Собраніе богослужебныхъ текстовъ Православной Церкви

Русскiй Порталъ- Церковный календарь- Русская Библія- Осанна- Святоотеческое наслѣдіе- Наслѣдіе Святой Руси- Слово пастыря- Литературное наслѣдіе- Новости

Осанна
-
Гостевая книга
-
Новости
-
Написать письмо
-
Поискъ
-
Литургика
-
Канонизація святыхъ
-
Ирмологій

Домашняя молитва

Каноны
-
Акаѳисты
-
Псалтирь Божіей Матери

Евхологій

Служебникъ
-
Требникъ

Слѣдованная Псалтирь

Псалтирь
-
Канонникъ
-
Часословъ
-
Мѣсяцесловъ

Тріодь

Постная
-
Цвѣтная

Минеи

Минея Общая
-
Минеи Богослужебныя
-
Архивъ

Октоихъ

Съ 1-го по 4-й гласъ
-
Съ 5-го по 8-й гласъ

Церк.-учит. литература

«Златоустъ»

Греч. и древнерус. тексты

Греч. литург. тексты
-
Древнерус. литург. тексты

Календарь на Вашемъ сайтѣ

Ссылка для установки

Православный календарь

Новости сайтаСегодня - понедѣльникъ, 22 iюля 2019 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 7.
Если вы нашли ошибку на странице, выделите ее мышкой и щелкните по этой ссылке, или нажмите Ctrl+Alt+E

ЦЕРКОВНО-БОГОСЛУЖЕБНЫЯ КНИГИ

МИНЕИ БОГОСЛУЖЕБНЫЯ (СЕНТЯБРЬ-АВГУСТЪ).

Мѣ́сяца Окто́врія въ 1-й де́нь.
Покро́въ Пресвяты́я Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Приснодѣ́вы Марíи.

И а́ще хра́мъ Ея́, или́ изво́литъ настоя́тель соверши́ти всено́щное бдѣ́ніе, и пое́тъ слу́жбу Ея́ си́це:

НА МАЛѢЙ ВЕЧЕРНИ,
Стихи́ры самогла́сны, гла́съ 1, на 4:

На вы́шнихъ престо́лѣхъ почива́яй Еди́нъ Бо́гъ, превы́ше земны́хъ пода́лъ е́сть ви́дѣти Своему́ уго́днику, пребоже́ственнѣи ру́цѣ моле́бно простира́ющу, о гра́дѣ и о лю́дехъ моля́щуюся Тебе́, Влады́чице; покры́й и ны́нѣ, Госпоже́, на́съ омофо́ромъ ми́лости Твоея́. [Два́жды.]

Гра́дъ, почита́ющій Тя́ и по до́лгу сла́вящій, покрыва́еши, Пречи́стая, Твои́мъ омофо́ромъ честны́мъ отъ нахожде́нія проти́вныхъ, отъ гла́да же и тру́са, и междоусо́бныя бра́ни, Дѣ́во, неискусобра́чная Богоневѣ́сто, человѣ́ковъ покро́въ и заступле́ніе.

Пала́та одушевле́нная Христо́ва, вѣ́рнымъ же стѣна́, и покро́въ, и держа́ва, Тобо́ю гра́дъ Тво́й, Богома́ти, спаса́ется, Твое́ю по́мощію правовѣ́рніи ца́ріе вѣнча́ются, Тобо́ю, хва́лящіися при́сно, побѣ́ды на пога́ныя но́сятъ: покрыва́еши бо омофо́ромъ ми́лости Твоея́.

Сла́ва, и ны́нѣ, гла́съ 6:

Пріиди́те, празднолю́бныхъ собо́ри, Пресвяту́ю Дѣ́ву воспои́мъ: дне́сь бо а́нгели со святы́ми пра́зднуютъ честны́й Покро́въ Бо́жія Ма́тере и къ похвале́нію на́съ, земны́хъ, призыва́ютъ вопи́ти непреста́ннымъ гла́сомъ: ра́дуйся, Це́ркве чу́дное украше́ніе и всему́ мíру преди́вный покро́въ; ра́дуйся, вѣ́рнымъ царе́мъ посо́біе на бра́нехъ и во́иномъ соблюде́ніе; ра́дуйся, покро́ве и заступле́ніе на́ше: Тебе́ бо христіа́нскій ро́дъ непреста́нно блажи́тъ.

На стихо́внѣ стихи́ры, гла́съ 2. Подо́бенъ: До́ме Евфра́ѳовъ.

Сла́ва на небесѣ́хъ* и на земли́ весе́ліе,* я́ко Цари́ца* со всѣ́ми святы́ми* за вся́ ны́ въ це́ркви мо́лится.

Сти́хъ: Слы́ши, Дщи́, и ви́ждь,* и приклони́ у́хо Твое́.

Пріиди́те, вѣ́рніи,* во святу́ю це́рковь:* та́мо бо Богоро́дица* омофо́ромъ покрыва́етъ лю́ди* отъ всѣ́хъ напа́стей вра́жіихъ.

Сти́хъ: Лицу́ Твоему́* помо́лятся бога́тіи лю́дстіи.

Пречи́стая Богоро́дице,* не забу́ди на́съ,* Твои́хъ рабо́въ,* но за ны́ моли́ся,* вѣ́рою пою́щія Тя́.

Сла́ва, и ны́нѣ, гла́съ 3:

Пріиди́те, вси́ празднолю́бцы, честны́й Покро́въ Бо́жія Ма́тере ублажи́мъ: къ Сы́ну бо ру́цѣ ми́лостивно простре́, и святы́мъ Покро́вомъ Ея́ мíръ огражде́нъ бы́сть. Тѣ́мже усты́ и се́рдцемъ, и пѣ́сньми и пѣ́ніи духо́вными, со всѣ́ми притека́ющими пра́зднуимъ свѣ́тло.

Тропа́рь, гла́съ 4:

Дне́сь благовѣ́рніи лю́діе свѣ́тло пра́зднуемъ, осѣня́еми Твои́мъ, Богома́ти, прише́ствіемъ, и къ Твоему́ взира́юще пречи́стому о́бразу, уми́льно глаго́лемъ: покры́й на́съ честны́мъ Твои́мъ Покро́вомъ, и изба́ви на́съ отъ вся́каго зла́, моля́щи Сы́на Твоего́, Христа́ Бо́га на́шего, спасти́ ду́ши на́ша.

И отпу́стъ.НА ВЕЛИЦѢЙ ВЕЧЕРНИ,
Блаже́нъ му́жъ, антифо́нъ 1-й. Стихи́ры на 8, гла́съ 1. Подо́бенъ: О, ди́вное чу́до!

О, вели́кое заступле́ніе печа́льнымъ еси́, Богоро́дице Чи́стая, ско́рая помо́щнице, спасе́ніе мíра и утвержде́ніе, ми́лости пучи́на, Бо́жія му́дрости исто́чниче, мíру покро́въ; воспое́мъ, вѣ́рніи, свѣ́тлый омофо́ръ Ея́, хва́ляще неизрече́нно: Обра́дованная, ра́дуйся, съ Тобо́ю Госпо́дь, подая́й мíру Тобо́ю ве́лію ми́лость. [Два́жды.]

Ди́вный прорече́ Иса́ія: бу́детъ бо, рече́, въ послѣ́дняя дни́ я́вѣ гора́ Госпо́дня и до́мъ Госпо́день верху́ горы́; уви́дѣхомъ же, Влады́чице, о Тебѣ́ и́стинное сбытіе́, го́ры бо и хо́лми украси́шася многоимени́тыми це́рквами Твои́хъ пра́здниковъ. Тѣ́мъ ве́село вопіе́мъ Ти́: Обра́дованная, ра́дуйся, съ Тобо́ю Госпо́дь, подая́й мíру Тобо́ю ве́лію ми́лость.

О, чу́дное украше́ніе всѣ́мъ вѣ́рнымъ еси́! Проро́ческое и́стинное сбытіе́, апо́столомъ сла́ва и му́ченикомъ удобре́ніе, дѣ́вству похвала́ и всему́ мíру преди́вный покро́въ. Покры́й, Влады́чице, омофо́ромъ ми́лости Твоея́ Импера́тора вся́ лю́ди, вопію́щія: Обра́дованная, ра́дуйся, съ Тобо́ю Госпо́дь, подая́й мíру Тобо́ю ве́лію ми́лость.

Ины стихи́ры, гла́съ 4. Подо́бенъ: Яко до́бля.

Яко богонасажде́нный ра́й* и мѣ́сто Живо́тнаго дре́ва,* напая́емо Ду́хомъ Святы́мъ,* Тебе́, Богоро́дице, свѣ́дуще,* Творца́ всѣ́хъ ро́ждшую,* Живо́тнымъ Хлѣ́бомъ вѣ́рныя пита́юща,* Ему́же о на́съ съ Предте́чею моли́ся,* честны́мъ омофо́ромъ покрыва́ющи Импера́тора и лю́ди* отъ вся́кія напа́сти. [Два́жды.]

Освяща́ется не́бо и земля́,* Це́рковь же свѣ́тится,* и лю́діе вси́ веселя́тся:* се́ бо Ма́ти Бо́жія со а́нгельскими во́инствы, съ Предте́чею и Богосло́вомъ,* съ проро́ки же и апо́столы,* неви́димо вше́дши, за христіа́ны мо́лится Христу́* поми́ловати гра́дъ и лю́ди,* сла́вящія Тоя́ Покро́ва пра́здникъ.

Добро́ту Тя́ Іа́ковлю* и лѣ́ствицу небе́сную,* по не́йже Госпо́дь сни́де на зе́млю,* тѣ́хъ же тогда́ о́брази Твою́ че́сть и сла́ву, Богоро́дице, проявля́ху.* Тя́, Ро́ждшую Бо́га всѣ́хъ, блажа́тъ небе́сніи а́нгели* и земнíи человѣ́цы,* я́ко за ве́сь мíръ мо́лишися,* покрыва́ющи ми́лостію* Тво́й честны́й соверша́ющихъ пра́здникъ.

Сла́ва, и ны́нѣ, гла́съ 8:

Сра́дуются съ на́ми у́мная вся́ чинонача́лія, духо́вно совоку́пльше чу́вственный ли́къ, ви́дяще Цари́цу и Влады́чицу всѣ́хъ, многоиме́ннѣ вѣ́рными сла́виму; ра́дуются же и ду́си пра́ведныхъ, су́щіи зри́теліе видѣ́нія, на возду́сѣ моле́бно простира́ющу всечестнѣ́и Свои́ ру́цѣ, прося́щу умире́нія мíру, и царе́мъ держа́вы и утвержде́нія, и спасе́нія ду́шъ на́шихъ.

Вхо́дъ. Проки́менъ дне́. И чте́нія три́:

Бытія́ чте́ніе. [Глава́ 28.]

Изы́де Іа́ковъ отъ студенца́ кля́твеннаго и и́де въ Харра́нь. И обрѣ́те мѣ́сто, и спа́ та́мо, за́йде бо со́лнце; и взя́тъ отъ ка́менія мѣ́ста того́, и положи́ возгла́віе себѣ́, и спа́ на мѣ́стѣ о́номъ. И со́нъ ви́дѣ: и се́ лѣ́ствица утвержде́на на земли́, eя́же глава́ досяза́ше до небе́съ, и Ангели Бо́жіи восхожда́ху и низхожда́ху по не́й. Госпо́дь же утвержда́шеся на не́й, и рече́: Азъ Бо́гъ Авраа́мовъ, отца́ твоего́, и Бо́гъ Исаа́ковъ, не бо́йся: земля́, идѣ́же ты́ спи́ши на не́й, тебѣ́ да́мъ ю́ и сѣ́мени твоему́. И бу́детъ сѣ́мя твое́, я́ко песо́къ земны́й, и распространи́тся на мо́ре, и ли́ву, и сѣ́веръ, и на восто́ки, и возблагословя́тся о тебѣ́ вся́ колѣ́на земна́я и о сѣ́мени твое́мъ. И се́ Азъ съ тобо́ю, сохраня́яй тя́ на вся́комъ пути́, а́може а́ще по́йдеши, и возвращу́ тя́ въ зе́млю сію́, я́ко не и́мамъ тебе́ оста́вити, до́ндеже сотвори́ти Ми́ вся́, ели́ка глаго́лахъ тебѣ́. И воста́ Іа́ковъ отъ сна́ своего́, и рече́: я́ко éсть Госпо́дь на мѣ́стѣ се́мъ, а́зъ же не вѣ́дѣхъ. И убоя́ся, и рече́: я́ко стра́шно мѣ́сто сіе́, нѣ́сть сіе́, но до́мъ Бо́жій, и сія́ врата́ небе́сная.

Прoро́чества Іезекíилева чте́ніе. [Глава́ 43 и 44.]

Та́ко глаго́летъ Госпо́дь: бу́детъ отъ дне́ осма́го и про́чее, сотворя́тъ іере́и на олтари́ всесожже́нія ва́шего и я́же спасе́нія ва́шего, и пріиму́ вы́, глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь. И обрати́ мя́ на пу́ть вра́тъ святы́хъ внѣ́шнихъ, зря́щихъ на восто́ки, и сія́ бя́ху затворе́на. И рече́ Госпо́дь ко мнѣ́: врата́ сія́ затворе́на бу́дутъ, и не отве́рзутся, и никто́же про́йдетъ сквозѣ́ и́хъ, я́ко Госпо́дь Бо́гъ Изра́илевъ про́йдетъ и́ми, и бу́дутъ затворе́на. Яко игу́менъ ся́детъ въ ни́хъ снѣ́сти хлѣ́бъ: по пути́ ела́мскихъ вра́тъ вни́детъ, и по пути́ его́ изы́детъ. И введе́ мя́ по пути́ вра́тъ святы́хъ, су́щихъ къ сѣ́веру, пря́мо хра́му, и ви́дѣхъ, и се́ испо́лнь сла́вы хра́мъ Госпо́день.

При́тчей чте́ніе. [Глава́ 9.]

Прему́дрость созда́ себѣ́ до́мъ и утверди́ столпо́въ се́дмь. Закла́ своя́ же́ртвенная, и раствори́ въ ча́ши свое́й вино́, и угото́ва свою́ трапе́зу. Посла́ своя́ рабы́, созыва́ющи съ высо́кимъ проповѣ́даніемъ на ча́шу, глаго́лющи: и́же е́сть безу́менъ, да уклони́тся ко мнѣ́. И тре́бующимъ ума́ рече́: пріиди́те, яди́те мо́й хлѣ́бъ и пíйте вино́, е́же раствори́хъ ва́мъ. Оста́вите безу́міе, и жи́ви бу́дите, и взыщи́те ра́зума, да поживете́, и испра́вите ра́зумъ въ вѣ́дѣніи. Наказу́яй злы́я, пріи́метъ себѣ́ безче́стіе, облича́яй же нечести́ваго опоро́читъ себе́. Обличе́нія бо нечести́вому — ра́ны ему́. Не облича́й злы́хъ, да не возненави́дятъ тебе́, облича́й прему́дра, и возлю́битъ тя́. Да́ждь прему́дрому вину́, и прему́дршій бу́детъ, сказу́й пра́ведному, и приложи́тъ пріима́ти. Нача́ло прему́дрости — стра́хъ Госпо́день, и совѣ́тъ святы́хъ — ра́зумъ. Разумѣ́ти бо зако́нъ по́мысла е́сть блага́го: си́мъ бо о́бразомъ мно́гое поживе́ши вре́мя, и приложа́тся тебѣ́ лѣ́та живота́.

На литíи стихи́ры, гла́съ 3:

Наста́ дне́сь пресвѣ́тлый пра́здникъ, Пречи́стая Дѣ́во, честна́го Твоего́ Покро́ва. Па́че со́лнца освѣща́еши лю́ди, вѣ́рою отъ чи́ста се́рдца Тебе́ и́стинную Ма́терь Бо́жію исповѣ́дающія и Сы́ну Твоему́ вопію́щія: Христе́ Бо́же, моли́твами Приснодѣ́вы, чи́сто и безъ истлѣ́нія ро́ждшія Тя́, не преда́ждь враго́мъ ра́тующимъ Твое́ достоя́ніе, но я́ко Ми́лостивъ спаси́ въ ми́рѣ ду́ши на́ша.

Гла́съ 4: Хвале́ніе Тебѣ́, е́же по достоя́нію, лю́діе Сы́на Твоего́, Пречи́стая Влады́чице, жела́юще воспѣ́ти, но не возмо́гутъ. Всегда́ бо всѣ́хъ вѣ́рныхъ заступа́еши и покрыва́еши честны́мъ Твои́мъ Покро́вомъ, и мо́лишися спасти́ся всѣ́мъ, вѣ́рою Тебе́, Чи́стую и Истинную Богоро́дицу, почита́ющимъ.

Гла́съ 2: Пренепоро́чную всѣ́хъ Цари́цу, Пречи́стую Дѣ́ву, соше́дшеся, вѣ́рніи, дне́сь ублажи́мъ, Ма́терь Христа́ Бо́га: при́сно бо къ Сы́ну ру́цѣ ми́лостивно простира́етъ. Юже и преди́вный Андре́й ви́дѣ на возду́сѣ, честны́мъ Свои́мъ Покро́вомъ лю́ди покрыва́ющую, и То́й уми́льно возопіи́мъ: ра́дуйся, покро́ве и заступле́ніе, и спасе́ніе душа́мъ на́шимъ.

Сла́ва, и ны́нѣ, гла́съ то́йже:

Смы́слъ очи́стивше и у́мъ, со а́нгелы и мы́ торжеству́емъ, свѣ́тло начина́юще Дави́дскую пѣ́снь Отрокови́цѣ, Невѣ́стѣ всѣ́хъ Царя́ Христа́ Бо́га на́шего: воскресни́, Го́споди, — глаго́люще, — въ поко́й Тво́й, Ты́ и киво́тъ святы́ни Твоея́; я́ко бо пала́ту красну́, Сію́ украси́въ, и причте́ Ю гра́ду Твоему́, Влады́ко, стро́ити и покрыва́ти отъ сопоста́тныхъ пога́нъ держа́вною си́лою Твое́ю, моли́твами Ея́.

На стихо́внѣ стихи́ры, гла́съ 2:

Яко всѣ́хъ вы́шши су́щи небе́сныхъ и земны́хъ, херуви́мъ сла́внѣйши и всея́ тва́ри честнѣ́йши, Тебе́, Засту́пницу и покро́въ держа́венъ, христіа́нскому ро́ду Христо́съ дарова́, покрыва́ти и спаса́ти лю́ди согрѣ́шшія, къ Тебѣ́ притека́ющія. Тѣ́мже прибѣ́жище всѣ́мъ, Тебе́ воспѣва́емъ, Влады́чице, и честны́й пра́здникъ Твоего́ Покро́ва пра́зднуемъ свѣ́тло, Христа́ моля́ще дарова́ти на́мъ ве́лію ми́лость.

Сти́хъ: Слы́ши, Дщи́, и ви́ждь, и приклони́ у́хо Твое́.

Гла́съ 5: Воспои́мъ, лю́діе, свѣ́тло Дави́дскую пѣ́снь Отрокови́цѣ Невѣ́стѣ, Бо́жіи Ма́тери всѣ́хъ Царя́ Христа́: предста́ Цари́ца одесну́ю Тебе́, Влады́ко, ря́сны златы́ми одѣ́яна и преукра́шена боже́ственными лѣ́потами. Сію́ бо, избра́нную въ жена́хъ, па́че всего́ мíра удобри́въ, благоизво́ли роди́тися отъ Нея́, вели́кія ра́ди ми́лости, и Сію́ Помо́щницу лю́демъ Свои́мъ дарова́, стро́ити и покрыва́ти отъ вся́кія бѣды́ рабы́ Своя́, еди́ну Благослове́нную.

Сти́хъ: Лицу́ Твоему́ помо́лятся бога́тіи лю́дстіи.

Гла́съ 7: Гора́ еси́ вели́ка и пресла́вна, па́че горы́ Сина́йскія, Богоро́дице: она́ бо, не терпя́щи сни́тія Сла́вы Бо́жія во о́бразѣхъ и сѣ́нехъ, огне́мъ возгара́шеся, и гро́ми и мо́лнія та́мо бы́ша; Ты́ же всего́ въ Себѣ́ Боже́ственнаго Огня́ су́ща, Бо́жія Сло́ва во чре́вѣ неопа́льно носи́ла еси́, ма́ніемъ нося́щаго вся́, и Ма́терне дерзнове́ніе къ Нему́ иму́щи, помози́, Влады́чице, вѣ́рно пра́зднующимъ Тво́й честны́й пра́здникъ и не забу́ди, ми́лостивно посѣща́ющи: прія́ла бо еси́ отъ Бо́га да́ръ стро́ити и покрыва́ти христоимени́тое Твое́ ста́до, рабы́ Твоя́.

Сла́ва, и ны́нѣ, гла́съ 2:

Яко вѣнце́мъ пресвѣ́тлымъ, Всечи́стая Богоро́дице, Покро́вомъ Твои́мъ честны́мъ Це́рковь Бо́жія пріодѣ́яся и свѣ́тится, ра́дующися, дне́сь, и та́йно ликовству́етъ, Влады́чице, вопію́щи Тебѣ́: ра́дуйся, одѣя́ніе честно́е и вѣ́нче Бо́жія сла́вы; ра́дуйся, еди́на сла́вы соверше́ніе и вѣ́чное весе́ліе; ра́дуйся, къ Тебѣ́ притека́ющимъ приста́нище, и избавле́ніе, и спасе́ніе на́ше. Та́же тропа́рь, гла́съ 4: Дне́сь благовѣ́рніи лю́діе... [Три́жды.]


НА УТРЕНИ,
По 1-мъ стихосло́віи сѣда́ленъ, гла́съ 3:

Боже́ственными сія́ніи а́нгельскихъ во́инствъ обступа́ема и съ чи́нми проро́къ и апо́столъ че́стно слу́жбу пріе́млющи, я́ко Ма́ти Бо́жія, посѣти́ на́съ, Твои́хъ ра́бъ, моля́щи Христа́ Бо́га на́шего, дарова́ти на́мъ ве́лію ми́лость.

Сла́ва, и ны́нѣ, то́йже.

По 2-мъ стихословіи сѣдаленъ, гласъ 6:

Безпомо́щнымъ крѣ́пость, Ты́ вои́стинну, Пречи́стая Богома́ти, отсю́ду, смире́нніи, Тобо́ю возвыша́емся, о Тебѣ́ высо́цѣ держи́мся: всѣ́мъ Ты́ еси́ покро́въ и къ Бо́гу хода́таица.

Сла́ва, и ны́нѣ, то́йже.

[Поліеле́й и велича́ніе:

Велича́емъ Тя́, Пресвята́я Дѣ́во, и чте́мъ Покро́въ Тво́й честны́й: Тя́ бо святы́й Андре́й ви́дѣ на возду́сѣ, за ны́ Христу́ моля́щуюся.

Псало́мъ избра́нный: Помяни́, Го́споди, Дави́да, и всю́ кро́тость его́...]

По поліеле́и сѣда́ленъ, гла́съ 4:

Яко дре́вняго вои́стину пречестнѣ́е киво́та, Тво́й пречестны́й омофо́ръ, па́че иле́ктра просвѣща́яся, невеще́ственнѣ, но духо́внѣ, нетлѣ́нными Твои́ми пречи́стыми рука́ми простира́емь, соблюда́етъ ми́лостивно честву́ющихъ благоукраше́нный пра́здникъ Твоего́ Покро́ва, Влады́чице, во́ньже соше́дшеся, усе́рдно пра́зднуемъ.

Сла́ва, и ны́нѣ, то́йже.


Степе́нна, 1-й антифо́нъ 4-го гла́са. Проки́менъ, гласъ 4: Помяну́ и́мя Твое́* во вся́комъ ро́дѣ и ро́дѣ. Сти́хъ: Лицу́ Твоему́ помо́лятся [бога́тіи лю́дстіи]. Вся́кое дыха́ніе... Ева́нгеліе Луки́, зача́ло 4: Воста́вши Маріа́мъ... Псало́мъ 50-й. Сла́ва: Моли́твами Богоро́дицы... И ны́нѣ: то́йже. Поми́луй мя́, Бо́же...

По 50-мъ псалмѣ́ стихи́ра, гла́съ 8:

Сра́дуются съ на́ми у́мная вся́ чинонача́лія, духо́вно совоку́пльше чу́вственный ли́къ, ви́дяще Цари́цу и Влады́чицу всѣ́хъ, многоиме́ннѣ вѣ́рными сла́виму; ра́дуются же и ду́си пра́ведныхъ, су́щіи зри́теліе видѣ́нія, на возду́сѣ моле́бно простира́ющу всечестнѣ́и Свои́ ру́цѣ, прося́щу умире́нія мíру, и царе́мъ держа́вы и утвержде́нія, и спасе́нія ду́шъ на́шихъ.

Кано́нъ Богоро́дицы на 12, ирмо́съ по два́жды. Гла́съ 4.

Пѣ́снь 1.

Ирмо́съ: Отве́рзу уста́ моя́ и напо́лнятся Ду́ха, и сло́во отры́гну Цари́цѣ Ма́тери, и явлю́ся, свѣ́тло торжеству́я, и воспою́, ра́дуяся, Тоя́ чудеса́.

Съ чи́нми святы́хъ а́нгелъ и съ собо́ры проро́къ и апо́столъ, въ сла́вѣ вели́цѣй, я́ко Ма́ти Бо́жія, дне́сь въ це́рковь вше́дши, за христіа́ны мо́лишися, отъ напа́сти и печа́ли избавля́еши вся́, покрыва́ющи Твое́ю ми́лостію.

Ски́нію Тя́ Моисе́й, и же́злъ Ааро́новъ именова́: Ты́ бо живо́тное дре́во, Христа́, процвѣла́ еси́, къ Нему́же дерзнове́ніе иму́щи, за ны́, честву́ющія Тя́, Цари́це, помоли́ся изба́вити на́съ отъ вся́каго зла́, да Твоего́ Покро́ва пра́здникъ сла́вимъ.

Не я́ко предъ киво́томъ дре́вле, собра́въ Дави́дъ, ли́ки, игра́етъ, но па́че ны́нѣ съ чи́нми святы́хъ предъ Тобо́ю теку́ще въ це́рковь, Тебѣ́ кла́няющеся, глаго́лютъ: моли́ за честву́ющія Тя́ лю́ди, да Тво́й сла́вяще Покро́въ, че́стно пра́зднуемъ.

Пою́тъ Тя́, Богоро́дице, а́нгельстіи чи́ни, и сла́вятъ патріа́рси со святи́тели, предъ лице́мъ Ти́ теку́ще въ це́рковь. Съ ни́миже Тя́ тогда́ святы́й Андре́й ви́дѣ, за ны́ грѣ́шныя, къ Бо́гу моля́щуюся, поми́ловати лю́ди, сла́вящія Твоего́ Покро́ва пра́здникъ.

Катава́сія: ирмо́съ то́йже.

Пѣ́снь 3.

Ирмо́съ: Твоя́ пѣсносло́вцы, Богоро́дице, живы́й и незави́стный исто́чниче, ли́къ себѣ́ совоку́пльшія, духо́вно утверди́, въ боже́ственнѣй Твое́й сла́вѣ, вѣнце́въ сла́вы сподо́би.

Кла́съ прозя́бшая Боже́ственный, я́ко ни́ва неора́нная я́вѣ, ра́дуйся, одушевле́нная трапе́зо, Хлѣ́бъ Живо́тный вмѣ́щшая; ра́дуйся, Живо́тныя воды́ исто́чниче неистощи́мый, Влады́чице.

Твои́ раби́, Влады́чице, въ це́ркви Твое́й вѣ́рою предстоя́ще, Твоея́ ожида́емъ ми́лости: посѣти́ на́ше смире́ніе и Твои́мъ святы́мъ Покро́вомъ защити́ Импера́тора и лю́ди отъ вся́каго зла́.

Многоимени́тая Дѣ́во, проро́ки проображена́ че́стно, и́же Тебѣ́ ны́нѣ со а́нгелы слу́жатъ; съ ни́миже о на́съ къ Бо́гу моли́ся, да Твоего́ Покро́ва святы́й де́нь, ра́дующеся, вси́ свѣ́тло пра́зднуемъ.

Гедео́нъ Тя́ руно́ прообрази́, на Тя́ бо, я́ко роса́, Христо́съ Бо́гъ сни́де; къ Нему́же, Богоро́дице, моли́ся, побѣ́ду да́ти Импера́тору на́шему на враги́, да я́ко Мадіа́мы низложи́въ, просла́витъ святы́й Тво́й пра́здникъ.

Па́че со́лнечныхъ лу́чь Твои́мъ блиста́ющимъ омофо́ромъ освѣща́еши Це́рковь и лю́ди, и тьму́ грѣхо́въ на́шихъ отго́ниши посѣще́ніемъ Твои́мъ, Богоро́дице, къ Сы́ну Твоему́ и Бо́гу за ны́ моля́щися.

По 3-й пѣ́сни сѣда́ленъ, гла́съ 5:

Те́плая предста́тельнице и непобѣди́мая, упова́ніе извѣ́стное и непосты́дное, стѣно́, и покро́ве, и приста́нище прибѣга́ющимъ къ Тебѣ́, Приснодѣ́во Чи́стая. Сы́на Твоего́ и Бо́га моли́ со а́нгелы, умире́ніе да́ти мíру, и спасе́ніе, и ве́лію ми́лость.

Сла́ва, и ны́нѣ, то́йже.

Пѣ́снь 4.

Ирмо́съ: Сѣдя́й въ сла́вѣ на Престо́лѣ Божества́, во о́блацѣ ле́гцѣ пріи́де Іису́съ Пребоже́ственный нетлѣ́нною дла́нію и спасе́ зову́щія: сла́ва, Христе́, си́лѣ Твое́й.

Во гла́сѣхъ пѣ́ній, Дѣ́во, Тебѣ́ вопіе́мъ, Всепѣ́тая: ра́дуйся, ту́чная горо́ и усыре́нная Ду́хомъ; ра́дуйся, свѣ́щниче и ста́мно, Ма́нну нося́щая, услажда́ющая всѣ́хъ благочести́выхъ чу́вства.

Па́че Ааро́ня киво́та, всю́ Тя́ Бо́гъ освяти́лъ е́сть Ду́хомъ, Богоро́дице, Святы́мъ, и а́нгеломъ служи́ти Тебѣ́ повелѣ́, съ ни́миже за гра́дъ и лю́ди моли́ся, Тво́й сла́вящихъ честны́й пра́здникъ.

Пріиди́ ны́нѣ въ сла́вѣ въ Твою́, Богоро́дице, це́рковь съ собо́ры всѣ́хъ святы́хъ, я́коже иногда́ Тя святы́й Андре́й ви́дѣ на возду́сѣ свѣ́тлѣ, за христіа́ны моля́щуюся, и пода́ждь на́мъ Твою́ ми́лость.

Укрѣпи́, Влады́чице, сла́вящаго Тя́ Импера́тора нашего на проти́вныя враги́, я́ко Дави́да на Голіа́ѳа, да Тебѣ́, веселя́щеся, вопіе́мъ: ра́дуйся, покро́ве святы́й и засту́пнице гра́ду на́шему.

Тебѣ́ припа́даемъ, Госпоже́, вѣ́рою, и покланя́ющеся, благода́рно вопіе́мъ Ти́: ра́дуйся, Богоблагода́тная Дѣ́во, покро́ве и огражде́ніе на́ше, и помо́щнице въ бѣдѣ́ су́щимъ; спаси́ на́съ, къ Тебѣ́ прибѣга́ющихъ, на Тя́ бо надѣ́емся.

Пѣ́снь 5.

Ирмо́съ: Ужасо́шася вся́ческая о Боже́ственнѣй сла́вѣ Твое́й, Ты́ бо, Неискусобра́чная Дѣ́во, имѣ́ла еси́ во утро́бѣ надъ всѣ́ми Бо́га и родила́ еси́ Безлѣ́тнаго Сы́на, всѣ́мъ воспѣва́ющимъ Тя́ ми́ръ подава́ющая.

Одръ Тя́ дре́вле Соломо́нъ написа́, и ло́жницу Небе́снаго Царя́, обступа́ему серафи́мы, е́же о Тебѣ́ рече́ся, Богоро́дице. Тѣ́мъ Тя́ ны́нѣ мо́лимъ, Ма́ти Бо́жія Всесвята́я: покры́й на́съ отъ всѣ́хъ бѣ́дъ.

Тебѣ́ а́нгеловъ старѣ́йшины и честнíи проро́цы со апо́столы, я́ко Ма́тери Бо́жіи че́стно слу́жатъ, ви́дяще Тя́ за мíръ моли́тву творя́щу; Твоя́ же проше́нія послу́шавъ Госпо́дь, спаса́етъ гра́дъ и лю́ди, на Тя́ надѣ́ющіяся.

Вели́кій Тя́ во проро́цѣхъ Иса́ія прорече́, глаго́ля, Бо́га роди́ти неискусобра́чно: Ты́ бо, Чи́стая Марíе, святѣ́йши всѣ́хъ была́ еси́, Бо́га бо во утро́бѣ и на руку́ носи́ла еси́. Ему́же за ны́ моли́ся, Твои́мъ осѣня́ющи Покро́вомъ вѣ́рою Тя́ сла́вящихъ.

Духо́вными паря́ще кри́лы, святы́хъ собо́ри та́йно пріидо́ша Тебѣ́ послужи́ти, Богоро́дице, ви́дяще Тя́ на ле́гцѣ о́блацѣ сла́вы, ко Спа́су Христу́ моля́щуюся, пода́ти побѣ́ду Импера́тору на́шему, погуби́ти вою́ющихъ на́съ.

Пѣ́снь 6.

Ирмо́съ: Боже́ственное сіе́ и всечестно́е соверша́юще пра́зднество, богому́дріи, Богома́тере, пріиди́те рука́ми воспле́щимъ, отъ Нея́ ро́ждшагося Бо́га сла́вимъ.

Іере́е богому́дріи, въ це́ркви Твое́й съ людьми́ благочести́выми предстоя́ще, Твоея́ ожида́ютъ, Богоро́дице, ми́лости: премѣни́ на ра́дость на́шу печа́ль, Ра́дость бо родила́ еси́, всѣ́хъ человѣ́ковъ грѣхи́ отпусти́вшего.

Тебѣ́ вся́ земля́ да́ры прино́ситъ я́ко Цари́цѣ Бо́жіи Ма́тери: ца́ріе и кня́зи кла́няются и лю́діе вси́ веселя́тся, покрыва́еми отъ вся́каго зла́ Твои́ми, Богоро́дице, моли́твами.

Го́ру Тя́ вели́ку Даніи́лъ пронаписа́: изъ Тебе́ бо безъ сѣ́мене роди́ся Христо́съ и сокруши́ всю́ де́монскую ле́сть, и всю́ Своея́ вѣ́ры испо́лни зе́млю; къ Нему́же за ны́, Богоро́дице, моли́ся, сла́вящія Твоего́ Покро́ва пра́здникъ.

Ангельскій гла́съ взыва́емъ Ти́, Пречи́стая: ра́дуйся, престо́ле Бо́жій, на не́мже Іезекíиль ви́дѣ Го́спода въ подо́біи человѣ́ка, носи́ма херуви́мы. Съ ни́миже за ны́, Богоро́дице, моли́ся, да спасе́тъ ду́ши на́ша.

Конда́къ, гла́съ 3. Подо́бенъ: Дѣ́ва дне́сь.

Дѣ́ва дне́сь предстои́тъ въ це́ркви, и съ ли́ки святы́хъ неви́димо за ны́ мо́лится Бо́гу, а́нгели со архіере́и покланя́ются, апо́столи же со проро́ки ликовству́ютъ: на́съ бо ра́ди мо́литъ Богоро́дица Превѣ́чнаго Бо́га.

Икосъ:

Тоя́ пресла́вныхъ чуде́съ, пріиди́те, лю́діе, наслади́мся: Се́ю бо Ада́мъ отъ тли́ изба́вися. Та́ бо и ковче́гъ, не Но́емъ, но Бо́гомъ сотворе́нъ бы́сть. Дре́вле у́бо Моисе́й въ купинѣ́ о́гненнѣй Бо́га ви́дѣти не возмо́же, ны́нѣ же отъ Тоя́ Ро́ждшагося вся́ земля́ зна́етъ Сы́на Бо́жія, къ Нему́же за ны́ мо́лится. Сего́ ра́ди прославля́емъ Ю, я́ко Бо́жію Ма́терь: на́съ бо ра́ди Богоро́дица мо́литъ Превѣ́чнаго Бо́га.

Пѣ́снь 7.

Ирмо́съ: Не послужи́ша тва́ри богому́дріи, па́че Созда́вшаго, но, о́гненное преще́ніе му́жески попра́вше, ра́довахуся, пою́ще: препѣ́тый отце́въ Госпо́дь и Бо́гъ, благослове́нъ еси́.

Неиспи́саная мно́гими проро́ки, несвѣ́дома же бы́сть, Дѣ́во, небе́сными служа́щими Бо́гу а́нгелы; ны́нѣ же вси́ вѣ́мы Тя́ Богоро́дицу, и Твоея́ тре́буемъ по́мощи и заступле́нія, Благослове́нная.

Гора́, усыре́нная Ду́хомъ, ю́же Авваку́мъ ви́дѣ, точа́щу вѣ́рнымъ цѣле́бную сла́дость, Богоро́дице Дѣ́во, исцѣли́ ны́, Сы́ну Твоему́ вопію́щія: благослове́нъ Бо́гъ оте́цъ на́шихъ.

Преклони́вый небеса́, въ Тя́, Дѣ́во, всели́ся, и ны́нѣ на моли́тву Твою́ зри́тъ, Богоро́дице Чи́стая, Твое́, Цари́це, исполня́я проше́ніе: Ему́же за ны́ усе́рдно помоли́ся, на Тя́ бо надѣ́емся, Благослове́нная.

Тво́рче, Спа́се на́шъ, Христе́ Бо́же, пріими́ моли́тву Твоея́ Ма́тере, ю́же Тебѣ́ за ны́, грѣ́шныя, прино́ситъ, да Тебѣ́, ра́дующеся, пое́мъ: препѣ́тый оте́цъ на́шихъ Бо́же, благослове́нъ еси́.

Пѣ́снь 8.

Ирмо́съ: Отроки благочести́выя въ пещи́ Рождество́ Богоро́дичо спасло́ е́сть, тогда́ у́бо образу́емое, ны́нѣ же дѣ́йствуемое, вселе́нную всю́ воздвиза́етъ пѣ́ти Тебѣ́: Го́спода по́йте дѣла́ и превозноси́те Его́ во вся́ вѣ́ки.

Съ чи́нми а́нгелъ, Влады́чице, съ честны́ми и сла́вными проро́ки, съ верхо́вными апо́столы, и со священному́ченики, и со архіере́и за ны́, грѣ́шныя, Бо́гу помоли́ся, Твоего́ Покро́ва пра́здникъ въ Россíйстѣй земли́ просла́вльшія.

Горды́ню и шата́нія низложи́ и совѣ́ты непра́ведныхъ князе́й разори́, зачина́ющихъ ра́ти погуби́, о Бо́жія Ма́ти, Цари́це Всечестна́я, и Благочести́ваго Импера́тора на́шего ро́гъ возвы́си, да Тво́й пра́здникъ сла́вимъ, Пречи́стая Богоро́дице Дѣ́во, зову́ще: Го́спода воспѣва́йте дѣла́ и превозноси́те Его́ во вся́ вѣ́ки.

Усты́ принося́ще Тебѣ́ пѣ́ніе, и душе́ю вѣ́рно покланя́емся, и́бо вну́трь сердца́ на́ша горя́тъ. Ма́ти Бо́жія Пречи́стая, поми́луй на́съ, моля́щихся Тебѣ́, и Го́спода воспѣва́ющихъ, и превознося́щихъ Его́ во вся́ вѣ́ки.

Мно́гими отягчи́хся грѣхи́, недоумѣ́ю по достоя́нію написа́ти Твоего́ Покро́ва, Богоро́дице, похвалы́, но я́ко Ма́ти Бо́жія украси́ Тво́й пра́здникъ чудесы́, да вси́, ра́дующеся, пое́мъ Го́спода, и превозно́симъ Его́ во вся́ вѣ́ки.

Пѣ́снь 9.

Ирмо́съ: Вся́къ земноро́дный да взыгра́ется, Ду́хомъ просвѣща́емь, да торжеству́етъ же безпло́тныхъ умо́въ естество́, почита́ющее свяще́нное торжество́ Богома́тере, и да вопіе́тъ: ра́дуйся, Всеблаже́нная Богоро́дице, Чи́стая Приснодѣ́во.

Высо́кій Царю́, со Отце́мъ сѣдя́й и отъ серафи́мъ воспѣва́емый, при́зри на молитву Ма́терню, ю́же Тебѣ́ за ны́, грѣ́шныя, прино́ситъ, и очи́сти грѣхи́ на́ша, спаси́ гра́дъ, и лю́ди умно́жи, да́ждь Импера́тору здра́віе тѣлесе́ и на пога́ныя побѣ́ды, моли́твами Ро́ждшія Тя́.

Ангельскій гла́съ вопіе́мъ Тебѣ́, Дѣ́во Богоизбра́нная: ра́дуйся, я́же Ада́ма па́ки въ ра́й вве́дшая; ра́дуйся, де́моны прогоня́ющи Твои́мъ и́менемъ; ра́дуйся, наде́жде христіа́нъ; ра́дуйся, освяще́ніе ду́шъ; ра́дуйся, храни́тельнице гра́да на́шего.

Помяни́ на́съ во Твои́хъ моли́твахъ, Госпоже́ Дѣ́во Богоро́дице, да не поги́бнемъ за умноже́ніе грѣхо́въ на́шихъ. Покры́й на́съ отъ вся́каго зла́ и лю́тыхъ напа́стей: на Тя́ бо упова́емъ, и Твоего́ Покро́ва пра́здникъ честву́юще, Тя́ велича́емъ.

Да́ръ отъ Бо́га прія́ла еси́ я́ко Ма́ти Бо́жія всѣ́хъ христіа́нъ неду́ги исцѣля́ти, и отъ бѣ́дъ избавля́ти, и грѣхи́ отпуща́ти, и отъ плѣне́нія спаса́ти и вся́кія ну́жды. Но и на́съ не пре́зри, Госпоже́: вѣ́си бо, и́хже тре́буемъ, здра́вія тѣлесе́мъ и душа́мъ спасе́нія.

Свѣти́ленъ. Подо́бенъ: Жены́, услы́шите.

О, Пресвята́я Госпоже́, Дѣ́во Богоро́дице! Покры́й на́съ чуде́снымъ Твои́мъ омофо́ромъ, сохраня́я Импера́тора и лю́ди отъ вся́каго зла́, я́коже Тя́ пречу́дный Андре́й ви́дѣ во Влахе́рнстѣй це́ркви моля́щуюся; и ны́нѣ на́мъ, Госпоже́, посли́ вели́кую Твою́ ми́лость. [Три́жды.]

На хвали́техъ стихи́ры на 4, гла́съ 8. Подо́бенъ: О, пресла́внаго чудесе́!

Тебѣ́ припа́даемъ, Госпоже́, уми́льно кла́няющеся, мо́лимъ Тя́:* ра́дуйся, богоблаже́нная Влады́чице,* многоимени́тая Дѣ́во, проро́ки преображе́нная че́стно:* въ Тя́ бо, я́ко роса́, Христо́съ Бо́гъ сни́де,* и родила́ еси́, браконеиску́сная Чи́стая,* и на руку́ носи́ла еси́ всѣ́хъ Творца́ и Го́спода.* Ему́же ны́нѣ о на́съ моли́ся,* сла́вящихъ вѣ́рно Твоего́ Покро́ва пра́здникъ. [Два́жды.]

Пою́тъ Тя́, Дѣ́во Богоро́дице, а́нгельстіи чи́ни,* и сла́вятъ патріа́рси со архіере́и* и святíи апо́столи,* я́ко Ма́тери Бо́жіи че́стно слу́жатъ Тебѣ́,* ви́дяще Тя́ за мíръ моли́тву творя́щую* ко Спа́су всѣ́хъ, Христу́ Бо́гу.* Ему́же помоли́ся изба́вити гра́дъ и лю́ди,* сла́вящія Тя́ вѣ́рно* и Твоего́ Покро́ва пра́здникъ честву́ющія.

Па́че Ааро́ня киво́та* всю́ Тя́ Бо́гъ освяти́* Ду́хомъ, Богоро́дице, Святы́мъ,* и па́че со́лнечныхъ лу́чь* Твои́мъ свѣтя́щимся омофо́ромъ* освѣща́еши Це́рковь и лю́ди* и тьму́ грѣхо́въ на́шихъ отгоня́еши,* избавля́еши же отъ бѣ́дъ и скорбе́й* вѣ́рою честву́ющія Твоего́ честна́го Покро́ва пра́здникъ.

Сла́ва, и ны́нѣ, гла́съ 6:

Яко ви́дѣ Тя́ пречу́дный Андре́й на возду́сѣ, со арха́нгельскимъ мно́жествомъ, со апо́столы и проро́ки, и мно́жествомъ му́чениковъ, Сы́ну Твоему́ и Бо́гу на́шему о гра́дѣ и лю́дехъ моля́щуюся, Влады́чице, и честны́мъ Твои́мъ Покро́вомъ покрыва́ющую; не оскудѣ́й и ны́нѣ, Пречи́стая, спасти́ изря́дное достоя́ніе Твоего́ Сы́на, пречестны́й пра́здникъ Тво́й пра́зднующее, Многопѣ́тая.

Славосло́віе вели́кое. И отпу́стъ.НА ЛИТУРГІИ,

Блаже́нна отъ кано́на, пѣ́снь 3-я и 6-я. Проки́менъ, пѣ́снь Богоро́дицы, гла́съ 3: Вели́читъ душа́ Моя́ Го́спода, [и возра́довася ду́хъ Мо́й о Бо́зѣ, Спа́сѣ Мое́мъ]. Сти́хъ: Яко призрѣ́ на смире́ніе рабы́ Своея́, [се́ бо отъ ны́нѣ ублажа́тъ Мя́ вси́ ро́ди]. Апо́столъ ко Евре́емъ, зача́ло 320: Имѣ́яше пе́рвая ски́нія... Аллилу́ія, гла́съ 8: Слы́ши Дщи́ и ви́ждь, [и приклони́ у́хо Твое́]. Сти́хъ: Лицу́ Твоему́ помо́лятся [бога́тіи лю́дстіи]. Ева́нгеліе Луки́, зача́ло 54: Вни́де Іису́съ въ ве́сь нѣ́кую... Прича́стенъ: Ча́шу спасе́нія [пріиму́, и и́мя Госпо́дне призову́].


Зри́: Вѣ́домо же бу́ди и сіе́, я́ко а́ще случи́тся пра́здникъ Покро́ва Пресвяты́я Богоро́дицы въ де́нь седми́чный, кромѣ́ недѣ́ли, и изво́литъ кто́ пѣ́ти ку́пно съ Покро́вомъ апо́столу Ана́ніи и преподо́бному Рома́ну, да пое́тъ си́це:

На ма́лѣй вече́рни, стихи́ры Покро́ва на 4, гла́съ 1, самогла́сны. Сла́ва, и ны́нѣ, гла́съ 6: Пріиди́те, празднолю́бныхъ собо́ри... На стихо́внѣ стихи́ры, гла́съ 2. Подо́бенъ: До́ме Евфра́ѳовъ. Сла́ва, и ны́нѣ, гла́съ 3: Пріиди́те, вси́ празднолю́бцы... Тропа́рь Покро́ва, гла́съ 4: Дне́сь благовѣ́рніи лю́діе... Та́же, ектенія́ ма́лая и отпу́стъ.

На вели́цѣй вече́рни, пое́мъ Блаже́нъ му́жъ.., 1-й антифо́нъ. На Го́споди воззва́хъ: стихи́ры Покро́ва на 4, и апо́стола 3, и Рома́на 3. Сла́ва, апо́стола. И ны́нѣ, Покро́ва, гла́съ 8: Сра́дуются съ на́ми... Вхо́дъ. Проки́менъ дне́. Чте́нія 3, Покро́ва: 1-е Бытія́: Изы́де Іа́ковъ... 2-е: Проро́чества Іезекíилева: Бу́детъ отъ дне́ осма́го... 3-е: При́тчей: Прему́дрость созда́ Себѣ́... Ектеніи́ обы́чныя. На литíи стихи́ры Покро́ва Богоро́дицы, гла́съ 3: Наста́ дне́сь... Сла́ва, апо́стола. И ны́нѣ, Покро́ва Богоро́дицы, гла́съ 2: Смы́слъ очи́стивше и у́мъ... На стихо́внѣ, стихи́ры Богоро́дицы, гла́съ 2, самогла́сны: Яко всѣ́хъ вы́шши су́щи... Сла́ва, преподо́бнаго. И ны́нѣ, Покро́ва, гла́съ 2-й: Яко вѣнце́мъ пресвѣ́тлымъ... На благослове́ніи хлѣ́бовъ, тропа́рь Покро́ва, гла́съ 4: Дне́сь благовѣ́рніи лю́діе.., три́жды. И Бу́ди и́мя Госпо́дне.., три́жды, съ пѣ́ніемъ. И псало́мъ 33: Благословлю́ Го́спода... И чте́ніе.

На у́трени, на Бо́гъ Госпо́дь: Тропа́рь Покро́ва Богоро́дицы. Та́же апо́стола. Сла́ва, Рома́на. И ны́нѣ, Покро́ва. И обы́чныя каѳи́смы. По каѳи́смахъ сѣда́льны Покро́ва. И чте́ніе. По поліеле́и сѣда́ленъ Покро́ва. И чте́ніе. Степе́нна, 1-й антифо́нъ, 4-го гла́са. Проки́менъ, гла́съ 4: Помяну́ и́мя Твое́... Сти́хъ: Лицу́ Твоему́ помо́лятся... Вся́кое дыха́ніе... Ева́нгеліе Луки́, зача́ло 4: Воста́вши Маріа́мъ. Псало́мъ 50-й. Сла́ва: Моли́твами Богоро́дицы... И ны́нѣ: то́йже. Поми́луй мя́, Бо́же... По 50-мъ псалмѣ́ стихи́ра, гла́съ 8: Сра́дуются съ на́ми... Кано́нъ Покро́ва Богоро́дицы со ирмосо́мъ на 6, и апо́стола на 4, и преподо́бнаго на 4. Катава́сія: Отве́рзу уста́ моя́... По 3-й пѣ́сни конда́къ апо́стола, и преподо́бнаго, и сѣда́ленъ апо́стола. Сла́ва, преподо́бнаго. И ны́нѣ, Покро́ва. И чте́ніе. По 6-й пѣ́сни конда́къ Покро́ва, гла́съ 3: Дѣ́ва дне́сь предстои́тъ въ це́ркви... и и́косъ. И про́логъ. По 9-й пѣ́сни свѣти́ленъ Покро́ва. Сла́ва, апо́стола. И ны́нѣ, Покро́ва. На хвали́техъ, стихи́ры Покро́ва, на 4. Сла́ва, апо́стола. И ны́нѣ, Покро́ва. Славосло́віе вели́кое. По трисвято́мъ, тропа́рь апо́стола. Сла́ва, преподо́бнаго. И ны́нѣ, Покро́ва. Ектеніи́. И отпу́стъ. И ча́съ 1-й.

На 1-мъ часѣ́ тропа́рь Покро́ва. Сла́ва, апо́стола. И ны́нѣ, богоро́диченъ часо́въ. По трисвято́мъ конда́къ Покро́ва. И соверше́нный отпу́стъ. Та́кожде и на про́чихъ часѣ́хъ, въ нача́лѣ глаго́лемъ тропа́рь Покро́ва, святы́хъ же тропари́ премѣня́емъ. Конда́къ же на всѣ́хъ часѣ́хъ глаго́лемъ Покро́ва.

На литургíи, блаже́нна отъ кано́на Покро́ва, пѣ́снь 3-я на 4: и апо́стола 6-я на 4. По вхо́дѣ тропа́рь Покро́ва, и апо́стола, и преподо́бнаго. Конда́къ апо́стола. Сла́ва, преподо́бнаго. И ны́нѣ, Покро́ва. Проки́менъ, пѣ́снь Богоро́дицы, гла́съ 3: Вели́читъ душа́ Моя́ Го́спода... Сти́хъ: Яко призрѣ́ на смире́ніе рабы́ Своея́... И апо́стола, [гла́съ 8]: Во всю́ зе́млю... Апо́столъ Покро́ва, ко Евре́емъ, зача́ло 320: Имѣ́яше пе́рвая ски́нія... Другíй, Дѣя́ній, зача́ло 21, отъ полу́: Бѣ́ нѣ́кто учени́къ въ Дама́сцѣ... Аллилу́ія, гла́съ 8: Слы́ши, Дщи́, и ви́ждь... Сти́хъ: Лицу́ Твоему́ помо́лятся... И апо́стола, [гла́съ 1]: Исповѣ́дятъ небеса́ чудеса́ Твоя́... Ева́нгеліе Луки́, зача́ло 54: Вни́де Іису́съ въ ве́сь нѣ́кую... И апо́стола, Луки́, зача́ло 51: Слу́шаяй ва́съ... Прича́стенъ: Ча́шу спасе́нія... Другíй: Во всю́ зе́млю... Ря́дъ, Апо́столъ и Ева́нгеліе, вычита́емъ напреди́.


Зри́: Подоба́етъ вѣ́дати, Аще случи́тся пра́здникъ Пресвяты́я Богоро́дицы, Честна́го Ея́ Покро́ва, и свята́го апо́стола Ана́ніи въ недѣ́лю:

Въ суббо́ту ве́чера, на ма́лѣй вече́рни, на Го́споди, воззва́хъ: стихи́ры воскре́сны гла́са, на 4. Сла́ва, и ны́нѣ, Покро́ва. На стихо́внѣ стихи́ра воскре́сна, 1-я. И Покро́ва стихо́вна вели́кія вече́рни, съ припѣ́вы и́хъ. Сла́ва, и ны́нѣ, Покро́ва, ма́лыя вече́рни. По трисвято́мъ тропа́рь воскре́сенъ. Сла́ва, и ны́нѣ, Покро́ва. Ектенія́ ма́лая. И отпу́стъ.

На вели́цѣй вече́рни, на Го́споди воззва́хъ: стихи́ры воскре́сны 3 и восто́ченъ [Анато́ліевъ] еди́нъ, и Покро́ва 3, и апо́стола Ана́ніи 3. Сла́ва, Покро́ва. И ны́нѣ, богоро́диченъ гла́са. Чте́нія Покро́ва 3. На литíи стихи́ры Покро́ва. Сла́ва, апо́стола. И ны́нѣ, Покро́ва. На стихо́внѣ стихи́ры воскре́сны. Сла́ва, апо́стола. И ны́нѣ, Покро́ва. На благослове́ніи хлѣ́бовъ: тропа́рь Покро́ва, три́жды. [Зри́:] Аще ли нѣ́сть бдѣ́нія, глаго́лемъ тропа́рь воскре́сенъ. Сла́ва, апо́стола. И ны́нѣ, Покро́ва.

На у́трени, на Бо́гъ Госпо́дь: тропа́рь воскре́сенъ, два́жды. Сла́ва, апо́стола. И ны́нѣ, Покро́ва. По каѳи́смахъ сѣда́льны воскре́сны съ богоро́дичны и́хъ. Та́же поліеле́й. И тропари́: Ангельскій собо́ръ... Ипакои́ гла́са, и сѣда́льны Покро́ва. Степе́нны и проки́менъ, гла́са. Ева́нгеліе воскре́сно, и про́чая. Кано́нъ воскре́сенъ на 4, и Покро́ва на 6, и апо́стола на 4. Катава́сія: Отве́рзу уста́ моя́... По 3-й пѣ́сни конда́къ Покро́ва, и апо́стола, и сѣда́ленъ апо́стола. Сла́ва, и ны́нѣ, Покро́ва. По 6-й пѣ́сни конда́къ воскре́сенъ. На 9-й пѣ́сни пое́мъ: Честнѣ́йшую... Свѣти́ленъ воскре́сенъ. Сла́ва, апо́стола. И ны́нѣ, Покро́ва. На хвали́техъ стихи́ры воскре́сны 4, и Покро́ва 3 подо́бны, и самогла́сенъ, и́же на Сла́ва, съ припѣ́вы вече́рними. Сла́ва, стихи́ра ева́нгельская. И ны́нѣ, Преблагослове́нна еси́... Славосло́віе вели́кое. По трисвято́мъ тропа́рь воскре́сенъ. Ектеніи́. И отпу́стъ. И ча́съ 1-й.

На 1-мъ часѣ́, тропа́рь воскре́сенъ. Сла́ва, Покро́ва. И ны́нѣ, богоро́диченъ часо́въ. По Отче на́шъ.., конда́къ Покро́ва. На 3-мъ часѣ́, тропа́рь воскре́сенъ. Сла́ва, апо́стола. И ны́нѣ, богоро́диченъ часо́въ. По Отче на́шъ.., конда́къ воскре́сенъ. Та́кожде и на про́чихъ часѣ́хъ глаго́лемъ конда́къ воскре́сенъ, и Покро́ва, премѣня́юще.

На литургíи, блаже́нна гла́са на 4, и Богоро́дицы, пѣ́снь 3-я на 4, и апо́стола, пѣ́снь 6-я на 4. По вхо́дѣ тропа́рь воскре́сенъ, и Покро́ва, и апо́стола. Конда́къ воскре́сенъ. Сла́ва, конда́къ апо́стола. И ны́нѣ, Покро́ва. Проки́менъ, Апо́столъ, аллилу́ія, Ева́нгеліе, и прича́стенъ, пре́жде воскре́сенъ, и пото́мъ Богоро́дицы. [Зри́:] Преподо́бнаго же Рома́на слу́жба оставля́ется и пое́тся на повече́ріи.

Источникъ: Мине́я пра́здничная, имену́емая Анѳоло́гіонъ, содержа́щая слу́жбы Госпо́дскимъ и Богоро́дичнымъ пра́здникомъ и святы́мъ избра́ннымъ. — М.: Сѵнода́льная Тѵпогра́фія, 1901. — Л. 59 об. – 68.

/ Къ оглавленію раздѣла /


Наверхъ / Къ титульной страницѣ

0