Собраніе богослужебныхъ текстовъ Православной Церкви

Русскiй Порталъ- Церковный календарь- Русская Библія- Осанна- Святоотеческое наслѣдіе- Наслѣдіе Святой Руси- Слово пастыря- Литературное наслѣдіе- Новости

Осанна
-
Гостевая книга
-
Новости
-
Написать письмо
-
Поискъ
-
Литургика
-
Канонизація святыхъ
-
Ирмологій

Домашняя молитва

Каноны
-
Акаѳисты
-
Псалтирь Божіей Матери

Евхологій

Служебникъ
-
Требникъ

Слѣдованная Псалтирь

Псалтирь
-
Канонникъ
-
Часословъ
-
Мѣсяцесловъ

Тріодь

Постная
-
Цвѣтная

Минеи

Минея Общая
-
Минеи Богослужебныя
-
Архивъ

Октоихъ

Съ 1-го по 4-й гласъ
-
Съ 5-го по 8-й гласъ

Церк.-учит. литература

«Златоустъ»

Греч. и древнерус. тексты

Греч. литург. тексты
-
Древнерус. литург. тексты

Календарь на Вашемъ сайтѣ

Ссылка для установки

Православный календарь

Новости сайтаСегодня - среда, 19 iюня 2019 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 22.
Если вы нашли ошибку на странице, выделите ее мышкой и щелкните по этой ссылке, или нажмите Ctrl+Alt+E

ЦЕРКОВНО-БОГОСЛУЖЕБНЫЯ КНИГИ

МИНЕИ БОГОСЛУЖЕБНЫЯ (СЕНТЯБРЬ-АВГУСТЪ).

Мѣ́сяца Ное́мврія въ 21-й де́нь.
Вхо́дъ во хра́мъ Пресвяты́я Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Приснодѣ́вы Марíи.

НА МАЛѢЙ ВЕЧЕРНИ,
На Го́споди воззва́хъ, стихиры, гласъ 1. Подобенъ: Небе́сныхъ чино́въ.

Отъ Го́спода пріи́мше обѣща́нія пло́дъ,* Іоаки́мъ и Анна, Бо́жію Ма́терь,* благопрія́тну же́ртву,* въ храмъ введо́ша дне́сь,* и Заха́рія, вели́кій архіере́й,* благослови́въ, прія́тъ. [Два́жды.]

Святы́хъ свята́я* во святы́хъ обита́ти досто́йно введе́ся,* я́ко богопрія́тна же́ртва.* И Сію́ дѣ́вы, добродѣ́тельми благоукраша́емы,* впреди́ свѣщонося́ще,* приведо́ша Го́споду,* я́коже сосу́дъ свяще́ннѣйшій.

Да отве́рзется* две́рь богопрія́тнаго хра́ма:* храмъ бо всѣхъ Царя́ и престо́лъ,* днесь со сла́вою внутрь пріе́мъ,* Іоаки́мъ возлага́етъ, освяти́въ Го́споду* отъ Него́ избра́нную въ Ма́терь Его́.

Слава, и нынѣ, гласъ 8:

Дави́дъ провозглаша́ше Тебѣ́, Пречи́стая, прови́дя освяще́ніе вхо́да Твоего́ въ храмъ, въ не́мже концы́, днесь пра́зднующе, славосло́вятъ Тя, Всепѣ́тая: я́же бо пре́жде Рождества́ Дѣ́ва и по Рождествѣ́ пребы́вши нетлѣ́нна, Ма́ти Сло́ва Жи́зни. Днесь въ хра́мѣ Заха́рія весели́тся, воспріе́мъ Тя, Влады́чице, и свята́я святы́хъ ра́дуются, подъе́мши Тя, исто́чника жи́зни на́шея. Тѣ́мже и мы псало́мски вопіе́мъ Ти: о насъ моли́ Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего дарова́ти намъ ве́лію ми́лость.

На стиховнѣ стихиры, гласъ 2. Подобенъ: До́ме Евфра́ѳовъ.

Две́ри небе́сныя,* пріими́те Дѣ́ву* во свята́я святы́хъ,* нескве́рную же Ски́нію* Бо́га Вседержи́теля.

Стихъ: Приведу́тся Царю́ дѣ́вы въ слѣдъ Ея́,* и́скреннія Ея́ приведу́тся Тебѣ́.

Дѣ́вственніи ли́цы,* Чи́стую пріе́млете Дѣ́ву,* свѣ́тло свѣщенося́ще* во свята́я святы́хъ,* я́ко Невѣ́сту Бо́га Всецаря́.

Стихъ: Приведу́тся въ весе́ліи и ра́дованіи,* введу́тся въ храмъ Царе́въ.

Хлѣбъ слове́сный* Черто́гъ Бо́жія Сло́ва* изъ руки́ боже́ственнаго ангела* пріе́млетъ, обита́ющи* во свята́я святы́хъ.

Слава, и нынѣ. Подобенъ тойже:

Свѣтъ Тя Трисія́нный,* вже́гши, Богоро́дице,* въ хра́мѣ сла́вы,* небе́сную Ти пи́щу* посыла́етъ, велича́я Тя.

Тропарь, гласъ 4:

Дне́сь благоволе́нія Бо́жія предображе́ніе и человѣ́ковъ спасе́нія проповѣ́даніе въ хра́мѣ Бо́жіи я́сно Дѣ́ва явля́ется и Христа́ всѣмъ предвозвеща́етъ. Той и мы велегла́сно возопіи́мъ: ра́дуйся, смотре́нія Зижди́телева исполне́ніе.


НА ВЕЛИЦѢЙ ВЕЧЕРНИ,
Стихологису́емъ, Блаже́нъ мужъ.., 1-й антифо́нъ. На Го́споди воззва́хъ: стихи́ры на 8, гла́съ 1. Подо́бенъ: О, ди́внаго чудесе́!

Дне́сь, вѣ́рніи, ликовству́имъ, во псалмѣ́хъ и пѣ́снехъ Го́сподеви пою́ще и чту́ще Того́ свяще́нную Сѣнь, одушевле́нный Киво́тъ, невмѣсти́мое Сло́во вмѣсти́вшую: приво́дится бо Го́сподеви, па́че eстества́ пло́тію младе́нствующи, и святи́тель вели́кій Заха́рія пріе́млетъ съ весе́ліемъ Сію́, я́ко Бо́жіе Жили́ще. [Два́жды.]

Дне́сь хра́мъ одушевле́нный святы́я сла́вы Христа́ Бо́га на́шего, eди́на въ жена́хъ Благослове́нная Чи́стая, приво́дится въ храмъ зако́нный жи́ти во святы́хъ; и ра́дуются съ Не́ю Іоаки́мъ и Анна ду́хомъ, и дѣ́вственніи ли́цы Го́сподеви пою́тъ, псало́мски воспѣва́юще и чту́ще Ма́терь Eго́.

Ты́ — проро́ковъ проповѣ́даніе, апо́столовъ сла́ва, и му́чениковъ похвала́, и всѣхъ земноро́дныхъ обновле́ніе, Дѣ́во Ма́ти Бо́жія: Тобо́ю бо Бо́гу примири́хомся. Тѣ́мже чтимъ Твое́ въ храмъ Госпо́день вхожде́ніе и со а́нгеломъ вси́ пѣ́сненно, — ра́дуйся, — Тебѣ́, Пречи́стая, вопіе́мъ, Твои́ми моли́твами спаса́еміи.

Ины стихи́ры, гла́съ 4. Подо́бенъ: Яко до́бля.

Во святы́хъ свята́я,* Свята́я и Непоро́чная,* Святы́мъ Ду́хомъ вво́дится* и святы́мъ а́нгеломъ пита́ется,* су́щи святѣ́йшій храмъ* Свята́го Бо́га на́шего,* вся́чeская освяти́вшаго вхо́домъ Eя́* и обожи́вшаго eстество́ земны́хъ* попо́лзшееся. [Два́жды.]

Oтрокови́цы, ра́дующеся* и свѣщи́ иму́ще,* Свѣщи́ днесь предхо́дятъ разу́мнѣй* и вво́дятъ Сію́* во свята́я святы́хъ свяще́нно,* проявля́юще хотя́щую Зарю́* неизрече́нно изъ Нея́ возсія́ти* и просвѣти́ти во тмѣ́ сѣдя́щія* невѣ́дѣнія Ду́хомъ.

Веселя́ся, пріими́, Заха́ріе, —* возопи́ Анна всехва́льная, —* Юже проповѣ́даша Бо́жіи проро́цы Ду́хомъ,* и Сію́ введи́ во святы́й храмъ* свяще́нно воспита́тися,* я́ко да бу́детъ Влады́ки всѣ́хъ* Боже́ственный престо́лъ,* и пала́та, и oдръ,* и светоза́рное оби́телище.

Слава, и нынѣ, гласъ 8:

По рождествѣ́ Твое́мъ, Богоневѣ́сто Влады́чице, пришла́ eси́ въ хра́мъ Госпо́день воспита́тися во свята́я святы́хъ, я́ко освяще́нна; тогда́ и Гавріи́лъ по́сланъ бы́сть къ Тебѣ́, Всенепоро́чнѣй, пи́щу Тебѣ́ принося́. Небе́сная вся удиви́шася, зря́ще Ду́ха Свята́го, въ Тя все́льшася. Тѣ́мже, Пречи́стая и Нескве́рная, я́же на небеси́ и на земли́ сла́вима, Ма́ти Бо́жія, спаси́ ро́дъ на́шъ.

Вхо́дъ. Проки́менъ дне́. Чте́нія три́.

Исхо́да чте́ніе. [Глава́ 40.]

Глаго́ла Госпо́дь къ Моисе́ю, глаго́ля: въ де́нь еди́нъ ме́сяца пе́рваго поста́виши ски́нію свидѣ́нія, и вложи́ши киво́тъ, и покры́еши его́ завѣ́сою. И внесе́ши трапе́зу и свѣти́льникъ ея́, и положи́ши кади́льницу злату́ю, во е́же кади́ти предъ киво́томъ свидѣ́нія. И положи́ши покро́въ завѣ́сы надъ две́рьми ски́ніи свидѣ́нія. И во́змеши еле́й пома́занія и пома́жеши ски́нію и вся, я́же въ ней. И освяти́ши ю́ и вся́ сосу́ды ея́, и бу́детъ свята́. И освяти́ши же́ртвенникъ, и бу́детъ же́ртвенникъ свята́я святы́хъ. И сотвори́ Моисе́й вся́, ели́ка заповѣ́да ему́ Госпо́дь Бо́гъ Святы́й Изра́илевъ. И покры́ о́блакъ ски́нію свидѣ́нія, и сла́вы Госпо́дни испо́лнися ски́нія. И не можа́ше Моисе́й вни́ти въ ски́нію свидѣ́нія, я́ко осѣня́ше надъ не́ю о́блакъ, и сла́вы Госпо́дни испо́лнися ски́нія.

Царствъ тре́тіихъ чте́ніе. [Глава́ 8.]

Бы́сть, я́ко соверши́ Соломо́нъ е́же созда́ти до́мъ Госпо́день. И собра́ вся́ ста́рцы Изра́илевы въ Сіо́нъ вознести́ киво́тъ завѣ́та Госпо́дня изъ гра́да Дави́дова, се́й е́сть Сіо́нъ. И взя́ша свяще́нницы киво́тъ завѣ́та Госпо́дня, и ски́нію свидѣ́нія, и вся́ сосу́ды святы́я, я́же въ ски́ніи свидѣ́нія. И ца́рь, и ве́сь Изра́иль предъ киво́томъ. И внесо́ша свяще́нницы киво́тъ завѣ́та Госпо́дня на мѣ́сто его́, въ дави́ръ хра́ма, во свята́я святы́хъ, подъ кри́ла херуви́мовъ. Яко херуви́ми бя́ху распросте́рты крила́ми надъ мѣ́стомъ киво́та, и покрыва́ху херуви́ми надъ киво́томъ и надъ свята́я его свы́шше. И не бѣ въ киво́тѣ, кромѣ́ дву́хъ скрижа́лей завѣ́та, я́же положи́ та́мо Моисе́й въ Хори́вѣ, я́же завѣща́ Госпо́дь. И бы́сть, я́ко изыдо́ша свяще́нницы отъ свята́го, и о́блакъ испо́лни до́мъ. И не возмого́ша свяще́нницы ста́ти служи́ти отъ лица́ о́блака, я́ко испо́лнися сла́вы домъ Го́спода Бо́га Вседержи́теля.

Прoро́чества Іезекíилева чте́ніе. [Главы́ 43 и 44.]

Та́ко глаго́летъ Госпо́дь: бу́детъ отъ дне́ осма́го и про́чее, сотворя́тъ іере́и на олтари́ всесожже́нія ва́шего и я́же спасе́нія ва́шего, и пріиму́ вы́, глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь. И обрати́ мя́ на пу́ть вра́тъ святы́хъ внѣ́шнихъ, зря́щихъ на восто́ки, и сія́ бя́ху затворе́на. И рече́ Госпо́дь ко мнѣ́: врата́ сія́ затворе́на бу́дутъ, и не отве́рзутся, и никто́же про́йдетъ сквозѣ́ и́хъ, я́ко Госпо́дь Бо́гъ Изра́илевъ про́йдетъ и́ми, и бу́дутъ затворе́на. Яко игу́менъ ся́детъ въ ни́хъ снѣ́сти хлѣ́бъ: по пути́ ела́мскихъ вра́тъ вни́детъ, и по пути́ его́ изы́детъ. И введе́ мя́ по пути́ вра́тъ святы́хъ, су́щихъ къ сѣ́веру, пря́мо хра́му, и ви́дѣхъ, и се́ испо́лнь сла́вы хра́мъ Госпо́день.

На литíи стихи́ры, гла́съ 1. Самогла́сны. Гео́ргія Никомидíйскаго.

Да ра́дуется дне́сь не́бо свы́ше, и о́блацы весе́ліе да кропя́тъ о зѣло́ пресла́вныхъ вели́чіихъ Бо́га на́шего: се́ бо Две́рь, на восто́ки зря́щая, ро́ждшися отъ непло́дове безпло́дныя по обѣтова́нію и Бо́гу освяще́на бы́вши въ жили́ще, дне́сь въ хра́мъ я́ко непоро́чное приноше́ніе приво́дится, да ра́дуется Дави́дъ, бряца́я въ гу́сли: приведу́тся, рече́, Царю́ дѣ́вы въ слѣ́дъ Eя́, бли́жняя Eя́ приведу́тся вну́трь ски́ніи Бо́жія, внутрь очисти́лища Eго́, воспита́тися въ жили́ще пре́жде вѣ́къ отъ Oтца́ нетлѣ́нно Ро́ждшагося во спасе́ніе ду́шъ на́шихъ.

Гла́съ 4:

Дне́сь боговмѣсти́мый хра́мъ, Богоро́дица, въ хра́мъ Госпо́день приво́дится, и Заха́рія Сію́ пріе́млетъ: дне́сь свята́я святы́хъ ра́дуются, и ликъ а́нгельскій та́инственно торжеству́етъ. Съ ни́миже и мы́, пра́зднующе дне́сь, съ Гавріи́ломъ возопіи́мъ: ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь съ Тобо́ю, имѣ́яй ве́лію ми́лость.

Пріиди́те, вси́ вѣ́рніи, eди́ну Непоро́чную восхва́лимъ, отъ проро́ковъ проповѣ́данную и въ хра́мъ приведе́нную, пре́жде вѣ́къ пронарече́нную Ма́терь и въ послѣ́дняя лѣ́та я́вльшуюся Богоро́дицу. Го́споди, моли́твами Eя́ ми́ръ Тво́й пода́ждь на́мъ и ве́лію ми́лость.

Сла́ва, и ны́нѣ, гла́съ 5. Лео́нта маи́стра.

Возсія́ де́нь ра́достенъ и пра́здникъ всече́стенъ: дне́сь бо я́же пре́жде Рождества́ и по Рождествѣ́ Дѣ́ва пребы́вши, въ хра́мъ Госпо́день приво́дится, и ра́дуется Заха́рія ста́рецъ, роди́тель Предте́чевъ, и вопіе́тъ ве́село: прибли́жися, Предста́тельница скорбя́щихъ, въ хра́мъ святы́й, я́ко Свята́, освяти́тися во оби́телище Всецаря́. Да весели́тся Іоаки́мъ пра́oтецъ, и Анна да ра́дуется, я́ко принесо́ша Бо́гу я́ко трилѣ́тствующую Юницу непоро́чную Влады́чицу. Ма́тeри, сра́дуйтеся, дѣ́вы, взыгра́йте, и непло́ды, сликовству́йте, я́ко отве́рзе на́мъ небе́сное Ца́рство пронарече́нная Всецари́ца, ра́дуйтеся, лю́діе, и весели́теся.

На стихо́внѣ стихи́ры, гла́съ 5. Подобенъ: Ра́дуйся.

Ра́дуйся, не́бо и земля́, Не́бо Умное гряду́щее зря́ще, въ Боже́ственный до́мъ воспита́тися че́стно, Дѣ́ву eди́ну и непоро́чную, къ Не́йже, дивя́ся, Заха́рія вопія́ше: Две́ре Госпо́дня, хра́ма отверза́ю Тебѣ́ две́ри, ра́дующися, въ не́мъ ликовству́й, позна́хъ бо и вѣ́ровахъ, я́ко уже́ избавле́ніе пріи́детъ проявле́нно Изра́илево и роди́тся изъ Тебе́ Бо́гъ Сло́во, да́руяй мíрови ве́лію ми́лость.

Сти́хъ: Приведу́тся Царю́ дѣ́вы въ слѣ́дъ Eя́, и́скреннія Eя́ приведу́тся Тебѣ́.

Анна, боже́ственная благода́ть я́вѣ, отъ благода́ти да́нную, чи́стую Приснодѣ́ву приво́дитъ съ весе́ліемъ въ хра́мъ Бо́жій, призва́вши ити́ предъ Не́ю oтрокови́цамъ, свѣщи́ нося́щимъ, и глаго́лющи: пойди́, Ча́до, Да́вшему Тя́ бу́ди возложе́ніе и благово́нный ѳиміа́мъ. Вни́ди въ незаходи́мая, и увѣ́ждь та́йны, и угото́вися бы́ти Іису́сово вмѣсти́лище, весе́лое и кра́сное, подаю́щаго мíру ве́лію ми́лость.

Стихъ: Приведу́тся въ весе́ліи и ра́дованіи, введу́тся въ хра́мъ Царе́въ.

Вну́трь въ хра́мъ Бо́жій боговмѣсти́мый хра́мъ возлага́ется, Дѣ́ва Всесвята́я, и oтрокови́цы Eй ны́нѣ, свѣщи́ нося́ще, предхо́дятъ. Игра́етъ роди́телей сопряже́ніе изря́дное, Іоаки́мъ же и Анна, ликовству́юще, я́ко роди́ша Творца́ ро́ждшую, Яже ликовству́ющи въ Боже́ственныхъ ски́ніихъ и пита́ема руко́ю а́нгеловою, Всенепоро́чная, Христа́ яви́ся Ма́ти, Подаю́щаго мíру ве́лію ми́лость.

Сла́ва, и ны́нѣ, гла́съ 6. Се́ргія Агіополи́та:

Дне́сь собо́ри вѣ́рныхъ, соше́дшеся, духо́внѣ да торжеству́имъ и Богоoтрокови́цу Дѣ́ву и Богоро́дицу, въ хра́мъ Госпо́день приводи́му, благоче́стно восхва́лимъ, предъизбра́нну отъ всѣ́хъ родо́въ, во оби́телище всѣ́хъ Царя́ Христа́ и Бо́га: дѣ́вы, свѣщи́ нося́ще, предъиди́те, Приснодѣ́вы чту́ще честно́е происхожде́ніе, ма́тeри, печа́ль всю́ отложи́вше, ра́достно спослѣ́дствуйте Ма́тери Бо́га быва́ющей и ра́дости мíра Хода́таицѣ. Вси́ у́бо ра́достно, е́же — ра́дуйся, — со а́нгеломъ возопіи́мъ Обра́дованнѣй, при́сно моля́щейся о душа́хъ на́шихъ.

На благослове́ніи хлѣ́бовъ, тропа́рь, гла́съ 4:
Дне́сь благоволе́нія Бо́жія предображе́ніе.., три́жды. [Пи́санъ на ма́лѣй вече́рни.]

[Зри́:] А идѣ́же всено́щнаго бдѣ́нія нѣ́сть, на вели́цѣй вече́рни тропа́рь глаго́лемъ еди́ножды.НА УТРЕНИ,
На Бо́гъ Госпо́дь: Тропа́рь Дне́сь благоволе́нія Бо́жія.., три́жды.

По 1-мъ стихосло́віи сѣда́ленъ, гла́съ 1. Подо́бенъ: Ли́къ а́нгельскій.

Пра́ведныхъ пло́дъ, Іоаки́ма и Анны, прино́сится Бо́гу во святи́лище свято́е, пло́тію младе́нствующи, Пита́тельница Жи́зни на́шея, Юже благослови́ свяще́нный Заха́рія: Сію́ вси́ я́ко Ма́терь Бо́жію вѣ́рно да ублажи́мъ.

Сла́ва, и ны́нѣ, то́йже.

По 2-мъ стихосло́віи сѣда́ленъ, гла́съ 4. Подо́бенъ: Удиви́ся Іо́сифъ.

Пре́жде зача́тія, Чи́стая, освяти́лася еси́ Бо́гу и, ро́ждшися на земли́, да́ръ принесла́ся еси́ ны́нѣ Ему́, исполня́ющи оте́ческое обѣща́ніе: въ Боже́ственнѣмъ же хра́мѣ, я́ко су́що Боже́ственный хра́мъ, отъ младе́нства чи́стѣ, со свѣща́ми свѣ́тлыми отдана́ бы́вши, яви́лася еси́ Прія́телище Непристу́пнаго и Боже́ственнаго Свѣ́та. Вели́ко вои́стинну предше́ствіе Твое́, еди́на Богоневѣ́сто и Приснодѣ́во.

Сла́ва, и ны́нѣ, то́йже.

[Велича́ніе:

Велича́емъ Тя́, Пресвята́я Дѣ́во, Богоизбра́нная Отрокови́це, и чте́мъ е́же въ хра́мъ Госпо́день вхожде́ніе Твое́.

Псало́мъ избра́нный: Ве́лій Госпо́дь и хва́ленъ зѣло́...]

По поліеле́и сѣда́ленъ, гла́съ 8. Подо́бенъ: Повелѣ́нное та́йно.

Да ра́дуется Дави́дъ пѣснопи́сецъ, и да ликовству́етъ Іоаки́мъ со Анною, я́ко пло́дъ святы́й изъ ни́хъ произы́де, Марíя свѣтоно́сная, Боже́ственная свѣща́, и ра́дуется, входя́щи въ хра́мъ, Юже и, зря́, благослови́ Варахíинъ сы́нъ и, ра́дуяся, взыва́ше: ра́дуйся, Чу́до всемíрное.

Сла́ва, и ны́нѣ, то́йже.

Та́же степе́нна, 1-й антифо́нъ 4-го гла́са. Проки́менъ, гла́съ 4: Слы́ши, Дщи́, и ви́ждь,* и приклони́ у́хо Твое́. Сти́хъ: Отры́гну се́рдце мое́ сло́во бла́го, [глаго́лю а́зъ дѣла́ моя́ Царе́ви]. Вся́кое дыха́ніе... Ева́нгеліе Луки́, зача́ло 4.

По 50-мъ псалмѣ́, вмѣ́сто Моли́твами Богоро́дицы...
Сла́ва, гла́съ 2:

Дне́сь хра́мъ одушевле́нный и Вели́каго Царя́ въ хра́мъ вхо́дитъ Тому́ угото́ватися въ боже́ственное жили́ще. Лю́діе, весели́теся.

И ны́нѣ, то́йже. Та́же: Поми́луй мя́, Бо́же...

Стихи́ра самогла́сна, гла́съ 4:

Дне́сь боговмѣсти́мый хра́мъ, Богоро́дица, въ хра́мъ Госпо́день приво́дится, и Заха́рія Сію́ пріе́млетъ; дне́сь свята́я святы́хъ ра́дуются, и ли́къ а́нгельскій та́инственно торжеству́етъ. Съ ни́миже и мы, пра́зднующе днесь, съ Гавріи́ломъ возопіи́мъ: ра́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь съ Тобо́ю, имѣ́яй ве́лію ми́лость.

Кано́на пра́здника два́: пе́рвый, со ирмосо́мъ на 8. Ирмо́съ по два́жды, тропари́ на 6. Творе́ніе Гео́ргіево. Его́же краегране́сіе: Ты́ благода́ть, Влады́чице сло́ву да́ждь. Гла́съ 4.
Пѣ́снь 1.

Ирмо́съ: Отве́рзу уста́ моя́, и напо́лнятся Ду́ха, и сло́во отры́гну Цари́цѣ Ма́тери, и явлю́ся, свѣ́тло торжеству́я, и воспою́, ра́дуяся, Тоя́ вхожде́ніе.

Прему́дрости, Пречи́стая, Тя сокро́вище вѣ́мы и благода́ти, точа́щую исто́чникъ приснотеку́щій ра́зума, про́симъ: Твоя́ ка́пли одожди́, Влады́чице, е́же воспѣва́ти Тя́ при́сно.

Превы́шши, Пречи́стая, небе́съ бы́вши, хра́мъ и пала́та, въ хра́мъ Бо́жій возложи́лася еси́ Тому́ угото́ватися въ Боже́ственное жили́ще прише́ствія Его́.

Свѣ́тъ возсія́вши Богоро́дица благода́ти, вся́ просвѣти́ и совокупи́ пресвѣ́тлое Ея́ украси́ти торжество́ пѣ́сньми: пріиди́те, къ Не́й стеце́мся.

Две́рь сла́вная, по́мыслы непроходи́мая, две́ри отве́рзши хра́ма Бо́жія, ны́нѣ повелѣва́етъ на́мъ, совше́дшимъ, Боже́ственныхъ Ея́ чуде́съ наслади́тися.

Другíй кано́нъ пра́здника, подо́бнѣ со ирмосо́мъ на 8. Ирмо́съ по два́жды, тропари́ на 6. Творе́ніе Васи́ліево, гла́съ 1.
Пѣ́снь 1.

Ирмо́съ: Пѣ́снь побѣ́дную пои́мъ вси Бо́гу, сотво́ршему ди́вная чудеса́ мы́шцею высо́кою и спа́сшему Изра́иля, я́ко просла́вися.

Стеце́мся дне́сь, Богоро́дицу почита́юще пѣ́сньми, и торжеству́имъ духо́вный пра́здникъ: въ хра́мъ бо Бо́гу да́ръ прино́сится.

Пѣ́сньми да воспои́мъ Богоро́дицы сла́вное предше́ствіе: хра́му бо дне́сь, я́ко хра́мъ Бо́жій, прино́сится проро́чески да́ръ многоцѣ́нный.

Анна непоро́чная ра́довашеся, я́ко даръ многоцѣ́ненъ Бо́гу принося́щи въ хра́мъ ма́терски, Іоаки́мъ же съ не́ю торжеству́етъ свѣ́тло.

Дави́дъ, пра́отецъ Твой, воспѣ́ Тя́ дре́вле, Дѣ́во Богоневѣ́сто, Дще́рь глаго́ля Тя́ Царя́ Христа́, Его́же и, роди́вши, ма́терски Младе́нца дои́ла еси́.

Пло́тію трилѣ́тствующи, Богоро́дица Го́споду прино́сится; Заха́рія же Сію́, свяще́нникъ Бо́жій, пріе́мъ, ра́дуяся, въ хра́мъ возложи́.

Дѣ́вы, ликовству́йте, свѣщено́сицы, начни́те днесь, и ма́тери, воспо́йте Цари́цѣ Ма́тери, приходя́щей въ хра́мъ Царя́ Христа́.

Тро́иченъ: Тро́ице Единосу́щная, Отче, и Сло́ве, и Ду́ше Святы́й, Тя́ вѣ́рно сла́вимъ, я́ко Творца́ всѣ́хъ, и Тебѣ́ вопіе́мъ благоче́стно: спаси́ ны, Бо́же.

Богоро́диченъ: Отъ ба́гра крове́й Твои́хъ, червлени́цею, Пречи́стая, одѣ́явся, проше́дъ, обнови́ Ца́рь и Бо́гъ ро́дъ ве́сь человѣ́ческій благоутро́біемъ Свои́мъ.

Катава́сія, о́ба ли́ка вку́пѣ: Христо́съ ражда́ется — сла́вите, Христо́съ съ небе́съ — сря́щите. Христо́съ на земли́ — возноси́теся. По́йте Го́сподеви, вся́ земля́, и весе́ліемъ воспо́йте, лю́діе, я́ко просла́вися.

(Отъ сего́ дне́ катава́сія сія́ пое́тся, до 1-го дне́ Іаннуа́рія.)

Пѣ́снь 3.

Ирмо́съ: Твоя́ пѣсносло́вцы, Богоро́дице, живы́й и незави́стный Исто́чниче, ликъ себѣ́ совоку́пльшія, духо́вно утверди́, въ честно́мъ вхожде́ніи Твое́мъ вѣнце́въ сла́вы сподо́би.

Невѣстокраси́тель дне́сь яви́ся кра́сный Дѣ́вы хра́мъ и черто́гъ, пріе́мь одушевле́нный черто́гъ Бо́жій, Чи́стую, и Непоро́чную, и Свѣтлѣ́йшую всея́ тва́ри.

Дави́дъ, предначина́я ликова́ніе, игра́етъ, и ликовству́етъ съ на́ми, и Цари́цу зове́тъ Тя́ укра́шену, Пречи́стая, предстоя́щу, Всечи́стая, въ хра́мѣ Царю́ и Бо́гу.

Изъ нея́же преступле́ніе произы́де дре́вле ро́ду человѣ́ческому, изъ Тоя́ исправле́ніе и нетлѣ́ніе процвѣте́: Богоро́дица дне́сь приводи́ма въ до́мъ Бо́жій.

Игра́ютъ а́нгельская во́инства и всѣ́хъ человѣ́къ мно́жество, и предъ лице́мъ, Пречи́стая, предтеку́тъ Твои́мъ дне́сь свѣщено́сицы, зову́ще вели́чествія Твоя́ въ дому́ Бо́жіи.

Инъ.

Ирмо́съ: Да утверди́тся се́рдце мое́ въ во́ли Твое́й, Христе́ Бо́же, Иже надъ вода́ми не́бо утвержде́й второ́е и основа́вый на вода́хъ зе́млю, Всеси́льне.

Торжеству́имъ, празднолю́бцы, и сра́дуемся ду́хомъ во святѣ́мъ пра́здницѣ, учрежда́ющеся дне́сь, Дще́ре Царе́вы и Ма́тере Бо́га на́шего.

Іоаки́ме, ра́дуйся дне́сь, и весели́ся, Анно, ду́хомъ, рожде́нную изъ васъ Го́споду приводя́ще трилѣ́тствующу, я́ко Юницу Чи́сту Всенепоро́чную.

Бо́жіе селе́ніе во хра́мъ святы́й приво́дится, Богоро́дица Маріа́мъ, пло́тію трилѣ́тствующая, и То́й свѣщесвѣ́тятъ дѣ́вы, предтеку́ще.

Бо́жія Агница небла́зненная и голуби́ца нескве́рная, Боговмѣсти́мая ски́нія, сла́вы освяще́ніе, въ ски́ніи святѣ́й обита́ти избра́.

Трилѣ́тствующая тѣ́ломъ и многолѣ́тствующая ду́хомъ, ши́ршая небе́съ и го́рнихъ си́лъ превы́шшая, да восхва́лится пѣ́сньми Богоневѣ́стная.

Богоро́дицы пра́зднующе въ невходи́мыхъ предше́ствіе, свѣщеиму́ще у́мно съ весе́ліемъ, дне́сь и мы́ съ дѣ́вами ко хра́му прибли́жимся.

Свяще́нницы Бо́жіи, облецы́теся въ пра́вду благода́тію и сря́щите свѣ́тло, вхо́ды подаю́ще Дще́ри Царя́ и Бо́га во свята́я.

Тро́иченъ: Свѣ́тъ Оте́цъ, Свѣ́тъ Сы́нъ Его́, Свѣ́тъ Ду́хъ Утѣ́шительный: я́ко отъ Со́лнца бо Еди́наго Тро́ицы, сія́юще, Боже́ственно озаря́етъ и соблюда́етъ ду́ши на́ша.

Богоро́диченъ: Тя проро́цы проповѣ́даша киво́тъ, Чи́стая, святы́ни, кади́льницу злату́ю, и свѣ́щникъ, и трапе́зу, и мы́, я́ко Боговмѣсти́мую ски́нію, воспѣва́емъ Тя́.

Катава́сія: Пре́жде вѣ́къ отъ Отца́ рожде́нному нетлѣ́нно Сы́ну и въ послѣ́дняя отъ Дѣ́вы воплоще́нному безсѣ́менно, Христу́ Бо́гу возопіи́мъ: вознесы́й ро́гъ на́шъ, свя́тъ еси́, Го́споди.

Сѣда́ленъ, гла́съ 4. Подо́бенъ: Удиви́ся Іо́сифъ.

Возопíй, Дави́де, что́ се́й настоя́щій пра́здникъ, Юже воспѣ́лъ еси́ иногда́ въ кни́зѣ псало́мстѣй, я́ко Дщерь Богоотрокови́цу и Дѣ́ву. Приведу́тся, рече́, Царю́ та́инственно дѣ́вы во слѣ́дъ Ея́ и бли́жнія Ея́. И ди́венъ содѣ́лай и всемíренъ пра́здникъ зову́щимъ: Богоро́дица на́мъ предста́, спасе́нія хода́таица.

Сла́ва, и ны́нѣ, гла́съ и подо́бенъ то́йже:

Непоро́чная Агница и нескве́рный черто́гъ, въ домъ Бо́жій Богоро́дица Маріа́мъ съ весе́ліемъ вво́дится пресла́вно, Юже а́нгели Бо́жіи дорино́сятъ вѣ́рно, и вси́ вѣ́рніи блажа́тъ при́сно и благода́рственно пою́тъ Ей непреста́нно ве́ліимъ гла́сомъ: на́ша сла́ва и спасе́ніе Ты́ еси́, Всенепоро́чная.

Пѣ́снь 4.

Ирмо́съ: Неизслѣ́дный Бо́жій совѣ́тъ, е́же отъ Дѣ́вы воплоще́нія Тебе́, Вы́шняго, проро́къ Авваку́мъ, усмотря́я, зовя́ше: сла́ва си́лѣ Твое́й, Го́споди.

Две́рь непрохо́дную Бо́жій до́мъ пріе́мля дне́сь, преста́ти сотвори́ вся́кой слу́жбѣ зако́нной, я́ко и́стинно яви́ся, зовы́й, су́щимъ на земли́ Истина.

Гора́ присѣ́нная, ю́же прови́дѣ дре́вле Авваку́мъ, предпроповѣ́да вну́трь вмѣсти́вшуюся въ нехо́дныхъ хра́ма, добродѣ́тели процвѣ́тши, и покрыва́етъ концы́.

Ви́дѣвши пресла́вная вся́ земля́ стра́нныя же и ди́вныя ве́щи, ка́ко Дѣ́ва, отъ а́нгела пи́щу пріе́млющи, о́бразы строе́нія но́ситъ.

Хра́мъ, и пала́та, и не́бо одушевле́нное я́вльшися, Богоневѣ́сто Царе́ва, во хра́мъ зако́нный приводи́ма дне́сь, Тому́ соблюда́ема, Пречи́стая.

Инъ.

Ирмо́съ: Ду́хомъ прови́дя, проро́че Авваку́ме, Словесе́ воплоще́ніе, проповѣ́далъ еси́, вопія́: внегда́ прибли́житися лѣ́томъ, позна́ешися, внегда́ пріити́ вре́мени, пока́жешися. Сла́ва си́лѣ Твое́й, Го́споди.

Проро́че Иса́іе, прорцы́ намъ, Дѣ́ва кто́ е́сть, иму́щая во чре́вѣ? Яже изъ Іу́дина ко́рене прозя́бши и ро́ждшися изъ Дави́да царя́, сѣ́мене свята́го пло́дъ благосла́вный.

Начина́йте, дѣ́вы, и воспо́йте пѣ́сни, рука́ми держа́ще свѣщи́, Чи́стыя Богоро́дицы предше́ствіе хва́ляще, ны́нѣ гряду́щія во хра́мъ Бо́жій, ку́пно съ на́ми пра́зднующи.

Іоаки́ме и Анно, весели́теся ны́нѣ, во хра́мъ приводя́ще Госпо́день Чи́стую Бо́га Ма́терь Христа́ Всецаря́ бу́дущую, отъ ва́съ же ро́ждшуюся, я́ко трилѣ́тствующую Юницу.

Свята́я святы́хъ су́щи, Чи́стая, во хра́мъ святы́й возлюби́ла еси́ всели́тися и, со а́нгелы, Дѣ́во, бесѣ́дующи, пребыва́еши, пресла́внѣ съ небе́съ хлѣ́бъ пріе́млющи, Пита́тельнице Жи́зни.

Ро́ждше па́че наде́жды Пречи́стую Дѣ́ву, благочести́во обѣща́хуся Бо́гу принести́ и исполня́ютъ, даю́ще я́ко же́ртву, рожде́нную отъ ни́хъ, Іоа́кимъ дне́сь и Анна, въ до́мъ Бо́жій.

Прозябе́ же́злъ иногда́ Ааро́новъ, прообразу́ющій, Чи́стая, Боже́ственное Рождество́, я́ко безсѣ́менно зачне́ши, и нетлѣ́нна пребу́деши, и по рождествѣ́ дѣ́вствующи яви́шися, Младе́нца пита́ющи всѣ́хъ Бо́га.

Дѣ́вы — Дѣ́ву, и ма́тери — Ма́терь благоче́стно стецы́теся почти́ти съ на́ми ро́ждшуюся я́ко непоро́чную же́ртву и рожде́нную Бо́гу плодоноси́мую, вси́ у́бо свѣ́тло пра́зднуемъ.

Тро́иченъ: Тро́ицу Ли́цы, Еди́ницу о́бразомъ, благоче́стно сла́вимъ Бо́га Истинна, Его́же пою́тъ а́нгельская и арха́нгельская чинонача́лія я́ко тва́ри Влады́ку, и человѣ́цы вѣ́рно, покланя́ющеся при́сно.

Богоро́диченъ: Моли́ непреста́нно, Пресвята́я Чи́стая, Его́же пло́тію родила́ еси́, Сы́на Твоего́ и Бо́га, отъ многообра́зныхъ сѣ́тей діа́волихъ и отъ вся́кихъ искуше́ній находя́щихъ вся́ изба́вити рабы́ Твоя́.

Катава́сія: Же́злъ изъ ко́рене Іессе́ева и цвѣ́тъ отъ него́, Христе́, отъ Дѣ́вы прозя́блъ еси́, изъ горы́, Хва́льный, пріосѣне́нныя ча́щи, прише́лъ еси́, вопло́щся отъ Неискусому́жныя, Невеще́ственный и Бо́же: сла́ва си́лѣ Твое́й, Го́споди.

Пѣ́снь 5.

Ирмо́съ: Ужасо́шася вся́ческая въ честнѣ́мъ вхожде́ніи Твое́мъ: Ты бо, Неискусобра́чная Дѣ́во, вну́трь вошла́ еси́ въ хра́мъ Бо́жій, я́коже честнѣ́йшій хра́мъ, всѣ́мъ воспѣва́ющимъ Тя́ ми́ръ подава́ющая.

Свяще́ніе сла́вное и свяще́нное возложе́ніе, дне́сь Пречи́стая Дѣ́ва, возложи́вшися въ хра́мъ Бо́жій, Всецарю́ на́шему Бо́гу Еди́ному въ жили́ще соблюда́ется, я́ко вѣ́сть Са́мъ.

Добро́ту, Пречи́стая, души́ Твоея́ зря́ нѣ́когда, вѣ́рою Заха́рія возопи́: Ты́ еси́ избавле́ніе, Ты́ еси́ всѣ́хъ ра́дость, Ты́ еси́ воззва́ніе на́ше, Еюже Невмѣ́стный вмѣще́нъ мнѣ́ яви́тся.

О, па́че ума́ чуде́съ Твои́хъ, Всечи́стая́! Стра́нное Твое́ рождество́ е́сть, стра́ненъ о́бразъ возраще́нія Твоего́, стра́нна и пресла́вна Твоя́, Богоневѣ́сто, вся́ и человѣ́ки несказа́нна.

Свѣ́щникъ многосвѣ́тлый су́щи, Богоневѣ́сто, дне́сь возсія́ла еси́ въ дому́ Госпо́дни и озаря́еши ны́ честны́ми дарова́ніи, Чи́стая, чуде́съ Твои́хъ, Богоро́дице всепѣ́тая.

Инъ.

Ирмо́съ: Свѣ́тлый на́мъ возсія́й Свѣ́тъ Присносу́щный, у́тренюющимъ о судьба́хъ за́повѣдей Твои́хъ, Влады́ко Человѣколю́бче, Христе́ Бо́же на́шъ.

Да свѣтлоно́симъ, правосла́вніи вси́, стека́ющеся и сла́вяще Богома́терь, я́ко Го́споду дне́сь приво́дится я́ко же́ртва благопрія́тна.

Да веселя́тся пра́отцы дне́сь, Влады́чице, и да ра́дуется ро́ждшая Тя́ со отце́мъ Твои́мъ, я́ко пло́дъ и́хъ Го́споду прино́сится.

Многоимени́тую и сла́внѣйшую Непоро́чную Юницу, я́ко пло́тію ро́ждшую Боже́ственнаго Тельца́, вси́ воспои́мъ, вѣ́рно пра́зднующе.

Уневѣ́щенія напису́ются Боже́ственная зна́менія па́че ума́ рождества́ Твоего́, Чи́стая Дѣ́во, дне́сь Ду́хомъ Святы́мъ въ дому́ Бо́жіи.

Да отве́рзутся преддве́рія сла́вы Бо́га на́шего и да пріе́млютъ Неискусобра́чную Бо́жію Ма́терь, я́коже трилѣ́тствующую Нескве́рную Юницу.

Многочестну́ю и присѣ́нную го́ру воспои́мъ — Приснодѣ́ву, Бо́жію Ма́терь бы́вшу: Та́ бо облиста́ свѣ́тъ въ концѣ́хъ.

Тро́иченъ: Пренача́льное и Присносу́щное Еди́но Божество́ славосло́вяще, поклони́мся, Тре́ми Ли́цы естество́мъ нераздѣ́льное и сла́вою равноче́стное.

Богоро́диченъ: Приста́нище благоути́шное и необори́мую стѣ́ну стяжа́хомъ, моли́тву Твою́ во обстоя́ніихъ, Богороди́тельнице, всегда́ избавля́еми бѣ́дъ и скорбе́й.

Катава́сія: Бо́гъ сы́й ми́ра, Оте́цъ щедро́тъ, Вели́каго совѣ́та Твоего́ Ангела, ми́ръ подава́юща, посла́лъ еси́ на́мъ: тѣ́мъ, богоразу́мія къ свѣ́ту наста́вльшеся, отъ но́щи у́тренююще, славосло́вимъ Тя́, Человѣколю́бче.

Пѣ́снь 6.

Ирмо́съ: Боже́ственное сіе́ и всечестно́е соверша́юще пра́зднество, богому́дріи, Богома́тере, пріиди́те, рука́ми воспле́щимъ, отъ Нея́ ро́ждшагося Бо́га сла́вимъ.

Вся́ческая Нося́й глаго́ломъ, моли́тву пра́ведныхъ услы́ша. Тѣ́мже непло́дныя разрѣши́лъ еси́ неду́гъ, я́ко Благоутро́бенъ, ра́дости Вино́вную симъ дарова́.

Сказа́ти хотя́ Госпо́дь язы́комъ Свое́ спасе́ніе, Неискусобра́чную ны́нѣ отъ человѣ́къ прія́тъ, примире́нія зна́меніе и обновле́нія.

Яко до́мъ су́щи благода́ти, въ не́мже сокро́вища лежа́тъ неизрече́ннаго Бо́жія строе́нія, Всечи́стая, въ хра́мѣ причасти́лася еси́ нетлѣ́нныя сла́дости.

Діади́му Тя ца́рскую пріе́мъ, храмъ, Богоневѣ́сто, просвѣща́шеся и подступа́ше лу́чшимъ, предрече́нныхъ зря́ на Тебѣ́ сбытіе́.

Инъ.

Ирмо́съ: Проро́ка Іо́ну подража́я, вопію́: живо́тъ мой, Бла́же, свободи́ изъ тли́ и спаси́ мя, Спа́се мíра, зову́ща: сла́ва Тебѣ́.

Пра́зднуимъ, вѣ́рніи, пра́здникъ духо́вный Ма́тере Бо́жія, воспѣва́юще благоче́стно: е́сть бо святѣ́йша небе́сныхъ умо́въ.

Пѣ́сньми духо́вными восхва́лимъ, вѣ́рніи, Ма́терь Свѣ́та, я́ко дне́сь на́мъ яви́ся, предходя́щи въ хра́мъ Бо́жій.

Нескве́рная Агница и Чи́стая Голуби́ца преведе́ся обита́ти въ до́мъ Бо́жій, я́ко Непоро́чная, пронарече́нная бы́ти Ма́ти Бо́жія.

Въ хра́мъ зако́нный вхо́ды соверша́етъ Хра́мъ Бо́жій, небе́сная Ски́нія, изъ Нея́же на́мъ, су́щимъ во тмѣ́, Свѣ́тъ возсія́.

Младе́нствующи пло́тію и соверше́на душе́ю, святы́й Киво́тъ въ до́мъ Бо́жій вхо́дитъ воспита́тися Боже́ственною благода́тію.

Отъ вся́кихъ искуше́ній и бѣ́дъ душе́вныхъ свободи́ ны, притека́ющія къ Тебѣ́, Всепѣ́тая, Твои́ми мольба́ми, Ма́ти Христа́ Бо́га.

Тро́иченъ: Оте́цъ, и Сы́нъ, и Ду́хъ пра́вый, Тріѵпоста́сная Еди́нице и Нераздѣли́мая Тро́ице, поми́луй покланя́ющіяся Боже́ственнѣй Держа́вѣ Твое́й.

Богоро́диченъ: Во чре́вѣ Твое́мъ вмѣще́нъ Невмѣсти́мый всѣ́ми, Богома́ти, бывъ, изъ Тебе́ произы́де, Пречи́стая, сугу́бъ естество́мъ Бо́гъ и Человѣ́къ.

Катава́сія: Изъ утро́бы Іо́ну младе́нца изблева́ морскíй звѣ́рь, якова́ прія́тъ, въ Дѣ́ву же все́льшееся Сло́во и пло́ть пріе́мшее про́йде сохра́ншее нетлѣ́нну. Его́же бо не пострада́ истлѣ́нія, Ро́ждшую сохрани́ неврежде́нну.

Конда́къ, гла́съ 4. Подо́бенъ: Вознесы́йся.

Пречи́стый хра́мъ Спа́совъ, многоцѣ́нный черто́гъ и Дѣ́ва, свяще́нное сокро́вище сла́вы Бо́жія, днесь вво́дится въ до́мъ Госпо́день, благода́ть совводя́щи, Яже въ Ду́сѣ Боже́ственномъ, Юже воспѣва́ютъ а́нгели Бо́жіи: Сія́ е́сть селе́ніе небе́сное.

Икосъ:

Неизрече́нныхъ Бо́жіихъ и Боже́ственныхъ та́инъ зря́ въ Дѣ́вѣ благода́ть явля́емую и исполня́емую я́вственно, ра́дуюся и о́бразъ разумѣ́ти недоумѣ́юся, стра́нный и неизрече́нный: ка́ко избра́нная, Чи́стая, еди́на яви́ся па́че всея́ тва́ри ви́димыя и разумѣва́емыя? Тѣ́мже восхвали́ти хотя́ Сію́, ужаса́юся зѣло́ умо́мъ же и сло́вомъ, оба́че дерза́я, проповѣ́даю и велича́ю: Сія́ есть селе́ніе небе́сное.

Пѣ́снь 7.

Ирмо́съ: Не послужи́ша тва́ри богому́дріи, па́че Созда́вшаго, но, о́гненное преще́ніе му́жески попра́вше, ра́довахуся, пою́ще: препѣ́тый отце́въ Госпо́дь и Бо́гъ, благослове́нъ еси́.

Се́ дне́сь возсія́ конце́мъ весна́ ра́достная, просвѣща́ющи на́шу ду́шу, и помышле́ніе и у́мъ благода́тію, торжество́мъ Богоро́дицы дне́сь та́инственно да учреди́мся.

Да дароно́сятъ днесь вся́ческая Цари́цѣ, Ма́тери Бо́жіи, не́бо и земля́, и а́нгеловъ чи́ни, и человѣ́ковъ мно́жество и да вопію́тъ: во хра́мъ вво́дится Ра́дость и Избавле́ніе.

Писа́ніе мимотече́ и оскудѣ́ зако́нъ, я́коже сѣ́нь, и благода́ти лучи́ возсія́ша въ хра́мъ Бо́жій вше́дшей Тебѣ́, Дѣ́во Ма́ти Чи́стая, въ не́мъ благослове́нная.

Повину́ся Рождеству́ Твоему́, Всечи́стая, я́ко Творцу́ и Бо́гу не́бо, и земля́, и преиспо́дняя, и вся́къ язы́къ земны́хъ исповѣ́даетъ, я́ко Госпо́дь яви́ся, Спа́съ ду́шъ на́шихъ.

Инъ.

Ирмо́съ: Пе́щь, Спа́се, ороша́шеся, о́троцы же, лику́юще, поя́ху: отце́въ Бо́же, благослове́нъ еси́.

Ликовству́имъ, празднолю́бцы, днесь, воспои́мъ Чи́стую Влады́чицу, Іоаки́ма и Анну досто́йно чту́ще.

Проро́чествуй, Дави́де, глаго́ля Ду́хомъ: приведу́тся дѣ́вы въ слѣ́дъ Тебе́, приведу́тся Тебѣ́ во храмъ Цари́цы Ма́тери.

Ра́довахуся а́нгеловъ чи́ни, веселя́хуся пра́ведныхъ ду́си, я́ко Бо́жія Ма́терь во свята́я приво́дится.

Пріе́млющи пи́щу небе́сную, преспѣва́ше му́дростію и благода́тію, бы́вши Ма́ти по пло́ти Христа́ Бо́га.

И тѣ́ломъ и ду́хомъ ра́довашеся, пребыва́ющи Марíя Непоро́чная во хра́мѣ Бо́жіи, я́коже сосу́дъ свяще́ннѣйшій.

Введо́ша Тя во вну́треннѣйшее хра́ма цѣлому́дренніи роди́теліе Твои́, Пречи́стая, воспита́тися стра́нно въ жили́ще Христа́ Бо́га.

Тро́иченъ: Просла́вимъ Тро́ицу Нераздѣ́льную, воспои́мъ Еди́но Божество́ со Отце́мъ Сло́во и Ду́ха Всесвята́го.

Богоро́диченъ: Моли́, Его́же родила́ еси́, Го́спода, я́ко благоутро́бна естество́мъ су́ща, Богороди́тельнице, спаси́ ду́ши воспѣва́ющихъ Тя́.

Катава́сія: Отроцы, благоче́стію совоспита́ни, злочести́ваго велѣ́нія небре́гше, о́гненнаго преще́нія не убоя́шася, но, посредѣ́ пла́мене стоя́ще, поя́ху: отце́въ Бо́же, благослове́нъ еси́.

Пѣ́снь 8.

Ирмо́съ: Слы́ши, Отрокови́це, Дѣ́во Чи́стая, да рече́тъ у́бо Гавріи́лъ совѣ́тъ Вы́шняго, дре́вній, и́стинный: бу́ди къ прія́тію гото́ва Бо́жію, Тобо́ю бо Невмѣсти́мый съ человѣ́ки поживе́. Тѣ́мъ и ра́дуяся, вопію́: благослови́те, вся́ дѣла́ Госпо́дня, Го́спода.

Пречи́стый хра́мъ въ до́мъ Бо́жій приводя́щи Анна иногда́, вопію́щи, съ вѣ́рою рече́ свяще́ннику: ча́до, отъ Бо́га да́нное мнѣ́, пріи́мъ ны́нѣ, введи́ во храмъ Зижди́теля твоего́ и, ра́дуяся, по́й Ему́: благослови́те, вся́ дѣла́ Госпо́дня, Го́спода.

Рече́, ви́дѣвъ, Аннѣ иногда́ Ду́хомъ Заха́рія: Жи́зни Ма́терь вво́диши и́стинную, Юже свѣ́тло проро́цы Бо́жіи Богоро́дицу проповѣ́даша, и ка́ко хра́мъ вмѣсти́тъ Ю? Тѣ́мъ чудя́ся, вопію́: благослови́те, вся́ дѣла́ Госпо́дня, Го́спода.

Раба́ Бо́жія бы́хъ а́зъ, — отвѣща́ Анна ему́, — призыва́ющи Сего́ вѣ́рою и моли́твою, прія́ти моея́ болѣ́зни плодъ, по прія́тіи же рожде́нную привести́ Да́вшему Ю. Тѣ́мъ, зовя́, вопію́: благослови́те, вся́ дѣла́ Госпо́дня Го́спода.

Зако́нное вои́стинну дѣ́ло есть, — свяще́нникъ рече́ е́й, — стра́нну же весьма́ ве́щь поразумѣва́ю, зря́ Приводи́мую въ до́мъ Бо́жій, пресла́вно превосходя́щую свята́я благода́тію. Тѣ́мъ и ра́дуяся, вопію́: благослови́те, вся́ дѣла́ Госпо́дня, Го́спода.

Возмога́ю, — рече́ Анна ему́, — зна́ющи, я́же глаго́леши, разумѣ́еши бо сія́ Ду́хомъ Бо́жіимъ, я́сно я́же Дѣ́вы проповѣ́далъ еси́; пріими́ у́бо Пречи́стую въ хра́мъ Созда́теля твоего́ и, ра́дуяся, по́й Ему́: благослови́те, вся́ дѣла́ Госпо́дня, Го́спода.

Свѣтоно́сна на́мъ возжже́ся свѣща́, — возопи́ свяще́нникъ, — ра́дость велича́йшую свѣтя́щи въ хра́мѣ; ду́ши проро́ческія да сра́дуются мнѣ́, я́ко пресла́вная зря́ще, соверша́емая въ дому́ Бо́жіи, и да вопію́тъ при́сно: благослови́те, вся́ дѣла́ Госпо́дня, Го́спода.

Инъ.

Ирмо́съ: Его́же ужаса́ются а́нгели и вся́ во́инства, я́ко Творца́ и Го́спода, по́йте, свяще́нницы, просла́вите, о́троцы, благослови́те, лю́діе, и превозноси́те во вся́ вѣ́ки.

Весели́тся дне́сь свѣ́тло Іоаки́мъ, и Анна непоро́чная Го́споду Бо́гу прино́ситъ же́ртву, да́нную е́й отъ обѣща́нія — святу́ю Дще́рь.

Хва́лятся святíи Дави́дъ и Іессе́й, и Іу́да чти́тся, изъ ко́рене бо и́хъ израсте́ пло́дъ — Дѣ́ва Чи́стая, изъ Нея́же роди́ся Бо́гъ Превѣ́чный.

Марíя Пречи́стая и одушевле́нная ски́нія приво́дится дне́сь въ до́мъ Бо́жій, и пріе́млетъ Сію́ Заха́рія рука́ми, я́ко освяще́нное сокро́вище Госпо́дне.

Яко две́рь спаси́тельную и го́ру мы́сленную, я́ко лѣ́ствицу одушевле́нную, почти́мъ, вѣ́рніи, вои́стинну Дѣ́ву и Ма́терь Бо́жію, благослове́нную рука́ми іере́евъ.

Проро́цы, апо́столи и му́ченицы Христо́вы, а́нгеловъ чи́ни, и вси́ земноро́дніи, почти́мъ пѣ́сньми Дѣ́ву Чи́стую, я́ко благослове́нную Ма́терь Высоча́йшаго.

Въ хра́мъ Тя́ принесо́ша, Всенепоро́чная Чи́стая, Боже́ственне ро́ждшіи Тя́, я́ко же́ртву чи́сту, и стра́нно водворя́ешися въ неходи́мыхъ Бо́гу предугото́ватися въ жили́ще Сло́ву.

Благослови́мъ Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха — Го́спода.

Тро́иченъ: Да пое́тся Трисвяты́й Оте́цъ, и Сы́нъ, и Ду́хъ Святы́й, Нераздѣ́льная Еди́ница, Еди́но Божество́, держа́щее дла́нію всю́ тва́рь во вся́ вѣ́ки.

Богоро́диченъ: Безнача́льное начина́ется Сло́во пло́тію, роди́вся, я́ко благоволи́, Бо́гъ же и Человѣ́къ изъ Отрокови́цы Дѣ́вы, возсозида́я ны́, пре́жде па́дшія, ра́ди кра́йняго благоутро́бія.

Хва́лимъ, благослови́мъ, покланя́емся Го́сподеви, пою́ще и превознося́ще во вся́ вѣ́ки.

Катава́сія: Чу́да преесте́ственнаго росода́тельная изобрази́ пе́щь о́бразъ: не бо́, я́же прія́тъ, пали́тъ ю́ныя, я́ко ниже́ о́гнь Божества́ Дѣ́вы, въ Ню́же вни́де утро́бу. Тѣ́мъ воспѣва́юще, воспое́мъ: да благослови́тъ тва́рь вся́ Го́спода и превозно́ситъ во вся вѣ́ки.

На 9-й пѣ́сни Честнѣ́йшую... не пое́мъ, но пое́мъ припѣ́вы пра́здника.

Ангели, вхожде́ніе Пречи́стыя зря́ще, удиви́шася: ка́ко Дѣ́ва вни́де во свята́я святы́хъ? И посе́мъ ирмо́съ: Яко одушевле́нному Бо́жію киво́ту...

Та́же вторы́й ли́къ пое́тъ то́йже припѣ́въ пра́здника и ирмо́съ. И на кíйждо тропа́рь пою́тъ припѣ́вы пра́здника, на о́ба ли́ка.

Пѣ́снь 9.

Ирмо́съ: Яко одушевле́нному Бо́жію киво́ту да ника́коже ко́снется рука́ скве́рныхъ, устнѣ́ же вѣ́рныхъ Богоро́дицѣ немо́лчно, гла́съ а́нгела воспѣва́юще, съ ра́достію да вопію́тъ: и́стинно вы́шши всѣ́хъ еси́, Дѣ́во Чи́стая. [Два́жды.]

Ангели, вхожде́ніе Всечи́стыя зря́ще, удиви́шася: ка́ко со сла́вою вни́де во свята́я святы́хъ?

Яко пресвѣ́тлую, Богоро́дице Чи́стая, душе́вныя чистоты́ иму́щи добро́ту, благода́тію же Бо́жіею исполня́ема съ небесе́, Свѣ́томъ Присносу́щнымъ просвѣща́еши всегда́ съ весе́ліемъ вопію́щія: и́стинно вы́шши всѣ́хъ еси́, Дѣ́во Чи́стая.

Ангели, вхожде́ніе Дѣ́вы зря́ще, удиви́шася: ка́ко пресла́вно вни́де во свята́я святы́хъ?

Прелета́етъ, Богоро́дице, Чи́стая, чу́до Твое́ си́лу слове́съ: тѣ́ло бо въ Тебѣ́ поразумѣва́ю па́че сло́ва, тече́нія грѣхо́внаго непрія́тно. Тѣ́мже благода́рственно вопію́ Ти: и́стинно вы́шши всѣ́хъ еси́, Дѣ́во Чи́стая.

Ангели и человѣ́цы, Дѣ́вы вхожде́ніе почти́мъ, я́ко со сла́вою вни́де во свята́я святы́хъ.

Пресла́вно прообразова́ше, Чи́стая, зако́нъ Тя́ ски́нію и Боже́ственную ста́мну, стра́ненъ киво́тъ, и катапета́сму, и же́злъ, хра́мъ неразруши́мый и две́рь Бо́жію. Тѣ́мже науча́ютъ Тебѣ́ зва́ти: и́стинно вы́шши всѣ́хъ еси́, Дѣ́во Чи́стая.

Ангели вхожде́ніе Дѣ́вы зря́ще, удиви́шася: ка́ко богоуго́днѣ вни́де во свята́я святы́хъ?

Пѣснопоя́ Тебѣ́, провозглаша́ше Дави́дъ, глаго́ля Тя́ Дще́рь Царе́ву, красото́ю добродѣ́телей, одесну́ю предстоя́щую Бо́га, ви́дѣвъ Тя упещре́ну. Тѣ́мже, проро́чествуя, вопія́ше: и́стинно вы́шши всѣ́хъ еси́, Дѣ́во Чи́стая.

Ангели, взыгра́йте со святы́ми, дѣ́вы, сликовству́йте: Богоотрокови́ца бо вни́де во свята́я святы́хъ.

Богопрія́тну предзря́, Соломо́нъ, проповѣ́да Тя́ о́дръ Царе́въ, живы́й исто́чникъ запеча́тствованъ, изъ него́же нему́тная на́мъ произы́де вода́, вѣ́рою вопію́щимъ: и́стинно вы́шши всѣ́хъ еси́, Дѣ́во Чи́стая.

Ангели и человѣ́цы, Дѣ́ву пѣ́сньми да возвели́чимъ: боголѣ́пно бо вни́де во свята́я святы́хъ.

Подае́ши дарова́ній Твою́ тишину́, Богоро́дице, души́ мое́й, точа́щи жи́знь Тебе́ чту́щимъ по до́лгу, Сама́ защища́ющи, и покрыва́ющи, и соблюда́ющи, вопи́ти Тебѣ́: и́стинно вы́шши всѣ́хъ еси́, Дѣ́во Чи́стая.

Та́же 1-й ли́къ пое́тъ втора́го кано́на припѣ́въ пра́здника:

Велича́й, душе́ моя, приведе́нную во хра́мъ Госпо́день и благослове́нную рука́ми іере́евыми.

И посе́мъ ирмо́съ: Свѣтоно́сный о́блакъ... И вторы́й ли́къ пое́тъ то́йже припѣ́въ пра́здника и ирмо́съ, и на тропарѣ́хъ пое́мъ то́йже припѣ́въ пра́здника.

Инъ.

Ирмо́съ: Свѣтоно́сный о́блакъ, въ о́ньже всѣ́хъ Влады́ка, я́ко до́ждь съ небесе́ на руно́, сни́де и воплоти́ся насъ ра́ди, бы́въ Человѣ́къ, Безнача́льный. Велича́емъ вси́ я́ко Ма́терь Бо́га на́шего Чи́стую. [Два́жды.]

Припѣ́въ: Велича́й, душе́ моя, приведе́нную во хра́мъ Госпо́день и благослове́нную рука́ми іере́евыми.

Изъ пра́ведныхъ произы́де Іоаки́ма и Анны обѣща́нія пло́дъ — Богоотрокови́ца Марíя и, я́ко кади́ло прія́тное, пло́тію младе́нствующи, приво́дится во святи́лище свято́е я́ко Свята́я во святы́хъ обита́ти.

Младе́нствующую естество́мъ и па́че естества́ я́вльшуюся Ма́терь Бо́жію восхва́лимъ пѣ́сньми: въ хра́мъ бо зако́нный Го́споду дне́сь приво́дится въ воню́ благово́нія, пра́ведныхъ я́ко пло́дъ духо́вный.

Со а́нгеломъ, е́же — ра́дуйся, — Богоро́дицѣ прили́чнѣ возопіи́мъ, вѣ́рніи, — ра́дуйся, вседо́брая Невѣ́сто; ра́дуйся, о́блаче свѣ́тлый, изъ него́же на́мъ возсія́ Госпо́дь, во тмѣ́ невѣ́дѣнія сѣдя́щимъ; ра́дуйся, всѣ́хъ Наде́ждо.

Святы́хъ свята́я и Богома́ти Марíе, моли́твами Твои́ми, Чи́стая, свободи́ ны отъ сѣ́тей вра́жіихъ и вся́кія е́реси и ско́рби, вѣ́рно покланя́ющіяся о́бразу свята́го Твоего́ зра́ка.

Пѣ́снь досто́йную Богоро́дицѣ вся́ тва́рь со а́нгеломъ Гавріи́ломъ взыва́етъ, вопію́ще: ра́дуйся, Ма́ти Бо́жія Всенепоро́чная, Еюже изба́вихомся пе́рвыя кля́твы, бы́вше нетлѣ́нія о́бщницы.

Херуви́мъ пребо́льши, и серафи́мъ вы́шши, и ши́рши небе́съ яви́лася еси́, Дѣ́во, я́ко Невмѣ́стнаго всѣ́ми во утро́бѣ вмѣсти́вши, Бо́га на́шего, и ро́ждши несказа́нно: Его́же моли́ прилѣ́жно о на́съ.

Припѣ́въ: Велича́й, душе́ моя́, Тріѵпоста́снаго и Нераздѣ́льнаго Божества́ Держа́ву.

Тро́иченъ: Тріѵпоста́сное естество́, и Нераздѣ́льную сла́ву, и въ Божествѣ́ Еди́номъ пое́мую непреста́нно на небеси́ и на земли́ Тро́ицу Неразлу́чную просла́вимъ, съ Сы́номъ Отцу́ и Ду́ху покланя́ющеся благоче́стно.

Припѣ́въ: Велича́й, душе́ моя́, Честнѣ́йшую и Сла́внѣйшую го́рнихъ во́инствъ, Дѣ́ву Пречи́стую, Богоро́дицу.

Богоро́диченъ: Подъ Твое́ благоутро́біе прибѣга́ющія вѣ́рно и покланя́ющіяся благоче́стно Сы́ну Твоему́, Дѣ́во Богороди́тельнице, я́ко Бо́гу и Го́споду мíра, моли́ся отъ тли́ и бѣ́дъ изба́вити и вся́ческихъ искуше́ній.

Та́же о́ба ли́ка, вку́пѣ соше́дшеся, пою́тъ припѣ́въ 1-го кано́на: Ангели, вхожде́ніе Пречи́стыя зря́ще... И посе́мъ:

Ирмо́съ: Та́инство стра́нное ви́жу и пресла́вное: не́бо — верте́пъ, престо́лъ херуви́мскій — Дѣ́ву, я́сли — вмѣсти́лище, въ ни́хже возлеже́ Невмѣсти́мый — Христо́съ Бо́гъ, Его́же, воспѣва́юще, велича́емъ.

Свѣти́ленъ. Подо́бенъ: Жены́, услы́шите:

Юже дре́вле предвозвѣсти́ проро́ческое сосло́віе, ста́мну, и же́злъ, и скрижа́ль, и несѣко́мую го́ру, Марíю Богоотрокови́цу вѣ́рно да восхва́лимъ: дне́сь бо вво́дится во свята́я святы́хъ воспита́тися Го́споду. [Три́жды.]

На хвали́техъ стихи́ры, на 4, гла́съ 1. Подо́бенъ: Небе́сныхъ чино́въ.

Свѣщено́сицы дѣ́вы,* Приснодѣ́ву свѣ́тло провожда́юще,* проро́чествуютъ и́стинно Ду́хомъ бу́дущее:* хра́мъ бо Бо́жій Богоро́дица су́щи,* въ хра́мъ со сла́вою дѣ́вственною,* младе́нствующи, вво́дится.

Обѣща́нія свята́го и пло́дъ благосла́вный* Богоро́дица вои́стинну яви́ся мíру,* я́ко всѣ́хъ превы́шшая:* Яже благоче́стно приводи́ма въ хра́мъ Бо́жій,* моли́тву ро́ждшихъ исполня́етъ,* соблюда́ема Боже́ственнымъ Ду́хомъ.

Небе́снымъ воспита́на, Дѣ́во, хлѣ́бомъ* вѣ́рно въ хра́мѣ Госпо́дни,* родила́ eси́ мíру Жи́зни Хлѣ́бъ, Сло́во,* Eму́же, я́ко хра́мъ избра́нный и всенепоро́чный,* предобручи́лася eси́ Ду́хомъ та́инственно,* обручена́ Бо́гу и Oтцу́.

Да отве́рзется две́рь* богопрія́тнаго хра́ма:* хра́мъ бо всѣ́хъ Царя́ и престо́лъ,* дне́сь со сла́вою вну́трь пріе́мъ,* Іоаки́мъ возлага́етъ, освяти́въ Го́споду* отъ Него́ избра́нную въ Ма́терь Себѣ́.

Сла́ва, и ны́нѣ, гла́съ 2. Лео́нта маи́стора:

Дне́сь въ хра́мъ приво́дится Всенепоро́чная Дѣ́ва, во оби́телище Всецаря́ Бо́га и всея́ жи́зни на́шея Пита́теля; днесь Чистѣ́йшая Святы́ня, я́ко трилѣ́тствующая Юница, во свята́я святы́хъ вво́дится; То́й возопіи́мъ, я́ко а́нгелъ: ра́дуйся, Eди́на въ жена́хъ Благослове́нная.

Славосло́віе вели́кое. [Ектеніи́] и отпу́стъ.

[Зри́:] Зна́менаются же бра́тія отъ іере́я святы́мъ еле́емъ. И пое́мъ стихи́ру самогла́сну пра́здника, ю́же хо́щетъ екклесіа́рхъ.


НА ЛИТУРГІИ,

Блаже́нна отъ кано́на, пѣ́снь 3-я 4-го гла́са, и 6-я, 1-го гла́са, на 8. По вхо́дѣ: Тропа́рь пра́здника. Сла́ва, и ны́нѣ, конда́къ. Проки́менъ, гла́съ 3. Пѣ́снь Богоро́дицы: Вели́читъ душа́ Моя́ Го́спода,* [и возра́довася ду́хъ Мо́й о Бо́зѣ Спа́сѣ Мое́мъ]. Сти́хъ: Яко призрѣ́ на смире́ніе рабы́ Своея́, [се́ бо, отны́нѣ ублажа́тъ Мя́ вси́ ро́ди]. Апо́столъ ко Евре́емъ, зача́ло 320. Аллилу́ія, гла́съ 8: Слы́ши, Дщи́, и ви́ждь, и приклони́ у́хо Твое́. Сти́хъ: Лицу́ Твоему́ помо́лятся бога́тіи лю́дстіи. Ева́нгеліе Луки́, зача́ло 54. Прича́стенъ: Ча́шу спасе́нія пріиму́, [и и́мя Госпо́дне призову́].


[Мрк.] Подоба́етъ вѣ́дати, я́ко а́ще случи́тся пра́здникъ Введе́нія Богоро́дицы въ недѣ́лю:

Въ суббо́ту ве́чера, на ма́лѣй вече́рни: На Го́споди воззва́хъ: стихи́ры воскре́сны гла́са, 4. Сла́ва и ны́нѣ, пра́здника, и́же на Го́споди воззва́хъ.., ма́лыя вече́рни. На стихо́внѣ стихи́ра воскре́сна еди́на. Та́же пра́здника стихо́вна вели́кія вече́рни со стихи́ пра́здничными. Сла́ва и ны́нѣ, пра́здника. Тропа́рь воскре́сенъ. Сла́ва и ны́нѣ, пра́здника. Посе́мъ ектенія́ ма́лая и отпу́стъ.

На вели́цѣй вече́рни, На Го́споди воззва́хъ: стихи́ры воскре́сны 3, и восто́ченъ [Анато́ліевъ] еди́нъ, и пра́здника 6. Сла́ва и ны́нѣ, пра́здника. Посе́мъ вхо́дъ. Проки́менъ дне́ и чте́нія пра́здника три́. На литíи стихи́ры и Сла́ва и ны́нѣ, пра́здника: Возсія́ де́нь ра́достенъ... На стихо́внѣ стихи́ры воскре́сны. Сла́ва, и ны́нѣ, пра́здника. На благослове́ніи хлѣ́бовъ тропа́рь пра́здника, три́жды. И чте́ніе въ посла́ніихъ апо́стольскихъ.

На у́трени, На Бо́гъ Госпо́дь: Тропа́рь воскре́сенъ, два́жды. Сла́ва и ны́нѣ, пра́здника. По обы́чныхъ каѳи́смахъ сѣда́льны воскре́сны съ богоро́дичны и́хъ. И чте́ніе во Ева́нгеліи толково́мъ. Та́же многоми́лостиво. И тропари́ Ангельскій собо́ръ... Ипакои́ гла́са и сѣда́льны вси́ пра́здника, по еди́ножды. Сла́ва и ны́нѣ, пра́здника, и́же по поліеле́и сѣда́ленъ, и чте́ніе пра́здника. Степе́нна гла́са. Проки́менъ и Ева́нгеліе пра́здника. Та́же Воскресе́ніе Христо́во... Псало́мъ 50-й. И цѣлова́ніе Ева́нгелія, по обы́чаю. Та́же Сла́ва, припѣ́въ пра́здника: И ны́нѣ, то́йже. И стихи́ра пра́здника. Кано́нъ воскре́сенъ со ирмосо́мъ на 4, и Богоро́дицѣ два́, и пра́здника о́ба кано́на на 8. Катава́сія: Христо́съ ражда́ется.., о́ба ли́ка вку́пѣ. По 3-й пѣ́сни конда́къ воскре́сенъ и и́косъ, и сѣда́ленъ пра́здника, два́жды, и чте́ніе пра́здника. По 6-й пѣ́сни конда́къ пра́здника, и и́косъ, и чте́ніе въ про́лозѣ. На 9-й пѣ́сни припѣ́вовъ не пое́мъ, но Честнѣ́йшую... Свѣти́ленъ воскре́сенъ. Сла́ва и ны́нѣ, пра́здника. На хвали́техъ стихи́ры воскре́сны 4 и пра́здника 4, со стихи́ пра́здничными. Сла́ва, пра́здника. И ны́нѣ, Преблагослове́нна еси́, Богоро́дице Дѣ́во... Та́же славосло́віе вели́кое. По трисвято́мъ тропа́рь воскре́сенъ то́чію, ектеніи́ и отпу́стъ. Та́же стихи́ра ева́нгельская, и оглаше́ніе, и обы́чное исхожде́ніе, и ча́съ 1-й въ притво́рѣ.

На часѣ́хъ тропа́рь воскре́сенъ. Сла́ва, тропа́рь пра́здника. И ны́нѣ, богоро́диченъ часо́въ. По Отче на́шъ: конда́къ воскре́сенъ. Та́кожде и на всѣ́хъ часѣ́хъ кондаки́ премѣня́юще глаго́лемъ.

На литургíи, Блаже́нна воскре́сна гла́са на 6 и пра́здника пѣ́снь 3-я на 4. По вхо́дѣ тропа́рь воскре́сенъ и пра́здника. Сла́ва, конда́къ воскре́сенъ. И ны́нѣ, пра́здника. Проки́менъ, Апо́столъ, аллилу́ія, Ева́нгеліе и прича́стенъ пре́жде дне́, и пра́здника.

Источникъ: Минíа, мѣ́сяцъ Ное́мврій. — Кíевъ: Въ тѵпогра́фіи Кíево-Пече́рской Ла́ѵры, 1893. — Л. 183 – 196 об.

/ Къ оглавленію раздѣла /


Наверхъ / Къ титульной страницѣ

0