Собраніе богослужебныхъ текстовъ Православной Церкви

Русскiй Порталъ- Церковный календарь- Русская Библія- Осанна- Святоотеческое наслѣдіе- Наслѣдіе Святой Руси- Слово пастыря- Литературное наслѣдіе- Новости

Осанна
-
Гостевая книга
-
Новости
-
Написать письмо
-
Поискъ
-
Литургика
-
Канонизація святыхъ
-
Ирмологій

Домашняя молитва

Каноны
-
Акаѳисты
-
Псалтирь Божіей Матери

Евхологій

Служебникъ
-
Требникъ

Слѣдованная Псалтирь

Псалтирь
-
Канонникъ
-
Часословъ
-
Мѣсяцесловъ

Тріодь

Постная
-
Цвѣтная

Минеи

Минея Общая
-
Минеи Богослужебныя
-
Архивъ

Октоихъ

Съ 1-го по 4-й гласъ
-
Съ 5-го по 8-й гласъ

Церк.-учит. литература

«Златоустъ»

Греч. и древнерус. тексты

Греч. литург. тексты
-
Древнерус. литург. тексты

Календарь на Вашемъ сайтѣ

Ссылка для установки

Православный календарь

Новости сайтаСегодня - понедѣльникъ, 19 августа 2019 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 12.
Если вы нашли ошибку на странице, выделите ее мышкой и щелкните по этой ссылке, или нажмите Ctrl+Alt+E

ЦЕРКОВНО-БОГОСЛУЖЕБНЫЯ КНИГИ

МИНЕИ БОГОСЛУЖЕБНЫЯ (СЕНТЯБРЬ-АВГУСТЪ).

Мѣ́сяца Ма́ія, въ 3-й де́нь [1].
Пра́зднованіе Пресвятѣ́й Влады́чицѣ на́шей Богоро́дицѣ и Приснодѣ́вѣ Марíи въ че́сть ико́нъ Ея́, имену́емыхъ Пече́рская-Нерукотворе́нная и Свѣ́нская-Пече́рская.

НА ВЕЛИЦѢЙ ВЕЧЕРНИ,
На Го́споди воззва́хъ: стихи́ры, гла́съ 1. Подо́бенъ: О, ди́вное чу́до!

О, ди́вное чу́до!* Пречи́стый ли́къ Богома́тере самопису́ется,* и у́жаса исполня́ются Ея́ повелѣ́ніемъ* мусíю кладу́щіи гре́честіи иконопи́сцы* въ небеси́ подо́бнѣй це́ркви Пече́рстѣй* и тре́петно взыва́ютъ къ Первообра́знѣй:* Чи́стая, ра́дуйся, на́съ не оставля́ющая,* Госпо́дь съ Тобо́ю.

Непости́жно явле́ніе ико́ны Богоро́дицы* на стѣнѣ́ Пече́рскія це́ркве* и ди́вно сія́ніе, со́лнца свѣтлѣ́йшее, исходя́щее отъ нея́,* превосхо́дитъ же у́мъ земноро́дный* и ужаса́етъ явле́ніе Ду́ха Всесвята́го* въ ви́дѣ голуби́нѣ,* отъ о́браза чуде́снаго,* подаю́щаго на́мъ Собо́ю ве́лію ми́лость.

Пресла́вное ны́нѣ чу́до,* ди́вно явле́ніе свѣ́тлаго о́браза Пречи́стыя Богоро́дицы* съ Предвѣ́чнымъ Младе́нцемъ ви́дяще,* иконопи́сцы гре́честіи вку́пѣ съ преподо́бнымъ Али́піемъ* отъ души́ сла́вляху Ю,* съ ни́ми же и мы́ недосто́йными усты́* отъ се́рдца вопіе́мъ Обра́дованнѣй:* ра́дуйся, Цари́це, на́съ не оставля́ющая.

Сла́ва, гла́съ 5:

Кто́ не удиви́тся и не просла́витъ Засту́пницу ро́да на́шего, чуде́сно явля́ющую е́же о на́съ промышле́ніе въ сія́ющемъ ли́кѣ Свое́мъ, незри́мо изображе́нномъ въ благода́ти испо́лненной це́ркви Пече́рстѣй, е́же ви́дяще и благоговѣ́йно воспомина́юще, благода́рно вси́ воззове́мъ Обра́дованнѣй: ра́дуйся, на́ша и́стинная Ма́ти, Пече́рская похвало́.

И ны́нѣ, пра́здника.
Вхо́дъ. Проки́менъ дне́. И чте́нія.

Бытія́ чте́ніе. [Глава́ 28.]

Изы́де Іа́ковъ отъ студенца́ кля́твеннаго и и́де въ Харра́нь. И обрѣ́те мѣ́сто, и спа́ та́мо, за́йде бо со́лнце; и взя́тъ отъ ка́менія мѣ́ста того́, и положи́ возгла́віе себѣ́, и спа́ на мѣ́стѣ о́номъ. И со́нъ ви́дѣ: и се́ лѣ́ствица утвержде́на на земли́, eя́же глава́ досяза́ше до небе́съ, и Ангели Бо́жіи восхожда́ху и низхожда́ху по не́й. Госпо́дь же утвержда́шеся на не́й, и рече́: Азъ Бо́гъ Авраа́мовъ, отца́ твоего́, и Бо́гъ Исаа́ковъ, не бо́йся: земля́, идѣ́же ты́ спи́ши на не́й, тебѣ́ да́мъ ю́ и сѣ́мени твоему́. И бу́детъ сѣ́мя твое́, я́ко песо́къ земны́й, и распространи́тся на мо́ре, и ли́ву, и сѣ́веръ, и на восто́ки, и возблагословя́тся о тебѣ́ вся́ колѣ́на земна́я и о сѣ́мени твое́мъ. И се́ Азъ съ тобо́ю, сохраня́яй тя́ на вся́комъ пути́, а́може а́ще по́йдеши, и возвращу́ тя́ въ зе́млю сію́, я́ко не и́мамъ тебе́ оста́вити, до́ндеже сотвори́ти Ми́ вся́, ели́ка глаго́лахъ тебѣ́. И воста́ Іа́ковъ отъ сна́ своего́, и рече́: я́ко éсть Госпо́дь на мѣ́стѣ се́мъ, а́зъ же не вѣ́дѣхъ. И убоя́ся, и рече́: я́ко стра́шно мѣ́сто сіе́, нѣ́сть сіе́, но до́мъ Бо́жій, и сія́ врата́ небе́сная.

Прoро́чества Іезекíилева чте́ніе. [Глава́ 43 и 44.]

Та́ко глаго́летъ Госпо́дь: бу́детъ отъ дне́ осма́го и про́чее, сотворя́тъ іере́и на олтари́ всесожже́нія ва́шего и я́же спасе́нія ва́шего, и пріиму́ вы́, глаго́летъ Адонаи́ Госпо́дь. И обрати́ мя́ на пу́ть вра́тъ святы́хъ внѣ́шнихъ, зря́щихъ на восто́ки, и сія́ бя́ху затворе́на. И рече́ Госпо́дь ко мнѣ́: врата́ сія́ затворе́на бу́дутъ, и не отве́рзутся, и никто́же про́йдетъ сквозѣ́ и́хъ, я́ко Госпо́дь Бо́гъ Изра́илевъ про́йдетъ и́ми, и бу́дутъ затворе́на. Яко игу́менъ ся́детъ въ ни́хъ снѣ́сти хлѣ́бъ: по пути́ ела́мскихъ вра́тъ вни́детъ, и по пути́ его́ изы́детъ. И введе́ мя́ по пути́ вра́тъ святы́хъ, су́щихъ къ сѣ́веру, пря́мо хра́му, и ви́дѣхъ, и се́ испо́лнь сла́вы хра́мъ Госпо́день.

При́тчей чте́ніе. [Глава́ 9.]

Прему́дрость созда́ себѣ́ до́мъ и утверди́ столпо́въ се́дмь. Закла́ своя́ же́ртвенная, и раствори́ въ ча́ши свое́й вино́, и угото́ва свою́ трапе́зу. Посла́ своя́ рабы́, созыва́ющи съ высо́кимъ проповѣ́даніемъ на ча́шу, глаго́лющи: и́же е́сть безу́менъ, да уклони́тся ко мнѣ́. И тре́бующимъ ума́ рече́: пріиди́те, яди́те мо́й хлѣ́бъ и пíйте вино́, е́же раствори́хъ ва́мъ. Оста́вите безу́міе, и жи́ви бу́дите, и взыщи́те ра́зума, да поживете́, и испра́вите ра́зумъ въ вѣ́дѣніи. Наказу́яй злы́я, пріи́метъ себѣ́ безче́стіе, облича́яй же нечести́ваго опоро́читъ себе́. Обличе́нія бо нечести́вому — ра́ны ему́. Не облича́й злы́хъ, да не возненави́дятъ тебе́, облича́й прему́дра, и возлю́битъ тя́. Да́ждь прему́дрому вину́, и прему́дршій бу́детъ, сказу́й пра́ведному, и приложи́тъ пріима́ти. Нача́ло прему́дрости — стра́хъ Госпо́день, и совѣ́тъ святы́хъ — ра́зумъ. Разумѣ́ти бо зако́нъ по́мысла е́сть блага́го: си́мъ бо о́бразомъ мно́гое поживе́ши вре́мя, и приложа́тся тебѣ́ лѣ́та живота́.

На литíи стихи́ры, гла́съ 3:

Пріиди́те, любопра́зднственніи собо́ри, воспои́мъ неусыпа́ющую въ моли́твахъ Богоро́дицу и, съ серде́чною вѣ́рою Ея́ о́бразу кла́няющеся, потщи́мся подража́ти Ей въ милосе́рдіи и кро́тости, да обря́щемъ Ея́ заступле́ніемъ ми́лость у Христа́ Бо́га на́шего.

Пріиди́те, богокра́сный ли́че Пече́рскихъ отце́въ и убо́зіи подража́тели и́хъ, воспо́йте Ма́терь Бо́га на́шего и всемо́щную Храни́тельницу оби́тели сея́, изъ глубины́ души́ прося́ще предъ чуде́снымъ Ея́ о́бразомъ ми́ра и спасе́нія душа́мъ на́шимъ.

Пріиди́те, вси́, вѣ́дущіи Бо́га, къ небе́снѣй Цари́цѣ и Ма́тери всѣ́хъ, прославля́юще Ея́ снизхожде́ніе къ ро́ду на́шему, и въ избра́нномъ удѣ́лѣ Пече́рстѣмъ источи́те сле́зы души́ своея́ предъ незри́мо Су́щей здѣ́, умиле́ніемъ и любо́вію зову́ще къ Не́й: ра́дуйся, Обра́дованная, вѣ́рныхъ Свои́хъ рабо́въ не оставля́ющая.

Сла́ва, и ны́нѣ, пра́здника.

На стихо́внѣ стихи́ры, гла́съ 2. Подо́бенъ: До́ме Евфра́ѳовъ.

Пречи́стый до́мъ* и пресла́вный жре́бій* Бо́жія Ма́тере* свѣ́тло торжеству́етъ* явле́ніе въ не́мъ Богоро́дицы.

Сти́хъ: Слы́ши, Дщи́, и ви́ждь,* и приклони́ у́хо Твое́.

Ра́дуется ли́къ* преподо́бныхъ Пече́рскихъ* и со а́нгелы сла́витъ* безмѣ́рную ми́лость* Приснодѣ́вы.

Сти́хъ: Кля́тся Госпо́дь Дави́ду и́стиною* и не отве́ржется ея́.

Съ вѣ́рою и любо́вію* взира́юще на Пече́рскій о́бразъ* Бо́жія Ма́тере,* ра́достно да воспои́мъ* Первообра́зную.

Сла́ва, гла́съ 6:

Яко вѣ́рніи сы́ны небе́сныя Ма́тере, усе́рдно ны́нѣ теце́мъ къ Ея́ благода́тному о́бразу и, уми́льно взыва́юще благода́рственная, обря́щемъ небе́сную благода́ть душа́мъ на́шимъ.

И ны́нѣ, пра́здника.

Тропа́рь, гла́съ 4:

Дне́сь свѣ́тло торжеству́етъ Пече́рская оби́тель и ра́дуется явле́ніемъ о́браза Богома́тере безмѣ́рный ли́къ Пече́рскихъ отце́въ, съ ни́миже и мы́ непреста́нно возопіи́мъ: ра́дуйся, Благода́тная, Пече́рская похвало́.


НА УТРЕНИ,
По 1-мъ стихосло́віи сѣда́ленъ, гла́съ 4. Подо́бенъ: Воззрѣ́вша.

Воззрѣ́вше на пресла́вный ли́къ Богома́тери, чуде́сно явле́нный въ це́ркви Пече́рстѣй, богоизбра́нніи иконопи́сцы удиви́шася снизхожде́нію Приснодѣ́вы и, зря́ще Ду́ха Свята́го, я́ко го́лубя, исходя́щаго отъ о́браза, сла́вляху Го́спода и Творца́ вся́ческихъ, кла́няющеся Обра́дованнѣй Дѣ́вѣ и Ма́тери на́шей.

Сла́ва, и ны́нѣ, пра́здника.

По 2-мъ стихосло́віи сѣда́ленъ, гла́съ 4. Подо́бенъ: Удиви́ся Іо́сифъ.

Удиви́ся Али́пій преподо́бный, наста́вникъ на́шъ, ви́дя незри́мо изображе́нную ико́ну Пречи́стыя и Вседи́вныя Ма́тере Спа́совы на стѣнѣ́ це́ркве Пече́рскія, и въ себѣ́ помышля́ше недоумѣ́нно: что́ сіе́ стра́нное та́инство, я́ко Присносу́щная въ хра́мѣ Вседѣ́ва посѣща́етъ его́ ви́димо, благода́тію сія́ющи?

Сла́ва, и ны́нѣ, пра́здника.

По поліеле́и сѣда́ленъ, гла́съ 8. Подо́бенъ: Повелѣ́нное та́йно.

Да ликовству́етъ Пече́рская Ла́вра, прославля́ющи пресла́вное чу́до явле́нія пречи́стаго ли́ка Богоро́дицы въ небеси́ подо́бнѣй и благода́тнѣй Ея́ це́ркви, да игра́етъ ли́къ а́нгельскій, зря́ неизрече́нную ми́лость къ на́мъ Приснодѣ́вы, Ейже благода́рно пое́мъ: ра́дуйся, чу́до Пече́рское.

Сла́ва, и ны́нѣ, пра́здника.

Степе́нна, 1-й антифо́нъ 4-го гла́са. Проки́менъ, [гла́съ 4:] Помяну́ и́мя Твое́ во вся́комъ ро́дѣ и ро́дѣ. Сти́хъ: Слы́ши, Дщи́, и ви́ждь, и приклони́ у́хо Твое́. Вся́кое дыха́ніе... Ева́нгеліе отъ Луки́, зача́ло 4.

По 50-мъ псалмѣ́ стихи́ра, гла́съ 6:

Пріиди́те, вѣ́рніи, любо́вію облобыза́емъ чуде́сный о́бразъ Богома́тере, явля́ющій предъ всѣ́ми держа́вный покро́въ Ея́ надъ на́ми, въ него́же прибѣга́юще, преклоня́емъ колѣ́на се́рдца на́шего и вѣ́рно зове́мъ: сохрани́ и спаси́, Богоро́дице, всѣ́хъ притека́ющихъ къ Тебѣ́ и чу́дному о́бразу Твоему́ кла́няющихся.

Кано́нъ Богоро́дицѣ ра́ди ико́ны Ея́, имену́емыя Пече́рская-Нерукотворе́нная. Гла́съ 4.
Пѣ́снь 1.

Ирмо́съ: Отве́рзу уста́ моя́, и напо́лнятся Ду́ха, и сло́во отры́гну Цари́цѣ Ма́тери, и явлю́ся, свѣ́тло торжеству́я, и воспою́, ра́дуяся, Тоя́ чудеса́.

Сло́во ми́ да́ждь, Пречи́стая, да вѣ́рою и любо́вію воспою́ е́же къ на́мъ Твое́ безмѣ́рное снизхожде́ніе.

Покро́въ Тво́й, Богороди́тельнице, ви́дяще надъ на́ми въ явле́ніи чу́днаго о́браза Твоего́, благода́рственная отъ души́ воспѣва́емъ.

Ангельстіи ли́цы удиви́шася, зря́ще Твое́ промышле́ніе, е́же о на́съ, и съ тре́петомъ окружи́ша Тво́й пречи́стый ли́къ.

Си́лою Бо́жіею украша́ющіи Тво́й хра́мъ, Богоро́дице, иконопи́сцы вку́пѣ съ Али́піемъ преподо́бнымъ со мно́гою хвало́ю воспѣ́ша Тя́, чу́дно и́мъ я́вльшуюся.

Инъ кано́нъ Богоро́дицѣ ра́ди ико́ны Ея́, имену́емыя Свѣ́нская-Пече́рская. Гла́съ 8.
Пѣ́снь 1.

Ирмо́съ: Колесницегони́теля фарао́ня погрузи́ чудотворя́й иногда́ Моисе́йскій же́злъ, крестообра́зно порази́въ и раздѣли́въ мо́ре, Изра́иля же бѣглеца́, пѣшехо́дца спасе́, пѣ́снь Бо́гови воспѣва́юща.

Помо́щница и Покрови́тельница Ты́ еси́ оби́тели Пече́рскія, Дѣ́во Чи́стая, помози́ на́мъ вы́ну сла́вити Тя́ и разрѣше́ніе прегрѣше́ній пода́ждь, мо́лимтися, Всенепоро́чная.

Владѣ́тель земли́ Черни́говскія кня́зь Рома́нъ зрѣ́нія лиши́ся и, увѣ́дѣвъ о чудесѣ́хъ, отъ ико́ны Твоея́ Пече́рскія бы́вшихъ, прилѣ́жно моля́шеся Тебѣ́.

Архимандри́тъ Пече́рскій, внѣ́мля проше́нію кня́жему, совѣща́вся съ бра́тіею, отпусти́ святу́ю ико́ну Твою́, да утѣ́шится земля́ Черни́говская благода́тнымъ прише́ствіемъ тоя́.

Ангельское пѣ́ніе слы́шася, егда́ со іере́емъ въ ладіи́ по Деснѣ́ рѣцѣ́ ше́ствовала еси́, Ма́ти Бо́жія, ико́ною Твое́ю, и отъ на́съ пріими́, Влады́чицѣ, смире́нныя сія́ похвалы́.

Пѣ́снь 3.

Ирмо́съ: Твоя́ пѣсносло́вцы, Богоро́дице, живы́й и незави́стный Исто́чниче, ли́къ Себѣ́ совоку́пльшія, духо́вно утверди́, въ боже́ственнѣй Твое́й сла́вѣ, вѣнце́въ сла́вы сподо́би.

Изъ у́стъ Твои́хъ, Пречи́стая, явля́я благода́тное освяще́ніе це́ркве Пече́рскія, излетѣ́ го́лубь, я́ко о́бразъ Ду́ха Свята́го, все́льшагося здѣ́.

Просвѣти́ся о́бразъ Тво́й, Богоро́дице, и, свѣ́томъ небе́снымъ осіява́еми, иконопи́сцы падо́ша ни́цъ, ужаса́ющеся.

Ра́достію объя́тъ бѣ́ явле́нія Ду́ха Свята́го въ ви́дѣ голуби́нѣ преподо́бный Али́пій, съ вѣ́рою и любо́вію взира́я на Тя́, Богома́ти.

Егда́ узрѣ́ша иконопи́сцы гре́честіи го́лубя, восходя́ща изъ у́стъ Богома́тере ко о́бразу Спа́сову, а́ще и не а́біе уразумѣ́ша чу́до сіе́, но по́слѣжде просла́виша Тя́, Богома́ти.

Инъ.

Ирмо́съ: Утвержде́й въ нача́лѣ небеса́ ра́зумомъ и зе́млю на вода́хъ основа́вый, на ка́мени мя́, Христе́, за́повѣдей Твои́хъ утверди́, я́ко нѣ́сть свя́тъ, па́че Тебе́, Еди́не Человѣколю́бче.

Утверди́ сердца́ на́ша во упова́ніи на Тя́, Пречи́стая Госпоже́, я́ко утверди́ла еси́ вѣ́ру кня́зя Рома́на, раба́ Твоего́, да вопіе́мъ: нѣ́сть свя́тъ, я́ко Госпо́дь, и нѣ́сть пра́веденъ, я́ко Бо́гъ на́шъ.

Утру бы́вшу, ико́на Твоя́ не обрѣ́теся въ ладіи́, наше́дъ же ю́ на дре́вѣ, верху́ бре́га, ра́довашеся благочести́вый кня́зь, воспѣва́я Ти́, Всепѣ́тая, благода́рственная.

О се́мъ ди́вномъ Твое́мъ смотре́ніи возвѣсти́ша боголюби́вому кня́зю, и се́й, ра́дости и умиле́нія испо́лненный, изъ глубины́ серде́чныя со слеза́ми моля́шеся Тебѣ́, тѣ́мже и на́ми во умиле́ніи приноси́мыя похвалы́ и проше́нія не пре́зри, Дѣ́во.

О, Пречу́дная Влады́чице Богоро́дице, Ма́ти Христа́ Бо́га на́шего, — рече́ слѣпы́й владѣ́тель, — да́руй ми́ прозрѣ́ти, да ви́жду свѣ́тъ и лицезрѣ́ю чу́дный о́бразъ Тво́й и прославля́ю Твоя́ чудеса́.

Сѣда́ленъ, гла́съ 4:

Егда́ яви́ся о́бразъ Тво́й, Пречи́стая, въ це́ркви Пече́рстѣй, тогда́ воспѣ́ша вси́, ви́дѣвшіи чу́до сіе́, съ ни́ми же и мы́, вѣ́дуще въ явле́ніи се́мъ сугу́бую благода́ть, подава́емую оби́тели на́шей, ра́достно взыва́емъ Ти́, и любо́вію чте́мъ ли́къ Пречи́стый Тво́й, Богообра́дованная, при́сно на́съ снабдѣва́й любо́вію Свое́ю.

Сла́ва, и ны́нѣ:

Свѣ́тлое дне́сь Госпожи́ на́шея Пресвяты́я наста́ торжество́, весели́ся, пречу́дный Али́піе со и́ноки Пече́рскими, и да ликовству́ютъ вси́ боголюби́віи собо́ри: созыва́етъ бо на́съ Пресвята́я Богоро́дица просла́вити чу́дную Свою́ ико́ну, луча́ми ми́лости не то́кмо оби́тель Пече́рскую, но и зе́млю Бря́нскую просвѣща́ющую, тѣ́мже, ра́дующеся, вси́ вопіе́мъ: спаси́ ны, Дѣ́во Чи́стая.

Пѣ́снь 4.

Ирмо́съ: Сѣдя́й въ сла́вѣ на Престо́лѣ Божества́ во о́блацѣ ле́гцѣ, прíиде Іису́съ Пребоже́ственный, Нетлѣ́нною Дла́нію и спасе́ зову́щія: сла́ва, Христе́, си́лѣ Твое́й.

Чи́стъ и бѣ́лъ, а́ки снѣ́гъ, го́лубь, бя́ше во о́бразъ Всесвята́го и Пречи́стаго Ду́ха Бо́жія, и́же лета́ше по це́ркви, на ли́ки святы́хъ возсѣда́я. Сподо́би и на́съ чи́стою душе́ю воспѣва́ти Тя́, Пресвята́я Дѣ́во.

Излета́ше многокра́тно се́й го́лубь изъ у́стъ Богома́тере къ лико́мъ Спа́сову и святы́хъ, облета́я всю́ це́рковь, показу́я многосугу́бую благода́ть Ду́ха Свята́го, въ хра́мѣ Пече́рскомъ пребыва́ющую.

Сія́ніе о́браза Твоего́, Богома́ти, просвѣти́ всю́ це́рковь и ослѣпи́ у́жасомъ испо́лненный иконописа́телей ли́къ.

То́нко и непости́жно сія́ніе бы́сть сіе́, я́ко снизхожде́ніе Ду́ха Превѣ́чнаго, небесе́мъ отве́рстымъ въ небеси́ подо́бную це́рковь Пече́рскую.

Инъ.

Ирмо́съ: Ты́ моя́ крѣ́пость, Го́споди, Ты́ моя́ и си́ла, Ты́ мо́й Бо́гъ, Ты́ мое́ ра́дованіе, не оста́вль нѣ́дра Отча, и на́шу нищету́ посѣти́въ. Тѣ́мъ съ проро́комъ Авваку́момъ зову́ Ти: си́лѣ Твое́й сла́ва, Человѣколю́бче.

Боголюби́вый кня́зь Рома́нъ, я́коже иногда́ Закхе́й, ра́дости испо́лнився, вопія́ше Тебѣ́, Пречи́стая: ели́ка узрю́ съ мѣ́ста сего́ вся́ окре́стныя страны́, толи́ко прида́мъ къ до́му Твоему́ и сози́жду хра́мъ и оби́тель, я́ко Ты́, Богома́ти, возлюби́ла мѣ́сто сіе́.

Егда́ прибли́жися къ дре́ву, идѣ́же бѣ́ ико́на Твоя́, па́ки послушли́вый ра́бъ Тво́й вопія́ше Ти́: Пресвята́я Влады́чице, услы́ши гла́съ моли́твы моея́ и да́руй свѣ́тъ очи́ма мои́ма.

Услы́шавши сіе́ прилѣ́жное моле́ніе раба́ Твоего́, Пречи́стая Влады́чице, а́біе испо́лнила еси́ проше́ніе его́; та́ко внемли́ мольба́мъ и на́съ, смире́нныхъ и недосто́йныхъ.

Во всю́ зе́млю изы́де слу́хъ ди́внаго зна́менія ми́лости Твоея́, и во вся́ концы́ ея́ вѣща́ніе чу́да сего́, того́ ра́ди архіере́й, и́ноцы и вси́ лю́діе ра́дости испо́лнишася и прите́кше къ ико́нѣ святѣ́й, восхвали́ша Тя́.

Пѣ́снь 5.

Ирмо́съ: Ужасо́шася вся́ческая о Боже́ственнѣй сла́вѣ Твое́й: Ты́ бо, неискусобра́чная Дѣ́во, имѣ́ла еси́ во утро́бѣ надъ всѣ́ми Бо́га, и родила́ еси́ Безлѣ́тнаго Сы́на, всѣ́мъ, воспѣва́ющимъ Тя́, ми́ръ подава́ющая.

Явѣ узрѣ́ша въ явле́ніи чу́днѣ непости́жную ми́лость Богома́тере, вси́, су́щіи въ це́ркви, просла́виша Го́спода, такову́ю благода́ть на́мъ дарова́вшаго.

Удивля́етъ на́шъ у́мъ и исполня́етъ се́рдце умиле́нія сіе́ пресла́вное чу́до — явле́ніе ли́ка Богома́тере въ це́ркви Пече́рстѣй.

Безу́мный то́кмо не разумѣ́етъ безмѣ́рную ми́лость Приснодѣ́вы къ удѣ́лу Своему́, и благода́ть Бо́жію въ явле́ніи Ду́ха Свята́го ви́домъ голуби́нымъ.

Разумѣ́вше незри́мый покро́въ Влады́чицы надъ си́мъ благода́тнымъ удѣ́ломъ Свя́то-Пече́рскимъ, устна́ми и се́рдцемъ принесе́мъ хвалу́ Пречи́стѣй.

Инъ.

Ирмо́съ: Вску́ю мя́ отри́нулъ еси́ отъ лица́ Твоего́, Свѣ́те незаходи́мый, и покры́ла мя́ е́сть чужда́я тма́ окая́ннаго? Но обрати́ мя, и къ свѣ́ту за́повѣдей Твои́хъ пути́ моя́ напра́ви, молю́ся.

Ви́ждь, Преблагослове́нная, отъ но́щи у́тренюющихъ ча́дъ Твои́хъ, о́крестъ стоя́щихъ ны́нѣ у честны́я и достохва́льныя ико́ны Твоея́, велича́ющихъ безмѣ́рную Твою́ ми́лость и прося́щихъ разрѣше́нія грѣхо́въ и житія́ исправле́ніе, не отри́ни на́съ отъ свѣтоно́снаго ли́ка Твоего́.

Архіере́й земли́ Бря́нскія, пріе́мъ въ ру́цѣ свои́ отъ дре́ва чу́дную ико́ну Твою́, благоговѣ́йно облобыза́ ю́ и моле́бныя пѣ́нія воспѣ́ Тебѣ́, Дѣ́во, херуви́мовъ и серафи́мовъ Честнѣ́йшая.

Сія́ честна́я ико́на Твоя́, Богоро́дице, отъ Пече́рскія оби́тели принесе́нная, рука́ма же преподо́бнаго Али́пія начерта́нная, благослове́ніе свята́го удѣ́ла Твоего́ на зе́млю Бря́нскую излія́, и мы́, сему́ ра́дующеся, благода́рственными словесы́ воспѣва́емъ Тя́.

Боголюби́вый кня́зь Рома́нъ, о исцѣле́ніи свое́мъ благодаре́нія испо́лнь, хра́мъ Успе́нія Твоего́ возгради́ и оби́тель учреди́, да непреста́нно славосло́вятъ и́ноцы вели́чіе Твое́.

Пѣ́снь 6.

Ирмо́съ: Боже́ственное сіе́ и всечестно́е соверша́юще пра́зднество, богому́дріи, Богома́тере, пріиди́те, рука́ми воспле́щимъ, отъ Нея́ ро́ждшагося Бо́га сла́вимъ.

Горѣ́ вознесе́мъ сердца́, вѣ́рою и любо́вію притеце́мъ подъ всемо́щный покро́въ Богоро́дицы, дѣла́ достодо́лжная Ей принося́ще.

Ангельски воспѣва́юще Обра́дованную, потщи́мся яви́ти хвалу́ Ей вѣ́рою, кро́тостію и милосе́рдіемъ.

Госпо́дни вѣ́дуще за́повѣди, просла́вимъ Пречи́стую Ма́терь Спа́сову, исполне́ніемъ зако́на Христо́ва.

Измы́емъ грѣхи́ и беззако́нія своя́ слеза́ми покая́нія, потщи́мся чи́стою душе́ю лобыза́ти Пече́рскій о́бразъ Богома́тере.

Инъ.

Ирмо́съ: Очи́сти мя́, Спа́се, мно́га бо беззако́нія моя́, и изъ глубины́ зо́лъ возведи́, молю́ся, къ Тебѣ́ бо возопи́хъ, и услы́ши мя́, Бо́же спасе́нія моего́.

Сла́ва ико́ны Твоея́, отъ оби́тели Пече́рскія принесе́нныя, озари́ не то́кмо зе́млю Бря́нскую, но и гра́да Москвы́ дости́же, сего́ ра́ди вопіе́мъ Ти́: ра́дуйся, всея́ земли́ Ру́сскія похвало́.

Три́ лѣ́та ико́на Твоя́, Влады́чице, пребыва́ше во гра́дѣ Москвѣ́, по́слѣжде со сла́вою принесе́на бы́сть во оби́тель Свѣ́нскую, мы́ же ны́нѣ прославля́емъ Тя́, сего́ ра́ди невреди́мы на́съ сохрани́.

Честна́я Твоя́ ико́на яви́ся вои́стинну покро́въ держа́вный оте́честву на́шему, я́ко не то́кмо и́ноцы Пече́рскіи, но и лю́діе всея́ земли́ Ру́сскія обрѣто́ша Твою́ по́мощь и заступле́ніе.

Въ лю́тую годи́ну наше́ствія двана́десяте язы́къ лю́діе Бря́нскіи изнесо́ша честну́ю ико́ну Твою́ Пече́рскую и со слеза́ми мно́гими помоли́вшеся, Твое́ заступле́ніе обрѣто́ша.

Конда́къ, гла́съ 3. Подо́бенъ: Дѣ́ва дне́сь.

Дѣ́ва дне́сь неви́димо предстои́тъ въ це́ркви и съ ли́ки Пече́рскихъ отце́въ мо́лится о на́съ, благоговѣ́йно велича́ющихъ Ея́ безмѣ́рную ми́лость къ ро́ду на́шему, я́вльшуюся въ чуде́сномъ о́бразѣ Ея́, оби́тель Пече́рскую украша́ющемъ.

Икосъ:

Огради́ моя́ помышле́нія, Пречи́стая, и небе́снымъ Твои́мъ благослове́ніемъ подви́гни мя́ досто́йно воспѣ́ти сла́ву Твою́ на мѣ́стѣ святѣ́мъ се́мъ, да, надѣ́яся на ми́лость Твою́, дерзну́ убо́гимъ язы́комъ воззва́ти къ Тебѣ́: ра́дуйся, Пече́рская сла́во, отъ лѣ́тъ дре́внихъ на́съ освяща́ющая; ра́дуйся, небе́сная Игу́меніе оби́тели на́шея, при́сно здѣ́ пребыва́ющая; ра́дуйся, упова́ніе и крѣ́пость рабо́въ Твои́хъ, на мѣ́стѣ се́мъ служа́щихъ Ти́; ра́дуйся, незри́мо на́съ о́бразомъ Твои́мъ осѣня́ющая, оби́тель Пече́рскую украша́ющемъ.

Пѣ́снь 7.

Ирмо́съ: Не послужи́ша тва́ри богому́дріи, па́че Созда́вшаго, но, о́гненное преще́ніе му́жески попра́вше, ра́довахуся, пою́ще: препѣ́тый отце́въ Госпо́дь и Бо́гъ, благослове́нъ еси́.

Мно́жество содѣ́янныхъ помышля́я, окая́нный, съ наде́ждою и вѣ́рою взыва́ю Ти́, Богороди́тельнице, я́ко Ма́тери милосе́рдія, ми́лость Твою́ изле́й на мя́.

Да освѣтя́тся и на́ши ду́ши свѣ́томъ благода́ти Христо́вы, егда́ во умиле́ніи съ моли́твою притеце́мъ къ неусыпа́ющей о на́съ въ заступле́ніи Богоро́дицѣ.

Надѣ́яся на заступле́ніе Твое́, Пресвята́я Дѣ́во, съ вѣ́рою воззове́мъ Сы́ну Твоему́: поми́луй на́съ, Бо́же, моли́твъ ра́ди Ма́тере Твоея́.

Хотя́ще воспрія́ти Ду́ха Всесвята́го, принесе́мъ въ Пече́рскій хра́мъ Богома́тери чистоту́ душе́вную и вѣ́ру съ любо́вію.

Инъ.

Ирмо́съ: Бо́жія снисхожде́нія о́гонь устыдѣ́ся въ Вавило́нѣ иногда́, сего́ ра́ди о́троцы въ пещи́, ра́дованною ного́ю, я́ко во цвѣ́тницѣ, лику́юще поя́ху: благослове́нъ еси́, Бо́же оте́цъ на́шихъ.

Лю́діе, обрѣ́тше ди́вное заступле́ніе отъ Твоея́ пречи́стыя ико́ны, Пече́рскія имену́емыя, хвале́бными гла́сы воспѣва́ху: оте́цъ на́шихъ Засту́пнице, благослове́на еси́.

Въ пещи́ искуше́ній и бѣ́дъ опаля́емыхъ ороси́, Богома́ти, струя́ми Твои́хъ щедро́тъ, я́коже дре́вле яви́ла еси́ по́мощь рабо́мъ Твои́мъ, внегда́ врази́ ослѣпле́ни бы́ша и вся́ сокро́вища во оби́тель возврати́ша, да зове́мъ велегла́сно: оте́цъ на́шихъ Засту́пнице, благослове́на еси́.

Якоже изба́вила еси́ игу́мена Мартиніа́на съ бра́тіею отъ сме́рти напра́сныя, та́ко и на́съ, грѣ́шныхъ, услы́ши и уми́лостиви Сы́на Твоего́, да благода́рственно зове́мъ Ти́: оте́цъ на́шихъ Засту́пнице, благослове́на еси́.

Ты́ — весе́ліе въ оби́телехъ Твои́хъ живу́щихъ и градо́въ на́шихъ утѣше́ніе и похвала́, Богоро́дице Марíе Дѣ́во, сего́ ра́ди вы́ну воспѣва́емъ Ти́: оте́цъ на́шихъ Засту́пнице, благослове́на еси́.

Пѣ́снь 8.

Ирмо́съ: Отроки благочести́выя въ пещи́ Рождество́ Богоро́дичо спасло́ е́сть, тогда́ у́бо образу́емое, ны́нѣ же дѣ́йствуемое, вселе́нную всю́ воздвиза́етъ пѣ́ти Тебѣ́: Го́спода по́йте, дѣла́, и превозноси́те Его́ во вся́ вѣ́ки.

Анто́нія и Ѳеодо́сія преподо́бныхъ съ со́нмомъ Пече́рскихъ отце́въ дви́жа на моли́тву о на́съ, просла́вимъ Пречи́стую дарова́вшую на́мъ таковы́я хода́таи.

Анто́ній преподо́бный вку́пѣ съ Ѳеодо́сіемъ единонра́внымъ предстоя́тъ Богома́тери и мо́лятся Ей о покрове́ніи оби́тели своея́ и вѣ́рою чту́щихъ ю́.

Ны́нѣ, взира́юще на свѣтоза́рный ли́къ Приснодѣ́вы, мо́лимъ Ю и на руку́ держи́маго Предвѣ́чнаго Сы́на Ея́, пода́ти на́мъ по́мощь и заступле́ніе.

Твои́мъ Ма́тернимъ покро́вомъ, Пречи́стая, вы́ну сохраня́й удѣ́лъ Тво́й и вѣ́рою служа́щихъ Ти́ въ не́мъ, и всѣ́мъ приходя́щимъ въ чу́дную оби́тель сію́.

Инъ.

Ирмо́съ: Седмери́цею пе́щь халде́йскій мучи́тель богочести́вымъ неи́стовно разжже́, си́лою же лу́чшею спасе́ны сія́ ви́дѣвъ, Творцу́ и Изба́вителю вопія́ше: о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте, лю́діе, превозноси́те во вся́ вѣ́ки.

Али́пій преподо́бный та́ко и уразумѣ́ го́лубя явле́ніе, а́ки о́бразъ благода́ти Ду́ха Свята́го, це́рковь вели́кую исполня́ющія.

По́йте, и́ноцы Пече́рскіи съ бра́тіею Свѣ́нскою, сла́ви, земле́ Кíевская, ку́пно же и Бря́нская, благу́ю Влады́чицу, ико́ною Свое́ю точа́щую чудеса́; мы́ же покланя́емся Богоро́дицѣ, пою́ще и превознося́ще Ю во вся́ вѣ́ки.

Ди́вныя зна́менія ми́лости отъ ико́ны Твоея́ Пече́рскія источи́ла еси́, Влады́чице: духо́въ злы́хъ отгна́ла еси́, отрокови́цѣ Екатери́нѣ, я́коже кня́зю Рома́ну, оче́съ зрѣ́ніе дарова́ла еси́, сего́ ра́ди покланя́емся Тебѣ́, Богоро́дице, пою́ще и превознося́ще Тя́ во вся́ вѣ́ки.

Явле́ніе ико́ны Твоея́ и́ноковъ, посто́мъ и моли́твою подвиза́вшихся, возвесели́, и си́мъ вя́щшую ре́вность къ сниска́нію Ца́рствія небе́снаго даде́; та́ко и на́съ, немощны́хъ, укрѣпи́ во благоче́стіи, да пое́мъ и превозно́симъ Тя́ во вся́ вѣ́ки.

Пѣ́снь 9.

Ирмо́съ: Вся́къ земноро́дный да взыгра́ется, Ду́хомъ просвѣща́емь, да торжеству́етъ же безпло́тныхъ умо́въ естество́, почита́ющее свяще́нное торжество́ Богома́тере, и да вопіе́тъ: ра́дуйся, Всеблаже́нная Богоро́дице, Чи́стая Приснодѣ́во.

Одержи́ми ра́достію въ се́й свѣ́тлый де́нь пра́здника Богома́тере, все́ упова́ніе на Ню́ возложи́мъ во вся́ дни́ мимотеку́щія жи́зни сея́.

Не усыпа́етъ о на́съ въ моли́твахъ Пречи́стая Ма́терь Спа́сова и явля́етъ чу́дное Свое́ милосе́рдіе ко всѣ́мъ, вѣ́рою чту́щимъ Ея́ святы́й о́бразъ.

Іису́са Христа́ свѣтлѣ́йшее и́мя призыва́юще, вѣ́рою просла́вимъ безсме́ртную Ма́терь Его́, Ко́рмчію на́шу въ многомяте́жнѣй жи́зни се́й.

Яко Ма́ти всѣ́хъ милосе́рдно пріе́млющая, пріими́ Преблагослове́нная, и сіе́ убо́гое сло́во, и сохрани́ на́съ всѣ́хъ подъ кро́вомъ Твои́мъ во вѣ́ки вѣко́въ.

Инъ.

Ирмо́съ: Ужасе́ся о се́мъ не́бо, и земли́ удиви́шася концы́, я́ко Бо́гъ яви́ся человѣ́комъ пло́тски, и чре́во Твое́ бы́сть простра́ннѣйшее небе́съ. Тѣ́мъ Тя́, Богоро́дицу, Ангеловъ и человѣ́къ чинонача́лія велича́ютъ.

Пріиди́те вси́, ми́лость улучи́вшіи Засту́пницы на́шея, и къ ди́вному Ея́ о́бразу припаде́мъ, я́ко положи́вшей съ на́ми завѣ́тъ ми́лости, сего́ ра́ди непреста́нно Богома́терь велича́емъ.

Богоро́дице Дѣ́во, упова́ніе христіа́номъ, проба́ви на́шему ро́ду ми́лости Твоя́, бы́вшія отце́мъ на́шимъ во оби́тели Твое́й, разори́ совѣ́тъ нечести́выхъ, возстаю́щихъ на ны́, и сію́ Пече́рскую оби́тель Твою́ соблюди́, да Тя́ вси́ вы́ну велича́емъ.

Пресвята́я Госпоже́ Богоро́дице, сотворя́юще воспомина́нія неисче́тныхъ благодѣя́ній Твои́хъ, и́миже удиви́ла еси́ оби́тель Твою́ отъ лѣ́тъ дре́внихъ, Тя́ непреста́нно велича́емъ.

Свята́я оби́тель Пече́рская ку́пно съ дще́рію свое́ю оби́телію Свѣ́нскою, дне́сь сою́зомъ любве́ совоку́пльшеся, Тя́, Богоотрокови́це, я́ко всея́ тва́ри честнѣ́йшую и земны́хъ всѣ́хъ сла́внѣйшую, зря́ще на ико́нѣ Твое́й Пече́рстѣй, ублажа́емъ.

Свѣти́ленъ:

Свѣ́томъ озари́вшая це́рковь Пече́рскую отъ пречу́днаго ли́ка Твоего́, Богоро́дице, возсія́й ми́ свѣ́тъ спасе́нія огне́мъ покая́нія, да вѣ́рою и любо́вію славлю Тя́, Приснопрославля́емую. [Два́жды.]

Сла́ва, и ны́нѣ, пра́здника.

На хвали́техъ стихи́ры, гла́съ 5. Подо́бенъ: Ра́дуйся.

Ра́дуйся, горо́ Пече́рская,* усыре́нная моли́твами сыно́въ твои́хъ* и украше́нная ны́нѣ* явле́ніемъ чу́днаго* о́браза Богома́тере,* вои́стинну небе́сныя Игу́меніи* оби́тели на́шея,* при́сно сохраня́ющей,* отъ я́звъ душе́вныхъ* и тѣле́сныхъ врачу́ющей* и незри́мо чудодѣ́йствующей ко всѣ́мъ,* вѣ́рою чту́щимъ Ю* и Ея́ свято́му о́бразу* благоговѣ́йно кла́няющимся.

Ра́дуйся, все́ мно́жество* Пече́рскихъ отце́въ,* ви́дяще явле́ніе Богома́тери* на мѣ́стѣ по́двиговъ ва́шихъ* и всемо́щную благода́ть* Всесвята́го Ду́ха,* обита́ющую на мѣ́стѣ святѣ́мъ се́мъ,* Ея́же снизше́ствіе* благоговѣ́йно воспомина́юще* и благовѣ́рно чту́ще,* воспои́мъ отъ се́рдца* Засту́пницу усе́рдную,* при́сно моля́щую* о на́съ Христа́ Бо́га на́шего.

Ра́дуйся, свята́я оби́тель Пече́рская,* въ благознамени́тый де́нь явле́нія въ тебѣ́* безмѣ́рныя ми́лости Богоро́дицы,* и, ра́достно воспо́й* благода́рственныя пѣ́сни* устна́ми сыно́въ твои́хъ,* и серде́чною любо́вію* просла́ви о́бразъ* Игу́меніи твоея́ небе́сныя,* при́сно храни́ти тя́ обѣща́вшей,* и излива́ти ми́лости Своя́,* а́ще вѣ́ра и любо́вь* не оскудѣ́ютъ въ сынѣ́хъ твои́хъ,* по пребу́дутъ вы́ну на мѣ́стѣ се́мъ.

Сла́ва, гла́съ 6:

Пріиди́те, вси́ празднолю́бцы, къ Пренепоро́чнѣй Засту́пницѣ на́шей и, упова́ніе возло́жше на Ню́, воспои́мъ ра́достно, устна́ми и се́рдцемъ взыва́юще: ра́дуйся, Обра́дованная, Пече́рская похвало́.

И ны́нѣ, пра́здника.НА ЛИТУРГІИ,

Слу́жба Богоро́дице: [Проки́менъ, гла́съ 3, пѣ́снь Богоро́дицы: Вели́читъ душа́ Моя́ Го́спода,* и возра́довася ду́хъ Мо́й о Бо́зѣ, Спа́сѣ Мое́мъ. Сти́хъ: Яко призрѣ́ на смире́ніе рабы́ Своея́, се́ бо отны́нѣ ублажа́тъ Мя́ вси́ ро́ди. Апо́столъ къ Филипписíемъ, зача́ло 240. Аллилу́ія, гла́съ 8: Слы́ши Дщи́ и ви́ждь, и приклони́ у́хо Твое́. Сти́хъ: Лицу́ Твоему́ помо́лятся бога́тіи лю́дстіи. Ева́нгеліе Луки́, зача́ло 54. Прича́стенъ: Ча́шу спасе́нія пріиму́, и и́мя Госпо́дне призову́.]

Примѣчаніе:
[1] По Уставу Кіево-Печерской Лавры празднованіе этимъ иконамъ положено 4 Мая. Это было связано съ совершеніемъ двухъ раздѣльныхъ всенощныхъ бдѣній: преподобному Ѳеодосію и Пресвятой Богородицѣ.

Источникъ: Пече́рская Минíа. [Ча́сть втора́я.] — Кíевъ: Въ тѵпогра́фіи Кíево-Пече́рскія Ла́ѵры, 2007. — С. 102-117.

/ Къ оглавленію раздѣла /


Наверхъ / Къ титульной страницѣ

0