Собраніе богослужебныхъ текстовъ Православной Церкви

Русскiй Порталъ- Церковный календарь- Русская Библія- Осанна- Святоотеческое наслѣдіе- Наслѣдіе Святой Руси- Слово пастыря- Литературное наслѣдіе- Новости

Осанна
-
Гостевая книга
-
Новости
-
Написать письмо
-
Поискъ
-
Литургика
-
Канонизація святыхъ
-
Ирмологій

Домашняя молитва

Каноны
-
Акаѳисты
-
Псалтирь Божіей Матери

Евхологій

Служебникъ
-
Требникъ

Слѣдованная Псалтирь

Псалтирь
-
Канонникъ
-
Часословъ
-
Мѣсяцесловъ

Тріодь

Постная
-
Цвѣтная

Минеи

Минея Общая
-
Минеи Богослужебныя
-
Архивъ

Октоихъ

Съ 1-го по 4-й гласъ
-
Съ 5-го по 8-й гласъ

Церк.-учит. литература

«Златоустъ»

Греч. и древнерус. тексты

Греч. литург. тексты
-
Древнерус. литург. тексты

Календарь на Вашемъ сайтѣ

Ссылка для установки

Православный календарь

Новости сайтаСегодня - среда, 24 iюля 2019 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 18.
Если вы нашли ошибку на странице, выделите ее мышкой и щелкните по этой ссылке, или нажмите Ctrl+Alt+E

ЦЕРКОВНО-БОГОСЛУЖЕБНЫЯ КНИГИ

МИНЕИ БОГОСЛУЖЕБНЫЯ (СЕНТЯБРЬ-АВГУСТЪ).

Мѣ́сяца Ма́ія во 2-й де́нь.
Слу́жба пренесе́нію моще́й святы́хъ му́чениковъ Бори́са и Глѣ́ба, нарече́нныхъ во свято́мъ Креще́ніи Рома́на и Дави́да.

ВЕЧЕРЪ,
Блаже́нъ му́жъ, 1-й антифо́нъ. На Го́споди воззва́хъ: стихи́ры, гла́съ 5. Подо́бенъ: Ра́дуйся.

Ра́дуйся и весели́ся, Вышегра́де,* красу́йся и ра́дуйся,* свята́я це́рковь,* въ ню́же пренесе́ни бы́ша* исцѣле́нія святíи исто́чницы* и побо́рницы на враги́,* побѣ́ды даю́щіи вѣ́рнымъ [вѣ́рному царю́ на́шему],* [1] те́пліи засту́пницы* ду́шъ и тѣле́съ на́шихъ.* Те́мъ дне́сь вси́ почита́емъ* честно́е пренесе́ніе тѣле́съ ва́шихъ, сла́вніи.* Христу́ помоли́теся* дарова́ти душа́мъ на́шимъ* ми́ръ и ве́лію ми́лость.

Ра́дуйтеся и весели́теся, самобра́тніи,* красу́йтеся и весели́теся, до́бріи врачи́,* се́ бо прія́ли есте́ у Христа́* жела́емыя вѣнцы́,* и́миже стра́сти и неду́зи вси́ исцѣля́ются.* Вы́ бо сокруши́сте бѣсо́вскія ко́зни и пога́нскія полки́,* ва́шими бо моли́твами и посо́біемъ* вѣ́рніи лю́ди [цари́] на́ши* держа́вно побѣжда́ютъ.* Тѣ́мъ и мы́ дне́сь,* па́мять ва́шу сла́вяще, вопіе́мъ:* Христу́ помоли́теся дарова́ти душа́мъ на́шимъ* ми́ръ и ве́лію ми́лость.

Ра́дуйся, свята́я це́рковь,* ди́вная впра́вду,* въ ню́же пренесе́ни бы́ша святы́я ра́ки,* я́же и́мутъ въ себѣ́ да́ры исцѣле́нія благода́ти,* честна́я тѣлеса́ ва́ша, Христо́ви му́ченицы.* Вы́ бо смире́ніе стяжа́сте и цѣлому́дріе,* служи́теля же невѣ́рствовавша въ стра́хъ вложи́сте* и увѣ́рили есте́.* Неду́зи и стра́сти исцѣля́ются,* и бѣсо́въ мно́жество исчеза́ютъ,* прогони́ми быва́ютъ невѣ́рныхъ полцы́ посо́біемъ ва́шимъ.* Христу́ помоли́теся дарова́ти душа́мъ на́шимъ* ми́ръ и ве́лію ми́лость.

Сла́ва, гла́съ 6. Самогла́сенъ:

Пріиди́те, ли́къ соста́вльше, возвели́чимъ чудотво́рцы и му́ченики, и́же зако́нно пострада́вшіи и свѣ́тло со держа́вными му́ченики вѣнча́вшіяся, и, со безпло́тными Тро́ицѣ предстоя́щія, мо́лятъ умири́ти ми́ръ и спасти́ ду́ши на́ша.

И ны́нѣ, пра́здника.
Вхо́дъ. Проки́менъ дне́, чте́нія три́.

Проро́чества Иса́іина чте́ніе.

Та́ко глаго́летъ Госпо́дь: вси́ язы́цы собра́шася вку́пѣ, и соберу́тся кня́зи отъ ни́хъ, кто́ возвѣсти́тъ сія́ въ ни́хъ? Или́ я́же отъ нача́ла, кто́ слы́шана сотвори́тъ ва́мъ? Да приведу́тъ свидѣ́тели своя́ и оправдя́тся, и да услы́шатъ, и да реку́тъ и́стину. Бу́дите Ми́ свидѣ́тели, и Азъ Свидѣ́тель, глаго́летъ Госпо́дь Бо́гъ, и отрокъ, его́же избра́хъ, да позна́ете и вѣ́руете Ми́, и разумѣ́ете, я́ко Азъ е́смь; пре́жде Мене́ не бы́сть и́нъ бо́гъ, и по Мнѣ́ не бу́детъ. Азъ е́смь Бо́гъ, и нѣ́сть ра́звѣ Мене́ спаса́яй. Азъ возвѣсти́хъ и спасо́хъ, уничижи́хъ, и не бѣ́ въ ва́съ чу́ждій. Вы́ Мнѣ́ свидѣ́тели, и Азъ Госпо́дь Бо́гъ. И еще́ отъ нача́ла Азъ е́смь, и нѣ́сть отъ ру́къ Мои́хъ избавля́яй; сотворю́, и кто́ отврати́тъ то? Си́це глаго́летъ Госпо́дь Бо́гъ, избавля́яй ва́съ Святы́й Изра́илевъ.

Прему́дрости Соломо́новы чте́ніе.

Пра́ведныхъ ду́ши въ руцѣ́ Бо́жіей, и не прико́снется и́хъ му́ка. Непщева́ни бы́ша во очесѣ́хъ безу́мныхъ умре́ти, и вмѣни́ся озлобле́ніе исхо́дъ и́хъ, и е́же отъ на́съ ше́ствіе сокруше́ніе; они́ же су́ть въ ми́рѣ. Ибо предъ лице́мъ человѣ́ческимъ а́ще и му́ку пріи́мутъ, упова́ніе и́хъ безсме́ртія испо́лнено. И вма́лѣ нака́зани бы́вше, вели́кими благодѣ́тельствовани бу́дутъ, я́ко Бо́гъ искуси́ я́ и обрѣ́те и́хъ досто́йны Себѣ́. Яко зла́то въ горни́лѣ, искуси́ и́хъ и, я́ко всепло́діе же́ртвенное, прія́тъ я́. И во вре́мя посѣще́нія и́хъ возсія́ютъ и, я́ко и́скры по сте́блію, потеку́тъ: су́дятъ язы́комъ и облада́ютъ людьми́, и воцари́тся Госпо́дь въ ни́хъ во вѣ́ки. Надѣ́ющіися На́нь разумѣ́ютъ и́стину и вѣ́рніи въ любви́ пребу́дутъ Ему́, я́ко благода́ть и ми́лость въ преподо́бныхъ Его́ и посѣще́ніе во избра́нныхъ Его́.

Прему́дрости Соломо́новы чте́ніе.

Пра́ведникъ, а́ще пости́гнетъ сконча́тися, въ поко́и бу́детъ. Ста́рость бо честна́ не многолѣ́тна, ниже́ въ числѣ́ лѣ́тъ исчита́ется. Сѣди́на же е́сть му́дрость человѣ́комъ, и во́зрастъ ста́рости — житіе́ нескве́рное. Благоуго́денъ Бо́гови бы́въ, возлю́бленъ бы́сть, и живы́й посредѣ́ грѣ́шникъ, преста́вленъ бы́сть. Восхище́нъ бы́сть, да не зло́ба измѣни́тъ ра́зума его́, или́ ле́сть прельсти́тъ ду́шу его́. Раче́ніе бо зло́бы помрача́етъ до́брая и паре́ніе по́хоти, премѣня́етъ у́мъ незло́бивъ. Сконча́вся вма́лѣ, испо́лни лѣ́та до́лга, уго́дна бо бѣ́ Го́сподеви душа́ его́, сего́ ра́ди потща́ся отъ среды́ лука́вствія. Лю́діе же ви́дѣвше и не разумѣ́вше, ниже́ поло́жше въ помышле́ніи таково́е, я́ко благода́ть и ми́лость въ преподо́бныхъ Его́ и посѣще́ніе во избра́нныхъ Его́.

На литíи стихи́ры, гла́съ 4:

Аще и земна́го ца́рствія, но́вый Ка́инъ богоненави́стникъ и братоненави́стный убíйственѣ лиши́ ва́съ, Христо́съ же непреходя́щее и безконе́чное Ца́рство ва́мъ дарова́, Ему́же со а́нгельскими во́инствы предстоя́ще, моли́теся спасти́ любо́вію пою́щія всечестну́ю и многопра́зднственную па́мять ва́шу.

Земля́ освяти́ся кро́вію всечестно́ю ва́шею, и человѣ́цы обогати́шася ва́ми, исцѣле́ніе незави́стно пріе́млютъ, богому́дріи уго́дницы Христо́ви, сла́вне Рома́не съ незло́бивымъ Дави́домъ. Моли́теся Го́сподеви, Ему́же отъ ю́ности прилѣпи́стеся, спасти́ и́же вѣ́рою пою́щія ва́съ.

Сла́ва, гла́съ 6:

Дне́сь, вѣ́рныхъ собо́ри, ли́къ духо́вный соста́вивше, въ па́мяти святы́хъ му́ченикъ святолѣ́пно ликовству́емъ и весе́ліемъ Го́спода просла́вимъ, просла́вльшаго святы́я Своя́, си́мъ а́біе учувстви́вшеся и кла́няющеся чудотво́рному гро́бу, вопіе́мъ: ра́дуйтеся, дру́зи Госпо́дни, попра́вшіи главу́ змíеву; ра́дуйтеся, и́же по обы́чаю о́бразъ невре́дно сохра́нше; ра́дуйтеся, Христо́вы ра́ди за́повѣди убіе́ніе пріи́мшіи; ва́ша же тѣлеса́, на мѣ́стѣхъ непрохо́дныхъ и пусты́хъ пове́ржена, сто́лпъ о́гненъ возвѣсти́. Ра́дуйтеся, цвѣ́тницы благово́нніи, кри́ни неувяда́еміи Россíйстіи, непреста́нно моля́щіися Христу́ поми́ловатися и спасти́ся свѣтоно́сную ва́шу па́мять пра́зднующимъ.

И ны́нѣ, пра́здника.

На стихо́внѣ стихи́ры, гла́съ 2:

Пріиди́те, цѣлому́дрія люби́теліе,* му́ченикъ дво́ицу восхва́лимъ,* чи́стымъ се́рдцемъ Христа́ возлю́бльшихъ,* и́же душа́ми и тѣлесы́ наразлу́чни* и мо́лятся Го́сподеви спасти́ся душа́мъ на́шимъ.

Сти́хъ: Пра́ведникъ, я́ко фи́никсъ, процвѣте́тъ* и, я́ко ке́дръ, и́же въ Лива́нѣ, умно́жится.

Отъ свя́та и че́стна ко́рене изра́стше,* пресла́вне Рома́не съ незло́бивымъ Дави́домъ,* нетлѣ́емую сла́ву па́че тлѣ́нныя избра́вше* и Христо́вы любве́ ра́ди пострада́вше,* Его́же моли́те спасти́ на́съ,* любо́вію ва́съ почита́ющихъ.

Сти́хъ: Насажде́ни въ дому́ Госпо́дни,* во дво́рѣхъ Бо́га на́шего процвѣту́тъ.

За́повѣди Христо́вы дѣ́лы исполня́юще* и о убива́ющихъ моля́щеся:* не поста́ви и́мъ, Го́споди, грѣха́ сего́, — глаго́люще;* моли́твами, Го́споди, Твои́хъ уго́дникъ* посли́ на́мъ бога́тыя Твоя́ ми́лости.

Сла́ва, гла́съ 6:

Пріиди́те, восхва́лимъ чудотво́рцы и му́ченики: сíи бо, зако́нно пострада́вше, побѣди́ша супроти́внаго врага́. И ны́нѣ, свѣ́тло укра́шени, предстоя́тъ Христу́, ра́дующеся. Тѣ́мъ и мы́ пѣ́сньми па́мять и́хъ ве́село похва́лимъ, любо́вію вопію́ще: ра́дуйтеся, вселе́ннѣй засту́пницы и побо́рницы на враги́; ра́дуйтеся, врачи́ боля́щимъ и бѣсо́мъ прогони́теліе; ра́дуйтеся, о любе́зная версто́, бра́тіе прекра́сніи, Рома́не сла́вный и Дави́де чу́дный, люби́мицы Христо́ви, за ны́ моли́те Святу́ю Тро́ицу, умири́ти ми́ръ и спасти́ ду́ши на́ша.

И ны́нѣ, пра́здника.

Тропа́рь, гла́съ 4: [2]

Дне́сь церко́вная разширя́ются нѣ́дра, пріе́млющи бога́тство Бо́жія благода́ти, веселя́тся Ру́сстіи собо́ри, ви́дяще пресла́вная чудеса́, я́же твори́те приходя́щимъ къ ва́мъ вѣ́рою, святíи чудотво́рцы Бори́се и Глѣ́бе, моли́те Христа́ Бо́га, да спасе́тъ ду́ши на́ша.

Инъ тропа́рь, гла́съ 2: [3]

Правди́вая страстоте́рпца и и́стинная Ева́нгелія Христо́ва послу́шателя, цѣлому́дренный Рома́не съ незло́бивымъ Дави́домъ, не сопроти́въ ста́ста врагу́ су́щу бра́ту, убива́ющему тѣлеса́ ва́ша, душа́мъ же косну́тися не могу́щу. Да пла́чется у́бо злы́й властолю́бецъ, вы́ же ра́дующеся съ ли́ки а́нгельскими, предстоя́ще Святѣ́й Тро́ицѣ, моли́теся о держа́вѣ сро́дниковъ ва́шихъ, богоуго́днѣй бы́ти, и сыново́мъ Россíйскимъ спасти́ся.


НА УТРЕНИ,
По 1-мъ стихосло́віи сѣда́ленъ, гла́съ 1. Подо́бенъ: Ка́мени запеча́тану.

Звѣ́зды незаходи́мыя, пресвѣ́тлая свѣти́ла яви́лися есте́, сла́вный Рома́не съ до́блимъ Дави́домъ, дне́сь и по кончи́нѣ то́чите исцѣле́нія. Сла́ва Да́вшему ва́мъ крѣ́пость, сла́ва Вѣнча́вшему ва́съ, сла́ва Дѣ́йствующему ва́ми исцѣле́ніе.

Сла́ва, и́нъ сѣда́ленъ, гла́съ то́йже:

Дне́сь земля́ Ру́сская ва́ми, страстоте́рпцы Христо́ви, кня́же Бори́се и сла́вный Глѣ́бе, сы́ны вели́каго кня́зя Влади́міра, свѣ́тится, я́ко со́лнце, свои́ми бо вѣнцы́ на всю́ Ру́сскую зе́млю сія́ете, моли́те Христа́ Бо́га на́шего за вся́ вѣ́рныя христіа́ны, да спасе́тъ ду́ши на́ша.

И ны́нѣ, пра́здника.

По 2-мъ стихосло́віи сѣда́ленъ, гла́съ 4:

За́висти ра́ди погу́блени отъ своего́ бра́та, и́мже приведе́ся, я́ко а́гнцы, Бо́гу, пожро́шася во́лею, за убива́ющія Бо́гу моля́щеся, и́хже моли́твами спаси́ ду́ши на́ша.

Сла́ва, и́нъ сѣда́ленъ, гла́съ то́йже:

Со святы́ми ны́нѣ всели́лися есте́, святу́ю свою́ сконча́сте жи́знь, тѣ́мъ и ра́ка ва́ша исто́чникъ исцѣле́ній показа́ся, Рома́не преблаже́нне съ чу́днымъ Дави́домъ, моли́твами ва́шими отъ напа́сти изба́вите на́съ, ва́съ почита́ющихъ.

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ:

Въ кро́въ Тво́й, Пречи́стая Дѣ́во, прибѣга́ющихъ, мольбу́ пріими́ отъ на́съ и не преста́й моля́щи Человѣколю́бца спасти́ся рабо́мъ Твои́мъ.

По поліеле́и сѣда́ленъ, гла́съ 8. Подо́бенъ: Прему́дрости.

Блаже́нна у́бо земля́, кро́ви ва́ша воспріе́мшая, излія́нны отъ непра́веднаго бра́та и врага́, пречу́дная и предо́брая версто́, и́стинѣ побо́рницы и приста́нище небу́рное су́щимъ въ бѣда́хъ, тѣ́мъ досто́йно блажи́ми есте́, Рома́не сла́вне съ незло́бивымъ Дави́домъ. Моли́те Христа́ Бо́га согрѣше́ніемъ оставле́ніе дарова́ти, чту́щимъ любо́вію святу́ю па́мять ва́шу.

Сла́ва, и́нъ сѣда́ленъ, гла́съ то́йже:

Къ Боже́ственнѣй красотѣ́ пресвѣ́тло взя́стеся благода́тію, земны́я концы́ по́хоти попра́вше свы́ше стра́стію, Рома́не и Дави́де, вселе́ннѣй свѣти́ла. Тѣ́мъ мо́лимся отъ тмы́ грѣхо́вныя и отъ неду́гъ изба́вити на́съ, мо́лимъ ва́съ: моли́те Бо́га о всѣ́хъ на́съ.

И ны́нѣ, богоро́диченъ:

О, Пресвята́я Дѣ́во, Ма́ти Христо́ва! Души́ моея́ стра́сти исцѣли́, я́же безъ ума́ содѣ́яхъ, молю́ся, и тишину́ ми́ пода́ждь: а́зъ бо ду́шу оскверни́хъ и тѣ́ло, окая́нный, и не вѣ́мъ, что́ сотворю́ въ де́нь Суда́, егда́ а́нгели ду́шу мою́ разлуча́тъ отъ убо́гаго моего́ тѣлесе́, тогда́ Предста́тельница ми́ бу́ди, избавля́ющи мя́ муче́нія, при́сно моля́щи Сы́на Своего́ согрѣше́ніемъ оставле́ніе дарова́ти, Тебе́ бо имѣ́ю наде́жду, ра́бъ Тво́й.

Степе́нна, 1-й антифо́нъ 4-го гла́са. Проки́менъ, гла́съ 4: Честна́ предъ Го́сподемъ* смéрть преподо́бныхъ Его́. Сти́хъ: Что́ возда́мъ Го́сподеви о всѣ́хъ, я́же воздадé ми́? Вся́кое дыха́ніе... Ева́нгеліе Луки́, зача́ло 106.

По 50-мъ псалмѣ́ стихи́ра, гла́съ 6:

Дне́сь у́бо соше́дшеся, многосостоя́ніе церко́вное, пѣ́сньми хва́ляще хвала́мъ досто́йнаго самоде́ржца Влади́міра, повину́вшася багряни́цы Ца́рствія Христо́ва и лю́ди своя́ просвѣти́вша благоче́стіемъ, отъ него́же многосвѣ́тлая два́ свѣти́ла произыдо́сте, Бори́съ со Глѣ́бомъ, и́хже не терпя́, богоме́рзскій братоненави́стникъ ору́жіемъ тѣ́хъ закала́етъ. Но моли́твами, Бо́же, Твои́хъ уго́дникъ спаси́ ду́ши на́ша.

Кано́нъ му́ченикомъ, гла́съ 8.

Пѣ́снь 1.

Ирмо́съ: Сокруши́вшему бра́ни мы́шцею Свое́ю и прове́дшему Изра́иля сквозѣ́ Чермно́е мо́ре, пои́мъ Ему́, я́ко Изба́вителю на́шему Бо́гу, я́ко просла́вися.

Похва́лимъ, вѣ́рніи, пресла́вную и честну́ю дво́ицу, прехва́льныхъ му́ченикъ Рома́на и Дави́да, и́миже Христо́съ просвѣти́ всю́ страну́ Ру́сскую.

Дарова́вшему си́мъ да́ръ благода́ти исцѣле́нія, стра́сти и неду́ги исцѣля́ти, Влады́цѣ Христу́ воспои́мъ Спа́су и Изба́вителю на́шему, я́ко просла́вися.

Якоже рече́ Христо́съ: вѣ́руяй въ Мя́, дѣла́, я́же Азъ творю́, и то́й сотвори́тъ, и бо́льша си́хъ. Сія́ пріе́мша, святíи му́ченицы, боля́щія исцѣля́ете и ду́хи бѣсо́вскія отго́ните.

Богоро́диченъ: Честнѣ́йшую херуви́мъ и сла́внѣйшую серафи́мъ, ро́ждшую на земли́ Бо́га Сло́ва, чистоты́ хра́мъ душе́вный, Богоро́дицу Марíю вѣ́рно восхва́лимъ.

Катава́сія пра́здника.

Пѣ́снь 3.

Ирмо́съ: Утверди́ся се́рдце мое́ во Го́сподѣ, вознесе́ся ро́гъ мо́й въ Бо́зѣ мое́мъ, разшири́шася на враги́ моя́ уста́ моя́, возвесели́хся о спасе́ніи Твое́мъ.

Честны́мъ пренесе́ніемъ тѣле́съ ва́шихъ, сла́вніи, просла́вися честна́я Це́рковь, иму́щая въ себѣ́ благода́ти сокро́вище неоску́дное и пречу́дное.

Святы́я ра́ки ва́ши честны́я иму́щи въ себѣ́ да́ры благода́тныя, пресла́вная тѣлеса́ ва́ша, святíи му́ченицы Бори́се и Глѣ́бе, врачи́ неду́жнымъ.

Свѣ́телъ вои́стину и прече́стенъ Вышегра́дъ, превы́ше бо всѣ́хъ градо́въ превознесе́ся, имы́й въ себѣ́ честну́ю це́рковь, въ ню́же пренесе́ни бы́ша би́сери многоцѣ́нніи.

Богоро́диченъ: Утверди́, Дѣ́во, помышле́ніе мое́ и у́мъ мо́й пла́вающій утиши́, Ко́рмчію бо родила́ еси́ и Очи́стника собла́зномъ на́шимъ.

Конда́къ и и́косъ пра́здника.
Сѣда́ленъ святы́хъ, гла́съ 8:

Христо́вы увѣ́дѣвше за́повѣди благíя, Того́ возлюби́вше, страстоно́сцы сла́вніи, о убіе́ніи тѣлесе́ неради́сте, ду́ши же прекра́сныя въ ру́цѣ Христу́ преда́сте: о́въ, копіе́мъ пробода́емь, веселя́щеся, другíй же, я́ко а́гня, безъ ми́лости закала́емь, сего́ ра́ди прія́ша да́ръ исцѣле́нія, му́ченицы самобра́тніи, моли́те Христа́ Бо́га грѣхо́въ оставле́ніе дарова́ти чту́щимъ любо́вію святу́ю па́мять ва́шу. [Два́жды.]

Сла́ва, и ны́нѣ, пра́здника.

Пѣ́снь 4.

Ирмо́съ: Проро́къ Авваку́мъ у́мныма очи́ма прови́дѣ, Го́споди, прише́ствіе Твое́, тѣ́мъ и вопія́ше: отъ ю́га пріи́детъ Бо́гъ. Сла́ва си́лѣ Твое́й, сла́ва снизхожде́нію Твоему́.

Бра́тіе прекра́сніи, ра́дуйтеся, я́ко вѣнцы́ жела́емыя отъ Бо́га пріе́мше и сего́ ра́ди оста́вльше всю́ сла́ву тлѣ́ющую, да Христа́ приобря́щете еди́наго, Би́сера безцѣ́ннаго.

Христо́вы увѣ́дѣвше за́повѣди Боже́ственныя и Тому́ послѣ́дующе, — воста́нетъ бо, — рече́, — бра́тъ на бра́та, — сего́ ра́ди прія́сте ну́ждную сме́рть, я́ко а́гнцы закала́еми.

Прободе́ному на Крестѣ́ копіе́мъ тебе́ ра́ди послѣ́дуя стопа́мъ, Агнцу Бо́жію, сла́вный страда́льче, убíйцамъ не проти́влься, Бори́се чу́дный, во́ине до́блій.

Богоро́диченъ: Ра́дуйся, душе́вная Це́рковь и руно́ пречи́стое богоро́сное, воды́ живы́я исто́чниче неистека́ющій, Влады́чице, запечатлѣ́нный дѣ́вствомъ, рабы́ Своя́ сохрани́ отъ всѣ́хъ зо́лъ.

Пѣ́снь 5.

Ирмо́съ: Го́споди Бо́же на́шъ, ми́ръ да́ждь на́мъ, Го́споди Бо́же на́шъ, стяжи́ ны, Го́споди ра́звѣ Тебе́ ино́го не вѣ́мы, и́мя Твое́ имену́емъ.

Яко Агнецъ беззло́бивъ, не рету́я же, ни вопія́, Сы́нъ Бо́жій веде́ся на сме́рть. Вы́ же, Сему́ послѣ́дующе, не отъ врага́, но отъ сро́дника убіе́ни бы́сте.

Во́зрастомъ и ю́ностію о любви́ преле́стнѣй небрего́сте, святíи, Христо́вы за́повѣди исполня́юще, вѣ́чную жи́знь приобрѣто́сте.

Вторы́й Солу́нь ра́дуется — въ странѣ́ Ру́сстѣй Вышегра́дъ сла́вный, имѣ́я въ себѣ́ благода́ть сла́вну пренесе́ніемъ тѣле́съ ва́шихъ.

Богоро́диченъ: Уврачу́й, Пречи́стая Влады́чице, ду́шу мою́, молвы́ же и напа́сти бѣсо́вскія прогоня́щи, Врача́ бо страсте́мъ родила́ еси́ и Творца́ всѣ́хъ.

Пѣ́снь 6.

Ирмо́съ: Яко во́ды морскíя, Человѣколю́бче, волна́ми жите́йскими обурева́юся, тѣ́мже, я́ко Іо́на, та́ко вопію́ Ти́: возведи́ отъ тли́ живо́тъ мо́й, Благоутро́бне Го́споди.

Вся́ко мѣ́сто освяти́ся и и́же въ неду́зѣхъ исцѣлева́ются посѣще́ніемъ ва́шимъ, врачи́ пресла́вніи, слѣпíи прозира́ютъ, хро́міи хо́дятъ, слу́цыи простира́ются.

Во всю́ зе́млю изыдо́ша вѣща́нія апо́стольская, ва́шими же чуде́съ исцѣле́ніи вселе́нная испо́лнися, вѣ́рнымъ бо источа́ете здра́віе оби́льно, сла́вніи.

Сло́во Твое́ испо́лнися, Человѣколю́бче, е́же рече́ ученико́мъ Свои́мъ: гра́дъ бо не укры́ется, верху́ горы́ стоя́. И се́ бо Вышегра́дъ просвѣща́етъ всю́ зе́млю Ру́сскую явле́ніемъ святы́хъ Твои́хъ, Го́споди.

Богоро́диченъ: Всепѣ́тая Дѣ́во, свѣ́тлый о́блаче, прожени́ мра́къ души́ моея́, Яже Со́лнце пра́ведное ро́ждшая, и наста́ви мя́ на стезю́ живо́тную мольба́ми Свои́ми, Пренепоро́чная.

Конда́къ, гла́съ 4. Подо́бенъ: Яви́лся еси́ дне́сь.

Яви́ся дне́сь въ странѣ́ Ру́сстѣй благода́ть исцѣле́нія всѣ́мъ, къ ва́мъ, блаже́нніи, приходя́щимъ и вопію́щимъ: ра́дуйтеся, засту́пницы те́пліи.

Икосъ:

Новоявле́нныхъ му́ченикъ пресла́вная па́мять дне́сь Ру́сстѣй земли́ свѣ́тло возсія́, свѣ́тлы бо яви́стеся звѣ́зды отъ Бо́га, чудесы́ облиста́юще, и́хже въ па́мять Госпо́дь всѣ́мъ вѣ́рнымъ подае́тъ исцѣле́ніе и въ темни́цѣ избавле́ніе. Тѣ́мже и мы́, немощнíи, пріиди́те, воспои́мъ сія́, да воспріи́мемъ здра́віе, просвѣща́ете бо слѣпы́я и неду́жныя исцѣля́ете, засту́пницы те́пліи.

Пѣ́снь 7.

Ирмо́съ: Халде́йская пе́щь, огне́мъ распаля́емая, ороша́шеся Ду́хомъ, Бо́жіимъ предстоя́ніемъ, о́троцы поя́ху: благослове́нъ еси́, Бо́же оте́цъ на́шихъ.

Вра́жія исчеза́ютъ полцы́, и пога́нская тѣлеса́ постла́на быва́ютъ подъ но́ги во́иновъ на́шихъ, призыва́ющихъ [но́зѣ правовѣ́рнаго цар́я на́шего, призыва́ющаго], имена́ святы́я ва́ша, му́ченицы Христо́ви.

Пресла́вно просла́вися вся́ко мѣ́сто и страна́, въ ни́хже созда́ни бы́ша честны́я це́ркви [ца́ри и кня́зи, и] всѣ́ми вѣ́рными, о и́мени ва́шемъ, сла́вніи Христо́ви му́ченицы.

Кто не диви́тся зе́мленъ ва́шему цѣлому́дрію, ца́ри и кня́зи, судіи́ же и вси́ вѣ́рніи, ва́ша чудеса́ пресла́вная ви́дяще, неисцѣ́льныя бо стра́сти исцѣля́ете вопію́щимъ: благослове́нъ Бо́гъ оте́цъ на́шихъ.

Богоро́диченъ: Пречи́стая Влады́чице, Влады́ку всѣ́хъ ро́ждшая, влады́чества мя́ зла́го свободи́въ, наста́ви на пу́ть живо́тный, Благослове́нная Богоро́дице Прера́дованная.

Пѣ́снь 8.

Ирмо́съ: Покрыва́яй вода́ми превы́спренняя Своя́, полага́яй мо́рю предѣ́лъ песо́къ, и содержа́й вся́, Тя́ пое́тъ со́лнце, Тя́ сла́витъ луна́, Тебѣ́ прино́ситъ пѣ́снь вся́ тва́рь, я́ко Содѣ́телю всѣ́хъ во вѣ́ки.

Помо́щники въ ско́рбѣхъ, и въ напа́стѣхъ, и бѣда́хъ, и въ темни́цѣ избавле́ніе, и на бра́ни заступле́ніе ва́шимъ посѣще́ніемъ отъ Бо́га пріе́млемъ, призыва́юще ва́съ, хра́бріи, бра́тіе прекра́сніи.

Исцѣля́ете стра́сти, и бѣ́сы прого́ните, и напа́сти разоря́ете всѣ́мъ, сла́вящимъ пресла́вно свято́е пренесе́ніе тѣле́съ ва́шихъ, всехва́льніи му́ченицы Христо́ви, засту́пницы гра́ду на́шему.

О, блаже́нная, свята́я вои́стину, дво́ице преди́вная! Вы́ кня́зи князе́мъ, хра́бри же Христо́ви му́ченицы, о на́съ те́пліи моли́твеницы, вы́ бо обрѣта́етеся вско́рѣ, отъ бѣ́дъ избавля́юще.

Богоро́диченъ: Омраче́ніе души́ моея́ прожени́, Всечи́стая Дѣ́во, неразу́мія се́рдце мое́ просвѣти́ и у́мъ мо́й озари́, ро́ждшая Вели́каго совѣ́та Ангела, Іису́са Человѣколю́бца, Бо́га же и Человѣ́ка, во обое́мъ соверше́на.

Пѣ́снь 9.

Ирмо́съ: Благослове́нъ Госпо́дь Бо́гъ Изра́илевъ, воздви́гнувый ро́гъ спасе́нія на́мъ въ дому́ Дави́довѣ, Отрока Своего́, въ ни́хже посѣти́ на́съ Восто́къ съ высоты́ и напра́вилъ ны́ е́сть на пу́ть ми́ра.

Благослове́нъ Госпо́дь Бо́гъ всѣ́хъ, страну́ же [царя́ же] и вся́ лю́ди защища́я, чту́щихъ ва́ши ра́ки, сла́вніи, въ честнѣ́й це́ркви, въ ню́же принесе́ни бы́сте свята́я тѣлеса́ ва́ша сла́вная, Рома́не и Дави́де.

Боже́ственною ре́вностію распала́еми, о че́сти земнѣ́й и вла́сти небрего́сте, Христо́вы за́повѣди соблюда́юще Боже́ственныя, те́мнаго кня́зя попра́ли есте́, святíи.

Благослове́нъ Госпо́дь, Бо́гъ Изра́илевъ, вѣнча́вый дво́ицу пречестну́ю, въ странѣ́ Ру́сстѣй уго́дниковъ Свои́хъ, и́миже посѣти́ на́съ, Свѣтода́вче, свы́ше, умоле́нъ быва́я си́ми о на́съ, Спа́се на́шъ.

Богоро́диченъ: Благослове́нъ, Госпоже́, Пло́дъ Твоего́ чре́ва, призва́вый на́съ изъ тмы́ и сѣ́ни сме́ртныя и освяти́вый Себѣ́ лю́ди избра́нны. Сего́ моли́, Пречи́стая Влады́чице, рабо́мъ Свои́мъ [рабу́ Своему́] побѣ́ды дарова́ти на враги́ проти́вныя [царю́ на́шему].

Свѣти́ленъ. Подо́бенъ: Не́бо звѣзда́ми.

Пріиди́те, приступи́те, вѣ́рніи, въ Боже́ственную це́рковь пресла́вныхъ му́ченикъ Рома́на и Дави́да, и́же оста́виша сла́ву вре́менную и возлюби́ша сла́ву безконе́чную и въ не́й лику́ютъ съ небе́сными чи́нми. Моли́те о на́съ, честну́ю ва́шу па́мять пра́зднующихъ. [Два́жды.]

Сла́ва, и ны́нѣ, пра́здника.

На хвали́техъ стихи́ры, гла́съ 1. Подо́бенъ: Небе́сныхъ чино́въ.

Свѣтоза́рная, и свята́я, и благообра́зная* му́чениковъ Бори́са и Глѣ́ба* всепра́зднественная возсія́ па́мять,* и́же, всю́ зе́млю просвѣща́юще* и и́дольскій мра́къ отгоня́юще,* цѣльба́мъ благода́ть источа́ютъ.

Честны́ми ка́плями крове́й ва́шихъ* обагри́сте ри́зы ва́ша,* блаже́нніи Рома́не и Дави́де,* тѣ́мъ вѣ́рою па́мять ва́шу пра́зднующе,* моли́теся, мо́лимъ ва́съ,* умири́ти ми́ръ и спасти́ ду́ши на́ша.

Яко еди́нъ свѣ́тъ во двою́ тѣлеси́,* мíръ просвѣща́ете чуде́сными блиста́ніи,* страстоте́рпцы Госпо́дни,* мра́къ невѣ́дѣнія отгоня́юще,* тѣ́мъ воспѣва́емъ ра́достно,* похваля́юще ва́шу па́мять.

Сла́ва, гла́съ 6:

Иже на земли́ а́нгелы и на небеси́ человѣ́ки Бо́жіи, святы́хъ му́ченикъ почти́мъ, кро́вію бо ва́шею всю́ зе́млю Ру́сскую освяти́сте и отъ вселе́нныя просла́вистеся, сего́ ра́ди и мы́, грѣ́шніи, къ ва́мъ прибѣга́емъ, исцѣле́нія да́ры пріе́млюще, уго́дницы святíи Рома́не и Дави́де, скорбя́щія утѣша́ете, печа́льныя заступа́ете, моли́теся о душа́хъ на́шихъ.

И ны́нѣ, пра́здника.
Славосло́віе вели́кое. [Ектеніи́] и отпу́стъ.НА ЛИТУРГІИ,

Блаже́нна отъ кано́на, пѣ́снь 3-я и 6-я. Проки́менъ, гла́съ 4: Святы́мъ, и́же су́ть на земли́ Его́,* удиви́ Госпо́дь вся́ хотѣ́нія Своя́ въ ни́хъ. Сти́хъ: Предзрѣ́хъ Го́спода предо мно́ю вы́ну, я́ко одесну́ю мене́ е́сть, да не подви́жуся. Апо́столъ къ Ри́мляномъ, зача́ло 99. Аллилу́ія, гла́съ 4: Воззва́ша пра́ведніи, и Госпо́дь услы́ша и́хъ, и отъ всѣ́хъ скорбе́й и́хъ изба́ви и́хъ. Сти́хъ: Мно́ги ско́рби пра́веднымъ, и отъ всѣ́хъ и́хъ изба́витъ я́ Госпо́дь. Ева́нгеліе Іоа́нна, зача́ло 52. Прича́стенъ: Ра́дуйтеся, пра́ведніи, о Го́сподѣ, [пра́вымъ подоба́етъ похвала́].

Примѣчанія:
[1] Слова, поставленныя въ скобкахъ, заимствованны изъ службы святымъ Борису и Глѣбу 1646 года (Минѣя, мѣсяцъ Май. Москва: Печатный дворъ, 1154, л. 25 об. — 34 об.).
[2] Источникъ: Минѣя, мѣсяцъ Май. Москва: Печатный дворъ, 1154 (1646), л. 28 об. и Минея Май. Часть 1-я. М.: Издательскій совѣтъ Русской Православной Церкви, 2002, с. 99.
[3] См.: Псалтиръ съ возслѣдованіемъ. Черниговъ: Въ Тѵпографіи обители Свято-Троицкой Иліинской, 1763. л. 487 об.

Источникъ: Пече́рская Минíа. [Ча́сть втора́я.] — Кíевъ: Въ тѵпогра́фіи Кíево-Пече́рскія Ла́ѵры, 2007. — С. 70-82.

/ Къ оглавленію раздѣла /


Наверхъ / Къ титульной страницѣ

0