Собраніе богослужебныхъ текстовъ Православной Церкви

Русскiй Порталъ- Церковный календарь- Русская Библія- Осанна- Святоотеческое наслѣдіе- Наслѣдіе Святой Руси- Слово пастыря- Литературное наслѣдіе- Новости

Осанна
-
Гостевая книга
-
Новости
-
Написать письмо
-
Поискъ
-
Литургика
-
Канонизація святыхъ
-
Ирмологій

Домашняя молитва

Каноны
-
Акаѳисты
-
Псалтирь Божіей Матери

Евхологій

Служебникъ
-
Требникъ

Слѣдованная Псалтирь

Псалтирь
-
Канонникъ
-
Часословъ
-
Мѣсяцесловъ

Тріодь

Постная
-
Цвѣтная

Минеи

Минея Общая
-
Минеи Богослужебныя
-
Архивъ

Октоихъ

Съ 1-го по 4-й гласъ
-
Съ 5-го по 8-й гласъ

Церк.-учит. литература

«Златоустъ»

Греч. и древнерус. тексты

Греч. литург. тексты
-
Древнерус. литург. тексты

Календарь на Вашемъ сайтѣ

Ссылка для установки

Православный календарь

Новости сайтаСегодня - пятница, 23 августа 2019 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 14.
Если вы нашли ошибку на странице, выделите ее мышкой и щелкните по этой ссылке, или нажмите Ctrl+Alt+E

ЦЕРКОВНО-БОГОСЛУЖЕБНЫЯ КНИГИ

МИНЕИ БОГОСЛУЖЕБНЫЯ (СЕНТЯБРЬ-АВГУСТЪ).

Мѣ́сяца Ма́ія въ 17-й де́нь.
Свята́го апо́стола Андрони́ка и и́же съ ни́мъ.

[ВЕЧЕРЪ,]
Стихи́ры святы́хъ, гла́съ 8. Подо́бенъ: О, пресла́внаго чудесе́!

Па́велъ, боже́ственный апо́столъ,* боже́ственными похвала́ми* ва́съ восхваля́я свѣ́тло,* вѣ́рнымъ представля́етъ ва́шу до́блесть,* пре́жде сего́ глаго́ля* показа́ти ва́съ Бо́жія Сло́ва ученики́ всему́дріи* и сро́дницы его́, Іунíя сла́вная,* я́ко вои́стинну,* и блаже́нный Андрони́че,* Бо́жіи уго́дницы.

Всю́ свяще́ннымъ проповѣ́даніемъ* просвѣти́вше зе́млю,* мглу́ отгна́сте су́етства* и къ свѣ́ту наста́висте богоразу́мія,* су́щія во тмѣ́ дре́вле безбо́жія,* боже́ственніи апо́столи,* наста́вницы спасе́нія* и моли́твенницы всѣ́хъ,* вѣ́рно ва́съ почита́ющихъ всегда́.

Сла́ва, и ны́нѣ, пра́здника.

Тропа́рь, гла́съ 3:

Апо́столи святíи, моли́те ми́лостиваго Бо́га, да прегрѣше́ній оставле́ніе пода́стъ душа́мъ на́шимъ.


[НА УТРЕНИ,]
Кано́нъ, творе́ніе Іо́сифово, его́же краегране́сіе: Хвалу́ приношу́ му́дрому Андрони́ку. Гла́съ 8.

Пѣ́снь 1.

Ирмо́съ: Пои́мъ Го́сподеви, прове́дшему лю́ди Своя́ сквозѣ́ Чермно́е мо́ре, я́ко Еди́нъ сла́вно просла́вися.

Хвалу́ Бо́гу прино́ситъ въ пресвятѣ́й, блаже́нне, па́мяти твое́й честна́я Це́рковь, по́двиги твоя́ вѣ́рою сла́вящи.

Напра́вилъ еси́ ума́ твоего́ вся́ движе́нія, свяще́нне, къ Бо́жіимъ хотѣ́ніемъ исполне́нію, ра́дуяся, Андрони́че.

Неду́ги очища́ти, ду́хи отгоня́ти лука́выя, отъ Бо́га Боже́ственную благода́ть прія́лъ еси́, богому́дре Андрони́че.

Богоро́диченъ: Одожди́ ми́, Дѣ́во, всѣ́хъ согрѣше́ній избавле́ніе и исправле́ніе житія́ Твои́мъ хода́тайствомъ и благода́тію.

Пѣ́снь 3.

Ирмо́съ: Нѣ́сть свя́тъ, я́ко Госпо́дь, и нѣ́сть пра́веденъ, я́ко Бо́гъ на́шъ, Его́же пое́тъ вся́ тва́рь: нѣ́сть пра́веденъ па́че Тебе́, Го́споди.

Умертви́въ у́ды твоя́ по́двиги, жи́знь сподо́бился еси́ живу́щихъ зрѣ́ти на земли́ пло́ть нося́ща Христа́ Бо́га на́шего, Андрони́че апо́столе.

Огнедохнове́ненъ бы́лъ еси́, Боже́ственнаго Ду́ха чи́стою мы́слію твое́ю теплоту́, апо́столе, обнося́ и попаля́я пре́лести те́рніе, Андрони́че всехва́льне.

Глаго́лъ твои́хъ вѣща́ніе и си́ла чуде́съ обтече́ мíра концы́, учениче́ Госпо́день, Боже́ственныя Ду́ха благода́ти вѣ́рныя науча́ющи.

Богоро́диченъ: Нѣ́сть пречи́сты, па́че Тебе́, Влады́чице, и нѣ́сть непоро́чны, ра́звѣ Тебе́, Всенепоро́чная, Бо́га бо всѣ́хъ вмѣсти́лище простра́нное еди́на была́ еси́.

Конда́къ, гла́съ 2. Подо́бенъ: Вы́шнихъ ища́.

Звѣзду́ пресвѣ́тлую, богоразу́мія свѣ́томъ просвѣ́щшаго язы́ки апо́стола Христо́ва Андрони́ка восхва́лимъ и съ ни́мъ во благовѣ́стіи потруди́вшуюся Іунíю прему́друю, вопію́ще: моли́те Христа́ Бо́га непреста́нно о всѣ́хъ на́съ.

Сѣда́ленъ, гла́съ 4. Подо́бенъ: Ско́ро предвари́.

Боже́ственный Андрони́къ, свѣтови́денъ бы́въ, сердца́ просвѣти́ богоразу́мія свѣ́томъ ко Го́споду приходи́ти. Тѣ́мже и по кончи́нѣ источа́етъ исцѣле́нія вѣ́рою приступа́ющимъ честно́му его́ хра́му и всѣ́мъ испроша́етъ вѣ́рнымъ ве́лію ми́лость.

Сла́ва, и ны́нѣ, пра́здника или́ богоро́диченъ:

Обнови́ла еси́, Чи́стая, Боже́ственнымъ рождество́мъ Твои́мъ истлѣ́вшее во страсте́хъ земноро́дныхъ ме́ртвенное существо́ и воздви́гла еси́ вся́ отъ сме́рти къ животу́ нетлѣ́нія. Тѣ́мже Тя́ по до́лгу блажи́мъ вси́, Дѣ́во Препросла́вленная, я́коже прорекла́ еси́.

Крестобогоро́диченъ:

На Крестѣ́ Тя возвы́шена я́ко узрѣ́ Пречи́стая Ма́ти Твоя́, Сло́ве Бо́жій, ма́терски рыда́ющи, вѣща́ше: что́ но́вое и стра́нное сіе́ чу́до, Сы́не Мо́й? Ка́ко, Жи́знь всѣ́хъ, вкуша́еши сме́рти, оживи́ти ме́ртвыя хотя́, я́ко Милосе́рдъ?

Пѣ́снь 4.

Ирмо́съ: Изъ горы́ приосѣне́нныя, Сло́ве, проро́къ, еди́ныя Богоро́дицы, хотя́ща воплоти́тися богови́дно усмотри́ и со стра́хомъ славосло́вяше си́лу Твою́.

Тя́, я́ко сро́дника, цѣлу́етъ Па́велъ, предъ вѣ́рными боже́ственныя твоя́ похвалы́ проповѣ́дая, Андрони́че богоглаго́ливе, свѣтоводи́телю восхваляю́щимъ тя́.

До́мъ бы́въ Тро́ицы Пресвяты́я, хра́мы и тре́бища разори́лъ еси́ бла́зненныя и созда́лъ еси́, прехва́льне, це́ркви во спасе́ніе ду́шъ на́шихъ.

Возмо́глъ еси́, Бо́жіею мо́щію укрѣпи́вся, си́льнаго восхи́тити сосу́ды, блаже́нне, и соверши́ти Ду́ха Свята́го жили́ще, Андрони́че.

Богоро́диченъ: Тя́ всегда́, Дѣ́во Богоро́дице, вси́ вѣ́рніи, согла́сно воспѣва́емъ, я́ко тве́рдое и побо́рное предста́тельство и спасе́ніе ду́шъ на́шихъ.

Пѣ́снь 5.

Ирмо́съ: Отъ но́щи невѣ́денія боговѣ́дѣніемъ просвѣти́вый концы́, просвѣти́ мя у́тромъ человѣколю́бія Твоего́, Го́споди.

Яко сро́дника тя́ Па́влу и пре́жде его́ ученика́ бы́вша, съ ни́мже тя́ почита́емъ, вѣ́рою соше́дшеся, Андрони́че.

Свѣтоза́рныя звѣ́зды, свяще́нныя апо́столы почти́мъ, Іунíю боже́ственную и богоно́снаго Андрони́ка.

Яко наро́читы су́ще во апо́столѣхъ, ва́съ блаже́нный Па́велъ проповѣ́даетъ въ Це́ркви, блаже́нніи.

Богоро́диченъ: Тя́, Пресвята́я Отрокови́це, проро́ческій ли́къ проначерта́ свяще́нными о́бразы бы́ти Госпо́дню Роди́тельницу.

Пѣ́снь 6.

Ирмо́съ: Ри́зу мнѣ́ пода́ждь свѣ́тлу, одѣя́йся свѣ́томъ, я́ко ри́зою, многоми́лостиве Христе́ Бо́же на́шъ.

До́мъ тво́й исцѣле́ній исто́чники любо́вію притека́ющимъ источа́етъ, апо́столе, омыва́я душе́вныя не́мощи.

Истлѣ́вшее безбо́жіемъ мно́жество язы́къ обнови́лъ еси́ но́выми твои́ми уче́ніи, нетлѣ́ннаго Іису́са дру́же и́скренній.

Яко со́лнце, обте́клъ еси́ зе́млю, Андрони́че прему́дре, трисо́лнечный и несозда́нный возвѣща́я вѣ́рнымъ свѣ́тъ Божества́.

Богоро́диченъ: Боже́ственная ше́ствія на Тебѣ́ Влады́ки позна́шася, пло́тію обнища́вшаго и обогати́вша вѣ́рныя, Неискусобра́чная.

Конда́къ, и и́косъ пра́здника.

Пѣ́снь 7.

Ирмо́съ: Въ нача́лѣ зе́млю основа́вый и небеса́ сло́вомъ утверди́вый, благослове́нъ еси́ во вѣ́ки, Го́споди, Бо́же оте́цъ на́шихъ.

Неду́ги лю́тыя и вся́ку болѣ́знь отъ ду́шъ вку́пѣ же и тѣле́съ отго́ниши притека́ющихъ въ до́мъ тво́й, му́дре учениче́ Христо́въ.

Де́монская наи́тія отгоня́еши и стра́сти лю́тыя очища́еши человѣ́комъ, спострада́льчествомъ Христо́въ самови́дче, сего́ ра́ди тя́ вѣ́рно ублажа́емъ.

Ри́торское, му́дре, глумле́ніе низложи́въ простото́ю уче́ній, Бо́га проповѣ́дуеши въ видѣ́ніи пло́тстѣ пожи́вша со земны́ми бла́гости ра́ди.

Богоро́диченъ: Во утро́бу Дѣ́вы всели́выйся и въ не́й Ада́ма назда́вый, благослове́нъ еси́, Го́споди, Бо́же оте́цъ на́шихъ.

Пѣ́снь 8.

Ирмо́съ: На горѣ́ святѣ́й просла́вльшася и въ купинѣ́ огне́мъ Приснодѣ́вы Моисе́ови та́йну я́вльшаго, Го́спода по́йте и превозноси́те во вся́ вѣ́ки.

Объюродѣ́вшая злы́мъ гно́емъ человѣ́ческая, Андрони́че, сердца́ со́лію боже́ственною стягну́въ, уче́ніи твои́ми, излія́вшемуся Сло́ву спаса́емы предста́вилъ еси́, треблаже́нне.

Свяще́нникъ же, и жре́цъ, и же́ртва Поже́ршемуся за милосе́рдіе позна́лся еси́ и къ Нему́ восте́клъ еси́, Андрони́че, вѣне́цъ нетлѣ́нія и пра́вды отъ Него́ пріе́мъ.

Проповѣ́дникъ боже́ственный и апо́столъ богови́децъ, разори́тель истука́нныхъ ги́бельныхъ и богати́тель ни́щихъ яви́лся еси́, сла́вне, и Сіо́на вы́шняго вели́кій жи́тель, Андрони́че богому́дре.

Богоро́диченъ: Яко клеща́ми, рука́ми у́гль но́сиши, ро́су боже́ственную источа́ющаго, Дѣ́во, пла́менемъ ле́сти бѣ́дствующимъ, попаля́юща же стра́сти пѣсносло́вящихъ Того́ ца́рствіе.

Пѣ́снь 9.

Ирмо́съ: Проявле́нное на горѣ́ законополо́жнику во огни́ и купинѣ́, Рождество́ Приснодѣ́вы, въ на́ше вѣ́рныхъ спасе́ніе, пѣ́сньми немо́лчными велича́емъ.

Да о́ныя жи́зни яви́шися наслѣ́дникъ, умерщвле́нныя пре́жде де́монскими прило́ги оживи́лъ еси́ живоно́снымъ твои́мъ сло́вомъ, достоблаже́нне Андрони́че.

Яко и́стиннаго бы́въ виногра́да, преблаже́нне, лоза́ благора́сленна, вино́ безсме́ртія иска́палъ еси́ и человѣ́ковъ сердца́ возвесели́лъ еси́, прехва́льне Андрони́че.

Ты́, я́ко мо́лнія, попали́въ ве́щь многобо́жія, я́вѣ показа́лъ еси́ свѣ́тъ богоразу́мія су́щимъ во тмѣ́ житія́, тѣ́мъ тя́ прославля́емъ вси́, Андрони́че.

Свяще́нная твоя́ па́мять, простира́ема въ концы́, дне́сь просвѣща́етъ сердца́ въ не́й тя́ свяще́нно восхваля́ющихъ, достоблаже́нне Андрони́че.

Богоро́диченъ: Просвѣще́ніе на́мъ испроси́, Яже Свѣ́тъ ро́ждшая, и согрѣше́ній оставле́ніе и душа́мъ спасе́ніе, вѣ́дущимъ Тя́, и́стинную Богоро́дицу, Чи́стая Дѣ́во Всенепоро́чная.

Источникъ: Минíа, мѣ́сяцъ Ма́ій. — Кíевъ: Въ тѵпогра́фіи Кíево-Пече́рской Ла́ѵры, 1893. — Л. 127 – 129 об.

/ Къ оглавленію раздѣла /


Наверхъ / Къ титульной страницѣ

0