Собраніе богослужебныхъ текстовъ Православной Церкви

Русскiй Порталъ- Церковный календарь- Русская Библія- Осанна- Святоотеческое наслѣдіе- Наслѣдіе Святой Руси- Слово пастыря- Литературное наслѣдіе- Новости

Осанна
-
Гостевая книга
-
Новости
-
Написать письмо
-
Поискъ
-
Литургика
-
Канонизація святыхъ
-
Ирмологій

Домашняя молитва

Каноны
-
Акаѳисты
-
Псалтирь Божіей Матери

Евхологій

Служебникъ
-
Требникъ

Слѣдованная Псалтирь

Псалтирь
-
Канонникъ
-
Часословъ
-
Мѣсяцесловъ

Тріодь

Постная
-
Цвѣтная

Минеи

Минея Общая
-
Минеи Богослужебныя
-
Архивъ

Октоихъ

Съ 1-го по 4-й гласъ
-
Съ 5-го по 8-й гласъ

Церк.-учит. литература

«Златоустъ»

Греч. и древнерус. тексты

Греч. литург. тексты
-
Древнерус. литург. тексты

Календарь на Вашемъ сайтѣ

Ссылка для установки

Православный календарь

Новости сайтаСегодня - среда, 24 iюля 2019 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 13.
Если вы нашли ошибку на странице, выделите ее мышкой и щелкните по этой ссылке, или нажмите Ctrl+Alt+E

ЦЕРКОВНО-БОГОСЛУЖЕБНЫЯ КНИГИ

МИНЕИ БОГОСЛУЖЕБНЫЯ (СЕНТЯБРЬ-АВГУСТЪ).

Мѣ́сяца Окто́врія въ 21-й де́нь.
Иже во святы́хъ отца́ на́шего Иларіо́на, епи́скопа Мегли́нскаго.

ВЕЧЕРЪ.
Блаже́нъ му́жъ. На Го́споди воззва́хъ, стихи́ры, гла́съ 2:

Кíими похва́льными вѣнцы́ ны́нѣ соста́вимъ ликова́ніе въ честнѣ́мъ пра́здницѣ твоего́ пренесе́нія, іера́рше, духо́вно пра́зднующе, мо́лимся: моли́ся Благовѣ́рному Импера́тору побѣди́тельная на враги́ дарова́ти, тебе́ бо те́пла моли́твенника ко Влады́цѣ стяжа́хомъ, подаю́щаго мíру ве́лію ми́лость.

Кíими похва́льными добро́тами воспои́мъ во архіере́ехъ сла́внаго и въ вѣ́рѣ вели́каго, и въ пелена́хъ доброразсу́днаго, во уче́ніи язы́ка сла́дкаго уче́ніемъ Це́рковь обога́щша святи́теля Иларіо́на, его́же вѣнцы́ вѣнча́етъ Христо́съ Бо́гъ на́шъ, имѣ́яй ве́лію ми́лость.

Кíими духо́вными пѣ́сньми воспои́мъ архіере́я, уче́ніемъ къ богоразу́мію всѣ́хъ наста́вльшаго, исто́чника чуде́съ пречу́дна, Це́ркви свѣти́льника пресвѣ́тлаго и учи́теля прему́дра Мегли́нскія земли́ и всея́ Россíйскія прекра́сное удобре́ніе, его́же ра́ди Христо́съ враго́въ шата́ніе низложи́, имѣ́яй ве́лію ми́лость.

Сла́ва, гла́съ 6:

Архіере́евъ похвалу́, свяще́нниковъ всѣ́хъ украше́ніе, къ Бо́гу моли́твенника непреста́ннаго, исто́чника чуде́съ преизоби́льна, дне́сь любо́вію соше́дшеся, Мегли́нстіи наро́ди, іера́рха Иларіо́на похва́лимъ, честны́я мо́щи обстоя́ще, благода́рныя гла́сы тому́ прино́симъ, глаго́люще: ра́дуйся, архіере́е Иларіо́не, свѣти́льниче свѣ́тлый, озари́ изря́дное достоя́ніе Импера́тора и лю́ди, о ни́хже непреста́нно Христу́ моли́ся ми́рно житіе́ дарова́ти, да вси́ честно́е твое́ пренесе́ніе любо́вію почита́емъ и мо́лимся: моли́ спасти́ся душа́мъ на́шимъ.

И ны́нѣ, богоро́диченъ: Кто́ Тебе́ не ублажи́тъ...
Вхо́дъ. Проки́менъ дне́. Чте́нія три́.

При́тчей чте́ніе.

Па́мять пра́веднаго съ похвала́ми, и благослове́ніе Госпо́дне на главѣ́ его́. Блаже́нъ человѣ́къ, и́же обрѣ́те прему́дрость, и сме́ртенъ, и́же увѣ́дѣ ра́зумъ. Лу́чше бо сію́ купова́ти, не́жели зла́та и сребра́ сокро́вища. Честнѣ́йшая же е́сть ка́меній многоцѣ́нныхъ, все́ же честно́е недосто́йно ея́ е́сть. Долгота́ бо дне́й и лѣ́та живота́ въ десни́цѣ ея́, въ шу́йцѣ же ея́ бога́тство и сла́ва. Отъ у́стъ ея́ исхо́дитъ пра́вда, зако́нъ же и ми́лость на язы́цѣ но́ситъ. Послу́шайте у́бо мене́, о ча́да, честна́я бо реку́, и блаже́нъ человѣ́къ, и́же пути́ моя́ сохрани́тъ: исхо́ди бо мои́ — исхо́ди живота́, и уготовля́ется хотѣ́ніе отъ Го́спода. Сего́ ра́ди молю́ ва́съ и предлага́ю мо́й гла́съ сыново́мъ человѣ́ческимъ. Я́ко а́зъ, прему́дрость, устро́ихъ совѣ́тъ, и ра́зумъ и смы́слъ азъ призва́хъ. Мо́й совѣ́тъ и утвержде́ніе, мо́й ра́зумъ, моя́ же крѣ́пость. Азъ мене́ лю́бящія люблю́, и́щущіи же мене́ обря́щутъ благода́ть. Разумѣ́йте у́бо, незло́бивіи, кова́рство, ненака́заніи же, прилага́йте сердца́. Послу́шайте мене́ и па́ки, честна́я бо реку́, и отве́рзу отъ усте́нъ пра́вая, я́ко и́стинѣ поучи́тся горта́нь мой, ме́рзки же пре́до мно́ю устны́ лжи́выя. Съ пра́вдою вси́ глаго́лы у́стъ мои́хъ, ничто́же въ ни́хъ стро́потно, ниже́ развраще́нно. Вся́ пра́ва су́ть разумѣва́ющимъ и про́ста обрѣта́ющимъ ра́зумъ. Науча́ю бо ва́съ и́стинѣ, да бу́детъ о Го́сподѣ наде́жда ва́ша, и испо́лнитеся Ду́ха.

Прему́дрости Соломо́ни чте́ніе.

Уста́ пра́веднаго ка́плютъ прему́дрость, устнѣ́ же муже́й му́дрыхъ вѣ́дятъ благода́ть. Уста́ му́дрыхъ поуча́тся прему́дрости, пра́вда же избавля́етъ и́хъ отъ сме́рти. Сконча́вшуся му́жу пра́ведну, не поги́бнетъ наде́жда. Сы́нъ бо пра́веденъ ражда́ется въ живо́тъ и во благи́хъ свои́хъ пло́дъ пра́вды объи́метъ. Свѣ́тъ пра́веднымъ всегда́, и отъ Го́спода обря́щутъ благода́ть и сла́ву. Язы́къ му́дрыхъ до́брая свѣ́сть, и въ се́рдцѣ и́хъ почíетъ му́дрость. Лю́битъ Госпо́дь преподо́бная сердца́, прія́тни же Ему́ вси́ непоро́чніи въ пути́. Му́дрость Госпо́дня просвѣща́етъ лице́ разу́мнаго: постига́етъ бо жела́ющія ю́, пре́жде да́же разумѣ́ти ю́, и удо́бь у́зрится отъ лю́бящихъ ю́. Утреневавый къ не́й не утруди́тся, и бдя́й ея́ ра́ди вско́рѣ безъ печа́ли бу́детъ. Яко досто́йныхъ ея́ сама́ обхо́дитъ, и́щущи, и во стезя́хъ ея́ явля́ется и́мъ благопріе́мнѣ. Му́дрости никогда́же одолѣ́етъ зло́ба. Си́хъ ра́ди и рачи́тель бы́хъ добро́ты ея́, и возлюби́хъ ю́, и поиска́хъ отъ ю́ности моея́. И взыска́хъ невѣ́сту привести́ себѣ́, я́ко всѣ́хъ Влады́ка возлюби́ ю́. Таи́бница бо е́сть Бо́жія хи́трости и обрѣта́тельница дѣ́лъ Его́. Труды́ ея́ су́ть добродѣ́тели: цѣлому́дрію же и ра́зуму та́ учи́тъ, пра́вдѣ и му́жеству, и́хже потре́бнѣе ничто́же е́сть въ житіи́ человѣ́комъ. Аще же и мно́гаго иску́сства жела́етъ кто́, вѣ́сть дре́вняя, и бы́ти хотя́щая разсмо́тритъ. Свѣ́сть изви́тія слове́съ и разрѣше́нія гада́ній, зна́менія и чудеса́ проразумѣ́етъ, и сбытія́ време́нъ и лѣ́тъ, и всѣ́мъ совѣ́тникъ е́сть бла́гъ. Яко безсме́ртіе е́сть въ не́й и благосла́віе во обще́ніи слове́съ ея́. Сего́ ра́ди бесѣ́довахъ ко Го́споду, и помоли́хся Ему́, и рѣ́хъ отъ всего́ се́рдца моего́: Бо́же отце́въ и Го́споди ми́лости, сотвори́вый вся́ сло́вомъ Твои́мъ и му́дростію Твое́ю устро́ивый человѣ́ка, да владѣ́етъ бы́вшими отъ Тебе́ тварьми́ и да управля́етъ мíръ въ преподо́біи и пра́вдѣ. Да́ждь ми́ Твои́хъ Престо́ловъ присѣдя́щую прему́дрость и не отлучи́ мене́ отъ о́трокъ Твои́хъ, я́ко а́зъ ра́бъ Тво́й и сы́нъ рабы́ни Твоея́. Посли́ ю́ съ Небе́съ отъ свята́го жили́ща Твоего́ и отъ Престо́ла сла́вы Твоея́, да, су́щи со мно́ю, научи́тъ мя́, что́ благоуго́дно е́сть предъ Тобо́ю, и наста́витъ мя́ въ ра́зумъ, и сохрани́тъ мя́ въ сла́вѣ свое́й. Помышле́нія бо сме́ртныхъ вся́ боязли́ва и погрѣши́тельна умышле́нія и́хъ.

Прему́дрости Соломо́ни чте́ніе.

Похваля́ему пра́веднику, возвеселя́тся лю́діе: безсме́ртіе бо е́сть па́мять его́, я́ко отъ Го́спода познава́ется и отъ человѣ́къ, и уго́дна Го́сподеви душа́ его́. Возлюби́те у́бо, о му́жіе, му́дрость и поживете́: восхощи́те ея́ и нака́зани бу́дете. Нача́ло бо ея́ любы́ и соблюде́ніе зако́на. Почти́те прему́дрость, да во вѣ́ки ца́рствуете. Возвѣщу́ ва́мъ и не скры́ю отъ ва́съ та́инъ Бо́жіихъ, я́ко То́й му́дрости наста́вникъ е́сть, и му́дрыхъ испра́витель, и вся́кому смы́слу и дѣ́лу хитре́цъ. И всѣ́мъ смы́сломъ научи́тъ му́дрость, е́сть бо въ не́й Ду́хъ разу́менъ и свя́тъ, и сія́ніе свѣ́та присносу́щнаго, и о́бразъ бла́гости Бо́жія. Та́я дру́ги Бо́жія и проро́ки устроя́етъ, благолѣ́пнѣйши же е́сть со́лнца и па́че вся́каго сотворе́нія звѣ́здъ, свѣ́ту сосужда́ема, обрѣта́ется пе́рвѣйши. Та́я угожда́ющихъ е́й отъ болѣ́зни изба́ви и наста́ви на стези́ пра́выя. Даде́ и́мъ ра́зумъ имѣ́ти свя́тъ, и сохрани́ я́ отъ ловя́щихъ, и по́двигъ крѣ́покъ подаде́ и́мъ. Да разумѣ́ютъ вси́, я́ко си́льнѣйши всего́ е́сть благоче́стіе, и никогда́же премо́жетъ зло́ба му́дрости, ниже́ пре́йдетъ злы́я облича́ющи су́дъ. Реко́ша же въ себѣ́, помы́сливше непра́ведно: наси́льствуемъ пра́ведному, и не пощади́мъ преподо́бства его́, ни усрами́мся сѣди́нъ ста́рости многолѣ́тны. Бу́детъ бо на́мъ крѣ́пость — зако́нъ и улови́мъ пра́веднаго, я́ко неуго́денъ на́мъ е́сть, и проти́вится дѣло́мъ на́шимъ, и поно́ситъ на́мъ отпаде́ніе зако́на, и облича́етъ на́мъ согрѣше́нія наказа́нія на́шего. Возвѣща́етъ на́мъ ра́зумъ имѣ́ти Бо́жій, и о́трока Госпо́дня себе́ имену́етъ. Бы́сть на́мъ на обличе́ніе помышле́ній на́шихъ и тя́жекъ на́мъ е́сть и ви́димь, я́ко неподо́бно ины́мъ житіе́ его́, и измѣне́ны стези́ его́. Въ поруга́ніе вмѣни́хомся ему́, и удаля́ется отъ путе́й на́шихъ, я́ко отъ нечисто́тъ, и блажи́тъ послѣ́дняя пра́ведныхъ. Уви́димъ у́бо, а́ще словеса́ его́ и́стинна су́ть, иску́симъ, я́же сбыва́ются ему́. Руга́ніемъ и му́кою истя́жемъ его́, да разумѣ́емъ кро́тость его́ и иску́симъ беззло́бство его́, сме́ртію безобра́зною осу́димъ его́, бу́детъ бо посѣще́ніе отъ слове́съ его́. Сія́ помы́слиша и прельсти́шася, ослѣпи́ бо я́ зло́ба и́хъ, и не разумѣ́ша та́инъ Бо́жіихъ и не разсуди́ша, я́ко Ты́ еси́ Бо́гъ еди́нъ, живота́ имѣ́яй и сме́рти вла́сть, и спаса́яй во вре́мя ско́рби, и избавля́яй отъ вся́каго зла́. Ще́дръ и Ми́лостивъ, и дая́й преподо́бнымъ Свои́мъ благода́ть, и Свое́ю мы́шцею го́рдымъ противля́яйся.

На стихо́внѣ стихи́ры, гла́съ 2. Самогла́сны:

Христо́во ста́до слове́сныхъ ове́цъ на зла́цѣ благоче́стія до́брѣ упа́слъ еси́, іера́рше, тѣ́мже и по преставле́ніи церко́вныхъ твои́хъ ча́дъ не оставля́й, но посѣща́й и, Святѣ́й Тро́ицѣ со архіере́и предстоя́, моли́ спасти́ вся́, честно́е твое́ пренесе́ніе любо́вію почита́ющія, Иларіо́не прехва́льне.

Сти́хъ: Свяще́нницы Твои́ облеку́тся въ пра́вду, и преподо́бніи Твои́ возра́дуются.

Тезоимени́таго ра́ди твоего́ житія́, и сла́дости язы́ка, и разсужде́нія доброразсу́днаго, па́стыря тя́ лю́демъ до́брѣ вруча́етъ Христо́съ, Его́же моли́ спасти́ и уще́дрити вся́, пресвѣ́тлую па́мять твою́ пра́зднующія, Иларіо́не пресла́вне, моли́твенниче о душа́хъ на́шихъ.

Сти́хъ: Восхва́лятся преподо́бніи во сла́вѣ и возра́дуются на ло́жахъ свои́хъ.

Дне́сь пресла́вно, святи́телю, отъ свои́хъ ко свои́мъ же че́стно прехо́диши, да свои́мъ ше́ствіемъ вся́ освяти́ши и ра́достію напо́лниши па́мять твою́ любо́вію пра́зднующія и честно́е прехожде́ніе твое́ вѣ́рно сла́вящія, и прилѣ́жно вопію́щія: моли́, мо́лимся, спасти́ся душа́мъ на́шимъ.

Сла́ва, гла́съ 8:

Гра́дъ освяти́ся, наро́ди благослови́шася, Це́рковь перворо́дныхъ ду́хомъ ликовству́етъ въ пренесе́ніе честны́хъ твои́хъ моще́й, іера́рше Иларіо́не, съ людьми́ зову́щи: ты́ моя́ крѣ́пость и утвержде́ніе, ты́ моя́ добро́та, и тобо́ю хвалю́ся, моли́ся спасти́ вся́, любо́вію всемíрное твое́ пренесе́ніе при́сно сла́вящія.

И ны́нѣ, богоро́диченъ по гла́су.

Тропа́рь, гла́съ 3:

Чу́до яви́вся извѣще́нія, дѣ́лы возсія́лъ еси́ добродѣ́телей Бо́жіихъ, мона́шествующихъ ли́ки упа́слъ еси́, архіере́йская сѣда́лища изчи́стилъ еси́, ерети́ческаго же напа́денія не усумнѣ́вся, це́ркви Христо́вы воздви́глъ еси́, преподо́бне Иларіо́не, у́меръ, я́ко спя́, тѣ́ло же твое́ цѣ́ло и нетлѣ́нно соблюдено́ бы́сть, и подае́тъ цѣльбы́ боля́щимъ отъ разли́чныхъ неду́гъ, и де́моны прогоня́етъ, сего́ ра́ди мо́лимъ тя́: моли́ спасти́ся душа́мъ на́шимъ.


НА УТРЕНИ
По 1-мъ стихосло́віи сѣда́ленъ, гла́съ 4:

Бо́гу освяти́лъ еси́ твою́ жи́знь, всеблаже́нне, бы́въ изря́денъ священнодѣ́йственникъ вои́стинну Христо́въ, свяще́нне. Тѣ́мже по мно́гихъ по́тѣхъ и болѣ́знехъ, ра́дуяся, къ невеще́ственнымъ преста́вился еси́ селе́ніемъ, ны́нѣ источа́еши на́мъ струи́ исцѣле́ній. [Два́жды.]

Богоро́диченъ:

Дѣ́во Всенепоро́чная, Пресу́щнаго Бо́га ро́ждшая, со безпло́тными Того́ непреста́нно моли́, оставле́ніе прегрѣше́ній и исправле́ніе житія́ да́ти на́мъ пре́жде конца́, вѣ́рою и любо́вію пою́щимъ Тя́ по до́лгу, еди́на Всепѣ́тая.

По 2-мъ стихосло́віи сѣда́ленъ, гла́съ 8:

Сле́зными струя́ми страсте́й взыгра́нія неуста́вная потопи́лъ еси́, пучи́на бы́сть долготерпѣ́нія, преподо́бне, къ тишинѣ́ веды́й долготерпѣ́нія. [Два́жды.]

Богоро́диченъ:

Па́че естества́ и сло́ва, Влады́чице, всѣ́хъ Пита́теля родила́ еси́ и пита́еши отъ сосцу́ Твое́ю, во вре́мя гото́вяща трапе́зу, Его́же прилѣ́жно, Пречи́стая, о на́съ моли́.

По поліеле́и сѣда́ленъ, гла́съ 8:

Вели́кимъ добродѣ́телемъ поревнова́лъ еси́, Иларіо́не, си́мъ послѣ́дуя, воздержа́ніемъ, преподо́бне, верхо́венъ яви́лся еси́ и ста́до воображе́нное по́ты воздержа́тельными упа́слъ еси́, у́гліе врага́ невѣ́рія стрѣла́ми слове́съ погаси́лъ еси́ и ерети́ческая шата́нія. [Два́жды.]

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ:

О Тебѣ́ ра́дуется, Благода́тная, вся́кая тва́рь, а́нгельскій собо́ръ и человѣ́ческій ро́дъ. Освяще́нный хра́ме и раю́ слове́сный, дѣ́вственная похвало́, изъ Нея́же Бо́гъ воплоти́ся и младе́нецъ бы́сть, пре́жде вѣ́къ Сы́й Бо́гъ на́шъ, ложесна́ бо Твоя́ престо́лъ сотвори́ и чре́во Твое́ простра́ннѣе небе́съ содѣ́ла. О Тебѣ́ ра́дуется, Благода́тная, вся́кая тва́рь, сла́ва Тебѣ́.

Степе́нна, 1-й антифо́нъ 4-го гла́са. Проки́менъ: Честна́ предъ Го́сподемъ сме́рть преподо́бныхъ Его́. Сти́хъ: Что́ возда́мъ Го́сподеви о всѣ́хъ, [я́же воздаде́ ми?] Ева́нгеліе Іоа́нна, зача́ло 36. Псало́мъ 50-й.

Стихи́ра, гла́съ 2:

Отъ ю́ности, о́тче, имѣ́я соверше́нную му́дрость и, возложи́въ на ся́ и́го Христо́во, житію́ поревнова́лъ еси́ святы́хъ оте́цъ, ра́вными мѣ́рилы добродѣ́тели подо́бяся, усуши́лъ еси́ пло́ть, ска́чущу, я́ко жребца́, я́ко до́лжно бѣ́, души́ покори́лъ еси́, по́стное тече́ніе соверши́ти, блаже́нне о́тче, па́мять твою́ соверша́ющимъ проси́ очище́нія грѣхо́въ и ве́лія ми́лости.

Кано́нъ Богоро́дицы со ирмосо́мъ на 6. И свята́го на 8, его́же краегране́сіе: Внима́й о червле́ныхъ словесѣ́хъ. Гла́съ 4.

Пѣ́снь 1.

Ирмо́съ: Отве́рзу уста́ моя́ и напо́лнятся Ду́ха, и сло́во отры́гну Цари́цѣ Ма́тери, и явлю́ся, свѣ́тло торжеству́я, и воспою́, ра́дуяся, Тоя́ чудеса́.

Повелѣ́ніемъ Влады́ки твоего́ подо́бяся, іера́рше, кро́токъ и смире́нъ, Иларіо́не, бы́лъ еси́ и отсю́ду ублажа́емыхъ чи́ну бы́ти сподо́бился еси́. Тѣ́мже дне́сь пресла́вное твое́ пренесе́ніе почита́емъ.

Благочести́ваго ко́рене пресвѣ́тлая пресла́вно прозябе́ о́трасль, архіере́е Иларіо́не, въ добродѣ́тели соверше́нно пожи́въ и сосу́дъ чи́стъ Ду́ха Свята́го, о́тче, бы́лъ еси́.

Ядови́тыхъ страсте́й возгорѣ́нія, лѣчбо́ю по́стничества обложе́нъ, изсуши́лъ еси́, присносло́вый.

Богоро́диченъ: Возсія́ Со́лнце изъ Тебе́, Ма́ти Приснодѣ́во, Иже отъ Отца́ пре́жде вѣ́къ Неви́димый и, ви́димь пресла́вно, опису́ется тѣлесе́мъ, благоче́стія свѣ́томъ человѣ́ки просвѣти́.

Катава́сія: Отве́рзу уста́ моя́...

Пѣ́снь 3.

Ирмо́съ: Твоя́ пѣсносло́вцы, Богоро́дице, живы́й и незави́стный исто́чниче, ли́къ себѣ́ совоку́пльшія, духо́вно утверди́, въ боже́ственнѣй Твое́й сла́вѣ, вѣнце́въ сла́вы сподо́би.

Благослове́ніемъ твои́мъ вся́ возмо́глъ еси́, укрѣпля́ющу Христу́ тя́, о́тче, оляденѣ́вшія иногда́ люде́й бразды́ душе́вныя, прему́дрыми твои́ми уче́ньми, іера́рше, очи́стилъ еси́ и плодоно́сны сотвори́лъ еси́.

Фарисе́йское киче́ніе отъ ю́ности, о́тче, возненави́дѣвъ, мытаре́ву же смире́нію поревнова́въ, кро́токъ и смире́нъ, о́тче, ко всѣ́мъ бы́лъ еси́, сего́ ра́ди тя́ вси́, я́ко вину́ и о́бразъ благи́хъ, почита́емъ.

Испо́лни ра́дости и весе́лія тебе́ при́сно, іера́рше Иларіо́не, лю́бящія и торже́ственная твоему́ честно́му пренесе́нію въ пѣ́снехъ всегда́ пою́щія.

Богоро́диченъ: Тя́ заступле́ніе небла́знено, Богома́ти, стяжа́хомъ, наде́жду на Тя́ возлага́юще, спаса́емся и, къ Тебѣ́ прибѣга́юще, сохраня́емся.

Сѣда́ленъ, гла́съ 4. Подо́бенъ: Вознесы́йся.

Моли́твамъ и ми́лостынямъ, архіере́е Иларіо́не, при́сно прирадѣ́въ, ми́лостивъ къ тре́бующимъ, о́тче, незави́стенъ бы́лъ еси́. Тѣ́мже тя́ почита́ющія отъ сопроти́вныхъ зо́лъ избавля́й, да вси́ твое́ пренесе́ніе любо́вію почита́емъ. [Два́жды.]

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ:

Свѣ́тъ ро́ждши пречестны́й, отъ Отца́ возсія́вшій пре́жде вѣ́къ, просвѣти́, Отрокови́це, ду́шу мою́ и у́мъ, дале́че отъ мене́ отгоня́щи тму́ страсте́й, да Тя́ ублажа́ю, Присноблаже́нную, вѣ́рныхъ упова́ніе.

Пѣ́снь 4.

Ирмо́съ: Сѣдя́й въ сла́вѣ на Престо́лѣ Божества́, во о́блацѣ ле́гцѣ пріи́де Іису́съ Пребоже́ственный нетлѣ́нною дла́нію и спасе́ зову́щія: сла́ва, Христе́, си́лѣ Твое́й.

Епи́скопа тя́ Мегли́нская страна́ пресла́вно, архіере́е Иларіо́не, стяжа́вши, тобо́ю красу́ется съ кня́зи и архіере́и, и со всенаро́днымъ мно́жествомъ Христа́ воспѣва́етъ, си́мъ при́сно тебе́ дарова́вшаго.

Всея́ Мегли́нскія земли́ первопресто́льникъ, архіере́е Иларіо́не, бы́лъ еси́ и вся́ твои́мъ уче́ніемъ просвѣти́лъ еси́. Тѣ́мъ па́мять твою́ почита́емъ и, пренесе́ніе твое́ почита́юще, вопіе́мъ: моли́ о всѣ́хъ пою́щихъ тя́.

Прине́съ да́ръ Бо́гу — тобо́ю мно́жество спаса́емыхъ, твоему́ уче́нію при́сно послѣ́дующихъ и Христа́ во хвале́ніи воспѣва́ющихъ, тебе́ всѣ́мъ дарова́вшаго.

Богоро́диченъ: Крѣ́пкое Тя́ ору́жіе на враги́ предлага́емъ и скорбе́й вся́кихъ, и лю́тыхъ обстоя́ній отрѣва́емъ вре́дъ, и ерети́ческаго возмуще́нія избѣга́емъ, Ма́ти Бо́жія.

Пѣ́снь 5.

Ирмо́съ: Ужасо́шася вся́ческая о Боже́ственнѣй сла́вѣ Твое́й, Ты́ бо, Неискусобра́чная Дѣ́во, имѣ́ла еси́ во утро́бѣ надъ всѣ́ми Бо́га и родила́ еси́ Безлѣ́тнаго Сы́на, всѣ́мъ воспѣва́ющимъ Тя́ ми́ръ подава́ющая.

Многогрѣ́шнаго, нерадѣ́ніемъ ижди́вшаго житіе́, не возгнуша́йся, архіере́е, но твои́ми моли́твами очи́сти, твое́ пренесе́ніе пѣ́сньми трудолю́бно сла́вяща.

Пахо́мія а́нгельскому видѣ́нію сподо́бльшася, сего́ пра́вилу навы́къ, мно́гажды безъ сна́ въ моли́твѣ всю́ но́щь пребы́лъ еси́, отону́дуже сподо́бился еси́ го́рняго зва́нія.

Смире́нъ нра́въ и высоко́, е́же по Бо́гу, житіе́ стяжа́лъ еси́, іера́рше. Тѣ́мже Всеви́дящее Око, ви́дѣвъ твое́ до́брое произволе́ніе, сла́вна тя́ всѣ́мъ конце́мъ показа́, Христо́съ Спа́съ на́шъ.

Богоро́диченъ: Еди́ну Тя́, Всенепоро́чная, отъ родо́въ Пречи́стую обрѣ́тъ, всели́ся въ Тя́ и человѣ́ки обожи́, тѣ́мже, я́ко ма́тернее дерзнове́ніе къ Нему́ стяжа́вши, моли́ о и́же вѣ́рою Богоро́дицу имену́ющихъ Тя́.

Пѣ́снь 6.

Ирмо́съ: Боже́ственное сіе́ и всечестно́е соверша́юще пра́зднество, богому́дріи, Богома́тере, пріиди́те рука́ми воспле́щимъ, отъ Нея́ ро́ждшагося Бо́га сла́вимъ.

На смире́ніе на́съ свы́ше ми́лостивно назира́я, вѣ́рно тебе́ при́сно сла́вящихъ, моли́ся вся́кія ско́рби изба́вити, тебе́, те́пла предста́теля къ Бо́гу, стяжа́вшихъ.

Селе́ніе яви́лся еси́ прекра́сное Ду́ха Свята́го, Богодухнове́нными уче́ньми твои́ми оби́льно пита́я слове́сная твоя́ ча́да, отону́дуже по преставле́ніи спребыва́еши лю́бящимъ тя́, іера́рше.

Возсія́въ, я́ко фи́никсъ, процвѣ́лъ еси́ въ Це́ркви, всеблаже́нне богому́дре, плодо́въ сла́достію вѣ́рныя веселя́я.

Богоро́диченъ: Неискусому́жная Дѣ́во родила́ еси́ и пребыва́еши Дѣ́ва, явля́еши Истиннаго Божества́, Сы́на и Бо́га Твоего́, о́бразы.

Конда́къ, гла́съ 3. Подо́бенъ: Дѣ́ва дне́сь.

Яко свѣтоно́сна яви́ся, архіере́е, па́мять твоя́, тму́ разруши́ уны́нія и свѣ́тъ облиста́ даро́въ небе́сныхъ, вся́ созыва́ющи на ра́дость, отъ Бо́га бо, Иларіо́не, благода́ть обрѣ́лъ еси́ и мона́ховъ бы́лъ еси́ степе́нь.

Икосъ:

Отъ ю́ности боже́ственное твое́ житіе́, іера́рше, до́брѣ испра́вивъ и внима́тельнымъ о́комъ всегда́ къ вы́шнимъ зря́ и та́мошнихъ непреста́нно жела́я, отню́дуже, вели́кія ра́ди добродѣ́тели и прему́дрости язы́ка, архіере́йства са́номъ укра́шенъ бы́въ, Це́рковь и лю́ди твои́ми уче́ніи обогати́лъ еси́. Тѣ́мже, тече́ніе благоче́стно соверши́въ, къ Бо́гу пресла́вно ду́хомъ преше́лъ еси́, на́мъ честны́я мо́щи въ па́мять оста́вивъ. Ихже ны́нѣ честно́е пренесе́ніе пра́зднующе, мо́лимся побѣди́тельная на враги́ Вѣ́рному Импера́тору дарова́ти, я́ко да въ тишинѣ́ богоуго́дно пожи́вше, тебѣ́ ра́достною душе́ю благода́рно воспое́мъ, глаго́люще: ра́дуйся, о́тче Иларіо́не, архіере́евъ всея́ Россíйскія земли́ удобре́ніе и мона́ховъ бы́лъ еси́ степе́нь.

Пѣ́снь 7.

Ирмо́съ: Не послужи́ша тва́ри богому́дріи, па́че Созда́вшаго, но, о́гненное преще́ніе му́жески попра́вше, ра́довахуся, пою́ще: препѣ́тый отце́въ Госпо́дь и Бо́гъ, благослове́нъ еси́.

Свы́ше отъ Бо́га да́ръ тезоимени́тый гра́ду и все́й земли́ да́нъ бы́сть, архіере́е Иларіо́не, удивля́я уче́ніемъ вся́, Христу́ вопію́щія: препѣ́тый отце́въ Госпо́дь и Бо́гъ, благослове́нъ еси́.

Архіере́евъ пресвѣ́тлая добро́та, о́тче, пребы́лъ еси́ и Христо́вы Це́ркве сто́лпъ и утвержде́ніе, тѣ́мже помина́й честно́е твое́ пренесе́ніе сла́вящія, пресла́вне.

Кресто́мъ зна́менуяся Христо́вымъ, пребы́лъ еси́ неврежде́нъ, су́етно покуси́вшуся де́монскому сверѣ́пству на тя́, богому́дре: вѣ́сть бо Вы́шній Бо́гъ соблюда́ти уго́дники Своя́.

Богоро́диченъ: Облакъ Дѣ́ва Тя́, пра́вды Со́лнце, роди́, дебельству́ пло́ти пріобщи́вшася, Человѣ́ка бы́вша за благоутро́біе и снизхожде́ніе: Его́же пои́мъ, я́ко препросла́влена.

Пѣ́снь 8.

Ирмо́съ: Отроки благочести́выя въ пещи́ Рождество́ Богоро́дичо спасло́ е́сть, тогда́ у́бо образу́емое, ны́нѣ же дѣ́йствуемое, вселе́нную всю́ воздвиза́етъ пѣ́ти Тебѣ́: Го́спода по́йте дѣла́ и превозноси́те Его́ во вся́ вѣ́ки.

Боже́ственное пребыва́ніе Свята́го Ду́ха, о́тче, бы́лъ еси́, тѣ́мже и въ житіи́ се́мъ, я́ко внѣ́ мíра бы́въ, къ та́мошнимъ раче́ніе имѣ́я. Тѣ́мже и вся́ научи́лъ еси́ Христу́ вопи́ти: дѣ́ти, благослови́те, свяще́нницы, по́йте и превозноси́те Его́ во вѣ́ки.

По Бо́зѣ засту́пника тя́ превели́ка, архіере́е, духо́вная твоя́ ча́да стяжа́вше, вся́кія сопроти́вныя ве́щи тобо́ю да изба́вимся и, въ тишинѣ́ пожи́вше, Христу́ воспои́мъ: благослови́те вся́ дѣла́ Госпо́дня, Го́спода.

Колесни́ца та́инственная, нося́щи и́мя Госпо́дне, яви́лся еси́, святи́телю, свѣ́тлостію дѣ́лъ, и чуде́съ явле́ніемъ, и чистото́ю житія́, взыва́я: свяще́нницы, по́йте и превозноси́те Его́ во вѣ́ки.

Богоро́диченъ: Мѵ́ро у́мное истоще́нное, Пречи́стая Дѣ́во, имену́ема Сы́на родила́ еси́, благово́ніемъ Божества́ всю́ зе́млю благово́нствующа и отъ тли́ избавля́юща пою́щія: свяще́нницы, по́йте и превозноси́те Его́ во вѣ́ки.

Пѣ́снь 9.

Ирмо́съ: Вся́къ земноро́дный да взыгра́ется, Ду́хомъ просвѣща́емь, да торжеству́етъ же безпло́тныхъ умо́въ естество́, почита́ющее свяще́нное торжество́ Богома́тере, и да вопіе́тъ: ра́дуйся, Всеблаже́нная Богоро́дице, Чи́стая Приснодѣ́во.

Свѣ́тлый свяще́нный пра́здникъ преставле́нія твоего́, архіере́е Иларіо́не, свѣтлѣ́е же пренесе́ніе твое́, его́же сла́вяще, тебе́ велича́емъ.

Исто́чникъ благоче́стія яви́лся еси́, архіере́е, церко́вная твоя́ ча́да напая́еши, тѣ́мъ, соше́дшеся благоче́стно во свяще́нное твое́ пренесе́ніе, любо́вію тя́ почита́емъ.

Святы́хъ жили́ща проходи́ти сподо́бился еси́, житіе́ соверши́въ, преподо́бне, свя́то, я́ко су́щу ти́ пра́ведну, тебѣ́ пресвѣ́тлый возсія́ свѣ́тъ и того́ сопру́гъ, весе́ліе прія́лъ еси́.

Богоро́диченъ: Пло́тію изъ Тебе́, Всенепоро́чная, одѣ́явся и въ мíрѣ я́ко Человѣ́къ пожи́въ, дре́вле вся́ му́чащаго Боже́ственною си́лою низложи́.

Свѣти́ленъ. Подо́бенъ: Жены́, услы́шите.

Архіере́е Иларіо́не, вои́стину тезоимени́те, досто́йно зва́ніе отъ дѣ́лъ пріи́мъ, да́нный тебѣ́ тала́нтъ до́брѣ умно́живъ и вну́трь черто́га бы́въ, идѣ́же со свяще́нными живе́ши, помяни́ твое́ пренесе́ніе сла́вящія. [Два́жды.]

Богоро́диченъ:

При́зри, Чи́стая, на достоя́ніе Твое́ и непобѣди́мо сіе́ соблюди́ заступле́ніемъ, ца́рствія упра́ви ски́птръ и утверди́, язы́ки укроти́, изле́й ми́ръ въ концы́ мíра.

На хвали́техъ стихи́ры на 4, гла́съ 4. Подо́бенъ: Да́лъ еси́ зна́меніе.

Житіе́ нескве́рно,* терпѣ́ніе, кро́тость* и любо́вь нелицемѣ́рну,* воздержа́ніе безмѣ́рное,* всено́щное стоя́ніе,* умиле́ніе боже́ственное,* вѣ́ру и наде́жду и́стинну,* съ ми́лованіемъ, о́тче, стяжа́въ,* я́ко а́нгелъ, пожи́лъ еси́ на земли́ съ тѣ́ломъ, Иларіо́не блаже́нне,* моли́твенниче о душа́хъ на́шихъ. [Два́жды.]

Земны́й а́нгелъ,* небе́сный человѣ́къ бы́лъ еси́, святи́телю,* исто́чникъ умиле́нія,* пучи́на чуде́съ,* грѣ́шникомъ пору́чникъ,* ма́слина вои́стину Бо́жія плодови́та,* еле́емъ трудо́въ твои́хъ ума́сти лице́,* Иларіо́не чу́дне,* вѣ́рно восхваля́ющимъ тя́.

Умертви́лъ еси́ боже́ственными разумѣ́ніи пло́ть,* тѣле́сныхъ страсте́й превы́ше бы́лъ еси́,* смѣше́нъ съ до́льными,* начерта́ніе изобража́я* въ себѣ́ боже́ственныя добро́ты,* позна́нъ бы́лъ еси́* ве́сь свѣтови́дѣнъ* дѣ́йствомъ Свята́го Ду́ха, Иларіо́не о́тче на́шъ,* мона́шествующихъ украше́ніе.

Сла́ва, гла́съ 6:

Еще́ отъ ю́на во́зраста Бо́гу освяще́нъ бы́лъ еси́, архіере́е, му́дрости рачи́телю, тѣ́мже потща́лся еси́ тлѣ́нными вѣ́чнующая стяжа́ти, воздержа́нія брозда́ми себе́ обложи́въ, пло́ть ду́ху повину́лъ еси́, тѣ́мже и по честнѣ́мъ твое́мъ преставле́ніи, совокупля́яся съ небе́сными ликостоя́ніи, и́хже житію́ во пло́ти поревнова́лъ еси́: Христа́, Ему́же отъ ю́ности послужи́лъ еси́, моли́ спасти́ся всѣ́мъ, честно́е твое́ пренесе́ніе при́сно сла́вящимъ пѣ́сньми.

И ны́нѣ, богоро́диченъ: Богоро́дице, Ты́ еси́ лоза́...
Славосло́віе вели́кое. И отпу́стъ.НА ЛИТУРГІИ
Слу́жба святи́тельская.

[Блаже́нна, отъ кано́на святи́теля пѣ́снь 3 и 6. Проки́менъ, гла́съ 1: Уста́ моя́ возглаго́лютъ прему́дрость,* и поуче́ніе се́рдца моего́ ра́зумъ. Сти́хъ: Услы́шите сія́ вси́ язы́цы, внуши́те вси́ живу́щіи по вселе́ннѣй. Апо́столъ ко Евре́омъ, зача́ло 318. Аллилу́ія, гла́съ 2: Уста́ пра́веднаго поуча́тся прему́дрости, и язы́къ eго́ возглаго́летъ су́дъ. Сти́хъ: Зако́нъ Бо́га его́ въ се́рдцѣ его́, и не за́пнутся стопы́ eго́. Ева́нгеліе Іоа́нна, зача́ло 36. Прича́стенъ: Въ па́мять вѣ́чную бу́детъ пра́ведникъ, отъ слу́ха зла́ не убои́тся].

Источникъ: Минíа, мѣ́сяцъ Окто́врій. — Кíевъ: Въ тѵпогра́фіи Кíево-Пече́рской Ла́ѵры, 1863. — Л. 176 - 181.

/ Къ оглавленію раздѣла /


Наверхъ / Къ титульной страницѣ

0