Собраніе богослужебныхъ текстовъ Православной Церкви

Русскiй Порталъ- Церковный календарь- Русская Библія- Осанна- Святоотеческое наслѣдіе- Наслѣдіе Святой Руси- Слово пастыря- Литературное наслѣдіе- Новости

Осанна
-
Гостевая книга
-
Новости
-
Написать письмо
-
Поискъ
-
Литургика
-
Канонизація святыхъ
-
Ирмологій

Домашняя молитва

Каноны
-
Акаѳисты
-
Псалтирь Божіей Матери

Евхологій

Служебникъ
-
Требникъ

Слѣдованная Псалтирь

Псалтирь
-
Канонникъ
-
Часословъ
-
Мѣсяцесловъ

Тріодь

Постная
-
Цвѣтная

Минеи

Минея Общая
-
Минеи Богослужебныя
-
Архивъ

Октоихъ

Съ 1-го по 4-й гласъ
-
Съ 5-го по 8-й гласъ

Церк.-учит. литература

«Златоустъ»

Греч. и древнерус. тексты

Греч. литург. тексты
-
Древнерус. литург. тексты

Календарь на Вашемъ сайтѣ

Ссылка для установки

Православный календарь

Новости сайтаСегодня - пятница, 24 мая 2019 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 20.
Если вы нашли ошибку на странице, выделите ее мышкой и щелкните по этой ссылке, или нажмите Ctrl+Alt+E

ЦЕРКОВНО-БОГОСЛУЖЕБНЫЯ КНИГИ

МИНЕИ БОГОСЛУЖЕБНЫЯ (СЕНТЯБРЬ-АВГУСТЪ).

Мѣ́сяца Ное́мврія въ 22-й де́нь.
Свята́го апо́стола Филимо́на и и́же съ ни́мъ.

[ВЕЧЕРЪ,]
[На Го́споди воззва́хъ:] стихи́ры пра́здника, гла́съ 8. Подо́бенъ: О, пресла́внаго чудесе́!

О, пресла́внаго чудесе́!* предпису́ется ны́нѣ* бу́дущее неизрече́нное,* во о́бразѣхъ дне́сь ви́димыхъ разумѣва́емая:* Свѣ́тъ бо мíру Боже́ственный возсія́вши,* невѣстоприво́дится ко свято́му хра́му.* Юже восхва́лимъ, я́ко хра́мъ Бо́жій пресвѣ́тлый,* святы́й свѣтоза́рный,* Свѣтода́теля Христа́.

Вои́стинну нача́токъ благопрія́тенъ* Іоаки́мъ му́дрый* со Анною принесо́ша* изво́лившему Боже́ственный пло́дъ да́ти и́мъ,* Богоотрокови́цу Дѣ́ву Марíю я́вѣ,* Еюже печа́ли отгна́ся до́лгъ.* Юже воспои́мъ, благоче́стно веселя́щеся,* ра́дости бо Хода́таица* бы́сть всему́ мíру Сія́.

Гряди́те, та́инственно стеце́мся* и предначне́мъ ны́нѣ,* свѣща́ми вѣ́ры украша́еми,* Дѣ́вы предше́ствіе:* во хра́мъ бо сла́вно вхо́дитъ Бо́жій,* обручена́ Христу́, всѣ́хъ Царю́.* Ея́же пра́зднуемъ кра́сное торжество́,* боголѣ́пно вси́ учрежда́ющеся* вхожде́ніемъ Тоя́.

Святы́мъ стихи́ры, гла́съ 2. Подо́бенъ: Егда́ отъ дре́ва.

Розга́ лозы́ жи́зненныя, сла́вный Филимо́не, сы́й, вино́ иска́палъ еси́ боже́ственнаго позна́нія су́щимъ въ болѣ́зни души́; и сердца́ возвесели́лъ еси́, сѣ́тующая ле́сти омраче́ніемъ и одержи́мая тмо́ю идолонеи́стовства. Тѣ́мже, веселя́щеся, па́мять твою́ богоза́рную торжеству́емъ.

Гра́дъ тя́ Га́зскій почита́етъ, свѣ́тъ позна́нія, блаже́нне, тобо́ю узрѣ́въ; Колосса́е же боже́ственное твое́ тѣ́ло, я́коже бога́тство иму́ще, объе́млютъ врачева́нія, и источа́ющу благода́ть всегда́. Тѣ́мже, соверша́ющіи па́мять твою́, сохраня́емся отъ бѣ́дъ, Филимо́не сла́вне, моли́твами твои́ми.

Вѣ́рою со Апфíею честно́ю Архи́ппа, му́драго іера́рха, восхва́лимъ, пою́ще Филимо́на и Они́сима, свяще́нныя богопроповѣ́дники, честны́я учи́тели, ле́сть многобо́жную искорени́вшіи сло́вомъ и насади́вшія всѣ́мъ зна́ніе и́стины, чту́щимъ тѣ́хъ благоче́стно па́мять всегда́.

Сла́ва, и ны́нѣ, гла́съ 1:

Да ра́дуется дне́сь не́бо свы́ше, и о́блацы весе́ліе да кропя́тъ о зѣло́ пресла́вныхъ вели́чіихъ Бо́га на́шего: се́ бо Две́рь, на восто́ки зря́щая, ро́ждшися отъ непло́дове безпло́дныя по обѣтова́нію и Бо́гу освяще́на бы́вши въ жили́ще, дне́сь въ хра́мъ я́ко непоро́чное приноше́ніе приво́дится, да ра́дуется Дави́дъ, бряца́я въ гу́сли: приведу́тся, рече́, Царю́ дѣ́вы въ слѣ́дъ Eя́, бли́жняя Eя́ приведу́тся вну́трь ски́ніи Бо́жія, внутрь очисти́лища Eго́, воспита́тися въ жили́ще пре́жде вѣ́къ отъ Oтца́ нетлѣ́нно Ро́ждшагося во спасе́ніе ду́шъ на́шихъ.

На стихо́внѣ стихи́ры, гла́съ 2. Подо́бенъ: До́ме Евфра́ѳовъ.

Дне́сь псало́мски* собо́ръ дѣ́вственныхъ,* свѣщи́ вже́гше,* свѣ́тло предхо́дятъ* еди́нѣй Всенепоро́чнѣй.

Сти́хъ: Приведу́тся Царю́ дѣ́вы въ слѣ́дъ Ея́,* и́скреннія Ея́ приведу́тся Тебѣ́.

Го́ру разу́мную* и трапе́зу боже́ственную,* мо́стъ и ста́мну,* проро́че, пріими́,* еди́ну Всенепоро́чную.

Сти́хъ: Приведу́тся въ весе́ліи и ра́дованіи,* введу́тся въ хра́мъ Царе́въ.

Две́ри святи́лища отве́рзъ,* Заха́ріе проро́че,* пріими́ и́стинно Бо́жію Ма́терь* и еди́ну Приснодѣ́ву.

Сла́ва, и ны́нѣ, гла́съ то́йже. Самогла́сенъ:

Дне́сь въ хра́мъ приво́дится Всенепоро́чная Дѣ́ва, во оби́телище Всецаря́ Бо́га и всея́ жи́зни на́шея Пита́теля; днесь Чистѣ́йшая Святы́ня, я́ко трилѣ́тствующая Юница, во свята́я святы́хъ вво́дится; То́й возопіи́мъ, я́ко а́нгелъ: ра́дуйся, Eди́на въ жена́хъ Благослове́нная.

Тропа́рь апо́столовъ, гла́съ 3:

Апо́столи святíи, моли́те ми́лостиваго Бо́га, да прегрѣше́ній оставле́ніе пода́стъ душа́мъ на́шимъ.

Сла́ва, и ны́нѣ, пра́здника:

[Дне́сь благоволе́нія Бо́жія предображе́ніе и человѣ́ковъ спасе́нія проповѣ́даніе въ хра́мѣ Бо́жіи я́сно Дѣ́ва явля́ется и Христа́ всѣмъ предвозвеща́етъ. Той и мы велегла́сно возопіи́мъ: ра́дуйся, смотре́нія Зижди́телева исполне́ніе.]


НА УТРЕНИ,
На Бо́гъ Госпо́дь: Тропа́рь пра́здника, два́жды. Сла́ва, апо́столовъ. И ны́нѣ, пра́здника.

По 1-мъ стихосло́віи сѣда́ленъ, гла́съ 1. Подо́бенъ: Ка́мени запеча́тану.

Восхвали́те, дѣ́вы, ма́тери, предпра́зднуйте, лю́діе, славосло́вите, свяще́нницы, благослови́те Пречи́стую Ма́терь Бо́жію: пло́тію бо младе́нствующи пре́жде, во хра́мъ принесе́ся, я́ко хра́мъ Бо́жій святѣ́йшій. Тѣ́мже пра́здникъ соверша́юще духо́вный, воспое́мъ Ю, я́ко Предста́тельницу ро́да человѣ́ческаго.

Сла́ва, и ны́нѣ, то́йже.

По 2-мъ стихосло́віи сѣда́ленъ, гла́съ 4. Подо́бенъ: Ско́ро предвари́.

Дави́де, предъиди́ въ хра́мъ Бо́жій, и, ра́дуяся, пріими́ Цари́цу на́шу, и То́й возопíй: вни́ди, Госпоже́, въ хра́мъ Царе́въ, вни́ди, Ея́же сла́ва покрове́нно разумѣ́ется. Изъ Нея́же хо́щетъ источи́тися на́мъ всѣ́мъ Свѣ́тъ — Христо́съ.

Сла́ва, и ны́нѣ, то́йже.

Кано́нъ пра́здника со ирмосо́мъ на 8 и святы́хъ на 4.

Кано́нъ пра́здника, гла́съ 4.
Пѣ́снь 1.

Ирмо́съ: Отве́рзу уста́ моя́, и напо́лнятся Ду́ха, и сло́во отры́гну Цари́цѣ Ма́тери, и явлю́ся, свѣ́тло торжеству́я, и воспою́, ра́дуяся, Тоя́ вхожде́ніе.

Прему́дрости, Пречи́стая, Тя сокро́вище вѣ́мы и благода́ти, точа́щую исто́чникъ приснотеку́щій ра́зума, про́симъ: Твоя́ ка́пли одожди́, Влады́чице, е́же воспѣва́ти Тя́ при́сно.

Превы́шши, Пречи́стая, небе́съ бы́вши, хра́мъ и пала́та, въ хра́мъ Бо́жій возложи́лася еси́ Тому́ угото́ватися въ Боже́ственное жили́ще прише́ствія Его́.

Свѣ́тъ возсія́вши Богоро́дица благода́ти, вся́ просвѣти́ и совокупи́ пресвѣ́тлое Ея́ украси́ти торжество́ пѣ́сньми: пріиди́те, къ Не́й стеце́мся.

Две́рь сла́вная, по́мыслы непроходи́мая, две́ри отве́рзши хра́ма Бо́жія, ны́нѣ повелѣва́етъ на́мъ, совше́дшимъ, Боже́ственныхъ Ея́ чуде́съ наслади́тися.

Кано́нъ святы́хъ, его́же краегране́сіе: Христа́ лю́бяща, просла́влю тя́, Филимо́не. Творе́ніе Іо́сифово. Гла́съ 2.
Пѣ́снь 1.

Ирмо́съ: Гряди́те, лю́діе, пои́мъ пѣ́снь Христу́ Бо́гу, раздѣ́льшему мо́ре и наста́вльшему лю́ди, я́же изведе́ изъ рабо́ты еги́петскія, я́ко просла́вися.

Ликоходя́ ра́достно небе́сная, священнодѣ́лателю, селе́нія, благода́ть пода́ждь ми́, святу́ю твою́ па́мять боже́ственно воспѣва́ющему: ты́ бо просла́вился еси́.

Струя́ми твои́хъ слове́съ сердца́ напои́въ, дѣ́лати небе́сная, блаже́нне, разумѣ́нія пригото́валъ еси́ вѣ́рою, апо́столе Филимо́не, досточу́дне.

Священнодѣ́йствуя свяще́нное Ева́нгеліе, сія́ніи Ду́ха ду́ши просвѣти́лъ еси́, изба́вивъ отъ тмы́ идолонеи́стовства, му́дре апо́столе.

Богоро́диченъ: Тя́ проро́ковъ дре́вле боже́ственное собра́ніе многови́дными, Чи́стая, о́бразы издале́ча проначерта́, и́стинно еди́ну Влады́ку поро́ждшую.

Пѣ́снь 3.

Ирмо́съ: Твоя́ пѣсносло́вцы, Богоро́дице, живы́й и незави́стный Исто́чниче, ликъ себѣ́ совоку́пльшія, духо́вно утверди́, въ честно́мъ вхожде́ніи Твое́мъ вѣнце́въ сла́вы сподо́би.

Невѣстокраси́тель дне́сь яви́ся кра́сный Дѣ́вы хра́мъ и черто́гъ, пріе́мь одушевле́нный черто́гъ Бо́жій, Чи́стую, и Непоро́чную, и Свѣтлѣ́йшую всея́ тва́ри.

Дави́дъ, предначина́я ликова́ніе, игра́етъ, и ликовству́етъ съ на́ми, и Цари́цу зове́тъ Тя́ укра́шену, Пречи́стая, предстоя́щу, Всечи́стая, въ хра́мѣ Царю́ и Бо́гу.

Изъ нея́же преступле́ніе произы́де дре́вле ро́ду человѣ́ческому, изъ Тоя́ исправле́ніе и нетлѣ́ніе процвѣте́: Богоро́дица дне́сь приводи́ма въ до́мъ Бо́жій.

Игра́ютъ а́нгельская во́инства и всѣ́хъ человѣ́къ мно́жество, и предъ лице́мъ, Пречи́стая, предтеку́тъ Твои́мъ дне́сь свѣщено́сицы, зову́ще вели́чествія Твоя́ въ дому́ Бо́жіи.

Инъ.

Ирмо́съ: Утверди́ на́съ въ Тебѣ́, Го́споди, дре́вомъ умерщвле́й грѣ́хъ, и стра́хъ Тво́й всади́ въ сердца́ на́съ, пою́щихъ Тя́.

Стра́сти Христо́вы и воста́ніе проповѣ́дуя, воздви́гнулъ еси́ я́ко отъ гро́ба невѣ́рія и ме́ртвости человѣ́ки, Филимо́не, достосла́вне.

Они́сима боже́ственнаго и Филимо́на, Апфíю и Архи́ппа, звѣ́зды, просвѣща́ющія концы́, свяще́нными пѣснопѣ́ньми восхва́лимъ.

Ума́ зри́тельное очи́стивше, Боже́ственнаго получи́сте боговидѣ́нія и сердца́ возврати́сте заблу́ждшія къ зна́нію, свяще́ннѣйшіи.

Богоро́диченъ: Явльшися, Чи́стая и Всенетлѣ́нная, прія́ла еси́ во утро́бѣ Бо́га Сло́ва, очи́стившаго естество́ на́ше, оскве́рншееся, Дѣ́во, грѣхопаде́ніемъ.

Конда́къ апо́столовъ, гла́съ 2. Подо́бенъ: Вы́шнихъ ища́.

Яко звѣ́зды всесвѣ́тлыя, просвѣща́ющія концы́, апо́столы Христо́вы восхва́лимъ, Филимо́на сла́внаго, и Архи́ппа свяще́ннаго, и Они́сима, и Ма́рка, и Аполло́са, съ ни́миже и Апфíю всему́друю, вопію́ще: моли́те непреста́нно о всѣ́хъ на́съ.

Та́же сѣда́ленъ, гла́съ 8. Подо́бенъ: Прему́дрости.

Ра́ломъ сло́ва добродѣ́лая оляденѣ́вшая сердца́, священнодѣ́телю, Боже́ственное позна́ніе дѣ́лати пригото́валъ еси́ и, низложи́въ и́дольскія хра́мы, созда́лъ еси́ це́ркви, блаже́нне, въ сла́ву Созда́теля твоего́. Тѣ́мже, соше́дшеся, святу́ю твою́ па́мять, Филимо́не, сла́вимъ, священнопросвѣща́еми, и согла́сно вопіе́мъ ти́: моли́ Христа́ Бо́га грѣхо́въ оставле́ніе дарова́ти чту́щимъ любо́вію святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́нѣ, пра́здника, гла́съ то́йже. Подо́бенъ: Повелѣ́нное та́йно.

Да ра́дуется Дави́дъ пѣснопи́сецъ, и да ликовству́етъ Іоаки́мъ со Анною, я́ко пло́дъ святы́й изъ ни́хъ произы́де, Марíя свѣтоно́сная, Боже́ственная свѣща́, и ра́дуется, входя́щи въ хра́мъ, Юже и, зря́, благослови́ Варахíинъ сы́нъ и, ра́дуяся, взыва́ше: ра́дуйся, Чу́до всемíрное.

Пѣ́снь 4.

Ирмо́съ: Неизслѣ́дный Бо́жій совѣ́тъ, е́же отъ Дѣ́вы воплоще́нія Тебе́, Вы́шняго, проро́къ Авваку́мъ, усмотря́я, зовя́ше: сла́ва си́лѣ Твое́й, Го́споди.

Две́рь непрохо́дную Бо́жій до́мъ пріе́мля дне́сь, преста́ти сотвори́ вся́кой слу́жбѣ зако́нной, я́ко и́стинно яви́ся, зовы́й, су́щимъ на земли́ Истина.

Гора́ присѣ́нная, ю́же прови́дѣ дре́вле Авваку́мъ, предпроповѣ́да вну́трь вмѣсти́вшуюся въ нехо́дныхъ хра́ма, добродѣ́тели процвѣ́тши, и покрыва́етъ концы́.

Ви́дѣвши пресла́вная вся́ земля́ стра́нныя же и ди́вныя ве́щи, ка́ко Дѣ́ва, отъ а́нгела пи́щу пріе́млющи, о́бразы строе́нія но́ситъ.

Хра́мъ, и пала́та, и не́бо одушевле́нное я́вльшися, Богоневѣ́сто Царе́ва, во хра́мъ зако́нный приводи́ма дне́сь, Тому́ соблюда́ема, Пречи́стая.

Инъ.

Ирмо́съ: Пою́ Тя, слу́хомъ бо, Го́споди, услы́шахъ и ужасо́хся: до мене́ бо и́деши, мене́ ища́, заблу́ждшаго. Тѣ́мъ мно́гое Твое́ снизхожде́ніе, е́же на мя́, прославля́ю, Многоми́лостиве.

Вѣ́триломъ креста́ вперя́емь, преплы́лъ еси́ небу́рно лю́тую пучи́ну искуше́ній житія́, блаже́нне, мно́гія упра́вивъ пла́вающія къ спасе́нія приста́нищу Боже́ственною благода́тію.

Свѣти́ла свѣтоза́рная предлага́етъ боже́ственный гра́дъ Колосса́йскій: свяще́ннаго Архи́ппа, Филимо́на же и Апфíю я́вѣ и Они́сима сла́внаго, просвѣща́ющія мíра концы́.

Боже́ственная рѣка́ воскипѣ́ въ се́рдцѣ твое́мъ, богоглаго́ливе, и рѣ́ки уста́ви, и тече́нія безбо́жія, ду́ши же, иста́явшія зно́емъ невѣ́дѣнія, напои́ благода́тію, сла́вне.

Богоро́диченъ: Пою́ Тя и́стинно, Всепѣ́тая, препѣ́таго Бо́га Сло́ва преесте́ственно роди́вшую, и молю́ся смире́нныя моея́ души́ исцѣли́ти неду́ги, я́ко блага́ су́щи, Богоневѣ́стная.

Пѣ́снь 5.

Ирмо́съ: Ужасо́шася вся́ческая въ честнѣ́мъ вхожде́ніи Твое́мъ: Ты бо, Неискусобра́чная Дѣ́во, вну́трь вошла́ еси́ въ хра́мъ Бо́жій, я́коже честнѣ́йшій хра́мъ, всѣ́мъ воспѣва́ющимъ Тя́ ми́ръ подава́ющая.

Свяще́ніе сла́вное и свяще́нное возложе́ніе, дне́сь Пречи́стая Дѣ́ва, возложи́вшися въ хра́мъ Бо́жій, Всецарю́ на́шему Бо́гу Еди́ному въ жили́ще соблюда́ется, я́ко вѣ́сть Са́мъ.

Добро́ту, Пречи́стая, души́ Твоея́ зря́ нѣ́когда, вѣ́рою Заха́рія возопи́: Ты́ еси́ избавле́ніе, Ты́ еси́ всѣ́хъ ра́дость, Ты́ еси́ воззва́ніе на́ше, Еюже Невмѣ́стный вмѣще́нъ мнѣ́ яви́тся.

О, па́че ума́ чуде́съ Твои́хъ, Всечи́стая́! Стра́нное Твое́ рождество́ е́сть, стра́ненъ о́бразъ возраще́нія Твоего́, стра́нна и пресла́вна Твоя́, Богоневѣ́сто, вся́ и человѣ́ки несказа́нна.

Свѣ́щникъ многосвѣ́тлый су́щи, Богоневѣ́сто, дне́сь возсія́ла еси́ въ дому́ Госпо́дни и озаря́еши ны́ честны́ми дарова́ніи, Чи́стая, чуде́съ Твои́хъ, Богоро́дице всепѣ́тая.

Инъ.

Ирмо́съ: Свѣ́та Пода́телю и вѣко́въ Тво́рче, Го́споди, во свѣ́тѣ Твои́хъ повелѣ́ній наста́ви на́съ: ра́звѣ бо Тебе́, ино́го Бо́га не зна́емъ.

Неду́гующія ви́дя острупле́ніемъ злы́хъ, сла́вне, и дѣ́тельнымъ твои́мъ сло́вомъ исцѣли́лъ еси́, Филимо́не, иногда́, идолонеи́стовствомъ лю́тѣ бѣ́дствующія.

Спаси́тельныя пути́ заблу́ждшимъ лю́тѣ показа́лъ еси́, я́ко неле́стный путево́ждь, Филимо́не, еди́нъ пу́ть Христа́ возлюби́ти ди́вно путево́дствилъ еси́.

Пое́тъ свѣ́тлый пра́здникъ Колосса́йская честна́я дне́сь ра́достно Христо́ва Це́рковь, боже́ственнаго Архи́ппа и богоглаго́ливаго чту́ще Филимо́на.

Богоро́диченъ: Влады́чице, спаси́ ны, обурева́емыя лю́тымъ волне́ніемъ искуше́ній, и некро́ткихъ ва́рварскихъ нахожде́ній, и де́монскихъ лю́тыхъ навѣ́товъ.

Пѣ́снь 6.

Ирмо́съ: Боже́ственное сіе́ и всечестно́е соверша́юще пра́зднество, богому́дріи, Богома́тере, пріиди́те, рука́ми воспле́щимъ, отъ Нея́ ро́ждшагося Бо́га сла́вимъ.

Вся́ческая Нося́й глаго́ломъ, моли́тву пра́ведныхъ услы́ша. Тѣ́мже непло́дныя разрѣши́лъ еси́ неду́гъ, я́ко Благоутро́бенъ, ра́дости Вино́вную симъ дарова́.

Сказа́ти хотя́ Госпо́дь язы́комъ Свое́ спасе́ніе, Неискусобра́чную ны́нѣ отъ человѣ́къ прія́тъ, примире́нія зна́меніе и обновле́нія.

Яко до́мъ су́щи благода́ти, въ не́мже сокро́вища лежа́тъ неизрече́ннаго Бо́жія строе́нія, Всечи́стая, въ хра́мѣ причасти́лася еси́ нетлѣ́нныя сла́дости.

Діади́му Тя ца́рскую пріе́мъ, храмъ, Богоневѣ́сто, просвѣща́шеся и подступа́ше лу́чшимъ, предрече́нныхъ зря́ на Тебѣ́ сбытіе́.

Инъ.

Ирмо́съ: Въ бе́зднѣ грѣхо́внѣй валя́яся, неизслѣ́дную милосе́рдія Твоего́ призыва́ю бе́здну: отъ тли́, Бо́же, мя́ возведи́.

Не́бо яви́лся еси́, всѣ́мъ вѣща́я сла́ву спаси́тельную тебе́ Просла́вльшаго и ученико́мъ Сочета́вшаго седмодеся́тнымъ, му́чениче всебога́те.

Устрани́вся оте́чества, стра́ннымъ твои́мъ сло́вомъ устрани́вшіяся Бо́га улови́лъ еси́ и Сіо́на жи́тели, іера́рше Филимо́не, показа́лъ еси́.

Добродѣ́тельми свяще́нными сія́ющи и свѣ́тло Бо́гу утожда́ющи, къ небесе́мъ востекла́ еси́, и со а́нгелы, Апфíя, лику́ющи.

Богоро́диченъ: Воплоща́ется Сло́во во чре́вѣ Твое́мъ и за благоутро́біе познава́ется Человѣ́къ, да Бо́га человѣ́ка содѣ́лаетъ, Отрокови́це Всенепоро́чная.

Конда́къ, гла́съ 4. Подо́бенъ: Вознесы́йся.

Пречи́стый хра́мъ Спа́совъ, многоцѣ́нный черто́гъ и Дѣ́ва, свяще́нное сокро́вище сла́вы Бо́жія, днесь вво́дится въ до́мъ Госпо́день, благода́ть совводя́щи, Яже въ Ду́сѣ Боже́ственномъ, Юже воспѣва́ютъ а́нгели Бо́жіи: Сія́ е́сть селе́ніе небе́сное.

Икосъ:

Неизрече́нныхъ Бо́жіихъ и Боже́ственныхъ та́инъ зря́ въ Дѣ́вѣ благода́ть явля́емую и исполня́емую я́вственно, ра́дуюся и о́бразъ разумѣ́ти недоумѣ́юся, стра́нный и неизрече́нный: ка́ко избра́нная, Чи́стая, еди́на яви́ся па́че всея́ тва́ри ви́димыя и разумѣва́емыя? Тѣ́мже восхвали́ти хотя́ Сію́, ужаса́юся зѣло́ умо́мъ же и сло́вомъ, оба́че дерза́я, проповѣ́даю и велича́ю: Сія́ есть селе́ніе небе́сное.

Пѣ́снь 7.

Ирмо́съ: Не послужи́ша тва́ри богому́дріи, па́че Созда́вшаго, но, о́гненное преще́ніе му́жески попра́вше, ра́довахуся, пою́ще: препѣ́тый отце́въ Госпо́дь и Бо́гъ, благослове́нъ еси́.

Се́ дне́сь возсія́ конце́мъ весна́ ра́достная, просвѣща́ющи на́шу ду́шу, и помышле́ніе и у́мъ благода́тію, торжество́мъ Богоро́дицы дне́сь та́инственно да учреди́мся.

Да дароно́сятъ днесь вся́ческая Цари́цѣ, Ма́тери Бо́жіи, не́бо и земля́, и а́нгеловъ чи́ни, и человѣ́ковъ мно́жество и да вопію́тъ: во хра́мъ вво́дится Ра́дость и Избавле́ніе.

Писа́ніе мимотече́ и оскудѣ́ зако́нъ, я́коже сѣ́нь, и благода́ти лучи́ возсія́ша въ хра́мъ Бо́жій вше́дшей Тебѣ́, Дѣ́во Ма́ти Чи́стая, въ не́мъ благослове́нная.

Повину́ся Рождеству́ Твоему́, Всечи́стая, я́ко Творцу́ и Бо́гу не́бо, и земля́, и преиспо́дняя, и вся́къ язы́къ земны́хъ исповѣ́даетъ, я́ко Госпо́дь яви́ся, Спа́съ ду́шъ на́шихъ.

Инъ.

Ирмо́съ: Образу злато́му на по́лѣ Деи́рѣ служи́му, тріе́ Твои́ о́троцы небрего́ша безбо́жнаго велѣ́нія, посредѣ́ же огня́ вве́ржени, ороша́еми, поя́ху: благослове́нъ еси, Бо́же оте́цъ на́шихъ.

Кра́сны твоя́, Филимо́не, бы́вше честны́я но́зѣ, стези́ кро́тко ше́ствующія Ева́нгелія, и всѣ́мъ ра́тнымъ ми́ръ свяще́нный возвѣща́ющія, и де́монская стремле́нія запина́ющія.

Твои́хъ слове́съ свѣ́томъ Га́зянъ глубо́кая тма́ прогна́ся, священнодѣ́латель я́ко свяще́ннѣйшій въ си́хъ бы́лъ еси́ изя́щнѣйшій, вся́ упа́съ и научи́въ пѣ́ти, апо́столе: благослове́нъ Бо́гъ оте́цъ на́шихъ.

Въ пе́рвыхъ твои́хъ пріобщи́ся до́брыхъ Га́зскій гра́дъ: того́ бо яви́лся еси́ первопресто́льникъ и іера́рхъ спаси́тельный, я́ко священновѣща́тель, Филимо́не, вопи́ти повелѣва́я: благослове́нъ Бо́гъ оте́цъ на́шихъ.

Возлюби́въ Христа́, возлюби́вшаго земны́я за благоутро́біе, любо́вію враги́ ненави́димыя су́ща, люби́мичи содѣ́ялъ еси́, Филимо́не, Бо́га воспѣва́ющія: благослове́нъ Бо́гъ оте́цъ на́шихъ.

Богоро́диченъ: Крѣ́пость смире́нныхъ и свѣ́щникъ свѣ́тлый, боже́ственная трапе́за, гора́ и две́рь непрохо́дная, престо́лъ Бо́жій и пала́та, же́злъ же Ааро́новъ и ста́мна златоза́рна су́щи, Христа́, Ма́нну жи́зни, Дѣ́во, нося́щи.

Пѣ́снь 8.

Ирмо́съ: Слы́ши, Отрокови́це, Дѣ́во Чи́стая, да рече́тъ у́бо Гавріи́лъ совѣ́тъ Вы́шняго, дре́вній, и́стинный: бу́ди къ прія́тію гото́ва Бо́жію, Тобо́ю бо Невмѣсти́мый съ человѣ́ки поживе́. Тѣ́мъ и ра́дуяся, вопію́: благослови́те, вся́ дѣла́ Госпо́дня, Го́спода.

Пречи́стый хра́мъ въ до́мъ Бо́жій приводя́щи Анна иногда́, вопію́щи, съ вѣ́рою рече́ свяще́ннику: ча́до, отъ Бо́га да́нное мнѣ́, пріи́мъ ны́нѣ, введи́ во храмъ Зижди́теля твоего́ и, ра́дуяся, по́й Ему́: благослови́те, вся́ дѣла́ Госпо́дня, Го́спода.

Рече́, ви́дѣвъ, Аннѣ иногда́ Ду́хомъ Заха́рія: Жи́зни Ма́терь вво́диши и́стинную, Юже свѣ́тло проро́цы Бо́жіи Богоро́дицу проповѣ́даша, и ка́ко хра́мъ вмѣсти́тъ Ю? Тѣ́мъ чудя́ся, вопію́: благослови́те, вся́ дѣла́ Госпо́дня, Го́спода.

Раба́ Бо́жія бы́хъ а́зъ, — отвѣща́ Анна ему́, — призыва́ющи Сего́ вѣ́рою и моли́твою, прія́ти моея́ болѣ́зни плодъ, по прія́тіи же рожде́нную привести́ Да́вшему Ю. Тѣ́мъ, зовя́, вопію́: благослови́те, вся́ дѣла́ Госпо́дня Го́спода.

Зако́нное вои́стинну дѣ́ло есть, — свяще́нникъ рече́ е́й, — стра́нну же весьма́ ве́щь поразумѣва́ю, зря́ Приводи́мую въ до́мъ Бо́жій, пресла́вно превосходя́щую свята́я благода́тію. Тѣ́мъ и ра́дуяся, вопію́: благослови́те, вся́ дѣла́ Госпо́дня, Го́спода.

Возмога́ю, — рече́ Анна ему́, — зна́ющи, я́же глаго́леши, разумѣ́еши бо сія́ Ду́хомъ Бо́жіимъ, я́сно я́же Дѣ́вы проповѣ́далъ еси́; пріими́ у́бо Пречи́стую въ хра́мъ Созда́теля твоего́ и, ра́дуяся, по́й Ему́: благослови́те, вся́ дѣла́ Госпо́дня, Го́спода.

Свѣтоно́сна на́мъ возжже́ся свѣща́, — возопи́ свяще́нникъ, — ра́дость велича́йшую свѣтя́щи въ хра́мѣ; ду́ши проро́ческія да сра́дуются мнѣ́, я́ко пресла́вная зря́ще, соверша́емая въ дому́ Бо́жіи, и да вопію́тъ при́сно: благослови́те, вся́ дѣла́ Госпо́дня, Го́спода.

Инъ.

Ирмо́съ: Въ пе́щь о́гненную ко отроко́мъ евре́йскимъ снизше́дшаго и пла́мень въ ро́су прело́жшаго Бо́га, по́йте дѣла́ я́ко Го́спода, и превозноси́те во вся́ вѣ́ки.

Сло́во, я́ко свѣти́льникъ свѣ́тлый возже́нъ, въ твое́мъ се́рдцѣ нося́, пре́жде угаше́нныя и во тмѣ́ мно́зѣй лежа́щія невѣ́дѣнія, сла́вне, къ богозна́нія воздви́глъ еси́ дню́.

Свяще́нное твое́ къ Бо́гу изше́ствіе свяще́нными возвели́чися провожде́ньми апо́столовъ и безпло́тныхъ умо́въ, и́хже имѣ́лъ еси́ на земли́ житіе́, я́ко священнотаи́нникъ, Филимо́не богоглаго́ливе.

Мѵ́ро сладково́нное я́вѣ иска́павъ свяще́нныхъ чуде́съ, блаже́нне, облагово́нилъ еси́ смы́слы и помышле́нія благочести́вымъ и стра́сти злосмра́дныя отгна́лъ еси́ превознося́щихъ Христа́, му́дре Филимо́не.

Якоже звѣ́зды свѣ́тлыя тве́рди, Це́ркве при́сно сія́юще, ку́пно Архи́ппъ чу́дный, Апфíя, Филимо́нъ и Они́симъ помышле́нія на́ша просвѣща́ютъ.

Богоро́диченъ: Но́въ ра́й на́мъ чре́во Твое́ и́стинно, Чи́стая, яви́ся, жи́зни Дре́во возраща́я и уме́ршія плодо́мъ Дре́ва па́ки въ ра́й, оживотвори́вши, введе́, Богоро́дице.

Пѣ́снь 9.

Ирмо́съ: Яко одушевле́нному Бо́жію киво́ту да ника́коже ко́снется рука́ скве́рныхъ, устнѣ́ же вѣ́рныхъ Богоро́дицѣ немо́лчно, гла́съ а́нгела воспѣва́юще, съ ра́достію да вопію́тъ: и́стинно вы́шши всѣ́хъ еси́, Дѣ́во Чи́стая.

Яко пресвѣ́тлую, Богоро́дице Чи́стая, душе́вныя чистоты́ иму́щи добро́ту, благода́тію же Бо́жіею исполня́ема съ небесе́, Свѣ́томъ Присносу́щнымъ просвѣща́еши всегда́ съ весе́ліемъ вопію́щія: и́стинно вы́шши всѣ́хъ еси́, Дѣ́во Чи́стая.

Прелета́етъ, Богоро́дице, Чи́стая, чу́до Твое́ си́лу слове́съ: тѣ́ло бо въ Тебѣ́ поразумѣва́ю па́че сло́ва, тече́нія грѣхо́внаго непрія́тно. Тѣ́мже благода́рственно вопію́ Ти: и́стинно вы́шши всѣ́хъ еси́, Дѣ́во Чи́стая.

Пресла́вно прообразова́ше, Чи́стая, зако́нъ Тя́ ски́нію и Боже́ственную ста́мну, стра́ненъ киво́тъ, и катапета́сму, и же́злъ, хра́мъ неразруши́мый и две́рь Бо́жію. Тѣ́мже науча́ютъ Тебѣ́ зва́ти: и́стинно вы́шши всѣ́хъ еси́, Дѣ́во Чи́стая.

Пѣснопоя́ Тебѣ́, провозглаша́ше Дави́дъ, глаго́ля Тя́ Дще́рь Царе́ву, красото́ю добродѣ́телей, одесну́ю предстоя́щую Бо́га, ви́дѣвъ Тя упещре́ну. Тѣ́мже, проро́чествуя, вопія́ше: и́стинно вы́шши всѣ́хъ еси́, Дѣ́во Чи́стая.

Богопрія́тну предзря́, Соломо́нъ, проповѣ́да Тя́ о́дръ Царе́въ, живы́й исто́чникъ запеча́тствованъ, изъ него́же нему́тная на́мъ произы́де вода́, вѣ́рою вопію́щимъ: и́стинно вы́шши всѣ́хъ еси́, Дѣ́во Чи́стая.

Подае́ши дарова́ній Твою́ тишину́, Богоро́дице, души́ мое́й, точа́щи жи́знь Тебе́ чту́щимъ по до́лгу, Сама́ защища́ющи, и покрыва́ющи, и соблюда́ющи, вопи́ти Тебѣ́: и́стинно вы́шши всѣ́хъ еси́, Дѣ́во Чи́стая.

Инъ.

Ирмо́съ: Отъ Бо́га Бо́га Сло́ва, неизрече́нною му́дростію прише́дшаго обнови́ти Ада́ма, я́дію въ тлѣ́ніе па́дшаго лю́тѣ, отъ Святы́я Дѣ́вы неизрече́нно воплоти́вшагося на́съ ра́ди, вѣ́рніи, единому́дренно пѣ́сньми велича́емъ.

Со свяще́ннѣйшимъ ли́комъ свяще́нныхъ апо́столъ подо́бно жи́тельствуеши на небесѣ́хъ, Боже́ственнымъ прича́стіемъ обожа́емь, и свѣ́томъ сія́я неизрече́ннымъ, и ра́достію духо́вною, Филимо́не, при́сно исполня́емь.

Яко чу́дный тво́й нра́въ, я́ко добро́ и красно́ житіе́ твое́, я́ко пресла́вно и успе́ніе твое́, блаже́нне апо́столе, я́ко свѣ́тлый де́нь, въ не́мже оста́вивъ, я́же на земли́, на небе́сныя кру́ги возше́лъ еси́, веселя́ся.

Дне́сь весели́тся вся́ Христо́ва Це́рковь, пра́зднственную ра́дость духо́вно соста́вльши въ па́мяти твое́й, ю́же непоколе́блену спаси́ твои́ми къ Спа́су и Бо́гу благопрія́тными моли́твами, Филимо́не свяще́ннѣйше.

Ра́ка моще́й твои́хъ врачева́ній ка́пли источа́етъ приходя́щимъ свяще́нно, блаже́нне Филимо́не апо́столе, неду́ги уставля́етъ и всѣ́хъ ду́ши освяща́етъ, боже́ственную твою́ па́мять пра́зднующихъ всегда́.

Богоро́диченъ: Но́сиши Нося́щаго вся́ и пита́еши Пита́ющаго, о́бразъ Рождества́ ника́коже вѣ́дящи, Всенепоро́чная, па́че ума́ Твое́ чу́до, а́нгелы ужаса́ющее и человѣ́ки, вѣ́дущія Тя́ еди́ну Дѣ́ву Богома́терь.

Свѣти́ленъ. Подо́бенъ: Жены́, услы́шите.

Юже дре́вле предвозвѣсти́ проро́ческое сосло́віе, ста́мну, и же́злъ, и скрижа́ль, и несѣко́мую го́ру, Марíю Богоотрокови́цу вѣ́рно да восхва́лимъ: дне́сь бо вво́дится во свята́я святы́хъ воспита́тися Го́споду.

Сла́ва, и ны́нѣ, то́йже.

На стихо́внѣ стихи́ры, гла́съ 6. Подо́бенъ: Тридне́венъ.

Дѣ́вы, сликовству́йте,* отрокови́цы, взыгра́йте,* свѣщи́ нося́ще,* воспо́йте свѣ́тло* еди́ну Богоро́дицу Чи́стую, Пресвяту́ю* и небе́сная воспо́йте.

Сти́хъ: Приведу́тся Царю́ дѣ́вы въ слѣ́дъ Ея́,* и́скреннія Ея́ приведу́тся Тебѣ́.

Ангеловою Тя́ руко́ю, Дѣ́во,* пи́щею всѣ́хъ Творе́цъ,* Сы́нъ Тво́й, пита́етъ, Влады́чице Чи́стая,* святы́хъ во свята́я,* явля́я Твое́ мíру* вели́чествіе пребо́льшее.

Сти́хъ: Приведу́тся въ весе́ліи и ра́дованіи,* введу́тся въ хра́мъ Царе́въ.

Святы́хъ пресвята́я Дѣ́во Богоневѣ́сто,* ро́ждшая Влады́ку всѣ́хъ,* еди́наго отъ Тро́ицы,* Того́ моли́* всѣ́хъ воспѣва́ющихъ Тя́* изба́вити отъ бѣ́дъ.

Сла́ва, и ны́нѣ, гла́съ 4:

Дне́сь боговмѣсти́мый хра́мъ, Богоро́дица, въ хра́мъ Госпо́день приво́дится, и Заха́рія Сію́ пріе́млетъ: дне́сь свята́я святы́хъ ра́дуются, и ликъ а́нгельскій та́инственно торжеству́етъ. Съ ни́миже и мы́, пра́зднующе дне́сь, съ Гавріи́ломъ возопіи́мъ: ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь съ Тобо́ю, имѣ́яй ве́лію ми́лость.


НА ЛИТУРГІИ,

Блаже́нна пра́здника, пѣ́снь 1-я, на 6. Проки́менъ, гла́съ 8: Во всю́ зе́млю изы́де вѣща́ніе и́хъ, и въ концы́ вселе́нныя глаго́лы и́хъ. Сти́хъ: Небеса́ повѣ́даютъ сла́ву Бо́жію, [творе́ніе же руку́ Его́ возвѣща́етъ тве́рдь]. Апо́столъ къ Филимо́ну, по́слѣ 302-го зача́ла: Па́велъ, ю́зникъ Іису́съ Христо́въ... Аллилу́ія, гласъ 1: Исповѣ́дятъ небеса́ чудеса́ Твоя́, Го́споди, [и́бо и́стину Твою́ въ це́ркви святы́хъ. Сти́хъ: Бо́гъ прославля́емь въ совѣ́тѣ святы́хъ]. Ева́нгеліе Луки́, зача́ло 50. Прича́стенъ: Во всю́ зе́млю [изы́де вѣща́ніе и́хъ, и въ концы́ вселе́нныя глаго́лы и́хъ].

Источникъ: Минíа, мѣ́сяцъ Ное́мврій. — Кíевъ: Въ тѵпогра́фіи Кíево-Пече́рской Ла́ѵры, 1893. — Л. 197 об. – 205.

/ Къ оглавленію раздѣла /


Наверхъ / Къ титульной страницѣ

0