Собраніе богослужебныхъ текстовъ Православной Церкви

Русскiй Порталъ- Церковный календарь- Русская Библія- Осанна- Святоотеческое наслѣдіе- Наслѣдіе Святой Руси- Слово пастыря- Литературное наслѣдіе- Новости

Осанна
-
Гостевая книга
-
Новости
-
Написать письмо
-
Поискъ
-
Литургика
-
Канонизація святыхъ
-
Ирмологій

Домашняя молитва

Каноны
-
Акаѳисты
-
Псалтирь Божіей Матери

Евхологій

Служебникъ
-
Требникъ

Слѣдованная Псалтирь

Псалтирь
-
Канонникъ
-
Часословъ
-
Мѣсяцесловъ

Тріодь

Постная
-
Цвѣтная

Минеи

Минея Общая
-
Минеи Богослужебныя
-
Архивъ

Октоихъ

Съ 1-го по 4-й гласъ
-
Съ 5-го по 8-й гласъ

Церк.-учит. литература

«Златоустъ»

Греч. и древнерус. тексты

Греч. литург. тексты
-
Древнерус. литург. тексты

Календарь на Вашемъ сайтѣ

Ссылка для установки

Православный календарь

Новости сайтаСегодня - пятница, 23 августа 2019 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 12.
Если вы нашли ошибку на странице, выделите ее мышкой и щелкните по этой ссылке, или нажмите Ctrl+Alt+E

ЦЕРКОВНО-БОГОСЛУЖЕБНЫЯ КНИГИ

МИНЕИ БОГОСЛУЖЕБНЫЯ (СЕНТЯБРЬ-АВГУСТЪ).

Мѣ́сяца Августа въ 28-й де́нь.
Слу́жба преподо́бнымъ отце́мъ Пече́рскимъ, и́хже нетлѣ́нныя мо́щи въ Бли́жной Пеще́рѣ почива́ютъ
[1].

ВЕЧЕРЪ,
Блаже́нъ му́жъ.., 1-й антифо́нъ. На Го́споди воззва́хъ: стихи́ры на 6, гла́съ 6. Подо́бенъ: Все отло́жше.

Воспое́мъ вси́ пѣ́сньми благоговѣ́йно* Анто́нія Пече́рскаго,* верхо́внаго отце́мъ* и всему́ собо́ру нача́ло,* и сего́ добродѣ́телемъ* нелѣ́ностнаго ревни́теля,* свѣ́тлую лучу́, богоно́снаго Варлаа́ма,* вку́пѣ хвала́ми почти́мъ* и во гла́сѣ ра́дованія воззове́мъ, глаго́люще:* преподо́бніи отцы́ на́ши всеблаже́нніи,* проси́те отъ Христа́ Бо́га* ми́лость улучи́ти* любо́вію па́мять ва́шу соверша́ющимъ. [Два́жды.]

Ра́дуйся, благоплодови́тая Россíйская земле́,* воспита́вшая гра́жданы* вы́шняго Іерусали́ма,* воспо́й шу́момъ весе́лаго пра́зднованія* и ты́, ту́чная горо́ Пече́рская,* собра́вшая во́ины Царю́ Небе́сному* и показа́вшая крѣ́пкія му́жи* жела́ній духо́вныхъ,* къ ни́мже рцѣ́мъ ны́нѣ, глаго́люще:* богоно́сніи отцы́,* мы́сленная свѣти́ла,* просвѣти́те свѣ́томъ ва́шея благода́ти* ду́ши любо́вію собо́ръ ва́шъ почита́ющихъ. [Два́жды.]

Сла́ва, гла́съ 8:

Кто́ изглаго́летъ си́лы Госпо́дни или́ кíй язы́къ изрече́тъ земноро́дныхъ чу́дное житіе́ ва́ше, богоно́сніи отцы́ на́ши Пече́рскіи? Ка́ко страда́нія претерпѣ́сте, и каковы́ по́двиги понесо́сте, бдѣ́ніемъ, посто́мъ и слеза́ми пло́ть свою́ изможда́юще, моли́твами и смире́ніемъ сокруша́юще горды́ню вра́жію, и въ ме́ртвенномъ тѣ́лѣ, а́ки а́нгели, просія́вше, въ небе́сныя кро́вы пресели́стеся. Отню́дуже посѣти́те въ дне́шній де́нь хвала́ми воспѣва́ющихъ честно́е ва́ше по́стническое о Бо́зѣ собра́ніе, и проси́те отъ Христа́ Бо́га улучи́ти на́мъ ве́лію ми́лость.

И ны́нѣ, богоро́диченъ, гла́съ то́йже: [Ца́рь Небе́сный...]
Та́же вхо́дъ. Проки́менъ дне́. И чте́нія три́ преподо́бническая.

Прему́дрости Соломо́ни чте́ніе.

Пра́ведныхъ ду́ши въ руцѣ́ Бо́жіей, и не прико́снется и́хъ му́ка. Непщева́ни бы́ша во очесѣ́хъ безу́мныхъ умре́ти, и вмѣни́ся озлобле́ніе исхо́дъ и́хъ, и е́же отъ на́съ ше́ствіе — сокруше́ніе, они́ же су́ть въ ми́рѣ. Ибо предъ лице́мъ человѣ́ческимъ, а́ще и му́ку пріи́мутъ, упова́ніе и́хъ безсме́ртія испо́лнено. И вма́лѣ нака́зани бы́вше, вели́кими благодѣ́тельствовани бу́дутъ, я́ко Бо́гъ искуси́ я́ и обрѣ́те и́хъ досто́йны Себѣ́. Я́ко зла́то въ горни́лѣ, искуси́ и́хъ и, я́ко всепло́діе же́ртвенное, прія́тъ я́. И во вре́мя посѣще́нія и́хъ, возсія́ютъ, и я́ко и́скры по сте́блію, потеку́тъ. Су́дятъ язы́комъ и облада́ютъ людьми́, и воцари́тся Госпо́дь въ ни́хъ во вѣ́ки. Надѣ́ющіися На́нь разумѣ́ютъ и́стину и вѣ́рніи въ любви́ пребу́дутъ Ему́, я́ко благода́ть и ми́лость въ преподо́бныхъ Его́ и посѣще́ніе во избра́нныхъ Его́.

Прему́дрости Соломо́ни чте́ніе.

Пра́ведницы во вѣ́ки живу́тъ, и въ Го́сподѣ мзда́ и́хъ, и попече́ніе и́хъ у Вы́шняго. Сего́ ра́ди пріи́мутъ ца́рствіе благолѣ́пія и вѣне́цъ добро́ты отъ руки́ Госпо́дни, зане́ десни́цею покры́етъ я́ и мы́шцею защити́тъ и́хъ. Пріи́метъ всеору́жіе — рве́ніе свое́ и вооружи́тъ тва́рь въ ме́сть враго́мъ. Облече́тся въ броня́ пра́вды и возложи́тъ шле́мъ — су́дъ нелицемѣ́ренъ. Пріи́метъ щи́тъ непобѣди́мый — преподо́біе, поостри́тъ же напра́сный гнѣ́въ — во ору́жіе, спобо́ретъ же съ ни́мъ мíръ на безу́мныя. По́йдутъ праволу́чныя стрѣ́лы мо́лніины и, я́ко отъ благокру́гла лу́ка облако́въ, на намѣ́реніе полетя́тъ, и отъ каменоме́тныя я́рости испо́лнь паду́тъ гра́ды. Вознегоду́етъ на ни́хъ вода́ морска́я, рѣ́ки же потопя́тъ я́ на́гло. Сопроти́въ ста́нетъ и́мъ ду́хъ си́лы и, я́ко ви́хоръ, развѣ́етъ и́хъ, и опустоши́тъ всю́ зе́млю беззако́ніе, и злодѣ́йство преврати́тъ престо́лы си́льныхъ. Слы́шите у́бо, ца́ріе, и разумѣ́йте, навы́кните, судіи́ конце́въ земли́. Внуши́те держа́щіи мно́жества и гордя́щіися о наро́дѣхъ язы́ковъ, я́ко дана́ е́сть отъ Го́спода держа́ва ва́мъ и си́ла отъ Вы́шняго.

Прему́дрости Соломо́ни чте́ніе.

Пра́ведникъ, а́ще пости́гнетъ сконча́тися, въ поко́и бу́детъ. Осу́дитъ же пра́ведникъ умира́яй живу́щія нечести́выя. У́зрятъ бо кончи́ну пра́веднаго и не разумѣ́ютъ, что́ совѣща́ша о не́мъ, я́ко пове́ржетъ Госпо́дь нечести́выя безгла́сны ни́цъ и поколе́блетъ и́хъ отъ основа́ній, и до послѣ́дняго исче́знутъ въ болѣ́зни, и па́мять и́хъ поги́бнетъ. Пріи́дутъ бо въ помышле́ніе согрѣше́ній свои́хъ ужа́сни, и обличи́тъ и́хъ сопроти́въ беззако́нія и́хъ. Тогда́ ста́нетъ въ дерзнове́ніи мно́зѣ пра́ведникъ предъ лице́мъ оскорби́вшихъ его́ и отмета́ющихъ труды́ его́. Ви́дѣвше же его́, смяту́тся стра́хомъ мно́гимъ и ужа́снутся о пресла́вномъ спасе́ніи его́. Реку́тъ бо въ себѣ́, ка́ющеся, и въ тѣснотѣ́ ду́ха воздо́хнутъ и реку́тъ: се́й бѣ́, его́же имѣ́хомъ нѣ́когда въ посмѣ́хъ и въ при́тчу поноше́нія, безу́мніи, житіе́ его́ вмѣни́хомъ неи́стово и кончи́ну его́ безче́стну. Ка́ко вмѣни́ся въ сынѣ́хъ Бо́жіихъ, и во святы́хъ жре́бій его́ е́сть? У́бо заблуди́хомъ отъ пути́ и́стиннаго, и пра́вды свѣ́тъ не облиста́ на́мъ, и со́лнце не возсія́ на́мъ. Беззако́нныхъ испо́лнихомся сте́зь и поги́бели, и ходи́хомъ стези́ непрохо́дны, пути́ же Госпо́дня не разумѣ́хомъ.

На стихо́внѣ стихи́ры, гла́съ 4. Подо́бенъ: Яко до́бля.

Пе́рвѣйшій ли́къ богоно́сныхъ оте́цъ,* во пеще́рѣ посто́мъ просія́вшихъ,* а́ки до́брыхъ ору́жниковъ Христо́выхъ,* пріиди́те, лю́діе, пѣ́сньми предусря́щемъ:* се́ бо отъ мы́сленнаго Сіо́на* со ско́ростію къ на́мъ прихо́дятъ,* несу́ще отъ исполне́нія своего́,* и подаю́тъ благода́ть неоску́дну,* че́стно собо́ръ и́хъ почита́ющимъ.

Сти́хъ: Воззва́ша пра́ведніи,* и Госпо́дь услы́ша и́хъ.

Еже на тве́рдѣ чу́вственнѣй* и́ноческое собра́ніе,* я́ко звѣ́зды мы́сленныя,* честно́е не́бо озари́вшее,* дне́сь во свято́мъ хра́мѣ соше́дшеся,* лю́діе, свѣщи́ нося́ще, предсрѣта́йте,* и моле́бными гла́сы воззови́те, глаго́люще:* богоно́сніи и преблаже́нніи,* моли́теся о пою́щихъ любо́вію ва́ше сочета́ніе.

Сти́хъ: Весели́теся о Го́сподѣ* и ра́дуйтеся, пра́ведніи.

Веселя́щеся, ли́цы христолюби́выхъ люде́й,* стецы́теся празднолю́бнѣ дне́сь съ на́ми,* и похва́льныя вѣнцы́ плету́ще,* собо́ръ богоно́сныхъ оте́цъ цѣлу́йте,* всѣ́хъ по и́мени единоку́пно призыва́юще,* и́же въ пеще́рѣ посто́мъ просія́ша* и озаря́ютъ луча́ми своея́ благода́ти,* ду́ши любо́вію велича́ющихъ,* и вѣ́рно па́мять и́хъ соверша́ющихъ.

Сла́ва, гла́съ 6:

Царю́ Сла́вы присносу́щныя, Кре́стъ Сво́й, а́ки копіе́, водрузи́вшу, стече́ся по́стническое собра́ніе, и ста́ на горѣ́ Пече́рской по́лкъ богознамени́тый преподо́бныхъ оте́цъ, нося́ще ору́жіе на врага́ непобѣди́мо, и́мже до конца́ де́монская ополче́нія низложи́ша; и прише́дше въ небе́сное селе́ніе, воспрія́ша побѣ́дныя вѣнцы́ отъ Христа́ Бо́га и Спа́са на́шего, и мо́лятся непреста́нно о душа́хъ на́шихъ.

И ны́нѣ, богоро́диченъ, гла́съ то́йже: Богоро́дице, Ты́ еси́ лоза́ и́стинная...

Тропа́рь, гла́съ 4:

Сто́лпъ огнезра́чный и свѣтоно́сное со́лнце, возсія́вшее на горѣ́ Пече́рской, вели́каго Анто́нія со всѣ́мъ собо́ромъ богоно́сныхъ оте́цъ приво́димъ Тебѣ́, Христе́, въ моли́тву, и́хже ра́ди, мо́лимъ, пода́ждь оби́тели на́шей благода́ть и душа́мъ на́шимъ ве́лію ми́лость.

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ: Еже отъ вѣ́ка утае́ное...НА УТРЕНИ,
По 1-й стихоло́гіи сѣда́ленъ, гла́съ 4. Подо́бенъ: Яви́лся еси́.

Мно́гими скорбми́ пу́ть жи́зни сея́ преидо́сте, и доспѣ́вше кра́я у́мнаго жела́нія, въ черто́гъ боже́ственныя сла́вы всели́стеся. И ны́нѣ, ра́дующеся со всѣ́хъ Царе́мъ и Бо́гомъ, моли́теся, я́ко да и мы́ ва́шего весе́лія прича́стницы бу́демъ, ва́шъ собо́ръ почита́ющіи, отцы́ всеблаже́нніи. [Два́жды.]

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ:

Обра́дованная, хода́тайствуй Твои́ми моли́твами и испроси́ душа́мъ на́шимъ мно́жество щедро́тъ и очище́ніе прегрѣше́ній всѣ́мъ пою́щимъ Тя́, Чи́стую Ма́терь и Дѣ́ву.

По 2-й стихоло́гіи сѣда́ленъ, гла́съ 3:

Бра́къ Агнчій въ черто́зѣ небе́сномъ услы́шавше, и зва́нію Царя́ Вы́шняго ко всѣ́мъ бы́вшу, вся́ мірска́я пристра́стія оста́висте, отцы́ богоно́сніи, и сле́зными струя́ми ри́зы своя́ испра́вше, чи́сти внидо́сте въ трапе́зу Христа́ Бо́га. Но пре́жде да́же не затворя́тся две́ри того́ вхо́да, моли́теся, я́ко да и мы́, покая́ніемъ вше́дше, ва́мъ прича́стницы бу́демъ. [Два́жды.]

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ:

Черто́гъ, присносу́щною сла́вою укра́шенъ, ви́дяще вы́ну, жела́ніе и́мамы совни́ти въ о́нь, но оде́жды не иму́ще, стыди́мся, да не свя́зани отъ а́нгелъ и изве́рженни бу́демъ. Ты́, су́щи оде́жда наги́хъ дерзнове́нія, Дѣ́во Марíе, украси́ ны и введи́ вну́трь Ца́рствія Христо́ва.

Та́же: Хвали́те и́мя Госпо́дне... и велича́ніе:

Велича́емъ ва́съ, преподо́бніи отцы́ на́ши Пече́рскіи, и чте́мъ святу́ю па́мять ва́шу, вы́ бо мо́лите о на́съ Христа́, Бо́га на́шего.

Сти́хъ 1: Ра́дуйтеся, пра́ведніи, о Го́сподѣ, пра́вымъ подоба́етъ похвала́. Сти́хъ 2: Сѣ́ющіи слеза́ми ра́достію по́жнутъ. Сти́хъ 3: Восхва́лятся преподо́бніи во сла́вѣ и возра́дуются на ло́жахъ свои́хъ. Сти́хъ 4: Весели́теся о Го́сподѣ и ра́дуйтеся, пра́ведніи, и хвали́теся, вси́ пра́віи се́рдцемъ.

Сла́ва, и ны́нѣ. Аллилу́ія.., три́жды.

По поліеле́и сѣда́ленъ, гла́съ 8. Подо́бенъ: Прему́дрости.

Зва́нію Го́спода своего́ послѣ́дующе, кре́стъ, а́ки же́злъ, въ ру́цѣ воспріе́мше, не убоя́стеся стра́ха, предстоя́щаго во тмѣ́, но упова́ніемъ преидо́сте къ безбѣ́дному приста́нищу, и по́двиговъ свои́хъ обрѣ́тше воздая́ніе, веселите́ся въ Свѣ́тѣ Непристу́пномъ. Тѣ́мже ва́съ почита́емъ, отцы́ всеблаже́нніи, я́ко при́сно моля́щихъ Христа́ Бо́га, согрѣше́ній оставле́ніе дарова́ти пра́зднующимъ любо́вію святу́ю па́мять ва́шу. [Два́жды.]

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ:

Яко еди́ну въ жена́хъ благослове́нную и дѣ́вамъ похвалу́ и украше́ніе, въ бра́нехъ непребори́мую по́мощь, немощны́мъ утвержде́ніе и ско́рое посѣще́ніе въ печа́ли су́щимъ, иму́ще Тя́, Богоневѣ́стная Дѣ́во, дне́сь въ пречестно́мъ Твое́мъ хра́мѣ припа́даемъ и мольбы́ на́ша къ Тебѣ́ прино́симъ, я́ко да мо́лиши Христа́ Бо́га согрѣше́ній оставле́ніе дарова́ти, благоче́стно покланя́ющимся пресвято́му Рождеству́ Твоему́.

Степе́нна, 1-й антифо́нъ 4-го гла́са. Проки́менъ, [гла́съ 4]: Ди́венъ Бо́гъ во святы́хъ Свои́хъ,* Бо́гъ Изра́илевъ. Сти́хъ: Въ це́рквахъ благослови́те Бо́га, Го́спода отъ исто́чникъ Изра́илевыхъ. Вся́кое дыха́ніе да хва́литъ Го́спода. Сти́хъ: Хвали́те Бо́га во святы́хъ Его́... Та́же, Ева́нгеліе отъ Матѳе́я, зача́ло 10: Во вре́мя о́но, по Іису́сѣ идо́ша наро́ди мно́зи...

По 50-мъ псалмѣ́:

Сла́ва: Моли́твами преподо́бныхъ оте́цъ на́шихъ Пече́рскихъ, Ми́лостиве, очи́сти мно́жества согрѣше́ній на́шихъ. И ны́нѣ: Моли́твами Богоро́дицы, Ми́лостиве, очи́сти мно́жества согрѣше́ній на́шихъ. Та́же: Поми́луй мя́, Бо́же, по вели́цѣй ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́тъ Твои́хъ, очи́сти беззако́ніе мое́.

Стихи́ра, гла́съ 8:

Кто́ изглаго́летъ си́лы Госпо́дни [или́ кíй язы́къ изрече́тъ земноро́дныхъ чу́дное житіе́ ва́ше, богоно́сніи отцы́ на́ши Пече́рскіи? Ка́ко страда́нія претерпѣ́сте, и каковы́ по́двиги понесо́сте, бдѣ́ніемъ, посто́мъ и слеза́ми пло́ть свою́ изможда́юще, моли́твами и смире́ніемъ сокруша́юще горды́ню вра́жію, и въ ме́ртвенномъ тѣ́лѣ, а́ки а́нгели, просія́вше, въ небе́сныя кро́вы пресели́стеся. Отню́дуже посѣти́те въ дне́шній де́нь хвала́ми воспѣва́ющихъ честно́е ва́ше по́стническое о Бо́зѣ собра́ніе, и проси́те отъ Христа́ Бо́га улучи́ти на́мъ ве́лію ми́лость].

Кано́нъ Богоро́дицы со ирмосо́мъ на 6. И преподо́бныхъ на 8. Гла́съ 8.

Пѣ́снь 1.

Ирмо́съ: Пѣ́снь возсле́мъ, лю́діе, чу́дному Бо́гу на́шему, свободи́вшему Изра́иля отъ рабо́ты, пѣ́снь побѣ́дную пою́ще и вопію́ще: пои́мъ Тебѣ́, еди́ному Влады́цѣ.

Въ па́мяти преподо́бныхъ Твои́хъ, да́ждь, Христе́ мо́й, по́мощь свы́ше и научи́ мя, умудря́я Святы́мъ Твои́мъ Паракли́томъ, да принесу́ пѣ́сненное хвале́ніе Тебѣ́, еди́ному Влады́цѣ.

Собо́ръ богоно́сныхъ оте́цъ о Бо́зѣ собра́ся, лю́діе, пріиди́те въ поклоне́ніе, несу́ще съ собо́ю одушевле́нныя же́ртвы, се́ бо призыва́ютъ ны́, да принесе́мъ сла́ву Царю́ всѣ́хъ, еди́ному Влады́цѣ.

Ихже изведе́ восто́къ и Россíйская страна́ и израсти́ Пече́рская гора́, а́ки богонасажде́нная древеса́, си́хъ плоды́ объе́млюще, лю́діе, стеци́теся почти́ти, и пѣ́снь принесе́мъ Влады́цѣ.

Ра́й мы́сленный еси́, Пече́рская свята́я горо́, умно́жившая у́мная древеса́ — блаже́нныя отцы́, и́хже исчести́ по еди́ному не могу́ще, о всѣ́хъ вку́пѣ хвалу́ и пѣ́снь прино́симъ еди́ному Влады́цѣ.

Благоплодови́тое дре́во и ма́сличная вѣ́твь, отъ Аѳо́на принесе́нная на сію́ го́ру, вели́кій Анто́ній, его́же плода́ми увеселя́юще ду́ши на́ша, прино́симъ пѣ́снь Тебѣ́, Христу́, всѣ́хъ Влады́цѣ.

Стефа́нъ, испо́лнь вѣ́ры и благоче́стія, соверши́тель Бо́гомъ основа́нныя це́ркве, и Ни́конъ, ико́нами украси́вый, я́ко вели́кая свѣти́ла просія́ша, и́хже чту́ще, прино́симъ пѣ́снь еди́ному Тебѣ́, Христу́, всѣ́хъ Влады́цѣ.

Тро́иченъ: Сла́ву Тебѣ́ принося́ще, Тро́ице Пресвята́я, привожду́ моли́твенника Варлаа́ма чу́днаго, презрѣ́вшаго сла́ву ро́да боля́рска, его́же ра́ди сла́ву мою́ въ мíрѣ се́мъ въ пе́рсть всели́, да та́мо обря́щу сла́ву о Тебѣ́, всѣ́хъ Влады́цѣ.

Богоро́диченъ: Въ пе́рвое благоро́діе Приве́дшая ро́дъ человѣ́ческій святы́мъ Рождество́мъ Твои́мъ, обезче́щенна мя́ бѣсо́вскими ла́яніи, приведи́ ко сла́вѣ у́мнѣй, да вы́ну пою́ Ти: ра́дуйся, сла́во правосла́вныхъ, Чи́стая Ма́ти Дѣ́во.

Пѣ́снь 3.

Ирмо́съ: Нѣ́сть свя́тъ, я́ко Госпо́дь, и нѣ́сть пра́веденъ, я́ко Бо́гъ на́шъ, Его́же пое́тъ вся́ тва́рь: нѣ́сть пра́веденъ, па́че Тебе́, Го́споди.

Аще и нѣ́сть красно́ пѣ́ніе во устна́хъ мои́хъ, оба́че приношу́ ти, Ефре́ме богоно́се, ты́ бо, оста́вивъ рабо́тати земно́му кня́зю, послужи́лъ еси́ Царю́ Небе́сному и прія́лъ еси́ мзду́ отъ руки́ Госпо́дни.

Иса́ію чту́, велегла́снаго въ да́рѣ чуде́сномъ, и сего́ пою́, я́ко обдержа́щаго Росто́ва архіере́йство, моля́, да Вы́шняго Па́стыря па́ствѣ прилучи́тъ мя́, заблу́ждшее овча́, и введе́тъ во огра́ду Его́ свои́ми моли́твами.

Пресви́теромъ красоту́ и цѣле́бникомъ, Даміа́на блаже́ннаго похваля́ю, любо́вію бо ко всѣ́мъ горя́, еле́емъ и моли́твою цѣля́ше, того́ врачевство́мъ и мене́ исцѣли́, Влады́ко Человѣколю́бче.

Тя́, Іеремíе, хвала́ми почита́ти досто́йно, почте́нный бо свы́ше прозорли́вства да́ромъ, бы́лъ еси́ та́инъ по открове́нію Бо́жію человѣ́ческихъ прови́децъ, въ забве́ніи мя́ су́ща грѣхо́въ неисче́тныхъ воспомяни́, блаже́нне, и бу́деши наста́вникъ покая́нію моему́.

Матѳе́е, ви́дѣвый бѣсо́вскія вхо́ды я́вѣ и исправля́яй даю́щія вину́ прило́гомъ стра́стнымъ, я́ко вѣ́дый мы́сленныма очи́ма мое́ неисправле́ніе, наста́ви, да велича́ю тя́ вы́ну, преподо́бне.

Па́стырю до́брый и свѣти́льниче Су́ждалю, Си́моне, ку́пно съ Ники́тою затво́рникомъ, я́ко люби́тели вели́кія ла́вры и ревни́теле и́ноческому исправле́нію, па́дша мя́ испра́вите ва́шимъ, отцы́, наказа́ніемъ.

Тро́иченъ: Сла́ву Твою́, Тро́ице Свята́я, въ жи́зни се́й преподо́бніи въ души́ свое́й сохрани́ша, тѣ́мъ сподо́бишася отъ Тебе́ присносу́щныя сла́вы, ея́же и мы́ да не лиши́мся, собо́ръ и́хъ дне́сь Тебѣ́ въ моли́тву представля́емъ.

Богоро́диченъ: Сло́вомъ неизглаго́ланное весе́ліе су́щи преподо́бныхъ, ра́дости мя́ о́ныхъ прича́стника сотвори́ и сла́вы святы́хъ не лиши́, я́ко вся́ Тебѣ́ о Бо́зѣ возмо́жна, и твори́ши, ели́ка хо́щеши, Марíе Богоневѣ́сто.

Сѣда́ленъ, гла́съ 8:

Звѣ́зды мы́сленныя, озаря́ющія Россíйскую зе́млю, богоно́сныхъ оте́цъ собо́ръ почита́ти дерза́ю, но, страстьми́ омраче́нную имы́й ду́шу, умо́мъ недоумѣ́ю; разжени́те тму́ непостоя́нныя мы́сли, да че́стно воспою́ пѣ́снь ва́мъ, отцы́ преблаже́нніи. [Два́жды.]

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ:

Звѣзды́ незаходи́мыя Ма́ти и заре́ та́инственнаго Дне́, ра́дуйся, Тобо́ю бо узрѣ́хомъ Свѣ́тъ и Со́лнце и́стинныя Пра́вды, Ея́же луча́ми озаре́нни, вы́ну Тя́ пое́мъ, Отрокови́це Богоблаже́нная.

Пѣ́снь 4.

Ирмо́съ: Изъ горы́ приосѣне́нныя, Сло́ве, проро́къ, еди́ныя Богоро́дицы, хотя́ща воплоти́тися, богови́дно усмотри́, и со стра́хомъ славосло́вяше си́лу Твою́.

Изъ горы́ по предуви́дѣнію Бо́жію свѣти́ла яви́шася на земли́ богоно́сніи отцы́ и просвѣти́ша Россíйскую зе́млю свѣ́тлостію житія́ своего́, е́же мы́ чту́ще, удивля́емся и славосло́вимъ, Христе́, си́лу Твою́.

Удивля́емся, я́ко, во пло́ти су́ще, вы́шше естества́ по́двигъ пріе́мше, а́нгеломъ уподо́бишася, ду́ши бо своя́ впери́вше въ любо́вь Бо́жію, ничто́же въ мíрѣ па́че тоя́ предпочто́ша, отъ нея́же въ немощно́й пло́ти прія́ша, Христе́, си́лу Твою́.

Стефа́нъ крѣ́пкій въ постѣ́ бѣ́, и Анаста́сій дерзнове́ніе имѣ́ къ Бо́гу, въ проше́ніи бо свое́мъ вся́ получа́ху, и́хже трудолю́біе чту́щи, славосло́влю, Христе́ мо́й, си́лу Твою́.

Иса́кій, прельще́нный тмо́ю въ свѣ́тѣ и свѣ́томъ исправле́нія тму́ прельсти́вый, я́ко и ны́нѣ сы́нове тмы́ и́мени его́ боя́тся; отъ такова́го искуше́нія изба́витися на́мъ, мо́лится преподо́бный Тво́й, Христе́, да славосло́вимъ при́сно си́лу Твою́.

Иліи́ Му́ромскаго, непребори́маго во́ина, почита́ти по́двиги дерза́ю, въ руцѣ́ иму́щаго отъ ору́жія я́зву, въ се́рдцѣ же любо́вь къ Тебѣ́, Христе́, глубоча́йшую ему́ содѣ́ла ра́ну, и се́ю па́че вѣнча́ется, славосло́вя си́лу Твою́.

Ни́конову во искуше́ніи сла́вимъ крѣ́пость, я́ко претерпѣ́ мно́го отъ невѣ́рныхъ, но мно́жае терпѣ́ніемъ стяжа́ смире́ніе и спасе́ніе, его́же моли́твами и мы́ да спасе́мся, всемогу́щую, Христе́, славосло́вимъ си́лу Твою́.

Тро́иченъ: Во Еди́номъ Существѣ́ Тріѵпоста́сное прославля́емъ Божество́, Отца́ и Сы́на и Ду́ха Пресвята́го, Еди́наго же Тя́ пое́мъ Бо́га, и покланя́ющеся въ па́мяти преподо́бныхъ оте́цъ на́шихъ, славосло́вимъ си́лу Твою́.

Богоро́диченъ: Въ Тебѣ́ упова́ніе имы́й, не устраша́юся бѣсо́вскихъ нападе́ній, и о Тебѣ́ дерзнове́ніе стяжа́въ, сопротивля́юся страхова́ніямъ сатани́нскимъ, вѣ́дый, я́ко Ты́ еси́, Влады́чице, гро́мъ, устраша́ющій враги́.

Пѣ́снь 5.

Ирмо́съ: Страсте́й мя́ мглы́, я́ко отъ глубо́кія но́щи, избавля́яй, у́треневати сподо́би ду́хъ мо́й, молю́ся, во свѣ́тѣ дне́ повелѣ́ній Твои́хъ, Христе́.

Страсте́й мглу́ всю́ и по́хоть вре́дну отло́жше, терпѣ́ніемъ востеко́ша на предлежа́щій по́двигъ преподо́бніи Твои́, Го́споди. Тѣ́мже озари́шася отъ Тебе́ благода́тію, ходя́ще во свѣ́тѣ повелѣ́ній Твои́хъ, Спа́се.

Ти́та свяще́нника, попра́вшаго смире́ніемъ гнѣ́внаго бѣ́са, и Лавре́нтія затво́рника, дерзнове́ніе иму́щаго на лука́выя ду́хи, сла́вимъ па́мять: сíи бо сохрани́ша за́повѣди Твоя́ и сла́вятся во свѣ́тѣ Твое́мъ, Спа́се.

Сисо́я, просія́вшаго въ постѣ́, восхвали́ти а́ще и дерза́ю, но по достоя́нію того́ ублажи́ти не могу́, къ Тебѣ́ у́бо Еди́ному прибѣга́ю, Ты́ отъ Твои́хъ даро́въ пода́ждь ми́ си́лу восхвали́ти уго́дника Твоего́, Спа́се.

Ѳео́филъ, въ чудесѣ́хъ изя́щный, пое́тся, то́й бо еще́ въ жи́зни се́й мно́гія чудодѣ́йствіемъ удивля́ше, ны́нѣ же бо́льшее пріе́мь дарова́ніе, ины́мъ посо́бствовати, я́ко сохрани́ повелѣ́нія Твоя́, Спа́се.

Васи́лія и Ѳео́дора со му́ченики почита́емъ, я́ко, бѣ́сомъ оклевета́нны, отъ кня́зя муче́ніе непови́ннѣ прія́ша, о́въ стрѣло́ю кончи́ну, о́въ же огне́мъ и ды́момъ; но единоку́пно въ Ца́рствіи Твое́мъ прославля́ются, Спа́се.

Про́хоръ хвали́мь е́сть въ чудодѣ́йствіи свое́мъ и трудѣ́хъ, я́ко пти́ца бо пита́шеся зе́ліемъ несѣ́яннымъ, про́чіимъ же отъ лободы́ хлѣ́бъ свѣ́телъ и отъ пе́пела со́ль, претво́рши, подава́ше, его́же чудодѣ́йствію удивля́ющеся, славосло́вимъ Тя́, Спа́се.

Ду́хомъ води́мь, сы́нъ Вы́шняго нарече́ся Іоа́ннъ, просвѣ́щся посто́мъ, сло́вомъ бо пита́шеся Бо́жіимъ па́че, не́жели пи́щею, тѣ́мъ ле́гко, а́ки крила́тъ, проте́клъ жи́знь сію́, отъ Тебе́ пріе́мь си́лу Твою́, Спа́се.

Богоро́диченъ: Вся́ сла́ва Твоя́, Дщи́ Царе́ва, вну́трь, одѣ́яна и преукраше́нна предстои́ши Тро́ическому Престо́лу, отню́ду же сія́я па́че со́лнца луча́ми бла́гости Твоея́, при́зри на ны́, да вы́ну пое́мъ, Ма́ти Дѣ́во, си́лу Твою́.

Пѣ́снь 6.

Ирмо́съ: Содержи́ма мя́ пріими́, Человѣколю́бче, грѣхи́ мно́гими и припа́дающа щедро́тамъ Твои́мъ, я́ко проро́ка, Го́споди, и спаси́ мя.

Одержи́мь е́смь любо́вію восхвали́ти ва́шъ собо́ръ, отцы́ богоно́сніи, вы́ бо хвали́ми есте́ отъ Бо́га и человѣ́къ, я́ко въ жи́зни се́й сла́ву мíра сего́ презрѣ́сте, да испо́лните повелѣ́нія Христо́ва.

Кíй язы́къ изрече́тъ сла́ву ва́шу, о преподо́бніи, ю́же мно́гими труда́ми стяжа́сте, благода́тію же наверши́сте? И сія́ зна́менія явля́ютъ чуде́сная ва́ша благотворе́нія и исцѣле́нія, и́миже и на́съ, немощны́хъ, не пре́зрите, да возмо́жемъ испо́лнити повелѣ́нія Христо́ва.

Ага́пите многочуде́сне, исцѣле́нія дая́й неоску́дно, и Елла́діе преподо́бне, съ други́мъ Авра́міемъ, я́ко мно́гое иму́ще дерзнове́ніе ко всѣ́хъ Влады́цѣ, не пре́зрите рабы́ ва́ша, но моли́теся, изба́витися на́мъ отъ вра́жіихъ навѣ́товъ и всегда́ твори́ти во́лю Бо́жію.

Іоа́нне многолю́бне, и по сме́рти бра́ту подвиже́ніемъ тѣ́ла любо́вь показа́вый, и Ѳео́филе, славолю́бія оскверне́ніе слеза́ми омы́вый, я́ко здѣ́ и та́мо неразлу́чни су́ще, ку́пно помоли́теся къ Бо́гу, е́же бы и на́мъ возымѣ́ти къ Нему́ любо́вь и́стинную и къ бли́жнему на́шему нелицемѣ́рную.

Даміа́не, исцѣля́яй стра́сти тѣле́сныя моли́твою и еле́емъ, съ Са́ввою чудотво́рцемъ, не пре́зрите на́съ, изнемо́гшихъ душе́вными страстьми́, но отъ цѣле́бнаго да́ра моли́твъ ва́шихъ уврачу́йте серде́чныя на́ша стру́пы, да прія́тны Бо́гу принесе́мъ моли́твы.

Некта́ріе послушли́ве съ Се́ргіемъ, тебѣ́ единонра́внымъ, я́ко преда́вшіи ду́ши своя́ подъ и́го послуша́нія Христо́ва, преклони́те моли́твою свое́ю на́ше непоко́рство подъ яре́мъ послушли́ваго Іису́са, во е́же усе́рдно испо́лнити на́мъ повеле́нія Его́.

Сла́ва Смоле́нскому гра́ду, Мерку́рій па́стырь, па́стырей Нача́льника своего́ о́вцы пасы́й до́брѣ, ду́хомъ же горя́ вы́ну неразлу́чну бы́ти отъ ли́ка преподо́бныхъ Пече́рскихъ, тѣ́мже по сме́рти чудотво́рнѣ приплы́ въ кла́дѣ и въ пеще́рѣ святѣ́й почива́етъ тѣ́ломъ, душе́ю же ра́дуется съ преподо́бными во сла́вѣ вѣ́чной.

Богоро́диченъ: Къ преподо́бныхъ селе́нію отъ дѣ́лъ восхо́да не имы́й, къ Тебѣ́ прибѣга́ю, Влады́чице Богоро́дице, Ты́ бо еси́ две́рь небе́сная и проро́комъ ви́дѣнная лѣ́стница, по благода́ти у́бо Твое́й да́ждь восхожде́ніе въ се́рдцѣ мое́мъ и отве́рзи ми́ две́ри ми́лости Твоея́.

Конда́къ, гла́съ 2:

Ли́къ по́стническій, собра́вшійся у́мнѣ, мы́сленныма зря́ще очи́ма, пріиди́те, лю́діе, хвала́ми почти́мъ, и покланя́ющеся моще́мъ и́хъ, любо́вныя принесе́мъ да́ры, тíи бо су́ть къ Бо́гу хода́таи, и моли́твенницы о душа́хъ на́шихъ.

Икосъ:

Восхвали́ти по еди́ному кто́ возмо́жетъ святы́я Твоя́, Бла́же? Изочту́ и́хъ, и па́че песка́ умно́жатся. Но Са́мъ, Влады́ко Христе́, исчита́яй мно́жество звѣ́здъ и всѣ́мъ имена́ нарица́яй, пріими́ всѣ́хъ и́хъ мольбы́ о на́съ и яви́ щедро́ты Твоя́ на лю́дехъ Твои́хъ, вѣ́мы бо, я́ко мно́го и́мутъ дерзнове́ніе къ вели́честву Твоему́ и хода́тайствуютъ къ Тебѣ́, я́ко при́сно моли́твенницы о душа́хъ на́шихъ.

Пѣ́снь 7.

Ирмо́съ: Отроки ороси́вый въ пещи́ и Дѣ́ву сохрани́вый ро́ждшую Тя́ по Рождествѣ́, благослове́нъ еси́, Бо́же оте́цъ на́шихъ.

Отроческую пѣ́снь принести́ сопосо́бствуй ми́, ли́че богокра́сный оте́цъ Пече́рскихъ, да наставле́ніемъ ва́шимъ съ христолюби́выми людьми́ безстра́стно воспою́: благослове́нъ Бо́гъ оте́цъ на́шихъ.

Пи́мене многоболѣ́зненне, и́же не то́чію съ благодаре́ніемъ проте́клъ еси́ въ болѣ́зни жи́знь сію́, но и ины́мъ подава́лъ еси́ моли́твою въ болѣ́знехъ отра́ду, ты́, ны́нѣ въ неболѣ́зненномъ сы́й поко́и, отъ болѣ́зни мя́ премѣни́, да пою́: благослове́нъ Бо́гъ оте́цъ на́шихъ.

Зла́то чи́сто и сребро́, седмери́цею дарова́ній искуше́нно, Евста́ѳіе пра́ведне, пра́ведно дѣ́латель бы́лъ еси́ и отсю́ду въ дѣ́ланіе добродѣ́телей у́мныхъ преше́лъ еси́, и́миже ду́шу твою́ украси́въ, предста́вилъ еси́ чи́сту, а́ки зла́то, и пое́ши: благослове́нъ Бо́гъ оте́цъ на́шихъ.

Времена́ и лѣ́та многочуде́сныя Це́ркве, житія́ и добродѣ́тели оте́цъ первонача́льныхъ писа́ніемъ на́мъ изъяви́вый и дѣло́мъ и́хъ ревни́тель усе́рдный бы́вый, Не́сторе сла́вне, съ ни́миже тя́ ны́нѣ ублажа́юще, пое́мъ: благослове́нъ Бо́гъ оте́цъ на́шихъ.

Евстра́тіе, му́ченикомъ добро́то, вторы́й Илія́ колесни́чникъ яви́лся еси́, но о́нъ а́ки на не́бо взя́тся, ты́ же въ са́мыя о́гненною колесни́цею вше́лъ еси́ небе́сныя две́ри, гла́су призыва́ющу тя́ отъ велелѣ́пія сла́вы, идѣ́же гла́сомъ ра́дованія пое́ши: благослове́нъ Бо́гъ оте́цъ на́шихъ.

Въ чудесѣ́хъ благодарови́тыхъ сла́виміи, блаже́нніи отцы́, Елла́діе и Луко́ иконо́мъ, я́ко до́бріи дѣ́лателіе за́повѣдей Влады́чнихъ бы́вше, ны́нѣ прія́сте возме́здіе отъ пото́ка сла́дости, и ра́достно пое́те: благослове́нъ Бо́гъ оте́цъ на́шихъ.

Тро́иченъ: Ду́хъ Пресвяты́й спослушеству́етъ ду́хови на́шему, отцы́ богоно́сніи, я́ко есте́ ча́да Бо́жія и снаслѣ́дницы Христо́вы, и Ему́же рабо́тасте, съ Ни́мъ и прославля́етеся, пою́ще: благослове́нъ Бо́гъ оте́цъ на́шихъ.

Богоро́диченъ: Ду́хъ Святы́й на́йде на Тя́, и си́ла Вы́шняго, осѣни́вши, показа́ Тя́ Ма́терь Чи́стую и по Рождествѣ́, Еюже изба́вльшеся отъ чужда́го рабо́ты, блажа́тъ Тя́ вси́ ро́ди, я́ко ублажи́ Тя́ благослове́нный Бо́гъ оте́цъ на́шихъ.

Пѣ́снь 8.

Ирмо́съ: На горѣ́ святѣ́й просла́вльшася, и въ купинѣ́ огне́мъ Приснодѣ́вы Моисе́ови та́йну я́вльшаго, Го́спода по́йте и превозноси́те во вся́ вѣ́ки.

Проя́вльшаго на горѣ́ свято́й Пече́рской ва́съ, свѣти́ла вели́кая, отцы́ богоно́сніи, отню́ду же благода́тныя лучи́ простро́сте и всю́ Россíйскую зе́млю чудесы́ просвѣти́сте, тѣ́мже пое́мъ Го́спода и превозно́симъ во вѣ́ки.

Не многобу́рное мо́ре, но пеще́ра свята́я явля́етъ ва́ша мо́щи, а́ки би́серіе драго́е, уго́дницы Бо́жіи, и обогаща́ете чуде́съ излія́ніи всѣ́хъ къ ва́мъ съ вѣ́рою приходя́щихъ и превознося́щихъ Го́спода хвала́ми во вѣ́ки.

Матѳе́й, гряду́щихъ прови́децъ, и Іоа́ннъ, во мно́гомъ страда́ніи свѣтлѣ́йшій па́че ины́хъ, съ Моисе́омъ, чистоты́ зерца́ломъ, а́ки ка́меніе честно́е, въ пеще́рѣ сокрове́нное, явля́ются чудеса́ми всѣ́мъ съ вѣ́рою къ ни́мъ приходя́щимъ и превознося́щимъ хвала́ми Го́спода во вѣ́ки.

Ефре́мъ евну́хъ, у́мная голуби́ца, вѣ́твь ма́сличную студíйскаго уста́ва принесы́й въ оби́тель святу́ю, и Аре́ѳа, украше́нъ ста́рческими нра́вы, съ прозорли́вымъ Іеремíемъ, сла́вими да бу́дутъ, и́же научи́ша всѣ́хъ сла́вити Го́спода во вѣ́ки.

Ма́рко гробокопа́тель трудолю́бцемъ показа́ся зерца́ло, ка́ющимся наста́вникъ, ме́ртвымъ воскреси́тель, его́же сло́ва, а́ки гла́са льво́ва, со стра́хомъ послу́шаху, и ны́нѣ стра́шенъ е́сть бѣсо́мъ, я́ко живе́тъ съ Го́сподемъ во вѣ́ки.

Григо́рій не отъ Кесарíи, но отъ Пече́рскія ла́вры чудотво́рецъ показа́ся, моли́твою три́ дни́ и три́ но́щи тате́й неподви́жимыхъ со овощми́ удержа́вый, потопле́ніемъ же въ водѣ́ жи́знь сконча́въ, ны́нѣ ра́дуется съ Се́ргіемъ преподо́бнымъ на водѣ́ упокое́нія, пою́ще Го́спода во вѣ́ки.

Тро́иченъ: Сла́ва бу́ди Ера́зму, украси́вшему ико́нами це́рковь Пече́рскую, и Они́симу, по́льзы имени́ту, и́мже причисля́ется Матѳе́й ди́вный, проро́ческое дарова́ніе имѣ́вый: въ ни́хже тріе́хъ Тро́ическое и́мя сла́вится во вся́ вѣ́ки.

Богоро́диченъ: Сла́вити Тя́ всегда́ кто́ не хо́щетъ, Чи́стая Дѣ́во, чу́ждъ е́сть спасе́нія своего́: сла́ва бо Твоя́ всѣ́мъ простре́ся во спасе́ніе, сла́вящимъ Тя́, Марíе Богоневѣ́сто.

Пѣ́снь 9.

Ирмо́съ: Проявле́нное на горѣ́ законополо́жнику во огни́ и купинѣ́, Рождество́ Приснодѣ́вы въ на́ше, вѣ́рныхъ, спасе́ніе пѣ́сньми немо́лчными велича́емъ.

Въ горѣ́ святѣ́й, въ те́мной пеще́рѣ ку́щи своя́ водрузи́сте, отцы́ преблаже́нніи, Бо́жій ра́й сотвори́сте и огусти́сте добродѣ́тельми и чудесы́, а́ки благоплодови́тыми древеса́ми, отъ ни́хже приходя́щіи вѣ́рно пріе́млютъ исцѣле́нія плоды́ и ва́съ хвала́ми велича́ютъ.

Спиридо́нъ, незло́бія кри́нъ, и Никоди́мъ побѣдоимени́тый, о́ба просфо́рницы святíи, хлѣ́бы чи́сты въ да́ръ творя́ще Бо́гу, и себе́ во благово́нную же́ртву сотвори́ша, причисля́ется къ си́мъ и Анато́лій, и́хже вси́ велича́емъ.

Ангелому́дрый Али́пій съ Григо́ріемъ Византíйскимъ, иску́снѣйшіи иконопи́сцы, неиску́сная дѣла́ на́ша ва́пами благи́хъ дѣя́ній испра́вите, да свѣтлообра́зно предста́вше Христу́, сла́вою ва́съ велича́емъ.

Пи́менъ по́стникъ — благово́нный цвѣ́тъ, и Ефре́мъ свяще́нникъ, сíи су́ть до́брая ма́слина, и́хже дарова́ніемъ благода́ти умасти́вшеся, благодаря́тъ вѣ́рніи и славословле́ніи вы́ну всѣ́хъ Творца́ велича́ютъ.

Ону́фрій, молча́нія люби́тель, и Иса́ія, го́рлица пустыннолю́бная, съ Сильве́стромъ блаже́ннымъ, триплете́нная ве́рвь на бѣ́сы, отъ ни́хже нанесе́нныя стра́стныя прило́ги до конца́ удави́вше, и́мутъ дарова́нія и ины́мъ посо́бствовати, тѣ́мъ вси́ и́хъ велича́ютъ.

Равноапо́стольный Влади́міръ съ богому́дрымъ Рома́номъ и Дави́домъ, съ ни́миже и Нико́ла Свято́ша, четвери́ца князе́й Россíйскихъ пое́тся, и на тѣ́хъ, я́ко на колесни́цѣ у́мной, Бо́гъ почи́лъ е́сть, тѣ́мъ вси́ и́хъ велича́ютъ.

Тро́иченъ: Сла́ва му́ченицамъ — свѣтоно́сная Варва́ра, и Евфроси́нія отъ По́лоцка — сія́ніе дѣ́вамъ, и Іуліанíя, издаю́щая немощны́мъ цѣльбу́ — еле́й благода́ти; си́хъ ра́ди тріе́хъ дѣ́въ, спаси́ всѣ́хъ, Тро́ице Свята́я, и́же Тя́ съ поклоне́ніемъ велича́ютъ.

Богоро́диченъ: Ра́дуйся, сла́во святы́хъ, Пречи́стая Дѣ́во; ра́дуйся, кораблю́ во многобу́рнѣй жи́зни се́й хотя́щимъ спасти́ся; ра́дуйся, ка́меню, напои́вшій жа́ждущія бла́гъ вѣ́чныхъ. Сіе́ ра́дуйся вси́ Тебѣ́ прино́симъ и пѣ́сньми велича́емъ.

Свѣти́ленъ:

Россíйскій земли́ іера́рховъ пѣ́сньми пое́мъ: отъ ни́хже пе́рвѣйшаго Михаи́ла, Иларіо́на, Петра́, Алексíя и Іо́ну, Фо́тія и Кипріа́на, Ефре́ма, Никола́я и Ники́ту, Мака́рія священному́ченика, Лео́нтія и Симео́на, и все́ па́стырское сосло́віе приво́димъ въ моли́тву, и́хже ра́ди, Христе́, спаси́ ду́ши на́ша. [Два́жды.]

[Сла́ва, и ны́нѣ,] богоро́диченъ:

Агнца Непоро́чнаго и Вы́шняго Па́стыря и́стинная Ма́ти, овча́ е́смь святы́я Твоея́ огра́ды, но пусты́ми дѣя́ніи во смра́дная беззако́нія уклони́хся; наста́ви мя́, молю́ся, и спаси́ отъ волко́въ мы́сленныхъ ду́шу мою́.

На хвали́техъ стихи́ры, гла́съ 2. Подо́бенъ: Егда́ отъ дре́ва Тя́.

Единоу́мною душе́ю и единомы́сленнымъ се́рдцемъ* согласи́стеся, отцы́ преблаже́нніи,* вся́ мірска́я пристра́стія отри́нувше* и кре́стъ сво́й по словеси́ Госпо́дню взе́мше,* во́льною нището́ю послѣ́довати* обнища́вшему на́съ ра́ди Христу́ Бо́гу,* отъ Него́же ны́нѣ обогати́стеся нетлѣ́нными сокро́вищи на небеси́,* отъ ни́хже низпосли́те и на́мъ,* да и мы́ обогати́мся и пріи́мемъ ва́шимъ хода́тайствомъ* отъ всѣ́хъ Влады́ки ве́лію ми́лость. [Два́жды.]

Ра́дуйся, ли́че богосо́бранныхъ оте́цъ,* я́ко, единоду́шно жи́знь а́нгельски въ мíрѣ се́мъ пожи́вше,* въ те́мнѣй пеще́рѣ положи́сте селе́ніе свое́,* и мно́гими труды́ Бо́гови присво́ившеся,* прія́сте отъ Него́ усыновле́ніе.* Но, я́ко Ми́лостивому предстоя́ще, ми́лостивно призри́те на ны́* и хода́тайствомъ уми́лостивите Человѣколю́бца Христа́,* е́же обрѣсти́ на́мъ грѣхо́въ проще́ніе* и улучи́ти ми́лость въ де́нь Су́дный,* къ ва́мъ припа́дающе, мо́лимся.

Возсія́ дне́сь свѣтлѣ́е со́лнца* всепра́зднственная па́мять богоно́сныхъ оте́цъ* и озаря́етъ празднолю́бное сосло́віе* луча́ми благода́ти многоразли́чныхъ чуде́съ.* Тѣ́мже и мы́, о всеблаже́нніи, съ вѣ́рою къ ва́мъ притѣка́емъ* и припа́даемъ къ моще́мъ ва́шимъ,* прося́ще въ ну́ждахъ на́шихъ ско́раго ва́шего посѣще́нія;* вы́ же не пре́зрите моле́нія на́шего,* но, я́ко иму́ще дерзнове́ніе ко Влады́цѣ,* испроси́те на́мъ ве́лію ми́лость.

Сла́ва, гла́съ 8:

Вели́кихъ че́стей пѣ́сненныя да́ры, преблаже́нніи отцы́ на́ши Пече́рстіи, любо́вію прино́симъ ва́мъ, глаго́люще: ра́дуйтеся, земли́ Россíйстѣй украше́ніе; ра́дуйтеся, и́ночествующимъ похвало́; ра́дуйтеся, до́бріи ору́жницы Царя́ Небе́снаго; ра́дуйтеся, свѣтоно́сныя звѣ́зды мы́сленныя тве́рди; ра́дуйтеся, вы́шняго Сіо́на гра́ждане; ра́дуйтеся, мѵроуха́нніи цвѣ́ти ра́йстіи; ра́дуйтеся, засту́пницы на́ши въ ско́рбехъ и спасе́нію хода́тае; и я́ко иму́щіи дерзнове́ніе ко Влады́цѣ, прилѣ́жно моли́теся о душа́хъ на́шихъ.

И ны́нѣ, богоро́диченъ, [гла́съ то́йже]: Влады́чице, пріими́ моли́твы ра́бъ Твои́хъ...
Славосло́віе вели́кое и отпу́стъ.НА ЛИТУРГІИ,

Блаже́нна отъ кано́на, пѣ́снь 3-я и 6-я. Проки́менъ, гла́съ 7: Честна́ предъ Го́сподемъ* сме́рть преподо́бныхъ Его́. Сти́хъ: Что́ возда́мъ Го́сподеви о всѣ́хъ, [я́же воздаде́ ми?] Апо́столъ къ Кори́нѳяномъ, зача́ло 176. Аллилу́ія, гла́съ 6: Блаже́нъ му́жъ, боя́йся Го́спода, въ за́повѣдехъ Его́ восхо́щетъ зѣло́. Сти́хъ: Си́льно на земли́ бу́детъ сѣ́мя Его́. Ева́нгеліе отъ Матѳе́я, зача́ло 43. Прича́стенъ: Ра́дуйтеся, пра́ведніи, о Го́сподѣ, [пра́вымъ подоба́етъ похвала́.]

Примѣчаніе:
[1] До 1886 г. эта общая память препп. отецъ Печерскихъ совершалась въ первую субботу по отданіи праздника Воздвиженія (т. е. послѣ 21 сентября), но съ 1886 г., при Кіевскомъ митр. Платонѣ (Городецкомъ), празднованіе указанной памяти пріурочено (въ соотвѣтствіе совершаемому 28 августа празднованію общей памяти препп. отецъ Дальнихъ пещеръ) къ 28 сентября.

Источникъ: Слу́жбы Преподо́бнымъ отце́мъ Пече́рскимъ, и́хже мо́щы въ Бли́жной и Да́льной пеще́рѣ нетлѣ́нно почива́ютъ. — Кíевъ: Въ тѵпогра́фіи Кíево-Пече́рскія Ла́ѵры, 1785. — Л. 1. – 7 об.

/ Къ оглавленію раздѣла /


Наверхъ / Къ титульной страницѣ

0