Собраніе богослужебныхъ текстовъ Православной Церкви

Русскiй Порталъ- Церковный календарь- Русская Библія- Осанна- Святоотеческое наслѣдіе- Наслѣдіе Святой Руси- Слово пастыря- Литературное наслѣдіе- Новости

Осанна
-
Гостевая книга
-
Новости
-
Написать письмо
-
Поискъ
-
Литургика
-
Канонизація святыхъ
-
Ирмологій

Домашняя молитва

Каноны
-
Акаѳисты
-
Псалтирь Божіей Матери

Евхологій

Служебникъ
-
Требникъ

Слѣдованная Псалтирь

Псалтирь
-
Канонникъ
-
Часословъ
-
Мѣсяцесловъ

Тріодь

Постная
-
Цвѣтная

Минеи

Минея Общая
-
Минеи Богослужебныя
-
Архивъ

Октоихъ

Съ 1-го по 4-й гласъ
-
Съ 5-го по 8-й гласъ

Церк.-учит. литература

«Златоустъ»

Греч. и древнерус. тексты

Греч. литург. тексты
-
Древнерус. литург. тексты

Календарь на Вашемъ сайтѣ

Ссылка для установки

Православный календарь

Новости сайтаСегодня - понедѣльникъ, 15 iюля 2019 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 10.
Если вы нашли ошибку на странице, выделите ее мышкой и щелкните по этой ссылке, или нажмите Ctrl+Alt+E

ЦЕРКОВНО-БОГОСЛУЖЕБНЫЯ КНИГИ

МИНЕИ БОГОСЛУЖЕБНЫЯ (СЕНТЯБРЬ-АВГУСТЪ).

Мѣ́сяца Окто́врія въ 10-й де́нь.
Слу́жба преподо́бнымъ отце́мъ ста́рцемъ, и́же въ Оптинѣ пу́стыни подвиза́вшимся.

НА ВЕЛИЦѢЙ ВЕЧЕРНИ,
Пое́мъ Блаже́нъ му́жъ: 1-й антифо́нъ. На Го́споди воззва́хъ: стихи́ры на 8, гласъ 4: Подо́бенъ: Яко до́бля.

Преподо́бніи ста́рцы Оптинстіи,* вы и́го Христо́во взе́мше,* посто́мъ и моли́твами* и ча́стыми бдѣ́ніи потруди́вшеся,* просія́сте наде́ждею и вѣ́рою,* наипа́че же любо́вію,* я́же е́сть глава́ добродѣ́телемъ,* е́юже согрѣва́сте* приходя́щія къ ва́мъ. [Два́жды.]

Послуша́нія усе́рдніи подви́жницы,* во́ли своя́ покори́вшіи* окормле́нію оте́цъ свои́хъ,* духо́внѣ ва́съ породи́вшихъ,* воспрія́сте по́мощь на сопроти́вника* глубоча́йшее смире́ніе,* и́мже разруши́сте ко́зни вра́жія,* ничто́же бо мо́жетъ вра́гъ* на смире́нныя.

Правосла́вныхъ люде́й окорми́теліе,* вы́ апо́стольски взыва́сте:* ничто́же ны́ разлучи́ть отъ любве́ Бо́жія.* Вы́ ху́ждшее покори́сте лу́чшему* и пло́ть порабо́тисте ду́ху,* тѣ́мъ яви́стеся свѣти́льницы Це́ркве,* не подъ спу́домъ, но на свѣ́щницѣ поста́влени,* да просла́вятъ Отца́ Небе́снаго* ви́дящіи дѣла́ ва́ша.

Ины стихи́ры, гла́съ 8. Подо́бенъ: О, пресла́внаго чудесе́!

О, пресла́внаго чудесе́!* посредѣ́ жите́йскія молвы́* отцы́ богому́дріи* несмуще́но се́рдце сохрани́ша,* пребыва́юще съ человѣ́ки тѣле́снѣ,* мы́сленнѣ же Бо́гу предстоя́ще,* покрыва́еми кро́вомъ крилу́ Его́,* нося́щіи ду́хъ ми́ренъ,* и́мже мно́ги ко Христу́ привлеко́ша. [Два́жды.]

О, моли́твенницы пребога́тіи,* Ду́ха Свята́го орга́ни,* глаго́юще моли́тву непреста́нную* въ се́рдцѣ сокруше́нномъ и смире́нномъ,* просія́сте а́нгельскимъ безстра́стіемъ,* и сего́ ра́ди показа́стеся* вра́чеве душа́мъ и тѣлесе́мъ,* пощади́те и спаси́те на́съ,* мно́гими страстьми́ обурева́емыя.

О, ста́рцы преподо́бніи,* Ду́ха Свята́го сосу́ди,* дарова́ніи благода́тными* назда́вшіи Це́рковь Христо́ву,* вы́ поревнова́сте духо́внымъ,* проро́чества да́ръ стяжа́вше,* глаго́люще человѣ́комъ поле́зная* въ назида́ніе и утѣше́ніе,* проро́комъ дре́внимъ уподо́бльшеся.

Сла́ва, гла́съ 6:

Узы разрѣ́шше страсте́й,* прилѣпи́стеся любви́ благи́хъ,* во Христа́ облеко́стеся,* воздержа́ніемъ и смире́ніемъ наслѣ́дницы бы́вше вы́шняго живота́,* тѣ́мже отъ трудо́въ обрѣ́тше упокое́ніе,* досто́йно ра́дуетеся съ го́рними си́лами,* преподо́бніи отцы́ Оптинстіи,* прегрѣше́ній оставле́ніе испроси́те* пра́зднующимъ любо́вію святу́ю па́мять ва́шу.

И ны́нѣ, богоро́диченъ, гла́съ то́йже: Кто́ Тебе́ не ублажи́тъ...
Вхо́дъ, проки́менъ дне́, и чте́нія три́:

Прему́дрости Соломо́новы чте́ніе.

Пра́ведникъ, а́ще пости́гнетъ сконча́тися, въ поко́и бу́детъ. Осу́дитъ же пра́ведникъ умира́яй живу́щія нечести́выя. У́зрятъ бо кончи́ну пра́веднаго и не разумѣ́ютъ, что́ совѣща́ша о не́мъ, я́ко пове́ржетъ Госпо́дь нечести́выя безгла́сны ни́цъ и поколе́блетъ и́хъ отъ основа́ній, и до послѣ́дняго исче́знутъ въ болѣ́зни, и па́мять и́хъ поги́бнетъ. Пріи́дутъ бо въ помышле́ніе согрѣше́ній свои́хъ ужа́сни, и обличи́тъ и́хъ сопроти́въ беззако́нія и́хъ. Тогда́ ста́нетъ въ дерзнове́ніи мно́зѣ пра́ведникъ предъ лице́мъ оскорби́вшихъ его́ и отмета́ющихъ труды́ его́. Ви́дѣвше же его́, смяту́тся стра́хомъ мно́гимъ и ужа́снутся о пресла́вномъ спасе́ніи его́. Реку́тъ бо въ себѣ́, ка́ющеся, и въ тѣснотѣ́ ду́ха воздо́хнутъ и реку́тъ: се́й бѣ́, его́же имѣ́хомъ нѣ́когда въ посмѣ́хъ и въ при́тчу поноше́нія, безу́мніи, житіе́ его́ вмѣни́хомъ неи́стово и кончи́ну его́ безче́стну. Ка́ко вмѣни́ся въ сынѣ́хъ Бо́жіихъ, и во святы́хъ жре́бій его́ е́сть? У́бо заблуди́хомъ отъ пути́ и́стиннаго, и пра́вды свѣ́тъ не облиста́ на́мъ, и со́лнце не возсія́ на́мъ. Беззако́нныхъ испо́лнихомся сте́зь и поги́бели, и ходи́хомъ стези́ непрохо́дны, пути́ же Госпо́дня не разумѣ́хомъ.

При́тчей чте́ніе.

Па́мять пра́веднаго съ похвала́ми, и благослове́ніе Госпо́дне на главѣ́ его́. Блаже́нъ человѣ́къ, и́же обрѣ́те прему́дрость, и сме́ртенъ, и́же увѣ́дѣ ра́зумъ. Лу́чше бо сію́ купова́ти, не́жели зла́та и сребра́ сокро́вища. Честнѣ́йшая же е́сть ка́меній многоцѣ́нныхъ, все́ же честно́е недосто́йно ея́ е́сть. Долгота́ бо дне́й и лѣ́та живота́ въ десни́цѣ ея́, въ шу́йцѣ же ея́ бога́тство и сла́ва. Отъ у́стъ ея́ исхо́дитъ пра́вда, зако́нъ же и ми́лость на язы́цѣ но́ситъ. Послу́шайте у́бо мене́, о ча́да, честна́я бо реку́, и блаже́нъ человѣ́къ, и́же пути́ моя́ сохрани́тъ: исхо́ди бо мои́ — исхо́ди живота́, и уготовля́ется хотѣ́ніе отъ Го́спода. Сего́ ра́ди молю́ ва́съ и предлага́ю мо́й гла́съ сыново́мъ человѣ́ческимъ. Я́ко а́зъ, прему́дрость, устро́ихъ совѣ́тъ, и ра́зумъ и смы́слъ азъ призва́хъ. Мо́й совѣ́тъ и утвержде́ніе, мо́й ра́зумъ, моя́ же крѣ́пость. Азъ мене́ лю́бящія люблю́, и́щущіи же мене́ обря́щутъ благода́ть. Разумѣ́йте у́бо, незло́бивіи, кова́рство, ненака́заніи же, прилага́йте сердца́. Послу́шайте мене́ и па́ки, честна́я бо реку́, и отве́рзу отъ усте́нъ пра́вая, я́ко и́стинѣ поучи́тся горта́нь мой, ме́рзки же пре́до мно́ю устны́ лжи́выя. Съ пра́вдою вси́ глаго́лы у́стъ мои́хъ, ничто́же въ ни́хъ стро́потно, ниже́ развраще́нно. Вся́ пра́ва су́ть разумѣва́ющимъ и про́ста обрѣта́ющимъ ра́зумъ. Науча́ю бо ва́съ и́стинѣ, да бу́детъ о Го́сподѣ наде́жда ва́ша, и испо́лнитеся Ду́ха.

Прему́дрости Соломо́новы чте́ніе.

Уста́ пра́веднаго ка́плютъ прему́дрость, устнѣ́ же муже́й му́дрыхъ вѣ́дятъ благода́ть. Уста́ му́дрыхъ поуча́тся прему́дрости, пра́вда же избавля́етъ и́хъ отъ сме́рти. Сконча́вшуся му́жу пра́ведну, не поги́бнетъ наде́жда. Сы́нъ бо пра́веденъ ражда́ется въ живо́тъ и во благи́хъ свои́хъ пло́дъ пра́вды объи́метъ. Свѣ́тъ пра́веднымъ всегда́, и отъ Го́спода обря́щутъ благода́ть и сла́ву. Язы́къ му́дрыхъ до́брая свѣ́сть, и въ се́рдцѣ и́хъ почíетъ му́дрость. Лю́битъ Госпо́дь преподо́бная сердца́, прія́тни же Ему́ вси́ непоро́чніи въ пути́. Му́дрость Госпо́дня просвѣща́етъ лице́ разу́мнаго: постига́етъ бо жела́ющія ю́, пре́жде да́же разумѣ́ти ю́, и удо́бь у́зрится отъ лю́бящихъ ю́. Утреневавый къ не́й не утруди́тся, и бдя́й ея́ ра́ди вско́рѣ безъ печа́ли бу́детъ. Яко досто́йныхъ ея́ сама́ обхо́дитъ, и́щущи, и во стезя́хъ ея́ явля́ется и́мъ благопріе́мнѣ. Му́дрости никогда́же одолѣ́етъ зло́ба. Си́хъ ра́ди и рачи́тель бы́хъ добро́ты ея́, и возлюби́хъ ю́, и поиска́хъ отъ ю́ности моея́. И взыска́хъ невѣ́сту привести́ себѣ́, я́ко всѣ́хъ Влады́ка возлюби́ ю́. Таи́бница бо е́сть Бо́жія хи́трости и обрѣта́тельница дѣ́лъ Его́. Труды́ ея́ су́ть добродѣ́тели: цѣлому́дрію же и ра́зуму та́ учи́тъ, пра́вдѣ и му́жеству, и́хже потре́бнѣе ничто́же е́сть въ житіи́ человѣ́комъ. Аще же и мно́гаго иску́сства жела́етъ кто́, вѣ́сть дре́вняя, и бы́ти хотя́щая разсмо́тритъ. Свѣ́сть изви́тія слове́съ и разрѣше́нія гада́ній, зна́менія и чудеса́ проразумѣ́етъ, и сбытія́ време́нъ и лѣ́тъ, и всѣ́мъ совѣ́тникъ е́сть бла́гъ. Яко безсме́ртіе е́сть въ не́й и благосла́віе во обще́ніи слове́съ ея́. Сего́ ра́ди бесѣ́довахъ ко Го́споду, и помоли́хся Ему́, и рѣ́хъ отъ всего́ се́рдца моего́: Бо́же отце́въ и Го́споди ми́лости, сотвори́вый вся́ сло́вомъ Твои́мъ и му́дростію Твое́ю устро́ивый человѣ́ка, да владѣ́етъ бы́вшими отъ Тебе́ тварьми́ и да управля́етъ мíръ въ преподо́біи и пра́вдѣ. Да́ждь ми́ Твои́хъ Престо́ловъ присѣдя́щую прему́дрость и не отлучи́ мене́ отъ о́трокъ Твои́хъ, я́ко а́зъ ра́бъ Тво́й и сы́нъ рабы́ни Твоея́. Посли́ ю́ съ Небе́съ отъ свята́го жили́ща Твоего́ и отъ Престо́ла сла́вы Твоея́, да, су́щи со мно́ю, научи́тъ мя́, что́ благоуго́дно е́сть предъ Тобо́ю, и наста́витъ мя́ въ ра́зумъ, и сохрани́тъ мя́ въ сла́вѣ свое́й. Помышле́нія бо сме́ртныхъ вся́ боязли́ва и погрѣши́тельна умышле́нія и́хъ.

На литíи стихи́ра, гла́съ 2:

Яви́ на́мъ ди́вный во святы́хъ свои́хъ Бо́гъ,* но́выя подви́жники благоче́стія,* преподо́бныя ста́рцы Оптинскія,* и́же въ Бо́зѣ пребыва́юще,* узрѣ́ша Христо́ву добро́ту,* осія́еми та́йно боже́ственными свѣтлостьми́.

Гла́съ 4:

Не да́сте сна́ очесе́мъ ва́шимъ, блаже́нніи,* ни вѣ́ждомъ дрема́нія,* до́ндеже достиго́сте въ любо́вь Бо́жію,* я́же излія́ся изоби́льно на вы́,* тѣ́мже воспрія́сте боже́ственная дарова́нія,* душетлѣ́нныя стра́сти исцѣля́ете,* и неду́ги вѣ́рою врачу́ете,* и отго́ните скве́рныя ду́хи,* отцы́ преподо́бніи, моли́те о душа́хъ на́шихъ.

Сла́ва, гла́съ 5:

Пріиди́те, благоче́стія ревни́тели,* отцы́ на́ша духо́вныя похва́лимъ:* Леони́да, Моисе́я и Анто́нія,* Исаа́кія, Мака́рія и Анато́лія,* съ ни́миже Иларіо́на и Варсано́фія,* со Іо́сифомъ вели́каго Амвро́сія,* ина́го Анато́лія и Некта́рія,* и му́ченикъ Ни́кона и Исаа́кія.* Ста́рцевъ вели́кихъ пѣ́сньми почти́мъ,* къ ни́мже взыва́юще возопіи́мъ:* преподо́бніи отцы́ богому́дріи,* не преста́йте о на́съ моля́щеся,* вы́ бо есте́ засту́пницы на́ши.

И ны́нѣ, богоро́диченъ, гла́съ то́йже: Хра́мъ и две́рь еси́...

На стихо́внѣ стихи́ры, гла́съ 4: Подо́бенъ: Зва́нный свы́ше.

Возложи́лся еси́ Вседержи́телю,* о́тче преподо́бне Льве́,* егда́ душа́ твоя́* распали́ся боже́ственнымъ жела́ніемъ,* и у́мъ тво́й къ го́рнимъ окрили́,* тогда́ мíръ оста́вилъ еси́,* и вся́ я́же въ мíрѣ,* и послѣ́довалъ еси́ Христу́* невозвра́тнымъ по́мысломъ,* ничто́же предпоче́тъ па́че любве́ Его́,* Его́же моли́,* спасти́ и просвѣти́ти ду́ши на́ша.

Сти́хъ: Честна́ предъ Го́сподемъ* сме́рть преподо́бныхъ Его́.

Отъ ю́ности, преподо́бне Мака́ріе,* Бо́га возлюби́въ,* Тому́ вседу́шно послѣ́довалъ еси́,* ничто́же предпоче́тъ су́щихъ въ мíрѣ,* но вся́ уме́ты вмѣни́въ,* потща́лся еси́ благоугоди́ти Бо́гу,* за́повѣдьми Его́ утвержда́яся,* тѣ́мже жела́нія коне́чнаго дости́гъ,* Христу́ предстои́ши,* Его́же моли́* спасти́ и просвѣти́ти ду́ши на́ша.

Сти́хъ: Что возда́мъ Го́сподеви о всѣ́хъ,* я́же воздаде́ ми?

Преподо́бне о́тче Амвро́сіе,* любо́вь соверше́нную* къ Бо́гу и бли́жнимъ стяжа́лъ еси́* я́же е́сть сою́зъ соверше́нства,* и сы́й и́нокомъ украше́ніе,* и живу́щимъ въ мíрѣ утѣше́ніе,* собра́лъ еси́ и́нокинь чреды́,* всѣ́мъ бы́въ вся́ по апо́столу,* приве́лъ еси́ ча́да своя́ ко Влады́цѣ,* Его́же моли́* спасти́ и просвѣти́ти ду́ши на́ша.

Сла́ва, гла́съ 8:

Свѣ́томъ Тро́ическимъ осія́вшеся, отцы́ преподо́бніи,* тьмы́ избѣжа́сте сласте́й,* и свѣти́льницы яви́стеся, просвѣща́юще вѣ́рныхъ сердца́,* тѣ́мъ же свѣтоно́сную ва́шу па́мять соверша́юще, согла́сно взыва́емъ:* богоно́сніи и пребога́тіи, моли́те Христа́ Бо́га,* согрѣше́ній оставле́ніе дарова́ти чту́щимъ святу́ю па́мять ва́шу.

И ны́нѣ, богоро́диченъ, гла́съ то́йже: Безневѣ́стная Дѣ́во...

Тропа́рь, гла́съ 1:

Въ моли́твахъ непреста́нныхъ пребыва́юще,* благíя же и злы́я любо́вію объе́млюще, преподо́бніи ста́рцы Оптинстіи,* Бо́гу и бли́жнимъ послужи́сте,* бдѣ́ніемъ, слеза́ми и поще́ніемъ дарова́ніе многоразли́чныхъ чуде́съ прія́сте.* Сла́ва Да́вшему на́мъ таковы́я хода́таи,* сла́ва Просла́вльшему ва́съ,* сла́ва Бо́гу ди́вному во святы́хъ Свои́хъ.

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ: Гавріи́лу вѣща́вшу Тебѣ́, Дѣ́во...НА УТРЕНИ,
На Бо́гъ Госпо́дь: тропа́рь преподо́бнымъ, два́жды. Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ.

По 1-мъ стихосло́віи сѣда́ленъ, гла́съ 8. Подо́бенъ: Повелѣ́нное.

Стра́сти безслове́сныя душе́вными си́лами поко́рше преподо́бніи, слове́сному ва́шему ста́ду благодѣя́нія подава́ете, отъ Христа́ Бо́га дарова́ніемъ исцѣле́ній обога́щшеся. Тѣ́мъ же свяще́нное ва́ше и свѣтоно́сное торжество́ соверша́юще, про́симъ очище́нія душа́мъ на́шимъ. [Два́жды.]

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ:

Богора́дованная, Чи́стая, Благослове́нная, за милосе́рдіе щедро́тъ изъ Тебе́ Ро́ждшагося, съ преподо́бными отцы́ и ста́рцы, и со всѣ́ми святы́ми, о на́съ моли́ непреста́нно, да́ти на́мъ пре́жде конца́ проще́ніе грѣхо́въ, и житія́ исправле́ніе, я́ко да обря́щемъ ми́лость.

По 2-мъ стихосло́віи сѣда́ленъ, гла́съ 8. Подо́бенъ: Повелѣ́нное.

Вели́кихъ даро́въ сподо́бльшеся, преподо́бніи, во смире́нномъ житіи́ на земли́ пожи́сте, ту́не неду́гующихъ стра́сти врачу́юще, яви́стеся а́нгеломъ собесѣ́дницы, всеблаже́нніи отцы́ Оптинстіи, и на́ша стра́сти моли́твами ва́шими уврачу́йте. [Два́жды.]

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ:

Непостижи́маго Сло́ва Сы́на Бо́жія, несказа́нно па́че ума́ изъ Тебе́ Ро́ждшагося, Богоро́дице, моли́ съ преподо́бными, умире́ніе чи́сто вселе́ннѣй пода́ти, и прегрѣше́ній дарова́ти на́мъ пре́жде конца́ проще́ніе, и Ца́рствія Небе́снаго, кра́йнія ра́ди бла́гости, сподо́бити рабы́ Твоя́.

Поліеле́й и велича́ніе:

Ублажа́емъ ва́съ, преподо́бніи отцы́ Оптинстіи, и чте́мъ святу́ю па́мять ва́шу, наста́вницы мона́ховъ и собесѣ́дницы а́нгеловъ.

Псало́мъ избра́нный: Терпя́ потерпѣ́хъ Го́спода...

По поліеле́и сѣда́ленъ, гла́съ 1. Подо́бенъ: Гро́бъ Тво́й, Спа́се.

Неизрече́нна святы́хъ благода́ть, ю́же отъ Христа́ прія́ша, тѣ́мже вѣ́рою призыва́еми, неисцѣ́льныя болѣ́зни исцѣля́ютъ, и мо́щи и́хъ боже́ственною си́лою дѣ́йствуютъ чудеса́; моли́твами и́хъ, Го́споди, и на́съ душе́вныхъ и тѣле́сныхъ страсте́й свободи́, я́ко Человѣколю́бецъ. [Два́жды.]

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ:

Ма́терь Тя́ Бо́жію свѣ́мы вси́, Дѣ́ву вои́стину и по рождествѣ́ я́вльшуюся, и́же любо́вію прибѣга́ющіи къ Твое́й бла́гости, Тебе́ бо и́мамы грѣ́шніи предста́тельство, Тебе́ стяжа́хомъ въ напа́стѣхъ спасе́ніе, Еди́ну Всенепоро́чную.

Степе́нна, 1-й антифо́нъ 4-го гла́са. Проки́менъ, гла́съ 4: Честна́ предъ Го́сподемъ* сме́рть преподо́бныхъ Его́. Сти́хъ: Что́ возда́мъ Го́сподеви о всѣ́хъ, я́же воздаде́ ми́? [Вся́кое дыха́ніе...] Ева́нгеліе отъ Матѳе́я, зача́ло 43.

По 50-мъ псалмѣ́ стихи́ра, гла́съ 6-й:

Все́ отри́нувше стра́стное мучи́тельство, и вся́ко умышле́ніе лука́ваго змíя попра́вше о Христѣ́, преподо́бніи отцы́ Оптинстіи, свѣтообра́зни яви́стеся, я́ко свѣти́ла озаря́юще всю́ подсо́лнечную, тьму́ отгоня́юще, и неду́ги благода́тію врачу́юще, и всѣ́мъ помо́щницы явля́ющеся, вѣ́рою творя́щимъ святу́ю па́мять ва́шу.

Кано́нъ Богоро́дицы на 6, гла́съ 8: Во́ду проше́дъ... И преподо́бнымъ на 8, гла́съ то́йже.

Пѣ́снь 1.

Ирмо́съ: Во́ду проше́дъ я́ко су́шу, и Еги́петскаго зла избѣжа́въ, Израильтянинъ вопія́ше: Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́мъ.

Мона́шествующимъ вы́ пра́вило есте́, въ неду́зѣхъ су́щимъ и скорбя́щимъ исцѣли́тели, и па́стыріе заблужда́ющихъ ове́цъ, ва́мъ научи́те пѣ́снь досто́йно принести́.

Наста́вники на́ша восхваля́юще зове́мъ: вы́ есте́ сѣ́мя свя́то, преподо́бніи отцы́, земли́ Россíйскія хвале́ніе, и ча́домъ ва́шимъ утвержде́ніе.

Стадонача́льниче мона́шескихъ дворо́въ, чреды́ наста́вивъ и́ноковъ къ небе́снѣй па́жити, ра́дуйся о́тче на́шъ, Паи́сіе честны́й, наста́вивый земли́ Россíйскія концы́.

Слеза́ми мно́гими и ско́рбнымъ житіе́мъ Ѳео́доръ, и́нокъ сви́рскій, зла́я претерпѣ́, оба́че тве́рдъ и крѣ́покъ сы́й умо́мъ, въ болѣ́знѣхъ сы́на Льва́ духо́вно породи́.

Богоро́диченъ: О, Ма́ти Дѣ́во Богоро́дице, Христа́ моли́, вопло́щшагося изъ Тебе́, да сохрани́тъ Россíйскую страну́, и ду́ши на́ша, я́ко ми́лостивъ, спасе́тъ.

Пѣ́снь 3.

Ирмо́съ: Небе́снаго кру́га верхотво́рче, Го́споди, и Це́ркве Зижди́телю, Ты́ мене́ утверди́ въ любви́ Твое́й, жела́ній кра́ю, вѣ́рныхъ утвержде́ніе, еди́не Человѣколю́бче.

Основа́ніе тве́рдо по́двигомъ положи́лъ еси́, ка́мень краеуго́льный, Христа́, и бы́сть первонача́льникъ со́нму ста́рцевъ, о Льве́, и прія́тъ благода́ть отгоня́ти неду́ги отъ лю́тѣ стра́ждущихъ.

Вопія́лъ еси́ си́це, о Льве́, ко оби́дящимъ: пою́ Бо́гу моему́ до́ндеже е́смь, кто́ мене́ разлучи́тъ отъ любве́ Его́? въ не́йже пребы́сть до кончи́ны, соверша́я во́лю Его́ со дерзнове́ніемъ.

Преподо́бный Мака́рій блаже́нъ бы́сть вои́стину, насы́ти бо а́лчущихъ ду́ши, ту́не пита́я всѣ́хъ сло́вомъ испо́лненнымъ благода́ти, потребля́я душе́вный гла́дъ, умиря́я ду́ши страстьми́ обурева́емыя.

Богоро́диченъ: Отъ Тебе́, Богома́ти, истече́ Пото́къ сла́дкій, вся́ напая́я лю́ди, скве́рны ду́шъ измыва́я, о Богоро́дице Дѣ́во, тѣ́мъ же спаса́й отъ бѣ́дъ всѣ́хъ и́же о́бразъ Тво́й честны́й почита́ющихъ.

Сѣда́ленъ, гла́съ 4: Подо́бенъ: Яви́лся еси́.

Яви́стеся Ду́ха Свята́го орга́ни, отцы́ преподо́бніи, и проро́чества да́ра сподо́бистеся, и́бо въ ва́шихъ душа́хъ возсія́ Свѣ́тъ непристу́пный. [Два́жды.]

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ:

Яко всѣ́хъ еси́ творе́ній вы́шшая, воспѣва́ти Тя́ досто́йно недоумѣ́юще, Богоро́дице, мо́лимъ Тя́: ту́не поми́луй на́съ.

Пѣ́снь 4.

Ирмо́съ: Услы́шахъ, Го́споди, смотрѣ́нія Твоего́ та́инство, разумѣ́хъ дѣла́ Твоя́, и просла́вихъ Твое́ Божество́.

О, мудрѣ́йшій Мака́ріе, ты́ восторга́лъ еси́ кла́сы духо́вныя отъ писа́ній святы́хъ оте́цъ, и насы́тилъ еси́ ду́ши а́лчущихъ.

Ты́ наста́вникъ бы́въ и́нокомъ во Предте́чи оби́тели, о Анто́ніе, воздержа́тельнымъ житіе́мъ, помоли́ся о тя́ восхваля́ющихъ.

Моѵсе́е, Анто́ніе, и по пло́ти и по ду́ху су́ще бра́тіе, богому́дріи па́стыри, вы́ наста́висте о́вцы на па́жити.

Богоро́диченъ: Богоро́дице Чи́стая, цвѣ́те боже́ственный и прозя́бшій ко́реню, Ты́ о на́съ непреста́нно моли́, Богоро́дицу Тя́ воспѣва́ющихъ.

Пѣ́снь 5.

Ирмо́съ: Просвѣти́ насъ повелѣ́ніи Твои́ми, Го́споди, и мыш́цею Твое́ю высо́кою, Твой миръ пода́ждь намъ, Человѣколю́бче.

Прія́тъ Елисе́й отъ Иліи́ благода́ть сугу́бую, на тебѣ́ же, о́тче Амвро́сіе, благода́ть почи́ оте́цъ Льва́ и Мака́рія.

О, Амвро́сіе, ты́ любо́вь въ себѣ́ стяжа́лъ еси́, соверше́ніе добродѣ́телей, всѣ́мъ бо вся́ бы́лъ еси́, и убо́гимъ прибѣ́жище.

О, Амвро́сіе, ты́ боже́ственною пи́щею напита́лъ еси́ а́лчущія сердца́, о́вцы своя́ упа́съ на слове́снѣй па́жити.

Богоро́диченъ: Ма́ти Бо́жія, и засту́пнице усе́рдная, просвѣти́ на́съ моля́щихся Тебѣ́, при́сно моля́щи о на́съ, недосто́йныхъ рабѣ́хъ Твои́хъ.

Пѣ́снь 6.

Ирмо́съ: Моли́тву пролію́ ко Го́споду, и Тому́ возвѣщу́ печа́ли моя́, я́ко золъ душа́ моя испо́лнися, и живо́тъ мой а́ду прибли́жися, и молю́ся, я́ко Іо́на: отъ тли, Бо́же, возведи́ мя.

Сы́нъ и́стинный яви́лся еси́ Іо́сифе, стяжа́въ роди́тельницу безстра́стія, нелицемѣ́рное послуша́ніе, и я́ко кро́токъ, чи́стъ же и ми́лостивъ, смире́нно глаго́лалъ еси́: непотре́бенъ е́смь безъ отца́ моего́.

Іо́сифъ цѣлому́дренный вѣ́рно по стопа́мъ отца́ своего́ хожда́ше: да́же до сме́рти са́мъ себе́ смиря́ше, си́це Влады́цѣ Христу́ подража́я, сего́ ра́ди мо́лимъ его́: научи́ и на́съ грѣ́шныхъ смире́нію.

Отца́ своего́ любо́вь стяжа́въ, Анато́ліе, съ ни́мъ упа́слъ еси́ слове́сное ста́до, и ны́нѣ, о́тче, на́съ не забу́ди, о́вцы своя́ помяни́ и наста́ви и́хъ, взыщи́ заблужда́ющихъ ча́дъ, наставля́я всѣ́хъ на́съ ко спасе́нію.

Богоро́диченъ: Засту́пницу Тя́ вѣ́мъ въ животѣ́ мое́мъ, и храни́тельницу тве́рду Дѣви́це, и напа́стей рѣша́щу молвы́, и прило́ги бѣсо́въ отгоня́ющу, и си́це молю́ся всегда́: отъ страсте́й мои́хъ мя́ да изба́виши.

Конда́къ, гла́съ 8. Подо́бенъ: Взбра́нной.

Иже отъ мíра су́етнаго уклони́вшеся,* и честны́мъ житіе́мъ сокро́вище обрѣ́тше,* попече́нія о грѣ́шныхъ, су́щихъ въ мíрѣ, не оста́вистѣ,* но я́ко су́ще заблужда́ющимъ наста́вницы,* и на́съ отъ суеты́ мірскíя изба́вите, я́ко да зове́мъ:* ра́дуйтеся, ста́рцы богому́дріи.

Икосъ:

Ангеломъ поревнова́вше, устрани́стеся мíра, вожделѣ́вше въ пусты́ню всели́тися, но и на́съ, су́щихъ въ мíрѣ еще́, не забу́дите, мо́лимся мы́, грѣ́шніи, да пре́лести изба́вльшеся, къ ва́мъ возглаго́лемъ си́це: ра́дуйтеся, вра́чеве душе́вныхъ болѣ́зней; ра́дуйтеся, цѣли́тели неду́говъ тѣле́сныхъ; ра́дуйтеся, прему́дрыхъ ра́зумомъ превосходя́щіи; ра́дуйтеся, нему́дрыхъ къ ра́зуму наставля́ющіи; ра́дуйтеся, непреста́нныя моли́твы дѣ́лателіе; ра́дуйтеся, о грѣ́шницѣхъ къ Бо́гу хода́таи; ра́дуйтеся, ста́рцы богому́дріи.

Пѣ́снь 7.

Ирмо́съ: Отъ Іуде́и доше́дше, о́троцы въ Вавило́нѣ иногда́ вѣ́рою Тро́ическою пла́мень пе́щный попра́ша пою́ще: отцевъ Бо́же, благослове́нъ еси́.

Отче Иларіо́не, уклони́вся отъ мíра, и вся́ я́же въ не́мъ оста́вль и уме́ты вмѣни́въ, ста́рцемъ прилѣпи́ся, Леони́ду съ Мака́ріемъ, вла́сть отъ Христа́ прія́тъ бѣ́сы прогоня́ти.

Утѣша́ше Исаа́кій сострада́тельный и́нокъ, и́же къ нему́ приходя́щихъ, и си́лою моли́твы отъ злы́хъ и́хъ огражда́ше, заступа́я и́хъ вся́чески, я́ко оте́цъ или́ ма́ти сы́й ча́домъ свои́мъ.

Нѣ́сть проро́ка безъ че́сти, но въ дому́ свое́мъ то́кмо, всѣ́хъ бо изгна́ша проро́къ, и ты́ изгна́нъ бы́въ, о́тче, сподо́бися блаже́нства, Варсоно́фіе пра́ведне, изгна́ніе претерпѣ́вый пра́вды ра́ди.

Богоро́диченъ: Подъ Твою́ ми́лость прибѣга́ющихъ вѣ́рно и покланя́ющихся Твоему́ Сы́ну Богороди́тельнице, помоли́ся Ему́ о на́съ, я́ко да изба́вимся отъ бѣ́дъ и искуше́ній.

Пѣ́снь 8.

Ирмо́съ: Царя́ Небе́снаго, Его́же пою́тъ во́и а́нгельстіи, хвали́те и превозноси́те во вся вѣ́ки.

Сла́вѣ вѣ́чнѣй прича́стникъ бы́сть Некта́рій, уклони́вся жите́йскія сла́вы, вся́къ бо смиря́яй себе́ вознесе́тся.

Да ублажа́тся отцы́ Анато́лій, Некта́рій, съ ни́ми же Исаа́кій и Ни́конъ, — зако́нно пострада́вше, лику́ютъ во вся́ вѣ́ки.

Бы́вше изгна́ни отцы́ отъ отсту́пникъ, не смути́шася, но возопи́ша: на́ше житіе́ на Небесѣ́хъ е́сть.

Богоро́диченъ: По́мощи, я́же отъ Тебе́ тре́бующія, не пре́зри Дѣ́во, пою́щія и превознося́щія Тя́ во вѣ́ки.

Пѣ́снь 9.

Ирмо́съ: Вои́стинну Богоро́дицу Тя исповѣ́дуемъ, спасе́нніи Тобо́ю, Дѣ́во Чи́стая, съ безпло́тными ли́ки Тя велича́юще.

Вои́стину стяжа́сте вся́ку добродѣ́тель, дарова́ніе же вся́ко дарова́ся ва́мъ, но спаси́те ста́до ва́ше, моля́щеся за ны́.

О все́мъ благодари́те, за́повѣдь прія́хомъ, да похва́лимъ Бо́га, я́ко дарова́лъ е́сть на́мъ ва́съ, наста́вники святы́я во Ца́рствіе Его́.

Предста́теліе на́ши, о странѣ́ Россíйстѣй помоли́теся прилѣ́жно, и спаси́те всѣ́хъ, и́же па́мять ва́шу вѣ́рно соверша́ющихъ.

Богоро́диченъ: Влады́чице Свята́я, помога́й на́мъ грѣ́шнымъ, и злы́хъ враго́въ изба́ви Оте́чество на́ше, Тебе́ мо́лимъ, сохрани́ на́съ подъ кро́вомъ Твои́мъ.

Свѣти́ленъ. Подо́бенъ: Не́бо звѣзда́ми.

Ста́рцы почти́мъ богому́дрыя, свѣти́льники свѣ́тлыя, подви́жники благоче́стія, добродѣ́телей учи́тели, о на́съ моли́твенники вѣ́ры. [Два́жды.]

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ:

Сла́дость а́нгеловъ, скорбя́щихъ Ра́дость, христіа́нъ Предста́тельнице, Дѣ́во Ма́ти Госпо́дня, заступи́ на́съ, и изба́ви вѣ́чныхъ му́къ.

На хвали́техъ стихи́ры, гла́съ 6: Подо́бенъ: Все́ отло́жше.

Все́ отло́жше* о земны́хъ попече́ніе,* и страсте́й мучи́тельство* дале́че отъ себе́ отри́нувше,* преподо́бніи отцы́ богому́дріи,* въ пусты́ню всели́стеся,* и се́рдце очи́стивше,* просвѣти́стеся благода́тію,* и я́ко свѣти́ла возсія́вше,* просвѣща́ете всю́ подсо́лнечную,* тьму́ отгоня́ще отъ чту́щихъ* святу́ю па́мять ва́шу. [Два́жды.]

Духо́вная свѣти́ла,* на тве́рди церко́внѣй возсія́вшая* въ послѣ́дняя времена́,* наставля́ютъ къ ти́хому приста́нищу* обурева́емыхъ въ пучи́нѣ* и жите́йскими сластьми́ погружа́емыхъ,* грѣхо́вную мглу́ отгоня́ютъ,* и бу́рю страсте́й утиша́ютъ,* и отъ зла́го пути́ возбраня́ютъ,* приводя́щаго въ па́губу,* и со дерзнове́ніемъ мо́лятся* о спасе́ніи ду́шъ на́шихъ.

Не къ тому́ въ гада́ніихъ,* но и́стиною и лице́мъ къ лицу́,* зерца́ломъ разрѣ́шшимся,* зри́те сла́ву Госпо́дню,* и́хже о́чи не ви́дѣша* и у́ши не слы́шаша,* и на се́рдце человѣ́ческомъ не взыдо́ша,* я́же угото́ва Бо́гъ лю́бящимъ Его́.* Си́хъ благи́хъ сподо́бльшеся,* и на́съ не забу́дите,* но моли́те и на́мъ спасти́ся,* соверша́ющимъ па́мять ва́шу.

Сла́ва, гла́съ 8:

Воздви́гше кре́стъ на ра́мена своя́,* и пло́ть распе́нше со страстьми́ и похотьми́,* сотро́сте змíеву главу́,* и на́съ яви́те побѣди́тели грѣха́,* и покая́нія досто́йныя плоды́ приноси́ти научи́те.

И ны́нѣ, богоро́диченъ, гла́съ то́йже:

Влады́чице, пріими́ моли́тву ра́бъ Твои́хъ,* и изба́ви на́съ отъ вся́кія ну́жды и печа́ли.

Славосло́віе вели́кое. Тропа́рь, Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ.НА ЛИТУРГІИ,

Блаже́нна отъ кано́на, пѣ́снь 3-я и 6-я на 8. Проки́менъ, гла́съ 7: Честна́ предъ Го́сподемъ* сме́рть преподо́бныхъ Его́. Сти́хъ: Что́ возда́мъ Го́сподеви о всѣ́хъ, я́же воздаде́ ми́? Апо́столъ къ Гала́томъ, зача́ло 213. Аллилу́ія, гла́съ 6: Блаже́нъ му́жъ, боя́йся Го́спода, въ за́повѣдехъ Его́ восхо́щетъ зѣло́. Сти́хъ: Си́льно на земли́ бу́детъ сѣ́мя Его́. Ева́нгеліе отъ Луки́, зача́ло 24. Прича́стенъ: Ра́дуйтеся пра́ведніи о Го́сподѣ, пра́вымъ подоба́етъ похвала́.

Источникъ: Житія преподобныхъ старцевъ Оптиной пустыни. — Jordanville: Тѵпографія преп. Іова Почаевскаго, 1992. — С. 406-416.

/ Къ оглавленію раздѣла /


Наверхъ / Къ титульной страницѣ

0