Собраніе богослужебныхъ текстовъ Православной Церкви

Русскiй Порталъ- Церковный календарь- Русская Библія- Осанна- Святоотеческое наслѣдіе- Наслѣдіе Святой Руси- Слово пастыря- Литературное наслѣдіе- Новости

Осанна
-
Гостевая книга
-
Новости
-
Написать письмо
-
Поискъ
-
Литургика
-
Канонизація святыхъ
-
Ирмологій

Домашняя молитва

Каноны
-
Акаѳисты
-
Псалтирь Божіей Матери

Евхологій

Служебникъ
-
Требникъ

Слѣдованная Псалтирь

Псалтирь
-
Канонникъ
-
Часословъ
-
Мѣсяцесловъ

Тріодь

Постная
-
Цвѣтная

Минеи

Минея Общая
-
Минеи Богослужебныя
-
Архивъ

Октоихъ

Съ 1-го по 4-й гласъ
-
Съ 5-го по 8-й гласъ

Церк.-учит. литература

«Златоустъ»

Греч. и древнерус. тексты

Греч. литург. тексты
-
Древнерус. литург. тексты

Календарь на Вашемъ сайтѣ

Ссылка для установки

Православный календарь

Новости сайтаСегодня - понедѣльникъ, 19 августа 2019 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 11.
Если вы нашли ошибку на странице, выделите ее мышкой и щелкните по этой ссылке, или нажмите Ctrl+Alt+E

ЦЕРКОВНО-БОГОСЛУЖЕБНЫЯ КНИГИ

МИНЕИ БОГОСЛУЖЕБНЫЯ (СЕНТЯБРЬ-АВГУСТЪ).

Мѣ́сяца Ма́ія въ 1-й де́нь.
Слу́жба святы́мъ преподобному́ченикомъ Евѳи́мію, Игна́тію и Ака́кію, Аѳо́нскимъ.

НА МАЛѢЙ ВЕЧЕРНИ,
[На Го́споди воззва́хъ:] поста́вимъ стихи́ры на 4 и пое́мъ, гла́съ 1. Подо́бенъ: Всехва́льніи му́ченицы.

Ужасе́ся де́моновъ мно́жество, и сатана́ льсти́вый зря́ низве́ржеся. Въ позо́рищи бо Кре́стъ Госпо́день вознося́ще, сла́вніи, Христа́ Боже́ственною любо́вію разпала́еми, свѣ́тли къ сме́рти потща́стеся, твердоду́шніи, и му́чениковъ собо́ромъ сочета́стеся.

Евѳи́міе, му́чениче Христо́въ, съ собо́ю пріи́мъ Игна́тія, дру́га вои́стинну и сострада́льца, и Ака́кія со Ону́фріемъ, подража́телей страда́нія твоего́, ко Го́споду те́плѣ моли́теся, я́ко да убѣжи́мъ вредоно́сныхъ ко́зней лю́таго ратобо́рца.

Тричи́сленніи му́ченицы, вы́, тве́рдо противобо́рствовавши жесточа́йше судя́щимъ и претерпѣ́вше муче́ній ви́ды ужа́снѣйшія, го́рнее Ца́рствіе улучи́сте, тѣ́мже моли́теся дарова́тися душа́мъ на́шимъ ми́ру и ве́ліей ми́лости.

Сла́ва, гла́съ то́йже:

Блаже́ни есте́ вы́, Тро́ицы равночи́сленніи новому́ченицы сла́вніи, благи́хъ ра́ди наслажде́нія: вма́лѣ бо соверши́вше тече́ніе муче́нія ва́шего, воспрія́сте весе́ліе вѣ́чное, съ преподо́бными сора́дующеся и съ му́ченики соводворя́ющеся. Наслажда́ющеся у́бо Боже́ственною добро́тою непреста́нно, не забу́дите о на́съ моли́тися ко Го́споду, улучи́ти на́мъ того́жде весе́лія, всеблаже́нніи.

И ны́нѣ, пра́здника.

На стихо́внѣ стихи́ры, гла́съ 2. Подо́бенъ: До́ме Евфра́ѳовъ.

Пріиди́те, все́ мно́жество христоимени́тыхъ, пѣ́сньми почти́мъ преподо́бными но́выхъ му́чениковъ, и́хже Христо́съ просла́ви.

[Сти́хъ:] Ди́венъ Бо́гъ во святы́хъ Свои́хъ, Бо́гъ Изра́илевъ.

Подви́жниковъ похвало́, удобре́ніе му́чениковъ показа́лся еси́, Евѳи́міе, съ боже́ственнымъ Ака́кіемъ и моли́твенникъ на́шъ неусы́пный.

[Сти́хъ:] Святы́мъ, и́же су́ть на земли́ Его́, удиви́ Госпо́дь вся́ хотѣ́нія Своя́ въ ни́хъ.

Удавле́ніе нечести́выхъ, Игна́тіе, бы́лъ еси́, сконча́лся удавле́ніемъ, Христо́въ же му́ченикъ но́вый, Ему́ о всѣ́хъ моли́ся.

Сла́ва, гла́съ и подо́бенъ то́йже:

Свѣ́те Трисія́тельный, Отче и Сы́не и Ду́ше, Твои́хъ новому́чениковъ благопрія́тными моли́твами поми́луй мíръ Тво́й.

И ны́нѣ, богоро́диченъ:

Ма́ти Іису́сова, Богоневѣ́стная Марíе, съ новострада́льцами о на́съ Созда́теля моли́те, мо́лимся.

Тропа́рь, гла́съ 1:

Равночи́сленіи Тро́ицы Несозда́нныя су́ще, съ ли́ки а́нгеловъ и чи́ны му́чениковъ предстоите́ вы́, ра́дующеся, престо́лу Божества́, му́дріи. Сего́ ра́ди прича́стіемъ сія́ніе отону́ду пріе́млюще, исто́чникъ исцѣле́ній вѣ́рнымъ подаете́ и боже́ственное просвѣще́ніе, му́чениче Христо́въ Евѳи́міе со Игна́тіемъ му́дрымъ и съ боже́ственнымъ Ака́кіемъ, о на́съ при́сно моли́теся.

И ны́нѣ, пра́здника.НА ВЕЛИЦѢЙ ВЕЧЕРНИ,
Блаже́нъ му́жъ.., [1-й антифо́нъ.] На Го́споди, воззва́хъ: поста́вимъ стихо́въ 8 [и пое́мъ стихи́ры], гла́съ 4. Подо́бенъ: Яко до́бля.

Но́вый и ра́достный пра́здникъ, Христе́, дне́сь новому́чениковъ Твои́хъ пра́зднующе, во вре́мя весе́ннее, Человѣколю́бче, я́ко цвѣты́ всеблагово́нныя и я́ко ла́стовицы доброгла́сныя, воспѣва́ющія благода́тно Твое́ Божество́ и исполня́ющія ра́дости правосла́вныхъ сердца́, Тебѣ́ вѣ́рно по́двиги и́хъ прино́симъ.

Чу́вственная весна́ дне́сь чу́вственную тва́рь возвесели́, у́мная возсія́ воскресе́ніе Христо́во и, естество́ человѣ́ковъ духо́вно возсозида́ющи, возвеселя́етъ у́мно; ны́нѣ же весна́ трегу́бая: торжество́ тре́хъ страстоте́рпцевъ трегу́бо услажда́етъ чу́вства души́ и тѣлесе́ на́шего.

Ко́ль прекра́сніи и вседо́бліи ю́ноши, предстои́те Христу́, блаже́нніи новому́ченицы, украше́ніе нося́ще ца́рское — ви́ды муче́ній, и я́ко ка́менія — чи́стыя пло́ти ва́шея я́звы, крове́й же тече́ніе — я́ко багряни́цу, кре́стъ же — я́ко боже́ственный ски́петръ со сла́вою, и со а́нгели ра́дуетеся.

Тро́ицы равночи́сленніи новому́ченицы сла́вніи, страда́льцы непобѣди́міи и твердѣ́йшіи, боже́ственный вои́стинну Евѳи́мій, съ ни́мже Игна́тій и Ака́кій тве́рдый, и́же но́вое ны́нѣ соста́вивше пра́зднество, Влады́цѣ всѣ́хъ не преста́йте приноси́ти моле́нія за на́съ, досточу́дніи.

Сла́ва, гла́съ 8:

Дне́сь возсія́ша на тве́рди вѣ́ры три́ со́лнца свѣ́тлыя и краснѣ́йшая: пресвѣ́тлая тро́ица му́дрыхъ новому́чениковъ Христо́выхъ, и́хже, вѣ́рніи, соше́дшеся въ честнѣ́мъ и́хъ хра́мѣ, весе́нними пѣ́сньми увязе́мъ, глаго́люще: ра́дуйтеся, тріе́ страда́льцы всесла́вніи, Правосла́вныя вѣ́ры новосозда́нныя крѣ́пости и основа́нія извѣ́стнѣйшая; ра́дуйся, Евѳи́міе вели́кій, иже предъ невѣ́рными уясни́вый Божество́ Христо́во и де́монскую пре́лесть агаря́нъ му́дро низложи́вый, и́же, я́ко побѣдоно́сный страда́лецъ, съ ва́іями и вѣ́твьми стра́сть Госпо́дню предвари́въ, собо́ю живописа́лъ еси́ и по́прище му́ченичества свѣтлѣ́йшее тре́мъ сострада́льцамъ, по тебѣ́ преше́дшимъ, отве́рзлъ еси́; ра́дуйся, Игна́тіе сла́вне, подража́тель бы́вый страда́ній Христо́выхъ и́стиннѣйшій и ви́сельницею твое́ю удави́вый діа́вола; ра́дуйся, Ака́кіе всече́стне, и́же тече́ніемъ крове́й твои́хъ обагри́вый себѣ́ багряни́цу ца́рскую, въ не́йже престо́лу Божества́ предстои́ши. Но, о тро́ичныя, Несло́жныя Тро́ицы неле́стная обита́лища, не преста́йте моли́тися о на́съ ко Го́споду.

И ны́нѣ, пра́здника.
Вхо́дъ. Проки́менъ дне́. Чте́нія три́.

Прему́дрости Соломо́новы чте́ніе.

Пра́ведныхъ ду́ши въ руцѣ́ Бо́жіей, и не прико́снется и́хъ му́ка. Непщева́ни бы́ша во очесѣ́хъ безу́мныхъ умре́ти, и вмѣни́ся озлобле́ніе исхо́дъ и́хъ, и е́же отъ на́съ ше́ствіе — сокруше́ніе, они́ же су́ть въ ми́рѣ. Ибо предъ лице́мъ человѣ́ческимъ, а́ще и му́ку пріи́мутъ, упова́ніе и́хъ безсме́ртія испо́лнено. И вма́лѣ нака́зани бы́вше, вели́кими благодѣ́тельствовани бу́дутъ, я́ко Бо́гъ искуси́ я́ и обрѣ́те и́хъ досто́йны Себѣ́. Я́ко зла́то въ горни́лѣ, искуси́ и́хъ и, я́ко всепло́діе же́ртвенное, прія́тъ я́. И во вре́мя посѣще́нія и́хъ, возсія́ютъ, и я́ко и́скры по сте́блію, потеку́тъ. Су́дятъ язы́комъ и облада́ютъ людьми́, и воцари́тся Госпо́дь въ ни́хъ во вѣ́ки. Надѣ́ющіися На́нь разумѣ́ютъ и́стину и вѣ́рніи въ любви́ пребу́дутъ Ему́, я́ко благода́ть и ми́лость въ преподо́бныхъ Его́ и посѣще́ніе во избра́нныхъ Его́.

Прему́дрости Соломо́новы чте́ніе.

Пра́ведницы во вѣ́ки живу́тъ, и въ Го́сподѣ мзда́ и́хъ, и попече́ніе и́хъ у Вы́шняго. Сего́ ра́ди пріи́мутъ ца́рствіе благолѣ́пія и вѣне́цъ добро́ты отъ руки́ Госпо́дни, зане́ десни́цею покры́етъ я́ и мы́шцею защити́тъ и́хъ. Пріи́метъ всеору́жіе — рве́ніе свое́ и вооружи́тъ тва́рь въ ме́сть враго́мъ. Облече́тся въ броня́ пра́вды и возложи́тъ шле́мъ — су́дъ нелицемѣ́ренъ. Пріи́метъ щи́тъ непобѣди́мый — преподо́біе, поостри́тъ же напра́сный гнѣ́въ — во ору́жіе, спобо́ретъ же съ ни́мъ мíръ на безу́мныя. По́йдутъ праволу́чныя стрѣ́лы мо́лніины и, я́ко отъ благокру́гла лу́ка облако́въ, на намѣ́реніе полетя́тъ, и отъ каменоме́тныя я́рости испо́лнь паду́тъ гра́ды. Вознегоду́етъ на ни́хъ вода́ морска́я, рѣ́ки же потопя́тъ я́ на́гло. Сопроти́въ ста́нетъ и́мъ ду́хъ си́лы и, я́ко ви́хоръ, развѣ́етъ и́хъ, и опустоши́тъ всю́ зе́млю беззако́ніе, и злодѣ́йство преврати́тъ престо́лы си́льныхъ. Слы́шите у́бо, ца́ріе, и разумѣ́йте, навы́кните, судіи́ конце́въ земли́. Внуши́те держа́щіи мно́жества и гордя́щіися о наро́дѣхъ язы́ковъ, я́ко дана́ е́сть отъ Го́спода держа́ва ва́мъ и си́ла отъ Вы́шняго.

Прему́дрости Соломо́новы чте́ніе.

Пра́ведникъ, а́ще пости́гнетъ сконча́тися, въ поко́и бу́детъ. Осу́дитъ же пра́ведникъ умира́яй живу́щія нечести́выя. Узрятъ бо кончи́ну пра́веднаго и не разумѣ́ютъ, что́ совѣща́ша о не́мъ, я́ко пове́ржетъ Госпо́дь нечести́выя безгла́сны ни́цъ и поколе́блетъ и́хъ отъ основа́ній, и до послѣ́дняго исче́знутъ въ болѣ́зни, и па́мять и́хъ поги́бнетъ. Пріи́дутъ бо въ помышле́ніе согрѣше́ній свои́хъ ужа́сни, и обличи́тъ и́хъ сопроти́въ беззако́нія и́хъ. Тогда́ ста́нетъ въ дерзнове́ніи мно́зѣ пра́ведникъ предъ лице́мъ оскорби́вшихъ его́ и отмета́ющихъ труды́ его́. Ви́дѣвше же его́, смяту́тся стра́хомъ мно́гимъ и ужа́снутся о пресла́вномъ спасе́ніи его́. Реку́тъ бо въ себѣ́, ка́ющеся, и въ тѣснотѣ́ ду́ха воздо́хнутъ и реку́тъ: се́й бѣ́, его́же имѣ́хомъ нѣ́когда въ посмѣ́хъ и въ при́тчу поноше́нія, безу́мніи, житіе́ его́ вмѣни́хомъ неи́стово и кончи́ну его́ безче́стну. Ка́ко вмѣни́ся въ сынѣ́хъ Бо́жіихъ, и во святы́хъ жре́бій его́ е́сть? У́бо заблуди́хомъ отъ пути́ и́стиннаго, и пра́вды свѣ́тъ не облиста́ на́мъ, и со́лнце не возсія́ на́мъ. Беззако́нныхъ испо́лнихомся сте́зь и поги́бели, и ходи́хомъ стези́ непрохо́дны, пути́ же Госпо́дня не разумѣ́хомъ.

На литíи [стихи́ры] самогла́сны, гла́съ 1:

Преподо́бія похвала́ и сла́ва му́ченичества показа́стеся, чу́дніи: Кре́стъ бо Христо́въ подви́жнически воспрія́вше, по́прище муче́нія проидо́сте всесла́вное и, со сла́вою очище́ніе сами́хъ себе́ му́ченически соверши́вше, я́ко чи́стіи Чи́стому предстоите́ Христу́, вѣнцено́сцы всесла́вніи, три́ новому́ченицы, Евѳи́міе вели́кій, Игна́тіе твердому́дренный и Ака́кіе свѣтлѣ́йшій, съ му́ченики и преподо́бными веселя́щеся и моля́щеся о на́съ ко Го́споду.

Гла́съ 2:

Яко весна́ весе́лая, возсія́ дне́сь треза́рное новому́чениковъ торжество́. Пріиди́те у́бо, празднолю́бцы, свѣ́тло пра́зднуемъ, наслажда́ющеся духо́вно по́двигами и боре́ніями и́хъ за Христа́, я́ко, естество́ пону́дивше, превзыдо́ша всѣ́хъ свя́тостію, и, раче́ніемъ Госпо́днимъ пали́ми, во́лею потеко́ша къ муче́нію, и, сла́вную ча́шу сме́рти испи́вше съ ра́достію, прія́ша вѣне́цъ побѣ́ды, я́ко побѣди́теліе и побѣдоно́сцы всесла́вніи, Евѳи́мій, Игна́тій и Ака́кій, и ны́нѣ со а́нгелы на небесѣ́хъ лику́юще, съ преподо́бными и му́ченики, и среди́ на́съ стоя́ще неви́димо въ честнѣ́мъ свое́мъ хра́мѣ, освяща́ютъ на́съ, соверша́ющихъ свяще́нное и́хъ и честно́е торжество́.

Гла́съ 4:

До́блественныхъ Христо́выхъ тричи́сленныхъ во́иновъ, Евѳи́мія, Игна́тія и Ака́кія, соше́дшеся, бра́тіе, въ честнѣ́мъ и́хъ хра́мѣ му́ченическими похвалы́ и пѣ́сньми духо́вными восхва́лимъ: сіи́ бо му́чащихъ де́рзости не убоя́вшеся, па́че же вѣ́ру Христо́ву я́сно проповѣ́давше, зако́нно подвиза́шася и побѣ́ды награ́ды отъ Него́ воспрія́ша, и ны́нѣ на небесѣ́хъ со а́нгелы лику́юще непрестаю́щимъ ликова́ніемъ, про́сятъ вселе́ннѣй ми́ра и душа́мъ на́шимъ ве́ліей ми́лости.

Сла́ва, гла́съ 5:

Воспо́йте Го́сподеви пѣ́снь но́ву, по́йте Ему́, вся́ земля́, дне́сь бо тріе́ Его́ новому́ченицы, Евѳи́мій, Игна́тій и Ака́кій, но́вый пра́здникъ соста́вивше, любому́дренно пріе́млютъ соше́дшихся свои́хъ рачи́телей, невеще́ственную трапе́зу представля́юще, за Христа́ свои́ по́двиги, я́ко бра́шна разли́чная, предлага́ютъ. Пріиди́те у́бо, у́мно вкуси́вше, возвесели́мся ду́хомъ и Влады́цѣ Христу́ отъ се́рдца рце́мъ: бу́ди благослове́нъ во вѣ́ки, Го́споди, Иже и си́хъ рачи́телей Твои́хъ побѣди́тели грѣха́ показа́вый и вѣнце́мъ сла́вы и́хъ украси́вый. Сподо́би у́бо и на́съ подража́тели бы́ти добродѣ́телей и́хъ, и ра́вную сла́ву улучи́ти, Многоми́лостиве Го́споди, сла́ва Тебѣ́.

И ны́нѣ, пра́здника.

На стихо́внѣ стихи́ры, гла́съ 5. Подо́бенъ: Ра́дуйся.

Ра́дуйся, новому́чениковъ тро́ице, Тро́ицы Несозда́нныя побо́рницы, и́же всю́ зе́млю луча́ми муче́нія ва́шего, я́ко свѣти́ла боже́ственная, облиста́вшіи, и ны́нѣ, пріе́млюще отъ на́съ похва́льная пѣ́нія, и моле́нія ко Влады́цѣ принося́ще, и исцѣле́нія моля́щимся да́рующе, же́ртвы приснопочита́емыя, сокро́вища честна́я, цвѣ́ти прекра́сніи и но́выя отъ собо́ра вѣ́рныхъ, Христа́ моли́те душа́мъ на́шимъ да́ти ве́лію ми́лость.

Сти́хъ: Ди́венъ Бо́гъ во святы́хъ Свои́хъ, Бо́гъ Изра́илевъ.

Ра́дуйся, новому́чениковъ тро́ице, и́же де́моновъ ополче́нія побѣди́вшіи, и все́ а́нгельское естество́ я́вѣ удиви́вшіи, и прія́вшіи награ́дъ мно́жество. Му́дро анти́христа обличи́вый, Евѳи́міе, и благоду́шіе вѣ́рнымъ обручи́вый; кня́зя же тмы́ удави́вый и страсте́мъ подража́вый Христа́ моего́, Игна́тіе; ве́сь прекра́сенъ, украша́яся незло́біемъ, Ака́кіе. Христа́ моли́те душа́мъ на́шимъ да́ти ве́лію ми́лость.

Сти́хъ: Святы́мъ, и́же су́ть на земли́ Его́ [удиви́ Госпо́дь вся́ хотѣ́нія Своя́ въ ни́хъ].

Ра́дуйся, новому́чениковъ тро́ице, и́же страстоте́рпцевъ дре́внихъ терпѣ́нію, и тве́рдости, и до́блести подража́вшіи я́вѣ и вѣнцы́ ра́вныя воспрія́вшіи, Христо́вымъ Боже́ственнымъ раче́ніемъ возжига́еми, приснопа́мятніи, себе́ самѣ́хъ на сме́рть во́лею вда́сте, и я́ко святíи отъ на́съ ны́нѣ прославля́етеся, зако́нно по́прище страда́нія соверши́вше, зако́нныя и боже́ственныя вѣнцы́ отъ Христа́ воспрія́сте, Того́ моли́те душа́мъ на́шимъ да́ти ве́лію ми́лость.

Сла́ва, гла́съ 8:

Ра́дуйтеся о Го́сподѣ, Тро́ицы равночи́сленніи, новому́ченицы сла́вніи, ра́дуйтеся о Христѣ́ Бо́зѣ и па́ки ра́дуйтеся, Евѳи́міе, Игна́тіе и Ака́кіе, трисвѣ́тлое тридне́вное собра́ніе, новоизбра́нный ли́че и трисплете́нный, до́блестное ополче́ніе Всецаря́ Бо́га; ра́дуйтеся, и́же труда́ми по́двиговъ убѣле́нніи кри́ны Еде́мстіи и кровьми́ му́ченическими очервле́нніи шипки́ благода́ти, свѣ́тлое согла́сіе Божества́ Іису́сова и любве́ Его́ сою́зе, неразры́вное соедине́ніе вѣ́ры, тристѣ́нная крѣ́посте гра́да Бо́жія, трипокро́вный до́ме Пресвяты́я Тро́ицы, чи́стая обита́лища Отца́, Сы́на и Свята́го Ду́ха; ра́дуйтеся, о́троцы Христо́вы прекра́снѣйшіи, му́ченицы святíи, новопоже́ртвенныя о́вцы, приводи́міи тельцы́ къ та́йнѣй трапе́зѣ Христа́ и Бо́га, и́хже кро́ви вопію́тъ за ны́ ко Го́споду.

И ны́нѣ, пра́здника.

Тропа́рь зри́ на ма́лѣй вече́рни.НА УТРЕНИ,
[На Бо́гъ Госпо́дь: тропари́ по уста́ву.]

По 1-й стихоло́гіи сѣда́ленъ, гла́съ 1:

Свѣ́тлая време́нъ цари́ца возсіява́етъ дне́сь, пресвѣ́тліи же ны́нѣ сооблиста́ютъ се́й Христо́вы новому́ченицы, му́дрый Евѳи́мій и Игна́тій со сла́внымъ Ака́кіемъ, проповѣ́давшіи на позо́рище до́блественнѣ Божество́ Христо́во. [Два́жды.]

Сла́ва, и ны́нѣ, пра́здника.

По 2-й каѳи́смѣ сѣда́ленъ, гла́съ 3:

Но́вый, возсія́лъ еси́ Христо́вою вѣ́рою, му́чениче сла́вне, свѣ́тлую тро́ицу страстоте́рпцевъ исполня́я и образу́я число́ Богонача́льныя Тро́ицы. Но да заградя́тся уста́ ху́льная, не пріе́млющая новому́чениковъ страда́ніе, исповѣ́дающихъ Божество́ Христо́во. [Два́жды.]

Сла́ва, и ны́нѣ, пра́здника.

По поліеле́и сѣда́ленъ, гла́съ 8:

Свѣ́тлыхъ по́двиговъ твои́хъ пра́здникъ вселе́нную украша́етъ, сла́вне преподобному́чениче Евѳи́міе. Сохраня́й, треблаже́нне, любо́вію чту́щихъ тя́.

Сла́ва:

Яви́ся дне́сь Це́ркви торжество́ тріе́хъ страстоте́рпцевъ, я́ко свѣти́ло, озаря́ющее правосла́вныхъ люде́й собра́нія.

И ны́нѣ, пра́здника.

Степе́нна, 1-й антифо́нъ 4-го гла́са. Проки́менъ, [гла́съ 4]: Ди́венъ Бо́гъ во святы́хъ Свои́хъ,* Бо́гъ Изра́илевъ. Сти́хъ: Что́ возда́мъ Го́сподеви о всѣ́хъ, я́же воздаде́ ми? Вся́кое дыха́ніе... Ева́нгеліе отъ Луки́, зача́ло 63.

По 50-мъ псалмѣ́ стихи́ра, гла́съ 2:

Зѣло́ мнѣ́ че́стни бы́ша дру́зи Твои́, Бо́же, зѣло́ мнѣ́ утверди́шася влады́чествія и́хъ, наипа́че же мнѣ́ возлю́бленни бы́ша му́ченицы Твои́, Го́споди, я́ко, са́мою кро́вію свое́ю проповѣ́давше Твое́ Божество́, утвержда́ютъ въ спаси́тельнѣмъ исповѣ́даніи трисвята́го Твоего́ и́мени. Моли́твами у́бо но́выхъ си́хъ Твои́хъ му́чениковъ, Евѳи́мія, Игна́тія и Ака́кія, утверди́ правосла́віемъ Це́рковь Твою́, Христе́, и бога́тый мíрови ми́ръ ниспосли́ и душа́мъ на́шимъ ве́лію ми́лость.

Кано́нъ пра́здника со ирмосо́мъ на 6 и святы́хъ на 8. Гла́съ 1.

Пѣ́снь 1.

Ирмо́съ: Воскресе́нія де́нь, пресвѣти́мся, лю́діе, Па́сха, Госпо́дня Па́сха: отъ сме́рти бо къ жи́зни и отъ земли́ къ небеси́ Христо́съ Бо́гъ на́съ преведе́, побѣ́дную пою́щія.

Воскресе́нія де́нь Го́спода Христа́, пріиди́те согла́сно вси́, тріе́хъ му́чениковъ пра́здникъ соста́вимъ, вѣ́рніи, Тро́ица Бо́гъ си́хъ бо просла́ви, побѣ́дную пою́щихъ.

Воскресе́нія де́нь Царя́ Христа́, вся́ но́ва ви́дяще, пріиди́те согла́сно, и мы́ соста́вимъ, вѣ́рніи, но́вый пра́здникъ, тріе́хъ новому́чениковъ съ любо́вію воспѣва́юще.

Очи́стимъ чу́вствія и у́зримъ воскре́сша Христа́ и тре́хъ новому́чениковъ Его́, блиста́ющихся со́лнца свѣтлѣ́йше и всѣ́хъ озаря́ющихъ вѣ́рныхъ благода́тію.

Очи́стимъ чу́вствія и у́зримъ тре́хъ подобосо́лнечныхъ свѣти́лъ, ны́нѣ совосходя́щихъ Христу́, Со́лнцу, отъ гро́ба возсія́вшу, честны́хъ новому́чениковъ, и вѣ́рныхъ озаря́ющихъ.

Небеса́ у́бо досто́йно да веселя́тся, земля́ же да ра́дуется, да пра́зднуетъ же любо́вію Иверская оби́тель, обогати́вшаяся му́ченическихъ моще́й сокро́вищемъ неотъе́млемымъ.

Богоро́диченъ: Воскре́сшаго ви́дѣвши Сы́на Твоего́ и Бо́га, ра́дуйся со апо́столы, Богоблагода́тная Чи́стая, и е́же, ра́дуйся, пе́рвѣе, я́ко всѣ́хъ ра́дости Вина́, воспрія́ла еси́, Богома́ти Всенепоро́чная.

Катава́сія: Воскресе́нія де́нь...

Пѣ́снь 3.

Ирмо́съ: Пріиди́те, пи́во піе́мъ но́вое, не отъ ка́мене непло́дна чудодѣ́емое, но нетлѣ́нія исто́чникъ, изъ гро́ба одожди́вша Христа́, въ Не́мже утвержда́емся.

Пріиди́те, весну́ вси́ у́мную во вре́мя есте́ственныя весны́ у́зримъ, новому́чениковъ, я́ко цвѣты́, подаю́щихъ на́мъ чудеса́ пресла́вная.

Ны́нѣ вся́ испо́лнишася свѣ́та, воста́ніемъ Созда́теля сооблистава́емая, да пра́зднуетъ свѣ́тло и па́мять тріе́хъ страстоте́рпцевъ вѣ́рныхъ собра́ніе.

Ва́ія, Евѳи́міе, рука́ми, я́ко зна́меніе побѣ́ды держа́, неустраши́мо къ закла́нію съ ра́достію поте́клъ еси́, раче́ніемъ Христо́вымъ, му́дре, распала́емый.

Ору́жіемъ Креста́ огради́вся, я́коже ле́въ, ко удавле́нію прете́клъ еси́, свя́те, и, спле́тшися со враго́мъ, побѣ́ду воздви́глъ еси́ свѣ́тлую, Игна́тіе сла́вне.

Вчера́ Ты́ ме́ртвъ бы́лъ еси́, Христе́, — Ака́кій взыва́етъ, усѣка́емый, ны́нѣ же и а́зъ Тебе́ ра́ди, Са́мъ мя́ просла́ви, Спа́се, во Ца́рствіи Твое́мъ.

Богоро́диченъ: Бо́га, Его́же родила́ еси́ пло́тію, изъ ме́ртвыхъ, я́коже рече́, воста́вша ви́дѣвши, Чи́стая, лику́й и Сего́ я́ко Бо́га, Пречи́стая, возвелича́й.

Катава́сія: Пріиди́те, пи́во піе́мъ но́вое...

Конда́къ и и́косъ пра́здника.
И сѣда́ленъ, гла́съ 1:

Яко со́лнце, ва́ша честна́я па́мять возсія́ на́мъ, боже́ственніи новому́ченицы, Тро́ицы равночи́сленніи, вѣ́рныхъ озаря́ющая, ю́же дне́сь соверша́юще, вопіе́мъ: моли́те за ны́, страстоте́рпцы, Еди́наго Человѣколю́бца.

Слава:

Муче́ній ви́ды лю́тыя, преподобному́ченицы боже́ственніи, тве́рдо вы́ протерпѣ́сте, твердому́дренный Евѳи́міе и Игна́тіе боже́ственне, треблаже́нне Ака́кіе, подо́бными о́бразы свѣ́тло просла́вистеся, исцѣля́ти болѣ́зни по кончи́нѣ благода́ть свы́ше прія́сте съ вѣ́рою притека́ющимъ къ ра́цѣ моще́й ва́шихъ, моли́теся Христу́ Бо́гу прегрѣше́ній оставле́ніе дарова́ти пра́зднующимъ любо́вію святу́ю па́мять ва́шу.

И ны́нѣ, пра́здника.

Пѣ́снь 4.

Ирмо́съ: На боже́ственнѣй стра́жи богоглаго́ливый Авваку́мъ да ста́нетъ съ на́ми и пока́жетъ свѣтоно́сна а́нгела, я́сно глаго́люща: дне́сь спасе́ніе мíру, я́ко воскре́се Христо́съ, я́ко всеси́ленъ.

На боже́ственнѣй стра́жи ста́вше, му́ченицы Христо́вы, иму́ще Его́ въ се́рдцѣ, съ любо́вію взыва́ху Ему́, всеблаже́нніи: дне́сь на́мъ спасе́ніе, Спа́се, а́ще и у́мремъ Тебе́ ра́ди, Всеси́льне.

Единолѣ́тный Агнецъ, отъ Дѣ́вы проше́дый, вѣне́цъ на́мъ ны́нѣ пода́й, Тебе́ ра́ди къ сме́рти дне́сь тща́щимся, — новому́ченицы взыва́ху Кра́сному изъ гро́ба Христу́, Со́лнцу возсія́вшу.

Богооте́цъ у́бо Дави́дъ предъ сѣ́ннымъ ковче́гомъ скака́ше, игра́я, мы́ же Тебѣ́ я́ко приноше́ніе кро́вію, ра́дующеся, прихо́димъ, ви́дяще Тя́, изъ гро́ба Кра́сна воскре́сша Христа́, — вопію́тъ му́ченицы.

Источа́ютъ безсме́ртія пото́ки новому́чениковъ ра́цы Христо́мъ и чуде́съ бе́здну боля́щимъ: ко́снемся косте́мъ и́хъ вѣ́рою и у́зримъ чу́до, благоуха́ніе си́хъ вои́стинну небе́сное.

Богоро́диченъ: Его́же родила́ еси́, Христа́, прекра́сно изъ ме́ртвыхъ возсія́вша, Чи́стая, зря́щи, До́брая и Непоро́чная въ жена́хъ и Кра́сная, дне́сь во спасе́ніе всѣ́хъ, со апо́столы ра́дующися, [Того́] прославля́й.

Катава́сія: На боже́ственнѣй стра́жи...

Пѣ́снь 5.

Ирмо́съ: Утренюемъ у́тренюю глубоку́, и вмѣ́сто мѵ́ра пѣ́снь принесе́мъ Влады́цѣ, и Христа́ у́зримъ, пра́вды Со́лнце, всѣ́мъ жи́знь возсія́юща.

Утренюемъ во хра́мѣ ва́шемъ, Христа́ воспѣва́юще, изъ гро́ба возсія́вшаго Жизнода́вца, ва́съ удиви́вшаго и сла́вою вѣнча́вшаго, новому́ченицы сла́вніи.

Безмѣ́рное ва́ше дерзнове́ніе, новому́чениковъ Тро́ицы, зря́ мучи́тель, сме́рти предаде́, къ Не́йже влеко́ми, весе́лыми нога́ми, Па́сху хва́ляще, потеко́сте.

Присту́пимъ муче́ніями и вмѣ́сто мѵ́ра кро́вь принесе́мъ Влады́цѣ, въ страда́ніихъ глаго́лаху му́дріи новому́ченицы, Па́сху хва́ляще, закала́еми.

Богоро́диченъ: Не разве́рзлъ еси́ врата́ дѣ́вства въ воплоще́ніи, гро́ба не разруши́лъ еси́ печа́тей, Царю́ созда́нія, отону́дуже воскре́сшаго Тя́ зря́щи, Ма́ти ра́довашеся.

Катава́сія: Утренюемъ у́треннюю глубоку́...

Пѣ́снь 6.

Ирмо́съ: Снизше́лъ еси́ въ преиспо́дняя земли́ и сокруши́лъ еси́ вереи́ вѣ́чныя, содержа́щія свя́занныя, Христе́, и тридне́венъ, я́ко отъ ки́та Іо́на, воскре́слъ еси́ отъ гро́ба.

По́двигами снидо́сте, му́чениковъ тро́ице, и, сокруши́вше сѣ́ти вра́жія, взыдо́сте на небеса́ въ ра́дости, и Госпо́дь діади́мою свѣ́тлою побѣ́ды увѣнча́ ва́съ.

Небе́сный кру́гъ обходя́ще вы́ и престо́лу Христо́ву предстоя́ще, порфи́рою одѣ́янніи свѣ́тлою, му́чениковъ ли́комъ и преподо́бныхъ собо́ромъ совесели́теся.

Жела́юще му́ченицы дости́гнути Христа́, изше́дше по́двигами, да́же до сме́рти вои́стинну подвиза́шася и разтерза́ша сѣ́ти вра́жія, я́ко паути́ну.

Соверши́вше пу́ть страда́нія свѣ́тло, возведо́стеся вои́стинну во оби́тели небе́сная, о новому́ченицы, и получи́сте діади́му свѣ́тлую отъ руки́ Влады́чни.

Фи́никовыя вѣ́тви въ рука́хъ, я́ко награ́ды, и кре́стъ, я́ко ски́птръ, и тече́ніе крове́й, я́ко порфи́ру, нося́ще, предстои́те, соца́рствующе Христу́, новому́ченицы боже́ственніи.

Сохра́ньшимъ вѣ́ру Христо́ву, и свѣ́тло сконча́вшимъ тече́ніе, и по́двигомъ до́брымъ подвиза́вшимся, новому́ченицы, отверзо́шася ва́мъ ра́йскія две́ри.

Богоро́диченъ: Сни́де въ преиспо́дняя земли́, въ ложесна́ Твоя́, Чи́стая, сше́дый, и всели́выйся и воплоти́выйся па́че ума́, и воздви́же съ Собо́ю Ада́ма, воскре́съ отъ гро́ба.

Катава́сія: Снизше́лъ еси́ въ преиспо́дняя земли́...

Та́же конда́къ, гла́съ 4:

Яви́ся дне́сь Це́ркви но́вое торжество́ тріе́хъ страстоте́рпцевъ, я́ко свѣти́ла, озаря́ющее правосла́вныхъ, Христе́, исполне́нія.

Икосъ:

Иже во Аѳо́нѣ подвиза́ющіися, пріиди́те вси́, стеце́мся и, въ Предте́чевомъ свяще́ннѣмъ скитѣ́ соше́дшеся, у́зримъ чудеса́ стра́нная, Боже́ственною си́лою чудодѣ́емая. Обря́щемъ та́мо тріе́хъ но́выхъ преподобному́чениковъ, Евѳи́мія, Игна́тія и Ака́кія, и́же а́ще и вре́менно наси́лію уступи́вше, отверго́шася, — увы́! — всѣ́хъ Спа́са Христа́, но по́слѣжди подви́жническимъ себе́ самѣ́хъ преда́вше трудо́мъ, Константи́нова гра́да съ ва́іями и вѣ́твьми дости́гше вѣнцено́сніи, я́ко дре́вніи Авраа́мстіи три́ о́троцы, проти́ву пре́лести до́бльствоваша. Лжепроро́ка бо ага́рянскія ле́сти, я́ко анти́христа, посрами́вше, Правосла́вную вѣ́ру са́мою кро́вію свое́ю утверди́ша и увѣ́риша, Спа́са Христа́, Бо́га и Человѣ́ка, я́сно проповѣ́давше. Отону́дуже и да́льнія мо́ря преше́дше нетлѣ́нно, се́й свяще́нный хра́мъ наслѣ́доваша ра́ками моще́й свои́хъ. И ны́нѣ, исцѣле́нія подаю́ще вѣ́рою притека́ющимъ, озаря́ютъ правосла́вныхъ собра́нія.

Пѣ́снь 7.

Ирмо́съ: Отроки отъ пе́щи изба́вивый, бы́въ Человѣ́къ, стра́ждетъ, я́ко сме́ртенъ, и стра́стію сме́ртное въ нетлѣ́нія облачи́тъ благолѣ́піе, еди́нъ благослове́нъ отце́въ Бо́гъ и препросла́вленъ.

До́бльственно до́брый проше́дше по́двигъ, новому́ченицы, тѣ́ла вы́ кончи́ну ни во что́же вмѣни́вше, ны́нѣ предстоите́, ра́дующеся, живо́му Христу́, Па́сху та́йную на небесѣ́хъ при́сно вкуша́юще.

Сме́рти пра́зднуемъ умерщвле́ніе, Христо́во воскресе́ніе, страда́ніе же честно́е новому́чениковъ му́дрыхъ, и, игра́юще, пое́мъ Вино́внаго, Еди́наго Благослове́ннаго отце́въ Бо́га и Препросла́вленнаго.

Яко вои́стинну свяще́нная и многосвѣ́тлая е́сть сія́ пресвѣ́тлая и боже́ственная па́мять тріе́хъ новому́чениковъ Твои́хъ, Христе́, всѣ́хъ веселя́щая вѣ́рныхъ, пою́щихъ Тя́ ны́нѣ, отце́въ Бо́га и Препросла́вленнаго.

Пѣ́сней свяще́нныхъ воспріи́мемъ трубу́, богому́дріи, и свяще́нную новому́чениковъ торжеству́юще па́мять, рце́мъ: ра́дуйтеся, ны́нѣ зерца́ла Тро́ицы та́йная и на́съ, вѣ́рныхъ, наслажде́нія.

Богоро́диченъ: Всѣ́мъ ца́рствуяй созда́ніемъ, бы́въ Человѣ́къ, всели́ся въ Твою́, Богоблагода́тная, утро́бу и, распя́тіе претерпѣ́въ и сме́рть, воскре́се боголѣ́пно, совозста́вивъ на́съ, я́ко Всеси́ленъ.

Катава́сія: Отроки отъ пе́щи изба́вивый...

Пѣ́снь 8.

Ирмо́съ: Се́й нарече́нный и святы́й де́нь — еди́нъ суббо́тъ ца́рь и госпо́дь, пра́здниковъ пра́здникъ и торжество́ е́сть торже́ствъ, въ о́ньже благослови́мъ Христа́ во вѣ́ки.

Се́й нарече́нный и святы́й де́нь, въ не́мже пра́зднуемъ муче́нія ва́шего страда́нія, пра́здникъ обновля́юще ва́шъ, новому́ченицы, воспѣва́емъ Христа́, я́ко Бо́га во вѣ́ки.

Пріиди́те, но́вое му́чениковъ торжество́ но́выми пѣсносло́віи торжеству́емъ дне́сь, празднолю́бцы, обновля́юще Христо́во воскресе́ніе, воспѣва́емъ Его́, я́ко Бо́га во вѣ́ки.

Нося́ въ рука́хъ кре́стъ и ва́ія, Евѳи́міе, мечу́ главу́ твою́ неустраши́мо подклони́въ, му́дре, ца́рствія Христо́ва пріобщи́лся еси́, взыва́я Ему́, — оса́нна, — во вѣ́ки.

Возведи́те о́крестъ о́чи ва́ша, новому́чениковъ тро́ице, и ви́дите собра́вшихся, отъ души́ ва́съ лю́бящихъ, и на́съ, я́ко дру́ги, и бра́тія, и моли́твенники, сохраня́йте, пѣсносло́вящихъ ва́шу боже́ственную па́мять.

Богоро́диченъ: Всю́ низложи́въ сме́рти держа́ву, Сы́нъ Тво́й, Дѣ́во, Свои́мъ воскресе́ніемъ я́ко Бо́гъ Крѣ́пкій совознесе́ на́съ и обожи́, тѣ́мже воспѣва́емъ Его́ во вѣ́ки.

Катава́сія: Се́й нарече́нный и святы́й де́нь...

Пѣ́снь 9.

Ирмо́съ: Свѣти́ся, свѣти́ся, но́вый Іерусали́ме, сла́ва бо Госпо́дня на тебѣ́ возсія́, лику́й ны́нѣ и весели́ся, Сіо́не. Ты́ же, Чи́стая, красу́йся, Богоро́дице, о воста́ніи Рождества́ Твоего́.

[Аще недѣ́ля, присовокупля́емъ сіи́ припѣ́вы:]

Дне́сь воста́ніемъ Христа́ Жизнода́вца, я́ко со́лнце, сія́етъ па́мять му́чениковъ.

Весели́ся, ски́те Крести́теля Спа́сова, ча́дъ бо твои́хъ сла́ва на тебѣ́ возсія́. Лику́й ны́нѣ и воспѣва́й: ра́ками бо новому́чениковъ, я́ко исто́чникомъ чуде́съ, обогати́лся еси́.

Велича́й, душе́ моя́, тріе́хъ страстоте́рпцевъ Христа́ Жизнода́вца.

О, боже́ственнаго! о, любе́знаго! о, сладча́йшаго сконча́нія, его́же претерпѣ́сте вои́стинну Христо́вы блаже́нніи новому́ченицы сла́вніи, и́хже, вѣ́рніи, иму́ще предста́тели, не постыди́мся.

Велича́й, душе́ моя́, Евѳи́мія вели́каго, вку́пѣ со Игна́тіемъ и боже́ственнымъ Ака́кіемъ.

О, боже́ственнаго! о, любе́знаго обѣща́нія кра́снаго! Съ на́ми бо еще́ жи́ви су́ще бы́ти обѣща́стеся, храни́теліе боже́ственніи жи́зни на́шея, и́хже, вѣ́рніи, моли́твенники ко Го́споду предлага́юще, ра́дуемся.

Дне́сь воста́ніемъ Христа́ Жизнода́вца па́мять совозсіява́етъ тріе́хъ новому́чениковъ.

О му́ченицы боже́ственніи! о во́ини Христо́вы! о кра́сная и прекра́сная Тро́ицы заколе́нія, любо́вію ва́мъ ны́нѣ посвяща́я пѣ́снь, всѣ́мъ се́рдцемъ прошу́ е́же съ ва́ми совселе́нія.

Ра́дуйся, Дѣ́во, ра́дуйся, ра́дуйся Благослове́нная, ра́дуйся, Препросла́вленная: Тво́й бо Сы́нъ воскре́се тридне́венъ отъ гро́ба.

Весели́ся и ра́дуйся, Боже́ственная две́ре Свѣ́та: заше́дый бо Іису́съ во гро́бъ, возсія́, просія́въ со́лнца свѣтлѣ́е и вѣ́рныя вся́ озари́въ, Богора́дованная Влады́чице.

Катава́сія: Свѣти́ся, свѣти́ся, но́вый...

Ексапостила́рій:

Весели́ся, свята́я горо́ Аѳо́нская дне́сь, Крести́телевъ бо ски́тъ пра́зднуетъ торжество́ боже́ственное, му́ченики но́выя имѣ́я преподо́бныхъ твои́хъ, да да́стъ у́бо тебѣ́, всечи́стая, таковы́я плоды́ приноси́ти Пресвятѣ́й Тро́ицѣ. [Два́жды.]

Сла́ва, и ны́нѣ, пра́здника.

На хвали́техъ стихи́ры на 6, гла́съ 1. Подо́бенъ: Небе́сныхъ чино́въ.

Правосла́вныхъ мно́жества, пріиди́те, стецы́теся: се́ бо ны́нѣ наста́ свѣтлѣ́йшій пра́здникъ тріе́хъ новому́чениковъ, и́же Христа́, воскре́сшаго отъ гро́ба, воспроповѣ́давше, пре́лесть нечести́выхъ въ коне́цъ посрами́ша.

Но́вое сіе́ составля́ющіи торжество́, Евѳи́мій боже́ственный е́сть и Игна́тій ку́пно со Ака́кіемъ, и́же я́ко тро́ица, Тро́ицѣ предстоя́тъ съ му́ченики и преподо́бными, а́нгельски трисвяту́ю пѣ́снь воспѣва́юще.

Пали́міи вои́стинну ва́шимъ раче́ніемъ, тро́ице новому́чениковъ, Евѳи́міе боже́ственный, Игна́тіе твердому́дренный и сла́вне Христа́ моего́ Ака́кіе, се́ собра́хомся вси́ па́мять ва́шу соверши́ти вѣ́рою.

[Ины стихи́ры,] гла́съ 2. Подо́бенъ: Егда́ отъ дре́ва.

Хвалу́ Бо́гу ра́достно, вси́ мона́шествующихъ ли́цы, дне́сь воспои́мъ, въ па́мяти страстоте́рпцевъ Христо́выхъ, Евѳи́мія блаже́ннаго, му́драго Игна́тія ку́пно со Ака́кіемъ, подвиза́вшихся тве́рдо, тѣ́мже вѣнцы́ и награ́ды прія́ша досто́йно побѣ́ды и за ны́ при́сно мо́лятся.

Преподо́бніи и му́ченицы Христо́вы, чудесы́ озаря́ете мíръ отъ неистощи́маго исто́чника ра́ки честны́хъ моще́й ва́шихъ, сла́вніи. Тѣ́мже дне́сь вси́, въ Боже́ственнѣмъ хра́мѣ любо́вію собира́еми, торжеству́емъ па́мять ва́шу, моля́щеся па́мять къ Бо́гу твори́ти о чту́щихъ ва́съ, всече́стніи.

Стоя́сте предъ суди́лищемъ тве́рдо на судѣ́ беззако́нныхъ, преподобному́ченицы, Христа́ проповѣ́дающе, Бо́га и Человѣ́ка, и пре́лесть облича́юще, Евѳи́міе блаже́нне, боже́ственне Игна́тіе, тве́рдый Ака́кіе, тѣ́мже, нестерпи́мыя муче́нія терпя́ще, вѣнцы́ отъ Христа́ досто́йно воспрія́сте.

Сла́ва, гла́съ 5:

Се́ что́ добро́ или́ что́ красно́, — пое́тъ Дави́дъ, — но е́же жи́ти бра́тіи вку́пѣ. Се́ бо, отъ ра́зныхъ стра́нъ устреми́вшіися, и на се́мъ мѣ́стѣ подви́жническія соверши́вшіи по́двиги, и Константи́новъ гра́дъ излія́ніемъ честны́я своея́ кро́ве освяти́вшіи, и боже́ственными моща́ми да́льнія моря́ нетлѣ́нно преше́дшіи, Тро́ицы равночи́сленніи новому́ченицы, Евѳи́мій, Игна́тій и Ака́кій, се́й прекра́сный хра́мъ наслѣ́довавше, вку́пѣ обита́ютъ, я́ко бра́тія ду́хомъ, до́бріи и кра́сніи су́ще, и, ра́кою свяще́нныхъ моще́й и пе́рстію отъ гро́ба и́хъ на́съ освяща́юще, мо́лятся непреста́нно за ны́ ко Го́споду.

И ны́нѣ, пра́здника.
Славосло́віе вели́кое. [Ектеніи́] и отпу́стъ.НА ЛИТУРГІИ,

[Блаже́нна пра́здника, пѣ́снь рядова́я и отъ кано́на святы́мъ, пѣ́снь 3-я. Проки́менъ пра́здника и святы́мъ, гла́съ 7: Восхва́лятся преподо́бніи во сла́вѣ и возра́дуются на ло́жахъ свои́хъ. Сти́хъ: Воспо́йте Го́сподеви пѣ́снь но́ву, хвале́ніе Его́ въ це́ркви преподо́бныхъ. Апо́столъ дне́ и святы́мъ, къ Ри́мляномъ, зача́ло 99. Аллилу́ія дне́ и святы́мъ, гла́съ 6: Блаже́нъ му́жъ, боя́йся Го́спода, въ за́повѣдехъ Его́ восхо́щетъ зѣло́. Сти́хъ: Си́льно на земли́ бу́детъ сѣ́мя его́. Ева́нгеліе дне́ и святы́мъ, Матѳе́я, зача́ло 38. Прича́стенъ пра́здника и святы́мъ: Ра́дуйтеся пра́ведніи о Го́сподѣ, пра́вымъ подоба́етъ похвала́.]

Источникъ: Слу́жба святы́мъ преподобному́ченикомъ Евѳи́мію, Игна́тію и Ака́кію. — СПб.: Типографія А. Траншеля, 1871. — 39 с.

/ Къ оглавленію раздѣла /


Наверхъ / Къ титульной страницѣ

0