Собраніе богослужебныхъ текстовъ Православной Церкви

Русскiй Порталъ- Церковный календарь- Русская Библія- Осанна- Святоотеческое наслѣдіе- Наслѣдіе Святой Руси- Слово пастыря- Литературное наслѣдіе- Новости

Осанна
-
Гостевая книга
-
Новости
-
Написать письмо
-
Поискъ
-
Литургика
-
Канонизація святыхъ
-
Ирмологій

Домашняя молитва

Каноны
-
Акаѳисты
-
Псалтирь Божіей Матери

Евхологій

Служебникъ
-
Требникъ

Слѣдованная Псалтирь

Псалтирь
-
Канонникъ
-
Часословъ
-
Мѣсяцесловъ

Тріодь

Постная
-
Цвѣтная

Минеи

Минея Общая
-
Минеи Богослужебныя
-
Архивъ

Октоихъ

Съ 1-го по 4-й гласъ
-
Съ 5-го по 8-й гласъ

Церк.-учит. литература

«Златоустъ»

Греч. и древнерус. тексты

Греч. литург. тексты
-
Древнерус. литург. тексты

Календарь на Вашемъ сайтѣ

Ссылка для установки

Православный календарь

Новости сайтаСегодня - пятница, 19 iюля 2019 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 8.
Если вы нашли ошибку на странице, выделите ее мышкой и щелкните по этой ссылке, или нажмите Ctrl+Alt+E

ЦЕРКОВНО-БОГОСЛУЖЕБНЫЯ КНИГИ

МИНЕИ БОГОСЛУЖЕБНЫЯ (СЕНТЯБРЬ-АВГУСТЪ).

Мѣ́сяца Окто́врія въ 18-й де́нь.
Свята́го апо́стола и Евангели́ста Луки́.

[ВЕЧЕРЪ,]
На Го́споди, воззва́хъ: стихи́ры на 6, гла́съ 8. Подо́бенъ: Что́ ва́съ нарече́мъ?

Что́ тя ны́нѣ нареку́, апо́столе?* Не́бо, я́ко сла́ву Бо́жію повѣ́далъ еси́;* блиста́ніе, я́ко мíръ озаря́еши свѣ́томъ;* о́блакъ, одождя́ющь Боже́ственныя во́ды;* ча́шу му́дрости Боже́ственнѣйшую,* вино́ на́мъ источа́ющую, сердца́ веселя́щее.* Моли́ спасти́ся душа́мъ на́шимъ.

Что́ тя ны́нѣ нареку́, богопрія́тне?* Киво́тъ златы́й завѣ́та, его́же завѣща́ Христо́съ;* рѣку́, изъ рая́ истека́ющую на́мъ;* свѣти́ло, у́мный свѣ́тъ просіява́ющее;* свѣти́льникъ, Це́рковь всю́ осіява́ющій;* хлѣ́бъ жи́зни боже́ственныя трапе́зы,* крати́ръ духо́внаго пи́ва.* Моли́ спасти́ся душа́мъ на́шимъ.

Что́ тя ны́нѣ, богови́дче, нарече́мъ?* Служи́теля та́инъ дѣ́лательнѣйшаго Христо́выхъ;* ски́ніи мы́сленныя началохудо́жника му́дра,* скрижа́ли изсѣка́ющаго благода́ти;* зако́нъ написа́вшаго новѣ́йшій,* отъ Сіо́на происходя́щій* и тобо́ю проповѣ́дуемый.* Моли́ спасти́ся душа́мъ на́шимъ.

Что́ тя ны́нѣ нарече́мъ, сла́вне?* Сокро́вище небе́сныхъ даро́въ тве́рдое;* врача́ ду́шъ и тѣле́съ извѣ́стна,* Па́влова содѣ́йственника и соше́ственника,* дѣя́нія апо́стольская излага́юща.* Мно́гая, Луко́, имена́* добродѣ́тель тебѣ́ сотвори́.* Моли́ спасти́ся душа́мъ на́шимъ.

Что́ тя ны́нѣ, богоглаго́ливе, провѣща́ю?* Ученика́, я́ко на́мъ благовѣствова́лъ еси́ Христа́;* врача́, я́ко стра́сти исцѣля́еши душе́вныя;* свѣти́льника, у́мный свѣ́тъ облиста́вшаго;* степе́нь и основа́ніе вѣ́ры;* ты́ бо на́мъ написа́лъ еси́ всечестно́е Ева́нгеліе.* Моли́ спасти́ся душа́мъ на́шимъ.

Что́ тя ны́нѣ нареку́, чу́дне?* Зри́теля му́дрости уче́ній нелжи́ва,* списа́теля дѣя́ній апо́стольскихъ уче́ній,* или́ столпа́ благоче́стія непоколеби́ма,* или́ стѣ́ну Це́ркве неразруши́мую.* Мно́гая твоя́, Луко́, имена́* и бо́льшая дарова́нія.* Моли́ спасти́ся душа́мъ на́шимъ.

Сла́ва, гла́съ 6. Анато́лія:

Апо́столе Христо́въ, и Боже́ственныхъ догма́тъ списа́телю, и церко́вное утвержде́ніе: ты́ я́ко и́стинно су́щія во мра́цѣ невѣ́дѣнія сердца́, заше́дшая во глубину́ отча́янія, уврачи́лъ еси́ боговѣща́ньми и спа́слъ еси́ я́ко отъ бу́ри треволне́нія, послѣ́дователь бы́въ сосу́да избра́ннаго, Па́вла, и учени́къ. Тѣ́мъ мо́лимъ тя́, Луко́ досточу́дне, антіохíаномъ удобре́ніе, моли́ся Спа́су и Бо́гу о и́же вѣ́рою соверша́ющихъ при́сно честну́ю па́мять твою́.

И ны́нѣ, богоро́диченъ: Кто́ Тебе́ не ублажи́тъ...

На стихо́внѣ стихи́ры, гла́съ 5. Подо́бенъ: Ра́дуйся, по́стниковъ.

Благода́ть устна́мъ твои́мъ, Луко́,* о́гненнымъ язы́комъ излія́ся, апо́столе,* и язы́къ о́гненный показа́лся еси́,* словеса́ испуща́я свѣ́та,* свѣ́та досто́йнымъ проповѣ́даніемъ;* стрѣ́лы же паля́щія тмы́ жела́ющимъ,* пиша́ и уча́ честно́е Ева́нгеліе,* и воня́ жи́зненная,* жи́зни вои́стинну хотя́щимъ яви́лся еси́,* я́коже Па́велъ рече́,* его́же имѣ́лъ еси́ учи́теля:* воня́ же сме́рти па́ки жи́знь не возлюби́вшимъ.* Но на́мъ ми́ръ, и жи́знь, и свѣ́тъ пода́ждь,* и ве́лію ми́лость.

Сти́хъ: Небеса́ повѣ́даютъ сла́ву Бо́жію,* творе́ніе же руку́ Его́ возвѣща́етъ тве́рдь.

Позна́хомъ отъ слове́съ твои́хъ,* я́коже ре́клъ еси́, слове́съ утвержде́ніе,* я́же ре́клъ еси́, боже́ственнѣ таи́нниче,* поне́же писа́ти на́мъ о ве́щехъ на́чалъ еси́,* о ни́хже извѣще́нъ бы́лъ еси́,* и я́коже тебѣ́ преда́ша,* и́же испе́рва самови́дцы;* и́мже и ты́ ра́венъ бы́лъ еси́,* служи́тель Сло́ва воплоще́нія,* Его́же по воста́ніи во Еммау́сѣ ви́дѣлъ еси́* и горя́щимъ се́рдцемъ съ Клео́пою хлѣ́бъ я́лъ еси́.* Того́ боже́ственныя теплоты́* и на́ша, чту́щихъ тя́, ду́ши испо́лни.

Сти́хъ: Во всю́ зе́млю изы́де вѣща́ніе и́хъ* и въ концы́ вселе́нныя глаго́лы и́хъ.

Ра́дуйся, еди́нъ, написа́вый на́мъ, е́же ра́дуйся,* ра́дуяся, Чи́стыя Благовѣ́щеніе* и сію́ Господороди́тельницу,* ре́кша Крести́теля изъ чре́ва,* его́же написа́въ и зача́тіе, и Сло́ва воплоще́ніе,* искуше́нія же и чудеса́, словеса́ и стра́сти,* кре́стъ и сме́рть, и воста́ніе,* е́же ви́дѣлъ еси́, и восхо́дъ,* Ду́ха же соше́ствіе,* проповѣ́дникъ же дѣя́нія,* и изря́днѣе же Па́влова,* его́же показа́лся еси́ соше́ственникъ,* вра́чь же и таи́нникъ,* и свѣти́льникъ Це́ркве, ю́же соблюда́й всегда́.

Сла́ва, гла́съ 6:

Всему́дрый ло́вче, святы́й учениче́, дѣ́лателю Спа́совъ и проповѣ́дниче Того́ страсте́й, и́же тва́рь вѣ́рою претекíй и отъ пре́лести язы́ки собра́въ, и Бо́гу приве́лъ, я́ко воню́ добру́, на небеса́ пости́глъ еси́. Тѣ́мъ, предстоя́ Судіи́ всѣ́хъ, моли́ся изба́вити ны́ отъ беззако́ній на́шихъ и въ де́нь Суда́ свободи́тися отъ му́ки.

И ны́нѣ, богоро́диченъ:

Вели́кихъ дарова́ній, Чи́стая Дѣ́во Богома́ти, Ты́ сподо́билася еси́, я́ко родила́ еси́ пло́тію Еди́наго отъ Тро́ицы, Христа́ Жизнода́вца, во спасе́ніе ду́шъ на́шихъ.

Тропа́рь, гла́съ 3:

Апо́столе святый и евангели́сте Луко́, моли́ ми́лостиваго Бо́га, да прегрѣше́ній оставле́ніе пода́стъ душа́мъ на́шимъ.

Или́ се́й, гла́съ 5:

Апо́стольскихъ дѣя́ній сказа́теля и Ева́нгелія Христо́ва свѣ́тла списа́теля, Луку́ препѣ́таго, неиспи́санна су́ща Христо́вѣ Це́ркви, пѣ́сньми свяще́нными свята́го апо́стола похва́лимъ, я́ко врача́ су́ща, человѣ́ческія не́мощи, естества́ неду́ги и я́зи ду́шъ исцѣля́юща и моля́щася непреста́нно за ду́ши на́ша.

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ.НА УТРЕНИ,
На Бо́гъ Госпо́дь: тропа́рь два́жды. Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ.

По 1-й стихоло́гіи, сѣда́ленъ, гла́съ 3:

Пріиди́те вси́, апо́стола Луку́ восхва́лимъ, я́ко ко́рмчія, и́дольскую бо ле́сть упраздни́ и къ свѣ́ту жи́зни возведе́, и въ Тро́ицу вѣ́ровати научи́. Тѣ́мже дне́сь благоче́стно того́ почита́юще вѣ́рніи, сла́вимъ Христа́ Бо́га на́шего. [Два́жды.]

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ:

Ра́дуйся, Марíе, Дѣ́во Ма́ти, горо́ свята́я, Еде́мскій раю́, изъ Нея́же роди́ся Христо́съ Бо́гъ, безсѣ́менное Сло́во, Имже жи́знь мíрови прозябе́.

По 2-й стихоло́гіи, сѣда́ленъ, гла́съ 3. Подо́бенъ: Красотѣ́ дѣ́вства.

Путеше́ствовавъ ты́ по воста́ніи, Луко́ всесвяще́нне, съ Клео́пою про́чее во гра́дъ Еммау́съ, вопроше́ніе творя́щу ти́, предста́ Госпо́дь о́бразомъ прикрове́нъ, а́біе же пріе́мъ хлѣ́ба пода́ніе, позна́лъ еси́ Спа́са, Его́же моли́ дарова́ти на́мъ ве́лію ми́лость. [Два́жды.]

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ:

Яко невоздѣ́ланная, Дѣ́во, лоза́, краснѣ́йшій Гро́здь прозябла́ еси́, источа́ющь на́мъ вино́ спасе́нія, всѣ́хъ веселя́щее ду́ши же и тѣлеса́. Тѣ́мже я́ко вину́ Тя до́брыхъ блажа́ще при́сно, со а́нгеломъ вопіе́мъ Ти́: ра́дуйся, Обра́дованная.

Оба кано́на окто́иха безъ му́ченичновъ, и апо́стола на 6, гла́съ 8.

Пѣ́снь 1.

Ирмо́съ: Пѣ́снь возсле́мъ, лю́діе, чу́дному Бо́гу на́шему, свободи́вшему Изра́иля отъ рабо́ты, пѣ́снь побѣ́дную пою́ще и вопію́ще: пои́мъ Тебѣ́, еди́ному Влады́цѣ.

Колесни́ца Бо́жія пресвѣ́тлая бы́лъ еси́, Всесвято́е нося́ Имя предъ человѣ́ки, Луко́ всече́стне, колесни́цы и триста́ты пре́лести погружа́я крѣ́пко.

Струю́ пріи́мъ жи́зни, зно́емъ изсыха́емый безбо́жія, напои́лъ еси́ мíръ, Луко́ всеблаже́нне, ту́чами богоразу́мія, изъ чре́ва твоего́ изска́чущими.

Блиста́ніемъ Ду́ха, Луко́, и житія́ чистото́ю озаря́емъ, я́ко мо́лнія, треблаже́нне, богода́нно сія́лъ еси́ все́й вселе́ннѣй, просвѣща́я вѣ́рныхъ сердца́.

Богоро́диченъ: Ра́дуйся, всесвяты́й хра́ме, руно́ богоро́сное, запеча́танный исто́чниче безсме́ртныя струи́, ста́до Твое́, Влады́чице, сохраня́й отъ всѣ́хъ ра́тныхъ неплѣни́мо.

Катава́сія: Отве́рзу уста́ моя́...

Пѣ́снь 3.

Ирмо́съ: Нѣ́сть свя́тъ, я́ко Госпо́дь, и нѣ́сть пра́веденъ, я́ко Бо́гъ на́шъ, Его́же пое́тъ вся́ тва́рь: нѣ́сть пра́веденъ, па́че Тебе́, Го́споди.

Возсія́въ, я́ко со́лнце, проповѣ́даніемъ, Це́ркве украси́лъ еси́, Луко́, утвержде́ніе, пре́лести мглу́ теплото́ю вѣ́ры истаи́въ, всеблаже́нне.

Скрижа́ли изсѣ́клъ еси́ боголѣ́пныя отъ ка́мене, пребога́те, Бо́жія воплоще́нія, оско́рдъ имѣ́я боже́ственный язы́къ тво́й, и уста́ богодухнове́нная.

Во о́блакъ всесвѣ́тлый входя́й и о́блакомъ покрыва́емь, прія́лъ еси́, прему́дре, Но́вый Зако́нъ, пе́рстомъ Ду́ха пи́санный на се́рдцы твое́мъ.

Богоро́диченъ: Нѣ́сть непоро́чны, я́ко Ты́, Влады́чице, и нѣ́сть пречи́сты, па́че Тебе́, Всенепоро́чная: во чре́вѣ бо Бо́га Сло́ва вмѣсти́ла еси́, еди́наго Многоми́лостиваго.

Сѣда́ленъ, гла́съ 8. Подо́бенъ: Му́дрости.

Яко соше́ственникъ Па́вловъ яви́вся, разли́чныя бѣды́ терпѣли́внѣ претерпѣ́лъ еси́, всехва́льне Госпо́день апо́столе, и тече́ніе страда́ніемъ соверши́въ вѣ́ры. Съ ни́мъ въ вы́шнихъ весели́шися, блаже́нне. Тѣ́мъ и мíру Христо́во Ева́нгеліе проповѣ́давъ, просвѣти́лъ еси́ подсо́лнечную всю́, Луко́ всече́стне. Моли́ Христа́ Бо́га грѣхо́въ оставле́ніе пода́ти, пра́зднующимъ любо́вію святу́ю па́мять твою́. [Два́жды.]

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ:

Со́лнца о́блаче разу́мнаго, Боже́ственнаго Свѣ́та свѣти́льниче златокова́нный, Нескве́рная, Небла́зная, Всенепоро́чная Влады́чице, омраче́нную ду́шу мою́ ослѣпле́ніемъ страсте́й безстра́стія заре́ю просвѣти́, молю́ся, и оскверне́нное мое́ се́рдце омы́й пото́ки умиле́нія, покая́нія же слеза́ми, и отъ тимѣ́нія мя́ очи́сти дѣ́лъ мои́хъ, да любо́вію зову́ Ти: Богоро́дице Приснодѣ́во, моли́ Христа́ Бо́га прегрѣше́ній оставле́ніе пода́ти ми́, Тебе́ бо имѣ́ю наде́жду, ра́бъ Тво́й.

Пѣ́снь 4.

Ирмо́съ: Изъ горы́ приосѣне́нныя, Сло́ве, проро́къ, еди́ныя Богоро́дицы, хотя́ща воплоти́тися, богови́дно усмотри́, и со стра́хомъ славосло́вяше си́лу Твою́.

Мо́ре язы́ковъ смути́лъ еси́, богому́дре, ко́нь бы́въ Всецаря́, сла́ное невѣ́рствіе со́лію боже́ственною ослажда́я, присносла́вне.

Лу́къ Христо́съ напря́гъ, пусти́ стрѣлу́ тя́, Луко́, свѣ́тло обощре́ну, луча́ми сія́юща благоче́стія и просвѣща́юща на́ша ду́ши.

Стра́сти ду́шъ ку́пно и тѣле́съ твои́хъ пѣвце́въ уврачи́, всеблаже́нне, та́инственнымъ рукодѣ́ланіемъ, грѣха́ гни́лость изрѣ́зуя, всему́дре.

Богоро́диченъ: Невѣ́сто Бо́жія, Марíе Богороди́тельнице, изба́ви мя́ лю́тыхъ прегрѣше́ній и бѣ́дъ, и къ тишины́ приста́нищу и спасе́нія Твои́ми моли́твами напра́ви.

Пѣ́снь 5.

Ирмо́съ: Утренююще вопіе́мъ Ти́: Го́споди, спаси́ ны, Ты́ бо еси́ Бо́гъ на́шъ, ра́звѣ Тебе́, ино́го не вѣ́мы.

Яко роса́ съ небе́съ спа́дающи, яви́лся еси́, пре́лести зно́й разоря́я словесы́ твои́ми.

Стра́хъ во чре́вѣ твое́мъ боже́ственный заче́нъ, спасе́ніе породи́лъ еси́ заблу́ждшимъ, апо́столе.

На го́ру возше́дъ, всеблаже́нне, добродѣ́телей, всѣ́мъ Ева́нгеліе Ца́рствія проповѣ́далъ еси́.

Богоро́диченъ: Марíе, Богоро́дице безневѣ́стная, наде́жды враго́въ су́етны сотвори́ и пою́щія Тя́ возвесели́.

Пѣ́снь 6.

Ирмо́съ: Ри́зу мнѣ́ пода́ждь свѣ́тлу, одѣя́йся свѣ́томъ, я́ко ри́зою, многоми́лостиве Христе́ Бо́же на́шъ.

Му́дрости ча́шу испи́въ, напои́лъ еси́ всѣ́хъ позна́нія Спа́са Христа́, Луко́ всему́дре.

Па́влу соисхо́дникъ избра́вся, Луко́ всеблаже́нне, язы́ки улови́лъ еси́ мре́жею, богоглаго́льниче, догма́товъ твои́хъ.

Облакъ, ту́чу жи́зни на́мъ одождя́ющь, яви́лся еси́, апо́столе, отъ исто́чникъ спасе́нія истека́ющую.

Богоро́диченъ: Куми́ровъ Разруши́тель я́ко Бо́гъ, бы́вшее Рождество́ Твое́, Марíе Богоневѣ́сто, покланя́емо е́сть со Отце́мъ и Ду́хомъ.

Конда́къ, гла́съ 2. Подо́бенъ: Тве́рдыя.

Истиннаго благоче́стія проповѣ́дника и та́инъ неизрече́нныхъ ри́тора, звѣзду́ церко́вную, Луку́ боже́ственнаго восхва́лимъ: Сло́во бо его́ избра́, съ Па́вломъ му́дрымъ язы́ковъ учи́теля, Еди́нъ вѣ́дый серде́чная.

Икосъ:

Зна́ніемъ обогати́вся го́рнѣйшимъ отъ руки́ Влады́чни, вруче́нъ бы́лъ еси́ язы́ковъ жребіоиму́ществу, всехва́льне. Тѣ́мъ, житіе́ распали́въ Сло́вомъ, страна́мъ законополо́жникъ, Луко́, яви́лся еси́, па́че Моисе́я: пе́рстомъ Бо́жіимъ, я́ко скрижа́ли богоначерта́нныя, тобо́ю сложи́вшася Ду́хомъ, Боже́ственную уясни́лъ еси́ вѣ́ру. Тѣ́мъ и Христо́съ тя́ просла́ви, Еди́нъ вѣ́дый серде́чная.

Пѣ́снь 7.

Ирмо́съ: Отроцы богочести́віи въ Вавило́нѣ, о́бразу злато́му не поклони́шася, но посредѣ́ пе́щи о́гненныя, ороша́еми, пѣ́снь воспѣва́ху, глаго́люще: превозноси́мый отце́въ и на́шъ Бо́же, благослове́нъ еси́.

Учени́къ неизрече́нныхъ та́инъ Христа́ Бо́га вѣ́ренъ бы́въ, Ева́нгеліе Сего́ Боже́ственное проповѣ́далъ еси́ вѣ́рнымъ, всему́дре, глаго́лющимъ: превозноси́мый отце́въ и на́съ Бо́же, благослове́нъ еси́.

Утворе́ніи добродѣ́телей укра́шенъ яви́лся еси́, Луко́ всеблаже́нне, Боже́ственнаго благолѣ́пія заря́ми просвѣща́емь, и вопія́ непреста́нно Творцу́ твоему́: превозноси́мый отце́въ и на́съ Бо́же, благослове́нъ еси́.

Испуща́я свѣтоно́сныя лучи́, я́коже въ нощи́ заря́ явля́емь, пре́лести тму́ сія́ніемъ слове́съ твои́хъ, благоче́стно взыва́я, отгна́лъ еси́: превозноси́мый отце́въ и на́съ Бо́же, благослове́нъ еси́.

Богоро́диченъ: Имѣ́я житіе́, сло́вомъ, богови́дче, му́дрости просвѣще́но, Луко́, Дѣ́вы Рождество́ я́вственно исписа́лъ еси́, и ико́нами любе́зно вообрази́лъ еси́. Ейже покланя́емся вѣ́рно, Христа́ сла́вяще.

Пѣ́снь 8.

Ирмо́съ: На горѣ́ святѣ́й просла́вльшася, и въ купинѣ́ огне́мъ Приснодѣ́вы Моисе́ови та́йну я́вльшаго, Го́спода по́йте и превозноси́те во вся́ вѣ́ки.

Росода́тельною му́дростію слове́съ твои́хъ и ту́чами благода́ти Боже́ственныя пре́лести пе́щь погаси́лъ еси́, вѣ́стникъ Госпо́день и священнопроповѣ́дникъ, богому́дре, бы́въ.

Яко кра́сныя но́ги твоя́, всеблаже́нне, ми́ръ благовѣству́ющаго, вся́къ у́мъ преизвѣ́стно преиму́щь, Его́же превозно́симъ и славосло́вимъ во вѣ́ки вся́.

Свѣ́тъ мíра просвѣща́ти во тмѣ́ сѣдя́щія яви́ тя Христо́съ, Отча существа́ Сія́ніе, Госпо́дь Сла́вы, Его́же превозно́симъ во вѣ́ки.

Богоро́диченъ: Во утро́бѣ всели́вшагося Дѣ́вы и отъ Нея́ стра́шно и па́че сло́ва дре́вняго Ада́ма обнови́вшаго Го́спода, пое́мъ и славосло́вимъ во вѣ́ки.

Пѣ́снь 9.

Ирмо́съ: Тя́, неискусобра́чную Ма́терь Бо́га Вы́шняго, Тя́, па́че ума́ ро́ждшую сло́вомъ вои́стинну Бо́га, вы́шшую пречи́стыхъ Си́лъ, немо́лчными славословле́ніи велича́емъ.

Проповѣ́дникъ бы́лъ еси́ всемíрнаго спасе́нія ева́нгельскимъ проповѣ́даніемъ, свяще́нная же и благознамени́тая труба́, вдохнове́ніемъ ды́шущи Ду́ха, показа́лся еси́, священноглаго́льниче всече́стне.

Дѣя́ніи украша́емь Спа́совыхъ апо́столовъ, сія́ отъ Бо́га подви́жимь, вѣ́рнымъ написа́лъ еси́, я́коже о́бразъ одушевле́нный, при́сно пребыва́ющь, объяви́въ, священнопроповѣ́дниче всесла́вне.

Ста́лъ еси́ у́бо, Луко́, я́коже пости́гъ, богонача́льниче, жела́ній кра́йнѣйшее, Христу́ бо предста́лъ еси́, подае́маго отъ Него́ насыща́яся боговидѣ́нія. Тѣ́мже тя́ вси́ ублажа́емъ.

Богоро́диченъ: Тя́, Непристу́пнаго Бо́га носи́вшую на объя́тіихъ, на небесѣ́хъ пое́маго отъ вся́кія си́лы и Тобо́ю на́мъ да́рующа всегда́ спасе́ніе, Богома́ти, велича́емъ.

Свѣти́ленъ. Подо́бенъ: Со ученики́.

Луко́, Христо́въ апо́столе, таи́нниче неизрече́нныхъ и язы́ковъ учи́телю, съ Па́вломъ боже́ственнымъ, и Пречи́стою Богоро́дицею, Ея́же боже́ственную ико́ну отъ любве́ изобрази́лъ еси́, моли́, богови́дче, о на́съ, блажа́щихъ тя́ и соверша́ющихъ свяще́нное твое́ успе́ніе, всему́дре тайноглаго́льниче.

Сла́ва, и́нъ. Подо́бенъ: Ду́хомъ во святи́лищи.

Яко ученика́ благода́ти и спослѣ́дователя Па́влова, и словопи́сца изя́щнѣйша Боже́ственнаго Ева́нгелія похва́лимъ; Сло́ва бо воплоще́ніе и вочеловѣ́ченіе, и стра́сти, блаже́нне, проповѣ́далъ еси́. Тѣ́мъ соше́дшеся вѣ́рно, Луко́, досто́йно тя́ почита́емъ.

И ны́нѣ, богоро́диченъ:

Неизрече́нно бы́сть рожде́ніе пренепоро́чныя Невѣ́сты, я́ко бы́вши чистѣ́йшій хра́мъ, Богоро́дице, совѣ́томъ бо превѣ́чнымъ въ Тя́ все́льшася, родила́ еси́ Бо́га Сло́ва. Тѣ́мъ пою́ще Рождество́ Твое́, велича́емъ досто́йно, Всенепоро́чная.

На хвали́техъ стихи́ры, на 4, гла́съ 1. Подо́бенъ: Облакъ Тя́ свѣ́та.

Христо́ва ученика́,* Ева́нгелія списа́теля мудрѣ́йша,* сосу́да избра́нна кра́сна,* о́бразъ одушевле́нъ, вѣ́рніи,* его́же во всѣ́хъ це́рквахъ похвала́,* Луку́ апо́стола въ пѣ́снехъ почти́мъ,* то́й бо проповѣ́да Бо́жія пресла́вная чудеса́,* просвѣти́въ я́же на земли́ богосло́вія луча́ми,* бла́гости ра́ди.

Ду́шъ врачевству́, па́че тѣле́съ* научи́вся хи́трости, му́дре,* и обою́ду вседо́бръ показа́лся еси́,* Бо́жіею му́дростію вдохнове́нъ;* е́юже врачу́я ду́ши же и тѣлеса́,* Луко́ всеблаже́нне,* призыва́еши къ позна́нію,* восперя́еши къ жела́нію Бо́жію,* человѣ́ки всегда́ возво́диши на не́бо,* и о всѣ́хъ мо́лишися,* восхваля́ющихъ тя́.

Удицею слове́сною,* я́же во глубинѣ́ невѣ́дѣнія,* я́ко ры́бы, вну́трь вше́дшія,* привле́клъ еси́ къ позна́нію Бо́жію;* Христу́ пи́щу добру́ прине́слъ еси́, всеблаже́нне,* че́сть достодо́лжную, жи́знь нетлѣ́нную,* Луко́ свяще́ннѣйшій.* Тѣ́мъ и апо́столъ Христо́въ бы́лъ еси́,* му́дрый благовѣ́стникъ,* сказа́тель дѣ́ятельныхъ дѣ́лъ благода́ти.

Гла́съ 8. Лео́нта маги́стра:

Пріиди́те, вся́ тва́рь,* и́стинно врача́ духо́внаго* и Спа́сова ученика́, Луку́ приснопа́мятнаго,* пѣ́сньми похва́лимъ:* се́й бо безбо́жія неду́гъ* пома́заніемъ Христо́вы купѣ́ли уврачева́,* и рѣка́ми богото́чныхъ во́дъ отъ у́стъ,* одушевле́нная се́ла Ева́нгелія напои́.* Тѣ́мъ изы́де проро́чески вѣща́ніе его́ во вселе́нную,* и мо́лится спасти́ся душа́мъ на́шимъ.

Сла́ва, гла́съ то́йже:

Дави́дски, соше́дшеся, вѣ́рніи, въ пѣ́снехъ та́йному витíи Сло́ва, Луцѣ́ воззове́мъ: язы́къ тво́й тро́сть пи́сменника яви́ся, Христа́ Скоропи́сца украша́я зра́ки, къ ра́зуму язы́ковъ Боже́ственнаго позна́нія; въ не́мже проповѣ́далъ еси́ Ева́нгеліе и ку́пно апо́столовъ дѣя́нія списа́въ. Тѣ́мъ, предстоя́ Тро́ицѣ и Бо́гу, моли́ся о душа́хъ на́шихъ.

И ны́нѣ, богоро́диченъ:

Влады́чице, пріими́ моли́твы ра́бъ Твои́хъ, и изба́ви на́съ отъ вся́кія ну́жды и печа́ли.

Славосло́віе вели́кое, [ектеніи́] и отпу́стъ.НА ЛИТУРГІИ,

Блаже́нна отъ кано́на апо́стола, пѣ́снь 3-я и 6-я, [на 8]. Проки́менъ, гла́съ 8: Во всю́ зе́млю изы́де вѣща́ніе и́хъ, и въ концы́ вселе́нныя глаго́лы и́хъ. Сти́хъ: Небеса́ повѣ́даютъ сла́ву Бо́жію, [творе́ніе же руку́ Его́ возвѣща́етъ тве́рдь]. Апо́столъ къ Колосса́емъ, зача́ло 260, отъ полу́. Аллилу́ія, гласъ 1: Исповѣ́дятъ небеса́ чудеса́ Твоя́, Го́споди, [и́бо и́стину Твою́ въ це́ркви святы́хъ. Сти́хъ: Бо́гъ прославля́емь въ совѣ́тѣ святы́хъ]. Ева́нгеліе Луки́, зача́ло 51. Прича́стенъ: Во всю́ зе́млю изы́де вѣща́ніе и́хъ, [и въ концы́ вселе́нныя глаго́лы и́хъ].

Источникъ: Минíа, мѣ́сяцъ Окто́врій. — М.: Въ до́мѣ Патрíаршемъ, 1689. — Л. 183 об. – 191 об.

/ Къ оглавленію раздѣла /


Наверхъ / Къ титульной страницѣ

0