Собраніе богослужебныхъ текстовъ Православной Церкви

Русскiй Порталъ- Церковный календарь- Русская Библія- Осанна- Святоотеческое наслѣдіе- Наслѣдіе Святой Руси- Слово пастыря- Литературное наслѣдіе- Новости

Осанна
-
Гостевая книга
-
Новости
-
Написать письмо
-
Поискъ
-
Литургика
-
Канонизація святыхъ
-
Ирмологій

Домашняя молитва

Каноны
-
Акаѳисты
-
Псалтирь Божіей Матери

Евхологій

Служебникъ
-
Требникъ

Слѣдованная Псалтирь

Псалтирь
-
Канонникъ
-
Часословъ
-
Мѣсяцесловъ

Тріодь

Постная
-
Цвѣтная

Минеи

Минея Общая
-
Минеи Богослужебныя
-
Архивъ

Октоихъ

Съ 1-го по 4-й гласъ
-
Съ 5-го по 8-й гласъ

Церк.-учит. литература

«Златоустъ»

Греч. и древнерус. тексты

Греч. литург. тексты
-
Древнерус. литург. тексты

Календарь на Вашемъ сайтѣ

Ссылка для установки

Православный календарь

Новости сайтаСегодня - пятница, 23 августа 2019 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 14.
Если вы нашли ошибку на странице, выделите ее мышкой и щелкните по этой ссылке, или нажмите Ctrl+Alt+E

ЦЕРКОВНО-БОГОСЛУЖЕБНЫЯ КНИГИ

МИНЕИ БОГОСЛУЖЕБНЫЯ (СЕНТЯБРЬ-АВГУСТЪ).

Мѣсяца Маія въ 11-й день.
Пѣснь канона преподобнымъ Кириллу и Меѳодію,
[составленная святителемъ Филаретомъ, митр. Московскимъ († 1867 г.)]

[Пѣ́снь 1.]

Богому́дріи учи́теліе, святи́теліе Кири́лле и Меѳо́діе, отъ облагода́тствованнаго разумѣ́нія ва́шего низпосли́те лу́чь свѣ́та несвѣ́тлому моему́ ра́зуму, о ва́съ любому́дрствующему.

Бо́гъ, Ему́же вѣ́дома су́ть отъ вѣ́ка вся́ дѣла́ Его́, еще́ во о́трочествѣ твое́мъ, богому́дре Кири́лле, назна́мена тя́ бы́ти прему́дрости Его́ люби́теля и служи́теля, показа́въ тебѣ́ во снѣ́ обруче́ніе твое́ съ дѣ́вою Софíею. Софíя бо толку́ется прему́дрость.

Изхудо́жествовавъ пи́смена слове́нская, прему́дре Кири́лле, а́біе кни́ги боже́ственныя, святы́я и моли́твенныя тѣ́ми написа́лъ еси́, и пре́далъ еси́ лю́демъ. Моли́ Христа́, Бо́жію прему́дрость, да сы́нове Россíйстіи, кни́жнаго уче́нія вожделѣ́вше, не прелага́ются въ науче́нія стра́нна и разли́чна, но сло́вомъ Бо́жіимъ и уче́ніемъ святы́хъ да просвѣща́ютъ ра́зумы своя́, и благода́тію да утвержда́ютъ сердца́ своя́.

Испо́лнися ты́сяща лѣ́тъ, отне́лѣже и́стина Христо́ва и ева́нгельскій ду́хъ жи́зни вни́де въ сло́во и пи́смя слове́нское, твои́мъ, богому́дре Кири́лле, служе́ніемъ: и да́же доны́нѣ спаси́тельнымъ боговѣ́деніемъ просвѣща́етъ слове́нскія и Россíйскія лю́ди. О се́мъ ра́дующеся, и Христа́ Свѣтода́вца сла́вяще, и твое́, преподо́бне, благодѣя́ніе благода́рнѣ исповѣ́дуемъ. Ты́ же споспѣшеству́й на́мъ твои́ми моли́твами, я́ко да и безлѣ́тныя блаже́нныя жи́зни дости́гнемъ правосла́вною вѣ́рою и за́повѣдей Христо́выхъ исполне́ніемъ.

Богоро́диченъ: Блага́я Ма́ти блага́го Царя́ и пра́веднаго Судіи́, да́рующаго Ца́рствіе Бо́жіе язы́ку, творя́щему плоды́ Его́, и отъе́млющаго отъ недосто́йныхъ, ми́лостива сотвори́ Его́ на́мъ Твои́мъ предста́тельствомъ, да неоты́метъ отъ на́съ Ца́рствія Своего́, я́ко не прине́сшихъ Ему́ плодо́въ благоче́стія, пра́вды, воздержа́нія, братолю́бія, но да обрати́тъ на́съ къ покая́нію и исправле́нію, и соблюде́тъ на́съ въ чи́нѣ сыно́въ Ца́рствія Своего́.

Источникъ: Житіе просвѣтителей славянъ, святителей Христовыхъ, святыхъ равноапостольныхъ Кирилла и Меѳодія. — Изданіе слѣпца Григорія Ширяева. — СПб.: Типографія И. Маркова и К°, 1864. — С. 13-14.

/ Къ оглавленію раздѣла /


Наверхъ / Къ титульной страницѣ

0