Собраніе богослужебныхъ текстовъ Православной Церкви

Русскiй Порталъ- Церковный календарь- Русская Библія- Осанна- Святоотеческое наслѣдіе- Наслѣдіе Святой Руси- Слово пастыря- Литературное наслѣдіе- Новости

Осанна
-
Гостевая книга
-
Новости
-
Написать письмо
-
Поискъ
-
Литургика
-
Канонизація святыхъ
-
Ирмологій

Домашняя молитва

Каноны
-
Акаѳисты
-
Псалтирь Божіей Матери

Евхологій

Служебникъ
-
Требникъ

Слѣдованная Псалтирь

Псалтирь
-
Канонникъ
-
Часословъ
-
Мѣсяцесловъ

Тріодь

Постная
-
Цвѣтная

Минеи

Минея Общая
-
Минеи Богослужебныя
-
Архивъ

Октоихъ

Съ 1-го по 4-й гласъ
-
Съ 5-го по 8-й гласъ

Церк.-учит. литература

«Златоустъ»

Греч. и древнерус. тексты

Греч. литург. тексты
-
Древнерус. литург. тексты

Календарь на Вашемъ сайтѣ

Ссылка для установки

Православный календарь

Новости сайтаСегодня - воскресенiе, 18 августа 2019 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 9.
Если вы нашли ошибку на странице, выделите ее мышкой и щелкните по этой ссылке, или нажмите Ctrl+Alt+E

ЦЕРКОВНО-БОГОСЛУЖЕБНЫЯ КНИГИ

МИНЕИ БОГОСЛУЖЕБНЫЯ (СЕНТЯБРЬ-АВГУСТЪ).

Мѣ́сяца Ма́ія въ 8-й де́нь.
Свята́го, сла́внаго, всехва́льнаго апо́стола и евангели́ста, напе́рсника, возлю́бленнаго дѣ́вственника Іоа́нна Богосло́ва.
И преподо́бнаго отца́ на́шего Арсе́нія Вели́каго.

НА МАЛѢЙ ВЕЧЕРНИ,
На Го́споди воззва́хъ: стихи́ры [на 4], гла́съ 2. Подо́бенъ: Егда́ отъ дре́ва.

Пріиди́те, прему́дрости глубину́ и правосла́вныхъ догма́тъ списа́теля, вѣ́рніи, пѣ́сньми боже́ственными дне́сь вѣнча́емъ, Іоа́нна сла́внаго и возлю́бленнаго. Се́й бо возгремѣ́, е́же: въ нача́лѣ бѣ́ Сло́во. Отону́дуже громогла́сенъ показа́ся, я́ко благовѣ́стникъ мíрови, просія́въ многому́дреннѣ, всехва́льный. [Два́жды.]

Вои́стинну ты́ яви́лся еси́ и́стиненъ дру́гъ и напе́рсникъ вели́къ Учи́телю Христу́: на пе́рси бо возле́гъ, отъ ни́хже поче́рплъ еси́ прему́дрости догма́ты, и́миже обогаща́еши о́крестъ всю́ зе́млю, я́ко богоглаго́льникъ Бо́жій. Тѣ́мже и содержа́щи сія́ кра́сная Христо́ва Це́рковь, ны́нѣ ра́дующися, весели́тся.

Ра́дуйся, Богосло́ве вои́стинну, ра́дуйся, Ма́тере Госпо́дни сы́не всевозлю́бленный: ты́ бо, предстоя́ при Крестѣ́ Христо́вѣ, боже́ственный слы́шалъ еси́ гла́съ Влады́чень, — се́ ны́нѣ Ма́ти твоя́, — къ тебѣ́ возопи́вшу. Отону́дуже досто́йно тя́ вси́, я́ко апо́стола Христо́ва вели́ка и возлю́бленнаго, ублажа́емъ.

Сла́ва, гла́съ 2. Самогла́сенъ:

Апо́столовъ верхо́внаго, богосло́вія трубу́, духо́внаго во́ина, вселе́нную Бо́гу покори́вшаго, пріиди́те, вѣ́рніи, ублажи́мъ Іоа́нна приснопа́мятнаго, отъ земли́ востаю́щаго и земли́ не отступа́юща, но жи́ва су́ща и жду́ща стра́шнаго Влады́чня втора́го прише́ствія. Еже неосужде́нно срѣ́сти на́мъ испроси́, дру́же та́йный, Христо́въ напе́рсниче, любо́вію соверша́ющимъ па́мять твою́.

И ны́нѣ, пра́здника.

На стихо́внѣ пра́здника.

Сла́ва, апо́стола, гла́съ 1: Учениче́ Спа́совъ... [Пи́санъ на литíи.]

Тропа́рь, гла́съ 2:

Апо́столе, Христу́ Бо́гу возлю́бленне, ускори́ изба́вити лю́ди безотвѣ́тны, пріе́млетъ тя́, припа́дающа, Иже па́дша на пе́рси изво́ливый. Его́же моли́, Богосло́ве, и належа́щій о́блакъ язы́ковъ разгна́ти, прося́ на́мъ ми́ра и ве́лія ми́лости.

Сла́ва, и ны́нѣ, пра́здника. Ектенія́ и отпу́стъ.
НА ВЕЛИЦѢЙ ВЕЧЕРНИ,
Пое́мъ Блаже́нъ му́жъ.., пе́рвый антифо́нъ. На Го́споди, воззва́хъ: стихи́ры пра́здника 3, и апо́стола 4, и преподо́бнаго 3.
Стихи́ры апо́стола, гла́съ 1. Подо́бенъ: Небе́сныхъ чино́въ.

Зри́тель неизрече́нныхъ открове́ній* и сказа́тель вы́шнихъ Бо́жіихъ та́инъ,* сы́нъ Зеведе́овъ,* написа́въ на́мъ Христо́во Ева́нгеліе,* богосло́вити же Отца́, и Сы́на, и Ду́ха Свята́го научи́. [Два́жды.]

Богодви́жимая гу́сль небе́сныхъ пѣ́ній,* тайнопи́сецъ сы́й, богосказа́нная уста́,* пѣ́ніе пѣ́сненное пое́тъ красно́:* устнѣ́ бо движа́, я́ко стру́ны,* я́коже бряца́ло, язы́къ движа́,* мо́лится спасти́ся на́мъ.

Громогла́снымъ твои́мъ язы́комъ* извѣща́я Бо́жія прему́дрости* сокрове́нное сло́во,* Бо́гу возлю́бленне, зове́ши при́сно,* движа́ устна́ми ча́сто,* е́же, — въ нача́лѣ бѣ́ Сло́во, —* и науча́еши вся́каго человѣ́ка ра́зуму Бо́жію.

Ины стихи́ры преподо́бнаго, гла́съ 8. Подо́бенъ: О, пресла́внаго чудесе́!

Отче богому́дре Арсе́ніе,* сле́зными исто́чники просвѣти́въ мы́сль,* къ Бо́гу бесѣ́довалъ еси́,* непреста́нными очище́ніи* и сія́ніи сто́лпъ всесвѣ́телъ благоче́стія,* огнесія́ненъ яви́лся еси́, блаже́нне,* мона́ховъ похвало́.* И ны́нѣ на́съ всѣ́хъ сохрани́* моли́твами твои́ми.

Отче богому́дре Арсе́ніе,* воздержа́ніемъ у́мъ опоя́санъ всю́ду,* къ пе́рвому Вино́внику востещи́ сотвори́лъ еси́* и, оста́вль мірскíй мяте́жъ* и молвы́ оттря́съ,* ума́ чистото́ю смѣси́лся еси́, прему́дре,* жела́ніемъ вои́стинну* кра́йнимъ, блаже́нне.

Преподо́бне о́тче Арсе́ніе,* ты́, Бо́га взыску́я* и Сего́ просвѣти́тися свѣтолу́чными сія́ніи* благоче́стно жела́я,* вели́чія всю́ свѣ́тлость* и ца́рскія дворы́ оста́вивъ,* безсме́ртное наслѣ́діе прія́лъ еси́,* со Христо́мъ ны́нѣ водворя́яся, богоблаже́нне.

Сла́ва, гла́съ 2. Самогла́сенъ:

Сы́на гро́мова, основа́ніе боже́ственныхъ слове́съ, нача́льника богосло́вія и проповѣ́дника пе́рвѣйшаго и́стинныхъ догма́тъ Бо́жія прему́дрости, возлю́бленнаго Іоа́нна и дѣ́вственника, человѣ́ческій ро́дъ, по до́лгу до́брѣ похва́лимъ: се́й бо, непреста́нно въ себѣ́ имы́й Боже́ственное, е́же, — въ нача́лѣ бѣ́, — рече́, — Сло́во. — Абіе же ко Отцу́ неразлу́чное и ра́вное по си́хъ Оте́ческаго Существа́, явля́я на́мъ собо́ю правосла́віе Святы́я Тро́ицы: Содѣ́теля же, су́ща со Отце́мъ и Живо́тъ нося́ща и Свѣ́тъ и́стинный, Того́жде показа́ на́мъ. О, чудесе́ ужа́снаго и ве́щи премудри́тельныя! Яко испо́лнь сы́й любве́, испо́лнь бы́сть и богосло́вія: сла́вою, и че́стію, и вѣ́рою основа́тель сы́й чи́стыя на́шея вѣ́ры, ея́же ра́ди получи́мъ вѣ́чныхъ бла́гъ въ де́нь су́дный.

И ны́нѣ, пра́здника.

Вхо́дъ. Проки́менъ дне́. И чте́нія три́.

Собо́рнаго посла́нія Іоа́ннова чте́ніе. [Главы́ 3 и 4.]

Возлю́бленніи, а́ще се́рдце на́ше не за́зритъ на́мъ, дерзнове́ніе и́мамы къ Бо́гу. И его́же, а́ще про́симъ, пріе́млемъ отъ Него́, я́ко за́повѣди Его́ соблюда́емъ и уго́дная предъ Ни́мъ твори́мъ. И сія́ е́сть за́повѣдь Его́, да вѣ́руемъ во и́мя Сы́на Его́ Іису́са Христа́ и лю́бимъ дру́гъ дру́га, я́коже да́лъ е́сть за́повѣдь на́мъ. И соблюда́яй за́повѣди Его́, въ Не́мъ пребыва́етъ, и То́й въ не́мъ, и о се́мъ разумѣ́емъ, я́ко пребыва́етъ въ на́съ, отъ Ду́ха, Его́же да́лъ е́сть на́мъ. Возлю́бленніи, не вся́кому ду́ху вѣ́руйте, но искуша́йте ду́хи, а́ще отъ Бо́га су́ть, я́ко мно́зи лжепроро́цы изыдо́ша въ мíръ. О се́мъ познава́йте Ду́ха Бо́жія и ду́ха ле́стча: вся́къ ду́хъ, и́же исповѣ́дуетъ Іису́са Христа́, во пло́ти прише́дша, отъ Бо́га е́сть. И вся́къ ду́хъ, и́же не исповѣ́дуетъ Іису́са Христа́, во пло́ти прише́дша, отъ Бо́га нѣ́сть, и се́й е́сть анти́христовъ, его́же слы́шасте, я́ко гряде́тъ, и ны́нѣ въ мíрѣ е́сть уже́. Вы́ отъ Бо́га есте́, ча́дца, и побѣди́сте тѣ́хъ, я́ко бо́лій е́сть Иже въ ва́съ, не́жели и́же въ мíрѣ. Они́ отъ мíра су́ть, сего́ ра́ди отъ мíра глаго́лютъ, и мíръ тѣ́хъ послу́шаетъ. Мы́ отъ Бо́га есмы́: и́же зна́етъ Бо́га, послу́шаетъ на́съ, и и́же нѣ́сть отъ Бо́га, не послу́шаетъ на́съ.

Собо́рнаго посла́нія Іоа́ннова чте́ніе. [Глава́ 4.]

Возлю́бленніи, а́ще си́це возлюби́лъ е́сть на́съ Бо́гъ, и мы́ до́лжни есмы́ дру́гъ дру́га люби́ти. Бо́га никто́же нигдѣ́же ви́дѣ. Аще дру́гъ дру́га лю́бимъ, Бо́гъ въ на́съ пребыва́етъ, и любы́ Его́ соверше́нна е́сть въ на́съ. О се́мъ разумѣ́емъ, я́ко въ Не́мъ пребыва́емъ, и То́й въ на́съ, я́ко отъ Ду́ха Своего́ да́лъ е́сть на́мъ. И мы́ ви́дѣхомъ и свидѣ́тельствуемъ, я́ко Оте́цъ посла́ Сы́на Спаси́теля мíру. Иже а́ще исповѣ́сть, я́ко Іису́съ е́сть Сы́нъ Бо́жій, Бо́гъ въ не́мъ пребыва́етъ, и то́й въ Бо́зѣ. И мы́ позна́хомъ, и вѣ́ровахомъ, любо́вь ю́же и́мать Бо́гъ въ на́съ. Бо́гъ Любы́ е́сть, и пребыва́яй въ любви́ въ Бо́зѣ пребыва́етъ, и Бо́гъ въ не́мъ пребыва́етъ.

Собо́рнаго посла́нія Іоа́ннова чте́ніе. [Главы́ 4 и 5.]

Возлю́бленніи, а́ще кто́ рече́тъ, я́ко люблю́ Бо́га, а бра́та своего́ ненави́дитъ, ло́жъ е́сть, и́бо не любя́й бра́та своего́, его́же ви́дѣ, Бо́га, Его́же не ви́дѣ, ка́ко мо́жетъ люби́ти? И сію́ за́повѣдь и́мамы отъ Него́, да любя́й Бо́га лю́битъ и бра́та своего́. Вся́къ вѣ́руяй, я́ко Іису́съ е́сть Христо́съ, отъ Бо́га рожде́нъ е́сть; и вся́къ любя́й Ро́ждшаго лю́битъ и Рожде́ннаго изъ Него́. О се́мъ вѣ́мы, я́ко лю́бимъ ча́да Бо́жія, егда́ Бо́га лю́бимъ и за́повѣди Его́ соблюда́емъ. Сія́ бо е́сть любы́ Бо́жія, да за́повѣди Его́ соблюда́емъ, и за́повѣди Его́ тя́жки не су́ть. Яко вся́къ рожде́нный отъ Бо́га побѣжда́етъ мíръ, и сія́ е́сть побѣ́да, побѣ́ждшая мíръ, вѣ́ра на́ша. Кто́ е́сть побѣжда́яй мíръ? То́кмо вѣ́руяй, я́ко Іису́съ е́сть Сы́нъ Бо́жій.

На литíи стихи́ра хра́ма или́ пра́здника, и апо́стола, гла́съ 1. Ге́рманово.

Рѣ́ки богосло́вія отъ честны́хъ твои́хъ усте́нъ истеко́ша, апо́столе, отъ ни́хже Це́рковь Бо́жія, бога́тно напая́ема, покланя́ется правосла́вно Тро́ицѣ Единосу́щнѣй, Юже и ны́нѣ моли́, Іоа́нне Богосло́ве, утверди́ти и спасти́ ду́ши на́ша.

Андре́я Пи́рра:

Са́дъ чистоты́, мѵ́ро благово́нія па́ки возсія́ на́мъ въ прише́дшій пра́здникъ возопи́ти къ нему́: возлегíй на пе́рси Влады́чни и одожди́въ сло́во мíру, Іоа́нне апо́столе, и́же Дѣ́ву сохрани́въ, я́ко зѣ́ницу о́ка, испроси́ на́мъ отъ Христа́ ве́лію ми́лость.

Учениче́ Спа́совъ, дѣ́вственниче и богосло́ве, тебѣ́, я́ко дѣ́вственнику, Дѣ́ву и Богоро́дицу Христо́съ Бо́гъ распина́емь предаде́, и Сію́ сохрани́лъ еси́, я́ко зѣ́ницу о́ка. Тѣ́мъ моли́ спасти́ся душа́мъ на́шимъ.

Яко неизрече́нныхъ та́инъ самови́децъ, воззва́лъ еси́, вопія́, превѣ́чное Сло́во въ нача́лѣ бы́ти къ Бо́гу и Того́ бы́ти Бо́га, Іоа́нне апо́столе, напе́рсниче Христо́въ, и дру́же при́сный, и Тро́ицы наслажде́ніе, Ефе́су и Па́тму утвержде́ніе непоколеби́мо, на́мъ же по́мощь. Моли́ся, Богосло́ве преблаже́нне, отъ злочести́выхъ вра́гъ чу́вственныхъ и мы́сленныхъ изба́витися лю́демъ, па́мять твою́ при́сно соверша́ющимъ вѣ́рно.

Преподо́бнаго стихи́ра, гла́съ 5:

Преподо́бне о́тче, гла́съ Ева́нгелія Госпо́дня услы́шавъ, мíръ оста́вилъ еси́, бога́тство и сла́ву нивочто́же вмѣни́въ. Тѣ́мъ всѣ́мъ возопи́лъ еси́: возлюби́те Бо́га и обря́щете благода́ть вѣ́чную, ничто́же предпочти́те, па́че любве́ Его́, да егда́ пріи́детъ въ сла́вѣ Свое́й, обря́щете поко́й со всѣ́ми святы́ми. Его́же моли́твами, Христе́, сохрани́ и спаси́ ду́ши на́ша.

Сла́ва, гла́съ 4:

Возле́гъ на пе́рси Учи́теля Христа́ на ве́чери Госпо́дни, возлю́бленне учениче́, отту́ду разумѣ́лъ еси́ неизрече́нная, и небе́сный всѣ́мъ возгремѣ́лъ еси́ гла́съ: въ нача́лѣ бѣ́ Сло́во, и Сло́во бѣ́ къ Бо́гу, и Бо́гъ бѣ́ Сло́во, Свѣ́тъ и́стинный, просвѣща́яй вся́каго человѣ́ка, въ мíръ гряду́щаго, Христо́съ Бо́гъ и Спа́съ ду́шъ на́шихъ.

И ны́нѣ, пра́здника.

На стихо́внѣ стихи́ры, гла́съ 4. Подо́бенъ: Зва́нный свы́ше.

Сы́на Вы́шняго богосло́вивъ,* Отцу́ Соприсносу́щна* и Единосу́щественна,* Свѣ́тъ отъ Свѣ́та непремѣ́ненъ,* и начерта́ніе Ѵпоста́си Роди́телевы,* безлѣ́тно возсія́вша и безстра́стно отъ Него́,* Содѣ́теля же и Го́спода всѣ́хъ вѣко́въ,* возлю́бленне, ты́ проповѣ́далъ еси́ Сего́ мíрови,* я́ко изве́дша свѣ́тъ отъ тмы́,* Христа́ Бо́га на́шего.* Его́же моли́* спасти́ и просвѣти́ти ду́ши на́ша.

Сти́хъ: Во всю́ зе́млю изы́де вѣща́ніе и́хъ* и въ концы́ вселе́нныя глаго́лы и́хъ.

Утѣ́шителевъ свѣ́тъ воспріе́мъ,* Имже и просвѣща́емь,* богосло́вилъ еси́* отъ Отца́ происходя́ща,* Сы́номъ же человѣ́честву явля́ема,* Единоче́стна, Сопресто́льна и Единосу́щна,* су́ща Отцу́ Безнача́льну же* и Бо́жію Сло́ву,* возлю́бленне, всѣ́мъ проповѣ́далъ еси́.* Тѣ́мже въ пѣ́снехъ тя́ почита́емъ,* я́ко вѣ́ры боже́ственное основа́ніе,* ю́же непоколеби́му соблюда́й* ко Го́споду моли́твами твои́ми.

Сти́хъ: Небеса́ повѣ́даютъ сла́ву Бо́жію,* творе́ніе же руку́ Его́ возвѣща́етъ тве́рдь.

На высоту́ возше́дъ богосло́вія,* научи́лся еси́ неизрече́нныхъ Бо́жіихъ та́инъ* о единосу́щіи Божества́,* сла́вѣ же еди́ной,* и ца́рствѣ, и госпо́дствѣ,* Тре́ми Ѵпоста́сьми раздѣля́емѣмъ при́сно,* су́щественнѣмъ же, нераздѣля́емѣмъ и совокупля́емѣмъ* въ неслія́нномъ Боже́ственномъ еди́нствѣ,* си́це сла́вля, проповѣ́далъ еси́, Богосло́ве,* Тро́ицу нераздѣ́льну,* Юже моли́* спасти́ и просвѣти́ти ду́ши на́ша.

Сла́ва, гла́съ 6. Іоа́нна мона́ха:

Апо́столе Христо́въ, евангели́сте Богосло́ве, неизрече́нныхъ таи́нникъ бы́въ, прему́дрости неизглаго́ланная на́мъ возгремѣ́лъ еси́ уче́нія, е́же въ нача́лѣ бѣ́, уясни́въ вѣ́рнымъ, и е́же не бѣ́, отложи́въ, ерети́чествующихъ отрѣва́я словеса́, напе́рсникъ я́влься и дру́гъ возлю́бленъ, я́коже Иса́ія велегла́сный и Моисе́й богови́децъ, дерзнове́ніе имѣ́я къ Бо́гу, прилѣ́жно моли́ся о душа́хъ на́шихъ.

И ны́нѣ, пра́здника.

Тропа́рь, гла́съ 2, два́жды, [пи́санъ на ма́лѣй вече́рни]. И Богоро́дице Дѣ́во.., еди́ножды.
И благослове́ніе хлѣ́бовъ, по обы́чаю, и чте́ніе.
НА УТРЕНИ,
На Бо́гъ Госпо́дь: Тропа́рь пра́здника, еди́ножды. И апо́стола, еди́ножды.
Сла́ва, преподо́бнаго, гла́съ 8:

Сле́зъ твои́хъ тече́ньми пусты́ни безпло́дное воздѣ́лалъ еси́, и и́же изъ глубины́ воздыха́ньми во сто́ трудо́въ уплодоноси́лъ еси́, и бы́лъ еси́ свѣти́льникъ вселе́ннѣй, сія́я чудесы́, Арсе́ніе о́тче на́шъ, моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́мъ на́шимъ.

И ны́нѣ, пра́здника.

По 1-й стихоло́гіи сѣда́ленъ, гла́съ 1. Подо́бенъ: Гро́бъ Тво́й.

Христа́ учени́къ бы́въ, вся́ческихъ Влады́ки, научи́лъ еси́ лю́ди и просвѣти́лъ еси́ мíръ, къ позна́нію Сего́ наста́вль, апо́столе. Тѣ́мже проповѣ́дника тя́ и́стины вси́ имену́емъ и богосло́ва, дру́га Христо́ва и напе́рсника. [Два́жды.]

Сла́ва, и ны́нѣ, пра́здника.

По 2-й стихоло́гіи сѣда́ленъ, гла́съ 5. Подо́бенъ: Собезнача́льное Сло́во.

Апо́стола вси́ и ученика́ Христо́ва, проповѣ́давшаго всѣ́мъ боже́ственное рождество́, е́же отъ Отца́, Изба́вителя и Царя́ Христа́, воспое́мъ пѣ́сньми и похвала́ми свяще́нными всечестна́го Іоа́нна, непреста́нно бо мо́лится поми́ловатися душа́мъ на́шимъ. [Два́жды.]

Сла́ва, и ны́нѣ, пра́здника.

По поліеле́и сѣда́ленъ, гла́съ 8. Подо́бенъ: Прему́дрости.

Возле́гъ на пе́рси Іису́совы, дерзнове́ніе получи́лъ еси́, я́ко учени́къ, вопроша́я: кто́ е́сть предая́й Тя́, Го́споди? Возлю́бленъ зѣло́ сы́й, прехва́льне, хлѣ́бомъ сего́ я́вѣ тебѣ́ показа́. Тѣ́мже, я́ко таи́нникъ неизрече́нныхъ бы́въ, Сло́ва воплоще́нія науча́еши концы́, Богосло́ве апо́столе, моли́ Христа́ Бо́га согрѣше́ній оставле́ніе дарова́ти пра́зднующимъ любо́вію святу́ю па́мять твою́. [Два́жды.]

Сла́ва, и ны́нѣ, пра́здника или́ богоро́диченъ:

Небе́сную две́рь и ковче́гъ, всесвяту́ю го́ру, свѣ́тлый о́блакъ воспои́мъ, неопали́мую купину́, слове́сный ра́й, Евино свобожде́ніе, вселе́нныя всея́ вели́кій сосу́дъ, я́ко спасе́ніе въ не́мъ содѣ́лася мíрови и оставле́ніе дре́внихъ согрѣше́ній. Тѣ́мже и вопіе́мъ Ей: моли́ Христа́ Бо́га прегрѣше́ній оставле́ніе дарова́ти благоче́стно покланя́ющимся пресвято́му Рождеству́ Твоему́.

Степе́нна, 1-й антифо́нъ 4-го гла́са. Проки́менъ, гла́съ 4: Во всю́ зе́млю изы́де вѣща́ніе и́хъ* и въ концы́ вселе́нныя глаго́лы и́хъ. Сти́хъ: Небеса́ повѣ́даютъ сла́ву Бо́жію, [творе́ніе же руку́ Его́ возвѣща́етъ тве́рдь]. Вся́кое дыха́ніе... Ева́нгеліе отъ Іоа́нна, зача́ло 67.

По 50-мъ псалмѣ́ стихи́ра, гла́съ 2:

Богосло́ве дѣ́вственниче, учениче́ возлю́бленне Спа́совъ, моли́твами твои́ми на́съ спаса́й, мо́лимся, отъ вся́каго вре́да, я́ко твое́ есмы́ ста́до.

Кано́нъ пра́здника со ирмосо́мъ, на 4, и апо́стола, на 6, и преподо́бнаго, на 4.

Кано́нъ Іоа́нна Богосло́ва, гла́съ 8.
Пѣ́снь 1.

Ирмо́съ: Колесницегони́теля фарао́ня погрузи́ чудотворя́й иногда́ Моисе́йскій же́злъ, крестообра́зно порази́въ и раздѣли́въ мо́ре, Изра́иля же бѣглеца́, пѣшехо́дца спасе́, пѣ́снь Бо́гови воспѣва́юща.

Яко чи́стъ и возлю́бленъ бы́лъ еси́ нетлѣ́нному Свѣ́ту, и на пе́рсехъ Сего́ возле́гъ, упоко́ився, дерзнове́нною душе́ю, изъ бе́здны прему́дрости Свѣ́тъ ра́зума извле́клъ еси́, блаже́нне Іоа́нне апо́столе.

Преесте́ственне богосло́вя, возгремѣ́лъ еси́, возлю́бленне, Христу́: въ нача́лѣ бѣ́ Сло́во, жи́во и воѵпоста́сно ко Своему́ Роди́телю, и Бо́гъ бѣ́ Сло́во, и пло́ть Сло́во бы́сть, и Бо́гъ пребы́сть непрело́женъ.

Богоро́диченъ: Подъ Кро́въ Тво́й, Чи́стая, прибѣга́юще, огреба́емся напа́стей вся́кихъ находя́щихъ, Пречи́стая, тѣ́мъ и ны́нѣ мо́лимъ: па́дшія изъ глубины́ прегрѣше́ній возведи́ Боже́ственными Твои́ми, Чи́стая, мольба́ми.

Инъ кано́нъ преподо́бнаго, гла́съ и ирмо́съ то́йже.

Влады́чнему повину́яся, Арсе́ніе, Боже́ственному повелѣ́нію, ца́рскаго бога́тства сла́ву оста́вилъ еси́, я́коже Моисе́й законода́вецъ, и, бѣ́гая отъ человѣ́къ, а́нгеломъ сожи́тель бы́лъ еси́, вку́пѣ съ ни́ми веселя́ся.

Ты́, мяте́жей убѣга́я, Арсе́ніе, я́коже грѣхо́вныхъ исто́чниковъ, безмо́лвіемъ язы́къ обузда́лъ еси́. Тѣ́мже немяте́женъ у́мъ въ молча́ніи соблю́лъ еси́, Боже́ственнаго Ду́ха бы́въ достолѣ́пнѣйшій до́мъ поко́ища.

Богоро́диченъ: Пресла́вная, возглаго́лашася о Тебѣ́ въ ро́дѣхъ родо́въ, Бо́га Сло́ва во чре́вѣ вмѣ́щшая, Чиста́ же пребы́вши, Богоро́дице Марíе. Тѣ́мже Тя́ вси́ почита́емъ, су́щее по Бо́зѣ заступле́ніе на́ше.

Катава́сія пра́здника.

Пѣ́снь 3.

Ирмо́съ: Утверже́й въ нача́лѣ небеса́ ра́зумомъ и зе́млю на вода́хъ основа́вый, на ка́мени мя́, Христе́, за́повѣдей Твои́хъ утверди́, я́ко нѣ́сть свя́тъ, па́че Тебе́, еди́не Человѣколю́бче.

Отъ ры́барей лове́цъ человѣ́ковъ и богосло́въ бы́лъ еси́, му́дре Іоа́нне, пренебре́гъ оте́ческую и мірску́ю любо́вь и Влады́цѣ Сло́ву жела́ніемъ Боже́ственнымъ послѣ́дуя.

Очище́нъ душе́внымъ о́комъ, о Богосло́ве, узрѣ́лъ еси́ неизрече́нную сла́ву, отъ Отца́ единоро́днаго Сло́ва и Сы́на Бо́жія, Имже му́дрѣ вся́ Боже́ственнымъ бы́ша Ду́хомъ.

Богоро́диченъ: Подъ Твое́ спаси́тельное прибѣ́жище притека́емъ, Богоро́дице Дѣ́во, и спаса́емся навѣ́та вра́жія моли́твами Твои́ми и бу́дущаго, Чи́стая, избавля́емся муче́нія.

Инъ, ирмо́съ то́йже.

Отче Арсе́ніе, твоея́ христоподража́тельныя нищеты́ о́строе и зѣло́ ху́ждшее ру́бище пресла́вное пе́рвыя ри́зы покры́ло е́сть, неизрече́нныя сла́вы одѣя́ніе тебѣ́ снабдѣва́ющее.

Претыка́нія вра́жія и велехва́льныхъ духо́въ, отъ Бо́га сокруше́ніемъ се́рдца пріе́мый по́мощь, Арсе́ніе, низве́рглъ еси́, побѣдоно́сецъ, о́тче, смире́ніемъ бы́въ.

Богоро́диченъ: Херуви́мовъ и Серафи́мовъ превы́шши яви́лася еси́, Богоро́дице: Ты́ бо еди́на прія́ла еси́ Невмѣсти́маго Бо́га въ Твое́мъ чре́вѣ, Нескве́рная. Тѣ́мже Тя́, вѣ́рніи вси́, пѣ́сньми, Чи́стая, ублажа́емъ.

Конда́къ преподо́бнаго, гла́съ 3. Подо́бенъ: Дѣ́ва дне́сь.

Отъ Ри́ма возсія́лъ еси́, я́коже со́лнце вели́кое, и къ Ца́рскому гра́ду дости́глъ еси́, преблаже́нне, словесы́ твои́ми просвѣща́я сего́ и дѣ́лы, вся́ку неразу́мія мглу́ отгоня́. Сего́ ра́ди тя́ почита́емъ, отце́въ сла́во, Арсе́ніе преподо́бне.

Икосъ:

Услы́шавъ гла́съ Госпо́день, преподо́бне, мірскíя красоты́ оста́вль, мона́шествовалъ еси́, а́нгельскому житію́ поревнова́въ, богому́дре. Тѣ́мже и яви́лся еси́, ве́сь преложе́нъ, въ тѣлеси́ а́нгелъ, Христу́ принося́ поще́ніе и сле́зы, непоро́чну моли́тву и стоя́ніе всено́щное. Тѣ́мже бы́лъ еси́ хра́мъ Тро́ицы, о́бразъ же мона́ховъ, и наста́вникъ добродѣ́тели, и чту́щихъ тя́ всегда́ моли́твенникъ те́плъ. Сего́ ра́ди тя́ чти́мъ, отце́въ сла́во, Арсе́ніе преподо́бне.

Та́же сѣда́ленъ апо́стола, гла́съ 8. Подо́бенъ: Прему́дрости.

Прему́дрости на пе́рси возле́гъ и ра́зума су́щихъ навы́къ, боже́ственно возгремѣ́лъ еси́: въ нача́лѣ бѣ́ Сло́во. До́брѣ написа́въ пе́рвѣе безнача́льное рождество́, проповѣ́далъ еси́ всѣ́мъ Сло́ва воплоще́ніе. Тѣ́мже и язы́комъ, я́ко мре́жею, улови́въ язы́ки, по благода́ти Ду́ха изуча́еши концы́, и просвѣща́еши чудесы́, Богосло́ве апо́столе, моли́ Христа́ Бо́га грѣхо́въ оставле́ніе дарова́ти пра́зднующимъ любо́вію святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва, сѣда́ленъ преподо́бнаго, гла́съ и подо́бенъ то́йже:

Мо́лвъ жите́йскихъ убѣжа́въ и безмо́лвнѣ житіе́ соверша́я, стра́сти умертви́лъ еси́, и у́мъ впери́лъ еси́ къ Бо́гу, и сто́лпъ о́гненный показа́лся еси́, и свѣти́льникъ всѣ́хъ вѣ́рныхъ, чту́щихъ тя́, ту́чами же сле́зъ напая́емь, яви́лся еси́, я́ко дре́во плодови́то, богоно́се Арсе́ніе. Моли́ся Христу́ Бо́гу согрѣше́ній оставле́ніе пода́ти чту́щимъ любо́вію святу́ю па́мять твою́.

И ны́нѣ, пра́здника.

Пѣ́снь 4.

Ирмо́съ: Ты́ моя́ крѣ́пость, Го́споди, Ты́ моя́ и си́ла, Ты́ мо́й Бо́гъ, Ты́ мое́ ра́дованіе, не оста́вль нѣ́дра Отча, и на́шу нищету́ посѣти́въ. Тѣ́мъ съ проро́комъ Авваку́момъ зову́ Ти: си́лѣ Твое́й сла́ва, Человѣколю́бче.

Тя́ гро́мова сы́на Госпо́дь нарече́, тя́ гремѣ́ти Ду́хомъ сподо́би Своего́ отъ Отца́ Боже́ственнаго и непостижи́маго рожде́нія неизрече́нное. Тѣ́мъ твою́, Богосло́ве, всепра́зднственную па́мять пѣ́сньми досто́йно сла́вимъ.

Ты́ добродѣ́тельми возше́лъ еси́, апо́столе, на высоту́, ты́ узрѣ́лъ еси́ сла́вою блиста́ющее единоро́дное Сло́во во пло́ти, во Оте́ческихъ безнача́льно нѣ́дрѣхъ сѣдя́щее, гла́са же услы́шати Оте́ческаго сподо́бился еси́, свидѣ́тельствующа Того́ Сыновство́.

Богоро́диченъ: Подъ Твое́ ны́нѣ прибѣга́я заступле́ніе, непотре́бный ра́бъ Тво́й, Всенепоро́чная, да не постыжу́ся: Тя́ бо къ Бо́гу и́мамъ Предста́тельницу и стѣ́ну нера́тну, о Тебѣ́ и бу́дущія да наслажду́ся тишины́ и Боже́ственныя жи́зни, молю́ся.

Инъ, ирмо́съ то́йже.

Ты́ ну́дитель естества́ яви́лся еси́, Арсе́ніе, ты́ стра́сти, о́тче, покори́лъ еси́ у́мному влады́честву, я́коже рабу́, сну́ повелѣва́я. Тѣ́мже и во всено́щныхъ бдѣ́ніихъ вопія́лъ еси́: си́лѣ Твое́й сла́ва, Человѣколю́бче.

Ты́ Бо́га, преподо́бне, жела́тельнѣ взыска́лъ еси́, ты́ я́вльшагося мно́жае возжела́лъ еси́ и, чистото́ю богови́дѣнъ ве́сь бы́въ, къ жела́емому бесѣ́довалъ еси́, разумѣ́въ соедине́ніемъ вы́шшаго вся́каго постиже́нія, о́тче Арсе́ніе.

Богоро́диченъ: Ты́ вѣ́рныхъ похвала́ еси́, Безневѣ́стная, Ты́ Предста́тельница, Ты́ и прибѣ́жище христіа́нъ, стѣна́ и приста́нище: къ Сы́ну бо Твоему́ мольбы́ но́сиши, Всенепоро́чная, и спаса́еши отъ бѣ́дъ вѣ́рою и любо́вію Богоро́дицу Чи́стую Тебе́ зна́ющія.

Пѣ́снь 5.

Ирмо́съ: Вску́ю мя́ отри́нулъ еси́ отъ лица́ Твоего́, Свѣ́те незаходи́мый, и покры́ла мя́ е́сть чужда́я тма́ окая́ннаго? Но обрати́ мя, и къ свѣ́ту за́повѣдей Твои́хъ пути́ моя́ напра́ви, молю́ся.

Во тмѣ́ мíра просія́вшій, ви́дѣвъ Свѣ́тъ Пречи́стый, раствори́лся еси́ любо́вію и, свѣти́льникъ благоче́стія бы́въ, многосѣ́менныхъ ро́ды язы́къ богосло́вія, Іоа́нне, свѣ́томъ осія́лъ еси́.

Увѣ́дѣвъ, я́ко зако́нъ Моисе́омъ сѣ́нный да́нъ бы́сть, Боже́ственная же благода́ть Христо́мъ Бо́гомъ на́шимъ бы́сть, богосло́внымъ язы́комъ, сы́не гро́мовъ возлю́бленне, благовѣсти́лъ еси́ Его́ Божество́.

Богоро́диченъ: Ты́ ми́ покро́въ и держа́ва, Пречи́стая, и утвержде́ніе, и стѣна́ неруши́ма, и Тя́ призыва́ю: въ нощи́ и во дни́ мя́ соблюда́й отъ вся́каго вре́да веліа́ра находя́щаго, да вѣ́рою и любо́вію сла́влю Тя́.

Инъ, ирмо́съ то́йже.

Хода́тая пе́рвому, о́тче, преступле́нію первозда́ннаго Ада́ма благоче́стно отри́нулъ еси́, вра́жія до́брѣ ви́дя кова́рствія, тѣ́мже, въ непоро́чномъ ликовству́я пи́щномъ приста́нищи, Влады́ку Христа́ моли́.

Себе́ сама́го отве́ргся, вся́каго сладостра́стія отве́рглся еси́ и, на ра́му кре́стъ тво́й нося́, Арсе́ніе, и Христа́ жела́я, на небесѣ́хъ снаслѣ́дникъ досто́йнѣ Сего́ показа́лся еси́.

Богоро́диченъ: Ма́тернее дерзнове́ніе къ Сы́ну Твоему́ иму́щи, Всечи́стая, сро́днаго промышле́нія о на́съ не пре́зри, мо́лимся, я́ко Тебе́ и еди́ну, христіа́не, ко Влады́цѣ очище́ніе ми́лостивно предлага́емъ.

Пѣ́снь 6.

Ирмо́съ: Бе́здна грѣхо́въ и прегрѣше́ній бу́ря мя́ смуща́етъ и во глубину́ ну́жднаго рѣ́етъ мя́ отча́янія, но Твою́ крѣ́пкую ру́ку мнѣ́ простри́, я́ко Петро́ви, о Упра́вителю! и спаси́.

Угль Боже́ственнаго огня́ прови́дѣ обра́зно Иса́ія, очи́стивъ устнѣ́, проро́чества сподо́бися; воплоти́вшагося же Бо́га Сло́ва, блаже́нне Іоа́нне, ты́ яви́лся еси́ напе́рсникъ.

Сло́во Сы́й единоро́дное, Еже въ нѣ́дрѣхъ Оте́ческихъ сѣдя́щее, воплоще́нно узрѣ́ся, Іоа́нне блаже́нне, и я́ко таи́ннику возлю́бленну тебѣ́ сказа́, безпло́тнѣ Бо́га никому́же ви́дѣти когда́.

Богоро́диченъ: Просвѣти́ мою́ ду́шу, ро́ждшая озаре́ніе сла́вы Отчи, Дѣ́во Богоро́дице Всепѣ́тая, Твою́ бо и́стинную благода́ть иму́ще, бесѣ́ды языковре́дія возбраня́емся.

Инъ, ирмо́съ то́йже.

Му́дрость плотску́ю благоче́стно безстра́стіемъ умертви́лъ еси́, не возлюби́въ наслѣ́дія земна́го, преподо́бне, отъ Христа́ жела́я, о́тче Арсе́ніе, въ вы́шнихъ наслѣ́діе воспрія́ти.

Со́лнце я́вльшееся всено́щное твое́ разрѣши́ стоя́ніе, мы́сленнаго со́лнца несравне́нное сія́ніе, по е́же въ нощи́ житія́ трудо́въ твои́хъ, просвѣща́я осія́ти тебѣ́, Арсе́ніе.

Богоро́диченъ: Иму́щи сострада́тельное, я́ко ро́ждши человѣколю́бное Сло́во, спаси́ на́съ го́рькія и лю́тыя напа́сти, Тя́ бо еди́ну, вѣ́рніи, Пречи́стая Влады́чице, заступле́ніе необори́мое стяжа́хомъ.

Конда́къ, гла́съ 2:

Вели́чія твоя́, дѣ́вственниче, кто́ повѣ́сть? То́чиши бо чудеса́, и излива́еши исцѣле́нія, и мо́лишися о душа́хъ на́шихъ, я́ко Богосло́въ и дру́гъ Христо́въ.

Икосъ:

Высоты́ небе́сныя увѣ́дѣти и мо́ря глубины́ испыта́ти де́рзостно е́сть и непостижи́мо. Якоже бо звѣ́зды изчести́ и морскíй песо́къ невозмо́жно отню́дъ, си́це и Богосло́ва исправле́нія изрещи́ недово́льно е́сть. Толи́цѣми того́ вѣнцы́ Христо́съ, Его́же возлюби́, вѣнча́, Ему́же и на пе́рси возле́гъ, и на та́йнѣй ве́чери съ Ни́мъ яде́, я́ко Богосло́въ и дру́гъ Христо́въ.

Пѣ́снь 7.

Ирмо́съ: Бо́жія снизхожде́нія о́гнь устыдѣ́ся въ Вавило́нѣ иногда́, сего́ ра́ди о́троцы въ пещи́, ра́дованною ного́ю, я́ко во цвѣ́тницѣ лику́юще, поя́ху: благослове́нъ еси́ Бо́же, оте́цъ на́шихъ.

Усе́рдно изше́лъ еси́ у́зъ ве́щи, о всеблаже́нне, я́ко Бо́жій предста́тель, и, богодухнове́ннаго бы́въ вѣ́стникъ богосло́вія, вопи́ти научи́лъ еси́: благослове́нъ еси́, Бо́же оте́цъ на́шихъ.

Яко траву́ вмѣни́лъ еси́ зла́то и бога́тство, о всеблаже́нне, и сѣ́но, я́ко зла́то, тебѣ́ дѣ́йствомъ Боже́ственнымъ бы́сть, богосло́вящу Содѣ́теля и Го́спода: благослове́нъ еси́, Бо́же оте́цъ на́шихъ.

Ду́хъ Святы́й, отъ Отца́ Безнача́льнаго исходя́щь и отъ Тебе́ нераздѣ́льнѣ пріе́млемъ, Сло́ве Единоро́дне Бо́жій, апо́столомъ зва́ти возвѣсти́лъ еси́: благослове́нъ еси́, Бо́же оте́цъ на́шихъ.

Богоро́диченъ: Хра́мъ и пала́та Царя́ Христа́ была́ еси́ и о́дръ еди́на Соломо́новъ, Его́же, я́коже рече́ Писа́ніе, окружа́ютъ си́льніи шестьдеся́тъ, съ Тобо́ю ны́нѣ, Дѣ́во, зову́тъ и пою́тъ: благослове́нъ еси́, Бо́же оте́цъ на́шихъ.

Инъ, ирмо́съ то́йже.

Па́губу возмни́въ дре́внихъ мѵ́ровъ, о́тче Арсе́ніе, злово́ніе терпя́, и, благово́ніе Христо́во бы́въ прича́стіемъ благода́ти, глаго́лалъ еси́: благослове́нъ еси́, Бо́же оте́цъ на́шихъ.

Въ Боже́ственный въ тѣлеси́ мра́къ вше́дъ, о́тче Арсе́ніе, во Христѣ́ же поучи́вся позна́ти Отца́ Безнача́льна и Ду́ха, Иже въ Тро́ицѣ Еди́ницу воспѣ́лъ еси́: благослове́нъ еси́, Бо́же оте́цъ на́шихъ.

Тро́иченъ: Всѣ́хъ у́бо Го́спода, Еди́наго же еди́ному Единоро́дному Сы́ну, правосла́вно Отца́ богосло́вяще, Тя́ возвѣща́емъ, и еди́наго вѣ́дяще Твоего́ исходя́ща Ду́ха пра́ваго, Соесте́ственна и Соприсносу́щна.

Богоро́диченъ: Въ лѣ́то Безлѣ́тнаго неискусобра́чно, Чи́стая, родила́ еси́, пре́жде Безпло́тное Сло́во пло́ти прія́тіемъ, Дѣ́во, породила́ еси́, Ему́же пое́мъ, согла́сно зову́ще: благослове́нъ еси́, Бо́же оте́цъ на́шихъ.

Пѣ́снь 8.

Ирмо́съ: Седмери́цею пе́щь халде́йскій мучи́тель богочести́вымъ неи́стовно разжже́, си́лою же лу́чшею спасе́ны сія́ ви́дѣвъ, Творцу́ и Изба́вителю вопія́ше: о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте, лю́діе, превозноси́те во вся́ вѣ́ки.

Яко благолѣ́пна и благознамени́та пресла́вная па́мять твоя́, благовѣ́стниче Іису́сова Божества́, боже́ственная, благоуха́ющи, Це́ркви возсія́. Тѣ́мъ, ра́дующеся, вѣ́рніи, пое́мъ: о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте, лю́діе, превозноси́те во вся́ вѣ́ки.

Богосло́ва иму́ще ли́ку чинонача́льника, Тя́ отъ него́, Христе́, богосло́вима, Бо́га возвѣща́емъ со Отце́мъ и Ду́хомъ и, единонача́льственнѣ пѣсносло́вяще, вопіе́мъ: о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте, лю́діе, превозноси́те во вся́ вѣ́ки.

Богоро́диченъ: Воплоще́ннаго родила́ еси́ Бо́га Сло́ва, Всенепоро́чная, Сего́ умоли́ огня́ мя́ изба́вити: се́ бо житіе́ мое́ все́ отягчи́ся, все́ порабо́тися лю́тыми грѣха́ми. Тѣ́мъ къ Тебѣ́, Дѣ́во, прибѣга́ю и Тя́ призыва́ю, Обра́дованную.

Инъ, ирмо́съ то́йже.

По́хотей, Арсе́ніе, душегу́бныхъ разжже́нія, мучи́тельныя же гее́нны распаде́ніе благоразу́мно сле́зными исто́чники погаси́лъ еси́, но и на́съ отъ обою́ исхити́ти, не преста́й моля́ Спа́са мíра Христа́, Его́же благослови́мъ во вся́ вѣ́ки.

Се́дмь седми́цею, преподо́бне, умиле́нія пе́щь вавило́нскую себѣ́ разже́глъ еси́, въ не́йже ороша́емь просвѣще́ніемъ благода́ти, Содѣ́телю и Спа́су вопія́лъ еси́: о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте, лю́діе, превозноси́те во вся́ вѣ́ки.

Тро́иченъ: Трисвѣ́тлое Божество́, еди́ну сія́ющее зарю́, отъ еди́наго Тріѵпоста́снаго естества́, Роди́теля Безнача́льна, единоесте́ственно же Сло́во Отцу́ и сца́рствующаго Единосу́щнаго Ду́ха, о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте, лю́діе, превозноси́те во вся́ вѣ́ки.

Пѣ́снь 9.

Ирмо́съ: Ужасе́ся о се́мъ не́бо, и земли́ удиви́шася концы́, я́ко Бо́гъ яви́ся человѣ́комъ пло́тски, и чре́во Твое́ бы́сть простра́ннѣйшее небе́съ. Тѣ́мъ Тя́, Богоро́дицу, а́нгеловъ и человѣ́къ чинонача́лія велича́ютъ.

Кресту́ Влады́чню предстоя́й, Дѣ́вѣ же и Богоро́дицѣ Чи́стѣй, учени́къ возлю́бленный, чи́стый богосло́вія орга́нъ, я́коже дѣ́вственникъ вруче́ніе прія́тъ и, храни́тель Непоро́чныя бы́въ Богоро́дицы, ны́нѣ досто́йно ублажа́ется.

Досто́йно возлю́бль Пречи́стый честно́е и непоро́чное житіе́ твое́, а́нгельски пожи́вша на земли́, тя́ въ бра́та мѣ́сто прія́тъ, блаже́нне Іоа́нне, Свое́й сы́на тя́ возвѣсти́ Ма́тери Богоро́дицѣ, съ Не́юже тя́ вси́ ублажа́емъ.

Богоро́диченъ: Спаси́тельный бу́ди ми́ сто́лпъ, Чи́стая, де́моновъ бездѣ́льны сотвори́ полки́, искуше́ній молву́ и бѣ́дъ отрѣва́ющи, и страсте́й нахо́ды дале́че отгоня́ющи, и чи́стое даю́щи свобожде́ніе, и Боже́ственная дарова́нія незави́стнѣ мнѣ́ преподаю́щи.

Инъ, ирмо́съ то́йже.

Моисе́й удиви́ся, сподо́блься ви́дѣти Дѣ́выя рождество́ обра́знѣ, купину́, образова́нную огнезра́чно; ты́ же, Боже́ственному Ду́ху ве́сь изступле́ніемъ соедини́вся, огнезра́ченъ ви́дѣнъ бы́лъ еси́. Тѣ́мже и досто́йно ублажа́емъ тя́, Арсе́ніе.

Возсія́ тебѣ́ Христо́съ, Свѣ́тъ незаходи́мый, ра́дость же тя́ подъя́тъ на небе́сная, па́мятію бо о сме́рти всегда́шнею прине́слъ еси́ житіе́ нескве́рное прилѣ́жно. Тѣ́мже и досто́йно воспрія́лъ еси́ плоды́ трудо́въ, всеблаже́нне.

Богоро́диченъ: Яви́лася еси́, о Дѣ́во, Ма́ти Бо́жія, па́че естества́, ро́ждши пло́тію Бо́га Сло́ва, Его́же Оте́цъ отры́гну отъ се́рдца Своего́ пре́жде всѣ́хъ вѣ́къ, я́ко Бла́гъ. Его́же ны́нѣ и тѣле́съ превы́шша разумѣ́емъ, а́ще и въ тѣ́ло облече́ся.

Свѣти́ленъ. Подо́бенъ: Жены́, услы́шите.

Гро́мовъ сы́нъ бы́въ, къ человѣ́комъ богосло́вилъ еси́, е́же, — въ нача́лѣ бѣ́ Сло́во, — апо́столе Іоа́нне, возлегíй бо на пе́рси вѣ́рно Влады́ки твоего́ и отту́ду поче́рпъ богосло́вія струи́, тва́рь всю́ напоя́еши.

Сла́ва, преподо́бнаго:

Мірска́го пристра́стія, я́ко отъ скве́рны, уклони́лся еси́, и, неяде́ніемъ пло́ть увяди́въ, обнови́лъ еси́ души́ крѣ́пость, преподо́бне, и сла́вою обогати́лся еси́ небе́сною, Арсе́ніе, тѣ́мже моли́тися не преста́й о на́съ Го́сподеви.

И ны́нѣ, пра́здника.

На хвали́техъ стихи́ры пра́здника 3 и апо́стола 3, гла́съ 8. Подо́бенъ: О, пресла́внаго чудесе́!

Блаже́нне Іоа́нне прему́дре,* мно́жествомъ те́плости* ко Христо́вѣ любви́* мно́жае всѣ́хъ бы́лъ еси́,* учени́къ возлю́бленъ Всеви́дцу Сло́ву* и судя́щему пра́выми мѣ́рами все́й вселе́ннѣй,* чистото́ю и дѣ́вства добро́тами озари́вся,* тѣ́ломъ и помышле́ніи, богоблаже́нне.

Дѣ́вства процвѣте́ніе,* честны́хъ добродѣ́телей прія́тное жили́ще,* прему́дрости орга́нъ,* духо́вный хра́мъ,* свѣтоно́сная уста́ благода́ти,* Це́ркви пресвѣ́тлое о́ко,* всечестна́го Іоа́нна* пѣ́сньми духо́вными ны́нѣ восхва́лимъ,* я́ко служи́теля Христо́ва.

Богосло́вія во́ды,* на пе́рси возле́гъ,* прему́дрости поче́рплъ еси́* и мíръ напои́лъ еси́,* Іоа́нне всеизря́дне,* Тро́ическимъ ра́зумомъ* мо́ре изсуши́лъ еси́ безбо́жія,* сто́лпъ бы́въ и о́блакъ одушевле́нъ,* наставля́еши на́съ къ небе́сному наслѣ́дію.

Сла́ва, гла́съ 8. Самогла́сенъ:

Благовѣ́стниче Іоа́нне, равноа́нгельне, дѣ́вственниче, богосло́ве, Бо́гомъ науче́нне, правосла́вно мíрови пречи́стое ребро́, кро́вь и во́ду источи́вшее, проповѣ́далъ еси́, и́мже вѣ́чный живо́тъ пріе́млемъ душа́мъ на́шимъ.

И ны́нѣ, пра́здника.

Славосло́віе вели́кое. По трисвято́мъ тропа́рь апо́стола. Сла́ва, преподо́бнаго. И ны́нѣ, пра́здника. Ектеніи́, и отпу́стъ, и ча́съ 1-й. На 1-мъ часѣ́ тропа́рь пра́здника. Сла́ва, апо́стола. И ны́нѣ, богоро́диченъ часо́въ. По трисвято́мъ конда́къ пра́здника, и про́чее, и соверше́нный отпу́стъ. На часѣ́хъ конда́къ пра́здника и апо́стола глаго́лемъ, премѣня́юще.НА ЛИТУРГІИ,

Блаже́нна пра́здника, пѣ́снь рядова́я, и апо́стола, 6-я. Проки́менъ, гла́съ 8: Во всю́ зе́млю изы́де вѣща́ніе и́хъ* и въ концы́ вселе́нныя глаго́лы и́хъ. Сти́хъ: Небеса́ повѣ́даютъ сла́ву Бо́жію, [творе́ніе же руку́ Его́ возвѣща́етъ тве́рдь]. Апо́столъ, Собо́рнаго посла́нія Іоа́ннова, зача́ло 68. Аллилу́ія, гла́съ 1: Исповѣ́дятъ небеса́ чудеса́ Твоя́, Го́споди, [и́бо и́стину Твою́ въ це́ркви святы́хъ. Сти́хъ: Бо́гъ прославля́емь въ совѣ́тѣ святы́хъ.] Ева́нгеліе отъ Іоа́нна, зача́ло 61. Прича́стенъ: Во всю́ зе́млю [изы́де вѣща́ніе и́хъ, и въ концы́ вселе́нныя глаго́лы и́хъ].Ука́зъ о пра́здницѣ свята́го и всехва́льнаго апо́стола и евангели́ста Іоа́нна Богосло́ва:

Начина́ется отъ суббо́ты 2-я недѣ́ли по Па́сцѣ и восхо́дитъ до 7-я недѣ́ли святы́хъ оте́цъ.

(Мрк.) Подоба́етъ вѣ́дати, я́ко а́ще случи́тся свята́го Іоа́нна Богосло́ва въ недѣ́лю мѵроно́сицъ, или о разсла́бленномъ, или́ самаряны́ни, или́ о слѣпо́мъ:

Въ суббо́ту, на ма́лѣй вече́рни, на Го́споди, воззва́хъ: стихи́ры воскре́сны 4, Сла́ва, апо́стола. И ны́нѣ, богоро́диченъ. На стихо́внѣ стихи́ра воскре́сна и апо́стола стихо́вна вели́кія вече́рни, съ припѣ́вы его́. Сла́ва, апо́стола. И ны́нѣ, богоро́диченъ. Тропа́рь воскре́сенъ. Сла́ва, апо́стола. И ны́нѣ, богоро́диченъ. Ектенія́ ма́лая и отпу́стъ.

На вели́цѣй вече́рни, по обы́чной каѳи́смѣ, на Го́споди, воззва́хъ: стихи́ры воскре́сны, гла́са 3, и пра́здника 3, и апо́стола 4. Сла́ва, пра́здника, самогла́сенъ Тріо́ди. И ны́нѣ, богоро́диченъ 1-й гла́са. Вхо́дъ, проки́менъ дне́ и чте́нія апо́стола 3. На литíи стихи́ра хра́ма и апо́стола самогла́сны. Сла́ва, апо́стола. И ны́нѣ, пра́здника. На стихо́внѣ стихи́ра воскре́сна и Па́схи, Сла́ва, апо́стола. И ны́нѣ, Тріо́ди. На благослове́ніи хлѣ́бовъ, тропа́рь: Богоро́дице Дѣ́во.., два́жды, и апо́стола, еди́ножды. И чте́ніе въ Дѣя́ніихъ апо́стольскихъ.

(Зри́.) Аще е́сть недѣ́ля мѵроно́сицъ: На Бо́гъ Госпо́дь: тропа́рь воскре́сенъ: Егда снизше́лъ еси́ къ сме́рти.., еди́ножды. Благообра́зный Іо́сифъ.., еди́ножды. Сла́ва, апо́стола. И ны́нѣ, мѵроно́сицамъ.

(Зри́.) Аще ли во и́ны недѣ́ли, тропа́рь воскре́сенъ, два́жды. Сла́ва, апо́стола. И ны́нѣ, богоро́диченъ 1-й, въ то́йже гла́съ.

По каѳи́смахъ сѣда́льны воскре́сны и богоро́дичны и́хъ, и чте́ніе во Ева́нгеліи толково́мъ. Поліеле́й и сѣда́льны о́ба апо́стола. Сла́ва, сѣда́ленъ по поліеле́и. И ны́нѣ, богоро́диченъ и чте́ніе апо́стола. Степе́нна и проки́менъ гла́са. Вся́кое дыха́ніе... Ева́нгеліе воскре́сно. Воскресе́ніе Христо́во.., три́жды. Псало́мъ 50-й. Стихи́ра воскре́сна. Кано́нъ Па́схи со ирмосо́мъ и съ богоро́дичны и́хъ на 6, и апо́стола на 4, и Тріо́ди на 4. Пое́мъ же си́це: на ко́ейждо пѣ́сни тропа́рь воскре́сенъ еди́нъ, и пра́здника еди́нъ, и тро́иченъ, и богоро́диченъ. Катава́сія: Воскресе́нія де́нь... По 3-й пѣ́сни конда́къ апо́стола и и́косъ, и сѣда́ленъ его́, два́жды. Сла́ва, и ны́нѣ, пра́здника и чте́ніе апо́стола. По 6-й пѣ́сни конда́къ пра́здника и и́косъ. На 9-й пѣ́сни Честнѣ́йшую... не пое́мъ. Свѣти́ленъ Па́схи. Сла́ва, апо́стола. И ны́нѣ, пра́здника. На хвали́техъ, стихи́ры воскре́сны 4, и апо́стола 4, со Сла́вою, и съ припѣ́вы его́. Сла́ва, пра́здника. И ны́нѣ: Преблагослове́нна еси́... Славосло́віе вели́кое. По Трисвято́мъ тропа́рь воскре́сенъ, ектеніи́, и оглаше́ніе, и отпу́стъ, и обы́чное исхожде́ніе въ притво́ръ. Сла́ва и ны́нѣ, стихи́ра ева́нгельская и ча́съ пе́рвый.

На часѣ́хъ тропа́рь воскре́сенъ. Сла́ва, апо́стола. И ны́нѣ, богоро́диченъ часо́въ. По Отче на́шъ... кондаки́ премѣня́юще, глаго́лемъ.

На литургíи: Блаже́нна гла́са на 4, и Тріо́ди пѣ́снь 3-я на 4, и апо́стола пѣ́снь 6-я на 4. По вхо́дѣ тропа́рь воскре́сенъ, и апо́стола. Сла́ва, конда́къ апо́стола. И ны́нѣ, пра́здника. Проки́менъ, Апо́столъ, аллилу́ія, Ева́нгеліе и прича́стенъ пре́жде дне́, и апо́стола.

(Зри́.) Свята́го же Арсе́нія слу́жба оставля́ется и пое́тся, егда́ хо́щетъ настоя́тель или́ це́ркве нача́льникъ.

(Мрк.) О то́мже пра́здницѣ подоба́етъ вѣ́дати, а́ще случи́тся пра́здникъ свята́го апо́стола Іоа́нна Богосло́ва въ сре́ду Преполове́нія: Во вто́рникъ, на ма́лѣй вече́рни, стихи́ры апо́стола на 4. Сла́ва, апо́стола. И ны́нѣ, пра́здника. На стихо́внѣ стихи́ры апо́стола вели́кія вече́рни со стихи́ и́хъ. Сла́ва, апо́стола. И ны́нѣ, пра́здника. По Трисвято́мъ тропа́рь апо́стола. Сла́ва, и ны́нѣ, пра́здника. Ектенія́ ма́лая и отпу́стъ.

(Зри́.) Аще ли не бу́детъ бдѣ́нія, на повече́ріи конда́къ апо́стола. Сла́ва, и ны́нѣ, пра́здника.

На вели́цѣй вече́рни пое́мъ: Блаже́нъ му́жъ.., антифо́нъ 1-й. На Го́споди, воззва́хъ: стихи́ры пра́здника на 4 и апо́стола на 4. Сла́ва, апо́стола, И ны́нѣ, пра́здника. Вхо́дъ, проки́менъ дне́, и чте́нія пра́здника, и апо́стола. На литíи стихи́ра хра́ма и апо́стола самогла́сны. Сла́ва, апо́стола. И ны́нѣ, пра́здника. На стихо́внѣ стихи́ры пра́здника со стихи́ и́хъ. Сла́ва, апо́стола. И ны́нѣ, пра́здника. На благослове́ніи хлѣ́бовъ тропа́рь пра́здника, два́жды, и апо́стола, еди́ножды. И чте́ніе апо́стола, во Апокали́псіи.

На у́трени на Бо́гъ Госпо́дь: тропа́рь пра́здника, два́жды. Сла́ва, апо́стола. И ны́нѣ, пра́здника. По каѳи́смахъ сѣда́льны пра́здника и чте́ніе пра́здника. Поліеле́й и сѣда́льны апо́стола о́ба. Сла́ва, по поліеле́и сѣда́ленъ. И ны́нѣ, богоро́диченъ его́ и чте́ніе апо́стола. Степе́нна, 1-й антифо́нъ 4-го гла́са. Проки́менъ апо́стола. Вся́кое дыха́ніе... Ева́нгеліе апо́стола. Воскресе́ніе Христо́во... Псало́мъ 50-й. Стихи́ра апо́стола. Кано́нъ пра́здника, гла́съ 4, со ирмосо́мъ на 4, и апо́стола на 6, и другíй кано́нъ пра́здника, гла́съ 8, на 4. Катава́сія: ирмо́съ пра́здника, 8-го гла́са, о́ба ли́ка вку́пѣ. По 3-й пѣ́сни, конда́къ апо́стола и и́косъ, и сѣда́ленъ апо́стола, два́жды. Сла́ва, и ны́нѣ, пра́здника и чте́ніе апо́стола. По 6-й пѣ́сни, конда́къ пра́здника и и́косъ. На 9-й пѣ́сни, Честнѣ́йшую... не пое́мъ. Свѣти́ленъ пра́здника. Сла́ва, апо́стола. И ны́нѣ, пра́здника. На хвали́техъ, стихи́ры пра́здника 3 и апо́стола 3. Сла́ва, апо́стола, гла́съ 8: Благовѣ́стниче Іоа́нне... И ны́нѣ, пра́здника. Славосло́віе вели́кое. По Трисвято́мъ тропа́рь апо́стола. Сла́ва, и ны́нѣ, пра́здника. Ектеніи́, и оглаше́ніе, и отпу́стъ, и обы́чное исхожде́ніе, и ча́съ пе́рвый въ притво́рѣ.

На часѣ́хъ тропа́рь пра́здника. Сла́ва, апо́стола. И ны́нѣ, богоро́диченъ часо́въ. По Отче на́шъ... глаго́лемъ кондаки́, премѣня́юще.

На литургíи: Блаже́нна пра́здника отъ кано́на 4-го гла́са пѣ́снь 3-я на 4, и апо́стола пѣ́снь 6-я на 4. По вхо́дѣ тропа́рь пра́здника и апо́стола. Сла́ва, конда́къ апо́стола. И ны́нѣ, пра́здника. Проки́менъ, Апо́столъ, аллилу́ія, Ева́нгеліе, и прича́стенъ пре́жде пра́здника, та́же апо́стола.

(Зри́.) Свята́го же Арсе́нія слу́жба пое́тся во и́нъ де́нь.

(Мрк.) О то́мже пра́здницѣ подоба́етъ вѣ́дати, а́ще случи́тся въ недѣ́лю самаряны́ни:

Оставля́ется слу́жба Преполове́нія и пое́тся воскре́сна, и самаряны́ни и Богосло́ва, я́коже указа́ся пре́жде во и́ны недѣ́ли.

(Мрк.) О то́мже пра́здницѣ, а́ще случи́тся свята́го апо́стола Іоа́нна Богосло́ва въ сре́ду предъ Вознесе́ніемъ во отда́ніе Па́схи:

Во вто́рникъ ве́чера, на ма́лѣй вече́рни, стихи́ры апо́стола на 4. Сла́ва, апо́стола. И ны́нѣ, дне́. На стихо́внѣ стихи́ры апо́стола вели́кія вече́рни съ припѣ́вы и́хъ. Сла́ва, апо́стола. И ны́нѣ, дне́. Тропа́рь апо́стола. Сла́ва, и ны́нѣ: Вся́ па́че... Ектенія́ ма́лая, и отпу́стъ.

(Зри́.) Аще же нѣ́сть бдѣ́нія, на повече́ріи глаго́лемъ конда́къ апо́стола. Сла́ва, и ны́нѣ, Па́схи: Аще и во гро́бъ...

На вели́цѣй вече́рни, по обы́чномъ псалмѣ́ пое́мъ Блаже́нъ му́жъ.., 1-й антифо́нъ. На Го́споди, воззва́хъ: стихи́ры о слѣпо́мъ на 6 и апо́стола на 4. Сла́ва, апо́стола. И ны́нѣ, дне́: Кто́ возглаго́летъ... Вхо́дъ, проки́менъ дне́ и чте́нія апо́стола. На литíи стихи́ра хра́ма и апо́стола самогла́сны. Сла́ва, апо́стола. И ны́нѣ: Се́ испо́лнися... На стихо́внѣ, стихи́ра воскре́сна, гла́съ 5: Тебе́ воплоще́ннаго... Та́же стихи́ры Па́схи съ припѣ́вы и́хъ. Сла́ва, апо́стола. И ны́нѣ, Па́схи: Воскресе́нія де́нь... И Христо́съ воскре́се.., еди́ножды. На благослове́ніи хлѣ́бовъ: Тропа́рь апо́стола, два́жды, и Богоро́дице Дѣ́во.., еди́ножды. И чте́ніе во Открове́ніи апо́стола Іоа́нна.

(Зри́.) Аще же нѣ́сть бдѣ́нія, по Ны́нѣ отпуща́еши... и по Трисвято́мъ: тропа́рь воскре́сенъ гла́са. Сла́ва, апо́стола. И ны́нѣ, богоро́диченъ и отпу́стъ.

Полу́нощницу же пое́мъ по обы́чаю. По 1-мъ Трисвято́мъ вмѣ́сто: Се́ Жени́хъ.., глаго́лемъ тропа́рь воскре́сенъ: Собезнача́льное Сло́во... Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ его́. По 2-мъ, вмѣ́сто: Помяни́, Го́споди.., конда́къ Па́схи: Аще и во гро́бъ... Посе́мъ: Го́споди, поми́луй, 12. И отпу́стъ. Моли́твы же: Помяни́, Го́споди... не глаго́лемъ.

[На у́трени,] на Бо́гъ Госпо́дь: Тропа́рь воскре́сенъ, два́жды, гла́съ 5: Собезнача́льное Сло́во... Сла́ва, апо́стола. И ны́нѣ: Вся́, па́че смы́сла... По 1-й каѳи́смѣ сѣда́ленъ воскре́сенъ и чте́ніе. По 2-й каѳи́смѣ сѣда́ленъ о слѣпо́мъ и чте́ніе. Поліеле́й, и сѣда́льны апо́стола вси́ по еди́ножды, и чте́ніе. Степе́нна, 1-й антифо́нъ 4-го гла́са. Проки́менъ апо́стола и Вся́кое дыха́ніе... Ева́нгеліе апо́стола. Воскресе́ніе Христо́во... Псало́мъ 50-й. Стихи́ра апо́стола. Кано́нъ Па́схи безъ богоро́дичновъ со ирмосо́мъ на 6, и апо́стола на 4, и о слѣпо́мъ на 4. Пое́мъ же во вся́кой пѣ́сни тропа́рь о слѣпо́мъ по два́жды. Сла́ва, тро́иченъ. И ны́нѣ, богоро́диченъ. Катава́сія, ирмо́съ: Спаси́телю Бо́гу.., о́ба ли́ка вку́пѣ. (Предпра́зднства же кано́нъ здѣ́ оставля́ется, и пое́мъ его́ во вто́рникъ, напреди́.) По 3-й пѣ́сни, конда́къ апо́стола и и́косъ. Та́же ипакои́ Па́сцѣ: Предвари́вшія у́тро... Сла́ва, сѣда́ленъ апо́стола. И ны́нѣ, слѣпа́го. И чте́ніе апо́стола. По 6-й пѣ́сни конда́къ Па́схи и и́косъ. На 9-й пѣ́сни Честнѣ́йшую... не пое́мъ. Свѣти́ленъ Па́схи. Сла́ва, апо́стола. И ны́нѣ, слѣпа́го. На хвали́техъ стихи́ры апо́стола на 4. Та́же: Да воскре́снетъ Бо́гъ... и стихи́ры Па́схи, съ припѣ́вы и́хъ. Сла́ва, апо́стола. И ны́нѣ, Па́схи, гла́съ 5: Воскресе́нія де́нь... Христо́съ воскре́се.., еди́ножды. Славосло́віе вели́кое. Тропа́рь воскре́сенъ. Сла́ва, апо́стола. И ны́нѣ: Вся́, па́че смы́сла... Ектеніи́, и оглаше́ніе, и отпу́стъ, и исхожде́ніе, и ча́съ 1-й въ притво́рѣ.

На часѣ́хъ: тропа́рь воскре́сенъ. Сла́ва, апо́стола. И ны́нѣ, богоро́диченъ часо́въ. По Отче на́шъ... кондаки́ Па́схи и апо́стола премѣня́емъ.

На литургíи: Блаже́нна отъ кано́на Па́схи, пѣ́снь 3-я, на 4, и апо́стола пѣ́снь 6-я, на 4. По вхо́дѣ тропа́рь воскре́сенъ и апо́стола. Сла́ва, конда́къ апо́стола. И ны́нѣ, Па́схи. Проки́менъ, и аллилу́ія Па́схи, и апо́стола. Апо́столъ, и Ева́нгеліе дне́, и апо́стола. Прича́стенъ: Тѣ́ло Христо́во... Другíй: Во всю́ зе́млю...

(Мрк.) О то́мже пра́здницѣ подоба́етъ вѣ́дати, а́ще случи́тся свята́го апо́стола Іоа́нна Богосло́ва въ четверто́къ Вознесе́нія:

На ма́лѣй вече́рни, стихи́ры пра́здника 3 на 4. Сла́ва, апо́стола. И ны́нѣ, пра́здника. На стихо́внѣ стихи́ры апо́стола съ припѣ́вы и́хъ, вели́кія вече́рни. Сла́ва, апо́стола. И ны́нѣ, пра́здника. Тропа́рь апо́стола. Сла́ва, и ны́нѣ, пра́здника. Ектенія́ ма́лая и отпу́стъ.

(Зри́.) Аще ли нѣ́сть бдѣ́нія: на повече́ріи конда́къ апо́стола. Сла́ва, и ны́нѣ, пра́здника.

На вели́цѣй вече́рни пое́мъ Блаже́нъ му́жъ.., 1-й антифо́нъ. На Го́споди, воззва́хъ: стихи́ры пра́здника на 6 и апо́стола на 4. Сла́ва, апо́стола. И ны́нѣ, пра́здника. Вхо́дъ, проки́менъ дне́, и чте́нія пра́здника и апо́стола. На литíи стихи́ры пра́здника и апо́стола. Сла́ва, апо́стола. И ны́нѣ, пра́здника. На стихо́внѣ стихи́ры пра́здника, съ припѣ́вы и́хъ. Сла́ва, апо́стола. И ны́нѣ, пра́здника. На благослове́ніи хлѣ́бовъ тропа́рь пра́здника, два́жды, и апо́стола, еди́ножды, и чте́ніе пра́здника.

[На у́трени,] на Бо́гъ Госпо́дь: тропа́рь пра́здника, два́жды. Сла́ва, апо́стола. И ны́нѣ, пра́здника. По каѳи́смахъ сѣда́льны пра́здника и чте́ніе. Поліеле́й, и сѣда́ленъ пра́здника, и чте́ніе (пра́здника). Степе́нна, 1-й антифо́нъ 4-го гла́са, проки́менъ и Ева́нгеліе пра́здника. Воскресе́ніе Христо́во... Псало́мъ 50-й. Стихи́ра пра́здника. Кано́нъ пра́здника, гла́съ 5, со ирмосо́мъ на 6 и апо́стола на 4, и другíй, пра́здника на 4. Катава́сія: Боже́ственнымъ покрове́нъ.., о́ба ли́ка вку́пѣ. По 3-й пѣ́сни конда́къ апо́стола и и́косъ, и сѣда́ленъ, два́жды. Сла́ва, и ны́нѣ, пра́здника и чте́ніе апо́стола. По 6-й пѣ́сни конда́къ пра́здника и и́косъ. На 9-й пѣ́сни Честнѣ́йшую... не пое́мъ, но пое́мъ припѣ́вы пра́здника; къ тропаре́мъ же апо́стола: Святы́й апо́столе и евангели́сте Іоа́нне Богосло́ве, моли́ Бо́га о на́съ. Свѣти́ленъ пра́здника. Сла́ва, апо́стола. И ны́нѣ, пра́здника. На хвали́техъ стихи́ры на 6: пра́здника 3 и апо́стола 3. Сла́ва, апо́стола. И ны́нѣ, пра́здника. Славосло́віе вели́кое. По Трисвято́мъ тропа́рь апо́стола. Сла́ва, и ны́нѣ, пра́здника. Ектеніи́, и оглаше́ніе, и отпу́стъ. Дае́тся же и святы́й еле́й бра́тіи отъ канди́ла свята́го. И обы́чное исхожде́ніе, и ча́съ 1-й въ притво́рѣ.

На часѣ́хъ: тропа́рь пра́здника. Сла́ва, апо́стола. И ны́нѣ, богоро́диченъ часо́въ. По Отче на́шъ... кондаки́ пра́здника и апо́стола премѣня́емъ.

На литургíи: Изобрази́тельныя и отъ кано́на пра́здника гла́са 5-го пѣ́снь 3-я на 4, и апо́стола пѣ́снь 6-я на 4. Входно́е пра́здника. Тропа́рь пра́здника и апо́стола. Сла́ва, конда́къ апо́стола. И ны́нѣ, пра́здника. Проки́менъ, Апо́столъ, аллилу́ія, Ева́нгеліе, и прича́стенъ пре́жде пра́здника, и апо́стола.

(Зри́.) Свята́го же Арсе́нія слу́жба оставля́ется и пое́тся, егда́ разсу́дитъ екклисіа́рхъ.

(Мрк.) О то́мже подоба́етъ вѣ́дати, а́ще случи́тся свята́го апо́стола Іоа́нна Богосло́ва въ недѣ́лю 7-ю по Па́сцѣ, святы́хъ оте́цъ 318.

Оставля́ется слу́жба Вознесе́нія, и пое́тся вокре́сна, и Богосло́ва, и святы́хъ отце́въ.

Въ суббо́ту, на ма́лѣй вече́рни, стихи́ры вокре́сны на 4. Сла́ва, апо́стола, гла́съ 2: Сы́на Гро́мова... И ны́нѣ, богоро́диченъ ма́лыя вече́рни. На стихо́внѣ стихи́ра воскре́сна еди́на, та́же апо́стола стихо́вна вели́кія вече́рни съ припѣ́вы свои́ми. Сла́ва, апо́стола. И ны́нѣ, богоро́диченъ, по гла́су. По Трисвято́мъ тропа́рь воскре́сенъ и отце́въ. Сла́ва, апо́стола. И ны́нѣ, пра́здника. Ектенія́ ма́лая и отпу́стъ.

На вели́цѣй вече́рни, по обы́чномъ псалмѣ́, и по каѳи́смѣ, на Го́споди, воззва́хъ: стихи́ры воскре́сны 3, и отце́въ 4, и апо́стола 3. Сла́ва, отце́въ. И ны́нѣ, богоро́диченъ 1-й гла́са. Вхо́дъ, проки́менъ дне́, и чте́нія отце́въ, и апо́стола. На литíи стихи́ра отце́въ, гла́съ 3, и апо́стола самогла́сны. Сла́ва, апо́стола. И ны́нѣ, пра́здника. На стихо́внѣ стихи́ры воскре́сны. Сла́ва, отце́въ. И ны́нѣ, пра́здника. На благослове́ніи хлѣ́бовъ, тропа́рь: Богоро́дице Дѣ́во.., два́жды, и апо́стола, еди́ножды. И чте́ніе.

[На у́трени,] на Бо́гъ Госпо́дь: тропа́рь воскре́сенъ и отце́въ. Сла́ва, апо́стола. И ны́нѣ, богоро́диченъ. По каѳи́смахъ сѣда́льны воскре́сны съ богоро́дичны и́хъ и чте́ніе во Ева́нгеліи толково́мъ. Поліеле́й, и сѣда́льны свята́го вси́, и чте́ніе апо́стола. Степе́нна и проки́менъ гла́са: Вся́кое дыха́ніе... Ева́нгеліе воскре́сное. Воскресе́ніе Христо́во: Псало́мъ 50-й. Стихи́ра воскре́сна и про́чее. Кано́нъ воскре́сенъ со ирмосо́мъ на 4, и апо́стола на 4, и отце́въ на 6. Катава́сія: Боже́ственнымъ покрове́нъ... По 3-й пѣ́сни: Конда́къ апо́стола и и́косъ. И сѣда́ленъ отце́въ. Сла́ва, апо́стола. И ны́нѣ, богоро́диченъ. И чте́ніе апо́стола. По 6-й пѣ́сни: Конда́къ отце́въ и и́косъ. И про́логъ. Свѣти́ленъ воскре́сенъ и отце́въ. Сла́ва, апо́стола. И ны́нѣ, богоро́диченъ. На хвали́техъ: Стихи́ры воскре́сны 3, и отце́въ 2, и апо́стола со Сла́вникомъ 3. Сла́ва, отце́въ. И ны́нѣ, Преблагослове́нна еси́... Славосло́віе вели́кое, тропа́рь воскре́сенъ. Ектеніи́, и оглаше́ніе, и отпу́стъ. И обы́чное исхожде́ніе. Сла́ва, и ны́нѣ, стихи́ра ева́нгельская. И ча́съ 1-й въ притво́рѣ.

На часѣ́хъ: тропа́рь воскре́сенъ. Сла́ва, отце́въ. И ны́нѣ, богоро́диченъ часо́въ. По Отче на́шъ... конда́къ воскре́сенъ. На 3-мъ часѣ́ тропа́рь воскре́сенъ. Сла́ва, апо́стола. По Отче на́шъ... кондаки́ апо́стола и отце́въ глаго́лемъ, премѣня́юще.

На литургíи: Блаже́нна гла́са на 4 и отце́въ, пѣ́снь 3-я на 4 и апо́стола пѣ́снь 6-я на 4. По вхо́дѣ тропа́рь воскре́сенъ, и отце́въ, и апо́стола. Та́же, конда́къ отце́въ. Сла́ва, апо́стола. И ны́нѣ, пра́здника. Проки́менъ, Апо́столъ, аллилу́ія, и Ева́нгеліе отце́въ, и апо́стола. Прича́стенъ: Хвали́те Го́спода... Другíй: Во всю́ зе́млю...

Источникъ: Минíа, мѣ́сяцъ Ма́ій. — Кíевъ: Въ тѵпогра́фіи Кíево-Пече́рской Ла́ѵры, 1893. — Л. 45 – 58.

/ Къ оглавленію раздѣла /


Наверхъ / Къ титульной страницѣ

0