Собраніе богослужебныхъ текстовъ Православной Церкви

Русскiй Порталъ- Церковный календарь- Русская Библія- Осанна- Святоотеческое наслѣдіе- Наслѣдіе Святой Руси- Слово пастыря- Литературное наслѣдіе- Новости

Осанна
-
Гостевая книга
-
Новости
-
Написать письмо
-
Поискъ
-
Литургика
-
Канонизація святыхъ
-
Ирмологій

Домашняя молитва

Каноны
-
Акаѳисты
-
Псалтирь Божіей Матери

Евхологій

Служебникъ
-
Требникъ

Слѣдованная Псалтирь

Псалтирь
-
Канонникъ
-
Часословъ
-
Мѣсяцесловъ

Тріодь

Постная
-
Цвѣтная

Минеи

Минея Общая
-
Минеи Богослужебныя
-
Архивъ

Октоихъ

Съ 1-го по 4-й гласъ
-
Съ 5-го по 8-й гласъ

Церк.-учит. литература

«Златоустъ»

Греч. и древнерус. тексты

Греч. литург. тексты
-
Древнерус. литург. тексты

Календарь на Вашемъ сайтѣ

Ссылка для установки

Православный календарь

Новости сайтаСегодня - суббота, 20 iюля 2019 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 9.
Если вы нашли ошибку на странице, выделите ее мышкой и щелкните по этой ссылке, или нажмите Ctrl+Alt+E

ЦЕРКОВНО-БОГОСЛУЖЕБНЫЯ КНИГИ

МИНЕИ БОГОСЛУЖЕБНЫЯ (СЕНТЯБРЬ-АВГУСТЪ).

Мѣ́сяца Ма́ія въ 15-й де́нь.
Слу́жба и́же во святы́хъ отца́ на́шего Иса́іи епи́скопа, Росто́вскаго чудотво́рца.

ВЕЧЕРЪ,
Блаже́нъ му́жъ.., 1-й антифо́нъ. На Го́споди, воззва́хъ: стихи́ры, гла́съ 4. Подо́бенъ: Яко до́бля.

Добродѣ́тельными свѣтлостьми́* просвѣти́ся житіе́ твое́,* и серде́чною пра́востію,* и ра́зумомъ духо́внымъ, богому́дре, удобря́емь,* научи́лъ еси́ новопросвѣще́нныя лю́ди* неподви́жнымъ бы́ти во Христо́вѣ вѣ́рѣ.* Тѣ́мже па́мять твою́ честну́ю и свѣтоно́сную* соверша́емъ, приснопа́мятне,* любо́вію тя́ почита́юще.

Ра́зума духо́внаго испо́лнився,* посрами́лъ еси́ врага́,* прельсти́вшаго пра́отца,* и, сего́ ору́жіемъ духо́внымъ сокруши́въ,* богонасажде́нный са́дъ церко́вный* уче́ніемъ твои́мъ напои́лъ еси́,* и ко Христу́ приве́лъ еси́,* я́ко и́стинный дѣ́латель* виногра́да Влады́ки твоего́.* Его́же моли́ о чту́щихъ вѣ́рою па́мять твою́.

Сла́ва, гла́съ 6:

Ты́ еси́ па́стырь до́брый и учи́тель те́плый, святи́телю Иса́іе, тебе́ всегда́ похваляюще, вопіе́мъ ти́: тобо́ю украси́ Бо́гъ це́рковь Ма́тере Своея́ и тѣ́ло, многолѣ́тно твое́ покрове́нное въ земли́, нетлѣ́нно яви́ лю́демъ твои́мъ. Тѣ́мже моли́ся непреста́нно о хва́лящихъ тя́ и чту́щихъ па́мять твою́, прося́ оставле́нія грѣхо́въ и спасе́нія душа́мъ на́шимъ.

И ны́нѣ пра́здника.
Вхо́дъ. Проки́менъ дне́. И чте́нія три́.

При́тчей чте́ніе.

Па́мять пра́веднаго съ похвала́ми, и благослове́ніе Госпо́дне на главѣ́ его́. Блаже́нъ человѣ́къ, и́же обрѣ́те прему́дрость, и сме́ртенъ, и́же увѣ́дѣ ра́зумъ. Лу́чше бо сію́ купова́ти, не́жели зла́та и сребра́ сокро́вища. Честнѣ́йшая же е́сть ка́меній многоцѣ́нныхъ, все́ же честно́е недосто́йно ея́ е́сть. Долгота́ бо дне́й и лѣ́та живота́ въ десни́цѣ ея́, въ шу́йцѣ же ея́ бога́тство и сла́ва. Отъ у́стъ ея́ исхо́дитъ пра́вда, зако́нъ же и ми́лость на язы́цѣ но́ситъ. Послу́шайте у́бо мене́, о ча́да, честна́я бо реку́, и блаже́нъ человѣ́къ, и́же пути́ моя́ сохрани́тъ: исхо́ди бо мои́ — исхо́ди живота́, и уготовля́ется хотѣ́ніе отъ Го́спода. Сего́ ра́ди молю́ ва́съ и предлага́ю мо́й гла́съ сыново́мъ человѣ́ческимъ. Я́ко а́зъ, прему́дрость, устро́ихъ совѣ́тъ, и ра́зумъ и смы́слъ азъ призва́хъ. Мо́й совѣ́тъ и утвержде́ніе, мо́й ра́зумъ, моя́ же крѣ́пость. Азъ мене́ лю́бящія люблю́, и́щущіи же мене́ обря́щутъ благода́ть. Разумѣ́йте у́бо, незло́бивіи, кова́рство, ненака́заніи же, прилага́йте сердца́. Послу́шайте мене́ и па́ки, честна́я бо реку́, и отве́рзу отъ усте́нъ пра́вая, я́ко и́стинѣ поучи́тся горта́нь мой, ме́рзки же пре́до мно́ю устны́ лжи́выя. Съ пра́вдою вси́ глаго́лы у́стъ мои́хъ, ничто́же въ ни́хъ стро́потно, ниже́ развраще́нно. Вся́ пра́ва су́ть разумѣва́ющимъ и про́ста обрѣта́ющимъ ра́зумъ. Науча́ю бо ва́съ и́стинѣ, да бу́детъ о Го́сподѣ наде́жда ва́ша, и испо́лнитеся Ду́ха.

При́тчей чте́ніе.

Уста́ пра́веднаго ка́плютъ прему́дрость, язы́къ же непра́веднаго поги́бнетъ. Устнѣ́ муже́й пра́ведныхъ ка́плютъ благода́ти, уста́ же нечести́выхъ развраща́ются. Мѣ́рила льсти́вая ме́рзость предъ Го́сподемъ, вѣ́съ же пра́ведный прія́тенъ Ему́. Идѣ́же а́ще вни́детъ досажде́ніе, та́мо и безче́стіе, уста́ же смире́нныхъ поуча́ются прему́дрости. Соверше́ніе пра́выхъ наста́витъ и́хъ, и поползнове́ніе отрица́ющихся упасе́тъ и́хъ. Не по́льзуютъ имѣ́нія въ де́нь я́рости, пра́вда же изба́витъ отъ сме́рти. Умеръ пра́ведный, оста́ви раска́яніе, нару́чна же быва́етъ и посмѣя́тельна нечести́выхъ па́губа. Пра́вда непоро́чнаго исправля́етъ пути́, въ нече́стіе же па́даетъ непра́вда. Пра́вда муже́й пра́выхъ изба́витъ и́хъ, безсовѣ́стіемъ же плѣня́ются беззако́нніи. Сконча́вшуся му́жу пра́ведну, не поги́бнетъ наде́жда, похвала́ же нечести́выхъ поги́бнетъ. Пра́ведникъ отъ ло́ва убѣ́гнетъ, въ него́же мѣ́сто предае́тся нечести́вый. Во устѣ́хъ нечести́выхъ сѣ́ть гра́жданомъ, чу́вство же пра́ведныхъ благопоспѣ́шное. Во благи́хъ пра́ведныхъ испра́вится гра́дъ, и въ поги́бели нечести́выхъ ра́дованіе. Во благослове́ніи пра́выхъ возвы́сится гра́дъ, усты́ же нечести́выхъ раскопа́ется. Руга́ется гра́жданомъ лише́нный ра́зума, му́жъ же му́дрый безмо́лвіе во́дитъ.

Прему́дрости Соломо́ни чте́ніе.

Пра́ведникъ, а́ще пости́гнетъ сконча́тися, въ поко́и бу́детъ. Ста́рость бо честна́ не многолѣ́тна, ниже́ въ числѣ́ лѣ́тъ исчита́ется. Сѣди́на же е́сть му́дрость человѣ́комъ, и во́зрастъ ста́рости — житіе́ нескве́рное. Благоуго́денъ Бо́гови бы́въ, возлю́бленъ бы́сть, и живы́й посредѣ́ грѣ́шникъ, преста́вленъ бы́сть. Восхище́нъ бы́сть, да не зло́ба измѣни́тъ ра́зума его́ или́ ле́сть прельсти́тъ ду́шу его́. Раче́ніе бо зло́бы помрача́етъ до́брая и паре́ніе по́хоти, премѣня́етъ у́мъ незло́бивъ. Сконча́вся вма́лѣ, испо́лни лѣ́та до́лга, уго́дна бо бѣ́ Го́сподеви душа́ его́, сего́ ра́ди потща́ся отъ среды́ лука́вствія. Лю́діе же ви́дѣвше и не разумѣ́вше, ниже́ поло́жше въ помышле́ніи таково́е, я́ко благода́ть и ми́лость въ преподо́бныхъ Его́ и посѣще́ніе во избра́нныхъ Его́.

На стихо́внѣ стихи́ры пра́здника. Сла́ва, святи́теля, гла́съ 6:

Излія́ся благода́ть во устна́хъ твои́хъ, преподо́бне о́тче, святи́телю Иса́іе, и бы́лъ еси́ па́стырь Христо́вы Це́ркве, уча́ слове́сныя о́вцы вѣ́ровати въ Тро́ицу Единосу́щную, во Еди́номъ Божествѣ́.

И ны́нѣ, пра́здника.

Тропа́рь, гла́съ 8:

Правосла́вія наста́вниче, благоче́стія учи́телю и чистоты́, Росто́ву пресвѣ́тлый свѣти́льниче, святи́телемъ богодохнове́нное удобре́ніе, Иса́іе прему́дре, уче́ніемъ бо твои́мъ вся́ Россíйскія концы́ просвѣти́лъ еси́ благода́тію духо́вною, святи́телю блаже́нне, моли́ Христа́ Бо́га, да спасе́тъ ду́ши на́ша.

Сла́ва, и ны́нѣ, пра́здника.НА УТРЕНИ,
По 1-й и по 2-й стихоло́гіи, сѣда́льны пра́здника.

По поліеле́и сѣда́ленъ свята́го, гла́съ 4. Подо́бенъ: Ско́ро предвари́.

Отъ младе́нства по Христѣ́ ше́ствовалъ еси́ и сосу́дъ Свята́го Ду́ха, святи́телю Иса́іе, бы́лъ еси́, отъ Него́же прему́дрость пріи́мъ, научи́лъ еси́ человѣ́ки многобо́жіе и́дольское преоби́дѣти и Христу́ вѣ́ровати. Его́же моли́ спасти́ всѣ́хъ, любо́вію тя́ почита́ющихъ. [Два́жды.]

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ:

Дѣ́во Всенепоро́чная, пресу́щественнаго Бо́га ро́ждшая, со святи́телемъ Того́ непреста́нно моли́ оставле́ніе прегрѣше́ній и исправле́ніе житія́ да́ти на́мъ пре́жде конца́, вѣ́рою и любо́вію пою́щимъ Тя́ по до́лгу, еди́на Всепѣ́тая.

Степе́нна, 1-й антифо́нъ 4-го гла́са. Проки́менъ, [гла́съ 4]: Честна́ предъ Го́сподемъ* сме́рть преподо́бныхъ Его́. Сти́хъ: Что́ возда́мъ Го́сподеви о всѣ́хъ, я́же воздаде́ ми? Вся́кое дыха́ніе... Ева́нгеліе Іоа́нна, зача́ло 35, отъ полу́.

По 50-мъ псалмѣ́ стихи́ра, гла́съ 4:

Яко со́лнце пресвѣ́тлое, просвѣща́еши страну́ всю́ Россíйскую: тебе́ бо показа́ Бо́гъ отъ ю́ности, святи́телю блаже́нне Иса́іе, па́стыря слове́сному Своему́ ста́ду, новоизбра́ннымъ лю́демъ, и украси́лъ еси́ всечу́дно це́рковь Бо́жія Ма́тере, въ не́йже и доны́нѣ лежа́тъ честны́я твоя́ мо́щи, я́же и́мутъ въ себѣ́ исцѣле́нія да́ръ благода́ти, святи́телю пречу́дне. Твои́ми моли́твами и посо́біемъ, Благочести́вый Импера́торъ на́шъ побѣжда́етъ пога́ныхъ полки́, тебе́ Христо́съ показа́ второ́е свѣти́ло въ Росто́встѣй Це́ркви, ты́ похвала́ земли́ на́шей и заступле́ніе. Тѣ́мже, дне́сь пра́зднующе свѣ́тло па́мять твою́ и честно́е обрѣ́теніе пречу́днаго твоего́ тѣлесе́, вку́пѣ же и пресла́вное пренесе́ніе пречестны́хъ моще́й твои́хъ, и мо́лимъ тя́, святи́телю: ми́ръ мíру испроси́ и душа́мъ на́шимъ ве́лію ми́лость.

Кано́нъ пра́здника со ирмосо́мъ на 6 и свята́го на 8, гла́съ 4.

Пѣ́снь 1.

Ирмо́съ: Отве́рзу уста́ моя́, и напо́лнятся Ду́ха, и сло́во отры́гну Цари́цѣ Ма́тери, и явлю́ся, свѣ́тло торжеству́я, и воспою́, ра́дуяся, Тоя́ чудеса́.

Твоего́, Христе́, уго́дника, блаже́ннаго Иса́ію, пѣ́ти ми жела́ющу, моли́твами его́, я́ко Бо́гъ, осія́ніе Всесвята́го Ду́ха да́руй ми́ и свѣ́тъ прему́дрости Твоея́, да досто́йно воспою́ того́ чудеса́.

Пріиди́те, вѣ́рніи, церко́внаго свѣти́льника, и столпа́ непоколеби́ма, и правосла́вія учи́теля, и благоче́стія проповѣ́дника, блаже́ннаго Иса́ію достохва́льными пѣ́сньми почти́мъ.

Яко святи́тель вѣ́ренъ и па́стырь и́стинный Росто́вскія Це́ркве бы́въ и слове́снаго ста́да Христо́ва, но́выхъ люде́й неле́стный учи́тель яви́лся еси́, блаже́нне Иса́іе, и́хже научи́лъ еси́ сла́вити Бо́жія вели́чія.

Богоро́диченъ: Марíю Чи́стую, пріиди́те вси́, воспое́мъ, еди́ну, украси́вшую человѣ́чество и ро́ждшую Бо́га воплоще́нна, Дѣ́ву же пребы́вшую неврежде́нну.

Катава́сія пра́здника.

Пѣ́снь 3.

Ирмо́съ: Твоя́ пѣсносло́вцы, Богоро́дице, живы́й и незави́стный Исто́чниче, ли́къ Себѣ́ совоку́пльшія, духо́вно утверди́, въ боже́ственнѣй Твое́й сла́вѣ, вѣнце́въ сла́вы сподо́би.

Глаго́лы боже́ственными, дѣ́лы же и уче́ніи пресла́вными по всему́ уподо́бися пресла́внымъ апо́столомъ и обтече́ всю́ Россíйскую зе́млю, и́дольскую ле́сть попаля́я, просвѣща́я же вѣ́рныхъ сердца́ благода́тію.

Отъ младе́нства Христа́ вожделѣ́въ, кра́сная мíра сего́ вся́ уме́ты вмѣни́лъ еси́, по апо́столу, о́тче, вы́шнихъ ища́, Христо́вою же благода́тію святи́тельства сподо́бился еси́ и Росто́ву па́стырь но́вымъ лю́демъ посыла́ешися, и́хже и научи́лъ еси́ и на небесѣ́хъ вѣнцы́ сла́вы воспрія́лъ еси́.

Свята́го Ду́ха благода́тію и́дольское изоста́вшее нече́стіе до конца́ потреби́лъ еси́ въ Россíйстѣй земли́, побо́рникъ вои́стинну правосла́вія яви́вся крѣ́пкій. Тѣ́мъ просвѣти́лъ еси́ твои́ми уче́ніи Россíйскія концы́.

Богоро́диченъ: Пое́мъ, Дѣ́во Богома́ти, па́че естества́ рождество́ Твое́ и Твою́ нетлѣ́нную чистоту́, и́бо въ Тебѣ́ во еди́но сочета́ся дѣ́вство и рождество́.

Сѣда́ленъ, гла́съ 8. Подо́бенъ: Прему́дрости.

Отъ мірскíя молвы́ избѣжа́въ, и Христо́во и́го воспріи́мъ, и за́повѣди соверши́въ, па́стырь оби́тели быва́еши, пото́мъ же и на святи́тельскомъ сѣда́лищи сѣ́дъ, богоуго́дно пожи́лъ еси́ и, лю́ди правосла́вію научи́въ, на небеса́ восте́клъ еси́, у престо́ла Вседержи́теля со а́нгелы предстоя́, святи́телю блаже́нне, моли́ся о рабѣ́хъ твои́хъ. [Два́жды.]

Сла́ва, и ны́нѣ, пра́здника или́ богоро́диченъ:

О Тебѣ́ ра́дуется, Благода́тная, вся́кая тва́рь, а́нгельскій собо́ръ и человѣ́ческій ро́дъ, освяще́нный хра́ме и раю́ слове́сный, дѣ́вственная похвало́, изъ Нея́же Бо́гъ воплоти́ся и Младе́нецъ бы́сть пре́жде вѣ́къ сы́й Бо́гъ на́шъ, ложесна́ бо Твоя́ престо́лъ сотвори́ и чре́во Твое́ простра́ннѣе небе́съ содѣ́ла. О Тебѣ́ ра́дуется, Благода́тная, вся́кая тва́рь, сла́ва Тебѣ́.

Пѣ́снь 4.

Ирмо́съ: Сѣдя́й въ сла́вѣ на Престо́лѣ Божества́ во о́блацѣ ле́гцѣ, прíиде Іису́съ Пребоже́ственный, Нетлѣ́нною Дла́нію и спасе́ зову́щія: сла́ва, Христе́, си́лѣ Твое́й.

Сѣдя́ща во сла́вѣ Го́спода проро́къ Иса́ія дре́вле узрѣ́въ и отъ серафи́ма клеща́ми у́гль пріи́мъ, очи́стися. Ты́ же, святи́телю, всегда́ Го́сподеви предстои́ши со мно́жествомъ безпло́тныхъ и, серафи́момъ подо́бяся, я́коже клеща́ми, твои́ми рука́ми тѣ́ло Христо́во пріе́млеши и вѣ́рнымъ подае́ши, непреста́нно вопія́: сла́ва си́лѣ Твое́й, Го́споди.

Любо́вію Бо́жіею па́че огня́ распала́емь, о́тче, обходя́ гра́ды и ве́си въ Росто́встѣй и Су́ждальстѣй о́бласти, и́дольская ка́пища разоря́я, це́ркви же созида́я, лю́ди научи́лъ еси́ пѣ́ти: сла́ва си́лѣ Твое́й, Го́споди.

Пресла́вный и чу́дный Лео́нтій, я́ко благоцвѣту́щь са́дъ, насади́ Росто́вскія лю́ди, просвѣти́въ и́хъ святы́мъ креще́ніемъ. Ты́ же, блаже́нне, до конца́ си́хъ напои́лъ еси́ твои́мъ уче́ніемъ и ко Христу́, я́ко зрѣ́лъ пло́дъ, прине́слъ еси́, съ весе́ліемъ вопія́: сла́ва си́лѣ Твое́й, Го́споди.

Богоро́диченъ: Отъ ма́тернихъ пеле́нъ чи́сто житіе́ имѣ́лъ еси́, блаже́нне, и сего́ ра́ди Пречи́стыя Богоро́дицы изря́дный служи́тель бы́въ, Сію́ возвели́чилъ еси́ въ Россíйскихъ страна́хъ и научи́лъ еси́ пѣ́ти: сла́ва си́лѣ Твое́й, Пречи́стая.

Пѣ́снь 5.

Ирмо́съ: Ужасо́шася вся́ческая о Боже́ственнѣй сла́вѣ Твое́й: Ты́ бо, неискусобра́чная Дѣ́во, имѣ́ла еси́ во утро́бѣ надъ всѣ́ми Бо́га, и родила́ еси́ Безлѣ́тнаго Сы́на, всѣ́мъ, воспѣва́ющимъ Тя́, ми́ръ подава́ющая.

Удивля́ется святи́тель, кня́зь же и вси́ лю́діе ско́рому твоему́ прише́ствію ко освяще́нію Пречи́стыя це́ркве: а́нгеломъ бо зва́нъ бы́лъ еси́ и о́блакомъ носи́мь, я́коже дре́вле апо́столи, на успе́ніе Бо́жія Ма́тере. Тѣ́мже тя́ всѣ́мъ воспѣва́ющимъ ми́ръ подава́еши.

Удиви́шася а́нгельстіи чи́нове пресла́вному твоему́ житію́, ка́ко въ бре́ннѣмъ тѣлеси́ безпло́тнаго врага́ побѣди́лъ еси́, блаже́нне, и, возду́шными те́мными князьми́ не удержа́нъ бы́въ, престо́ла Христо́ва дости́глъ еси́ къ превы́шнимъ си́ламъ, и отту́ду ми́ръ на́мъ подава́еши.

Удивля́ются христоимени́тіи лю́діе, егда́ обрѣто́ша пречестно́е твое́ тѣ́ло, е́же мно́гими лѣ́ты земле́ю покрове́но, и яви́ся, я́коже златоза́рное со́лнце, чуде́съ лучи́ испуща́я и просвѣща́я вѣ́рныхъ сердца́, и воспѣва́ющимъ Го́сподеви ми́ръ подава́еши.

Богоро́диченъ: Умилосе́рдися, Влады́чице, на непотре́бныя Твоя́ рабы́ и не преда́ждь на́съ въ ру́цѣ пога́ныхъ грѣ́хъ ра́ди на́шихъ, но моли́твъ на́шихъ не пре́зри, во Твою́ це́рковь притека́ющимъ и вопію́щимъ Ти́, ми́ръ подаю́щи.

Пѣ́снь 6.

Ирмо́съ: Боже́ственное сіе́ и всечестно́е соверша́юще пра́зднество, богому́дріи, Богома́тере, пріиди́те, рука́ми воспле́щимъ, отъ Нея́ ро́ждшагося Бо́га сла́вимъ.

Боже́ственною благода́тію укрѣпля́емь, апо́столомъ ревни́тель бы́въ, Россíйскія вся́ концы́ научи́лъ еси́ благоче́стію и вся́ нечести́вая уче́нія до конца́ потреби́лъ еси́. Тѣ́мже твою́ па́мять свѣ́тло пра́зднуемъ.

Гро́бъ честна́го твоего́ тѣлесе́ иногда́ въ небреже́ніи бы́сть, и отъ святи́теля, тво́й престо́лъ держа́щаго и къ тебѣ́ любо́вь показу́юща, отту́ду прено́сится, я́вственно ны́нѣ полага́ется, источа́ющій исцѣле́нія всѣ́мъ.

Иже всегда́ къ ра́цѣ моще́й твои́хъ приступа́юще, любе́зно ту́ цѣлу́емъ и отъ души́ вопіе́мъ ти́: святи́телю блаже́нне Иса́іе, моли́ся прилѣ́жно за гра́дъ и лю́ди, и ско́рбь на́шу въ ра́дость претвори́, и грѣхо́въ проще́ніе испроси́.

Богоро́диченъ: Притеце́мъ, вѣ́рніи, въ це́рковь Бо́жія Ма́тере и, вѣ́рно моля́щеся, возопіе́мъ Ей: поми́луй, Влады́чице, Твое́ достоя́ніе и отъ вра́гъ изба́ви уго́дника Твоего́ Иса́іи моли́твами.

Конда́къ, гла́съ 3. Подо́бенъ: Дѣ́ва дне́сь.

Яко гро́мъ, возгремѣ́лъ еси́ боже́ственными твои́ми уче́ніи въ Россíйстѣй земли́ и яви́лся еси́ свѣти́льникъ пресвѣ́телъ, осія́я свѣ́томъ богоразу́мія, Иса́іе блаже́нне. Тѣ́мже вопіе́мъ ти́: Христа́ Бо́га моли́ непреста́нно о всѣ́хъ на́съ.

Икосъ:

Пріиди́те, богоизбра́нніи христоимени́тіи собо́ри, похва́лимъ ны́нѣ и пѣ́сньми почти́мъ свѣтоно́сную па́мять пречу́днаго отца́, блаже́ннаго Иса́іи, апо́столомъ ра́внаго, благоче́стія проповѣ́дника, наста́вника же и учи́теля Россíйскому язы́ку: яви́ бо ся, я́ко свѣти́льникъ незаходи́мый, во тмѣ́ су́щимъ невѣ́дѣнія, и всѣ́хъ возводя́ къ боже́ственнѣй высотѣ́, и на па́житѣхъ зако́на живоно́снаго тѣ́хъ упасе́, и исцѣле́ній луча́ми всѣ́хъ просвѣща́я. Тѣ́мже мо́лимъ тя́ ны́нѣ: облиста́й въ сердца́ ра́бъ твои́хъ незаходи́мый свѣ́тъ ра́зума, Христо́въ уго́дниче, и моли́ непреста́нно о всѣ́хъ на́съ.

Пѣ́снь 7.

Ирмо́съ: Не послужи́ша тва́ри богому́дріи, па́че Созда́вшаго, но, о́гненное преще́ніе му́жески попра́вше, ра́довахуся, пою́ще: препѣ́тый отце́въ Госпо́дь и Бо́гъ, благослове́нъ еси́.

Не слу́жатъ ктому́ Россíйстіи сы́нове тмѣ́ пре́лести, но тобо́ю, о́тче, и́стинный богоразу́мія свѣ́тъ позна́ша и, непреста́нно ра́дующеся, ны́нѣ Христу́ вопію́тъ: благослове́нъ Бо́гъ оте́цъ на́шихъ.

Пра́зднуетъ Це́рковь че́стно твое́ преставле́ніе: житіе́ бо благоче́стно на земли́ соверши́лъ еси́, чу́дне, и пло́дъ стори́чествующій Влады́цѣ твоему́ прине́слъ еси́, и отъ Него́ прія́лъ еси́ вѣнцы́ сла́вы неизрече́нныя, непреста́нно вопія́: благослове́нъ Бо́гъ оте́цъ на́шихъ.

Иже во искуше́ніихъ и ско́рбехъ су́щіи, къ ра́цѣ моще́й твои́хъ притека́юще, пріе́млютъ честна́я исцѣле́нія отъ я́же въ тебѣ́ Боже́ственныя благода́ти и непреста́нно Христу́ вопію́тъ: благослове́нъ Бо́гъ оте́цъ на́шихъ.

Богоро́диченъ: Укрѣпи́, Влады́чице, сла́вящаго Тя́ Импера́тора на проти́вныя враги́, я́ко Дави́да на Голіа́ѳа, да, веселя́щеся, вопіе́мъ Ти́: ра́дуйся, покро́ве святы́й и Засту́пнице гра́ду на́шему.

Пѣ́снь 8.

Ирмо́съ: Отроки благочести́выя въ пещи́ Рождество́ Богоро́дичо спасло́ е́сть, тогда́ у́бо образу́емое, ны́нѣ же дѣ́йствуемое, вселе́нную всю́ воздвиза́етъ пѣ́ти Тебѣ́: Го́спода по́йте, дѣла́, и превозноси́те Его́ во вся́ вѣ́ки.

Блаже́нную жи́знь пожи́лъ еси́ въ житіи́ сы́й, и со святи́тельскими ли́ки у престо́ла Христо́ва, ра́дуяся, предстои́ши, боже́ственное наслѣ́дивъ наслажде́ніе, и непреста́нно вопіе́ши: Го́спода воспѣва́йте, дѣла́, и превозноси́те Его́ во вся́ вѣ́ки.

Боже́ственнаго Ду́ха благода́ть имѣ́я въ души́ твое́й, блаже́нне Иса́іе, обте́клъ еси́ Россíйскую зе́млю, я́ко мо́лнія, разсѣва́я Бо́жіе сло́во во всѣ́хъ страна́хъ, просвѣща́я всѣ́хъ и науча́я: Го́спода воспѣва́йте, дѣла́, и превозноси́те Его́ во вся́ вѣ́ки.

Слове́сныя плоды́ Го́сподеви принося́, Иса́іе прему́дре, озари́лъ еси́ твое́й па́ствѣ свѣ́тъ богоразу́мія, и нечести́вая уста́ загради́лъ еси́ пра́щею богодохнове́нныхъ слове́съ твои́хъ, и я́сно всѣ́мъ проповѣ́далъ еси́: Го́спода воспѣва́йте, дѣла́, и превозноси́те Его́ во вся́ вѣ́ки.

Богоро́диченъ: На благодѣя́ніе человѣ́комъ Сло́во воплоти́тся изво́ли, дѣ́вства бо врата́ про́йде я́ко Госпо́дь и Богоро́дицу показа́. Тѣ́мъ зове́мъ: Го́спода воспѣва́йте, дѣла́, и превозноси́те Его́ во вся́ вѣ́ки.

Пѣ́снь 9.

Ирмо́съ: Вся́къ земноро́дный да взыгра́ется, Ду́хомъ просвѣща́емь, да торжеству́етъ же безпло́тныхъ умо́въ естество́, почита́ющее свяще́нное торжество́ Богома́тере, и да вопіе́тъ: ра́дуйся, Всеблаже́нная Богоро́дице, Чи́стая Приснодѣ́во.

Кто́ мо́жетъ, блаже́нне, по достоя́нію тя́ восхвали́ти? Исцѣле́нія бо неоску́дно подава́еши приходя́щимъ къ тебѣ́ съ вѣ́рою и непреста́нно вопію́щимъ: изба́ви, святи́телю, отъ вся́кихъ искуше́ній и до конца́ неврежде́нныхъ на́съ соблюди́.

Окрестъ стоя́ще ра́ки моще́й твои́хъ, съ любо́вію ту́, припа́дающе, цѣлу́емъ и вѣ́рно ти́ вопіе́мъ, блаже́нне: поми́луй святи́теля, престо́лъ тво́й ны́нѣ украша́ющаго, и до конца́ его́ сохрани́ невреди́ма; Христолюби́вому же на́шему Импера́тору на сопроти́вныя побѣ́ды да́руй и на враги́ одолѣ́ніе.

Пріими́ хвалу́ отъ ра́бъ недосто́йныхъ, святи́телю Иса́іе, и житія́ сего́ непостоя́нную пучи́ну да́руй на́мъ немяте́жно прейти́, и моли́тву о на́съ къ Бо́гу сотвори́, че́стно почита́ющихъ твою́ па́мять, и одержа́щихъ зо́лъ и жду́щихъ на́съ изба́ви, да во вѣ́ки тебе́ велича́емъ.

Богоро́диченъ: Пріиди́те, христоимени́тіи лю́діе, въ честну́ю це́рковь Бо́жія Ма́тере и, покло́ншеся пречу́дному Ея́ о́бразу и ру́цѣ воздѣ́вше, отъ се́рдца возопіе́мъ: поми́луй на́съ, Богоро́дице, недосто́йныхъ ра́бъ Твои́хъ, и гра́дъ на́шъ, въ не́мже вели́кое Твое́ и многосла́вное и́мя велича́ется, отъ всѣ́хъ злы́хъ свободи́, уго́дника Твоего́ Иса́іи моли́твами, да во вѣ́ки Тебе́ велича́емъ, Чи́стая.

Свѣти́ленъ:

Якоже пресвѣ́тлая заря́ свѣтоно́сна, яви́ся дне́сь па́мять твоя́, святи́телю преблаже́нне Иса́іе, предвозвѣща́ющи на́мъ пресвѣ́тлаго со́лнца незаходи́мый свѣ́тъ, пречу́днаго Лео́нтія свѣтоно́сный пра́здникъ, да моли́твами ва́шими пріи́мемъ оставле́ніе грѣхо́въ. [Два́жды.]

Сла́ва, и ны́нѣ, пра́здника или́ богоро́диченъ:

Пощади́ мя, Го́споди, пощади́ мя, егда́ пріи́деши суди́ти, и не осуди́ мене́ во о́гнь, ни я́ростію же обличи́ мене́, мо́литъ Тя́ Дѣ́ва Чи́стая, ро́ждшая Тя́, Христе́, и а́нгелъ мно́жество со проро́ки, и святи́тели, и му́ченики.

На хвали́техъ стихи́ры на 4, гла́съ 8. Подо́бенъ: Что́ ва́съ нарече́мъ.

Что́ тя нарече́мъ, святи́телю?* Ангела, я́ко безпло́тенъ на земли́ пожи́лъ еси́,* апо́стола, я́ко научи́лъ еси́* благовѣ́рію россíйскія концы́,* му́ченика же, я́ко Христа́ ра́ди до сме́рти подвиза́лся еси́,* обраща́я лю́ди отъ тмы́ нече́стія* и приводя́ и́хъ на па́жить богоразу́мія.* Моли́ спасти́ся душа́мъ на́шимъ. [Два́жды.]

Что́ тя имену́емъ, богоблаже́нне Иса́іе?* Рѣку́, духо́вныхъ во́дъ наполня́ему* и проходя́щу Россíйскія концы́,* жа́ждущая сердца́ напая́юща твои́мъ уче́ніемъ;* ча́шу, Боже́ственнаго Ду́ха наполня́ему;* свѣщу́, Це́рковь озаря́ющу;* свѣти́льника, я́ко па́ству твою́ просвѣща́еши.* Мно́га ти́ имена́ и бо́льша дарова́нія.* Моли́ спасти́ся душа́мъ на́шимъ.

Что́ тя ны́нѣ нареку́, Иса́іе пречу́дне?* Служи́теля та́инъ и дѣ́лателя виногра́да Христо́ва,* вѣ́ры утвержде́ніе,* Це́ркве столпа́ непоколеби́ма,* исто́чника чуде́съ,* оби́димыхъ засту́пника,* сиро́тъ корми́теля,* па́ствѣ твое́й те́пла предста́теля.* Мно́га ти́ имена́* и множа́йша даро́въ прія́тія.* Моли́ спасти́ся душа́мъ на́шимъ.

Сла́ва, гла́съ 8:

Святи́телю Христо́въ, боже́ственныхъ преда́ній учи́телю, церко́вное утвержде́ніе, тебе́ я́ко и́стиннаго па́стыря Христо́съ показа́лъ е́сть новоизбра́нному твоему́ слове́сному ста́ду, Россíйскимъ лю́демъ, и́хже и отъ собла́знъ спа́слъ еси́ и укрѣпи́лъ еси́ и́хъ бы́ти въ правосла́віи. Тѣ́мже и ны́нѣ мо́лимъ тя́, Иса́іе досточу́дне: моли́ся Бо́гу и Спа́су о и́же вѣ́рою пра́зднующихъ пречестну́ю па́мять твою́.

И ны́нѣ, пра́здника.
Славосло́віе вели́кое. [Ектеніи́] и отпу́стъ.НА ЛИТУРГІИ,

Блаже́нна свята́го, пѣ́снь 3-я и 6-я. Проки́менъ, гла́съ 1: Уста́ моя́ возглаго́лютъ прему́дрость,* [и поуче́ніе се́рдца моего́ ра́зумъ]. Сти́хъ: Услы́шите сія́ вси́ язы́цы, [внуши́те вси́ живу́щіи по вселе́ннѣй]. Апо́столъ къ Евре́еомъ, зача́ло 335. Аллилу́ія, гла́съ 2: Уста́ пра́веднаго поуча́тся прему́дрости, [и язы́къ eго́ возглаго́летъ су́дъ]. Сти́хъ: Зако́нъ Бо́га его́ въ се́рдцѣ его́, [и не за́пнутся стопы́ eго́]. Ева́нгеліе Луки́, зача́ло 24. Прича́стенъ: Въ па́мять вѣ́чную [бу́детъ пра́ведникъ, отъ слу́ха зла́ не убои́тся].

Источникъ: Минíа, мѣ́сяцъ Ма́ій. — Кíевъ: Въ тѵпогра́фіи Кíево-Пече́рской Ла́ѵры, 1893. — Л. 103 – 108.

/ Къ оглавленію раздѣла /


Наверхъ / Къ титульной страницѣ

0