Собраніе богослужебныхъ текстовъ Православной Церкви

Русскiй Порталъ- Церковный календарь- Русская Библія- Осанна- Святоотеческое наслѣдіе- Наслѣдіе Святой Руси- Слово пастыря- Литературное наслѣдіе- Новости

Осанна
-
Гостевая книга
-
Новости
-
Написать письмо
-
Поискъ
-
Литургика
-
Канонизація святыхъ
-
Ирмологій

Домашняя молитва

Каноны
-
Акаѳисты
-
Псалтирь Божіей Матери

Евхологій

Служебникъ
-
Требникъ

Слѣдованная Псалтирь

Псалтирь
-
Канонникъ
-
Часословъ
-
Мѣсяцесловъ

Тріодь

Постная
-
Цвѣтная

Минеи

Минея Общая
-
Минеи Богослужебныя
-
Архивъ

Октоихъ

Съ 1-го по 4-й гласъ
-
Съ 5-го по 8-й гласъ

Церк.-учит. литература

«Златоустъ»

Греч. и древнерус. тексты

Греч. литург. тексты
-
Древнерус. литург. тексты

Календарь на Вашемъ сайтѣ

Ссылка для установки

Православный календарь

Новости сайтаСегодня - понедѣльникъ, 22 iюля 2019 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 11.
Если вы нашли ошибку на странице, выделите ее мышкой и щелкните по этой ссылке, или нажмите Ctrl+Alt+E

ЦЕРКОВНО-БОГОСЛУЖЕБНЫЯ КНИГИ

МИНЕИ БОГОСЛУЖЕБНЫЯ (СЕНТЯБРЬ-АВГУСТЪ).

Мѣ́сяца Септе́мврія въ 8-й де́нь.
Стихиры, поемыя въ Почаевской Лаврѣ на праздникъ Рождества Пресвятой Богородицы.

НА ЛИТІИ
Въ де́нь Рождества́ Бо́жія Ма́тере, стихи́ры пра́здника.
Сла́ва, и ны́нѣ, стихи́ра поча́евская сія́, гла́съ 8:

Сра́дуются съ на́ми у́мная вся́ чинонача́лія, духо́вно совоку́пльше чу́вственный ли́къ, ви́дяще Цари́цу и Влады́чицу всѣ́хъ, многоиме́ннѣ, въ цѣльбоно́снѣй Ея́ стопѣ́ и ико́нѣ Поча́евстѣй отъ всѣ́хъ вѣ́рныхъ сла́виму; ра́дуются же и ду́си пра́ведныхъ, су́щіи зри́теліе видѣ́нія, на возду́сѣ зря́щи моле́бно простира́ющу всечестны́я Своя́ ру́цѣ, и омофо́ромъ бѣлоблестя́щимся покрыва́ющу оби́тель Свою́ отъ наше́ствія ага́рянскаго, прося́щу умире́нія мíру, царе́мъ правосла́внымъ держа́вы, и спасе́нія ду́шъ на́шихъ.

Въ про́чія дни́ на литíи стихи́ры, гла́съ 6:

Струи́ исцѣле́ній всегда́ источа́еши, Дѣ́во, вѣ́рнымъ, притека́ющимъ къ цѣльбоно́снѣй стопѣ́ Твое́й, Богоневѣ́сто! Ту́не бо излива́еши отъ нея́ оби́льно и бога́тно неду́гующимъ исцѣле́нія: слѣпы́я явля́еши ви́дяща я́сно, притека́ющія къ Тебѣ́ хромы́я мно́гія испра́вила еси́ и разсла́бленныя стягну́ла еси́, подаю́щи всѣ́мъ, я́же ко спасе́нію, проше́нія и душа́мъ на́шимъ ве́лію ми́лость.

Пріиди́те, празднолю́бцы, чу́дное явле́ніе ико́ны Бо́жія Ма́тере, е́же на горѣ́ Поча́евстѣй, просла́вимъ: пресла́вно бо и боголѣ́пно во оби́тели Поча́евстѣй возсія́, неистощи́мую чуде́съ благода́ть всѣ́мъ излива́ющи. Тѣ́мъ усты́ и се́рдцы, и пѣ́сньми, и пѣ́ніи духо́вными се́й святы́й де́нь со всѣ́ми, на го́ру Поча́евскую притека́ющими, пра́зднуемъ свѣ́тло.

Воспо́йте, россíйстіи наро́ди, Цари́цѣ Бо́жіей Ма́тери пѣ́снь но́ву, содѣ́явшей чу́до, новѣ́йшее всѣ́хъ дре́внихъ чуде́съ, на горѣ́ Поча́евстѣй: си́льныя бо сокруши́, стрѣ́лы ага́рянскія, на ню́ отъ тата́ръ направля́емыя, на главу́ и́хъ вспя́ть обраща́ющи, немощны́я же препоя́са си́лою свы́ше, и вознесе́ смире́нныя. То́й побѣди́тельная возсыла́емъ и, припа́дающе, вопіе́мъ: Засту́пнице на́ша усе́рдная, Ма́ти Го́спода Вы́шняго, сла́ва Тебѣ́!

Сла́ва, и ны́нѣ, гла́съ 8:
Сра́дуются съ на́ми у́мная вся́ чинонача́лія... [Ищи́ вы́ше.]НА СТИХОВНѢ
Въ де́нь Рождества́ Бо́жія Ма́тере, стихи́ры пра́здника.
Сла́ва, и ны́нѣ, стихи́ра поча́евская, гла́съ 2:

Смы́слъ очи́стивше и у́мъ, со а́нгелы и мы́ торжеству́емъ, свѣ́тло начина́юще Дави́дскую пѣ́снь Отрокови́цѣ, Ма́тери всѣ́хъ Царя́, Христа́ Бо́га на́шего: воскресни́, глаго́люще, въ поко́й Тво́й, Ты́ и Киво́тъ святы́ни Твоея́; я́коже бо пала́ту кра́сну сію́ украси́въ, въ цѣльбоно́снѣй стопѣ́ и чудотво́рнѣй ико́нѣ Ея́ Поча́евстѣй дарова́лъ еси́, Влады́ко Всецарю́, крѣ́пость и ра́дованіе, и огражде́ніе отъ супоста́тъ и вра́жіихъ нахожде́ній.

Въ ины́я же дни́, стихи́ры на стихо́внѣ сíи, гла́съ 3:

Кто́ возглаго́летъ си́лы Твоя́, цѣльбоно́сный исто́чниче Поча́евскій? Неистощи́мыми бо дарова́ніи изоби́луя, мно́гая и па́че естества́ содѣва́еши исцѣле́нія, не то́кмо болѣ́зни тѣле́сныя врачу́я и здра́віе подава́я съ любо́вію къ Тебѣ́ притека́ющимъ, и Твоея́ воды́ съ вѣ́рою вкуша́ющимъ, но и душе́вныя стра́сти на́ша измыва́еши, всѣ́мъ подаю́щи ве́лію ми́лость.

Сти́хъ: Лицу́ Твоему́ помо́лятся бога́тіи лю́дстіи.

Яко звѣзда́ многосвѣ́тлая взы́де, и пресла́вно отъ Царегра́да на го́ру Поча́евскую пріи́де Тво́й о́бразъ, Богоневѣ́стная, Сы́на Твоего́ и Бо́га всемо́щною си́лою, озаря́я тмо́ю скорбе́й одержи́мыя, и злодѣ́йства вра́гъ избавля́я, и тѣ́хъ сѣ́ти разруша́я, я́коже ви́дѣхомъ о Тебѣ́, Богоро́дице, во вре́мя бра́ни Збара́жской; сла́ва, Влады́чице, вопло́щшемуся изъ Тебе́ Христу́ Бо́гу на́шему, таковы́я благода́ти на́съ сподо́бльшему.

Сти́хъ: Предста́ Цари́ца одесну́ю Тебе́, въ ри́зы позлаще́нны одѣ́яна и преиспещре́нна.

Весели́ся Волы́нская земле́ и вся́ страна́ на́ша, го́ры и хо́лми Поча́евстіи восплещи́те рука́ми! Се́ бо Цари́ца и Влады́чица отъ престо́ла небе́снаго гряде́тъ со а́нгелы, во спасе́ніе оби́тели Своея́ отъ наше́ствія ага́рянскаго, иму́щи одесну́ю Себе́ всеблаже́ннаго уго́дника Своего́ и чудотво́рца Поча́евскаго Іова. И та́ко разгна́ вся́ полки́ проти́вныхъ, Поча́евстѣй же оби́тели и спаса́емому при́сно наро́ду правосла́вному изба́ву и безсме́ртную сла́ву содѣ́ла.

Сла́ва, и ны́нѣ, гла́съ 2:
Смы́слъ очи́стивше и у́мъ... [Ищи́ вы́ше.]

Источникъ: Ака́ѳісты Поча́евскія Ла́вры. — Почаевъ: Свято-Успенская Почаевская Лавра, 1997. — Л. 168-175.

/ Къ оглавленію раздѣла /


Наверхъ / Къ титульной страницѣ

0