Собраніе богослужебныхъ текстовъ Православной Церкви

Русскiй Порталъ- Церковный календарь- Русская Библія- Осанна- Святоотеческое наслѣдіе- Наслѣдіе Святой Руси- Слово пастыря- Литературное наслѣдіе- Новости

Осанна
-
Гостевая книга
-
Новости
-
Написать письмо
-
Поискъ
-
Литургика
-
Канонизація святыхъ
-
Ирмологій

Домашняя молитва

Каноны
-
Акаѳисты
-
Псалтирь Божіей Матери

Евхологій

Служебникъ
-
Требникъ

Слѣдованная Псалтирь

Псалтирь
-
Канонникъ
-
Часословъ
-
Мѣсяцесловъ

Тріодь

Постная
-
Цвѣтная

Минеи

Минея Общая
-
Минеи Богослужебныя
-
Архивъ

Октоихъ

Съ 1-го по 4-й гласъ
-
Съ 5-го по 8-й гласъ

Церк.-учит. литература

«Златоустъ»

Греч. и древнерус. тексты

Греч. литург. тексты
-
Древнерус. литург. тексты

Календарь на Вашемъ сайтѣ

Ссылка для установки

Православный календарь

Новости сайтаСегодня - суббота, 20 iюля 2019 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 7.
Если вы нашли ошибку на странице, выделите ее мышкой и щелкните по этой ссылке, или нажмите Ctrl+Alt+E

ЦЕРКОВНО-БОГОСЛУЖЕБНЫЯ КНИГИ

МИНЕИ БОГОСЛУЖЕБНЫЯ (СЕНТЯБРЬ-АВГУСТЪ).

Мѣ́сяца Окто́врія въ 18-й де́нь.
Па́мять и́же во святы́хъ отца́ на́шего Петра́, митрополи́та Черного́рскаго, чудотво́рца.

НА ВЕЛИЦѢЙ ВЕЧЕРНИ,
Блаже́нъ му́жъ.., 1-й антифо́нъ. На Го́споди воззва́хъ: стихи́ры [на 8], гла́съ 4:

Дре́вле проро́къ глаго́лавый: пра́ведникъ, я́ко фи́никсъ, процвѣте́тъ, и я́ко ке́дръ, и́же въ Лива́нѣ умно́жится, и бу́детъ я́ко дре́во, насажде́нное при исхо́дищахъ во́дъ. Ты́ же, о, блаже́нне о́тче Пе́тре, процвѣ́лъ еси́ богоуго́дными добродѣ́тельми, сего́ ра́ди ублажа́я тя́, мо́лимъ ти ся: осѣня́й моли́твами твои́ми гра́дъ се́й, Черного́рскую твою́ па́ству и вся́ правосла́вныя христіа́ны.

Имѣ́я ва́съ, святи́теліе: новоявле́нный Пе́тре, чудотво́рче Цети́ньскій, Васи́ліе Остро́жскій, Стефа́не Пи́перскій и Арсе́ніе Косіере́вскій, и́же свои́ми моща́ми освяща́ете зе́млю на́шу, я́ко уго́дницы Бо́жіи предстоя́ще престо́лу Вседержи́теля Бо́га, усе́рдно мо́лимъ ва́съ: сохрани́те оте́чество на́ше и вся́ лю́ди крестоно́снаго наро́да Се́рбскаго.

Егда́ зловре́дніи ага́ряне напада́ху на твою́ па́ству, ты́ же, святи́телю Пе́тре, укрѣпля́емый вѣ́рою, отгна́лъ еси́ и́хъ, и благоустро́ивъ Черного́рію, да́лъ еси́ е́й тве́рдое основа́ніе держа́вы, ю́же Живонача́льная Тро́ица укрѣпля́ше, сохраня́я вѣ́рныхъ ея́ люде́й. Моли́твами же твои́ми защища́й всегда́ сія́ во благо́е и во спасе́ніе и́хъ.

Вра́гъ ро́да человѣ́ческаго, искíй всегда́ кого́ поглоти́ти, воздви́же въ наро́дѣ твое́мъ, всеосвяще́нне о́тче Пе́тре, междоусо́бную зло́бу и мще́ніе. Сего́ ра́ди воста́вше лю́діе твои́ дру́гъ на дру́га глумле́ніемъ и гоне́ніемъ, гото́вляху вели́кое кровопроли́тіе, е́же хотя́ше погуби́ти мно́гая ча́да твоя́. Тогда́ ты́, до́блій па́стырю, исполня́я уче́ніе Христо́во, — блаже́ни миротво́рцы, — му́дрыми увѣща́ньми, сле́зными моле́ніи и моли́твами Бо́гу наро́дъ сво́й умиротвори́лъ еси́. Тѣ́мже, ублажа́я тя́, мо́лимся ти́, умолити́ Христа́ Бо́га, да сохраня́етъ наро́дъ Се́рбскій отъ сѣ́тей вра́жіихъ, утвержда́я въ не́мъ согла́сіе и любо́вь, и удаля́я вся́кую зло́бу и губи́тельныя раздо́ры.

Восхва́лимъ вси́ іера́рховъ сла́ву — святи́теля Петра́, Се́рбскія Це́ркве свѣ́тлое украше́ніе и оте́чества своего́ преди́вное защище́ніе, зане́ о́нъ мно́гія труды́ подъя́, во е́же защити́ти свою́ па́ству отъ ви́димыхъ и неви́димыхъ вра́гъ, утверди́ти Правосла́віе и просвѣти́ти ю́ свѣ́томъ и́стины. Сего́ ра́ди, взира́я на ангелоподо́бное житіе́ твое́, вопіе́мъ ти́: не забу́ди оте́чество твое́ и Се́рбскій ро́дъ, моля́ся со святы́ми Васи́ліемъ, Стефа́номъ, Арсе́ніемъ и про́чими уго́дники, я́ко да спасе́тъ рабы́, сла́вящія всечестно́е успе́ніе твое́.

Наста́ бу́ря, я́же угрожа́ше твое́й па́ствѣ, блаже́нне о́тче Пе́тре, и отъ Га́лловъ, и́же хотя́ху владѣ́ти твое́ю страно́ю. Оба́че, ми́лостію Всевы́шняго, напасти́ на ню́ не возмого́ша, и тщи́ возврати́шася во своя́ си. Ты́ же со свои́ми ча́дами, воздая́ Бо́гу хвалу́, пожи́лъ еси́ во оби́тели свое́й, уча́ наро́дъ сво́й и благоустроя́я ввѣ́ренную ти́ отъ Бо́га держа́ву, ю́же мо́лимъ тя́, сохраня́й моли́твами твои́ми.

Благо́е и́го Христо́во на ра́мена своя́ взе́мъ, чудотво́рче Пе́тре, носи́лъ еси́ е́ смиренному́дренно, посто́мъ, моли́твами, незло́біемъ и ины́ми добродѣ́тельми ду́шу свою́ украша́я, вели́кимъ же тща́ніемъ держа́ву свою́ защища́лъ еси́, наро́дъ же сво́й умиротвори́въ, зако́ны и просвѣще́ніемъ свобо́ду его́ утверди́лъ еси́. Сего́ ра́ди ча́да твоя́, велича́юще тя́, вопію́тъ ти́: о, всеблаже́нне о́тче, моли́ся Христу́ Бо́гу, Иже просла́ви тя́ пред а́нгелы на небеси́ и предъ человѣ́ки на земли́, да спасе́тъ ду́ши на́ша.

Сла́ва, гла́съ 8:

Егда́ по мно́зѣхъ трудѣ́хъ и по́двизѣхъ твои́хъ, святи́телю Пе́тре, уразумѣ́лъ еси́ ду́хомъ твое́ отше́ствіе, тогда́, любя́ сво́й ро́дъ, те́плѣ помоли́лся еси́ о не́мъ, и́же го́рцѣ пла́каше, вопія́: о, влады́ко на́шъ до́брый, не оста́ви на́съ си́рыхъ, но моли́твами твои́ми сохраня́й на́съ отъ вся́каго зла́! Мы́ же, лобыза́юще твоя́ нетлѣ́нныя мо́щи, мо́лимъ тя́, уго́дниче Бо́жій, па́стырю ре́вностный, іера́рховъ украше́ніе: сотвори́ и на́съ уго́дными бы́ти Пресвятѣ́й Тро́ицѣ, Юже на земли́ просла́вилъ еси́ преподо́біемъ и му́дростію, Ейже и ны́нѣ предстои́ши при́сно моля́ся о на́съ и о спасе́ніи всего́ наро́да Се́рбскаго, и́же ублажа́етъ тя́, я́ко своего́ влады́ку, лю́бящаго ро́дъ сво́й.

И нынѣ, богоро́диченъ:

Кто́ Тебѣ́ не ублажи́тъ, Пресвята́я Дѣ́во? [Кто́ ли не воспое́тъ Твоего́ Пречи́стаго Рождества́? Безлѣ́тно бо отъ Отца́ возсія́вый Сы́нъ Единоро́дный, То́йже отъ Тебе́, Чи́стыя, про́йде, неизрече́нно вопло́щся: естество́мъ Бо́гъ Сы́й и естество́мъ бы́въ Человѣ́къ на́съ ра́ди; не во двою́ лицу́ раздѣля́емый, но во двою́ естеству́ несли́тно познава́емый. Того́ моли́, Чи́стая Всеблаже́нная, поми́ловатися душа́мъ на́шимъ].

Вхо́дъ. Проки́менъ дне́. Париміи́ три́, святи́телемъ.

При́тчей чте́ніе.

Па́мять пра́веднаго съ похвала́ми, и благослове́ніе Госпо́дне на главѣ́ его́. Блаже́нъ человѣ́къ, и́же обрѣ́те прему́дрость, и сме́ртенъ, и́же увѣ́дѣ ра́зумъ. Лу́чше бо сію́ купова́ти, не́жели зла́та и сребра́ сокро́вища. Честнѣ́йшая же е́сть ка́меній многоцѣ́нныхъ, все́ же честно́е недосто́йно ея́ е́сть. Долгота́ бо дне́й и лѣ́та живота́ въ десни́цѣ ея́, въ шу́йцѣ же ея́ бога́тство и сла́ва. Отъ у́стъ ея́ исхо́дитъ пра́вда, зако́нъ же и ми́лость на язы́цѣ но́ситъ. Послу́шайте у́бо мене́, о ча́да, честна́я бо реку́, и блаже́нъ человѣ́къ, и́же пути́ моя́ сохрани́тъ: исхо́ди бо мои́ — исхо́ди живота́, и уготовля́ется хотѣ́ніе отъ Го́спода. Сего́ ра́ди молю́ ва́съ и предлага́ю мо́й гла́съ сыново́мъ человѣ́ческимъ. Я́ко а́зъ, прему́дрость, устро́ихъ совѣ́тъ, и ра́зумъ и смы́слъ азъ призва́хъ. Мо́й совѣ́тъ и утвержде́ніе, мо́й ра́зумъ, моя́ же крѣ́пость. Азъ мене́ лю́бящія люблю́, и́щущіи же мене́ обря́щутъ благода́ть. Разумѣ́йте у́бо, незло́бивіи, кова́рство, ненака́заніи же, прилага́йте сердца́. Послу́шайте мене́ и па́ки, честна́я бо реку́, и отве́рзу отъ усте́нъ пра́вая, я́ко и́стинѣ поучи́тся горта́нь мой, ме́рзки же пре́до мно́ю устны́ лжи́выя. Съ пра́вдою вси́ глаго́лы у́стъ мои́хъ, ничто́же въ ни́хъ стро́потно, ниже́ развраще́нно. Вся́ пра́ва су́ть разумѣва́ющимъ и про́ста обрѣта́ющимъ ра́зумъ. Науча́ю бо ва́съ и́стинѣ, да бу́детъ о Го́сподѣ наде́жда ва́ша, и испо́лнитеся Ду́ха.

Прему́дрости Соломо́ни чте́ніе.

Уста́ пра́веднаго ка́плютъ прему́дрость, устнѣ́ же муже́й му́дрыхъ вѣ́дятъ благода́ть. Уста́ му́дрыхъ поуча́тся прему́дрости, пра́вда же избавля́етъ и́хъ отъ сме́рти. Сконча́вшуся му́жу пра́ведну, не поги́бнетъ наде́жда. Сы́нъ бо пра́веденъ ражда́ется въ живо́тъ и во благи́хъ свои́хъ пло́дъ пра́вды объи́метъ. Свѣ́тъ пра́веднымъ всегда́, и отъ Го́спода обря́щутъ благода́ть и сла́ву. Язы́къ му́дрыхъ до́брая свѣ́сть, и въ се́рдцѣ и́хъ почíетъ му́дрость. Лю́битъ Госпо́дь преподо́бная сердца́, прія́тни же Ему́ вси́ непоро́чніи въ пути́. Му́дрость Госпо́дня просвѣща́етъ лице́ разу́мнаго: постига́етъ бо жела́ющія ю́, пре́жде да́же разумѣ́ти ю́, и удо́бь у́зрится отъ лю́бящихъ ю́. Утреневавый къ не́й не утруди́тся, и бдя́й ея́ ра́ди вско́рѣ безъ печа́ли бу́детъ. Яко досто́йныхъ ея́ сама́ обхо́дитъ, и́щущи, и во стезя́хъ ея́ явля́ется и́мъ благопріе́мнѣ. Му́дрости никогда́же одолѣ́етъ зло́ба. Си́хъ ра́ди и рачи́тель бы́хъ добро́ты ея́, и возлюби́хъ ю́, и поиска́хъ отъ ю́ности моея́. И взыска́хъ невѣ́сту привести́ себѣ́, я́ко всѣ́хъ Влады́ка возлюби́ ю́. Таи́бница бо е́сть Бо́жія хи́трости и обрѣта́тельница дѣ́лъ Его́. Труды́ ея́ су́ть добродѣ́тели: цѣлому́дрію же и ра́зуму та́ учи́тъ, пра́вдѣ и му́жеству, и́хже потре́бнѣе ничто́же е́сть въ житіи́ человѣ́комъ. Аще же и мно́гаго иску́сства жела́етъ кто́, вѣ́сть дре́вняя, и бы́ти хотя́щая разсмо́тритъ. Свѣ́сть изви́тія слове́съ и разрѣше́нія гада́ній, зна́менія и чудеса́ проразумѣ́етъ, и сбытія́ време́нъ и лѣ́тъ, и всѣ́мъ совѣ́тникъ е́сть бла́гъ. Яко безсме́ртіе е́сть въ не́й и благосла́віе во обще́ніи слове́съ ея́. Сего́ ра́ди бесѣ́довахъ ко Го́споду, и помоли́хся Ему́, и рѣ́хъ отъ всего́ се́рдца моего́: Бо́же отце́въ и Го́споди ми́лости, сотвори́вый вся́ сло́вомъ Твои́мъ и му́дростію Твое́ю устро́ивый человѣ́ка, да владѣ́етъ бы́вшими отъ Тебе́ тварьми́ и да управля́етъ мíръ въ преподо́біи и пра́вдѣ. Да́ждь ми́ Твои́хъ Престо́ловъ присѣдя́щую прему́дрость и не отлучи́ мене́ отъ о́трокъ Твои́хъ, я́ко а́зъ ра́бъ Тво́й и сы́нъ рабы́ни Твоея́. Посли́ ю́ съ Небе́съ отъ свята́го жили́ща Твоего́ и отъ Престо́ла сла́вы Твоея́, да, су́щи со мно́ю, научи́тъ мя́, что́ благоуго́дно е́сть предъ Тобо́ю, и наста́витъ мя́ въ ра́зумъ, и сохрани́тъ мя́ въ сла́вѣ свое́й. Помышле́нія бо сме́ртныхъ вся́ боязли́ва и погрѣши́тельна умышле́нія и́хъ.

Прему́дрости Соломо́ни чте́ніе.

Похваля́ему пра́веднику, возвеселя́тся лю́діе: безсме́ртіе бо е́сть па́мять его́, я́ко отъ Го́спода познава́ется и отъ человѣ́къ, и уго́дна Го́сподеви душа́ его́. Возлюби́те у́бо, о му́жіе, му́дрость и поживете́: восхощи́те ея́ и нака́зани бу́дете. Нача́ло бо ея́ любы́ и соблюде́ніе зако́на. Почти́те прему́дрость, да во вѣ́ки ца́рствуете. Возвѣщу́ ва́мъ и не скры́ю отъ ва́съ та́инъ Бо́жіихъ, я́ко То́й му́дрости наста́вникъ е́сть, и му́дрыхъ испра́витель, и вся́кому смы́слу и дѣ́лу хитре́цъ. И всѣ́мъ смы́сломъ научи́тъ му́дрость, е́сть бо въ не́й Ду́хъ разу́менъ и свя́тъ, и сія́ніе свѣ́та присносу́щнаго, и о́бразъ бла́гости Бо́жія. Та́я дру́ги Бо́жія и проро́ки устроя́етъ, благолѣ́пнѣйши же е́сть со́лнца и па́че вся́каго сотворе́нія звѣ́здъ, свѣ́ту сосужда́ема, обрѣта́ется пе́рвѣйши. Та́я угожда́ющихъ е́й отъ болѣ́зни изба́ви и наста́ви на стези́ пра́выя. Даде́ и́мъ ра́зумъ имѣ́ти свя́тъ, и сохрани́ я́ отъ ловя́щихъ, и по́двигъ крѣ́покъ подаде́ и́мъ. Да разумѣ́ютъ вси́, я́ко си́льнѣйши всего́ е́сть благоче́стіе, и никогда́же премо́жетъ зло́ба му́дрости, ниже́ пре́йдетъ злы́я облича́ющи су́дъ. Реко́ша же въ себѣ́, помы́сливше непра́ведно: наси́льствуемъ пра́ведному, и не пощади́мъ преподо́бства его́, ни усрами́мся сѣди́нъ ста́рости многолѣ́тны. Бу́детъ бо на́мъ крѣ́пость — зако́нъ и улови́мъ пра́веднаго, я́ко неуго́денъ на́мъ е́сть, и проти́вится дѣло́мъ на́шимъ, и поно́ситъ на́мъ отпаде́ніе зако́на, и облича́етъ на́мъ согрѣше́нія наказа́нія на́шего. Возвѣща́етъ на́мъ ра́зумъ имѣ́ти Бо́жій, и о́трока Госпо́дня себе́ имену́етъ. Бы́сть на́мъ на обличе́ніе помышле́ній на́шихъ и тя́жекъ на́мъ е́сть и ви́димь, я́ко неподо́бно ины́мъ житіе́ его́, и измѣне́ны стези́ его́. Въ поруга́ніе вмѣни́хомся ему́, и удаля́ется отъ путе́й на́шихъ, я́ко отъ нечисто́тъ, и блажи́тъ послѣ́дняя пра́ведныхъ. Уви́димъ у́бо, а́ще словеса́ его́ и́стинна су́ть, иску́симъ, я́же сбыва́ются ему́. Руга́ніемъ и му́кою истя́жемъ его́, да разумѣ́емъ кро́тость его́ и иску́симъ беззло́бство его́, сме́ртію безобра́зною осу́димъ его́, бу́детъ бо посѣще́ніе отъ слове́съ его́. Сія́ помы́слиша и прельсти́шася, ослѣпи́ бо я́ зло́ба и́хъ, и не разумѣ́ша та́инъ Бо́жіихъ и не разсуди́ша, я́ко Ты́ еси́ Бо́гъ еди́нъ, живота́ имѣ́яй и сме́рти вла́сть, и спаса́яй во вре́мя ско́рби, и избавля́яй отъ вся́каго зла́. Ще́дръ и Ми́лостивъ, и дая́й преподо́бнымъ Свои́мъ благода́ть, и Свое́ю мы́шцею го́рдымъ противля́яйся.

На литíи стихи́ры, гла́съ 5:

Пріиди́те, лю́діе, къ Петру́, освяща́ющему гра́дъ сто́льный Цети́не свои́ми нетлѣ́нными моща́ми, вопію́ще ему́ си́це: ра́дуйся, Черного́ріи свѣти́ло, е́же осіява́етъ всю́ страну́, источа́я благода́тныя струи́ и подава́я всѣ́мъ исцѣле́ніе.

Благода́ть Свята́го Ду́ха, осѣня́я тя́, священнонача́льниче Пе́тре, поста́ви тя́ наста́вника душеспаси́тельнаго лю́демъ свои́мъ. Ты́ же, вся́ науча́я, си́рыя и вдови́цы пита́лъ еси́, я́ко подража́тель милосе́рдія Спа́сова, себе́ же самаго́ въ постѣ́ и воздержа́ніи мно́зѣ, къ небе́сному Ца́рствію угото́валъ еси́, е́же по достоя́нію, и обрѣ́лъ еси́, идѣ́же непреста́нно мо́лишися Го́сподеви, спасти́ и просвѣти́ти ду́ши на́ша.

Сла́ва, гла́съ 8:

Что́ ти́ принесе́мъ, преблаже́нне Пе́тре, я́ко неоску́дно излива́еши благода́ть и отгоня́еши бѣ́сы, вражду́ющія на ны́? Мы́ же, велича́я тя́, вопіе́мъ ти́: соблюда́й на́съ отъ всѣ́хъ зо́лъ, и моли́твами твои́ми исхода́тайствуй ми́ръ мíрови и душа́мъ на́шимъ ве́лію ми́лость.

И ны́нѣ, богоро́диченъ, [гла́съ то́йже: [1]

Безневѣ́стная Дѣ́во, Яже Бо́га неизрече́нно заче́нши пло́тію, Ма́ти Бо́га Вы́шняго, Твои́хъ рабо́въ мольбы́ пріими́, Всенепоро́чная, всѣ́мъ подаю́щи очище́ніе прегрѣше́ній, ны́нѣ на́ша моле́нія пріе́млющи, моли́ спасти́ся всѣ́мъ на́мъ.]

На стихо́внѣ стихи́ры, гла́съ 1:

Пра́зднуемъ твою́ честну́ю па́мять, богоно́сне іера́рше Пе́тре, я́ко бо тебѣ́ даде́ся отъ Христа́ Бо́га ве́лія благода́ть вѣ́рныя озаря́ти, неду́ги исцѣля́ти и бѣ́сы изгоня́ти, я́ко вои́стинну апо́стольскому подража́телю. Тѣ́мже, припа́дающе къ ра́цѣ моще́й твои́хъ, уми́льно глаго́лемъ: святи́телю Пе́тре, моли́ся Бо́гу, поми́ловати ду́ши на́ша.

Сти́хъ: Честна́ предъ Го́сподемъ сме́рть преподо́бныхъ Его́.

Ты́ измла́да Христа́ возлюби́въ, о́тче Пе́тре, плотско́е мудрова́ніе въ себѣ́ умертви́лъ еси́, потща́вся ху́ждшее покори́ти лу́чшему и пло́ть порабо́тити ду́ху, сего́ ра́ди сосу́дъ чи́стъ и освяще́нъ Бо́гови яви́лся еси́ и, мѵ́ро Ду́ха Свята́го въ себе́ пріе́мь, чуде́съ исто́чникъ содѣ́лался еси́, тѣ́мже моли́ся о на́съ, поми́ловати ду́ши на́ша.

Сти́хъ: Блаже́нъ му́жъ, боя́йся Го́спода, въ за́повѣдехъ Его́ восхо́щетъ зѣло́.

Госпо́дь, прославля́я Своего́ уго́дника, повелѣ́ изъя́ти изъ гро́ба лежа́щія четы́рехъ лѣ́тъ въ земли́ нетлѣ́нныя мо́щи святи́теля Петра́. Мы́ же, зря́ще я́ ны́нѣ, ублажа́емъ отца́ на́шего, его́же моли́твами, Бо́же, поми́луй на́съ.

Сла́ва, гла́съ 4:

Яви́лъ еси́, о́тче святи́телю Пе́тре, си́лу вѣ́ры святы́я, я́же проповѣ́дуетъ безсме́ртіе. Мя́ же, зря́ще честны́я мо́щи, я́ко жи́ва съ на́ми, моле́бно вопіе́мъ ти́: а́нгеловъ собесѣ́дниче и а́нгеломъ наста́вниче, наста́ви и на́съ ходи́ти путе́мъ по́двиговъ во сла́ву Бо́жію и, моли́твами твои́ми, содѣ́лай на́съ прича́стники бы́ти Ца́рствія небе́снаго.

И ны́нѣ, богоро́диченъ, [гла́съ то́йже: [2]

При́зри на моле́нія Твои́хъ ра́бъ, Всенепоро́чная, утоля́ющи лю́тая на ны́ воста́нія, вся́кія ско́рби на́съ измѣня́ющи, Тя́ бо еди́ну тве́рдое и извѣ́стное утвержде́ніе и́мамы, и Твое́ предста́тельство стяжа́хомъ, да не постыди́мся, Влады́чице, Тя́ призыва́ющіи, потщи́ся на умоле́ніе Тебѣ́ вѣ́рно вопію́щихъ: ра́дуйся, Влады́чице, всѣ́хъ по́моще, ра́досте и покро́ве, и спасе́ніе ду́шъ на́шихъ].

На благослове́ніи хлѣ́бовъ: Тропа́рь святи́теля, два́жды. И Богоро́дице Дѣ́во.., еди́ножды.

Тропа́рь святи́теля, гла́съ 8:

Пріиди́те дне́сь, о правосла́вніи, торже́ственнѣ да возвесели́мся, и да уви́димъ всечестны́я и прехва́льныя добродѣ́тели, труды́ и по́двиги Черного́рскія страны́ свѣти́льника пресвѣ́тла, и́же во архіере́ехъ вели́каго Петра́, достохва́льнаго па́стыря и учи́теля, я́ко бо ди́вно сотвори́ Госпо́дь его́ во святы́хъ Свои́хъ, су́ща въ земли́ четверолѣ́тна показа́ на́мъ нетлѣ́нна. Того́ моли́твами, Христе́ Бо́же на́шъ, спаси́ ду́ши на́ша.


НА УТРЕНИ,
По шестопса́лміи ектенія́, и посе́мъ Бо́гъ Госпо́дь... Тропа́рь свята́го, два́жды. Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ.

По 1-й стихоло́гіи сѣда́ленъ, гла́съ 1:

Отъ ю́ности возлюби́лъ еси́ Христа́, о святи́телю, и Того́ си́лою укрѣпля́емь, моли́твою и богоуго́дными добродѣ́тельми, я́ко копіе́мъ, низложи́лъ еси́ враги́ неви́димыя и ви́димыя, и сла́внымъ вѣнце́мъ побѣ́ды вѣнча́лся еси́ отъ руки́ всѣ́хъ Христа́ Бо́га, тѣ́мже и почита́емъ честну́ю твою́ па́мять. [Два́жды.]

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ:

Нечи́стыхъ помышле́ніе мои́хъ мно́жество и безмѣ́рныхъ мы́слей обурева́ніе, кто́ изрещи́ мо́жетъ, Всенепоро́чная Дѣ́во? Настоя́ніе безпло́тныхъ враго́въ мои́хъ кто́ исповѣ́сть и е́же отъ ни́хъ озлобле́ніе? Но Твое́ю моли́твою, Блага́я, си́хъ ми́ всѣ́хъ избавле́ніе да́руй.

По 2-мъ стихосло́віи сѣда́ленъ, гла́съ 4:

Яко мѵ́ро на главѣ́, сходя́щее на браду́, браду́ Ааро́ню, сходя́щее на оме́ты оде́жды его́, и я́ко роса́ [Аермо́нская] [3], сходя́щая на го́ры Сіо́нскія, та́ко благода́ть Свята́го Ду́ха, вы́ну благоуха́я на просла́вленномъ нетлѣ́ніемъ тѣлеси́ твое́мъ, притека́ющихъ къ ра́цѣ твое́й съ вѣ́рою напоя́етъ ра́достію о Го́сподѣ, прославля́ющемъ тя́. [Два́жды.]

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ:

Упова́ніе христіа́нъ, Пресвята́я Дѣ́во, Его́же родила́ еси́, Бо́га, па́че ума́ и сло́ва, со святи́телемъ си́мъ и вы́шними си́лами моли́ освяти́ти на́съ и да́ти оставле́ніе грѣхо́въ всѣ́мъ на́мъ, славосло́вящимъ Тя́, и исправле́ніе житія́, вѣ́рою и любо́вію при́сно Тя́ чту́щимъ.

Поліеле́й.

Велича́ніе святи́тельское: Велича́емъ тя́, святи́телю о́тче Пе́тре, и чте́мъ святу́ю па́мять твою́, ты́ бо мо́лиши за на́съ Христа́ Бо́га на́шего.

Псало́мъ избра́нный: Услы́шите сія́ вси́ язы́цы...

По поліеле́и сѣда́ленъ, гла́съ 3:

Госпо́дь, не лиша́яй благи́хъ, ходя́щія незло́біемъ, благода́ть и сла́ву даде́ ти, святи́телю Пе́тре, ю́же всели́лъ еси́ въ земли́ на́шей. На небеси́ же у́бо сподо́би ны́, твои́ми моли́твами, вѣ́чной сла́вы съ тобо́ю, и со всѣ́ми святы́ми, Бо́гу угоди́вшими. [Два́жды.]

Сла́ва, и ны́нѣ, [богоро́диченъ]:

Покро́въ бу́ди ми́, и предста́тельство, и заступле́ніе, и похвала́, Дѣ́во, я́ко Ты́ еси́ безпомо́щныхъ си́ла необори́мая, и наде́жда ненадѣ́емыхъ. Сего́ ра́ди ублажа́юще Тя́, при́сно со а́нгельми вопіе́мъ Ти́: ра́дуйся, Благода́тная.

Посе́мъ 1-й антифо́нъ 4-го гла́са. Проки́менъ, гла́съ 4: Честна́ предъ Го́сподемъ* сме́рть преподо́бныхъ Его́. Сти́хъ: Что́ возда́мъ Го́сподеви о всѣ́хъ, я́же воздаде́ ми? Та́же: Вся́кое дыха́ніе... Ева́нгеліе отъ Матѳе́я, зача́ло 11.

По Ева́нгеліи стихи́ра, гла́съ 6:

Дне́сь пра́зднуемъ всечестно́е торжество́ отца́ на́шего Петра́, и́же свои́ми дѣя́ньми на по́льзу наро́да и Це́ркви, возвели́ченъ отъ Бо́га, сего́ ра́ди ублажи́мъ его́ всечестну́ю па́мять, я́ко да возра́дуетъ сердца́ на́ша, и моли́твами спасе́тъ ду́ши на́ша.

Кано́нъ Богоро́дицы, со ирмосо́мъ на 6 и свята́го на 8.

Кано́нъ свята́го, гла́съ 8.
Пѣ́снь 1.

Ирмо́съ: Мо́ре огусти́лъ еси́, погрузи́вый со ору́жіемъ го́рдаго фарао́на, и лю́ди спа́слъ еси́ немо́кренно, Го́споди, и вве́лъ еси́ я́ въ го́ру святы́ни, вопію́щія: пои́мъ Тебѣ́, Бо́гу на́шему, пѣ́снь побѣ́дную, я́ко просла́вися.

Мо́ря стра́стаго пучи́ною обурева́еміи, къ Тебѣ́, Іису́се Всеблагíй, прибѣга́юще, вопіе́мъ: отъ тимѣ́нія страсте́й на́съ изба́ви, да въ тишинѣ́ ду́ха уго́днику Твоему́ пѣ́снь хвале́бную принесе́мъ, его́же сла́вно просла́вилъ еси́.

Мо́рю песо́къ положи́вый Госпо́дь, тя́ избра́, святи́телю о́тче Пе́тре, отъ ю́ности Ему́ благоугожда́ти, и сего́ ра́ди посла́ тя въ Россíю въ науче́ніе, идѣ́же не до́лго прожи́вый, возврати́лся еси́ во своя́ си, я́ко наслѣ́дникъ архіере́я Са́ввы, ра́ди умиротворе́нія своего́ лю́бящаго тя́ наро́да, и́же пое́тъ ти́: сла́вно просла́вися.

Мо́ря жите́йскаго треволне́ніе не потопи́ спаси́тельную ладью́, о́тче святы́й, но вѣ́яніемъ Ду́ха Бо́жія управля́емый, въ ти́хое приста́нище спасе́нія вше́лъ еси́, и чудесы́ мно́гими отъ Го́спода просла́вился еси́.

Богоро́диченъ: Мо́ре сле́зъ испроси́ на́мъ, Влады́чице Преблага́я, у Ми́лостиваго Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, я́ко да и́ми угаси́вше пе́щь страсте́й, омы́имъ скве́рну грѣхо́вную ду́шъ на́шихъ, и спасе́ніе вѣ́чное улучи́вше, воспои́мъ Христу́ пѣ́снь побѣ́дную, я́ко просла́вися.

Пѣ́снь 3.

Ирмо́съ: Утверди́ся се́рдце мое́ во Го́сподѣ, вознесе́ся ро́гъ мо́й въ Бо́зѣ мое́мъ, разшири́шася на враги́ моя́ уста́ моя́, возвесели́хся о спасе́ніи Твое́мъ.

Утверди́лъ еси́ на ка́мени за́повѣдей Христо́выхъ се́рдце твое́, святи́телю Пе́тре, у́зкимъ и приско́рбнымъ путе́мъ ше́ствовалъ еси́, тружда́яся о спасе́ніи и о благоустрое́ніи своего́ оте́чества. Сего́ ра́ди получи́лъ еси́ блаже́нный поко́й, веселя́ся со святы́ми, угоди́вшими Бо́гу.

Богоно́сне архіере́ю Пе́тре, мно́го скорбе́й, поноше́ній и напа́стей понесы́й, оба́че вся́ преодолѣ́вый, спа́слъ еси́ па́ству свою́ отъ порабоще́нія ага́рянскаго.

Утвержде́ный благослове́ніемъ, поуче́ніемъ и моли́твою митрополи́та Се́рбскаго Моисе́я, ты́, о́тче, яви́лся еси́ Моисе́й, спасы́й ро́дъ сво́й, его́же презѣ́льне люби́лъ еси́.

Богоро́диченъ: Тве́рдое и непрело́жное упова́ніе вѣ́мы Тя́, Богоро́дице, его́же держи́мся и, упова́я, мо́лимся: сохрани́ благовѣ́рный ро́дъ на́шъ, гра́дъ се́й и вся́ гра́ды и страны́ христіа́нскія отъ всѣ́хъ бѣ́дъ, находя́щихъ человѣ́комъ согрѣша́ющимъ, но а́біе, моли́твами твои́ми, пріе́млющимъ согрѣше́ній оставле́ніе.

Сѣда́ленъ, гла́съ 3:

Тако́въ на́мъ подоба́ше архіере́й, преподо́бенъ, незло́бивъ, кро́токъ, отлуче́нъ отъ грѣ́шникъ, и́же предъ вѣ́чнымъ Архіере́емъ, Іису́съ Христо́мъ, мо́лится вы́ну о спасе́ніи ста́да своего́: мно́го бо мо́жетъ моли́тва пра́веднаго, поспѣшеству́ема во благо́е. [Два́жды.]

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ:

Ско́рый Тво́й покро́въ, и по́мощь, и ми́лость покажи́ на рабы́ Твоя́, и во́лны, Чи́стая, укроти́ су́етныхъ по́мысловъ, и па́дшую мою́ ду́шу возста́ви, Богоро́дице: вѣ́мъ бо, Дѣ́во Пресвята́я, я́ко мо́жеши, ели́ка хо́щеши.

Пѣ́снь 4.

Ирмо́съ: Проро́къ Авваку́мъ у́мныма очи́ма прови́дѣ, Го́споди, прише́ствіе Твое́, тѣ́мъ и вопія́ше: отъ ю́га пріи́детъ Бо́гъ. Сла́ва си́лѣ Твое́й, сла́ва снизхожде́нію Твоему́!

Заря́ми чуде́съ облиста́лся еси́, святи́телю Пе́тре, грѣхми́ отемне́нное се́рдце мое́, свѣ́томъ твои́хъ моли́твъ просвѣти́, я́ко да и а́зъ благода́рственно воспою́ па́мять твою́.

Исцѣлѣва́хуся иногда́ вѣ́рующіи отъ нанесе́нія главны́хъ тя́жестей убру́сами Па́вловыми. Ты́ же, о́тче Пе́тре, архіере́ю Бо́жій, свои́ми моли́твами да́руеши исцѣле́ніе притека́ющимъ къ ра́цѣ моще́й твои́хъ.

Моли́тва вѣ́ры спасе́ лю́тѣ боля́щаго, и́же и исповѣ́да, я́ко вра́чеве не воскреся́тъ, упова́ніе же на тя́, благосе́рдный о́тче, николи́же посрамля́етъ съ вѣ́рою призыва́ющихъ тя́ во благовре́менную по́мощь.

Богоро́диченъ: Сни́де, я́ко до́ждь на руно́, во утро́бу Твою́ Госпо́дь, я́коже рече́ дре́вле проро́къ, Всенепоро́чная, Ему́же взыва́емъ: сла́ва си́лѣ Твое́й, Го́споди.

Пѣ́снь 5.

Ирмо́съ: Го́споди Бо́же на́шъ, ми́ръ да́ждь на́мъ, Го́споди Бо́же на́шъ, стяжи́ ны, Го́споди, ра́звѣ Тебе́, ино́го не вѣ́мы, и́мя Твое́ имену́емъ.

Го́спода Бо́га освяти́лъ еси́ въ души́ твое́й, блаже́нне о́тче, же́ртвенникъ же мы́сленный ду́шу твою́ содѣ́лалъ еси́, на не́мже же́ртву хвалы́ Го́сподеви возноси́лъ еси́ во смире́ніи ду́ха, немо́лчно призыва́я и́мя Бо́жіе спаси́тельное.

Тве́рдое благода́ти позна́ніе утвержда́я въ вѣ́рующихъ, научи́лъ еси́ на́съ, святи́телю Пе́тре, вѣ́дѣти тя́, я́ко наста́вника ми́лостиваго, благоутро́бія сокро́вище, правовѣ́рія учи́теля, архіере́евъ похвалу́, безпомо́щныхъ засту́пника, при́сно моля́щагося о спасе́ніи ча́дъ твои́хъ, съ вѣ́рою къ тебѣ́ притека́ющихъ.

Госпо́дни за́повѣди животво́рныя имѣ́лъ еси́ напи́санныя на скрижа́лехъ се́рдца твоего́, богому́дре о́тче Пе́тре, и проповѣ́дникъ па́ствѣ твое́й ева́нгельскаго уче́нія, къ небеси́ возводя́щаго человѣ́ки, и́же послу́шающе сего́, моли́твами призыва́ютъ Боже́ственное и́мя Христо́во.

Богоро́диченъ: Вереи́ а́довы сломи́шася и закле́пи вѣ́чніи сокруши́шася Ро́ждшимся отъ Тебе́, Преблагослове́нная Ма́ти, тѣ́мже мо́лимъ Тя́ изба́вити ны́ отъ вѣ́чныя сме́рти хода́тайствомъ Твои́мъ, и всели́ ны во свѣ́тѣ Сы́на Твоего́, свѣ́тъ искупле́нія мíрови возсія́вшаго.

Пѣ́снь 6.

Ирмо́съ: Яко во́ды морскíя, Человѣколю́бче, волна́ми жите́йскими обурева́юся. Тѣ́мже, я́ко Іо́на, та́ко вопію́ Ти: возведи́ отъ тли́ живо́тъ мо́й, Благоутро́бне Го́споди.

Твое́ прехва́льное житіе́ и чистоту́, къ си́мъ же безмѣ́рное смиреному́дріе, прови́дѣвъ Пресвяты́й Ду́хъ, сла́вна тя́ показа́, тѣ́мже отъ сего́ житія́ къ о́ному преше́дъ, получи́лъ еси́ та́мо съ пра́ведными весе́ліе.

Дне́сь пра́зднующе свяще́нную твою́ па́мять, святи́телю Пе́тре, я́же весели́тъ ро́дъ тво́й, воспѣва́ющій любо́вію по́двиги твоя́ и сла́вяще честно́е твое́ успе́ніе, мо́лится тебѣ́, да соблюде́ши его́ отъ всѣ́хъ бѣ́дъ и напа́стей.

Кто́ изрещи́ мо́жетъ труды́ твоя́ и бдѣ́нія ра́ди спасе́нія па́ствы твоея́, богому́дре Пе́тре, и́хже ра́ди возме́здіе отъ Бо́га по достоя́нію воспрія́лъ еси́ по сме́рти свое́й, разли́чныя неду́ги исцѣля́ти?

Богоро́диченъ: Твою́ по́мощь да́ждь ми́, Влады́чице Богома́ти, и изба́ви мя́ отъ всѣ́хъ бѣ́дъ, скорбе́й и прегрѣше́ній мои́хъ, я́ко Ты́ всѣ́хъ Изба́вителя родила́ еси́.

Конда́къ, гла́съ 3:

Наслади́мся вси́ дне́сь боже́ственнѣ, о святолю́бцы, я́ко въ настоя́щее вре́мя показа́ на́мъ не́бо преди́вныя и нетлѣ́нныя мо́щи чу́днаго святи́теля и та́инъ Боже́ственныхъ строи́теля, Петра́, іера́рха Христо́ва. Тѣ́мъ у́бо Черного́рскую звѣзду́ пресвѣ́тлую, дне́сь на́мъ изъ гро́ба возсія́вшую, въ пѣ́снехъ возвели́чимъ и, я́ко вели́каго ду́шъ на́шихъ попечи́теля и те́пла моли́твенника, умо́лимъ, къ нему́ вопію́ще и уми́льно глаго́люще: новоя́вленне во святы́хъ Пе́тре, святи́телю прему́дре, Черного́рская похвало́, мо́лимъ тя́, и́хже мно́гими труды́ и по́двиги твои́ми упа́слъ еси́, и за вся́ правосла́вныя моли́ся, во е́же спасти́ся душа́мъ на́шимъ.

Икосъ:

Яко вѣ́рный учени́къ Боже́ственнаго Спаси́теля Го́спода Іису́са Христа́, неукло́нно исполня́лъ еси́ Его́ святы́я за́повѣди. Послѣ́дуя Ему́, вездѣ́ ходи́лъ еси́, искíй по́мощи люби́мой ти́ Черного́ріи. Ты́ посѣти́въ Вѣ́ну и Берли́нъ, то́щь отту́ду возврати́лся еси́, и припа́дая всеси́льному Помо́щнику твоему́ Бо́гу, Иже тя́ укрѣпи́ побѣди́ти ага́рянъ и умири́ти сво́й наро́дъ, учи́лъ еси́ его́ дне́мъ и но́щію, я́ко бы́ти вѣ́рнымъ Бо́гу, жи́ти же между́ собо́ю въ согла́сіи и бра́тстѣй любви́, зане́ любя́й бра́та, лю́битъ Бо́га. Тѣ́мъ устро́ивъ и соедини́въ сво́й наро́дъ, мо́глъ еси́ отрази́ти вели́кую си́лу ага́рянскую и изба́витися отъ всѣ́хъ многочи́сленныхъ, и́же отъ За́пада, враго́въ, ухищре́нія лука́выхъ ко́зней злоумышля́ющихъ Черного́ріи. Тѣ́мже, ублажа́юще тя́, вопіе́мъ ти́: ра́дуйся, святи́телю Пе́тре, похвало́, ра́досте и утѣше́ніе на́ше; ра́дуйся, къ Бо́гу о на́съ те́плый моли́твенниче; ра́дуйся, учи́телю, возводя́щій о́чи на́ши къ небеси́, идѣ́же е́сть всѣ́хъ веселя́щихся жили́ще, я́коже и твое́, моля́ся о ча́дѣхъ свои́хъ, получи́ти и́мъ всѣ́мъ вѣ́чное спасе́ніе, благоугожда́я Бо́гу.

Пѣ́снь 7.

Ирмо́съ: Халде́йская пе́щь, огне́мъ распала́емая, ороша́шеся Ду́хомъ, Бо́жіимъ предстоя́ніемъ, о́троцы поя́ху: благослове́нъ еси́, Бо́же оте́цъ на́шихъ.

Въ пещи́ вся́ческихъ искуше́ній проше́лъ еси́, блаже́нне о́тче на́шъ Пе́тре, оба́че благода́тію Бо́жіею охраня́емь, вся́ враги́ своя́ сокруши́лъ еси́, зовы́й немо́лчно: благослове́нъ еси́, Бо́же оте́цъ на́шихъ.

Подража́я ре́вности апо́стола Христо́ва Петра́, ты́, святи́телю Пе́тре, дѣ́лалъ еси́ до́брая дѣла́, я́же ви́дѣвши твоя́ па́ства, прославля́етъ чудодѣ́йствующаго тобо́ю, ди́внаго во святы́хъ Свои́хъ Бо́га Изра́илева.

Душе́вныя на́ша болѣ́зни исцѣли́, умири́ на́ша волне́нія, утверди́ согла́сіе въ бли́жнихъ на́мъ лю́дехъ, моли́твами просла́вленнаго Тобо́ю, Бо́же, Твоего́ уго́дника, ускоря́ющаго на по́мощь умиле́нною душе́ю тре́бующимъ предъ Тобо́ю заступле́нія о на́съ.

Богоро́диченъ: Въ пещи́ халде́йстѣй та́инство рождества́ Твоего́ проразумѣва́я, Богоро́дице Дѣ́во, ро́ждшимся отъ Тебе́ Искупи́телемъ спасе́ніе обрѣто́хомъ и, подо́бно отроко́мъ, Сы́ну Твоему́ и Го́споду, Спа́су на́шему, благода́рно зове́мъ: благослове́нъ еси́, Бо́же оте́цъ на́шихъ.

Пѣ́снь 8.

Ирмо́съ: Ангели и небеса́, на Престо́лѣ сла́вы сѣдя́щаго, и я́ко Бо́га непреста́нно сла́вимаго, благослови́те, по́йте, и превозноси́те Его́ во вѣ́ки.

Издѣ́тска и отъ ю́ности потща́лся еси́, святи́телю Пе́тре, свою́ со́вѣсть и се́рдце съ душе́ю чи́ста Бо́гу предста́вити, тѣ́мже и Христо́съ просла́ви тя́, Ему́же вопіе́мъ: Го́спода воспѣва́йте и превозноси́те во вѣ́ки.

Ангела тя́ во пло́ти вѣ́мы, зане́ чистоту́ души́ и тѣ́ла ре́вностно соблю́лъ еси́. Ны́нѣ же водворя́ешися та́мо, идѣ́же ничто́же скве́рно вхо́дитъ, пою́ще немо́лчную пѣ́cнь Бо́гу, препѣ́тому и превозноси́мому во вѣ́ки.

Ангеловъ Творе́цъ и всея́ тва́ри Содѣ́тель, свѣти́ло добродѣ́телей яви́ тя, блаже́нне о́тче Пе́тре, Его́же си́лою укрѣпля́емь бы́вый, дости́глъ еси́ соверше́нства духо́внаго, Ца́рствіе Христо́во унаслѣ́довалъ еси́ и со святы́ми ра́достно пое́ши: Го́спода по́йте и превозноси́те Его́ во вѣ́ки.

Богоро́диченъ: Ангельское цѣлова́ніе прино́симъ Ти́ съ любо́вію, Богоро́дице Пречи́стая: ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь съ Тобо́ю! Ты́ же ра́дости нетлѣ́нныя сподо́би по до́лгу Тя́ ублажа́ющія, ро́ждшагося отъ Тебе́ Го́спода пою́щія и превознося́щія во вѣ́ки.

Пѣ́снь 9.

Ирмо́съ: Чу́жде ма́теремъ дѣ́вство, и стра́нно дѣ́вамъ дѣторожде́ніе, на Тебѣ́, Богоро́дице, обоя́ устро́ишася. Тѣ́мъ Тя́, вся́ племена́ земна́я, непреста́нно велича́емъ.

Чу́ждъ бы́лъ еси́ тщесла́внаго превозноше́нія, подава́я всѣ́мъ о́бразъ смире́нія, святи́телю Пе́тре, я́ко избѣга́ти горды́ни и въ смире́ніи ду́ха велича́ти Христа́ Жизнода́вца.

Страстьми́ коле́блющіяся и бу́рею грѣхо́вною погружа́емыя лю́ди твоего́ ро́да всегда́ сохраня́й, зане́ и́маши дерзнове́ніе ко Го́споду и моли́ся о всѣ́хъ, благоче́стно пою́щихъ и сла́вящихъ Бо́га.

Всегда́ чужда́яся пра́здности, блаже́нне о́тче Пе́тре, при́сно въ моли́твахъ, трудѣ́хъ и по́двизѣхъ о благоустрое́ніи и о спасе́ніи ввѣ́ренныхъ ти́ отъ Бо́га люде́й пожи́лъ еси́, си́лою Го́спода укрѣпля́емый, Его́же гла́сы хвале́бными немо́лчно велича́лъ еси́.

Богоро́диченъ: Чу́жды на́съ яви́, Влады́чице, вла́сти лю́таго міроде́ржца, и въ ча́съ кончи́ны на́шея на по́мощь ускори́ къ на́мъ, безпомо́щнымъ: мно́го бо мо́жетъ Ма́терня моли́тва ко Го́споду, и предъ Тобо́ю трепе́щутъ ду́си тмы́, изба́ви наси́лія и отъ лука́выхъ наважде́ній сохрани́, Всеблага́я, вся́ лю́ди Твоя́, да Тя́ ра́достными славосло́віи велича́емъ.

Свѣти́ленъ:

Іера́рше свя́те, богому́дре Пе́тре, Черного́рская сла́во, па́мять твою́ свѣ́тло пра́зднующе, мо́лимъ тя́ усе́рдно: вся́ лю́ди твоя́, о ни́хже мно́го труди́лся еси́, утверди́ въ вѣ́рѣ, въ любви́ и наде́ждѣ, я́ко да и́ми охраня́еміи, въ животѣ́ свое́мъ велича́ютъ Бо́га на́шего. [Два́жды.]

Сла́ва, и ны́нѣ, [богоро́диченъ]:

Свѣ́тъ мíрови возсія́лъ е́сть въ рождествѣ́ Твое́мъ, Пречи́стая Богома́ти. Осія́й у́бо у́мъ на́шъ, позна́ніемъ Сы́на Твоего́, се́рдце на́ше уязви́ любо́вію къ Боже́ственнымъ за́повѣдемъ, укрѣпля́я ны́ моли́твами твои́ми въ вѣ́рѣ и благодѣ́ланіи.

На хвали́техъ стихи́ры на 4, гла́съ 5:

Свѣтлѣ́йше со́лнца возсія́ всепра́зднственная па́мять твоя́, святи́телю Пе́тре, луча́ми блиста́ютъ твоя́ добродѣ́тельная дѣя́нія и озаря́ютъ вѣ́рныхъ чу́вства свѣ́томъ чуде́съ твои́хъ. Сію́ у́бо пра́зднующе, ра́достно тя́ восхваля́емъ и вѣ́рно ублажа́емъ.

Ра́дуйся, главо́ освяще́нная, жили́ще Ду́ха Пресвята́го, сосу́де избра́нный Бо́жія благода́ти! Наста́ви всѣ́хъ на́съ ходи́ти путе́мъ богоуго́дныхъ исправле́ній твои́хъ, и приклони́ся ми́лостивно ко гласо́мъ хвале́бнымъ, и́миже че́ствуемъ па́мять твою́, святи́телю Пе́тре, зане́ ты́ еси́ боля́щихъ цѣли́тель и печа́льныхъ утѣ́шитель. Помяни́ вся́ ны́ въ моли́твахъ твои́хъ ко Го́споду и испроси́ на́мъ Его́ ве́лію ми́лость.

Стра́сти тѣле́сныя и враги́ держа́вы твоея́, прилѣ́жнымъ къ Бо́гу моле́ніемъ и воздержа́ніемъ укроти́лъ еси́, змíя льсти́ваго сле́зными по́двиги умертви́лъ еси́, богоно́сне Пе́тре, и угожда́я Бо́гу па́че ины́хъ, досточу́дне, Иже тя́ и украси́ небе́сными дарова́ньми, Госпо́дь Іису́съ, Спа́съ ду́шъ на́шихъ.

Ра́дуйся, пра́вило вѣ́ры, ра́дуйся, люби́телю ро́да Се́рбскаго, блаже́нне іера́рше Пе́тре! Яко оте́чество твое́ земно́е озаря́я чудесы́, прославля́еши и по сме́рти свое́й, утвержда́еши лю́ди твоя́ въ вѣ́рѣ Правосла́внѣй, исцѣля́я неду́ги и́хъ и моля́ся Христу́ Бо́гу дарова́ти всѣ́мъ на́мъ ве́лію ми́лость.

Сла́ва, и ны́нѣ, гла́съ 4:

Дре́вле Бо́гъ, глаго́лавый отце́мъ во проро́цѣхъ, въ послѣ́докъ днíй возглаго́ла на́мъ въ Сы́нѣ, Его́же благода́тію и до дне́сь глаго́летъ на́мъ въ наста́вникахъ на́шихъ, въ животѣ́ свое́мъ поуча́ющихъ на́съ вѣ́рѣ и наде́ждѣ, по исхо́дѣ же свое́мъ увѣря́ющихъ на́съ въ любви́ соверше́ннѣй, николи́же отпа́дающей. Ихже моли́твами, Христе́, сохрани́ и спаси́ ду́ши на́ша.

Славосло́віе вели́кое. Тропа́рь свята́го. [Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ]. Ектеніи́ и отпу́стъ.НА ЛИТУРГІИ,

Блаже́нна отъ кано́на свята́го, пѣ́снь 3-я и 6-я. Проки́менъ, [гла́съ 1]: Уста́ моя́ возглаго́лютъ прему́дрость,* и поуче́ніе се́рдца моего́ ра́зумъ. Сти́хъ: Услы́шите сія́ вси́ язы́цы, внуши́те вси́ живу́щіи по вселе́ннѣй. Апо́столъ ко Евре́емъ, зача́ло 318. [Аллилу́ія, гла́съ 1: Восхва́лятся преподо́бніи во сла́вѣ, и возра́дуются на ло́жахъ свои́хъ. Сти́хъ: Сла́ва сія́ бу́детъ всѣ́мъ преподо́бнымъ его́.] Ева́нгеліе отъ Іоа́нна, зача́ло 35 [отъ полу́]. Прича́стенъ: Ди́венъ Бо́гъ во святы́хъ Свои́хъ, Бо́гъ Изра́илевъ.

Примѣчанія:
[1] Въ текстѣ ошибочно указанъ богородиченъ 6-го гласа: «Творецъ и Избавитель мой, Пречистая...»
[1] Въ текстѣ указанъ богородиченъ 8-го гласа: «Безневѣстная Дѣво, Яже Бога неизреченно заченши плотію...»
[3] См. службу свт. Иннокентію, еп. Иркутскому, по 2-мъ стихословіи сѣдаленъ, гласъ 4.

Источникъ: Србљак. — Београд: Издаjе Свети Архиjереjски Синод Српске Православне Цркве, 1986. — С. 79-89.

/ Къ оглавленію раздѣла /


Наверхъ / Къ титульной страницѣ

0