Собраніе богослужебныхъ текстовъ Православной Церкви

Русскiй Порталъ- Церковный календарь- Русская Библія- Осанна- Святоотеческое наслѣдіе- Наслѣдіе Святой Руси- Слово пастыря- Литературное наслѣдіе- Новости

Осанна
-
Гостевая книга
-
Новости
-
Написать письмо
-
Поискъ
-
Литургика
-
Канонизація святыхъ
-
Ирмологій

Домашняя молитва

Каноны
-
Акаѳисты
-
Псалтирь Божіей Матери

Евхологій

Служебникъ
-
Требникъ

Слѣдованная Псалтирь

Псалтирь
-
Канонникъ
-
Часословъ
-
Мѣсяцесловъ

Тріодь

Постная
-
Цвѣтная

Минеи

Минея Общая
-
Минеи Богослужебныя
-
Архивъ

Октоихъ

Съ 1-го по 4-й гласъ
-
Съ 5-го по 8-й гласъ

Церк.-учит. литература

«Златоустъ»

Греч. и древнерус. тексты

Греч. литург. тексты
-
Древнерус. литург. тексты

Календарь на Вашемъ сайтѣ

Ссылка для установки

Православный календарь

Новости сайтаСегодня - среда, 19 iюня 2019 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 14.
Если вы нашли ошибку на странице, выделите ее мышкой и щелкните по этой ссылке, или нажмите Ctrl+Alt+E

ЦЕРКОВНО-БОГОСЛУЖЕБНЫЯ КНИГИ

МИНЕИ БОГОСЛУЖЕБНЫЯ (СЕНТЯБРЬ-АВГУСТЪ).

Мѣ́сяца Ное́мврія въ 16-й де́нь.
Слу́жба свята́го священному́ченика Ипа́тія, епи́скопа Га́нгрскаго.

ВЕЧЕРЪ,
Блаже́нъ му́жъ.., [1-й антифо́нъ.] На Го́споди воззва́хъ: поста́вимъ стихи́ры на 6, гла́съ 8. Подо́бенъ: О, пресла́вное чу́до!

Укрѣ́плься си́лою Христо́вою,* предста́ судя́щему беззако́нно* и побѣди́ мучи́теля,* многостра́стныя му́ки терпя́,* огне́мъ бо тѣ́ло твое́ иста́емо,* я́вльшеся, невре́дно соблюда́емо,* очища́емо отъ Христа́,* я́ко зла́то въ горни́лѣ,* ны́нѣ же лику́еши, со а́нгелы водворя́яся. [Два́жды.]

Оле ди́вный святи́телю Ипа́тіе!* ка́плями крове́й твои́хъ,* я́ко звѣзда́ми небосія́нными* на тве́рди церко́внѣй укра́шенъ бы́сть,* ты́ бо отъ души́ возлюби́лъ еси́ Христа́,* Иже, тридне́вно изъ ме́ртвыхъ воскре́сша, проповѣ́да,* Его́же ра́ди пострада́въ мно́гія му́ки,* и ца́рствуеши съ Ни́мъ, моля́ся Ему́ за ны́.

Оле па́че ума́ моего́ у́жасъ!* не му́дростію бо хваля́ся, но любо́вію вѣ́рною,* похва́льную пѣ́снь приношу́ ти,* священному́чениче святи́телю Ипа́тіе.* Кíя у́бо досто́йны хвалы́ принесу́ тебѣ́?* ка́ко ли изреку́ мно́гая твоя́ страда́нія?* ты́ бо на земли́, я́ко а́нгелъ, [пожи́лъ еси́]* на небесѣ́хъ же моли́ся Христу́,* да спасе́тъ ду́ши на́ша.

Сла́ва, гла́съ 6:

Сія́етъ дне́сь, я́ко свѣ́тлое со́лнце, честно́е торжество́ сла́внаго страстоте́рпца Христо́ва Ипа́тія, и собо́ръ вѣ́рныхъ весели́тся, хваля́ пѣ́сньми Христа́ Бо́га, и собо́ръ беззако́нныхъ разруши́ся, ви́дя страстоте́рпческую па́мять сла́виму, того́ ны́нѣ пла́чется вселука́вый вра́гъ, мы́ же ему́ возопіи́мъ: святи́телю Христо́въ Ипа́тіе, моли́ся Христу́ Бо́гу о душа́хъ на́шихъ.

И ны́нѣ, богоро́диченъ:

Кто́ Тебѣ́ не ублажи́тъ, Пресвята́я Дѣ́во? [Кто́ ли не воспое́тъ Твоего́ Пречи́стаго Рождества́? Безлѣ́тно бо отъ Отца́ возсія́вый Сы́нъ Единоро́дный, То́йже отъ Тебе́, Чи́стыя, про́йде, неизрече́нно вопло́щся: естество́мъ Бо́гъ Сы́й и естество́мъ бы́въ Человѣ́къ на́съ ра́ди; не во двою́ лицу́ раздѣля́емый, но во двою́ естеству́ несли́тно познава́емый. Того́ моли́, Чи́стая Всеблаже́нная, поми́ловатися душа́мъ на́шимъ].

Вхо́дъ. Проки́менъ дню́. Чте́нія три́, святи́тельскія.

При́тчей чте́ніе. [Глава́ 3.]

Па́мять пра́веднаго съ похвала́ми, и благослове́ніе Госпо́дне на главѣ́ его́. Блаже́нъ человѣ́къ, и́же обрѣ́те прему́дрость, и сме́ртенъ, и́же увѣ́дѣ ра́зумъ. Лу́чше бо сію́ купова́ти, не́жели зла́та и сребра́ сокро́вища. Честнѣ́йшая же е́сть ка́меній многоцѣ́нныхъ, все́ же честно́е недосто́йно ея́ е́сть. Долгота́ бо дне́й и лѣ́та живота́ въ десни́цѣ ея́, въ шу́йцѣ же ея́ бога́тство и сла́ва. Отъ у́стъ ея́ исхо́дитъ пра́вда, зако́нъ же и ми́лость на язы́цѣ но́ситъ. Послу́шайте у́бо мене́, о ча́да, честна́я бо реку́, и блаже́нъ человѣ́къ, и́же пути́ моя́ сохрани́тъ: исхо́ди бо мои́ — исхо́ди живота́, и уготовля́ется хотѣ́ніе отъ Го́спода. Сего́ ра́ди молю́ ва́съ и предлага́ю мо́й гла́съ сыново́мъ человѣ́ческимъ. Я́ко а́зъ, прему́дрость, устро́ихъ совѣ́тъ, и ра́зумъ и смы́слъ азъ призва́хъ. Мо́й совѣ́тъ и утвержде́ніе, мо́й ра́зумъ, моя́ же крѣ́пость. Азъ мене́ лю́бящія люблю́, и́щущіи же мене́ обря́щутъ благода́ть. Разумѣ́йте у́бо, незло́бивіи, кова́рство, ненака́заніи же, прилага́йте сердца́. Послу́шайте мене́ и па́ки, честна́я бо реку́, и отве́рзу отъ усте́нъ пра́вая, я́ко и́стинѣ поучи́тся горта́нь мой, ме́рзки же пре́до мно́ю устны́ лжи́выя. Съ пра́вдою вси́ глаго́лы у́стъ мои́хъ, ничто́же въ ни́хъ стро́потно, ниже́ развраще́нно. Вся́ пра́ва су́ть разумѣва́ющимъ и про́ста обрѣта́ющимъ ра́зумъ. Науча́ю бо ва́съ и́стинѣ, да бу́детъ о Го́сподѣ наде́жда ва́ша, и испо́лнитеся Ду́ха.

Прему́дрости Соломо́ни чте́ніе. [Глава́ 10.]

Уста́ пра́веднаго ка́плютъ прему́дрость, устнѣ́ же муже́й му́дрыхъ вѣ́дятъ благода́ть. Уста́ му́дрыхъ поуча́тся прему́дрости, пра́вда же избавля́етъ и́хъ отъ сме́рти. Сконча́вшуся му́жу пра́ведну, не поги́бнетъ наде́жда. Сы́нъ бо пра́веденъ ражда́ется въ живо́тъ и во благи́хъ свои́хъ пло́дъ пра́вды объи́метъ. Свѣ́тъ пра́веднымъ всегда́, и отъ Го́спода обря́щутъ благода́ть и сла́ву. Язы́къ му́дрыхъ до́брая свѣ́сть, и въ се́рдцѣ и́хъ почíетъ му́дрость. Лю́битъ Госпо́дь преподо́бная сердца́, прія́тни же Ему́ вси́ непоро́чніи въ пути́. Му́дрость Госпо́дня просвѣща́етъ лице́ разу́мнаго: постига́етъ бо жела́ющія ю́, пре́жде да́же разумѣ́ти ю́, и удо́бь у́зрится отъ лю́бящихъ ю́. Утреневавый къ не́й не утруди́тся, и бдя́й ея́ ра́ди вско́рѣ безъ печа́ли бу́детъ. Яко досто́йныхъ ея́ сама́ обхо́дитъ, и́щущи, и во стезя́хъ ея́ явля́ется и́мъ благопріе́мнѣ. Му́дрости никогда́же одолѣ́етъ зло́ба. Си́хъ ра́ди и рачи́тель бы́хъ добро́ты ея́, и возлюби́хъ ю́, и поиска́хъ отъ ю́ности моея́. И взыска́хъ невѣ́сту привести́ себѣ́, я́ко всѣ́хъ Влады́ка возлюби́ ю́. Таи́бница бо е́сть Бо́жія хи́трости и обрѣта́тельница дѣ́лъ Его́. Труды́ ея́ су́ть добродѣ́тели: цѣлому́дрію же и ра́зуму та́ учи́тъ, пра́вдѣ и му́жеству, и́хже потре́бнѣе ничто́же е́сть въ житіи́ человѣ́комъ. Аще же и мно́гаго иску́сства жела́етъ кто́, вѣ́сть дре́вняя, и бы́ти хотя́щая разсмо́тритъ. Свѣ́сть изви́тія слове́съ и разрѣше́нія гада́ній, зна́менія и чудеса́ проразумѣ́етъ, и сбытія́ време́нъ и лѣ́тъ, и всѣ́мъ совѣ́тникъ е́сть бла́гъ. Яко безсме́ртіе е́сть въ не́й и благосла́віе во обще́ніи слове́съ ея́. Сего́ ра́ди бесѣ́довахъ ко Го́споду, и помоли́хся Ему́, и рѣ́хъ отъ всего́ се́рдца моего́: Бо́же отце́въ и Го́споди ми́лости, сотвори́вый вся́ сло́вомъ Твои́мъ и му́дростію Твое́ю устро́ивый человѣ́ка, да владѣ́етъ бы́вшими отъ Тебе́ тварьми́ и да управля́етъ мíръ въ преподо́біи и пра́вдѣ. Да́ждь ми́ Твои́хъ Престо́ловъ присѣдя́щую прему́дрость и не отлучи́ мене́ отъ о́трокъ Твои́хъ, я́ко а́зъ ра́бъ Тво́й и сы́нъ рабы́ни Твоея́. Посли́ ю́ съ Небе́съ отъ свята́го жили́ща Твоего́ и отъ Престо́ла сла́вы Твоея́, да, су́щи со мно́ю, научи́тъ мя́, что́ благоуго́дно е́сть предъ Тобо́ю, и наста́витъ мя́ въ ра́зумъ, и сохрани́тъ мя́ въ сла́вѣ свое́й. Помышле́нія бо сме́ртныхъ вся́ боязли́ва и погрѣши́тельна умышле́нія и́хъ.

Прему́дрости Соломо́ни чте́ніе. [Глава́ 4.]

Похваля́ему пра́веднику, возвеселя́тся лю́діе: безсме́ртіе бо е́сть па́мять его́, я́ко отъ Го́спода познава́ется и отъ человѣ́къ, и уго́дна Го́сподеви душа́ его́. Возлюби́те у́бо, о му́жіе, му́дрость и поживете́: восхощи́те ея́ и нака́зани бу́дете. Нача́ло бо ея́ любы́ и соблюде́ніе зако́на. Почти́те прему́дрость, да во вѣ́ки ца́рствуете. Возвѣщу́ ва́мъ и не скры́ю отъ ва́съ та́инъ Бо́жіихъ, я́ко То́й му́дрости наста́вникъ е́сть, и му́дрыхъ испра́витель, и вся́кому смы́слу и дѣ́лу хитре́цъ. И всѣ́мъ смы́сломъ научи́тъ му́дрость, е́сть бо въ не́й Ду́хъ разу́менъ и свя́тъ, и сія́ніе свѣ́та присносу́щнаго, и о́бразъ бла́гости Бо́жія. Та́я дру́ги Бо́жія и проро́ки устроя́етъ, благолѣ́пнѣйши же е́сть со́лнца и па́че вся́каго сотворе́нія звѣ́здъ, свѣ́ту сосужда́ема, обрѣта́ется пе́рвѣйши. Та́я угожда́ющихъ е́й отъ болѣ́зни изба́ви и наста́ви на стези́ пра́выя. Даде́ и́мъ ра́зумъ имѣ́ти свя́тъ, и сохрани́ я́ отъ ловя́щихъ, и по́двигъ крѣ́покъ подаде́ и́мъ. Да разумѣ́ютъ вси́, я́ко си́льнѣйши всего́ е́сть благоче́стіе, и никогда́же премо́жетъ зло́ба му́дрости, ниже́ пре́йдетъ злы́я облича́ющи су́дъ. Реко́ша же въ себѣ́, помы́сливше непра́ведно: наси́льствуемъ пра́ведному, и не пощади́мъ преподо́бства его́, ни усрами́мся сѣди́нъ ста́рости многолѣ́тны. Бу́детъ бо на́мъ крѣ́пость — зако́нъ и улови́мъ пра́веднаго, я́ко неуго́денъ на́мъ е́сть, и проти́вится дѣло́мъ на́шимъ, и поно́ситъ на́мъ отпаде́ніе зако́на, и облича́етъ на́мъ согрѣше́нія наказа́нія на́шего. Возвѣща́етъ на́мъ ра́зумъ имѣ́ти Бо́жій, и о́трока Госпо́дня себе́ имену́етъ. Бы́сть на́мъ на обличе́ніе помышле́ній на́шихъ и тя́жекъ на́мъ е́сть и ви́димь, я́ко неподо́бно ины́мъ житіе́ его́, и измѣне́ны стези́ его́. Въ поруга́ніе вмѣни́хомся ему́, и удаля́ется отъ путе́й на́шихъ, я́ко отъ нечисто́тъ, и блажи́тъ послѣ́дняя пра́ведныхъ. Уви́димъ у́бо, а́ще словеса́ его́ и́стинна су́ть, иску́симъ, я́же сбыва́ются ему́. Руга́ніемъ и му́кою истя́жемъ его́, да разумѣ́емъ кро́тость его́ и иску́симъ беззло́бство его́, сме́ртію безобра́зною осу́димъ его́, бу́детъ бо посѣще́ніе отъ слове́съ его́. Сія́ помы́слиша и прельсти́шася, ослѣпи́ бо я́ зло́ба и́хъ, и не разумѣ́ша та́инъ Бо́жіихъ и не разсуди́ша, я́ко Ты́ еси́ Бо́гъ еди́нъ, живота́ имѣ́яй и сме́рти вла́сть, и спаса́яй во вре́мя ско́рби, и избавля́яй отъ вся́каго зла́. Ще́дръ и Ми́лостивъ, и дая́й преподо́бнымъ Свои́мъ благода́ть, и Свое́ю мы́шцею го́рдымъ противля́яйся.

На стихо́внѣ стихи́ры, гла́съ 1. Подо́бенъ: О, ди́вное чу́до!

О, ди́вное чу́до!* исто́чникъ уче́нія на огни́ испека́ется,* и лѣ́ствица на не́бо ме́чь быва́етъ,* весели́ся, Ипа́тіе,* Тро́ицѣ побо́рникъ бы́въ красе́нъ,* нѣ́сть и́нъ, я́коже ты́,* отъ земли́ святи́тель богопрія́тенъ.* Ипа́тіе, ра́дуйся, съ Тобо́ю Госпо́дь,* подая́ мíрови ве́лію ми́лость.

Стихъ: Честна́ предъ Го́сподемъ* сме́рть преподо́бныхъ Его́.

О, ди́вное чу́до!* посѣка́тель ересе́мъ* на у́ды растерза́ется,* и окропля́ется кро́вію* Це́ркови Христо́ва дне́сь,* ра́дуются земнíи,* о святѣ́й сла́вѣ твое́й крася́щеся,* мучи́тели посра́млени бы́ша,* и вѣ́ра до конца́ упра́влена бы́сть.* Ипа́тіе, ра́дуйся, съ тобо́ю Госпо́дь,* подая́ мíрови тобо́ю ве́лію ми́лость.

Сти́хъ: Что́ возда́мъ Го́сподеви о всѣ́хъ,* я́же воздаде́ ми?

О, ди́вное чу́до!* ре́вностію Боже́ственною* разжиза́яся, святи́телю,* лю́таго змíя удави́лъ еси́,* по Христѣ́ кро́вію страда́лъ еси́, Ипа́тіе,* и мно́ги къ Бо́гу приве́лъ еси́,* и многого́рдыя враги́* испрове́рглъ еси́, страстоте́рпче,* ра́дуйся, съ тобо́ю Госпо́дь,* подая́ мíрови тобо́ю ве́лію ми́лость.

Сла́ва, гла́съ 6:

Человѣ́че Бо́жій, вѣ́рный ра́бе, слуго́ Госпо́день, му́жу жела́ній, сосу́де избра́нный, сто́лпе и утвержде́ніе Це́ркви, Ца́рствію наслѣ́дниче, не премолчи́, вопія́ за ны́ ко Го́споду.

И ны́нѣ, богоро́диченъ:

Богоро́дице, Ты́ еси́ лоза́ и́стинная, [возрасти́вшая на́мъ Пло́дъ живота́, Тебѣ́ мо́лимся: моли́ся, Влады́чице, со святы́ми апо́столы поми́ловати ду́ши на́ша].

Тропа́рь, гла́съ 4:

Изволе́ніемъ Боже́ственнаго ра́зума впери́лъ еси́ у́мъ тво́й въ небе́сныя оби́тели и равноа́нгеломъ житіе́ пожи́въ на земли́, сего́ ра́ди муче́нія красоты́ вѣне́цъ на твое́мъ версѣ́ утверди́лъ еси́, священному́чениче Ипа́тіе, моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́мъ на́шимъ.

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ:

[Еже отъ вѣ́ка утае́нное, и а́нгеломъ несвѣ́домое та́инство: Тобо́ю, Богоро́дице, су́щимъ на земли́ яви́ся, Бо́гъ въ несли́тномъ соедине́ніи воплоща́емь, и кре́стъ во́лею на́съ ра́ди воспріи́мъ, и́мже воскреси́въ первозда́ннаго, спасе́ отъ сме́рти ду́ши на́ша.]


НА УТРЕНИ,
На Бо́гъ Госпо́дь: Тропа́рь свято́му, два́жды. Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ.

По 1-мъ стихосло́віи сѣда́ленъ, гла́съ 8:

Идольскія ле́сти низложи́въ, Спа́совы стра́сти жела́я, Ипа́тіе сла́вне, яви́ся мíрови съ небесе́, всѣ́мъ источа́я чудеса́, язы́комъ бы́сть, блаже́нне, учи́тель, тѣ́мъ твою́ па́мять досто́йно сла́вимъ, пѣ́сньми хва́ляще, тебе́ ублажа́емъ, святи́телю Ипа́тіе, моли́ Христа́ Бо́га грѣхо́въ оставле́ніе дарова́ти чту́щимъ любо́вію святу́ю па́мять твою́. [Два́жды.]

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ:

Тебе́ имѣ́ю Засту́пницу, Пречи́стая, не убою́ся николи́же отъ вра́гъ на мя́ воста́нія, я́ко Бо́га ро́ждши ми́лостинаго, покры́й мя́ ми́лостію Си́, и́бо къ Твоему́ заступле́нію при́сно прибѣга́ю.

По 2-мъ стихосло́віи сѣда́ленъ, гла́съ 4. Подо́бенъ: Яви́ся дне́сь.

Возсія́въ, я́коже со́лнцу заря́, и блиста́еши, преподо́бне, всему́ мíру свѣ́тло уче́ніи твои́ми, богогла́се Ипа́тіе, свѣтоно́сне, му́ченикомъ похвало́. [Два́жды.]

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ:

Пречи́стѣи ру́цѣ Твои́, Дѣ́во Ма́ти, просте́рши, покры́й упова́ющія на Тя́ и Сы́ну Твоему́ зову́щія: всѣ́мъ пода́ждь, Христе́, ми́лости Твоя́.

По Хвали́те и́мя Госпо́дне.., припѣ́въ:

Велича́емъ тя́, священному́чениче Ипа́тіе, и чте́мъ святу́ю па́мять твою́, ты́ бо мо́лиши за на́съ Христа́ Бо́га на́шего.

Псало́мъ [избра́нный]: Услы́шите сія́, вси́ язы́цы...

По поліелео́сѣ сѣда́ленъ, гла́съ 8:

Прему́дрости небе́снѣй научи́вся и словесы́ Боже́ственными украси́вся, я́ко дви́жимыя гу́сли небе́сныхъ пѣ́сней бряца́я, обличи́лъ еси́ беззако́нныхъ царе́й нече́стіе, Арія же досто́йно посрами́лъ еси́, тѣ́мъ пѣ́сньми воспѣва́емъ тя́, сія́еши бо чудесы́, священному́чениче Ипа́тіе, моли́ Христа́ Бо́га грѣхо́въ оставле́ніе дарова́ти, чту́щимъ любо́вію святу́ю па́мять твою́. [Два́жды.]

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ:

Мíру Цари́це, Царя́ роди́ Христа́ Бо́га, Еди́наго Милосе́рда, моля́щися непреста́й отъ грѣ́хъ и напа́стей изба́витися пою́щимъ Ти́: ра́дуйся, Ма́ти Бо́жія Пречи́стая, человѣ́комъ спасе́ніе и огражде́ніе.

Степе́нна, 1-й антифо́нъ 4-го гла́са. Проки́менъ, [гла́съ 4]: Честна́ предъ Го́сподемъ* сме́рть преподо́бныхъ Его́. Сти́хъ: Что́ возда́мъ Го́сподеви о всѣ́хъ, я́же воздаде́ ми́? Ева́нгеліе отъ Луки́, зача́ло 67.

По 50-мъ псалмѣ́ стихи́ра, гла́съ 6:

Человѣ́че Бо́жій, [вѣ́рный ра́бе, слуго́ Госпо́день, му́жу жела́ній, сосу́де избра́нный, сто́лпе и утвержде́ніе Це́ркви, Ца́рствію наслѣ́дниче, не премолчи́, вопія́ за ны́ ко Го́споду].

Кано́нъ, его́же краегране́сіе: Сла́внаго Ипа́тія пѣ́сньми вѣнча́ю. Творе́ніе ки́ръ Іо́сифа. Гла́съ 4. [1]

Пѣ́снь 1.

Ирмо́съ: Триста́ты крѣ́пкія, Рожде́йся отъ Дѣ́вы, безстра́стія во глубинѣ́, души́ трича́стное потопи́, молю́ся, да Тебѣ́, я́ко въ тимпа́нѣ, во умерщвле́ніи тѣлесе́ побѣ́дное воспою́ пѣ́ніе.

Боже́ственнаго страда́льца, му́драго святи́теля, чуде́съ исто́чника, па́стыря до́браго, Це́ркве утвержде́ніе пѣ́сньми велегла́сно я́ко свѣти́льника всемíрнаго вси́ восхва́лимъ, ра́дующеся.

Боже́ственная рѣка́, наводни́вшая, преблаже́нне, чи́стую твою́ ду́шу, источи́ на́мъ пречи́сты во́ды, всему́дре, мно́гихъ чуде́съ, то́ки изсуша́ющія му́тныхъ страсте́й, Ипа́тіе.

Умертви́въ плотскíя сла́сти воздержа́ніемъ, жи́знь и́стинную — Христа́, на́съ ра́ди уме́рша, Ипа́тіе, имѣ́лъ еси́, вну́трь въ души́ твое́й живу́ща и вся́ твоя́ къ Нему́ ше́ствія направля́юща.

Се́рдце и ду́шу Тро́ицы содѣ́лалъ еси́ нескве́рненъ хра́мъ, хра́мы же свяще́нныя Го́споду въ хвалу́, преподо́бне священному́чениче, созда́лъ еси́, спаси́теленъ бы́въ прави́тель ста́ду твоему́.

Богоро́диченъ: Спа́са и Бо́га отъ чи́стыхъ Твои́хъ крове́й воплоти́ла еси́, Чи́стая, показа́вшаго на́мъ му́драго святи́теля Своего́, Пречи́стая, спаси́тельна и те́пла засту́пника, чу́днаго вои́стинну Ипа́тія.

Пѣ́снь 3.

Ирмо́съ: Не му́дростію, и си́лою, и бога́тствомъ хва́лимся, но Тобо́ю, Отчею ѵпоста́сною Му́дростію, Христе́: нѣ́сть бо свя́тъ, па́че Тебе́, Человѣколю́бче.

Всѣ́мъ се́рдцемъ ко исто́чнику до́брыхъ отлучи́лся еси́ и отту́ду свѣ́тло богатѣ́йшими сія́я, о́тче свяще́нне, Боже́ственными свѣтлостьми́.

Зако́ны Боже́ственными огражде́нъ, беззако́нныхъ собо́рище си́лою, о́тче, Боже́ственною истреби́лъ еси́ ересе́й, спаса́я ста́до твое́, о́тче Ипа́тіе.

Отъ вы́шнія пресвѣ́тлыя свѣщи́ Ду́ха просвѣща́емь, му́дре, но́щію преходя́щимъ свѣщи́ тя́ яви́ша, отъ воды́ озаря́юще.

Отце́въ боже́ственныхъ ли́къ соисполня́я блаже́нный, его́же собра́ Христо́съ, Собо́ра Пе́рваго, блаже́нне, яви́лся еси́, сдавля́я пребезу́мнаго Арія.

Богоро́диченъ: Изба́ви мя́ вся́каго прило́га сопроти́внаго зміина́, Ма́ти Дѣ́во Чи́стая, и се́рдце мое́ просвѣти́, вѣ́рою Тя́ сла́вящаго, Всенепоро́чную.

Сѣда́ленъ, гла́съ 1. Подо́бенъ: Ка́мени запеча́тану.

Возсія́лъ еси́ въ мíрѣ, святи́телю Ипа́тіе, чудесы́ просвѣща́я вѣ́рно приходя́щія къ тебѣ́; пострада́въ же кро́вію, му́дре, мно́жае присво́ился еси́ Христу́ и лику́еши со а́нгелы на небесѣ́хъ, о на́съ моля́ся. Сла́ва укрѣ́пльшему тя́ Бо́гу, сла́ва Вѣнча́вшему тя́, сла́ва Дѣ́ющему тобо́ю всѣ́мъ исцѣле́нія. [Два́жды.]

Слава, и нынѣ, богородиченъ:

Ру́цѣ Твои́ боже́ственніи, и́миже Созда́теля понесла́ еси́, Дѣ́во Пресвята́я, вопло́щшагося благосты́нею, просте́рши, умоли́ Его́ изба́вити ны́ отъ искуше́ній, и страсте́й, и бѣ́дъ, хва́ляшія Тя́ любо́вію и вопію́щія: сла́ва Все́льшемуся въ Тя́, сла́ва Проше́дшему изъ Тебе́, сла́ва Изба́вльшему на́съ рождество́мъ Твои́мъ.

Пѣ́снь 4.

Ирмо́съ: Сѣдя́й въ сла́вѣ на Престо́лѣ Божества́, во о́блацѣ ле́гцѣ пріи́де Іису́съ Пребоже́ственный нетлѣ́нною дла́нію и спасе́ зову́щія: сла́ва, Христе́, си́лѣ Твое́й.

Неле́стно сло́во и уче́ніе и́скренно соблюда́я, проповѣ́далъ еси́ Сло́во, Отцу́ Соприсносу́щно, аріому́дренную пре́лесть побѣди́въ, священному́чениче, чудотво́рче досточу́дне.

Горча́йшія отъ го́ръ теку́щія во́ды зна́меніемъ то́кмо цѣльбоно́сны показа́лъ еси́, во́ду жи́ву стяжа́въ въ се́рдцы твое́мъ, въ вѣ́чную, о́тче, жи́знь теку́щую.

Свяще́нствовавъ преподо́бно и зако́ннѣ пострада́въ, свяще́нство показа́лъ еси́ свѣ́тльшее кровьми́, излія́нными за любо́вь истощи́вшаго Кро́вь честну́ю за человѣ́ческое избавле́ніе.

Не укоснѣ́вши благода́ть на тебѣ́, чудеса́ содѣва́ющи, де́мономъ го́рькимъ предаде́ го́рько и безбо́жно умертви́вшія тя́, всеблаже́нне му́чениче Христо́въ свяще́ннѣйшій.

Богоро́диченъ: Дарова́ній Твои́хъ струи́, и исто́чницы исцѣле́ній, и Боже́ственнаго бога́тства раздая́нія подава́ются отъ живонача́льныя дла́ни, Богоневѣ́сто, ро́ждшагося отъ Твоея́ утро́бы Вседержи́теля.

Пѣ́снь 5.

Ирмо́съ: Ужасо́шася вся́ческая о Боже́ственнѣй сла́вѣ Твое́й, Ты́ бо, Неискусобра́чная Дѣ́во, имѣ́ла еси́ во утро́бѣ надъ всѣ́ми Бо́га и родила́ еси́ Безлѣ́тнаго Сы́на, всѣ́мъ воспѣва́ющимъ Тя́ ми́ръ подава́ющая.

Ума́ превосхо́дитъ твоея́ благода́ти постиже́ніе, язы́къ изрещи́ не мо́жетъ твои́хъ чуде́съ безмѣ́рныя пучи́ны, му́чениче, святи́телю и па́стырю, га́нгряномъ удобре́ніе и свѣти́льниче всея́ тва́ри.

Уби́лъ еси́ змíя, огню́ препосла́въ, показа́лъ еси́ въ тебѣ́ Боже́ственную благода́ть, богатѣ́йше все́льшуюся и тя́ предъ царе́мъ и всѣ́ми просла́вльшую людьми́, свяще́ннѣйше.

Печа́ть и храни́теля сокро́вищу вообрази́, о́тче, ца́рь твою́ ико́ну, се́ю почита́я тя́ и я́вѣ провозвѣща́я, я́ко приноси́мая че́сть на первообра́зное прехо́дитъ, Ипа́тіе.

Вельми́ подвиза́ся, вельми́ и просла́вися, чудеса́ соверша́я священнообра́зно, неду́ги отгоня́, прогоня́я де́моны, упражня́я си́хъ навѣ́ты, побѣжда́я ересе́й губи́тельное зломы́сліе.

Богоро́диченъ: Му́дрость родила́ еси́ Бо́жію Ѵпоста́сную, Пречи́стая Дѣ́во Богоро́дице, святы́я всему́дры показа́вшую, тѣ́мже зло́бы мудреца́ паде́ шата́ніе и лю́тая злоухищре́нія.

Пѣ́снь 6.

Ирмо́съ: Пожру́ Ти со гла́сомъ хвале́нія, Го́споди, Це́рковь вопіе́тъ Ти́, отъ бѣсо́вскія кро́ве очи́щшися, ра́ди ми́лости отъ ре́бръ Твои́хъ исте́кшею кро́вію.

Возше́лъ еси́ на высоту́ добродѣ́телей, Ипа́тіе, и прибли́жился еси́, блаже́нне, къ чистѣ́йшему исто́чнику Боже́ственныхъ дарова́ній, и чуде́съ пучи́ну источи́лъ еси́.

Вѣне́цъ тебѣ́ ка́меней мета́нія бы́ша и къ небе́снѣй высотѣ́ и степе́ни, о́тче, и лѣ́ствица, е́юже возше́дъ, и Бо́гу присво́ился еси́ яснѣ́йше.

Исцѣле́нія твоя́ ра́ка источа́етъ при́сно, благослове́ніе же, о́тче, честны́я твоея́ пе́рсти пріе́млемо, извѣ́стно, я́ко пра́хъ, истнѣва́етъ зло́бу.

Зако́ннѣ пострада́въ и я́ко му́ченикъ почествова́лся еси́, во глубоча́йшей же ста́рости къ твои́мъ преше́лъ еси́, ра́дуяся, отце́мъ и вѣне́цъ твои́хъ трудо́въ прія́лъ еси́ отъ Христа́ досто́йно.

Богоро́диченъ: О, чудесе́, всѣ́хъ чуде́съ новѣ́йшаго! Яко Дѣ́ва во утро́бѣ вся́ческая Содержа́щаго, неискусому́жно заче́нши, не тѣсновмѣсти́.

Конда́къ, гла́съ 2. Подо́бенъ: Архистрати́зи.

Ри́мскому оте́честву свѣти́льникъ, Богоза́рными луча́ми концы́ свѣтя́, ны́нѣ просвѣти́ твое́ пра́зднество пою́щія, Ипа́тіе, прося́ свы́ше ми́ра и грѣхо́въ оставле́нія, моли́твами защити́ ны, Ипа́тіе многострада́льне.

Икосъ:

Уясни́въ у́мъ тво́й, му́чениче, а́ки со́лнце, му́дре про́йде всю́ вселе́нную, заря́ми Боже́ственными освяща́я, и разгна́ ерети́ческій мра́къ, Си́монова же волшебства́ отме́ща и ле́сть прогна́ бѣсо́вскую, свя́те, исполня́я оста́нки Петра́ и Па́вла. Съ ни́ми же сподо́бися прія́ти благода́ть духо́вную, е́йже и на́съ сподо́би, пою́щія тя́, Ипа́тіе многострада́льне.

Пѣ́снь 7.

Ирмо́съ: Спасы́й во огни́ авраа́мскія Твоя́ о́троки и халде́и уби́въ, я́же Пра́вда пра́ведно уловля́ше, препѣ́тый Го́споди, Бо́же оте́цъ на́шихъ, благослове́нъ еси́.

Уста́ ника́коже на тя́ отве́рзе по́лзаяй змíй, раболѣ́пно же на о́гнь идя́ше, повину́яся, приснопа́мятне, стра́шному повелѣ́нію твоему́, оте́цъ на́шихъ, — вопію́щу, — Бо́же, благослове́нъ еси́.

Крове́й проли́тіемъ, е́же отъ сле́зъ совоку́пль, еди́но отъ обою́ пи́во, му́дре, соверши́лъ еси́, тебѣ́ помина́ему пи́щному, досточу́дне, пото́ку во вѣ́ки, му́ченикомъ похвало́.

Во цвѣ́тникъ честны́хъ болѣ́зней твои́хъ входя́ще, блаже́нне, благоуха́емъ ду́шу, благово́ніе тя́ Христо́во вѣ́дуще, и вопіе́мъ, Ипа́тіе: препѣ́тый Го́споди, Бо́же оте́цъ на́шихъ, благослове́нъ еси́.

Богоро́диченъ: Неискусобра́нная Чи́стая, безъ сѣ́мене заче́ншая Отцу́ Единосу́щнаго и ро́ждшая пло́тію, Богоневѣ́сто, отъ святы́хъ крове́й Твои́хъ, моля́щи ны́нѣ не преста́й спасти́ вся́.

Пѣ́снь 8.

Ирмо́съ: Отроки благочести́выя въ пещи́ Рождество́ Богоро́дичо спасло́ е́сть, тогда́ у́бо образу́емое, ны́нѣ же дѣ́йствуемое, вселе́нную всю́ воздвиза́етъ пѣ́ти Тебѣ́: Го́спода по́йте дѣла́ и превозноси́те Его́ во вся́ вѣ́ки.

Гла́съ тво́й, свѣ́ту сраствори́вся и Боже́ственными осія́нъ свѣтлостьми́, тму́ ересе́й, всему́дре, разори́ и ко дню́ напра́ви правосла́вія лю́ди, вопію́щія: Го́спода по́йте, дѣла́, и превозноси́те Его́ во вся́ вѣ́ки.

Краснѣ́йшій, я́ко тро́сть, я́влься, язы́къ тво́й, всему́дре, написа́ зако́нъ благода́тію, вся́ на дска́хъ ве́тхія погла́ждши о́бразы, Ипа́тіе, тѣ́мже тя́ я́ко му́дра кни́жника пѣсносло́вимъ во вся́ вѣ́ки.

Сто́лпъ о́гненъ боже́ственный и къ высотѣ́ небе́снѣй взе́млемь, забра́ло непрекло́нное, стѣна́ неразори́ма, Це́ркве утвержде́ніе, святи́телей степе́нь, му́чениковъ кра́сная лѣ́пота, чудоно́сный Ипа́тій да почте́нъ бу́детъ.

Ви́дѣти сподо́бился еси́, Его́же жела́лъ еси́, разрѣ́шшимся и́стины въявле́ніемъ: еще́ бо и те́плѣй кро́ви ка́плющи, къ жела́нію послѣ́днему, му́чениче, восте́клъ еси́, съ му́ченическими и преподо́бныхъ ли́ки боже́ственными лику́я во вся́ вѣ́ки.

Богоро́диченъ: Мно́гими содержи́маго бѣда́ми и молво́ю грѣха́ бѣ́дствуемаго, къ безво́лненному стремле́нію тишины́ мя́ Ду́ха, Богороди́тельнице Чи́стая, Влады́чице, ны́нѣ наста́ви, приста́нище бо еси́ христіа́нъ, тѣ́мже Тя́ пое́мъ во вся́ вѣ́ки.

Пѣ́снь 9.

Ирмо́съ: Ева у́бо неду́гомъ преслуша́нія кля́тву всели́ла е́сть, Ты́ же, Дѣ́во Богоро́дице, прозябе́ніемъ чревоноше́нія мíрови благослове́ніе процвѣла́ еси́. Тѣ́мъ Тя́ вси́ велича́емъ.

Яко ши́покъ, я́ко кри́нъ свяще́нный сладково́ненъ, святи́телю, я́ко кипари́съ, я́ко мѵ́ро Боже́ственно и благово́нно, ра́ка твоя́ благово́нствуетъ чудесы́, злосмра́дныя неду́ги отгоня́щи, священному́чениче всече́стне.

Собесѣ́дникъ яви́лся еси́ проро́ковъ, му́чениковъ же свяще́нныхъ, кро́вію уже́ до́брѣ сконча́вшихся, святы́хъ и преподо́бныхъ равностоя́теленъ и всѣ́хъ пра́ведныхъ соприча́стникъ, су́щихъ отъ вѣ́ка, досточу́дне.

Па́мять твоя́ дне́сь на́мъ возсія́ свѣтлѣ́йши со́лнца, свѣ́томъ невеще́ственнымъ сердца́ на́ша просвѣща́ющая, вѣ́рою тя́ въ не́й блажа́щихъ, Ипа́тіе, и моле́бно восхваля́ющихъ тя́.

Свѣ́томъ твои́мъ озари́ на́ша, Ипа́тіе, помышле́нія, соверша́ющихъ твою́ па́мять боже́ственную и свѣтоно́сную, и изба́ви огня́, и му́ки, и вся́каго искуше́нія мольба́ми твои́ми благоче́стно тя́ блажа́щія.

Богоро́диченъ: Возвы́си благода́ть Твою́, Чи́стая, возвели́чи мольбу́ и приведи́ чи́ны а́нгельскія Влады́цѣ, апо́столъ же и проро́къ ли́ки и вся́ пра́ведники съ му́ченики, я́ко да спасе́мся, чту́щіи Тя́.

Свѣтиленъ:

Удиви́ся вся́къ ра́зумъ подвиго́мъ страда́нія твоего́, блаже́нне, ты́ бо въ пло́ти сы́й, я́ко безпло́тенъ, многоразли́чныя му́ки терпя́ Христа́ ра́ди, царя́ нече́стіе обличи́лъ еси́, сего́ ра́ди хвала́ми тя́ воспѣва́емъ. [Два́жды.]

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ:

Живо́тнаго сада́ Отрасль многопло́дна процвѣте́ на́мъ, и Хода́тай небе́снаго весе́лія изъ чре́ва Твоего́, Пречи́стая, изсуша́ющаго сады́ безбо́жія изъ ко́рене, Богоневѣ́сто.

На хвали́техъ стихи́ры [на 4], гла́съ 1. Подо́бенъ: Прехва́льніи.

Яко дре́во плодови́то, му́дре,* во дво́рѣхъ Бо́га на́шего* насажде́нъ, Ипа́тіе,* и вся́ насади́лъ еси́ ду́ши Боже́ственными плоды́* по́двигъ твои́хъ.* И ны́нѣ къ Бо́гу отше́лъ еси́,* тѣ́мъ моли́ся дарова́ти душа́мъ на́шимъ* ми́ръ и ве́лію ми́лость. [Два́жды.]

До́брѣ воздѣ́лавъ, му́дре,* да́нный ти́ тала́нтъ,* и въ ра́дость вше́лъ еси́ Го́спода твоего́,* и ны́нѣ свѣ́та наслажда́ешися,* и, ра́дости присносу́щія исполня́яся,* моли́ся дарова́ти душа́мъ на́шимъ* ми́ръ и ве́лію ми́лость.

Муче́нія кро́вію* оде́жду свяще́нства твоего́, му́чениче,* свѣ́тло украси́лъ еси́,* и въ небе́сную Це́рковь сведе́нъ бы́сть,* и, со а́нгелы всегда́ Христу́ Бо́гу* предстоя́, му́дре,* Его́же и ны́нѣ моли́* дарова́ти душа́мъ на́шимъ* ми́ръ и ве́лію ми́лость.

Сла́ва, гла́съ 6:

Благíй ра́бе, вѣ́рнѣ, и дѣ́лателю виногра́да Христо́ва, ты́ тяготу́ дневну́ю поне́слъ еси́, ты́ да́ннаго ти́ тала́нта испра́вилъ еси́, вни́ди въ ра́дость Го́спода твоего́, Ипа́тіе, и проти́ву труду́ твоему́ мзду́ прія́лъ еси́, тѣ́мъ небеса́ со а́нгелы ра́дуются на па́мять твою́, съ ни́ми же и мы́, просвѣ́щшеся чудесы́ твои́ми, пра́зднество твое́ сотворя́юще, мо́лимъ тя́, глаго́люще: ра́дуйся, чудотво́рче Ипа́тіе, отъ кро́ве твоея́ источа́яй быстрины́ [2] спасе́нія Боже́ственнаго уче́нія, и обрѣ́теся еретико́мъ стра́шенъ, и духо́мъ прогони́тель, тѣ́мъ предстоя́ со а́нгелы у престо́ла, блаже́нне, моли́ся Христу́ Бо́гу о душа́хъ на́шихъ.

И ны́нѣ, богоро́диченъ:

Никто́же притека́яй [къ Тебѣ́ посра́мленъ отъ Тебе́ исхо́дитъ, Пречи́стая Богоро́дице Дѣ́во, но про́ситъ благода́ти и пріе́млетъ дарова́ніе къ поле́зному проше́нію].

Славосло́віе вели́кое, [ектеніи́] и отпу́стъ.НА ЛИТУРГІИ,

Блаже́нна, пѣ́снь 3-я и 6-я. Проки́менъ, [гла́съ 7]: Честна́ предъ Го́сподемъ сме́рть преподо́бныхъ Его́. Сти́хъ: Что́ возда́мъ Го́сподеви [о всѣ́хъ, я́же воздаде́ ми́?] Апо́столъ ко Евре́омъ, зача́ло 311, отъ полу́: Бра́тіе, не о себѣ́ кто́... Аллилу́ія, гла́съ 2: Свяще́нницы Твои́ облеку́тся въ пра́вду, и преподо́бніи Твои́ возра́дуются. [Сти́хъ: Уста́ моя́ возглаго́лютъ прему́дрость, и поуче́ніе се́рдца моего́ ра́зумъ]. Ева́нгеліе отъ Іоа́нна, зача́ло 36: Рече́ Госпо́дь Свои́мъ ученико́мъ: Азъ е́смь две́рь... Прича́стенъ: Въ па́мять вѣ́чную [бу́детъ пра́ведникъ, отъ слу́ха зла́ не убои́тся].

Примѣчанія:
[1] Канонъ и сѣдаленъ по 3-й пѣсни свѣрены съ изданіемъ: Минíа, мѣ́сяцъ Ма́ртъ. Кíевъ, 1893, л. 171-174.
[2] Быстрины — потоки.

Источникъ: Кни́ги, съ Бо́гомъ святы́мъ, Мине́и, три́ мѣ́сяцы: Септе́мврій, Окто́врій и Ное́мврій. — М.: Въ Ца́рской тѵпогра́фіи, 1666. — Л. 374 об. – 377 об.

/ Къ оглавленію раздѣла /


Наверхъ / Къ титульной страницѣ

0