Собраніе богослужебныхъ текстовъ Православной Церкви

Русскiй Порталъ- Церковный календарь- Русская Библія- Осанна- Святоотеческое наслѣдіе- Наслѣдіе Святой Руси- Слово пастыря- Литературное наслѣдіе- Новости

Осанна
-
Гостевая книга
-
Новости
-
Написать письмо
-
Поискъ
-
Литургика
-
Канонизація святыхъ
-
Ирмологій

Домашняя молитва

Каноны
-
Акаѳисты
-
Псалтирь Божіей Матери

Евхологій

Служебникъ
-
Требникъ

Слѣдованная Псалтирь

Псалтирь
-
Канонникъ
-
Часословъ
-
Мѣсяцесловъ

Тріодь

Постная
-
Цвѣтная

Минеи

Минея Общая
-
Минеи Богослужебныя
-
Архивъ

Октоихъ

Съ 1-го по 4-й гласъ
-
Съ 5-го по 8-й гласъ

Церк.-учит. литература

«Златоустъ»

Греч. и древнерус. тексты

Греч. литург. тексты
-
Древнерус. литург. тексты

Календарь на Вашемъ сайтѣ

Ссылка для установки

Православный календарь

Новости сайтаСегодня - суббота, 20 iюля 2019 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 13.
Если вы нашли ошибку на странице, выделите ее мышкой и щелкните по этой ссылке, или нажмите Ctrl+Alt+E

ЦЕРКОВНО-БОГОСЛУЖЕБНЫЯ КНИГИ

МИНЕИ БОГОСЛУЖЕБНЫЯ (СЕНТЯБРЬ-АВГУСТЪ).

Мѣ́сяца Ное́мврія въ 11-й де́нь.
Слу́жба преподо́бнаго и богоно́снаго отца́ на́шего Марти́рія, Зелене́цкаго чудотво́рца.

НА МАЛѢЙ ВЕЧЕРНИ,
На Го́споди воззва́хъ: стихи́ры [на 4], гла́съ 1. Подо́бенъ: Небе́сныхъ чино́въ.

Умо́мъ отве́рстымъ пріе́мъ благода́ть, ве́сь, преподо́бне о́тче, освяти́лся еси́ и, отъ земны́хъ преста́вився, въ Ца́рство Христо́вы сла́вы всели́лся еси́, Марти́ріе всеблаже́нне; въ по́стницехъ же бы́въ, свѣти́льникъ пресвѣ́тлый яви́лся еси́ и пи́щи при́сно пребыва́ющія ны́нѣ насыща́ешися, Боже́ственною сла́вою облистава́емъ.

Тро́ица Безнача́льная и Единосу́щная яви́ тя́ Себѣ́ селе́ніе, богоно́се Марти́ріе, и показа́ тя́ пресвѣ́тла свѣти́льника: отъ жите́йскихъ бо мяте́жей уклони́лся еси́ се́рдцемъ и житіе́мъ, тѣ́мже съ небе́сными а́нгелы водворя́ешися во Ца́рствіи небе́снѣмъ и ны́нѣ Христа́ Бо́га моли́ о и́же вѣ́рою восхваля́ющихъ всечестну́ю па́мять твою́.

Сла́ва, гла́съ 6:

Пріиди́те, мона́шествующихъ мно́жество, дне́сь, Марти́рія, благоче́стія подража́теля, пѣ́сньми и пѣ́ньми восхва́лимъ и, честну́ю и многоцѣле́бную ра́ку, обстоя́ще, любе́зно облобыза́емъ, глаго́люще: ра́дуйся, пресла́вне Марти́ріе, оте́честву твоему́ пресвѣ́тлый свѣти́льниче; ра́дуйся, чи́стѣ чистѣ́йшему Свѣ́ту совокупля́яйся; ра́дуйся, я́ко со а́нгелы предстои́ши Пресвятѣ́й Тро́ицѣ, Юже непреста́нно моли́ дарова́ти душа́мъ на́шимъ ве́лію ми́лость.

И ны́нѣ, богоро́диченъ:

Богоро́дице, Ты́ еси́ лоза́ и́стинная, возрасти́вшая на́мъ Пло́дъ живота́, Тебѣ́ мо́лимся: моли́ся, Влады́чице, съ преподо́бнымъ Марти́ріемъ поми́ловати ду́ши на́ша.

На стихо́внѣ стихи́ры, гла́съ 2. Подо́бенъ: До́ме Евфра́ѳовъ.

До́мъ и жили́ще Ду́ху Пресвято́му, прему́дре Марти́ріе, бы́лъ еси́: тѣ́мже и на́съ до́мъ Тому́ содѣ́лай, святу́ю твою́ па́мять почита́ющихъ.

Сти́хъ: Честна́ предъ Го́сподемъ сме́рть преподо́бныхъ Его́.

До́мъ Ду́ха Свята́го, и гра́ду, и оби́тели на́шея утвержде́ніе, преподо́бнымъ похвало́, соверше́нный вѣ́рою Марти́ріе преподо́бне, спаса́й на́съ моли́твами твои́ми ко Го́споду.

Сти́хъ: Блаже́нъ му́жъ, боя́йся Го́спода, въ за́повѣдехъ Его́ восхо́щетъ зѣло́.

До́мъ неоску́дныя благода́ти и гра́дъ крѣ́пкій, на враги́ побѣ́да, возвы́си ро́гъ Импера́тору на́шему моли́твами твои́ми ко Го́споду.

Сла́ва, гла́съ 2:

Яко фи́никсъ, Дави́дски процвѣ́лъ еси́, преподо́бне о́тче, и, кре́стное ору́жіе воспріи́мъ, Марти́ріе, бе́здны страсте́й изсуши́лъ еси́ воздержа́ніемъ, чистото́ю же возвы́сився, сосу́дъ яви́лся еси́ Пресвято́му Ду́ху. Христа́ непреста́нно моли́ о на́съ, и́же вѣ́рою и любо́вію пра́зднующихъ всечестну́ю па́мять твою́.

И ны́нѣ, богоро́диченъ:

Все́ упова́ніе мое́ на Тя́ возлага́ю, Ма́ти Бо́жія, сохрани́ мя подъ кро́вомъ Твои́мъ.

Тропа́рь, гла́съ 2:

Отъ ю́ности, богоблаже́нне, Христа́ возлюби́въ, оте́чество оста́вилъ еси́ и, всѣ́хъ мірски́хъ мяте́жей уклони́вся, въ ти́хое приста́нище пречестны́я оби́тели Богома́терни дости́глъ еси́; отоню́дуже увѣ́дѣвъ непрохо́дную пусты́ню, крестови́дною заре́ю пока́занную, жела́тельнѣ ю́ обрѣ́лъ еси́, и, въ не́й всели́вся, и́ночествующихъ собра́лъ еси́, и си́хъ уче́ньми свои́ми, я́ко лѣ́ствицею восхо́дною на не́бо, трудолю́бно тща́лся еси́ возводи́ти къ Бо́гу, Ему́же моли́ся, богому́дре Марти́ріе, дарова́ти Благочести́вѣйшему Импера́тору на́шему [и́мярекъ] и душа́мъ на́шимъ ве́лію ми́лость.

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ:

Вся́, па́че смы́сла, вся́ пресла́вная Твоя́, Богоро́дице, та́инства, чистотѣ́ запеча́танной и дѣ́вству храни́му, Ма́ти позна́лася еси́ нело́жна, Бо́га ро́ждши Истиннаго. Того́ моли́ спасти́ся душа́мъ на́шимъ.


НА ВЕЛИЦѢЙ ВЕЧЕРНИ,
[Блаже́нъ му́жъ.., 1-й антифо́нъ.] На Го́споди воззва́хъ: стихи́ры на 8, самогла́сны, гла́съ 8:

Преподо́бенъ и че́стенъ, свѣти́льникъ боже́ственный и свѣтоно́сный подъ спу́домъ никогда́же скрыва́ется, но на версѣ́ полага́етъ его́ высо́кихъ чуде́съ Человѣколю́бецъ. Того́ моли́твами, Христе́, да́руй лю́демъ Твои́мъ ве́лію ми́лость. [Три́жды.]

На ра́ло возложи́лъ еси́, всече́стне, дѣ́ланіе ру́къ твои́хъ, дѣ́лая всегда́ боже́ственная, и не возврати́лся еси́ зря́ вспя́ть, но бы́лъ еси́ упра́вленъ во Ца́рствіе Христа́, вопло́щшагося Бо́га, во спасе́ніе ду́шъ на́шихъ. [Три́жды.]

Въ лодіи́ тѣле́снѣй вози́мъ, кро́ткими дыха́ніи кро́ткаго ду́ха легко́ преше́лъ еси́ жите́йскую пучи́ну, му́дре, и, на би́серѣ многоцѣ́ннѣмъ твоя́ имѣ́нія прода́въ и обрѣ́тъ его́, въ себѣ́ удержа́лъ еси́, блаже́нъ бы́въ боже́ственными добро́тами его́. [Два́жды.]

Сла́ва, гла́съ то́йже:

Преподо́бне и богоно́сне о́тче Марти́ріе преблаже́нне, боже́ственнымъ жела́ніемъ распаля́емъ, вся́ земна́я и жите́йская мудрова́нія ни во что́ же вмѣни́въ, Христа́ еди́наго возлюби́лъ еси́, и, въ приста́нище пусты́нное доше́дъ, благоду́шно Бо́гу рабо́талъ еси́, и, це́рковь прекра́сну Святы́я Тро́ицы воздви́гъ, оби́тель че́стну соста́вилъ еси́, и въ не́й трудолю́бно подвиза́лся еси́, идѣ́же ны́нѣ лежи́тъ всечестно́е и свято́е тѣ́ло твое́, Марти́ріе о́тче, исцѣле́ніе неоску́дно подава́я притека́ющимъ съ вѣ́рою, и душетлѣ́нныя стра́сти исцѣля́я, мно́жество же бѣсо́въ отрѣва́я, тѣ́мъ и ста́до ученико́въ твои́хъ чудесы́ удивля́еши, ра́достно отъ души́ вопію́щихъ: богоблаже́нне и преподо́бне о́тче на́шъ Марти́ріе, моли́ Христа́ Бо́га умири́ти мíръ и спасти́ ду́ши на́ша.

И ны́нѣ, богоро́диченъ:

Ца́рь Небе́сный за человѣколю́біе на земли́ яви́ся и съ человѣ́ки поживе́, от Дѣ́вы бо Чи́стыя пло́ть пріе́мый и изъ Нея́ проше́дый съ воспрія́тіемъ, еди́нъ е́сть Сы́нъ, сугу́бъ естество́мъ, но не ѵпоста́сію. Тѣ́мже, соверше́нна Того́ Бо́га и соверше́нна Человѣ́ка вои́стинну проповѣ́дающе, исповѣ́дуемъ Христа́ Бо́га на́шего: Его́же моли́, Ма́ти Безневѣ́стная, поми́ловатися душа́мъ на́шимъ.

Вхо́дъ. Проки́менъ дне́ и чте́нія три́.

Прему́дрости Соломо́новы чте́ніе.

Пра́ведныхъ ду́ши въ руцѣ́ Бо́жіей, и не прико́снется и́хъ му́ка. Непщева́ни бы́ша во очесѣ́хъ безу́мныхъ умре́ти, и вмѣни́ся озлобле́ніе исхо́дъ и́хъ, и е́же отъ на́съ ше́ствіе — сокруше́ніе, они́ же су́ть въ ми́рѣ. Ибо предъ лице́мъ человѣ́ческимъ, а́ще и му́ку пріи́мутъ, упова́ніе и́хъ безсме́ртія испо́лнено. И вма́лѣ нака́зани бы́вше, вели́кими благодѣ́тельствовани бу́дутъ, я́ко Бо́гъ искуси́ я́ и обрѣ́те и́хъ досто́йны Себѣ́. Я́ко зла́то въ горни́лѣ, искуси́ и́хъ и, я́ко всепло́діе же́ртвенное, прія́тъ я́. И во вре́мя посѣще́нія и́хъ, возсія́ютъ, и я́ко и́скры по сте́блію, потеку́тъ. Су́дятъ язы́комъ и облада́ютъ людьми́, и воцари́тся Госпо́дь въ ни́хъ во вѣ́ки. Надѣ́ющіися На́нь разумѣ́ютъ и́стину и вѣ́рніи въ любви́ пребу́дутъ Ему́, я́ко благода́ть и ми́лость въ преподо́бныхъ Его́ и посѣще́ніе во избра́нныхъ Его́.

Прему́дрости Соломо́новы чте́ніе.

Пра́ведницы во вѣ́ки живу́тъ, и въ Го́сподѣ мзда́ и́хъ, и попече́ніе и́хъ у Вы́шняго. Сего́ ра́ди пріи́мутъ ца́рствіе благолѣ́пія и вѣне́цъ добро́ты отъ руки́ Госпо́дни, зане́ десни́цею покры́етъ я́ и мы́шцею защити́тъ и́хъ. Пріи́метъ всеору́жіе — рве́ніе свое́ и вооружи́тъ тва́рь въ ме́сть враго́мъ. Облече́тся въ броня́ пра́вды и возложи́тъ шле́мъ — су́дъ нелицемѣ́ренъ. Пріи́метъ щи́тъ непобѣди́мый — преподо́біе, поостри́тъ же напра́сный гнѣ́въ — во ору́жіе, спобо́ретъ же съ ни́мъ мíръ на безу́мныя. По́йдутъ праволу́чныя стрѣ́лы мо́лніины и, я́ко отъ благокру́гла лу́ка облако́въ, на намѣ́реніе полетя́тъ, и отъ каменоме́тныя я́рости испо́лнь паду́тъ гра́ды. Вознегоду́етъ на ни́хъ вода́ морска́я, рѣ́ки же потопя́тъ я́ на́гло. Сопроти́въ ста́нетъ и́мъ ду́хъ си́лы и, я́ко ви́хоръ, развѣ́етъ и́хъ, и опустоши́тъ всю́ зе́млю беззако́ніе, и злодѣ́йство преврати́тъ престо́лы си́льныхъ. Слы́шите у́бо, ца́ріе, и разумѣ́йте, навы́кните, судіи́ конце́въ земли́. Внуши́те держа́щіи мно́жества и гордя́щіися о наро́дѣхъ язы́ковъ, я́ко дана́ е́сть отъ Го́спода держа́ва ва́мъ и си́ла отъ Вы́шняго.

Прему́дрости Соломо́новы чте́ніе.

Пра́ведникъ, а́ще пости́гнетъ сконча́тися, въ поко́и бу́детъ. Ста́рость бо честна́ не многолѣ́тна, ниже́ въ числѣ́ лѣ́тъ исчита́ется. Сѣди́на же е́сть му́дрость человѣ́комъ, и во́зрастъ ста́рости — житіе́ нескве́рное. Благоуго́денъ Бо́гови бы́въ, возлю́бленъ бы́сть, и живы́й посредѣ́ грѣ́шникъ, преста́вленъ бы́сть. Восхище́нъ бы́сть, да не зло́ба измѣни́тъ ра́зума его́ или́ ле́сть прельсти́тъ ду́шу его́. Раче́ніе бо зло́бы помрача́етъ до́брая и паре́ніе по́хоти, премѣня́етъ у́мъ незло́бивъ. Сконча́вся вма́лѣ, испо́лни лѣ́та до́лга, уго́дна бо бѣ́ Го́сподеви душа́ его́, сего́ ра́ди потща́ся отъ среды́ лука́вствія. Лю́діе же ви́дѣвше и не разумѣ́вше, ниже́ поло́жше въ помышле́ніи таково́е, я́ко благода́ть и ми́лость въ преподо́бныхъ Его́ и посѣще́ніе во избра́нныхъ Его́.

На литíи стихи́ры: хра́ма и свята́го, гла́съ 3:

Наста́, богоно́се, со́лнца свѣтлѣ́йшій тво́й пра́здникъ, озаря́я приходя́щія къ тебѣ́ вѣ́рою. Безсме́ртіемъ бо облагоуха́еши ду́ши на́ша, источа́я исцѣле́ніе отъ свята́го твоего́ тѣлесе́, Марти́ріе преподо́бне, моли́твенниче о душа́хъ на́шихъ.

Чу́вственныя стра́сти побѣди́въ воздержа́нія брозда́ми, преподо́бне Марти́ріе, ре́вность на земли́ къ небе́снымъ показа́лъ еси́, вся́кое плотско́е жела́ніе ду́хови повину́еши. Тѣ́мъ ны́нѣ въ небе́сныхъ селе́ніихъ водворя́ешися, моля́ о душа́хъ на́шихъ.

Свѣ́тлая твоя́ па́мять, преподо́бне Марти́ріе, на́ша сердца́ просвѣща́етъ заре́ю нетлѣ́нныя и блаже́нныя жи́зни. Зря́ще бо честну́ю твою́ ра́ку, я́ко отъ нея́ врачевство́ отъ вся́кихъ неду́говъ боля́щимъ неоску́дно подава́емо быва́етъ, хва́лимъ просла́вившаго тя́ Го́спода, Его́же моли́ спасти́ ду́ши на́ша.

Гла́съ 8:

Преподо́бне о́тче всече́стне Марти́ріе, добродѣ́тельми возше́дъ душе́ю на не́бо, я́ко на колесни́цѣ, побѣ́дныя по́чести пріе́млеши, тѣ́ло же твое́ трудолю́бное, я́ко ма́сти, во гро́бѣ оста́вилъ еси́, о́тче, источа́еши бо исцѣле́нія и прогоня́еши ду́хи лука́выя. Тѣ́мже тя́ ублажа́емъ, всече́стне.

Сла́ва, гла́съ 6:

Ра́дуйся и весели́ся, Россíйская всеосвяще́нная Це́рковь, со свяще́нники и кня́зи благочести́выми, мона́хи же и просты́ми, блаже́ннаго Марти́рія па́мять дне́сь почита́юще, духо́внѣ соше́дшеся, пра́зднуемъ и, честны́й его́ гро́бъ обстоя́ще и любе́зно покланя́ющеся, мо́лимся, глаго́люще: ра́дуйся, преблаже́нне Марти́ріе, свѣти́льниче пресвѣ́тлый, врачу́ боля́щимъ, моли́твенниче ко Спа́су Христу́ Бо́гу на́шему о и́же вѣ́рою и любо́вію притека́ющихъ къ ра́цѣ моще́й твои́хъ, моли́ во е́же спасти́ся душа́мъ на́шимъ.

И ны́нѣ, богоро́диченъ:

Творе́цъ и Изба́витель мо́й, Пречи́стая, Христо́съ Госпо́дь, изъ Твои́хъ ложе́снъ проше́дъ, въ мя́ оболкíйся, пе́рвыя кля́твы Ада́ма свободи́. Тѣ́мже Ти́, Всечи́стая, я́ко Бо́жіи Ма́тери же и Дѣ́вѣ, вои́стинну вопіе́мъ немо́лчно: ра́дуйся а́нгельски, ра́дуйся, Влады́чице, предста́тельство, и покро́ве, и спасе́ніе ду́шъ на́шихъ.

На стихо́внѣ стихи́ры, гла́съ 6:

Съ вѣ́рою и любо́вію, празднолю́бцы, соше́дшеся, псалмы́ и пѣ́сньми восхва́лимъ дне́сь небе́снаго человѣ́ка и земна́го а́нгела. О, всеблаже́нне и преподо́бне, по́стниковъ похвало́! О на́съ моли́ся ко Го́споду, Марти́ріе о́тче на́шъ, поми́ловатися душа́мъ на́шимъ.

Сти́хъ: Честна́ предъ Го́сподемъ сме́рть преподо́бныхъ Его́.

Честны́й и свѣтоно́сный, преподо́бне, тво́й пра́здникъ испо́лни ра́дости и весе́лія духо́внаго, тѣ́мже, соше́дшеся, мона́ховъ мно́жество и христоимени́тіи лю́діе, любо́вію восхваля́юще, блажи́мъ пресла́вная благодѣя́нія Твоя́: я́ко бо кри́нъ во юдо́лѣ, процвѣ́лъ еси́, благоуха́еши ду́ши на́ша и чу́вства, Марти́ріе о́тче на́шъ, моли́ спасти́ся душа́мъ на́шимъ.

Сти́хъ: Блаже́нъ му́жъ, боя́йся Го́спода, въ за́повѣдехъ Его́ восхо́щетъ зѣло́.

Яко уязви́выйся жела́ніемъ боже́ственнымъ, преподо́бне о́тче Марти́ріе, взе́мъ кре́стъ сво́й, послѣ́довалъ еси́ Христу́, вся́ же плотска́я мудрова́нія умертви́лъ еси́ и наслѣ́довалъ еси́ вои́стинну кро́ткихъ зе́млю, прича́стіемъ обожа́емъ, и неизрече́ннаго о́наго весе́лія наслажда́яся, помина́й на́съ, творя́щихъ всечестну́ю па́мять твою́.

Сла́ва, гла́съ 8:

Мона́ховъ мно́жества, наста́вника тя́ почита́емъ, о́тче на́шъ Марти́ріе, твое́ю бо стезе́ю вои́стинну пра́во ходи́ти позна́хомъ. Блаже́нъ еси́, Христу́ рабо́тавъ, и вра́жію обличи́лъ еси́ си́лу, а́нгеловъ собесѣ́дниче, преподо́бныхъ соприча́стниче и пра́ведныхъ, съ ни́миже моли́ся Го́сподеви поми́ловатися душа́мъ на́шимъ.

И ны́нѣ, богоро́диченъ:

Безневѣ́стная Дѣ́во, Яже Бо́га неизрече́нно заче́нши пло́тію, Ма́ти Бо́га Вы́шняго, Твои́хъ рабо́въ мольбы́ пріими́, Всенепоро́чная, всѣ́мъ подаю́щи очище́ніе прегрѣше́ній, ны́нѣ на́ша моле́нія пріе́млющи, моли́ спасти́ся всѣ́мъ на́мъ.

На благослове́ніе хлѣ́бовъ: Тропа́рь свята́го, два́жды [пи́санъ на ма́лѣй вече́рни]. И Богоро́дице Дѣ́во.., еди́ножды.НА УТРЕНИ,
На Бо́гъ Госпо́дь: Тропа́рь два́жды. Сла́ва и ны́нѣ, богоро́диченъ: Вся́ па́че смы́сла...

По 1-мъ стихосло́віи сѣда́ленъ, гла́съ 4:

Зва́нію Го́спода твоего́ послѣ́довалъ еси́, мíръ оста́вивъ и вся́ кра́сная, преблаже́нне Марти́ріе, претерпѣ́лъ еси́ тѣле́сное озлобле́ніе усе́рдно, полки́ же отрази́лъ еси́ де́моновъ му́жественнѣ. Тѣ́мже твою́ па́мять при́сно пѣ́сньми восхваля́емъ вѣ́рно. [Два́жды.]

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ:

Обнови́ла еси́, Чи́стая, боже́ственнымъ Рождество́мъ Твои́мъ истлѣ́вшее страстьми́ земноро́дныхъ ме́ртвенное существо́ и воздви́гла еси́ вся́ отъ сме́рти къ жи́зни нетлѣ́нія: тѣ́мже Тя́ по до́лгу блажи́мъ вси́, Дѣ́во Препросла́вленная, я́коже прорекла́ еси́.

По 2-мъ стихосло́віи сѣда́ленъ, гла́съ 5:

По́стника Госпо́дня пѣ́сньми почти́мъ, я́ко умертви́вша вся́ прило́ги страсте́й воздержа́ніемъ и тве́рдымъ терпѣ́ніемъ вои́стинну, и посрами́вша зѣло́ противобо́рца врага́ и всю́ его́ горды́ню, и ны́нѣ моля́щася Го́сподеви поми́ловатися душа́мъ на́шимъ. [Два́жды.]

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ:

Ужа́сно чу́до зача́тія и несказа́ненъ о́бразъ рождества́ въ Тебѣ́ позна́ся, Приснодѣ́во Чи́стая, ужаса́етъ мо́й у́мъ и удивля́етъ помышле́ніе; сла́ва Твоя́, Богоро́дице, во всѣ́хъ простре́ся ко спасе́нію ду́шъ на́шихъ.

По поліеле́и сѣда́ленъ, гла́съ 1:

Погре́блъ еси́ страсте́й вся́ воста́нія умерщвле́ніемъ пло́ти, свяще́нный о́тче, жи́знь безконе́чную по сме́рти прія́лъ еси́; тѣ́мже дне́сь Христо́ва Це́рковь пра́зднуетъ твою́ па́мять досточу́дную, преподо́бныхъ украше́ніе. [Два́жды.]

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ:

Наста́ви ны́ на пу́ть покая́нія, уклоня́ющіяся при́сно къ злы́мъ безпу́тіемъ и Преблага́го прогнѣвля́ющія Го́спода, Неискусобра́чная Благослове́нная Марíе, прибѣ́жище отча́янныхъ человѣ́ковъ, Бо́жіе обита́лище.

Степе́нна, 1-й антифо́нъ 4-го гла́са. Проки́менъ, [гла́съ 4]: Честна́ предъ Го́сподемъ* сме́рть преподо́бныхъ Его́. Сти́хъ: Что́ возда́мъ Го́сподеви о всѣ́хъ, я́же воздаде́ ми́? Вся́кое дыха́ніе да хва́литъ Го́спода... Ева́нгеліе отъ Матѳе́я, зача́ло 43.

По 50-мъ псалмѣ́ стихи́ра, гла́съ 6:

Преподо́бне о́тче, во всю́ зе́млю изы́де вѣща́ніе исправле́ній твои́хъ, тѣ́мже на небесѣ́хъ обрѣ́лъ еси́ мзду́ трудо́въ твои́хъ, де́монскія разори́лъ еси́ по́лчища и а́нгельскія дости́глъ еси́ чи́ны, и́хже житію́ непоро́чно поревнова́лъ еси́; дерзнове́ніе имѣ́яй ко Христу́ Бо́гу, ми́ръ испроси́ душа́мъ на́шимъ.

Кано́нъ [Богоро́дицы со ирмосо́мъ на 6 и] преподо́бнаго на 8, гла́съ 8.

Пѣ́снь 1.

Ирмо́съ: Во́ду проше́дъ, я́ко су́шу, и еги́петскаго зла́ избѣжа́въ, изра́ильтянинъ вопія́ше: Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́мъ.

Благи́ми нра́вы украси́вся, Христу́ прилѣпи́лся еси́ отъ ю́ности, плотскíя стра́сти умертви́въ воздержа́ніемъ, и къ животу́, преподо́бне, преста́вился еси́.

Глаго́ловъ и зако́новъ Бо́жіихъ исполни́тель бы́въ, испо́лнился еси́, о́тче прему́дре, Боже́ственныхъ даро́въ и чуде́съ всѣ́мъ лучи́ бога́тно испусти́лъ еси́.

Крѣ́постію Христа́ возмо́гъ, держа́ву же и си́лу вра́жію низложи́лъ еси́ и похвалу́ побѣ́дныя по́чести, преподо́бне, чуде́сными сія́ніи улучи́лъ еси́.

Со́вѣсть имѣ́лъ еси́ бла́гу, о́ко серде́чное, взира́ющее къ Бо́гу, тѣ́мже вня́тъ моли́твѣ твое́й, прему́дре, съ преподо́бными сочета́ тя́, богоблаже́нне.

Богоро́диченъ: Стра́сти пло́ти моея́ и ума́ моего́ двиза́нія неподо́бная утоли́, молю́ Тя́, Пречи́стая Дѣ́во, и испра́ви мя́, заблу́ждшаго умо́мъ.

Катава́сія: Отве́рзу уста́ моя́...

Пѣ́снь 3.

Ирмо́съ: Ты́ еси́ утвержде́ніе притека́ющихъ къ Тебѣ́, Го́споди, Ты́ еси́ Свѣ́тъ омраче́нныхъ, и пое́тъ Тя́ ду́хъ мо́й.

Ве́сь прилѣжа́ Вседержи́телю, преподо́бне о́тче прему́дре, всея́ бѣсо́вскія зло́бы избѣ́глъ еси́ досточу́днымъ водворе́ніемъ въ непроходи́мая.

Высото́ю смире́нія украша́емъ, све́рглъ еси́ на зе́млю велехва́льнаго гордели́вца пло́ти своея́ Боже́ственными велѣ́ньми и до́брыми дѣ́лы твои́ми.

Пло́тію обложе́нъ, о́тче прему́дре, смири́лъ еси́ надмѣ́нную вы́ю нечести́ваго благи́ми къ Бо́гу воздыха́ньми, непоро́чнѣ.

Имѣ́я поспѣшеству́ющую тебѣ́ Бо́жію си́лу, прему́дре, я́ко чу́денъ во пло́ти сы́й бы́въ, чудеса́ источи́лъ еси́ воскресе́ніемъ ме́ртваго, и ны́нѣ отго́ниши неду́ги.

Богоро́диченъ: Въ ложесна́ Твоя́ воплоща́емъ, Всенепоро́чная, всели́ся Зижди́тель на благодѣя́ніе вѣ́рно пою́щимъ Тя́.

Сѣда́ленъ, гла́съ 4:

Стра́стное порабо́тилъ еси́ пло́ти своея́ мудрова́ніе и ни́зшее свое́ покори́лъ еси́ вы́сшему, о́тче пресла́вне, сокруши́лъ бо вы́и бѣсо́въ смире́ніемъ и посто́мъ, во всечестны́хъ дѣя́ніихъ су́щи, возсія́лъ еси́ въ мíрѣ; тѣ́мже я́ко луча́ свѣтоли́тнаго сія́нія Христо́ва возсія́ на́мъ, дне́сь воспѣва́ющимъ тя́, Марти́ріе преподо́бне. [Два́жды.]

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ:

Пое́мъ Тя́, Богоневѣ́сто, Ма́ти Христа́ Бо́га, сла́вяще Рождество́ Твое́ непостижи́мое, и́мже изба́ви ны́ ле́сти и кова́рствія вра́жія и отъ вся́кихъ бѣ́дъ, Влады́чице Богоро́дице, и вѣ́рно Тебѣ́ вопіе́мъ: поми́луй ста́до Твое́, еди́на Пречи́стая.

Пѣ́снь 4.

Ирмо́съ: Услы́шахъ, Го́споди, смотре́нія Твоего́ та́инство, разумѣ́хъ дѣла́ Твоя́ и просла́вихъ Твое́ Божество́.

Содѣ́явъ, пресла́вне, ду́шу твою́ хра́мъ Свято́му Ду́ху, бы́лъ еси́ наслѣ́дникъ го́рняго Ца́рствія, съ вы́шними чина́ми водворя́яся, всече́стне о́тче.

Многоболѣ́зненныя стра́сти всегда́ врачу́еши приступа́ющихъ къ тебѣ́ те́плѣ: благода́ть бо, преподо́бне, и́маши отъ Го́спода содѣва́ти зна́менія и чудеса́, пребога́те.

Краснѣ́йшимъ прозябе́ніемъ, о́тче, въ дому́ Бо́жіи прозя́блъ еси́, добродѣ́тельми укра́шенъ и плоды́ чуде́сными облагоуха́емъ.

Богоро́диченъ: Нива духо́вная, я́коже изъ бразды́ кла́съ изнесла́ еси́, всю́ тва́рь пита́ющаго вся́ческихъ Бо́га, Приснодѣ́во.

Пѣ́снь 5.

Ирмо́съ: Утренююще, вопіе́мъ Ти́: Го́споди, спаси́ ны, Ты́ бо еси Бо́гъ на́шъ, ра́звѣ Тебе́, ино́го не зна́емъ.

Умо́мъ очи́щеннымъ пресла́внѣ зри́ши, преподо́бне, добро́ту неизрече́нную — Христа́, вся́ческихъ Бо́га на́шего.

Якоже Илія́ на колесни́цѣ, о́тче, добродѣ́тельми твои́ми возше́лъ еси́ на не́бо и та́мо чи́стѣ зри́ши Святу́ю Тро́ицу, къ Не́й же ду́хомъ горя́ и возлета́я.

Стягну́въ тѣ́ло твое́, чистото́ю опелена́я и воздержа́ніемъ покоря́ его́ ду́ху, стро́потная вся́ оста́вилъ еси́ любве́ ра́ди Христа́ своего́ и небе́снаго пріобрѣ́тенія.

Богоро́диченъ: Исцѣли́, Милосе́рдная Ма́ти, неду́гующаго ума́ моего́ душевре́дное омраче́ніе и озари́ свѣ́томъ ра́зума Христа́ Твоего́, Всенепоро́чная.

Пѣ́снь 6.

Ирмо́съ: Моли́тву пролію́ ко Го́споду и Тому́ возвѣщу́ печа́ли моя́, я́ко зо́лъ душа́ моя́ испо́лнися и живо́тъ мо́й а́ду прибли́жися, и молю́ся, я́ко Іо́на: отъ тли́, Бо́же, возведи́ мя.

Лука́вый умертви́ся змíй свяще́нными по́двиги твои́ми, преподо́бне Марти́ріе, тѣ́мже и моля́щимся тебѣ́ вспомоществу́еши разрѣши́тися отъ его́ зло́бы, блаже́нне.

Отсѣ́клъ еси́ прилѣ́жно серпо́мъ, его́же ви́дѣ Заха́рій серпови́дный, стра́сти отъ души́ твоея́, тѣ́мже, пріобрѣ́тъ прему́дрости сѣмена́, пожа́лъ еси́ мно́гихъ исцѣле́ній бога́тныя кла́сы.

Крѣ́постію ду́ха, о́тче, и тве́рдостію постоя́ннаго ума́ твоего́ возмо́глъ держа́ву вра́жію и си́лу его́ низложи́ти отъ себе́ и тѣ́мъ похвалу́ побѣ́дныя по́чести прія́лъ еси́, преподо́бне, вѣ́рныхъ осіява́я умы́.

Богоро́диченъ: Пресвята́я Чи́стая, Творе́цъ устро́и Тя́ въ жили́ще Себѣ́, Христо́съ Бо́гъ на́шъ, тѣ́мже хода́тайствы Твои́ми изба́ви на́съ отъ о́бласти льсти́ваго, я́ко да по до́лгу Тя́ чти́мъ и ублажа́емъ.

Конда́къ, гла́съ 8:

Оте́чества, преподо́бне, и всего́ мірска́го мяте́жа уклони́тися возжелѣ́лъ еси́, и, въ пусты́ню всели́вся, та́мо во блаже́ннѣмъ безмо́лвіи жесто́кое житіе́ показа́лъ еси́, и ча́да послуша́нія и смире́нія въ не́мъ возрасти́лъ еси́. Сего́ ра́ди, дерзнове́ніе стяжа́въ ко Святѣ́й Тро́ицѣ, е́же моли́тися, богоблаже́нне, о на́съ, ча́дѣхъ свои́хъ, и́хже собра́лъ еси́, и о всѣ́хъ правовѣ́рныхъ, да зове́мъ ти́: ра́дуйся, о́тче Марти́ріе, безмо́лвія пусты́ннаго люби́телю.

Икосъ:

Возлюби́въ, преподо́бне, Христо́вы боже́ственныя за́повѣди и возненави́дѣвъ пло́ть и я́же по не́й земна́я мудрова́нія, прише́лъ еси́ усе́рднѣйше въ непроходи́мую пусты́ню бла́тную, и, та́мо всели́вся любве́ ра́ди Христо́вы и душе́внаго обогаще́нія, я́ко свѣти́льникъ, просія́лъ еси́ чуде́съ дарова́ніи: ца́рскаго бо сы́на я́ко отъ сна́ возста́вилъ еси́ и тѣ́мъ царя́ Симео́на удиви́лъ еси́. Сія́ облобыза́я, вѣ́рніи, припа́дая, мо́лимся: просвѣти́ о́чи на́ша душе́вныя воспѣва́ти досто́йно по́двиги твоя́: поще́нія, бдѣ́нія, сле́зы и болѣ́зни, изможде́ніе тѣ́ла блаже́нныя ра́ди бу́дущія жи́зни, ея́ же наслажда́яся, моли́ непреста́нно о всѣ́хъ на́съ.

Пѣ́снь 7.

Ирмо́съ: Отъ Іуде́и доше́дше, о́троцы, въ Вавило́нѣ иногда́, вѣ́рою Тро́ическою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще: отце́въ Бо́же, благослове́нъ еси́.

Проше́дъ по́двиги по́стныя, о́тче, умо́мъ крѣ́пкимъ го́рдую вы́ю смири́лъ еси́, боже́ственнымъ вдохнове́ніемъ и спаси́тельнымъ богообра́знымъ подви́жничествомъ ду́шу твою́ укра́силъ еси́, поя́: благослове́нъ Бо́гъ оте́цъ на́шихъ.

Краснѣ́йшее прозябе́ніе, о́тче, въ дому́ Бо́жіи произра́слъ еси́ вѣ́рою, сугу́бѣйшій пло́дъ прине́слъ еси́ добродѣ́тельми, тѣ́ми укра́шенъ, чудесы́ облагоуха́лъ еси́.

Просвѣти́въ твое́ се́рдце умиле́ніемъ, нача́льникъ бы́лъ еси́ свяще́ннѣйшаго собо́ра, о́тче, наказу́я, и уча́, и вся́ къ Бо́жіей во́ли приводя́, пою́ще: оте́цъ на́шихъ Бо́же, благослове́нъ еси́.

Богоро́диченъ: Но́во Отроча́ ро́ждшая, Пребезнача́льнаго Сло́ва, обетша́вшія ны́ зѣло́ грѣхо́мъ, вѣ́рныя обнови́ла еси́, Дѣ́во, и воспѣва́ти научи́ла еси́: оте́цъ на́шихъ Бо́же, благослове́нъ еси́.

Пѣ́снь 8.

Ирмо́съ: Богоглаго́ливіи о́троцы въ пещи́, со огне́мъ пла́мень попира́юще, поя́ху: благослови́те, дѣла́ Госпо́дня, Го́спода.

Наслѣ́дниче боже́ственныхъ селе́ній, а́нгельски, о́тче, пожи́лъ еси́; тѣ́мъ, со а́нгелы водворя́яся, лику́етъ въ черто́гахъ небе́сныхъ со святы́ми ду́хъ тво́й.

Невозвра́тнымъ умо́мъ и невозвра́тными стопа́ми, богому́дре о́тче, ше́ствовалъ еси́, досточу́днѣ, къ небе́снымъ селе́ніямъ, ева́нгельскою стезе́ю направля́емь, отъ стро́потныхъ путе́й до конца́ уклони́лся еси́.

Все́льшеюся въ тя́ благода́тію Свята́го Ду́ха, о́тче Марти́ріе, благоустроя́еши ду́ши притека́ющихъ къ тебѣ́: лука́вно бо страстьми́ въ человѣ́цѣхъ дѣ́йствующіи нечи́стіи ду́си отгоня́еми быва́ютъ.

Богоро́диченъ: Вода́ еси́ неисчерпа́емая, Дѣви́це, Дще́рь Царя́ Небе́снаго, отъ Нея́же вси́ вѣ́рніи, пію́ще, благода́ти исполня́емся, душе́ю и тѣ́ломъ освяща́еми.

Пѣ́снь 9.

Ирмо́съ: Устраши́ся вся́къ слу́хъ неизрече́нна Бо́жія снизхожде́нія, я́ко Вы́шній во́лею сни́де да́же и до пло́ти, отъ дѣви́ческаго чре́ва бы́въ Человѣ́къ. Тѣ́мже Пречи́стую Богоро́дицу, вѣ́рніи, велича́емъ.

Исцѣле́ніе источа́етъ бога́тно честна́я твоя́ ра́ка Бо́жіимъ Ду́хомъ, и стра́сти многовре́менныя исцѣля́етъ, о́тче, приходя́щихъ къ тебѣ́, и прогоня́етъ лука́выя ду́хи лю́тыя, и воздвиза́етъ вѣ́рныя восхваля́ти твоя́ свѣ́тлыя по́двиги.

Яко вели́кое со́лнце, на́мъ вели́чіемъ по́двигъ твои́хъ возсія́лъ еси́ въ предѣ́лѣхъ страны́ сея́: уме́рый бо, преше́лъ еси́ отъ свѣ́та къ Свѣ́ту, отъ гро́ба возсія́вшему. Тѣ́мъ вопіе́мъ ти́: просвѣти́ и на́ша помышле́нія, о́тче преподо́бне Марти́ріе.

Тѣ́ло твое́, блаже́нне, терпѣли́вое, вяза́вшееся вери́гами, стра́сти неисцѣ́льныя прикоснове́ніемъ исцѣля́етъ, Бо́гу и Спа́су, тя́ вельми́ просла́вльшу, о́тче прему́дре и досточу́дне Марти́ріе, я́ко дѣ́лы твои́ми до́брыми просла́вльшуся, преподо́бне.

Процвѣ́лъ еси́ въ по́стническихъ удо́ліяхъ, прехва́льне о́тче на́шъ, яко ши́покъ многоцвѣ́тенъ, и, я́ко кри́нъ, облагоуха́лъ еси́ со́вѣсти вѣ́рныхъ добродѣ́тельми и чудесы́. Тѣ́мже, преподо́бне, отжени́ отъ на́съ стра́сти смердя́щія.

Богоро́диченъ: Просвѣти́, Чи́стая Дѣ́во, сѣ́тующее се́рдце мое́ при́сно преступле́ньми и жите́йскими молва́ми, не оста́ви мене́ враго́мъ бы́ти въ ра́дость, я́ко да сла́влю Тя́ и любо́вію пою́, Препѣ́тая.

Свѣти́ленъ:

Мірска́го пристра́стія, я́ко отъ скве́рны уклони́лся еси́, и хвра́стіе страсте́й велѣ́ніемъ Бо́жіимъ я́ко огне́мъ попали́лъ еси́, и а́лчбою пло́ть свою́ увяди́лъ еси́, о́тче, и небе́сною сла́вою со а́нгелы обогати́лся еси́: тѣ́мже непреста́нно моли́ о на́съ Христа́ Бо́га, преподо́бне Марти́ріе. [Два́жды.]

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ:

Тя́ Предста́тельницу и́мамы, вси́ грѣ́шніи, о Пресвята́я Дѣ́во, ты́ благопремѣ́нна сотвори́ Сы́на Твоего́ ма́терними Твои́ми къ Нему́ моли́твами.

На хвали́техъ стихи́ры на 4, гла́съ 5:

Преподо́бне о́тче и богоно́се Марти́ріе, въ жи́зни вре́меннѣй подвиза́вся, моли́твою, посто́мъ и воздержа́ніемъ, ду́шу свою́ съ тѣ́ломъ очи́стивъ, Ду́ху Пресвято́му прекра́сная оби́тель яви́лся еси́, Иже и сла́вна тя́, преблаже́нне, содѣ́ла, въ чудесѣ́хъ же вели́каго свѣти́льника, просвѣти́вшаго су́щихъ во мра́цѣ невѣ́жествія: тя́ я́ко наста́вника мона́ховъ велему́дренно ублажа́емъ. [Два́жды.]

Преподо́бне о́тче и богоно́се Марти́ріе, ты́ на Бо́га упова́ніе о все́мъ возложи́въ, це́рковь прекра́сну Святы́я Тро́ицы воздви́глъ еси́, Бо́гу ти́ помога́ющу, и къ сему́ оби́тель че́стну поста́вилъ еси́ хотя́щимъ спасти́ся и е́же о всѣ́хъ моле́ніе приноси́ти ко Влады́цѣ Христу́. Ему́же моли́ся, преподо́бне, пода́ти душа́мъ на́шимъ ми́ръ и ве́лію ми́лость.

Преподо́бне о́тче и богоно́се Марти́ріе, свѣти́льника тя́ стяжа́вше, свяще́нную твою́ па́мять восхваля́емъ и свяще́нными пѣ́сньми ублажа́емъ, я́ко на́съ при́сно назира́еши, и отъ бѣ́дъ и зо́лъ огражда́еши, и къ покая́нію воздвиза́еши. И ны́нѣ, любо́вію припа́дающе, и честны́мъ моще́мъ твои́мъ, преподо́бне, каса́яся, мо́лимся тобо́ю прія́ти ве́лію ми́лость.

Сла́ва, гла́съ 6:

Преподо́бне о́тче Марти́ріе, не да́лъ еси́ сна́ твои́ма очи́ма, ни вѣ́ждома дрема́нія, до́ндеже ду́шу и тѣ́ло отъ страсте́й свободи́лъ еси́ и себе́ Ду́ху Пресвято́му жили́ще угото́валъ еси́; тѣ́мже Единосу́щныя Тро́ицы уго́дникъ бы́въ, оби́льно благода́ть прія́лъ еси́, избра́нниче Христо́въ, преподо́бне Марти́ріе, моли́ся спасти́ ду́ши на́ша.

И ны́нѣ, богоро́диченъ:

Богоро́дице, Ты́ еси́ лоза́ и́стинная, [возрасти́вшая на́мъ Пло́дъ живота́, Тебѣ́ мо́лимся: моли́ся, Влады́чице, со святы́ми апо́столы поми́ловати ду́ши на́ша].

Славосло́віе вели́кое. [Ектеніи́] и отпу́стъ.НА ЛИТУРГІИ,

Блаже́нна отъ кано́на, пѣ́снь 3-я и 6-я. [Проки́менъ, гла́съ 7: Честна́ предъ Го́сподемъ* сме́рть преподо́бныхъ Его́. Сти́хъ: Что́ возда́мъ Го́сподеви о всѣ́хъ, я́же воздаде́ ми?] Апо́столъ къ Гала́томъ, зача́ло 213. [Аллилуія, гласъ 6: Блаже́нъ му́жъ, боя́йся Го́спода, въ за́повѣдехъ Его́ восхо́щетъ зѣло́. Сти́хъ: Си́льно на земли́ бу́детъ сѣ́мя его́.] Ева́нгеліе отъ Луки́, зача́ло 24. Прича́стенъ: Въ па́мять вѣ́чную [бу́детъ пра́ведникъ, отъ слу́ха зла́ не убои́тся].

Источникъ: Слу́жба преподо́бнаго и богоно́снаго отца́ на́шего Марти́рія, Зелене́цкаго чудотво́рца. — СПб.: Въ Сѵнода́льной Тѵпогра́фіи, 1866. — С. 3-32.

/ Къ оглавленію раздѣла /


Наверхъ / Къ титульной страницѣ

0