Собраніе богослужебныхъ текстовъ Православной Церкви

Русскiй Порталъ- Церковный календарь- Русская Библія- Осанна- Святоотеческое наслѣдіе- Наслѣдіе Святой Руси- Слово пастыря- Литературное наслѣдіе- Новости

Осанна
-
Гостевая книга
-
Новости
-
Написать письмо
-
Поискъ
-
Литургика
-
Канонизація святыхъ
-
Ирмологій

Домашняя молитва

Каноны
-
Акаѳисты
-
Псалтирь Божіей Матери

Евхологій

Служебникъ
-
Требникъ

Слѣдованная Псалтирь

Псалтирь
-
Канонникъ
-
Часословъ
-
Мѣсяцесловъ

Тріодь

Постная
-
Цвѣтная

Минеи

Минея Общая
-
Минеи Богослужебныя
-
Архивъ

Октоихъ

Съ 1-го по 4-й гласъ
-
Съ 5-го по 8-й гласъ

Церк.-учит. литература

«Златоустъ»

Греч. и древнерус. тексты

Греч. литург. тексты
-
Древнерус. литург. тексты

Календарь на Вашемъ сайтѣ

Ссылка для установки

Православный календарь

Новости сайтаСегодня - четвергъ, 22 августа 2019 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 6.
Если вы нашли ошибку на странице, выделите ее мышкой и щелкните по этой ссылке, или нажмите Ctrl+Alt+E

ЦЕРКОВНО-БОГОСЛУЖЕБНЫЯ КНИГИ

МИНЕИ БОГОСЛУЖЕБНЫЯ (СЕНТЯБРЬ-АВГУСТЪ).

Мѣ́сяца Іу́нія въ 26-й де́нь.
Святи́теля Діони́сія, архіепи́скопа Су́здальскаго.

НА ВЕЛИЦѢЙ ВЕЧЕРНИ,
[Блаже́нъ му́жъ.., 1-й антифо́нъ.] На Го́споди воззва́хъ: стихи́ры на 8, гла́съ 5. Подо́бенъ: Ра́дуйся, Живоно́сный Кре́сте.

Ра́дуйся, Кíево-Пече́рское воспита́ніе,* собесѣ́дниче и спо́стниче преподо́бному Се́ргію.* Ра́дуйся, Нижегоро́дскія земли́ подви́жниче,* преподо́бныхъ Евѳи́мія и Мака́рія наста́вниче.* Ра́дуйся, Вознесе́нскія оби́тели нача́льниче* и Су́здальскія земли́ архипа́стырю.* Ра́дуйся, о все́й земли́ Россíйстѣй те́плый моли́твенниче* и предъ Бо́гомъ наде́жный засту́пниче,* ра́дуйся, святи́телю о́тче Діони́сіе. [Два́жды.]

Радуйся, вели́кія Ла́вры о́трасле духо́вная,* смире́ніемъ, терпѣ́ніемъ и посто́мъ всѣ́хъ удиви́вый.* Ра́дуйся, на брега́хъ Во́лги оби́тель чу́дную основа́вый* и хра́мъ Вознесе́нія Госпо́дня устро́ивый,* ра́дуйся, мно́жество и́ноковъ собра́вый* и нача́льникомъ отъ Христа́ надъ ни́ми поста́вленный,* ра́дуйся, двана́десять и́ноковъ на про́повѣдь Ева́нгелія посла́вый* и во страны́ и гра́ды ве́рхнія напра́вивый.* Ра́дуйся, святи́телю о́тче Діони́сіе. [Два́жды.]

Ра́дуйся, святи́телю о́тче Діони́сіе,* Су́здальскія страны́ храни́телю,* ра́дуйся, моля́щимся крѣ́пкое упова́ніе* и христіа́номъ му́дрый учи́телю.* Ра́дуйся, Правосла́вія ревни́телю* и благоче́стія храни́телю,* ра́дуйся, е́реси стриго́льниковъ обличи́телю* и неуста́нный въ трудѣ́хъ святи́телю.* Ра́дуйся всѣ́мъ на́мъ засту́пниче необори́мый* и предъ Бо́гомъ те́плый предста́телю. [Два́жды.]

Ра́дуйся, Це́ркве Правосла́вныя свѣ́тлое украше́ніе* и Христо́выхъ за́повѣдей извѣ́стный храни́телю.* Ра́дуйся, земна́го оте́чества на́шего свѣ́тлое ра́дованіе* и заблу́ждшихъ къ свѣ́ту богопозна́нія путеводи́телю.* Ра́дуйся, мона́ховъ преди́вный наста́вниче* и мірски́хъ человѣ́къ те́плый засту́пниче.* Ра́дуйся, Су́здальскаго удѣ́ла украше́ніе* и Нижегоро́дскаго кра́я удобре́ніе.* Ра́дуйся, я́ко Россíйскія земли́ свѣтоза́рное свѣти́ло яви́лся еси́* и хра́мъ Ду́ха Всесвята́го обрѣ́лся еси́,* ра́дуйся, преди́вный іера́рше Діони́сіе.

Ра́дуйся, во епи́скопа Ни́жняго Нова́града поста́вленный,* осія́ніемъ добродѣ́телей христіа́нскихъ всеукра́шенный.* Ра́дуйся, отъ е́реси стриго́льниковъ защи́тниче му́жественный* Це́ркве и всея́ земли́ Россíйскія яви́выйся.* Ра́дуйся, и́же Боже́ственною ре́вностію распала́емый,* разори́лъ еси́ тму́ ерети́ческого нече́стія.* Ра́дуйся, му́дростію слове́съ твои́хъ кня́зя му́жески обличи́вый,* правосла́вныя зако́ны утвержда́я.* Ра́дуйся, въ Константи́нѣ гра́дѣ всѣ́хъ свои́ми добродѣ́тельми удиви́вый* и за ре́вность ве́лію о Го́сподѣ* митрополи́томъ Ру́сскія земли́ поста́вленный,* святи́телю о́тче на́шъ Діони́сіе,* ты́ же моли́ся о спасе́ніи ду́шъ на́шихъ.

Сла́ва, гла́съ 6:

Вели́кія Кíево-Пече́рскія Ла́вры о́трасль духо́вная бы́лъ еси́, на рѣ́ку Во́лгу съ ико́ною Бо́жія Ма́тере прише́лъ еси́ и на ея́ брега́хъ, близь Ни́жняго Нова́града, чу́дную оби́тель устро́илъ еси́; посто́мъ, моли́твою, слеза́ми ве́сь кра́й се́й освяти́вый и мно́жество и́ноковъ въ не́й собра́вый. Духо́вно возрасти́вый и во а́нгельскій о́бразъ посвяти́вый Евѳи́мія преподо́бнаго и Мака́рія досточу́днаго, съ ни́ми же моли́ся, святи́телю о́тче Діони́сіе, дарова́ти на́мъ ве́лію ми́лость.

И ны́нѣ, богоро́диченъ: Кто́ Тебе́ не ублажи́тъ...
Вхо́дъ. Проки́менъ дне́. И чте́нія три́.

При́тчей чте́ніе. [Главы́ 10, 3 и 8.]

Па́мять пра́веднаго съ похвала́ми, и благослове́ніе Госпо́дне на главѣ́ его́. Блаже́нъ человѣ́къ, и́же обрѣ́те прему́дрость, и сме́ртенъ, и́же увѣ́дѣ ра́зумъ. Лу́чше бо сію́ купова́ти, не́жели зла́та и сребра́ сокро́вища. Честнѣ́йшая же е́сть ка́меній многоцѣ́нныхъ, все́ же честно́е недосто́йно ея́ е́сть. Долгота́ бо дне́й и лѣ́та живота́ въ десни́цѣ ея́, въ шу́йцѣ же ея́ бога́тство и сла́ва. Отъ у́стъ ея́ исхо́дитъ пра́вда, зако́нъ же и ми́лость на язы́цѣ но́ситъ. Послу́шайте у́бо мене́, о ча́да, честна́я бо реку́, и блаже́нъ человѣ́къ, и́же пути́ моя́ сохрани́тъ: исхо́ди бо мои́ — исхо́ди живота́, и уготовля́ется хотѣ́ніе отъ Го́спода. Сего́ ра́ди молю́ ва́съ и предлага́ю мо́й гла́съ сыново́мъ человѣ́ческимъ. Я́ко а́зъ, прему́дрость, устро́ихъ совѣ́тъ, и ра́зумъ и смы́слъ азъ призва́хъ. Мо́й совѣ́тъ и утвержде́ніе, мо́й ра́зумъ, моя́ же крѣ́пость. Азъ мене́ лю́бящія люблю́, и́щущіи же мене́ обря́щутъ благода́ть. Разумѣ́йте у́бо, незло́бивіи, кова́рство, ненака́заніи же, прилага́йте сердца́. Послу́шайте мене́ и па́ки, честна́я бо реку́, и отве́рзу отъ усте́нъ пра́вая, я́ко и́стинѣ поучи́тся горта́нь мой, ме́рзки же пре́до мно́ю устнѣ́ лжи́выя. Съ пра́вдою вси́ глаго́лы у́стъ мои́хъ, ничто́же въ ни́хъ стро́потно, ниже́ развраще́нно. Вся́ пра́ва су́ть разумѣва́ющимъ и про́ста обрѣта́ющимъ ра́зумъ. Науча́ю бо ва́съ и́стинѣ, да бу́детъ о Го́сподѣ наде́жда ва́ша, и испо́лнитеся Ду́ха.

При́тчей чте́ніе. [Главы́ 10 и 11.]

Уста́ пра́веднаго ка́плютъ прему́дрость, язы́къ же непра́веднаго поги́бнетъ. Устнѣ́ муже́й пра́ведныхъ ка́плютъ благода́ти, уста́ же нечести́выхъ развраща́ются. Мѣ́рила льсти́вая ме́рзость предъ Го́сподемъ, вѣ́съ же пра́ведный прія́тенъ Ему́. Идѣ́же а́ще вни́детъ досажде́ніе, та́мо и безче́стіе, уста́ же смире́нныхъ поуча́ются прему́дрости. Соверше́ніе пра́выхъ наста́витъ и́хъ, и поползнове́ніе отрица́ющихся упасе́тъ и́хъ. Не по́льзуютъ имѣ́нія въ де́нь я́рости, пра́вда же изба́витъ отъ сме́рти. Умеръ пра́ведный, оста́ви раска́яніе, нару́чна же быва́етъ и посмѣя́тельна нечести́выхъ па́губа. Пра́вда непоро́чнаго исправля́етъ пути́, въ нече́стіе же па́даетъ непра́вда. Пра́вда муже́й пра́выхъ изба́витъ и́хъ, безсовѣ́стіемъ же плѣня́ются беззако́нніи. Сконча́вшуся му́жу пра́ведну, не поги́бнетъ наде́жда, похвала́ же нечести́выхъ поги́бнетъ. Пра́ведникъ отъ ло́ва убѣ́гнетъ, въ него́же мѣ́сто предае́тся нечести́вый. Во устѣ́хъ нечести́выхъ сѣ́ть гра́жданомъ, чу́вство же пра́ведныхъ благопоспѣ́шное. Во благи́хъ пра́ведныхъ испра́вится гра́дъ, и въ поги́бели нечести́выхъ ра́дованіе. Во благослове́ніи пра́выхъ возвы́сится гра́дъ, усты́ же нечести́выхъ раскопа́ется. Руга́ется гра́жданомъ лише́нный ра́зума, му́жъ же му́дрый безмо́лвіе во́дитъ.

Прему́дрости Соломо́новы чте́ніе. [Глава́ 4.]

Пра́ведникъ, а́ще пости́гнетъ сконча́тися, въ поко́и бу́детъ. Ста́рость бо честна́ не многолѣ́тна, ниже́ въ числѣ́ лѣ́тъ исчита́ется. Сѣди́на же е́сть му́дрость человѣ́комъ, и во́зрастъ ста́рости — житіе́ нескве́рное. Благоуго́денъ Бо́гови бы́въ, возлю́бленъ бы́сть, и живы́й посредѣ́ грѣ́шникъ, преста́вленъ бы́сть. Восхище́нъ бы́сть, да не зло́ба измѣни́тъ ра́зума его́ или́ ле́сть прельсти́тъ ду́шу его́. Раче́ніе бо зло́бы помрача́етъ до́брая и паре́ніе по́хоти, премѣня́етъ у́мъ незло́бивъ. Сконча́вся вма́лѣ, испо́лни лѣ́та до́лга, уго́дна бо бѣ́ Го́сподеви душа́ его́, сего́ ра́ди потща́ся отъ среды́ лука́вствія. Лю́діе же ви́дѣвше и не разумѣ́вше, ниже́ поло́жше въ помышле́ніи таково́е, я́ко благода́ть и ми́лость въ преподо́бныхъ Его́ и посѣще́ніе во избра́нныхъ Его́.

На стихо́внѣ стихи́ры, гла́съ 1. Подо́бенъ: Небе́сныхъ чино́въ.

Преди́вный іера́рше Діони́сіе,* житіе́мъ со Христо́мъ соедини́лся еси́,* чре́сла любо́вію препоя́салъ еси́,* смире́нныхъ пу́ть позна́лъ еси́,* свѣти́льникъ вѣ́ры украси́лъ еси́* еле́омъ милосе́рдія и ми́лости.* Тѣ́мъ съ му́дрыми вше́лъ еси́ въ небе́сный Черто́гъ,* идѣ́же предстоя́ Влады́цѣ Христу́,* моли́ся, да услы́шимъ во́пль,* призыва́ющій въ полу́нощи,* и вси́ изы́демъ гото́ви въ срѣ́теніе Ему́.

Сти́хъ: Свяще́нницы Твои́ облеку́тся въ пра́вду,* и преподо́бніи Твои́ возра́дуются.

Вма́лѣ бы́лъ еси́ вѣ́ренъ, преблаже́нне Діони́сіе,* надъ мно́гими тя́ поста́ви Госпо́дь,* тѣ́мже и просла́вился еси́* добродѣ́тельнаго житія́ о́бразомъ,* Того́ законоположе́ніемъ послѣ́дуя,* я́ко и́стинный дѣ́латель виногра́да Христо́ва яви́лся еси́* и возше́лъ еси́ въ ра́дость Го́спода твоего́,* Ему́же ны́нѣ предстоя́,* мо́лишися о душа́хъ на́шихъ.

Сти́хъ: Блаже́нъ му́жъ, боя́йся Го́спода,* въ за́повѣдехъ Его́ восхо́щетъ зѣло́.

Ревни́телю благоче́стія,* изря́дный дѣ́лателю виногра́да Христо́ва,* Свяще́нныхъ Писа́ній соверше́нный позна́телю,* преда́ніемъ прилѣ́жный исполни́телю,* и́хже прія́лъ еси́ отъ Христа́ Бо́га* и святы́хъ Его́ апо́столовъ.* Тѣ́мже яви́лся еси́ свѣти́льникъ Це́ркве, святи́телю Діони́сіе,* не преста́й моля́ся о всѣ́хъ,* къ твое́й по́мощи прибѣга́ющихъ.

Сла́ва, гла́съ 6:

Мірскíй мяте́жъ оста́вилъ еси́ и взе́мъ кре́стъ, послѣ́довалъ еси́ Христу́, преподо́бныхъ Анто́нія и Ѳеодо́сія учени́къ добродѣ́тельный яви́лся еси́, Бо́га возлюби́вый всѣ́мъ се́рдцемъ, тѣ́снымъ путе́мъ ше́ствовалъ еси́, любо́вію Христо́вою утвержда́яся, и ны́нѣ на свое́ ста́до съ небесе́ взира́я, моли́ся Го́сподеви поми́ловатися душа́мъ на́шимъ.

И ны́нѣ, богоро́диченъ: Творе́цъ и Изба́витель...

Тропа́рь, гла́съ 8:

Правосла́вія ревни́телю, благоче́стія наста́вниче, и́щущимъ спасе́нія до́брый ко́рмчіе, мона́шествующихъ богодухнове́нное украше́ніе, богоно́снаго Евѳи́мія собесѣ́дниче, святи́телю Діони́сіе, уче́ньми и добродѣ́тельми оте́чество твое́ просвѣти́лъ еси́, не забу́ди на́съ, чту́щихъ тя́, но въ ми́рѣ упра́ви живо́тъ на́шъ.


НА УТРЕНИ,
На Бо́гъ Госпо́дь: Тропа́рь свята́го, два́жды. Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ.

По 1-й стихоло́гіи сѣда́ленъ, гла́съ 8:

Равноа́нгельно во оби́тели Пече́рстѣй пожи́лъ еси́, преподо́бныхъ оте́цъ житію́ послѣ́довавъ, и оби́тель я́ко гра́дъ, на гора́хъ пово́лжскихъ основа́лъ еси́, въ не́йже мно́жество и́ноковъ собра́въ, о́бразъ и́мъ для́ подража́нія яви́лся еси́. Ны́нѣ же предстоя́ престо́лу Влады́ки всѣ́хъ, преподо́бне Діони́сіе, испроси́ ми́ръ мíрови, странѣ́ Россíйстѣй утвержде́ніе и спасе́ніе душа́мъ на́шимъ. [Два́жды.]

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ:

Дѣ́во Всенепоро́чная, Пресу́щественнаго Бо́га ро́ждшая человѣ́комъ, со преподо́бнымъ Того́ непреста́нно моли́ о на́съ, согрѣше́ній оставле́ніе и житія́ исправле́ніе на́мъ пре́ждѣ конца́ дарова́ти, вѣ́рою пою́щимъ Тя́ по до́лгу, еди́на Всепѣ́тая.

По 2-й стихоло́гіи сѣда́ленъ, гла́съ 4:

На земли́, я́ко а́нгелъ, съ пло́тію пожи́лъ еси́, святи́телю Христо́въ Діони́сіе, добродѣ́тельнымъ житіе́мъ украси́вся, моли́твою съ Бо́гомъ соедини́вся, бдѣ́ніемъ отъ напа́стей врага́ сохрани́вся, труды́ милосе́рдія ве́сь освяти́вся и надъ страстьми́ воцари́вся, тѣ́мже прише́дше ко Влады́цѣ Христу́, моли́ вѣ́рно чту́щимъ тя́ грѣхо́въ оставле́ніе дарова́ти и ве́лію ми́лость пода́ти. [Два́жды.]

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ:

Боже́ственная была́ еси́ сѣ́нь Сло́ва, еди́на Пречи́стая Дѣ́во, чистото́ю а́нгелы превосходя́щая, мене́, па́че всѣ́хъ пе́рстію бы́вшаго, оскверне́на плотски́ми прегрѣше́ньми, очи́сти Твои́ми моли́твами, боже́ственными вода́ми омыва́ющи и подаю́щи, Чи́стая, ве́лію ми́лость.

По поліеле́и сѣда́ленъ, гла́съ 1:

Яко звѣзда́ дне́сь пресвѣ́тла, святи́телю о́тче Діони́сіе, отъ Кíева вели́каго возсія́лъ еси́ и Це́рковь Бо́жію свои́ми добродѣ́тельми украси́лъ еси́, сердца́ просвѣща́ющи всѣ́хъ къ твоему́ заступле́нію притека́ющихъ; ду́ши вѣ́рою и любо́вію тя́ пѣсносло́вящихъ николи́же во свои́хъ моли́твахъ не оставля́еши; страсте́й и ко́зней діа́вольскихъ свобожда́еши всѣ́хъ честву́ющихъ святу́ю па́мять твою́. [Два́жды.]

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ:

Яко всѣ́мъ скорбя́щимъ и́стинное утѣше́ніе и заблу́ждшимъ отъ и́стиннаго пути́ пра́вое наставле́ніе предста́ни ско́ро на́мъ, Пречи́стая Богороди́тельнице, и лю́тѣ оби́димыхъ отъ напа́стей изба́ви. Вся́ бо мо́жеши, ели́ко хо́щеши, иму́щи дерзнове́ніе къ Сы́ну Своему́ и Бо́гу. Его́же умоли́ Ма́терними Свои́ми моли́твами, согрѣше́ніемъ проще́ніе дарова́ти благочестному́дренно почита́ющимъ Рождество́ Твое́.

Та́же степе́нна, 1-й антифо́нъ 4-го гла́са. Проки́менъ, [гла́съ 4]: Честна́ предъ Го́сподемъ,* сме́рть преподо́бныхъ Его́. Сти́хъ: Что́ возда́мъ Го́сподеви о всѣ́хъ, я́же воздаде́ ми? Вся́кое дыха́ніе... Ева́нгеліе отъ Іоа́нна, зача́ло 35, отъ полу́.

По 50-мъ псалмѣ́ стихи́ра, гла́съ 6. Подо́бенъ: Тридне́венъ.

Пріиди́те, мно́жество люде́й благочести́выхъ, дне́сь богому́драго святи́теля Діони́сія пѣ́сньми и пѣ́ніи восхва́лимъ и честну́ю его́ ико́ну любе́зно облобыза́имъ, глаго́люще: ра́дуйся, пресла́вный святи́телю Діони́сіе, о́тче на́шъ, гра́ду Су́здалю и Нижегоро́дстѣй земли́ храни́телю; ра́дуйся, я́ко благоче́стія сто́лпъ и побо́рникъ и́стины въ земли́ Россíйстѣй яви́лся еси́; ра́дуйся, я́ко Святѣ́й Тро́ицѣ предстои́ши со а́нгелы, Юже моли́ непреста́нно дарова́ти душа́мъ на́шимъ ве́лію ми́лость.

Кано́нъ святи́телю, гла́съ 8.

Пѣ́снь 1.

Ирмо́съ: Во́ду проше́дъ, я́ко су́шу, и еги́петскаго зла́ избѣжа́въ, изра́ильтянинъ вопія́ше: Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́мъ.

Отве́рзи ми́ устнѣ́ благода́тію Твое́ю, Христе́, мра́къ души́ моея́ отгна́въ, и озари́ у́мъ мо́й, молю́ся, я́ко да возмогу́ чи́стымъ се́рдцемъ пѣ́ти Твоего́ уго́дника, преподо́бнаго Діони́сія.

Пріиди́те, вѣ́рніи ча́да, дне́сь, церко́внаго свѣти́льника и столпа́ непоколеби́ма, Правосла́вія учи́теля и благоче́стія ревни́теля, и́стины проповѣ́дника и нече́стія искорени́теля, блаже́нного Діони́сія пѣ́сньми доброхва́льными воспои́мъ.

Кíево-Пече́рскія Ла́вры о́трасль духоно́сная бы́лъ еси́, смире́ніемъ, терпѣ́ніемъ и посто́мъ ве́лію ми́лость у Бо́га стяжа́лъ еси́, та́ко испроси́ и на́мъ у Влады́ки Христа́ терпѣ́ніе, смире́ніе и душа́мъ на́шимъ наде́жду о спасе́ніи.

Бога́тыя и свѣтоно́сныя благода́ти испо́лненъ, въ оби́тели Пече́рстѣй и́ночествовалъ еси́ и та́мо, я́ко безпло́тенъ, къ добродѣ́телемъ приведе́ сво́й у́мъ, о́тче чу́дне Діони́сіе.

Богоро́диченъ: Яко и́стинный Свѣ́тъ отъ ложе́снъ Свои́хъ яви́вшая мíру, на́съ, во тмѣ́ страсте́й ходя́щихъ, просвѣти́ и наста́ви на пу́ть, Пу́ть поро́ждшая ро́ду христіа́нскому, Марíе Богоневѣ́сто.

Пѣ́снь 3.

Ирмо́съ: Небе́снаго кру́га Верхотво́рче, Го́споди, и Це́ркве Зижди́телю, Ты́ мене́ утверди́ въ любви́ Твое́й, жела́ній кра́ю, вѣ́рныхъ утвержде́ніе, еди́не Человѣколю́бче.

Оте́чество духо́вное твое́ оста́вилъ еси́, и Ни́жняго Нова́града вско́рѣ доше́дъ, въ не́мъ чу́дную оби́тель созда́лъ и собра́лъ еси́ мно́жество и́ноковъ, ца́рскій пу́ть спасе́нія и́мъ показу́я, та́ко и на́съ не забу́ди, и упра́ви къ небе́снымъ оби́телемъ, чту́щихъ святу́ю па́мять твою́.

Но́вую Пече́рскую оби́тель на круты́хъ брега́хъ Во́лги устро́илъ еси́, изъ нея́же всю́ Нижегоро́дскую зе́млю по́двиги поста́, моли́твы и оби́льныя ми́лостыни украси́лъ еси́, Діони́сіе, о́тче свяще́ннѣйшій, моли́ся Христу́ Бо́гу о спасе́ніи ду́шъ на́шихъ.

Нача́льникомъ отъ Христа́ въ оби́тели Пече́рстѣй поста́вленъ бы́лъ еси́, собесѣ́дникъ и спо́стникъ преподо́бному Се́ргію яви́лся еси́. Съ ни́мже у Христа́ Бо́га испроси́ на́мъ здра́віе и спасе́ніе, и душа́мъ на́шимъ ве́лію ми́лость.

Времена́ и лѣ́та достопа́мятныхъ дѣя́ній списа́ти, труды́ и по́двиги проста́го лю́да писа́нію преда́ти ты́, о́тче Діони́сіе, и́нока Лавре́нтія благослови́лъ еси́, и тѣ́мъ на ра́ть духо́вную наро́дъ собра́ти, страну́ и вѣ́ру на́шу отъ безбо́жныхъ и чужевѣ́рныхъ нахожде́ній сохрани́ти.

Богоро́диченъ: Со́лнце Пра́вды, и́стинный Бо́гъ на́шъ, пло́ть прія́лъ отъ Тебе́, мíру возсія́лъ е́сть, Марíе Дѣ́во, и тля́ многобо́жія поги́бе до конца́. Свѣ́томъ Сы́на Твоего́, Дѣ́во Марíе, уны́ніемъ мя́ омраче́нного просвѣти́ и наста́ви на пу́ть спасе́нія.

Сѣда́ленъ, гла́съ 8:

Изъ Ла́вры вели́кія прише́дъ, ико́ною Пресвяты́я Богоро́дицы ве́сь кра́й Нижегоро́дскій освяти́лъ еси́. Оби́тель Вознесе́нскую на гора́хъ Во́лги устро́ивый и въ не́й по́двиги просія́вый, отту́дуже на Су́здальскую ка́ѳедру поста́вленъ бы́лъ еси́. Святи́телю прему́дре Діони́сіе, моли́ Христа́ Бо́га, грѣхо́въ оставле́ніе дарова́ти почита́ющимъ любо́вію всечестну́ю па́мять твою́. [Два́жды.]

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ, гла́съ 3:

Не отъ а́нгелъ, ни отъ человѣ́къ, но отъ Сы́на Твоего́, Влады́чице, Творца́ а́нгеловъ и человѣ́ковъ, кро́ткаго и смире́ннаго се́рдцемъ Іису́са, смире́нію удо́бь навы́кнути могу́ и не прилежу́: увы́ мнѣ́! го́рдъ сы́й, презорли́въ и непокори́въ при́сно отъ нерадѣ́нія моего́ явлю́ся. Тя́ у́бо, о Дѣ́во Пренепоро́чная, молю́ сокруше́нно съ те́плыми слеза́ми, е́же ду́хъ кро́тости и смире́нія се́рдцу моему́ дарова́ти, да вку́ситъ поко́й сладча́йшій душа́ моя́.

Пѣ́снь 4.

Ирмо́съ: Услы́шахъ, Го́споди, смотре́нія Твоего́ та́инство, разумѣ́хъ дѣла́ Твоя́ и просла́вихъ Твое́ Божество́.

Ико́ну Богома́тере Одиги́тріи во освяще́ніе, покро́въ и огражде́ніе земли́ Россíйстѣй изъ Царьгра́да прине́слъ еси́. И та́ исто́чникъ исцѣле́ній и чудотворе́ній всѣ́мъ съ вѣ́рою къ не́й притека́ющимъ показу́етъ и отъ вся́кихъ напа́стей щи́тъ держа́венъ явля́етъ. Ты́ же, святи́телю, непреста́нно моли́ся, да покры́етъ Дѣ́ва Пречи́стая Свои́мъ омофо́ромъ вся́, къ Не́й притека́ющія.

Во епи́скопа Ни́жняго Нова́града поста́вленный и сія́ніемъ добродѣ́телей христіа́нскихъ всеукра́шенный, му́жественный защи́тникъ Це́ркве и земли́ Россíйскія отъ е́реси стриго́льниковъ яви́лся еси́, святи́телю о́тче на́шъ Діони́сіе, моли́ся Христу́ Бо́гу спасти́ся душа́мъ на́шимъ.

Та́ко просвѣти́ся житіе́ твое́ предъ человѣ́ки, я́ко ви́дѣвше добродѣ́тели твоя́, о́тче, избра́ша тя́ на престо́лъ архіере́йскій гра́да Су́здаля, ему́же ди́вный архипа́стырь бы́лъ еси́, Пастыренача́льнику приводя́ своя́ о́вцы, Іису́су Человѣколю́бцу.

Помы́сливъ зла́я, ага́рянинъ злочести́вый, стрѣлу́ лука́вую пусти́, тебе́, святи́телю, сгуби́ти восхотѣ́въ и вѣ́ру святу́ю попра́ти, но ты́, Бо́гомъ сохраня́емый и Ма́теріею Его́ Пречи́стою, цѣ́лъ и невреди́мь пребы́лъ еси́.

Богоро́диченъ: Пою́щихъ Ти́, — ра́дуйся, — изба́вльшая ва́рварскаго служе́нія, изми́ ны́ рабо́ты чужда́го и, сокруши́въ въ мы́слехъ идолостра́стіе, насади́ благоразу́міе стра́ха Бо́жія. Ты́ бо еси́ всему́ бла́гу Вина́, Нача́токъ и Исполне́ніе.

Пѣ́снь 5.

Ирмо́съ: Просвѣти́ на́съ повелѣ́ніи Твои́ми, Го́споди, и мы́шцею Твое́ю высо́кою Тво́й ми́ръ пода́ждь на́мъ, Человѣколю́бче.

Хра́мъ Ду́ха Всесвята́го яви́лся еси́, преди́вный іера́рше, о́тче на́шъ Діони́сіе, Ни́жній Новгра́дъ непреста́нными моли́твами и священнодѣ́йствіемъ твои́мъ облагоуха́лъ еси́. Тѣ́мже и ны́нѣ хода́тайствомъ твои́мъ, свя́те, душе́вныя и телѣ́сныя болѣ́зни на́ша исцѣли́ и всепроще́ніе грѣхо́въ на́мъ у Бо́га испроси́.

Благоче́стія сто́лпъ непоколеби́мый яви́лся еси́, свѣ́томъ добродѣ́телей твои́хъ осія́вый Су́здальскій удѣ́лъ. Ны́нѣ же въ селе́ніихъ пра́ведныхъ водворя́яся, моли́ся о на́съ ко Го́споду, да спасе́тъ ду́ши на́ша.

Яко вели́ко облиста́лъ еси́ со́лнце, отъ сла́внаго Су́здаля заре́ю слове́съ твои́хъ и чуде́съ сія́ніе испуща́яй во всю́ зе́млю Россíйскую, святи́телю Бо́жій, и вся́ освяща́яй, благоче́стно тя́ ублажа́ющія.

Па́стырь вои́стинну до́брый слове́сному ста́ду твоему́, святи́телю Діони́сіе, бы́лъ еси́, ду́шу свою́ за о́вцы своя́ положи́ти гото́вый. Тѣ́мже и яви́лся еси́ оби́димымъ засту́пникъ непреобори́мый, пра́вды же ревни́тель неустраши́мый, си́льныхъ мíра сего́ съ любо́вію облича́яй и пасо́мыхъ свои́хъ оте́чески вразумля́яй, заблу́дшія же на пу́ть пра́вый, прему́дре, наставля́яй.

Богоро́диченъ: Вси́ ро́ди блажа́тъ Тя́, Марíе Цари́це, и мы́ пѣ́сньми блажа́ще, изображе́нному на ико́нѣ ли́ку Твоему́ покланя́емся, пра́здникъ свѣ́телъ въ па́мяти святи́теля Твоего́ пра́зднующе.

Пѣ́снь 6.

Ирмо́съ: Моли́тву пролію́ ко Го́споду и Тому́ возвѣщу́ печа́ли моя́, я́ко зо́лъ душа́ моя́ испо́лнися и живо́тъ мо́й а́ду прибли́жися, и молю́ся, я́ко Іо́на: отъ тли́, Бо́же, возведи́ мя.

Восхва́лимъ вси́ вели́каго святи́теля Діони́сія, почти́мъ засту́пника и утвержде́ніе земли́ Россíйскія и кра́я Су́здальскаго храни́теля, е́реси стриго́льниковъ ре́вностнаго искорени́теля, худа́го намѣ́ренія кня́жескаго непрекло́ннаго обличи́теля и та́ко возопіи́мъ: нѣ́сть свя́тъ, я́коже Бо́гъ на́шъ, и нѣ́сть пра́веденъ па́че Тебе́, Го́споди.

Во гра́дъ первопресто́льный на собо́ръ призва́нъ бы́лъ еси́, еди́нъ отъ всѣ́хъ епи́скоповъ кня́жескому повелѣ́нію противоста́, че́сть митропо́ліи Моско́вскія оберега́яй, проти́ву ста́вленника кня́зя возстая́й, злосча́стному Митя́ю на ка́ѳедру первосвяти́тельскую взы́ти возбраня́яй, ны́нѣ же моли́ся о на́съ ко Го́споду, поми́ловатися душа́мъ на́шимъ.

Ты́ непра́во ходя́щимъ противоста́лъ еси́, преподо́бне, ника́коже соизволя́яй безъ благослове́нія Вселе́нскаго Константи́на гра́да патріа́рха произвести́ на престо́лъ митрополи́та и нече́стно да́ти во́лка въ па́стыря овца́мъ, благоче́стно Христа́ сла́вящимъ.

Сугу́бымъ рве́ніемъ о благоче́стіи распала́емь, спѣ́шно прише́лъ еси́ въ Царьгра́дъ, предъ патріа́рхомъ Ни́ломъ намѣ́реніе архимандри́та Михаи́ла облича́яй и Ру́сь отъ е́реси стриго́льниковъ оберега́яй. Тѣ́мже мы́ твое́ раче́ніе о Правосла́віи воспѣва́емъ, сла́вяще Го́спода во вѣ́ки.

Богоро́диченъ: Свирѣ́пѣющія во мнѣ́ стра́сти укроти́ и яре́мъ смире́нія возложи́ на мя́, Богоро́дице, да подъ и́гомъ его́ порабо́таю про́чее вре́мя и обря́щу ми́лость въ де́нь Су́дный.

Конда́къ, гла́съ 8:

Звѣзду́ Россíйскую, отъ Кíева возсія́вшую, чрезъ Ни́жній Новгра́дъ въ Су́здаль дости́гшую и всю́ страну́ сію́ уче́ніемъ озари́вшую, ублажи́мъ богому́драго Діони́сія, то́й бо мо́лится Го́споду спасти́ся душа́мъ на́шимъ.

Икосъ:

Оби́тель Ду́ха Свята́го ты́, святи́телю о́тче Діони́сіе, показа́ся, въ трудѣ́хъ, слеза́хъ, моли́твѣ и постѣ́ ра́ди Бо́га подвиза́ся, Ему́ Еди́ному служа́. Тя́ за ре́вность ко благоче́стію Госпо́дь на ка́ѳедру избра́, поста́ви Су́здальскія земли́ архипа́стыремъ, мы́ же ти́ велегла́сно та́ко возопіи́мъ: ра́дуйся, Кíево-Пече́рское воспита́ніе, собесѣ́дниче и спо́стниче преподо́бному Се́ргію; ра́дуйся на брега́хъ Во́лги оби́тель чу́дную основа́вый и въ не́й хра́мъ Вознесе́нія Госпо́дня устро́ивый; ра́дуйся, мно́жество и́ноковъ въ оби́тели се́й собра́вый, надъ ни́ми нача́льникомъ отъ Христа́ поста́вленный; ра́дуйся, мона́шескаго житія́ свѣ́тлый о́бразе, преподо́бныхъ Евѳи́мія и Мака́рія наста́вниче; ра́дуйся, отъ е́реси стриго́льниковъ Це́ркве и всея́ земли́ Россíйскія крѣ́пкій защи́тниче; ра́дуйся, въ Константи́нѣ гра́дѣ вся́ свои́ми добродѣ́тельми удиви́вый и за ре́вность ве́лію о Го́сподѣ, митрополи́томъ Ру́сскія земли́ поста́вленный; ра́дуйся, святи́телю о́тче на́шъ Діони́сіе, земли́ Россíйскія пресвѣ́тлое украше́ніе.

Пѣ́снь 7.

Ирмо́съ: Отъ Іуде́и доше́дше, о́троцы, въ Вавило́нѣ иногда́, вѣ́рою Тро́ическою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще: отце́въ Бо́же, благослове́нъ еси́.

Крѣ́постію Госпо́днею измла́да укрѣпля́емый, въ огра́дѣ преподо́бныхъ оте́цъ пребыва́лъ еси́, въ постѣ́, слеза́хъ, моли́твѣ сво́й и́ноческій пу́ть провожда́лъ еси́; на бре́гъ рѣки́ Во́лги съ ико́ною Бо́жія Ма́тере, благода́тію Ду́ха Свята́го направля́емый, оби́тель чу́дную основа́лъ еси́. Не забу́ди на́съ, вѣ́рою и любо́вію чту́щихъ тя́, преподо́бне.

Сла́ва святи́телемъ и вѣ́рнымъ лю́демъ засту́пникъ вои́стинну бы́лъ еси́, странѣ́ на́шей ны́нѣ на враги́ испроси́ побѣ́ды и одолѣ́ніе и во благоче́стіи утверди́ ны́ непоколеби́мы, о́тче досточу́дне Діони́сіе.

Чи́стое житіе́ свое́ сконча́лъ еси́, Чи́стыя Дѣ́вы Богоро́дицы вои́стинну служи́тель бы́лъ еси́ и святи́тель Бо́гови и́стиненъ, ревни́тель Правосла́вія и свяще́нныя вѣ́ры, и стѣна́ лю́демъ избра́ннымъ, богоблаже́нне Діони́сіе.

Въ пещи́ искуше́ній и въ пла́мени страсте́й егда́ тя неопали́вшагося ви́дѣ вселе́нскій Конста́нтина гра́да патріа́рхъ, ублажи́ му́жество твое́ и ре́вность о Правосла́віи и почти́ тя́ са́номъ архіепи́скопскимъ. Та́ко и мы́, чту́ще па́мять твою́, превозно́симъ Го́спода во вѣ́ки.

Богоро́диченъ: Ско́рая въ бѣда́хъ Помо́щнице, гото́вое обурева́емымъ Приста́нище, сохрани́ мя, Ма́ти Бо́жія, отъ потопле́нія жите́йскаго и не да́ждь ми́ разби́тися о ка́мень па́губы душе́вныя.

Пѣ́снь 8.

Ирмо́съ: Царя́ Небе́снаго, Его́же пою́тъ во́и а́нгельстіи, хвали́те и превозноси́те во вся́ вѣ́ки.

Пра́зднуетъ Це́рковь твое́ преставле́ніе и благознамени́тый де́нь твоего́ успе́нія: житіе́ бо на земли́ благоче́стно пожи́въ, пресла́вне, пло́дъ стори́чествующій Влады́цѣ твоему́ прине́слъ еси́ и отъ Него́ сподо́бился еси́ сла́вы неизрече́нныя, непреста́нно вопія́: благослове́нъ Бо́гъ оте́цъ на́шихъ.

Крѣ́пкаго подви́жника о́гнь страсте́й не опали́, но Боже́ственная благода́ть ороси́ и свѣ́тла житіе́мъ показа́, зову́ща: благослове́нъ Бо́гъ оте́цъ на́шихъ.

Не на песцѣ́ суеты́ мірскíя, но на ка́мени вѣ́ры основа́ніе полож́ивъ, блаже́нне, въ че́сть Вознесе́нія Госпо́дня оби́тель созда́лъ еси́ и духо́вная твоя́ ча́да зва́ти научи́лъ еси́: благослове́нъ Бо́гъ оте́цъ на́шихъ.

Послуша́ніемъ и милосе́рдіемъ, посто́мъ же и моли́твою Бо́гу благоугоди́лъ еси́: сего́ ра́ди просла́ви тя́ предъ а́нгелы и человѣ́ки: благослове́нъ Бо́гъ оте́цъ на́шихъ.

Богоро́диченъ: Мно́гое весе́ліе творю́ злы́ми дѣ́лы бѣсо́мъ и ра́дость, храни́телю же моему́ печа́ль отвсю́ду. О, Чи́стая Марíе, Ма́ти Христа́ Бо́га! наста́ви мя́ на покая́ніе, да бу́детъ о́немъ пла́чь, а́нгелу же моему́ ра́дость, и мнѣ́ съ ни́мъ во вѣ́ки.

Пѣ́снь 9.

Ирмо́съ: Вои́стинну Богоро́дицу, Тя́ исповѣ́дуемъ, спасе́нніи Тобо́ю, Дѣ́во Чи́стая, съ безпло́тными ли́ки Тя́ велича́юще.

Благосла́вного гра́да Су́здаля архипа́стырь благоговѣ́йнѣйшій яви́лся еси́, въ Царьгра́дѣ патріа́рхомъ Ни́ломъ на митропо́лію Россíйскую поста́вленъ бы́лъ еси́. Не преста́й моля́ся о па́ствѣ твое́й, па́мять твою́, достохва́льне, соверша́ющей.

Въ Константи́нѣ гра́дѣ на митропо́лію Россíйскую поста́вленъ бы́въ, вели́каго гра́да Кíева вско́рѣ дости́глъ еси́, отъ кня́зя та́мо заточе́ніе смире́нно прія́въ, въ темни́цѣ святу́ю ду́шу свою́ че́стно Го́сподеви преда́лъ еси и въ пеще́рѣ вели́каго Анто́нія погребе́нъ бы́лъ еси́. Ны́нѣ же моли́ся съ преподо́бными о на́съ ко Го́споду, спасти́ся душа́мъ на́шимъ.

Святи́телю Бо́жій, уго́дниче Христо́въ, Діони́сіе, ми́лости неистощи́мое сокро́вище, рѣка́ милосе́рдія вои́стинну, при́зри на не́мощи моя́ и исцѣли́ ду́шу, страстьми́ злѣ́ обурева́емую, уврачу́й и тѣ́ло мое́, немощьми́ обложе́нное, да просла́влю въ тебѣ́ благода́ть и милосе́рдіе Христа́ Бо́га на́шего.

Пріими́ хвалу́ отъ ра́бъ твои́хъ недосто́йныхъ, святи́телю о́тче Діони́сіе, не пре́зри приноси́мое тебѣ́ благохвале́ніе и моли́тву о на́съ ко Всеблаго́му Бо́гу сотвори́, любо́вію со благоговѣ́ніемъ почита́ющихъ святу́ю па́мять твою́.

Богоро́диченъ: Вся́ тва́рь пѣсносло́витъ Тя́, Дѣ́во, я́ко проше́дшую вся́ небе́сная врата́ и ста́вшую огнезра́чнаго одесну́ю престо́ла. Одесну́ю ста́ти и на́съ сподо́би Сы́на Твоего́, я́ко пѣ́сньми Ро́ждшагося изъ Тебе́ и Тя́ велича́емъ.

Свѣти́ленъ, гла́съ 1:

Уче́ньми твои́ми и дѣ́лы Це́рковь Христо́ву украси́лъ еси́, святи́телю о́тче Діони́сіе, отону́дуже въ мíрѣ просія́ твое́ добродѣ́тельное житіе́: въ моли́твахъ, и поще́ніихъ, и бдѣ́ніихъ о́бразъ ученико́мъ бы́лъ еси́. Тѣ́мже вопіе́мъ: сла́ва Да́вшему ти́ крѣ́пость, сла́ва Вѣнча́вшему тя́, сла́ва Да́рующему Тобо́ю всѣ́мъ исцѣле́ніе. [Два́жды.]

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ:

Царя́ вѣко́въ, Цари́це су́щая и Ма́ти, умоли́ надъ страстьми́ царе́й показа́ти пѣвцы́ Твоя́: се́ бо приво́димъ Ти́ въ моли́тву чу́днаго Діони́сія, уго́дника Твоего́, въ его́же па́мяти покланя́ющеся Тебе́ велича́емъ.

На хвали́техъ стихи́ры на 4, гла́съ 8. Подо́бенъ: Что́ тя нарече́мъ.

Что́ тя нарече́мъ, богоблаже́нне Діони́сіе?* Боже́ственныхъ преда́ній учи́теля,* служи́теля та́инъ и дѣ́лателя виногра́да Христо́ва,* свѣщу́, Це́рковь озаря́ющую,* зарю́, мра́къ страсте́й разгоня́ющую,* Россíйскія земли́ звѣзду́ пресвѣ́тлую,* Су́здальскаго кра́я свѣтоза́рное свѣти́ло.* Мно́га ти́ имена́ и бо́льша дарова́нія,* тѣ́мже моли́ спасти́ся душа́мъ на́шимъ. [Два́жды.]

Восхва́лимъ тя́, преблаже́нне Діони́сіе,* Тро́ицы чи́стое жили́ще,* Христу́ подража́телю неуста́нный,* проли́тіе дарова́ній духо́вныхъ,* безстра́стія кра́сный сосу́де* и чуде́съ исто́чниче неизсяка́емый,* де́моновъ прогони́телю неустраши́мый* и страсте́й цѣли́телю преизря́дный,* мона́шествующихъ сто́лпе непоколеби́мый,* въ трудѣ́хъ святи́телю неусы́пный* и къ Бо́гу моли́твенниче непосты́дный.* Ны́нѣ, предстоя́ престо́лу Влады́ки всѣ́хъ,* испроси́ странѣ́ на́шей утвержде́ніе* и спасе́ніе душа́мъ на́шимъ.

Труды́, поще́ніемъ и бдѣ́ніемъ* умерщвля́яй тѣ́ло твое́*, непреста́нными моли́твами* къ Бо́гу всегда́ вопія́лъ еси́,* Свято́му Ду́ху прекра́сная оби́тель яви́лся еси́,* Иже ви́дя твое́ благо́е произволе́ніе,* архипа́стыремъ кра́я Нижегоро́дского* и земли́ Су́здальскія поста́ви тя́.* Ты́ же Це́рковь добро́тами украси́лъ еси́,* лю́ди твоя́ просвѣти́лъ еси́.* Сего́ ра́ди тя́ почита́емъ,* святи́телю богому́дре Діони́сіе,* моли́ о творя́щихъ святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва, гла́съ 2. Подо́бенъ: Егда́ отъ дре́ва.

Кíими псалмы́ и пѣ́ніи ублажи́мъ богому́драго Діони́сія? Ева́нгельскаго уче́нія рачи́теля и страсте́мъ Христо́вымъ подража́теля, святи́телемъ украше́ніе, и́нокомъ утвержде́ніе, печа́льнымъ утѣше́ніе, отча́яннымъ засту́пника, похвалу́ и ра́дованіе земли́ на́шея. Моли́ за ны́ Христа́ Бо́га, преблаже́нне Діони́сіе, да не посѣче́тъ ны́, я́ко безпло́дную смоко́вницу, но да всели́тъ ны́, идѣ́же присѣща́етъ свѣ́тъ лица́ Его́.

И ны́нѣ, богоро́диченъ, гла́съ то́йже:

Спаси́ отъ бѣ́дъ рабы́ твоя́, Богоро́дице Дѣ́во, я́ко вси́ по Бо́зѣ къ Тебѣ́ прибѣга́емъ, я́ко къ неруши́мѣй стѣнѣ́ и предста́тельству.

Славосло́віе вели́кое. [Ектеніи́] и отпу́стъ.НА ЛИТУРГІИ,

Блаже́нна отъ кано́на, пѣ́снь 3-я и 6-я. Проки́менъ, [гла́съ 1]: Уста́ моя́ возглаго́лютъ прему́дрость, и поуче́ніе се́рдца моего́ ра́зумъ. Сти́хъ: Услы́шите сія́, вси́ язы́цы, [внуши́те, вси́, живу́щіи по вселе́ннѣй]. Апо́столъ ко Евре́емъ, зача́ло 335. Аллилу́ія, гла́съ 2: Уста́ пра́веднаго поуча́тся прему́дрости, [и язы́къ его́ возглаго́летъ су́дъ]. Сти́хъ: Зако́нъ Бо́га его́ въ се́рдцѣ его́, [и не за́пнутся стопы́ eго́]. Ева́нгеліе отъ Луки́, зача́ло 24. Прича́стенъ: Въ па́мять вѣ́чную бу́детъ пра́ведникъ, [отъ слу́ха зла́ не убои́тся].

Источникъ: Минíа дополни́тельная. — М.: «Правило вѣры», 2008. — С. 371-392.

/ Къ оглавленію раздѣла /


Наверхъ / Къ титульной страницѣ

0