Собраніе богослужебныхъ текстовъ Православной Церкви

Русскiй Порталъ- Церковный календарь- Русская Библія- Осанна- Святоотеческое наслѣдіе- Наслѣдіе Святой Руси- Слово пастыря- Литературное наслѣдіе- Новости

Осанна
-
Гостевая книга
-
Новости
-
Написать письмо
-
Поискъ
-
Литургика
-
Канонизація святыхъ
-
Ирмологій

Домашняя молитва

Каноны
-
Акаѳисты
-
Псалтирь Божіей Матери

Евхологій

Служебникъ
-
Требникъ

Слѣдованная Псалтирь

Псалтирь
-
Канонникъ
-
Часословъ
-
Мѣсяцесловъ

Тріодь

Постная
-
Цвѣтная

Минеи

Минея Общая
-
Минеи Богослужебныя
-
Архивъ

Октоихъ

Съ 1-го по 4-й гласъ
-
Съ 5-го по 8-й гласъ

Церк.-учит. литература

«Златоустъ»

Греч. и древнерус. тексты

Греч. литург. тексты
-
Древнерус. литург. тексты

Календарь на Вашемъ сайтѣ

Ссылка для установки

Православный календарь

Новости сайтаСегодня - среда, 19 iюня 2019 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 19.
Если вы нашли ошибку на странице, выделите ее мышкой и щелкните по этой ссылке, или нажмите Ctrl+Alt+E

ЦЕРКОВНО-БОГОСЛУЖЕБНЫЯ КНИГИ

МИНЕИ БОГОСЛУЖЕБНЫЯ (СЕНТЯБРЬ-АВГУСТЪ).

Мѣ́сяца Ное́мврія въ 14-й де́нь.
Свята́го и всехва́льнаго апо́стола Фили́ппа.

НА ВЕЧЕРНИ,
Блаже́нъ му́жъ.., 1-й антифо́нъ. На Го́споди воззва́хъ: стихи́ры апо́стола, на 8. Гла́съ 6. Подо́бенъ: Все́ отло́жше.

Боже́ственными восхожде́ніи* всегда́ науча́емь,* я́ко Моисе́й пе́рвѣе,* Бо́га ви́дѣти возжелѣ́лъ еси́* и мы́сленно ви́дѣлъ еси́ Того́ о́бразъ,* пріе́мь къ подо́бію,* Отца́ бо ско́рое увѣ́дѣніе* Сы́нъ и указа́ніе,* Сы́на же и Роди́теля* Еди́но Существо́ зна́ется* и отъ всѣ́хъ то́ждество возно́сится че́стно,* и ца́рство, и си́ла, сла́ва, и поклоне́ніе. [Три́жды.]

Орга́нъ, бряца́я* Боже́ственными вдохнове́ньми* и сказа́ніи Свята́го Ду́ха, бы́лъ еси́* и, премíрное пѣснопоя́* въ мíрѣ Спа́сово Ева́нгеліе* о́гненнымъ язы́комъ твои́мъ,* всю́ бо ле́сть попали́лъ еси́,* я́ко ве́щь удобосожига́ему* и я́ко траву́ земну́ю увяда́ему:* су́щаго же надъ всѣ́ми Влады́ку и Го́спода Христа́* вселе́ннѣй проповѣ́далъ еси́,* Фили́ппе богови́дче. [Два́жды.]

Сла́ва, гла́съ 6. Византíево:

Вели́каго, Фили́ппе, Свѣ́та блиста́ніи разже́гся, всемíрный возсія́лъ еси́ свѣти́льникъ, Отца́ же свѣ́товъ, въ Сы́нѣ взыска́въ, обрѣ́лъ еси́: во свѣ́тѣ бо свѣ́тъ обрѣта́ется. Ибо то́й печа́ть равнообра́зна, явля́я началообра́зное. Его́же, апо́столе, моли́ запеча́тствованнымъ Боже́ственною спасти́ся Кро́вію.

И ны́нѣ, богоро́диченъ:

Кто́ Тебѣ́ не ублажи́тъ, [Пресвята́я Дѣ́во? Кто́ ли не воспое́тъ Твоего́ Пречи́стаго Рождества́? Безлѣ́тно бо отъ Отца́ возсія́вый Сы́нъ Единоро́дный, То́йже отъ Тебе́, Чи́стыя, про́йде, неизрече́нно вопло́щся: естество́мъ Бо́гъ Сы́й и естество́мъ бы́въ Человѣ́къ на́съ ра́ди; не во двою́ лицу́ раздѣля́емый, но во двою́ естеству́ несли́тно познава́емый. Того́ моли́, Чи́стая Всеблаже́нная, поми́ловатися душа́мъ на́шимъ].

Вхо́дъ. Проки́менъ дне́. И чте́нія три́.

Собо́рнаго посла́нія Петро́ва чте́ніе. [Зача́ло 58.]

Пе́тръ, апо́столъ Іису́съ Христо́въ, избра́ннымъ прише́льцемъ разсѣ́янія, По́нта, Галатíи, Каппадокíи, Асíи и Виѳинíи, по прозрѣ́нію Бо́га Отца́ во святы́ню Ду́ха, въ послуша́ніе и кропле́ніе Кро́ве Іису́съ Христо́вы, благода́ть ва́мъ и ми́ръ да умно́жится. Благослове́нъ Бо́гъ и Оте́цъ Го́спода на́шего Іису́съ Христа́, Иже по мно́зѣй Свое́й ми́лости порожде́й на́съ во упова́ніе жи́во воскресе́ніемъ Іису́съ Христо́вымъ отъ ме́ртвыхъ, въ наслѣ́діе нетлѣ́нно, и нескве́рно, и неувяда́емо, соблюде́но на небесѣ́хъ ва́съ ра́ди, и́же си́лою Бо́жіею соблюде́ни вѣ́рою во спасе́ніе гото́вое яви́тися во вре́мя послѣ́днее. О не́мже ра́дуйтеся, ма́ло ны́нѣ, а́ще лѣ́по е́сть, приско́рбни бы́вше въ разли́чныхъ напа́стехъ, да искуше́ніе ва́шея вѣ́ры многочестнѣ́йше зла́та ги́бнуща, огне́мъ же искуше́на, обря́щется въ похвалу́, и че́сть, и сла́ву во открове́ніи Іису́съ Христо́вѣ. Его́же не ви́дѣвше, лю́бите, и на Него́же ны́нѣ не зря́ще, вѣ́рующе же, ра́дуетеся ра́достію неизглаго́ланною и просла́вленною, пріе́млюще кончи́ну вѣ́рѣ ва́шей спасе́ніе душа́мъ. О Не́мже спасе́ніи взыска́ша и испыта́ша проро́цы, и́же о ва́шей благода́ти прореко́ша, испыта́юще, въ каково́ или́ въ ко́е вре́мя явля́ше въ ни́хъ Ду́хъ Христо́въ, пре́жде свидѣ́тельствуя о Христо́вѣхъ страсте́хъ, я́же по си́хъ сла́вахъ, и́мже откры́ся, я́ко не и́мъ самѣ́мъ, но на́мъ служа́ху сія́, я́же ны́нѣ возвѣсти́шася ва́мъ, благовѣствова́вшими ва́мъ Ду́хомъ Святы́мъ, по́сланнымъ съ небесе́, въ ня́же жела́ютъ а́нгели прини́кнути. Тѣ́мже, возлю́бленніи, препоя́савше чре́сла помышле́нія ва́шего, трезвя́щеся, соверше́ннѣ упова́йте на приноси́мую ва́мъ благода́ть открове́ніемъ Іису́съ Христо́вымъ. Яко ча́да послуша́нія, не преобразу́ющеся пе́рвыми невѣ́дѣнія ва́шего похотѣ́ніи, но по зва́вшему вы́ Свято́му и са́ми свя́ти во все́мъ житіи́ бу́дите. Зане́ пи́сано е́сть: свя́ти бу́дите, я́ко Азъ Свя́тъ е́смь. И а́ще Отца́ называ́ете, нелицемѣ́рно судя́ща кому́ждо по дѣ́лу, со стра́хомъ житія́ ва́шего вре́мя жи́тельствуйте, вѣ́дяще, я́ко не истлѣ́ннымъ сребро́мъ или́ зла́томъ изба́вистеся отъ су́етнаго ва́шего житія́, отцы́ пре́даннаго, но честно́ю кро́вію я́ко Агнца Непоро́чна и Пречи́ста Христа́, предувѣ́дѣнаго у́бо пре́жде сложе́нія мíра, я́вльшася же въ послѣ́дняя лѣ́та ва́съ ра́ди. Иже Его́ ра́ди вѣ́руете въ Бо́га, воздви́гшаго Его́ изъ ме́ртвыхъ и сла́ву Ему́ да́вша, я́ко да вѣ́ра ва́ша и упова́ніе бу́детъ на Бо́га. Ду́ши ва́ша очи́стивше въ послуша́ніе и́стины ду́хомъ, въ братолю́біе нелицемѣ́рно, отъ чи́ста се́рдца дру́гъ дру́га люби́те прилѣ́жно, порожде́ни не отъ сѣ́мене истлѣ́нна, но неистлѣ́нна, сло́вомъ Жива́го Бо́га и пребыва́юща во вѣ́ки. Зане́ вся́ка пло́ть, я́ко трава́, и вся́ка сла́ва человѣ́ча, я́ко цвѣ́тъ тра́вный. Изсше трава́, и цвѣ́тъ ея́ отпаде́, глаго́лъ же Госпо́день пребыва́етъ во вѣ́ки, се́ же е́сть глаго́лъ благовѣствова́нный въ ва́съ. Отло́жше у́бо вся́ку зло́бу, и вся́ку ле́сть, и лицемѣ́ріе, и за́висть, и вся́ клеветы́, я́ко новорожде́ни младе́нцы, слове́сное и неле́стное млеко́ возлюби́те, я́ко да о не́мъ возрасте́те во спасе́ніе. Поне́же вкуси́сте, я́ко бла́гъ Госпо́дь. Къ Нему́же приходя́ще, Ка́меню Жи́ву, отъ человѣ́къ у́бо уничиже́ну, отъ Бо́га же избра́нну, че́стну, и са́ми, я́ко ка́меніе жи́во, зижди́теся въ хра́мъ духо́венъ, святи́тельство свя́то, возноси́ти же́ртвы духо́вны, благопрія́тны Бо́гови Іису́съ Христо́мъ. Зане́ пи́сано е́сть въ Писа́ніи: се́ полага́ю въ Сіо́нѣ Ка́мень Краеуго́ленъ, избра́нъ, че́стенъ, и вѣ́руяй въ Онь, не постыди́тся.

Собо́рнаго посла́нія Петро́ва чте́ніе. [Зача́ло 59.]

Возлю́бленніи, Христо́съ пострада́ по на́съ, на́мъ оста́вль о́бразъ, да послѣ́дуемъ стопа́мъ Его́. Иже грѣха́ не сотвори́, ни обрѣ́теся ле́сть во устѣ́хъ Его́, Иже укаря́емь, проти́ву не укаря́ше, стражда́, не преща́ше, предая́ше же судя́щему пра́ведно. Иже грѣхи́ на́ша са́мъ вознесе́ на тѣ́лѣ Свое́мъ на дре́во, да, отъ грѣ́хъ избы́вше, пра́вдою поживе́мъ, Его́же я́звою исцѣлѣ́сте. Бѣ́сте бо, я́ко о́вцы заблу́ждшія, не иму́ще па́стыря, но возврати́стеся ны́нѣ къ Па́стырю и Посѣти́телю ду́шъ ва́шихъ. Та́кожде же и жены́, повину́ющеся свои́мъ муже́мъ, да и а́ще нѣ́цыи не повину́ются сло́ву, же́нскимъ житіе́мъ безъ сло́ва плѣне́ни бу́дутъ, ви́дѣвше е́же со стра́хомъ чи́сто житіе́ ва́ше. Имже да бу́детъ не внѣ́шняя плете́нія вла́съ, и обложе́нія зла́та, или́ одѣя́нія ри́зъ лѣ́пота, но потае́нный се́рдца человѣ́къ въ неистлѣ́ніи кро́ткаго и молчали́ваго ду́ха, е́же е́сть предъ Бо́гомъ многоцѣ́нно. Та́ко бо иногда́ и святы́я жены́, упова́ющія на Бо́га, украша́ху себе́, повину́ющеся свои́мъ муже́мъ: я́коже Са́рра послу́шаше Авраа́ма, господи́на того́ зову́щи, ея́же бы́сте ча́да, благотворя́ще и не боя́щеся ни еди́наго стра́ха. Му́жіе, та́кожде вку́пѣ живу́ще съ свои́ми жена́ми по ра́зуму, я́ко немощнѣ́йшему сосу́ду, же́нскому воздаю́ще че́сть, я́ко и снаслѣ́дницы благода́тныя жи́зни, во е́же не прекраща́тися моли́твамъ ва́шимъ. Коне́цъ же — вси́ единому́дрени бу́дите, ми́лостиви, братолю́бцы, милосе́рдни, благоутро́бни, мудролю́бцы, смиреному́дри, не воздаю́ще зла́ за зло́ или́ досажде́нія за досажде́ніе, супроти́вное же благословя́ще, вѣ́дяще, я́ко на се́ зва́ни бы́сте, да благослове́ніе наслѣ́дите.

Собо́рнаго посла́нія Петро́ва чте́ніе. [Зача́ло 61.]

Возлю́бленніи, Христу́ пострада́вшу за ны́ пло́тію, и вы́ въ ту́ же мы́сль вооружи́теся, зане́ пострада́вый пло́тію преста́ отъ грѣха́. Во е́же не ктому́ въ человѣ́ческія по́хоти, но въ во́лю Бо́жію, про́чее во пло́ти жи́ти вре́мя. Довлѣ́етъ бо ва́мъ мимоше́дшее вре́мя житія́, во́лю язы́ческую твори́вшимъ, хо́ждшимъ въ нечистота́хъ, въ по́хотехъ, въ скотоло́жствѣ, въ по́мыслѣхъ, въ пія́нствѣ, въ козлогласова́ніихъ, въ лихоима́ніи и богоме́рзскихъ идолослуже́ніихъ. О не́мже дивя́тся, не сходя́щимся ва́мъ въ то́ же блуда́ разлія́ніе, ху́ляще, и́же воздадя́тъ сло́во гото́ву Су́щему суди́ти живы́мъ и ме́ртвымъ. На се́ бо и ме́ртвымъ благовѣсти́ся, да Су́дъ у́бо пріи́мутъ по человѣ́ку пло́тію, поживу́тъ же по Бо́зѣ Ду́хомъ. Всѣ́мъ же кончи́на прибли́жися, уцѣлому́дритеся у́бо и трезви́теся въ моли́твахъ. Пре́жде же всѣ́хъ дру́гъ ко дру́гу любо́вь прилѣ́жну имѣ́йте, зане́ любо́вь покрыва́етъ мно́жество грѣхо́въ. Страннолю́бцы дру́гъ ко дру́гу безъ ропта́ній. Кíйждо, я́коже прія́тъ дарова́ніе, между́ себе́ си́мъ служа́ще, я́ко до́бріи строи́теліе разли́чныя благода́ти Бо́жія. Аще кто́ глаго́летъ — я́ко словеса́ Бо́жія, а́ще кто́ слу́житъ — я́ко отъ крѣ́пости, ю́же подае́тъ Бо́гъ, да о все́мъ сла́вится Бо́гъ Іису́съ Христо́мъ, Ему́же е́сть сла́ва и держа́ва во вѣ́ки вѣко́въ, ами́нь.

На литíи стихи́ра хра́ма, и апо́стола, гла́съ 4. Подо́бенъ: Яко до́бля.

Тро́стію благода́ти* отъ глубины́ су́етства* человѣ́ки извле́клъ еси́, досточу́дне,* Учи́теля ма́ніемъ* повину́вся, Фили́ппе,* просвѣ́щшаго по всему́ твое́ разумѣ́ніе,* и апо́стола, и че́стна богоглаго́льника,* тя́, всеблаже́нне, показа́вша,* Того́ непостижи́маго Божества́.

Ду́ха сія́ніе на тя́ сни́де* во о́гненнѣ ви́дѣ* и тя́, блаже́нне, Боже́ственное прія́телище содѣ́ла,* ско́ро отгоня́ща безбо́жія мглу́* и мíръ просвѣща́юща* сія́ніемъ всему́дрыхъ твои́хъ слове́съ,* тайноглаго́льниче,* апо́столовъ украше́ніе,* Христо́въ самови́дче, блаже́нне.

Мо́лніями проповѣ́данія* во тмѣ́ сѣдя́щія невѣ́дѣнія,* сла́вне, просвѣти́въ,* показа́лъ еси́ сы́ны* Влады́ки и Бо́га вѣ́ры ра́ди.* Его́же страсте́мъ ревнова́лъ еси́ и сме́рти* и сла́вы бы́лъ еси́ наслѣ́дникъ,* я́ко му́дръ и богоглаго́ливъ,* я́ко учени́къ Истины.

Сла́ва, гла́съ 2:

Оста́вивъ земна́я, послѣ́довалъ еси́ Христу́, и зна́менався дохнове́ніемъ Свята́го Ду́ха, по́сланъ бы́въ отъ Него́ въ язы́ки поги́бшія обраща́ти человѣ́ки во свѣ́тъ богозна́нія, апо́столе Фили́ппе, и, сконча́въ по́двиги боже́ственныя твоея́ стра́сти и му́къ разли́чныхъ, ду́шу твою́ Христу́ пре́далъ еси́. Того́ моли́, всеблаже́нне, дарова́ти на́мъ ве́лію ми́лость.

И ны́нѣ, богоро́диченъ:

Все́ упова́ніе мое́ на Тя́ возлага́ю, Ма́ти Бо́жія, сохрани́ мя подъ кро́вомъ Твои́мъ.

На стихо́внѣ стихи́ры, гла́съ 1. Подо́бенъ: Небе́сныхъ чино́въ.

Небе́сныхъ твои́хъ вѣща́ній изглаше́нія* на земли́, всеблаже́нне, разгласи́шася,* и сію́ испо́лни догма́товъ,* и́миже Сы́на Отцу́ и Ду́ху* богосло́вяще, апо́столе, та́йно,* Единосу́щна сла́вимъ.

Сти́хъ: Во всю́ зе́млю изы́де вѣща́ніе и́хъ* и въ концы́ вселе́нныя глаго́лы и́хъ.

Яко свѣтоно́сца тя́ вси́ апо́столовъ Христо́выхъ* и свѣ́тлаго свѣти́льника честны́я Це́ркве,* Фили́ппе треблаже́нне, иму́ще ны́нѣ,* душа́ми просвѣща́емся* и отъ бѣ́дъ злолю́тыхъ избавля́емся* моли́твами твои́ми, всехва́льне.

Сти́хъ: Небеса́ повѣ́даютъ сла́ву Бо́жію,* творе́ніе же руку́ Его́ возвѣща́етъ тве́рдь.

Кресто́мъ по́двигъ страда́нія сконча́вый,* побѣ́ды вѣнцы́ одѣ́ялся еси́,* Фили́ппе, досто́йнѣ;* съ ни́миже, вше́дъ въ го́рняя ца́рствія,* спредстои́ши, апо́столе, Христу́* и мо́лишися спасти́ся на́мъ.

Сла́ва, гла́съ 2:

Ча́ши арома́тъ въ мíрѣ лани́ты твоя́, му́дре, яви́шася, апо́столе Фили́ппе, почерпа́ющія вѣ́рнымъ пи́во жизнетво́рное. Дѣя́нія бо въ видѣ́нія восхожде́ніе имы́й, Христа́ послѣ́дователь и привѣ́тствователь бы́лъ еси́, непло́дную и безча́дную язы́ковъ Це́рковь украси́лъ еси́ поуче́ньми, благоча́дствующу въ не́мъ. Ейже и ны́нѣ моли́ изба́витися ну́ждъ и обстоя́ній, мо́жеши бо о Бо́зѣ мно́го, приближа́яся Ему́.

И ны́нѣ, богоро́диченъ:

О, чудесе́ но́ваго, [всѣ́хъ дре́внихъ чуде́съ! Кто́ бо позна́ Ма́терь, безъ му́жа ро́ждшую и на руку́ нося́щую всю́ тва́рь Содержа́щаго? Бо́жіе е́сть изволе́ніе Ро́ждшееся. Его́же я́ко Младе́нца, Пречи́стая, Твои́ма рука́ма носи́вшая, и ма́тернее дерзнове́ніе къ Нему́ иму́щая, не преста́й моля́щи о чту́щихъ Тя́, уще́дрити и спасти́ ду́ши на́ша].

Тропа́рь, гла́съ 3:

Апо́столе святы́й Фили́ппе, моли́ ми́лостиваго Бо́га, да прегрѣше́ній оставле́ніе пода́стъ душа́мъ на́шимъ.

Или́ се́й, гла́съ то́йже:

Благоукраша́ется вселе́нная, Еѳіо́пія ликовству́етъ, я́ко вѣнце́мъ красу́ема, тобо́ю просвѣти́вшися, свѣ́тло торжеству́етъ па́мять твою́, богоглаго́ливе Фили́ппе, вся́ бо вѣ́ровати Христу́ научи́лъ еси́ и тече́ніе соверши́лъ досто́йно Ева́нгелія. Тѣ́мъ дерзнове́нно вари́тъ Еѳіо́пская рука́ къ Бо́гу, Его́же моли́ дарова́ти на́мъ ве́лію ми́лость.

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ:

Тя́, хода́тайствовавшую [спасе́ніе ро́да на́шего, воспѣва́емъ, Богоро́дице Дѣ́во: пло́тію бо, отъ Тебе́ воспрія́тою, Сы́нъ Тво́й и Бо́гъ на́шъ, Кресто́мъ воспріи́мъ стра́сть, изба́ви на́съ отъ тли́, я́ко Человѣколю́бецъ].


НА УТРЕНИ,
На Бо́гъ Госпо́дь: Тропа́рь апо́стола, два́жды. Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ.

По 1-й каѳи́смѣ, сѣда́ленъ, гла́съ 1. Подо́бенъ: Гро́бъ Тво́й.

Апо́столе Христо́въ, и самови́дче, и му́чениче, Фили́ппе прему́дре, дру́же Бо́жій блаже́нне, и́же вѣ́рою пра́зднующія честну́ю твою́ па́мять свободи́ отъ обдержа́щихъ прегрѣше́ній моли́твами твои́ми и небе́сное наслѣ́діе получи́ти сподо́би. [Два́жды.]

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ:

Купину́, ю́же Моисе́й неопа́льну ви́дѣ, го́ру Бо́жію, святы́й о́блакъ, сѣ́нь нескве́рную, богопрія́тную трапе́зу, пала́ту высоча́йшаго Царя́, всесвѣ́тлую и непрохо́дную две́рь, Дѣ́во, пое́мъ Тя́.

По 2-й каѳи́смѣ сѣда́ленъ, гла́съ 5. Подо́бенъ: Собезнача́льное Сло́во.

Учени́къ Словесе́, и́стины проповѣ́дникъ, я́ко стрѣла́, по́сланъ бы́лъ еси́, просвѣща́я су́щія во тмѣ́ лю́тѣй, свя́те апо́столе, и безбо́жія мглу́ отгоня́ отъ земли́, и вся́ благовѣ́рующія сы́ны дне́ показа́лъ еси́, Христо́въ ви́дче, свя́те Фили́ппе. [Два́жды.]

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ:

Иже упова́ніе на Тя́, Дѣ́во Пречи́стая, непоткнове́нное иму́ще, покро́въ су́щи, отъ разли́чныхъ напа́стей, и обстоя́ній, и бѣ́дъ лю́тыхъ свободи́ ны, моля́щи Сы́на Твоего́ со апо́столы Его́, и спаси́ вся́ воспѣва́ющія Тя́.

[Велича́ніе:

Велича́емъ тя́, апо́столе святы́й Фили́ппе, и чте́мъ болѣ́зни и труды́ твоя́, и́миже труди́лся еси́ во благовѣ́стіи Христо́ве.

Псало́мъ избра́нный: Небеса́ повѣ́даютъ сла́ву Бо́жію...]

По поліеле́и сѣда́ленъ, гла́съ 8. Подо́бенъ: Прему́дрости и сло́ва.

Идольскую ле́сть низложи́лъ еси́, Спа́совы стра́сти возжелѣ́въ, Фили́ппе сла́вне, яви́лся еси́ мíру, небе́сная всѣ́мъ источа́я чудеса́ и язы́ковъ бы́въ, всеблаже́нне, апо́столъ. Тѣ́мъ твою́ па́мять досто́йно чти́мъ, пѣсносло́вяще: Госпо́день апо́столе, моли́ Христа́ Бо́га грѣхо́въ оставле́ніе дарова́ти пра́зднующимъ любо́вію святу́ю па́мять твою́. [Два́жды.]

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ:

Въ напа́сти многоплете́нныя впа́дъ отъ вра́гъ ви́димыхъ и неви́димыхъ, бу́рею одержи́мь безчи́сленныхъ согрѣше́ній мои́хъ, и, я́ко къ те́плому заступле́нію и покро́ву моему́, Чи́стая, ко приста́нищу притека́ю Твоея́ бла́гости. Тѣ́мже, Пречи́стая, изъ Тебе́ Воплоще́нному безсѣ́менно, моли́ся прилѣ́жно о всѣ́хъ рабѣ́хъ Твои́хъ, непреста́нно моля́щихтися, Богоро́дице Пречи́стая, моля́щи Его́ при́сно согрѣше́ній оставле́ніе дарова́ти воспѣва́ющимъ досто́йно сла́ву Твою́.

Степе́нна, 1-й антифо́нъ 4-го гла́са. Проки́менъ, гла́съ 4: Во всю́ зе́млю [изы́де вѣща́ніе и́хъ,* и въ концы́ вселе́нныя глаго́лы и́хъ]. Сти́хъ: Небеса́ повѣ́даютъ [сла́ву Бо́жію, творе́ніе же руку́ Его́ возвѣща́етъ тве́рдь]. Вся́кое дыха́ніе... Ева́нгеліе Іоа́нна, зача́ло 67.

По 50-мъ псалмѣ́ стихи́ра, гла́съ 6. Самогла́сенъ:

Прему́дрый ло́вче, святы́й учениче́, дѣ́лателю Спа́совъ и сказа́телю Того́ страсте́й, и́же тва́рь вѣ́рою обте́къ и прельще́нныя язы́ки собра́въ и Бо́гу приве́дъ, я́ко кади́ло до́брое, на небеса́ возведе́ся. Тѣ́мже, предстоя́ Судіи́, моли́ изба́витися на́мъ отъ беззако́ній на́шихъ и въ де́нь су́дный изба́витися муче́нія.

Кано́нъ Богоро́дицы со ирмосо́мъ на 6 и апо́стола на 8, его́же краегране́сіе: Сла́внаго Фили́ппа пою́ благолѣ́пно. Ѳеофа́нъ. Гла́съ 6.

Пѣ́снь 1.

Ирмо́съ: Яко по су́ху пѣшеше́ствовавъ Изра́иль по бе́зднѣ стопа́ми, гони́теля фарао́на ви́дя потопля́ема, Бо́гу побѣ́дную пѣ́снь пои́мъ, вопія́ше.

Пресвѣ́тлыми луча́ми Христо́вы Боже́ственныя свѣ́тлости наслажда́яся я́сно, богопроповѣ́дниче Фили́ппе, твои́ми по прича́стію заря́ми на́съ просвѣти́.

Отчую тебѣ́ сла́ву Собо́ю показа́вый, Фили́ппе, ли́ку ученико́въ тя́ Христо́съ вчини́, твою́ провѣ́дый добродѣ́тель, богоблаже́нне.

Ны́нѣ не въ гада́ніихъ зри́ши, ниже́ сѣ́нехъ, ниже́ зерца́лѣхъ, всему́дре, Исто́чника благи́хъ, жела́ній коне́чное, Христа́, но лице́мъ зри́ши я́вственно къ Лицу́.

Богоро́диченъ: Оскудѣ́вшимъ нача́льникомъ отъ колѣ́на Іу́дова, Пречи́стая, Сы́нъ Тво́й и Бо́гъ прише́дъ, во́ждь земли́ конце́мъ и́стинно ны́нѣ воцари́ся.

Катава́сія: Отве́рзу уста́ моя́...

Пѣ́снь 3.

Ирмо́съ: Нѣ́сть свя́тъ, я́коже Ты́, Го́споди Бо́же мо́й, вознесы́й ро́гъ вѣ́рныхъ Твои́хъ, Бла́же, и утверди́вый на́съ на ка́мени исповѣ́данія Твоего́.

Ты, испо́лненъ свѣ́та дѣ́ятельнаго видѣ́нія, Свѣ́ту вели́кому, бы́вшу съ на́ми, сподо́бился еси́ Христу́ служи́ти, Фили́ппе богоглаго́ливе.

Степе́нь догма́товъ благочести́выхъ твое́ тайново́дствіе благочести́во яви́ся, тѣ́мъ бо Сы́на позна́хомъ соесте́ственна и соедине́нна су́ща Роди́телю.

Свѣ́щникъ бы́лъ еси́ зла́тъ, сія́я человѣ́комъ присносу́щный свѣ́тъ и просвѣща́ющь и́мъ вселе́нную я́вѣ позна́ніемъ, Фили́ппе всеизя́щнѣйше.

Богоро́диченъ: На Тя́, Пресвята́я Чи́стая, надѣ́явся, да не отпаду́ Твоего́ ча́янія, но, я́ко Ма́ти ми́лостивная человѣколюби́ваго Бо́га, сѣте́й мя́ врага́ изба́ви.

Сѣда́ленъ, гла́съ 8. Подо́бенъ: Прему́дрости.

Тучено́сенъ о́блакъ духо́вный и́стинно показа́лся еси́ су́щимъ на земли́, напая́я, я́ко ни́ву, та́инственно сердца́ на́ша; проте́къ сло́вомъ, напая́еши концы́ и до́ждь пролива́еши мѵ́ра отъ ра́ки. Тѣ́мъ, дохну́въ невѣ́рнымъ сердца́мъ воню́ Ду́ха, въ ни́хже сокро́вищствовалъ еси́, апо́столе Фили́ппе, моли́ся Христу́ Бо́гу грѣхо́въ оставле́ніе дарова́ти пра́зднующимъ любо́вію святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва, подо́бенъ то́йже:

Идольскую ле́сть низложи́лъ еси́, Спа́совы стра́сти возжелѣ́въ, Фили́ппе, сла́вне, яви́лся еси́ мíру, небе́сная всѣ́мъ источа́я чудеса́ и язы́ковъ бы́въ, всеблаже́нне, апо́столъ. Тѣ́мъ твою́ па́мять досто́йно чти́мъ, пѣсносло́вяще: Госпо́день апо́столе, моли́ Христа́ Бо́га грѣхо́въ оставле́ніе дарова́ти пра́зднующимъ любо́вію святу́ю па́мять твою́.

И ны́нѣ, богоро́диченъ:

Въ напа́сти многоплете́нныя впа́дъ отъ вра́гъ ви́димыхъ и неви́димыхъ, бу́рею одержи́мь безчи́сленныхъ согрѣше́ній мои́хъ, и, я́ко къ те́плому заступле́нію и покро́ву моему́, Чи́стая, ко приста́нищу притека́ю Твоея́ бла́гости. Тѣ́мже, Пречи́стая, изъ Тебе́ Воплоще́нному безсѣ́менно моли́ся прилѣ́жно о всѣ́хъ рабѣ́хъ Твои́хъ, непреста́нно моля́щихтися, Богоро́дице Пречи́стая, моля́щи Его́ при́сно согрѣше́ній оставле́ніе дарова́ти воспѣва́ющимъ досто́йно сла́ву Твою́.

Пѣ́снь 4.

Ирмо́съ: Христо́съ моя́ си́ла, Бо́гъ и Госпо́дь, честна́я Це́рковь боголѣ́пно пое́тъ, взыва́ющи, отъ смы́сла чи́ста, о Го́сподѣ пра́зднующи.

Со́лнца селе́ніе, Христа́, су́щаго Свѣ́та, и хра́мъ показа́лся еси́ вмѣсти́теленъ Того́ свѣ́тлости, и не́бо, сла́ву Бо́жію человѣ́комъ повѣ́дая.

Во истлѣ́вшее страстьми́ человѣ́чество ты́ вложе́нъ, Бо́жія со́ль, отъ Христа́, того́ изсуши́ гни́лость лю́тую, Боговѣща́телю достосла́вне.

Си́лою, Фили́ппе, Христо́вою укрѣпля́емь, де́монскаго полка́ и зловѣ́рныхъ яви́лся еси́ си́льншій, су́щимъ на земли́ вопія́ жи́зни боже́ственныя благовѣ́стіе.

Богоро́диченъ: Приста́нище благоти́хое Христо́съ яви́ вѣ́рою и любо́вію Тя́, и́стинную Влады́чицу Всенепоро́чную, отъ со́вѣсти чи́стыя Богоро́дицу проповѣ́дающимъ.

Пѣ́снь 5.

Ирмо́съ: Бо́жіимъ свѣ́томъ Твои́мъ, Бла́же, у́тренюющихъ Ти́ ду́ши любо́вію озари́, молю́ся, Тя́ вѣ́дѣти, Сло́вѣ Бо́жій, и́стиннаго Бо́га, отъ мра́ка грѣхо́внаго взыва́юща.

Яда душегуби́тельнаго вра́жія враче́бными твои́ми дла́ньми, богоглаго́ливе, изсуши́въ, смертоно́сною глубино́ю держи́мыя, лю́тыя болѣ́зни избавля́я.

Огнедохнове́ненъ ве́сь яви́лся еси́ Паракли́товымъ наше́ствіемъ и благода́тію, Фили́ппе, иззя́бшія безбо́жія зимо́ю, теплото́ю вѣ́ры оживотвори́лъ еси́.

Бли́зъ бы́лъ еси́ Христа́, дае́мыя ти́ зари́ несре́дственно пріе́мля, просвѣща́я къ тебѣ́ притека́ющія и приводя́ ты́я Содѣ́телю Твоему́.

Богоро́диченъ: Сло́вомъ вся́ содѣ́тельствуя и му́дрымъ про́мысломъ окормля́я еди́нъ, я́ко хо́щетъ Госпо́дь, за благоутро́біе зи́ждется изъ Тебе́ и пло́ть несказа́нно, Пречи́стая, быва́етъ.

Пѣ́снь 6.

Ирмо́съ: Ятъ бы́сть, но не удержа́нъ въ пе́рсехъ ки́товыхъ Іо́на: Тво́й бо о́бразъ нося́, Страда́вшаго, и погребе́нію да́вшагося, я́ко отъ черто́га отъ звѣ́ря изы́де. Приглаша́ше же кустодíи: храня́щіи су́етная и ло́жная, ми́лость сію́ оста́вили есте́.

Одержа́щу и губя́щую зря́ пре́лесть вра́жію человѣ́ческій ро́дъ, Твоя́ стрѣ́лы, изощре́нныя апо́столы, напря́гъ, испусти́лъ еси́ и разве́рзлъ еси́ бре́нная уста́ змíева, всѣ́хъ отъ того́ вре́да и тли́, Спа́се, исцѣля́я.

Вы́шнимъ сія́ніемъ блиста́я, яви́лся еси́, я́коже мо́лнія, вселе́ннѣй свѣтя́, и я́ко гора́, сла́дость иска́пающая, я́ко роса́ боже́ственная, съ небесе́ па́дающая, я́ко апо́столъ избра́нъ, дванадесяточи́сленный по́лкъ исполня́я ученико́въ Христо́выхъ, всеблаже́нне.

Научи́вся Твоея́ та́йны глубинѣ́, Боже́ственный учени́къ, я́ко рѣку́ мíра, наводня́ющу сла́дости пото́къ, я́ко потопля́ющую волну́, сла́ву язы́ковъ, Тя́ проповѣ́да велегла́сно и Твое́ сла́вное истоща́ніе, Бла́же, е́же о на́съ благовѣсти́.

Богоро́диченъ: Умерщвля́емыя и ги́бнущія вся́ сме́ртію человѣ́ки Ты́, Христа́ ро́ждши — Нетлѣ́нное безсме́ртіе, призвала́ еси́ къ жи́зни вѣ́чнѣй, и просвѣти́ла еси́ омраче́нныя, и свободи́ла еси́, разрѣши́вши у́зы отведе́нія на́шего, Всепѣ́тая.

Конда́къ, гла́съ 8. Подо́бенъ: Яко нача́тки.

Учени́къ, и дру́гъ Тво́й, и подража́тель стра́сти Твоея́ вселе́ннѣй Бо́га Тя́ проповѣ́да богоглаго́ливый Фили́ппъ; того́ моли́твами отъ враго́въ пребеззако́нныхъ Це́рковь Твою́ и вся́къ гра́дъ Тво́й Богоро́дицею соблюди́, Многоми́лостиве.

Икосъ:

Струю́ сло́ва пода́ждь ми́, Го́споди, водно́е естество́ содѣ́явый, се́рдце мое́ укрѣпи́, Благоутро́бне, Иже зе́млю утверди́вый сло́вомъ Твои́мъ, и просвѣти́ мое́ помышле́ніе, свѣ́томъ, я́ко ри́зою, одѣва́яйся, да глаго́лю и пою́ подоба́ющая и досто́йно восхвалю́ Твоего́ уго́дника, Многоми́лостиве.

Пѣ́снь 7.

Ирмо́съ: Отроцы въ Вавило́нѣ пе́щнаго пла́мене не убоя́шася, но, посредѣ́ пла́мене вве́ржени, ороша́еми, поя́ху: благослове́нъ еси́, Го́споди, Бо́же оте́цъ на́шихъ.

Яко свѣ́тъ, посла́лся еси́ стрѣлы́ подо́біемъ, апо́столе, свѣтоза́рными блиста́ніи просвѣща́я вѣ́рою зову́щія: благослове́нъ еси́, Го́споди, Бо́же оте́цъ на́шихъ.

Бога́тыми свѣтоли́тіи Боже́ственнаго, блаже́нне, проповѣ́данія сія́я свѣ́тло, во тмѣ́ су́щія пѣснопѣ́ти просвѣти́лъ еси́: благослове́нъ еси́, Го́споди, Бо́же оте́цъ на́шихъ.

Витíйская буесло́вія и слове́сную всю́ лю́тость крѣ́пкимъ сло́вомъ вѣ́ры побѣди́въ, пѣ́лъ еси́: благослове́нъ еси́, Го́споди, Бо́же оте́цъ на́шихъ.

Богоро́диченъ: Въ естества́хъ пресу́щественно, Дѣ́во, дву́хъ родила́ еси́ соедине́нныхъ, Чи́стая, неслія́нно Христа́, Ему́же зове́мъ: благослове́нъ еси́, Го́споди, Бо́же оте́цъ на́шихъ.

Пѣ́снь 8.

Ирмо́съ: За зако́ны оте́ческія блаже́нніи въ Вавило́нѣ ю́ноши, предбѣ́дствующе, царю́ющаго оплева́ша повелѣ́ніе безу́мное, и совоку́плени, и́мже, не свари́шася огне́мъ, Держа́вствующему досто́йную воспѣва́ху пѣ́снь: Го́спода по́йте, дѣла́, и превозноси́те во вся́ вѣ́ки.

Свѣ́та тя́ мíра соверши́ Оте́чь Свѣ́тъ, Сло́во Ѵпоста́сное, избра́вый апо́стола отъ мíра, треблаже́нне, и, вооружи́въ Боже́ственною си́лою Свое́ю, посла́, я́ко ору́жника непобѣди́ма, вопію́ща: Го́спода по́йте дѣла́ и превозноси́те во вся́ вѣ́ки.

Си́лою Боже́ственною укрѣпля́емь, апо́столе, проти́вныя полки́ побѣди́лъ еси́, свирѣ́пое ополче́ніе тѣ́хъ разруши́въ, ми́ръ бо неотъя́тный жре́бій взе́мъ, ми́рное устрое́ніе насади́лъ еси́ мíру, — Го́спода воспѣва́йте дѣла́, — вопія́, — и превозноси́те во вся́ вѣ́ки.

Все́ю любо́вію прилѣпи́лся еси́ воплоще́нному Сло́ву Бо́жію, апо́столе, учени́къ Того́ бы́въ, и Бо́жій слуга́, и тайноглаго́льникъ, отону́дуже отъ Него́ по́сланъ во язы́ки, проповѣ́далъ еси́ Его́ прише́ствіе, — Го́спода по́йте, — вопія́, — и превозноси́те во вся́ вѣ́ки.

Богоро́диченъ: Ве́сь соедини́ся па́че ра́зума неизмѣ́нно всему́ человѣ́честву Пребоже́ственный во утро́бѣ Твое́й, Всесвята́я Дѣ́во. Тѣ́мже во дву́ естеству́ зна́ется Христо́съ, еди́нъ сы́й обое́. Ему́же, пою́ще, вопіе́мъ: Го́спода по́йте дѣла́ и превозноси́те во вся́ вѣ́ки.

Пѣ́снь 9.

Ирмо́съ: Бо́га человѣ́комъ невозмо́жно ви́дѣти, на Него́же не смѣ́ютъ чи́ни а́нгельстіи взира́ти; Тобо́ю бо, Всечи́стая, яви́ся человѣ́комъ Сло́во воплоще́нно, Его́же велича́юще, съ небе́сными во́и, Тя́ ублажа́емъ.

Ны́нѣ неизрече́нныя сла́вы и свѣ́та невече́рняго сподо́бився, идѣ́же неизглаго́ланное е́сть весе́ліе, идѣ́же ра́дость непреста́нная въ Це́ркви перворожде́нныхъ, идѣ́же пра́ведныхъ селе́нія, за вся́ христіа́ны моли́ся, Фили́ппе, всему́дре.

Укра́шенъ добро́тою у́мнаго благолѣ́пія и Ца́рствія вѣнце́мъ обложе́нъ, богому́дре, и бога́тыми свѣтодая́ніи, Фили́ппе, просвѣща́емь пресу́щественнаго Свѣ́та сія́ньми, ра́дуяся, Влады́ки твоего́ престо́лу, блаже́нне, предстои́ши.

Со апо́столы всѣ́ми честны́ми, и проро́ки, и страстоте́рпцы, Фили́ппе, преподо́бными, іера́рхи и пра́ведными, съ Богоро́дицею моли́ разрѣше́ніе грѣхо́въ мно́гихъ и прегрѣше́ній да́ти очище́ніе вѣ́рою свѣтоно́сную и боже́ственную па́мять соверша́ющимъ твою́.

Богоро́диченъ: Воплоще́нно Сло́во, пре́жде безпло́тно су́що, Дѣ́во Ма́ти, родила́ еси́. Сего́ ра́ди Тя́, госпо́дственно Богоро́дицу, вси́ благоче́стно сла́вимъ, и́стиннѣйшее Тебѣ́ нарица́ніе принося́ще, Чи́стая, Ты́ бо вѣ́рныхъ спасе́нія ко́рень пребыва́еши.

Свѣти́ленъ. Подо́бенъ: Ду́хомъ во святи́лищи.

Тече́ніе кра́сныхъ твои́хъ но́гъ, Фили́ппе, возврати́въ, къ ше́ствію небе́сному возше́лъ еси́, ра́дуяся, и, Тро́ицѣ предста́въ, во Отцѣ́ ви́диши Сы́на и Ду́ха Боже́ственнаго. Сего́ ра́ди вѣ́рою всесвяще́нную твою́ и боже́ственную пра́зднуемъ па́мять. [Два́жды.]

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ:

Стра́шнаго испыта́нія воспомина́ю ча́съ, мно́жество бо дѣ́лъ мои́хъ ужаса́етъ и устраша́етъ мя́. Но уще́дри, Пречи́стая, те́плою Твое́ю моли́твою и да́ждь ми́ спасе́ніе: ели́ко бо хо́щеши, и твори́ши, я́ко Бо́га ро́ждши, благослове́нная Марíе.

На хвали́техъ стихи́ры, на 4, гла́съ 8. Подо́бенъ: О, пресла́внаго чудесе́!

О, пресла́внаго чудесе́!* Ры́бы иногда́ ловя́й апо́столъ,* человѣ́ковъ лове́цъ бы́сть* богопроизведе́нный,* слове́съ мре́жею язы́ки улови́,* креста́ у́дицею мíръ возвлече́.* О, какову́ лови́тву* Бо́гу принесе́ богодѣ́латель!* Его́же па́мять ны́нѣ пра́зднуемъ.

О, пресла́внаго чудесе́!* Отъ Бо́га по́сланъ, посредѣ́ волко́въ,* я́ко овча́, небоя́зненно прохожда́ше апо́столъ Фили́ппъ,* звѣ́ри а́гнцы вѣ́рою яви́,* мíръ Боже́ственно престихíйствова.* О, дѣ́лъ вѣ́ры!* О, си́лъ изя́щнѣйшихъ!* Его́же моли́твами, Христе́,* спаси́ ду́ши на́ша,* я́ко еди́нъ Благоутро́бенъ.

О, пресла́внаго чудесе́!* Кла́дязь, точа́щій жи́знь* му́дростнымъ черпа́ніемъ,* су́щимъ въ мíрѣ бы́сть* апо́столъ Фили́ппъ.* Отъ него́же струи́ догма́товъ исхо́дятъ,* отъ ни́хже чуде́съ быстрины́ піе́мъ.* О, коли́ка содѣ́я стра́шная чудеса́ богодѣ́латель!* Его́же па́мять вѣ́рою сла́вимъ.

Гла́съ 2. Самогла́сна:

Небе́сная ча́ша яви́лся еси́ му́дрости, Ду́ха бо показа́лся еси́ оби́тель кра́сная и изре́клъ еси́ добродѣ́телей и́стину, земны́я улови́въ у́мною у́дицею му́дрости Бо́жія. Тѣ́мъ мо́лимъ тя́, апо́столе Фили́ппе, моли́ся о душа́хъ на́шихъ.

Сла́ва, гла́съ 3:

Ры́бъ лови́тву въ человѣ́чу лови́тву преложи́въ, су́щія во глубинѣ́ пре́лести не́водомъ извле́къ та́инственнымъ, Фили́ппе апо́столе, ве́сь мíръ улови́лъ еси́ и Учи́телю твоему́, Христу́, приве́лъ еси́. Тѣ́мъ мо́лимъ тя́: моли́ся Ему́ непреста́нно спасти́ ду́ши на́ша, вѣ́рно творя́щихъ всечестну́ю па́мять твою́.

И ны́нѣ, богоро́диченъ:

Богоро́дице, Предста́тельнице всѣ́хъ моля́щихся Тебѣ́, Тобо́ю дерза́емъ, и Тобо́ю хва́лимся, и къ Тебѣ́ все́ упова́ніе на́ше е́сть, моли́ Ро́ждшагося изъ Тебе́ за непотре́бныя рабы́ Твоя́.

Славосло́віе вели́кое. Тропа́рь. Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ: Тя́, хода́тайствовавшую... [Ектеніи́] и отпу́стъ.НА ЛИТУРГІИ,

Блаже́нна апо́стола, пѣ́снь 3-я и 6-я, [на 8]. Проки́менъ, гла́съ 8: Во всю́ зе́млю изы́де вѣща́ніе и́хъ, и въ концы́ вселе́нныя глаго́лы и́хъ. Сти́хъ: Небеса́ повѣ́даютъ сла́ву Бо́жію, [творе́ніе же руку́ Его́ возвѣща́етъ тве́рдь]. Апо́столъ къ Кори́нѳяномъ, зача́ло 131. Аллилу́ія, гласъ 1: Исповѣ́дятъ небеса́ чудеса́ Твоя́, Го́споди, [и́бо и́стину Твою́ въ це́ркви святы́хъ. Сти́хъ: Бо́гъ прославля́емь въ совѣ́тѣ святы́хъ]. Ева́нгеліе Іоа́нна, зача́ло 5. Прича́стенъ: Во всю́ зе́млю изы́де вѣща́ніе и́хъ, [и въ концы́ вселе́нныя глаго́лы и́хъ].

Источникъ: Минíа, мѣ́сяцъ Ное́мврій. — Кíевъ: Въ тѵпогра́фіи Кíево-Пече́рской Ла́ѵры, 1893. — Л. 122 об. – 129.

/ Къ оглавленію раздѣла /


Наверхъ / Къ титульной страницѣ

0