Собраніе богослужебныхъ текстовъ Православной Церкви

Русскiй Порталъ- Церковный календарь- Русская Библія- Осанна- Святоотеческое наслѣдіе- Наслѣдіе Святой Руси- Слово пастыря- Литературное наслѣдіе- Новости

Осанна
-
Гостевая книга
-
Новости
-
Написать письмо
-
Поискъ
-
Литургика
-
Канонизація святыхъ
-
Ирмологій

Домашняя молитва

Каноны
-
Акаѳисты
-
Псалтирь Божіей Матери

Евхологій

Служебникъ
-
Требникъ

Слѣдованная Псалтирь

Псалтирь
-
Канонникъ
-
Часословъ
-
Мѣсяцесловъ

Тріодь

Постная
-
Цвѣтная

Минеи

Минея Общая
-
Минеи Богослужебныя
-
Архивъ

Октоихъ

Съ 1-го по 4-й гласъ
-
Съ 5-го по 8-й гласъ

Церк.-учит. литература

«Златоустъ»

Греч. и древнерус. тексты

Греч. литург. тексты
-
Древнерус. литург. тексты

Календарь на Вашемъ сайтѣ

Ссылка для установки

Православный календарь

Новости сайтаСегодня - среда, 19 iюня 2019 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 14.
Если вы нашли ошибку на странице, выделите ее мышкой и щелкните по этой ссылке, или нажмите Ctrl+Alt+E

ЦЕРКОВНО-БОГОСЛУЖЕБНЫЯ КНИГИ

МИНЕИ БОГОСЛУЖЕБНЫЯ (СЕНТЯБРЬ-АВГУСТЪ).

Мѣ́сяца Ное́мврія въ 28-й де́нь.
Па́мять святы́хъ пятна́десяти священному́чениковъ, при Іуліа́нѣ Отсту́пницѣ пострада́вшихъ въ Тиверіупо́ли (простоглаго́лемомъ Стру́мница).

НА ВЕЛИЦѢЙ ВЕЧЕРНИ,
Блаже́нъ му́жъ.., 1-й антифо́нъ. На Го́споди воззва́хъ.., поста́вимъ стихо́въ 6, и пое́мъ настоя́щія 3 тропари́, повторя́юще я́. Гла́съ 2. Подо́бенъ: Кíими похва́льными.

Кíими Христо́вы проповѣ́дники похва́лимъ лѣ́тными пѣ́сньми, отъ восто́ка возсія́вшія и му́ченическимъ конце́мъ заше́дшія въ и́же къ за́паду Тиверіупо́ли: Тимоѳе́я, и́же въ не́мъ предсѣда́тельствовавшаго, Ѳео́дора, отце́мъ боже́ственнымъ сосѣда́теля въ и́же на Арія собо́рѣ, съ Кома́сіемъ ку́пно и Евсе́віемъ мона́шествующими, со единона́десятьми за́падными, и́мже таи́нницы причи́слишася. [Два́жды.]

Кíима мы́сленныма очи́ма у́зримъ, возте́кше, сла́ву небе́сную и нетлѣ́нное со а́нгелы сожи́тіе трегу́быя пятери́цы святы́хъ: о́ная бо вои́стинну наслѣ́доваша, я́же су́ть неви́дима и неизрече́нна, и слу́хомъ неслы́шана и се́рдцемъ человѣ́ческимъ непостижи́ма блага́я, и кто́ возмо́жетъ по достоя́нію си́хъ восхвали́ти? [Два́жды.]

Сла́ва, гла́съ 1:

Богонача́льнымъ манове́ніемъ свы́ше богоно́сный Тимоѳе́й отъ Боже́ственнаго Ду́ха дви́жимь. [Гла́съ 5:] Дости́гнути пресла́вній Ѳессалони́тскій гра́дъ тща́тельно идя́ше. [Гла́съ 2:] Съ ни́мже Кома́сій со Евсе́віемъ ку́пно, Ѳео́доромъ Боже́ственнымъ, и́же бя́ху спутеше́ственницы отъ Нике́и, идолослужи́телемъ владѣ́ющимъ отбѣ́гающе, стра́хомъ одержи́ми, да не ка́ко нече́стіемъ прельще́ни бу́дутъ. [Гла́съ 6:] И сего́ ра́ди пре́лести та́мошнія гу́бящей, въ Тиверіупо́ль а́біе прихо́дятъ. [Гла́съ 3:] Идѣ́же единона́десять ученико́въ пристяжа́ша въ созащище́ніе Ева́нгелія. [Гла́съ 7:] Тѣ́ми бо ра́ди всеро́дное просвѣще́ніе Тиверіа́номъ бы́сть, и во окре́стныя Христо́съ познава́ется, и си́мъ досто́йную че́сть возда́ти немо́щно. [Гла́съ 4:] Тѣ́хъ бо преизя́щное прехо́дитъ вся́къ у́мъ. [Гла́съ 8:] Тѣ́мже, му́ченицы, жрецы́ и дру́зи, и апо́столи Христо́вы, три́жды пя́ть су́ще, при́сно сохраня́йте отъ вся́каго вре́да вра́жія вы́шшихъ, пою́щія ва́ше ны́нѣ Боже́ственное сконча́ніе. [Гла́съ 1:] Тиверіупо́льское все́ мно́жество ублажа́етъ ва́съ.

И ны́нѣ, богоро́диченъ:

Всемíрную сла́ву, [отъ человѣ́къ прозя́бшую и Влады́ку ро́ждшую, небе́сную две́рь воспои́мъ, Марíю Дѣ́ву, безпло́тныхъ пѣ́снь и вѣ́рныхъ удобре́ніе: Сія́ бо яви́ся не́бо и хра́мъ Божества́, Сія́, прегражде́ніе вражды́ разруши́вши, ми́ръ введе́ и Ца́рствіе отве́рзе; Сію́ у́бо иму́ще вѣ́ры утвержде́ніе, Побо́рника и́мамы, изъ Нея́ ро́ждшагося Го́спода. Дерза́йте у́бо, дерза́йте, лю́діе Бо́жіи, и́бо То́й побѣди́тъ враги́, я́ко Всеси́ленъ].

Вхо́дъ. Проки́менъ дне́. Чте́нія три́.

Проро́чества Иса́іина чте́ніе. [Глава́ 43.]

Та́ко глаго́летъ Госпо́дь: вси́ язы́цы собра́шася вку́пѣ, и соберу́тся кня́зи отъ ни́хъ, кто́ возвѣсти́тъ сія́ въ ни́хъ? Или́ я́же отъ нача́ла, кто́ слы́шана сотвори́тъ ва́мъ? Да приведу́тъ свидѣ́тели своя́ и оправдя́тся, и да услы́шатъ, и да реку́тъ и́стину. Бу́дите Ми́ свидѣ́тели, и Азъ Свидѣ́тель, глаго́летъ Госпо́дь Бо́гъ, и отрокъ, его́же избра́хъ, да позна́ете и вѣ́руете Ми́, и разумѣ́ете, я́ко Азъ е́смь; пре́жде Мене́ не бы́сть и́нъ бо́гъ, и по Мнѣ́ не бу́детъ. Азъ е́смь Бо́гъ, и нѣ́сть ра́звѣ Мене́ спаса́яй. Азъ возвѣсти́хъ и спасо́хъ, уничижи́хъ, и не бѣ́ въ ва́съ чу́ждій. Вы́ Мнѣ́ свидѣ́тели, и Азъ Госпо́дь Бо́гъ. И еще́ отъ нача́ла Азъ е́смь, и нѣ́сть отъ ру́къ Мои́хъ избавля́яй; сотворю́, и кто́ отврати́тъ то? Си́це глаго́летъ Госпо́дь Бо́гъ, избавля́яй ва́съ Святы́й Изра́илевъ.

Прему́дрости Соломо́ни чте́ніе. [Глава́ 3.]

Пра́ведныхъ ду́ши въ руцѣ́ Бо́жіей, и не прико́снется и́хъ му́ка. Непщева́ни бы́ша во очесѣ́хъ безу́мныхъ умре́ти, и вмѣни́ся озлобле́ніе исхо́дъ и́хъ, и е́же отъ на́съ ше́ствіе сокруше́ніе; они́ же су́ть въ ми́рѣ. Ибо предъ лице́мъ человѣ́ческимъ а́ще и му́ку пріи́мутъ, упова́ніе и́хъ безсме́ртія испо́лнено. И вма́лѣ нака́зани бы́вше, вели́кими благодѣ́тельствовани бу́дутъ, я́ко Бо́гъ искуси́ я́ и обрѣ́те и́хъ досто́йны Себѣ́. Яко зла́то въ горни́лѣ, искуси́ и́хъ и, я́ко всепло́діе же́ртвенное, прія́тъ я́. И во вре́мя посѣще́нія и́хъ возсія́ютъ и, я́ко и́скры по сте́блію, потеку́тъ: су́дятъ язы́комъ и облада́ютъ людьми́, и воцари́тся Госпо́дь въ ни́хъ во вѣ́ки. Надѣ́ющіися На́нь разумѣ́ютъ и́стину и вѣ́рніи въ любви́ пребу́дутъ Ему́, я́ко благода́ть и ми́лость въ преподо́бныхъ Его́ и посѣще́ніе во избра́нныхъ Его́.

Прему́дрости Соломо́ни чте́ніе. [Глава́ 5.]

Пра́ведницы во вѣ́ки живу́тъ, и въ Го́сподѣ мзда́ и́хъ, и попече́ніе и́хъ у Вы́шняго. Сего́ ра́ди пріи́мутъ ца́рствіе благолѣ́пія и вѣне́цъ добро́ты отъ руки́ Госпо́дни, зане́ десни́цею покры́етъ я́ и мы́шцею защити́тъ и́хъ. Пріи́метъ всеору́жіе — рве́ніе свое́ и вооружи́тъ тва́рь въ ме́сть враго́мъ. Облече́тся въ броня́ пра́вды и возложи́тъ шле́мъ — су́дъ нелицемѣ́ренъ. Пріи́метъ щи́тъ непобѣди́мый — преподо́біе, поостри́тъ же напра́сный гнѣ́въ — во ору́жіе, спобо́ретъ же съ ни́мъ мíръ на безу́мныя. По́йдутъ праволу́чныя стрѣ́лы мо́лніины и, я́ко отъ благокру́гла лу́ка облако́въ, на намѣ́реніе полетя́тъ, и отъ каменоме́тныя я́рости испо́лнь паду́тъ гра́ды. Вознегоду́етъ на ни́хъ вода́ морска́я, рѣ́ки же потопя́тъ я́ на́гло. Сопроти́въ ста́нетъ и́мъ ду́хъ си́лы и, я́ко ви́хоръ, развѣ́етъ и́хъ, и опустоши́тъ всю́ зе́млю беззако́ніе, и злодѣ́йство преврати́тъ престо́лы си́льныхъ. Слы́шите у́бо, ца́ріе, и разумѣ́йте, навы́кните, судіи́ конце́въ земли́. Внуши́те держа́щіи мно́жества и гордя́щіися о наро́дѣхъ язы́ковъ, я́ко дана́ е́сть отъ Го́спода держа́ва ва́мъ и си́ла отъ Вы́шняго.

На литíи стихи́ры самогла́сны, гла́съ 1:

Весели́тся дне́сь Це́рковь Бо́жія свѣтя́щися благода́тію, и вѣ́рно торжеству́етъ правосла́вныхъ собра́ніе о сла́внѣй па́мяти ва́шей, святíи чудотво́рцы пятна́десяте, и славосло́витъ Христа́ ва́ми, подаю́щаго на́мъ ве́лію ми́лость.

Гла́съ 5:

Пріиди́те, вѣ́рніи, дне́сь пѣ́сненный ли́къ соста́вльше, благоче́стно торжеству́емъ, и святы́хъ пятна́десяти па́мять сла́вно почти́мъ, глаго́люще: ра́дуйтеся, му́ченицы сла́вніи, Ѳео́доре, Тимоѳе́е, іера́рховъ удобре́ніе; ра́дуйтеся, Тиве́ріи тве́рдіи градохрани́тели; ра́дуйтеся, Пе́тре и Іоа́нне, Евсе́віе, Кома́сіе, Даніи́ле, и про́чее сосло́віе му́чениковъ, и Христу́ о мíрѣ моли́теся побѣ́ды правосла́внымъ царе́мъ на сопроти́вныя дарова́ти и душа́мъ на́шимъ ве́лію ми́лость.

Гла́съ 8:

Пѣ́сненный ли́къ воспле́щимъ дне́сь, страстоте́рпцевъ Христо́выхъ соверша́юще па́мять свѣ́тлую. Сíи бо въ Тиверіупо́ли всели́вшеся, врага́ побѣди́тели при́сно показу́ются, и Христу́ непреста́нно о на́съ мо́лятся, во е́же спасти́ся душа́мъ на́шимъ.

Сла́ва, гла́съ 6:

Дне́сь собо́рище беззако́нныхъ собира́ется на пра́ведныя: Фили́ппъ злочести́вый со Уа́лентомъ, я́коже Жизнода́вца пре́жде судо́мъ сме́ртнымъ преда́ша Тиверíйскія свяще́нныя учи́тели. Сíи бо не стерпѣ́ша пожре́ти и́доломъ, Христо́вы покло́нницы, обличи́ша же па́че мучи́тели дерзнове́нно, пя́ть къ десяти́мъ побѣдоно́сцы яви́вшеся. Покланя́емся по́двигомъ ва́шимъ, о страда́льцы, спаси́те на́съ моли́твами ва́шими.

И ны́нѣ, богоро́диченъ:

Арха́нгельское сло́во прія́ла еси́, и херуви́мскій престо́лъ показа́ла еси́, и на объя́тіихъ Твои́хъ носи́ла еси́, Богоро́дице, Наде́жду ду́шъ на́шихъ.

На стихо́внѣ стихи́ры, гла́съ 6. Подо́бенъ: Тридне́венъ воскре́слъ еси́.

Небе́сная свѣти́ла на земли́, три́жды пя́ть ны́нѣ явля́ются, я́же досто́йно похва́лимъ, вѣ́рніи, Тимоѳе́я боже́ственнаго, Евсе́вія, и Петра́, и Іоа́нна, богому́дрыя.

Сти́хъ: Восхва́лятся преподо́бніи во сла́вѣ [и возра́дуются на ло́жахъ свои́хъ].

Прія́телища вои́стинну яви́стеся Ду́ха, богому́дріи, Тро́ицы бы́вше служи́теліе, ду́ши оляденѣ́вшія ра́ломъ Бо́жія сло́ва воздѣ́ласте, всечестнíи.

Сти́хъ: Свяще́нницы Твои́ облеку́тся въ пра́вду, [и преподо́бніи Твои́ возра́дуются].

Сни́демся согла́сно, вѣ́рніи, почита́юще по́лкъ му́чениковъ и честны́хъ іера́рховъ, леви́товъ, іере́евъ, па́мять соверша́юще, спо́стниковъ удобре́ніе.

Сла́ва, гла́съ 6:

Святи́телей удобре́нія, му́чениковъ сла́вы, исто́чники чуде́съ и ско́рыя вѣ́рныхъ засту́пники, соше́дшеся, о празднолю́бцы, пѣ́сненными похвала́ми воспои́мъ, глаго́люще: ра́дуйтеся, Тиверіа́новъ храни́тели и побо́рницы честнíи, и столпы́ непоколеби́ми; ра́дуйся, пятери́це трегу́бая страда́льцевъ, я́же предъ мучи́телей Тро́ицу проповѣ́давшая; ра́дуйтеся, оби́дящихъ де́рзости низложи́тели, и оби́димыхъ теплѣ́йшіи предста́тели. И ны́нѣ, отцы́ священнострада́льніи, не преста́йте моли́тися Христу́ Бо́гу о и́же вѣ́рою и любо́вію соверша́ющихъ при́сно ра́достную и всепра́зднственную па́мять ва́шу.

И ны́нѣ, богоро́диченъ, гла́съ то́йже:

Творе́цъ и Изба́витель мо́й, Пречи́стая, Христо́съ Госпо́дь, изъ Твои́хъ ложе́снъ проше́дъ, въ мя́ оболкíйся, пе́рвыя кля́твы Ада́ма свободи́. Тѣ́мже Ти́, Всечи́стая, я́ко Бо́жіи Ма́тери же и Дѣ́вѣ, вои́стинну вопіе́мъ немо́лчно: ра́дуйся а́нгельски, ра́дуйся, Влады́чице, предста́тельство, и покро́ве, и спасе́ніе ду́шъ на́шихъ.

Тропа́рь святы́мъ, гла́съ 4:

Поще́ніемъ пло́ть умертви́вше, благоче́стія сло́во проповѣ́давше, презрѣ́вше земна́я и Христа́ жела́юще, му́дріи страда́льцы, мучи́телемъ доблему́дренно воспроти́вистеся и вѣнцы́ страда́льческими увѣнча́стеся, исцѣле́нія приступа́ющимъ источа́ете.

Инъ тропа́рь, гла́съ 3. Подо́бенъ: Боже́ственныя вѣ́ры.

Ве́лію похвалу́ гра́дъ Тиверíйскій и укрѣпле́ніе, іера́рхи, свяще́нники же и леви́ты имѣ́я, и́дольскую бо ле́сть обличи́вше, нече́ствующихъ побѣди́тели показа́шася. Сíи де́моновъ отгоня́юще полки́, здра́віе да́руютъ вѣ́рнымъ пятна́десяте.

И ны́нѣ, богоро́диченъ:

Тя́, хода́тайствовавшую спасе́ніе ро́да на́шего, воспѣва́емъ, Богоро́дице Дѣ́во: пло́тію бо, отъ Тебе́ воспрія́тою, Сы́нъ Тво́й и Бо́гъ на́шъ, Кресто́мъ воспріи́мъ стра́сть, изба́ви на́съ отъ тли́, я́ко Человѣколю́бецъ.

Отпу́стъ.НА УТРЕНИ,
На Бо́гъ Госпо́дь: Тропари́ и богоро́диченъ.

По 1 каѳи́смѣ сѣда́ленъ, гла́съ 1. Подо́бенъ: Гро́бъ Тво́й, Спа́се.

Тро́ицы Честны́я трегу́бая пятери́ца боже́ственная, да похва́лится отъ на́съ: съ Ѳео́доромъ ку́пно, вели́кій Тимоѳе́й, и боже́ственный Кома́сій, съ двоена́десятьми церко́вными свѣти́льники, всеизря́дніи спаса́емыхъ па́стыри и столпы́ вѣ́ры. [Два́жды.]

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ:

Упра́ви, Чи́стая, окая́нную мою́ ду́шу, и уще́дри ю́ отъ мно́жества прегрѣше́ній, во глубину́ попо́лзшуюся поги́бели, Всенепоро́чная, и въ ча́съ мя́ стра́шный сме́ртный Ты́ исхити́ оглаго́лующихъ де́моновъ и вся́кія му́ки.

По 2-й каѳи́смѣ сѣда́ленъ, гла́съ 4. Подо́бенъ: Яви́лся еси́ дне́сь.

Прему́дріи учи́теліе Тиверіа́новъ, Христа́ просла́вльше дѣ́лы и словесы́ на земли́, да велича́ются дне́сь, я́ко спасе́нія на́шего су́ще хода́таи.

Сла́ва, и́нъ [сѣда́ленъ]. Подо́бенъ то́йже:

Пра́зднуетъ дне́сь Тиверíйскій гра́дъ честно́е торжество́ учи́телей свои́хъ, и́бо они́ утверди́ша се́й гра́дъ свои́ми боже́ственными догма́ты.

И ны́нѣ, богоро́диченъ:

Наше́ствіемъ Ду́ха Пресвята́го, Отцу́ Сопресто́льнаго и Единосу́щнаго, гла́сомъ арха́нгеловымъ зачала́ еси́, Богороди́тельнице, Ада́мово Воззва́ніе.

По поліеле́и сѣда́ленъ, гла́съ 4. Подо́бенъ: Ско́ро предвари́.

Свѣти́льницы пресвѣ́тліи Це́ркве Христо́вы, мíръ просвѣти́сте уче́ньми ва́шими, отцы́ богому́дріи, раста́явше е́реси всѣ́хъ злосла́вныхъ, угаси́вше ху́льниковъ слія́нія, тѣ́мже, я́ко іера́рси, Христу́ моли́теся спасти́ся на́мъ. [Два́жды.]

И ны́нѣ, богоро́диченъ:

Дѣ́во Пренепоро́чная, Ма́ти Христа́ Бо́га, Марíе Богоневѣ́стная и Неискусобра́чная, вѣ́рныхъ Заступле́ніе, изба́ви вся́кія бѣды́ и вся́кія ну́жды, Влады́чице Богоро́дице, вѣ́рою и любо́вію подъ кро́въ Тво́й притека́ющія, еди́на Богоневѣ́сто.

Степе́нна, 1 антифо́нъ 4-го гла́са. Проки́менъ, гла́съ 4: Свяще́нницы Твои́ облеку́тся пра́вдою,* и преподо́бніи Твои́ ра́достію возра́дуются. Сти́хъ: Уста́ моя́ возглаго́лютъ прему́дрость, и поуче́ніе се́рдца моего́ ра́зумъ. Ева́нгеліе преподо́бническое, отъ Матѳе́я 33. Псало́мъ 50-й: Поми́луй мя́... Сла́ва: Моли́твами учи́телей, Ми́лостиве... И ны́нѣ: Моли́твами Богоро́дицы, Ми́лостиве... Поми́луй мя́, Бо́же...

И стихи́ра, гла́съ 6. Самогла́сна:

Излія́ся благода́ть во устна́хъ ва́шихъ, преподо́бніи отцы́, и бы́сте па́стыріе Христо́вы Це́ркве, уча́ще слове́сныя о́вцы, вѣ́ровати въ Тро́ицу единосу́щную, во еди́номъ Божествѣ́.

Кано́нъ Богоро́дицы, со ирмосо́мъ на 6, и святы́хъ на 8.

[Кано́нъ пе́рвый,] творе́ніе Константи́на Каваси́ла, архіере́я того́жде гра́да. Гла́съ 8.
Пѣ́снь 1.

Ирмо́съ: Пои́мъ Го́сподеви, прове́дшему лю́ди Своя́ сквозѣ́ Чермно́е мо́ре, я́ко Еди́нъ сла́вно просла́вися.

Отве́рзи моя́ уста́, Сло́ве Бо́жій, и сло́во ми́ вдохни́ благопохвали́ти досто́йно честны́я Твоя́ свяще́нники и му́ченики.

Оба отсту́пника, Іуліа́на же и Арія, о Ѳео́доре блаже́нне, во своя́ времена́ низложи́лъ еси́.

Тимоѳе́я страда́нія священнопроповѣ́дника почти́мъ, Евсе́віевы болѣ́зни благоче́стно, вѣ́рніи, и благопохва́лимъ.

Богоро́диченъ: Чи́стая Богоро́дице, Яже воплоще́нное присносу́щное и пребоже́ственное Сло́во па́че естества́ ро́ждшая, пое́мъ Тя́.

Другíй кано́нъ того́же, его́же краегране́сіе: Сочине́ніе кра́сное му́чениковъ похвалю́. Гла́съ 1.
Пѣ́снь 1.

Ирмо́съ: Го́рькія рабо́ты изба́влься Изра́иль, непроходи́мое про́йде, я́ко су́шу, врага́ зря́ потопля́ема, пѣ́снь я́ко Благодѣ́телю пое́тъ Бо́гу, чудодѣ́ющему мы́шцею высо́кою, я́ко просла́вися.

Честны́хъ му́ченикъ торжество́ соверши́мъ дне́сь, ра́дующеся, я́ко да тѣ́хъ моли́твами Бо́га и Го́спода всѣ́хъ ми́лостива обря́щемъ и сла́вы тѣ́хъ съ ра́достію да сподо́бимся.

Сы́нове Бо́жіи по прича́стію бы́сте, дѣ́лы просла́вльше Того́ и сла́вы получи́сте, му́ченицы, неизрече́нныя, и благи́хъ небе́сныхъ, и пребыва́ющаго вои́стинну блаже́нства.

Ума́ тве́рдостію пе́рвѣе, Сло́во Отцу́ соприсносу́щное уясни́въ, посрами́лъ еси́ Арія, та́же Отсту́пника глаго́лы твои́ми, я́ко па́стырь и му́ченикъ, удави́лъ еси́, му́дре му́чениче Ѳео́доре.

Богоро́диченъ: Боже́ственную го́ру почти́мъ, отъ нея́же отсѣче́ся Ка́мень краеуго́льный, въ соедине́ніе приводя́ неизрече́нное преждеразстоя́щаяся, и́стинную Бо́жію Ма́терь, я́ко вину́ на́шего исправле́нія.

Катава́сія: глаго́летъ десны́й у́бо ли́къ настоя́щій ирмо́съ:

Го́рькія рабо́ты изба́влься Изра́иль, непроходи́мое про́йде, я́ко су́шу, врага́ зря́ потопля́ема, пѣ́снь я́ко Благодѣ́телю пое́тъ Бо́гу, чудодѣ́ющему мы́шцею высо́кою, я́ко просла́вися.

Лѣ́вый же — настоя́щій тропа́рь, къ тому́ гла́су и ирмосу́:

Яко бла́го воинствосло́віе и сіе́ Твое́, Христе́, новоизбра́нное: не бо́ двана́десять, я́коже апо́столы, сочини́лъ еси, но три́ еще́ присовокупи́лъ еси́ проти́ву ле́сти, свяще́нный му́чениковъ по́лкъ.

Пѣ́снь 3.

Ирмо́съ: Ты́ еси́ утвержде́ніе притека́ющихъ къ Тебѣ́, Го́споди, Ты́ еси́ свѣ́тъ омраче́нныхъ, и пое́тъ Тя́ ду́хъ мо́й.

Ма́нія спаси́тельная Блага́го, му́дріи, Ду́ха, я́коже рѣ́ки Петра́ вно́сите и двоена́десятицу богому́друю.

Собра́ніе богоизбра́нное іера́рховъ му́дрыхъ дне́сь, и мона́шествующихъ ны́нѣ, и іере́евъ, и бѣльце́въ воспои́мъ.

Обличи́ беззако́нныя старѣ́йшина Твоя́, Го́споди, свяще́нная дѣ́ломъ, вражде́бнѣйшаго князе́й по́двиги.

Богоро́диченъ: Евы прама́тере Ты́ исправле́ніе была́ еси́, Нача́льника жи́зни мíрови, Богоро́дице, ро́ждшая.

Инъ.

Ирмо́съ: Пре́жде вѣ́къ отъ Отца́ рожде́нному нетлѣ́нно Сы́ну и въ послѣ́дняя отъ Дѣ́вы воплоще́нному безсѣ́менно, Христу́ Бо́гу возопіи́мъ: вознесы́й ро́гъ на́шъ, Свя́тъ еси́, Го́споди.

Не му́дростію и бога́тствомъ да хва́лится сме́ртный свои́мъ, но вѣ́рою Госпо́днею, правосла́вно взыва́я Христу́ Бо́гу и глаго́ля Ему́: на ка́мени мя́ Твои́хъ за́повѣдей утверди́, Влады́ко.

Пѣ́сньми боже́ственными богому́дрый да почти́тся Тимоѳе́й, Бо́га почти́вый добродѣ́тельнымъ житіе́мъ, и вѣне́цъ сугу́бый отъ Него́ пріе́мь, я́ко іера́рхъ и му́ченикъ Христо́въ, страсте́й богоизбра́нный.

Мы́слію твердѣ́йшею Іоа́ннъ и Пе́тръ, Ѳео́доръ, Се́ргій же и Ники́форъ, пресви́теровъ сѣда́лище, Бо́га воспѣва́юще кро́вію отъ ни́хъ же́ртвуему Христу́, ра́дующеся, принесо́шася.

Еди́но терпѣ́ніе во двою́ показа́ша тѣлесѣ́хъ доблему́дренніи леви́ты Христо́вы и ору́жницы тве́рдіи, Ѳома́ и Васи́лій, и вѣнцы́ побѣ́дными главы́ и́хъ вѣнча́шася.

Катава́сія: Пре́жде вѣ́къ отъ Отца́ рожде́нному нетлѣ́нно Сы́ну и въ послѣ́дняя отъ Дѣ́вы воплоще́нному безсѣ́менно, Христу́ Бо́гу возопіи́мъ: вознесы́й ро́гъ на́шъ, Свя́тъ еси́, Го́споди.

Ина. Подо́бна: Иже на вода́хъ Утверди́вшему зе́млю неодержи́мо Бо́гу, и на дре́вѣ Повѣ́шенному, вся́чески возло́жше ду́шъ упова́ніе все́, е́же мече́мъ тве́рдое отсѣче́ніе претерпѣ́ша, святíи.

Сѣда́ленъ, гла́съ 1. Подо́бенъ: Гро́бъ Тво́й, Спа́се.

Му́ченики Христо́вы и тве́рдыя градохрани́тели, сни́демся, вѣ́рніи, по достоя́нію почести́, я́ко же́ртвы, и я́ко жрецы́ Христо́вы: сíи Арія и Отсту́пника въ коне́цъ побѣди́ша, муче́нія вѣнце́мъ свѣ́тло обле́кшеся.

Сла́ва. Инъ [сѣда́ленъ]. Подо́бенъ то́йже:

Звѣ́зды свѣ́тлыя Христо́вы Це́ркве показа́стеся, му́дріи, уче́ній луча́ми ту́ озаря́юще и страда́ній свѣ́тлостію, чуде́съ же преславодѣя́ньми, тѣ́мже дне́сь свяще́нную ва́шу па́мять вѣ́рно пра́зднуемъ.

И ны́нѣ, богоро́диченъ:

Облакъ Тя́ свѣ́та Бо́жія присносу́щнаго, Дѣ́во, и ковче́гъ, и свѣ́щникъ, и ста́мну, и го́ру несѣко́мую проро́цы проповѣ́даху, Отрокови́це Пречи́стая: изъ Тебе́ бо про́йде безъ сѣ́мене въ послѣ́дняя Христо́съ Бо́гъ, я́коже Отецъ́ благоволи́.

Пѣ́снь 4.

Ирмо́съ: Услы́шахъ, Го́споди, смотре́нія Твоего́ та́инство, разумѣ́хъ дѣла́ Твоя́ и просла́вихъ Твое́ Божество́.

Руга́тися тща́хуся льсти́віи про́повѣди честно́й, но тѣ́хъ обузда́ша неи́стовный язы́къ, всечестнíи.

Идольскую обличи́сте, му́ченицы, ле́сть и злоче́стіе, Христа́ же проповѣ́дасте, Побѣди́теля сме́рти, свяще́ннѣйшіи.

Не лжи́вымъ, — взыва́ху, — прино́симъ же́ртву, но тѣлеса́ на́ша я́ко же́ртву ны́нѣ благоуго́дну всѣ́хъ Бо́гу приноша́емъ.

На ка́мень водрузи́сте хра́мину ва́шу, свяще́ннѣйшіи, сего́ ра́ди непревра́тни прило́ги бѣсо́вскими показа́стеся.

Богоро́диченъ: Богоро́дицу Тя́, Всечи́стая, просвѣще́нніи вси́ проповѣ́дуемъ, Со́лнце бо родила́ еси́ пра́вды, Приснодѣ́во.

Инъ.

Ирмо́съ: Же́злъ изъ ко́рене Іессе́ева и цвѣ́тъ отъ него́, Христе́, отъ Дѣ́вы прозя́блъ еси́, изъ горы́, Хва́льный, приосѣне́нныя ча́щи прише́лъ еси́, вопло́щся отъ Неискусому́жныя, Невеще́ственный и Бо́же, сла́ва си́лѣ Твое́й, Го́споди.

Услы́ша дре́вле Авваку́мъ слу́хъ Тво́й, Бо́же Всепребла́же, и стра́хомъ взыва́ше: пріи́детъ Бо́гъ отъ ю́га, отъ горы́ пріосѣне́нныя ча́щи, во е́же спасти́ мíръ, сла́ва си́лѣ Твое́й.

Стезю́ веду́щую къ жи́зни, по́стнически ше́ствовавше, страда́льческаго благосла́вія улучи́ша, Евсе́вій тве́рдый, сла́вный Кома́сій, Харито́нъ, боже́ственній же Даніи́лъ и всесла́вный Іероѳе́й.

Тлѣ́нное у́бо, Сокра́те му́дре, во́инствованіе оста́вилъ еси́, Царю́ же Христу́ вво́инился еси́, къ мучи́телемъ тве́рдо воспротивля́яся, жре́ти принужда́ющимъ скве́рнымъ бого́мъ, и заколе́ніе Бо́гу соверше́нно и благоуго́дно прине́слся еси́.

Глаго́лы да воспое́тся свяще́нными Ѳео́доръ, Тимоѳе́й, Евсе́вій же и Кома́сій, Ѳео́доръ, Даніи́лъ, Пе́тръ и Ники́форъ, Сокра́тъ, Харито́нъ, Іоа́ннъ, Васи́лій и Ѳома́, Іероѳе́й же и Се́ргій.

Богоро́диченъ: Две́рь, простра́ннѣйшую небе́съ, и престо́лъ Тя́ познава́емъ, серафи́мъ превы́шшую, Всечи́стая: Его́же бо вся́ческая невмѣща́ютъ, я́ко Бо́га, вмѣсти́ла еси́ и но́сиши на объя́тіяхъ, я́коже младе́нца, на престо́лѣ Отчемъ естество́ на́ше Посажда́ющаго.

Катава́сія: Же́злъ изъ ко́рене Іессе́ева и цвѣ́тъ отъ него́, Христе́, отъ Дѣ́вы прозя́блъ еси́, изъ горы́, Хва́льный, приосѣне́нныя ча́щи прише́лъ еси́, вопло́щся отъ Неискусому́жныя, Невеще́ственный и Бо́же, сла́ва си́лѣ Твое́й, Го́споди.

Ина. Подо́бна: Внегда́ пріити́ вре́мени яви́тися Тебѣ́ на́мъ во пло́ти, — проро́къ рече́; стра́ждущіи же честнíи Твои́ священному́ченицы взыва́ху, призыва́юще Тя́ непреста́нно яви́тися и́мъ, Спа́се, на по́мощь благовре́менную.

Пѣ́снь 5.

Ирмо́съ: Утренююще, вопіе́мъ Ти́: Го́споди, спаси́ ны, Ты́ бо еси Бо́гъ на́шъ, ра́звѣ Тебе́, ино́го не вѣ́мы.

Петра́ теплоту́ нося́ апо́стола, Пе́тръ блаже́нный беззако́ннующія изобличи́.

Обличе́ніе не терпя́ще язы́ка и́стиннѣйшаго, ру́цѣ отсѣко́ша о́бѣ Петро́вѣ беззако́нніи.

Еди́ну отъ ру́къ пове́рженную похи́тивши, свѣ́тъ воспрія́ пре́жде неви́дящая.

Богоро́диченъ: Дѣ́ву по рождествѣ́ пое́мъ Тя́, Богоро́дице: Ты́ бо Бо́га Сло́ва пло́тію мíрови родила́ еси́.

Инъ.

Ирмо́съ: Бо́гъ Сы́й ми́ра, Оте́цъ щедро́тъ, вели́каго Совѣ́та Твоего́ Ангела, ми́ръ подава́юща, посла́лъ еси́ на́мъ; тѣ́мъ, богоразу́мія къ свѣ́ту наста́вльшеся, отъ но́щи у́тренююще, славосло́вимъ Тя́, Человѣколю́бче.

Незаходи́мый Тво́й свѣ́тъ возсія́й, Христе́, сердца́мъ вѣ́рою пою́щихъ Тя́, ми́ръ подава́я на́мъ и́же па́че ума́, я́ко да отъ но́щи невѣ́дѣнія ко дню́ за́повѣдей Твои́хъ теку́ще, славосло́вимъ Тя́, Человѣколю́бче.

Жи́лами у́бо догма́товъ удави́лъ еси́ пре́жде, му́дре Ѳео́доре, Арія, та́же па́ки Отсту́пника крове́й тече́ньми, на высоту́ хулу́ глаго́лющихъ, и съ си́ми злонача́льнаго змíя, язы́комъ я́коже си́хъ употребля́я.

Преподо́бно па́ствѣ предстоя́лъ еси́, му́дре, Тиверíйскаго гра́да предсѣда́тель бы́въ, Тимоѳе́е, и пома́заніемъ честны́мъ лю́ди освяща́я свое́ю кро́вію, во Свята́я святы́хъ, ра́дуяся, вше́лъ еси́.

Отъ Нике́и изра́стше, страда́ній свѣ́томъ и чуде́съ луча́ми окре́стная Тиверíйскаго гра́да озаря́ютъ свѣ́тло, я́коже велича́йшая свѣти́ла, Тимоѳе́й вели́кій и Ѳео́доръ ку́пно, Евсе́вій же и Кома́сій.

Богоро́диченъ: Неопали́въ, Дѣ́во Честна́я, Твоя́ ложесна́, отъ чи́стыхъ Твои́хъ крове́й воплоти́ся непрело́жно, я́коже благоизво́ли, Сло́во Бо́жіе, Его́же еди́ну ѵпоста́сь правосла́вно му́дрствуемъ, во двою́ естеству́, и дѣ́йству и хотѣ́нію.

Катава́сія: Бо́гъ Сы́й ми́ра, Оте́цъ щедро́тъ, вели́каго Совѣ́та Твоего́ Ангела, ми́ръ подава́юща, посла́лъ еси́ на́мъ; тѣ́мъ, богоразу́мія къ свѣ́ту наста́вльшеся, отъ но́щи у́тренююще, славосло́вимъ Тя́, Человѣколю́бче.

Ина. Подо́бна: Иже пятію́ хлѣ́быми насы́тивый иногда́ ты́сящи а́лчущихъ, Тимоѳе́е, чу́до соверши́ и па́ки тобо́ю: яви́лся бо еси́ неизрече́нно, страннопріе́мствуя путеше́ственника, и ча́стію хлѣ́ба насыща́я пре́жде ненасы́тимаго.

Пѣ́снь 6.

Ирмо́съ: Очи́сти мя́, Спа́се, мно́га бо беззако́нія моя́, и изъ глубины́ зо́лъ возведи́, молю́ся, къ Тебѣ́ бо возопи́хъ, и услы́ши мя́, Бо́же спасе́нія моего́.

Не поже́рше изва́яннымъ и́доломъ, блаже́ннѣйшіи, во главы́ благодерзнове́нно усѣ́чени бы́сте, я́же Небе́сный Ца́рь досто́йно, свяще́ннѣйшіи, увѣнча́.

Тиверíйскій гра́дъ, му́дріи, и того́ всю́ окре́стность отъ пре́лести и́дольскія къ свѣ́ту наста́висте Боже́ственнаго позна́нія, чудесы́ и словесы́ пре́лесть отгна́вше.

Заколе́нія и Бо́га же́ртвы Боже́ственніи бы́сте: пре́жде бо Ему́ Же́ртву Безкро́вную принося́ще, святíи, свою́ кро́вь Поже́ршемуся пожро́сте.

Богоро́диченъ: Да изба́вимся отъ лю́тыхъ прегрѣше́ній Твои́ми моле́ньми, Богороди́тельнице Чи́стая, и да улучи́мъ, Всечи́стая, Боже́ственнаго осія́нія, Иже изъ Тебе́ неизрече́нно вопло́щшагося Сы́на Бо́жія.

Инъ.

Ирмо́съ: Изъ утро́бы Іо́ну младе́нца изблева́ морскíй звѣ́рь, якова́ прія́тъ; въ Дѣ́ву же все́льшееся Сло́во и пло́ть пріе́мшее про́йде, сохра́ншее нетлѣ́нну: Его́же, бо не пострада́ истлѣ́нія, Ро́ждшую сохрани́ неврежде́нну.

Ве́сь отъ страсте́й безмѣ́рныхъ содержу́ся и ки́томъ злы́мъ поглоще́нъ е́смь, но возведи́ изъ истлѣ́нія мя́, я́коже пре́жде, Христе́, Іо́ну, и вѣ́рою покая́ніе ми́ да́руй, Спа́се, я́ко да во гла́сѣ хвале́нія, спасе́нія же ду́хомъ пожру́ Тебѣ́.

Горѣ́ у́мъ тво́й къ Го́споду напря́гъ, положе́нъ бы́въ на земли́, біе́нія поне́слъ еси́, обои́хъ же ру́къ отсѣче́ніе претерпѣ́лъ еси́, и главы́ мече́мъ отъя́тіе: твоего́ бо, Пе́тре, язы́ка обличе́нія губи́тели не стерпѣ́ша.

Поверга́ются псо́мъ отсѣ́ченніи твои́ ру́цѣ; жена́, никогда́ же свѣ́тъ ви́дѣвшая, десни́цу твою́ ощути́вши, къ нога́мъ ея́ па́дшую, похи́тивши, о́тай отнесе́, и сію́ къ слѣпы́мъ очесе́мъ прило́жши, зрѣ́ніе воспрія́.

Честна́ ва́ша сме́рть, святíи, е́юже жи́знь безконе́чную наслѣ́довасте: во главы́ бо мече́мъ посѣка́еми, всѣ́хъ Главѣ́ — Христу́ соедини́стеся, побѣ́дными вѣнцы́ украша́еми, и на́мъ спасе́ніе испроша́юще.

Богоро́диченъ: Вы́шняго Бо́га ро́ждшая, возвы́сила еси́ во глубины́ зло́бы попо́лзшееся, Всенепоро́чная, человѣ́ческое естество́, тѣ́мже молю́ся: въ ти́ну мя́ углѣ́бша прегрѣшеній, ру́ку спаси́тельную просте́рши, къ высотѣ́ спасе́нія возведи́.

Катава́сія: Изъ утро́бы Іо́ну младе́нца изблева́ морскíй звѣ́рь, якова́ прія́тъ; въ Дѣ́ву же все́льшееся Сло́во и пло́ть пріе́мшее про́йде, сохра́ншее нетлѣ́нну: Его́же, бо не пострада́ истлѣ́нія, Ро́ждшую сохрани́ неврежде́нну.

Ина. Подо́бна: Два́ до́брая, Кома́сіе сла́вне, во́инство оста́вивъ, и́бо тлѣ́нно, уедине́нное же и безве́щное житіе́ изво́ливъ и страда́ніемъ веліа́ра побѣди́въ, двѣма́ вѣнца́ми вѣнча́лся еси́, му́ченичества и боже́ственнаго по́стничества.

Конда́къ, гла́съ 4. Подо́бенъ: Вознесы́йся на Кре́стъ.

Пятнадесяточи́сленніи Христо́вы страстоте́рпцы, Тиверіопо́ля тве́рдіи градохрани́тели, я́ко звѣ́зды дне́сь явля́ются свѣ́тлыя: Тимоѳе́й, Ѳео́доръ, сла́вніи іера́рси, Евсе́вій, Кома́сій, и боже́ственный Сокра́тъ, съ десяти́цею сострада́льцевъ всѣ́мъ чуде́съ зари́ облистава́юще.

Икосъ:

Іера́рхи честны́я и боже́ственныя проро́ки стра́нныхъ та́инствъ Христо́ва прише́ствія, хотя́ воспѣ́ти де́рзостно, помраче́нный лю́тыми прегрѣше́ньми, душе́ю же и мы́слію, вы́шнюю прошу́ по́мощь, я́ко да похвала́ми увѣнча́ю святы́я, и́хже свы́ше увѣнча́ Зижди́тель: о́ба бо мучи́тели му́жески низложи́ша, Арія же пре́жде, и (Іуліа́на) Отсту́пника, отъ него́же бо свяще́нныя главы́ посѣ́чени бы́ша, всѣ́мъ чуде́съ зари́ облистава́юще.

[Синакса́рь:]
Мѣ́сяца Ное́мврія въ 28-й де́нь, па́мять соверша́емъ святы́хъ добропобѣ́дныхъ священному́чениковъ, сконча́вшихся въ Тиверіупо́ли, и́хже имена́ Тимоѳе́й, Кома́сій, Ѳома́, Евсе́вій, Даніи́лъ, Сокра́тъ, Харито́нъ, Васи́лій, два́ Ѳео́дора, Пе́тръ, Іероѳе́й, Ники́форъ, и Іоа́ннъ.

Сти́хъ: Трипя́тый су́щій Тро́ицы отря́дъ.

               Собра́ніе почита́етъ Боже́ственность Тро́ицы:

               Въ два́десять осмы́й жрецы́ отъ здѣ́ взя́шася.

Святы́хъ пятна́десяти священному́чениковъ моли́твами, Христе́ Бо́же, поми́луй и спаси́ на́съ. Ами́нь.

Пѣ́снь 7.

Ирмо́съ: Бо́жія снизхожде́нія о́гнь устыдѣ́ся въ Вавило́нѣ иногда́, сего́ ра́ди о́троцы въ пещи́, ра́дованною ного́ю, я́ко во цвѣ́тницѣ лику́юще, поя́ху: благослове́нъ еси́ Бо́же, оте́цъ на́шихъ.

Тимоѳе́я, Се́ргія, Ѳому́, Сокра́та, Петра́, Васи́лія, Даніи́ла, Ники́фора, Кома́сія же и Евсе́вія, съ двѣма́ Ѳео́дорома, Іоа́нна воспои́мъ, Харито́на же, вѣ́рніи, и Іероѳе́я.

Чуде́съ дѣ́йство, и по кончи́нѣ достожела́тельной, святы́хъ пра́хъ подае́тъ, цѣлу́емъ, пѣснопою́ще непреста́нно и глаго́люще: благослове́нъ Бо́гъ оте́цъ на́шихъ.

Пятери́цу разлучи́ отъ десяти́цы страстоте́рпцевъ Христо́выхъ, и́хже ду́хи содержи́тъ го́рній гра́дъ при́сно нераздѣ́льны, бо́лгарскій ца́рь приснопа́мятный: благослове́нъ Бо́гъ оте́цъ на́шихъ.

Яже единоду́шіе вѣ́ры во еди́но совокупи́, си́хъ разлучи́ христолюби́вый бо́лгарскій ца́рь, отъ ни́хже пріе́мь еди́ну пятери́цу, ра́дуяся поя́ше: благослове́нъ Бо́гъ оте́цъ на́шихъ.

Не еди́нъ отъ градо́въ во жре́бій имѣ́ богопроповѣ́дники, но Бо́жіимъ про́мысломъ и ве́си раздѣли́ша себѣ́, свѣтоводя́щихъ вѣ́рою взыва́ющія: благослове́нъ Бо́гъ оте́цъ на́шихъ.

Тро́иченъ: Всѣ́хъ у́бо Го́спода, еди́наго же то́кмо Единоро́днаго Сы́на Отца́ правосла́вно богосло́вяще, Тя́ возвѣща́емъ; и еди́наго вѣ́дуще отъ Тебе́ исходя́щаго Ду́ха пра́ваго, сра́сленна и соприсносу́щна.

Инъ.

Ирмо́съ: Отроцы, благоче́стію совоспита́ни, злочести́ваго велѣ́нія небре́гше, о́гненнаго преще́нія не убоя́шася, но, посреди́ пла́мене стоя́ще, поя́ху: отце́въ Бо́же, благослове́нъ еси́.

Внидо́ша я́ко въ черто́гъ, въ пе́щный пла́мень нестерпи́мый, и́же за благоче́стіе иногда́ о́троцы святíи показа́вшеся я́вѣ, и согла́сно пѣсносло́вяще, пѣ́снь поя́ху: оте́цъ Бо́же, благослове́нъ еси́.

Ка́плями крове́й (ва́шихъ) безбо́жія о́гнь погаси́сте, и чуде́съ рѣка́ми болѣ́зней потопля́ете пото́ки, и вѣ́рныя избавля́ете пою́щія: оте́цъ Бо́же, благослове́нъ еси́.

Яко забве́нія недосто́йни, объявля́етъ ва́съ Христо́съ, всебога́тіи, сокрове́нныхъ подъ земле́ю, въ прохожде́ніи мно́гихъ лѣ́тъ, чуде́съ рѣ́ки источа́ющія вопію́щимъ: Бо́же, благослове́нъ еси́.

Неду́ги разли́чни отго́нятся, и лука́внѣйшіи ду́си, му́ченицы му́дріи, прого́нятся благода́тію, ю́же мо́щи ва́ша источа́ютъ вопію́щимъ Христу́: благослове́нъ еси́.

Богоро́диченъ: Родила́ еси́ въ лѣ́то, безлѣ́тно отъ Отца́ возсія́вшее Сло́во, Дѣ́во, па́че ума́. Его́же моли́ души́ моея́ лѣ́тныя стра́сти лю́тыя исцѣли́ти, я́ко да пою́ Тя́ при́сно, Благослове́нная.

Катава́сія: Отроцы, благоче́стію совоспита́ни, злочести́ваго велѣ́нія небре́гше, о́гненнаго преще́нія не убоя́шася, но, посреди́ пла́мене стоя́ще, поя́ху: отце́въ Бо́же, благослове́нъ еси́.

Ина. Подо́бна: Кла́дязь чуде́съ, исто́чникъ неизче́тныхъ исцѣле́ній, благода́тей рѣка́, ду́шъ очисти́лище е́сть, хра́мъ святы́хъ пятна́десятихъ: пріиди́те, вѣ́рніи, въ не́мъ освяти́мся.

Пѣ́снь 8.

Ирмо́съ: Седмери́цею пе́щь халде́йскій мучи́тель, Богочести́вымъ неи́стовно разжже́; си́лою же лу́чшею спасе́ны сія́ ви́дѣвъ, Творцу́ и Изба́вителю вопія́ше: о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте, лю́діе, превозноси́те во вся́ вѣ́ки.

Опрове́рженъ бы́въ пе́рвѣе хра́мъ отъ нечести́выхъ, засы́па мо́щи му́чениковъ, но прославля́емый во святы́хъ Госпо́дь, благочести́выми откры́ сія́, во здра́віе немощству́ющихъ и ду́шъ спасе́ніе, вѣ́рою благословя́щихъ Христа́ во вѣ́ки.

Разсла́бленному подаю́тъ удо́въ исправле́ніе, я́коже пре́жде благогла́сіе нѣмо́му, прокаже́нному же очище́ніе, и бѣсну́ющимся исцѣле́ніе, и ослѣпле́ннымъ прозрѣ́ніе па́ки: вра́чеве бо боже́ственніи, отъ Бо́га дарова́нны, яви́шася па́ствѣ Христо́вѣ во вѣ́ки.

Вступа́яй де́рзостно во оби́тели вса́дникъ, внеза́пу съ ко́немъ неви́димь бы́сть, и сего́ неизбѣ́жную я́ко ви́дѣша поги́бель, во́ини и злодѣ́йственніи стра́хомъ отбѣго́ша, благода́ть возвѣща́юще всѣ́мъ отъ Го́спода да́нную святы́мъ.

Тро́иченъ: Трисвѣ́тлое Божество́ еди́нственное облистава́юще сія́ніе Еди́наго Тріѵпоста́снаго естества́: Роди́теля Безнача́льна, Соесте́ственна же Сло́ва Отцу́, и Сца́рствующа Единосу́щнаго Ду́ха: о́троцы благослови́те, свяще́нницы воспо́йте, лю́діе превозноси́те во вся́ вѣ́ки.

Инъ.

Ирмо́съ: Чу́да преесте́ственнаго росода́тельная изобрази́ пе́щь о́бразъ: не бо́, я́же прія́тъ, пали́тъ ю́ныя, я́ко ниже́ о́гнь Божества́ — Дѣ́вы, въ Ню́же вни́де утро́бу. Тѣ́мъ, воспѣва́юще, воспое́мъ: да благослови́тъ тва́рь вся́ Го́спода и превозно́ситъ во вся́ вѣ́ки.

Чу́да преесте́ственнаго показа́ о́бразъ огнеро́сная пе́щь дре́вле: о́гнь бо не опали́ ю́ныя о́троки, Христо́во явля́я безсѣ́менное отъ Дѣ́вы Боже́ственное рождество́. Тѣ́мъ, воспѣва́юще, воспое́мъ: да благослови́тъ тва́рь вся́ Го́спода и превозно́ситъ во вся́ вѣ́ки.

Гра́дъ Нике́йскій хва́лится пелена́ми ва́шими, богоно́сніи, Тиверíйскій же чуде́съ наслажда́ется и честву́ется страда́ньми и пѣ́сньми: Ѳео́доре боже́ственне и Тимоѳе́е, Евсе́віе богоблаже́нне и Кома́сіе, пѣсносло́вящіи Христа́ во вѣ́ки.

Пѣ́сньми свяще́нными да воспое́тся Пе́тръ, и Ѳео́доръ, и Іоа́ннъ, Ники́форъ, Се́ргій и Васи́лій, Ѳома́, Харито́нъ, Даніи́лъ и Іероѳе́й, съ ни́миже Сокра́тъ всебога́тый: да благослови́тъ же тва́рь вся́ Го́спода и превозно́ситъ Его́ во вся́ вѣ́ки.

Исцѣле́ніе благоче́стно приступа́ющимъ, подава́ете страсте́й и болѣ́зней, неду́говъ слѣпы́мъ прозрѣ́ніе, нѣмы́мъ же и глухи́мъ глаго́ланіе же и слы́шаніе, всечестнíи. Хромы́мъ исправле́ніе и благотече́ніе, разсла́бленнымъ разрѣше́ніе вся́каго озлобле́нія: пѣсносло́вящимъ Христа́ во вѣ́ки.

Богоро́диченъ: Умертви́, Богороди́тельнице, стра́стная окая́нныя моея́ души́ двиза́нія, и у́мъ мо́й оживи́, умерщвле́нный сластьми́, живоно́сными дѣ́йствіи моли́твою Твое́ю, я́ко да Тя́ хвалю́, поя́: да благослови́тъ тва́рь вся́ Го́спода и превозно́ситъ во вся́ вѣ́ки.

Катава́сія: Чу́да преесте́ственнаго росода́тельная изобрази́ пе́щь о́бразъ: не бо́, я́же прія́тъ, пали́тъ ю́ныя, я́ко ниже́ о́гнь Божества́ — Дѣ́вы, въ Ню́же вни́де утро́бу. Тѣ́мъ, воспѣва́юще, воспое́мъ: да благослови́тъ тва́рь вся́ Го́спода и превозно́ситъ во вся́ вѣ́ки.

Ина. Подо́бна: Чудеса́ боголѣ́пна и вели́чія отъ ра́ки истека́ютъ святы́хъ дне́сь: пріиди́те вси́, Тиверіа́не, ра́достно сію́ обы́мемъ, почерпа́юще благода́ть и ми́лость отъ честна́го ковче́га моще́й и́хъ, превознося́ще Христа́ во вѣ́ки.

Пѣ́снь 9.

Ирмо́съ: Ужасе́ся о се́мъ не́бо, и земли́ удиви́шася концы́, я́ко Бо́гъ яви́ся человѣ́комъ пло́тски и чре́во Твое́ бы́сть простра́ннѣйшее небе́съ. Тѣ́мъ Тя́, Богоро́дицу, Ангеловъ и человѣ́къ чинонача́лія велича́ютъ.

Тимоѳе́я, Кома́сія и Ѳому́, Евсе́вія боже́ственнаго, и Се́ргія, и Даніи́ла, Сокра́та, и Харито́на му́драго, Васи́лія и Петра́ же со Іероѳе́емъ чу́днымъ, двѣма́ Ѳео́дорома, Ники́фора, во и́стиннѣ побѣдоно́сца су́щаго, со Іоа́нномъ ублажи́мъ.

Непоро́чно сохра́ньше Христу́, утро́бы и сердца́ испыту́ющему, свяще́нницы, свяще́нство и чи́сто, по́стницы, умерщвле́ніе, е́же пре́жде умерщвле́нія тли́, къ концу́ и злату́ю печа́ть му́ченичества, боже́ственную кончи́ну воспрія́сте.

Воспрія́сте болѣ́зней возме́здіе, пятна́десять му́ченицы сла́вніи, боготворя́щую ви́дяще непосре́дственно добро́ту Христо́ву, отъ нея́же насыща́ющеся, возсія́йте бога́тно зари́ на́мъ, благохва́лящимъ ва́шу боже́ственную па́мять, страсте́й о́блаки отгоня́юще.

Богоро́диченъ: Яви́лася еси́, о Дѣ́во Ма́терь Бо́жія, па́че естества́ ро́ждшая пло́тію благо́е Сло́во, Его́же Оте́цъ отъ се́рдца Своего́, я́ко Бла́гъ, отры́гну пре́жде всѣ́хъ вѣ́къ. Его́же ны́нѣ и тѣле́съ превы́шша разумѣ́емъ, а́ще и въ тѣ́ло облече́ся.

Инъ.

Ирмо́съ: Та́инство стра́нное ви́жу и пресла́вное: не́бо — верте́пъ; престо́лъ херуви́мскій — Дѣ́ву; я́сли — вмѣсти́лище, въ ни́хже возлеже́ Невмѣсти́мый — Христо́съ Бо́гъ, Его́же, воспѣва́юще, велича́емъ.

Безнача́льное Сло́во Бо́гъ же и Госпо́дь, наше́ствіемъ Ду́ха Боже́ственнаго, Отчимъ благоволе́ніемъ, въ ложесна́хъ всели́вся Твои́хъ, и ро́ждься безсѣ́менно, Пречи́стая, на́съ обнови́лъ е́сть, тѣ́мъ Тя́ велича́емъ.

Изря́дно стра́нное, ужа́сное чу́до, и́же бо въ сла́вный ва́шъ хра́мъ дерзну́вый вни́ти вса́дникъ во́инъ, съ сами́мъ коне́мъ ку́пно неви́димь бы́сть, зря́щихъ всѣ́хъ ужаса́ющихся, святíи.

Сни́демся вси́ согла́сно, почита́юще трегубопяточи́сленный по́лкъ Христо́выхъ храбо́рникъ те́плѣ и вопію́ще: тѣ́хъ моли́твами, Пребла́же, страсте́й, и бѣ́дъ, и прегрѣше́ній на́съ изба́ви.

Яко столпи́ непревра́тніи благоче́стія су́ще, святíи, вся́каго языкобо́лія соблюда́йте ста́до ва́ше, избавля́юще вся́ческихъ искуше́ній и разли́чныхъ ну́ждъ, присноблаже́нніи.

Богоро́диченъ: Яко трапе́за жи́зни, Хлѣ́бъ вмѣсти́ла еси́, вся́ Пита́ющаго, Отрокови́це, вседѣ́тельнымъ осѣне́ніемъ, и Сего́ дои́ши сосца́ми я́коже отроча́, Его́же пою́ще, я́ко Бо́га, Тя́ вои́стинну Богоро́дицу возвѣща́емъ.

Катава́сія: Та́инство стра́нное ви́жу и пресла́вное: не́бо — верте́пъ; престо́лъ херуви́мскій — Дѣ́ву; я́сли — вмѣсти́лище, въ ни́хже возлеже́ Невмѣсти́мый — Христо́съ Бо́гъ, Его́же, воспѣва́юще, велича́емъ.

Ина. Подо́бна: Та́инство стра́нное ви́жу и пресла́вное: хра́мъ — ра́й, дре́во живо́тное — святы́хъ, посредѣ́ его́ лежа́щихъ во еди́номъ положе́ніи и ра́цѣ, и́хже моли́твами, Бо́же, спаса́й ро́дъ на́шъ.

Свѣти́ленъ. Подо́бенъ: Не́бо звѣзда́ми.

Свѣ́та прія́телища свѣтолу́чныя мо́лніи, Тимоѳе́я вели́каго со двѣма́ Ѳеодо́рома и съ про́чею двоена́десятицею, восхва́лимъ вси́.

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ:

Златоплете́нный сто́лпе и двоенадесятостѣ́нный гра́де, солнцека́плющій престо́ле, сѣда́лище Царе́во, невѣ́домое чу́до, ка́ко дои́ши Влады́ку?

На хвали́техъ стихи́ры на 4, гла́съ 4. Подо́бенъ: Яко до́бля.

Многоимени́тое сочине́ніе страда́льцевъ, многоразли́чныя му́ки претерпѣ́ терпѣли́вѣйше, и къ еди́ному Бо́гу на́шему про́йде, ра́дуяся, съ тма́ми мы́сленныхъ безтѣле́сныхъ (чино́въ) весели́тися, я́ко змíеви мно́гія ты́сящи побѣди́вшее, стоя́ніемъ извѣ́стнымъ и Ду́ха благода́тію. [Два́жды.]

Пресла́вный Се́ргій и вели́кій Тимоѳе́й, Пе́тръ и Кома́сій, Іоа́ннъ же, и со двѣма́ же Ѳео́дорома, Ѳома́, Іероѳе́й, Ники́форъ, Даніи́лъ, и боже́ственный Васи́лій, и Сокра́тъ же, Евсе́вій ку́пно и Харито́нъ, съ ни́ми да возвели́чатся благоче́стія забра́ла.

Ни гла́дъ, ниже́ бѣда́, ни живо́тъ, ниже́ сме́рть отъ любве́, сла́вніи, Сотво́ршаго ва́съ разлучи́ти возмо́же, тѣ́мже наслѣ́довасте Ца́рство небе́сное и наслажде́ніе неиждива́емое, и несконча́емое отню́дъ весе́ліе, но проси́те и на́мъ благопода́тно очище́ніе и ми́лость.

Сла́ва, гла́съ 6:

Блазíи раби́ и вѣ́рніи дѣ́латели виногра́да Христо́ва, и́же и тяготу́ дневну́ю поне́сшіи и да́нный ва́мъ тала́нтъ возрасти́вшіи, и по ва́съ прише́дшимъ незави́дѣвшіи, тѣ́мъ отверзо́шася врата́ Ца́рствія ва́мъ, вни́дите въ ра́дость Го́спода ва́шего, моля́ще о на́съ, боже́ственніи пятна́десяте.

И ны́нѣ, [богоро́диченъ]:

Богоро́дице, Ты́ еси́ лоза́ и́стинная, возрасти́вшая на́мъ Пло́дъ живота́, Тебѣ́ мо́лимся: моли́ся, Влады́чице, со святы́ми апо́столы и святы́ми священному́ченики поми́ловати ду́ши на́ша.

Славосло́віе вели́кое, [ектеніи́] и отпу́стъ.НА ЛИТУРГІИ,

Блаже́нна пе́рваго кано́на, пѣ́снь 3-я, на 4 и втора́го, пѣ́снь 6-я, на 4. Проки́менъ гла́съ 7: Честна́ предъ Го́сподемъ* сме́рть преподо́бныхъ Его́. Сти́хъ: Что́ возда́мъ Го́сподеви о всѣ́хъ я́же воздаде́ ми? Апо́столъ ко Евре́емъ, зача́ло 334: Поминайте наставники ваша... Аллилуія, [гласъ 6]: Блаже́нъ му́жъ боя́йся Го́спода, въ за́повѣдехъ Его восхо́щетъ зѣло́. [Сти́хъ: Си́льно на земли́ бу́детъ сѣ́мя его́, ро́дъ пра́выхъ благослови́тся.] Ева́нгеліе отъ Луки́, зача́ло 24: [Ста́ Іису́съ на мѣ́стѣ ра́внѣ... Прича́стенъ:] Въ па́мять вѣ́чную бу́детъ пра́ведникъ, [отъ слу́ха зла́ не убои́тся.]


Велича́нія святы́мъ священному́ченикомъ пятна́десятимъ:

Пріиди́те, все́ собра́ніе вѣ́рныхъ, пѣ́сньми досто́йными благопохва́лимъ благоче́стно ве́сь ли́къ священному́чениковъ, благочестному́дренно ублажа́юще.

Священному́ченики Христо́вы пя́ть и десяти́хъ, низложи́тели злочести́выя пре́лести и́дольскія и отсту́пника, славосло́вяще, воспои́мъ.

Тиверіупо́льскія страда́льцы и боже́ственныя преста́тели, и ле́сти изобличи́тели, пріиди́те, соше́дшеся, почти́мъ досто́йно, Вѣнцеда́вца велича́юще.

Да пое́тся Тимоѳе́й че́стно, Кома́сій ку́пно, и Евсе́вій, и Ѳома́, Даніи́лъ, Харито́нъ со Іероѳе́емъ, я́ко Христу́ сво́инствовавше.

Да пою́тся еще́ всеблагоговѣ́йно Пе́тръ и Сокра́тъ, и Ѳео́доры честнíи, со Васи́ліемъ, Се́ргіемъ, Ники́форомъ и Іоа́нномъ, богому́дріи.

Пріиди́те, благопохва́лимъ, вѣ́рніи, тро́йную пятери́цу му́чениковъ всечестну́ю, съ ни́миже вѣнчава́юще и Ѳео́дора честна́го въ Милити́нѣ пострада́вшаго до́блественно, вси́ бо Го́сподеви о на́съ при́сно мо́лятся.

Ве́сь ли́къ страда́льцевъ, пріиди́те, восхваля́юще, увѣнча́емъ благоговѣ́йно: сíи бо низложи́ша пре́лесть веліа́рову и Христа́ проповѣ́даша.

Сія́ велича́нія пою́тся на гла́съ 8. Подо́бенъ: Честнѣ́йшую херуви́мъ...

Коне́цъ и Бо́гу сла́ва.

Источникъ: Служби на българските светии. — Света Гора, Атон: Славянобългарски манастир «Св. Вмчк Георги Зограф», 2007. — Л. 585-607.

/ Къ оглавленію раздѣла /


Наверхъ / Къ титульной страницѣ

0