Собраніе богослужебныхъ текстовъ Православной Церкви

Русскiй Порталъ- Церковный календарь- Русская Библія- Осанна- Святоотеческое наслѣдіе- Наслѣдіе Святой Руси- Слово пастыря- Литературное наслѣдіе- Новости

Осанна
-
Гостевая книга
-
Новости
-
Написать письмо
-
Поискъ
-
Литургика
-
Канонизація святыхъ
-
Ирмологій

Домашняя молитва

Каноны
-
Акаѳисты
-
Псалтирь Божіей Матери

Евхологій

Служебникъ
-
Требникъ

Слѣдованная Псалтирь

Псалтирь
-
Канонникъ
-
Часословъ
-
Мѣсяцесловъ

Тріодь

Постная
-
Цвѣтная

Минеи

Минея Общая
-
Минеи Богослужебныя
-
Архивъ

Октоихъ

Съ 1-го по 4-й гласъ
-
Съ 5-го по 8-й гласъ

Церк.-учит. литература

«Златоустъ»

Греч. и древнерус. тексты

Греч. литург. тексты
-
Древнерус. литург. тексты

Календарь на Вашемъ сайтѣ

Ссылка для установки

Православный календарь

Новости сайтаСегодня - воскресенiе, 18 августа 2019 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 4.
Если вы нашли ошибку на странице, выделите ее мышкой и щелкните по этой ссылке, или нажмите Ctrl+Alt+E

ЦЕРКОВНО-БОГОСЛУЖЕБНЫЯ КНИГИ

МИНЕИ БОГОСЛУЖЕБНЫЯ (СЕНТЯБРЬ-АВГУСТЪ).

Мѣ́сяца Ма́ія въ 11-й де́нь.
Па́мять и́же во святы́хъ архіепи́скопа Се́рбскаго и вели́каго чудотво́рца Никоди́ма.

НА ВЕЛИЦѢЙ ВЕЧЕРНИ,
Пое́мъ: Блаже́нъ му́жъ.., [1-й антифо́нъ]. На Го́споди воззва́хъ: поста́вимъ стихи́ръ 8: пра́здника 3 и свята́го 5, гла́съ 5. Подо́бенъ: Ра́дуйся, по́стниковъ.

Преподо́бне о́тче всече́стне Никоди́ме,* сѣки́ро, посѣка́ющая еретико́въ стремле́нія,* трео́стрымъ мече́мъ Утѣ́шителя Ду́ха,* ору́жіе, посѣка́ющее любодѣ́йная сѣ́мена,* огню́, хвра́стіе ересе́й попаля́я,* и лопа́та вои́стинну земледѣ́льца бы́лъ еси́, о́тче,* тя́жкое и ле́гкое уче́ніе съ не́ю разсужда́я,* пра́вилами же Ева́нгелія всѣ́хъ направля́я стезѣ́ спасе́нія,* Христа́ моли́ дарова́ти Це́рквамъ единомы́сліе* и душа́мъ на́шимъ ми́ръ и ве́лію ми́лость.

Преподо́бне, всеблаже́нне святи́телю Никоди́ме,* уста́ своя́ исто́чникъ сла́дкихъ боже́ственныхъ глаго́лъ сотвори́лъ еси́,* напая́ема отъ боже́ственныхъ неоску́дныхъ сокро́вищъ,* словеса́ же моли́твы всѣ́мъ сказу́я.* Пра́вило бы́лъ еси́, наставля́ющее къ добродѣ́тели,* просвѣще́нъ заре́ю, видѣ́ньми боже́ственными сія́я;* Тро́ицу Несозда́нную проповѣ́далъ еси́,* Ейже непреста́нно моли́ся* спасти́ся душа́мъ на́шимъ.

Преподо́бне о́тче свяще́нне Никоди́ме,* вельми́ подвиза́лся еси́ во вре́меннѣй жи́зни* въ пѣ́ніи, поще́ніи и бдѣ́ніи,* раздая́ніемъ бога́тствъ тре́бующимъ,* и́мже душевре́дную стра́сть сребролю́бія угаси́въ,* вы́шнняя жела́лъ еси́ улучи́ти,* тѣ́мже о́бразъ бы́лъ еси́ ста́ду твоему́.* Ны́нѣ же лику́еши со безпло́тными,* Христа́ непреста́нно славосло́вя,* Того́ моли́, святи́телю, дарова́ти Це́ркви единомы́сліе* и душа́мъ на́шимъ ми́ръ и ве́лію ми́лость.

Преподо́бне о́тче Никоди́ме,* въ лѣ́тнихъ пра́здницѣхъ возсія́ на́мъ па́мять твоя́,* веселя́щая ду́ши и помышле́нія на́ша:* воспомина́емъ е́же по вѣ́рѣ по́двиги и исправле́нія твоя́,* прославля́я въ Тро́ицѣ Еди́наго Христа́ Бо́га на́шего,* таковы́ми дарова́ніи тя́ обогати́вшаго;* Того́ моли́, свяще́нне о́тче,* поми́ловатися душа́мъ на́шимъ.

Сла́ва, гла́съ 6:

На высоту́ восте́клъ еси́ добродѣ́телей, небе́сныхъ жела́я и Бо́жія прему́дрости, тѣ́мже правосла́вными уче́ніи твои́ми иноплеме́нныя е́реси отъ Це́ркве Христо́вы дале́че отгна́лъ еси́, держа́ву вѣ́ры въ концы́ вселе́нныя, па́че же въ свое́й па́ствѣ воздви́глъ еси́, и Христу́ предстоя́ съ невеще́ственными служи́тели, испроси́ душа́мъ на́шимъ ве́лію и бога́тую ми́лость.

И ны́нѣ, пра́здника.
Вхо́дъ, проки́менъ дне́ и чте́нія три́ святи́телю.

При́тчей чте́ніе.

Па́мять пра́веднаго съ похвала́ми, и благослове́ніе Госпо́дне на главѣ́ его́. Блаже́нъ человѣ́къ, и́же обрѣ́те прему́дрость, и сме́ртенъ, и́же увѣ́дѣ ра́зумъ. Лу́чше бо сію́ купова́ти, не́жели зла́та и сребра́ сокро́вища. Честнѣ́йшая же е́сть ка́меній многоцѣ́нныхъ, все́ же честно́е недосто́йно ея́ е́сть. Долгота́ бо дне́й и лѣ́та живота́ въ десни́цѣ ея́, въ шу́йцѣ же ея́ бога́тство и сла́ва. Отъ у́стъ ея́ исхо́дитъ пра́вда, зако́нъ же и ми́лость на язы́цѣ но́ситъ. Послу́шайте у́бо мене́, о ча́да, честна́я бо реку́, и блаже́нъ человѣ́къ, и́же пути́ моя́ сохрани́тъ: исхо́ди бо мои́ — исхо́ди живота́, и уготовля́ется хотѣ́ніе отъ Го́спода. Сего́ ра́ди молю́ ва́съ и предлага́ю мо́й гла́съ сыново́мъ человѣ́ческимъ. Я́ко а́зъ, прему́дрость, устро́ихъ совѣ́тъ, и ра́зумъ и смы́слъ азъ призва́хъ. Мо́й совѣ́тъ и утвержде́ніе, мо́й ра́зумъ, моя́ же крѣ́пость. Азъ мене́ лю́бящія люблю́, и́щущіи же мене́ обря́щутъ благода́ть. Разумѣ́йте у́бо, незло́бивіи, кова́рство, ненака́заніи же, прилага́йте сердца́. Послу́шайте мене́ и па́ки, честна́я бо реку́, и отве́рзу отъ усте́нъ пра́вая, я́ко и́стинѣ поучи́тся горта́нь мой, ме́рзки же пре́до мно́ю устны́ лжи́выя. Съ пра́вдою вси́ глаго́лы у́стъ мои́хъ, ничто́же въ ни́хъ стро́потно, ниже́ развраще́нно. Вся́ пра́ва су́ть разумѣва́ющимъ и про́ста обрѣта́ющимъ ра́зумъ. Науча́ю бо ва́съ и́стинѣ, да бу́детъ о Го́сподѣ наде́жда ва́ша, и испо́лнитеся Ду́ха.

Прему́дрости Соломо́ни чте́ніе.

Уста́ пра́веднаго ка́плютъ прему́дрость, устнѣ́ же муже́й му́дрыхъ вѣ́дятъ благода́ть. Уста́ му́дрыхъ поуча́тся прему́дрости, пра́вда же избавля́етъ и́хъ отъ сме́рти. Сконча́вшуся му́жу пра́ведну, не поги́бнетъ наде́жда. Сы́нъ бо пра́веденъ ражда́ется въ живо́тъ и во благи́хъ свои́хъ пло́дъ пра́вды объи́метъ. Свѣ́тъ пра́веднымъ всегда́, и отъ Го́спода обря́щутъ благода́ть и сла́ву. Язы́къ му́дрыхъ до́брая свѣ́сть, и въ се́рдцѣ и́хъ почíетъ му́дрость. Лю́битъ Госпо́дь преподо́бная сердца́, прія́тни же Ему́ вси́ непоро́чніи въ пути́. Му́дрость Госпо́дня просвѣща́етъ лице́ разу́мнаго: постига́етъ бо жела́ющія ю́, пре́жде да́же разумѣ́ти ю́, и удо́бь у́зрится отъ лю́бящихъ ю́. Утреневавый къ не́й не утруди́тся, и бдя́й ея́ ра́ди вско́рѣ безъ печа́ли бу́детъ. Яко досто́йныхъ ея́ сама́ обхо́дитъ, и́щущи, и во стезя́хъ ея́ явля́ется и́мъ благопріе́мнѣ. Му́дрости никогда́же одолѣ́етъ зло́ба. Си́хъ ра́ди и рачи́тель бы́хъ добро́ты ея́, и возлюби́хъ ю́, и поиска́хъ отъ ю́ности моея́. И взыска́хъ невѣ́сту привести́ себѣ́, я́ко всѣ́хъ Влады́ка возлюби́ ю́. Таи́бница бо е́сть Бо́жія хи́трости и обрѣта́тельница дѣ́лъ Его́. Труды́ ея́ су́ть добродѣ́тели: цѣлому́дрію же и ра́зуму та́ учи́тъ, пра́вдѣ и му́жеству, и́хже потре́бнѣе ничто́же е́сть въ житіи́ человѣ́комъ. Аще же и мно́гаго иску́сства жела́етъ кто́, вѣ́сть дре́вняя, и бы́ти хотя́щая разсмо́тритъ. Свѣ́сть изви́тія слове́съ и разрѣше́нія гада́ній, зна́менія и чудеса́ проразумѣ́етъ, и сбытія́ време́нъ и лѣ́тъ, и всѣ́мъ совѣ́тникъ е́сть бла́гъ. Яко безсме́ртіе е́сть въ не́й и благосла́віе во обще́ніи слове́съ ея́. Сего́ ра́ди бесѣ́довахъ ко Го́споду, и помоли́хся Ему́, и рѣ́хъ отъ всего́ се́рдца моего́: Бо́же отце́въ и Го́споди ми́лости, сотвори́вый вся́ сло́вомъ Твои́мъ и му́дростію Твое́ю устро́ивый человѣ́ка, да владѣ́етъ бы́вшими отъ Тебе́ тварьми́ и да управля́етъ мíръ въ преподо́біи и пра́вдѣ. Да́ждь ми́ Твои́хъ Престо́ловъ присѣдя́щую прему́дрость и не отлучи́ мене́ отъ о́трокъ Твои́хъ, я́ко а́зъ ра́бъ Тво́й и сы́нъ рабы́ни Твоея́. Посли́ ю́ съ Небе́съ отъ свята́го жили́ща Твоего́ и отъ Престо́ла сла́вы Твоея́, да, су́щи со мно́ю, научи́тъ мя́, что́ благоуго́дно е́сть предъ Тобо́ю, и наста́витъ мя́ въ ра́зумъ, и сохрани́тъ мя́ въ сла́вѣ свое́й. Помышле́нія бо сме́ртныхъ вся́ боязли́ва и погрѣши́тельна умышле́нія и́хъ.

Прему́дрости Соломо́ни чте́ніе.

Похваля́ему пра́веднику, возвеселя́тся лю́діе: безсме́ртіе бо е́сть па́мять его́, я́ко отъ Го́спода познава́ется и отъ человѣ́къ, и уго́дна Го́сподеви душа́ его́. Возлюби́те у́бо, о му́жіе, му́дрость и поживете́: восхощи́те ея́ и нака́зани бу́дете. Нача́ло бо ея́ любы́ и соблюде́ніе зако́на. Почти́те прему́дрость, да во вѣ́ки ца́рствуете. Возвѣщу́ ва́мъ и не скры́ю отъ ва́съ та́инъ Бо́жіихъ, я́ко То́й му́дрости наста́вникъ е́сть, и му́дрыхъ испра́витель, и вся́кому смы́слу и дѣ́лу хитре́цъ. И всѣ́мъ смы́сломъ научи́тъ му́дрость, е́сть бо въ не́й Ду́хъ разу́менъ и свя́тъ, и сія́ніе свѣ́та присносу́щнаго, и о́бразъ бла́гости Бо́жія. Та́я дру́ги Бо́жія и проро́ки устроя́етъ, благолѣ́пнѣйши же е́сть со́лнца и па́че вся́каго сотворе́нія звѣ́здъ, свѣ́ту сосужда́ема, обрѣта́ется пе́рвѣйши. Та́я угожда́ющихъ е́й отъ болѣ́зни изба́ви и наста́ви на стези́ пра́выя. Даде́ и́мъ ра́зумъ имѣ́ти свя́тъ, и сохрани́ я́ отъ ловя́щихъ, и по́двигъ крѣ́покъ подаде́ и́мъ. Да разумѣ́ютъ вси́, я́ко си́льнѣйши всего́ е́сть благоче́стіе, и никогда́же премо́жетъ зло́ба му́дрости, ниже́ пре́йдетъ злы́я облича́ющи су́дъ. Реко́ша же въ себѣ́, помы́сливше непра́ведно: наси́льствуемъ пра́ведному, и не пощади́мъ преподо́бства его́, ни усрами́мся сѣди́нъ ста́рости многолѣ́тны. Бу́детъ бо на́мъ крѣ́пость — зако́нъ и улови́мъ пра́веднаго, я́ко неуго́денъ на́мъ е́сть, и проти́вится дѣло́мъ на́шимъ, и поно́ситъ на́мъ отпаде́ніе зако́на, и облича́етъ на́мъ согрѣше́нія наказа́нія на́шего. Возвѣща́етъ на́мъ ра́зумъ имѣ́ти Бо́жій, и о́трока Госпо́дня себе́ имену́етъ. Бы́сть на́мъ на обличе́ніе помышле́ній на́шихъ и тя́жекъ на́мъ е́сть и ви́димь, я́ко неподо́бно ины́мъ житіе́ его́, и измѣне́ны стези́ его́. Въ поруга́ніе вмѣни́хомся ему́, и удаля́ется отъ путе́й на́шихъ, я́ко отъ нечисто́тъ, и блажи́тъ послѣ́дняя пра́ведныхъ. Уви́димъ у́бо, а́ще словеса́ его́ и́стинна су́ть, иску́симъ, я́же сбыва́ются ему́. Руга́ніемъ и му́кою истя́жемъ его́, да разумѣ́емъ кро́тость его́ и иску́симъ беззло́бство его́, сме́ртію безобра́зною осу́димъ его́, бу́детъ бо посѣще́ніе отъ слове́съ его́. Сія́ помы́слиша и прельсти́шася, ослѣпи́ бо я́ зло́ба и́хъ, и не разумѣ́ша та́инъ Бо́жіихъ и не разсуди́ша, я́ко Ты́ еси́ Бо́гъ еди́нъ, живота́ имѣ́яй и сме́рти вла́сть, и спаса́яй во вре́мя ско́рби, и избавля́яй отъ вся́каго зла́. Ще́дръ и Ми́лостивъ, и дая́й преподо́бнымъ Свои́мъ благода́ть, и Свое́ю мы́шцею го́рдымъ противля́яйся.

На литíи стихи́ра хра́ма и свята́го, гла́съ 2. Подо́бенъ: Кíими похвала́ми.

Кíими похвала́ми увязе́мъ святи́теля, укра́шеннаго добродѣ́тельми и просвѣще́ннаго душе́ю? Иже все́ жела́ніе свое́ къ небеси́ впери́вшаго, къ любви́ боже́ственнѣй, и вся́ вре́менная я́ко ничто́же вмѣни́вшаго, да, Бо́гу угожда́я, соедини́тся и мо́лится непреста́нно о душа́хъ на́шихъ.

Кíими благода́рными словесы́ похва́лимъ архіере́евъ нача́льника и Христо́ва Ева́нгелія ученика́? Апо́стольскихъ же преда́ній непоколеби́ма храни́теля, Правосла́вія утвержде́ніе и своему́ ста́ду му́дра наста́вника, ересе́мъ потреби́теля и моли́твенника о душа́хъ на́шихъ.

Кíими боже́ственными пѣ́сньми воспои́мъ се́рбскаго первопа́стыря? Боже́ственнаго Са́ввы благода́ти и престо́ла прее́мника, учи́теля преизря́днаго, царе́мъ правосла́вна и стра́ху Бо́жію уча́ща совѣ́тника, во́емъ оби́дѣти запреща́юща, си́рыхъ и убо́гихъ помо́щника, ми́лостыни споспѣ́шника, и́же Христу́ мо́лится о душа́хъ на́шихъ.

Сла́ва, гла́съ 1:

Твоего́ богопослѣ́довательнаго житія́ проповѣ́дуетъ ра́ка моще́й твои́хъ, блаже́нне Никоди́ме, я́же благода́тію Ду́ха Свята́го благоуха́етъ и всѣ́мъ, съ вѣ́рою притека́ющимъ къ не́й, коему́ждо потре́бная да́руетъ. Тѣ́мже моли́ся, уго́дниче Христо́въ, правосла́внымъ царе́мъ и кня́земъ на́шимъ спосо́бствовати, и посла́ти душа́мъ на́шимъ ми́ръ и ве́лію ми́лость.

И ны́нѣ, богоро́диченъ: Влады́чице, пріими́...

На стихо́внѣ стихи́ры, гла́съ 1. Подо́бенъ: Прехва́льніи му́ченицы.

Отче Никоди́ме,* устнѣ́ твои́ бы́ста рѣ́ки,* точа́щія и напая́ющія вѣ́рою изсо́хшая сердца́,* наставля́юща на стезю́ заблу́ждшія,* и́стиннымъ же свѣ́томъ боже́ственнымъ просвѣща́я ны́.* И ны́нѣ моли́ся Христу́ Бо́гу,* дарова́ти душа́мъ на́шимъ* ми́ръ и ве́лію ми́лость.

Сти́хъ: Уста́ моя́ возглаго́лютъ прему́дрость,* [и поуче́ніе се́рдца моего́ ра́зумъ].

Отче Никоди́ме,* не да́лъ еси́ сна́ очи́ма,* ни вѣ́ждома свои́ма дрема́нія,* до́ндеже ду́шу отъ страсте́й свободи́лъ еси́,* слеза́ми непреста́нными очища́яся,* и ны́нѣ моли́ся Христу́ Бо́гу* дарова́ти душа́мъ на́шимъ* ми́ръ и ве́лію ми́лость.

Сти́хъ: Уста́ пра́веднаго поуча́тся [прему́дрости* и язы́къ его́ возглаго́летъ су́дъ].

Отче Никоди́ме,* нача́льникъ святи́телемъ сподо́бился еси́ бы́ти зако́нно,* архіере́й незло́бивъ и нескве́рненъ,* удаля́яся отъ всѣ́хъ зловре́дныхъ,* са́мъ себе́ въ непоро́чну же́ртву прине́слъ еси́ Христу́,* Его́же моли́ дарова́ти душа́мъ на́шимъ* ве́лію и бога́тую ми́лость.

Сла́ва, гла́съ 6:

Возсія́ дне́сь всесвѣ́тлая па́мять святи́теля Христо́ва, неоску́дно на́съ облагоуха́я. Сего́ ра́ди собра́вшеся, увязе́мъ верхи́ своя́ цвѣ́ты добродѣ́тельми въ похвалу́ свяще́ннаго па́стыря до́бляго, и́же всѣ́хъ приходя́щихъ къ нему́ науча́етъ му́дрствовати небе́сная, уклоня́яся земны́хъ по́мысловъ. Тѣ́мже, я́ко фи́никсъ, процвѣ́лъ еси́, о́тче блаже́нне, и, въ дому́ Госпо́дни насажде́нъ, моли́ся за ны́ ко Го́споду, спасти́ся душа́мъ на́шимъ.

И ны́нѣ, пра́здника.

На благослове́ніи хлѣ́бовъ тропа́рь свята́го, гла́съ 4:

Пра́вило вѣ́ры и о́бразъ кро́тости, воздержа́нія учи́теля яви́ тя ста́ду твоему́, Яже веще́й Истина, сего́ ра́ди стяжа́лъ еси́ смире́ніемъ высо́кая, нището́ю бога́тая, о́тче священнонача́льниче Никоди́ме, моли́ Христа́ Бо́га, спасти́ся душа́мъ на́шимъ. [Два́жды.]

Пра́здника же еди́ножды.НА УТРЕНИ,
На Бо́гъ Госпо́дь: Тропа́рь свята́го, два́жды. И пра́здника еди́ножды.

По 1-мъ стихосло́віи сѣда́ленъ, гла́съ 1. Подо́бенъ: Гро́бъ Тво́й, Спа́се.

Добродѣ́тельми житіе́ твое́ украси́лъ еси́, преосвяще́нне, въ пусты́ни пожи́лъ еси́, я́ко безпло́тный, и безстра́стіемъ просія́лъ еси́, преподо́бне, святи́тель, Бо́гомъ дарова́нный ста́ду твоему́, тѣ́мже, и́ночествующимъ пра́вило и святи́телемъ сла́во, чту́ще тя́, велича́емъ. [Два́жды.]

Сла́ва, и ны́нѣ, пра́здника.

По 2-мъ каѳи́смѣ сѣда́ленъ, гла́съ 3. Подо́бенъ: Боже́ственныя вѣ́ры.

Це́ркве утвержде́ніе и Правосла́вія наста́вника тя́ дарова́лъ е́сть Христо́съ Своему́ ста́ду, о́тче Никоди́ме, е́же боголѣ́пно научи́лъ еси́, я́ко па́стыремъ ве́рхъ и учи́тель незави́стный. [Два́жды.]

Сла́ва, и ны́нѣ, пра́здника.

По поліеле́и сѣда́ленъ свята́го, гла́съ 8. Подо́бенъ: Прему́дрости сло́во.

Прему́дрости и и́стины, о́тче, возжела́лъ еси́, вре́менную и до́лу влеку́щую пре́лесть пренебре́глъ еси́, кре́стъ бо Го́спода на ра́мо взе́мъ, усе́рдно Тому́ послѣ́довалъ еси́, тѣ́мже и́ночествующихъ единожи́тель бы́лъ еси́ и архіере́омъ удобре́ніе, съ ни́ми же моли́ся Христу́ Бо́гу грѣхо́въ оставле́ніе дарова́ти чту́щимъ любо́вію святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́нѣ, пра́здника.

Степе́нна, 1-й антифо́нъ 4-го гла́са. Проки́менъ, [гла́съ 4]: Уста́ моя́ возглаго́лютъ прему́дрость* [и поуче́ніе се́рдца моего́ ра́зумъ]. Сти́хъ: Услы́шите сія́, вси́ язы́цы, [внуши́те, вси́ живу́щіи по вселе́ннѣй]. Ева́нгеліе отъ Луки́, зача́ло 24.

По 50-мъ псалмѣ́ стихи́ра, гла́съ 5:

Преподо́бне о́тче Никоди́ме, гла́съ бо Ева́нгелія Госпо́дня услы́шавъ, бы́ти услы́шанъ возжела́лъ еси́ и Влады́чнія за́повѣди соблюсти́, въ пусты́ню всели́лся еси́, идѣ́же гла́съ пра́зднующихъ слы́ша, моли́ся ны́нѣ о на́съ, па́стырю свяще́ннѣйшій.

Кано́нъ пра́здника со ирмосо́мъ на 6 и свята́го на 8, его́же краегране́сіе: Непови́нныя кро́ве преди́вно тезоимени́таго Никоди́ма пѣ́сненно честву́ю. Творе́ніе Ма́рка епи́скопа. Гла́съ 1.

Пѣ́снь 1.

Ирмо́съ: Твоя́ побѣди́тельная десни́ца боголѣ́пно въ крѣ́пости просла́вися: та́ бо, Безсме́ртне, я́ко всемогу́щая проти́вныя сотре́, изра́ильтяномъ пу́ть глубины́ новосодѣ́лавшая.

Сло́во Собезнача́льное, Ду́ха Твоего́ пла́менемъ согрѣ́й се́рдце мое́ и да́ждь ми́ ро́су благода́ти Твоея́, воспѣ́ти святи́теля Твоего́, его́же благода́тію и чудесы́ Ты́ просла́вилъ еси́.

Иже Всеви́дящее О́ко Бо́жіе, ви́дѣвъ души́ твоея́, о́тче, благоро́діе и чистоту́, отъ мірска́го смуще́нія изво́дитъ тя́ ко святѣ́й Аѳо́нстѣй горѣ́, стра́нствовати устроя́етъ, отту́дуже тя́ па́стыря Своему́ ста́ду посыла́етъ.

Иже Свои́мъ проразумѣ́ніемъ ди́внаго Па́вла на проповѣ́даніе Избра́вый и тебе́, о́тче, избира́етъ во святѣ́й Це́ркви, и сію́ сладча́йшими словесы́ вѣща́ньми просвѣти́лъ еси́, святи́телю богому́дре.

Обрѣ́те свяще́нную твою́ ду́шу сія́ніе непристу́пное, очище́нну отъ страсте́й тимѣ́нія, тѣ́мже всели́выйся въ тя́ Христо́съ показа́ тя, о́тче, свѣти́льника, науча́юща земны́я концы́.

Богоро́диченъ: Иже въ Сина́и купина́ богови́дцу Моисе́ю прообразова́ше Твое́ рождество́, Богоро́дице, и́мже стра́сти человѣ́ческія и служе́ніе и́дольское потреби́ся, тѣ́мже Твоего́ Сы́на правосла́вно велича́емъ.

Катава́сія пра́здника.

Пѣ́снь 3.

Ирмо́съ: Еди́не, вѣ́дый человѣ́ческаго существа́ не́мощь и ми́лостивно въ не́ вообра́жся, препоя́ши мя́ съ высоты́ си́лою, е́же вопи́ти Тебѣ́, Святы́й, одушевле́нный хра́ме неизрече́нныя сла́вы Твоея́, Человѣколю́бче.

Цѣлому́дріемъ, и пра́вдою, и му́жествомъ духо́внымъ вооружи́лся еси́, я́коже колесни́цею носи́мь къ небе́снымъ селе́ніямъ преше́лъ еси́, Никоди́ме.

Очи́стилъ еси́ о́ко свое́ мы́сленное, узрѣ́въ бо та́инства духо́вная, я́ко досто́инъ, и Бо́жіихъ тва́рей, святи́телю, и, я́ко пра́ведникъ, прекра́сное пра́вило свяще́нства показа́лся еси́.

Ве́сь въ глубину́ богосло́вія вше́лъ еси́ и свои́ми уче́ніи ста́до свое́ просвѣти́лъ еси́, пути́ и́стинному наставля́я и науча́я, преблаже́нне, къ любви́ боже́ственнѣй си́хъ возводя́.

Къ дѣя́нію видѣ́ніе, о́тче, приложи́лъ еси́, тѣ́мже вла́сть церко́вную подае́тъ ти́ Христо́съ, ея́же у́бо смы́слъ я́ко таи́нникъ небе́сный разумѣ́вый, ве́лъ еси́ лю́ди твоя́ въ Ца́рствіе Бо́жіе, преблаже́нне о́тче Никоди́ме.

Богоро́диченъ: Твоему́ лицу́, Богома́ти Влады́чице, я́ко вои́стину мо́лятся бога́тіи лю́дстіи: ца́ріе бо, багряни́цею и вѣнце́мъ одѣ́янніи, съ людьми́ свои́ми Твоему́ Сы́ну и Бо́гу Хода́таицу и Моли́твенницу Тя́ почита́ютъ.

Сѣда́ленъ, гла́съ 8. Подо́бенъ: Прему́дрости сло́во.

Яко рѣка́ прему́дрости, твоя́ уста́, блаже́нне, источа́ютъ на́мъ струи́ богосло́вія: мра́къ бо невѣ́дѣнія отгоня́еши и просвѣща́еши ду́ши, грѣхо́мъ омраче́нныя, отъ глубины́ отча́янія возводя́ я́, святи́телю, тѣ́мже па́мять твою́ усе́рдно ублажа́емъ, Христу́ моли́ся грѣхо́въ оставле́ніе пода́ти чту́щимъ любо́вію святу́ю па́мять твою́. [Два́жды.]

Сла́ва, и ны́нѣ, пра́здника.

Пѣ́снь 4.

Ирмо́съ: Го́ру Тя́, благода́тію Бо́жіею приосѣне́нную, прозорли́выма Авваку́мъ усмотри́въ очи́ма, изъ Тебе́ изы́ти Изра́илеву провозглаша́ше Свято́му, во спасе́ніе на́ше и обновле́ніе.

Па́вла апо́стола боже́ственная уче́нія испо́лнилъ еси́, святи́телю свяще́ннѣйшій, въ себѣ́ бо стяжа́лъ еси́ плоды́ духо́вныя: любы́, ра́дость, ми́ръ, долготерпѣ́ніе, бла́гость, вѣ́ру, кро́тость, воздержа́ніе и смире́ніе, съ си́ми бо бѣсо́вская низложи́лъ еси́ шата́нія.

Въ мо́ре страсте́й ду́ши человѣ́ковъ па́дшія извле́клъ еси́ и ко приста́нищу спасе́нія си́хъ наставля́я, я́ко па́стырь и́стиненъ и святи́тель богопрія́тенъ.

Ми́лостынею подо́бяся своему́ Влады́цѣ Христу́, къ ни́щимъ свое́ благоутро́біе просте́рлъ еси́, оби́димыхъ засту́пникъ и па́дшихъ исправле́ніе и всѣ́мъ, о́тче, спаси́тельное приста́нище бы́лъ еси́.

Житіе́ твое́, боже́ственною добродѣ́телію укра́шено, уясня́етъ вѣ́рныя, ра́ка же моще́й твои́хъ облиста́етъ ны́ луче́ю чуде́съ, вразумля́я всѣ́хъ, съ вѣ́рою приступа́ющихъ къ не́й и вѣ́рно, о́тче, восхваля́ющихъ тя́.

Богоро́диченъ: Добро́ту Тя́ Іа́ковлю, святи́телемъ сла́ву и хвалу́, Сы́нъ Тво́й и Бо́гъ на́шъ Засту́пницу отъ искуше́ній лю́демъ Свои́мъ дарова́лъ е́сть.

Пѣ́снь 5.

Ирмо́съ: Просвѣти́вый сія́ніемъ прише́ствія Твоего́, Христе́, и освѣти́вый Кресто́мъ Твои́мъ мíра концы́, сердца́ просвѣти́ свѣ́томъ Твоего́ богоразу́мія, правосла́вно пою́щихъ Тя́.

Якоже Моисе́й вели́кій, преше́лъ еси́ мо́ре страсте́й и, вѣ́рою жезла́ опира́яся, я́ко Илія́, на добродѣ́тель, четвероко́нную колесни́цу, всѣ́лъ еси́, Никоди́ме свяще́нне.

Петро́ву ре́вность и дерзнове́ніе Па́влово стяжа́въ, святи́телю, мірска́я оста́вилъ еси́, я́коже сѣ́нь, преходя́ вся́ смуще́нія, тѣ́мже всѣ́хъ Влады́ка высоча́йшій престо́лъ Своея́ Це́ркве тебѣ́ дарова́лъ е́сть.

Ре́вность боже́ственную имѣ́я, я́ко Илія́ вели́кій, гнѣ́вомъ дыха́еши на враги́ Креста́ Христо́ва и си́хъ отгоня́еши, я́коже во́лки хи́щныя, отъ своего́ ста́да, па́стырю блаже́нне.

Облича́я всѣ́хъ, изря́дне, безбо́жное еретико́въ хуле́ніе, свое́ ста́до науча́еши Тро́ицу славосло́вити во Еди́ницѣ и Еди́номъ Божествѣ́.

Богоро́диченъ: Угль, его́же ви́дѣ Иса́ія, отъ Твои́хъ ложе́снъ происхо́дитъ, мірскíя грѣхи́ взыма́я; Его́же моли́, Влады́чице, очи́стити прегрѣше́нія на́ша.

Пѣ́снь 6.

Ирмо́съ: Обы́де на́съ послѣ́дняя бе́здна, нѣ́сть избавля́яй, вмѣни́хомся, я́ко о́вцы заколе́нія, спаси́ лю́ди Твоя́, Бо́же на́шъ, Ты́ бо крѣ́пость немощству́ющихъ и исправле́ніе.

Напита́лъ еси́ а́лчущія ду́ши ра́зума, хлѣ́бъ небе́сный си́мъ предлага́я — сло́во Бо́жіе, вку́пѣ же и чу́вственный, блаже́нне: я́ко оте́цъ ми́лостивый, ни́щимъ и бога́тымъ бы́лъ еси́.

Якоже друга́го Іо́сифа вѣ́мы тя́, не Еги́пту житода́теля, но своему́ ста́ду, отъ Бо́га вруче́нному ти́: Агнца Бо́жія, за мíръ закла́ннаго, раздробля́я, Имже пита́ющеся, сы́нове Бо́жіи по прича́стіи быва́емъ.

Прему́дрость вы́шнюю возлюби́въ, отъ нея́же па́че ме́да услади́лся еси́: добродѣ́тельми бо и ми́лостынями, я́ко багряни́цею, одѣ́явся, свѣтлѣ́ешися; ца́рствія Се́рбскаго вѣнце́мъ украше́ный ца́рь и му́ченикъ Стефа́нъ, наста́вника тя́ и отца́ духо́внаго прія́лъ е́сть, о́тче блаже́нне; его́же къ вы́шнему Ца́рствію вѣнцено́сна посла́лъ еси́.

Смире́нія и́го воспріе́мъ, святи́телю, во всѣ́хъ бо крѣ́покъ боре́цъ показа́лся еси́, Никоди́ме, проти́ву спѣша́щимъ ума́лити сла́ву Христо́ву.

Богоро́диченъ: Руно́, е́же Гедео́нъ узрѣ́, наполня́я росо́ю благода́ти всю́ зе́млю, Твое́ чре́во яви́ся, Пречи́стая Влады́чице: росо́ю благода́ти Сы́на Твоего́ ороси́ти тва́рь моли́ся, Богоро́дице.

Конда́къ, гла́съ 4. Подо́бенъ: Вознесы́йся.

Возше́дый на высоту́ добродѣ́телей, и́миже Бо́гу прибли́жився, о на́съ моли́, преосвяще́нне, любо́вію тя́ сла́вящихъ, я́ко па́стыря и учи́теля.

Икосъ:

Вели́кія добродѣ́тели исправле́нія показа́лъ еси́ на́мъ, святи́телю, милосе́рдъ же бу́ди на́мъ, отъ усе́рдія ма́лое тебѣ́ благодаре́ніе принося́щимъ: я́ко чадолюби́вый оте́цъ, на́шу не́мощь проще́нію сподобля́я, зане́ имѣ́еши дерзнове́ніе ве́ліе ко Го́споду; сего́ ра́ди и мы́, ча́да твоя́, ублажа́емъ па́мять твою́, я́ко и́стиннаго па́стыря и учи́теля.

Пѣ́снь 7.

Ирмо́съ: Тебе́, у́мную, Богоро́дице, пе́щь, разсмотря́емъ, вѣ́рніи, я́коже бо о́троки спасе́ три́ Превозноси́мый, мíръ обнови́, во чре́вѣ Твое́мъ всецѣ́лъ, хва́льный отце́въ Бо́гъ и препросла́вленъ.

Се́ повѣству́етъ я́ко вои́стинну твое́ усе́рдіе, къ Бо́гу бы́вшее, и теплоту́ вѣ́ры честны́й хра́мъ, его́же во сла́ву Живонача́льныя Тро́ицы созда́лъ еси́ и Тоя́ уго́днику, добропобѣ́дному му́ченику Дими́трію, съ ни́мже Христо́вы сла́вы наслѣ́дникъ яви́лся еси́, Никоди́ме блаже́нне.

Па́стырскимъ жезло́мъ, свя́те, упа́слъ еси́ отъ Бо́га вруче́нное тебѣ́ ста́до, си́хъ приводя́ къ па́житемъ живоно́снымъ, отъ волко́въ мы́сленныхъ тѣ́хъ сохраня́я.

Все́ свое́ жела́ніе къ боже́ственнѣй во́лѣ покори́лъ еси́ и всѣ́мъ вся́ бы́лъ еси́, да Христо́ву Це́рковь соблюде́ши, себе́ сама́го о́бразъ предлага́я.

Духодви́жно богодухнове́нный язы́къ тво́й собо́рную Це́рковь и ста́до твое́ просвѣти́лъ е́сть боже́ственными уче́ніи, сего́ ра́ди вопіе́мъ: Бо́же, благослове́нъ еси́.

Богоро́диченъ: Дѣ́вственно тріе́ о́троцы, Дѣ́во Пречи́стая, проидо́ша пла́мень седмочи́сленно, Твое́ прообразу́юще рождество́, тѣ́мъ мо́лимъ Тя́, Влады́чице: угаси́ пла́мень страсте́й серде́цъ на́шихъ.

Пѣ́снь 8.

Ирмо́съ: Въ пещи́ о́троцы Изра́илевы, я́коже въ горни́лѣ, добро́тою благоче́стія чистѣ́е зла́та блеща́хуся, глаго́люще: благослови́те, вся́ дѣла́ Госпо́дня, Го́спода, по́йте и превозноси́те во вся́ вѣ́ки.

Яко фи́никсъ доброра́сленный, процвѣ́лъ еси́ и, я́коже кри́нъ, благоуха́еши на́ша ли́ца, о́тче, предлага́я на́мъ добродѣ́тели твоя́, и́миже наслажда́ющеся, душе́ю просвѣща́емся.

Иже къ Бо́гу твоего́ отше́ствія па́мять сотворя́емъ, мы́, вси́ ча́да твоя́, къ Бо́гу тя́, о́тче, предлага́я те́пла моли́твенника: чи́стѣ бо зри́ши Святу́ю Тро́ицу, Юже о на́съ моли́ непреста́нно.

Яко досто́инъ святи́тель, архіере́омъ же нача́льникъ и украше́ніе, преходя́ къ вы́шнимъ селе́ніямъ, ми́ръ и благослове́ніе ста́ду своему́ дарова́лъ еси́.

Свѣ́тъ мы́сленный въ тя́ всели́ся, о́тче, свѣщу́ тя неугаси́му ста́ду твоему́ и всему́ мíру поста́ви, Еди́наго Свѣ́та пою́ще, Трисо́лнечнаго Божества́, Его́же превозно́симъ во вѣ́ки.

Богоро́диченъ: Даніи́лъ Тя́ ви́дѣ го́ру ве́лію, отъ нея́же отто́ржеся ка́мень кромѣ́ ру́къ, Пречи́стая, Сло́во Бо́жіе, Иже порази́ вся́ и́доли; тѣ́мже мо́лимъ Тя́: не забу́ди на́съ, Влады́чице.

Пѣ́снь 9.

Ирмо́съ: Образъ чи́стаго рождества́ Твоего́ огнепали́мая купина́ показа́ неопа́льная; и ны́нѣ на на́съ напа́стей свирѣ́пѣющую угаси́ти, мо́лимся, пе́щь, да Тя́, Богоро́дице, непреста́нно велича́емъ.

Съ весе́ліемъ а́нгельстіи чи́нове твою́ ду́шу прено́сятъ въ страну́ живы́хъ и въ зе́млю кро́ткихъ, тѣ́ло же твое́ всеосвяще́нное всѣ́хъ Влады́ка Вседержи́тель благоуха́ніемъ обогати́лъ е́сть.

Ра́ку моще́й твои́хъ, преблаже́нне, собо́ри вѣ́рныхъ обстоя́тъ, и, зря́ще да́нную тебѣ́ благода́ть отъ Бо́га, Тро́ицу Святу́ю прославля́емъ, душе́вныхъ и тѣле́сныхъ страсте́й исцѣле́нія пріе́млюще.

Яко на земли́ до́брѣ подвиза́вшася и отъ Бо́га вѣнча́нна моли́твенника тя́ къ Нему́ предлага́емъ, я́ко имѣ́я дерзнове́ніе, непреста́нно моли́ся о и́же вѣ́рою и любо́вію почита́ющихъ и воспѣва́ющихъ святу́ю па́мять твою́, изба́витися на́мъ отъ напа́стей, и бѣ́дъ, и осужде́нія.

Таи́нниче небе́сныя іера́рхіи, Святѣ́й ты ны́нѣ Тро́ицѣ предстоя́ съ ли́ки а́нгельскими, апо́столъ, проро́къ, му́ченикъ же, пра́ведникъ и патріа́рховъ, помяни́ на́съ, воспѣва́ющихъ свяще́нную па́мять твою́, Никоди́ме.

Богоро́диченъ: По проро́честву Твоему́, Богома́ти Чи́стая, Сы́нъ Тво́й и Бо́гъ на́шъ сотвори́ съ Тобо́ю вели́чія, Си́льный, Дѣ́вою Тя́ по рождествѣ́ показа́ и на́мъ Засту́пницу яви́ Тя́, тѣ́мже Тя́, вси́ ро́ды, велича́емъ.

Свѣти́ленъ. Подо́бенъ: Свѣтоно́сно я́ко.

Свѣтоно́сна, я́ко у́тро, возсія́ на́мъ му́драго святи́теля па́мять, ду́ши благочести́выхъ веселя́щая. Воспое́мъ же изве́дшаго свѣ́тъ изъ тмы́, Христа́ Бо́га на́шего, Ему́же покланя́емся со Отце́мъ и Ду́хомъ Святы́мъ. [Два́жды.]

Сла́ва, и ны́нѣ, пра́здника.

На хвали́техъ стихи́ры на 4, гла́съ 1. Подо́бенъ: Небе́сныхъ чино́въ.

Безпло́тныхъ житію́ ревнова́вый,* и́мъ подо́бяся, о́тче Никоди́ме,* ра́йскихъ боже́ственныхъ красо́тъ смотрѣ́лъ еси́ умо́мъ* и до́лу влеку́щая пренебре́глъ еси́, * Бо́гу соединя́емь, блаже́нне.

Кре́стъ Го́спода своего́ на ра́мо взе́мъ* и а́нгельскому житію́ поревнова́лъ еси́,* своего́ Влады́ки стра́нствованію подража́я,* Его́же за́повѣдемъ храни́тель бы́лъ еси́ и́стинный,* свяще́нне архіере́ю Никоди́ме преблаже́нне.

Пріиди́те, боголюби́віи вси́,* правосла́віемъ одѣ́янніи,* чи́стыми се́рдцы и свѣ́тлыми душа́ми,* па́мять почти́мъ прему́драго святи́теля Никоди́ма блаже́ннаго,* и́же мо́лится при́сно о на́съ ко Го́споду.

Се́рбскія Це́ркве первосвяти́теля* и всемíрнаго свѣти́льника и чудотво́рца,* правосла́вныхъ собо́ри, любо́вію почти́мъ Никоди́ма, па́стыря,* ересе́мъ прогони́теля и своему́ ста́ду моли́твенника,* ми́лостыни наста́вника,* Христу́ моля́щася о душа́хъ на́шихъ.

Сла́ва, гла́съ 6:

Дне́сь возсія́ на́мъ лѣ́тняя па́мять святи́теля Христо́ва Никоди́ма прехва́льнаго, архіере́овъ нача́льника, и́же цвѣ́ты добропобѣ́дными ли́ца благочести́выхъ облагоуха́етъ. Сего́ ра́ди мо́лимся, пою́ще въ Тро́ицѣ Еди́наго Бо́га, дарова́ти душа́мъ на́шимъ ве́лію и бога́тую ми́лость.

И ны́нѣ, пра́здника.
Славосло́віе вели́кое. [Ектеніи́ и отпу́стъ.]При елеопома́заніи, пое́мъ стихи́ры, гла́съ 5:

Пріиди́те, вѣ́рніи, ели́цы служи́теліе Тріѵпоста́снаго Божества́, пѣ́сньми по достоя́нію похва́лимъ ди́внаго святи́теля, и́же я́ко со́лнце отъ восто́ка, отъ земны́хъ нѣ́дръ возсія́вшаго, благоуха́ньми и чудесы́ Це́рковь и ста́до веселя́щаго, апо́стольскихъ преда́ній и́стиннаго храни́теля, еретико́въ уста́ загражда́юща и всѣ́хъ науча́юща, Тро́ицу во Еди́нствѣ славосло́вити, Ейже, святи́телю Никоди́ме, моли́ся, Це́ркви и ста́ду твоему́ въ ми́рѣ сохрани́тися и спасти́ся душа́мъ на́шимъ.

Сти́хъ: Честна́ предъ Го́сподемъ сме́рть [преподо́бныхъ Его́].

Пріиди́те, вѣ́рніи, усе́рдно воспое́мъ доброгла́сную трубу́ и́стины. Посредѣ́ це́ркве возгремѣ́, показу́я на́мъ пу́ть покая́нія, явле́ніемъ честны́я своея́ ра́ки, благоуха́ніе источа́ющи. Се́й бо, предстоя́ престо́лу всѣ́хъ Творца́ и Влады́ки, со дерзнове́ніемъ мо́лится о душа́хъ на́шихъ.

Сла́ва, гла́съ 8:

Истиннаго ученика́ благода́ти и Сло́ва Бо́жія воплоще́нія, апо́столомъ единонра́внаго, проповѣ́дника Се́рбскаго, до́бляго архипа́стыря, вѣ́рніи, восхва́лимъ Никоди́ма свяще́ннаго, и къ нему́ возопіи́мъ: о, боже́ственная и свяще́нная главо́! Святѣ́й Тро́ицѣ хода́тайственно предстоя́, со дерзнове́ніемъ моли́ся о душа́хъ на́шихъ.

И ны́нѣ, богоро́диченъ:

Азъ, Дѣ́во Свята́я Богоро́дице, покро́ву Твоему́ прибѣга́ю, вѣ́мъ, я́ко обря́щу Тобо́ю спасе́ніе, мо́жеши бо, Чи́стая, помощи́ мнѣ́.


НА ЛИТУРГІИ,

Блаже́нна пѣ́снь 3-я и 6-я. Проки́менъ, [гла́съ 1]: Уста́ моя́ возглаго́лютъ прему́дрость,* [и поуче́ніе се́рдца моего́ ра́зумъ. Сти́хъ: Услы́шите сія́ вси́ язы́цы, внуши́те вси́ живу́щіи по вселе́ннѣй]. Апо́столъ ко Евре́омъ, зача́ло 318. [Аллилу́ія, гла́съ 2: Уста́ пра́веднаго поуча́тся прему́дрости, и язы́къ eго́ возглаго́летъ су́дъ. Сти́хъ: Зако́нъ Бо́га его́ въ се́рдцѣ его́, и не за́пнутся стопы́ eго́]. Ева́нгеліе Іоа́нна, зача́ло 36. Прича́стенъ: Въ па́мять вѣ́чную [бу́детъ пра́ведникъ, отъ слу́ха зла́ не убои́тся].

Источникъ: Србљак. — Београд: Издаjе Свети Архиjереjски Синод Српске Православне Цркве, 1986. — С. 369-377.

/ Къ оглавленію раздѣла /


Наверхъ / Къ титульной страницѣ

0