Собраніе богослужебныхъ текстовъ Православной Церкви

Русскiй Порталъ- Церковный календарь- Русская Библія- Осанна- Святоотеческое наслѣдіе- Наслѣдіе Святой Руси- Слово пастыря- Литературное наслѣдіе- Новости

Осанна
-
Гостевая книга
-
Новости
-
Написать письмо
-
Поискъ
-
Литургика
-
Канонизація святыхъ
-
Ирмологій

Домашняя молитва

Каноны
-
Акаѳисты
-
Псалтирь Божіей Матери

Евхологій

Служебникъ
-
Требникъ

Слѣдованная Псалтирь

Псалтирь
-
Канонникъ
-
Часословъ
-
Мѣсяцесловъ

Тріодь

Постная
-
Цвѣтная

Минеи

Минея Общая
-
Минеи Богослужебныя
-
Архивъ

Октоихъ

Съ 1-го по 4-й гласъ
-
Съ 5-го по 8-й гласъ

Церк.-учит. литература

«Златоустъ»

Греч. и древнерус. тексты

Греч. литург. тексты
-
Древнерус. литург. тексты

Календарь на Вашемъ сайтѣ

Ссылка для установки

Православный календарь

Новости сайтаСегодня - понедѣльникъ, 15 iюля 2019 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 9.
Если вы нашли ошибку на странице, выделите ее мышкой и щелкните по этой ссылке, или нажмите Ctrl+Alt+E

ЦЕРКОВНО-БОГОСЛУЖЕБНЫЯ КНИГИ

МИНЕИ БОГОСЛУЖЕБНЫЯ (СЕНТЯБРЬ-АВГУСТЪ).

Мѣ́сяца Ма́ія въ 11-й де́нь.
Слу́жба и́же во святы́хъ отце́мъ на́шимъ равноапо́стольнымъ Меѳо́дію и Кири́ллу, учи́телемъ Слове́нскимъ.

Твори́мъ бдѣ́ніе.

ВЕЧЕРЪ,
Блаже́нъ му́жъ.., 1-й антифо́нъ. На Го́споди воззва́хъ: стихи́ры пра́здника 3 и святы́хъ 5, гла́съ 2. Подо́бенъ: Кíими похва́льными вѣнцы́.

Кíими похва́льными вѣнцы́* увязе́мъ богому́дрыя учи́тели,* язы́ки слове́нскія, во тьмѣ́ невѣ́дѣнія и сѣ́ни сме́ртнѣй сѣдя́щія,* свѣ́томъ Ева́нгелія просвѣти́вшія,* Тро́ицы Единосу́щныя велегла́сныя проповѣ́дники?* Имиже и мы́, я́ко ди́вія ма́слина,* къ благопло́дному ко́рени Правосла́вія прицѣпи́хомся* и прія́хомъ отъ Христа́ Бо́га ми́ръ и ве́лію ми́лость. [Два́жды.]

Кíими похва́льными пѣ́сньми* ублажи́мъ богому́дрыя учи́тели,* Меѳо́дія пустыннолю́бнаго,* въ безмо́лвнѣмъ пребыва́ніи плоды́ Ду́ха обогати́вшася,* и Кири́лла златоглаго́ливаго,* раче́ніемъ любому́дрія го́рнюю прему́дрость стяжа́вшаго* и бу́іихъ мудреце́въ ага́рянскихъ суесло́віе посрами́вшаго?* Ихже ра́ди Христо́съ Бо́гъ на́шъ* дарова́ и на́мъ ве́лію ми́лость.

Кíими пѣ́сненными добро́тами* восхва́лимъ богому́дрыя учи́тели,* Меѳо́дія, вся́ кра́сная мíра любве́ ра́ди Христо́вы презрѣ́вшаго* и во а́нгельстѣмъ о́бразѣ небе́сному Царю́ крѣ́пко во́инствовавшаго,* и Кири́лла, отъ о́трочества прему́дрость въ сожи́тіе себѣ́ избра́вшаго* и отъ Бо́га да́нныя тала́нты во сла́ву Его́ усугу́бившаго?* Имиже и мы́ Присносу́щную Тро́ицу,* Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха,* Еди́наго Бо́га позна́вше,* и́мамы отъ Христа́ Бо́га ве́лію ми́лость.

Кíими духо́вными пѣ́сньми* возвели́чимъ ва́съ,* о преблаже́нніи учи́теліе,* спасе́нія ра́ди люде́й слове́нскихъ апо́стольски подвиза́вшіяся,* и въ просвѣще́ніи и́хъ свѣ́томъ боговѣ́дѣнія до́брѣ потруди́вшіяся,* къ нему́же две́рь затворе́нная* ва́ми писме́нъ слове́нскихъ изобрѣ́теніемъ отве́рзеся на́мъ?* Въ ню́же входя́ще,* та́инство благовѣ́стія Христо́ва разумѣва́емъ* и пріе́млемъ отъ Христа́ Бо́га ми́ръ и ве́лію ми́лость.

Сла́ва, гла́съ 6:

Апо́столомъ единонра́вныя, іера́рховъ удобре́ніе, язы́ковъ слове́нскихъ просвѣти́тели и те́плыя засту́пники, пріиди́те, празднолю́бцы, похва́льными пѣ́ніи воспои́мъ, глаго́люще: ра́дуйся, Кири́лле, богосло́вія трубо́ златокова́нная, та́инство Святы́я Тро́ицы подо́біемъ со́лнечнымъ уясни́вый и тѣ́мъ злоху́льная уста́ ага́рянская загради́вый; ра́дуйся и ты́ съ ни́мъ, Меѳо́діе, единому́дренно подвиза́выйся, моли́твами и зна́меніи тому́ споспѣшеству́я; и ны́нѣ, отцы́ всеблаже́нніи, не преста́йте моля́щеся о на́съ Христу́ Бо́гу, вѣ́рою и любо́вію ва́съ велича́ющихъ.

И ны́нѣ, пра́здника.
Вхо́дъ. Проки́менъ дне́. Чте́нія три́.

При́тчей чте́ніе.

Па́мять пра́веднаго съ похвала́ми, и благослове́ніе Госпо́дне на главѣ́ его́. Блаже́нъ человѣ́къ, и́же обрѣ́те прему́дрость, и сме́ртенъ, и́же увѣ́дѣ ра́зумъ. Лу́чше бо сію́ купова́ти, не́жели зла́та и сребра́ сокро́вища. Честнѣ́йшая же е́сть ка́меній многоцѣ́нныхъ, все́ же честно́е недосто́йно ея́ е́сть. Долгота́ бо дне́й и лѣ́та живота́ въ десни́цѣ ея́, въ шу́йцѣ же ея́ бога́тство и сла́ва. Отъ у́стъ ея́ исхо́дитъ пра́вда, зако́нъ же и ми́лость на язы́цѣ но́ситъ. Послу́шайте у́бо мене́, о ча́да, честна́я бо реку́, и блаже́нъ человѣ́къ, и́же пути́ моя́ сохрани́тъ: исхо́ди бо мои́ — исхо́ди живота́, и уготовля́ется хотѣ́ніе отъ Го́спода. Сего́ ра́ди молю́ ва́съ и предлага́ю мо́й гла́съ сыново́мъ человѣ́ческимъ. Я́ко а́зъ, прему́дрость, устро́ихъ совѣ́тъ, и ра́зумъ и смы́слъ азъ призва́хъ. Мо́й совѣ́тъ и утвержде́ніе, мо́й ра́зумъ, моя́ же крѣ́пость. Азъ мене́ лю́бящія люблю́, и́щущіи же мене́ обря́щутъ благода́ть. Разумѣ́йте у́бо, незло́бивіи, кова́рство, ненака́заніи же, прилага́йте сердца́. Послу́шайте мене́ и па́ки, честна́я бо реку́, и отве́рзу отъ усте́нъ пра́вая, я́ко и́стинѣ поучи́тся горта́нь мой, ме́рзки же пре́до мно́ю устны́ лжи́выя. Съ пра́вдою вси́ глаго́лы у́стъ мои́хъ, ничто́же въ ни́хъ стро́потно, ниже́ развраще́нно. Вся́ пра́ва су́ть разумѣва́ющимъ и про́ста обрѣта́ющимъ ра́зумъ. Науча́ю бо ва́съ и́стинѣ, да бу́детъ о Го́сподѣ наде́жда ва́ша, и испо́лнитеся Ду́ха.

При́тчей чте́ніе.

Уста́ пра́веднаго ка́плютъ прему́дрость, язы́къ же непра́веднаго поги́бнетъ. Устнѣ́ муже́й пра́ведныхъ ка́плютъ благода́ти, уста́ же нечести́выхъ развраща́ются. Мѣ́рила льсти́вая ме́рзость предъ Го́сподемъ, вѣ́съ же пра́ведный прія́тенъ Ему́. Идѣ́же а́ще вни́детъ досажде́ніе, та́мо и безче́стіе, уста́ же смире́нныхъ поуча́ются прему́дрости. Соверше́ніе пра́выхъ наста́витъ и́хъ, и поползнове́ніе отрица́ющихся упасе́тъ и́хъ. Не по́льзуютъ имѣ́нія въ де́нь я́рости, пра́вда же изба́витъ отъ сме́рти. Умеръ пра́ведный, оста́ви раска́яніе, нару́чна же быва́етъ и посмѣя́тельна нечести́выхъ па́губа. Пра́вда непоро́чнаго исправля́етъ пути́, въ нече́стіе же па́даетъ непра́вда. Пра́вда муже́й пра́выхъ изба́витъ и́хъ, безсовѣ́стіемъ же плѣня́ются беззако́нніи. Сконча́вшуся му́жу пра́ведну, не поги́бнетъ наде́жда, похвала́ же нечести́выхъ поги́бнетъ. Пра́ведникъ отъ ло́ва убѣ́гнетъ, въ него́же мѣ́сто предае́тся нечести́вый. Во устѣ́хъ нечести́выхъ сѣ́ть гра́жданомъ, чу́вство же пра́ведныхъ благопоспѣ́шное. Во благи́хъ пра́ведныхъ испра́вится гра́дъ, и въ поги́бели нечести́выхъ ра́дованіе. Во благослове́ніи пра́выхъ возвы́сится гра́дъ, усты́ же нечести́выхъ раскопа́ется. Руга́ется гра́жданомъ лише́нный ра́зума, му́жъ же му́дрый безмо́лвіе во́дитъ.

Прему́дрости Соломо́новы чте́ніе.

Пра́ведникъ, а́ще пости́гнетъ сконча́тися, въ поко́и бу́детъ. Ста́рость бо честна́ не многолѣ́тна, ниже́ въ числѣ́ лѣ́тъ исчита́ется. Сѣди́на же е́сть му́дрость человѣ́комъ, и во́зрастъ ста́рости — житіе́ нескве́рное. Благоуго́денъ Бо́гови бы́въ, возлю́бленъ бы́сть, и живы́й посредѣ́ грѣ́шникъ, преста́вленъ бы́сть. Восхище́нъ бы́сть, да не зло́ба измѣни́тъ ра́зума его́ или́ ле́сть прельсти́тъ ду́шу его́. Раче́ніе бо зло́бы помрача́етъ до́брая и паре́ніе по́хоти, премѣня́етъ у́мъ незло́бивъ. Сконча́вся вма́лѣ, испо́лни лѣ́та до́лга, уго́дна бо бѣ́ Го́сподеви душа́ его́, сего́ ра́ди потща́ся отъ среды́ лука́вствія. Лю́діе же ви́дѣвше и не разумѣ́вше, ниже́ поло́жше въ помышле́ніи таково́е, я́ко благода́ть и ми́лость въ преподо́бныхъ Его́ и посѣще́ніе во избра́нныхъ Его́.

На стихо́внѣ стихи́ры, гла́съ 8:

Свѣ́тлостію житія́ ва́шего,* учи́теліе равноапо́стольніи,* я́ко звѣ́зды небе́сныя, на тве́рди церко́внѣй просія́ли есте́* и, мре́жею уче́ній ва́шихъ мно́гія язы́ки Христу́ улови́вше,* ко Свѣ́ту Непристу́пну востекли́ есте́,* идѣ́же со а́нгелы ны́нѣ водворя́ющеся,* мольбу́ сотвори́те о на́съ,* свяще́нную па́мять ва́шу о Го́сподѣ пра́зднующихъ.

Сти́хъ: Свяще́нницы Твои́ облеку́тся въ пра́вду,* и преподо́бніи Твои́ возра́дуются.

Пріиди́те, о празднолю́бцы,* возвели́чимъ учи́тели,* апо́столомъ равнопресто́льныя и слове́нъ сла́ву:* и́ми бо отъ пре́лести бѣсо́вскія свободи́вшеся,* свѣ́тъ благовѣ́стія Христо́ва прія́хомъ* и позна́хомъ Предвѣ́чное Сло́во,* отъ мра́ка грѣхо́внаго изба́вльшеся.

Сти́хъ: Уста́ пра́веднаго поуча́тся прему́дрости* и язы́къ его́ возглаго́летъ су́дъ.

Кири́лле богому́дре и Меѳо́діе боголюби́ве,* Це́ркве слове́нскія апо́столи и первоучи́тели* и вѣ́рныхъ засту́пницы,* благоче́стія ревни́тели,* Ду́ха Свята́го орга́ни сладкогла́сніи,* ны́нѣ ве́ліе дерзнове́ніе у Христа́ Пастыренача́льника иму́ще,* моли́теся о на́съ, честну́ю па́мять ва́шу соверша́ющихъ,* да возведе́тъ отъ тли́ живо́тъ на́шъ, я́ко Многоми́лостивъ.

Сла́ва, гла́съ то́йже:

Ра́дуйся, дво́ице свяще́нная, свѣ́томъ богопозна́нія на́съ озари́вшая: Кири́лле, духо́вныя му́дрости исто́чниче живоно́сный, язы́ки слове́нскія, жа́ждею истаява́ющія, напои́вый, Меѳо́діе, моли́твы чи́стое обита́лище. Христу́, Ему́же во сла́вѣ предстоите́, моли́теся прилѣ́жно, да ку́пно съ ва́ми Его́ велича́емъ и превозно́симъ во вся́ вѣ́ки.

И ны́нѣ, пра́здника.

Тропа́рь, гла́съ 4:

Яко апо́столомъ единонра́вніи и слове́нскихъ стра́нъ учи́теліе, Кири́лле и Меѳо́діе богому́дріи, Влады́ку всѣ́хъ моли́те, вся́ язы́ки слове́нскія утверди́ти въ правосла́віи и единомы́сліи, умири́ти мíръ и спасти́ ду́ши на́ша. [Два́жды.]

Та́же: Богоро́дице Дѣ́во.., или́ пра́здника, единожды.НА УТРЕНИ,
На Бо́гъ Госпо́дь: тропа́рь святы́хъ. Сла́ва, и ны́нѣ, пра́здника.

По 1-мъ стихосло́віи сѣда́ленъ, гла́съ 3:

Тро́ицѣ Живонача́льнѣй, Юже немо́лчно славосло́вятъ а́нгельскія си́лы и Юже велегла́сно во язы́цѣхъ проповѣ́дасте, ны́нѣ во Свѣ́тѣ непристу́пнѣмъ предстоя́ще, моли́теся прилѣ́жно, Кири́лле и Меѳо́діе, долго́въ разрѣше́ніе дарова́ти и вѣ́чнаго осужде́нія изба́вити, любо́вію па́мять ва́шу почита́ющія. [Два́жды.]

Сла́ва, и ны́нѣ, пра́здника.

По 2-мъ стихосло́віи сѣда́ленъ, гла́съ 5:

Да ра́дуются дне́сь ро́ди слове́нстіи, свяще́нную па́мять учи́телей богому́дрыхъ свѣ́тло пра́зднующе: тѣ́ми бо нача́тся на сро́днѣмъ на́мъ язы́цѣ слове́нстѣмъ Литургíя Боже́ственная и все́ церко́вное служе́ніе соверша́тися, и тѣ́мъ неисчерпа́емый кла́дязь воды́, теку́щія въ жи́знь вѣ́чную, даде́ся на́мъ отъ нея́же пію́ще, не преста́немъ велича́ти ва́съ, Кири́лле и Меѳо́діе. Вы́ же, во сла́вѣ святы́хъ веселя́щеся, моли́теся прилѣ́жно спасти́ся душа́мъ на́шимъ. [Два́жды.]

Сла́ва, и ны́нѣ пра́здника.

На поліеле́и велича́ніе:

Велича́емъ ва́съ, святíи равноапо́стольніи Меѳо́діе и Кири́лле, вся́ слове́нскія страны́ уче́ньми свои́ми просвѣти́вшія и ко Христу́ приве́дшія.

Псало́мъ избра́нный святи́тельскій.

По поліеле́и сѣда́ленъ, гла́съ 4:

Пріиди́те, просвѣти́тели на́ша велегла́сно хвала́ми почти́мъ: тíи бо язы́ки слове́нскія, гла́домъ сло́ва Бо́жія погиба́вшія, ма́нною уче́нія богому́драго напита́ста и преложе́ніемъ Благовѣ́стія сы́на Гро́мова на сро́дную и́мъ бесѣ́ду, я́ко луче́ю со́лнечною, просвѣти́ста, отъ нея́же и мы́ озаре́ніе пріе́мше, благода́рственно воззове́мъ: ра́дуйтеся, Кири́лле и Меѳо́діе присносла́вніи. [Два́жды.]

Сла́ва, и ны́нѣ, пра́здника.

Степе́нна, 1-й антифо́нъ 4-го гла́са. Проки́менъ, гла́съ 4: Свяще́нницы Твои́ облеку́тся въ пра́вду,* и преподо́бніи Твои́ возра́дуются. Сти́хъ: Услы́шите сія́, вси́ язы́цы, внуши́те, вси́, живу́щіи по вселе́ннѣй. Вся́кое дыха́ніе да хва́литъ Го́спода... Ева́нгеліе о́бщее святи́телемъ: [отъ Іоа́нна, зача́ло 35 отъ полу́].

По 50-мъ псалмѣ́ стихи́ра, гла́съ 6:

Апо́столомъ единонра́вныя, іера́рховъ удобре́ніе, язы́ковъ слове́нскихъ просвѣти́тели и те́плыя засту́пники, пріиди́те, празднолю́бцы, похва́льными пѣ́ніи воспои́мъ, глаго́люще: ра́дуйся, Кири́лле, богосло́вія трубо́ златокова́нная, та́инство Святы́я Тро́ицы подо́біемъ со́лнечнымъ уясни́вый и тѣ́мъ злоху́льная уста́ ага́рянская загради́вый; ра́дуйся и ты́ съ ни́мъ, Меѳо́діе, единому́дренно подвиза́выйся, моли́твами и зна́меніи тому́ споспѣшеству́я; и ны́нѣ, отцы́ всеблаже́нніи, не преста́йте моля́щеся о на́съ Христу́ Бо́гу, вѣ́рою и любо́вію ва́съ велича́ющихъ.

Кано́нъ пра́здника на 6 и святы́хъ на 8, гла́съ 3.

Пѣ́снь 1.

Ирмо́съ: Во́ды дре́вле, ма́ніемъ Боже́ственнымъ, во еди́но со́нмище совокупи́вый, и раздѣли́вый мо́ре Изра́ильтескимъ лю́демъ, Се́й Бо́гъ на́шъ, препросла́вленъ е́сть, Тому́ Еди́ному пои́мъ, я́ко просла́вися.

Во́ды мяте́жа мірска́го прейти́ недоумѣва́я, преподо́бне Меѳо́діе, оста́вилъ еси́ вся́ кра́сная мíра сего́ и, во а́нгельстѣмъ о́бразѣ на неви́димыя враги́ во́инствуя, Бо́гу еди́ному порабо́талъ еси́, ра́достно воспѣва́я: Тому́ еди́ному пои́мъ, я́ко просла́вися.

Избра́нный сосу́дъ отъ пеле́нъ показа́лся еси́, Кири́лле блаже́нне, ю́ношескихъ шата́ній чу́ждь яви́вся и му́дрость боже́ственную возлюби́въ, тѣ́мже святы́я правосла́вныя Це́ркве уче́ніемъ просвѣще́нъ, и са́мъ мно́гимъ учи́тель и просвѣти́тель бы́лъ еси́.

Вода́ми уче́ній ва́шихъ ороси́вшася, слове́нскія страны́ да́же додне́сь Влады́цѣ Христу́ плоды́ благопрія́тны прино́сятъ. Сего́ ра́ди ублажа́етъ ва́съ свята́я Це́рковь, зову́щи: отъ бѣ́дъ изба́вите на́съ, уго́дницы Христо́вы.

Богоро́диченъ: Во́ды грѣхо́вныя внидо́ша до души́ моея́, Влады́чице, и въ тимѣ́ніи страсте́й углѣбо́хъ, къ Тебѣ́ прибѣга́ю, Всенепоро́чная, нечи́стыхъ помышле́ній волне́ніе утиши́ и ми́рное устрое́ніе ми́ да́руй.

Пѣ́снь 3.

Ирмо́съ: Иже отъ не су́щихъ вся́ приведы́й, Сло́вомъ созида́емая, соверша́емая Ду́хомъ, Вседержи́телю Вы́шній, въ любви́ Твое́й утверди́ мене́.

Глаго́лъ Госпо́день, я́ко — и́же по Мнѣ́ ити́ хо́щетъ, да во́зьметъ кре́стъ сво́й, — слу́хомъ се́рдца твоего́ услы́шавъ, преподо́бне Меѳо́діе, кре́стъ и́ноческаго житія́ возложи́въ на ра́мо твое́, послѣ́довалъ еси́ Христу́, Его́же моли́, да и мене́, хла́днаго, въ любви́ Свое́й утверди́тъ.

Иже дре́вле Іа́кову въ со́ннѣмъ видѣ́ніи лѣ́ствицу, къ небеси́ возводя́щую, показа́, То́й и тебѣ́, свя́те Кири́лле, еще́ о́троку су́щу, въ ди́внѣмъ снѣ́ Софíю дѣ́ву обручи́: се́ же бы́сть престо́лу Его́ присѣдя́щая Прему́дрость, Яже въ любви́ Всевы́шняго утверди́ тя.

Иже отъ не су́щихъ вся́ Приведы́й, и ва́съ, отцы́ досточу́дніи, отъ чре́ва ма́терня освяти́ въ сосу́ды избра́нная Себѣ́, во е́же пронести́ и́мя Его́ предъ язы́ки; тѣ́мже честну́ю па́мять ва́шу соверша́юще, мо́лимъ ва́съ, Кири́лле и Меѳо́діе, вла́ющійся у́мъ на́шъ во исповѣ́даніи пра́выя вѣ́ры утверди́ти.

Богоро́диченъ: Яже мíрови ми́ръ пода́вшая и Нача́льника тишины́ ро́ждшая, укроти́ во́лны страсте́й мои́хъ, Чи́стая, и на ка́мени мя́ безстра́стія утверди́.

Святы́мъ сѣда́ленъ, гла́съ 4:

Уподо́билъ еси́ со́лнцу Тро́ицу Святу́ю Единосу́щную, Кири́лле богодухнове́нне, во о́бразъ Святы́я Тро́ицы зри́мому на небеси́ со́лнцу созда́ну бы́ти, глаго́ля: подо́біе Бо́га Отца́ со́лнечный кру́гъ е́сть, не имы́й конца́, ни нача́ла, и, я́коже отъ кру́га со́лнечна исхо́дитъ луча́ свѣ́та, поднебе́сную просвѣща́ющая, си́це отъ Бо́га Отца́ ражда́ется Сы́нъ, Отчее сія́ніе, теплота́ же, вселе́нную оживля́ющая, отъ того́жде кру́га ку́пно съ луче́ю излива́емая, подо́біе е́сть Ду́ха Свята́го, отъ Того́жде Отца́ исходя́щаго. Ди́вному уче́нію твоему́ вне́млюще, и мы́ въ Тро́ицѣ Еди́ному Бо́гу покланя́емся, па́мять же твою́ ублажа́емъ, досточу́дне. [Два́жды.]

Сла́ва, и ны́нѣ, пра́здника.

Пѣ́снь 4.

Ирмо́съ: Положи́лъ еси́ къ на́мъ тве́рдую любо́вь, Го́споди: Единоро́днаго бо Твоего́ Сы́на за ны́ на сме́рть да́лъ еси́. Тѣ́мже Ти́ зове́мъ, благодаря́ще: сла́ва си́лѣ Твое́й, Го́споди.

Положи́лъ еси́ хране́ніе за́повѣдей, я́ко ка́мень краеуго́ленъ, на не́мже созида́я хра́мину души́ твоея́, преподо́бне Меѳо́діе, Ду́ха Свята́го селе́ніе сотвори́лъ ю́ еси́; а́зъ же, селе́ніе грѣха́ сы́й, къ тебѣ́ припа́даю, всеблаже́нне, очи́сти мя́ росо́ю моли́твъ твои́хъ, да зову́, благодаря́: сла́ва си́лѣ Твое́й, Го́споди.

Да́ждь ми́, да разумѣ́ю, что́ е́сть уго́дно Тебѣ́, Влады́ко, — взыва́лъ еси́, блаже́нне Кири́лле, егда́ со ю́нымъ царе́мъ въ науче́ніе кни́жное вда́нъ бы́лъ еси́. Сего́ ра́ди, ку́пно со внѣ́шнимъ любому́дріемъ, Ду́ха прему́дрости и стра́ха Бо́жія свы́ше прія́лъ еси́, земну́ю же му́дрость ни во что́же вмѣни́лъ еси́, зовы́й: сла́ва си́лѣ Твое́й, Го́споди.

Положи́лъ еси́ любо́вь къ Зижди́телю твоему́, я́ко печа́ть, на се́рдцѣ твое́мъ, всеблаже́нне. Сего́ ра́ди земну́ю обру́чницу и сла́ву мíра сего́ отри́нулъ еси́, Кири́лле, и, я́ко пти́ца, отъ сѣ́ти ловя́щихъ бѣ́гая, въ ти́хое приста́нище и́ночествующихъ дости́глъ еси́ и въ ри́зу ра́дованія обле́клся еси́, воспѣва́я со Меѳо́діемъ: сла́ва си́лѣ Твое́й, Го́споди.

Богоро́диченъ: Положи́въ беззако́нія и непра́вды моя́ предо мно́ю, ви́жду, я́ко па́че песка́ морска́го умно́жишася. Къ Тебѣ́ прибѣга́ю, Всенепоро́чная, стру́пы души́ моея́ исцѣли́, да зову́ къ Ро́ждшемуся отъ Тебе́, благодаря́: сла́ва си́лѣ Твое́й, Го́споди.

Пѣ́снь 5.

Ирмо́съ: Яко ви́дѣ Иса́ія обра́зно на престо́лѣ превознесе́на Бо́га, отъ а́нгелъ сла́вы дориноси́ма, о, окая́нный, — вопія́ше, — а́зъ! прови́дѣхъ бо воплоща́ема Бо́га, Свѣ́та Невече́рня, и ми́ромъ Влады́чествующа.

Яко кри́нъ благоуха́нный, въ пусты́ни процвѣ́лъ еси́, преподо́бне Меѳо́діе, моли́твами, бдѣ́ніемъ и поще́ніемъ ду́шу твою́ украша́я, и, на земли́ равноа́нгельно пожи́въ, ны́нѣ со а́нгелы свѣ́тло созерца́еши Свѣ́та Невече́рня и ми́ромъ Влады́чествующа.

Отъ а́нгелъ сла́вы дориноси́мому моля́ся въ пусты́ни, Кири́лле, ну́ждею въ Ца́рствующій гра́дъ возвраще́нъ бы́лъ еси́ и са́номъ свяще́нства украси́лся еси́, да пу́ть спасе́нія человѣ́комъ пока́жеши, свѣ́томъ уче́нія просвѣща́я и безкро́вную Же́ртву о всѣ́хъ принося́ Свѣ́ту Невече́рнему и ми́ромъ Влады́чествующу.

Яко кла́дязь прему́дрости неисчерпа́емый, яви́лся еси́, богоно́се Кири́лле, егда́ въ сарацы́ны на препрѣ́ніе ху́лящихъ Пресвяту́ю Тро́ицу отъ царя́ по́сланъ бы́лъ еси́: не возмого́ша бо му́тными вода́ми злоуче́нія потопи́ти тя́, Свѣ́томъ Невече́рнимъ свы́ше озаря́ема.

Богоро́диченъ: Яко дре́во непло́дное, сы́й, ка́ко не ужаса́юся гро́знаго посѣче́нія, о окая́нный а́зъ! Ско́ро притецы́ ко Богоблагода́тнѣй, душе́ моя́: а́ще бо не Она́ засту́питъ тя́, узрѣ́ти не и́маши Свѣ́та Невече́рня и ми́ромъ Влады́чествующа.

Пѣ́снь 6.

Ирмо́съ: Бе́здна послѣ́дняя грѣхо́въ обы́де мя́, и исчеза́етъ ду́хъ мо́й; но простры́й, Влады́ко, высо́кую Твою́ мы́шцу, я́ко Петра́ мя́, Упра́вителю, спаси́.

Се́, я́ко пучи́на морска́я, естество́ Бо́жіе е́сть, непостижи́мое умо́мъ и неизрече́нное глаго́лы, — ре́клъ еси́ ко ага́ряномъ, прему́дре Кири́лле, — ту́ю бо пучи́ну кромѣ́ свята́го Ева́нгелія преплы́ти хотя́щіи потопля́ются, не вѣ́дуще пѣ́ти: я́ко Петра́ ны́, Упра́вителю, спаси́.

Въ бѣ́здне ра́зума лжеиме́ннаго углѣ́бшіи ага́ряне та́йно я́дъ сме́ртный предложи́ша тебѣ́; рекíй же во Ева́нгеліи Христо́съ: я́ко а́ще что́ сме́ртно испіе́те, не вреди́тъ вы, — соблюде́ тя цѣ́ла и съ че́стію въ Ца́рствующій гра́дъ возврати́. Ты́ же, царе́мъ и патріа́рхомъ досто́йно ублажа́емь, не превозне́слся еси́ и взыва́ти не преста́лъ еси́: я́ко Петра́ мя, Упра́вителю, спаси́.

Дре́вле рекíй Боже́ственный Ду́хъ: отдѣли́те Ми́ Варна́ву и Са́вла на дѣ́ло, на не́же призва́хъ и́хъ; подо́бнѣ и ва́съ, отцы́ преподо́бніи, въ слове́нскія страны́ посла́ти повелѣ́, и та́ко лю́діе, во тьмѣ́ и сѣ́ни сме́ртнѣй сѣдя́щіи, свѣ́томъ уче́нія ва́шего просвѣти́вшеся, воззва́ша: я́ко Петра́ ны, Упра́вителю, спа́слъ еси́.

Богоро́диченъ: Бе́здна послѣ́дняя грѣхо́въ обы́де мя́, и, тре́петомъ одержи́мь е́смь, ужаса́яся всеконе́чнаго потопле́нія. Тѣ́мже мольбу́ приношу́ Ти, Пренепоро́чная: поми́луй стра́стную мою́ ду́шу, простри́ ру́ку Твою́, я́ко Блага́я, и, я́ко Петра́ спасе́ Сы́нъ Тво́й, та́ко мя́, Упра́вительнице, спаси́.

Конда́къ, гла́съ 3:

Свяще́нную дво́ицу просвѣти́телей на́шихъ почти́мъ, Боже́ственныхъ писа́ній преложе́ніемъ исто́чникъ богопозна́нія на́мъ источи́вшихъ, изъ него́же да́же додне́сь неоску́дно почерпа́юще, ублажа́емъ ва́съ, Кири́лле и Меѳо́діе, престо́лу Вы́шняго предстоя́щихъ и те́плѣ моля́щихся о душа́хъ на́шихъ.

Икосъ:

Въ добродѣ́тели просія́вшія проповѣ́дники благоче́стія, и́стинныя столпы́ и основа́нія Це́ркве, трубы́ боже́ственныя Христо́выхъ догма́товъ, богоно́сныя отцы́ Меѳо́дія и Кири́лла, пріиди́те, вѣ́рніи, восхва́лимъ: тíи бо, мра́къ невѣ́рія отъ на́съ отгна́вше и е́реси нече́стія огне́мъ Ду́ха попали́вше, преложе́ніемъ писа́ній ро́дъ слове́нскій изъ ди́вія ма́слины въ благопло́дную премѣни́ша, и боже́ственнымъ креще́ніемъ въ вѣ́ру Христо́ву приведо́ша, и вселе́нную всю́ мно́жествомъ чуде́съ испо́лниша. Того́ ра́ди дне́сь а́ки вѣнцено́сцы предстоя́тъ Вседержи́телю Бо́гу, къ ни́мже возопіи́мъ: отцы́ боже́ственніи и равноапо́стольніи, предста́тельствомъ ва́шимъ да́руйте всѣ́мъ племено́мъ слове́нскимъ въ правовѣ́ріи тве́рдость и единомы́сліе, те́плѣ моля́щеся о душа́хъ на́шихъ.

Пѣ́снь 7.

Ирмо́съ: Пре́жде о́бразу злато́му, перси́дскому чти́лищу, о́троки не поклони́шася тріе́, пою́ще посредѣ́ пе́щи: отце́въ Бо́же, благослове́нъ еси́.

Пре́жде еди́нъ со Еди́нымъ пребыва́я, ду́шу твою́, я́ко ра́й богонасажде́нный, сотвори́лъ еси́, Меѳо́діе, та́же на про́повѣдь апо́стольскую ку́пно съ богому́дрымъ Кири́лломъ ше́дъ, во страна́хъ слове́нскихъ потруди́лся еси́, идѣ́же, я́ко о́троцы, огне́мъ нече́стія неопаля́еми, воспѣва́сте: отце́въ Бо́же, благослове́нъ еси́.

Іуде́и и сарацы́ны препрѣ́лъ еси́, прему́дре Кири́лле, и страну́ Каза́рскую святы́мъ креще́ніемъ просвѣти́лъ еси́, у́зниковъ мно́жество свобожда́я, и въ пусты́ни безво́днѣй во́ду сла́ную въ сла́дкую преложи́лъ еси́. Лю́діе же, спасе́нніи тобо́ю, воспѣва́ху: отце́въ Бо́же, благослове́нъ еси́.

Сосу́ди избра́нніи бы́сте, отцы́ преподо́бніи, пронести́ и́мя Госпо́дне предъ язы́ки, сего́ ра́ди и и́ны страны́ слове́нскія возжелѣ́ша свѣ́томъ уче́нія ва́шего озари́тися. Вы́ же предсуди́сте сла́дость безмо́лвія на тру́дъ апо́стольскій премѣни́ти, да мно́жайшія Христу́ пріобря́щете и ку́пно съ ни́ми воспое́те: отце́въ Бо́же, благослове́нъ еси́.

Богоро́диченъ: Сосу́дъ по́лнъ страсте́й е́смь, Пресвята́я Богоро́дице Дѣ́во, и сме́рти о́ныя послѣ́днія и о́гненнаго преще́нія страшу́ся. Но Ты́, Пречи́стая, спаси́ мя, погиба́ющаго, крѣ́постію препоя́ши ду́хъ мо́й, да плени́цы грѣхо́вныя расто́ргъ, благода́рственно воспою́: Изба́вителя плѣне́нныхъ ро́ждшая, благослове́на еси́.

Пѣ́снь 8.

Ирмо́съ: Веще́ственнаго огня́ пла́мень невеще́ственнымъ увяди́ша богозри́міи о́троцы, и поя́ху: благослови́те, вся́ дѣла́ Госпо́дня, Го́спода.

Невеще́ственнымъ свѣ́томъ благода́ти вы́ну озаря́емь, прія́лъ еси́ са́нъ свяще́нства, блаже́нне Кири́лле, и споспѣ́шествующу тебѣ́ Ду́ху Свято́му, писмена́ слове́нская изобрѣ́лъ еси́, да богодухнове́нныхъ кни́гъ на сро́дную и́мъ бесѣ́ду преложе́ніемъ лю́діе просвѣти́вшеся, воспою́тъ: благослови́те, вся́ дѣла́ Госпо́дня, Го́спода.

Пе́рвѣе сы́на Гро́мова неземны́я глаго́лы: въ нача́лѣ бѣ́ Сло́во, — я́ко вѣ́ры на́шея глави́зну возгремѣ́ли есте́, отцы́ всехва́льніи. Та́же псалти́рь сладкогла́сную на глаго́лы слове́нскія преложи́ли есте́, е́юже и ны́нѣ свята́я Це́рковь, веселя́щися, взыва́етъ: благослови́те, вся́ дѣла́ Госпо́дня, Го́спода.

Невеще́ственнымъ сокро́вищемъ обогати́сте на́съ, отцы́ досточу́дніи: Боже́ственная бо Литургíя на язы́цѣ слове́нстѣмъ нача́тся отъ ва́съ соверша́тися. Сея́ благода́ти и мы́ додне́сь прича́стницы су́ще, воспѣва́емъ Бо́га, глаго́люще: благослови́те, вся́ дѣла́ Госпо́дня, Го́спода.

Богоро́диченъ: Огнь искуше́ній и напа́стей злы́хъ обы́де мя́, къ Тебѣ́ прибѣга́ю, Богоро́дице Дѣ́во: не пре́зри, Чи́стая, моле́ній раба́ Твоего́, отъ одержа́щихъ мя́ лю́тыхъ изба́ви, да, благословля́я, благословлю́ Тя и превознесу́ и́мя Твое́ во вѣ́ки.

Пѣ́снь 9.

Ирмо́съ: Тебе́, неопали́мую купину́ и Святу́ю Дѣ́ву, Ма́терь Свѣ́та и Богоро́дицу, наде́жду всѣ́хъ на́съ, велича́емъ.

Тебе́ по достоя́нію восхвали́ти кто́ возмо́жетъ, Меѳо́діе всесла́вне? По́двиги и труды́ твоя́, я́же апо́стольски спасе́нія ра́ди люде́й заблу́ждшихъ подъя́лъ еси́, Кири́лле, кто́ изочте́тъ? Па́че же мы́, ва́ми сла́вити Бо́га Вы́шняго на сро́днѣмъ на́мъ язы́цѣ научи́вшеся, единому́дренно и ва́съ съ Ни́мъ велича́емъ.

Тебѣ́, Кири́лле блаже́нне, я́ко уже́ дѣ́ло соверши́вшу и тече́ніе сконча́вшу, бы́сть извѣще́ніе свы́ше о кончи́нѣ твое́й, е́же пріи́мъ, ра́достно воспѣ́лъ еси́: о ре́кшихъ мнѣ́, вни́демъ во дворы́ Госпо́дни, возвесели́ся ду́хъ мо́й. Та́же вожделѣ́въ, въ го́рняя душе́ю возне́слся еси́, идѣ́же съ небе́сными си́лами Тро́ицу Единосу́щную вы́ну велича́еши.

Це́ркве Мора́вскія епи́скопство пріе́мъ, преподо́бне Меѳо́діе, мно́гія труды́ и по́двиги, вѣ́ру святу́ю возвѣща́я, подъя́лъ еси́, мно́гія бѣды́ и изгна́нія претерпѣ́лъ еси́, ны́нѣ же ку́пно со святы́мъ Кири́лломъ въ вы́шнихъ ра́дующеся, моли́теся о на́съ, да мы́ я́ко засту́пники и хода́таи на́ша вы́ну ва́съ велича́емъ.

Богоро́диченъ: Превы́шшая а́нгелъ и херуви́мъ Честнѣ́йшая, предста́тельствомъ святы́хъ Кири́лла и Меѳо́дія, на на́ше смире́ніе умилосе́рдися, мо́лимъ Ти ся, изъ глубины́ грѣхо́вныя возведи́ и вѣ́чнаго осужде́нія на́съ изба́ви, да ку́пно съ ни́ми Тебе́, Ма́терь Свѣ́та и Богоро́дицу, наде́жду всѣ́хъ на́съ, велича́емъ.

Свѣти́ленъ:

Учи́тели святíи, па́мять ва́шу свѣ́тло пра́зднующе, мо́лимъ ва́съ всеусе́рдно: язы́ки, и́хже сокро́вищемъ благовѣ́стія обогати́сте, на ка́мени исповѣ́данія Христо́ва утверди́те, и соблюди́те въ ми́рѣ живо́тъ на́шъ. [Два́жды.]

Сла́ва, и ны́нѣ, пра́здника.

На хвали́техъ стихи́ры пра́здника 3 и святы́хъ 3, гла́съ 4. Подо́бенъ: Яко до́бля.

Кири́лле и Меѳо́діе богому́дріи,* апо́стольскимъ стопа́мъ послѣ́дующе,* ко взыска́нію люде́й заблу́ждшихъ единому́дренно подви́гшеся,* я́ко орли́ скоропаря́щіи, страны́ слове́нскія облетѣ́ли есте́,* я́же свѣ́томъ богопозна́нія озари́вше,* приведо́сте ко Іису́су Человѣколю́бцу* и Спа́су ду́шъ на́шихъ.

Виногра́да Христо́ва дѣ́лателіе,* благоче́стія насади́тели,* лю́ди слове́нскія, я́ко дра́хму поги́бшую,* со тща́ніемъ взыска́вше, обрѣли́ есте́, богоно́сніи отцы́,* ю́же въ сокро́вищницу жи́зни вѣ́чныя прія́тъ,* ра́дуяся, со а́нгелы Іису́съ Человѣколю́бецъ,* и Спа́съ ду́шъ на́шихъ.

Святы́я Тро́ицы побо́рницы* и заблу́ждшихъ наста́вницы,* злохуле́ніе ага́рянское препрѣ́вшіи* и нече́стіе іуде́йское посрами́вшіи,* Це́рковь, ю́же стяжа́ли есте́* богоуго́дными труды́ и по́ты ва́шими,* сохрани́ти потщи́теся отъ навѣ́товъ вра́жіихъ неврежде́ну* и благопрія́тну Іису́су Человѣколю́бцу* и Спа́су ду́шъ на́шихъ.

Сла́ва, гла́съ 6:

Просвѣти́телей на́шихъ благоче́стно па́мять соверша́юще, лю́діе, благода́рственно возопіи́мъ: ра́дуйтеся, свѣти́льницы пресвѣ́тліи, свѣ́томъ богопозна́нія страны́ слове́нскія озари́вшіи, ра́дуйтеся, па́стыріе до́бріи, слове́сныя о́вцы, въ де́брехъ невѣ́рія разсѣ́янныя, во еди́но собра́вшіи и къ Пастыренача́льнику Христу́ приве́дшіи. Его́же велича́юще, ва́съ ублажа́емъ.

И ны́нѣ, пра́здника.
Славосло́віе вели́кое. [Ектеніи́] и отпу́стъ.НА ЛИТУРГІИ,

Блаже́нна отъ кано́на святы́хъ, пѣ́снь 3-я и 6-я. Проки́менъ, гла́съ 7: Честна́ предъ Го́сподемъ* сме́рть преподо́бныхъ Его́. Сти́хъ: Что́ возда́мъ Го́сподеви о всѣ́хъ, я́же воздаде́ ми? Апо́столъ ко Евре́емъ, зача́ло 318. Аллилу́ія, гла́съ 2: Свяще́нницы Твои́ облеку́тся въ пра́вду, и преподо́бніи Твои́ возра́дуются. [Уста́ моя́ возглаго́лютъ прему́дрость, и поуче́ніе се́рдца моего́ ра́зумъ]. Ева́нгеліе отъ Матѳе́я, зача́ло 11. Прича́стенъ: Въ па́мять вѣ́чную бу́детъ пра́ведникъ, [отъ слу́ха зла́ не убои́тся.]

Источникъ: Минíя дополни́тельная. — СПб.: С.-Петербургская Сѵнодальная Типографія, 1909. — Л. 100 об. – 106 об.

/ Къ оглавленію раздѣла /


Наверхъ / Къ титульной страницѣ

0