́щи о́ноя, па́мять творя́ху лѣ́тнюю, да не въ забве́ніе вели́кая бы дѣла́ бы́ли.

Отсю́ду евре́и пе́рвѣе Па́сху въ Галга́лѣхъ сотвори́ша, Чермна́го мо́ря прехожде́ніе обновля́юще; отсю́ду сѣ́нь свидѣ́нія и́мъ обновля́ется, и многосла́вно; отсю́ду ца́рство Дави́дово, и ина́я, да не по коему́ждо глаго́лю. Елма́ у́бо всѣ́хъ, я́же въ житіи́, веще́й изря́днѣе бо́льше и па́че вся́кія мы́сли дѣ́ло — Госпо́дне Воскресе́ніе; не то́чію на кое́ждо лѣ́то сіе́ пра́зднуемъ и обновля́емъ, но при́сно и по осмо́мъ дни́. Пе́рвое у́бо сего́ обновле́ніе — настоя́щая недѣ́ля, я́же глаго́лалася бы вои́стинну и осма́я, и пе́рвая. Осма́я у́бо, я́ко отъ Па́схи; пе́рвая же, я́ко на́чало други́хъ. И осма́я па́ки, я́ко во о́бразъ вчиня́ется безконе́чнаго о́наго дне́, и́же въ бу́дущемъ вѣ́цѣ, и́же пе́рвый, и еди́нъ бу́детъ вся́ко, ни но́щію разсѣка́емь.

Сія́ убо о обновле́ніихъ, а я́же о Ѳомѣ́, си́це бы́сть: Христу́ въ о́ньже де́нь воскре́се, по́здѣ ученико́мъ я́вльшуся, не бя́ше Ѳома́, не у́ съ про́чими совоку́плься, стра́ха ра́ди іуде́йска. Та́же по ма́лѣ наше́дъ, увѣ́да Христо́во прише́ствіе, не вѣ́рова, не ученико́мъ то́кмо, я́ко Того́ ви́дѣша воскре́сша, но я́ко ниже́ отню́дъ воскре́се Госпо́дь, и се́й еди́нъ сы́й отъ двоюна́десятихъ. Благохи́тростный же Бо́гъ, и о еди́номъ у́бо си́це пекíйся, ку́пно же и смотре́ніемъ нѣ́кіимъ бо́льшимъ, да и па́че Воскресе́ніе и по си́хъ бу́дущимъ увѣ́рится, оста́вль днíй о́смь, да о́наго любо́вь коне́чную поостри́тъ, и па́че невѣ́ровавый всѣ́мъ вѣ́ру извѣ́стншую пода́стъ Воскресе́нія. Па́ки прихо́дитъ, и две́ремъ заключе́ннымъ, я́коже пре́жде, су́щу же и Ѳомѣ́, вхо́дитъ, и ми́ръ обы́чно пода́въ, посе́мъ къ Ѳомѣ́ простира́ется, и глаго́летъ: «принеси́ пе́рстъ тво́й сѣ́мо, и ви́ждь ру́цѣ Мои́, и принеси́ ру́ку твою́, и вложи́ въ ре́бра Моя́, и не бу́ди невѣ́ренъ, но вѣ́ренъ». Поне́же бо не то́чію видѣ́ніемъ увѣ́ритися имѣ́лъ еси́ за привидѣ́ніе, но ско́ръ сы́й, и осяза́нія помяну́лъ еси́. Показа́ же си́мъ, я́ко внегда́ сія́ глаго́лаше ко ученико́мъ, бя́ше слы́ша: «вложи́ ру́ку твою́ въ ре́бра Моя́». Явля́етъ же, я́ко и широка́ бя́ше я́же на ре́брѣхъ я́зва, я́ко и ру́ку вну́трь вмѣща́ти. Ѳома́ же, опа́сно испыта́въ и вѣ́ру пріи́мъ осяже́ніемъ, попуща́емь бо бѣ́ сія́ зрѣ́ти и твори́ти о́ная, а́ще и въ нетлѣ́нномъ и обоже́нномъ коне́чно тѣлеси́, за извѣще́ніе взыва́ше: «Госпо́дь мо́й и Бо́гъ мо́й!» Ово у́бо пло́ти ра́ди, о́во же Божества́ ра́ди. И Христо́съ къ нему́ глаго́летъ: «я́ко ви́дѣвъ Мя́, вѣ́ровалъ еси́; блаже́ни не ви́дѣвшіи и вѣ́ровавшіи».

«Близне́цъ» же глаго́лется «Ѳома́», или́ зане́ съ други́мъ роди́ся, или́ за е́же усумнѣ́тися о Воскресе́ніи, или́ зане́ си́це отъ естества́ слѣ́плена бѣ́ста ему́ два́ пе́рста руки́ десны́я, сíесть сре́дній и и́же предъ о́нѣмъ, глаго́лемый указа́тельный; не́гли ре́клъ бы кто́, я́ко усумнѣ́тися имя́ше и съ си́ми осяза́ти. Инíи же глаго́лютъ, е́же и извѣ́стнѣйшее, я́ко е́же «Ѳома́», «близне́цъ» толку́ется.

Второ́е сіе́ явле́ніе Христо́во. Тре́тіе же бы́сть на мо́ри Тиверіа́дстѣмъ въ ловле́ніи ры́бъ, егда́ и пи́щи причасти́ся, боже́ственнымъ огне́мъ снѣ́дшейся, я́коже вѣ́сть Са́мъ, извѣ́стнѣйшее Воскресе́ніе представля́я. ‘ во Еммау́сѣ явля́ется, пя́тое — въ Галиле́и, и единона́десятищи, я́коже глаго́лютъ, явля́ется, до́ндеже вознесе́ся, мно́гая и преесте́ственная зна́менія творя́, предъ ученики́ по Воскресе́ніи: не бо мно́гимъ сія́ пока́зоваше. Оста́виша же сія́ вся́ евангели́сти написа́ти, зане́ не бѣ́ возмо́жно сія́ мно́гимъ и въ мíрѣ живу́щимъ человѣ́комъ слы́шати, я́ко преесте́ственна су́ща зѣло́.

Твоего́ апо́стола Ѳомы́ моли́твами, Христе́ Бо́же на́шъ, поми́луй на́съ, ами́нь.

Пѣ́снь 7.

Ирмо́съ: Образу служи́ти, мусикíйскому согла́сію созыва́ющу лю́ди, отъ пѣ́сней Сіо́нскихъ пою́ще оте́чески, о́троцы Дави́довы мучи́телево разори́ша злочести́вое велѣ́ніе и пла́мень въ ро́су преложи́ша, пѣ́снь воспѣва́юще: превозноси́мый отце́въ и на́шъ Бо́же, благослове́нъ еси́.

Яко пе́рвый е́сть дне́й и госпо́дственный свѣтоно́сный сы́й, въ о́ньже ра́доватися досто́йно но́вымъ и боже́ственнымъ лю́демъ съ тре́петомъ: прино́ситъ бо и вѣ́ка о́бразъ, я́ко осми́ца соверша́я бу́дущаго, превозноси́мый отце́въ и на́шъ Бо́же, благослове́нъ еси́.

Еди́нъ дерзну́вый, невѣ́рною же вѣ́рою облагодѣ́тельствовавый на́съ Ѳома́ Близне́цъ, рѣши́тъ у́бо мра́чное невѣ́дѣніе всѣ́хъ конце́въ, вѣ́рнымъ невѣ́рствіемъ, себѣ́ же вѣне́цъ плете́тъ, я́вѣ глаго́ля: Ты́ еси́ Госпо́дь превозноси́мый, отце́въ и на́шъ Бо́же, благослове́нъ еси́.

Не всу́е усумнѣ́вся Ѳома́ о воста́ніи Твое́мъ, не низложи́ся, но несумнѣ́тельное тща́шеся показа́ти сіе́, Христе́, всѣ́мъ язы́комъ. Отону́дуже невѣ́ріемъ увѣ́ривъ, всѣ́хъ научи́ глаго́лати: Ты́ еси́ Госпо́дь превозноси́мый, отце́въ и на́шъ Бо́же, благослове́нъ еси́.

Со стра́хомъ ру́ку Ѳома́ въ ре́бра Твоя́ живоно́сная, Христе́, вложи́въ, тре́петенъ ощути́ дѣ́йство, Спа́се, сугу́бое двѣма́ естество́ма въ Тебѣ́ соединя́емыма неслія́нно, и вѣ́рою взыва́ше, глаго́ля: Ты́ еси́ Госпо́дь превозноси́мый, отце́въ и на́шъ Бо́же, благослове́нъ еси́.

Пѣ́снь 8.

Ирмо́съ: Въ пла́мени о́гненнѣ горя́щія пе́щи сохра́ншаго дѣ́ти и во зра́цѣ а́нгела Снизше́дшаго къ ни́мъ, по́йте Го́спода и превозноси́те Его́ во вѣ́ки.

Возжелѣ́вый Твое́ ра́достное видѣ́ніе, пре́жде не вѣ́роваше Ѳома́; сподо́блься же того́, Бо́га и Го́спода Тя́ нарица́ше, Влады́ко, Его́же превозно́симъ во вся́ вѣ́ки.

Претерпѣ́вшаго Ѳомино́ невѣ́ріе и показа́вшаго ре́бра, и того́ дла́нію осяза́нна бы́вша, по́йте Го́спода и превозноси́те Его́ во вся́ вѣ́ки.

Твое́ неудо́бное сокро́вище, утае́ное на́мъ отве́рзе Ѳома́: богосло́вивъ бо язы́комъ богоно́снымъ, — по́йте Го́спода, — глаго́лаше, — и превозноси́те Его́ во вся́ вѣ́ки.

На 9-й пѣ́сни, Честнѣ́йшую... не пое́мъ, но ирмо́съ, кíйждо ли́къ.

Пѣ́снь 9.

Ирмо́съ: Тебе́, свѣ́тлую свѣщу́ и Ма́терь Бо́жію, пречу́дную сла́ву и вы́шшую всѣ́хъ тва́рей, пѣ́сньми велича́емъ.

Тво́й свѣ́тлый день и пресвѣ́тлый, Христе́, всесвѣ́тлую благода́ть, въ о́ньже кра́сный добро́тою ученико́мъ Твои́мъ предста́лъ еси́, въ пѣ́снехъ велича́емъ.

Тебе́, бре́нною дла́нію осяза́ема въ ре́бра, и не опали́вша сію́, огне́мъ невеще́ственнаго Боже́ственнаго существа́, въ пѣ́снехъ велича́емъ.

Тя, я́ко Бо́га, изъ гро́ба воскре́сша Христа́, не очи́ма ви́дѣвше, но серде́чною любо́вію вѣ́ровавше, пѣ́сньми велича́емъ.

Катава́сія: Свѣти́ся, свѣти́ся.., и покло́нъ.
Та́же: Свя́тъ Госпо́дь Бо́гъ на́шъ.., на гла́съ 1, три́жды.

Ексапостила́рій, гла́съ 1. Подо́бенъ: Не́бо звѣзда́ми.

Мои́хъ удо́въ руко́ю твое́ю испыта́вый я́звы, не невѣ́руй Ми́, Ѳомо́, уя́звленному тебе́ ра́ди, со ученики́ единому́дрствуй, и живу́щаго проповѣ́дуй Бо́га. [Два́жды.]

Сла́ва, и ны́нѣ:

Дне́сь весна́ благоуха́етъ, и но́вая тва́рь лику́етъ. Дне́сь взима́ются ключи́ двере́й и невѣ́рія Ѳомы́, дру́га вопію́ща: Госпо́дь и Богъ мой!

На хвали́техъ стихи́ры, на 4, гла́съ 1. Подо́бенъ: Прехва́льніи му́ченицы.

По е́же изъ гро́ба Твое́мъ стра́шномъ, Жизнода́вче, воста́ніи, я́коже печа́тей не разруши́лъ еси́, Христе́, гро́бныхъ, та́ко заключе́ннымъ две́ремъ вше́лъ еси́ къ пресла́внымъ апо́столомъ Твои́мъ, радостотворя́ и́хъ, и пра́вый Тво́й Ду́хъ подая́ и́мъ, за безмѣ́рную Твою́ ми́лость. [Два́жды.]

Ѳома́, и́же и Близне́цъ, не бѣ́ прише́лъ, егда́ Ты́ ученико́мъ яви́лся еси́, Го́споди. Тѣ́мже не вѣ́рова Твоему́ Воскресе́нію и ви́дѣвшимъ Тя́ вопія́ше: а́ще не вложу́ пе́рста въ ре́бра Его́ и гвозде́й я́звы, не вѣ́рую, я́ко воста́лъ е́сть.

Якоже хо́щеши, осяжи́, — Христо́съ Ѳомѣ́ вопія́ше, — вложи́ ру́ку и позна́й Мя, ко́сти иму́ща и земно́е тѣ́ло, и не бу́ди невѣ́ренъ, ра́вно же со инѣ́ми увѣ́рися. Онъ же возопи́: Бо́гъ мо́й и Госпо́дь Ты́ еси́, сла́ва воста́нію Твоему́!

Сла́ва, гла́съ 6:

По дне́хъ осми́хъ воста́нія Твоего́, Іису́се Царю́, Единоро́дный Сло́ве Отчій, яви́лся еси́ ученико́мъ Твои́мъ, заключе́ннымъ две́ремъ, ми́ръ Тво́й подая́, и невѣ́рующему ученику́ зна́менія показа́лъ еси́: пріиди́ и осяжи́ ру́цѣ и но́зѣ, и нетлѣ́нная Моя́ ре́бра. Онъ же вѣ́ровавъ, вопія́ше Тебѣ́: Госпо́дь мо́й и Бо́гъ мо́й, сла́ва Тебѣ́!

И ны́нѣ, [богоро́диченъ]:

Преблагослове́нна еси́, [Богоро́дице Дѣ́во, Вопло́щшимъ бо ся изъ Тебе́ а́дъ плѣни́ся, Ада́мъ воззва́ся, кля́тва потреби́ся, Ева свободи́ся, сме́рть умертви́ся, и мы́ ожи́хомъ. Тѣ́мъ, воспѣва́юще, вопіе́мъ: благослове́нъ Христо́съ Бо́гъ, благоволи́вый та́ко, сла́ва Тебѣ́].

Славосло́віе вели́кое. И тропа́рь пра́здника. Ектеніи́, и отпу́стъ.

[Зри́:] Начина́ются же отъ дне́сь литíи, си́рѣчь исхожде́нія въ притво́ръ. Та́кожде и оглаше́нія преподо́бнаго отца́ на́шего Ѳео́дора Студи́та, въ ни́хже пое́мъ:

Сла́ва, и ны́нѣ, стихи́ру ева́нгельскую, гла́съ 1:

На го́ру ученико́мъ иду́щимъ, за земно́е вознесе́ніе предста́ Госпо́дь. И поклони́вшеся Ему́, и да́нныя вла́сти вездѣ́ научи́вшеся, въ поднебе́сную посыла́хуся проповѣ́дати е́же изъ ме́ртвыхъ Воскресе́ніе и е́же на небеса́ возше́ствіе. Имже и во вѣ́ки спребыва́ти нело́жный обѣща́ся Христо́съ Бо́гъ и Спа́съ ду́шъ на́шихъ.

[Зри́:] Внемли́, я́ко литíи въ притво́рѣ пре́жде пе́рваго часа́ быва́ютъ, и оглаше́нія Студи́това. И ча́съ 1-й, и про́чее обы́чное, и соверше́нный отпу́стъ.

Вѣ́домо бу́ди, я́ко вослѣ́дованіе случи́вшихся святы́хъ во всѣ́хъ недѣ́ляхъ святы́я Пятдеся́тницы пое́мъ въ повече́ріяхъ. Литургíя быва́етъ пора́ну, труда́ ра́ди бдѣ́ннаго. Часы́ пою́тся трипса́лмніи, по уста́ву, въ притво́рѣ, на ни́хже глаго́лемъ тропа́рь и конда́къ пра́здника.

Вѣ́домо бу́ди, я́ко отъ недѣ́ли но́выя и до отда́нія пра́здника Па́схи, нача́ло литургíи си́це быва́етъ: По е́же рещи́ діа́кону: Благослови́ влады́ко. И іере́ю: Благослове́но Ца́рство... Пое́тъ іере́й: Христо́съ воскре́се.., три́жды, ве́сь тропа́рь, кромѣ́ стихо́въ: Да воскре́снетъ Бо́гъ... Та́же, ектенія́, и про́чая литургíи.

Вмѣ́сто же Досто́йно.., пое́мъ:

Ангелъ вопія́ше Благода́тнѣй: Чи́стая Дѣ́во, ра́дуйся! И па́ки реку́: ра́дуйся! Тво́й Сы́нъ воскре́се тридне́венъ отъ гро́ба и ме́ртвыя воздви́гнувый, лю́діе, весели́теся.

Та́же ирмо́съ: Свѣти́ся, свѣти́ся... Егда́ же рече́тъ іере́й: Со стра́хомъ Бо́жіимъ... И мы́: Благослове́нъ гряды́й во и́мя Госпо́дне, Бо́гъ Госпо́дь и яви́ся на́мъ. Іере́й: Спаси́, Бо́же, лю́ди Твоя́... И мы́ вмѣ́сто тропаря́: Ви́дѣхомъ свѣ́тъ и́стинный.., пое́мъ: Христо́съ воскре́се.., еди́ножды, и до отда́нія Па́схи. Быва́етъ же и про́чее литургíи по обы́чаю. Во отпу́стѣ же, егда́ рече́тъ: Сла́ва Тебѣ́, Христе́ Бо́же, упова́ніе на́ше, сла́ва Тебѣ́! И мы́: Христо́съ воскре́се.., три́жды. Та́же отпу́стъ литургíи по обы́чаю.


НА ЛИТУРГІИ,

Начина́емъ изобрази́тельная, и пое́мъ во блаже́ннахъ, отъ кано́на пра́здника, пѣ́снь 3-ю и 6-ю. По вхо́дѣ тропа́рь: Запеча́тану гро́бу... Сла́ва, и ны́нѣ, конда́къ: Любопы́тною десни́цею... Проки́менъ Апо́стола, гла́съ 3: Ве́лій Госпо́дь на́шъ, и ве́лія крѣ́пость Его́,* и ра́зума Его́ нѣ́сть числа́. Сти́хъ: Хвали́те Го́спода, я́ко бла́гъ псало́мъ, Бо́гови на́шему да услади́тся хвале́ніе. Апо́столъ въ Дѣя́ніихъ, зача́ло 14: Рука́ми апо́столъ... Аллилу́ія, гла́съ 8: Пріиди́те, возра́дуемся Го́сподеви, воскли́кнемъ Бо́гу, Спаси́телю на́шему. Сти́хъ: Яко Бо́гъ, ве́лій Госпо́дь, и Ца́рь ве́лій по все́й земли́. Ева́нгеліе Іоа́нна, зача́ло 65: Су́щу по́здѣ въ де́нь то́й... Прича́стный: Похвали́, Іерусали́ме, Го́спода, хвали́ Бо́га твоего́, Сіо́не. Аллилу́ія, три́жды. На трапе́зѣ быва́етъ утѣше́ніе бра́тіи ве́ліе. И воста́вше отъ трапе́зы, глаго́лемъ преждепи́санная вся́ въ суббо́ту Свѣ́тлыя седми́цы.

Источникъ: Пентикоста́ріонъ, е́же е́сть Пятдеся́тница [Цвѣтна́я тріо́дь]. — Кі́евъ: Въ тѵпогра́фіи Кі́ево-Пече́рской Ла́вры, 1864. — Л. 26 об. – 33 об.

/ Къ оглавленію раздѣла /


Наверхъ / Къ титульной страницѣ

0